Page 1

publizitate gehigarri berezia_suplemento especial publicitario

XXXEPOPTUJBLVMUVSBDPN


2013/14

2013/14

IKASTAROAK Izena emateko epea: irailaren 10etik 24ra; 10ean arratsaldeko 16:00etatik aurrera Ordutegia: 16:00 - 20:00 Irailaren 11etik aurrera, Okendo, Ernest Lluch, Casares-Tomasene, Egia Kultur Etxeetan baita 10:00etatik 14:00etara ere. Aiete Kultur Etxean, berriz, asteartetik ostiralera 16:00etatik 20:30etara, larunbatetan 10:00etatik14:00etara eta 16:30etatik 20:00etara eta igandeetan 10:00etatik 14:00etara. Aiete Kultur Etxea astelehenetan itxita dago.

ÜÜÜ°`œ˜œÃ̈>ŽÕÌÕÀ>°Vœ“ÊÜiL}՘i>˜] irailaren 10etik arratsaldeko 16:00etatik aurrera.

1. MATRIKULAZIO ARAUAK

3.3 Internet bidez eginiko matrikularen deskontuak kultur etxeetan bertan ziurtatu behar dira ikastaroen lehenengo egunean.

1.1 Izena emateko honako aukerak daude: Ê UÊ DONOSTIA KULTURAko edozein kultur etxetan (Larratxo Kultur Etxean izan ezik), eta Liburutegi Zentralean (azaleztapen ikastaroak bakarrik) eman ahal izango da; edozein delarik ere ikastaroa egingo den kultur etxea. Identifikazio agiria ala kopia azaltzea beharrezkoa da (NAN; pasaportea; gida baimena….). Ê UÊÊ " "-/Ê1/1,Ài˜ÊÜÜÜ°`œ˜œÃˆÌ>ŽÕÌÕÀ>°Vœ“ÊÜiL}՘i>˜ÊiÀi°Ê7iL}՘i>Ài˜Ê bitartez matrikulatutakoen artean zozketa bat egingo da eta aukeratutako 10 pertsonei matrikulazio kostua osorik itzuliko zaie. 1.2 Ikastaroaren ordainketa bakarra izango da eta ikastaro osorako. Hiru eratan egin daiteke: Ê UÊ ՏÌÕÀÊiÌÝiiÌ>˜Ê>`ˆiÀ>âÌi˜Ê`ˆÀi˜ÊœÀ`>ˆ˜ŽiÌ>Ê txartelen bidez. Ê UÊ âi˜>Êi“>ÌiÀ>Žœ>˜Ê>`ˆiÀ>âˆÌ>ŽœÊL>˜ŽiÌÝiÊ eta kontu korrontera transferentzia eginez. Matrikula baliagarria izateko, ordainagiria aurkeztu behar da bost laneguneko epean. Bestela, izen ematea bertan behera geratuko da. Ê UÊʘÌiÀ˜iÌÊLˆ`iâ]ÊÜiL}՘i>˜Ê>â>`ÕÌ>ŽœÊÌÝ>ÀÌilekin. 1.3 Matrikulazioaren dirua ez da itzuliko, salbu eta Ê UÊÊ " "-/Ê1/1,Ž]Ê}ÕÌ݈i˜i⎜ʫ>ÀÌihartzaile kopurua bildu ez delarik, ikastaroa antolatzen ez badu. 1.4 Aurreikusitako epeetan ordainagiria edo beharrezko dokumentazioa ez bada aurkezten, matrikulazioa bertan behera geratuko da, eta izena eman duen pertsonak ezin izango du ikastaroan parte hartu. 2.PARTE HARTZEKO IRIZPIDEAK 2.1 Parte hartzaile kopurua mugatua da eta lehentasuna izango dute Donostian bizi direnek. Gainontzeko inskripzio hauek erreserbako zerrenda batean sartuko dira, eta plaza bat izateko eskubidea izango dute, izena emateko epea amaitu ondoren, aukeratutako ikastaroan lekua geratuko balitz. 2.2 Kultur etxeetan eginiko matrikulazioan, pertsona batek gehienez beste pertsona baten izena eman dezake, seme-alaba adintxikikoen kasuan izan ezik. 2.3 Ikastaro guztiak hasierakoak edo lehenengo mailakoak dira, eta bigarren mailakoek II adierazpidea eramango dute izenburuan. 2.4 Bigarren mailako ikastaroetan parte hartzeko, derrigorrezkoa da hasierako ikastaroa egina izatea. 2.5 Hastapeneko ikastaroa egiteak ez du esan nahi hurrengo urtean bigarren mailarako plaza erreserbatuko denik. 3.DESKONTUAK 3.1 Gazte-, langabezia- edo pentsionista-txartela dutenei eta familia ugaria direnei %25eko deskontua egingo zaie (haur ikastaroetan izan ezik, deskontu hau automatikoki jarrita baitago). Deskontuak izena emateko unean automatikoki egiten dira. 3.2 DONOSTIA KULTURA txartela ordaintzeko momentuan aurkezten dutenei %10eko deskontua egingo zaie, 3.1. atalean azaldutako deskontuez gainera.

Kzguneetan on line matrikulaziorako laguntza egongo da. 2014ko otsailetik ekaina arteko ikastaroetan matrikulazioaren epea ikastaroa hasi baino astebete lehenagora arte luzatuko da. ˜vœÀ“>∜>Ê œ˜œÃ̈>ÊՏÌÕÀ>ŽœÊÜiL}՘i>˜ÊiÌ> kultur etxeetan. www.donostiakultura.com

3.4 Euskaltegietako ikasleei %25aren deskontua egingo zaie euskarazko ikastaroetan. Horretarako matrikulazio orria edo ta euskaltegiko ziurtagiria aurkeztu beharko da. Matrikula 2012-2013 ikasturtekoa, 2013koa (udarakoa esate baterako) edota 20132014koa izan daiteke. 4.OHARRAK 4.1 Kultur etxe bakoitzak, beste arau gehigarri batzuk ere ipin ditzake eskaera kopuruaren arabera. 4.2 Ikastaroaren matrikulako zenbatekoan ez dago materialaren kostua sartuta. Ikastaro batzuetan soilik, DONOSTIA KULTURAk hasierako materiala jarriko du. Ikasleek beraiek ekarri beharko dituzte ikastaroan zehar beharrezkoak diren bestelako materialak. 4.3 Ikasturtea 2013ko urriaren 14ean hasiko da eta 2014ko ekainaren 14an (ikastaroaren arabera) amaituko da. Klasearen eguna edo egunak adieraziko dira folleto orokorrean, kultur etxearen atalean; baita saioen lehenengo eta azkeneko egunak ere. Oporraldi eta jaiegunetan ikastaroak ez dira egongo. 4.4 Ezgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorialak izan eta, ondorioz, arreta berezia behar dutenei, izena ematean hori jakinarazteko eskatzen zaie; hartara ikusi ahal izango da ea ikastaroaren irakasleek zein neurritan eman diezaiekeen erantzun egokia behar horiei. 4.5 Ikastaro guztiak kultur etxeetan egingo dira, bestelako tokirik ez bada aipatzen. Informazio hori eskuorri honetan bertan jasotzen da, kultur etxe bakoitzari dagokion atalaren barruan hain zuzen. 4.6 UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzeko ikastaroei buruzko informazioa jasotzeko, 943 018507 telefonora deitu. 5.LAUHILABETEKO ETA EGILE IKASTAROAK 5.1 Ikastaro hauen informazioa eskuragarri egon}œÊ`>Ê œ˜œÃ̈>ÊՏÌÕÀ>ŽœÊÜiL}՘i>˜]ʎՏÌÕÀÊ etxe bakoitzaren hileroko egitarauan eta ikastaroa izango den etxean bertan. 5.2 Egile ikastaroetan matrikulatzeko epea ikastaroaren hasiera baino astebete lehenago bukatuko da. Matrikulazio epe orokorra eta gero, izenemateak soilik ikastaroak egingo diren kultur etxeetan egin beharko dira. 5.3 Lauhilabeteko ikastaroetarako (2014ko otsailetik ekaina artekoak), plazak betetzeko matrikulazio epea hasteko data baino astebete lehenago amaituko da. Izenemate hauek ikastaroak garatuko diren kultur etxeetan egingo dira.

CURSOS Plazo de Matriculación: del 10 al 24 de Ãi«Ìˆi“LÀiÆÊ>Ê«>À̈ÀÊ`iʏ>ÃÊ£È\ä䅰Ê`iÊ`‰>Ê£ä° Horario general: 16:00h. - 20:00h. A partir del 11 de septiembre, en los centros culturales "Ži˜`œ]Ê À˜iÃÌʏÕV…ÊÞÊ >Ã>ÀiÇÊ/œ“>Ãi˜i] ÞÊ }ˆ>ÊÌ>“Lˆj˜Ê`iÊ£ä\ä䅰Ê>Ê£{\ä䅰 ˜ÊiÊ

°ÊˆiÌi]Ê`iʓ>ÀÌiÃÊ>ÊۈiÀ˜iÃÊ`iÊ£È\ääÊ> Óä\Îä]ʏœÃÊÃ?L>`œÃÊ`iÊ£ä\ääÊ>£{\ääÊÞÊ`iÊ£È\Îä >ÊÓä\ääÊÞʏœÃÊ`œ“ˆ˜}œÃÊ`iÊ£ä\ääÊ>Ê£{\ää°Ê  Centro Cutural Aiete permanece cerrado los lunes. 1.NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 1.1 La inscripción podrá realizarse: Ê UÊÊ ˜ÊVÕ>µÕˆiÀ>Ê`iʏœÃÊVi˜ÌÀœÃÊVՏÌÕÀ>iÃÊ`iÊ DONOSTIA KULTURA (excepto en el C.C. Larratxo), en la Biblioteca Central (sólo cursillos de encuadernación), independientemente `iÊVi˜ÌÀœÊVՏÌÕÀ>Êi˜ÊiÊµÕiÊÛ>Þ>Ê>ÊÀi>ˆâ>ÀÃiÊ iÊVÕÀÜ°Ê-iÊÀiµÕiÀˆÀ?Ê`œVՓi˜ÌœÊˆ`i˜ÌˆvˆV>̈ۜʜÊVœ«ˆ>Ê`iÊ“ˆÃ“œÊ­ ]Ê«>Ã>«œÀÌi]ÊV>À˜jÊ de conducir…). Ê UÊ ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iʈ˜ÌiÀ˜iÌÊi˜Ê>Ê«?}ˆ˜>ÊÜiLÊ`iÊ

" "-/Ê1/1,ÊÜÜÜ°`œ˜œÃ̈>ŽÕÌÕÀ>° com. Se realizará un sorteo entre todas las «iÀܘ>ÃʵÕiÊÃiʅ>Þ>˜Ê“>ÌÀˆVՏ>`œÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ `iʏ>ÊÜiLÊÞÊ>ʏ>ÃÊ£äÊÃiiVVˆœ˜>`>ÃÊÃiʏiÃÊ `iۜÛiÀ?ʉ˜Ìi}À>“i˜ÌiÊiÊˆ“«œÀÌiÊ`iʓ>ÌÀˆculación. 1.2Ê Ê«>}œÊÃiÀ?Ê֘ˆVœÊÞÊ«œÀʏ>Ê̜Ì>ˆ`>`Ê`iÊ curso. Podrá efectuarse: Ê UÊ ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iʏ>ÃÊÌ>ÀiÌ>ÃÊ`iÊ«>}œÊˆ˜`ˆV>`>ÃÊi˜Ê los centros culturales. Ê UÊ ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊÌÀ>˜ÃviÀi˜Vˆ>ÊL>˜V>Àˆ>Ê>ʏ>ÊVÕi˜ta corriente indicada en el momento de la inscripción. Para formalizar la inscripción, ha de presentarse el justificante de ingreso en el «>âœÊ`iÊxÊ`‰>Ãʏ>LœÀ>LiÃÆÊi˜ÊV>ÜÊVœ˜ÌÀ>Àˆœ]Ê >ʈ˜ÃVÀˆ«Vˆ˜ÊµÕi`>À‰>Ê>˜Õ>`>° Ê UÊ ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iʘÌiÀ˜iÌ]ÊVœ˜Ê>ÃÊÌ>ÀiÌ>ÃÊ`iÊVÀj`ˆÌœÊˆ˜`ˆV>`>ÃÊi˜Ê>ÊÜiL° 1.3Ê Êˆ“«œÀÌiÊ`iʏ>ʓ>ÌÀ‰VՏ>ʘœÊÃiÀ?Ê`iÛÕiÌœ]Ê Ã>ÛœÊ«œÀ\ Ê UÊ ÃÕëi˜Ãˆ˜Ê`iÊVÕÀÜʫœÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ DONOSTIA KULTURA por falta del número “‰˜ˆ“œÊ`iÊ«iÀܘ>ÃÊi˜ÊV>`>ÊVÕÀÜ° 1.4 Si no se presenta un justificante de pago o >Ê`œVՓi˜Ì>Vˆ˜ÊÀiµÕiÀˆ`>Êi˜ÊiÊ«>âœÊ«ÀiۈÃ̜]ÊÃiÊ>˜Õ>À?ʏ>ʓ>ÌÀ‰VՏ>ÊÞÊÃiÊ«iÀ`iÀ?ʏ>Ê posibilidad de participar en el curso. 2. CRITERIOS DE ACCESO 2.1Ê>ÃÊ«>â>ÃÊܘʏˆ“ˆÌ>`>ÃÊÞʏ>ÃÊ«iÀܘ>ÃÊ residentes en Donostia tendrán prioridad; >Ãʈ˜ÃVÀˆ«Vˆœ˜iÃÊ`iʏœÃÊÞʏ>ÃʘœÊ`œ˜œÃ̈>ÀÀ>ÃÊ «>Ã>À?˜Ê>Ê՘>ʏˆÃÌ>Ê`iÊÀiÃiÀÛ>ʵÕiÊݏœÊ`>À?Ê derecho a plaza si, tras finalizar el plazo de “>ÌÀˆVՏ>Vˆ˜]ʵÕi`>À>˜Ê«>â>ÃʏˆLÀiÃÊi˜ÊiÊ curso elegido. 2.2 En la matriculación presencial, una persona podrá como máximo inscribir a otra, excepÌÕ>˜`œÊ>Ãʈ˜ÃVÀˆ«Vˆœ˜iÃʵÕiʏœÃÊ«>`ÀiÃÊœÊ madres hagan de sus hijos o hijas menores de edad. 2.3 Todos los cursos son de iniciación o primer ˜ˆÛi]ÊÃ>ÛœÊœÃÊVÕÀÜÃÊ>Û>˜â>`œÃʵÕiʏiÛ>À?˜Ê esta anotación: II 2.4Ê*>À>Ê>VVi`iÀÊ>ʏœÃÊVÕÀÜÃÊ`iÊÃi}՘`œÊ˜ˆÛiÊ es imprescindible haber realizado el curso de iniciación. 2.5Ê>ÊÀi>ˆâ>Vˆ˜Ê`iÊ՘ÊVÕÀȏœÊ`iÊ«Àˆ“iÀʘˆÛiÊ ˜œÊÃÕ«œ˜iʏ>ÊÀiÃiÀÛ>Ê`iÊ«>â>Ê«>À>ÊiÊÃi}՘`œÊ˜ˆÛiÊ>Ê>šœÊÈ}Ոi˜Ìi° 3. DESCUENTOS 3.1Ê>ÃÊ«iÀܘ>ÃʵÕiÊÌi˜}>˜Ê>Ê>âÌiÊ/Ý>ÀÌi>]ÊiÊÊ

>À˜iÌÊ`iÊ*>ÀœÊœÊ`iÊ*i˜Ãˆœ˜ˆÃÌ>ÊÞʏ>ÃÊv>“ˆlias numerosas obtendrán un descuentodel 25% (excepto en los cursillos infantiles, en œÃʵÕiÊÞ>ÊiÃÌ?Ê>«ˆV>`œÊ`ˆV…œÊ`iÃVÕi˜Ìœ®°Ê Los descuentos se aplican automáticamente en el momento de la inscripción. 3.2 La Tarjeta DONOSTIA KULTURA ofrece un descuento del 10% al presentarla en el

˜ÊÜÜÜ°`œ˜œÃ̈>ŽÕÌÕÀ>°Vœ“Ê`iÃ`iÊiÊ`‰>Ê£äÊ`i septiembre a partir de las 16:00h. ˜ÊœÃÊâ}՘i>ÃÊÃiÊ«ÀiÃÌ>À?Ê>ÞÕ`>Ê«>À>ÊÀi>ˆâ>À >ʓ>ÌÀ‰VՏ>ʜ˜‡ˆ˜i°Ê Ê«>âœÊ`iʓ>ÌÀˆVՏ>Vˆ˜Ê`i los cursos cuatrimestrales (febrero a junio de 2014), permanecerá abierto hasta una semana antes del comienzo del curso. ?Ãʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Êi˜Ê>ÊÜiLÊ`iÊ œ˜œÃ̈>ÊՏÌÕÀ>ÊÞ en los centros culturales. www.donostiakultura.com momento del pago. Este descuento será acumulable a los descuentos del punto 3.1. 3.3 Los descuentos aplicados en la matriculación por Internet deberán acreditarse el primer `‰>Ê`iÊV>ÃiÊi˜ÊiÊVi˜ÌÀœÊVՏÌÕÀ>ÊVœÀÀi뜘diente. 3.4 Las personas matriculadas en un euskaltegi Ì>“Lˆj˜Ê«œ`À?˜Ê`ˆÃvÀÕÌ>ÀÊ`iÊ՘Ê`iÃVÕi˜ÌœÊ `iÊÓx¯Ê`iÊ«ÀiVˆœÊ`iʏ>ʓ>ÌÀ‰VՏ>Ê`iÊÕ˜Ê VÕÀÜÊi˜ÊiÕÎ>À>°Ê>ʓ>ÌÀ‰VՏ>Ê«Õi`iÊVœÀÀi뜘`iÀÊ>ÊVÕÀÜÊiÃVœ>ÀÊÓä£Ó‡Óä£Î]ÊiÊ>šœÊ Óä£ÎÊ­i˜ÊÛiÀ>˜œ]Ê«œÀÊii“«œ®ÊœÊiÊVÕÀÃœÊ escolar 2013-2014. 4.OBSERVACIONES 4.1 Cada centro cultural, según la demanda, podrá estipular algunas normas complementarias. 4.2Ê Êˆ“«œÀÌiÊ`iʏ>ʓ>ÌÀ‰VՏ>ʘœÊˆ˜VÕÞiÊiÊ“>Ìirial del curso, excepto en algunos cursos donde DONOSTIA KULTURA aportará el material básico de inicio. El material adicional µÕiÊ«Õ`ˆiÀ>ʘiViÈÌ>ÀÃiÊ`ÕÀ>˜ÌiÊiÊ`iÃ>ÀÀœœÊ del curso será aportado por las personas cursillistas. 4.3Ê Ê«iÀˆœ`œÊiV̈ۜÊ}i˜iÀ>ÊVœ“«Ài˜`iÀ?Ê`iÊ 14 de octubre de 2013 al 14 de junio (según iÊVÕÀÜ®Ê`iÊÓä£{°Ê-iÊÃiš>>À?ÊiÊ`‰>ÊVœÀÀi뜘`ˆi˜ÌiÊi˜ÊµÕiʅ>ÞÊV>ÃiÊi˜Ê>ʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Ê iëiV‰vˆV>Ê`iÊV>`>ÊVi˜ÌÀœÊVՏÌÕÀ>]Êi˜ÊiÊvœi̜Ê}i˜iÀ>]ÊÞÊÌ>“Lˆj˜ÊiÊ`‰>Ê`iʈ˜ˆVˆœÊÞÊvˆ˜>Ê `iʏ>ÃÊV>ÃiÃ°Ê ˜Ê«iÀ‰œ`œÃÊÛ>V>Vˆœ˜>iÃÊÞÊ viÃ̈ۜÃʘœÊ…>LÀ?ÊV>Ãi° 4.4Ê-iÊÀiVœ“ˆi˜`>Ê>Ê>µÕi>ÃÊ«iÀܘ>ÃʵÕiÊ«œÀÊ ÃÕvÀˆÀÊ>}՘>Ê`ˆÃV>«>Vˆ`>`Êv‰ÃˆV>]ʈ˜ÌiiVÌÕ>Ê œÊÃi˜ÃœÀˆ>ÊÀiµÕˆiÀ>˜Ê`iÊ>Ìi˜Vˆ˜ÊiëiVˆ>]ʏœÊ hagan saber en el momento de la inscripción «>À>Ê«œ`iÀÊiÛ>Õ>ÀÊi˜ÊµÕjʓi`ˆ`>ÊiÊ«ÀœviÜÀ>`œÊÞÊiÊVi˜ÌÀœÊ«Õi`i˜Ê>Ìi˜`iÀÊVœ˜Ûi˜ˆi˜Ìi“i˜ÌiÊiÃ>ʘiViÈ`>`ÊiëiV‰vˆV>° 4.5 Los cursos se desarrollarán en los centros VՏÌÕÀ>iÃ]ÊÃ>ÛœÊœÃʵÕiʏ>ÃÊV>ÃiÃÊÃi>˜Ê i˜ÊœÌÀœÃÊiµÕˆ«>“ˆi˜ÌœÃ°Ê ÃÌ>ʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Ê µÕi`>ÊÀivi>`>Êi˜ÊiÃÌiÊvœi̜]Êi˜ÊiÊ>«>ÀÌ>`œÊ correspondiente a la oferta de cada centro cultural. 4.6Ê*>À>ʓ?Ãʈ˜vœÀ“>Vˆ˜ÊÜLÀiʏœÃÊVÕÀÜÃʵÕiÊ «iÀ“ˆÌi˜ÊœLÌi˜iÀÊ Àj`ˆÌœÃÊ`iʈLÀiÊ iVVˆ˜Ê i˜Ê1*6É 1]ʏ>“>ÀÊ>ÊÌijvœ˜œÊ™{ÎÊä£nxäÇ° 5.CURSOS CUATRIMESTRALES Y DE AUTOR/A 5.1 La información de la oferta de estos cursos iÃÌ>À?Êi˜Ê>ÊÜiLÊ`iÊ œ˜œÃ̈>ÊՏÌÕÀ>]Êi˜Ê>ÃÊ agendas mensuales de cada centro cultural ÞÊi˜ÊiÊVi˜ÌÀœÊVՏÌÕÀ>Ê`œ˜`iÊÃiÊ`iÃ>ÀÀœiÊiÊ curso. 5.2 El periodo de matriculación para los cursos de autor/a finalizará una semana antes del inicio de las clases. Tras el periodo general de matriculación, las inscripciones serán presenciales en los centros donde se impartan los cursos. 5.3 El periodo de matriculación para los cursos cuatrimestrales (febrero a junio de 2014), finalizará una semana antes del comienzo del curso, para completar plazas. Estas matriculaciones serán presenciales en los centros donde se impartan los cursos.


HELDUAK ARTE PLASTIKOAK AKUARELA I Akuarelaren teknika eta hainbat aplikazio eta efektu. Aiete, Ernest Lluch, Okendo AKUARELA II. Teknika eta espresioa hobetzeko aholkuak eta ariketak. Aiete, Okendo EGUR TALLA Egurraren ezaugarriak eta lantzeko moduak, objektu txikiak eta taila mota desberdinak egiteko. Larrotxene EHUN-ARTELANA. Arropak aldatzeko eta patronajeari buruzko oinarrizko ezagutzak, diseinu berezi eta irudimentsuak sortuz. Egia MARRAZKETA Marrazten ikasteko oinarrizko arauak: formak, koloreak. Casares MARRAZKETA ETA KOMIKIA Komikiaren oinarrizko teknikak eta marrazkiak ematen dizkigun aukerak gure historia propioak kontatu ahal izateko. Intxaurrondo MARRAZKETA TEKNIKAK Marrazten ikasteko oinarrizko arauak: formak, koloreak. Loiola, Lugaritz OLIO PINTURA I Ikusmena eta pertzepzioa landu, pintzela erabili, kolorea, testura. Aiete, Casares, Egia, Ernest Lluch, Lugaritz, Okendo OLIO PINTURA II . Olioaren ezagutza sakonagoa. Aiete, Egia, Okendo SERIGRAFIA I ETA II Irudiak diseinatzen eta oihaletan edo ehunezko materialean inprimatzea. Bigarren mailan teknika sakontzea. Egia ZERAMIKA. Norberak bere proiektu artistikoa buztinarekin garatzeko. Casares

SKRAP BOOKING TAILERRA Argazki-albumak pertsonalizatzeko teknika oihal- eta paper-txaplatak erabilita. Okendo URBAN KNITTING. Hiriko altzariak, zuhaitzak… apaintzeko tailerra, artilea, haria edo ehun ezberdinak erabiliz. Egiako plaza batean zenbait elementu dotoretuko dituzte ikasleek. Egia

SABEL DANTZA. Dantzaren bitartez adierazteko gaitasuna garatzeaz gain autoestimua handitzea. Larratxo, Loiola

ARTE ESZENIKOAK

TXALAPARTA. Perkusiozko musika tresna tradizional hau ikastea. Aiete

DENBORAREN KUDEAKETA ERAGINKORRA Denbora hobeto kudeatzea ezinbesteko tresna da estresa ekiditzeko eta emaitza hobeak izateko bizitzan. Larrotxene

ABESBATZA. Kantatzea gustuko baduzu eta gure herriko abesbatza tradizioan parte hartu nahi baduzu, apunta zaitez, nahiz eta musikaren teoria ez ezagutu. Ernest Luch

TXOTXONGILO TAILERRA Edozein objektu baliagarria izan daiteke txotxongilo bezala erabiltzeko; irudimenak pertsonaiak eta historiak sortuko ditu. Lugaritz

ERREFLEXOTERAPIA Oinak ukitzean datza. Hainbat min modu osasuntsu eta naturalean arintzen lagunduko dizkiguten teknikak. Intxaurrondo

ANTZERKIA. Interpretazio, komunikazio eta sormen gaitasunak ezagutzea eta praktikan jartzea. Lugaritz

VINTAGE JAZZ DANTZA -܈˜}Ê`>˜Ìâ>Ž°ÊLoiola

ESTRESARI AURRE EGITEA PUNTULANEKIN. Puntu-lanen bitartez, eguneroko estresa kanporatzen saiatuko gara. Aiete

ZUMBA Dantza mugimenduak eta aerobikeko ariketak lantzen dituen fitnnes disziplina honek gorputza osasuntsua, sendoa eta malgua izatera laguntzen digu. Egia, Larratxo

ESTRESA KONTROLATZEKO TEKNIKAK ÃÌÀjÃÊi}œiÀ>ŽÊŽÕ`i>Ìâi˜ÊˆŽ>ÃÌi>]ÊLˆâˆÌâ>ʜÀiŽ>tuagoa eta hobea izateko. Loiola, Lugaritz

ANTZERKIA II Hasierako antzerkia (edo antzekoa) burutu dutenentzat interpretazioaren munduan gehiago sakontzeko. Lugaritz BATUKA. Dantza gimnasia, dantza eta jolasa nahasten dituen diziplina. Egia

IRUDIA, SOINUA ETA KOMUNIKAZIOA

BOLLYWOOD. Indiar musikalak koreografia koloretsu eta dibertigarriak. Egia

ARGAZKIGINTZA I eta II. Argazki kamerek eta laborategiek nola funtzionatzen duten ikastea. Bigarren mailan, norberak bere gaitasun artistikoak lantzea, kamerari, ahalik eta etekinik handiena ateratzea. Egia

DANTZA AFROBRASILDARRAK Dantza afroen taupadak. Egia, Larratxo DANTZA AFROBRASILDARRAK II Kultura afrikarraren erritmoak hobetzea eta pausu berriak. Egia DANTZA LATINOAK I. Kubatar erritmoen lehen pausoak: chachachá, bachata, merengea edo salsa. Ernest Lluch, Intxaurrondo, Larratxo DANTZA LATINOAK II. Lerroan dantza egitea norberaren estiloa hobetuz. Ernest Lluch DANTZA LATINO ETA TROPIKALAK Salsa, cha cha chá, merengue, bachata… gaur egungo reggeton edota dancehool dantza motekin. Loiola

ESKULANAK

DIDGERIDOO. Didgeridoo, Australiar aborigenen haizezko instrumentu liluragarria da. Aiete

ALTZARIAREN ZAHARBERRITZEA I eta II Altzari zaharrei jatorrizko itxura emateko teknikak, produktuak eta trikimailuak. Egia, Larrotxene

DJ. Teknika ezagutzea: hainbat erritmo eta musika mota nahastea. Intxaurrondo

AMIGURUMI. Japoniar jatorria duen teknika bat da amigurumia. Kakorratzaren bitartez panpin txikiak egiten dira. Casares AZALEZTAPEN TAILERRA I eta II Eskuz azaleztatzen ikasteko teknikak, erremintak eta materialak ezagutuz. Liburutegi Nagusia BITXIGINTZA SORTZAILEA. Norberaren diseinuak egitea, irudimena garatuz. Ernest Lluch, Intxaurrondo ERRIBERAKO AROZTEGIA (maketak) Eusk.al ontziolen lanak eta bertan sortutako ontziak ezagutzeko aukera. Ontzien maketa errazak ere egingo dira. Loiola ESKULANAK. Hainbat eskulan teknika: egurra margotu, beira, oihala, eztainu eta larrua… Ernest Lluch, Lugaritz IMITAZIOZKO BITXIGINTZA Ikasi ezazu zeure diseinu propioak egiten eta zeure irudimena garatzen. Lugaritz JANZKIEN KONPONKETA ETA BERRESKURAKETA. Arropa ondo aprobetxatzeko, konponketak egiten ikasi. Aiete JOSKINTZA. Arropa ondo aprobetxatzea, trikimailuak eta josteko beste teknikak erabiliz. Casares, Loiola, Lugaritz MOZORROAK PRESTATZEKO TAILERRA Etxeko txikientzako inauterietako, kaldereroetako eta halako mozorroak zure kabuz egiten ikasteko joskintza-tailerra. Okendo PATCHWORK.Ê*>ÌV…ÜœÀŽ‡>ʎœœÀiÊiÌ>ÊÌ>“>ˆ˜>Ê desberdinetako oihal lotzearen artea da. Casares PUNTU ETA KAKORRATZA Jantziak edo apaingarriak egitea puntu edo kakorratz-lana sistema tradizionalak erabiliz. Casares, Ernest Lluch

