Page 1

NR. 3 • SEPTEMBER 2011 • 1. ÅRGANG

KEEPEREN - målspilleren

LOBERTO - utviklingssjefen

CUPFINALEseminaret

MENOTTIS MENN

Offisielt organ for

FOTO: DIGITALSPORT

I samarbeid med


REDAKTØRENS innlegg Organ for Norsk Fotball-Trenerforening i samarbeid med Norges Fotballforbund • 1. årgang NFT administrasjon Norsk Fotball-Trenerforening (NFT), adm. leder Teddy Moen, Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S. • Tlf.: 38 07 22 84 Faks: 38 07 22 84 • Mobil: 918 85 123 org.nr.: 971 267 895 • e-post: tedmoen@online.no web: www.trenerforeningen.no Styret i NFT Leder Steinar Høgtun, Mobil: 908 34 114 e-post: steinar.hogtun@lyngen.kommune.no Nestleder Ivar Morten Normark, Mobil: 975 01 433 e-post: imn@fkmjolner.no Tiltaksleder Mathias Haugaasen, Mobil: 905 89 188 e-post: mathias@haugaasen.no Styremedlem Frode Thomassen,Mobil: 917 52 973 e-post: frode.thomassen@uin.no Styremedlem Inger-Lise Brøste Fossnes, Mobil: 950 94 373 • e-post: ingerlise.fossnes@gmail.com 1. varamedlem Dag Opjordsmoen, Mobil: 970 77 069 • e-post: dag@toppfotballsenter.no 2. varamedlem Tore Grønning, Mobil: 907 61 540 e-post: tore.gronning@rbk.no Juridisk konsulent Advokatfirmaet Hjort DA • Kontaktperson: Claude A Lenth, Partner • Besøksadresse: Akersgata 2, 0105 Oslo Postadresse: Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo Tlf.: 22 47 18 00 • Faks: 22 47 18 18 • Mobil: 416 96 089 e-post: cal@hjort.no Fotballtreneren Redaktør: Ivar Thoresen, Mobil: 907 40 551 e-post: ivar@dmtalvdal.no Redaksjonsutvalg: Dag Riisnæs, Mobil: 951 83 158 e-post: dag.riisnaes@fotball.no Øyvind Larsen, Mobil: 952 41 127 e-post: oyvind.larsen@fotball.no Teddy Moen, Mobil: 918 85 123 e-post: tedmoen@online.no www.trenerforeningen.no Ansvarlig redaktør Ivar Thoresen,Mobil: 907 40 551 e-post: ivar@dmtalvdal.no Nettredaktør Jan Otto Solberg, Mobil: 938 58 224 e-post: jan.otto.solberg@fotball.no Webmedarbeider Teddy Moen, Mobil: 918 85 123 e-post: tedmoen@online.no Produksjon Fotballtreneren Layout: DMT Alvdal AS • Postboks 25, 2561 Alvdal. Tlf.: 62 48 97 08 • Faks: 62 48 97 07 e-post: ivar@dmtalvdal.no • www.dmtalvdal.no

Etter landslagsguttas tur på byen foran den avgjørende EMkvalikkampen mot Danmark kommer igjen beskyldningene fra utholdenhetsidrettene om at fotball er sirkus og ikke toppidrett. Det er et blindspor.

Bytur til besvær Ivar Thoresen Redaktør

Det er ikke første gang representanter for utholdenhetsidretter griper muligheten til å definere sin aktivitet som ”mer idrett” enn for eksempel fotball. Fordi den drives av utøvere med bedre holdninger, slik de ser det, og fordi deres idrett slik det framstilles er mer fysisk krevende enn fotball. Så enkelt er det heldigvis ikke, og forsøk på å sammenligne fotball, langrenn og roing for å bestemme hvilken av disse grenene som er ”mest idrett” faller på sin egen urimelighet. Alle idretter har sin egenart og sine unike kravspesifikasjoner. Å kalle det ene mer høyverdig enn det andre blir både feil og umulig. Og når det gjelder holdninger så skal også utholdenhetsidrettene passe seg for å moralisere for mye over fotballmiljøet. Jeg har vært såpass tett på flere av disse miljøene gjennom noen år at jeg vet at det kan være fort gjort å ramle ned fra sine høye hester.

Så unnskylder sjølsagt ikke det at flere av våre beste fotballgutter brukte en bar-runde som innledende restitusjon mellom to helt avgjørende kvalifiseringskamper. Det var ikke spesielt lurt, verken rent fysiologisk eller på andre måter. Så kjente fjes blir garantert gjenkjent på byen i hovedstaden en fredagskveld, ja hvilken som helst kveld for den saks skyld – og da er veien til mindre trivelige medieoppslag kort. Særlig når resultatet i den påfølgende kampen ikke blir som håpet. Da spiller det dessverre mindre rolle om det ble drukket Farris, en pils eller åtte. Det er signaleffekten som blir feil, fordi presisjonsnivået i historiene som kommer videre i media ofte heller ikke er det beste. Dermed er det inntrykket som fester seg blant folk at landslagsgutta var på bar og drakk alkohol til tidlig morgen. Enten de gjorde det eller ikke. Og slik blir også landslagets prisverdige frihet under ansvar-politikk en utfordring, sjøl om den er både velment og til å forstå. Det gjør det i hvert fall litt mer utfordrende å lære inn gode holdninger for alle de trenerne som jobber i andre enden av skalaen, med unge og ivrige spillere som vil bli så gode som mulig, når forbildene tråkker litt feil.

INNHOLD

Medlem av

Samarbeidspartnere

Innkalling til årsmøte Cupfinaleseminaret 2011 César Menotti – ”El Flaco” Keeperutvikling – den norske modellen Eggens trenerskole Kjøper billig og selger dyrt Tysk trenerkongress Andrea Loberto – Vålerngas dedikerte utviklingssjef NFT-styret og NFT-utmerkelser i 25 år

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

side 5 side 6-9 side 11-20 side 22-24 side 26 side 28 side 29 side 30-34 side 36-40 3


Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 4.november 2011 kl.10.00-11.15 Sted: Thoresen Losjen (UBC, Ullevaal Stadion) Sakliste: 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll 4. Behandle styrets årsmelding 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent 8. Vedta foreningens budsjett 9. Valg 10. Utdeling av priser - Årets unge trener - Årets trener - Herrer - Årets trenerildsjel - Årets trener - Kvinner Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med styrets kommentarer. Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens hjemmeside: www.trenerforeningen.no Med hilsen Styret i Norsk Fotballtrenerforening Steinar Høgtun (s) Leder

Ivar Morten Normark (s) Nestleder

Mathias Haugaasen (s) Tiltaksleder

Frode Thomassen (s) Styremedlem

Inger-Lise Brøste Fossnes (s) Styremedlem

Dag Opjordsmoen (s) 1.varamedlem

Tore Grønning (s) 2.varamedlem

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

5


Velkommen til Cupfinaleseminaret 2011 Rammene og store deler av innholdet til Cupfinaleseminaret 2011 er nå klart. Vi kan igjen love ett topp faglig og sosialt arrangement i Oslo fra torsdag 3. november frem til søndag 6. november. Det 24. i rekken av Cupfinaleseminar vil for tredje året på rad bli avholdt på UBC på Ullevaal stadion. Gå ikke glipp av denne muligheten til å få påfyll etter endt fotballsesong. Samt inspirasjon før en ny sesong setter i gang! Alle medlemmer av NFT vil få tilsendt en egen invitasjon i posten til Cupfinaleseminaret, men kontinuerlig informasjon vil til enhver tid finnes på www.cupfinaleseminaret.no. Av Bjørn Frode Strand og Teddy Moen

Mangfoldet I likhet med 2010 er det en stor gruppe mennesker som sørger for et oppdatert og spennende program under Cupfinaleseminaret. Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotballsenteret (NTFS), Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Idrettshøgskole (NIH) er samarbeidspartnere for Norsk Fotballtrenerforening (NFT) på arrangementet.

Mer kompakt

3. - 6. NOVEMBER

I erkjennelsen av at mange har for mye å gjøre i sin hverdag og at det ervanskelig å frigjøre seg fra sitt miljø over flere dager, har vi justert varigheten ned dette året. Det ordinære Cupfinaleseminaret vil derfor starte fredag 4. november kl.12.00. Det blir derfor ikke et eget “yrkesseminar” for profesjonelle fotballtrenere torsdagen. Dette vil bli erstattet med et etterutdanningstilbud for UEFA A-lisens/Trener-IIIkandidater. Det store “barnefotballseminaret” vil også gå av stabelen for andre gang i

Manglerudhallen torsdag kveld mellom kl. 17-22.

Hjemmesiden På www.cupfinaleseminaret under ”program” ligger alltid oppdatert program. Som medlem av Trenerforeningen kan man også få tilgang til Cupfinalerapporten 2010. Flere rapporter og videoer fra tidligere Cupfinaleseminarer vil legges ut etter hvert. For å få tilgang til dette må man logge inn med brukernavn og passord, og det får man ved å sende forespørsel til cupfinaleseminaret@gmail.com.

Påmelding og betaling online Som i 2010 vil påmelding gjøres via hjemmesiden, men i år vil også betaling gjøres online. Det betyr at mange deltakere sannsynligvis må selv legge ut selv før de får refundert utlegget fra klubben. Hvis man har bedriftskort, slipper man naturligvis dette.

6 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Ved tidlig påmelding oppnås høye rabatter. Første frist for å oppnå høyest rabatt er 1.oktober. Denne rabatten utgjør 30%!

på e-post dag.riisnaes@fotball.no for ytterligere informasjon.

Etterutdanning for trenere med UEFA A-lisens/trener-III

Nytt av året er at vi setter av hele lørdag fra kl. 10 til kl. 15 til praksis i Valhall Arena innendørs. Det vil bli bevertning i hovedpausen kl. 11.30. Det vil være to parallelle praksisseanser (seks økter tilsammen) i hver tredjedel av banen, og det vil være høyttaleranlegg til hver seanse. I tillegg vil det bli demonstrasjon av ulike produkter for fotballtrenere og fotballklubber.

I tråd med UEFAs nye retningslinjer for trenerlisens vil det fra 2011 være krav til etterutdanning for å opprettholde sin trenerlisens. Trenere med UEFA A-lisens (trener-III) må hvert tredje år gjennomføre 15 timer med etterutdanning for å beholde lisensen. NFF vil derfor gjennomføre ett etterutdanningsseminar fra torsdag kl. 14.00 frem til og med fredagen kl. 11.30. For å opprettholde sin UEFA A-lisens må man delta på dette seminaret og hele Cupfinaleseminaret (fredag og lørdag). Trenere med UEFA A-lisens/trener-III kan kontakte daglig leder Teddy Moen på mob: 918 85 123 og på e-post tedmoen@online. no eller Dag Riisnæs på mob: 951 83 158 og

Praksis hel dag!

Cupfinaleseminaret – en treners rettighet Hvis du er blant de trenerne som har NFTs standard trenerkontrakt med din klubb, vær oppmerksom på følgende punkter i avtalen: Fra vedlegg 3. Arbeidstid: Trenerens rett til fri med lønn

Treneren har rett til fri med lønn for å delta i aktiviteter i regi av Norges Fotballforbund og/ eller Internasjonale Fotballforbund samt NFTs årlige seminar i forbindelse med Cupfinalehelgen og inntil en uke til videreutdanning/ studier (utenfor sesongen). Fra vedlegg 4. Lønn og godtgjørelse: Fagforeningskontingent og seminardeltagelse Klubben dekker trenerens medlemsavgift i NFT eller annen fagforening for fotballtrenere samt deltagelse på NFTs årlige seminar eller annen fotballmessig videreutdannelse, med inntil maksimalt samlet 0,05 G. For 2011 vil dette være i underkant av kr 4000,-. Det betyr at du som trener allerede har dekket deltakeravgiften til seminaret - bare fordi du har benyttet deg av NFT`s standardkontrakt!

Følg med på www.cupfinaleseminaret.no FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

7


PROGRAM Cupfinaleseminaret 2011

Etterutdanning UEFA A-lisens

20.00-24.00: Sosialt samvær og mingling med pizza i Sportsbaren på UBC

13.00-14.00: Registrering for etterutdanning A-lisens/ trener-III med kaffe/te/vann og frukt 14.00-14.15: Åpning - Fra NFF på fag og innhold (Semb/ Riisnæs) og NFT på arr. (Høgtun/Moen) 14.15-19.00: Etterutdanning UEFA A-lisens 19.00-24.00: Vi møtes i sportsbaren på UBC (pizza,inkl i deltakeravgiften serveres) I tillegg arrangeres "Det Store Barnefotballseminaret" torsdag kl 17.00-22.00 på Manglerud (hall og auditorium). NFF har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet i samarbeid med NFT.

Forskerseminaret

Torsdag 3. november (UBC)

Som i 2010 vil det være et eget seminar for de som forsker på fotball. Forskerseminar går parallelt med det ordinære Cupfinaleseminaret, og forskerne har et dybdeløp som deltakerne på det ordinære seminaret kan delta på.

