Page 1

Jaarboek 2018-2019

Speciale editie Made by 020 bestaat 3 jaar!


Getalenteerde mbo’ers zijn de motor van Amsterdam

Inhoudsopgave

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toerisme in Amsterdam duurzamer wordt? Of dat vmbo’ers enthousiast worden gemaakt voor een mbo-opleiding in de bouw of techniek? En hoe voorkom je dat jongeren in de schulden komen door hun smartphone? Deze uiteenlopende maatschappelijke kwesties vragen om innovatie en creativiteit. Mbo-studenten van het netwerk Made by 020 zijn er het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan en hebben stuk voor stuk innovatieve oplossingen bedacht. Bent u al benieuwd? U leest er alles over in het derde jaarboek van Made by 020 dat nu voor u ligt. Made by 020 is het eerste Amsterdamse netwerk waar Amsterdamse mbo-studenten bij elkaar komen om te werken aan maatschappelijke vraagstukken voor de stad Amsterdam. De studenten zijn afkomstig van alle Amsterdamse mbo-instellingen, opleidingen en niveaus. Met het programma gaat voor de deelnemende studenten én werkgevers een wereld open. Made by 020 helpt mbo-studenten met het verder ontwikkelen van algemene vaardigheden als presenteren, professioneel profileren, netwerken en samenwerken. En ze kunnen het gelijk in de praktijk brengen, want ook het Amsterdams bedrijfsleven doet mee. Dat is mooi, want daardoor zitten mbo-studenten direct aan tafel bij inspirerende werkgevers bij wie ze de geleerde vaardigheden meteen in praktijk kunnen brengen. Terecht dat mbo-studenten hier zo enthousiast over zijn! Amsterdam draait op het vakwerk van getalenteerde mbo’ers. Zij zijn de motor van de stad. De deelnemende bedrijven en organisaties krijgen door Made by 020 een unieke kans om samen te werken met enthousiaste en gemotiveerde mbostudenten, bij wie ze advies kunnen inwinnen over de vraagstukken waar ze tegen aan lopen.

→ Wat is Made By P. 4-7 → In gesprek met bedrijven P. 8-9 → Traject 5 P. 10-19

Door deze samenwerking zijn er in het studiejaar 2018/2019 opnieuw innovatieve oplossingen bedacht voor maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar stonden de thema’s verduurzaming van de stad, drukte in de stad en op de woningmarkt, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het voorkomen van schulden bij jongeren en het enthousiasmeren van jongeren voor cultuur en musea centraal.

→ Interview studenten P. 20-23 → Traject 6 P. 24-35

In dit derde jaar hebben ruim 70 mbo-studenten en 24 werkgevers meegedaan aan Made by 020. Daarmee komt het totaal van de afgelopen drie jaar op ruim 200 mbo-studenten en ruim 70 werkgevers. Hiermee is een groot netwerk vol creativiteit ontstaan, waarop door zowel bedrijven als studenten een beroep kan worden gedaan. Daar kunnen we als Amsterdam trots op zijn!

→ Interview (junior) peer coaches P. 36-39 → Highlights P. 40-43

Ik wens u veel leesplezier!

Simone Kukenheim Wethouder beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

→ Interview mbo instellingen P. 44-45 Made by 020 wordt uitgevoerd door Diversion in opdracht van de gemeente Amsterdam.

→ Dankwoord en colofon P. 46-47


Wat is Made by 020? Made by 020 is hĂŠt netwerkprogramma voor ambitieuze mbo-studenten uit Amsterdam. Tijdens het programma leveren ze een bijdrage aan de stad Amsterdam, bouwen ze een groot professioneel netwerk op en leren ze verschillende belangrijke vaardigheden. Studenten nemen vrijwillig deel aan het twaalf weken durende programma buiten schooltijd.

Teams Tijdens Made by 020 werken de deelnemers samen in een team van talentvolle mbostudenten van verschillende opleidingen, leerjaren en niveaus. In dit jaarboek stellen we de teams van traject 5 en 6 aan je voor.

Peer coach De teams worden begeleid door een peer coach. Een peer coach is iemand die deelnemers helpt met het oplossen van de challenge, ze ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling en samen met hen persoonlijke doelen opstelt. De peer coaches hebben vaak zelf een mbo achtergrond en zijn soms zelf eerder deelnemer geweest van Made by 020.

Challenge oplossen Tijdens Made by 020 lossen de deelnemers een challenge op. Dit is een maatschappelijke uitdaging die door een bedrijf aan ze wordt voorgelegd. Dit kan van alles zijn, zoals het meedenken met KPN over hoe ze ervoor kunnen

4

zorgen dat minder jongeren in de schulden komen door hun smartphone. Of het ontwikkelen van een campagne om meer vmbo’ers warm te maken voor een mbo opleiding in de techniek, in opdracht van Tata Steel.

5


Skills Tijdens het traject volgen de deelnemers een aantal workshops. In deze workshops staan verschillende skills centraal, zoals netwerken, presenteren, pitchen, samenwerken maar ook design thinking en solliciteren. Deze vaardigheden gebruiken de jongeren meteen tijdens het traject, maar zijn ook van belang voor de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Bedrijven Om een goede oplossing te bedenken voor de verschillende vraagstukken, gaan de teams op netwerkgesprek bij bedrijven en organisaties in de stad. Voor bedrijven is het enorm verfrissend om jongeren in huis te halen en eens vanuit een ander perspectief te kijken naar vraagstukken die bij hen in de organisatie spelen. Door in gesprek te gaan met professionals winnen de studenten informatie in over de challenge en bouwen ze tegelijkertijd een professioneel netwerk op.

6

7


Wat heb je geleerd van de studenten?

Interview

Marije: Iedere student is anders en heeft een eigen visie op cultuur. Ik heb veel geleerd over hoe zij het merk CJP, maar cultuur in het algemeen beleven. Dat vind ik persoonlijk erg interessant, maar is voor onze organisatie natuurlijk van levensbelang. Hans: Ik vind het samenwerken in de teams mooi om te zien. Bij ons in het bedrijf zie je veel mensen met dezelfde affiniteit. De studenten van Made by 020 hebben mij laten zien dat samenwerking tussen jongeren met totaal verschillende achtergronden in studie en affiniteit, ook elke keer weer tot mooie resultaten leidt.

In gesprek met bedrijven In de afgelopen drie jaar hebben ruim 70 bedrijven zich verbonden aan Made by 020. We vroegen Marije Kuijs van CJP en Hans Nooij van TATASteel naar de samenwerking binnen het programma.

“Studenten die meedoen aan Made by 020 stijgen door het project boven zichzelf uit en durven dat extra

Zie je een duidelijke toegevoegde waarde om studenten te koppelen aan het bedrijfsleven?

stapje te nemen.”

Marije: Zeker weten! Ze hebben een frisse blik en bekijken vraagstukken vanuit een andere hoek. Ook hoop ik dat CJP en onze vacatures toegankelijker worden voor mbo’ers. Hans: Ja, zowel voor ons als bedrijf als voor de studenten zelf is dit een verrijking en goed voor de persoonlijke ontwikkeling.

— Hans Nooij Marije Kuijs van CJP (rechts op de foto)

8

Hoe heb je Made by 020 in

Waarom doen jullie mee

Hoe heb je de gesprekken

het algemeen ervaren?

aan Made by 020?

met de studenten ervaren?

Marije Kuijs (CJP): Ik ben erg blij dat CJP nu al twee keer de kans heeft gehad mee te werken aan Made by 020. Het is voor zowel studenten als onze organisatie een toegevoegde waarde. Hans Nooij (Tata Steel): Positief! In totaal hebben er vier Made by 020 groepen de samenwerking gezocht met Tata Steel. Het was altijd gaaf om te zien dat een groep studenten van verschillende mbo-opleidingen onder begeleiding van een peer coach tot mooie resultaten komt.

Marije: Sinds CJP de MBO Card heeft uitgebracht -een gratis CJP pas voor mbo’ersis het belangrijk meer te weten te komen over deze nieuwe doelgroep. Daarom is het erg waardevol in gesprek te gaan met de studenten. Met de doelgroep in contact komen was zonder Made by 020 een stuk lastiger. Hans: Van oorsprong werkt Tata Steel nauw samen met verschillende doelgroepen om up to date te zijn en in gesprek te blijven. Dit vinden wij belangrijk en zo werken we aan een duurzame relatie. Tata Steel is een grote werkgever waar veel voormalig mbo-studenten werken, deze doelgroep is daarom onmisbaar voor ons.

Marije: Elk gesprek heb ik als zeer waardevol ervaren en ik was positief verrast door hun professionaliteit. Ze waren goed voorbereid, stelden kritische vragen en durfden hun mening te delen. Hans: Erg leuk! Wanneer ik een welbekend met liefde gemaakt Made by 020 snoepje in mijn mond stop, komen de leuke herinneringen die ik heb aan de netwerkgesprekken met de studenten weer naar boven. In de twee jaar samenwerking met Made by 020 heb ik veel verschillende onderwerpen besproken met altijd een ontzettend gemotiveerd team. De studenten waren tijdens elk gesprek dat ik heb mogen voeren, ongeachte de opleiding die ze volgen, altijd erg enthousiast.