TANGOA Tangoa, besterik ez. Ernest Lluch, Larratxo

EUSKAL DANTZAK Arin-arina, soka-dantza eta bestelako dantza tradizionalak. Intxaurrondo, Larrotxene FLAMENKOA°Ê ՏiÀˆ>Ž]ʎ>š>Ž]ÊâœÀœ˜}œ]ÊÃi}ˆ`ˆllak, martinete. Ernest Lluch, Intxaurrondo GAITA. Instrumentu hau ezagutu nahi dutenek ikastaro honetan aukera izango dute. Aiete GITARRA. Solfeo jakin gabe oinarrizko gitarra akordeak ikastea eta doinu errazak sortzea. Casares GITARRA II. Akorde eta erritmo konplexuagoak erabilitzea. Casares GITARRA ELEKTRIKOA Instrumentu honen ezagutzan hastapenak emango dira eta hauek forma musikal ezberdinetan aplikatuko dira: rocka, bluesa etab. Casares HARMONIKA. Haizezko instrumentu ezagun honetan lehenengo pausoak. Aiete JAZZ DANTZA iÜÊ9œÀŽi˜ÊÜÀÌÕ>Êi}՘ʍ>ââÊ`>˜Ìâ>°ÊEgia KAPOEIRA Expresio kultural abrobrasildar honek hainbat eremu hartzen ditu bere baitan: arte martzialak, musika eta gorputz espresioa. Intxaurrondo KLOWN. Gorputzak eta emozioek bat egingo dute zirkoaren bidez. Lugaritz KRISKITINAK. Perkusiozko instrumentu txiki hau jotzen ikasiko duzu. Aiete PANDEROA I eta II Gurean hain ezaguna den instrumentua. Aiete PERKUSIOA. Erritmoa sentitzea eta perkusio teknikak ezagutzea. Egia

IRRATIA BANAKO IKASTAROA. Irratian aritzeko beharrezkoak diren edukinak, gaiak eta gaitasunak lantzea. Saioen egutegia ikasleak berak adostuko du irakasleekin. Casares IRRATIA TALDE IKASTAROA Talde txikietan irratiaren zenbait arlo barrutik ikastea: norbera irratian bere kabuz aritzea. Casares IRRATIA TALDE LAGUNDUTA. Talde txikietan irratiaren zenbait arlo barrutik ikastea: norbera irratian bere kabuz aritzea. Saioen egutegia ikasleek adostuko du irakasleekin. Casares IRRATI TAILERRA. Ideia bat baduzu eta irratia ezagutzen baduzu, Casares Irratiak bere egoitza eta bere frekuentzia eskaintzen dizkizu gogoan duzun irratsaioa egiteko. Programaren proiektua kontuan hartuko da eta gaitasun teknikoa bermatu beharko da. Casares

LITERATURA IPUIN SORMENA ETA KONTAKETA Istorioak idazteko eta kontatzeko tresna teoriko eta praktikoa. Ernest Lluch ZINEA ETA LITERATURA Bi lengoaia artistiko hauen harremanak aztertuko dira: gaiak, pertsonaiak… Ernest Lluch

AUTOEZAGUTZA ETA OSASUNA ADIMEN EMOZIONALA I eta II Adimen emozionala garatzeko teknikak ikastea. Aiete, Ernest Lluch ADIMEN ETA ALFABETO EMOZIONALA Gure emozioak ezagutzea eta deskribatzea funtsezkoa da hobeto kudeatzeko. Loiola AHOTSA ETA MUGIMENDUA HEZIKETA TRESNA GISA. Kantuterapia. Antzerki fisikoen eta ahotsarekin egindako lanen bitartez, gorputz eta ahotsaren arteko lotura lortuko da heziketa tresna bezala. Lugaritz ANTISOINKETA Ikastaroan pertsona bakoitzak bere gorputza ezagutzen saiatuko da, eta honi ezker minak eta lesioak saihestuko ditu. Casares ASERTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOA. Asertibitatea guretzat justua iren gauzak garbi, zuzen eta zintzo adieraztea da. Lugaritz BACH LOREAK. Bach loreak, esentzia naturalak dira eta hauei ezker emozio desorekak oreka ditzakegu. Larrotxene BARRETERAPIA. Barrea erabiltzea osasuna eta bizi kalitatea irabazteko. Casares BIODANTZA. Biodantzaren bitartez autoestimua eta gorputzaren balorazioa indartzea. Loiola

COACHING I edo II Coaching-a, entrenamendu metodo bat da, zerbait zehatza lortzeko abileziak lantzen dituena. Aiete, Ernest Lluch, Lugaritz

FENG SHUI. Jatorri txinatarra duen milurteko diziplina da. Gizakia izadiaren barruan harmoniaz kokatzeko bidea. Ernest Luch. GORPUTZ HIZKUNTZA Edozeinen keinuak, posturak eta tankerak aztertuta informazio asko jaso genezake. Hitzik gabeko lengoaiaren azterketa. Intxaurrondo GURASO ETA SEME/ALABEN HARREMANETARAKO ESTRATEGIAK Familiek haurren heziketan duten garrantziaz ohartuta funtzioen inguruko hausnarketa proposatzen da: arazoak azaldu, ulertu eta trukatzeko gune bat sortzuz. Intxaurrondo, Lugaritz HARREMANAK NOLA HOBETU Besteekin hobeto komunikatzen ikasiko dugu eta honetarako diziplina integratzaileek erabiltzen dituzten zenbait baliabide erabiliko ditugu (Gestalt, Coaching…) Aiete, Lugaritz HAURREN ELIKADURA: MENU OREKATUAK NOLA PRESTATU Gure seme-alabentzako elikadura osasuntsua eta orekatua lortzeko ereduak. Pautas. Lugaritz HIGIENE ETA KOSMETIKAGINTZA NATURALAK. Produktu naturalak erabiliz, kosmetika sintetikoaren aukera bat da. Lugaritz JARRERA-HEZKUNTZA ETA LUZATZE ARIKETAK. Jarrera hezkuntza lantzeaz gain, gorputz atalak luzatzeko ariketak ere ikasiko dira. Casares, Egia, Intxaurrondo KIROL ELIKADURA Menu desberdinak prestatu kirolaren arabera eta elikaduraren nutritzioaren arabera: lehiaketak daudenean, lehiaketen ondoren… Lugaritz MANDALAK. Plastika eta sormen prozesuak lasaitze teknikekin konbinatuta. Loiola MANTENTZE GIMNASIA Pertsonak osasuntsu egoteko egin behar duen ariketa fisiko ezinbestekoa da. Larrotxene MASAJEA ETA ERLAXAZIOA. Teknika desberdinak ezagutzea, guztiak gure gustuko ez diren gogo-aldarteak kudeatzeko. Casares MEDITAZIO ETA ARNASKETA Estresari agur esaten ikasiko duzu arnasketa kontrolatuz eta zure gorputzaren atal bakoitzaren kontzientzia hartuz. Loiola NORBERAREN ZAINKETA ETA OSASUN NATURALA. Ikastaro hau teknika, oinarrizko ariketetan eta sendabideetan oinarrituta dago. Trebetasun pertsonala garatzeko bideratuta. Lugaritz NUTRIZIO COACHING. Elikadurarekin ditugun ohiturak zuzendu eta hobetu. Dietak nola hasi eta nola jarraitu. Intxaurrondo OROIMEN TAILERRA. Oroimenak nola funtzionatzen duen ikastea bizkortzeko ariketa errazen bidez. Aiete, Lugaritz, Okendo OSASUN ZIENTZIAK. Medikuntza, psikologia, elikadura, ekologia… eguneroko eta funtsezko ezaguerak zoriontsuagoak izateko. Loiola PILATES. Arnasketa, erlaxazioa eta kontrol mentala uztartzen dituen disziplina. Casares, Egia, Ernest Lluch, Larrotxene, Loiola


PNL ETA COACHING. Jokaera mentalaren eta lengoaiaren prozesuak hezituz gure ingurukoekin komunikazioa hobetzen da. Loiola

MITOLOGIA ETA EMAKUMEAK Historian zehar egondako emakumezkoen arketipo unibertsalak landuko dira. Loiola

PSIKOLOGIA BAIKORRA Osasuna eta emozioen arteko erlazioaz jabetzea eta ondorioz bizitza hobetzea. Lugaritz, Okendo

MUSIKALARI GENIO HANDIENAK. Jenio handiek sortutako zenbait piezek gizateriaren …ˆÃ̜Àˆ>˜°ÊˆÀ>՘Ê`ÕÌi\Ê >V…]Êœâ>ÀÌ]Ê ii̅œÛi˜]Ê

…œ«ˆ˜]Ê/V…>ˆŽœÛÎÞ]Ê-ÌÀ>ÕÃÃ]Ê,>ÛioÊOkendo

SENDABELARRAK. Izadiak eskaintzen dizkigun aukera terapeutiko guztiak ezagutzea. Intxaurrondo SEXUALITATE TAILERRA. Sexualitarearen inguruko mitoak puskatuz hausnarketa bultzatu nahi da hainbat estereotipo gainditzeko. Larrotxene

OPERA TAILERRA. Operaren hizkuntza, ezaugarriak eta edukiak ezagutzea. Okendo TXINAKO ARTEA ETA HISTORIA Txina ez da bakarrik erraldoi ekonomiko bat. Ezagutu mundua eraldatu duen milaka urteko herrialde baten artea eta historia. Ernest Lluch

STRETCHING. Giharrak erlaxatzeko eta nekea uxatzera bideratutako gimnasia. Ernest Lluch

ZINE MUTUA: ARTE BATEN JAIOTZA Zine mutuari esker, gaur egun liluragarriak iruditzen zaizkigun irudiak egiteko hizkuntza berri bat sortu zen. Okendo

TAI JI. Oreka pertsonalerako nahiz arimaren eta gorputzaren integraziorako tresna baliogarria Larrotxene, Loiola

BESTE BATZUK

XAKEA-OROIMENA Xakea, bere ezaugarriengatik ezin hobea da oroimena lantzeko eta trebatzeko. Okendo YOGA I eta II. 9œ}>]ʎœ˜ÌÀœÊiÌ>ʏ>Ã>ˆÌâiÊÌiŽ˜ˆŽ>Ê fisiko eta psikiko multzoa da. Casares, Egia, Ernest Lluch, Intxaurrondo, Loiola, Lugaritz, YOGILATES°Ê9œ}ˆ>ÌiÃ]Êޜ}>ÊiÌ>Ê*ˆ>ÌiÃʈ˜Ìi}À>Ìzen dituen sistema da. Casares

HUMANITATEAK

ARDO DASTAKETA. Ardo bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta hauek bereizten ikastea. Aiete, Casares, Ernest Lluch, Lugaritz BARATZA ZURE BALKOIAN Urte osoan zehar baratza txiki bat izateko teknikak. Casares, Intxaurrondo, Lugaritz BARRUKO DEKORAZIOA. Estetikaren eta erabilgarritasunaren artean oreka bilatzea. Okendo BIRZIKLATUTAKO BARATZA BERTIKALA Paretetan zintzilikatuta birziklatutako materialarekin egindako ontzietan baratza bat sortu. Lugaritz, Intxaurrondo

AL ANDALUS-EKO ARTEA ETA HISTORIA Al Andalus VIII-XV mende bitartea arabiar kulturaren eredu oparo eta garrantzitsuenetako bat da, arte eta historia aberatsenetakoa. Ernest Lluch

BIZIKLETAREN OINARRIZKO KONPONKETAK. Bizikletaren oinarrizko konponketak egiten ikasiko ditugu ikastaro honetan. Intxaurrondo

ARTE GARAIKIDEAREN HISTORIA. Egunotan sortutako korronte artistikoak aztertzea. Okendo

BRASILDAR SUKALDARITZA. Herrialde honen sukaldaritza ezagutzeko aukera. Lugaritz

ARTELAN BAT NOLA BEGIRATU Artelan bat ulertzeko gakoak ikastea, lehenengo inpresiotik haratago iritsi ahal izateko. Okendo

EXPRÉSS SUKALDARITZA Denbora gutxi dagoenean plater errazak eta osasuntsuak prestatzeko. Lugaritz

ASTRONOMIA. Zerua era desberdin batean begiratzen ikasiko da. Casares, Okendo

GOZOGINTZA. Gozogintzako oinarrizko masak egiten eta zenbait apaintzeko teknikak ikasiko dira. Casares

BARROKOAREN ARTEA ETA HISTORIA Berpizkundea eta neoklasiko etapen arteko garaia. Okendo BASKOIAK.Baskoien herriaren bilakaera nolakoa izan zen aztertuko da. Okendo BERPIZKUNDEKO HISTORIA ETA ARTEA Berpizkundeko artearen giltzarriak zeintzuk diren ikastea artista handien lanak aztertuz. Okendo EGIPTOKO ARTEA ETA HISTORIA: INPERIO GARAIA. Egiptoko historian, erlijioan, monumentuetan eta kulturan murgilduko gara. Ernest Lluch EKIALDEKO PENTSAMENDUAREN OINARRIAK. Ekialdeko pentsamenduaren korronte garrantzitsuenei sarrera, filosofiaren historiaren ikuspegitik: budismoa, hinduismoa, taoismoa, sintoismoa… Ernest Lluch EKONOMIAREN OINARRIAK Zorra, defizita, arrisku primaz ari gara beti, baina, ulertzen ditugu? Ezagutu itzazu ekonomiaren oinarrizko kontzeptuak eta teroria ezberdiak mundua hobeto ulertzeko. Ernest Lluch ERROMANIKOKO HISTORIA ETA ARTEA Arte Erromanikoa Europan XI. eta XII. Mendeen arteko artea da. Orduko produkzio artistikoa aztertzea. Okendo FILOSOFIAREN HISTORIA: NIETZSCHETIK EXISTENTZIALISMORA. Nietzsche aro modernoko pentsalari aitzindaria da, XX.mendeko pentsamenduaren korronte nagusiak aurreratu zituena, existenzialismotik hasita. Ernest Lluch GOTIKOKO HISTORIA ETA ARTEA Arte gotikoa aztertzea bere testuinguru historiko eta artistikoan. Okendo INGURUKO ARKITEKTURAREN HISTORIA Gure inguruaren historia ezagutzea arkitekturari erreparatuta: nola eboluzionatu den garai berrietara egokituz. Okendo METEOROLOGIA. Hainbat arlotako meteorologia-parteak interpretatzen jakitea, gure inguruan eragiten duten oinarrizko kontu batzuk ondo ezagutzeko, Okendo

LAPIKO SUKALDARITZA. Gure gisatu, zopa eta lapikokoak benetako altxorrak dira. Ernest Lluch MAKILAJEA. Aurpegi bat apaintzen ikasiko dugu, aurpegiera ederrak nabarmenduz eta itsusiak disimulatuz. Casares MEDITERRANEOKO SUKALDARITZA Mediterraneo itsasoaren inguruko herrialde desberdinetako sukaldaritza. Lugaritz MUNDUKO ARROZAK. Arroz mota eta maila desberdinekin sukaldatu. Lugaritz NEGUKO ETA UDABERRIKO EUSKAL SUKALDARITZA TRADIZIONALA Sasoiko produktuekin betiko errezetak erabiliz jaki goxoak prestatzea. Loiola, Lugaritz ORIENTZAZIOA: MAPATIK GPS-RA Mapak, iparrorratzak edo GPS-ak zehatzak dira orientatzeko; tresna hauen ezaugarriak eta funtzionatzeko modua landuko dira. Intxaurrondo POKER. Pokerren arauak ikasita, estrategia ezberdinak menperatuko dituzu eta burua trebatuko duzu. Ernest Lluch SINGLE-ENTZAKO SUKALDARITZA Ez da zaila diru eta denbora gutxirekin menu goxoak eta osasuntsuak egitea. Lugaritz SUKALDARITZA BEGETARIANOA Gure otorduak alaituko dituzten errezeta anitzak aztertuko dira. Lugaritz SUKALDARITZA MAKROBIOTIKOA Sukaldaritza makrobiotikoan ezagutzeko aukera. Larrotxene SUKALDARITZA:PINTXOAK Pintxoak egiteko sekretu, errezeta eta trukuak. Casares, Ernest Lluch XOMORROENTZAKO HOTELAK Aterpe bat diseinatu insektu desberdinak erakarritzeko, lorategietan eta baratzetan. Lugaritz, Intxaurrondo ZEINU HIZKUNTZA I eta II. Arreta, ikus-oroimena, eskuen abilezia eta ikusmen diskriminazioa garatzen dituen hizkuntza. Casares, Lugaritz

ZELIAKOENTZAT SUKALDARITZA ERRAZA Gluten gabeko osagaikin sukaldatu. Lugaritz TAILER IREKIAK Lantegi hauek ikasitakoa bere kontura praktikatzen jarraitu nahi duten ikasle ohiei zuzenduta dago. Hala ere, monitore batek lantegia bisitatuko du aldian behin, zalantzak argitu ahal izateko.

EUSKAL HERRIKO HISTORIA ERDI AROAN: BASKOIEN GARAITIK LURRALDE HISTORIKOEN ERAKETARA ARTE ( VI-XV. MENDEAK). Ikastaroan zehar, euskalerriaren Erdi Aroko historia ulertzeko oinarrizko ezagutza sintetikoak azalduko dira, arazo politikoak, sozialak, ekonomiak eta kulturalak kontuan hartzen dituen ikuspegi orokorra eskainiz. José Ángel Lema. Ernest Lluch

EGILE IKASTAROAK

EUROPAR LITERATURA. Europar idazle nagusien obrak irakurriz eta aztertuz, XIX. eta XX. mendeen Europako literaturaren ardatzak landuko dira, interpretaziorako marko teorikoa eskainiko delarik ere. Luisa Etxenike. Ernest Lluch

AHOZKO KOMUNIKAZIOA. ESATARI IKASTAROA. Komunikatzaile on bat izateko hainbat gaitasun eta ezaugarri landu behar dira: gorputzekoak; psikologikoak; eta intelektualak. Egingo diren zenbait praktikak ere grabatuko dira. Manu Marañón, Julia Marín, Ana Elorza. Casares

EUSKAL BANDOLEROAK. Bide lapurrena ez da soilik abentura bat, baizik eta krisi egoerari emandako erantzuna. Historia mamitsu honen zatia Pasaiako badia eta Astigarragako Bentaren artean eman zen, Altza erdian zegoelarik. David Zapirain. Casares

AKTOREA KAMARA AURREAN Kamara aurrean antzesten trebatzea. Zein plano motatarako ari garen ohartu horrek gure interpretazioa aldatuko baitu, zatikatuta lan egitera ohitu. Guzti hau kamararen aurrean sekuentziak grabatuz. Eneko Olasagasti. Larrotxene

FINAL CUT X. Final Cut Pro programaren erabilera landuko da bideo ediziorako, bere interfaz dinamiko berriarekin, zehaztasun handiz eta bizkor lan egitea ahalbideratzen du esperimentatzeko aukera galdu gabe. Laura Arana. Larrotxene

AKTOREEN DRAMATURGIA Antzezleen dramaturgiari buruzko ikastaroa Ander Lipus-ekin. Lugaritz

GAURKO MUNDUKO GAIAK AZTERGAI Gaurkotasuna osatzen duten gaiak eta etorkizunean funtsezkoak bilaka daitezkeenak izango dira protagonistak ikastaroan. Mundua osatzen duten lurralde geopolitikoak eta bere bilakaeran eragina daukaten gaiak aztertuko dira ere. Jesús Torquemada. Ernest Lluch

AKUARELA TAILERRA. Aiete OLIO PINTURA TAILERRA. Aiete PINTURA TAILERRA. Lugaritz, Okendo

ANIMAZIOA. Mugimenduaren oinarriak ezagutuko dira animazioko teknika ezberdinak erabiliz, ebakigarriak, marrazkiak, objektuen animazioa (stopmotion) etb. Egindako lanak ikusiz ariketak ilustratuko dira. Ariketa horien bidez teknika eta generoari dagozkion forma narratiboak landuko dira. Isabel Herguera + Izibene Oñederra. Larrotxene ANTROPOLOGIA ETA GIZA EBOLUZIOA Gizakiak planetan egin duen bidai txundigarria ezagutu Francisco Etxeberriaren eskutik, nazioarteko ospea duen auzitegiko medikua. Francisco Etxeberria. Ernest Lluch ARTEAREN HISTORIA. Artearen historia: Historiaren zehar, arteak erregeen, plebeioen, burgesen eta baita emakumeen ere eguneroko bizitzara hurbiltzen gaituen ohiturak eta usadioak isladatu ditu. Ikastaro honen bidez, XIII mendean hasi eta gaur egungo hiriko etxebizitzarekin amaitzen den arte historiara hurbilketa desberdina proposatzen da. EHU /UPVko zenbait hizlari. Okendo ARTE GARAIKIDEAREN HISTORIA. Egunotan sortutako korronte artistikoak aztertuko dira. Dora Salazar. Okendo AUTOGESTIO MUSIKALA. Norberaren musika editatzea nahi denean eman behar diren pausu guztiak argituko ditu Ainara Legardon-ek. Lugaritz BERTSOLARITZA Bertsotan egitea ez da zaila, nola egin jakin behar... Doinuak ikasi, errimetara arrimatu eta silabak neusk.rtzen trebatzeko modurik dibertigarriena da bertso-eskola. Bertsolaritzarako hurbilpen baten ostean, bertsoaren sekretuak azaldu eta pixkanaka bat-baterako jauzia egiten saiatuko gara. Beñat Gaztelumendi, Jokin Labayen, Manex Mujika. Casares, Egia, Larrotxene, Lugaritz DOKUMENTALAK. Narrazio dokumentala gauzatzeko hastapenak. Ideia, garapena eta errealizazio jorratzen dituen ikastaro teoriko-praktikoa. Jorge Gil + Jon Garaño. Larrotxene ERREALIZAZIOA. Ikus-entzunezko hizkuntzaren hastapena: preprodukzioa, plangintza eta filmaketaren oinarriak. Koldo Almandoz. Larrotxene ERROMANIKOARI BURUZKO MINTEGIA Erromanikoaren inguruko goi mailako ezagupenak. Sinboloak, arkitektura, pintura, eskultura edota historia eta giza arloko errealitateak. Unibertsitate ezberdinetako hainbat hizlari. Okendo “ETA IZAN DEZALA BAPATEAN…”: AHOZKO NARRAZIO IKASTAROA. Ahozko narrazioa eta lengoaia azaltzea eta lantzea, era berean ahozko tradizio literarioa eta kontaketaren teknika ezberdinak aztertzen dituelarik, alderdi tekniko, artistiko eta emozionalak batzen dituen ikuspegi ireki batetik abiatuta. Virginia Imaz. Ernest Lluch EUSKAL HERRIKO HISTORIA: AINTZINAKO ETA ERDI AROA. Euskal Herriko Antzinako eta Erdi Aroaren sintesi argi eta sakona euskal historialari nagusienetako baten eskutik. Jose Luis Orella. Ernest Lluch

GIDOIGINTZA I. Gidoiak idazteko hastapenak. Ikus-entzunezko dramaturgia ezagutzeko eta hainbat ariketaren bidez praktikan jartzeko ikastaro teoriko eta praktikoa. Jorge Gil. Larrotxene GIDOIGINTZA II. Gidoiak idazten sakontzeko ikastaro teorikopraktikoa. Ikus-entzunezko gidoiak idazteko narrazio baliabide esanguratsuenak ikusi eta landuko dira. Izena emateko beharrezkoa da 5-15 orriko gidoi bat aurkeztea. Michel Gaztambide. Larrotxene HAURREI IPUINAK NOLA KONTATU Kontatzen al dizkiezu ipuinak zure seme-alabei? Zer nolako liburuak erabiltzen dituzu? Nola girotzen dituzu ipuinak? Horrelako gaiekin interesaturik bazaude, lau saioko ipuin tailer hau zuretzat da. 0-7 urte bitarte dituzten haurren gurasoei dago bereziki zuzenduta, baina baita irakasleei, hezitzaileei edota interesa duen edonori. Pello Añorga. Ernest Lluch ILUSTRAZIO TAILERRA: NOLA SORTU ALBUM ILUSTRATU BAT. haurrentzat (8 - 12 urte). Hiru saio hauen bitartez, Aitziber Alonso ilustratzaileak liburu bat ilustratzeko prozesua erakutsiko digu: testua jaso ondoren, pertsonaiak eta paisaiak landuz, bozetoak egin eta marraztu. Aitziber Alonso. Aiete IKUSENTZUNEZKOEN EKOIZPENA Bideo produkzio baten inguruan jakin beharrekoak landuko dira, lan taldeak, bakoitzaren funtzioak, ondoren teorian ikasitakoa praktikan jarriko da. Leire Apellaniz. Larrotxene IRAKURBIDE FEMINISTAK LITERATURAN Ikastaroak literaturara hurbiltzeko irakurbide feministez hausnarketa egitea izango du helburu. Hezkuntza literarioak testuetara hurbiltzeko garatu izan dituen eredu matxistak gainditzeko saioak egingo dira. Iratxe Retolaza. Ernest Lluch IRAKURRI AURRETIK IRAKURRI: HAUR LITERATURA IRAKURKETA SUSTATZEKO Haur literatura (0-12 urte) baliabide egoki bat izan daiteke irakurketa sustatzeko, baina helduok egin behar dugu bitartekaritza lan bat euskal haur literaturak eskaintzen dizkigun tradizioa eta baliabideak eskainiko zaizkie guraso, hezitzaile edota irakurleei. Itziar Zubizarreta. Ernest Lluch IRRATI SORTZAILEA ETA ANTZERKI-IRRATIA Irrati-baliabideen (ahotsa, musika, soinu-efektuak eta isiltasuna) ustiapenerako tailer praktikoa. Ikuspuntu sortzaile eta esperimental batetik, iragarkiak, irrati-fikziozko piezak, irrati-antzerkiaren mundua, irrati-performanceak eta irrati-serialak landuko dira. Inko Martín. Casares JENDEAREN AURREAN ERAGINKORTASUNEZ HITZEGITEA I eta II Gero eta konplexuago eta aldakorragoa den mundu honetan, komunikazio-tresnak ezagutu eta aplikatzen dituen pertsonak, lanean gozatzeko aukerak eta bere proiektuetarako laguntzak lortzeko aukerak handituko ditu eta arrakasta izateko aukerak ere igoko dira. Enrique Pérez Urresti (AIUOLA). Casares


LITERATUR HITZORDUA Hilabetean behin garatzen diren bilera hauen inguruan literatur berriaren lanei buruz hitzegitea da, iritziak trukatzea, literatura sorkuntza aztertzea etab. Luisa Etxenike. Okendo

ESKULANAK

ADULTO/AS

BITXIGINTZA Norberaren diseinuak egitea irudimena garatzeko. Intxaurrondo, Okendo, Intxaurrondo

ARTES PLASTICAS

TALLER PARA PREPARAR DISFRACES Taller de costura para realizar disfraces de los Ă€iĂžiĂƒĂŠĂžĂŠĂ€iˆ˜>ĂƒĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠV>Ăƒ>ĂŠiÂ˜ĂŠV>Ă€Â˜>Ă›>Â?iĂƒ]ĂŠV>Â?`iĂ€iĂ€ÂœĂƒ]ĂŠÂ…>Â?ÂœĂœii˜]ĂŠiĂŒVĂŠOkendo

LITERATURA SORMEN TAILERRA Sormen literarioaren inguruan ariketa praktikoak egin eta testu literarioaren giltzarriak aztertuko dira. Luisa Etxenike. Ernest Lluch

ESKULANAK. Eskulanak oso baliagarriak dira umearen sortze prozesua bultzatzeko. Casares, Ernest Lluch, Loiola, Lugaritz FIMO. Plastilinaren oso antzekoa da, baina gogortu daiteke labean. Okendo

ACUARELA I. /jV˜ˆV>ĂŠ`iĂŠ>VĂ•>Ă€iÂ?>ÊÞÊ`ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠÂ“Âœ`ÂœĂƒĂŠ`iĂŠ>ÂŤÂ?ˆV>VˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠiviVĂŒÂœĂƒÂ°ĂŠAiete, Ernest Lluch, Okendo

URBAN KNITTING. Decorar el mobiliario urbano con lana, hilo o diferentes tejidos. Se pondrĂĄ en prĂĄctica en una plaza del barrio de Egia. Egia

ACUARELA II.

ÂœÂ˜ĂƒiÂ?ÂœĂƒĂŠĂžĂŠiÂ?iĂ€VˆVÂˆÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ʓiÂ?ÂœĂ€>ÀÊÂ?>ĂŠĂŒjV˜ˆV>ÊÞÊ expresiĂłn. Aiete, Egia, Okendo

ARTES ESCÉNICAS

OPERA TAILERRA I: 1600 - 1850 Hastapenetatik Verdiraino, arte total honen historia sakona eta didaktikoa opera garrantzitsuen zati ugariren bitartez. Carlos Benito. Ernest Lluch PANTAILA IREKIA 8 – 16 URTE Sorkuntza landuko da bideo eta irudiaren bidez, haur eta gazteei irudiaren mundu zabala eta esperimentala gerturatuko diegu hura ezagutuz euren kreatibitatea garatu dezaten. Ana Lezeta + Izibeùe Oùederra. Larrotxene.

