Page 1

Digital

Mediedesign Visuell kommunikasjon i digitale medier

Nr 5, 2013

For meg 책pnet det seg en ny verden for muligheter og kreativitet med mer kunnskap om Photoshop. s. 2 ... hemmeligheten bak suksess er hardt arbeid (og at det er derfor det er en hemmelighet for de fleste), men det er helt sant, ogs책 n책r det gjelder kunst og fotografi. ... s 5

Digital mediedesign, 5:2013 1


Jeg heter Kirsten Randers-Pehrson og bor på Nesodden. Jeg gikk i sin tid på fotolinja på Sogn i Oslo, der jeg lærte jeg om filmbasert fotografi. Den kunnskapen er jeg glad for og jeg benytter meg enda iblant av analoge kamera, men som regel skanner jeg inn negativene og jobber med dem digitalt. Jeg har jobbet som freelance- fotograf, både med portrett og for magasiner, men nå synes jeg det er mest interessant å jobbe med foto som uttrykksform. Jeg jobber for tiden på Sunnaas sykehus hvor jeg underviser pasienter i fotografering og bildebehandling og på en folkehøyskole hvor jeg også underviser i foto. I tillegg tar jeg en etterutdanning i fotografi på Bilder Nordic. Etter studiet Digital Mediedesign har jeg hatt både min første separatutstilling og vært med i en gruppe-utstilling på DogA i Oslo, og det er den veien jeg ønsker å fortsette min fotografiske karriere. Coverbildet er fra min prosjektoppgave i Digital bildebehandling med tittelen: Fravær-nærvær / bilder fra en reise. Jeg laget en serie med bilder tatt ut av et togvindu, på en scene som utspiller seg utenfor. Alle bildene er hentet fra filmer som har betydd noe for meg,

Layout og design: Morteza Amari Forsidebilde: Kirsten Randers-Pehsron Design av forside: Nina Marie Andersen http://ninadm.blogspot.no/ Trykk: Notodden trykk og reklame

cover-bildet er fra Fellinis La Strada. Jeg har i hovedsak brukt to bilder som har blitt slått sammen til ett. I løsningen av denne oppgaven er det foretatt tre praktiske hovedområder for videre undersøkelse: • Iscenesettelse av filmscener. Herunder kommer forberedelsene til selve opptaket og fotograferingen. • Manipulering av bilder for å skape ett nytt bilde.

Bilderedigering i Adobe Photoshop - finne og lære nye teknikker som kan gjøre bildet mest naturlig. Jeg lærte meg og å finne ut av hvilke teknikker som kan brukes for å få det uttrykket jeg ønsket. • Komposisjon For meg åpnet det seg en ny verden for muligheter og kreativitet med mer kunnskap om Photoshop.

“ Neste gang DU løfter mobilen, tar bilde og trykker på send-knappen, husk da på hvor stor makt du har! La bildeetiske normer være retningsgivende når du bruker din makt! “

Bildeetikk Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Står det i vær varsom plakaten. Et bilde kan si mer enn tusen ord! Bildet har potensiale til å påvirke massene, skape opptøyer og sette gater i brann. Bildet skaper holdninger, verdier og har påvirkningskraft i en helt annen kraft enn andre medium. Internett flommer over av bilder, noen av dem bidrar til estetisk opplevelse, til opplysninger, utfordrer makta, avslører statlige overgrep og noen av dem burde aldri vært publisert. Bildeetikk er meget aktuelt i samtiden både i pressen, i kunsten, i skolen og ellers i alle lag i samfunnet. Jussen (Rettsvitenskapen) har utformet mange lover som blant annet skal regulere bruken av bilder. I noen tilfeller kommer disse i konflikt eller på kant med andre lovverk. For eksempel forholdet mellom ytringsfrihet og personvern eller opphavsrett og kunstnerisk frihet. Menneskerettighetserklæringen har vært retningsgivende for mange lovverk i Norge. Når våre handlinger kan komme i konflikt med artiklene i

erklæringen, trenger vi etiske retningslinjer for vår adferd. Etikk eller moralfilosofi handler om det filosofiske grunnlaget: læren om rett og galt. Etikken vil eksempelvis forsøke å ta stilling til «hva er det rette» og «hvordan bør man oppføre seg» og i vårt tilfelle «hvilket bilde bør skapes, tas, deles og publiseres». I Norge er det mange interesseorganisasjoner som har egne etiske normer. Vær varsom plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for pressen. Pressens faglige utvalg overvåker og fremmer den etiske og faglige standarden i norsk presse. Det finnes også interesseorganisasjoner; Clara, BONO, Kopinor som ivaretar rettighetene og bruken av åndsverk. Du som fotograf (kamera eller mobil) tar flere bevisste og ubevisste valg i den fotografiske prosessen. Disse valgene er før, under og etter eksponeringen som bidrar til å påvirke og forsterke fotografiets uttrykk. Ideen om det objektive og nøytrale bilde i den henseende, er ikke reelt. Konteksten bildene blir publisert og offentliggjort i påvirker også tolkningen av innholdet. Når du har tilgang til deling

og publiseringen av bilder, bør du opptre varsomt. Lov om opphavsrett til åndsverk sikrer rettighetene til opphavsmenn, eiere og oppdragsgivere, men motivet (personer og åndsverk) kan også være beskyttet. Hovedregelen for personvern er at det er den avbildede personen som har rettighetene til offentliggjøringen av bildet. I følge The Guardians Topp 100-liste over de mektigste personer i verden i 2013 er DU: brukeren av sosiale medier og mobile medier, den mektigste i mediebransjen i dag! Neste gang DU løfter mobilen, tar bilde og trykker på send-knappen, husk da på hvor stor makt du har! La bildeetiske normer være retningsgivende når du bruker din makt!

Klasseleder: Morteza Amari


INNHOLD:

Del1: Foto og digital bildebehandling Kunstner: Hilde Honerud Andersen, Nina Marie Ankjell, Tor Morten Berg, Lindi Krane Erichsen, Malen Fjeldsaa, Nina Goldberg, Malin Thilesen Gran, Helle Cathrine Grindbakken, Gry Marie Hagen, Trude Handegard, Eirin Hansen, Elisabeth Sørdal Isaksen, Simen Skyer Isingrud, Kari Karlsen, Marthe Kristine Karlsen, Steinar Knutsen, Tove Leikanger, Charlotte Emilie Melchior, Anders Idland Mobakken, Sølvi Eirin Souza, Tatiana Tallaksen, Karine Thors, Katinka Breivik Wik, Diana Maria Christine

Del 2: Digital grafisk design

Andersen, Nina Marie Ankjell, Tor Morten Berg, Lindi Krane Erichsen, Malen Fjeldsaa, Nina Goldberg, Malin Thilesen Grindbakken, Gry Marie Handegard, Eirin Isaksen, Simen Skyer Isingrud, Kari Jørstad, Guro Tømmerås Karlsen, Marthe Kristine Karlsen, Steinar Knutsen, Tove Leikanger, Charlotte Emilie Melchior, Anders Idland Mobakken, Sølvi Eirin Souza, Tatiana Tallaksen, Karine Wik, Diana Maria Christine Photoshop: Ragnhild Furulund

DEL 1 Foto og digital bilebehandling

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Dette magasinet er en presentasjon av prosjektoppgavene i to emner i Digital mediedesign. Les tidligere numre av Digital mediedesignmagasinet på din mobil/iPad her: http://issuu.com/digitalmediedesign Facebook: https://www.facebook.com/pages/Digital-Mediedesign/395330415553 Studieinformasjon og opptak: http://www.hit.no/nor/HiT/Soeker/Studietilbud/ Kunst-og-design/Digital-mediedesign


I samtale med:

Hilde Honerud “ ... hemmeligheten bak suksess er hardt arbeid (og at det er derfor det er en hemmelighet for de fleste), men det er helt sant, også når det gjelder kunst og fotografi.”