Lørdag 5.november (Vallhall Arena): 10.00: Oppmøte med kaffe/te/vann NB! Hver seanse har 15 min intro og 60 min aktivitet (kan justere på vekten av teori/praksis

Fredag 4. november (UBC):

Praksis 10.15-11.30 Praksis # 1: Fotballfysiologi – Nasjonalt testbatteri del 3 09.30-11.30: Dag 2 av etterutdanning av UEFA A-lisens Ansvar: TFS trenere Praksis # 2: Keeperutvikling (Petr Kouba) 09.00-12.00: Oppmøte/registrering for det 24. Cupfinale- Ansvar: NFF v/Stinessen seminaret - deretter til åpningen) (09.00 og utover dagen - ulike produkt- 11.30-12.00: Pause med kaffe/te/vann + sandwich - besøk stands) til produktstands 10.30-11.15: Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening 11.30-12.00: Pause med kaffe/te/vann og sandwich (for deltakere - etterutdanning A-lisens/trener-III) Praksis 12.00-13.15 Praksis # 3: Praktisk demonstrasjon fra en europeisk toppklubb Ansvar: NFT Fredag 4. november (UBC): Praksis # 4: 12.00-12.15: Åpning av det 24. Cupfinaleseminaret Ansvar: 12.15-12.45: Utdeling av årets trenerpriser (4 priser) Praksis 13.30-14.45 + NFT 25 års jubileum (1987-2011) Praksis # 5: Forsvarsspill i praksis 12.45-13.00: Pause med kaffe/te/vann Ansvar: NFF 13.00-14.30: Internasjonal trenerkapasitet - i UBC salen Praksis # 6: 14.30-15.30: Lunsj i UBC restauranten Ansvar: 15.30-17.30: Workshop - del 1 i ulike saler (tema tilpasset ulike målgrupper av trenere) 14.45-15.00: Vi avslutter det 24. Cupfinaleseminaret

Det ordinære Cupfinaleseminaret

1. Læring og pedagogikk (trenerrollen) Ansvar: NFF • Sal U 2. Fotballpsykologi - Effektiv læring i fotball Ansvar: TFS • Sal B 3. Fotballfysiologi – Nasjonalt testbatteri del 1 Ansvar: TFS • Sal C 4. Keeperutvikling (Østbø, Hegre, Isaksen og Stinessen) Ansvar: NFF • Thoresen-losjen 5. Fotballforskning (med overføring til praksisfeltet) Ansvar: TFS • Kinoteket 17.30-18.00: 18.00-20.00:

Pause med kaffe/te/vann Workshop - del 2 i ulike saler (tema tilpasset ulike målgrupper av trenere)

1. Forsvarsspill (fotballfag) Ansvar: NFF • Sal U 2. Fotballab.no – Filmreferanser av verdens beste spillere Ansvar: TFS • Sal B 3. Fotballfysiologi – Nasjonalt testbatteri del 2 Ansvar: TFS • Sal C 4. Keeperutvikling (Petr Kouba og Jan Erik Stinessen) Ansvar: NFF • Thoresen-losjen 5. Fotballforskning (med overføring til praksisfeltet) Ansvar: TFS • Plenumssalen

16.00-18.00: Kl. 20.00:

Finalen i NM for kvinner - Telenor Arena) JUBILEUMSFEST NFT 25 år (Restaurant Justers - Scandic Edderkoppen)

Søndag 6. november: Kl. 13.15:

NM-FINALE HERRER Ullevaal stadion

Jubileumsfest NFT 25 år (1986-2011), Restaurant Justers - Scandic Edderkoppen lørdag 5. november kl. 20.00 Medlemmer av NFT og andre deltakere på Cupfinaleseminaret inviteres til Jubileumsfest sammen med en rekke inviterte gjester lørdag kveld. Prisen er kr 500,- for en 3-retters middag (drikke utenom). Det vil bli underholdning, taler og mye moro og en fantastisk oppbygning til søndagens cupfinale for herrer. NB! NFT har kun 100 plasser til disposisjon. Først til mølla!

NM-finalen herrer, Ullevaal Stadion søndag 6. november kl. 13.15 Deltakere på seminaret, som er medlem av NFT, kan kjøpe 1 billett pr. deltaker. Prisen er kr 650,-. Gjelder kun for deltakere som ikke allerede har mottatt billett gjennom et annet verv/engasjement i NFF. NB! NFT har kun 150 billetter til disposisjon. Først til mølla!

8 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Deltakerpriser - Etterutdanning UEFA A-lisens og ordinært Cupfinaleseminar 2011:

Tidlig påmelding gir Trenerforeningen bedre vilkår for planlegge best mulig. Derfor tilbyr vi tilbyr tunge rabatter for nettopp denne tidlige påmeldingen.

Priskategorier

Betaling før 1.okt

Betaling før 20.okt

Betaling før oppmøte (må ha utskrift)

Mega-rabatt

Medium-rabatt

Null-rabatt

Etterutdanning UEFA A-lisens (3 dager) - medlem av NFT

2700

3100

3500

Etterutdanning UEFA A-lisens (3 dager) - ikke-medlem

3200

3600

4000

Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager) - medlem av NFT

1700

2100

2500

Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager) - ikke-medlem

2200

2600

3000

Barnefotballseminar (torsdag 3.nov fra kl. 17-22)

400

450

500

Deltakelsen Jubileumsmiddag NFT 25 år (lørdag 5.nov fra kl. 20)

500

Billett NM-finalen for herrer (søndag 6.nov kl.13.15)

650

Er man medlem av Norsk Fotballtrenerforeningen, oppnår man 500 kr i rabatt. Hvis deltakerne velger å melde seg inn sammen med påmeldingen, vil han/hun regnes som medlem og oppnår rabatt. Han/hun vil først i 2012 måtte betale medlemskontingent i NFT. Medlemskontingenten i år 1 er 50% av vanlig avgift.

Overnatting

NFT anbefaler samarbeidspartner Scandic som bosted under Cupfinalehelgen. Scandic har en rekke sentrumsnære hoteller i Oslo. Bestill på scandichotels.no. Husk å oppgikundenummer for NFT: D-000008701.

Følg med på www.cupfinaleseminaret.no FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

9


TRENERLEGENDER

César Luis Menotti - ”El Flaco” Selv med stor viljestyrke og teft for angrepsfotball, fikk César Luis Menotti oppleve massiv kritikk for å utelate den 17-årige Diego Maradona fra den argentinske VM-troppen på hjemmebane i 1978. Men det ble Menotti som fikk siste ordet da Mario Kempes og Co løftet pokalen som verdensmestre for aller første gang. Av Teddy Moen

I dag nyter argentinsk fotball stor anerkjennelse over hele verden. Æren for dette må i stor grad tilegnes César Luis Menotti. Tiltredelsen av El Flaco (kallenavnet 'The Thin Man " fikk han som ung), kom til å bli et tydelig vendepunkt i både organiseringen og planleggingen av internasjonal fotball i Argentina. Under hans kyndige ledelse vant Albiceleste (kjælenavnet på landslaget) sitt første verdensmesterskap i 1978 (FIFA World Cup) og VM for ungdomslag (World Youth Championship) i 1979.

Attraktiv fotball Menottis navn ble synonymt med begrepet attraktiv og framtidsrettet fotball i Argentina. "Et mål bør være bare en ny pasning inn i nettet," ble ett av hans favorittuttrykk. Før han tok over roret som landslagssjef, var argentinsk fotball mest kjent for en systematiske omsetning av trenere og hvor de beste spillerne i utlandet nektet å delta på landslagsoppdrag. Etter Menottis tid, fortsatte ikke bare landslaget å vinne titler, men trenerne fikk også anledning til å sitte ut kontraktsiden i sine klubber. Og siden den gang har det vært ansett som en ære å spille på landslaget blant landets stjernspillere. Menottis største triumf som trener kom da han ledet Argentina til VM-seier på hjemmebane i 1978. Menotti første kontroversielle avgjørelse, som fortsatt diskuteres i dag,

var å velge veteran-spissen Mario Kempes i troppen i stedet for en lovende unggutt fra Argentinos Juniors med navn Diego Maradona. Avgjørelsen dro i gang en rasende debatt, men de påfølgende begivenheter skulle komme til å vise Menottis intuisjon og kløkt. Kempes var en inspirerende leder og toppscorer på det seirende laget, mens Diego Maradona ble utropt til den store stjernen ved ungdoms-VM i Japan året etterpå. Også ett mesterskap Argentina vant under Menottis ledelse.

gikk erfarne spillere som Ubaldo Fillol, Daniel Passarella og Mario Kempes. Dette var spillere som var i stand til å gjennomføre trenerens noen ganger gåtefulle filosofier.

Etter å ha lagt fotballskoene på hylla, kastet Menotti seg inn i sin nye karriere som fotballtrener. Allerede to år etter at han tok over som trener, styrte han den lille klubben Huracán til klubbens eneste seriemesterskap i deres historie (1973). Klubben fra Parque Patricios klubben utviklet ett lag som vil bli husket lenge for å være ett av de mest velspillende lag i den argentinske ligaen noensinne. Med spillere som René Houseman, Miguel Brindisi og Carlos Babington, fikk El Flaco laget sitt til å stadig vekk nå nye høyder.

Argentina slo Ungarn og Frankrike i de første rundekampene, men så tapte de for Italia. Dette tvang laget til å forlate Buenos Aires. I Rosario slo Argentina først Polen, spilte uavgjort mot erkerivalen Brasil, og tilslutt knuste Peru. Deretter ventet en spennende finale mot Holland.

Tydelig Etter at Argentinas fikk ett trist sorti fra verdensmesterskapet i Tyskland '74, ga det argentinske fotballforbundet (AFA) Menotti sjansen til å lede landslaget. Hans krevende oppgave var å forberede et landslag som skulle være i stand til å vinne VM på hjemmebane fire år senere. I arbeidet med å legge fundamentet på plass, engasjerte Menotti

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

"Hvor effektive vi var i gjennomføringen av vår strategi, var svært avhengig av hvor tydelige spillerne oppfattet hva som ble bedt av dem," bemerket treneren senere om hans disiplinerte og organiserte lag. "Uten noen klar visjon om hva man ser etter, vil man heller aldri finne noe av betydning."

Søndag 25. juli 1978 vant Argentina 3-1 over Holland etter ekstraomganger. Kempes scoret to mål og det siste var ved Daniel Bertoni. El Flaco ble møtt av overdøvende begeistring og denne gangen viste Menotti en side av seg selv ikke mange kjente til. "Ikke mange vet at etter kampen, dro jeg til obelisken å feire med resten av supporterne," tilsto Menotti senere. "Jeg tok på en forkledning, slik at ingen ville kjenne meg igjen. Slik dro jeg inkognito på tilhengeren av en pick-up. Jeg ønsket å holde et løfte jeg hadde bestemt tidligere. Slik nøt jeg min egen feiring."

>>

11


>>

I 1979 ble Menotti bedt av forbundet om å lede ungdomslandslaget i VM i Japan. Gabriel Calderon, en av spillerne beskrev El Flaco sin tilstedeværelse på denne måten: "Bare å oppleve ham foran oss snakke om fotball, var en utrolig opplevels.," Han fortalte at han ønsket å trene oss fordi han trodde på vårt potensial. Det beste ved ham var hans ærlighet.. Han la alltid vekt på de sterke sidene til hver enkelt spiller. Enkeltspillere var derfor krystallklare på sine arbeidsoppgaver på banen og var fast bestemt på å gjennomføre disse." Ungdomslaget tilegnet seg umiddelbart Menottis visjon om angrepsfotball og fremvist imponerende prestasjoner og resultater. Med Maradona, Ramon Diaz og Calderon som ledere i laget, satt millioner av argentinere hjemme foran TVen i tidlige formiddagstimer for å følge laget gjennom mesterskapet.

Etter en kort gjeninntreden i italienske Sampdoria, pensjonerte Menotti seg fra virket som fotballtrener. Menotti var en advokat for dristig angrepsfotball. Selv om han aksepterer at "alle spiller for å vinne", var han alltid kjent for å disponere sitt lags ressurser for å maksimere mål og scoringssjanser.

“Our football belongs to the working class and has the size, nobility and generosity to allow everyone to enjoy it as a spectacle.” César Luis Menotti

FAKTA

I finalen vant de 3-1 over Sovjet etter glitrende angrepsfotball. Dette er utvilsomt ett av de gylne øyeblikkene i Argentinas rike fotballhistorie. Maradona fortalte senere: "Jeg har aldri hatt det så gøy på fotballbanen som jeg hadde det dengang. Dette dedikerer jeg til Menottis arbeid."

César Luis Menotti

Nedturen kom i 1982 under VM i Spania. Maradona og Co måtte reise hjem tidlig etter å bli slått ut av Brasil og Italia i mellomrunden.

• Internasjonale titler 1978 Vinner - FIFA World Cup Argentina 1979 Vinner - FIFA World Youth Championship

Kreativt angrepsspill basert på et sikkert og effektivt pasningsspill sammen med evnen til å motivere sine spillere til det ypperste var kvaliteter Menotti innpodet i alle sine lag. Det var derfor ingen overraskelse at Menotti oppnådde stor respekt som trener for noen av de beste klubblagene i SørAmerika og i Europa samt i media.

Europa og Barcelona Etter som årene gikk, ble Menotti en slags ambassadør for attraktiv fotball. I Argentina, hvor alle har sterke meninger om fotballspillet, finnes det gjerne to leirer. De som setter resultatet over alt annet, og de som tror at attraktiv fotball er den beste måten å oppnå resultater på. Sistnevnte blir i dag gjerne omtalt som "Menottistas". I Sør-Amerika trente Menotti River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Rosario Central og Peñarol de Montevideo. I Spania Atlético de Madrid og FC Barcelona. Gjenforent med Maradona, vant Barcelona bl.a. Copa de la Liga, Copa del Rey og den spanske Supercupen. Han kom også til å trene det mexikanske landslaget, men ønsket å prioritere mer arbeid for media i forkant av kvalifiseringsrundene for VM i USA i 1994.

