__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 1 – 2013. Årgang 2

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

www.alvdalskurlag.no


Transportørene e forlengede arm Transportplanlegger Lars Erik Nordahl ved Alvdal Skurlag roser servicen han opplever ytes fra transportfirmaene som frakter varene rundt i vårt langstrakte land. – Ja, de er helt klart en viktig brikke for oss, i forhold til å fullføre servicen vi ønsker å ha rykte på oss for. Helt fram til varene er losset på kundens adresse er vårt inntrykk at transportørene er gode ambassadører for oss, og hos enkelte kunder har et par av transportørene så stor tillit at de selv tar trucken og losser varene.

Har fått skryt via e-post

– Mange av kundene våre har et spesielt forhold til transportørene våre. Vidar Fossen, Øien Kran & Transport og Tamnes Transport er de vi bruker på det meste av det vi leverer ut, sier Nordahl. Han har fått skryt via e-post for den servicen trailergutta yter, hvor enn de er i landet for å levere varer fra skurlaget. – Ja, det stemmer det. Noen ganger har det kommet trivelige hilsener fra fornøyde kunder, med takk for utført arbeid. Det setter vi selvsagt stor pris, avrunder Nordahl.

Har kjørt ut 3000 lass

En av transportørene som skurlaget har hatt et langt og godt forhold til er tynsetingen Vidar Fossen. – På det meste hadde jeg fire biler med sjåfører som fartet land og strand rundt, men i dag er jeg for meg sjøl med kun en bil. Siden 1987 har jeg beregnet at jeg bare på egenhånd har kjørt ut 3000 lass fra skurlaget, eller totalt rundt 130 000 m3. Det er jeg stolt, sier Fossen. – Da jeg valgte å trappe ned egen bilpark kom Tamnes Transport inn. Mitt inntrykk er at dette har fungert svært godt, sier Vidar Fossen. Sjåfør Per Kristian Bergseth hos Tamnes bekrefter at samarbeidet med skurlaget er

2

SkurlagsNytt

UNIK SERVICE: Vidar Fossen hadde på det meste fire biler som kjørte fast for Alvdal Skurlag. I dag er han bare sjøl igjen i firmaet, men den servicen Vidar yter er det ikke mange som kan matche. Han har tilgang til truck ved skurlaget for lasting, samt hos flere av mottakerne for lossing. Uansett tid på døgnet er varene forsvarlig lastet av og enkle å ta igjen for kunden, skryter logistikkansvarlig ved Alvdal Skurlag Lars Erik Nordahl.

forutsigbart. Dette mens han stropper ferdig et lass som skal til kunder i Asker.

Sterkere kundeforhold

Ved kranleveringer direkte til sluttkunde og byggeplasser er så Øien Kran & Transport her på Alvdal en viktig partner. Med rundt 50 vogntog alt i alt på veien, og tilsvarende mange sjåfører på bilene, blir en slik service vanskelig for Tamnes-staben. Vidar Fossen har et spesielt forhold til enkelt-

kunder, og har hos noen sågar tilgang til lagernøkkel og truck, slik at varene er ferdig losset når staben kommer på jobb neste dag. Logistikksjefen hos skurlaget bekrefter dette, og skryter villig vekk av alle de tre firmaene som kjører land og strand, unntatt i NordNorge. Varene nordover skipes i hovedsak ut fra Trondheim.


er vår 3000 LASS SIDEN 1987: Vidar Fossen er alltid blid når han dukker opp med traileren sin. Siden 1987 har tynsetingen kjørt ut 3000 lass fra skurlaget, rundt regnet 130 000 m3 totalt. - Det er jeg rimelig stolt av, sier Vidar, som reklamerer for Alvdal Skurlag overalt hvor han ferdes.

ØIEN KRANER: For spesielle lass ut og ved levering direkte på byggeplass eller sluttkunde, er alvdalsfirmaet Øien Kran & Transport gode å ha. – Med sine kranbiler tar de alle spesialoppdrag, sier Nordahl.

TAMNES PÅ VEI FOR SKURLAGET: Tamnes Transport med base på Røros har rundt 50 vogntog i stallen. – De er en viktig årsak til at vi er leveringsdyktige landet over, sier Lars Erik Nordahl (t.h.), her sammen med sjåfør Per Kristian Bergseth fra Tamnes.