Likevel er det ikke nødvendigvis et politisk resultat. Nyhetene styrer oppmerksomheten og gir svar. Jeg ønsker at min rolle skal være å åpne opp og skape spørsmål, og jeg ønsker at iakttakeren skal delta og tenke selv. Derfor går veien ofte fra en politisk eller sosialt orientert inspirasjon, til å gå ned til det helt ordinære og vanlige og observere gjennom det.

kunstner og

grad, og å i større grad stole på eget uttrykk og også den erfaringen jeg har bygget opp. Kan du fortelle om en av dine prosjekter? Jeg kommer ofte tilbake til portrettserien What du you want to be when you grow up? som viser barn fra Ramallah. Dette var en del av masterprosjektet, og jeg ønsket nettopp å utvikle evnen til å løfte det enkle inn i det politiske og åpne opp forståelsen og tolkningsmulighetene. Barna er fotografert frontalt og utendørs, alle på samme sted i en av de få grønne områdene i utkanten av byen. Portrettene viser barna i bevegelse, pent kledd i fritidsklær, gjerne smilende, som seg selv.

Hvordan jobber du med dine fotoprosjekter? Før satt jeg meg veldig mye inn i prosjektene, og leste meg inn i tematikken før jeg gikk ut og gjorde opptak. Nå prøver jeg i større grad å Hvor henter du din inspirasjon fra? bryte det mønsteret, gå fortere inn i materien, Prosjektene starter ofte ved noe som engasjerer og i større grad føle meg fram visuelt og la det meg i sosialt og politisk liv, det kan være helt visuelle styre prosjektene. Det er som om de er fotografert før eller etter små og enkle ting jeg hører om på radio. Det det egentlige portrettet. Portrettsjangeren har trenger ikke være den store hendelsen, men Det er en skremmende prosess å slippe seg løs i fotokunsten de siste tiårene har vært preget noe som vekker noe i meg. Det er kanskje ikke på denne måten, og jeg vil virkelig unngå å av et nøytralt, registrerende blikk på objektet. like åpenbart alltid, men for eksempel et pros- bruke begrep som «intuitiv kunst», som jeg op- Ved å bryte med dette uttrykket ønsket jeg å jekt som Trillemarka startet med et politisk og plever som fraskrivelse av ansvar for eget utt- formidle en fortrolighet mellom meg som fososialt engasjement. rykk. Jeg prøver å bruke magefølelsen i større tograf og portrettobjekt. Møtet fremstår ikke 4 Digital mediedesign, 5:2013


Venstre: Hva vil du bli når du blir stor? - 2010 - serie på 9 fotografier - analog storformat, inkjet print Fra utsmykking av den norske ambassadeboligen i Al Ram Under: Fra utstilling på stenersen museet

fotograf primært som fotografisk, men som resultatet de uttrykket hans. Hilla og Bernd Becher har av en relasjon over tid. tidligere vært viktige inspirasjon, og disse to kan en nok kjenne igjen i Palestina-serien, netHar du noen pågående fotoprosjektet? topp ved at jeg forsøker å utfordre deres nøyDet er to prosjekter som opptar meg nå. Jeg tralt, observerende blikk. jobber med en digital zine med Nina Toft som jeg har jobbet mye med, der vi ønsker å formi- Gode råd til studenter som studerer foto og dle politisk orientert kunst. fotografering? Jobbe. Jobbe mye. Det er et godt forslitt sitat, Jeg er også i en helt tidlig fase i et rent foto- det om at hemmeligheten bak suksess er hardt prosjekt, som egentlig er inspirert av David arbeid (og at det er derfor det er en hemmeHockney’s «A Bigger Splash», der jeg jobber lighet for de fleste), men det er helt sant, også sammen med mannen min. Prosjektet er visu- når det gjelder kunst og fotografi. elt orientert, men vi er fortsatt svært usikre på hvilken retning det tar og det har gått under svært ulike arbeidstitler og tematikker. Hvilke fotograf har spesielt inspirert deg? Akkurat nå ser jeg en del på Wolfgang Tillmanns. Han jobber med et helt annerledes billedspråk enn det jeg i utgangspunktet har, og jeg ønsker å se nærmere på det han gjør. Jeg liker særlig godt det overraskende og springen-

Hilde Honerud (f. 1977) er utdannet fra Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Napier University i Edinburgh. Hilde har hatt utstillinger bl.a. Vestlandsutstillingen, Drammen Museum, Kunstnernes Hus og Munch-museet. www.hildehonerud.com www.fragmentfoto.com

Digital mediedesign, 5:2013 5


“Detaljer i naturen” Av Nina Marie Andersen

En prosjektoppgave i Digital foto og bildebehandling

Når jeg er ute i naturen, gjerne på en helt vanlig gåtur langs en skogssti, får jeg ofte øye på ting jeg ønsker å studere nærmere. Ting jeg vanligvis ikke tenker over viser seg å ha helt spesielle trekk som gjør dem vakre eller interessante på andre måter. Uansett om det er hårete, tykk mose eller glitrende dråper i sollyset, så er det unike detaljer i naturen jeg ikke tror de fleste klarer å gjenskape i hodet. Hvordan ser egentlig mose ut? Jeg vil dele min fasinasjon for variasjonen naturen har å by på. Interessen for detaljer i naturen kombinert med faget Digital foto og bildebehandling har ført meg inn i en oppgave som skulle handle om å avbilde noen av disse elementene og skape en bildeserie. Jeg ville lete etter elementer som har detaljer vi kanskje ikke legger merke til ved første øyekast. Dette kunne være ting som skilte seg litt ut, men like gjerne ting som gjemte seg i omgivelsene. Det handlet om å stoppe opp, gå nærmere og studere.

Jeg har valgt å kun ta videre motiver med sirkulære elementer. Alle bildene er gjort til gråtoneskala, og presentert på lik måte med tanke på komposisjon og format. Ved å sentrere alle detaljene på lik måte vil motivene stå sterkt sammen som en bildeserie. Ikke bare vil de like formene og mangelen på distraherende farger fremheve forskjeller mellom de ulike detaljene, men like formater og komposisjoner vil gjøre det samme.

De ferdige bildene er presentert i Diptych, satt sammen to og to etter hvilke motiver som fremhever og komplimenterer hverandre best.Snøgraset er stikkende og skarpt. Løvetannen er myk og dus. Satt sammen forsterkes disse kvalitetene mot hverandre. Holder man en hånd over løvetannen fremstår snøgraset mye mindre truende enn når de er sett i sammenheng. I fotograferingsprosessen har jeg eksperimentert med ulike virkemidler for å lete meg frem til spennende motiver og måter å fremheve detaljer på. En sopp for eksempel gir to helt forskjellige uttrykk fotografert fra siden og ovenifra. Bruk av flash mot “treskjegg” gir en mørk bakgrunn som er med på å definere skjegget.

“Ting jeg vanligvis ikke tenker over viser seg å ha helt spesielle trekk som gjør dem vakre eller interessante på andre måter.”

“Hvordan kan jeg avbilde elementer i naturen og etterbehandle motivene på en måte som fremhever detaljer og særpreg jeg finner?”

6 Digital mediedesign, 5:2013


Kontrast og dynamiKK mellom mennesKe og natur.

