Page 1

Den Digitale Stuegang Casper Nikander - ID 09-12


Problem

- Ă˜get krav til afrapportering - Tid til fĂŚrre patienter - Nedsat tid til egentlig patientkontakt - Patienter kender ikke nok til sin egen sygdom og medicinering


Formål - Nedskære tiden brugt på afrapportering - Et centralt værktøj for læger - Øge interaktionen imellem læge og patient - “Uddanne” patienten - Skabe overblik


M책lgruppe


er ved en indlæggelse: hvordan de sammen e på behandlingen.

Tekst kan skiftes ud så det passer til emne samt forskellige brugssituationer

Dynamisk tekst Logo kan anvendes dynamisk til f.eks. animationer, loader m.m. Hver side symboliserer henholdsvis læge, sygeplejerske og patient


Farvevalg

Associations tests og Moodboards


Brugerspecifikke farver

Brugerspecifikke farver Flere apps - forskelligt logo


Typografi


Flowcharts LOGIN Kalender / behandlingsoversigt

Tildelte patienter

Læge og sygepleje noter

Nye beskeder Medicin håndbog

Prøvesvar

Patient Info

(Se prøvesvar nye, gamle)

Diktafon

Vigtig Ny info Patient oversigt Medicinering Historik / Tidslinie / Patient charts

Patient Overblik - vigtigste data -

Behandling

Patient side

Journal

Medicinering Bestil prøver

Dosis regulering Ny medicin etc. Stop medcin

Røntgen

Blodprøver

Type af røntgen hvor på kroppen

Hvilken test? hvad testes for?

Historik / tidslinie

Bestil anden special læge

Røntgen

Blodprøver

EKG

Taget stilling

Pårørende

Info videoer

(blod, genoplivning, organdonor)

Interaktiv visning med mulighed for noter, indtegning, måling, pile/ påpegelse af "hot spots"

(Vægt, højde, alder, religion etc.)

Tidslinje med prøvesvar og sammenlignin gs grundlag, afvigelser

Historik / tidslinie

Telemedicin

Medicinkort

Mit Helbred

Information

Sygerapport Interaktiv stillingstagen

EPJ digital journal

Læger der har tilset patienten

Værktøjer

Øvelser/instruktioner

Dagbog

Udskriv patient

Tidslinje med oversigt, afvigelser eller vigtige udslag

Log ind Patientdel

Anbefalinger / ordineringer øvelser modtaget fra helbreder

Tag stilling (Interaktiv)

(blod, genoplivning, organdonor)

Dagbog mood data Hvor ondt?

Aktuel patient info

Behandling

Medicinering

Deres medicinkort

Værktøjer

sundhed.dk

Kontaktpersoner

udenlandske lægebesøg / data

Forklarings videoer

Find a physician

Hvor ondt har du

Humør Hvad har jeg gjort


Applikationen


Login og patientoversigt


Forside - Beskedcentral


Behandlings tidslinje


Behandling og afrapportering


Behandling og input


Andre funktioner - Overskuelige prøveresultater og Interaktiv røntgen billedviser - Vigtig vitale oversigter og live målinger så som EKG - Info videoer om medicin og sygdomme til læring for patienter - Søgefunktion til medicin, symptomer og sygdomme


Den digitale stuegang  

BA-projekt på Interaktivt Design, af: Casper Nikander Pors Jensen. Produktet er en applikation til iPad, som er et værktøj til lægerne, der...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you