SkurlagsNytt

3


Nytt kappeanlegg til 1 million øker kapas – Stadig flere ordrer kommer inn der lasten skal være ferdigkappet i bestemte lengder. Vårt tidligere kappeanlegg var både forsinkende og tungvint å drifte. For rundt 1 million kroner er det nå installert nytt, moderne kappverk, som vil øke kapasiteten på disse ordrene, sier produksjonssjef Ole Sverre Haugrud.

FORNØYDE MED NYANSKAFFELSEN: Mads Johan Strømmen og Odd Arne Stenvoll er de to som skal operere mest ved det nye kappverket til èn million kroner ved Alvdal Skurlag. I de gamle lokalene til råsorteringen på bruket, er de fornøyde med nyanskaffelsen og en tryggere og mer effektiv arbeidsplass.

Innkjøringsperioden er bare så vidt i gang for det splunkende nye kappverket som Alvdal Skurlag nå har investert i. – Stadig flere i proffmarkedet etterlyser leveringer av ferdig kappet vare, og denne investeringen vil løfte leveringsdyktigheten radikalt, sier en fornøyd markedssjef Ola Eggset, før vi tar turen ut i lokalene.

Sikkert og nøyaktig

– Foruten at arbeidsplassen er blitt både tryggere og lettere for de ansatte, blir kapasitetsutnyttelsen og leveringsdyktigheten styrket. Det sier Lars Solheim og Ole Sverre Haugrud i produksjonsstaben. – Da sagbruket var i drift, var det her vi hadde råsorteringen av skurlasten, sier Solheim.

Fornøyd med ny arbeidsplass

– Dette blir et stort framskritt. Utnyttelsen blir optimert gjennom at vi kan stille inn kappverket for sortering i ulike lengder, og kjøre flere ordrer samtidig. På denne måten blir svinnet minimert, sier Mads Johan Strømmen og Odd Arne Stenvoll, fornøyde med sin nye arbeidsplass. – Fortsatt gjenstår litt elektrikerarbeid for å skaffe ordentlig lys over arbeidsplassen deres, men anlegget ellers ser ut til å bli en fin tilvekst for oss. Det er det liten tvil om, avrunder de to operatørene, sammen med produksjonssjef Ole Sverre Haugrud.

4

SkurlagsNytt

EFFEKTIVT: På displayet kan Mads Johan og Odd Arne legge inn flere lengder fra kappsortimentet samtidig, og slik kjøre flere ordrer på en gang. Svinnet minimeres ved at hver enkelt plank lasermåles og kappverket tilpasser de innlagte lengdene for maksimal utnyttelse.

FERDIG VARE: Odd Arne Stenvoll med et snart ferdigkappet parti 48 x 148 mm grønnimpregnert vare.


siteten

BLIR FINT: Det nye produktet, Alvdal Royal Limtreterrasse gir et flott resultat.

UNIKE EGENSKAPER: Impregnering og royalbehandling, samt det at dette er et limtreprodukt, gjør at usikkerhetsmomenter knyttet til formstabilitet, sprekkdannelse og fargeholdbarhet er minimert, framhever en av Alvdal Skurlags selgere, Esten Strømseng.

Limtreterrassen kan bli sommerens hit! Alvdal Limtre 28 x 220 mm terrasse er det nye produktet på terrassebordmarkedet. Kunnskapen rundt limtreprodukter og royalbehandlet trelast er kombinert for å kunne lage ekstra brede terrassebord med flere unike egenskaper. – Ja, med fem splittede, sammenlimte staver blir dette et terrassebord med unik formstabilitet, minimal sprekkdannelse, og samtidig lang fargeholdbarhet og med mindre krav til vedlikhold, sier salgssjef Karl Johan «Kalle» Skarpnes. Han tror dette kan bli sommerens hit. Med fem limte staver tas mye av spenningen ut av trevirket, og stabiliteten økes. Terrassen er i royalbehandlingen kokt i linolje, og sammen med kobberimpregnering gir dette god fargeholdbarhet, samt beskyttelse mot soppvekst. Royalprosessen tilfører 1 liter olje pr m2 terrassebord. Dette reduserer sprekkdannelsen over tid og gir en vannavstøtende effekt. For montering og vedlikehold er det lagd en produktbrosjyre som gir mye informasjon til sluttkunden, og vi viser til denne for mer informasjon.

SkurlagsNytt

5


Kundene om Alvdal Skurlag Alvdal Skurlag har mange trofaste kunder spredt rundt over hele landet. To av dem er Sande Hus og Hytter AS fra Berkåk og Byggmakker på Tynset.