I prosjektoppgaven jeg gjennomførte høsten 2013 i Digital Foto og Bildebehandling, valgte jeg å fotografere to landskapsfotografier med modell, for deretter å sette dem sammen til en diptych. Bildene kontrasterer hverandre på flere plan og samspillet mellom dem skaper dynamikk og engasjement i den sammensatte diptychen. -Tor Morten S. Ankjell

Digital mediedesign, 5:2013 7


I min prosjektoppgave har jeg valgt å jobbe med manipulering av fotografier og formidling. Jeg jobber aktivt for dyrs rettigheter, og ønsker dermed i dette prosjektet å lage en annerledes illustrasjon som belyser temaet. Fotografi-

er og kampanjer innenfor denne sjangeren har forståelig nok som oftest en brutal og trist vinkling –men med denne besvarelsen ønsker jeg å formidle verdien av våre pelsvenner ved hjelp av humor og surrealisme. Lettere for

øyet å fordøye. Alle er vi enestående. I prosjektet har jeg brukt speilreflekskamera, Photoshop og InDesign som sentrale verktøy. Jeg har hatt fokus på layout, budskap og formidling under hele prosessen.

Lindi Krane Berg, Digital mediedesign 2013. 8 Digital mediedesign, 5:2013


CORPUS Malen Hansen

I've noticed more and more how amazing the body can lo

light falls on the curves in just the right waysÂť -Ben Ely

Et blikk under huden pü kunstig lyssetting i mørke rom Digital mediedesign, 5:2013 9


Prosjekt

Tekst: Nina Fjeldsaa Foto: Nina Fjeldsaa

Jeg hadde lyst til å jobbe med sjangeren reklamebilde til prosjektoppgaven i faget Digital foto og bildebehandling. Hovedfokuset i arbeidet var å manipulere bilder, da dette var noe jeg følte jeg ikke helt hadde fått tak på, og ville lære bedre.

Problemstillingen min var: Hvordan kan jeg lage en god reklame med manipulerte bilder og tegning med lys, slik at det ser naturlig ut? Jeg ville at man ikke skulle kunne se at det var bilder som er satt sammen. Dette krevde en del planlegging i forhold til spesielt lys, men også utsnitt og plassering, slik at det ble mulig å sette bildene sammen uten at det ser unaturlig ut. Jeg ville også tegne med lys da jeg synes dette er spennende.

Målgruppen for denne reklamen er hundeeiere av alle slag, men først og fremst den vanlige familiehundeieren. For å gjøre dem bevisst på at hunder trenger å jobbe selv om de bare er en familiehund, og at det ikke krever mye å gi en hund det den trenger av daglig stimulering. Dette er et produkt jeg kunne tenke meg å lage for hundeskolen jeg jobber for. Jeg ønsket å lage en slags prototype av en reklame jeg kunne tenke meg å gå videre med om de likte ideen og ville ha en slik reklame.

10 Digital mediedesign, 5:2013


Prosjektoppgave:

Digital foto og bildebehandling Malin Thilesen Goldberg Høstsemesteret 2013

Til denne prosjektoppgaven valgte jeg å ta for meg det å bruke modeller og rekvisitter for å skape en stemning i et bilde, samt det å manipulere bildet i etterarbeidet for å forsterke denne stemningen. I dette tilfellet fokuserte jeg på en magisk, kald, høststemning. Jeg fikk til dette ved å nøye velge location, antrekk, små rekvisitter og hva jeg gjorde under bildebehandlingsprosessen i Photoshop. Jeg fokuserte mest på dette med å manipulere inn samme person flere ganger i ett og samme bilde. Dette gjorde jeg ved å ta flere bilder på akkurat samme sted, med samme kamerautsnitt, med en modell som beveger seg rundt på forskjellige steder. Deretter la jeg bildene inn i lag i Photoshop, og brukte eraser tool som verktøy i hvert bilde, for å få frem modellen på alle steder.

Det har vært en morsom prosess, med mye planlegging og tenking. Jeg merker at jeg har fått mye ut av forelesningene vi har hatt i løpet av mitt første semester på Digital Mediedesign, mye av det vi har gått igjennom sitter i bakhodet mens jeg jobber. Photoshop er enklere og morsommere å jobbe med enn før. Det er garantert ting jeg kunne ha gjort annerledes og brukt mer tid på, men jeg er fornøyd med oppgaven og mitt eget arbeid.

Digital mediedesign, 5:2013 11


Helle Cathrine Gran

Ikke bare I prosjektoppgaven i digital foto og bildebehandling har jeg jobbet med portretter som er konvertert til gråtoner. Jeg har forestilt meg at de skal illustrere et intervju i et stort magasin, for eksempel Dagbladet Magasinet.

svar t

Mellom svart og hvitt kan menneskeøyet skille mellom 200 og 300 gråtoner i dagslys! Når man fjerner fargene i et bilde blir det fattigere på inntrykk. I dette oppstår samtidig noe nytt; former og linjer som var overdøvet av fargene trer frem på en helt ny måte.

&

hvit t

12 Digital mediedesign, 5:2013

Digital mediedesign, 5:2013 12


Digital mediedesign, 5:2013 13

Personlig synes jeg peioden med denne oppgaven har vært lærerik og utviklende. Bevisst forhold til fotografering, ny lærdom innen PhotoShop og en givende kreativ prosess. Helt topp!

I oppgaven har jeg jobbet med egenfotograferte bilder av gjenstander og miljøer ut i fra konteksten: Folkekunst/gatekunst. Jeg har redigert bildene og laget syv collager i en serie - hvorav det 7. er hovedproduktet og svar på oppgava. Bildene under viser prosessen og utviklingen i visualisert form.

ha mål 1meter bredt og 2,5 meter høyt, det skal trykkes på aluminium - for å få et utrykk av “i dag” - og det skal få plass i min stue! Jeg vil visualisere folkekunst i går og i dag - om det er mulig?

Her startet det hele! To stolper fra hver sin tid med samme trang til utfoldelse?

stort

Da denne oppgaven ble utlevert slo en gammel tanke ned i meg, som jeg nå ville og fargerikt - noe ekspresjonistiskt. (stort, realisere. Jeg vil lage noe voldsomt med sterke farger, wikipedia). Jeg er glad i gatekunst. Jeg liker å tenke stort! – Et paradoks når jeg til daglig arbeider smått – veldig smått! - eller kanskje er det nettopp derfor jeg vil lage noe stort!!? Jeg jobber som filigransarbeider - det vil si at jeg jobber med mange bitte-bittesmå deler som skal settes sammen til ei sølje eller et smykke. Mine viktigste arbeids- verktøy er lupe og pinsett. Jeg vil videreføre tankegangen jeg ofte jobber med på verkstedet til denne oppgaven: Jeg vil tenke nytt i det tradisjonelle. Gatekunst vs. Folkekunst. Jeg vil lage et stort bilde/collage som har utrykk som gatekunst, mikset med utsnitt av håndverksgjenstander eller tradisjonsutrykk. Bildet skal

Gatekunst vs. Folkekunst. Er utrykkene i slekt med hverandre? Har de noe felles? Hva er folkekunst? Bruker vi begrepet folkekunst kun om “det litt bondske” fra gamledager? Lever folkekunsten i dag? Hvis den gjør - hvilke form har den? Gatekunst?

- i går og i dag?

FOLKEKUNST Tekst og foto: Gry m. Grindbakken


POP ART

“KIDS”

I denne prosjekt oppgaven ville jeg lære mere om funksjonene i Photoshop, og programmets muligheter for å kunne laget ett portrettbilde i POP ART-stil. Man skulle tro at det var en enkel løsning, ett filter som kunne hjelpe meg, eller en hurtigtast, så var motivet klart. Optimist er det lov å være, men her var det ett godt stykke arbeid som måtte gjøres først.

Portrettene er av barn, fotografert i studio med sidelys. Sidelyset er med på å forsterke kontrastene samtidig som det gir en tøff effekt. Fargene som får frem pop art effekten er sterke, og for å gjøre portrettene litt anderledes valgte jeg å ha med en koseleke og/eller en solbrille. Dette bilde er inspirert av kunstneren Siliva Papas, mote, harmoniske/sterke farger, kvinnelighet og forfengelighet er noen av stikkordene som beskriver henne.

prosjektoppgave i digital foto & bildebehandling made by trude hagen

Resten av bildene er inspirert av Andy Warhol.