Hans Nooij van TATA Steel (tweede van links op de foto)

9

Wat wil je meegeven aan de studenten die aan Made by 020 hebben meegedaan? Marije: Naar mijn ervaring hebben mbostudenten het erg druk. Laat je dus vooral niet opjagen en probeer ook te genieten. Stel een doel en werk daar stapje voor stapje naartoe, het hoeft niet allemaal in één keer. Hans: Studenten die meedoen aan Made by 020 stijgen door het project boven zichzelf uit en durven dat extra stapje te nemen. Houd deze nieuwsgierigheid vast en ga verder met het durven ontdekken!


Traject 5 – Team 1

Ontwikkel een campagne waarmee mbo’ers warm worden gemaakt vooreen mbo-opleiding in de bouw of techniek.

Het team

In samenwerking met: Bedrijf TATA Steel en Sungevity Bouwmaat en GVB

Yassine Nassiri, Luuk Haakman, Nina Uijtendaal, Evie Warnaar, Darnell Kreeft, Martijn Bart, Diyar Wakkas, Teddy Van Diejen

Tegenwoordig kun je geen krant meer openslaan zonder een artikel te lezen over de tekorten aan personeel in de bouw en techniek. Een oorzaak hiervan is de toestroom van studenten met een opleiding in deze richtingen. Mbostudenten kiezen eerder voor andere mbo-opleidingen of gaan voor een vervolgstudie in een andere sector. Op welke manier kunnen we de toestroom van studenten naar mboopleidingen in de bouw of techniek bevorderen?

Peer coaches: Roza Bousie, Melissa de Droog De oplossing: Sticker met QR code ↓

Oplossing Dit team is bezig geweest met het vraagstuk hoe we vmbo’ers enthousiast kunnen maken voor een mbo-opleiding in de bouw en techniek. Ze constateerden al vroeg in het traject dat een van de problemen is dat veel vmbo’ers niet weten welke richtingen ze allemaal op kunnen. Hiervoor hebben ze een campagne bedacht: “Wat je niet kent, kun je ook niet kiezen”.

Het team op netwerkgesprek bij Sungevity ↑

“Ik zag verlegen, stille studenten uitbloeien tot studenten die nieuwsgierig zijn en vragen durven te stellen.”

Het team heeft een sticker ontworpen met daarop een QRcode. Deze stickers kunnen op plekken worden geplakt waar veel vmbo-scholieren komen of wachten, zoals bij stoplichten of bushokjes in de buurt van scholen. Door de code te scannen met je smartphone, krijg je een introductiefilmpje te zien, opgenomen door een bekende vlogger, over mbotechniekopleidingen. Ook krijg je een kijkje in de wereld van de bouw en techniek.

— peer coach Melissa

Ons Made By 020 Peer coach Roza: “Wat een topproject! Heel gezellig en professioneel georganiseerd. Datzelfde geluid hoorde ik ook binnen mijn groepje. Bij de kick-off werden alle studenten door een portretfotograaf op de foto gezet en gestimuleerd om LinkedIn aan te maken. Op twee na had iedereen in ons groepje dat gedaan en ook de foto gebruikt. Sommige studenten hebben er hun eigen draai aangegeven door de foto in zwart-wit te gebruiken of de achtergrond aan te passen. Dat was erg leuk om te zien. Echt een stukje creatief netwerken.” De studenten zijn voor de challenge op netwerkgesprek geweest bij Tata Steel. Zij mochten aanwezig zijn bij een evenement dat georganiseerd werd rondom de aansluiting onderwijs en de

10

technieksector. Het team werd zelfs apart geïntroduceerd tijdens het evenement! Ze hebben zich hierdoor goed weten te verdiepen in het onderwerp en direct kunnen netwerken.

Presentatie van het team tijdens het eindevent in de Q-Factory ↓

Daarnaast zijn ze langs geweest bij Sungevity. Peer coach Melissa: “Dit was erg indrukwekkend, omdat het zo’n groot kantoor is met veel verschillende afdelingen. Niet echt een plek waar je normaal komt als student. Sungevity heeft niet alleen Nederlandse klanten, maar ook veel internationale. Daarom hebben zij ook afdelingen waar andere talen worden gesproken, zoals Vlaams en Italiaans. Dat maakte het voor de studenten extra interessant.”

11


In samenwerking met:

Traject 5 – Team 2

KPN en MaDi

Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren in de schulden komen door hun smartphone? Maar liefst de helft van de Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 27 jaar verkeert in schulden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gemeente Amsterdam. De oorzaak ligt vaak in alledaagse dingen zoals het afsluiten van een telefoonabonnement waarvan de rekening automatisch wordt afgeschreven, het online bestellen van producten op afbetaling, of het pinnen bij de aankoop van kleding die net te

duur is waardoor de jongeren ongemerkt in het rood komen te staan.

Het team

Het hebben van schulden veroorzaakt stress, en kan zelfs leiden tot slechte schoolresultaten en uitval. Redenen genoeg om te proberen schulden onder jongeren te voorkomen. Hoe zorgen we ervoor dat minder Amsterdamse jongeren in de schulden belanden door hun smartphone?

Britt Munting, Fleur Offerman, Isis de Waard, Mila Luk, Cristina Sirach Endara, Hajar el Ouafi, Ryan Williams, Shay Domacesse

Het team op netwerkgesprek bij KPN ↓

Peer coach: Iona Tziaris

Oplossing Jongeren in Amsterdam zijn slecht geïnformeerd over de mogelijke consequenties en verantwoordelijkheden die komen kijken bij een telefoonabonnement. Dit kan zo niet langer! Het informeren van deze jongeren is dan ook de oplossing volgens het team. Dit kan gedaan worden door een QUIZ toe te voegen in de applicatie van de provider. Om het spelen van de QUIZ aantrekkelijk te maken

Ons Made By 020

12

kunnen jongeren prijzen winnen. Bijvoorbeeld 5000 mb gratis internet of €5,- factuurkorting. In de QUIZ komen alle belangrijke zaken aan de orde. Door het spelen van de QUIZ komen jongeren achter informatie die ze voorheen nog niet wisten. Ook blijven ze op de hoogte van belangrijke informatie over hun telefoonabonnement, zoals waar ze terecht kunnen met vragen over achterstallige betalingen.

Marcel (KPN) test de quiz tijdens het eindevent ↓

Hoe kan een groot bedrijf als KPN schulden onder jongeren helpen voorkomen? Deze vraag stond voor de studenten centraal tijdens het netwerkgesprek.

ingevuld! En daar kwamen een aantal opvallende dingen uit naar voren. Zo wist niemand wat een BKR-registratie is en wat dat voor hem of haar betekent.

De jongeren kregen een presentatie en een rondleiding door het hoofdkantoor van KPN. Naar aanleiding van het gesprek bij KPN lieten de studenten een ander licht over de challenge schijnen: ze bekeken de challenge door de ogen van jongeren en niet alleen door die van het bedrijf. Het team heeft vervolgens met input uit de netwerkgesprekken een enquête opgesteld en uitgezet, die door maar liefst 70 jongeren is

Ook geeft de meerderheid aan niet te weten bij wie ze terecht kunnen als ze hun mobiele abonnement niet kunnen betalen. Op basis van de uitkomsten is de groep aan de slag gegaan met een hele vernieuwende oplossing.

“Bij Made by 020 worden mbo’ers in het zonnetje gezet. Je leert veel tijdens het traject en dat heeft een positieve invloed op je verdere studieloopbaan.”

Side note: de groepsapp van het team heette: ‘who run Made by 020?’, omdat er alleen maar meiden in de groep zaten!

— Deelnemer Cristina 13


Traject 5 – Team 3

In samenwerking met:

Amsterdamse musea vinden het vaak lastig om mbo-studenten te bereiken en betrekken. Met de MBO Card, uitgegeven door CJP, wordt geprobeerd de drempel voor studenten te verlagen om musea te boeken en op zoek te gaan naar kunst en cultuur waardoor ze worden

“Veel jongeren hebben niet altijd zelf door hoeveel talent ze hebben. Als je ze een klein duwtje geeft, ontstaan er hele mooie dingen.”

CJP en Stedelijk Museum

Bedenk een programma voor jongeren bij het stedelijk museum waardoor jongeren sneller het museum bezoeken met hun MBO Card. aangesproken. Het CJP moedigt tegelijkertijd culturele organisaties aan om speciale programma’s en voorstellingen te ontwikkelen die passen bij de belevingswereld van jongeren. Maar wat vinden jongeren interessant en hoe willen zij een museum beleven?

— Peer coach Milio

De oplossing vormgegeven in een poster ↑

Oplossing “We hadden in het begin verschillende ideeën voor onze challenge. We dachten erover na om een soort van Escape Room te maken van het Stedelijk Museum. De vraag is alleen: hoe ga je dat uitwerken? We hebben dit vervolgens voorgelegd bij het Stedelijk Museum. Maar toen zij vertelden dat het Rijksmuseum dit ook al een keer heeft gedaan, krabden we ons achter het oor. Moeten we dit wel doen? Het antwoord was: nee! We hebben toen wat anders verzonnen.”

en talenten, dat staat centraal in deze film. Zo komen er jongeren in beeld terwijl ze aan het schilderen, tekenen, animeren, fotograferen, illustreren, kalligraferen en repareren zijn. Het filmpje dient ter promotie van een workshop bij het Stedelijk Museum voor (mbo-)studenten, gericht op het thema film & fotografie. Uit een enquête die de groep heeft gehouden bleek namelijk dat jongeren vanuit alle sectoren en beroepen geïnteresseerd zijn in film & fotografie!

