__MAIN_TEXT__

Page 1

November 2020 nr. 9

PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

LITTERA Selgus uus õpilasesinduse president Õpilasesindus

õpilastest

ideed. Debatt ei olnud küll

koosnev rühm, kuhu kuuluvad

nii väitlev kui eelmistel aas-

aktiivsed 5.-9. klassi õpilased.

tatel, ent pinget oli õhus ja

ÕE esindab meie kooli erine-

kandidaatide nö „väikesed

vatel

Noorteühingute

halvad omadused“ tulid väl-

üritustel, korraldab üritusi ja

ja. Debatt oli kindlasti abiks

annab PHPK õpetajatele ja ju-

valijatele otsutamaks ja aita-

hatusele edasi õpilaste arva-

maks paremini mõista, kumb

musi ning muresid. Presidenti

saaks ÕE juhtimisega pare-

28. septembrist - 2. ok-

on õpilasesindusel vaja sel-

mini hakkama.

toobrini toimus meie koo-

leks, et kõik toimiks hästi ja

lis

presi-

oleks üks koordinaator, kes

Sellel

juhiks õpilasesindust.

õpilasesinduse

dendi

valimine.

nädalal võis näha seinte peal mitmeid vahvate loosungitega plakateid koos presidendi kandidaadi pildiga. Mis on õpilasesindus ja miks on sellele vaja pre-

sidenti?

Eesti

on

hetundidel valida presidenti: igal õpilasel ja õpetajal oli 1

Sellel aastal olid ÕE presiden-

hääl. Terve päev oli palju

di kandidaatideks 2 tubli tüd-

elevust

rukut: Eviita Õisma ja Anne

Õhtul toimus ÕE laager, kus

Maria Vaher. Eviita on väga

avaldati

lennukate ideedega

aktiivne

sinduse president – valituks

noor. Anne Maria aga kohuse-

osutus Eviita Õisma. Palju

tundlik ning inspireeriv.

edu ning jaksu Eviitale Lit-

1.oktoobril toimus 2 valimis-

2020/21 õpilasesinduse presidendiks valiti Eviita Õisma.

Reedel, 2. oktoobril sai va-

ning

eriarvamusi.

2020/21

õpilase-

tera toimetuse poolt!

debatti, kus said üles astuda mõlemad presidendikandidaa-

Anne Maria Vaher

did. Debatil kõlasid mõlema

ja Teele Lotte Trug

kandidaadi

arvamused

ning


LITTERA

Õpetajate päev vahva päev kõigile!

Pildi autor: Eviita Õisma

5. ok t oo b ri l t äh i s t as i me Pa i d e H a m-

põhjus ja kui ei ole, paneksin talle märkuse.“

me r b e c k i Põ h i k o o l i s õ p e ta j a t e p ä e -

Veel intervjueerisime 1.a klassi õpilasi Elinat ja

va.

Chris-Marttit. Elinale meeldis kõik õpetajate

9 .a klassi õpilane Steven, kes õpetajate päeval

asendas matemaatikaõpetaja Daire Krabi, mainis intervjuus, et tema jaoks on õpetajate päeva kõige parem osa uute teadmiste ning kogemuste omandamine. Intervjuu käigus selgus, et matemaatikaõpetajat asendanud Steveni lemmikõppeaine on hoopis ajalugu, talle meeldib uurida asju, mis on juhtunud enne meie aega. Küsimusele, kui oleksid õpetaja, kuidas reageeriksid, kui mõni sinu õpilastest jätaks kodutöö

tegemata,

vastas

Steven

järgmiselt:

„Uuriksin välja, kas tal on selle jaoks mõjuv

„Uuriksin välja, kas tal on selle jaoks mõjuv põhjus ja kui ei ole, paneksin talle märkuse.“ Leht 2

päeval, kuid tema lemmikosa oli lühendatud keka tund. Ta lemmiktunniks on keemia, kuid seda pole talle kahjuks veel õpetatud. Kui Elina oleks õpetaja, siis tema õpilane, kes jätab kodutöö tegemata, peaks minema koju ja selle uuesti tegema. Chris pidas põnevaks sellel päeval istumist, kuid probleemi tekitas see, et pidi nii palju istuma. Ühe kuuga on tema lemmiktunniks kujunenud söögivahetund, sest seal saab süüa. Kui mõni Chrisi klassi õpilane jätaks kodutöö tegemata, saadaks ta emale kirja ning laseks õpilasel uuesti vastata. Noored õpetajad Laura Pilv ja Ade-Briana Nurk