Erfaringene jeg har tilegnet meg gjennom denne prosessen, gjør at jeg enklere kan laget ett pop art motiv igjen. Image, grayscale, levels, layer, duplicate, adjustments, multiply, hue/ saturation er viktige funksjons-stikkord, nesten en “fasit” på hvordan det skal gjøres. Til slutt vil jeg si at prosjektet har vært svært lærerrikt og spennende. Dette arbeidet er langt fra over –motiv i POP ART er noe som vil bli viktig for meg å jobbe videre med. Håper bildene falt i smak- have a nice pop art. “I had a lot of dates but I decided to stay home and dye my eyebrows.” Andy Warhol

14 Digital mediedesign, 5:2013


En komposisjon i blått

Eirin Handegard

I min prosjektoppgave valgte jeg å studere ulike abstrakte formasjoner som dannes når man blander ulike væsker eller når vått møter tørt. Jeg ønsket å lære mer om manipulering, og ville sette de abstrakte formasjonene i en ny setting, slik at en helt ny komposisjon og mening ble skapt. Det ble en spennende reise hvor jeg oppdaget mange flotte abstrakte formasjoner som ble utgangspunkt for ny bilder. Det ble totalt åtte bilder som jeg delte inn i to grupper, fire bilder som omhandlet havet og fire abstrakte bilder. Alle ble komponert i blått, men et av dem var stort sett gult med bare noe blått i seg.

15 Digital mediedesign, 5:2013

Digital mediedesign, 5:2013 15


Prosjektarbeid – Hesten gjennom mine øyne Elisabeth Sørdal Hansen

Jeg ønsket å formidle hesten slik den fremstår for meg – sterk, elegant, vill, tålnmodig, klok ,og en god venn. Jeg hadde en helg på meg til å ta bilder til min prosjektoppgave. Dette satte kvriterier, bildene jeg tok, var bildene jeg måtte bruke, de kunne ikke tas på nytt. Hesten er et bevegelig motiv, jeg ønsket å fotografere hesten utendørs, der den oppfører seg som den ellers ville gjort, og jeg ikke arrangerer et bilde. Arbeidet gjennom en helg med hestene var intenst. Da jeg gikk gjennom bildene mine, hadde jeg mye materiale. Det å velge ut bilder, for så å gå i gang med redigeringsprosessen var en omfattende oppgave. På hvilke måte kunne jeg vise alt det dette dyret betyr for meg? Jeg arbeidet meg systematisk gjennom bildestrømmen, og satt til slutt igjen med et bredt bildemateriale jeg følte fortalte mye. Redigeringen i photoshop besto mye i klipping, overganger og arbeid med farge og kontrast. Alt med den hensikt å formidle bilder med stemning. 16 Digital mediedesign, 5:2013

Arbeidet med hestene var virkelig inspirerende for meg. Jeg fikk arbeide med mitt interessefelt på en helt ny måte. Jeg opplevde at jeg gjennom å vise andre hva disse hestene betyr for meg, selv så dem på en ny måte. Det å arbeide ut i fra bildene jeg hadde tatt, og ikke ha mulighet til å ta nye bilder, lærte meg å se hva som fantes i bilder jeg kanskje ellers ville forkastet. Dette har vært en veldig spennende og lærerik prosess, som jeg vil ta med meg til videre arbeid. Digital mediedesign, 5:2013 16


Digital Mediedesign

Eksamen

Sonesystem Metode moden for muséer?

I dagens teknologiske arbeidsflyt benyttes digitale kameraer og photoshop for å produsere ferdige fotografier. Men fortsatt klarer vi ikke å få riktig eksponerte bilder. Kan vi ta i bruk en 70 år gammel teknikk? Tekst og foto Simen Skyer

Riktig så ille er ikke den digitale teknologien, at vi ikke får riktig eksponerte bilder. Det er stadig utfordringen med motiver med høy kontrast det gjelder. Men teknologien har kommet for å bli av en grunn, nemlig fordi den i dag gir oss meget god kvalitet og god kontroll mens man fotograferer. Men som tidligere bruker av analog film så er det én teknikk jeg har savnet.

På 1940 tallet fant Ansel Adams og Fred Archer ut at det var mulig å bestemme resultatet for kontrast og valører FØR man eksponerte sin film. Utfordringen den gang, som nå, er at høylys og skygger har en tendens til å bli utbrent og igjengrodd når man fotograferer høykontrast scener. Adams og Archer fant ut at ved å redusere fremkallingstiden på filmen, så gjorde man høylys mørkere, mens skygger knapt ble påvirket. Dette gjorde det mulig å presse et stort dynamisk toneomfang inn i ett fotografi. De kalte det sonesystemet, da de delte det inn i 11 soner som representerte alle synlige valører. Det skulle bli en mye brukt teknikk for analog fotografi de neste 50 år. Med dagens digitale bildebrikker er utfordringene med høykontrastmotiver til og med enda større enn med analog film. Digitale kameraer klarer ikke å fange like stort dynamisk omfang som analog film, så man ender oftere opp med en himmel som er kritthvit

eller skygger som er helt sorte. Min prosjektoppgaven tar for seg bruken av sonesystemet i forhold til digitale kameraer og sort/hvit fotografi. Sonesystemet er ikke metoden for snapshots, familiebilder og ferieminner, men for fotografi som er litt mer langsom. Landskap og arkitektur passer spesielt bra da motivene står stille. Utenom en digital speilrefleks kan et stativ og en spot lysmåler være til nytte, og det forutsetter at du stiller kameraet inn på RAW filer. Spot lysmåleren kan måle scenen på helt separate punkter. Det digitale sonesystemet tar, til forskjell fra det analoge sonesystem, utgangspunkt i høylysene. Mål det lyseste punktet i motivet ditt, og bestem deg for hvor lyst du vil at det skal fremstå på bildet ditt. Om det for eksempel er en lys himmel, vil du at den skal fremstå lys med tekstur. Lysmåleren gir deg kun innstillinger utfra 18% grå, et gjennomsnitt som vi kaller for sone 5. Derfor stiller du inn

kameraet ditt tre trinn lysere med lukker/blender enn det lysmåleren sier. Da havner høylysene i sone 8 som tilsvarer den lyseste sonen med detaljer. Denne RAW filen vil ha lite kontrast når den åpnes i et RAW fil program. Exposure og Blacks er justeringene som styrer det digitale sonesystemet. Om høylysene er riktig plassert i tone, så stiller man kun blacks inntil skyggene har sortpunktet man ønsker. Dette er en forenklet fremstilling som bare tar for seg de viktigste punktene. Sonesystemet er en metode som fortsatt kan benyttes av digitale fotografer. Det er et alternativ til bilder som mangler detaljer i høylys/skygger, og kan også spare tid i etterarbeidet.

Digital mediedesign, 5:2013 17


EN ENGEL DRO VIDERE Kari Isingrud

-forestillinger om døden I mitt prosjekt har jeg, med utgangspunkt i temaet forestillinger om døden, studert formidlingsmuligheter i fotografi, samspill mellom tekst og bilde, og fotografiets sterke og svake sider som innholdsbærende medium. Jeg har jobbet bevisst med sammenhengen mellom bildets innhold og formalestetiske virkemidler på den ene siden, og det jeg ønsker å formidle gjennom bildet på den andre siden. “Da har jeg blitt Pappa til en nydelig engel, akkurat nå dro hun videre til en ny Verden” Skrevet av Magne Helander, far til syv år gamle Ylva, på Facebook, den morgenen hun døde.