Het team heeft een reclamefilm gemaakt voor het Stedelijk Museum. Iedereen heeft ambities Maren (Stedelijk museum) in gesprek over de oplossing tijdens het eindevent ↓

Ons Made By 020 Na de netwerkgesprekken bij CJP en het Stedelijk Museum kwam de groep echt los. Gedurende het traject zijn er door ieders gedrevenheid, creativiteit en het groepsgevoel ontzettend mooie ideeën bedacht.

Het team “Bij de groepsbijeenkomst waarin we aan de oplossing gingen werken bleven studenten, terwijl de tijd allang voorbij was en wij als peer coaches al weg moesten, met zijn alle doorwerken aan de oplossing voor de challenge.”

Monischa Hieroms, Tijn Louter, Orphillio Norah, Toufik Ramadan, Merel Velthoen, Nienke Nooij, Esmee Schuit, Tjerk Hilbolling, Demi Vroegh, Miriam Nanuizinda

De uiteindelijke oplossing van de challenge was dan ook veelbelovend. Ze hebben een oplossing gevonden waarin ieders interesse, ambitie en talent samenkomt. Misschien wel het mooiste resultaat van het traject, zo vertelde de peer coaches van het team was de gedrevenheid en inzet. 14

15

Peer coaches: Demelza Tas, Milio van der Kamp


Het team

In samenwerking met:

Traject 5 – Team 4

Hoe enthousiasmeren we de Amsterdammer voor stadswarmte?

AFWC en NUON

Kim Weernink, Fadia Shhadeh, Senna Dommershuizen, Marieke Kramer, Lok Him Tang, Chiara Mans, Giorgio Winter

Alle huishoudens zullen op termijn moeten afstappen van het gas. Stadwarmte is een mooi alternatief. Het is restwarmte die bijvoorbeeld ontstaat bij het verbranden van afval of de productie van elektriciteit. Het is een stuk groener en gemakkelijker dan het verwarmen van een huis met een cv-ketel.

Peer coaches: Sophie van Opstal, Elijah Alvares

Het omschakelen van gas naar stadswarmte is bij huurwoningen een hele klus. Er moet namelijk heel wat verbouwd worden in de huizen om stadswarmte mogelijk te maken. Daarom is het van belang om de bewoners goed te informeren over deze veranderingen. Hoe kunnen we Amsterdammers het beste enthousiasmeren voor de overstap naar stadswarmte?

Oplossing

Het team op netwerkgesprek bij AFWC ↑

De studenten hebben bedacht om Amsterdammers te betrekken bij stadswarmte via een campagne: “Hoe heet ben jij?”.

“Door Made by 020 heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om een goed netwerk te hebben en om je netwerk via LinkedIn te verzilveren. Dit heb ik ook mijn vrienden laten zien. Vervolgens hebben veel vrienden door mij ook LinkedIn aangemaakt.”

Via livestreamborden in de stad willen ze voorbijgangers met heel korte, simpele filmpjes uitleggen wat stadswarmte is, wat de kosten zijn

en wat voor positieve impact het kan hebben op het milieu en de toekomst. Hiermee willen ze mensen prikkelen om verder na te denken of informatie op te zoeken over stadswarmte en indien nodig over te stappen.

— Deelnemer Marieke Een voorbeeld van de “Hoe heet ben jij” campagne ↓

Ons Made By 020 De overgang van gas naar stadswarmte klinkt makkelijker dan dat het is. De belangen van energieleveranciers of woningcoöperaties zijn verschillend en ook bewoners hebben er een mening over. Volgens peer coach Sophie vroeg het team tijdens de netwerkgesprekken goed door na het verhaal van NUON over stadswarmte. “Is stadswarmte echt iets voor nu of meer voor de toekomst? Wat moeten mensen doen tijdens die grote verbouwing?” Het werd door deze kritische vragen een erg leerzaam gesprek. Naast NUON ging het 16 16

team langs bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) om hun conceptplan te toetsen en om meer informatie te krijgen. Toen werd al gauw duidelijk dat een goede communicatie richting bewoners erg belangrijk is – en vooral de manier waarop je het brengt. Doe je dat met een wat negatieve of positieve toon? Ook ging het team zelf nog op zoek naar meer informatie voor het oplossen van hun challenge. Zo gingen ze op eigen initiatief langs bij Rochdale, een woningcorporatie die de eigenaar is van een groot aantal woningen in Amsterdam. Deze organisatie speelt een grote rol in het enthousiasmeren van bewoners om over te gaan op stadswarmte.

“De workshop pitchen vond ik het interessantst. Je leert je zelf presenteren en dat is gewoon heel belangrijk voor jezelf de rest van je leven.” — Deelnemer Lok Him

17 17


Het team

In samenwerking met:

Traject 5 – Team 5

Hoe kan de Amsterdamse toerismesector ervoor zorgen dat er minder gescheiden werelden ontstaan tussen toeristen en Amsterdammers?”

Amstel Hotel en Conservatorium Hotel

Naomi de Boer, Sandra van Os, Floortje Maas, Annuschka Ligthart, Nisan Baykal, Sky van Koningshoven, Nika Jagtman, Noah Gillis

Het aantal toeristen in ons land is in 2017 explosief gestegen. Amsterdam blijft met grote voorsprong de populairste bestemming. De drukte in Amsterdam maakt de stad volgens sommige mensen onleefbaar. De vraag is dan ook: hoe kunnen we deze negatieve kijk op toerisme omvormen naar iets positiefs? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Amsterdammers juist meer plezier beleven aan alle mooie plekken die er zijn waar vaak alleen maar toeristen komen? Hoe kunnen hotels zoals het Amstel Hotel of het Conservatorium Hotel bijdragen aan een prettige woonomgeving voor de Amsterdammer?

Peer coach: Nesrine Madidi

Oplossing Het team heeft na veel brainstormen en een zelf uitgevoerd onderzoek de oplossing bedacht om posters te ontwerpen en in de stad op te hangen. Posters die aanzetten tot een actie. Met deze actie willen ze de kloof tussen bewoners van de stad Amsterdam en toeristen die de stad bezoeken verkleinen.

Op Netwerkgesprek bij Conservatorium hotel ↑

“Wat mij het meest is bijgebleven van peer coachen in dit traject is het groepsgevoel dat we samen hebben gecreëerd en hoe trots we allemaal waren op elkaar en het eindproduct dat we hebben geleverd. Het Made By 020 project is belangrijk omdat het de studenten inzicht geeft over hoe hun baan er later uit kan zien, welke mogelijkheden zij hebben na hun opleiding en door echt te ervaren hoe belangrijk zij zijn voor onze maatschappij. Dit voelen zij door de kans te krijgen ergens over mee te praten en actie te ondernemen. Het was ook mooi om te horen dat in de netwerkgesprekken bij de Hotels naar voren kwam hoeveel mogelijkheden er bij hen zijn voor mbo-studenten.”

Op de posters staat bijvoorbeeld: “Say something nice to a local about the city.” Of: “Shall I take a picture of you?”. Teamfoto met certificaten op het eindevent ↓

— Peer coach Nesrine

Ons Made By 020 Het team ging op netwerkgesprek bij twee van de meest prestigieuze hotels van Amsterdam. De studenten kregen de kans om op hele bijzondere plekken te komen: van een uitgebreide rondleiding in het Amstel Hotel tot een netwerkgesprek in een van de mooiste suites van het Conservatorium Hotel. De studenten werden warm ontvangen en durfden daardoor veel kritische vragen te stellen. Toch bleek uit de antwoorden dat de hotels al veel doen aan het tegengaan van 18

gescheiden werelden. Bijvoorbeeld door middel van de spa ruimte van het Conservatorium Hotel, hier kan je ook gebruik van maken als je geen hotelgast bent. En bij het Amstel hotel is iedereen altijd welkom voor een diner. Dat is natuurlijk een mooi begin, maar niet de uiteindelijke oplossing. De netwerkgesprekken hebben de drempel voor het team in elk geval verlaagd om ook bij deze hotels binnen te lopen en een koffietje te drinken.

19

“Ik heb de studenten van vrij timide individuen zien groeien naar studenten die zich uit durven te spreken over hun ideeën. Dat is prachtig om te zien!” — Peer coach Nesrine


Interview

In gesprek met studenten We vroegen deelnemers Britt, Cheryana, Resul en Sky om terug te blikken op hun Made by 020 traject.

Het eindevent van traject 5 in de Q-factory ↑

gesprek voert. Dat kan je gebruiken voor vakken op school, maar ook tijdens een sollicitatie, vergadering of als je tijdens je bijbaan een promotie wil hebben.

Waarom zou je made by aanbevelen aan vrienden of vriendinnen?

Britt Munting

Cheryana Berenstein

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens het traject van Made by 020? Britt: Ik heb geleerd hoe ik voor mijzelf op moet komen, hoe ik een professionele houding aanneem en hoe ik goed kan samenwerken. Sky: Ik heb geleerd hoe behulpzaam mensen naar elkaar zijn. We kenden elkaar nog niet, maar tijdens het netwerkspel wilde iedereen elkaar helpen. Resul: Helderder denken. Ik zal nog vaak terugdenken aan Made by 020 en hoe ik daar situaties aanpakte. Cheryana: Hoe je jezelf moet opstellen, wanneer je bijvoorbeeld een zakelijk gesprek hebt met iemand.