Trenerkarriere • Landslagstrener 1974 - 1982 Argentina 1991 - 1992 Mexico

• Klubber 1972 - 1974 Huracan 1982 - 1984 Barcelona (Spania) 1986 - 1987 Boca Juniors 1987 - 1988 Atletico Madrid (Spania) 1988 - 1989 River Plate 1990 - 1991 Penarol (Uruguay) 1993 - 1994 Boca Juniors 1996 - 1997 Independiente 1997 - 1998 Sampdoria (Italia) 1998 - 1999 Independiente 2002 Rosario Central • Klubbtitler 1973 Torneo Metropolitano 1982 Spansk Copa del Rey Vinner 1982 Spansk League Cup Vinner 1984 Spansk Supercup Vinner • Spillerkarriere - Klubber 1960 - 1963 Rosario Central 1964 Racing Club 1965 - 1966 Boca Juniors 1967 New York Generals (USA) 1968 Santos (Brasil) 1969 Juventus (Brasil) Kilde: FIFA.com

Sitater

"I remember a national team training session back in 1977 when I played particularly well. Menotti took me to one side to talk in private, and he said he was considering giving me my debut in a friendly against Hungary. Every time El Flaco spoke I went deathly quiet inside. That was because El Flaco was God! Diego Maradona, who made his national team debut under Menotti "He always knew exactly what to say to motivate his players. And he was always very calm. We only saw him get really angry once: just before extra time in the Final against the Netherlands. He looked at us and said, 'Look around you. There are 80,000 of us and eleven of them. We're not going to lose, are we?' It was the type of shock tactic that the team needed. We took to the field again certain we'd win and we made the title ours." Daniel Passarella, captain of Argentina at the 1978 FIFA World Cup "He's a guy who puts a lot of faith in his players. He knows how to motivate them. He'd bump into you in a corridor and he'd say: 'Tomorrow's going to be your big day, you're going to be the best. We're the best and you're going to prove it tomorrow.' He'd give you so much encouragement that you'd take to the pitch thinking you were the best player on the park." Daniel Bertoni, member of the 1978 FIFA World Cup-winning side "César's time in charge changed the national team forever. Before, a lot of players preferred not to be called up, they'd rather stay with their club sides. El Flaco turned everything around, he enhanced the team's reputation and led us to our first major titles." Leopoldo Luque, member of the 1978 FIFA World Cup-winning side "He was a pioneering figure in properly organizing the game in Argentina. He organized international fixtures, won a world title and helped Argentina become well-respected abroad. He's a very straightforward guy. In his pre-match talk before the Final against the Netherlands, he just reminded us how much hard work it had taken to get that far and that we couldn't let them beat us. That was it." Alberto Tarantini, member of the 1978 FIFA World Cup-winning side "He's a leader, an exceptional human being. He convinced us that we could win it all and he always stayed true to his beliefs. Some of us were a bit surprised that he went on to coach us after winning the World Cup with the senior side, but he explained that he was doing it because he believed we could be crowned champions. He was a tremendous motivator. From my own personal point of view, it was his teachings that enabled me to play in European football for so many years." Gabriel Calderon, a FIFA World Youth Championship winner in 1979

12 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


TRENERLEGENDER

César Luis Menotti – Hail César Thanks to the former Nantes player, Jorge Burruchaga, contact with César Luis Menotti is warm and friendly, confirmed by the first handshake. However, come the end of the day and all appointments tend to be forgotten. Av D. Jeandupeux

The temperamental star or the artist with his thoughts elsewhere? With his greying hair sweeping across his shoulders at the slightest breeze and the nonchalant air of his jeans and his shirt unbuttoned to reveal a welltanned chest, the sixtyyear old Menotti would seem to fit into the second category. After a furtive chat on the pavement in front of the building where he has his office (he gave me the address as 870 Paraguay Street but the number does not exist), there follows a long, fruitless wait, interrupted only by Señor’s secretary: “Mr Menotti isn’t here. He didn’t tell me you were coming. Maybe he’s forgotten about you?” Fortyfive minutes later: “Mr Menotti has gone to Rosario…” The next appointment I have with him has to be cancelled in any case as at the time we arranged to meet, Racing Buenos Aires are playing at home in the Libertadores Cup to Velez Sarsfield, managed by the ex St Etienne player, Oswaldo Piazza. All these missed appointments give me time to draw my first conclusions, even before the first interview. Menotti’s behaviour is perfectly coherent with the vocabulary he uses. Banished are words like “discipline”, “obedience” or “rigour” tobereplaced by more subtle concepts such as “play”, “fun” or “improvisation”. The unpredictable and a certain disorder are more propitious to the creativity he wants to encourage than any sort of rigid, stereotyped organisation would be. To find the solution to a problem, the player can call upon his own natural instinct

(“reading and analysing every second of the match, anticipating every move he’s going to make”) within a fixed, overall game plan. This flexibility of the mind, essential to any form of inspiration, is an intimate and indestructible conviction which the brilliantly didactic César expresses through metaphor and image for the whole world to understand. “My team is a symphony orchestra, with me as the conductor. I set out my conception of the piece of music how I see it and the players imagine theirs. In order to be effective, we have to come to an agreement, a compromise which will allow us to play in harmony. Each individual has his allocated time but must respect the whole musical work. Each player, depending on his particular talent, comes in at the appropriate time, the first violin at moments of high creativity, the second violins coming in to strengthen that magical moment which is to entrance the audience. These are the moments which my team wishes (and I insist on the word) to “dedicate” to the spectators.” The thrill he wants to give the Independiente “hinchada” (fan) can, in Menotti’s

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

conception of football, only be felt when his team has the ball. Winning the ball and holding on to it mean that you hold the initiative. “I’d rather be the bullfighter than the bull.” And this contagious kind of hunger for the “pelota” is found every day in training. Even F. Signorini, the physical trainer, has been contaminated. During the period of athletic training four days before a match, the players are only taken away from their favourite object for the stretching exercises they do to develop the mobility of the spine. The different sorts of sprints short and dynamic, forwards, backwards, sidewards, with change of pace simulate Menotti’s style of movement and are all carried out with the ball. Signorini points out: “You get the better of nobody by running flat out. Do you remember Maradona’s fantastic goal against England in the 1986 World Cup in Mexico? He got hold of the ball in his own half before going on to score. He ran 55 metres before shooting. 55 metres in 13 seconds! Even a veteran could run that fast. So you don’t have to be fast to be successful. You also need the dummy, the change of pace,

>>

13


>> technique, vivacity, the art of wrongfooting the opponent. These are the things we get our players to work on.” This preoccupation with adapting everything to the match, which the Independiente physical trainer (who was also Maradona’s) holds so dear, basing all physical activities on real match situations, excludes any activity off or around the field. Every training session is built around this premise which is also the logic behind the weekly first team against reserves match. Over and over again, “El Flaco” (the thin one) demands precision passing, insisting that the player adapt speed to action to ensure that he goes all the way. Each player has to adapt his speed to his technique (and not vice versa) to make sure he holds on to the ball. Certainly, keeping the initiative and staying on the attack do require a perfect knowledge of ones own potential. However, Menotti does insist that each player be adventurous when it comes to dribbling and shooting: “I am the guide. The player is the hunter. With our style of play, I bring him to the stag. From there on in, it’s up to him to know if he can kill it from 30 metres or if he has to get another 15 metres closer, running the risk of frightening the animal off. Like the stag, a chance at goal can disappear just as quickly.” There are other things behind César’s first team versus reserves training match which we do not find with other managers. There is no idea of competition for places as the first team player is sure of his place. This is done to strengthen the idea of collectivity, to build up individual confidence, to establish a quiet tranquillity within the squad, tof avour the taking of risks without the danger of personal failure, to memorise teammates’ styles of play, to improve complicity, to develop creativity, to learn to dominate your area of the field alongside the same players as on match day, and indeed to remember the dimensions of the field. As César puts it: “The field is 105m long and 70m wide. O.K? But when you attack, only the width of the field doesn’t change. Its length changes. At one time, you can be 60m from your opponent’s goal, then suddenly 30m or 20m out. You don’t have so much space in front of you so it is indispensable to find width.” Other training games are more traditionally Argentinian in their conception. For example, thirteen against thirteen across half

the pitch with goals three metres wide and no goalkeepers causes such congestion that players have to play it short and requires a high level of technique and control because of the lack of time and space. In their first game back after the break in the season, a 22 draw against Ferro Carril Oeste in front of a crowd of 30,000, Independiente played exactly as they had done in training the week before with the same qualities and the same faults. The first thing they do is to string twenty or so passes together, just to show that Menotti’s team is intent on running the match. Short passing. Tight control. Flashy technique. Change of pace. Variety. Overlapping. Patience and vivacity. Surprise and bursting into action. The team is united around one conception of football. The team imposes and is imposing, plays, takes risks, having and giving pleasure. A dangerous move from an opposing forward brings home one of the game’s realities; being on top does not necessarily mean

winning. Ferro Carril’s next counterattack is deadly. The midfield player, Cordon, gets in between the two centre backs, Rotchen and Arzeno. The mind immediately flashes back to the previous week’s training. Two or three times during the first team against reserves match, the nippy Colombian player, Uzuriaga, either after a dribble or a one-two, got in behind the central defenders and found himself face to face with the excellent goalkeeper, Mondragon. At that point. Menotti cries out: “You’re marking nobody and you’re covering nobody!” , pumping out his arms like a piston. His left hand goes out to simulate the man on the ball attacking and his right hand goes back to demonstrate support given to a teammate. Going one goal down is no deadly shock for a team bent on attacking and they maintain their pressure on opponents forced right back on the defensive. Independiente continue to string the passes together in wave after wave of attack. Ball brought down impeccably with the chest, bullet of a

14 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


TRENERLEGENDER shot from Calderon. 1-1! Morales dribbles, crosses to the far post, header from Guerrero. 2-1! Pressure on the defender as soon as he gets the ball, “toques” (onetouch football), dangerous free kicks, threeman defence backpedalling to slow down a fourman attack without batting an eyelid, mazy dribbles, passes back to central defenders to get round a massed defence, no aimlesscentresacontinuousflowof movements practiced ad infinitum in training. A firework display, the bullfighter tantalising the bull. Ole! Ole! Ole! But despite an avalanche of chances, Independiente do not kill off the bull. The beginning of the second half sees the same script being played out. C.A.I. on top. Calderon twice on his own with only the goalkeeper to beat and twice he misses. Burruchaga, 35, is running out of steam. The passes do not come so easily. The defensive “squeeze” no longer has time to turn into the attacking “spread”. The opponents pick up the ball more and more often and hold on to it longer. Despite three susbstitutions, Independiente lose control of both midfield and the ball. Independiente are forced on to the defensive and do so like any team trained to allow forwards to shine out, not defenders no determination, no cool, no confidence, no clear-headedness, no balance. Victims of their own generosity, the team reveals its limitations and has the game taken away from them. They lose two points three minutes from time. The quality of their game, which allowed Independiente to finish the first part of the season in second place, warms the heart of any footballloving fan, moving us as any fine poetry could, but at the same time, it reveals the same poetic fragility. Fortune does not always favour the brave. While staying faithful to his personal credo, Menotti, as a result of the match, has to find solutions to the contradictions in his game: • to improve, if possible, the standard of passing, in order to keep the opponents on the run when things are going badly, and to shorten the time when his team with only five real defenders in its ranks has to defend; or choose a more defensive team. • to modify runs up the wing by defenders in support of attacks as well as better cover by these same defenders for centre backs faced with long upfield or diagonal passes, or work on collective lateral movement of the defence and midfield together. • to have central defenders move upfield more quickly, even at the expense of time

and space when clearing, so as to close ranks when attacking. • especially to bemore systematic in getting back to “el atchique”, even though this would appear to annoy Menotti in the extreme. “El atchique” entails shortening the distance between attack and defence with defenders in line and often using the offside trap so as to keep the team compact. It is more or less the only way for an attack-oriented team to defend correctly upfield, even though the risks may be greater and it is open to controversy. Indeed, the only exercise practiced in training but not used in the match against Ferro Carril Oeste was the offside trap, the opposition being caught offside only once in the whole game! To gloss over the imperfections of the first match after the break, César Luis’s aim will simply be to oil the works of the machine, without overreacting or going back over things. As he so often says: “Our most dangerous opponent is doubt. In any case, we can’t play the match over again.”

Style of play

“The only way of dreaming about good results is playing well. When the team wins but plays badly, it’s more worrying than when you play well and lose. Personally, I feel better when my team is functioning well.” “In training, I have my teams play a lot. To be good at kung fu, you have to do a lot of kung fu. To be good at poker, you have to play a lot of poker. To be good at football, you have to play a lot of football. And you also find out more about reading the game.” “When the crowd and the players can identify with a style of play, then each player is more comfortable.” “If you want to go from Rome to Naples, you take the motorway. It’s the shortest and fastest route. However, if there are roadworks on the motorway and traffic is very heavy, like on a bank holiday weekend, you take an Aroad, which is longer but which will get you there sooner. It’s the same in football. A highspeed attack isn’t always possible so you’re better off taking a few detours to find the necessary way through.” “A football field measures 7,000 sq. meters, which means that each of my players must control 700 sq. meters. This seems to me quite impossible. That’s why I put my trust in football’s intrinsic power of improvisation and in a dynamic style of play which can then solve problems itself.”

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

“I prefer playing in zones as this allows the player to show more creativity. With man-toman marking, the player, responsible for only one opponent, never knows if he should leave his man or not.” “You are guard dogs protecting a beautiful mansion which is being attacked by thieves coming from the right and the left,” he says to his defenders. “The good dog is the one that doesn’t get enticed away from the door by one of the threatening dangers.” “If you arrive too late to pressurise your opponent, you’re going to end up running around in circles and for a longer time.” Menotti is a great believer in the development of German football. Unfortunately it is inhibited by a conservative outlook which frowns upon rapid changes but it does not fall in to the latin trap of going from one extreme to the other. “A country which has given us Mozart, Marx and Mercedes can only breed intelligent, creative people.” Whenever a firstteam player is down injured during the first team against reserves match, the game goes on with Calderon dropping back into midfield. On seeing Guerrero, a frontrunner, stopping in front of a square defence so as to avoid running offside, Menotti suggests he should make crossfield run in order to stay in motion and get away from his marker. He asks his central defender, Arzeno, up for a corner, to act upset at his teammate for not taking the corner quickly and run back towards his own halfway line as if he is no longer concerned in the attack but then to make another run into the penalty area thus taking his marker by surprise. Mondragon, the goalkeeper, is technically very skilful and is very good at clearing upfield, along the lines of Van der Sar, the Ajax keeper. And he often comes out to meet long balls, preferring to bring them down to his feet.

