Page 1

jong en maatschappelijk betrokken

Door

verbonden, aan niemand gebonden

Sywert van Lienden


succes: voorhoede


succes: massa


0-24 jaar door facebook verbonden?

1.800.000 leden

4.800.000 leden

418.000 leden


karakteristieken 1 jongeren: 12-18 jaar jongvolwassen: 18-24 jaar 2 VMBO/MBO: 23% HAVO/HBO: 54% VWO/WO 3 autochtonen: 40% allochtonen: 30%


samen spelen, samen delen ‘ik geniet ervan om met een grote groep mensen dezelfde ervaring te delen’

bron: grenzeloze generatie/motivaction


narcissus

‘ik houd ervan om door anderen bekeken te worden’

‘ik houd ervan om naar mezelf te kijken’

bron: grenzeloze generatie/motivaction


lage (geestelijke) betrokkenheid

bron: grenzeloze generatie/motivaction


hoge (lichamelijke) betrokkenheid

43% vrijwilligerswerk afgelopen jaar


nieuwe betrokkenheid

1 lidmaatschap ≠betrokkenheid

2 zelfopoffering zelfontplooing

3 onzichtbaarheid zichtbaarheid

4 helpers/ hulpbehoevenden wisselwerking/samenwerking


1 lidmaatschap ≠betrokkenheid

1 emotionele betrokkenheid 2 agendagericht; tijdelijkheid 3 verenigen zonder verenigd te zijn


2 zelfopoffering/zelfontplooing

1 tijdgebrek 2 combinatie met scholing 3 formatieve periode


3 onzichtbaarheid/zichtbaarheid

1 egocentrisme 2 identiteitsvorming 3 hedonistisch


4 helpers/hulpbehoevenden wisselwerking/samenwerking

1 niveauverschil klein 2 gelijkwaardiger 3 flexibeler


(5) netwerken/hierarchie paradox 1 individualisatie

1 traditionele rolpatronen

2 netwerkgeneratie

2 leraar gezocht

3 prestatiegericht

3 leider gezocht


betrokkenheid: succes

1 affectief: aansluiting sociale netwerk 2 normatief: welke waarde draag ik uit? 3 utilitair: what’s in it for me? 4 real time: direct effect/directe communicatie


tot slot

Sywert van Lienden op Conferentie Peer Education 2.0  

De sheets van de presentatie van Sywert van Lienden zijn hier te vinden. De jonge publicist gaf zijn speech 'Jong & maatschappelijk betrokke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you