Resul Karaca

Britt: Ik deed nooit dingen in mijn vrije tijd maar dacht na Made by: dit zou ik zo nog een keer doen, werken aan m’n CV! Je leert nieuwe mensen kennen van andere opleidingen en scholen en allerlei bedrijven. En je doet iets goeds, in dit geval voor de stad Amsterdam. Sky: Je ontmoet veel nieuwe mensen. Het leukste vond ik het langsgaan bij bedrijven. En je houdt je bezig met maatschappelijke uitdagingen in de stad. Resul: Vanaf het eerste moment word je niet raar aangekeken op je ideeën en fantasieën in het oplossen van je challenge. Je leert sowieso veel van elkaar, de ene fantasie helpt de andere fantasie. Ook qua netwerken is het fijn. Je bouwt een band op met je groep die je misschien over 10 jaar ook nog wel helpt. Cheryana: Het is een heel interessant traject, goed voor je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Persoonlijk goed, omdat je leert werken in een groepje, je leert je sterke en minder sterke

Sky van Koningshoven

Wat neem je mee in de rest van je carrière? Britt: Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om jezelf goed te presenteren. Bijvoorbeeld via LinkedIn. Je bereik op zo’n platform is enorm groot. Sky: Ik was nooit bang om te pitchen, maar ben nu ook niet meer bang om fouten te maken tijdens een pitch. Als je je goed voorbereid, ben je ook daarop voorbereid en kan je altijd bij je verhaal blijven. Resul: Ik vind netwerken erg leuk. Ik kan goed op mensen afstappen en een praatje maken. Dat je aan een netwerk ook heel veel kan hebben in je loopbaan, dat heb ik geleerd en neem ik zeker mee. Cheryana: We hebben echt een format gekregen van hoe je kan goed netwerken en hoe je een

kanten kennen en evalueert hoe dit beter kan. Zakelijk, doordat je bijvoorbeeld leert solliciteren en welke houding je moet aannemen.

Aan welke workshop heb je het meest gehad? Britt: De workshop video solliciteren. Ik dacht meteen ‘dit is een interessante manier van jezelf presenteren’. Je leert iemand beter kennen dan met alleen een naam en verhaal in een brief. Sky: Pitchen. Vroeger deed ik het gewoon, ik was daar nooit zenuwachtig voor. Ik heb nu geleerd mijn verhaal goed voor te bereiden, dat maakt het verhaal beter. Dat kan ik meteen toepassen in mijn opleiding marketing en communicatie. Resul : De Design Thinking workshop vond ik erg interessant. We evalueerden ons eigen plan voor de oplossing. Welke voordelen zijn er en welke nadelen? Hoe gaan we het aanpakken? Het maken van deze extra denkslag vond ik heel interessant, zo hadden we overal over nagedacht. Cheryana: De workshop netwerken. Je leert hoe je je tijdens netwerkgesprekken moet presenteren. Ook heb ik geleerd wat de belangrijkste aspecten zijn om op te letten als je een netwerk wil opbouwen in jouw sector.

“Dit is de eerste keer dat ik op deze manier met anderen samenwerk, en echt kritisch moet zijn. Dat is echt een uitdaging.” — Cheryana

20

21 21


maar ook serieus gewerkt. Het is even weggaan van je dagelijkse kring van school, werk, en thuis, je leert echt andere mensen kennen. En dat je elkaar kan helpen, dat is super chill. Cheryana: Ingewikkeld maar leuk! Je werkt in een groepje en als iemand het er niet mee eens is, moet je discussiëren en ervoor zorgen dat iedereen achter de oplossing staat. Dit is de eerste keer dat ik op deze manier met anderen samenwerk, en echt kritisch moet zijn. Voor studie doe ik dit soms ook wel, maar nog nooit als het gaat over zo’n maatschappelijk probleem. Dat is echt een uitdaging.

“Dit zou ik zo nog een keer doen, werken aan m’n CV! Je leert nieuwe mensen kennen van andere opleidingen en scholen en allerlei bedrijven. En je doet iets goeds in dit geval voor de stad Amsterdam.”

Hoe heeft je peer coach je begeleid gedurende het traject? Britt: Het is fijn dat de peer coach van dezelfde leeftijd is, we denken hetzelfde maar zij wist veel meer. Een van mijn persoonlijke doelen was leren presenteren. Ze heeft me echt gemotiveerd dat gewoon te doen.

— Britt

Resul wordt professioneel gefotografeerd tijdens de kick-off ↑

Welk bedrijf vond je het leukste om langs te gaan en waarom? Britt: KPN. Marcel was zelf ook heel erg bezig met de challenge die wij moesten oplossen. Hij was heel betrokken. Op al onze vragen, had hij een uitgebreid antwoord. Daar heb ik veel aan gehad tijdens het traject. Sky: Het Conservatorium Hotel. Ik vond het echt te gek om te zien: mooi ingericht en een goede sfeer. Steven vertelde over zichzelf en het hotel. Hij heeft ons echt geholpen met het vinden van een oplossing. Resul: Het Stedelijk Museum. Ik vond het leuk om daar in contact te komen met de medewerkers en zij hadden echt interesse in ons. Je gaat nadenken over de challenge maar krijgt ook informatie over hen zelf. De mensen met wie we in gesprek gingen zijn daar via een hele andere route gekomen en komen er uiteindelijk wel in een management functie. Ik zit in diepe twijfel over wat ik hierna wil doen, na zulke verhalen denk ik dan: wat je ook doet, je komt er wel. 22

Studenten tijdens de workshop video solliciteren ↓

Cheryana: De KasKantine was het leukste. De hele opzet van de plek en de manier waarop het was geregeld. Menno heeft alles opgebouwd vanuit niets. Hij heeft ons heel veel inspiratie gegeven en dat komt echt van pas als je een probleem hebt waar je creatief bij moet nadenken.

Hoe was het voor je om te werken aan het oplossen van een challenge? Britt: Het was een challenge die mij in eerste instantie misschien niet meteen aanspreekt. Ik had uit mezelf nog niet over deze uitdaging nagedacht, terwijl het toch heel belangrijk is! Alle challenges waren belangrijk voor Amsterdam en de samenleving. Het is leuk om daar mee bezig te zijn Sky: Voor mij was het een leuke bezigheid om aan een challenge te werken. Om iets toe te voegen aan mijn wekelijkse routine, buiten schooltijden en tegelijk te werken aan mijn skills. Resul: Ik vond het hartstikke leuk om aan een challenge te werken, wij hebben veel gelachen, 23

Sky: Nesrine heeft altijd positieve uitstraling, dat vond ik heel fijn. Je merkt dat die positieve uitstralingen ook zorgt voor meer energie in de groep. Dat neem ik mee. Resul: De begeleiding was super chill. Er was ruimte om zoveel mogelijk te lachen of als je ergens mee zit om er over te praten. Cheryana: Khalid is heel gemotiveerd en ambitieus. Hij vertelt ook veel over zijn eigen sector en werk en geeft ons advies hoe we problemen moeten aanpakken. Bijvoorbeeld dat we niet te lang moeten hameren op 1 probleem of oplossing, maar zo creatief mogelijk moeten zijn en met zoveel mogelijk suggesties moeten komen. Niets is te gek en je moet niets voor jezelf houden.


Traject 6 - Team 1

Op welke manier kun je jongeren enthousiasmeren om de MBO Card te gebruiken?

“Via Made by 020 krijgen deelnemers de kans om studenten van allerlei opleidingen te ontmoeten. Al tijdens de studietijd bouwen ze een gevarieerd netwerk op. In mijn team zit bijvoorbeeld iemand die vormgeving studeert, iemand die wordt opgeleid tot meubelmaker en iemand die de koksopleiding doet. Zij werken allemaal samen en zijn heel toegewijd om de challenge op te lossen, dat is echt mooi om te zien!”

In samenwerking met: Bedrijf CJP en Ziggo Dome Bouwmaat en GVB

Met de MBO Card kunnen studenten met CJP-korting naar culturele instellingen of evenementen. CJP heeft geprobeerd hiermee de drempel voor studenten te verlagen om musea te bezoeken en op zoek te gaan naar kunst en cultuur waardoor zíj worden aangesproken. Daarnaast heeft de MBO Card tal van andere mogelijkheden voor mbo’ers, zoals korting op sneakers en kleding. Toch is dit lang niet bij alle studenten bekend. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren weten wat ze allemaal met hun MBO Card kunnen doen en ze meer gebruik maken van het cultuuraanbod dat er is?

— Peer coach Lisanne Het team tijdens een rondleiding door de Ziggo Dome ↑

“Het is een goed initiatief om studenten op deze manier kennis te laten maken met het werkveld, dit maakt uiteindelijk het verschil.”