PAPIROFLEXIA. Origami japoniar teknika animaliak paper hutsez egiteko. Okendo JUMPING CLAY. Koloretako buztin honek aukera asko ematen ditu irudimena lantzeko. Okendo ZERAMIKA. Haurren sormen garapenerako garrantzitsua da bolumena lantzea. Buztinarekin hori egingo dute. Casares

ARTESANIA TEXTIL /Ă€>Â˜ĂƒvÂœĂ€Â“>VˆÂ?Â˜ĂŠ`iĂŠÂŤĂ€i˜`>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠĂ€i>Â?ÂˆĂ˘>ÀÊ`ÂˆĂƒiÂšÂœĂƒĂŠ ÂŤĂ€ÂœÂŤÂˆÂœĂƒĂŠĂžĂŠVĂ€i>ĂŒÂˆĂ›ÂœĂƒĂŠĂžĂŠVœ˜œVˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠL?ĂƒÂˆVÂœĂƒĂŠ`iĂŠ patronaje. Egia CERĂ MICA

iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>ĂŠĂŒĂ•ĂŠVĂ€i>ĂŒÂˆĂ›Âˆ`>`ĂŠĂ•ĂŒÂˆÂ?ÂˆĂ˘>˜`ÂœĂŠVÂœÂ“ÂœĂŠĂƒÂœÂŤÂœĂ€ĂŒiĂŠ la arcilla. Casares

ARMĂ“NICA. IniciaciĂłn a este popular instrumenĂŒÂœĂŠ`iĂŠĂ›ÂˆiÂ˜ĂŒÂœÂ°ĂŠAiete BAILES LATINOS I Primeros pasos de ritmos cubanos: el chachachĂĄ, la bachata, el merengue o la salsa. Ernest Lluch, Intxaurrondo, Larratxo BAILES LATINOS II°Ê >ˆÂ?>ÀÊiÂ˜ĂŠÂ?‰˜i>ÊÞʍiĂ€viVVˆœnar el estilo. Ernest Lluch

ARTE ESZENIKOAK

DIBUJO. Normas båsicas para aprender a dibujar: formas, colores‌ .Casares

SORKUNTZA TAILERRA: EUSKAL POESIA GARAIKIDEAN ZEHAR. Egungo euskal idazle batek idatzitako edo itzulitako poema bat abiapuntutzat hartuta, hilean behin berau aztertzeko eta edozein euskarrian erantzun bat osatzeko bilduko gara. Antonio Casado de Rocha. Okendo

ANTZERKIA. Jolasaren bitartez talde lanerako beharrezkoak diren entzuteko eta komunikatzeko gaitasuna lantzea. Gorputza, soinua, hitza, erritmoa, fantasia eta sormena landuko dira. Lugaritz

DIBUJO Y CĂ“MIC ÂŤĂ€i˜`iĂŠÂ?>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠL?ĂƒÂˆV>ĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠVÂ?“ˆVĂŠĂŒĂ€>`ˆVˆœ˜>Â?ÊÞÊVœ˜œViĂŠÂ?>ĂƒĂŠÂŤÂœĂƒÂˆLˆÂ?ˆ`>`iĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠÂ˜ÂœĂƒĂŠÂœvĂ€iViĂŠiÂ?ĂŠ dibujo para contar tus propias historias. Intxaurrondo

GAZTEAK

DANTZA ETA PSIKOMOTRIZITATEA Dantza, psikomotrizitatea lantzeko tresna. Ernest Lluch

PINTURA AL Ă“LEO I 6ÂˆĂƒÂˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠÂŤiĂ€ViÂŤVˆÂ?˜]ʓ>˜iÂ?ÂœĂŠ`iÂ?ĂŠÂŤÂˆÂ˜ViÂ?]ĂŠVÂœÂ?ÂœĂ€]ĂŠ textura... Aiete, Casares, Egia, Ernest Lluch, Lugaritz, Okendo

DANTZA. Mugimenduarekin jolasteko espazioa da, hartuemanera eta esperimentazio adierazpenera irekia. Egia, Larratxo, Lugaritz

PINTURA AL Ă“LEO II. ProfundizaciĂłn de los conocimientos del Ăłleo. Aiete, Egia, Okendo

BOLLYWOOD. Los musicales indios se basan iÂ˜ĂŠ`ÂˆĂ›iĂ€ĂŒÂˆ`>ĂƒĂŠĂžĂŠVÂœÂ?ÂœĂ€ÂˆĂƒĂŒ>ĂƒĂŠVÂœĂ€iÂœ}Ă€>v‰>ĂƒÂ°ĂŠEgia

EUSKAL DANTZAK FAMILI GIROAN Umeak euskal dantza munduan murgilduko ditugu famili giroak lagunduta. Aiete

SERIGRAFĂ?A I y II

ÂˆĂƒiš>ÀÊÞÊiĂƒĂŒ>“>Ă€ĂŠÂˆÂ“?}i˜iĂƒĂŠiÂ˜ĂŠĂŒiÂ?ˆ`ÂœĂƒĂŠĂ•ĂŠÂœĂŒĂ€ÂœĂƒĂŠ “>ĂŒiĂ€Âˆ>Â?iĂƒĂŠĂŒiĂ?ĂŒÂˆÂ?iĂƒÂ°ĂŠ Â˜ĂŠiÂ?ĂŠĂƒi}Ă•Â˜`ÂœĂŠÂ˜ÂˆĂ›iÂ?]ĂŠĂƒiĂŠÂŤĂ€ÂœvĂ•Â˜`ÂˆĂ˘>Ă€?ĂŠÂ?>ĂŠĂŒjV˜ˆV>°ÊEgia

CAPOEIRA.ĂŠ Ă?ÂŤĂ€iĂƒÂˆÂ?Â˜ĂŠVĂ•Â?ĂŒĂ•Ă€>Â?ĂŠ>vĂ€ÂœLĂ€>ĂƒÂˆÂ?iš>]ʾÕiĂŠ i˜}Â?ÂœL>ĂŠ`ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>ĂƒĂŠv>ViĂŒ>Ăƒ\ĂŠ>Ă€ĂŒiʓ>Ă€Vˆ>Â?]ĂŠÂ“Ă–ĂƒÂˆV>ÊÞÊ expresiĂłn corporal. Intxaurrondo

ARTE PLASTIKOAK FANZINE TAILERRA (Taller de Fanzine) Sortu zure aldizkari propioa, zure estilo narratiLÂœ>]ĂŠ>˜>Â?ÂˆĂƒÂˆ>]ĂŠÂŽĂ€Â‰ĂŒÂˆÂŽ>oĂŠÂ…i`>ĂŒĂ•Ă˘Â°ĂŠLugaritz KOMIKI ETA MANGA MARRAZKETA Komikiaren eta japoniar Mangaren oinarrizko teknikak zure historia propioak kontatzeko. Ernest Lluch

ARTE ESZENIKOAK ANTZERKIA. Oinarrizko diren hiru tresnak landuko dira: presentzia fisikoa, ahozkoa eta sormenezkoa. Egia

GITARRA. Doinu errazak eta alaiak musika sormen artistikoaz gozatzeko.Intxaurrondo HARMONIKA. Haizezko instrumentu ezagun honetan lehenengo pausoak. Aiete

TALLA EN MADERA. >ĂƒĂŠVĂ•>Â?ˆ`>`iĂƒĂŠ`iĂŠÂ?>ʓ>`iĂ€>ÊÞÊÂ?>ĂƒĂŠÂ“>˜iĂ€>ĂƒĂŠ`iĂŠ ĂŒĂ€>L>Â?>Ă€Â?>ĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ`ÂˆĂƒiš>ÀÊÞÊv>LĂ€ÂˆV>Àʍi¾ÕiÂšÂœĂƒĂŠÂœLÂ?iĂŒÂœĂƒĂŠĂžĂŠĂ€i>Â?ÂˆĂ˘>ÀÊ`ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠĂŒÂˆÂŤÂœĂƒĂŠ`iĂŠĂŒ>Â?Â?>°Ê Larrotxene

BAILES LATINOS Y TROPICALES Salsa, cha cha chĂĄ, merengue, bachata‌ junto al reggeton, dancehool mĂĄs actuales. Loiola BAILES VASCOS Ă€ÂˆÂ˜Â‡>Ă€ÂˆÂ˜]ĂŠĂƒÂœÂŽ>ĂŠ`>Â˜ĂŒĂ˘>ĂŠ>ĂƒÂ‰ĂŠVÂœÂ“ÂœĂŠÂœĂŒĂ€>ĂƒĂŠÂŤÂˆiâ>ĂƒĂŠĂŒĂ€>dicionales. Intxaurrondo, Larrotxene. BAILE VINTAGE JAZZ ÂœĂƒĂŠL>ˆÂ?iĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠ-ĂœÂˆÂ˜}°ÊLoiola BATUKA.ĂŠ ÂˆĂƒVÂˆÂŤÂ?ˆ˜>ʾÕiʓiâVÂ?>ĂŠÂ?>ĂŠ}ˆ“˜>ĂƒÂˆ>]ĂŠiÂ?ĂŠ L>ˆÂ?iÊÞÊÂ?>ĂŠ`ÂˆĂ›iĂ€ĂƒÂˆÂ?Â˜Â°ĂŠEgia

CASTAĂ‘UELAS. ÂŤĂ€i˜`iĂŠ>ĂŠĂŒÂœV>ÀÊiĂƒĂŒiĂŠÂŤi¾ÕiÂšÂœĂŠ instrumento de percusiĂłn. Aiete CLOWN.ĂŠ1˜ˆÂ?Â˜ĂŠ`iÂ?ĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœĂŠĂžĂŠÂ?>ĂƒĂŠi“œVˆœ˜iĂƒĂŠ>ĂŠ ĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠVÂˆĂ€VÂœÂ°ĂŠLugaritz

HIP HOP. Ameriketako Estatu Batuetatik etorri diren erritmo eta dantza teknika nagusien bilduma. Lugaritz

TÉCNICAS DE DIBUJO I y II >ʓ>ĂžÂœĂ€Â‰>ĂŠ`iĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂŤÂˆÂ˜ĂŒ>Ă€\ĂŠ>VÀ‰Â?ˆVÂœĂƒ]ĂŠ Ăłleos, acuarelas, lĂĄpices de colores... Loiola, Lugaritz

COROS.ĂŠ-ÂˆĂŠĂŒiĂŠ}Ă•ĂƒĂŒ>ĂŠV>Â˜ĂŒ>ÀÊÞÊ`iĂƒi>Àʍ>Ă€ĂŒÂˆVÂˆÂŤ>ÀÊ de nuestra tradiciĂłn coral, encontrarĂĄs un hueco iÂ˜ĂŠiĂƒĂŒiĂŠVÂœĂ€Âœ]ĂŠ>Ă•Â˜ÂľĂ•iĂŠÂ˜ÂœĂŠĂŒi˜}>ĂƒĂŠVœ˜œVˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠ Â“Ă•ĂƒÂˆV>Â?iĂƒĂŠÂŤĂ€iĂ›ÂˆÂœĂƒÂ°ĂŠErnest Luch

MAGIA. Eguneroko material errezekin sortutako magia jolasak landuko dira, baita material horiekin eginiko tresna magikoak. Egia

MANUALIDADES

DANZAS AFROBRASILEĂ‘AS I Diferentes ritmos de origen tribal. Egia, Larratxo

BESTE BATZUK

AMIGURUMI°Ê Â?ĂŠ>“ˆ}Ă•Ă€Ă•Â“ÂˆĂŠĂŠiĂƒĂŠĂ•Â˜>ĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂŠ`iĂŠ ÂœĂ€Âˆ}iÂ˜ĂŠÂ?>ÂŤÂœÂ˜jĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠVÂœÂ˜ĂƒÂˆĂƒĂŒiĂŠiÂ˜ĂŠĂŒiÂ?iÀʍi¾ÕiÂšÂœĂƒĂŠ “ÕšiVÂœĂƒĂŠÂ“i`ˆ>Â˜ĂŒiĂŠ}>˜V…ˆÂ?Â?ÂœÂ°ĂŠCasares

DANZAS AFROBRASILEĂ‘AS II *iĂ€viVVˆœ˜>ĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂ€ÂˆĂŒÂ“ÂœĂƒĂŠĂžĂŠ>ÂŤĂ€i˜`iĂŠÂ˜Ă•iĂ›ÂœĂƒĂŠÂŤ>ĂƒÂœĂƒĂŠ de la cultura africana. Egia

TXALAPARTA. Perkusiozko musika tresna tradizional hau ikastea. Aiete

ARKITEKTURA Espazioarekin sortutako jokuak eta ametsezko eraikinen bitartez, haurrei arkitektura ulertzeko eta ikusteko aukera eman. Lugaritz

ARREGLOS Y RECUPERACIĂ“N DE PRENDAS DE VESTIR. Realiza arreglos de disĂŒÂˆÂ˜ĂŒ>ĂƒĂŠÂŤĂ€i˜`>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ>ÂŤĂ€ÂœĂ›iVÂ…>Ă€Â?>ĂƒĂŠÂ“iÂ?ÂœĂ€Â°ĂŠAiete

DANZA JAZZ.ĂŠ iĂƒ`iĂŠ Ă•iĂ›>ĂŠ9ÂœĂ€ÂŽ]ĂŠVĂ•Â˜>ĂŠ`iÂ?ĂŠ>ââÊ Dance, llega esta danza. Egia

ZUMBA. Dantza mugimenduak eta aerobikeko ariketak lantzen dituen fitness disziplina honek gorputza osasuntsua, sendoa eta malgua izatera laguntzen digu. Egia

JOKU KOOPERATIBOEN TAILERRA Jolasaren bitartez laguntza ematea eta jasotzea, guztia taldeko helburu komunetara iristeko. Ernest Lluch, Larrotxene

HAURRAK ARTE PLASTIKOAK

JOKU, MAGIA ETA MALABARRAK Garuna astintzeaz gain irudimena, sormena, komunikazioa eta adierazpena lantzea. Lugaritz

MARRAZKETA Marrazkiak, koloreak eta formak landuz haurren sormen gaitasuna pizten da. Larrotxene

UPCYCLING (Birziklapena) Birziklapena papera, kartoia eta arroparekin. Lugaritz

MARRAZKETA ETA PINTURA I eta II Artearen bitartez haurren sormen gaitasuna piztea; marrazkiak, koloreak eta formak landuz jolasaren bitartez. Aiete, Casares, Lugaritz

XAKE Xakea, bere ezaugarriengatik, ezin hobea da oroimena lantzeko eta trebatzeko. Lugaritz

FUNKY. Hainbat erritmo eta dantzak: HIP-HOP, / /" ]ĂŠ , ĂŠiĂŒ>ĂŠ1 9°ÊEgia GITARRA I eta II: doinu errazak eta alaiak musika sormen artistikoaz gozatzeko. Aiete HARMONIKA. Haizezko instrumentu ezagun honetan lehenengo pausoak. Aiete

MARRAZKETA, PINTURA ETA SORMENA Marrazketa teknika eta pintura oinarrizko teknikak erabilita, irudimena garatu norberaren adierazmena landuz. Lugaritz PINTURA TAILERRA Artearen bitartez haurren sormen gaitasuna piztea; marrazkiak, koloreak eta formak landuz jolasaren bitartez. Egia, Okendo PLASTILINA. plastilinaren bidez haurren sorkuntza eta eskuen habilezia eta zehaztasuna landuko dira. Larrotxene SORTU ZURE KOMIKIA Aukeratu pertsonaiak eta diseinatu zure komikiak, ekarrizketa propioak sortuz. Lugaritz

YOGA. 9Âœ}>]ĂŠÂŽÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?ĂŠiĂŒ>ĂŠÂ?>Ăƒ>ÂˆĂŒĂ˘iĂŠĂŒiŽ˜ˆŽ>ĂŠvÂˆĂƒÂˆÂŽÂœĂŠ eta psikikomultzoa da. Egia

BISUTERĂ?A CREATIVA. Aprende a realizar tus ÂŤĂ€ÂœÂŤÂˆÂœĂƒĂŠ`ÂˆĂƒiÂšÂœĂƒĂŠĂžĂŠ`iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>ÀÊÂ?>ĂŠÂˆÂ“>}ˆ˜>VˆÂ?Â˜Â°ĂŠ Ernest Lluch, Lugaritz CARPINTERĂ?A DE RIBERA (maquetas) Conocimiento de los trabajos de los astilleros tra`ˆVˆœ˜>Â?iĂƒĂŠĂ›>ĂƒVÂœĂƒĂŠĂžĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠĂŒÂˆÂŤÂœĂƒĂŠ`iĂŠi“L>Ă€V>Vˆœ˜iĂƒĂŠ >ĂŠĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠÂ…ÂˆĂƒĂŒÂœĂ€Âˆ>°Ê,i>Â?ÂˆĂ˘>VˆÂ?Â˜ĂŠ`iʓ>¾ÕiĂŒ>ĂƒĂŠ sencillas. Loiola COSTURA. Optimizar nuestra ropa, aprendien`ÂœĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂŒĂ€Ă•VÂœĂƒĂŠĂžĂŠÂ˜Ă•iĂ›>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŒÂ°ĂŠ`iĂŠVÂœĂƒĂŒĂ•Ă€>°Ê Casares, Loiola, Lugaritz MANUALIDADES .ĂŠ ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠ`iĂŠĂŒĂ€>L>Â?ÂœĂŠ manual: pintura sobre madera, cristal, tela, seda, “iĂŒ>Â?]ĂŠĂ€iÂŤĂ•Â?>`ÂœĂŠ`iĂŠiĂƒĂŒ>šœ]ĂŠ`iĂŠVĂ•iĂ€Âœo Ernest Lluch, Lugaritz PATCHWORK°Ê Â?ĂŠÂŤ>ĂŒVÂ…ĂœÂœĂ€ÂŽĂŠiĂƒĂŠiÂ?ĂŠ>Ă€ĂŒiĂŠ`iĂŠĂ•Â˜ÂˆĂ€ĂŠ ĂŒiÂ?>ĂƒĂŠ`iĂŠ`ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠVÂœÂ?ÂœĂ€iĂƒĂŠĂžĂŠĂŒ>“>ÂšÂœĂƒĂŠÂ­Ă€iĂŒ>Â?iĂƒÂŽÂ°ĂŠ Casares PUNTO Y GANCHILLO /iÂ?iÀʍÀi˜`>ĂƒĂŠ`iĂŠĂ›iĂƒĂŒÂˆĂ€ĂŠÂœĂŠ`iVÂœĂ€>ĂŒÂˆĂ›>ĂƒĂŠi“Â?i>˜`ÂœĂŠ sistemas tradicionales de punto o de ganchillo. Casares, Ernest Lluch RESTAURACIĂ“N DE MUEBLES I Y II /jV˜ˆV>Ăƒ]ĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•VĂŒÂœĂƒĂŠĂžĂŠĂŒĂ€Ă•VÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ`iĂ›ÂœÂ?Ă›iÀÊ>ĂŠĂ•Â˜ĂŠ Ă›ÂˆiÂ?ÂœĂŠÂ“Ă•iLÂ?iĂŠĂƒĂ•ĂŠ>ĂƒÂŤiVĂŒÂœĂŠÂœĂ€Âˆ}ˆ˜>Â?ĂŠÂœĂŠĂ€i`iVÂœĂ€>Ă€Â?ÂœĂŠ>ĂŠ nuestro gusto. Egia, Larrotxene TALLER DE ENCUADERNACIĂ“N I y II /jV˜ˆV>ĂƒĂŒÂ°ĂŠ`iĂŠi˜VĂ•>`iĂ€Â˜>VˆÂ?Â˜ĂŠ>Ă€ĂŒiĂƒ>˜>Â?]ĂŠVœ˜œVˆi˜`ÂœĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠÂ…iÀÀ>“ˆiÂ˜ĂŒ>ĂƒĂŠĂžĂŠÂ“>ĂŒiĂ€Âˆ>Â?iĂƒÂ° Biblioteca Central TALLER DE SKRAP BOOKING ÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜>Â?ÂˆĂ˘>ÀÊ?Â?LՓiĂƒĂŠ`iĂŠvÂœĂŒÂœ}Ă€>v‰>ĂƒĂŠVÂœÂ˜ĂŠ`ˆviĂ€i˜tes materiales. Okendo

DANZA DEL VIENTRE Âœ}Ă€>Àʓ>ĂžÂœĂ€ĂŠ>Ă•ĂŒÂœiĂƒĂŒÂˆÂ“>ÊÞÊVœ˜vˆ>Â˜Ă˘>ĂŠ>ĂŠĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iĂŠ la danza. Larratxo, Loiola DIDGERIDOO Â?ĂŠ ˆ`}iĂ€Âˆ`ÂœÂœĂŠiĂƒĂŠĂ•Â˜ĂŠÂ“>Ă€>Ă›ÂˆÂ?Â?ÂœĂƒÂœĂŠÂˆÂ˜ĂƒĂŒĂ€Ă•Â“iÂ˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠ Ă›ÂˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ>LÂœĂ€Â‰}i˜iĂƒĂŠ>Ă•ĂƒĂŒĂ€>Â?ˆ>Â˜ÂœĂƒÂ°ĂŠAiete DJ.ĂŠ œ˜œViĂŠÂ?>ĂŠĂŒjV˜ˆV>ÊÞÊ>ÂŤĂ€i˜`iĂŠ>ĂŠVœ“Lˆ˜>ÀÊ `ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠĂ€ÂˆĂŒÂ“ÂœĂƒĂŠĂžĂŠVÂœÂ“ÂŤÂœĂƒÂˆVˆœ˜iĂƒĂŠÂ“Ă•ĂƒÂˆV>Â?iĂƒÂ° Intxaurrondo FLAMENCO Ă•Â?iÀ‰>Ăƒ]ĂŠÂ?>ĂŠV>š>]ĂŠiÂ?ĂŠĂ˘ÂœĂ€ÂœÂ˜}Âœ]ĂŠÂ?>ĂƒĂŠĂƒi}Ă•Âˆ`ˆÂ?Â?>Ăƒ]ÊÞÊiÂ?ĂŠ martinete. Ernest Lluch, Intxaurrondo GAITA. Toma de contacto para iniciarse en el Â“Ă•Â˜`ÂœĂŠ`iĂŠiĂƒĂŒiĂŠÂˆÂ˜ĂƒĂŒĂ€Ă•Â“iÂ˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠĂ›ÂˆiÂ˜ĂŒÂœÂ°ĂŠAiete GUITARRA. Acordes bĂĄsicos de la guitarra sin ˜iViĂƒÂˆ`>`ĂŠ`iĂŠVœ˜œVˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠÂŤĂ€iĂ›ÂˆÂœĂƒĂŠ`iĂŠĂƒÂœÂ?viÂœ]ĂŠ para llegar a tocar canciones sencillas. Casares GUITARRA II.ĂŠ*iĂ€viVVˆœ˜>ÀÊÂ?>ĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂŠVÂœÂ˜ĂŠ>VÂœĂ€`iĂƒĂŠĂžĂŠĂ€ÂˆĂŒÂ“ÂœĂƒĂŠÂ“?ĂƒĂŠVÂœÂ“ÂŤÂ?iÂ?ÂœĂƒÂ°ĂŠCasares GUITARRA ELÉCTRICA. Se trabajarĂĄn tanto Â?ÂœĂƒĂŠ>ĂƒÂŤiVĂŒÂœĂƒĂŠĂŒjV˜ˆVÂœĂƒĂŠVÂœÂ“ÂœĂŠĂƒĂ•ĂŠ>ÂŤÂ?ˆV>VˆÂ?Â˜ĂŠiÂ˜ĂŠ las distintas formas musicales, rock, blues etc. Casares PANDERO I y II. Instrumento popular tan presente en nuestra tierra. Aiete PERCUSIĂ“N.ĂŠ-iÂ˜ĂŒÂˆĂ€ĂŠiÂ?ĂŠĂ€ÂˆĂŒÂ“ÂœĂŠĂžĂŠVœ˜œViÀÊÂ?>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆcas de percusiĂłn. Egia TALLER DE MARIONETAS I y II

Ă•>Â?ÂľĂ•ÂˆiĂ€ĂŠÂœLÂ?iĂŒÂœĂŠÂŤĂ•i`iĂŠĂƒiĂ€ĂŠĂ•Â˜>ʓ>Ă€ÂˆÂœÂ˜iĂŒ>]ĂŠVÂœÂ˜ĂŠ imaginaciĂłn se crean diferentes personajes e historias. Lugaritz


TANGO.ĂŠ Â?ĂŠĂŒ>˜}ÂœĂŠiĂƒĂŠÂľĂ•ÂˆĂ˘?ĂƒĂŠĂ•Â˜ÂœĂŠ`iĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠL>ˆÂ?iĂƒĂŠ mĂĄs sensuales. Ernest Lluch, Larratxo TEATRO. œ˜œViĂ€ĂŠĂžĂŠÂŤÂœÂ˜iÀÊiÂ˜ĂŠÂŤĂ€?VĂŒÂˆV>ĂŠÂ?>ĂƒĂŠV>ÂŤ>Vˆ`>`iĂƒĂŠ`iĂŠÂˆÂ˜ĂŒiÀÀiĂŒ>VˆÂ?˜]ĂŠVÂœÂ“Ă•Â˜ÂˆV>VˆÂ?Â˜ĂŠĂž creaciĂłn. Lugaritz TEATRO II.ĂŠ>ĂžÂœĂ€ĂŠÂŤĂ€ÂœvĂ•Â˜`ÂˆĂ˘>VˆÂ?Â˜ĂŠiÂ˜ĂŠiÂ?ĂŠÂ“Ă•Â˜`ÂœĂŠ `iĂŠÂ?>ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiÀÀiĂŒ>VˆÂ?Â˜ĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂľĂ•Âˆi˜iĂƒĂŠÂ…>Â˜ĂŠĂ€i>Â?ÂˆĂ˘>`Âœ Teatro de iniciaciĂłn. Lugaritz TXALAPARTA. Aprender este instrumento de percusiĂłn de origen tradicional. Aiete ZUMBA. Disciplina fitness de origen colombiano enfocado ÂŤÂœĂ€ĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂŤ>Ă€ĂŒiĂŠ>ʓ>Â˜ĂŒi˜iĂ€ĂŠĂ•Â˜ĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœĂŠĂƒ>Â?Ă•`>LÂ?iÊÞÊ ÂŤÂœĂ€ĂŠÂœĂŒĂ€>ĂŠ>ĂŠ`iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>Ă€]ĂŠvÂœĂ€ĂŒ>Â?iViÀÊÞÊ`>ÀÊvÂ?iĂ?ˆLˆÂ?ˆ`>`ĂŠ >Â?ĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœĂŠVœ“Lˆ˜>˜`ÂœĂŠÂ“ÂœĂ›ÂˆÂ“ÂˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠ`iĂŠL>ˆÂ?iĂŠVÂœÂ˜ĂŠ una serie de rutinas aerĂłbicas. Egia, Larratxo

IMAGEN, SONIDO Y COMUNICACIĂ“N FOTOGRAFĂ?A I y II. Una aproximaciĂłn prĂĄctica ÞÊ>“i˜>ĂŠ>Â?ĂŠvĂ•Â˜Vˆœ˜>“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠV?“>Ă€>ĂŠvÂœĂŒÂœ}Ă€?vˆV>ÊÞÊ>Â?ĂŠÂ?>LÂœĂ€>ĂŒÂœĂ€ÂˆÂœÂ°ĂŠ Â˜ĂŠĂ•Â˜ĂŠĂƒi}Ă•Â˜`ÂœĂŠÂ˜ÂˆĂ›iÂ?]ĂŠiÂ?ĂŠ >Â?Ă•Â“Â˜>`ÂœĂŠÂˆÂ˜Ă›iĂƒĂŒÂˆ}>Ă€?ĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠÂŤÂœĂƒÂˆLˆÂ?ˆ`>`iĂƒĂŠ>Ă€ĂŒÂ‰ĂƒĂŒÂˆV>Ăƒ]ĂŠ obteniendo el mĂĄximo partido de la cĂĄmara. Egia HAZ TU PROGRAMA DE RADIO. Si tienes Ă•Â˜>ĂŠÂˆ`i>ÊÞÊVœ˜œViĂƒĂŠiÂ?ʓi`ÂˆÂœĂŠĂ€>`ˆœvÂ?˜ˆVÂœ]ĂŠ,>`ÂˆÂœĂŠ

>Ăƒ>Ă€iĂƒĂŠĂŒiĂŠÂœvĂ€iViĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠÂˆÂ˜ĂƒĂŒ>Â?>Vˆœ˜iĂƒĂŠĂžĂŠĂƒĂ•ĂŠvĂ€iVĂ•i˜Vˆ>ĂŠ`iĂŠiÂ“ÂˆĂƒÂˆÂ?Â˜ĂŠÂŤ>Ă€>ʾÕiĂŠĂ€i>Â?ˆViĂƒĂŠĂŒĂ–ĂŠÂ“ÂˆĂƒÂ“ÂœĂ‰>ĂŠiÂ?ĂŠ ÂŤĂ€Âœ}Ă€>“>ʾÕiĂŠÂľĂ•ÂˆiĂ€iĂƒĂŠÂ…>ViÀ°ÊCasares RADIO (GRUPAL). Grupos reducidos para conocer la radio por dentro en sus distintas hasta >Â?V>Â˜Ă˘>ÀÊÂ?>ĂŠV>ÂŤ>Vˆ`>`ĂŠ`iĂŠ`iĂƒiÂ˜Ă›ÂœÂ?Ă›iĂ€ĂƒiĂŠiÂ˜ĂŠiÂ?ĂŠ medio radiofĂłnico. Casares RADIO (GRUPAL) ASISTIDA. Grupos reducidos para conocer la radio por dentro en sus distintas Â…>ĂƒĂŒ>ĂŠ>Â?V>Â˜Ă˘>ÀÊÂ?>ĂŠV>ÂŤ>Vˆ`>`ĂŠ`iĂŠ`iĂƒiÂ˜Ă›ÂœÂ?Ă›iĂ€ĂƒiĂŠiÂ˜ĂŠ el medio radiofĂłnico. El horario de las clases se acordarĂĄ con el alumnado. Casares RADIO (INDIVIDUAL). Los contenidos, mateĂ€Âˆ>ĂƒĂŠĂžĂŠ`iĂƒĂŒĂ€iâ>ĂƒĂŠ>ĂŠVÂœÂ˜ĂƒÂœÂ?ˆ`>Àʍ>Ă€>ĂŠ`iĂƒiÂ˜Ă›ÂœÂ?Ă›iĂ€ĂƒiĂŠ en el medio radiofĂłnico se trabajarĂĄn de manera ˆ˜`ÂˆĂ›Âˆ`Ă•>Â?ÂˆĂ˘>`>°Ê Â?ĂŠÂ…ÂœĂ€>Ă€ÂˆÂœĂŠ`iĂŠÂ?>ĂƒĂŠVÂ?>ĂƒiĂƒĂŠĂƒiĂŠ>VÂœĂ€darĂĄ con los alumnos. Casares