The players

“I don’t claim that my way is the best or that I hold the eternal truth but I do want players who are free, who have their own opinions , who think and who express their thoughts. Never have I had secret agents within the team and I’ve always tried to work without lobbying.” “A footballer must never give up what is naturally his. My young forward, Guerrero, who

>>

15


>> dribbles too much, must continue taking risks. Time alone will allow him to improve his game.. Warning him against his faults would simply cause him to stop exploiting his qualities. Only a gradual change will allow him to continue doing what he does.

Other ideas

“There are three types of analysis. The first one is born of passion and wants you to win at all costs.

The second one is that of the supporters. Play badly but win and they are happy at the end of the match. But three days later, they sit down to eat and think about the match and suddenly they are not so happy any more. The last one is that of the technician, which goes far deeper.” “The reporter sees. The manager imagines.” “I don’t feel the slighest pressure. Only my

convictions can put any pressure on me. If I think I have said something and not carried it out, that’s when I feel pressure.” “The field is 105m long and 70m wide. O.K? But when you attack, only the width of the field doesn’t change. Its length changes. At one time, you can be 70m from your opponent’s goal (a) then suddenly 40m (b) or 20m (c) out. You don’t have so much space in front of you so it is essential to find width.”

F. Signorini´s tips “A footballer plays the way he lives. If he puts his trousers away carefully at home, then he’ll be disciplined on the field. If he leaves his shirt lying around at home, he’ll be untidy on the field as well.” “After we’ve lost a match and everyone’s sitting dejected in the dressing room with their heads down, I put a finger on their chin and lift their faces and quote what the mountain climber Messner said: “Anyone who wants to climb must never look down.” “To solve problems, I believe more in symbols than having to resort to force. Let me tell you a story twhich explains how to fight off fatigue: “A docker has a really hard day. A lot of ships have arrived in port and from morning till night, he’s been carrying heavy loads, stopping only to have his bait. Worn out by his day of toil, he takes the eight o’clock bus home. Standing in front of the block of flats, he thinks he’ll never be able to gather the strength necessary to walk those five floors up to his flat. Nevertheless, he does so and with great difficulty climbs the last few steps to his home. He rings the doorbell and his wife opens the door. She has a hot meal waiting for him but he is so tired he goes straight off to bed. Suddenly, cries of “Fire! Fire!” wake him up and as if by magic, he has the energy to assemble his family and all his belongings and get out of the inferno.” The moral of the story is that the mental is stronger than the physical.” As Valdano puts it: “One gram of intelligence weighs more than 75 kilos of muscle. A good footballer can understand a particular tactical situation and meet its demands, which is more than Ben Johnson, with all his speed, could do.”

Physical training

“I never ask players to sprint flat out for 50m.

As seen with Maradona’s goal (see the text “Hail César”), changes in pace are what make the difference. Only the first three steps should be taken with maximum effort.” “I think that a manager or a physical trainer who “breaks” his players by overloading them with work is not fulfilling his responsibilities as a human being towards the sportsmen that he has under his control.” “After thirty seconds or so of intense effort, I ask the players to juggle the ball for a similar period of time. If the player can control the ball when he is very tired, he’ll be all the more able to show the necessary technical skills when he’s fresh.” “A series of short, sharp efforts followed by a short period of recuperation draws energy from the body fats rather from carbohydrates (see training D4)” “To work on physical strength, players are called upon only to carry their own body weight. To increase this load, I will sometimes ask players, for example to break up a twoontwo match, grab hold each other and push each other around for about ten seconds.” “During the warmup, I ask players to perform exactly the same gestures as they have to in their particular position in the team.”

C.A. Independiente: Training Session Thursday 13th February 1997 at 5.30 p.m. (D8)

ball 01.30 Sprinting 01.50 Exercises on ground: back suppleness. Abdominals. Stretching. 07.30 Sprints 08.30 Gymnastics standing 09’ Sprints with change of direction 09.45 Stretching 12’ Running backwards and forwards (5 to 10m) 12.30 Gymnastics standing 13’ Sprints with change of direction 17’ 11-a-side. First team against reserves. Playing 4-4-2.

47’ 48’ 75’ 80’ 87’ 90’ 75’

Break and change players. For example, Burruchaga (35) goes off. Continuation of 11aside Break Exercises on ground: back suppleness. Abdominals. Stretching. Running backwards and forwards (over 3m). Lateral running (3m). Dynamism training. End of training session. The assistant coach takes charge of the reserves. Work in front of goal. 100’ End of reserves’ training session.

C.L. Menotti, J.A. Poncini (assistant), F.Signorini (physical trainer). 25 outfield players, 4 goalkeepers, 26°

C.A. Independiente

00’

Training Session Friday 14th February 1997 at 5.30 p.m. (J7)

Running slow, free, with or without

16 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


TRENERLEGENDER C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).24 outfield players. 4 goalkeepers. 27° 00’

Group of 14 first team players. Exercise with 3 balls. The fourteen players form a circle 25m in diameter. 3 players dribble the ball, then pass the ball to 3 other players in the circle. After giving the pass, each player sprints in the samedirection as the ball. And so on.

52’ 53’ 32’ 35’

01’50 Gymnastics on ground: back suppleness. 03’20 Same exercise in the circle, but dribbling ball up to teammate. 06’30 Gymnastics on ground. Abdominals. Stretching. 0’20 Same exercise in the circle, with direct pass to teammate. 10’ Back stretching. Pressups. 12’ On half the field, sprints with changes of direction (with or without ball). 15’ Explanations. 23’ Exercise with 4 balls. 4 groups (2 groups of 4 and 3 groups of 3) 40m apart, the 4 groups forming a square. Dribbling ball from one corner to another with changes in rhythm (acceleration, stop, acceleration, etc.) and passing ball to next player.

37’

57'

59’

60’ 62’

Explanations Exercise with 2 balls. 4 groups (2 groups of 4 and 2 groups of three) 40m apart, the 4 groups forming a square. Dribbling ball diagonally acroos square with changes in rhythm (acceleration, stop, acceleration etc.), and passing ball to next player. 2 players set off at the same time, crossing eachother’s path.

Exercise with 2 balls. 4 groups (2 groups of 4 and 2 groups of three) 20m apart, the 4 groups forming a square. Diagonal pass followed by backward sprint to the back of the group.

39’

27’ 28’

Break. Stretching. Back suppleness. Exercise with 2 balls. 4 groups (2 groups of 4 and 2 groups of three) 20m apart, the 4 groups forming a square. Diagonal pass followed by sprint to the right (1’). To the left (1’)

45’ 48’

Exercise with 4 balls. 4 groups (2 groups of 4 and 2 groups of three) 10m apart, the 4 groups forming a square. (Same exercise as 28’ but with 2 balls in each corner.) 2 players set off at the same time from the same corner dribbling diagonally with change of rhythm (acceleration, stop, acceleration etc,) and passing ball to next players. At the sametime, two players from a lateral corner set off, doing the same exercise. Stretching and drinks. Exercise with 1 ball. 4 groups (2 groups of 4 and 2 groups of three) 50m apart, the 4 groups forming a square. Diagonal pass followed by sprint to the right (2’) to the left (2’)

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

66’

Explanations Exercise with 2 balls. 2 groups of 7 players, 50m apart in the diagonally opposite corners of a square. Simultaneous passes from the front player in each group to the second player in the group opposite who control and pass etc. followed by sprint to the right corner (2’) then to the leftcorner (2’). The last player in the group dribbles the ball to the front player in the new corner.

Exercise with 2 balls. 2 groups of 7 players, 50m apart in the diagonally opposite corners of a square. Same exercise with 2 balls played by each group at the same time. Exercise with 1 ball. 2 groups of 7 players, 40m apart. Direct pass and sprint in the same direction to the back of the group opposite. Exercise with 1 ball. 2 groups of 7 players, 40m apart. Direct pass, about turn and sprint to the back of the same group . Exercise with 1 ball. 2 groups of 7 players, 40m apart. Direct pass and sprint in the same direction to the back of the group opposite. Exercise with 3 balls. The players form a circle 25m in diameter. 3 players, inside the circle try to make wall passes with players forming the circle for about 15seconds, then pass the ball to three other players forming the circle who then do the same exercise.

>>

17


>> 69’

Exercise with 3 balls. The players form a circle 25m in diameter. 3 players, inside the circle, receive the ball from one player forming the circle and head it to the next player forming the circle. Change after a player completes a circle.

65’ 70’ 80’ 87’

90’

Break Gymnastics on ground: spinal mobility. Abdominals. Stretching. standing gymnastics. Spinal rotation. Stretching in pairs. Stretching alone. Running forwards and backwards (5m). Lateral running (5m). Dynamism exercises. End of training session.

C.A. Independiente Training Session Monday 17th February 1997 at 5.30 p.m. (D4)

76’ 78’

Break and drinks Exercises on ground: back suppleness. Abdominals. Sretching.87’ Sprints forwards and backwards (over 5m). Side sprints (5m). Dynamism exercises. 90’ End of training session.

C.A. Independiente

C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).21 outfield players. 4 goalkeepers. 28° 00’ 10’ 13’

19’

Training Session Saturday 15th February 1997 at 10 a.m. (D6) 21’ C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).16 outfield players. 4 goalkeepers. 32° -15’ Tennis football, 3 against 3 on 2 courts 7m by 7m. Net 1m50 high. Only one bounce allowedand 3 passes maximum between players of the same team. 00’ Free activities, including tennis football for 6 players. 24’ Gymnastics on ground: spine suppleness. Abdominals. Stretching. 35’ Running backwards and forwards (3 to 5m) and sideways running. 36’ standing gymnastics. Stretching. 37’ Explanations. 39’ 8aside match on a pitch 30m long by 50m wide (goals 2m wide). 3 touches of the ball maximum.

22’

26’ 28’

38’ 39’

44’

54’

61’

65’

50’

59’

Same game 1 touch maximum (except for 1 joker per team who is still allowed three touches.) Same game, free.

67’ 77’

Free 1 ball per player. Slow and free dribbling. Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching Back stretching. Pressups. Slow and free dribbling follow by a sprint. 20’ Standing gymnastics. Running forwards, backwards and sidewards (3m). Accelerated dribbling (10”). Stretching. Accelerated dribbling (15”) Gymnastics on ground; suppleness and stretching of the spine. 25’ Accelerated dribbling (15”). Stretching. Dribbling with 3 15second sprints. Stretching. 10 times: Dribbling with 3 6second sprints. Slow 10second dribbles. Stretching. Stretching. 5 times: Dribbling with 3 6second sprints. Slow 10second dribbles. Stretching. Stretching and drinks. Gymnastics on ground. Stretching and spinal suppleness. Spinal rotationin standing position. 51’ Break 1 ball for 2. One player does wall passes with his partner for 12”. His partner takes over 3 times, that is 3 12second periods of effort for each player. Stretching. One player does wall passes with his partner for 12”. His partner takes over 4 times, that is 4 12second periods of effort for each player.Stretching. Sitting, trunk suppleness. One player does wall passes with his partner for 12”. His partner takes over 5 times, that is 5 12second periods of effort for each player. Stretching. Break and drinks. Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching. 87’

Running forwards and backwards (5m). Lateral running (5m). Dynamism exercises. 90’ End of training session.

C.A. Independiente Training Session Tuesday 18th February 1997 at 5.30 p.m. (D3) C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).24 outfield players. 3 goalkeepers. 27° 00’ Free activity 00.15 Explanations 24’ Slow, free running, with or without ball. 26’30 Acceleration. 27’50 Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching. 30’ Slow running followed by one acceleration. Stretching on ground. 32’ 15” acceleration. standing gymnastics. Running backwads and forwards (3m). Stretching. 15” acceleration. Stretching in pairs. 34’ Acceleration. 34’30 Explanations 40’ 11aside match. First team against reserves. (The first team players are the same as for theD8 training session on 13th February). 442 formation.

70’ 85’ 89’

Burruchaga (35) goes off. Break and drinks. Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching. standing gymnastics. Spinal rotation. 97’ Running forwards, backwards and sidewards (5m). Dynamism exercises. 100’ End of training session.

C.A. Independiente Training Session Wednesday 19th February 1997 at 5.30 p.m. (D2) C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).23 outfield players. 3 goalkeepers. 22° 15’ 00’

Tennis football Free activity, including tennis football for 6 players.

18 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


TRENERLEGENDER 10’ 13’ 19’ 20’

21’ 21’ 23’

1 ball per player. Slow, free dribbling. Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching. Back stretching. Pressups. Slow and free dribbling followed by an acceleration. Standing gymnastics. Running forwards, backwards and sidewards (3m) Accelerated dribbling (10”). Stretching. Accelerated dribbling (15”). Explanations 13aside match , no goalkeepers, over half the pitch (goals 3m wide)2touch maximum.

06’

08’

10’ 14’

a) b)

the trunk. Gymnastics on ground. Spinal suppleness. Abdominals.Stretching.Pressups.Backstretching. Running forwards and backwards. 20” acceleration. Fast running changing direction. The firstteam players listen to Menotti. The reserves leave the field. On the whole field, the firstteam players organise themselves in a 442 formation. The only opponent is the reserveteam goalkeeper. Attack without opposition built up from the goalkeeper’s clearance. Playing an opponent offside on a long ball from Menotti down the line to his assistant Poncini.

f)

g)

h) 61’ 67’

75’ 87’ 90’

Break Gymnastics on ground: spinal suppleness. Abdominals. Stretching. Pressups. Standing gymnastics. Spinal rotation. Stretching in pairs. Stretching alone. Running forwards, backwards and sidewards (5m). Dynamism exercises. End of training session.

c) A fter a change of play, lateral movement of the whole team together, followed by pressurising down the line.