Oplossing CJP is sinds dit studiejaar over gegaan op een digitale MBO Card. Hierdoor hebben studenten de Card sneller bij de hand en het scheelt een pasje in de portemonnee. De oplossing van het team is gericht op de digitale wereld en daarin de zichtbaarheid van de Card. Het team heeft korte campagnefilmpjes gemaakt, die bijvoor-

— Ziggo Dome, Ralph Boston, Assistent Facilitair Manager Het team op netwerkgesprek bij CJP ↑

Ons Made By 020 De challenge waar het team aan werkt ligt dichtbij de studenten. Tijdens het netwerkgesprek bij CJP kwam een van de studenten erachter dat hij met de Card niet alleen naar musea kan, maar bijvoorbeeld ook naar het International Film Festival in Rotterdam. Dat is iets wat hij leuk vindt, en daar gaat hij nu zeker een keer een kijkje nemen! Een mooi voorbeeld dat het probleem direct blootlegt. Uit onderzoek van het team bleek dat het grootste gedeelte van de studenten niet precies weet waar je de MBO Card precies voor kunt gebruiken. De kaart is dit studiejaar ook digitaal geworden en dat zorgt voor meer verwarring.

24 24

Het team Om meer informatie te verzamelen ging het team langs bij de Ziggo Dome. Daar hebben ze de MBO Card onder de loep genomen en gebrainstormd over hoe evenementen het best gepromoot kunnen worden. Uiteraard gevolgd door een waanzinnige rondleiding waarin ze elke hoek van de Ziggo Dome hebben mogen zien. Beide gesprekken zorgden voor veel nieuwe inzichten.

Yasmine Gandouz, Lucas Dekker, Kevin Isaza, Lorenzo Schoek, Bhody de Visser, Chenelva Sanches, Naomi v.d. Werf Peer coach: Lisanne Binnenmars

Fun fact: Het team werkt niet alleen samen om de challenge op te lossen, voor de bijeenkomsten spreken ze zelfs af welke kleur kleding ze aan doen. Ze zíjn niet alleen een team, zo zien ze er ook uit!

25

beeld als reclame voor een YouTube filmpje kunnen worden afgespeeld. Een aantal van deze campagnefilmpjes focussen op het uitleggen van de MBO Card, anderen gaan in op de evenementen die aansprekend zijn voor jongeren, waar studenten naartoe kunnen gaan met CJP korting.


Het team

In samenwerking met:

Traject 6 - Team 2

Challenge: 2. Hoe zorg je ervoor dat startende mbo-studenten kiezen voor een baan in de ouderenzorg?

Cordaan en Tata Steel

Sam Elman, Mwanzi Haynes, Souhalia Belal, Arjan van Hout, Richard van de Weerd Peer coach: Elijah Alvares

De vergrijzing zorgt ervoor dat er steeds meer zorgbehoevende ouderen zijn. Dat aantal blijft de komende jaren naar verwachting alleen maar stijgen waardoor er meer mensen nodig zijn in verzorgende functies. Het imago van werken in de ouderenzorg is echter vaak negatief. Veel mbo-studenten die een zorgopleiding hebben gevolgd, willen liever in een ziekenhuis werken. Vaak starten zij pas na hun 40e met een loopbaan in de ouderenzorg. Hoe kunnen we startende mbo-studenten enthousiasmeren voor een carrière in de ouderenzorg?

Oplossing

Het team tijdens een rondleiding bij Tata Steel ↓ ↑

Om jonge mensen een bepaalde kant op te laten bewegen is het belangrijk dat zij al vroeg in aanraking komen met een onderwerp en dat het onderwerp bij hen gaat leven. Die conclusie heeft het team getrokken na de onderzoeksfase bij deze challenge en van daaruit hebben zij een hele originele oplossing bedacht. Ze willen dat jongeren al vroeg kennismaken met de ouderenzorg.

de ontmoeting tussen jongeren en ouderen vandaar het thema ‘16 meets 91’. De jongeren zullen meelopen met mensen in de ouderenzorg en maken opdrachten om meer te leren over de ouderenzorg. In deze week kunnen jongeren prijzen winnen met het oplossen van de opdrachten. De jongeren met het beste idee winnen een ritje in een Canta (waar je in mag rijden vanaf je 16e)!

Daarom heeft het team de kennismakingsweek “De week van de Canta 1691” bedacht. Alles zal tijdens deze week in het teken staan van

Op netwerkgesprek bij Cordaan ↓

Ons Made By 020 Het team is voor de oplossing van de challenge op netwerkgesprek geweest bij twee grote bedrijven. Eerst gingen ze langs bij hun challenge-gever, Cordaan, een van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam. Daar kregen ze meer inhoudelijk informatie over de ouderenzorg en wat het werk leuk, bijzonder en dankbaar maakt, ook voor jongeren. Daarna ging het team naar Tata-Steel, een van de grootste staalconcerns van de wereld. Tata-steel werkt al jaren 26

aan de binding van studenten en zet zich actief in om jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de technieksector. Door de combinatie van bedrijven kon het team breed onderzoek doen en best practices naasten elkaar leggen. Tot slot heeft het team om de challenge te analyseren een samenvatting gemaakt van de huidige situatie en vervolgens een mix van enquêtes en diepte-interviews gehouden.

“Ik dacht dat ik niet zo was van de ingewikkelde uitdagingen. Creatief dingen oplossen zag ik niet als mijn sterkste punt. Toch ben ik heel blij dat ik met Made by 020 in het diepe ben gesprongen. Ik leer ontdek een kant van mezelf die ik nog niet kende.” — Deelnemer Sam 27


Het team

In samenwerking met:

Traject 6 - Team 3

Challenge: 3. Hoe kunnen musea in Amsterdam mee veranderen met de behoeften van jongeren?

Stedelijk Museum en Q-Factory

Resul Karaca, Eva Blom, Daniel Carroll, Michelle den Elzen, Cheyenne Verroen, Jessica Ribero de Olivera, Sophie Witting, Antonio Fraanje

Tijden veranderen, rages komen en gaan. Daarmee veranderen de beleving van kunst en cultuur en de interesses van jongeren ook. Veranderingen die zorgen dat culturele instellingen zoals musea moeten meebewegen om bij te blijven. In musea kunnen jongeren veel ontdekken, beleven en inspiratie opdoen. Maar om mee te gaan met de tijd en jongeren geïnteresseerd te houden is juist hún visie belangrijk. Challenge-gever Het Stedelijk museum is een voortrekker op het gebied van vormgeving en kunst en wil dit ook graag zijn voor jongeren. Het team gaat dan ook aan de slag met als stip op de horizon: hoe zou een museum er in de toekomst uit moeten zien om meer aansluiting te vinden bij jongeren?

Peer coach: Roos Lingbeek Junior peer coach: Nisan Baykal

Oplossing Voor de oplossing van de challenge heeft het team de belevingswereld en interesses van jongeren in kaart gebracht. Hieruit kwam naar voren dat veel jongeren niet direct geïnteresseerd zijn in musea, ze vinden het eerder suf of saai. Volgens het team komt dit hoofdzakelijk door de manier waarop jongeren kijken naar een museum. Hierin zag het team de oplossing voor de challenge: door middel van stickers met daarop inspirerende feitjes over kunst en cultuur, willen ze jongeren anders laten kijken naar musea en het imago verbeteren. Door de

Team Rood aan het brainstormen over de oplossing ↑

“Wat een teamwork! Alle studenten motiveerden elkaar en we hebben elkaar in een korte tijd goed leren kennen. Door de afwisseling van veel plezier door zelfbedachte spellen en hard werken aan de hand van brainstormsessies, bedacht de groep verschillende oplossingen voor onze challenge. De studenten hebben de bedrijven, elkaar en ons als peer coaches laten zien hoe er in een korte tijd veel kan veranderen. Bijvoorbeeld hoe verlegen studenten opeens opbloeiden tijdens een netwerkgesprek en hoe zelfstandige studenten leerden om samen te werken.”

stickers overal in Amsterdam op te plakken wordt geprobeerd jongeren te bereiken. Naast stickers door de stad moeten promotie filmpjes jongeren online bereiken. Daarnaast heeft het team een netwerkdoel gesteld. Ze willen het bedrijvennetwerk van Made by 020 met elkaar verbinden. Het idee ligt er om een samenwerking tussen de Q-factory en het Stedelijk Museum te realiseren, combinatie tickets, reclame voor elkaar en een app met spaarpunten. Genoeg mogelijkheden om op verder te denken!

Het team op netwerkgesprek bij het Stedelijk Museum ↓

— Peer coach Roos

“In het traject van Made by 020 vind ik het leuk om met een challenge aan de gang te gaan, daarin kan ik m’n creativiteit uiten en ik leer er veel nieuwe dingen door. Bijvoorbeeld dat ik niet zo onzeker hoef te zijn.”

Ons Made By 020 Team Rood, zoals ze zichzelf noemen, ging in het begin van het traject op netwerkgesprek bij het Stedelijk Museum. Ze werden ontvangen in de vergaderruimte met een prachtig uitzicht over de stad, door het Hoofd Educatie en de General Manager van het Stedelijk Museum. Niemand wist in eerste instantie goed wat ze te wachten stond, maar uiteindelijk heeft team Rood gemerkt dat ze veel meer weten over musea dan ze vooraf hadden gedacht. Om ook nog een andere visie op kunst en cultuur op te halen, ging het 28

team vervolgens langs bij de Q-Factory. Het team brainstormde over de combinatie van de muziek van Q-factory met de kunst van het Stedelijk Museum. Daarnaast werd er gesproken over hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden door de juiste reclame. Fun fact: Dit team kreeg tijdens de kick-off rode mapjes met informatie over hun challenge, tijdens het gehele traject hebben ze dit vast gehouden. Ze kochten zelfs speciaal rode A3vellen om hun leerdoelen op te schrijven!