November 2020 nr. 9

Kuidas ma sind igatsen, Paide Hammerbecki Põhikool! Tere, kallis PHPK koolipere! Olen Lisette Haug (loodan, et te mäletate mind veel) ja tervitan Teid enda uuest koolist - Türi Ühisgümnaasiumist. Olen siiani väga rahul selle kooliga ja mulle meeldib siin väga, kuid siiski on mõned asjad, mida ma PHPKst väga igatsen. Minu TOP 10, millest ma puudust tunnen: 1. Helen (oled parim)! 2. Õpilasesindus!

3. Mu väike sõber! 4. Õpetaja Daire (mulle tegelikult meeldisid teie matemaatikatunnid väga). 5. Sööklasse jooksmine kartuses, et toit saab enne otsa, kui sinna jõuad. 6. Filmide vaatamine õpetaja Jüriga (nüüd peame jube suure hooga raamatuid läbi lehitsema. Hetkel käsil “Keisri hull”). 7. Õpetaja Jaanuse tööd (Mõistan nüüd, kui lihtsad need tegelikult olid, nüüd on ajaloo ning geograafia tööd palju keerulisemad. Ja luban teile, et veeranditöödest on gümnaasiumis kasu). 8. Maie igahommikused soojad tervitused. 9. Peale tunde koolis (eelkõige Heleni toas) olemine ja söömine. 10. „Oota, mine pane (Heleni) uks igaks juhuks kinni.” On veel asju ja inimesi, keda väga igatsen, kuid kahjuks ei saa kõike ära mainida. Loodan, et teil kõigil läheb sel õppeaastal hästi ja olge tublid! 9. klass, pidage vastu! Peagi saab põhikool läbi ning algavad uued ja huvitavad seiklused. Kui plaanite gümnaasiumisse minna, siis soovin teile edu! Gümnaasium pole kindlasti mitte kõikidele (alles eelmisel nädal võttis üks poiss juba paberid välja). Olge muhedad! Tervitades vilistlane Lisette Haug

Pildil mina ja mu uued klassiõed retsinädalal. Oleme kõik automehaanikud. Leht 3


PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

NALJANURK: BlOnd versus bLondIM Anagramm: REIKA vastused

Anagramm: BIRBA vastused

1.Kus kasvavad lilled harilikult?

1.Kus kasvavad lilled harilikult?

mullas

peenras

2.Miks on inimesel käed?

2.Miks on inimesel käed?

et kallistada

et pead sügada :D

3.Mida teevad kõik inimesed samaaegselt?

3.Mida teevad kõik inimesed samaaegselt?

hingavad

elavad

4.Mida võib leida tühjast taskust?

4.Mida võib leida tühjast taskust?

mitte midagi

augu

5.Mis on maailma väikseim asi?

5.Mis on maailma väikseim asi?

nanoosake

i-täpp

6.Mis on punane ja näeb välja nagu koletis?

6.Mis on punane ja näeb välja nagu koletis?

Tootsi maakera

punane koletis

7.Mis on lohk?

7.Mis on lohk?

tagurpidi muhk

kühmu vastand

8.Mida saab ilma käte abita kinni hoida?

8.Mida saab ilma käte abita kinni hoida?

pissihäda

hinge

9.Kes on kana?

9.Kes on kana?

kodulind

kuke naine :D

10.Mitu sõrme on kahel käel kokku?

10.Mitu sõrme on kahel käel kokku?

kümme

kus see konks on?

Littera toimetus: Laura Pilv, Anne Maria Vaher, Ade-Briana Nurk, Teele Lotte Trug Täname külalisajakirjanikku Lisete Haugi!

Profile for Dina Ressaar

Littera 9  

Littera 9  

Profile for dinare
Advertisement