Attack without opposition built on a clearance by the goalkeeper. A centre back comes up insupport, covered by the defensive midfield player who drops back to cover the area left free. Pressurising by the forwards. The front runner puts pressure on the defender on the ball, the other forward cutting off the back pass.

The attacking midfielder brings the ball upfield. The two front runners run out to the wings to lose their markers. The midfield player passes to one of the attackers. The tactic is repeated3 times with the attacking midfielder and once with the other two midfield players.

C.A. Independiente Training Session Thursday 20th February 1997 at 5.30 p.m. (D1) C.L. Menotti, J.A. Poncini (Assistant), F.Signorini (physical trainer).23 outfield players. 3 goalkeepers. 22° -15’ Tennis football, 3-a-side on two courts 5m by 5m. Net 1m50 high. Only one bounce allowedand 3 passes maximum among players of the same side. 00’ No ball. Sustained running without the ball. Coordination exercises. Acceleration. 3 jumps. 3 jumps followed by an acceleration after an about turn. Slow running.2 jumps followed by changed of direction. Forward and backward running (3m). Sidewards running after bending of the trunk. 04’ Stretching. 05’ Upright stretching. Acceleration. Sideways running. Stretching. Rotation of

d) e)

Attack without opponents from a goalkeeper’s clearance. Finishing off an attack. After an attack down the right, the player in the winger’s position pulls back in order to pass to the attacking midfield player (which brings up the defence whotry to play the opponents offside. The opponents are invisible here as the tactic is practicedwithout opponents). The attacking midfielder passes to the first attacker, who is now back in position and who letsthe ball pass between his legs to the second attacker who plays a wall pass with him.

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

i) The left midfield player breaks inside. After passing to the defensive midfield player, he bursts into space along the touchline.

>>

19


TRENERLEGENDER

>> j) Attack without opposition after a goalkeeper’s clearance. k) Before a free kick out on the wing is taken, playing the opposition offside.

l)

q)

r)

Clearance exercise after backpass to the goalkeeper. The central defender breaks off towards the corner. Corners played back. One player makes a run towards the ball and runs over it. The playerbehind crosses to the far post.

s) t)

Long corners from the right. Indirect free kicks. Crosses for the goalkeeper.

After a short clearance (less than 20m), the defence moves out to play the opponents offside.

60´ Gymnastics on ground; spinal suppleness. Abdominals. Stretching. Running forwards, backwards and sidewards (3m). Dynamism exercises. 70’ End of training session.

m)

n)

o) p)

Defence moving out to play opponents offside after a long clearance (more than 20m). If the man on the ball is put under pressure, the defence keeps moving out. If the man on theball is not put under pressure, the defence stops and gets back into position. Playing an opponent offside on a long clearance down the line (as in b), but down the other wing. Attack without opposition built on a goalkeeper’s clearance. Finishing off an attack. After a clearance by the opposition (which brings the defence up totry and play the opposing forwards offside; the opposing forwards are invisible here as thetactic is practiced without opposition) the attacking midfield player fakes a shot and thenplays a wall pass with one of the front runners.

20 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


TRENERLEGENDER

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 2 • 2011

19


SPENNENDE: Strømsgodsets Adam Larsen Kwarasey er en annen ung, spennende keeper som har fått sitt gjennombrudd på høyeste nivå i Norge. Foto: DIGITALSPORT

Keeperutvikling

– den norske modellen For å utvikle morgendagens keepere, keepere med fotballferdighet som spillet krever i morgen, må vi gå ”nye” veier. Hovedutfordringen er at vi gjennom mer og bedre trening, med utgangspunkt i spillet som helhet, sørger for at morgendagens keepere står bedre rustet til å takle de utfordringene som spillet byr på, bedre enn i dag. Av Jan Erik Stinessen, fagansvarlig keeperutvikling NFF

Keeperutviklingen i Norge har som mål å utvikle målspilleren. Med dette menes keepere som både i den individuelle-, den relasjonelle-, den strukturelle – og i spill - og

kampdimensjonen har fotballferdighet som gjør dem i stand til, både når det gjelder valg og utførelse, å bidra til de overordnede målene, nemlig å hindre scoring og å bidra til at eget lag kan score.

i alle ferdighetsdimensjonene, må vi ta utgangspunkt i hele spillet. En slik spillsentrert tilnærming der keeperen - eller fra nå av målspilleren - er del av laget i alle henseende, er påkrevd. Det betyr øvelser der målspilleren er integrert.

For å utvikle målspillere med slik ferdighet,

22 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


KEEPERTRENING Framtidas krav UNGE OG GODE: Jan Erik Stinessen registrerer at det er mange unge og gode keepere som er førstevalg i Tippeligaen i år. Aalesunds Sten Grytebust er en av dem. Foto: DIGITALSPORT

Fotballspillet er i stadig utvikling. De siste store mesterskapene, og for så vidt de ulike ligaene i alle land, har vist oss at kravene til keeperen blir stadig tøffere og at det er stadig større utfordringer i å takle rollen godt. Dagens og morgendagens fotball krever at keeperen er en målspiller. Det betyr en spiller som behersker alle delferdighetene som spiller, i tillegg til spesiell keeperferdighet. Målspilleren i fotball må ha stor spilleforståelse og kunne lese spillet godt. Han må kunne velge rett, både individuelt og i samhandling med utespillerne.

Trening på utførelse, teknisk repertoar , skal ikke nedprioriteres, men må i større grad foregå med ulik funksjonalitet, og med mer krav til og fokus på tempo i utførelsen. Det er viktig å presisere at det på ulike alderstrinn må være en bevisst strategi i forhold til vekting av trening, der teknisk repertoar må få en del plass i opplæringen i ung alder, men at vi også må sørge for mer funksjonell og kamplik trening også i yngre alder. Integrering av målspilleren kan gjøres på flere måter. Mest vanlig i keepertrening er keepertrener og to-tre keepere som jobber for seg selv med utførelse, teknisk trening. Det er viktig, men utvikler bare keeperens tekniske repertoar. Integrering av keeperen skjer best på følgende måter: • Keepertrener og keepere der keeperne også opptrer som utespillere i mer funksjonelle øvelser • Keepertrener og keepere + utespillere som deltar i funksjonelle og mer kamplike øvelser, tilrettelagt for keeperne • Utespillere og keepere i spilløvelser der lagets opptreden i angrep eller forsvar i ulike situasjoner er i sentrum • Keepertrener og keepere + hovedtrener/ ass.trener der keeper er del av laget i tråd med temaet for økta. For å kunne integrere målspilleren fullt ut må keepertreneren også være fullverdig medlem av trenerteamet, der han er en

naturlig del av alle forberedelsene og gjennomføringa av treningene. Det betyr igjen at keepertreneren må kunne hele spillet og kunne coache og veilede keeper og utespillere i ulike situasjoner i angrep og forsvar. Hovedtrener har selvsagt det overordende ansvaret, men han bør innse at han også har ansvar for keeperens rolle i laget – som lagspiller. For å oppnå dette må keepertreneren være skolert som fotballtrener – og hovedtrener/ assistent må ha kunnskap om keeperen som lagspiller. Vår nåværende trenerutdanning har tatt hensyn til dette, og både på C-, B- og A-lisenskursene er keeperen som del av laget tema. Keepertrenerutdanningen har også tatt hensyn til dette ved at Keepertrenerkurs 1 er integrert i C-lisenskurset, og at man må inneha C-lisens for å kunne ta Keepertrenerkurs 2. Dette kurset dreier seg i hovedsak om keeperen som lagspiller. Videre er det krav om at man for å kunne ta Keepertrenerkurs 3 innehar UEFA B-lisens. I dette kurset er coaching av keepere sammen med utespillere en viktig del. På denne måten vil en sikre at alle parter har et bredt syn på keeperen rolle – både fra lagstreners og keepertreners ståsted. Vi ønsker altså at keepertreningen i større grad enn i dag skal være spillsentrert, med ulik grad av funksjonalitet. Det er kravene selve spillet stiller som må være utgangspunktet for treninga, og dermed også for vektingen av ulike typer trening.

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

Fotballferdighet er per definisjon ”hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å utnytte en spillsituasjon til fordel for eget lag”. Da må vi sørge for at vi gjennom trening av keeperen og laget får nok repetisjoner av de spillsituasjonene som skal løses (til fordel for eget lag), i tillegg til trening på utførelse. Merk at trening på utførelse bør gjøres isolert også, men i større grad i spillsituasjonen. Det vil si at det å velge rett teknikk også må trenes i spillsituasjonen.

Nå-situasjonen Stadig flere (keeper)trenere og klubber i Norge har tatt dette inn over seg i det siste. Noen keepertrenere har i flere år jobbet målbevisst for dette, og stadig flere kommer etter. Det hjelper lite å ha perfekt fallteknikk om du som keeper stadig står feilplassert i forhold til spillsituasjonen der både ball, motstandere, medspillere, avstand og vinkel, og flere andre faktorer, spiller inn på keeperens valg. Skal vi lykkes med å utvikle morgendagens keepere/målspillere, må imidlertid denne dreiningen mot en mer spillsentrert tilnærming til ferdighetsutviklingen også få innpass i treningen av yngre keepere. Det er jo de som skal bli framtidas målspillere. Derfor vil det være en prioritert oppgave for NFF å sørge for å tilføre kompetanse på dette området til alle trenere gjennom trenerutdanningen og andre tiltak av mer uformell art som impulssamlinger og treneroppfølging. Min erfaring gjennom flere år som keepertrener og med relativt god oversikt over keeperarbeid rundt om i Norge, er at altfor mye av treningen dreier seg om repertoar, teknisk utførelse. Derfor har vi mange teknisk godt skolerte skuddstoppere i Norge, men for få gode målspillere. Ofte møter jeg unge keepere som er godt skolert rent teknisk, med et bredt repertoar, men i spill

>>

23


>> kommer de ofte til kort grunnet gale valg og dårlig samhandling med laget. Du blir god på det du trener på! Skal vi utvikle målspillere, keepere som er fotballspillere og som samhandler godt med laget i angrep og i forsvar, må vi trene mye på nettopp dette. Å utvikle keepernes spilleforståelse og å gi dem god spilleoppfattelse ( å lese og tolke de ulike spillsituasjonene), må prioriteres høyere.

Framtida Vi må i Norge, med få spillere sammenlignet med de store nasjonene, sørge for å finne og utnytte de konkurransefortrinnene vi kan. Det vil være mulig for oss her hjemme, ved å utdanne lagstrenere med kompetanse til å integrere keeperne bedre, og keepertrenere med kompetanse til å coache og veilede keepere og laget i en mer spillsentrert tilnærming, å bli best på dette området!

KEEPERTRENING keepere, det være seg keepere fra Portugal, Spania, Frankrike, Nederland, Danmark, Polen, Belgia, Tsjekkia, Sverige og andre. Enkelte lands keepere, som for eksempel Nederland og Belgia, har imponert meg med pasningsferdighet på utrolig høyt nivå, men vi er ikke langt etter der heller. Vår utfordring her er at det er få keepere i hver årsklasse med et bredt nok ferdighetsregister. Men igjen: våre beste står ikke noe tilbake for de beste fra de store nasjonene. I Tippeligaen og Adeccoligaen i 2011 er det gledelig nok flere unge keepere, og de

er førstevalg! Vi kan nevne Sten Grytebust, Andrè Hansen, Lasse Staw, Adam Larsen Kwarasey, Lars Cramer, Anders Kristiansen, Ørjan Nyland og flere med dem. Disse som er nevnt her er alle spennende keepertyper for framtida, og de har alle levert gode prestasjoner så langt i sesongen. Flere av dem har til tider vist strålende keeperspill. Dette forteller meg at vi er på rett vei! Vi må imidlertid sørge for at flere keepere med slike kvaliteter utvikles her hjemme. Det er en stor jobb, men entusiasmen rundt i fotball-Norge er stor, og vi i NFF tar utfordringen ”til beste for norske keepere”!

Vi må sørge for at keeperne og utespillerne får trene nok på de situasjonene de møter i kamp, altså det de gjør i kamp. Mourinho: ”The game is the end, and then also has to be the beginning!”

Vi er på rett vei! Gjennom flere år som keepertrener på våre aldersbestemte landslag har jeg hatt god anledning til å observere unge norske keeperes ferdighet sammenlignet med andre lands keepere. I de senere årene er mitt klare inntrykk at våre beste er på høyde med andre lands

Min keeperøvelse

2 v 2 + keeper etter innlegg K1

Dette er ein fin øvelse i samspelet mellom keeper og medspelarar i eigen boks. Terje Skjeldestad, keepertrener Sogndal

Organisering • 2 v 2 + keeper etter innlegg • 2 keepere og minimum 8 utespelarar • Bane 16m breidde og 30m lang • Spelarane fordelar seg ved stolpen på innleggssida

Gjennomføring • K1 får ballen i beina av ein av dei som har pause

• God pasning langs bakken eller i lufta ut på sida til innleggskanten (X), X slår innlegget framfor motsatt mål, der det er 2 v 2 i feltet • K2 må vurdere om han/ho skal gripe inn på innlegget eller stå i posisjon for evt. avslutning • Dersom keeper får tak i ballen distribuerar han til motsatt innleggskant (O). Dersom ballen går ut av spel får K2 nye ball av ein av dei som har pause osv. • Ein angriper/forsvarar annakvart mål. NB! Utespelarane har eit forsvar og eit angrep før dei byttar

K2

Jeg utfordrer Roger Eskeland, keepertrener i Bryne til å presentere sin favorittøvelse neste gang.