LITERATURA CINE Y LITERATURA. Se analizarĂĄn las relacio˜iĂƒĂŠiÂ˜ĂŒĂ€iĂŠiĂƒĂŒÂœĂƒĂŠ`ÂœĂƒĂŠÂ?i˜}Ă•>Â?iĂƒĂŠ>Ă€ĂŒÂ‰ĂƒĂŒÂˆVÂœĂƒ\ĂŠĂŒi“>Ăƒ]ĂŠ personajes, etc. Ernest Lluch CREACIĂ“N Y NARRACIĂ“N DE CUENTOS iÀÀ>“ˆiÂ˜ĂŒ>ĂƒĂŠĂŒiÂ?Ă€ÂˆV>ĂƒĂŠĂžĂŠÂŤĂ€?VĂŒÂˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠiĂƒVĂ€ÂˆLÂˆĂ€ĂŠĂžĂŠ contar historias. Ernest Lluch

AUTOCONOCIMIENTO Y SALUD AJEDREZ-MEMORIA. El ajedrez por sus V>Ă€>VĂŒiĂ€Â‰ĂƒĂŒÂˆV>ĂƒĂŠiĂƒĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂ…iÀÀ>“ˆiÂ˜ĂŒ>ĂŠÂˆ`i>Â?ĂŠÂŤ>Ă€>ʾÕiĂŠ ÂŤÂœ`>Â“ÂœĂƒĂŠĂŒĂ€>L>Â?>ÀÊÞÊiÂ?iĂ€VÂˆĂŒ>ÀÊÂ?>ʓiÂ“ÂœĂ€Âˆ>°ÊOkendo

CĂ“MO MEJORAR LAS RELACIONES Aprender a comunicarnos mejor para ello se i“Â?i>Ă€?Â˜ĂŠ`ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠĂ€iVĂ•Ă€ĂƒÂœĂƒĂŠ`iĂŠĂ›>Ă€Âˆ>Ăƒ `ÂˆĂƒVÂˆÂŤÂ?ˆ˜>ĂƒĂŠÂˆÂ˜ĂŒi}Ă€>ĂŒÂˆĂ›>ĂƒĂŠÂ­iĂƒĂŒ>Â?ĂŒ]ĂŠ Âœ>V…ˆ˜}oŽ° Aiete, Lugaritz EDUCACIĂ“N POSTURAL Y ESTIRAMIENTOS: ademĂĄs de trabajar la educaciĂłn postural se aprenderĂĄn ejercicios para estirar partes del cuerpo. Casares, Egia, Intxaurrondo ELABORACIĂ“N DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y COSMÉTICA NATURAL Se parte de productos naturales como una alter˜>ĂŒÂˆĂ›>ĂŠ>ĂŠÂ?>ĂŠVÂœĂƒÂ“jĂŒÂˆV>ĂŠĂƒÂˆÂ˜ĂŒjĂŒÂˆV>°ÊLugaritz ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES ENTRE PADRES/MADRES E HIJOS/HIJAS Â?ĂŠÂœLÂ?iĂŒÂˆĂ›ÂœĂŠiĂƒĂŠ`ÂˆĂƒÂŤÂœÂ˜iÀÊ`iĂŠÂ…iÀÀ>“ˆiÂ˜ĂŒ>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ “iÂ?ÂœĂ€>ÀÊÂ?>ĂƒĂŠĂ€iÂ?>Vˆœ˜iĂƒĂŠĂžĂŠÂ?>ĂŠVÂœÂ“Ă•Â˜ÂˆV>VˆÂ?Â˜ĂŠiÂ˜ĂŠÂ?>ĂƒĂŠ familias. Lugaritz FENG SHUI. Esta disciplina milenaria de origen chino muestra iÂ?ĂŠV>Â“ÂˆÂ˜ÂœĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠViÂ˜ĂŒĂ€>ÀÊ>À“Â?˜ˆV>“iÂ˜ĂŒiĂŠ>Â?ĂŠÂˆÂ˜`ÂˆĂ›Âˆduo dentro de la naturaleza. Ernest Luch FLORES DE BACH. Las Flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar `ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>ĂƒĂŠĂƒÂˆĂŒĂ•>Vˆœ˜iĂƒĂŠi“œVˆœ˜>Â?iĂƒÂ°ĂŠLarrotxene GESTIONA TU TIEMPO EFICAZMENTE Una correcta gestiĂłn del tiempo permite conse}Ă•ÂˆĂ€ĂŠÂ“iÂ?ÂœĂ€>ÀÊÀiĂƒĂ•Â?ĂŒ>`ÂœĂƒĂŠĂžĂŠiÂ?ˆ“ˆ˜>ÀÊiÂ?ĂŠiĂƒĂŒĂ€jĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠ`‰>ĂŠ >ĂŠ`‰>°ÊLarrotxene GIMNASIA DE MANTENIMIENTO ĂƒĂŠiÂ?ĂŠiÂ?iĂ€VˆVÂˆÂœĂŠÂ“Â‰Â˜ÂˆÂ“ÂœĂŠÂľĂ•iĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜>ĂŠÂ…>ĂŠ`iĂŠ realizar para mantenerse sana. Larrotxene HABILIDADES PARENTALES La familia es fundamental en el desarrollo personal de sus hijos e hijas. Se trata de ofrecer un iĂƒÂŤ>VÂˆÂœĂŠiÂ˜ĂŠiÂ?ʾÕiĂŠÂ?>ĂƒĂŠv>“ˆÂ?>ĂƒĂŠÂŤĂ•i`>Â˜ĂŠVÂœÂ“ÂŤ>Ă€ĂŒÂˆĂ€ĂŠ ÞÊÀivÂ?iĂ?ˆœ˜>Ă€ĂŠĂƒÂœLĂ€iĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠÂˆÂ˜ÂľĂ•ÂˆiĂŒĂ•`iĂƒĂŠĂƒÂœLĂ€iĂŠĂƒĂ•ĂŠvĂ•Â˜VˆÂ?Â˜ĂŠi`Ă•V>ĂŒÂˆĂ›>° Intxaurrondo INTELIGENCIA EMOCIONAL I y II ÂŤĂ€i˜`iÀÊÂ?>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ`iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>ÀÊÂ?>ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiÂ?ˆ}i˜cia emocional. Aiete, Ernest Lluch INTELIGENCIA Y ABECEDARIO EMOCIONAL

œ˜œViĂ€ĂŠÂ˜Ă•iĂƒĂŒĂ€>ĂƒĂŠi“œVˆœ˜iĂƒĂŠĂžĂŠ`iĂƒVĂ€ÂˆLÂˆĂ€Â?>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ poder gestionarlas de la mejor manera posible. Loiola LA VOZ Y EL MOVIMIENTO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA. Cantoterapia. i`ˆ>Â˜ĂŒiĂŠiÂ?ĂŠĂŒi>ĂŒĂ€ÂœĂŠvÂ‰ĂƒÂˆVÂœĂŠĂžĂŠiÂ?ĂŠĂŒĂ€>L>Â?ÂœĂŠVÂœÂ˜ĂŠÂ?>ĂŠĂ›ÂœĂ˘]ĂŠ conseguir una uniĂłn entre ambos elementos eduV>ĂŒÂˆĂ›ÂœĂƒÂ°ĂŠLugaritz

ASERTIVIDAD Y COMUNICACĂ“N I y II. Ă?ÂŤĂ€iĂƒ>ÀÊVÂœÂ˜ĂŠVÂ?>Ă€Âˆ`>`]ĂŠvÂˆĂ€Â“iâ>ĂŠĂžĂŠÂ…ÂœÂ˜iĂƒĂŒÂˆ`>`ĂŠ >¾ÕiÂ?Â?ÂœĂŠÂľĂ•iĂŠÂ˜ÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€iViĂŠÂ?Ă•ĂƒĂŒÂœÂ°ĂŠLugaritz

NUTRICIĂ“N DEPORTIVA Y ELABORACIĂ“N DE MENĂšS. ElaboraciĂłn de menĂşs segĂşn las ˜iViĂƒÂˆ`>`iĂƒĂŠÂ˜Ă•ĂŒĂ€ÂˆVˆœ˜>Â?iĂƒĂŠ`iÂŤÂœĂ€ĂŒÂˆĂ›>ĂƒĂŠiÂ˜ĂŠÂŤiĂ€ÂˆÂœ`ÂœĂƒĂŠ de competiciĂłn, postcompeticiĂłn‌ .Lugaritz

COACHING NUTRICIONAL.ĂŠ ÂœĂ€Ă€i}ÂˆĂ€ĂŠĂžĂŠÂ“iÂ?ÂœĂ€>ÀÊ Â?ÂœĂƒĂŠÂ…?LÂˆĂŒÂœĂƒĂŠ>Â?ˆ“iÂ˜ĂŒÂˆVÂˆÂœĂƒ]ÊÞÊ>ĂŠÂ?>ĂŠĂ›iâÊÂ?Â?iĂ›>ÀÊ>ĂŠV>LÂœĂŠ una dieta nutricional. Intxaurrondo

TALLER DE MEMORIA. Comprender el funcio˜>“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠÂ?>ʓiÂ“ÂœĂ€Âˆ>ĂŠĂžĂŠĂƒi˜VˆÂ?Â?ÂœĂƒĂŠĂŒĂ€Ă•VÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ iĂƒĂŒÂˆÂ“Ă•Â?>Ă€Â?>ÊÞʓiÂ?ÂœĂ€>ÀÊiÂ˜ĂŠĂŒÂœ`ÂœĂƒĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ>ĂƒÂŤiVĂŒÂœĂƒÂ°ĂŠ Aiete, Lugaritz, Okendo TALLER DE SEXUALIDAD. Romper mitos acerV>ĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠĂƒiĂ?Ă•>Â?ˆ`>`ÊÞÊÀivÂ?iĂ?ˆœ˜>Ă€ĂŠĂƒÂœLĂ€iĂŠiÂ?Â?>ĂŠĂƒĂ•ÂŤÂœne transgredir ciertos estereotipos. Larrotxene TÉCNICAS DE CONTROL DEL ESTRÉS

œ“ˆ˜>Ă€ĂŠĂƒÂˆĂŒĂ•>Vˆœ˜iĂƒĂŠ`iĂŠiĂƒĂŒĂ€jĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠi˜VÂœÂ˜ĂŒĂ€>Ă€ĂŠĂ•Â˜ĂŠ iÂľĂ•ÂˆÂ?ˆLĂ€ÂˆÂœĂŠÂľĂ•iʓiÂ?ÂœĂ€iĂŠÂ?>ĂŠV>Â?ˆ`>`ĂŠ`iĂŠĂ›Âˆ`>° Loiola, Lugaritz TERAPIA ANTIESTRÉS CON LABORES DE PUNTO. Mediante las relajantes labores de ÂŤĂ•Â˜ĂŒÂœĂŠĂƒiĂŠÂŤĂ€iĂŒi˜`iĂŠVÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?>ÀÊiÂ?ĂŠiĂƒĂŒĂ€jĂƒÂ°ĂŠAiete YOGA I y II Â?ĂŠĂžÂœ}>ĂŠVÂœÂ˜ĂƒÂˆĂƒĂŒiĂŠiÂ˜ĂŠĂ•Â˜ĂŠVœ˜Â?Ă•Â˜ĂŒÂœĂŠ`iĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŒÂ°ĂŠvÂ‰ĂƒÂˆV>ĂƒĂŠĂžĂŠÂŤĂƒÂ‰ÂľĂ•ÂˆV>ĂƒĂŠ`iĂŠVÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?ÊÞÊÀiÂ?>Â?>VˆÂ?Â˜Â°ĂŠ Casares, Egia, Ernest Lluch, Intxaurrondo, Loiola, Lugaritz YOGILATES -ÂˆĂƒĂŒi“>ʾÕiĂŠĂ•Â˜iĂŠĂžÂœ}>ĂŠĂžĂŠÂŤÂˆÂ?>ĂŒiĂƒÂ°ĂŠCasares

HUMANIDADES ARTE E HISTORIA DE AL ANDALUS Al Andalus fue uno de los momentos de mĂĄximo iĂƒÂŤÂ?i˜`ÂœĂ€ĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠVĂ•Â?ĂŒĂ•Ă€>ĂŠ?Ă€>Li]ʾÕiĂŠ>L>Ă€VÂ?ĂŠ`iĂƒ`iĂŠ el siglo VIII al XV. El curso aborda su arte e historia. Ernest Lluch ARTE E HISTORIA DE CHINA. China no es ĂƒÂ?Â?ÂœĂŠĂ•Â˜ĂŠ}ˆ}>Â˜ĂŒiĂŠiVœ˜Â?“ˆVÂœÂ°ĂŠ œ˜œViĂŠiÂ?ĂŠ>Ă€ĂŒiÊÞÊÂ?>ĂŠ Â…ÂˆĂƒĂŒÂœĂ€Âˆ>ĂŠ`iĂŠĂ•Â˜>ĂŠVÂˆĂ›ÂˆÂ?ÂˆĂ˘>VˆÂ?Â˜ĂŠÂ“ÂˆÂ?i˜>Ă€Âˆ>ʾÕiĂŠÂ…>ʓ>Ă€V>`ÂœĂŠiÂ?ĂŠÂ“Ă•Â˜`ÂœĂŠiÂ˜ĂŠÂľĂ•iĂŠĂ›ÂˆĂ›ÂˆÂ“ÂœĂƒÂ°ĂŠErnest Lluch ARTE E HISTORIA DE EGIPTO: ALTO IMPERIO°Ê>ĂƒĂŠÂ“>Ă€>Ă›ÂˆÂ?Â?>ĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠÂ?ĂŒÂœĂŠ“iĂ€ÂˆÂœĂŠ Egipcio, en busca de su historia, religiĂłn, monu“iÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠĂžĂŠVĂ•Â?ĂŒĂ•Ă€>°ÊErnest Lluch ASTRONOMIA Aprender a mirar el cielo de otra “>˜iĂ€>ĂŠÂ“ÂœĂƒĂŒĂ€>˜`ÂœĂŠÂ?>ĂƒĂŠÂŤ>Ă•ĂŒ>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂ?>ĂŠÂœLĂƒiÀÛ>ciĂłn del firmamento. Casares, Okendo

CĂ“MO LEER UNA OBRA DE ARTE

Â?>Ă›iĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠiÂ˜ĂŒi˜`iĂ€ĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂœLĂ€>ĂŠ`iĂŠ>Ă€ĂŒiʓ?ĂƒĂŠ>Â?Â??ĂŠ `iĂŠÂ?>ĂŠÂŤĂ€ÂˆÂ“iĂ€>ĂŠÂˆÂ“ÂŤĂ€iĂƒÂˆÂ?Â˜ĂŠÂľĂ•iĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•Vi°ÊOkendo.

MEDITACIĂ“N Y RESPIRACIĂ“N. Controlar la Ă€iĂƒÂŤÂˆĂ€>VˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠÂ?>ĂŠVœ˜Vˆi˜Vˆ>ĂŠĂƒÂœLĂ€iĂŠV>`>ĂŠÂŤ>Ă€ĂŒiĂŠ`iĂŠ ĂŒĂ•ĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠiĂ›ÂˆĂŒ>ÀÊiÂ?ĂŠiĂƒĂŒĂ€jĂƒÂ°ĂŠLoiola

COACHING I y II.ĂŠ Â?ĂŠVÂœ>V…ˆ˜}ĂŠiĂƒĂŠĂ•Â˜ĂŠÂ“jĂŒÂœ`ÂœĂŠ ¾ÕiĂŠVÂœÂ˜ĂƒÂˆĂƒĂŒiĂŠiÂ˜ĂŠ`ÂˆĂ€Âˆ}ÂˆĂ€ĂŠĂžĂŠiÂ˜ĂŒĂ€i˜>Àʍ>Ă€>ĂŠVÂœÂ˜Ăƒi}Ă•ÂˆĂ€ĂŠ `iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>Àʅ>LˆÂ?ˆ`>`iĂƒĂŠiĂƒÂŤiV‰vˆV>ĂƒĂŠiÂ˜ĂŠÂ?>ĂŠĂ›Âˆ`>ÊÞÊiÂ?ĂŠ trabajo. Aiete, Ernest Lluch, Lugaritz

TAI CHI. Disciplina para el desarrollo de la inte}Ă€>VˆÂ?Â˜ĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœÂ‡Â“iÂ˜ĂŒiÊÞÊiÂ?ĂŠiÂľĂ•ÂˆÂ?ˆLĂ€ÂˆÂœĂŠÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜>Â?° Larrotxene, Loiola

MANDALAS. œ“Lˆ˜>ÀÊiÂ?ĂŠÂŤĂ€ÂœViĂƒÂœĂŠÂŤÂ??ĂƒĂŒÂˆVÂœĂŠĂžĂŠ VĂ€i>ĂŒÂˆĂ›ÂœĂŠVÂœÂ˜ĂŠÂ?>ĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠ`iĂŠĂ€iÂ?>Â?>VˆÂ?Â˜Â°ĂŠLoiola

ANTIGIMNASIA. Conocimiento del propio cuerÂŤÂœĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂŤĂ€iĂ›iÂ˜ÂˆĂ€ĂŠÂ?iĂƒÂˆÂœÂ˜iĂƒĂŠĂžĂŠ`ÂœÂ?ÂœĂ€iĂƒĂŠÂ“Ă•ĂƒVĂ•Â?>Ă€iĂƒÂ°ĂŠ Casares

CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS i`ˆVˆ˜>]ĂŠÂŤĂƒÂˆVÂœÂ?Âœ}‰>]ĂŠÂ˜Ă•ĂŒĂ€ÂˆVˆÂ?˜]ĂŠiVÂœÂ?Âœ}‰>ĂŠVœ˜œVˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠVÂœĂŒÂˆ`ˆ>Â˜ÂœĂƒĂŠĂžĂŠL?ĂƒÂˆVÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠĂƒiÀʓ?ĂƒĂŠ felices. Loiola

STRETCHING ˆ“˜>ĂƒÂˆ>ʾÕiĂŠv>Ă›ÂœĂ€iViĂŠÂ?>ĂŠĂ€iÂ?>Â?>VˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠiĂ›ÂˆĂŒ>ĂŠÂ?>ĂŠ ÂŤiĂƒ>`iâÊÞÊÂ?>ĂŠv>ĂŒÂˆ}>ĂŠÂ“Ă•ĂƒVĂ•Â?>À°ÊErnest Lluch

CINE MUDO: EL NACIMIENTO DE UN ARTE Ă€>Vˆ>ĂƒĂŠ>Â?ĂŠVˆ˜iʓÕ`ÂœĂŠĂƒĂ•Ă€}ˆÂ?ĂŠĂ•Â˜ĂŠÂ˜Ă•iĂ›ÂœĂŠÂ?i˜}Ă•>Â?iĂŠ ÂŤ>Ă€>ĂŠVĂ€i>Ă€ĂŠÂˆÂ“?}i˜iĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠÂ…ÂœĂžĂŠÂ˜ÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€iViÂ˜ĂŠv>ĂƒVˆnantes. Okendo

MASAJE Y RELAJACIĂ“N.

ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠVÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?>ÀÊÂ?ÂœĂƒĂŠiĂƒĂŒ>`ÂœĂƒĂŠ`iĂŠ ?Â˜ÂˆÂ“ÂœĂŠÂ˜ÂœĂŠ`iĂƒi>`ÂœĂƒĂŠĂžĂŠĂ€iÂ?>Â?>Ă€Ăƒi°ÊCasares

BIODANZA. Aprende a reforzar tu autoestima ÞÊÂ?>ĂŠĂ›>Â?ÂœĂ€>VˆÂ?Â˜ĂŠ`iÂ?ĂŠÂŤĂ€ÂœÂŤÂˆÂœĂŠVĂ•iĂ€ÂŤÂœĂŠ>ĂŠĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠ biodanza. Loiola

RISOTERAPIA. Utilizar la risa para ganar en Ăƒ>Â?Ă•`ÊÞÊV>Â?ˆ`>`ĂŠ`iĂŠĂ›Âˆ`>°ÊCasares

LENGUAJE DEL CUERPO. Los gestos, las ÂŤÂœĂƒĂŒĂ•Ă€>ĂƒĂŠĂžĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ>`i“>˜iĂƒ]ĂŠĂŒĂ€>Â˜ĂƒÂ“ÂˆĂŒiÂ˜ĂŠÂ“Ă•VÂ…>ĂŠ ˆ˜vÂœĂ€Â“>VˆÂ?Â˜ĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜>ʾÕiĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂ€i>Â?ÂˆĂ˘>°Ê Intxaurrondo

ALIMENTACIĂ“N EN LA INFANCIA: ELABORACIĂ“N DE MENĂšS EQUILIBRADOS Pautas para conseguir una alimentaciĂłn sana para nuestros/as hijos e hijas. Lugaritz

AUTOCUIDADO Y SALUD NATURAL /jV˜ˆV>Ăƒ]ĂŠiÂ?iĂ€VˆVÂˆÂœĂƒĂŠL?ĂƒÂˆVÂœĂƒĂŠĂžĂŠĂ€i“i`ÂˆÂœĂƒĂŠÂ˜>ĂŒĂ•Ă€>Â?iĂƒĂŠ para el desarrollo de habilidades personales. Lugaritz

REFLEXOTERAPIA.ĂŠ/jV˜ˆV>ĂƒĂŠL?ĂƒÂˆV>ĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠ>ÞÕ`>Â˜ĂŠ>ĂŠ>Â?ÂˆĂ›Âˆ>ÀÊ>Â?}Ă•Â˜>ĂƒĂŠ`ÂœÂ?i˜Vˆ>ĂƒĂŠ`iĂŠĂ•Â˜ĂŠÂ“Âœ`ÂœĂŠĂƒ>Â˜ÂœĂŠ ĂžĂŠÂ˜>ĂŒĂ•Ă€>Â?°ÊIntxaurrondo

PILATES.ĂŠ ĂƒĂŠĂ•Â˜ĂŠiÂ˜ĂŒĂ€i˜>“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠvÂ‰ĂƒÂˆVÂœĂŠĂžĂŠÂ“iÂ˜ĂŒ>Â?ĂŠ ¾ÕiĂŠĂ•Â˜iĂŠiÂ?ĂŠ`ˆ˜>Â“ÂˆĂƒÂ“ÂœĂŠĂžĂŠÂ?>ĂŠvĂ•iÀâ>ĂŠÂ“Ă•ĂƒVĂ•Â?>ÀÊVÂœÂ˜ĂŠiÂ?ĂŠ VÂœÂ˜ĂŒĂ€ÂœÂ?ʓiÂ˜ĂŒ>Â?]ĂŠÂ?>ĂŠĂ€iĂƒÂŤÂˆĂ€>VˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠÂ?>ĂŠĂ€iÂ?>Â?>VˆÂ?˜° Casares, Egia, Ernest Lluch, Larrotxene, Loiola PLANTAS MEDICINALES. Conocer las posiLˆÂ?ˆ`>`iĂƒĂŠĂŒiĂ€>ÂŤjĂ•ĂŒÂˆV>ĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠÂœvĂ€iViĂŠÂ?>ĂŠÂ˜>ĂŒĂ•Ă€>Â?iâ>°Ê Intxaurrondo PNL Y COACHING. Mejorar la comunicaciĂłn interpersonal educando los procesos de conducĂŒ>ʓiÂ˜ĂŒ>Â?ÊÞÊ`iĂŠÂ?i˜}Ă•>Â?i]ĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ>Â?V>Â˜Ă˘>Ă€ĂŠÂœLÂ?iĂŒÂˆĂ›ÂœĂƒĂŠ ÞʓiĂŒ>ĂƒĂŠ>ĂŠĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iĂŠÂ…?LÂˆĂŒÂœĂƒĂŠĂžĂŠiÂ˜ĂŒĂ€i˜>“ˆiÂ˜ĂŒÂœÂ° Loiola PSICOLOGĂ?A POSITIVA I y II.ĂŠ,iÂ?>VˆÂ?Â˜ĂŠÂľĂ•iĂŠ iĂ?ÂˆĂƒĂŒiĂŠiÂ˜ĂŒĂ€iĂŠÂ?>ĂƒĂŠi“œVˆœ˜iĂƒĂŠĂžĂŠÂ?>ĂŠĂƒ>Â?Ă•`ĂŠÂŤ>Ă€>ʓiÂ?ÂœĂ€>Ă€ĂŠÂ˜Ă•iĂƒĂŒĂ€>ĂƒĂŠĂ›Âˆ`>ĂƒÂ°ĂŠLugaritz, Okendo

GRANDES GENIOS DE LA MĂšSICA. Bach, ÂœĂ˘>Ă€ĂŒ]ĂŠ iiĂŒÂ…ÂœĂ›i˜]ĂŠ Â…ÂœÂŤÂˆÂ˜]ĂŠ/VÂ…>ÂˆÂŽÂœĂ›ĂƒÂŽĂž]ĂŠ -ĂŒĂ€>Ă•ĂƒĂƒ]ĂŠ,>Ă›iÂ?oĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠVĂ€i>Vˆœ˜iĂƒĂŠÂ…>Â˜ĂŠÂŤiĂ€`Ă•Ă€>`ÂœĂŠ>ĂŠ lo largo de la historia. Okendo HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORĂ NEO Un recorrido por el arte moderno analizando las `ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>ĂƒĂŠVÂœĂ€Ă€ÂˆiÂ˜ĂŒiĂƒĂŠ>Ă€ĂŒÂ‰ĂƒĂŒÂˆV>ĂƒĂŠ`iĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂ–Â?ĂŒÂˆÂ“ÂœĂƒĂŠĂŒÂˆi“pos. Okendo HISTORIA DE LA FILOSOFĂ?A: DE NIETZSCHE AL EXISTENCIALISMO. Nietzsche es el penĂƒ>`ÂœĂ€ĂŠVÂ?>Ă›iĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠÂ“Âœ`iĂ€Â˜Âˆ`>`ʾÕiĂŠ>Â˜ĂŒÂˆVÂˆÂŤ>ĂŠÂ?>ĂƒĂŠ corrientes de pensamiento del siglo XX, empezando por el existencialismo. Ernest Lluch HISTORIA Y ARTE DEL BARROCO. ÂŤÂœV>ĂŠĂƒÂˆĂŒĂ•>`>ĂŠiÂ˜ĂŒĂ€iĂŠiÂ?ĂŠ,i˜>Vˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠĂžĂŠiÂ?ĂŠ NeoclĂĄsico. Okendo HISTORIA Y ARTE DEL GĂ“TICO. El arte gĂłtico iÂ˜ĂŠĂƒĂ•ĂŠVÂœÂ˜ĂŒiĂ?ĂŒÂœĂŠÂ…ÂˆĂƒĂŒÂ?Ă€ÂˆVÂœĂŠĂžĂŠ>Ă€ĂŒÂ‰ĂƒĂŒÂˆVÂœÂ°ĂŠOkendo. HISTORIA Y ARTE DEL RENACIMIENTO >ĂƒĂŠVÂ?>Ă›iĂƒĂŠ`iĂŠiĂƒĂŒiĂŠÂŤiĂ€Â‰Âœ`ÂœĂŠ>˜>Â?ÂˆĂ˘>˜`ÂœĂŠÂ?>ĂŠÂœLĂ€>ĂŠ`iĂŠ los grandes artistas. Okendo