Jeg har laget en liten bildebok med syv bilder, med forestillinger om døden som tema. Døden angår oss alle og vi har mange forestillinger om hva døden er. Vi snakker om døden som søvn, eller som en siste reise. Noen har forestillinger om engler og en ny verden.

Hvordan formidle forestillinger om døden gjennom fotografier? Magnar Fjørtoft skriver i Digital fotografi i praksis at fotografiet i seg selv ikke evner å fortelle noe, det viser bare det som er avbildet. Det finnes ingen entydig tolkning av et bilde, skriver han. “Kroppen din prøver å ligne trærne, steinene...” Dette skriver Markus Midré sitt dikt, som handler om forvitring og død. Jeg har visualisert dette i to fotografier.

I Mediedesign 3.5 skriver Stein Holmboe Erichsen at man kan styre meningen både ved måten bildet utformes på og hvordan man setter sammen tekst og bilde. Fotografiets er sterkest som ikon, og dette bildet viser konkret et hus og et tre i forråtnelse. Det er sammen med teksten, og de konnotasjoner den frambringer, at tankene ledes til vår egen død.

Det finnes ingen entydig tolkning av et bilde. Som sagt: Et bilde, viser bare det som er avbildet. Jeg tok et portrettbilde av en gammel mann. Det er bildet av en gammel mann - verken mer eller mindre. Betrakteren kan få sine assosiasjoner gjennom virkemidlene som er brukt ved framstilling av bildet, men min sammenstillingen med teksten og det gamle bildet gjør at jeg kan styre tankene mot døden, og det å miste noen man er glad i.

Hva har jeg lært? Jeg har lært mye om bildenes språk - om motivvalg og om bevisst bruk av formalestetiske virkemidler. Jeg synes jeg har blitt flinkere til å snakke gjennom bilder!

18 Digital mediedesign, 5:2013


Marthe Kristine Karlsen

Drømmen om NARNIA

Fotograf Marthe Kristine Karlsen 2013 Digital mediedesign, 5:2013 19


Til prosjektoppgåva mi i Digital foto og bildebehandling har eg valt hovudtema ”Tog i forfall” med fokus på det estetiske blikk. Både tog og forfall har alltid fascinert meg og det var ganske naturleg å velge dette. Bileta er fotografert på stasjonsområdet til Garnes togstasjon. Her er det gamle passasjervogner, godsvogner og lokomotiv. Dei best bevarte er i sommarhalvåret i bruk på museumsjernbana, Gamle Vossebanen. Eg har konsentrert meg om å forevige dei mest utsletne toga som står der grå i auga og lengtar etter omsorg og pleie.

Tog i FORFALL Ei prosjektoppåve av Steinar Karlsen

I prosjektperioden har eg blant anna utforska teknikken HDR (High Dynamic Range). Dette er ein metode kor ein fotograferer fleire bilete av nøyaktig same motiv, men med ulik eksponering. Når ein set saman bileta fangar dei tilsaman opp detaljar i eit mykje mørkare og lysare område en eit vanleg fotografi. Eit godt eksempel er eit hus i skugge med solfylt himmel i bakgrunnen. Det vil med HDR vere råd å få begge delar eksponert riktig. Bileta får ofte flotte fargar, det kan difor vere lett å tenke at bileta vert bra uansett. Men HDR er verdilaust om biletet ikkje har ein bra komposisjon.

Å ha ein slik periode der eg har hatt sjansen til å jobbe så kontinuerleg med fotografi, har auka læringskurva betrakteleg. No arbeider eg raskare og meir nøyaktig og gjennomtenkt. Eg har fokusert mykje på å få eit klårare bilete i denne perioden. Stativ er eit stikkord, men òg betre teknikk ved handhaldt kamera og fokusering på rett stad i biletet. I nokre høve har eg oppnådd betre resultat ved å bruke manuell fokus. Denne korte perioden med oppgåva har vore både kjekk, lærerik og interessant.

20 Digital mediedesign, 5:2013


Bildedesign - hvordan ta gode bilder? Som tema for prosjektoppgaven min i studiet Digital foto og bildebehandling ved høgskolen på Notodden høsten 2013, valgte jeg å fokusere på design av bilder. Sørlandshavner om høsten

Som ramme for bildene mine har jeg valgt å ta bilder i fire sørlandshavner. Jeg har tatt bilder i Arendal og Tvedestrand på klare solskinnsdager i henholdsvis oktober og november. Jeg besøkte Grimstad en kald formiddag med vinter i luften og jeg var to ganger i Risør, en dag med regn og en med sol. Felles for havnebesøkene mine var at bryggene var rimelig folketomme. Det var ett eget lys og stemning som var svært andeles enn om sommeren. Dette resulterte i helt andre bilder med andre farger, stemninger og innhold enn hvis bildene hadde vært tatt noen måneder tidliger, når folketallet var mangedobblet og det yret av liv og båter.

bildet. Man bør da sørge for å planlegge hvordan bildet skal designes. Det er en rekke forhold man bør vurdere når man fotografere. Man bør bl.a. ta hensyn til lyset, hva du ønsker å kommunisere, ulike elementer innenfor bildekomposisjon og de fire komposisjonsprinsippene. Elementer i bildekomposisjon Når bildet skal komponeres må man velge ut hva som skal være med i bilde. Kanskje dette blir utgangspunktet for hvilket perspektiv man tar bildet fra, og hva slags format man velger. Man må også bestemme hvilken motivform man ønsker, en geometrisk form, eller en form med en eller flere klare linjer. Hva skal gi bevegelsesretningen i bildet? Bildet kan være symmetrisk eller asymmetrisk alt ettersom hva man ønsker å formidle med bildet. Ønsker man å ha et hovedmotiv som plasseres i formatets optiske midtpunkt eller har man ett element som fungerer som et stoppunkt i bildet, en oppmerksomhetsvekker.

Budskapet avhenger av persepsjon Det er mange ulike forhold å ta hensyn til når man skal fotografere. Noen ganger vil man formidle et budskap med bildene sine, det er da viktig å huske at folk oppfatter ting forskjellig. Hvordan ulike mennesker oppfatter bildene påvirkes av bakgrunnen deres. Hvilke opplevelser, kunnskaper og erfaringer har de fra tidligere? Bildedesign For at bildene skal bli sett er viktig at de klarer å vekke mottakerens oppmerksomhet og deretter holde på oppmerksomheten slik at de ser det du ønsker de skal se i

Fire komposisjonsprinsipper Mange av de elementene som nå er nevnt kommer igjen når vi kommer til de fire rådgivende komposisjonsprinsippene. Eksempler på hva man kan oppnå ved å bruke komposisjonsprinsippene er følgende: Kontrast Spenning, fremheving, fokusering, liv, harmoni, proposjon og dynamikk Bevegelse System, fremdrift, orden og utvikling Balanse Følelsesmessig balanse, helthet og trygghet Enhet Rytme og harmoni Skrevet av Tove Knutsen Digital mediedesign, 5:2013 21


VINTAGE CALIFORNIA AV CHARLOTTE EMILIE LEIKANGER Til min prosjektoppgave i foto pg bildebehandling høsten 2013 valgte jeg å lage en postkortserie fra California med et vintage preg. Inspirasjonen til denne prosjektoppgaven kommer fra en forkjærlighet til analoge fotografier fra 70-tallet tatt California, USA. Jeg ønsket i utgangspunktet å fokusere min oppgave på bildemanipulasjon i et dokumentarisk blikk på det sørlige California. Ettersom jeg befinner meg i California ville jeg også benytte muligheten til å bruke omgivelsene rundt meg i prosjektet. Det som skulle bli en bildeserie til et magasin, utviklet seg raskt til en postkortserie etterhvert som nye idéer dukket opp i idéfasen. Fokuset i postkortene er på strand- og kystkulturen og jeg har forsøkt å finne elementer som minner om, eller kan minne om 70-tallet. Bildene har jeg også redigert og lagt til passende tekst slik at de skal se ut som de er tatt på 70-tallet. Det å faktisk ha laget et produkt og at vi fortsetter med det gjennom studiet er det som motiverer meg mest. prossessen fra start til slutt er alltid like spennende. Jeg har lært mye gjennom prosjektet, og brukt kameraet på andre måter en jeg har gjort før. Ut i fra målet om å lage en bildeserie til at det ble til en serie med postkort er jeg veldig fornøyd med utfallet.