24 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Eggens trenerskole for åttende gang

KJENT POSITUR: Nils Arne Eggen i kjent positur, sterkt engasjert på feltet under Eggens trenerskole.

Helga 5-7. august ble Eggens Trenerskole gjennomført for 8.gang i Orkdal'n, Nils Arne Eggens eget rike. Trenerskolen arrangeres av Orkla FK i samarbeid med Rosenborg BK som en del av "RBK-Skolen", selvfølgelig med Nils Arne og Knut Torbjørn Eggen i spissen for aktivitetene. Av Jon Møkkelgård

I år var Knut Torbjørn opptatt med landslagstiltak, men Eggen senior var som vanlig topp engasjert og øste av sin erfaring og sine kunnskaper.

Over 70 deltakere I overkant av 70 deltakere gjennomførte trenerskolen i år – de kom hovedsakelig fra klubber i Midt-Norge – men også med representanter stort sett fra alle kanter av landet. Mange av trenerne kommer igjen år etter år. Nils Arne hadde som vanlig samlet noe av det ypperste som finnes på fotballfronten i sitt instruktørteam. Med ass. A-landslagstrener Ola By Rise, U21 trener Per Joar Hansen, tidligere RBK- og Liverpoolspiller Vegard Heggem, Olympiatoppens Bjørn Hansen, samt hele RBKs trenerteam med Jan Jönsson i spissen, måtte bare dette bli en fotballhelg helt utenom det vanlige!

Barne- og ungdomsfokus Målgruppen for Eggens Trenerskole er

KAPASITETER: Nils Arne Eggen hadde som vanlig med seg en solid gruppe trenerkapasiteter til Eggens trenerskole. Her A-landslagets assistent Ola By Rise og U21-landslagstrener Per Joar Hansen

primært trenere i barne- og ungdomsfotballen, samtidig som alle fotballtrenere har mye å hente gjennom å se og observere noen av landets beste fotballtrenere på feltet. Eller som Nils Arne sier det: ”Det er like greit at unge spillere lærer fotballferdighetene riktig fra starten av - og da er det utrolig viktig at trenerne får kunnskaper om hvordan dette skal gjøres!"

Helgesamling Trenerskolen går fra fredag til søndag, med et fotballfaglig seminar fredag kveld som innledning til trenerskolen. I år var temaet "Fysisk trening - Belastning? Overbelastning?" der bl.a. fysioterapeut for aldersbestemte landslag, Trond Selven, deltok sammen med Nils Arne Eggen og fysisk trener i RBK Geir Håvard Hjelde. Aktivitetene lørdag og søndag besto av treningsøkter ute på feltet ledet av Nils Arne, sammen med resten av instruktørteamet. RBKs aldersbestemte spillere og lokale talenter stilte som objekter for aktivitetene. Årets øktplaner var i god Eggen-ånd preget av temaer fra den offensive delen av fotballspillet.

Temaene som ble berørt var: • Angrepsavslutning – gjennombruddshissighet • Kontringsspil – overtall • Keeperferdighet • Angrepsspill – innlegg/avslutning • Fysiske ferdigheter • Pasningen – en relasjonell ferdighet • Spill mot etablert • Kampforberedelse

Gode råd Eggens Trenerskole er litt annerledes enn andre trenerkurs gjennom tilnærmingen som stort sett er basert på toppfotball. Deltakerne praktiserer ikke selv, men får gjennom observasjon samt spørsmål og diskusjoner, en mengde tips og råd til gode fotballaktiviteter. Nils Arne sier det på denne måten: "Det e itj nå vits i at dæm lære bort nå dæm itj kainn, når æ kainn vis dæm kolles det ska gjøres". Også i år ble trenerskolen avsluttet med et Lerkendalbesøk søndag kveld, denne gang for å se RBKs viktige seier mot serieleder Molde.

26 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Fortsatt kompis med Fotballpartner Norsk Fotballtrenerforenings samarbeidsavtale med Fotballpartner videreføres ut 2012.

I BRUK: Fotballpartner i bruk under Frode Grodås keeperskole på Norway Cup i år.

Siden avtalen ble inngått er Fotballpartner overtatt av Frøystad Fiskevegn AS fra RFG, men det har ingen konsekvenser for samarbeidsavtalen.

Lydløs ballvegg Fotballpartner er en lydløs ballvegg i ramme med oppstrammet fiskenot, og har blitt et veldig populært produkt over hele fotballNorge i løpet av kort tid. – Fotballpartner er et unikt produkt for å tilby fotballspillere i alle aldere et verktøy som kan utvikle deres teknikk og være et viktig produkt for egentrening, sier Oddemann Folkestad. Bare i løpet av et år på markedet har Fotballpartner virkelig satt sport etter seg. – Vi ser at stadig flere og flere klubber tar det i bruk, det være seg toppklubber til klubber som kun har lag i aldersbestemte klasser.

Nyttig for keepere – Fotballpartner er utmerket for både utespillere og keepere som ønsker å jobbe målrettet for å utvikle sin teknikk. Det finnes et stort forbedringspotensial for å utvikle teknikken hos mange norske spillere, og Fotballpartner kan i så måte være med å skape økt motivasjon for mer egentrening og terping på detaljer, mener Oddemann Folkestad.

Han er både entusiastisk og optimistisk med tanke på fremtiden. – Fotballpartner er et produkt som det er en glede å jobbe med, og vi ser stadig at de blir brukt mer og mer, og at treneren bruker de aktiv i treningshverdagen. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring og vi er nå også inne og leverer målnett, og ikke minst netting til ballbinger. Dette vil gjøre ballbingene nesten lydløse og vil ta vekk mye av støyen fra ballbingen.

Arsenal kjøper billig og selger dyrt Chelesa og Manchester City med størst ”overgangsunderskudd” Chelsea har i løpet av de siste ti åra kjøpt spillere for over 540 millioner pund mer enn de har solgt for. Arsenal, på sin side, har i samme periode tjent over 4 millioner pund på sin transferaktivitet. Av Ivar Thoresen

på 504 millioner pund i løpet av ti år. På de neste plassene på tapslista følger Tottenham, Liverpool og Manchester United.

Nykommerne Ikke overraskende er det de nyopprykkede lagene QPR, Swansea og Norwich som følger nærmest Blackburn og Arsenal i den andre enden av lista. Disse tre er sammen med Wigan de klubbene som har tapt minst på kjøp og salg av spillere i løpet av siste ti-årsperiode.

VINNER OG TAPER: Samir Nasri ble kjøpt billig til Arsenal og solgt dyrt til Manchester City. Slik havner disse to klubbene i toppen og bunnen på lista over hvem som har tapt og tjent på transferaktiviteten de siste ti åra. Foto: DIGITALSPORT

Aller best har Blackburn gjort det av lagene i Premier League. Aktiviteten på transfermarkedet har tilført klubben netto nærmere 46 millioner pund i løpet av de siste ti sesongene. Arsenal er en god nummer to den rette veien. Disse to er de eneste i Premier League som har gevinst på overgangsaktiviteten fra 2002-2003-sesongen fram til nå.

Verstingene Chelsea kommer altså dårligst ut, med et nettotap på svimlende 540 millioner pund. Nyrike Manchester City er ikke stort og bedre. De har kjøpt og solgt med et nettotap

LISTA: Her er lista over tap og gevinst ved kjøp og salg av spillere blant klubbene i Premier League.

28 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Rask omstilling på tysk trenerkongress Undertegnede deltok i år på BDFLs trenerkongress i Bochum. Tradisjonen tro, en begivenhetsrik opplevelse med flere gode forelesninger og praksissekvenser. Årets kongress samlet nesten 1.100 deltakere, det største i BDFLs historie ble det sagt. Av Karl Johan Haavaag

Tema for den internasjonale trenerkongress -en var: ”Rask omstilling fra angrep og forsvar – tekniske og taktiske aspekt”.

Barcelona som eksempel Bernd Støber, DFB-sportlehrer, ga en god innføring i temaet, med utgangspunkt i siste EM og VM. Noen hovedpunkter fra hans leksjon: • Forsvarsorganisering nærmest perfekt • Utnytte ubalanse • Raskt inn i organisering/ramma • Brukte Barcelona som eksempel: De er farligst når motstanderen har ballen Omstilling til angrep: • 1.fase : 1. og 2. aksjon etter ballvinning • 2.fase : Raskt i lengderetning/true bakrom Forutsetninger: • Beredskapen hos hver enkelt spiller/mentalt/riktig fokus • Taktisk/teknisk kvalitet – utførelse Suksessfaktorer for kontring: • Hvor skjer ballvinning? • Hvilke områder har vi dekket/til bruk/kan angripe? Rask omstilling: • Dribling • Pasning i lengderetning • Raske kortpasninger for å ta seg hurtig forbi/skape overtall Etter balltap: • Raskt gjenopprette situasjonen – balanse numerisk og posisjonelt • Raskt i press • Rett side – sikre Prinsipper for trening: • Øve i spillformer – spesifisitetsprinsippet • Skape-utnytte, stenge av-vinne tilbake så hurtig som mulig

Team og teambuilding Dr. Hans-Dieter Hermann, sportspsykolog for A-landslaget, hadde deretter en interes sant forelesning om hvordan bygge et lag og lagsamarbeid. Her er noen av de punktene han dro fram som mest betydningsfulle: • Viktigst å ta stilling til: Hva er NÅ-situasjon og HVOR vil vi • For å prestere må vi stå sammen som et lag Betingelser: • Prinsipielle og aksepterte oppgaver og rolledeling • Teamdefinisjon/teamidentifisering • Prosess- og måldefinering • Kommunikasjon • Glede • Enhetlig motto/logo • Prosess som går hele tiden Vinne Lederskap Inspirasjon Konsentrasjon Selvtillit Glede • Fitnessnivå i laget – disiplin – respekt

Igangsetting fra keeper etter ballvinning Denne sekvensen ble ledet av Marco Knoop, keepertrener i VfL Bochum U12-U19 og Peter Greiber, keepertrener i samme klubb for A-laget og U23. De tok begge utgangspunkt i 3 sentrale problemstillinger: 1. Rask eller sein igangsetting? 2. Hvor? Valg av sone 3. Hvordan få ballen til medspiller? Valg av teknikk Det hele handlet om å oppfatte, vurdere og gjennomføre. Flere holdepunkter ble nevnt: • Offensiv eller defensiv inngripen? Fot, hånd, skudd, heading, flanke, 1:1, aktiv ballvinning/inngripen? • Hvordan er kampbildet? Når i kampen? • Individuelle styrker og svakheter

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

IGANGSETTING: Bochums keepertrener Peter Greiber snakket om igangsettinger fra keeper. Foto: www.vfl-bochum.de

• Omstillingsevne i eget lag • Tekniske ferdigheter til utespillerne • Keepers tekniske reportoar • Mental og fysisk tilstand • Hvilken type utspill? Hvor? • Spille der man ser • Handlingshurtighet

Praksisøkter Praksissekvensene var stort sett spill på mindre områder med krav til høyt tempo, konsentrasjon/fokus og tidlig forflytning. Stort fokus på å følge med, få med seg endringer i spillets gang og være tidlig på riktig sted og ha riktige avstander.

INTERVJU: Sjefstrener Jürgen Klopp fra de tyske mestrene Borussia Dortmund intervjues av Sky reporter Max Jung (til høyre) under kongressen. Foto: Christian Henkel/Der Fußballverlag

29


I AKSJON: Andrea Loberto i aksjon på Vålerengas treningsfelt, i rygg på Morten Berre. Foto: DIGITALSPORT

Andrea Loberto – Vålerengas dedikerte utviklingssjef

Andrea Loberto ble hentet til Vålerenga i 2005, hvor han jobbet som spillerutvikler for Vålerengas 13-19-åringer og var sentral i talentutviklingen i klubben. Foran 2008 ble han toppspillerutvikler i Vålerenga og fra 2011-sesongen jobber han som utviklingssjef i klubben. Av Teddy Moen

– Som utviklingssjef har jeg hovedansvaret for å strukturere utviklingsarbeidet fra rekruttlaget og helt ned til 13-årslaget. Andre ansvarsområder er hvordan vi skaffer penger og hvordan vi bruker dem, ansettelse av trenere og strukturering av måten TRIVSEL OG LÆRING: Arne Martin Jakobsen vi arbeider på, forteller Loberto. Loberto er skriver denne artikkelensammen om trivselmed og læring også i spillerutvikler Kaz iSobarneog ungdomsfotballen. kolowski på A-laget. Foto: IVAR THORESEN Loberto ble født i Italia, nærmere bestemt

Milano. Faren hans er italiensk, mens moren er engelsk. 13 år gammel flyttet han til England, hvor han fem år senere endte i Leeds for å studere. Etter en tid som lærling uten kontrakt i Huddersfield Town og Stockport, dro Andrea til USA for å drive med coaching i New York-området. Han var med på det amerikanske OL-utviklingsprogrammet og jobbet med å promotere fotball generelt.

Ungdomsarbeid i Leeds Etter USA-oppholdet begynte han med ungdomsarbeid i Leeds i 1998, først deltid, der-

etter heltid. Han reiste rundt til skoler og promoterte Leeds, samtidig som han speidet etter talenter. Dette ble kombinert med å jobbe på ungdomssentrene etter skoletid. – Jeg jobbet med de fleste aldersgrupper som var under akademi-nivå. I England starter man noe tidligere. 7-8 åringene bare trener, men ved 9-årsalderen starter ungene på akademiet. Talentspeidingen starter allerede ved 7-8 årsalderen, faktisk. Andrea jobbet i det engelske systemet der man coacher barna på alle nivåer. Det spilles kamper, men man teller ikke poeng for disse yngste. Nettopp for å unngå for mye press.