INTRODUCCIĂ“N A LA ECONOMĂ?A ÂœĂŠÂŤ>Ă€>Â“ÂœĂƒĂŠ`iĂŠÂ…>LÂ?>ÀÊ`iĂŠ`iĂ•`>]ĂŠ`jvˆVÂˆĂŒ]ĂŠÂŤĂ€ÂˆÂ“>ĂŠ `iĂŠĂ€ÂˆiĂƒ}ÂœoĂŠÂŤiĂ€Âœ]ĂŠÂˇĂƒ>LiÂ“ÂœĂƒĂŠ`iʾÕjĂŠÂ…>LÂ?>Â“ÂœĂƒÂśÂ°ĂŠ Conoce los conceptos fundamentales de la eco˜œ“‰>ÊÞÊÂ?>ĂƒĂŠ`ÂˆĂƒĂŒÂˆÂ˜ĂŒ>ĂƒĂŠĂŒiÂœĂ€Â‰>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠiÂ˜ĂŒi˜`iÀʓiÂ?ÂœĂ€ĂŠ el mundo. Ernest Lluch INTRODUCCIĂ“N AL PENSAMIENTO ORIENTAL Las principales corrientes del pensamiento orienĂŒ>Â?ĂŠ`iĂƒ`iĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂŤiĂ€ĂƒÂŤiVĂŒÂˆĂ›>ĂŠ`iĂŠÂ…ÂˆĂƒĂŒÂœĂ€Âˆ>ĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠvˆÂ?ÂœĂƒÂœv‰>\ĂŠLĂ•`ÂˆĂƒÂ“Âœ]ĂŠÂ…ÂˆÂ˜`Ă•ÂˆĂƒÂ“Âœ]ĂŠĂŒ>ÂœÂ‰ĂƒÂ“Âœ]ĂŠĂƒÂˆÂ˜ĂŒÂœÂ‰ĂƒÂ“Âœo°Ê Ernest Lluch METEOROLOGIA InterpretaciĂłn de los partes meteorolĂłgicos para iÂ?ĂŠVœ˜œVˆ“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠL?ĂƒÂˆVÂœĂŠ`iĂŠ>ĂƒÂŤiVĂŒÂœĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠÂˆÂ˜vÂ?Ă•ĂžiÂ˜ĂŠ en nuestro entorno. Okendo MUJERES Y MITOLOGIA ĂƒĂŒĂ•`ÂˆÂœĂŠ`iĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ>À¾ÕiĂŒÂˆÂŤÂœĂƒĂŠĂ•Â˜ÂˆĂ›iĂ€Ăƒ>Â?iĂƒĂŠvi“iÂ˜ÂˆÂ˜ÂœĂƒĂŠ en la historia. Loiola TALLER Ă“PERA. Entender su lenguaje, sus V>Ă€>VĂŒiĂ€Â‰ĂƒĂŒÂˆV>ĂƒĂŠĂžĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠVÂœÂ˜ĂŒi˜ˆ`ÂœĂƒÂ°ĂŠOkendo VASCONES Â…ÂˆĂƒĂŒÂœĂ€Âˆ>ÊÞÊiĂ›ÂœÂ?Ă•VˆÂ?Â˜ĂŠ`iÂ?ĂŠÂŤĂ•iLÂ?ÂœĂŠ`iĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂ›>ĂƒVœ˜iĂƒÂ°ĂŠ Okendo

VARIOS ARROCES DEL MUNDO Cocinar con arroces, con sus diferentes tipos en V>ĂŒi}ÂœĂ€Â‰>ĂƒĂŠĂžĂŠĂ›>Ă€Âˆi`>`iĂƒÂ°ĂŠLugaritz CATA DE VINOS ÂŤĂ€i˜`iÀÊÂ?>ĂƒĂŠ`ˆviĂ€iÂ˜ĂŒiĂƒĂŠV>Ă€>VĂŒiĂ€Â‰ĂƒĂŒÂˆV>ĂƒĂŠ`iĂŠV>`>ĂŠ Ă›ÂˆÂ˜ÂœÂ°ĂŠAiete, Casares, Ernest Lluch, Lugaritz COCINA BRASILEĂ‘A ViĂ€V>“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂŠ>ĂŠÂ?>ĂŠVÂœVˆ˜>ĂŠ`iĂŠiĂƒĂŒiĂŠÂŤ>Â‰ĂƒÂ°ĂŠLugaritz COCINA DE CUCHARA. Nuestros guisos, ÂŤÂœĂŒ>Â?iĂƒĂŠĂžĂŠĂƒÂœÂŤ>ĂƒĂŠĂƒÂœÂ˜ĂŠĂ•Â˜ĂŠ>Ă•ĂŒjÂ˜ĂŒÂˆVÂœĂŠĂŒiĂƒÂœĂ€ÂœÂ°ĂŠErnest Lluch COCINA EXPRÉSS. Cocina rĂĄpida para perso˜>ĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠ`ÂˆĂƒÂŤÂœÂ˜iÂ˜ĂŠ`iĂŠÂŤÂœVÂœĂŠĂŒÂˆiÂ“ÂŤÂœÂ°ĂŠLugaritz COCINA FĂ CIL PARA CELĂ?ACOS Cocina con ingredientes sin gluten. Lugaritz COCINA MACROBIĂ“TICA. Oportunidad de conocer la cocina marobiĂłtica. Larrotxene COCINA MEDITERRANEA. >ĂŠ}>ĂƒĂŒĂ€ÂœÂ˜ÂœÂ“Â‰>ʓi`ÂˆĂŒiÀÀ?˜i>ĂŠĂƒiĂŠ>ĂƒÂœVˆ>ĂŠ>ĂŠĂ•Â˜>ĂŠ Vœ“ˆ`>ĂŠĂƒ>˜>]ĂŠĂ›>Ă€Âˆ>`>ĂŠĂžĂŠĂ€ÂˆV>ĂŠiÂ˜ĂŠĂƒ>LÂœĂ€iĂƒÂ°ĂŠLugaritz COCINA PARA SINGLES. ÂœĂŒÂˆĂ›>VˆÂ?Â˜ĂŠĂžĂŠĂ•Â˜ĂŠ Õš>`ÂœĂŠ`iĂŠÂˆÂ˜}Ă€i`ˆiÂ˜ĂŒiĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂŤĂ€iÂŤ>Ă€>ÀÊVœ“ˆ`>ĂƒĂŠ Ăƒ>LĂ€ÂœĂƒ>ĂƒĂŠĂžĂŠĂƒ>Â?Ă•`>LÂ?iĂƒ]ĂŠ>Â…ÂœĂ€Ă€>˜`ÂœĂŠ`ˆ˜iĂ€ÂœĂŠĂžĂŠĂ€i`Ă•ciendo los desperdicios. Lugaritz COCINA: PINCHOS.ĂŠ-iVĂ€iĂŒÂœĂƒ]ĂŠĂ€iViĂŒ>ĂƒĂŠĂžĂŠĂŒĂ€Ă•VÂœĂƒĂŠ para realizar pinchos. Casares, Ernest Lluch COCINA TRADICIONAL VASCA DE INVIERNO Y PRIMAVERA. Recetas con productos de temporada. Loiola, Lugaritz COCINA VEGETARIANA ,iViĂŒ>ĂƒĂŠÂľĂ•iĂŠ`>Ă€?Â˜ĂŠ>Â?i}À‰>ĂŠ>ĂŠÂ˜Ă•iĂƒĂŒĂ€>ĂƒĂŠVœ“ˆ`>ĂƒĂŠĂžĂŠ Ăƒ>Â?Ă•`ĂŠ>ĂŠÂ˜Ă•iĂƒĂŒĂ€>ĂƒĂŠĂ›Âˆ`>ĂƒÂ°ĂŠLugaritz DECORACIĂ“N DE INTERIORES ÞÕ`>ĂŠ>ĂŠLĂ•ĂƒV>ÀÊiÂ?ĂŠiÂľĂ•ÂˆÂ?ˆLĂ€ÂˆÂœĂŠiÂ˜ĂŒĂ€iĂŠÂ?>ĂŠvĂ•Â˜Vˆœ˜>Â?ˆ`>ĂŠ ÞÊÂ?>ĂŠiĂƒĂŒiĂŒÂˆV>°ÊOkendo EL HUERTO EN TU BALCĂ“N /jV˜ˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠĂŒi˜iĂ€ĂŠĂ•Â˜ĂŠÂŤi¾ÕiÂšÂœĂŠÂ…Ă•iĂ€ĂŒÂœĂŠĂŒÂœ`ÂœĂŠiÂ?ĂŠ >ÂšÂœÂ°ĂŠCasares, Larrotxene, Lugaritz EL HUERTO RECICLABLE VERTICAL

Ă€i>Ă€ĂŠĂ•Â˜ĂŠÂ…Ă•iĂ€ĂŒÂœĂŠĂ›iĂ€ĂŒÂˆV>Â?ĂŠĂƒÂœLĂ€iĂŠĂ•Â˜>ĂŠÂŤ>Ă€i`ĂŠVÂœÂ˜ĂŠ materiales reciclados. Lugaritz, Intxaurrondo HOTELES PARA INSECTOS. ÂœĂŒiÂ?iĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠÂˆÂ˜ĂƒiVĂŒÂœĂƒ\ĂŠ ÂˆĂƒiš>ÀÊÀivĂ•}ÂˆÂœĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ >ĂŒĂ€>iĂ€ĂŠÂˆÂ˜ĂƒiVĂŒÂœĂƒĂŠLi˜ivˆVÂˆÂœĂƒÂœĂƒĂŠ`iÂ?ĂŠÂ?>Ă€`Â‰Â˜ĂŠĂžĂŠ`iÂ?ĂŠÂ…Ă•iĂ€to. Lugaritz, Intxaurrondo LENGUA DE SIGNOS I y II 1Â˜ĂŠÂ?i˜}Ă•>Â?iĂŠ>Â?ĂŒiĂ€Â˜>ĂŒÂˆĂ›ÂœĂŠÂľĂ•iĂŠ`iĂƒ>Ă€Ă€ÂœÂ?Â?>ĂŠÂ?>ĂŠ>ĂŒi˜VˆÂ?Â˜ĂŠ ÞÊÂ?>ʓiÂ“ÂœĂ€Âˆ>ĂŠĂ›ÂˆĂƒĂ•>Â?]ĂŠÂ?>ĂŠÂ…>LˆÂ?ˆ`>`ʓ>Â˜Ă•>Â?]ĂŠÂ?>ĂŠ`ÂˆĂƒVĂ€ÂˆÂ“ÂˆÂ˜>VˆÂ?Â˜ĂŠĂ›ÂˆĂƒĂ•>Â?ĂŠ>Â?ĂŠĂŒÂˆiÂ“ÂŤÂœĂŠÂľĂ•iĂŠÂ˜ÂœĂƒĂŠ>ViĂ€V>ĂŠ>ĂŠÂ?>ĂŠ comunidad sorda. Casares, Lugaritz

HISTORIA Y ARTE DEL ROMĂ NICO Â?ĂŠ>Ă€ĂŒiĂŠĂ€ÂœÂ“?˜ˆVÂœĂŠ>L>Ă€V>ĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ-°8ÊÞÊ8ĂŠiÂ˜ĂŠiĂ•Ă€ÂœÂŤ>°Ê -iĂŠ>˜>Â?ÂˆĂ˘>Ă€?ĂŠÂ?>ĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•VVˆÂ?Â˜ĂŠ>Ă€ĂŒÂ‰ĂƒĂŒÂˆV>ĂŠ`iĂŠiÂ˜ĂŒÂœÂ˜ViĂƒÂ° Okendo

MAQUILLAJE ÂŤĂ€i˜`iĂŠ>ĂŠĂƒ>V>Ă€Â?iĂŠiÂ?ʓ>ĂžÂœĂ€ĂŠÂŤ>Ă€ĂŒÂˆ`ÂœĂŠ>ĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠĂ€>Ăƒ}ÂœĂƒĂŠ `iĂŠĂ•Â˜>ĂŠV>Ă€>ÊÞÊ`ÂˆĂƒÂˆÂ“Ă•Â?>Ă€ĂŠĂƒĂ•ĂƒĂŠ`iviVĂŒÂœĂƒÂ°ĂŠCasares

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DEL ENTORNO. Conocer la historia de nuestro entorÂ˜ÂœĂŠ>ĂŠĂŒĂ€>Ă›jĂƒĂŠ`iĂŠĂƒĂ•ĂŠ>Ă€ÂľĂ•ÂˆĂŒiVĂŒĂ•Ă€>ÊÞÊ`iĂŠĂƒĂ•ĂŠiĂ›ÂœÂ?Ă•VˆÂ?Â˜Â°ĂŠ Okendo

NOCIONES BĂ SICAS PARA ARREGLAR TU BICICLETA. ÂœVˆœ˜iĂƒĂŠL?ĂƒÂˆV>ĂƒĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ>ÀÀi}Â?>ÀÊÞÊ montar con nuestras propias manos bicicletas. Intxaurrondo


ORIENTACIÓN: DEL MAPA AL GPS Conocer el uso de instrumentos como el mapa, la brújula o el GPS permiten una gran precisión para la orientación. Intxaurrondo PÓKER. Aprendiendo las reglas del póker te `ˆÛiÀ̈À?ÃÊVœ˜Ê>ÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊiÃÌÀ>Ìi}ˆ>ÃÊ`iʍÕi}œÊ ÞÊiiÀVˆÌ>À?Ãʏ>ʓi˜Ìi°ÊErnest Lluch REPOSTERÍA.Ê/jV˜ˆV>ÃʘiViÃ>Àˆ>ÃÊ«>À>Êi>LœÀ>ÀÊiݵՈÈ̜ÃÊ«œÃÌÀiÃÊÞÊ`iVœÀ>ÀœÃ°ÊCasares TALLERES ABIERTOS Está dirigido al alumnado de los cursos de DK. µÕiʵՈiÀ>˜Ê>Û>˜â>ÀÊ«œÀÊÃÕÊVÕi˜Ì>°Ê ÊÌ>iÀÊ Vœ˜Ì>À?ÊVœ˜Ê>ÊۈÈÌ>Ê«iÀˆ`ˆV>Ê`iÊ՘É>ʓœ˜ˆÌœÀÉ>Ê iëiVˆ>ˆâ>`œÉ>ÊVœ˜ÊµÕˆi˜Ê«œ`À?Ê>V>À>Àʏ>ÃÊ dudas. TALLER DE ACUARELA Aiete TALLER DE PINTURA Okendo, Lugaritz TALLER DE PINTURA AL OLEO Aiete

CURSOS DE AUTOR/A ACTORES Y ACTRICES ANTE LA CÁMARA ˆ˜ˆVˆ>Vˆ˜ÊÞÊ«Àœv՘`ˆâ>Vˆ˜Êi˜ÊiÊÌÀ>L>œÊ`iÊ`ˆÀiVVˆ˜Ê`iÊ>V̜ÀiÃÊÞÊ>VÌÀˆViðÊEneko Olasagasti. Larrotxene. ANÁLISIS DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL. ÊœLïۜÊ`iÊVÕÀÜÊiÃÊ conocer la situación del mundo contemporáneo, prestando atención a los principales focos de >Ê>VÌÕ>ˆ`>`ÊÞÊ>ʏœÃʵÕiÊ«Õi`i˜Ê>`µÕˆÀˆÀÊ«ÀœÌ>gonismo en el futuro inmediato: la inmigración, la globalización o el medio ambiente. Jesús Torquemada. Ernest Lluch ANIMACIÓN. Conocer los fundamentos del “œÛˆ“ˆi˜ÌœÊṎˆâ>˜`œÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊ`iÊ animación como los recortables, el dibujo, la animación de objetos etc. Se ilustrarán los ejercicios Vœ˜ÊiÊۈȜ˜>`œÊ`iÊÌÀ>L>œÃʵÕiʈÕÃÌÀi˜ÊÌ>˜ÌœÊ>Ê ÌjV˜ˆV>ÊVœ“œÊ“ÕiÃÌÀi˜ÊvœÀ“>Ãʘ>ÀÀ>̈Û>ÃÊ«Àœ«ˆ>ÃÊ `iÊ}j˜iÀœ°ÊIsabel Herguera + Izibene Oñederra. Larrotxene ANTROPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN HUMANA

œ˜œViÊiÊv>ÃVˆ˜>˜ÌiÊۈ>iÊ`iʏ>ÊiëiVˆiʅՓ>˜>Ê en el planeta de la mano de Francisco Etxeberria, “j`ˆVœÊvœÀi˜ÃiÊ`iÊ«ÀiÃ̈}ˆœÊˆ˜ÌiÀ˜>Vˆœ˜>°Ê Francisco Etxeberria. Ernest Lluch AUTOGESTIÓN MUSICAL Cómo gestionarse en el mundo de la música. Ainara Legardon. Lugaritz BERTSOLARITZA >ViÀÊLiÀÌÜÃʘœÊiÃÊ`ˆv‰Vˆ]ÊݏœÊ…>ViÊv>Ì>ÊÃ>LiÀÊ V“œoÊ°Ê>Ê iÀÌ܇ ̏>Êi˜Ãiš>Ê`iÊ՘>ʓ>˜iÀ>Ê>“i˜>ÊV“œÊi˜>â>Àʏ>ÃÊɏ>L>ÃÊÞʏ>Ãʓiœ`‰>Ã]Ê«>À>Ê`iÃVÕLÀˆÀʏœÃÊÃiVÀi̜ÃÊ`iÊLiÀÌ܏>ÀˆÃmo. Beñat Gaztelumendi, Jokin Labayen, Manex Mujika. Casares, Egia, Larrotxene, Lugaritz CITA LITERARIA. >ÊVˆÌ>ÊiÃʓi˜ÃÕ>ÊÞÊiÊœLïۜÊiÃÊÌÀ>Ì>ÀÊÜLÀiʏœÃʘÕiۜÃÊÌÀ>L>œÃʏˆÌiÀ>ÀˆœÃ]Ê Vœ“«>À̈Àʜ«ˆ˜ˆœ˜iÃÊÞÊÌÀ>L>>ÀÊi˜Ê̜À˜œÊ>ʏ>ÊVÀi>ción literaria. Luisa Etxenike. Okendo CÓMO CONTAR CUENTOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS. ¿Les cuentas cuentos a tus hijos e hijas? ·+ÕjʏˆLÀœÃÊṎˆâ>öʷ “œÊ>“Lˆi˜Ì>ÃʏœÃÊVÕi˜tos? Si te interesan estos temas, este taller de 4 sesiones es para ti. Está dirigido principalmente a «>`ÀiÃÊÞʓ>`ÀiÃÊVœ˜Ê˜ˆšœÃÊÞʘˆš>ÃÊ`iÊi˜ÌÀiÊäÊÞÊÇÊ >šœÃ]Ê«iÀœÊÌ>“Lˆj˜Ê>ÊVÕ>µÕˆiÀÊ«iÀܘ>ʈ˜ÌiÀiÃ>da. Pello Añorga. Ernest Lluch COMUNICACIÓN ORAL: LOCUCIÓN *>À>ÊÃiÀÊ՘ÊLÕi˜ÊVœ“Õ˜ˆV>`œÀʅ>ÞʵÕiÊVՏ̈Û>ÀÊ `ˆÃ̈˜Ì>ÃÊۈÀÌÕ`iÃÊÞÊV>«>Vˆ`>`iÃ\ʏ>ÃÊVœÀ«œÀ>iÃÊ ­ÀiëˆÀ>Vˆ˜]Êۜâ®Æʏ>ÃʫÈVœ}ˆV>ÃÊ­Vœ˜ÌÀœÊ`iÊ ˜iÀۈœÃˆÃ“œ]ÊVœ˜vˆ>˜â>®ÆÊÞʏ>Ãʈ˜ÌiiVÌÕ>iÃÊ­œÀ}>nización del guión, escritura, preparación de tex̜î°Ê-iʅ>À?˜Ê˜Õ“iÀœÃ>ÃÊ«À?V̈V>ÃÊÞʏ>ʓ>ޜÀ‰>Ê se grabarán. Manu Marañón, Julia Marín, Ana Elorza. Casares DOCUMENTALES. Iniciación a la creación de documentales de narración. Curso teórico«À?V̈VœÊ«>À>ÊÌÀ>L>>Àʏ>ʈ`i>]ÊiÊ`iÃ>ÀÀœœÊÞʏ>Ê realización. Jorge Gil + Jon Garaño. Larrotxene DRAMATURGIA DEL ACTOR Curso sobre la dramaturgia del actor o de la actriz. Ander Lipus. Lugaritz EUSKAL BANDOLEROAK.Ê>Ê>V̈ۈ`>`Ê`iÊ œÃÊL>˜`œiÀœÃʘœÊiÃÊ֘ˆV>“i˜ÌiÊ՘>Ê>Ûi˜ÌÕÀ>ÆÊ ÃœLÀiÊ̜`œ]ÊiÃʏ>ÊÀiëÕiÃÌ>Ê`iÀˆÛ>`>Ê`iÊ՘>Ê j«œV>Ê`iÊVÀˆÃˆÃ°Ê*>ÀÌiÃÊ`iÊiÃÌ>ÊÃÕVՏi˜Ì>ʅˆÃ̜Àˆ>Ê ÃiÊ`ˆiÀœ˜Êi˜ÌÀiʏ>ÊL>…‰>Ê`iÊ*>Ã>ˆ>ÊÞʏ>Ê i˜Ì>Ê`iÊ Ã̈}>ÀÀ>}>]ʵÕi`>˜`œÊÌâ>Êi˜Ê“i`ˆœÊ`iÊ̜`œÊ ello. David Zapirain. Casares

FINAL CUT X. Este programa dispone de una ˜ÕiÛ>ʈ˜ÌiÀv>âÊ`iÊi`ˆVˆ˜Ê`ˆ˜?“ˆV>ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiÊ ÌÀ>L>>ÀÊVœ˜Ê՘>Ê«ÀiVˆÃˆ˜ÊÞÊÛiœVˆ`>`ÊiÝÌÀ>œÀdinarias sin dejar de lado la libertad para experimentar. Laura Arana. Larrotxene GUIONES INICIACIÓN. Introducción a la escriÌÕÀ>Ê`iÊ}Ոœ˜iÃ°Ê ÕÀÜÊÌiÀˆVœÊÞÊ«À?V̈VœÊi˜vœV>`œÊ>ÊVœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÊ`iʏ>Ê`À>“>ÌÕÀ}ˆ>Ê>Õ`ˆœÛˆÃÕ>Ê ÞÊÃÕÊ«ÕiÃÌ>Êi˜Ê«À?V̈V>°ÊJorge Gil. Larrotxene GUIONES AVANZADO. Profundización en la iÃVÀˆÌÕÀ>Ê`iÊ}Ոœ˜iÃ°Ê ÕÀÜÊÌiÀˆVœÊÞÊ«À?V̈VœÊ con una incidencia especial en los aspectos «ÀœviȜ˜>iÃÊ`iʏ>ÊiÃVÀˆÌÕÀ>Ê>Õ`ˆœÛˆÃÕ>ÊÞÊi˜ÊiÊ `œ“ˆ˜ˆœÊ`iʏœÃÊÀiVÕÀÜÃʘ>ÀÀ>ÌˆÛœÃ°Ê œÌ>\Ê-iÀ?Ê necesario presentar un guión de 5-15 páginas para optar a la matriculación. Michel Gaztambide. Larrotxene

REALIZACIÓN. ˜ˆVˆ>Vˆ˜Ê>Êi˜}Õ>iÊ>Õ`ˆœÛˆÃÕ>°Ê Se trabajarán conceptos básicos de preproducVˆ˜]Ê«>˜ˆvˆV>Vˆ˜ÊÞÊÀœ`>i° Koldo Almandoz. Larrotxene SEMINARIO ROMÁNICO. Clases magistrales sobre los diferentes aspectos del Arte Románico, `iÃ`iÊiÊ?“LˆÌœÊ`iʏ>ÊȓLœœ}‰>]Ê>ÀµÕˆÌiVÌÕÀ>]Ê «ˆ˜ÌÕÀ>]ÊiÃVՏÌÕÀ>]ÊÞÊiÊi˜ÌœÀ˜œÊ…ˆÃ̝ÀˆVœÊÞÊÜVˆ>Ê µÕiÊ«Àœ«ˆVˆÊiÊ`iÃ>ÀÀœœÊ`iÊ,œ“?˜ˆVœ]ʈ“«>À̈`œÃÊ«œÀÊ՘>Ê«>˜Ìˆ>Ê`iÊVœ˜viÀi˜Vˆ>˜ÌiÃÊ«ÀœÛi˜ˆi˜ÌiÃÊ`iÊ`ˆÃ̈˜Ì>ÃÊ՘ˆÛiÀÈ`>`iðÊOkendo TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 1˜ÊVœ“«i̜ÊVÕÀÜÊÜLÀiʏ>ÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊÞʏœÃÊ«ÀœViÜÃÊVÀi>̈ۜÃÊv՘`>“i˜Ì>iÃÊ`iʏ>ÊiÃVÀˆÌÕÀ>Ê literaria, a partir tanto del análisis teórico como del ejercicio práctico. Luisa Etxenike. Ernest Lluch

HABLAR EN PÚBLICO CON EFICACIA I y II ˜Ê՘ʓ՘`œÊV>`>ÊÛiâʓ?ÃÊVœ“«iœÊÞÊV>“Lˆ>˜Ìi]ʏ>Ê«iÀܘ>ʵÕiÊVœ˜œViÊÞÊ>«ˆV>ʅiÀÀ>“ˆi˜Ì>ÃÊ Vœ“Õ˜ˆV>̈Û>ÃʓiœÀ>ÊÃÕÃÊ«œÃˆLˆˆ`>`iÃÊ`iÊ`ˆÃvÀÕÌ>ÀÊi˜ÊÃÕÊÌÀ>L>œ]ÊVœ˜Ãi}ՈÀÊ>«œÞœÃÊ«>À>ÊÃÕÃÊ «ÀœÞiV̜ÃÊÞÊ>Փi˜Ì>ÀʘÕiÃÌÀ>ÃÊ«œÃˆLˆˆ`>`iÃÊ`iÊ j݈̜°ÊEnrique Pérez Urresti (AIUOLA). Casares

TALLER DE ILUSTRACIÓN. CÓMO CREAR UN ÁLBUM ILUSTRADO. (infantil 8 – 12 años). En tres sesiones la ilustradora Aitziber Alonso mostrará el proceso de ilustrar un libro, «>À̈i˜`œÊ`iÊÌiÝ̜]ÊÌÀ>L>>˜`œÊœÃÊ«iÀܘ>iÃÊÞÊ los paisajes, haciendo bocetos… hasta llegar al `ˆLՍœÊ`ivˆ˜ˆÌˆÛœ°ÊAitziber Alonso. Aiete

HISTORIA DE EUSKAL HERRIA: EDAD ANTIGUA Y MEDIA°Ê1˜>ÊɘÌiÈÃÊV>À>ÊÞÊVœ“«iÌ>Ê`iʏ>Ê `>`ʘ̈}Õ>ÊÞÊi`ˆ>Ê`iÊ ÕÎ>Ê iÀÀˆ>Ê>ÊV>À}œÊ`iÊ՘œÊ`iʏœÃʅˆÃ̜Àˆ>`œÀiÃÊÛ>ÃVœÃÊ más importantes. José Luis Orella. Ernest Lluch

TALLER DE CREACIÓN: POESIA VASCA CONTEMPORÁNEA. Tomando como punto de partida los poemas propios o traducidos por ՘ʫœiÌ>ÊÛ>ÃVœ]Ê՘>ÊÛiâÊ>Ê“iÃÊÃiÊ>˜>ˆâ>À?ʏ>Ê «Àœ`ÕVVˆ˜Ê«œj̈V>Ê>VÌÕ>°ÊAntonio Casado de Rocha. Okendo

HISTORIA DEL PAÍS VASCO EN LA EDAD MEDIA: DE LA ÉPOCA DE LOS VASCONES HASTA LA CONFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS (siglos VI – XV)

œ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÃÊL?ÈVœÃÊÞÊȘÌj̈VœÃÊ«>À>ÊVœ“«Ài˜`iÀʏ>ÃÊV>ÛiÃÊ`iʏ>ʅˆÃ̜Àˆ>Ê`iÊ*>‰ÃÊ6>ÃVœÊ i˜Ê>Ê `>`Êi`ˆ>]ʈ˜Ìi}À>˜`œÊ>ëiV̜ÃÊ«œ‰ÌˆVœÃ]Ê ÃœVˆ>iÃ]ÊiVœ˜“ˆVœÃÊÞÊVՏÌÕÀ>iðÊJosé Ángel Lema. Ernest Lluch

TALLER DE OPERA I: 1600 – 1850: Un com«i̜ÊÞÊ`ˆ`?V̈VœÊÀi«>ÜÊ`iʏ>ʅˆÃ̜Àˆ>Ê`iÊiÃÌiÊ>ÀÌiÊ ÌœÌ>Ê`iÃ`iÊÃÕÃÊVœ“ˆi˜âœÃʅ>ÃÌ>Ê6iÀ`ˆ]ÊÊÌÀ>ÛjÃÊ de numerosos fragmentos de las mejores óperas. Carlos Benito. Ernest Lluch

JÓVENES

PLASTILINA. este material ofrece múltiples posiLˆˆ`>`iÃÊ«>À>ʏ>ʏ>ÊVÀi>̈ۈ`>`ÊÞʏ>ʅ>Lˆˆ`>`Êi˜Ê las manos. Larrotxene SORTU ZURE KOMIKIA (Crea tu propio cómic) ÃVœ}iÊ>ʏœÃÊ«iÀܘ>iÃ]Ê`ˆÃiš>Êiʈ˜Ûi˜Ì>ʏœÃÊ diálogos para crear tu propio cómic. Lugaritz

MANUALIDADES BISUTERÍA.Ê,i>ˆâ>ÀÊÌÕÃÊ«Àœ«ˆœÃÊ`ˆÃišœÃÊ ÞÊ`iÃ>ÀÀœ>Àʏ>ʈ“>}ˆ˜>Vˆ˜°ÊIntxaurrondo, Okendo ESKULANAK (Manualidades) ˜ÊiÊVÀiVˆ“ˆi˜ÌœÊVÀi>̈ۜÊ`iʏœÃɏ>ÃʘˆšœÃÉ>Ãʏ>ÃÊ “>˜Õ>ˆ`>`iÃÊܘʓÕÞʈ“«œÀÌ>˜ÌiðCasares, Ernest Lluch, Loiola, Lugaritz FIMO TAILERRA (Taller de fimo) material similar a la plastilina, tras endurecerlo, «Õi`iÃÊVÀi>ÀÊÌÕÃÊ«Àœ«ˆœÃÊ`ˆÃišœÃ°ÊOkendo PAPIROFLEXIA TAILERRA (Taller de papiroflexia).ÊV“œÊVÀi>ÀÊÃiÀiÃÊÞʜÌÀœÃÊii“i˜ÌœÃÊ usando simplemente el papel… . Okendo JUMPING CLAY. Con esta arcilla de colores se pueden crear muchas figuras… . Okendo ZERAMIKA (Cerámica infantil) /À>L>>ÀÊiÊۜÕ“i˜ÊiÃʓÕÞʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ«>À>ÊiÊ `iÃ>ÀÀœœÊVÀi>̈ۜʈ˜v>˜Ìˆ°ÊCasares

ARTES ESCÉNICAS ANTZERKIA (Teatro) ÃÌiÊVÕÀȏœÊiÃÊ՘Êië>VˆœÊ`iʍÕi}œÊVœ˜ÊiÊ“œÛˆ“ˆi˜Ìœ]Ê>LˆiÀ̜Ê>Êˆ˜ÌiÀV>“LˆœÊÞÊ>ʏ>ÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜ÊiÝ«ÀiÈÛ>°ÊLugaritz DANTZA (danza) ÃÌiÊVÕÀȏœÊiÃÊ՘Êië>VˆœÊ`iʍÕi}œÊVœ˜ÊiÊ“œÛˆ“ˆi˜Ìœ]Ê>LˆiÀ̜Ê>Êˆ˜ÌiÀV>“LˆœÊÞÊ>ʏ>ÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Vˆ˜ÊiÝ«ÀiÈÛ>°ÊEgia, Larratxo, Lugaritz

HISTORIA DEL ARTE. A lo largo de la historia, iÊ>ÀÌiʅ>ÊÀivi>`œÊ…?LˆÌœÃÊÞÊVœÃÌՓLÀiÃʵÕiÊ ˜œÃÊ>«ÀœÝˆ“>˜Ê>ʏ>Êۈ`>ÊVœÌˆ`ˆ>˜>Ê`iÊv>À>œ˜iÃÉ>ÃÊ ÀiÞiÃÊÞÊÀiˆ˜>Ã]Ê`iÊV>“«iȘ>`œÊÞÊ`iʏ>ÊLÕÀ}ÕiÉ>]ÊÞÊÌ>“Lˆj˜Ê`iʓՍiÀið Impartido por profesores de la U.P.V. Okendo

ARTES PLÁSTICAS FANZINE TAILERRA (taller de fancine)

Ài>ÊÌÕÊ«Àœ«ˆ>ÊÀiۈÃÌ>]Ê`iÃ>ÀÀœ>˜`œÊÌÕÊ«Àœ«ˆœÊ iÃ̈œÊ˜>ÀÀ>̈ۜ]Ê>˜?ˆÃˆÃ]ÊVÀ‰ÌˆV>o°ÊLugaritz

DANTZA ETA PSIKOMOTRIZITATEA (danza y psicomotricidad). La danza es una de las mejores herramientas para trabajar la psicomotricidad. Ernest Lluch

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. ÃiÊ>˜>ˆâ>À?˜Ê>ÃÊVœÀÀˆi˜ÌiÃÊ>À̉Ã̈V>ÃÊÃÕÀ}ˆ`>ÃÊi˜Ê estos últimos tiempos. Dora Salazar. Okendo

KOMIKI ETA MANGA MARRAZKETA (Dibujo de cómic y manga).Ê«Ài˜`iʏ>ÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊL?Ècas del cómic tradicional o la japonesa Manga para contar tus propias historias. Ernest Lluch.