“Postkortene skal gjøre deg

reiselysten og ta deg av gårde

til en annen tid og et annet

sted”

22 Digital mediedesign, 5:2013


Prosjektoppgave digital foto og bildebehandling Anders Idland Melchior 24 år fra Oslo

Surfefotografering

H

ensikten med prosjektoppgaven min var å lære meg hvordan jeg seg hele tiden og når det først skjer noe må man være kjapp for å få kunne ta best mulig surfebilder. Jeg tok bildene på to forskjellige fanget det gode øyeblikket. surfedestinasjoner: Unstad i Lofoten og Peniche i Portugal. I løpet av prosjektperioden lærte jeg veldig mye. For det første lærte jeg svært mye om kamerainnstillinger og kamerautstyret mitt. Læringsprosessen viste seg å bli både spennende og utfordrende. Jeg I action-fotografering er det utrolig viktig at man har god kontroll på har innsett at det krever mye øvelse for å bli en dyktig surfefotograf. dette. Når bildemuligheten kommer har man ikke tid til å prøve seg Surfing er en aktivitet som foregår på en ”arena” som konstant er i endring, nemlig havet. Det er naturen som setter rammene. I idretter frem med innstillingene på kameraet. Det er dette som jeg synes gjør det så spennende. som fotball vet man at kampen begynner til et bestemt tidspunkt på et gitt sted. I surfing er det ikke slik. Man vet aldri sikkert når det Videre har jeg også lært svært mye om etterbehandling av bilder. Jeg kommer til å bli bra, og dette gjør det ekstra utfordrende. Man må har blitt langt mer bevisst på hvordan jeg bør og kan etterbehandle innrette seg etter naturen og ta vare på mulighetene når de først byr bildene i Adobe Photoshop og Camera Raw. seg. Når forholdene blir gode er det heller ikke slik at man kan sette seg ned og ta bilde på samme sted gang etter gang. Hver eneste bølge Over ser dere tre av bildene jeg tok i løpet av prosessen. Bildet til er unik og dette gjør at man hele tiden må følge med hvor bølgene venstre er fra Unstad i Lofoten mens de to bildene til høyre er fra kommer til å bryte neste gang. Jeg har fått erfare at det ikke nytter å bølgen ”Supertubos” i Peniche i Portugal. ha øyet i kameraets søker til enhver tid. Man er nødt til å orientere

Digital mediedesign, 5:2013 23


&

Reklamefoto manipulering

Hei på dere! Jeg heter Sølvi Eirin Mobakken, og er 25 år. Jeg drømmer om å en gang bli Art Director i et reklamebyrå, så da prosjektoppgaven i foto 2013 var såppas fri som den var, var det ingen vanskelig oppgave å velge reklamefoto. Samtidig ville jeg finne ut mer om dette sarte tema om manipuleringen i reklamefoto, som alle synes å ha en mening om. Jeg brukte mye tid på idéprosessen, og fant ut at det var en julekampanje jeg ville lage. Det føltes veldig spesielt å begynne i den enden av prosessen, jeg visste at jeg skulle lage en kampanje med foto som virkemiddel før jeg visste hva slags kunde jeg skulle velge. Likevel kom jeg frem til en morsom og god idé til slutt.

Lysnet papiret, flyttet lenger ned, fyldigere, klonet øyne

Justert kontrast og fargemetning for et mer realistisk uttrykk.

Før manipulering

Etter manipulering

Jeg fikk god bruk for mye av det vi har lært i foto dette semesteret, selvom det føltes som prosjektoppgaven startet før vi hadde kommet ordentlig i gang med foto, semesteret har jo gått så fort! Det har vært kjempelærerikt og veldig gøy! Jeg vet at jeg kommer til å få masse igjen for å ha gått dette studiet senere i livet. Ikke bare i jobbsammenheng, men endelig blir ferie- og familiebildene av høyere kvalitet.

24 Digital mediedesign, 5:2013

Over kan du se hvordan sluttproduktet mitt ble til slutt. Det ble en annonse for Lambi. Alle kjenner produktet og alle kjenner til dorullnisser Derfor føltes det riktig å slå disse sammen, og gi Lambi markedsposisjonen i julen som sponsor av dorullnisser. I tillegg til denne annonsen lagde jeg også to webbannere med samme identitet. Til venstre kan du se hvordan manipuleringen foregikk for å få frem uttrykket i sluttproduktet. Det var veldig hyggelig å jobbe med en juleoppgave nå som det nærmer seg jul, og julestemningen er på topp! Prosjektoppgaven har også virkelig vært med på å skyte læringskurven til værs mor slutten av semesteret. Man lærer en hel del når man alene må sette seg inn i et tema, enda bedre blir det når tema er selvvalgt.


Dette er en prosjektoppgave i Digital mediedesign ved Høgskolen i Telemark, høsten 2013

I

denne prosjektoppgaven ville jeg bruke anledningen til å jobbe med Photoshop, ikke bare for å bedre bilder, men først og fremst til å lage et komplett nytt motiv med bruk av Photoshop. Dette var noe nytt for meg, vanligvis jeg bruker Photoshop for å optmalisere bilder, men ikke til å konstruere et bilde. Denne teknikken ble vi introdusert til allerede i starten av studiet både av Liv Andrea - som forskinte oss med en del kreative metoder - hun selv liker godt å jobbe med scanneren sin og henter flere motiver fra hverdagen; og av Ragnhild Furulund forelesningen om det manipulert bildet, og en oppgave samme temaet.

-»Graffitikunstner» er en veldig uvant tittel for meg. Av samfunnet rundt blir jeg betraktet som en vandal. Men siden jeg nå har laget en piece på en vegg inne i et galleri, så er de plutselig kunst. Men hadde piecen vært rett uten for hadde det vært hærverk....» JameOne

ti. ffi a r g g o o t o f llom Et samspill me

DIGITAL COLLAGE

J

eg gikk gjennom alle notatene mine og materiell til undervisning vi hadde fått. Jeg kartla de emnene vi arbeidet med. Jeg har brukt et par dager på å tenke på om hvor mye/hvordan jeg bruker av alle de verktøyene vi hadde snakket om - og øvet på. Jeg må innrømme at jeg har jobbet ekstremt minimalistisk med Photoshop i de siste årene.

S

å satte jeg meg ned med bildearkivet mitt og på en veldig upretensiøs måte begynte jeg å samle graffiti-bilder og noen snapshots med illustrasjon preg. Jeg sier upretensiøs fordi jeg var ikke på jakt etter gode bilder, men på motiver. Fotoene ble tatt enten med en Nikon D70 eller med enNikon P7000. Naturlig lys.

E

n viktig tematikk for meg i dette prosjekt var spørsmålet om opphavetsrett. Tross at alle bildene brukt i prosjektet var tatt av meg/hadde jeg selv tatt, var jeg bekymret for å bruke graffiti-bildene fordi jeg visste ikke om om hva slags regler egentlig gjelder om /når en bruker disse bildene til sine egne prosjekter uten å ha kontaktet kuntnere som har laget det. Graffiti er å finne i det offentlig rom, og er ulovlig.