30 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Det skal være opp til barna å prestere. –Men barn ønsker jo å vinne, og kampene ble jo konkurransepreget likevel, forteller Loberto Fra 16-års alderen har man et ligasystem som minner om Interkrets og NM i Norge. Rekruttene til Leeds spiller mot Manchester United sine rekrutter i en egen liga, og det hele blir mer proft. - I England har de store klubbene veldig gode fasiliteter for disse satsingene på akademiene; mange baner, voksenrom for foreldre på besøk, badebassenger, treningsrom og overnattingsrom.. Men dette er en utvikling som først og fremst har kommet de siste 10 årene, forteller han.

En tilfeldig overgang? Andrea Loberto kom til Vålerenga i 2005. Raymond Mikkelsen (juniortrener i VIF, red. anm.) var på den tiden sportssjef i Ready. Etter et besøk på akademiet til Leeds ble engelskmannen invitert til Oslo. Mikkelsen visste om Vålerengas behov og sendte Lobertos navn til Petter Myhre og Andreas Holter. – Andreas og Petter ba meg over. Jeg kom og viste hvordan jeg coacher. Besøket resulterte i et tilbud fra Vålerenga og jeg aksepterte. Det bare skjedde, smiler Andrea. – Det var en frisk, ny utfordring. Leeds hadde jo fått satt opp et system. Alt var i drift og spillerne ble produsert, så det var gått litt rutine i det. Jeg likte planene som Vålerenga presenterte for meg. I Enga kunne jeg være med å sette opp systemet som skulle skape framtiden for klubben. Jeg kunne bruke mine egne kunnskaper i noe ”eget” som man var med på. Det ble litt sånn ”velg din egen tittel”. Utfordringen med å bygge noe spennende som over tid skulle bli suksessfullt var forlokkende. Dessuten hadde jeg jo vært i Oslo før og jeg likte byen. Jeg er jo vant til å reise og syns det var fint å oppleve en annen kultur.

Tydelig spillestil Som utviklingssjef ønsker Loberto at Vålerenga skal være tydelige på hvordan klubben ønsker å spille fra 13-årsklassen og oppover. – Vi skal ha en klar og tydelig linje som vi skal følge. Vi har utarbeidet et spillestilsdokument utfra prinsippene vi følger på alaget som alle lagene nå tilpasser seg. Det handler ikke nødvendigvis om formasjon, men mer om hvordan vi ønsker å spille fotball, hvordan vi angriper og forsvarer oss. I forhold til talentutvikling mener Loberto det viktigere å dyrke disse prinsippene fremfor å jakte gode resulatetter i enkeltkamper og turneringer. – Et godt ekspempel er G16-laget vårt som i vinter deltok i en turnering i Riga. De vant

ikke, men de ble invitert til en toppturnering i Italia på grunn av måten de spilte fotball på. I Italia kommer de til å møte flere toppklubber. Det gir oss viktige referansepunkter.

Hvordan og hvorfor – Vi skal kontrollere og dominere kamper, og alle lag i Vålerenga skal spille på den samme måten, forteller Loberto. For å hjelpe trenere i dette arbeidet har han ledet arbeidet med å utarbeide et spillestilsdokument som alle over 13 år i klubben må følge. – Det inneholder mye informasjon om filosofi, kultur og prinsipper som bør være i klubben. Dokumentet forklarer hvordan og hvorfor vi skal spille fotball på denne måten. Vi har en klar filosofi om å kontrollere og dominere kamper, det betyr ikke at vi ikke kan gå på hurtige gjennombrudd, men i stedet for å være avhengig av tilfeldigheter ønsker vi å skape ubalanse. – Vi har en klar formening om hvordan vi skal fungere i etablert angrep og etablert forsvar. Det samme gjelder når vi presser høyt og når vi presser lavt, og når vi gjenvinner ballen. Vi har detaljerte planer for dette i dokumentet, og det knyttet opp mot eksempelvideoer og bilder. Dette er et levende dokument som stadig utvikler seg. – Alle elitelagene våre skal bruke dette dokumentet, alle trenere som er ansvarlige for elitelag (over 13 år) har vært på trenerforum og vi er enige om at lagene skal spille på samme måte. Det er viktig å få med at dette gjør vi ikke på grunn av A-laget, men fordi det er mest utviklende for spillerne. Det vil gi spillerne bedre forståelse av spillet og vi vil få frem flere offensive spillere.

Bedre taktisk vurdering – Vi vil forhåpentligvis utvikle bedre pasningsspill og gode spillere med ekstreme ferdigheter, og forståelse av tid og rom. Samtidig vil måten vi angriper på gjøre at spillerne må ha bedre taktisk vurdering i valgene som foretas, og i det defensive arbeidet må spillerne være i beredskap til å vinne ballen tilbake så fort som mulig. – Det høres ut som dere prioriterer å utvikle spillere foran å vinne en del kamper? – Ja, vi kommer ikke til å bli gode med en gang. På første trenerforum vi gikk gjennom dette var vi opptatt av at dette fører med seg en del utfordringer. Når ferdighetsnivået ikke er inne, må vi trene for å nå det. Det stiller krav til trenerne som må finne de riktige øvelsene på treningene, dessuten må vi tåle et par smeller nå for på lang sikt bli bedre. Vi vil helt sikkert oppleve motgang. Denne artikkelen er hentet og bearbeidet etter tillatelse fra vif.no.

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

”For en strålende mann! Andrea skal ha en stor del av æren for ungdomssuksessen vår. Andrea er utrolig flink, har en vanvittig arbeidskapasitet, er særdeles strukturert og følger opp ungdommen vår på en utrolig måte. I tillegg er han fotballfaglig sterk og pedagogisk dyktig.” Hovedtrener Martin Andresen til Nettavisen 11. januar 2010

HØY STJERNE: Andrea Loberto er høyt respektert for jobben han gjør i Vålerenga. Her sammen med spillerutvikler Gary Chapman. Foto: Teddy Moen.

FAKTA Støtteapparat Vålerengas utviklingsgruppe 2011: Utviklingssjef: Andrea Loberto Toppspillerutvikler: Gary Chapman Rekruttrenere: Gary Chapman og Aleksander Olsen Materialforvalter rekruttlaget: Christian Arentz Juniortrenere: Raymond Mikkelsen og Per Inge Jacobsen Keepertrener junior og rekrutt: Ken Nilsen Materialforvalter juniorlaget: Brynjar Carlsen Spillerutvikler 13-16 år: Per Inge Jacobsen G16-trenere: Johannes Moesgaard og Anders Fredriksen G15-trenere: Stian Dahl Tjernås og Igor Aase G14-trenere: Daniel Pedersen og Mikal Erga G13-trenere: Anders Mehren og Are Steigum Keepertrener 13-16 år: Mikal Erga

31


– Verdens beste spillerutviklingsmiljø! I februar 2011 besøkte Andrea Loberto Barcelonas fotballakademi hvor han observerte treninger (gutter fra 8 til 17 år gammel), akademikamper (gutter fra 8 til 17 år gamle) og avholdt intervjuer med Guillermo Amor (akademisjef og tidligere førstelagsspiller i klubben) Albert Puig (koordinator) og Pere Gratacos (toppsjef for hele Barcelona, forhenværende Barcelonaspiller og tidligere trener for Messi, Xavi og Iniesta). Dette var ett ledd i hans skriftlige besvarelse til UEFA A-lisens (tidligere trener-III) som ble avsluttet våren 2010. Her bringer vi et utdrag fra oppgaven.

Det er selvsagt vanskelig å vite hvilken klubb som har den beste talentutviklingsprogram basert på budsjetter, plass i ligaen etc.. Men det nivået som du produserer spillere til, vil alltid spille en rolle når en skal vurdere effektiviteten av fotballklubbers talentutviklingsprogram. Det er dog imidlertid vanskelig å ignorere FC Barcelona som for tiden faktisk har en av verdens beste spillerutviklingsmiljø. isasjon og filosofien var viktig faktorer som bidro til suksess. De mente at man må bygge opp et solid fundament som sikrer suksess over tid, og at klubben står sentralt. Den klubbpolitiske forankringen og klubbidentiteten er en avgjørende overbygning for å få kraft ut på spillerutviklingsfeltet.

Below is the summary of the interview I had with above individuals at the club: 1) What matters most in the development of young players (technically & tactically)? What are your club’s development values?

Av Andrea Loberto, utviklingssjef Vålerenga

Klubben er beviset på at det går an å produsere nesten et helt lag med verdensstjerner fra egne rekker. Da Barcelona vant Champions League i 2008, stilte de med et lag hvor 7 av 11 spillere hadde vært i klubben fra tidlig ungdomsalder: Vicor Valdes, Carlos Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets, Xavi, Andreas Iniests og Lionel Messi. I tillegg hadde treneren Pep Guardiola også spilt for ungdomslagene til Barcelona. Barcelona’s bevis som verdens beste spillerutviklingsmiljø synligjordes i fjor sommer under VM i Sør Afrika da Spania slo Nederland i finalen med 5 spillere fra Barcelona. Alle hadde spilt i klubben fra tidlig ungdomsalder. Kåringen av FIFA Ballon d’or (verdens beste spiller) førte også tre Barcelona spillere opp på de tre øverste plassene: Xavi, Iniesta og Messi (som ble kåret som verdens beste fotballspiller). Figur 24, viser hjemmeproduserte spillere

Det var veldig tydelig at systemet, organ-

Figuren 25 over viser at klubben har et svært proaktiv syn på hvordan deres førstelag bør være sammensatt, med 50% av spillerne som skal komme fra deres eget akademi. Dette har hatt betydning for det arbeidet som utføres av akademiet.FC Barcelona bruker 48 millioner kroner årlig for å produsere A-lags spillere.

FC Barcelona place great emphasis on a holistic approach when helping their young players grow and develop. As a club we prioritise the following areas in the education of our young players:

Albert Puig commented that “for us, F.C.Barcelona it is very important to help young footballers grow. It’s also very important to train them to be good students and good people”.

• Training youngsters to be good people with healthy lifestyle habits. • Approaching schoolwork in a responsible way. • Training good football players to fulfill their potential

We work on all basic aspects of the game, such as shooting, heading, running with the ball, turning and 1v1 situations. However, we place a lot of emphasis on passing and controlling, and we focus heav-

32 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


UEFA A-lisens oppgaver

INSPIRERT: Andrea Loberto har latt seg inspirere av Barcelona, som så mange andre. Her på Vålerengabenken sammen med manager Martin Andresen (fra venstre), Kaz Sokolowski og keepertrener Gjermund Østby. Foto: DIGITALSPORT

ily on the weaker leg. We place prioritise as follows: 1. Technique (make sure that the correct technique is practiced before you i n t r o duce speed in the actions) 2. Tactic 3. Physique We also work hard to develop the playing philosophy of FC Barcelona. Our philosophy is to love the ball, that is to play offensive and creative football, to just win is not enough, we have to win in a certain style. This is something that the fans demand and the club has taken into account its history. The culture is very Dutch and when Johan Cruyff arrived at Barcelona he introduced the methodology. We have embraced this and adapted it to play at a higher tempo and to take into account the Meditteranean culture. The philosophy is over 30 years old and it is in continuous development, it isn’t finished yet 2) To what extent should a coaching programme be taken into account with reference to the changes to the modern game? As we have mentioned earlier our philosophy is over 30 years old, and has become an integral part of the club. Players like Cruyff, Guardiola and Xavi have played in different teams but the philosophy has been the same.

We do, however, recognise that our philosophy has to develop along with the modern game, so that we can achieve success by playing the Barcelona way. All our players follow a very systematic physical programme that takes into account the different age groups and makes sure that in the future they will be ready to play the game at the top level. We have always placed a great deal of importance on passing and controlling, we have always asked our players and teams to play a dominating and creative passing game, however, with the modern defensive tactics employed by a lot of teams we need to place greater emphasis on the speed of the ball, your tactical decisions with the ball and positioning to receive the ball. 3) What changes have you noticed in the game at the top level (La Liga)? The level of technical ability has improved dramatically, and not just for the attackers, defenders are also able to play under pressure. Of course the speed of the game has increased, individual and team actions occur at a much faster speed. 4) In your opinion what challenges will players face in the future? The future players will be faced with problems of ever decreasing space and time.

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

He will have to make decision under more pressure and with limited time. Additionally their level of technical ability will have to be excellent in order to play at the faster speeds. Whereas once upon a time a lot of teams looked to gain an advantage by increasing physical outputs, most teams are now able to run more and much faster. So we believe that you can have an edge in your players ability, individually and collective. Clever and continuous movement off the ball will also be a key to success. Playing in between the lines and third man runs. 5) Do your coaches follow a defined club philosophy? As already mentioned we develop players to play the Barcelona style. This is a style that has been at the club for over 30 years and we make sure that continuity keeps this philosophy alive. You can find ex professional players working in the academy because they now the philosophy of the club and they have been part of it. Myself (Guillermo Amor) and Pere Gratacos have played for the club and look to pass our knowledge of the game and of the club to the younger boys. All the academy teams play in the formation and use the same training methods on the training pitch. From the ages of 8 to 11 the teams play 3-2-1 whilst from the age of 12 they switch between 3-2-1 (working with the midfielders and defenders) and 2-3-1

>>

33


>>

UEFA A-lisens oppgaver

(work with having width in the last third and spreading the play. From 13 the boys play 4-3-3- However, I must reinforce that it is not the formation that is important, but the style of play. All the academy’s yearly objectives and weekly plans need to be supervised and agreed by both myself and Guillermo Amor. 6) In your opinion what implications will the recent changes in the game have on coaching young elite players? Our coaching methods have been developed over the years in accordance with our playing style. We feel that our methodology will develop players to play for FC Barcelona, a club that will always wish to compete at the highest level. Our emphasis on passing and receiving the ball has been there for a long time, however, the modern game has placed greater focus on the tempo of technical and tactical executions. We want to develop players who are comfortable with both feet, so that this will not restrict their ability on the pitch. Additionally practicing in small areas is a good way to place players under the sort of pressures that they will experience in the game, from a technical, tactical, physical and mental point of view. Of course you need to adjust the size of the area to accommodate the players needs and ages. 7) In reference to your answer to the question (7), how should coaches conduct coaching sessions from a practical point of view? Our coaches plan integrated sessions to develop players within our philosophy. We have exercises for controlling, passing and

TALENTAFABRIKK: Barcelona utvikler egne toppspillere som ingen andre. Xavi er en av dem. Foto: DIGITALSPORT

receiving. Exercises working on combinations of actions. Technical and tactical training with all or part of the team, small sided games, often working with a joker to let the players in attacks practice create 2v1 situations and in defence to learn to defend when outnumbered and work together to deny space in danger areas. And of course we have “Possession and position” exercises designed to keep the ball. I mention position in the same sentence as possession as you need to take up the correct position on the field in order to keep possession of the ball. We have certain exercises that all of our teams practice, even our first team. The exercise below would be a typical possession position game that all of our teams would practice, the only thing that would change would be the size of the playing area, bigger for the younger players and extremely small for the first team, almost the size of a postage stamp!!