UTSTILLINGSHYTTA: Modellen Furu 2 står utstilt ved E 6 når du passerer Berkåk og produksjonslokalene til Sande Hus og Hytter AS, og er deres mest solgte modell om dagen. – Blant annet er kledningen på hytta royalbehandlet furupanel fra Alvdal Royal, forteller Kjell Eithun.

Sande Hus og Hytter AS, BERKÅK – Trofast kunde i snart 40 år – Jeg måtte ta en sjekk med tidligere daglig leder, men eksakt årstall for oppstart av kundeforholdet med Alvdal Skurlag klarte vi ikke å finne ut av, men det må ha vært tidlig 1970tall. Dermed er vi trolig nær et 40-årsjubileum, noe som kanskje ikke er så vanlig, sier Kjell Eithun ved Sande Hus og Hytter AS på Berkåk. Fra sin produksjonshall på Berkåk setter Eithun og staben hans årlig opp et stort antall hus og hytter. – Hyttemarkedet er der vi er klart størst, sier han. Med historie tilbake til 1956 representerer han en snart 60 år gammel bedrift som har rykte for kvalitet og solid håndverk både i Midt-Norge, og resten av landet for øvrig. – Størrelsen på hyttene har jo variert mye gjennom disse årene, og antallet leveranser hvert år svinger jo i takt med antall kvadratmeter grunnflate. Trenden nå er nok at størrelsen er noe mer på retur. Mot tidligere å få inn bestillinger på hytter med en grunnflate på rundt 150 m2, er det nå mer etterspørsel på hytter rundt 80-90 m2, sier Eithun. Foruten kontorer og produksjonshall på Berkåk har de også eget salgskontor ved den store hytteutstillingen på Hellerudsletta. – Alvdal Skurlag har vært en sikker og god leverandør over mange år, som nevnt. De har evnet å utvikle seg hele veien, og er ofte i forkant av konkurrenter rundt om i landet ellers. Samtidig er de til å stole på, leveransene kommer til riktig tid og det er sjelden eller aldri feil ved leveringene, noe vi selvsagt setter høyt, avrunder en fornøyd Kjell Eithun ved Sande Hus og Hytter AS.

6

SkurlagsNytt

FORNØYDE BYGGMAKKERE: Berthan Aashaug (t.v) og Terje Haugland ved Byggmakker Tynset er godt fornøyde med å ha Alvdal Skurlag som hovedleverandør på grønt og brunt virke, og blant annet har det vært et utmerket samarbeid i nå det siste året i forbindelse med levering av storordren på royalbehandlet utvendig kledning til den nye Nord-Østerdal VGS her på Tynset.

BYGGMAKKER TYNSET Mangeårig lokal leverandør – Vi ved Byggmakker Tynset har vært kunde hos Alvdal Skurlag i flere tiår og er imponert over utviklingen som skurlaget har hatt de senere åra. Fra å være en lokal trelastleverandør, med kanskje noe varierende kvalitet i starten av kundeforholdet, er de i dag en profesjonell leverandør med høy kvalitet på sine produkter. Slik skryter proffansvarlig Berthan Aashaug ved Byggmakker Tynset. – I dag er Alvdal Skurlag vår hovedleverandør på grønt og brunt virke, og spesielt royalimpregnert virke er et produkt som er økende her i området, fortsetter han og trekker fram spesielt det solide samarbeidet de har hatt i forbindelse med levering av royalbehandlet utvendig kledning til nye NordØsterdal VGS. Den nye skolen tas i bruk kommende høst. – Dette er et godt eksempel på den profesjonalitet og kvalitetssikring som Alvdal Skurlag står for, og vi synes det er morsomt å kunne fremheve en lokal leverandør som et godt alternativ i mengden av tilbydere, skryter Aashaug. Byggmakker Tynset er som navnet sier lokalisert på Tynset, i nabobygda til Alvdal og skurlaget. Tynset regionsenteret i Nord-Østerdalen. – Vi er i dag eid av Gipling AS i Steinkjer sammen med 13 andre avdelinger, og har i den forbindelse økt vår satsing i proffmarkedet, med i dag 2 proffselgere som betjener dette markedet i vår region. For oss er det stor trygghet å ha en samarbeidspartner som Alvdal Skurlag i ryggen i vår daglige kontakt med kunden, avrunder Berthan Aashaug ved Byggmakker Tynset.


