__MAIN_TEXT__

Page 1

Väljaanne nr 6, aprill 2020

PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

LITTERA Targem kui 5.b Sõbrapäeva puhul tegime lõbusa ekspermendi. Nimelt valisime lauamängust “Targem kui 5.b” 10 küsimust ning lasime Vello Talvistel ja Kersti Kertsmikul neile vastata. Vastuste põhjal Millises linnas asub Leonardo da Vinci maal Mona Lisa?

Mis kuju on kera lõige?

Vello Talviste: Ring.

Vello Talviste: Pariis.

Kersti Kertsmik: Ring.

Kersti Kertsmik: Pariis.

Õige vastus: Ring

Õige vastus: Pariis. Milliseid arve jagada nulliga?

on

võimalik

Vello Talviste: Kõiki arve.

Missugune nähtus tekib niiske õhu kokkupuutumisel jahtunud maapinnaga?

Vello Talviste: Kaste.

Direktor Vello Talviste

Kersti Kertsmik: Talvel härmatis ja suvel

Kersti Kertsmik: Kõiki arve.

udu, kaste.

Õige vastus: Mitte ühtegi arvu.

Õige vastus: Kaste

Milline Eesti sõraline ei kanna sarvi?

Milliselt maalt pärineb origamikunst?

Vello Talviste: Jaapanist. Vello Talviste: Metssiga. Kersti Kertsmik: Metssiga.

Kersti Kertsmik: Jaapanist. Õige vastus: Jaapanist.

Õige vastus: Metssiga Nimeta Eesti omamaised okaspuud Vello Talviste: Kadakas, kuusk, mänd Kersti Kertsmik: Kuusk, mänd, kadakas. Õiged vastused: Kuusk, mänd, kadakas, ju-

gapuu

Mitu kuningat on tavaliselt kaardipakis? Vello Talviste: Neli. Kersti Kertsmik: Neli. Õige vastus: Neli


LITTERA

Millest oli tehtud Pöial-Liisi voodi?

Kas ananass kasvab puu otsas?

Vello Talviste: Pähklikoorest.

Vello Talviste: Jah.

Kersti Kertsmik: Pähklikoorest.

Kersti kertsmik: Ei.

Õige vastus: Kreeka pähkli koorest

Õige vastus: Ei

Vello Talviste puktide summa: 9.5 punkti Kersti Kertsmiku punktide summa: 10.5 punkti

Seekord võitis eksperimendi õppejuht Kersti Kertsmik. Teele Lotte Trug Laura-Lisanna Nurmsalu

Vaikuseminutid meie koolis Meie kool on üks 12 kooli seast, kes osaleb vaikuseminutite noorteprogrammis OMA. Kokku osaleb programmis 53 klassi üle Eesti.

Programm kujutab endast harjutuste seeriaid, mille eesmärgiks on kujundada õpilaste seas heasoovlikku ja tähelepanelikku hoiakut, õpetada neid oma emotsionaalset seisundit teadvustama ja mitte muremõtetele püsima jääda, aidata neil oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda ning õpetada neid toime tulema pingete, stressirohkete olukordade ja ülekoormusega. Tihti keskendutakse harjutustes hingamisele, selle jälgimisele ja oma keha tunnetamisele. Kursus kestab kokku 10 nädalat. Meie koolis käis vaikuseminutite kohta lugu tegemas telesaade ´´Radar´´. Filmiti, kuidas 8. ja 9. klass õpetaja Jüri Kaugeranna juhendamisel harjutusi teeb. Telesaate tarvis intervjueeriti ka õpetaja Kaugeranda ja mõnda õpilast. Õpetaja Kaugeranna arvates on selline kursus suurepärane nii õpilastele kui ka õpetajatele. Muu hulgas suurendab see stressitaluvust ja annab võime raskel ajal paremini toime

tulla. Veel toob see välja vahe teiste jälgimise ja ise tegemise vahel. Harjutuste mõju ilmneb alles hiljem, seetõttu on oluline kogu programm täies mahus kaasa teha. Mõtte teha neid harjutusi koolis õpilaste jaoks tuli sellest, kui ta käis õpilastega ühe vaikuseminutite koolituse kõrval. Meie kooli õpetajatest teevad õpilastele harjutusi peale Jüri Kaugeranna veel Kersti Kertsmik, Lorina Kukk, Silva Jürisoo ja Tiina Pihl.

„VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile. Proovi ja koge harjutusi ise, kasutades nelja veebilehel http://vaikuseminutid.ee/ harjutused/ olevat audioharjutust.“ Aleks Lember

Leht 2


Väljaanne nr 6, aprill 2020

Sõbrapäev 2020 14. veebruaril tähistas meie kool sõbrapäeva, mille teemavärvid olid roosa, punane ja valge ning koolimajas valitsev meeleolu oli romantiline. Varahommikul tulid õpilas-

roosipank,

suur

üles, mõtles päevaks tegevusi

esinduse liikmed varakult

melu, roosid said kiiresti

ning viis neid läbi. Valiti ka

kooli, et koolitulevatele ōpi-

otsa ja küsiti veel juurdegi.

klassi sõbralikuimad õpilased.

lastele ja ōpetajatele süda-

Päeva

ka

Nädala jooksul said ôpilased

mekujulisi kleepse põskede-

sõbrapäevakaarte,

mis

valida ka kooli sōbralikuma

le panna. Suurtel vahetundi-

eelnevalt olid jōudnud sōbra

ōpetaja, kelleks sai ôpetaja

del oli teisel korrusel 8.c ja

-postkasti. Terve selle päeva

Anneli

6.a poolt tehtud kohvik, kus

valmistas ette suur korraldus

disko jäi küll ära, aga selle eest

sai head ja paremat maitsta.

-meeskond:

olid päeval tantsuvahetunnid.

Teisel

tegi kaunistusi ja pani neid

korrusel

oli

ka

kus

jooksul

oli

jagati

õpilasesindus

Ninep.

Sõbrapäeva

Kiidame sõbralikuimaid õpilasi! Anne Maria Vaher

Persoonilugu– Maivo Sirelbu Maivo Sirelbu on nii andekas ja tark poiss, kes on võitnud 2019/2020 õppeaasta peaaegu kõik maakonnaolümpiaadid, vaid ühel korral jäi ta teiseks.

Mida sa vabal ajal teed? Maivo: Mulle meeldib vaadata harivaid Y outube videosid ja lugeda raamatuid. Loen nii ilukirjanduslikku kui ka teaduskirjandust. Samuti olen palju arvutis, kus mängin erinevaid arvutimänge. Eriti meeldivad need, kus peab erinevaid süsteema omavahel ühendama, kokku panema.

Leht 3


PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

Kust oled oma teadmised saanud? Maivo: Eks ikka koolist, ja mulle meeldib ka raamatuid lugeda.

Kas sulle meeldib õppida? Maivo: Ikka meeldib, kellele ei meeldiks targaks saada. Õppimine on vajalik tegevus.

Millised on sinu lemmiktunnid ja kes on sinu lemmikõpetaja? Maivo: Mulle meeldivad kõik tunnid, eriti loodusained, aga ka kehaline kasvatus ja tööõpetus on nauditavad, kõik oleneb õpilasest endast. Minu arvates on meie kooli kõige parem õpetaja Lorina Kukk, kes on väga positiivne ning hooliv.

Kuhu sa lähed õppima, kui oled põhikooli edukalt ära lõpetanud? Kelleks tahad tulevikus saada? Maivo: Soovin leida endale sobiva gümnaasiumi, hetkel ma veel seda täpselt ei tea. Arvan, et hakkan töötama IT valdkonnas.

Maivo tulemused 2018. - 2020. aastal 2020 veebruarikuu seisuga: 2018/2019 õppeaasta saavutused

2019/2020 õppeaasta saavutused

1) loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor (7.-8.kl) I koht 2) füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor II koht 3) keemiaolümpiaadi piirkonnavoor II koht 4) bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 5) matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 6) geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor III koht 7) vene keele olümpiaadi (vene keel võõrkeelena) piirkonnavoor II koht 8) loodusteaduste olümpiaadi vabariiklik voor 28. koht 9) Känguru võistlus 29. koht (3849 osalejat vabariigis)

1) keemiaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 2) füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 3) matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 4) geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 5) bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor I koht 6) ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor IV koht

Robin Raudsepp

Lehe koostasid: Teele Lotte Trug, Laura-Lisanna Nurmsalu, Aleks Lember, Anne Maria Vaher, Robin Raudsepp

Profile for Dina Ressaar

Littera 6  

Littera 6  

Profile for dinare
Advertisement