34 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 2 • 2011

33


Rune Titlestad Arnfinn Ingjerd Eli Landsem Øivind Nilsen

(økonomileder) (infoleder) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Rune Titlestad/ (administrativ Espen Johansen ledere) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

FØRSTE STYRE: Norsk Fotballtrenerforenings første styre. Fra venstre: Rune Titlestad, Bjørn Hansen, Egil Olsen, Anders Fægri, Joar Hoff, Arnfinn Ingjerd og Nils Sverre Haug. Foto: Jørn Madsen

Styret i Norsk Fotballtrenerforening i 25 år Norsk Fotballtrenerforening er 25 år i 2011. Her er oversikten over styre-sammensetningen i foreningen gjennom 25 år: STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1986-87 Anders Fægri Bjørn Hansen Egil Olsen Joar Hoff Arnfinn Ingjerd Rune Titlestad Nils Sverre Haug

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (økonomileder) (infoleder) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Joar Hoff (administrativ leder) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1987-88 Anders Fægri Bjørn Hansen Egil Olsen Joar Hoff Arnfinn Ingjerd Rune Titlestad Nils Sverre Haug

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (økonomileder) (infoleder) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Joar Hoff (administrativ leder) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALL TRENERFORENING 1988-89 Anders Fægri

(leder)

Bjarne Berntsen Egil Olsen Rune Titlestad Arnfinn Ingjerd Eli Landsem Nils Sverre Haug

(nestleder) (tiltaksleder) (økonomileder) (infoleder) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Rune Titlestad/ (administrativ Espen Johansen ledere) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1989-90 Anders Fægri Egil Olsen Nils Sverre Haug Rune Titlestad Arnfinn Ingjerd Eli Landsem Brede Skistad

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (økonomileder) (infoleder) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Rune Titlestad/ (administrativ Espen Johansen ledere) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1990-91 Anders Fægri Einar Sigmundstad Nils Sverre Haug

(leder) (nestleder) (tiltaksleder)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1991-92 Anders Fægri (leder) Svein Ivar Sigernes (nestleder) Einar Sigmundstad (tiltaksleder) Rune Titlestad (økonomileder) Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Eli Landsem (1.varamedlem) Jarl Torske (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1992-93 Anders Fægri (leder) Svein Ivar Sigernes (nestleder) Einar Sigmundstad (tiltaksleder) Sverre Dreier (økonomileder) Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Jarl Torske (1.varamedlem) Anna Collett (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1993-94 Anders Fægri (leder) Svein Ivar Sigernes (nestleder) Einar Sigmundstad (tiltaksleder) Sverre Dreier (økonomileder) Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Anna Collett (1.varamedlem) Roald Bruun-Hanssen (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Arnfinn Ingjerd (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1994-95 Anders Fægri Svein Ivar Sigernes Einar Sigmundstad Sverre Dreier

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (økonomileder)

36 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


NFT 25 ÅR Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Anna Collett (1.varamedlem) Roald Bruun-Hanssen (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Bernt R. Nilsen (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1995-96 Anders Fægri (leder) Svein Ivar Sigernes (nestleder) Einar Sigmundstad (tiltaksleder) Sverre Dreier (økonomileder) Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Anna Collett (1.varamedlem) Roald Bruun-Hanssen (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Bernt R. Nilsen (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1996-97 Anders Fægri (leder) Roald Bruun-Hanssen (nestleder) Einar Sigmundstad (tiltaksleder) Terje Guldbrandsen (styremedlem) Erik Ruthford Pedersen (styremedlem) Lisbeth Bakken (1.varamedlem) Karl Johan Haavaag (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Joar Hoff (administrativ leder) Bernt R. Nilsen (redaktør) Gunnar Martin Kjenner (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1997-98 Roald Bruun-Hanssen Lisbeth Bakken Teddy Moen Terje Guldbrandsen Karl-Johan Haavaag Inge Thulin Dag Opjordsmoen

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Joar Hoff Kjetil Elvebakken Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1998-99 Roald Bruun-Hansen Lisbeth Bakken Rolf Teigen Karl Johan Haavaag Inge Thulin

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem)

Dag Opjordsmoen Cato Holm

(1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Teddy Moen Kjetil Elvebakken Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 1999-00 Roald Bruun-Hansen Lisbeth Bakken Rolf Teigen Karl Johan Haavaag Inge Thulin Dag Opjordsmoen Cato Holm

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Teddy Moen Kjetil Elvebakken Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2000-01 Cato Holm Lisbeth Bakken Rolf Teigen Karl Johan Haavaag Egil Olsen Dag Opjordsmoen Roald Bruun-Hanssen

(konstituert leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Teddy Moen Kjetil Elvebakken Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2001-02 Cato Holm Lisbeth Bakken Rolf Teigen Karl Johan Haavaag Egil Olsen Dag Opjordsmoen

(konstituert leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem)

Teddy Moen Kjetil Elvebakken Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2002-03 Cato Holm Karl Johan Haavaag Rolf Teigen Terje Skarsfjord Lena Tyriberget Dag Opjordsmoen Marius M Gisvold

( leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

Administrasjonen: Teddy Moen Ivar Thoresen Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2003-04 Teddy Moen Karl Johan Haavaag Rolf Teigen Terje Skarsfjord Lena Tyriberget Dag Opjordsmoen Marius M Gisvold

(kontituert leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Teddy Moen Ivar Thoresen Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2004-05 Teddy Moen Karl Johan Haavaag Rolf Teigen Frode Thomassen Lena Tyriberget Dag Opjordsmoen Jan Otto Solberg

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Teddy Moen Ivar Thoresen Aasmund Sandland

(administrativ leder) (redaktør) (juridisk rådgiver)

Administrasjonen:

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2005-06 Steinar Høgtun Karl Johan Haavaag Rolf Teigen Frode Thomassen Lena Tyriberget Dag Opjordsmoen Jan Otto Solberg

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Teddy Moen (administrativ leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2006-07 Steinar Høgtun Karl Johan Haavaag Rolf Teigen Frode Thomassen Hege Riise Dag Opjordsmoen Tore Grønning

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

>>

37


>>

Administrasjonen: Teddy Moen (administrativ leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2007-08 Steinar Høgtun Karl Johan Haavaag Rolf Magne Walstad Frode Thomassen Hege Riise Dag Opjordsmoen Tore Grønning

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Teddy Moen (administrativ leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2008-09 Steinar Høgtun Karl Johan Haavaag Rolf Magne Walstad Frode Thomassen Reidun Seth Dag Opjordsmoen Tore Grønning

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Utmerkelser i Norsk Fotballtrenerforening Her er oversikten over utmerkelser med tilhørende statutter i Norsk Fotballtrenerforening Æresmedlemskap Æresmedlemskap er Norsk Fotballtrenerforenings høyeste utmerkelse. Den kan tildeles enkeltpersoner i NFTs styre og utvalg for særlig fortjenester og innsats for norske fotballtrenere over lang tid. Beslutning om tildeling treffes i NFTs styre og de positive avgjørelser protokollføres, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

Hederstegn med diplom

Teddy Moen (daglig leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

Hederstegn med diplom er Norsk Fotballtrenerforenings nest høyeste utmerkelse. Den kan tildeles enkeltpersoner i NFTs organisasjon eller enkeltpersoner i NFFs organisasjon, som på en meget fortjenestefull måte over tid har gjort en solid innsats for norske fotballtrenere og deres kår.

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2009-10

Også ansatte/engasjerte personer i NFTs organisasjon kan være aktuelle kandidater til hederstegn med diplom.

Administrasjonen:

Steinar Høgtun Karl Johan Haavaag Mathias Haugaasen Frode Thomassen Reidun Seth Dag Opjordsmoen Tore Grønning

(leder) (nestleder) (tiltaksleder) (styremedlem) (styremedlem) (1.varamedlem) (2.varamedlem)

Administrasjonen: Teddy Moen (daglig leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

STYRET I NORSK FOTBALLTRENERFORENING 2010-11 Steinar Høgtun (leder) Karl Johan Haavaag (nestleder) Mathias Haugaasen (tiltaksleder) Frode Thomassen (styremedlem) Inger Lise Brøste Fossnes (styremedlem) Dag Opjordsmoen (1.varamedlem) Tore Grønning (2.varamedlem)

Administrasjonen:

Teddy Moen (daglig leder) Ivar Thoresen (redaktør) Advokatfirmaet Hjort DA (juridiske rådgivere)

Beslutning om tildeling treffes i NFTs styre og de positive avgjørelser protokollføres, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

Årets trener på herresiden Prisen ”Årets trener på herresiden” tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle lag og enkeltspillere innenfor Norsk Toppfotball. Årets trener på herresiden må være medlem av Norsk Fotballtrenerforening. Årets trener tildeles diplom og et reisestipend. Beslutning om tildeling treffes i NFT`s styre, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

Årets trener på kvinnesiden Prisen ”Årets trener på kvinnesiden” tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle lag og enkeltspillere innenfor Norsk Kvinnefotball. Årets trener på kvinnesiden må være medlem av Norsk Fotballtrenerforening. Årets trener tildeles diplom og et reisestipend. Beslutning om tildeling treffes i NFTs styre, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

Årets unge trener Prisen ”Årets unge trener” tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle lag og enkeltspillere innenfor området spillerutvikling og Norsk Breddefotball. Årets unge trener skal være under 35 år. Årets unge trener må være medlem av Norsk Fotballtrenerforening. Årets unge trener tildeles diplom og et reisestipend. Beslutning om tildeling treffes i NFTs styre, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

Årets trenerildsjel Prisen tildeles en enkeltperson som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle gode utviklingsmiljøer for barn og ungdom i norsk fotball. Årets trener tildeles diplom og et utstyrsstipend. Beslutning om tildeling treffes i NFT`s styre, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. En egen vurderingsgruppe foreslår tildeling overfor styret.

38 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


NFT 25 ÅR

NFTs tildelinger 1997-2010 Her er oversikten over alle utmerkelser og kåringer gjort av Norsk Fotballtrenerforening i perioden 1997-2010: Æresmedlemsskap

Hederstegn med diplom

1997: Anders Fægri Leder NFT 1986-1997

2001: Roald Bruun-Hanssen 2003: Joar Hoff Administrativ leder Leder NFT 1991-1997 1997-2000

2007: Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF 1995-2007

Årets trener herrer – tidligere vinnere

1998: Stig Mathisen Trener Kjelsås

1999: Nils Arne Eggen Trener Rosenborg

2000: Per-Mathias Høgmo Trener NFFs Kvinnelands-lag

2001: Arne Erlandsen Trener Lillestrøm

2003: Øystein Gåre Trener Bodø/Glimt

2004: Knut Thorbjørn Eggen Trener Fredrikstad

2005: Tom Nordlie Trener Start

2006: Tor Thodesen Trener Sandefjord Fotball

2007: Mons Ivar Mjelde Trener Brann

2008: Jan Jønsson Trener Stabæk

2009: Erik Hamrén Trener Roseborg

2010: Jostein Grindhaug Trener FK Haugesund

FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011

>>

39


NFT 25 ÅR

>> Årets trener kvinner – tidligere vinnere

2007: Eli Landsem Trener Asker Kvinner

2008: Geir Nordby Trener Røa Kvinner

Årets unge trener – tidligere vinnere

2009: Bjarne Berntsen Trener kvinnelandslaget NFF

2010: Dan Eggen Trener Kolbotn

1998: Rune Skarsfjord Trener/faglærer NTG

1999: Kjell Sverre Hansen-Wold Trener SKEID Junior

2000: Roger Finjord Kretsansvarlig Finmark FK

2001: Aksel Bergo Trener/spillerutvikler Follo FK

2003: Agnar Christensen Trener Medkila

2004: Rolf Teigen Trener Groruddalen BK

2005: Espen Kirknes Kretsansvarlig Vestfold FK

2006: Pål Arne Johansen Ass.trener Kvinnelandslaget NFF

2007: Håkon Grøttland Trener Manglerud Star

2008: Monica Knutsen Ass.trener Team Strømmen

Årets trenerildsjel – tidligere vinner

2009: Rune Repvik Spillerutvikler Alta IL

2010: Morten Tveit Trener Stabæk Fotball og NTG

2003: Harald Bersaas Vard-Haugesund

2004: Ole-Bjørn Edner Røa

2005: Åge Formo Øygard IL

2006: Rolf Hansen Bardu IL

2007: Rolf Bye Trøndelag FK

2008: Johan O. Fossli Lillesand IL

2009: John Hammerås Kristiansund FK

2010: Reidar Schjei Elverum IL Fotball

40 FOTBALLtreneren SPESIAL • nr. 3 • 2011


Fotballtreneren Spesial #3 2011  

Nr. 3 av Fotballtreneren Spesial - utgitt av Norsk Fotballtrenerforening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you