Issuu on Google+

jong en maatschappelijk betrokken

Door

verbonden, aan niemand gebonden

Sywert van Lienden


succes: voorhoede


succes: massa


0-24 jaar door facebook verbonden?

1.800.000 leden

4.800.000 leden

418.000 leden


karakteristieken 1 jongeren: 12-18 jaar jongvolwassen: 18-24 jaar 2 VMBO/MBO: 23% HAVO/HBO: 54% VWO/WO 3 autochtonen: 40% allochtonen: 30%


samen spelen, samen delen ‘ik geniet ervan om met een grote groep mensen dezelfde ervaring te delen’

bron: grenzeloze generatie/motivaction


narcissus

‘ik houd ervan om door anderen bekeken te worden’

‘ik houd ervan om naar mezelf te kijken’

bron: grenzeloze generatie/motivaction


lage (geestelijke) betrokkenheid

bron: grenzeloze generatie/motivaction


hoge (lichamelijke) betrokkenheid

43% vrijwilligerswerk afgelopen jaar


nieuwe betrokkenheid

1 lidmaatschap ≠ betrokkenheid

2 zelfopoffering zelfontplooing

3 onzichtbaarheid zichtbaarheid

4 helpers/ hulpbehoevenden wisselwerking/samenwerking


1 lidmaatschap ≠ betrokkenheid

1 emotionele betrokkenheid 2 agendagericht; tijdelijkheid 3 verenigen zonder verenigd te zijn


2 zelfopoffering/zelfontplooing

1 tijdgebrek 2 combinatie met scholing 3 formatieve periode


3 onzichtbaarheid/zichtbaarheid

1 egocentrisme 2 identiteitsvorming 3 hedonistisch


4 helpers/hulpbehoevenden wisselwerking/samenwerking

1 niveauverschil klein 2 gelijkwaardiger 3 flexibeler


(5) netwerken/hierarchie paradox 1 individualisatie

1 traditionele rolpatronen

2 netwerkgeneratie

2 leraar gezocht

3 prestatiegericht

3 leider gezocht


betrokkenheid: succes

1 affectief: aansluiting sociale netwerk 2 normatief: welke waarde draag ik uit? 3 utilitair: what’s in it for me? 4 real time: direct effect/directe communicatie


tot slot


Sywert van Lienden op Conferentie Peer Education 2.0