EUSKAL DANTZAK FAMILIAN (Bailes vascos en familia)°ÊœÃʘˆšœÃÊÞʘˆš>ÃÊ «œ`À?˜Ê>`µÕˆÀˆÀÊiÊ}ÕÃ̜ʫœÀʏœÃÊL>ˆiÃÊÛ>ÃVœÃÊ >ÞÕ`>`œÃÊ«œÀÊiÊi˜ÌœÀ˜œÊv>“ˆˆ>À°ÊAiete

“Y QUE TENGA DE REPENTE…”: CURSO DE NARRACIÓN ORAL. />iÀÊi˜ÊiÊµÕiÊÃiÊiÝ«œ˜i˜ÊÞÊiiÀVˆÌ>˜Ê>ʘ>ÀÀ>Vˆ˜ÊÞÊiÊi˜}Õ>iʜÀ>iÃ]Ê>Ê >ÊÛiâʵÕiÊÃiÊÀiVœÀÀi˜Ê>ÃÊV>ÛiÃÊ`iʏ>ÊÌÀ>`ˆVˆ˜Ê ˆÌiÀ>Àˆ>ʜÀ>ÊÞʏ>ÃÊ`ˆÛiÀÃ>ÃÊÌjV˜ˆV>ÃÊ`iÊÀi>̜]Ê `iÃ`iÊ՘Êi˜vœµÕiÊ>LˆiÀ̜ʵÕiʈ˜Ìi}À>ʏœÃÊ>ëiV̜ÃÊÌjV˜ˆVœÃ]Ê>À̉Ã̈VœÃÊÞÊi“œVˆœ˜>iðÊVirginia Imaz. Ernest Lluch

ARTES ESCÉNICAS

LECTURAS FEMINISTAS EN LA LITERATURA ÊœLïۜÊ`iÊVÕÀÜÊÃiÀ?ʏ>ÊÀivi݈˜Êi˜Ê̜À˜œÊ>Ê las lecturas feministas a la hora de abordar la literatura, superando los ejemplos machistas geneÀ>`œÃÊ«œÀʏ>Êi`ÕV>Vˆ˜ÊÞÊ>ÉÊVÕiÃ̈œ˜>ÀʘÕiÃÌÀ>ÃÊ pautas de acercamiento al hecho literario. Iratxe Retolaza. Ernest Lluch LEER ANTES DE LEER: FOMENTO DE LA LECTURA INFANTIL >ʏˆÌiÀ>ÌÕÀ>ʈ˜v>˜ÌˆÊ­ä‡£ÓÊ>šœÃ®Ê«Õi`iÊÃiÀÊ՘>Ê herramienta idónea para el fomento de la lectura, «iÀœÊ·Vœ˜œVi“œÃʏ>ÊÌÀ>`ˆVˆ˜ÊÞʏœÃÊÀiVÕÀÜÃʵÕiÊ nos ofrece la literatura infantil en euskera? Curso `ˆÀˆ}ˆ`œÊ>Ê«>`ÀiÃÊÞʓ>`ÀiÃ]Êi`ÕV>`œÀiÃʜʫiÀÜnas interesadas en la lectura. Itziar Zubizarreta. Ernest Lluch LITERATURA EUROPEA ‰˜i>ÃÊv՘`>“i˜Ì>iÃÊ`iʏ>ʏˆÌiÀ>ÌÕÀ>ÊiÕÀœ«i>Ê`iÊ œÃÊÈ}œÃÊ88ÊÞÊ88Ê>Ê«>À̈ÀÊ`iʏ>ʏiVÌÕÀ>ÊÞÊiÃÌÕ`ˆœÊ `iÊ>Õ̜ÀiÃÊV>Ûi]Ê>Ê̈i“«œÊµÕiʜvÀiViÊ՘ʓ>ÀVœÊ teórico para su análisis e interpretación. Luisa Etxenike. Ernest Lluch PANTALLA ABIERTA 8 – 16 AÑOS. ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊۉ`iœ]ÊiÊ>Õ“˜>`œÊ«œ`À?ÊVœ˜œViÀÊÞÊ experimentar el mundo de la imagen para poder `iÃ>ÀÀœ>ÀÊÃÕÊVÀi>̈ۈ`>`Ê>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊi>°Ê˜>Ê Lezeta + Izibene Oñederra. Larrotxene PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Curso teorico-práctico donde explicarán ˜œVˆœ˜iÃÊL?ÈV>ÃÊ`iÊ«Àœ`ÕVVˆ˜Ê>Õ`ˆœÛˆÃÕ>]Ê Vœ“«œÃˆVˆ˜Ê`iÊiµÕˆ«œÃÊÞʏ>Ãʏ>LœÀiÃÊ`iʏœÃÊ `ˆÃ̈˜ÌœÃÊ«ÕiÃ̜ÃÊ>Ê`iÃi“«iš>À°ÊLeire Apellaniz. Larrotxene RADIO CREATIVA Y RADIOTEATRO Taller práctico enfocado a explotar las herramienÌ>ÃÊÀ>`ˆœv˜ˆV>ÃÊ`iÃ`iÊ՘ʫ՘̜Ê`iÊۈÃÌ>ÊVÀi>ÌˆÛœÊ ÞÊiÝ«iÀˆ“i˜Ì>Ê«>À>ÊVÀi>ÀÊV՚>ÃÊ«Àœ“œVˆœ˜>iÃ]Ê «ˆiâ>ÃÊ`iÊÀ>`ˆœvˆVVˆ˜]ÊÞÊiÝ«œÀ>ÀÊiÊ“Õ˜`œÊ`iÊ radioteatro, la radioperformance o los radioseriales. Inko Martín. Casares

ANTZERKIA (Teatro) Se trabajarán las tres herramientas básicas: preÃi˜Vˆ>Êv‰ÃˆV>]ÊۜV>ÊÞÊVÀi>̈Û>°ÊEgia ARMÓNICA. Iniciación a este popular instrumen̜Ê`iÊۈi˜Ìœ°ÊAiete FUNKY°Êˆ«‡…œ«]ÊÌiV̜˜ˆV]ÊLÀi>ŽÊÞÊv՘ŽÞ°ÊEgia GITARRA I eta II Acordes básicos de la guitarra sin necesidad de Vœ˜œVˆ“ˆi˜ÌœÃÊ«ÀiۈœÃÊ`iÊ܏viœ]Ê«>À>ʏi}>ÀÊ>Ê tocar canciones sencillas. Aiete TXALAPARTA. Instrumento de percusión de origen tradicional. Aiete ZUMBA. Disciplina fitness de origen colombiano enfocado por una parte a mantener un cuerpo Ã>Õ`>LiÊÞÊ«œÀʜÌÀ>Ê>Ê`iÃ>ÀÀœ>À]ÊvœÀÌ>iViÀÊÞÊ`>ÀÊ vi݈Lˆˆ`>`Ê>ÊVÕiÀ«œÊVœ“Lˆ˜>˜`œÊ“œÛˆ“ˆi˜ÌœÃÊ`iÊ baile con una serie de rutinas aeróbicas. Egia

INFANTILES ARTES PLÁSTICAS MARRAZKETA (Dibujo) El dibujo permite la libre expresión trabajando el color, la forma… . Larrotxene MARRAZKETA ETA PINTURA I y II (Dibujo y pintura)°Ê Ã̈“Տ>Àʏ>ÊV>«>Vˆ`>`ÊVÀi>̈Û>Ê`iʏœÃÊ ˜ˆšœÃÉ>ÃÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ>ÀÌi\Ê-iÊÌÀ>L>>À?˜ÊiÊ`ˆLՍœ]Ê iÊVœœÀÊÞʏ>ÊvœÀ“>Ê`iÊ՘ʓœ`œÊ>“i˜œÊÞÊ`ˆÛiÀ̈`œ°Ê Aiete, Casares, Lugaritz MARRAZKETA, PINTURA ETA SORMENA I eta II (Dibujo, pintura y creatividad). Desarrolla >ʈ“>}ˆ˜>Vˆ˜ÊÞʏ>ÊiÝ«ÀiÈۈ`>`]ÊṎˆâ>˜`œÊÌjV˜ˆV>ÃÊL?ÈV>ÃÊ`iÊ`ˆLՍœÊÞÊ«ˆ˜ÌÕÀ>°ÊLugaritz PINTURA TAILERRA. (Pintura) Ã̈“Տ>Àʏ>ÊV>«>Vˆ`>`ÊVÀi>̈Û>Ê`iʏœÃʘˆšœÃÉ>ÃÊ>Ê ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ>ÀÌi\Ê-iÊÌÀ>L>>À?˜ÊiÊ`ˆLՍœ]ÊiÊVœœÀÊÞÊ >ÊvœÀ“>Ê`iÊ՘ʓœ`œÊ>“i˜œÊÞÊ`ˆÛiÀ̈`œ° Egia, Okendo

GITARRA I eta II. iœ`‰>ÃÊÃi˜Vˆ>ÃÊÞÊ>i}ÀiÃÊ «>À>Ê`ˆÃvÀÕÌ>ÀÊ`iʏ>ÊVÀi>Vˆ˜Ê>À̉Ã̈V>ʓÕÈV>° Intxaurrondo ARMÓNICA Acercamiento a este instrumento de ۈi˜Ìœ°ÊAiete HIP HOP°Ê œ“«i˜`ˆœÊ`iʏœÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>iÃÊÀˆÌ“œÃÊÞÊ ÌjV˜ˆV>ÃÊ`iÊL>ˆiʏi}>`œÃÊ`iÃ`iÊ ÃÌ>`œÃÊ1˜ˆ`œÃÊ Lugaritz MAGIA. Juegos de magia, sencillos de realizar Vœ˜Ê“>ÌiÀˆ>iÃÊȓ«iÃÊÞÊVœÌˆ`ˆ>˜œÃÊ«>À>Êv>LÀˆV>ÀÊ sus propios accesorios mágicos. Egia

VARIOS ARKITEKTURA (arquitectura) Juegos espaciaiÃÊÞÊVœ˜ÃÌÀÕVVˆœ˜iÃʈ“>}ˆ˜>Àˆ>ÃÊ«>À>Ê`iÃVÕLÀˆÀÊÞÊ i˜Ìi˜`iÀʏ>Ê>ÀµÕˆÌiVÌÕÀ>Ê>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iʏ>ÊiÝ«iÀˆi˜Vˆ>Ê personal. Lugaritz JOKUAK, MAGIA ETA MALABARRAK (Juegos, magia y malabares) /À>L>>Àʏ>ʈ“>}ˆ˜>Vˆ˜]ʏ>ÊVÀi>Vˆ˜ÊÞʏ>ÊVœ“Õ˜ˆcación. Lugaritz JOKU KOOPERATIBOEN TAILERRA (Taller de juegos cooperativos) ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊÕi}œÊ>«Ài˜`iÀÊ>Ê`>ÀÊÞÊÀiVˆLˆÀÊ>ÞÕ`>]Ê Ãˆi“«ÀiÊ«>À>ÊVœ˜Ãi}ՈÀÊiÊœLïۜÊVœ“Ö˜Ê`iÊ grupo. Ernest Lluch, Larrotxene UPCYCLING (RECICLAJE) ,iVˆV>iÊVœ˜Ê«>«i]ÊV>À̝˜ÊÞÊÌiÝ̈°ÊLugaritz XAKE (Ajedrez).El ajedrez es una herramienÌ>ʈ`i>Ê«>À>ÊÌÀ>L>>ÀÊÞÊiiÀVˆÌ>Àʏ>ʓi“œÀˆ>°Ê Lugaritz YOGA Êޜ}>ÊVœ˜ÃˆÃÌiÊi˜Ê՘ÊVœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊÌjV˜ˆV>ÃÊv‰ÃˆV>ÃÊÞʫɵՈV>ÃÊ`iÊVœ˜ÌÀœÊÞÊÀi>>Vˆ˜°ÊEgia


Egia Kultur Etxea_Centro Cultural Egia

Baztan, 21 Ê /i°\ʙ{ÎÊә£x£{ÊUÊi}ˆ>ŽÕÌÕÀiÌÝi>J`œ˜œÃ̈>°œÀ}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan.

Notas œÃʫ՘̜Ãʈ˜`ˆV>˜ÊœÃÊ`‰>ÃÊ`iʏ>ÊÃi“>˜>Ê`iʏ՘iÃÊ>ÊۈiÀ˜iÃ°Ê Día con actividad. Día sin actividad. ÊV̈ۈ`>`ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiʜLÌi˜iÀÊ Àj`ˆÌœÃÊ`iʈLÀiÊ iVVˆ˜Êi˜Ê1*6É 1Ê «œÀÊ,i܏ÕVˆ˜Ê`iʏ>ÊۈViÀÀiV̜À>Ê`iÊ >“«ÕÃÊ`iʈ«Õ⎜>Ê`iÊÓxÊ`iʍ՘ˆœÊ`iÊ Óä£ÓÆʘœÊœLÃÌ>˜Ìi]ÊiÃÌ>Ê`iVˆÃˆ˜Ê˜œÊiÃÊÛ?ˆ`>Ê«>À>Ê>Õ“˜>`œÊµÕiÊVÕÀÃiÊÕ˜Ê À>`œ°Ê>Ãʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Êi˜ÊiÊÌijvœ˜œÊ™{ÎÊä£nxäÇ°

Olio pintura I Pintura óleo I Olio pintura II Pintura óleo II Serigrafia I -iÀˆ}À>v‰>ÊÊ Serigrafia II -iÀˆ}À>v‰>ÊÊ Ehun-artelana ÀÌiÃ>˜‰>ÊÌiÝ̈Ê Urban Knitting Urban Knitting Zaharberritzea I Restauración I Zaharberritzea II Restauración II Afro dantza I Danza afro I Afro dantza II Danza afro II Jazz Dantza Danza jazz Batuka Batuka œˆÜœœ`Ê œˆÜœœ`Ê Perkusioa Percusión Zumba Zumba Argazkigintza I œÌœ}À>v‰>ÊÊ Argazkigintza II œÌœ}À>v‰>ÊÊ Jarrera eskuntza eta luzatze ariketak `ÕV>Vˆ˜Ê«œÃÌÕÀ>ÊÞÊiÃ̈À>“ˆi˜ÌœÃ

Pilates Pilates 9œ}>ÊÊ 9œ}>ÊÊ 9œ}>Ê 9œ}>Ê

16:30-18:30 11:00 -13:00 11:00-13:00 16:30-18:30 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:30-19:30 17:30-19:30 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 10:30-12:30 17:00-19:00 17:00-19:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 10:30-12:30 12:00-13:00 11:00-12:00 10:30-12:30 10:30-12:30 17:00-19:00 19:00-21:00

15 X X 15 X 14 16 X X 16 15 X X 17 14 X X 17 15 X X 14 16 X X 18 14 X X 17 18 X X 17 14 X X 16 17 X X 15 15 X X 18 16 X X 16 17 X X 18 18 X X 16 15 X X 16 17 X X 16 17 X X 15 16 X X 15 15 X X 14 16 X X 14 14 X

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA 19:00-21:00 iÀÌ܏>ÀˆÌâ>Ê­ iš>ÌÊ>âÌiÕ“i˜`ˆ®Ê

– 13 V – V 13 – V 26 – 14 V – V 14 – 13 V – V 22 – 26 V – V 22 – 13 V – V 26 – 14 V – VI 13 – 26 V – V 22 – 13 V – V 22 – 26 V – V 14 – 22 V – V 13 – 13 V – VI 13 – 14 V – V 14 – 22 V – VI 13 –13 VI – V 14 – 13 V – V 14 – 22 V – V 14 – 22 V – V 13 – 14 V – V 22 – 22 V – V 26 – 14 V – V 26 – 26 V

Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult.

X 14 – V 26

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES 17:30-18:30 X 15 – V 22 Dantza (2010-2011) Dantza (2008-2009) 17:30-18:30 X 15 – V 22 Dantza (2005-2006-2007) 17:30-18:30 X 14 – V 14 Magia 17:30-19:00 X 15 – V 13 Pintura Tailerra 17:30-19:00 X 17 – V 22 9œ}>Ê 17:30-19:00 X 18 – VI 13 ՘ŽÞÊ 17:30-19:00 X 14 – V 26 Zumba 17:30-19:00 X 18 – VI 13 Antzerkia 17:30-19:00 X 18 – VI 13

Held.

3-4 5-6 7-9 6-9 6-9 7-10 12-16 12-16 13-17

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cat. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

Eusk.

Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 165 165 165 165 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 190 190 150 150 165 165 165 165 150 150 150 150 150 150 150 150

150

98 98 98 98 98 98 98 98 98

Larratxo Kultur Etxea _Centro Cultural Larratxo Dantza afrobrasildarrak

>˜â>ÃÊ>vÀœLÀ>ȏiš>ÃÊ Dantza latinoak Bailes latinos Sabel dantza

>˜â>Ê`iÊۈi˜ÌÀiÊ Zumba Zumba

Larratxo pasealekua, 55 Ê /i°\ʙ{ÎÊΙÈ{™{ÊUÊV>Ã>ÀiÎՏÌÕÀiÌÝi>J`œ˜œÃ̈>°œÀ}

Oharrak

Notas

Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera.

œÃʫ՘̜Ãʈ˜`ˆV>˜ÊœÃÊ`‰>ÃÊ`iʏ>Ê Ãi“>˜>Ê`iʏ՘iÃÊ>ÊۈiÀ˜iðÊ

Jarduera bai Jarduera ez

Día con actividad Día sin actividad.

16:00-17:30 17:30-19:00 17:00-19:00 19:30-21:30 19:30-21:30 19:00-21:00 17:30-19:00 19:30-21:00

X 14 16 X X 18 14 X X 18 15 X X 17 16 X

– VI 2 – 21 V – VI 13 – 2 VI – VI 13 – 20 V - VI 5 – 21 V

held. adult held. adult held. adult held. adult

eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast.

113 113 150 150 150 150 113 113

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES Tango 19:30-21:30 II 13 – VI 5 Tango 19:30-21:30 X 17 – II 6

held. adult

eusk. cast.

89 89

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES 17:30-19:00 X 14 – VI 2 Dantza

6-9

eusk.

98


Casares Kultur Etxea_Centro Cultural Casares

Darieta bidea, 1 (Altza) ĂŠ /°Ê™{ĂŽĂŠĂŽxÂŁÂŁ{™ÊUĂŠV>Ăƒ>Ă€iĂƒÂŽĂ•Â?ĂŒĂ•Ă€iĂŒĂ?i>J`ÂœÂ˜ÂœĂƒĂŒÂˆ>Â°ÂœĂ€}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan. (1) Herrera Kirol Elkartea: S. Luis Gonzaga plaza, 8. (2) Egutegia irakasleekin adostuko da orotara 12 ordu izango direlarik. (3) Egitasmoaren proiektua aintzakotzat hartuko da eta egiaztatu egin beharko da gaitasun teknikoa. (4) Ikastaro hau urriko lehenengo astea hasten da..

Notas ÂœĂƒĂŠÂŤĂ•Â˜ĂŒÂœĂƒĂŠÂˆÂ˜`ˆV>Â˜ĂŠÂ?ÂœĂƒĂŠ`‰>ĂƒĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠĂƒi“>˜>ĂŠ`iĂŠÂ?Ă•Â˜iĂƒĂŠ>ĂŠĂ›ÂˆiĂ€Â˜iĂƒÂ°ĂŠ DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. VĂŒÂˆĂ›Âˆ`>`ʾÕiĂŠÂŤiĂ€Â“ÂˆĂŒiĂŠÂœLĂŒi˜iÀÊ Ă€j`ÂˆĂŒÂœĂƒĂŠ`iĂŠˆLĂ€iĂŠ Â?iVVˆÂ?Â˜ĂŠiÂ˜ĂŠ 1*6É 1ĂŠÂŤÂœĂ€ĂŠ,iĂƒÂœÂ?Ă•VˆÂ?Â˜ĂŠ`iĂŠÂ?>ĂŠĂ›ÂˆViÀÀiVĂŒÂœĂ€>ĂŠ`iĂŠ >Â“ÂŤĂ•ĂƒĂŠ`iĂŠÂˆÂŤĂ•Ă˘ÂŽÂœ>ĂŠ `iĂŠĂ“xĂŠ`iĂŠÂ?Ă•Â˜ÂˆÂœĂŠ`iĂŠĂ“Ă¤ÂŁĂ“Ă†ĂŠÂ˜ÂœĂŠÂœLĂƒĂŒ>Â˜ĂŒi]ĂŠiĂƒĂŒ>ĂŠ`iVÂˆĂƒÂˆÂ?Â˜ĂŠÂ˜ÂœĂŠiĂƒĂŠĂ›?Â?ˆ`>ĂŠÂŤ>Ă€>ĂŠ >Â?Ă•Â“Â˜>`ÂœĂŠÂľĂ•iĂŠVĂ•Ă€ĂƒiĂŠĂ•Â˜ĂŠĂ€>`ÂœÂ°ĂŠ>ĂƒĂŠÂˆÂ˜vÂœĂ€Â“>VˆÂ?Â˜ĂŠiÂ˜ĂŠiÂ?ĂŠĂŒiÂ?jvÂœÂ˜ÂœĂŠÂ™{ĂŽĂŠ 018507. ­£ŽÊiÀÀiĂ€>ĂŠÂˆĂ€ÂœÂ?ĂŠ Â?ÂŽ>Ă€ĂŒi>°Ê*Â?>â>ĂŠ-°ÊĂ•Â‰ĂƒĂŠÂœÂ˜Ă˘>}>ĂŠn° (2) El horario se acordarĂĄ con el profesorado hasta completar 12 Â…ÂœĂ€>ĂƒĂŠÂ?iVĂŒÂˆĂ›>ĂƒÂ° ­ÎŽÊ-iĂŠĂ›>Â?ÂœĂ€>Ă€?ĂŠiÂ?ĂŠÂŤĂ€ÂœĂžiVĂŒÂœĂŠ`iÂ?ĂŠÂŤĂ€Âœ}Ă€>“>ĂŠĂžĂŠĂƒiĂ€?ĂŠÂ˜iViĂƒ>Ă€ÂˆÂœĂŠ>VĂ€i`ÂˆĂŒ>ÀÊÂ?>ĂŠ VÂœÂ“ÂŤiĂŒi˜Vˆ>ĂŠĂŒjV˜ˆV>ĂŠĂƒĂ•vˆVˆiÂ˜ĂŒi° (4) Este curso comenzarĂĄ en la primera semana de octubre

Marrazketa Dibujo Olio pintura Pintura al Ăłleo Zeramika CerĂĄmica Zeramika CerĂĄmica Joskintza Costura Punto eta kakorratza *Ă•Â˜ĂŒÂœĂŠĂžĂŠ}>˜V…ˆÂ?Â?ÂœĂŠ Gitarra Gitarra II Guitarra Guitarra II Ă•ÂˆĂŒ>ÀÀ>ĂŠiÂ?jVĂŒĂ€ÂˆV>ĂŠ Gitarra elektrikoa Antisoinketa Antigimnasia Jarrera hezkuntza eta luzatze ariketak `Ă•V>VˆÂ?Â˜ĂŠÂŤÂœĂƒĂŒĂ•Ă€>Â?ÊÞÊiĂƒĂŒÂˆĂ€>“ˆiÂ˜ĂŒÂœĂƒĂŠ Masajea eta erlajazioa >Ăƒ>Â?iÊÞÊÀiÂ?>Â?>VˆÂ?Â˜ĂŠ Pilates Pilates 9Âœ}>ĂŠ 9Âœ}>ĂŠ 9Âœ}>ĂŠĂŠ 9Âœ}>ĂŠĂŠ 9Âœ}ˆÂ?>ĂŒiĂƒĂŠ 9Âœ}ˆÂ?>ĂŒiĂƒĂŠ Zeinu hizkuntza Lengua de signos Zeinu hizkuntza II Lengua de signos II

VI 13 13 V V 13 26 V V 22 26 V V 26 V 13 V 22 26 V V 22 22 V V 13 V 26 22 V 14 V 13 VI VI 14 VI 13 14 V V 22 14 V V 22 13 V V 22 14 V VI 13 22 V VI 13 26 V V 22 14 V V 14 13 VI VI 13 13 VI

held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. held. adult. adult. adult. held. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. eusk. cast. cast. cast. eusk. eusk. cast. eusk. cast. eusk. Cast. Eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast.

150 150 150 150 165 165 165 165 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 113 113 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES 10:30-12:30 Amigurumi Amigurumi 10:30-12:30 Makillajea 19-15-21-15 >ÂľĂ•ÂˆÂ?Â?>Â?iĂŠ 19-15-21-15 *>ĂŒVÂ…ĂœÂœĂ€ÂŽĂŠ 10:30-12:30 *>ĂŒVÂ…ĂœÂœĂ€ÂŽĂŠ 10:30-12:30 17:00-19:00 Barreterapia Risoterapia 17:00-19:00 Astronomia 19:30-21:30 Astronomia 19:30-21:30 Ardo dastaketa (1) 19:15-21:15 Cata de Vino (1) 19:15-21:15 Baratza zure balkoian 19:15-21:15 La huerta en tu balcĂłn 19:15-21:15 Gozogintza (1) 19:00-21:00 Reposteria (1) 19:00-21:00 Sulkaldaritza: pintxoak (1) 19:00-21:00 Cocina: pinchos (1) 19:00-21:00

II 17 – V 26 14 X – 10 II II 6 – V 22 17 X – 30 I 18 X – 21 II II 28 – VI 13 II 28 – VI 13 18 X – 21 II II 17 – V 26 14 X – 10 II II 5 – V 14 16 X – 29 I II 5 – V 14 16 X – 29 I II 4 – V 13 15 X – 28 I II 17 – V 26 14 X – 10 II

held. adult. held. adult. adult. held. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

eusk. cast. eusk. cast. cast. eusk. eusk. cast. eusk. cast. eusk. Cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast.

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 108 108 89 89 108 108 108 108

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES Marrazketa eta pintura 17:30-19:00 Eskulanak Larunbata 10:30-12:00 Zeramika 17:30-19:00 Zeramika 17:30-19:00

X X X X

V 14 VI 14 V 13 V 14

6-9 6-9 6-8 9-12

eusk. eusk. eusk. eusk.

98 98 98 98

19:00-21:00 19:30-21:00

X 18 – VI 13 XI-5,12

held. Held.

eusk. eusk.

150 15

16:00-20:15

1-2-8-9-22-23 X

held.

eusk.

125

16:00-20:00

X-14,15,16

adult.

cast.

45

16:00-20:00

XII – 9,10,11

adult.

cast.

45

16:00-20:00

XI 11-XI 15

adult.

cast.