— Deelnemer Michelle

29


In samenwerking met: Traject 6 - Team 4

Challenge: 4. Bedenk een oplossing voor de mismatch tussen jongeren en grote retail bedrijven

Blokker en Amstel met: Hotel In samenwerking Bedrijf Blokker en Amstel Hotel Bouwmaat en GVB

Het team Jomar Sanchez, Dominique Hiwat, Arlette Pereira dos Anios, Yara van Poppel, Jeremy Ogbamichael, Tianne van Thiel, Abdulla Halim Salam, Nisha Olie

Grote retail bedrijven zijn belangrijke werkgevers voor mbo-studenten. Ze bieden ook veel leer-werkplekken voor jongeren (BOL en BBL), zo ook challenge-gever Blokker. Maar de binding van jongeren voor langere tijd blijkt vaak een lastige opgave. Bedrijven lopen er tegenaan dat jongeren vaak kort bij hun eerste werkgever blijven werken, met als gevolg grote tekorten. Wat verwachten jongeren van een eerste baan en wat bieden werkgevers op dit moment aan? Hoe kunnen we de mismatch tussen retail bedrijven en jongeren aanpakken?

Peer coach: Demelza Tas

Het team op netwerkgesprek bij het Amstel Hotel ↑

“Wat mij het meest is opgevallen in mijn team is dat iedereen vanaf het begin al meteen heel enthousiast was! Ondanks dat ze het spannend vonden om nieuwe mensen te ontmoeten, op nieuwe plekken te komen en langs bedrijven te gaan.”

Oplossing Uit de netwerkgesprekken kwam het team tot twee belangrijke drijfveren om te werken bij een bedrijf. Er moeten doorgroeimogelijkheden zijn en een goed teamgevoel zijn. In de oplossing van de challenge hebben ze deze drijfveren gecombineerd. Door middel van spaarposters kan er

— Peer coach Demelza

ingespeeld worden op de samenhorigheid. Bij de filialen van Blokker kunnen medewerkers sparen voor personeelsuitjes of extra trainingen, om zichzelf te blijven ontwikkelen. Medewerkers kunnen punten verzamelen door teamactiviteiten te doen.

Het team op netwerkgesprek bij de Blokker ↓

Ons Made By 020 Het team ging op netwerkgesprek bij Blokker, een oer-Hollands bedrijf, dat inmiddels al 120 jaar bestaat. De studenten waren uitgenodigd op het hoofdkantoor waar ze ontvangen werden door drie professionals. In een open gesprek vroeg Ilse, recruiter bij Blokker: “wat vinden jullie belangrijker, een goed salaris of veel doorgroeimogelijkheden?” Veel studenten gaven aan doorgroeimogelijkheden interessanter te vinden, maar dan moet wel duidelijk zijn wat die mogelijkheden inhouden. Vervolgens ging het team op tweede netwerkgesprek bij het Amstel Hotel. Tijdens dit gesprek kwam het team er achter dat niet alleen Blokker met een mismatch te maken heeft, het Amstel Hotel loopt hier ook tegenaan. 30

“Ik vind het super leuk dat je zoveel nieuwe mensen leert kennen! Met Made by 020 heb ik leren netwerken en heb ik ingezien hoe belangrijk het opbouwen en onderhouden van een netwerk is.”

Na de gesprekken zijn ze verder gaan onderzoeken en brainstormen om te bepalen wat zij nou belangrijk vinden in een bedrijf. Studenten vinden het vooral belangrijk dat er een fijne werksfeer heerst, dat ze in een hecht team werken en dat er doorgroeimogelijkheden zijn. ”Ik had écht niet verwacht dat Blokker zo leuk zou zijn!” riep Jomar nadat ze het hoofdkantoor uitliepen. Dat waren de andere studenten wel met hem eens. Behalve Yara, zij wist al dat Blokker zo’n leuke organisatie was, omdat ze er sinds december zelf werkt.

— Deelnemer Jomar 31


“Als peer coach vond ik het enorm leuk om te zien wat een persoonlijke ontwikkeling iedereen in ons team heeft doorgemaakt. Daarnaast was het geweldig om te zien hoe we een hecht team zijn geworden, en hoe iedereen betrokken is bij het oplossen van onze challenge. Er zijn echte vriendschappen tussen studenten onderling ontstaat, dat zorgde voor een nog betere samenwerking.”

In samenwerking met:

Traject 6 - Team 5

Challenge: 5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Amsterdamse toerismesector duurzamer wordt?

Conservatorium Hotel en Boatamsterdam.com

— Peer coach Maite

Het aantal toeristen dat naar Nederland komt groeit elk jaar en Amsterdam blijft met grote voorsprong de populairste bestemming. Jaarlijks maken ruim 3 miljoen mensen een rondvaart over de grachten en in 2018 werden er bijna 17 miljoen overnachtingen geboekt bij de Amsterdamse hotels. Amsterdam wil er flink op inzetten het toerisme in de stad duurzamer te maken. Hoe kunnen bedrijven in de toerismesector hieraan bijdragen?

Het team op netwerkgesprek bij het Conservatorium Hotel ↓

Het team op netwerkgesprek bij Boat Amsterdam ↑

Het team Laura Dijkstra, Eliyah Dandel, Nike Alderden, Sammy Lee, Larissa Smit, Damon Luinenburg, Danté Turny, Kayleigh Telgt

Oplossing Het team kwam er tijdens de challenge achter dat duurzaamheid veelomvattend is en zeker op het gebied van toerisme. Het viel ze op bij Boatamsterdam.com dat er op een rondvaartboot weinig ruimte is om afval te scheiden. In de hotelsector zagen ze dat voedselverspilling een aanhoudend probleem is. Doordat duurzaamheid op zoveel verschillende aspecten kan focussen, zag het team een handige oplossing. Ze willen hun kennis uit de netwerkgesprekken

Peer coach: Maite Mutsaers Junior peer coach: Senna Dommershuizen

bundelen in een boek waarin duurzame alternatieven inzichtelijk worden voor bedrijven. In het boek staan allerlei duurzame tips, zoals meer elektrische oplaadpunten en de locaties van recycle faciliteiten in de buurt van toeristische attracties. Hiermee proberen ze de drempel te verlagen voor bedrijven om duurzamer te ondernemen. Daarnaast hebben ze een duurzaamheidslogo ontworpen waarmee duurzame bedrijven in toeristensector zich kunnen onderscheiden. Het team op netwerkgesprek bij Boat Amsterdam ↓

Ons Made By 020 Het team had hun eerste netwerkgesprek op een wel heel bijzondere locatie: in het penthouse van het Conservatorium Hotel. Tijdens het gesprek kreeg het team veel informatie over duurzaamheid binnen het hotel. Na het gesprek volgde er een rondleiding waar tegelijkertijd van alles gevraagd kon worden over het runnen van een duurzaam hotel, maar ook over een loopbaan binnen het hotel. Het team kreeg goede tips en 32

“Made by 020 heeft mij in positieve zin zeer verast. De hoeveelheid motivatie, energie en enthousiasme waarmee de studenten dit project aanpakken is fantastisch!”

de eerst ideeën ontstonden voor de oplossing. Het tweede netwerkgesprek stond gepland bij Boatamsterdam.com, een rederij die alleen vaart met elektrische rondvaartboten. Ze waren erg onder de indruk van het bedrijf en hun duurzaamheidsfocus. Maar het team bleef ook kritisch en zag nog ruimte voor verbetering. Na het gesprek mochten ze zelf een rondje meevaren op een van de elektrische boten!

— Steven Brookman Front Office Supervisor Conservatorium Hotel 33


Het team

In samenwerking met:

Traject 6 - Team 6

Challenge: 6. Bedenk voor woningcorporaties een creatieve oplossing om huurders tijdelijk te huisvesten als hun woning verduurzaamd wordt.

AFWC en KasKantine

Qamar Aberkan, Cheryana Berenstein, Karlijn Ruiter, Dilara Sahin, Kisha Wong-Clung, Aydzhan Hasnou Peer coach: Khalid Benzidane

Amsterdam heeft als duurzaamheidsdoelstelling om in 2040 volledig gasvrij te zijn. Om dit te realiseren moeten alle bewoners van sociale huurwoningen tijdelijk, gedurende de renovatie, ergens anders gehuisvest worden. Een enorme operatie die met de stijgende woningnood in Amsterdam een traag en onuitvoerbare opdracht lijkt. Hoe kunnen woning-corporaties deze mega operatie zo creatief en innovatief mogelijk aanpakken zodat de wachttijden niet nog verder oplopen? Het team bij de KasKantine ↑

“Het werken aan de challenge is zeker een uitdaging en dit is niet alleen omdat we een oplossing moeten verzinnen. We moeten het er ook allemaal mee eens zijn. Deze discussies maken de uitdaging alleen maar leuker vind ik.”