N

å er jeg ferdig med rapporten, og det vil ikke si at prosjektert stopper her. Jeg kom i mål med to collager av landskap/kontekst og ett portrett-collage.

J

eg har prøvd noe nytt, og de var å lage fiktive visuelle inntrykk. Jeg har brukt assosjasjoner som ledetråd i den kreativeprosessen. De collagene jeg viser fram representerer to forskjellige måter å jobbe/assossiere på.

Tekst, foto, og collage av Tatiana De Souza Digital mediedesign, 5:2013 25


Markedsføring av folkebibliotek en prosjektoppgave i foto og bildebahandling

Jeg brukt photoshop for å lage reklameplakater og bokmerker. Det ene plakatmotivet var også tenkt som mulig geriljamarkedsføring. Målgruppen jeg så for meg var barn fra 6- til 14 år. Problemområdene jeg tok for meg var det sammensatte bilde og bildemanipulasjon.

Karine Tallaksen

26 Digital mediedesign, 5:2013


Fotoprosjekt av Katinka Breivik Thors

1001

Et bilde sier mer enn

Mitt fotoprosjekt har først og fremst handlet om bruk av kameraets innstillinger. Mitt mål med prosjektet var å bli flinkere til å bruke manuelle innstillinger. Det har jeg lykkes med langt på vei. Jeg kan fremdeles bli enda flinkere, men nå går det mye enklere og raskere enn da jeg startet.

ord

For å øve meg på å bruke kameraets innstillinger, har jeg valgt å jobbe med naturfotografering. Moskus er et dyr som lever vilt i Norge, men som er forholdsvis enkle å komme innpå. Derfor passet moskusen veldig godt som motiv til mitt prosjekt. Jeg kunne bruke mer tid på kamerateknikk og mindre tid på å planlegge, lete, snike innpå og vente på gode motiver. Naturen på Dovrefjell gav meg den perfekte bakgrunnen for bildene. Naturfotografen Roger Brendhagen har hjulpet meg og inspirert meg med sine bilder. Han har sagt at «Et bilde sier mer enn 1001 ord». Med det mener han at han ønsker å gjenskape magiske øyeblikk. Jeg har forsøkt å få til det i mine bilder, men har et stykke igjen til de virkelig gode blinkskuddene. Det handler vel først og fremst om tid. Et lite prosjekt som dette, gir ikke anledning til å bruke så lang tid som kreves for å få til de gode bildene. Her er et lite utvalg av de nesten 2000 bildene jeg har tatt i fjellet

Digital mediedesign, 5:2013 27


Diana Maria Christine Wik

Prosjektoppgave: Digital foto & bildebehandling

Det naturen har å by på!

Da jeg i denne oppgaven fikk velge ganske så fritt, tok jeg meg rett og slett en tur ut i skogen. Fant meg et skogstroll, og jobbet videre med dette. Jeg hadde fra før en tanke om at jeg ville jobbe med et eventyrlig skogsmotiv, så den lille figuren i stubben vekket min interesse med en gang. Fikk tatt en del forskjellige bilder, og kom hjem for å se igjennom og spinne videre på idèer. Videre fulgte det egentlig bare diverse objektiver som jeg la inn i det utvalgte hovedbildet.

28 Digital mediedesign, 5:2013

Tenk så mye flott man kan finne ute i naturen! Det er bare å ta på seg sko og ha seg ut.


DEL 2 Digital grafisk design

Digital mediedesign, 5:2013 29


Logo- og etikettdesign Prosjektoppgave i Digital grafisk design av Nina Marie Andersen

“Hvordan kan jeg designe en attraktiv profil for en serie av gårdsprodukter? Profilen innebærer en logo for gården og emballasjelapper som kan brukes til produktene deres.” “Jeg fant ut at ordet attraktiv inkluderte så mye mer enn bare å være estetisk fint å se på.” “Å sette opp kundekriterier hjalp meg å finne frem til identiteten til gården. Dette ville jeg reflektere i designet.” “Apis gård er et mindre gårdsbruk som lever av lokale, voksne kunder. De driver økologisk med miljøvennlig og kvalitet som nøkkelord. I tillegg til honning og norske epler tilbyr de også produkter basert på disse råvarene, som for eksempel syltetøy, most og lys.”

30 Digital mediedesign, 5:2013

Digital mediedesign, 5:2013 30


Klassisk eldre bok Moderne design I prosjektoppgaven jeg gjennomførte høsten 2013 i Digital Grafisk Design valgte jeg å lage en ny moderne designstil til en eldre klassisk bok. Jeg valgte og kombinere stilen fra 1905, da handlingen i boken utspiller seg, med dagens stil. Dette for å gjøre boken mer attraktiv til dagens moderne publikum. -Tor Morten S. Ankjell

Digital mediedesign, 5:2013 31


Lindi Krane Berg

”Mamma kan være mange dyr” I min prosjektoppgave i digital grafisk design har jeg valgt formidling og visuell kompetanse i hverdagen som tema. Jeg har valgt å lage en barnebok for aldersgruppen 3-6 år bestående av bilde og tekst der hensikten er å styrke målgruppens visuelle sans, gi kjennskap til forskjellige dyrepersonligheter, samt stimulere fantasi og kreativ tenking. Boken er personlig, og jeg har tatt utgangspunkt i min egen hverdag, sett fra barneperspektiv. Jeg har forsøkt å forene hverdag og fantasi på en slik måte at både barn og voksne kan relatere seg til det de ser, og målet med boken er at den skal åpne for refleksjon og samtale mellom disse to ytterpunktene.

32 Digital mediedesign, 5:2013


MALEN ERICHSEN

Et reel logoprosjekt Et reelt tømrerfrima En reel utfordring

Digital mediedesign, 5:2013 33


Prosjektoppgave Til denne prosjektoppgaven valgte jeg å lage et bokomslag for venninnen min til en novellesamling hun skal lage.

Tekst og illustrasjoner: Nina Fjeldsaa

Jeg har gjennom undervisningen lært å bruke Illustrator og fått en grunnleggende forståelse for programmet, men jeg har ikke følt at jeg har behersket det ordentlig. Derfor var det viktig for meg å teste litt forskjellige verktøy og se hvordan de fungerte, slik at jeg fikk en bedre følelse av å beherske programmet til videre bruk på egenhånd.

Ferdig bokomslag

Venninnen min ble fornøyd med omslaget jeg lagde til henne, og det er det aller viktigste. Jeg ble selv også fornøyd med sluttresultatet. I tillegg har jeg fått en bedre forståelse for Illustrator og verktøyene i programmet. Jeg føler nå at Forskjellige illustrasjoner og fontvalg jeg videre kan utforske Illustrator på egenhånd og at jeg behersker programmet såpass at jeg gjennom kan lage illustrasjoner jeg kan bruke til noe. utviklingsprosessen

Problemstillingen min var: Hvordan kan jeg lage et rent visuelt bokomslag som både vekker nysgjerrighet og leselyst hos tilskueren og samtidig viser hva novellesamlingen dreier seg om? Med dette ville jeg at bokomslaget skulle være rent og enkelt. Jeg ville også at det skulle være illustrasjoner som hadde blikkfang. Bokomslaget skal kunne trekke tilskuerne til seg og skape nysgjerrighet, samtidig som det forteller hva novellesamlingen handler om. 34 Digital mediedesign, 5:2013

Fargevalg til bokomslaget


Prosjektoppgave:

Digital grafisk design Malin Thilesen Goldberg Høstsemesteret 2013

PROFIL FOR VENUS & THE MOTH Til denne prosjektoppgaven valgte jeg å designe en “firmaprofil” til mitt eget lille prosjekt og amatørfirma Venus & The Moth. Under dette navnet blogger jeg, og lager smykker og strikketøy. Jeg tenkte at det å lage en profil med logo, annonse og plakat til mitt eget merke ville være den perfekte oppgave til dette semesterets prosjektoppgave i grafisk design, og det var det! Jeg fikk testa mine evner i Illustrator og Indesign, og fikk gjennomgått mye av det vi har lært i år og bevist at jeg har lært veldig mye dette semesteret. Jeg valgte å lage en logo basert på selve navnet, Venus & The Moth, og valgte derfor å lage en sirkelformet logo med en illustrasjon av en møll som jeg tegnet selv i Illustrator, ved hjelp av Pen Tool. Sirkelen representerer planeten Venus, og illustrasjonen er basert på et bilde av en mannlig emperor møll, fordi jeg synes formen på denne møllen representerer møll godt. For meg er møll vakre insekter i mange forskjellige varianter med spesielt én ting til felles: de søker lyset og flyr dit.