50

larunbata

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA Bertsolaritza (Manex Mujika) Euskal bandoleroak ­ >Ă&#x203A;Â&#x2C6;`Ă&#x160;<>ÂŤÂ&#x2C6;Ă&#x20AC;>Â&#x2C6;Â&#x2DC;ÂŽĂ&#x160; Ahozko komunikazioa. Esatari ikastaroa ­>Â&#x2DC;Ă&#x2022;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;>Â&#x161;Â&#x153;Â&#x2DC;]Ă&#x160;Ă&#x2022;Â?Â&#x2C6;>Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;]Ă&#x160;Â&#x2DC;>Ă&#x160; Â?Â&#x153;Ă&#x20AC;â>ÂŽĂ&#x160;­{ÂŽĂ&#x160; Hablar en pĂşblico con eficacia I ­ Â&#x2DC;Ă&#x20AC;Â&#x2030;ÂľĂ&#x2022;iâĂ&#x160;*jĂ&#x20AC;iâĂ&#x160;1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x160;qĂ&#x160;1"ÂŽĂ&#x160; Hablar en pĂşblico con eficacia II ­ Â&#x2DC;Ă&#x20AC;Â&#x2030;ÂľĂ&#x2022;iâĂ&#x160;*jĂ&#x20AC;iâĂ&#x160;1Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x160;qĂ&#x160;1"ÂŽĂ&#x160; ,>`Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;VĂ&#x20AC;i>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;,>`Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x152;i>Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x160; ­Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x153;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;Â&#x2030;Â&#x2DC;ÂŽĂ&#x160;

19:30-21:30 19:30-21:30 19:30- 21:30 19:15-21:15 19:15-21:15 17:00-19:00 19:15-21:15 19:15-21:15 19:00-21:00 17:00-19:00 10:30-12:30 17:00-19:00 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 10:00-12:00 10:30-12:30 11:30-12:30 17:30-19:30 17:00-19:00 16:00-17:30 17:45-19:15 10:30-11:30 19:30-20:30 19:15-21:15 19:30-21:30 12:00-14:00 17:00-19:00 11:30-12:30 10:30-11:30 10:30-12:30 17:00-19:00 19:30-21:30 19:30-21:30

X 18 15 X X 15 14 X X 17 14 X X 14 X 15 X 17 14 X X 17 17 X X 15 X 14 17 X 16 X 18 X X 19 X 18 14 X X 17 16 X X 17 15 X X 15 14 X X 18 17 X X 18 14 X X 15 14 X X 16 18 X X 18 18 X

16 19 15 16

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

IRRATI ETA KOMUNIKAZIO IKASTAROAK / CURSOS DE RADIO Y COMUNICACIĂ&#x201C;N Irrati talde ikastaroa 17:00-19:00 X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14 Radio grupal presencial 19:00-21:00 16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x160;L>Â&#x2DC;>Â&#x17D;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x17D;>Ă&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x20AC;Â&#x153;>Ă&#x2030;Ă&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x20AC;>`Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`Ă&#x2022;>Â?Ă&#x160;­Ă&#x201C;ÂŽ Irekia X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 22 Irrati talde lagunduta/ radio grupal asistida (2) Irekia X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 22 Irrati talde ikastaroa Larunbata 11:00-13:00 X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 14 Irrati tailerra / Taller de radio (3) Irekia X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 22

held. adult. held. held. held. held.

eusk. 150 cast. 150 cast.-eusk. 50 cast.-eusk. 50 eusk. 150 cast.-eusk. 15


Ernest Lluch Kultur Etxea_Centro Cultural Ernest Lluch

Anoeta pasealekua, 7 (Amara) Ê /i°\ʙ{ÎÊ{n£™£™ÊUÊ>“>À>ŽÕÌÕÀiÌÝi>J`œ˜œÃ̈>°œÀ}

Oharrak

Notas

Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera.

œÃʫ՘̜Ãʈ˜`ˆV>˜ÊœÃÊ`‰>ÃÊ`iʏ>ÊÃi“>˜>Ê`iʏ՘iÃÊ>ÊۈiÀ˜iðÊ

Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan. (1) Ikasbide Kultur Elkartean (Isabel II, 15) (2) 9 saioko ikastaroa. Astero. (3) 10 saioko ikastaroa. Astero. (4) 7 saioko ikastaroa. Hilabetean behin. (5) Ikastaro honetan izen-ematea dago aldez aurretik. Astero (6)12 saioko ikastaroa. Hamabostean behin. (7)18 saioko ikastaroa (8) 7 saioko ikastaroa. Astero. (9) 10 saioko ikastaroa. Astero.

Día con actividad. Día sin actividad. V̈ۈ`>`ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiʜLÌi˜iÀÊ Àj`ˆÌœÃÊ`iʈLÀiÊ iVVˆ˜Ê i˜Ê1*6É 1Ê«œÀÊ,i܏ÕVˆ˜Ê`iʏ>ÊۈViÀÀiV̜À>Ê`iÊ >“«ÕÃÊ`iÊ Gipuzkoa de 25 de junio de 2012; no obstante, esta decisión no iÃÊÛ?ˆ`>Ê«>À>Ê>Õ“˜>`œÊµÕiÊVÕÀÃiÊ՘ÊÀ>`œ°Ê>Ãʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Êi˜Ê iÊÌijvœ˜œÊ™{ÎÊä£nxäÇ° (1) En la Sociedad Ikasbide Kultur Elkartea (Isabel II, 15) (2) Curso de 9 lecciones. Semanal (3) Curso de 10 lecciones. Semanal (4) Curso de 7 lecciones. Mensual ­x®Ê ˜ÊiÃÌiÊVÕÀÜʅ>ÞʵÕiÊÀi>ˆâ>ÀÊ«Àiˆ˜ÃVÀˆ«Vˆ˜°Ê-i“>˜> (6) Curso de 12 lecciones. Quincenal (7) Curso de 18 lecciones (8) Curso de 7 lecciones. Semanal (9) Curso de 10 lecciones. Semanal

Akuarela Acuarela Olio pintura Olio pintura Pintura al óleo Pintura al óleo Eskulanak Manualidades Puntu eta kakorratza *՘̜ÊÞÊ}>˜V…ˆœÊ Abesbatza Coros Dantza latinoak I Bailes latinos I Dantza latinoak II Bailes latinos II Flamenkoa Flamenco Tangoa Tango Adimen emozionala I Adimen emozionala I Inteligencia emocional I Inteligencia emocional I Adimen emozionala II Inteligencia emocional II Coaching Coaching Pilates Pilates Pilates Pilates Stretching Stretching 9œ}>Ê 9œ}>Ê 9œ}>Ê 9œ}>Ê LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES Bitxigintza sortzailea ˆÃÕÌiÀˆ>ÊVÀi>̈Û>Ê Ipuin sormena eta kontaketa

Ài>Vˆ˜ÊÞʘ>ÀÀ>Vˆ˜Ê`iÊVÕi˜ÌœÃÊ Zinea eta Literatura

ˆ˜iÊÞʈÌiÀ>ÌÕÀ>Ê Feng Shui Feng Shui Al Andalus-eko artea eta historia Arte e historia de Al Andalus Ekonomiaren oinarriak ˜ÌÀœ`ÕVVˆ˜Ê>ʏ>ÊiVœ˜œ“‰>Ê Egiptoko artea eta historia: Inperio Garaia Arte e historia de Egipto: Imperio Alto Ekialdeko pentsamenduaren oinarriak Introducción al pensamiento oriental Filosofiaren historia: Nietzschetik existentzialismora ˆÃ̜Àˆ>Ê`iʏ>ÊvˆœÃœv‰>\Ê`iÊ ˆiÌâÃV…iÊ>Êi݈ÃÌi˜Vˆ>ˆÃ“œ

Txinako artea eta historia Arte e historia de China Poker Póker

17:00-19:00 19:15-21:15 10:15-12:15 17:00-19:00 17:00-19:00 10:15-12:15 17:00-19:00 19:15-21:15 17:00-19:00 17:00-19:00 19:15-21:15 19:15-21:15 17:00-19:00 19:15-21:15 12:30-14:30 17:00-19:00 12:30-14:30 17:00-19:00 12:30-14:30 12:30-14:30 19:15-21:15 17:00-19:00 19:15-21:15 19:15-21:15 17:00-19:00 19:15-21:15 17:00-19:00 17:00-19:00 20:00-21:00 19:00-20:00 10:15-11:15 11:15-12:15 16:30-18:30 10:15-12:15 10:15-12:15 12:30-14:30 10:15-12:15 16:30-18:30

X 18 – VI 13 16 X – 14 V X 15 – V 13 X 16 – V 14 17 X – 22 V 16 X – 14 V X 16 – V 14 15 X – 13 V X 15 – V 13 14 X – 26 V X 18 – VI 13 18 X – 13 VI X 14 - V 26 17 X – 22 V X 18 – VI 13 17 X – 22 V X 16 – V 14 18 X – 13 VI X 14 - V 26 17 X – 22 V X 14 - V 26 X 17 – V 22 17 X – 22 V 16 X – 14 V X 15 – V 13 15 X – 13 V X 15 – V 13 17 X – 22 V X 14 – V 21 14 X – 21 V X 15 – V 22 15 X – 22 V X 15 – V 13 18 X – 13 VI X 14 - V 26 15 X – 13 V X 16 – V 14 16 X – 14 V

Held. Adult. Held. Held. Adult. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Held. Adult. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult.

Eusk. Cast. Eusk. Eusk. Cast. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Eusk. Cast. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 19:15-21:15 19:15-21:15 17:00-19:00 17:00-19:00 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 19:15-21:15 17:00-19:00 17:00-19:00

II 17 - V 26 4 II – 13 V X 16 – I 29 14 X – 10 II X 15 – I 28 16 X – 29 I X 14 - II 10 15 X – 28 I II 6 – V 22 17 II – 26 V X 18 – II 21 14 X – 10 II X 17 – I 30 14 X – 10 II II 17 - V 26 6 II – 22 V II 4 – V 13 17 X – 30 I X 16 – I 29 15 X – 28 I II 28 – VI 13 18 X – 21 II

Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89


Ardo dastaketa (1)

>Ă&#x152;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;­£ŽĂ&#x160; Lapiko sukaldaritza (1) Cocina de cuchara (1) Pintxo sukaldaritza (1) Cocina de pintxos (1)

19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00

II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13 15 X â&#x20AC;&#x201C; 28 I X 16 â&#x20AC;&#x201C; I 29 16 X â&#x20AC;&#x201C; 29 I II 5 â&#x20AC;&#x201C; V 14 5 II â&#x20AC;&#x201C; 14 V

Held. Adult. Held. Adult. Held. Adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

108 108 108 108 108 108

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES Joku kooperatiboen tailerra Dantza eta psikomotrizidadea Larunbata Eskulanak Larunbata Komiki eta manga marrazketa Larunbata

17:15-18:45 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00

X X X X

4-8 6-9 6-9 13-17

Eusk. Eusk. Eusk. Eusk.

98 98 98 98

17:00-19:00

II 3, 10, 17, 24

held

Eusk.

40

18:00-19:00 Ă&#x160; 17:15-19:15

III 19 â&#x20AC;&#x201C; V 28 Ă&#x160; III 3, 10, 17, 24

held Ă&#x160; held

Eusk.

60

Eusk.

40

17:15-19:15

XI 4, 11, 18, 25

held

Eusk.

40

16:00-18:30

14 X - 16 XII

adult

cast.

70

19:00-20:30

28 XI - 29 V

adult

cast.

50

19:00-21:30

5 XI â&#x20AC;&#x201C; 27 V

adult

cast.

210

18:00-19:00

15 X - 8 IV

adult

cast.

70

17:30-18:30 Ă&#x160; 19:00-20:00 Ă&#x160; 19:15-20:30

23 X - 12 III

adult

cast.

103

23 X - 12 III

adult

cast.

103

15 X - 26 XI

adult

cast.

20

18:00-19:00

3 III - 12 V

adult

cast.

60

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR/AUTORA Haurrei ipuinak nola kontatu ­*iÂ?Â?Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x161;Â&#x153;Ă&#x20AC;}>ÂŽĂ&#x160; Euskal Herriko historia Erdi Aroan: baskoien garaitik (2) Â?Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;>Â?`iĂ&#x160;Â&#x2026;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iĂ&#x20AC;>Â&#x17D;iĂ&#x152;>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;­6Ă&#x160;qĂ&#x160;86°Ă&#x160;iÂ&#x2DC;`i>Â&#x17D;ÂŽĂ&#x160;­Â&#x153;Ă&#x192;jĂ&#x160;Â&#x2DC;}iÂ?Ă&#x160;iÂ&#x201C;>ÂŽĂ&#x160;Ă&#x160; Irakurri aurretik irakurri: Haur literatura irakurketa sustatzeko (Itziar Zubizarreta) Irakurbide feministak literaturan (Iratxe Retolaza) Âş9Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;}>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x20AC;iÂŤiÂ&#x2DC;Ă&#x152;ioÂť\Ă&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2DC;>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Â?Ă&#x160; (3) (Virginia Imaz) Literatura europea (4) (Luisa Etxenike) />Â?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;iĂ&#x192;VĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;VĂ&#x20AC;i>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;>Ă&#x160; (5) (Luisa Etxenike) Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x192;Â&#x17D;>Â?Ă&#x160;iĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>\Ă&#x160; `>`Ă&#x160;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;}Ă&#x2022;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;i`Â&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x160; (6) ­Â&#x153;Ă&#x192;jĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;"Ă&#x20AC;iÂ?Â?>ÂŽĂ&#x160; AnĂĄlisis de la actualidad internacional (7) ­iĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x160;/Â&#x153;Ă&#x20AC;ÂľĂ&#x2022;iÂ&#x201C;>`>ÂŽĂ&#x160; Ă&#x160; AnĂĄlisis de la actualidad internacional (7) ­iĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x160;/Â&#x153;Ă&#x20AC;ÂľĂ&#x2022;iÂ&#x201C;>`>ÂŽĂ&#x160; Ă&#x160; Taller de Ăłpera (I): 1600 - 1850 (8) (Carlos Benito) Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;ÂŤÂ&#x153;Â?Â&#x153;}Â&#x2030;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;iĂ&#x203A;Â&#x153;Â?Ă&#x2022;VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2026;Ă&#x2022;Â&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160; (9) (Francisco Etxeberria)

18 19 19 19

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

VI VI VI VI

13 14 14 14

Liburutegi Nagusia_Biblioteca Central Oharrak

Notas

Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera.

Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160;

Jarduera bai Jarduera ez

DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad.

IKASTURTE OSOKO IKASTAROAK CURSOS ANUALES

Alderdi Eder, z/g Ă&#x160; /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;{nÂŁ{nnĂ&#x160;UĂ&#x160;Â?Â&#x2C6;LĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Ă&#x152;i}Â&#x2C6;>Ă&#x161;>Â?`iĂ&#x20AC;`Â&#x2C6;i`iĂ&#x20AC;J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Azaleztapen tailerra / Taller de encuadernaciĂłn

16:30-18:30

X 03 - IV 24 adulto/a

Elebiduna / BilingĂźe 190

Azaleztapen tailerra II / Taller de encuadernaciĂłn II

18:30-20:30

X 03 - IV 24 held.

Elebiduna / BilingĂźe 190


Lugaritz Kultur Etxea_Centro Cultural Lugaritz

Heriz pasealekua, 20 (Antiguo) Ê /i°\ʙ{ÎÊΣäÇnäÊUʏÕ}>ÀˆÌâŽÕÌÕÀiÌÝi>J`œ˜œÃ̈>°œÀ}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan. (1) (2) (3) (4)

Ibaeta Elkarteguneko bilera aretoan (Illarra Berri kalea, 1-behea) Ibaetako Illarraberri Elkarte Gastronomikoan Txirain Elkartean (Erregezainen kalea, 34 Cristina Enea Fundazioaren kolaborazioarekin

Marrazketa teknikak

17:00-19:00

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

/jV˜ˆV>ÃÊ`iÊ`ˆLՍœÊÊ

19:15-21:15

16 X – 14 V

adult.

Cast.

150

Olio pintura

19:15-21:15

X 14 – V 26

held.

Eusk.

150

Pintura óleo

17:00-19:00

14 X – 26 V

adult.

Cast.

150 140

Taller de pintura

10:30-13:30

15 X – 13 V

adult.

Cast.

Manualidades

17:00-19:00

17 X – 22 V

adult.

Cast.

150

Imitazioko bitxigintza

16:30-18:30

X 18 – VI 13

held.

Eusk.

150

Joskintza (1)

17:30-19:30

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

Costura (1)

10:30-12:30

17 X – 22 V

adult.

Cast.

150

Coaching I

17:00-19:00

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

Coaching II

19:15-21:15

16 X – 14 V

adult.

Cast.

150

Estresa kontrolatzeko teknikak

19:15-21:15

X 15 – V 13

held.

Eusk.

150

Norberaren zainketa eta osasun naturala

17:00-19:00

X 15 – V 13

held.

Eusk.

150

Õ̜VՈ`>`œÊÞÊÃ>Õ`ʘ>ÌÕÀ>Ê

19:15-21:15

17 X – 22 V

adult.

Cast.

150

Psikologia baikorra

10:30-12:30

X 17 – V 22

held.

Eusk.

150

*ÈVœœ}ˆ>Ê«œÃˆÌˆÛ>ÊÊ

17:00-19:00

18 X – 13 VI

adult.

Cast.

150

9œ}>ÊÊ

10:30-12:30

X 15 – V 13

held.

Eusk.

150

9œ}>ÊÊ

10:30-12:30

X 17 - V 22

held.

Eusk.

150

Zeinu hizkuntza I

17:00-19:00

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

Zeinu hizkuntza II

19:15-21:15

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

Zeinu hizkuntza I (1)

10:30-12:30

X 16 – V 14

held.

Eusk.

150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES eta kosmetikagintza naturalak 19:15-21:15

X 15 – I 28

held.

Eusk.

Higiene 89

>L°Ê`iÊ«Àœ`ÕV̜ÃÊÊ`iʅˆ}ˆi˜iÊÞÊVœÃ“j̈V>ʘ>ÌÕÀ>Ê

19:15-21:15

4 II – 13 V

adult.

Cast.

89

ÃiÀ̈ۈ`>`ÊÞÊVœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜ÊÊ

11:00-13:00

15 X – 28 I

adult.

Cast.

89

ÃiÀ̈ۈ`>`ÊÞÊVœ“Õ˜ˆV>Vˆ˜ÊÊ

11:00-13:00

4 II – 13 V

adult.

Cast.

89

Cómo mejorar las relaciones II

11:00-13:00

15 X – 28 I

adult.

Cast.

89

Oroimen tailerra (1)

10:30-12:30

X 15 – I 28

held.

Eusk.

89

Taller de memoria (1)

10:30-12:30

4 II – 13 V

adult.

Cast.

89

Notas

Ahotsa eta mugimendua heziketa tresna gisa

17:00-19:00

X 15 – I 28

held.

Eusk.

89

>ÊۜâÊÞÊiÊ“œÛˆ“ˆi˜ÌœÊVœ“œÊ…iÀÀ>“ˆi˜Ì>Êi`ÕV>̈Û>Ê

17:00-19:00

4 II – 13 V

adult.

Cast.

89

œÃʫ՘̜Ãʈ˜`ˆV>˜ÊœÃÊ`‰>ÃÊ`iʏ>ÊÃi“>˜>Ê`iʏ՘iÃÊ>ÊۈiÀ˜iðÊ

Guraso eta haurren harremanetarako estrategiak

19:15-21:15

X 14 – II 10

held.

Eusk.

89

Guraso eta nerabeen harremanetarako estrategiak

19:15-21:15

II 17 – V 26

held.

Eusk.

89

Haurren elikadura: menu orekatuak nola prestatu

17:00-19:00

X 14 – II 10

held.

Eusk.

89

ˆ“i˜Ì>Vˆ˜Êi˜Ê>ʈ˜v>˜Vˆ>\Êi>LœÀ>Vˆ˜Ê`iʓi˜ÖÃÊiµÕˆˆLÀ>`œÃ

17:00-19:00

17 II – 26 V

adult.

Cast.

89

Kirol elikadura eta menuak nola prestatu

19:15-21:15

X 15 – I 28

held.

Eusk.

89

19:15-21:15

4 II – 13 V

adult.

Cast.

89

Ardo dastaketa (3)

19:30-21:30

X 14 – II 10

held.

Eusk.

108

Ardo dastaketa (2)

17:30-19:30

X 15 – I 28

held.

Eusk.

108

>Ì>Ê`iÊۈ˜œÃʭήÊ

19:30-21:30

17 II – 26 V

adult.

Cast.

108

>Ì>Ê`iÊۈ˜œÃÊ­Ó®Ê

19:30-21:30

4 II – 13 V

adult.

Cast.

108

Brasildar sukaldaritza (2)

19:30-21:30

X 15 – I 28

held.

Eusk.

108

Mediterraneoko sukaldaritza (2)

17:30-19:30

II 17 – V 26

held.

Eusk.

108

Munduko arrozak (2)

19:30-21:30

X 14 – II 10

held.

Eusk.

108

Arroces del mundo (2)

17:30-19:30

4 II – 13 V

adult.

Cast.

108

Single-entzako sukaldaritza (3)

17:30-19:30

X 14 – II 10

held.

Eusk.

108

Cocina para singles (3)

19:30-21:30

17 II – 26 V

adult.

Cast.

108

Sukaldaritza begetarianoa (2)

17:30-19:30

II 5 – V 14

held.

Eusk.

108

Sukaldaritza tradizionala (2)

17:30-19:30

X 16 – I 29

held.

Eusk.

108

Zeliakoentzat sukaldaritza erraza (3)

19:30-21:30

X 14 – II 10

held.

Eusk.

108

Cocina fácil para celiacos (3)

17:30-19:30

17 II – 26 V

adult.

Cast.

108

Ý«ÀjÃÃÊ-Վ>`>ÀˆÌâ>Ê­Ó®Ê

19:30-21:30

II 17 – V 26

held.

Eusk.

108

œVˆ˜>ÊiÝ«ÀjÃÃÊ­Ó®Ê

17:30-19:30

15 X – 28 I

adult.

Cast.

108

II 6 – V 22 4 II – 13 V V 24

held. adult. held.

Eusk. Cast. Eusk.

89 89 5

Día con actividad. Día sin actividad. V̈ۈ`>`ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiʜLÌi˜iÀÊ Àj`ˆÌœÃÊ`iʈLÀiÊ iVVˆ˜Êi˜Ê1*6É 1Ê«œÀÊ,i܏ÕVˆ˜Ê`iʏ>ÊۈViÀÀiV̜À>Ê`iÊ >“«ÕÃÊ`iʈ«Õ⎜>Ê`iÊ ÓxÊ`iʍ՘ˆœÊ`iÊÓä£ÓÆʘœÊœLÃÌ>˜Ìi]ÊiÃÌ>Ê`iVˆÃˆ˜Ê˜œÊiÃÊÛ?ˆ`>Ê«>À>Ê >Õ“˜>`œÊµÕiÊVÕÀÃiÊ՘ÊÀ>`œ°Ê >Ãʈ˜vœÀ“>Vˆ˜Êi˜ÊiÊÌijvœ˜œÊ™{ÎÊä£nxäÇ° (1) En la sala de reusk.niones de Ibaeta Elkartegunea (c/ Illarra Berri, 1 bajo) (2) En la Sociedad Gastronómica Illarraberri de Ibaeta (3) En la sociedad Txirain (Escolta Real, 34) (4) En colaboración con la Fundación Cristina Enea

ÕÌÀˆVˆ˜Ê`i«œÀ̈Û>ÊÞÊi>LœÀ>Vˆ˜Ê`iʓi˜ÖÃ

ETXEKO LANDA Baratza zure balkoian (4) El huerto en tu balcón (4) Birziklatutako baratza bertikala (4)

larunbata

17:00-19:00 17:00-19:00 11:00-13:00

Xomorroentzako hotelak (4)

larunbata

17:00-19:00

V 24

held.

Eusk.

5

98

ARTE ESZENIKOAK / ARTES ESCÉNICAS Antzerkia I

19:15-21:15

X 17 – I 30

held.

Eusk.

Antzerkia II

19:15-21:15

II 6 – V 22

held.

Eusk.

98

œÜ˜Ê

19:15-21:15

X 14 – II 10

held.

Eusk.

98

œÜ˜Ê

19:15-21:15

17 II – 26 V

adult.

Cast.

98

Teatro I

19:15-21:15

15 X – 13 V

adult.

Cast.

165

Teatro II

19:15-21:15

16 X – 14 V

adult.

Cast.

165

Txotxongilo tailerra I

19:15-21:15

X 17 – I 30

held.

Eusk.

98

Txotxongilo tailerra II

19:15-21:15

II 6 – V 22

held.

Eusk.

98


HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES 17:30-18:30 Dantza haur txiki

X 14 - V 22

5-6

Eusk.

98

Antzerkia

17:00-18:30

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

6-9

Eusk.

105

11:30-13:00

X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

6-9

Eusk.

105

17:30-19:00

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

6-9

Eusk.

98

Antzerkia

larunbata

Eskulanak (1) Marrazketa eta pintura

larunbata

10:00-11:30

X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

6-9

Eusk.

98

Marrazketa, pintura eta sormena (1)

larunbata

10:30-12:00

III 8 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

6-9

Eusk.

51

Xake (1)

larunbata

10:30-12:00

X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22

6-9

Eusk.

51

Arkitektura haurrentzat

larunbata

11:30-13:00

X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

9 - 12

Eusk.

98

Hip hop

larunbata

10:00-11:30

X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

9 - 12

Eusk.

98

Joku, magia eta malabarrak (1)

17:30-19:00

II 6 â&#x20AC;&#x201C; V 22

9 - 12

Eusk.

51

1ÂŤVĂ&#x17E;VÂ?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;­LÂ&#x2C6;Ă&#x20AC;âÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â?>ÂŤiÂ&#x2DC;>ÂŽĂ&#x160;

18:45-20:15

X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

9 - 12

Eusk.

98

Sortu zure komikia (1)

17:30-19:00

X 17 â&#x20AC;&#x201C; I 30

9 - 12

Eusk.

51

Antzerkia

18:45-20:15

X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

10 - 13

Eusk.

105

Fanzine tailerra I

larunbata

11:30-13:00

X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22

13 - 17

Eusk.

51

Fanzine tailerra II

larunbata

11:30-13:00

III 8 â&#x20AC;&#x201C; VI 21

13 - 17

Eusk.

51

10:00 -14:00

XII 14

held.

Eusk.

35

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA larunbata Aktorearen dramaturgia (Ander Lipus)

16:00-20:00 iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x192;Â&#x153;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x152;â>Ă&#x160;­Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;>L>Ă&#x17E;iÂ&#x2DC;ÂŽĂ&#x160; AutogestiĂłn musical (Ainara LegardĂłn)

Larunbata igandea

19:15-21:15

X 17 - V 22

held.

Eusk.

150

10:00-14:00 16:00-20:00 10:00-14:00

X 19 eta 20

adult.

Cast.

20

Loiola Kultur Etxea _Centro Cultural Loiola

Aralar Mendikatea, 17 Ă&#x160; /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;{x{Ă&#x2C6;äxĂ&#x160;UĂ&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x2C6;Â&#x153;Â?>Â&#x17D;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;iĂ&#x152;Ă?i>J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan. (1) Etxarrienen (Elenategi, 2, Martutene) (2) Ur-Kirolak elkartean (Aralar Mendikatea, 1)

Notas Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160; DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`>`Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x153;LĂ&#x152;iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;j`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;LĂ&#x20AC;iĂ&#x160; Â?iVVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;1*6Ă&#x2030; 1Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; ,iĂ&#x192;Â&#x153;Â?Ă&#x2022;VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;ViĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;iVĂ&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; >Â&#x201C;ÂŤĂ&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x2022;âÂ&#x17D;Â&#x153;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;xĂ&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x160; Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x153;LĂ&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;Ă&#x152;i]Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x160;`iVÂ&#x2C6;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;?Â?Â&#x2C6;`>Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Â?Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2DC;>`Â&#x153;Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;>`Â&#x153;°Ă&#x160; >Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?jvÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;ä£nxäĂ&#x2021;° (1) En el Centro Etxarriene (Elenategi, 2, Martutene) (2) En la sociedad UR-Kirolak (Sierrra de Aralar, 1)

Marrazketa teknikak /jVÂ&#x2DC;Â&#x2C6;V>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;`Â&#x2C6;LĂ&#x2022;Â?Â&#x153;Ă&#x160; Erriberako aroztegia (maketak)

>Ă&#x20AC;ÂŤÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x2030;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;LiĂ&#x20AC;>Ă&#x160;­Â&#x201C;>ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x152;>Ă&#x192;ÂŽĂ&#x160; Joskintza Costura Mandalak Mandalas Dantza latino eta tropikalak >Â&#x2C6;Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;Â?>Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;ÂŤÂ&#x2C6;V>Â?iĂ&#x192;Ă&#x160; Sabel Dantza

>Â&#x2DC;â>Ă&#x160;`iÂ?Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;iĂ&#x160; Vintage jazz dantza >Â&#x2C6;Â?iĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;>}iĂ&#x160;Â?>ââĂ&#x160; Adimen eta abetegi emozionala Â&#x2DC;Ă&#x152;iÂ?Â&#x2C6;}iÂ&#x2DC;VÂ&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;>LiVi`>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;iÂ&#x201C;Â&#x153;VÂ&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;>Â?Ă&#x160; Biodantza Biodanza Estresa kontrolatzeko teknikak /jVÂ&#x2DC;Â&#x2C6;V>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;VÂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;Â?Ă&#x160;`iĂ&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;jĂ&#x192;Ă&#x160; Meditazio eta arnasketa i`Â&#x2C6;Ă&#x152;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;Ă&#x20AC;iĂ&#x192;ÂŤÂ&#x2C6;Ă&#x20AC;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160; Osasun zientziak Ciencias de la salud aplicadas Mitologia eta emakumeak Ă&#x2022;Â?iĂ&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Â?Â&#x153;}Â&#x2030;>Ă&#x160; Pilates Pilates Pilates (1) Pilates (1) PNL Coaching PNL Coaching Tai Ji Tai Chi 9Â&#x153;}>Ă&#x160;­£ŽĂ&#x160;Ă&#x160; 9Â&#x153;}>Ă&#x160;­£ŽĂ&#x160;

16:30-18:30 19:00-21:00 16:30â&#x20AC;&#x201C;18:30 19:00-21:00 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 19:00-21:00 19:00-21:00 16:30-18:30 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 16:30-18:30 19:00-21:00 16:30-18:30 16:30-18:30 19:00-21:00 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 19:00-21:00 19:00-21:00 16:30-18:30 19:00-20:00 20:00-21:00 17:00-18:00 18:00-19:00 16:30-18:30 19:00-21:00 10:30-12:30 10:30-12:30 18:30-20:30 18:30-20:30

X 16 14 X X 16 15 X X 14 15 X X 15 14 X X 17 16 X X 14 15 X X 18 18 X X 17 17 X X 16 15 X X 18 18 X X 18 17 X X 15 15 X X 16 16 X X 14 14 X X 15 15 X X 14 14 X X 16 15 X X 16 14 X

â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 26 V â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; V 26 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; V 13 â&#x20AC;&#x201C; 26 V â&#x20AC;&#x201C; V 22 â&#x20AC;&#x201C; 14 V â&#x20AC;&#x201C; V 26 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; VI 13 â&#x20AC;&#x201C; 13 VI â&#x20AC;&#x201C; V 22 â&#x20AC;&#x201C; 22 V â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; VI 13 â&#x20AC;&#x201C; 13 VI â&#x20AC;&#x201C; VI 13 â&#x20AC;&#x201C; 22 V â&#x20AC;&#x201C; V 13 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 14 V â&#x20AC;&#x201C; V 21 â&#x20AC;&#x201C; 21 V â&#x20AC;&#x201C; V 22 â&#x20AC;&#x201C; 22 V â&#x20AC;&#x201C; V 26 â&#x20AC;&#x201C; 26 V â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 13 V â&#x20AC;&#x201C; V 14 â&#x20AC;&#x201C; 26 V

held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES 19:00-21:00 X 15 â&#x20AC;&#x201C; I 28 Sukaldaritza tradizionala (2) Sukaldaritza tradizionala (2) 19:00-21:00 II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13 Cocina tradicional (2) 17:00-19:00 15 X â&#x20AC;&#x201C; 28 I Cocina tradicional (2) 17:00-19:00 4 II â&#x20AC;&#x201C; 13 V

held. held. adult. adult.