Oplossing Tijdens het netwerkgesprek bij AFWC, de koepel organisatie van alle woningbouwverenigingen in Amsterdam, kwam dit team erachter dat er ruim 750.000 Amsterdammers tijdelijk ergens anders ondergebracht moeten worden. Dat zijn er veel meer dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Het team heeft een toekomstplan be-

— Deelnemer Karlijn Het team op netwerkgesprek bij AFWC ↑ Het team aan het brainstormen bij AFWC ↓

Ons Made By 020 Dit team was het kleinste van het traject, maar dat weerhield ze niet om heel gemotiveerd de challenge aan te pakken. Peer coach Khalid kijkt terug op een pittig challange: “Verduurzamen van de stad Amsterdam in 2040! Waar gaan we beginnen? Dat was de eerste vraag die we aan elkaar stelden. En wat is duurzaam nou precies?” Tijdens het traject is dit team steeds meer te weten gekomen. Tijdens het netwerkgesprek bij het AFWC zijn ze meegenomen in de plannen die Amsterdam heeft voor het verduurzamen van huishoudens. Als eerste stad ter wereld wil Amsterdam mensen in een volledig gasvrij woongebied laten leven.

34

Het tweede gesprek was bij de KasKantine, een community die met veel creativiteit en slagkracht tijdelijk beschikbare ruimtes in de stad omtoveren tot een zelfvoorzienende plek. Het team zag met hun eigen ogen hoe duurzaam en zelfvoorzienend een plek kan zijn. Dit inspireerde ze om out of the box te gaan denken. Zo vertelde Khalid: “De studenten kwamen echt met hele creatieve en innovatieve ideeën. Wat me opviel is dat studenten zichzelf soms echt onderschatten. Via Made by 020 probeer ik ze mee te geven dat dit nergens voor nodig is en het stuk voor stuk toppers zijn, die veel meer in hun mars hebben dan ze misschien nu nog denken!”

35

dacht genaamd “DuurAmsterdam”. Het concept Tiny houses staat in deze oplossing centraal. Deze kleine huisjes zijn niet alleen snel op te bouwen, ze zijn ook volledig zelfvoorzienend. Op deze manier kunnen gezinnen dicht in hun eigen buurt blijven wonen en levert het team ook al een bijdrage aan de verduurzaming van de stad.


Hoe heb je jouw studenten zien ontwikke-

Interview

len tijdens het traject?

Interview met peer coaches Demelza en Elijah

Demelza: Op veel verschillende manieren. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat ze beter kunnen samenwerken dan aan het begin, oplossingsgerichter te werk gaan en beter zijn geworden in zichzelf presenteren. Elijah: Als studenten binnenkomen dan zie je ze meestal de kat uit de boom kijken. Naar mate het traject loopt, en ze het gevoel hebben gezien en gehoord te worden, zie je ze zelfverzekerder worden.

Demelza en Elijah zijn twee van de meest ervaren peer coaches binnen Made by 020. Ze hebben al meerdere keren een groepje begeleid in het oplossen van hun maatschappelijke challenge. We gaan met hun in gesprek over het programma, hun rol als peer coach en natuurlijk de ambitieuze studenten die ze de afgelopen jaren hebben begeleid.

Wat maakt dat je je al zoveel trajecten inzet voor Made by? Demelza: Wat het zo leuk maakt, is dat alle deelnemers weer anders zijn en dat iedereen zich op een andere manier ontwikkelt. Elk traject is anders, maar op het eindevent wordt elke keer weer duidelijk hoe hard iedereen heeft gewerkt, dat is zo bijzonder! Elijah: Ik krijg de kans om direct het verschil te maken voor mbo studenten en te zorgen dat ze zichzelf laten zien en hun talenten ontwikkelen.

“Ik krijg de kans om direct het verschil te maken voor mbo studenten en te zorgen dat ze zichzelf laten zien en hun talenten ontwikkelen.”

Hoe heb je Made by zien ontwikkelen gedurende de trajecten? Demelza: In de drie trajecten waarin ik heb meegedaan aan Made by, zijn er samenwerkingen met steeds nieuwe bedrijven. Zo blijft het traject vernieuwend en weten we alle sectoren te bereiken. Elijah: Binnen Made by 020 is er bij de organisatie veel ruimte voor directe feedback en kan je als peer coach meedenken over het traject. Als ik bijvoorbeeld een ingang heb bij een

— Elijah

Demelza Tas

Wat is het tofste dat het inzetten van het eigen netwerk van je studenten heeft opgeleverd? Demelza: De promotievideo voor het Stedelijk Museum, waarover je in dit jaarboek meer leest. De één kende iemand die kon filmen, de ander iemand die wilde figureren of regisseren. Doordat de studenten hun netwerk zo goed hadden ingezet ontstond er een mega tof filmpje! Elijah: De eerste groep met hun actie “I AMSTERDAM I AM GREEN”. Studenten hadden contact opgenomen met ‘I Amsterdam’ en zij wilde echt met idee aan de slag!

Wat is je mooiste herinnering aan Made by 020? Demelza: ‘Het eerste eindevent waar ik peer coach was, heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Toen was het voor mij ook allemaal nog zo nieuw. Al die weken werk je met elkaar naar dit moment toe. De studenten waren gespannen, maar presenteerden vol zelfvertrouwen de oplossing. Ik was echt enorm blij en trots! Dat moment vergeet ik nooit meer. Nu heb ik wat meer ervaring, maar toch blijven die eindevents elke keer weer enorm bijzonder. Elijah: Voor mij was het ook de eerste eindpresentatie. Ik had niet verwacht dat dit zo’n impact op mij en de studenten zou maken. Het verbaasd me elke keer weer welke ontwikkeling de studenten doormaken en hoe ze dan uiteindelijk bij zo’n eindpresentatie enorm zelfverzekerd hun oplossing staan te presenteren.”

Elijah Alvares

Waarom vind je Made by 020 zo’n belangrijk project? Demelza: Ik vind Made by 020 belangrijk, omdat het mbo studenten de mogelijkheid biedt om hun netwerk uit te breiden. Studenten krijgen de kans om een kijkje te nemen bij verschillende bedrijven. Ze ontmoeten niet alleen nieuwe mensen, maar dragen ook bij aan de verbetering en ontwikkeling van de stad Amsterdam. 36

tof bedrijf en een idee aandraag, dan doen ze daar echt iets mee.

“Wat het zo leuk maakt, is dat alle deelnemers weer anders zijn en dat iedereen zich op een andere manier ontwikkelt. Elk traject is anders, maar op het eindevent wordt elke keerweer duidelijk hoe hard iedereen heeft gewerkt, dat is zo bijzonder.”

Elijah: Het is belangrijk omdat het studenten uitdagingen geeft naast hun studie en ze er nieuwe vaardigheden mee opdoen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe je een gesprek aangaat met een CEO.

— Demelza 37


Interview

Interview met junior peer coaches Nisan en Senna Nisan en Senna waren twee zeer enthousiaste en uiterst ambitieuze deelneemsters in het eerste traject van dit jaar. Dat smaakte naar meer. Ze werden peer coach en hebben in het tweede traject een groepje begeleid in het oplossen van hun maatschappelijke challenge. We gaan met ze in gesprek over hun ervaringen.

Wat heb je geleerd van je eigen peer

Made by 020 als deelnemer?

coach en hoe pas je dat nu zelf toe?

Nisan: Het eindevent in de Q-factory. Ik had nooit gedacht dat ik op een podium zou staan en zou presenteren voor zo veel mensen. Senna: Het mooiste is dat ik allemaal verschillende mensen heb leren kennen door Made by 020. Een meisje uit mijn groep is ook echt een goede vriendin van mij geworden die ik nog steeds vaak zie.

Nisan: Ik heb geleerd dat je heel veel aandacht moet schenken aan anderen. Ik dacht dat het lastig zou zijn om studenten van mijn eigen leeftijd te begeleiden, maar ik heb geleerd van mijn peer coach dat als je persoonlijke aandacht geeft, je dat ook terugkrijgt. Senna: Mijn eigen peer coaches stimuleerden ons om het goede te doen. Ook gaven ze mij het gevoel dat ze echt vrienden van je zijn. Dat voelde heel fijn, want je kon ook je ei bij hen kwijt als er iets was. Nu heb ik het gevoel alsof studenten dat ook bij zouden doen als er iets is.

Hoe vind je het om peer coach te zijn? Nisan: Echt super tof, ik leer er heel veel van en ik kan deelnemers dingen meegeven. Zo heb ik geleerd dat het niet uitmaakt dat ik dezelfde leeftijd heb als studenten, het belangrijkste is dat je eerlijk en oprecht bent. Dat ik eerder zelf heb meegedaan aan Made by 020 helpt wel. Ik kan mijn groepje daarom vanuit mijn eigen ervaringen helpen met het oplossen van hun challenge. Senna: Wat ik het mooiste vind aan peer coach zijn, is de groep bij elkaar zien komen. Vanuit verschillende plekken en scholen in de stad. Je ziet ze ook echt vooruitgaan tijdens het traject. Sommige studenten waren eerst heel stil, die komen steeds meer los en durven meer.