Produksjonsplanlegger Finn Finn Arne Grøndahl hadde sin første arbeidsdag ved Alvdal Skurlag 2.janur 1992. Han er produksjonsplanlegger og har oversikt over det meste som skjer ute på tomteanlegget ved Alvdal Skurlag. Med seg hadde Finn Arne Grøndahl mer enn ti års fartstid i trelastbransjen da han kom flyttende til Alvdal for drøyt 21 år siden.

Søkte uten utlysning

– Jobben ved sagbruket sørpå lå på tomta til det som i dag er landets hovedflyplass, Gardermoen. – Jeg følte at framtiden her var i ferd med å bli usikker og tok en telefon til daværende daglig leder ved Alvdal Skurlag, Arnstein Fuglem. Han ba meg sende en søknad og kort tid etter var jeg ansatt, sier Grøndahl.

En krumtapp

I dag er Finn den som kontinuerlig sitter med størst oversikt på alt som produseres ved de ulike avdelingene på Alvdal Skurlag. Enten det er høvleriet, trelast for nedtørking, kappverket, fingerskjøting, impregnering

eller beising/royalbehandling av materialer, så er Finn Arne Grøndahl en krumtapp. 1960-modellen fra Nes på Romerike har trivdes ved skurlaget fra dag èn. Dette har nå vært arbeidsplassen hans i mer enn 21 år.

– Han har hele tiden kontroll på små og store parti, hvor enn det befinner seg i produksjonen, sier avslutningsvis markedssjef Ola Eggset til oss.

Pensjonist med 42 års fartstid Arnfinn Digre har vært en trofast ansatt for Alvdal Skurlag. Som 62-åring velger han i år å takke for seg, og går inn i pensjonistenes rekker, selv om han langt fra har tenkt å sitte rolig av den grunn. Arnfinn Kristian Digre var kun 20 år gammel da han i august 1971 entret dørstokken ved Alvdal Skurlag for første gang. Etter snart 42 år takker han av og velger å førtidspensjonere seg.

ferdigstilt. Ellers har jeg vært innom de fleste av arbeidsoppgavene, og opplevd en voldsom utvikling fram til det som er Alvdal Skurlag i dag, sier Arnfinn Digre sjøl, og har mye lovord om sin mangeårige arbeidsplass.

– Arbeidsmoralen og stayerevnen Arnfinn har lagt for dagen, er virkelig noe å strekke seg etter for den neste generasjonen skurlagsarbeidere, sier markedssjef Ola Eggset, og skryter av Digres pliktoppfyllende innsats ved skurlaget.

Nå forteller han at han akter å bruke mer tid i skog og mark, samtidig som han nok vil ta små og større oppdrag som håndlanger, blant annet for sin bror Oddbjørn Digre som er en velkjent murer i regionen.

– Jeg har vært mest å finne i råsorteringen, der hvor det nye kappeanlegget nå er

SkurlagsNytt

7


folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

uke. 2012 gav oss 26 grønne uker, mens vi hadde 20 røde uker med for mange avvik. Antallet ordrer øker sterkt. I snitt hadde hver trailer fra oss 7 ordrer med seg på lasset i fjor. Vi leverer varer over hele Norge, og da er distribusjonen avgjørende. Leveringspresisjon blir fasiten.

Lederens hjørne Resultatmessig ble 2012 et bra år for oss. Omsetningen økte med 14 %, og vi fikk et positivt resultat på 7,5 % av omsetningen. Det gir oss handlefrihet til å utvikle oss videre. Eksempelvis har vi nå i vinter satt inn ei ny kappsag for å øke effektiviteten for produksjon av korte lengder. For det nye beiseanlegget vårt ser vi en jevn økning i oppdrag på spesialfarger. Leveringspresisjonen vår endte på 97 % for 2012, litt under målsetningen på 98 %. I gjennomsnitt leverte vi ut 100 ordrer hver

2013 blir et turbulent år som følge av EU-krisen og Tofte-nedleggelsen. I tillegg opplever vi at vårt hovedprodukt (impregnert 28x120 terrasse) er ”ødelagt” i markedet, da denne annonseres til salgspriser under vår kostpris. Disse tingene har ikke vi påvirkningskraft på. Derimot kan alle være sikre på at vi bretter opp ermene for at dere skal få de bestilte varene til rett tid.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

Lykke til med årets sesong! Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt april 2013  

Skurlagsnytt april 2013  

Profile for dmtalvdal