Eusk. Eusk. Cast. Cast.

108 108 108 108

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES Eskulanak larunbata 10:30-12:00 X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 14

6-9

Eusk.

98


Intxaurrondo Kultur Etxea _Centro Cultural Intxaurrondo Marrazketa eta komikia

Â&#x2C6;LĂ&#x2022;Â?Â&#x153;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;VÂ?Â&#x201C;Â&#x2C6;VĂ&#x160; Dantza latinoak Bailes Latinos Dj Dj Eusk.al Dantzak Flamenco Kapoeira Capoeira Erreflexoterapia Reflexoterapia Gorputz hizkuntza Lenguaje del cuerpo

17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 19:00-21:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00

Guraso eta haurren harremanetarako estrategiak

Felix Gabilondo plaza, 1 /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x2021;Ă&#x160;Â&#x2122;Ă&#x17D;Ă&#x160;{Ă&#x17D;Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă?>Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x2DC;`Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;iĂ&#x152;Ă?i>J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan.

Notas Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160; DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. Ă&#x160;Ă&#x160;VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`>`Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x153;LĂ&#x152;iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;j`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;LĂ&#x20AC;iĂ&#x160; Â?iVVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;1*6Ă&#x2030; 1Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; ,iĂ&#x192;Â&#x153;Â?Ă&#x2022;VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;ViĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;iVĂ&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; >Â&#x201C;ÂŤĂ&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x2022;âÂ&#x17D;Â&#x153;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;xĂ&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x160; Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x153;LĂ&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;Ă&#x152;i]Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x160;`iVÂ&#x2C6;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;?Â?Â&#x2C6;`>Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Â?Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2DC;>`Â&#x153;Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;>`Â&#x153;°Ă&#x160; >Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?jvÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;ä£nxäĂ&#x2021;°

>LÂ&#x2C6;Â?Â&#x2C6;`>`iĂ&#x192;Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;>Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;­Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x161;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x2030;>Ă&#x192;ÂŽĂ&#x160; Jarrera hezkuntza eta luzatze ariketak `Ă&#x2022;V>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>Â?Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x20AC;>Â&#x201C;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160; Nutrizio coaching Coaching nutricional Sendabelarrak Plantas medicinales 9Â&#x153;}>Ă&#x160; 9Â&#x153;}>Ă&#x160;

X 18 15 X X 14 17 X X 18 18 X X 17 14 X X 18 18 X X 16 17 X X 16 17 X X 16 14 X X 15 16 X X 14 16 X X 15 16 X X 16 15 X

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

VI 13 13 V V 26 22 V VI 13 13 VI V 22 26 V VI 13 13 VI V 14 22 V V 14 22 V V 14 26 V V 13 14 V V 26 14 V V 13 14 V V 14 13 V

held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast. eusk. cast.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES 19:00-21:00 Bizikletaren oinarrizko konponketak Nociones bĂĄsicast. para arreglar tu bicicleta 19:00-21:00 Orientazioa: mapatik GPSra 19:00-21:00 OrientaciĂłn: del mapa al GPS 19:00-21:00

X 17 â&#x20AC;&#x201C; I 30 14 X â&#x20AC;&#x201C; 10 II II 6 â&#x20AC;&#x201C; V 22 17 II â&#x20AC;&#x201C; 26 V

held. adult. held. adult.

eusk. cast. eusk. cast.

89 89 89 89

ETXEKOLANDA Baratza zure balkoian El huerto en tu balcĂłn Birziklatutako baratza bertikala Xomorroentzako hotela

II 5 â&#x20AC;&#x201C; V 14 17 II â&#x20AC;&#x201C; 26 V V24 V24

held. adult. familiarra familiarra

eusk. cast. Eusk. eusk.

89 89 5 5

6-9 7-12

eusk. eusk.

98 98

Larunbata Larunbata

17:00-19:00 17:00-19:00 11:00-13:00 17:00-19:00

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES 17:30-19:00 X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 Bitxigintza Gitarra 17:30-19:00 X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

Larrotxene Kultur Etxea _Centro Cultural Larrotxene

Intxaurrondo kalea, 57 (Intxaurrondo) Ă&#x160; /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x201C;Â&#x2122;ÂŁÂ&#x2122;x{Ă&#x160;UĂ&#x160;Â?>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x152;Ă?iÂ&#x2DC;iÂ&#x17D;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;iĂ&#x152;Ă?i>J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai. Jarduera ez. UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan. (1) Intxaurrondo Zaharreko Makrobiotiko jatetxea

Notas Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160; DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. Ă&#x160;Ă&#x160;VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`>`Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x153;LĂ&#x152;iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;j`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;LĂ&#x20AC;iĂ&#x160; Â?iVVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;1*6Ă&#x2030; 1Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; ,iĂ&#x192;Â&#x153;Â?Ă&#x2022;VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;ViĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;iVĂ&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; >Â&#x201C;ÂŤĂ&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x2022;âÂ&#x17D;Â&#x153;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;xĂ&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160; Â&#x153;LĂ&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;Ă&#x152;i]Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x160;`iVÂ&#x2C6;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;?Â?Â&#x2C6;`>Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Â?Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2DC;>`Â&#x153;Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;>`Â&#x153;°Ă&#x160; >Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?jvÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;ä£nxäĂ&#x2021;° (1) En el restaurante MacrobiĂłtico de Intxaurrondo Viejo

Altzarien zaharberritzea RestauraciĂłn Egur talla Talla en madera Euskal dantza >Â&#x2C6;Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Ă&#x192;VÂ&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x160; Bach loreak Flores de Bach Denboraren kudeaketa eraginkorra Gestiona tu tiempo eficazmente Mantentze gimnasia Gimnasia de mantenimiento Pilates Pilates Sexualitate tailerra Taller de sexualidad Tai-ji Tai-chi

17:00-19:00 17:00-19:00 19:00-21:00 19:00-21:00 17:00-19:00 16:00-18:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-20:00 20:00-21:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14 17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14 15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14 14 X â&#x20AC;&#x201C; 26 V X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 18 X â&#x20AC;&#x201C; 13 VI X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13 14 X â&#x20AC;&#x201C; 26 V X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V X 15 â&#x20AC;&#x201C; VI 13 15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 VI X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26 17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. cast. Eusk. Cast. Eusk. cast. Eusk. Cast.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22 III 8 â&#x20AC;&#x201C; VI 14

held. adult.

Eusk. cast.

108 108

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES 17:00-18:30 X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13 Joku kooperatiboen tailerra Marrazketa 17:00-18:30 X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26 Plastilina 17:00-18:30 X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

6-9 6-9 6-9

eusk. eusk. eusk.

98 98 98

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x192;Â&#x153;Â?>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x152;â>Ă&#x160;­Â&#x153;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;>L>Ă&#x17E;iÂ&#x2DC;ÂŽĂ&#x160; 19:00-21:00

Held.

Eusk.

150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES Sukaldaritza makrobiotikoa (1) Larunbata 10:00-13:00 Cocina MacrobiĂłtica (1) SĂĄbados 10:00-13:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14


IKUS-ENTZUNEZKO IKASTAROAK / CURSOS DE AUDIOVISUALES. TrinkoakÂ&#x2021;Â&#x2DC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;

Ă&#x160;

Aktorea kamara aurrean (Eneko Olasagasti)

2 aste, 30 ordu

Dokumentalak ­Â&#x153;Ă&#x20AC;}iĂ&#x160;Â&#x2C6;Â?ÂłÂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;>Â&#x161;Â&#x153;ÂŽĂ&#x160;

{Ă&#x160;>Ă&#x192;Ă&#x152;i]Ă&#x160;Ă&#x2C6;äĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x20AC;`Ă&#x2022;Ă&#x160;

Ă&#x160;

17:30-20:30

X4 X7-X11 X21-X24

held.

eusk.

110

17:30-20:30 Ă&#x160;

X14-X18 8ÂŁÂŁÂ&#x2021;8ÂŁx XI25-XI29 XII16-XII20

held.

eusk.

190

17:30-20:30

held.

eusk.

110

2 aste, 30 ordu

II3-II7 II17-II21

AnimaciĂłn ­Ă&#x192;>LiÂ?Ă&#x160;iĂ&#x20AC;}Ă&#x2022;iĂ&#x20AC;>Ă&#x160;ÂłĂ&#x160;âÂ&#x2C6;LiÂ&#x2DC;iĂ&#x160;"Â&#x161;i`iĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;>ÂŽĂ&#x160;

17:30-20:30 Ă&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x192;]Ă&#x160;Ă&#x17D;äĂ&#x160;Â&#x2026;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Ă&#x192;Ă&#x160;

12V-16V ÂŁÂ&#x2122;6Â&#x2021;Ă&#x201C;Ă&#x17D;6

adult.

Cast.

110

Guiones: iniciaciĂłn (Jorge Gil)

17:30-20:30 4 semana, 60 horas

4XI-8XI 18XI-22XI 9XII-13XII 13I-17I

adult.

Cast.

190

Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x192;\Ă&#x160;>Ă&#x203A;>Â&#x2DC;â>`Â&#x153;Ă&#x160; (Michel Gaztambide)

17:30-21:30 2 semanas, 30 horas

24II-28II 7IV-11IV 26V-30V

adult.

Cast.

190

*Ă&#x20AC;Â&#x153;`Ă&#x2022;VVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;>Ă&#x2022;`Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x2022;>Â?Ă&#x160; (Leire Apellaniz)

17:30-20:30 2 semanas, 30 horas

27I-31I 10II-14II

adult.

Cast.

110

Final Cut X (Laura Arana)

17:30-21:30 1 semanas, 20 horas

7X-11X

adult.

Cast.

180

Pantaila irekia ­Â&#x2DC;>Ă&#x160;iâiĂ&#x152;>Ă&#x160;ÂłĂ&#x160;âÂ&#x2C6;LiÂ&#x2DC;iĂ&#x160;"Â&#x161;i`iĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;>ÂŽĂ&#x160;

Larunbata

8-16

eusk.

120

Errealizazioa

(Koldo Almandoz)

11:00-13:00

X 19 â&#x20AC;&#x201C; IV 12

BIDEO IKASLEENTZAKO ESKAINTZA. Larrotxeneko 2013-2014 honetako ikus-entzunezko ikastaroetan matrikulatutakohelduek honako hau lortuko dute: 2013ko Beldurrezko Zinemaren Asterakoabono bat (Victoria Eugenia Antzokirako emanaldiak), eta %50eko deskontua Nosferatu denboraldiko abonuetan.

OFERTA PARA ALUMNADO DE VĂ?DEO: Todas las personas adultas matriculadas en este 2013-2014 en los cursos >Ă&#x2022;`Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x2022;>Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x152;Ă?iÂ&#x2DC;i]Ă&#x160;VÂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x152;>Ă&#x20AC;?Â&#x2DC;Ă&#x160;VÂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;>LÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;>Ă&#x160;}Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160; Â?>Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;iĂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;`iÂ?Ă&#x160;/i>Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x160;6Â&#x2C6;VĂ&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>iĂ&#x2022;}iÂ&#x2DC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â?>Ă&#x160;-iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;>Â&#x2DC;Ă&#x152;?Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;VÂ&#x153;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;`iĂ&#x160; /iĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;`iÂ?Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x17D;]Ă&#x160;>Ă&#x192;Â&#x2030;Ă&#x160;VÂ&#x153;Â&#x201C;Â&#x153;Ă&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;xä¯Ă&#x160;`iĂ&#x160;`iĂ&#x192;VĂ&#x2022;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;>LÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;VÂ&#x2C6;VÂ?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160; Nosferatu de la temporada.

Aiete Kultur Etxea _Centro Cultural Aiete

Aiete pasealekua, 63 (Aiete) /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;{nÂŁÂ&#x2122;Ă&#x201C;äĂ&#x160;UĂ&#x160;>Â&#x2C6;iĂ&#x152;iÂ&#x17D;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;iĂ&#x152;Ă?i>J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUko Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2010eko uztailaren 27ko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen ebazpenari esker, aitzitik erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasteentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan

Notas Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160; DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`>`Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x153;LĂ&#x152;iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;j`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;LĂ&#x20AC;iĂ&#x160; Â?iVVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;1*6Ă&#x2030; 1Ă&#x160; por ResoluciĂłn de la Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de 27 de julio de Ă&#x201C;ä£äĂ&#x2020;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x153;LĂ&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;Ă&#x152;i]Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x160;`iVÂ&#x2C6;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;?Â?Â&#x2C6;`>Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;>Â?Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2DC;>`Â&#x153;Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;>`Â&#x153;°Ă&#x160;?Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?jvÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;ä£nxäĂ&#x2021;

Akuarela Acuarela Akuarela II Acuarela II Olio pintura Pintura al Ăłleo Olio pintura II Pintura al Ăłleo II Akuarela tailerra (hamabostaldia) />Â?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;>VĂ&#x2022;>Ă&#x20AC;iÂ?>Ă&#x160;­¾Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2DC;ViÂ&#x2DC;>Â?ÂŽĂ&#x160; Olio pintura tailerra (hamabostaldia) />Â?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŤÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Â?Ă&#x160;Â?Â?iÂ&#x153;Ă&#x160;­¾Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2DC;ViÂ&#x2DC;>Â?ÂŽĂ&#x160; Adimen emozionala Inteligencia emocional Oroimen tailerra Taller de memoria

18:00-20:00 18:30-20:30 18:30-20:30 18:30-20:30 16:30-18:30 18:00-20:00 18:30-20:30 18:00-20:00 16:00-18:00 16:30-18:30 16:30-18:30 18:30-20:30 16:30-18:00 16:30-18:00 18:00-19:30 16:30-18:00

VI 13 22 V V 14 13 V V 13 22 V V 14 13 VI V 22 14 V V 13 14 V 14 V V 14 V 13 13 V

held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. adult. held. held. adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

150 150 150 150 150 150 150 150 93 93 93 93 113 113 113 113

X 16 â&#x20AC;&#x201C; I 29 16 X â&#x20AC;&#x201C; 29 I X 16 â&#x20AC;&#x201C; I 29 19 X â&#x20AC;&#x201C; 22 II X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22 ÂŁÂ&#x2122;Ă&#x160;8Ă&#x160;qĂ&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x160; X 15 â&#x20AC;&#x201C; I 28 16 X â&#x20AC;&#x201C; 29 I X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22 19 X â&#x20AC;&#x201C; 22 II III 8 â&#x20AC;&#x201C; VI 14 8 III â&#x20AC;&#x201C; 14 VI II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13 15 X â&#x20AC;&#x201C; 28 I X 17 â&#x20AC;&#x201C; I 30 18 X â&#x20AC;&#x201C; 21 II X 17 â&#x20AC;&#x201C; I 30 18 X â&#x20AC;&#x201C; 21 II X 16 â&#x20AC;&#x201C; I 29 17 X â&#x20AC;&#x201C; 30 I X 16 â&#x20AC;&#x201C; I 29 17 X â&#x20AC;&#x201C; 30 I X 15 â&#x20AC;&#x201C; I 28 4 II â&#x20AC;&#x201C; 13 V

held. adult. held. adult. held. >`Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;°Ă&#x160; held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult. held. adult.

Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk.

>Ă&#x192;Ă&#x152;°Ă&#x160; Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast. Eusk. Cast.

68 68 68 68 45 {x 45 45 45 45 45 45 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 108 108

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES Euskal dantzak familian Larunbata 10:30-11:30 X 19 â&#x20AC;&#x201C; II 22 Marrazketa eta pintura (2007-2008-2009) 17:30-19:00 X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13 Harmonika Larunbata 10:00-11:00 X 19 â&#x20AC;&#x201C; VI 14 Marrazketa eta pintura (2004-2005-2006) 17:30-19:00 X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14 Gitarra hastapena 17:30-19:00 X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13 Gitarra aurreratua 17:30-19:00 X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 Harmonika 17:30-18:30 X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22 Txalaparta (lauhilabetekoa) 17:30-19:00 II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13

4-8 5-7 6-9 8-10 13-17 13-17 13-17 13-17

Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk. Eusk.

34 98 57 98 98 98 57 51

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA Ilustrazio tailerra: Nola sortu album ilustratu bat (Aitziber Alonso) 17:30-19:00

8-12

Eusk.

40

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES 19:00-20:30 Didgeridoo Didgeridoo 19:00-20:30 Gaita 19:00-20:30 Gaita SĂĄbado 12:00-13:30 Kriskitinak Larunbata 10:00-11:00

>Ă&#x192;Ă&#x152;>Â&#x161;Ă&#x2022;iÂ?>Ă&#x192;Ă&#x160; -?L>`Â&#x153;Ă&#x160; ÂŁÂŁ\ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x201C;\ääĂ&#x160; Harmonika 17:30-18:30 ArmĂłnica 17:30-18:30 Panderoa I Larunbata 13:00-14:00 Pandero I SĂĄbado 12:00-13:00 Panderoa II Larunbata 13:00-14:00 Pandero II SĂĄbado 12:00-13:00 Txalaparta 18:30-20:30 Txalaparta 18:30-20:30 Estresari aurre egitea puntu-lanekin 18:00-20:00 /iĂ&#x20AC;>ÂŤÂ&#x2C6;>Ă&#x160;>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;jĂ&#x192;Ă&#x160;VÂ&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?>LÂ&#x153;Ă&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x160; 18:00-20:00 Coaching 18:30-20:30 Coaching 18:30-20:30 Harremanak nola hobetu 16:00-18:00 CĂłmo mejorar las relaciones 16:00-18:00 Jantzien konponketa eta berreskuratzea 18:00-20:00 Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;i}Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;Ă&#x20AC;iVĂ&#x2022;ÂŤiĂ&#x20AC;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;`>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x20AC;Ă&#x160; 18:00-20:00 Ardo dastaketa 18:30-20:30

>Ă&#x152;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160; 18:30-20:30

X 18 17 X X 16 15 X X 15 17 X X 16 18 X X 17 16 X X 15 16 X 16 X X 16 X 15 15 X

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

XI: 8, 15, 22


Okendo Kultur Etxea _Centro Cultural Okendo Akuarela I

19:00-21:00

X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22

held.

eusk.

150

Acuarela I

19:00-21:00

14 X â&#x20AC;&#x201C; 26 V

adult.

cast.

150

Akuarela II

11:00-13:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

held.

eusk.

150

Acuarela II

16:30-18:30

16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V

adult.

cast.

150

Olio pintura I

10:30-12:30

X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

held.

eusk.

150

Olio pintura I

18:30-20:30

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

150

Pintura al Ăłleo I

10:30-12:30

16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V

adult.

cast.

150

Pintura al Ăłleo I

16:30-18:30

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

150

Olio pintura II

16:30-18:30

X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

held.

eusk.

150

Olio pintura II

19:00-21:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

Pintura al Ăłleo II

10:30-12:30

15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

adult.

cast.

150

Pintura al Ăłleo II

16:30-18:30

15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

adult.

cast.

150

Pintura tailerra (hamabostaldia)

16:00-19:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

held.

eusk.

93

/>Â?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;ÂŤÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;­¾Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2DC;ViÂ&#x2DC;>Â?ÂŽĂ&#x160;

11:00-14:00

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

93

Barruko dekorazioa

17:30-19:30

X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22

held.

eusk.

150

DecoraciĂłn de interiores

11:00-13:00

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

150

Skrap booking tailerra

11:00-13:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

held.

eusk.

150

Taller de Skrap booking

17:00-19:00

15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

adult.

cast.

150

Oroimen tailerra

17:00-19:00

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

150

Taller de memoria

16:30-18:30

14 X â&#x20AC;&#x201C; 26 V

adult.

cast.

150

Psikologia baikorra

19:00-21:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

*Ă&#x192;Â&#x2C6;VÂ&#x153;Â?Â&#x153;}Â&#x2030;>Ă&#x160;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x192;Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;>Ă&#x160;

19:00-21:00

18 X â&#x20AC;&#x201C; 13 VI

adult.

cast.

150

Astronomia

10:30-12:30

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x2030;>Ă&#x160;

19:00-21:00

15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

adult.

cast.

150

Opera tailerra

19:00 -21:30

X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

held.

eusk.

150

Taller de Ăłpera

19:00-21:30

16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V

adult.

cast.

150

Notas

Artelan bat nola begiratu

10:30-12:30

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

150

CĂłmo leer una obra de arte

19:00-21:00

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

150

Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Â&#x2C6;V>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x2030;>Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x192;iÂ&#x201C;>Â&#x2DC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;iĂ&#x192;Ă&#x160;>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x192;°Ă&#x160;

Arte garaikidearen historia

19:00-21:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

Eusk.

150

Erromanikoko historia eta artea

17:00-19:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;`iÂ?Ă&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x201C;?Â&#x2DC;Â&#x2C6;VÂ&#x153;Ă&#x160;

19:00 -21:00

15 X â&#x20AC;&#x201C; 13 V

adult.

cast.

150

Inguruko arkitekturaren historia

11:00-13:00

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

150

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x20AC;ÂľĂ&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iVĂ&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;`iÂ?Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;

17:00-19:00

16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V

Adult.

cast.

150

Meteorologia

19:00-21:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

iĂ&#x152;iÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x153;Â?Â&#x153;}Â&#x2030;>Ă&#x160;

19:00-21:00

14 X â&#x20AC;&#x201C; 26 V

Adult.

cast.

150

Mutu zinea: arte baten jaiotza

17:00-19:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

held.

eusk.

150

Cine Mudo: El nacimiento de un arte

19:00-21:00

16 X â&#x20AC;&#x201C; 14 V

adult.

cast.

150

Xakea-oroimena

19:00-21:00

X 18 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

held.

eusk.

150

Ajedrez-memoria

19:30-21:30

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

150

LAU HILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS CUATRIMESTRALES Mozorroak prestatzeko tailerra 17:00-19:00

II 28 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

held.

eusk.

89

Taller para preparar disfraces

19:00-21:00

18 X â&#x20AC;&#x201C; 21 II

adult.

cast.

89

Barrokoko historia eta artea

19:00-21:00

II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

89

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;`iÂ?Ă&#x160; >Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x153;VÂ&#x153;Ă&#x160; Baskoiak

19:00-21:00 19:00-21:00

15 X -28 I II 6 â&#x20AC;&#x201C; V 22

adult. held.

cast. eusk.

89 89

Vascones Berpizkundeko historia eta artea

19:00-21:00 19:00-21:00

17 X â&#x20AC;&#x201C; 30 I II 28 â&#x20AC;&#x201C; VI 13

adult. held.

cast. eusk.

89 89

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;`iÂ?Ă&#x160;,iÂ&#x2DC;>VÂ&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x2C6;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x160;

17:00-19:00

18 X - 21 II

adult.

cast.

89

Gotikoko historia eta artea

17:00-19:00

X 18 â&#x20AC;&#x201C; II 21

held.

eusk.

89

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;>Ă&#x160;Ă&#x17E;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iĂ&#x160;`iÂ?Ă&#x160;}Â?Ă&#x152;Â&#x2C6;VÂ&#x153;Ă&#x160;

19:00-21:00

II 28 - VI 6

held.

eusk.

89

Musikalari genio haundienak

19:00-21:00

II 4 â&#x20AC;&#x201C; V 13

held.

eusk.

89

Grandes genios de la mĂşsica

19:00-21:00

15 X â&#x20AC;&#x201C; 28 I

adult.

cast.

89

HAUR ETA GAZTE IKASTAROAK / CURSOS INFANTILES Y JUVENILES Bisuteria tailerra 17:30-19:00

X 16 â&#x20AC;&#x201C; V 14

6-9

eusk.

98

Fimo tailerra

17:30-19:00

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

6-9

eusk.

98

Papiroflexia tailerra

17:30-19:00

X 15 â&#x20AC;&#x201C; V 13

6-9

eusk.

98

Pintura tailerra

17:30-19:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; V 26

6-9

eusk.

98

Ă&#x2022;Â&#x201C;ÂŤÂ&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;VÂ?>Ă&#x17E;Ă&#x160;

17:30-19:00

X 17 â&#x20AC;&#x201C; V 22

6-9

eusk.

98

17:30-19:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; VI 9

held.

eusk.

30

19:30-21:00

X 14 â&#x20AC;&#x201C; VI 9

held.

eusk.

30

Cita literaria. (Luisa Etxenike) Cita literaria. (Luisa Etxenike)

18:00-20:00 19:30-21:30

7 XI - 8 V 8 XI â&#x20AC;&#x201C;9 V

adult. adult.

cast. cast.

30 30

Artearen historia. (EHU)

19:00-20:30

X 21 - II 17

held.

eusk.

45

Historia del Arte. (UPV)

19:00-20:30

21 X â&#x20AC;&#x201C; 17 II

adult.

cast.

45

Erromaniko mintegia (Amigos del romĂĄnico) Seminario romĂĄnico. (Amigos del romĂĄnico)

19:00-20:30 19:00-20:30

X 18 - III 14 18 X â&#x20AC;&#x201C; 14 III

held. adult.

eusk. cast.

60 60

Historia del Arte ContemporĂĄneo.(Dora Salazar)

18:00-20:00

17 X â&#x20AC;&#x201C; 22 V

adult.

cast.

150

Nafarroa hiribidea, 7 (Gros) Ă&#x160; /iÂ?°\Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x201C;Â&#x2122;äĂ&#x2C6;Ă&#x2021;Ă&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;Â&#x153;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;`Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x2022;Â?Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;iĂ&#x152;Ă?i>J`Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;>°Â&#x153;Ă&#x20AC;}

Oharrak Puntuek asteko egunak adierazten dituzte, astelehenetik ostiralera. Jarduera bai Jarduera ez UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea ahalbideratzen duen jarduera 2012ko ekainaren 25eko Gipuzkoako Campuseko errektoreordearen erabakiari esker; aitzitik, erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat. Informazio gehiago 943 018507 telefonoan.

DĂ­a con actividad. DĂ­a sin actividad. VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;`>`Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Â&#x201C;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x153;LĂ&#x152;iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;j`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;LĂ&#x20AC;iĂ&#x160; Â?iVVÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;1*6Ă&#x2030; 1Ă&#x160; ÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;,iĂ&#x192;Â&#x153;Â?Ă&#x2022;VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â?>Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;ViĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;iVĂ&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;>Ă&#x160;`iĂ&#x160; >Â&#x201C;ÂŤĂ&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x2022;âÂ&#x17D;Â&#x153;>Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x201C;xĂ&#x160;`iĂ&#x160;Â?Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x153;Ă&#x160;`iĂ&#x160; Ă&#x201C;ä£Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x153;LĂ&#x192;Ă&#x152;>Â&#x2DC;Ă&#x152;i]Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x160;`iVÂ&#x2C6;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;?Â?Â&#x2C6;`>Ă&#x160;ÂŤ>Ă&#x20AC;>Ă&#x160;>Â?Ă&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2DC;>`Â&#x153;Ă&#x160;ÂľĂ&#x2022;iĂ&#x160;VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x20AC;>`Â&#x153;°Ă&#x160;>Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>VÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?jvÂ&#x153;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x160;Â&#x2122;{Ă&#x17D;Ă&#x160;ä£nxäĂ&#x2021;°

EGILE IKASTAROAK / CURSOS DE AUTOR / AUTORA Sorkuntza tailerra: euskal poesia garaikidean zehar

.(Antonio Casado da Rocha)

Sorkuntza tailerra: euskal poesia garaikidean zehar

.(Antonio Casado da Rocha)

2013 14 ikastaroak folletoa weba  

2013-14 Ikasturteko ikastaroen programa / Programa de los cursos 2013-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you