“Ik had nooit gedacht dat ik op een podium zou staan en zou presenteren voor zo veel mensen.” — Nisan

Nisan Baykal

Wat is je mooiste herinnering aan

Waarom zou je Made by 020 aanraden aan vrienden of vriendinnen? Nisan: Ik zou het aanraden omdat het heel goed is een groot netwerk op te bouwen als je nog zo jong bent. Zeker, omdat je in de opbouwperiode zit van je studie richting een baan. En het is gewoon heel leuk. Senna: Je leert nieuwe mensen kennen en doet veel nieuwe ervaringen op, bijvoorbeeld hoe het is om samen te werken in een team van studenten met allemaal verschillende kwaliteiten. Ook was het tof langs te gaan bij bedrijven en echt een kijkje te kunnen nemen achter de schermen.

Senna Dommershuizen

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd als deelneemster? Nisan: Ik ben vrij sociaal, maar ik vond het nog lastig om mezelf te presenteren in een professionele omgeving, zoals bij een bedrijf. Bij Made by heb ik dat geleerd. Ik durf nu gewoon op mensen af te stappen en vragen te stellen, wat eigenlijk veel makkelijker is dan ik dacht. Dat geef ik mijn groepje nu ook mee. 38

“Je leert nieuwe mensen kennen en doet veel nieuwe ervaringen op, bijvoorbeeld hoe het is om samen te werken in een team van studenten met allemaal verschillende kwaliteiten.”

Senna: Ik vind het soms lastig om samen te werken. Door Made by 020 heb ik geleerd om goed af te stemmen met iedereen en alle kwaliteiten van de mensen in een team te benutten. Iedereen draagt zijn steentje bij en voegt iets toe. Je leert ook echt van elkaar.

— Senna 39


Highlights

Tata Steel ↑ Velsen-Noord

Bij deze bedrijven zijn we geweest in drie jaar Made by!

KPN

Cordaan

40

ABN AMRO AFWC

FUNX Gemeente (schuld &

Podium Mozaiek Politie

Amstel Hotel Belieff BKB Blokker

hulp) GVB Het openbaar ministerie

Q-Factory Rochdale SIRE Sollicitatiemarkt

Boatamsterdam.com Bond van verzekeraars Booking.com

Humanitas HVO Querido IBM

Stadgenoot Stedelijk Museum Sungevity

Bouwmaat Civic CJP Combi Well Conservatorium hotel

KasKantine KPN Leger des Heils MaDi McKinsey

Tata Steel The food Line-up Van der Valk Video Bird Vluchtelingenwerk

Cordaan De Balie De Key

Microsoft Multitude Museumnacht

We Transfer !Woon Ziggo Dome

de pit DTT Multimedia Eigen Haard

Nibud Nowsy NS

Eye film Foam Fronteer

NUON OBA Pakhuis de Zwijger

Q-Factory AFWC Stedelijk Museum Amstel Hotel

41


Van der Valk Factsheet

Sollicitatiemarkt Video solliciteren

Multitude

Jong ondernemerschap

Ideation

Fronteer

Factsheet 3 jaar Made By

Netwerken

20 workshops zoals bij bijvoorbeeld

Terugkerende thema’s

BKB

Design thinking

Politie

Belief

Jezelf profileren

Pitchen

7 x Duurzaamheid 5 x Culturele instellingen

3 x Sociale cohesie en veiligheid

Totaal 200 deelnemers

4 x Aansluiting arbeidsmarkt

2 x Armoede en schulden

Totaal 27 challenges

3 x Digitale 2 x Leefbaarheid vaardigheden en in de stad laaggeletterdheid 1 x Psychische gezondheid

4% 11% 19% 66%

42

Niveau deelnemers Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

75 netwerkgesprekken bij onder andere

43


“Made by 020 inspireert studenten om van elkaar te leren.”

Interview

In gesprek met ambassadeurs Ambassadeurs zijn coördinatoren of docenten van mbo-instellingen uit Amsterdam. Zij ondersteunen een Made by 020 traject, bijvoorbeeld in de werving van studenten. We vroegen drie ambassadeurs naar hun ervaringen met 3 jaar Made by 020.

— Jeroen Meisner

Wilma Dierx

“Door Made by 020 denken studenten out-ofthe-box na over hun kwaliteiten en hoe ze deze in kunnen zetten.” — Wilma Dierx

Bob Mannaart

In welke opleiding waar jij lesgeeft zie

Zie je een duidelijke toegevoegde

je dat vakoverstijgende vaardigheden

waarde om studenten te koppelen aan

steeds belangrijker worden?

het bedrijfsleven?

Wilma: Afstappen op een vreemde. Studenten beginnen bang en onzeker, maar door netwerkgesprekken bij de bedrijven stijgt hun zelfverzekerdheid enorm. Bob: Professionele vaardigheden die zorgen voor een goede basis van een carrière. Studenten krijgen bij Made by 020 de kans om hierin te groeien. Jeroen: Het omgaan met mensen, gesprekken voeren en afspraken maken. Ze leren de menselijke kant van het bedrijfsleven kennen.

Wilma: Zeker! Studenten hebben nu bij de bedrijven al een voet tussen de deur gehad en hun netwerk uitgebreid. Bob: Ja, ze proeven verschillende bedrijfsculturen. Jeroen: Ja, op die manier zien zij in waar zij naartoe werken op school.

Groepsfoto van traject 5 bij de Bouwmaat ↓

Hoe heb je Made by 020 in

Draagt Made by 020 bij

Welke vaardigheden komen

het algemeen ervaren?

aan het leren op een mbo?

aan bod die de studenten

Zo ja, op welke manier?

in een reguliere opleiding

Wilma (HMC): Made by 020 heeft de afgelopen jaren het vertrouwen op de school echt gewonnen door toegankelijk en praktisch te handelen. Bob (ROC Amsterdam): Positief. Ik krijg er een glimlach van op mijn gezicht, omdat ik er blij van wordt dat er iets georganiseerd wordt waar mbostudenten iets aan hebben. Jeroen (Mediacollege): Het inspireert studenten om van elkaar te leren. De studenten ervaren welke vaardigheden bij hen passen en welke niet.

44

Wilma: Absoluut. Door Made by 020 denken studenten outof-the-box na over hun kwaliteiten en hoe ze deze in kunnen zetten. Bob: Mbo-studenten zijn oplossingsgericht en dat kunnen ze mooi tot uiting brengen. Daarnaast leren ze de beginselen van netwerken, wat belangrijk is voor hun carrière. Jeroen: Ja, het geeft studenten een ervaring van hoe het in de praktijk gaat, maar dan begeleid en in een veilige leeromgeving.

niet zo snel leren? Wilma: Het openbaar spreken, zoals bij het eindevent. Dit doen ze dan eens niet voor een cijfer en daardoor zie je studenten opbloeien en buiten hun comfort zone stappen. Bob: Het omgaan met verantwoordelijkheden zoals op tijd komen en afspraken nakomen. Je ziet ze hierbij echt groeien van leerling naar jongvolwassene. Jeroen: Het samenwerken met studenten van andere opleidingen die andere vaardigheden en interesses hebben. 45

Jeroen Meisner


Dankwoord

Met Made by 020 hebben we in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Amsterdamse bedrijfsleven een beweging geïnitieerd die kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaat, rolmodellen creÍert, mbostudenten beter voorbereidt op de constant veranderende arbeidsmarkt en ze in contact brengt met bedrijven die om ze staan te springen. Voor studenten in het hbo en wo waren er al tijden volop mogelijkheden om zich, in aanvulling op het algemene kennisaanbod, persoonlijk te ontwikkelen en te profileren. Met Made by 020 hebben we de afgelopen jaren ook mbo-studenten de mogelijkheid gegeven om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Ieder jaar is er ruimte voor 100 ambitieuze mbo’ers, ongeacht studierichting, -jaar of -niveau, om mee te doen aan Made by 020. Deelnemers uit de afgelopen zes trajecten hebben leren netwerken, presenteren, creatief denken, pitchen, samenwerken en analytisch denken. Skills die ze tijdens hun opleiding vaak nog niet hadden opgedaan. Studenten hebben daarnaast echt 46

een bijdrage geleverd aan de stad en de maatschappelijke opgaven waar organisaties mee worstelen. De afgelopen drie jaar hebben we met erg veel plezier en energie gewerkt aan Made by 020. We hebben samengewerkt met inspirerende peer coaches, sprekers, professionals uit bedrijfsleven en verschillende organisaties in Amsterdam. Graag willen we alle partners en betrokkenen bedanken voor hun bijdragen aan dit project. Bovenal zijn we ontzettend trots op alle studenten die met veel passie en energie, in hun eigen tijd werkten aan maatschappelijke impact in de stad en binnen organisaties, terwijl ze tegelijkertijd met ambitie en gedrevenheid aan hun persoonlijke ontwikkeling werkten.

Colofon Organisatie: Made by 020 Auteurs: Rutger van der Veen en Lisette Min van Diversion Vormgeving: Multitude Fotografie: Les Adu, Tomek Dersu Aaron, Auke van der Hoek Website: www.madeby020.nl Email: hello@madeby020.nl Made by 020 wordt in opdracht van de Gemeente Amsterdam uitgevoerd door Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie. Meer weten? Mail hello@madeby020.nl 47


Made by 020 is een netwerkprogramma voor ambitieuze mbo-studenten in Amsterdam

Profile for Diversion

Jaarboek Made by 020 | 2018 - 2019  

Jaarboek Made by 020 | 2018 - 2019  

Advertisement