Jeg synes selv logoen er ganske kreativ, og jeg er veldig fornøyd med resultatene. Plakaten og annonsen er laget i InDesign, og spiller på hverandre. Jeg ville ha en enkel, ryddig og litt utenom-det-vanlige layout på begge deler, som spiller på den runde logoen. Derfor går sirklene igjen i layouten på begge to, samtidig som de er godt rammet inn slik at det blir en helhet. Fonten jeg brukt har jeg funnet på DaFont. Den er gratis og heter Bebas Neue, og er en fin og ryddig groteskfont som jeg synes passer fint til logoen og til teksten på plakaten og annonsen. Det har vært et lærerikt semester, og jeg er strålende fornøyd med alt jeg har lært, både teoretisk og praktisk. Det er ekstra kult når man kan ha det så gøy når man holder på med det man har lært!

Digital mediedesign, 5:2013 35


Brosjyre Prosjektoppgave Digital Grafisk Design høst 2013 Gry Marie Grindbakken

Høyskolen i Telemark avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

Jeg er en tradisjonell håndverker! Vi lever i en digital verden, noe som betyr at vi må henge med i den digitale utviklingen som skjer, for å ”overleve”. Jeg og mitt gamle tradisjonelle fag som filigransarbeid må stege over noen avgrunner for at jeg kan fortsette i jobben min. Både kulturelt og teknisk er det et hav mellom disse to verdenene. For å ”rettferdiggjøre” all denne tiden jeg bruker på studiet må det også komme noen resultater (foruten kunnskap) ut av det. Derfor lager jeg en brosjyre for mitt verksted Fili som prosjektoppgave i Digital Grafisk design. Planen er at denne brosjyra skal henvende seg til potensielle kunder som skal anskaffe bunadsølv. Hensikter er også å være med på og overbevise kunden om at det ligger en egen verdi i å kjøpe håndlaget bunadsølv. Et produkt som inneholder mange tradisjoner, mye kunnskap og arbeid og som er med på å videreføre en bit av kulturarven vår. Jeg synes Knut Buens kommentar bør være en tankevekker for oss. “Håkken vil arve en søvesoffa” – er interessant. Hva er det våre barn vil sette pris på å arve? Hvorfor skal alt være så “billig”? Det er noen ting her i verden det er verd å betale en rettferdig pris for? Det første og viktigste grepet jeg måtte gjøre i prosessen med denne brosjyra var å finne min drømmekunde. Hensikten er å spisse budskapet mest mulig. Etter hele tre omganger med tankekart og analyse av disse, kom jeg fram til hvem min drømmekunde er. Det er faktisk en mann! Og jeg begynner å kjenne han ganske godt! Så derfor har jeg laget en brosjyre uten mye ekstravagante elementer og med rolige farger. Den er også full av faktaopplysninger – noe min drømmekunde elsker. Brosjyra har et format på 99x210mm og passer ned i en innerlomme på en dressjakke. Den er trykket på tykt, matt papir og oser av kvalitet. Brosjyra er laget i InDesign med mange lag og god oversikt. Alle bildene er tatt spesielt for formålet og behandlet i Camera Raw og Photoshop. Det er også gjort en jobb i Illustrator som kun vises i ”100% Håndlaga”- stempelet. Det er forøvrig gjort en hel del utprøvninger som ikke har kommet med i besvarelsen. Dette har vært en lærerik og interessant prosess – veldig aktuell for meg og verksted Fili.

Gry m.

36 Digital mediedesign, 5:2013


Firmaprofil for animasjonssudioet eir film I min prosjektoppgave valgte jeg å lage en firmaprofil for firmaet mitt. Det er et animasjonsstudio som heter eir film og det er et enmannsforetak. Jeg holder animasjonsverksted for barn, unge og voksne, men lager også enkeltstående filmer. Jeg ønsker å ta folk med på et dykk inn i en spennende animasjonsverden, hvor fantasien er den eneste begrensningen. Opptaksenheten min er digital, men animasjonsteknikkene er analoge og jeg animerer for hånd. Jeg ønsket å få fram dette i profilen min. Jeg blir ofte fasinert av teksturen og stoffligheten til ting. Synes at det kan være med på å heve et produkt og tilføre noe ekstra til det. Jeg ønsket å legge vekt på dette da jeg skulle bl. a lage visittkort. Det var viktig å få frem noe organisk, rustikk og at det hadde en stofflighet over seg. Jenta som figurerer i logoen er basert og inspirert av en tegnefilm jeg har animert på rosa fransk dopapir. Dopapiret har en florletthet og flott struktur som jeg liker veldig godt, og det har blitt en del av denne profilen.Visittkortene består bl. a av dette dopapiret og gråpapir, som også har en flott tekstur som jeg liker godt. Kjolen til jenta ble skåret ut og det ble lagt dopapir innimellom to kort av gråpapir. Den endelige profilen består av logo, visittkort og brevark, og jeg føler at de alle er med på å definere eir film, samtidig som de har dannet et grunnlag som jeg kan bygge videre på hvis jeg ønsker flere elementer inn i firmaprofilen min.

eir film animasjonsstud io

eir film animasjonsstudio

eir film

Eirin Handegard Færgeportgaten 83 1632 Gamle Fredrikstad Tlf.: + 47 9023 0577 eirin@eirfilm.no www.eirfilm.no

animasjonsstudio

eir film animasjonsstudio

eir film

Eirin Handegard Færgeportgaten 83 1632 Gamle Fredrikstad Tlf.: + 47 9023 0577 eirin@eirfilm.no www.eirfilm.no

Eirin Handegard Færgeportgaten 83 1632 Gamle Fredrikstad Tlf.: + 47 9023 0577 eirin@eirfilm.no www.eirfilm.no

animasjonsstudio

Digital mediedesign, 5:2013 37


Eksamen

Digital Mediedesign

Boxcar Rental Grafisk profil for et bluegrassband

ighet og tilhørighet er nøkkelbegreper. Tekst og illustrasjon Simen Skyer

Branding og merkevarebygging er begreper som hører vårt moderne samfunn til. Markedsføring har allikevel vært en naturlig del av menneskets måte å overleve på til alle tider. Så lenge vi har kunnet selge og bytte produkter, så har vi drevet med reklamering for våre egne varer og tjenester. Branding er idag en helt naturlig del av ethvert firma sin strategi, i større eller mindre grad. Det er en nøye planlagt prosess som skal føre til at etterspørselen stiger og fortjenesten øker. Større firmaer og konserner har i dag egne avdelinger og pr ansvarlige som skal sørge for at varen holder seg fremme i folk bevissthet. Gjenkjennel-

38 Digital mediedesign, 5:2013

Branding kan også benyttes for å lage en tydelig profil rundt band. Min semesteroppgave i grafisk design tar utgangspunkt i branding av bandet jeg spiller i. Bandet heter Boxcar Rental og spiller musikk innen sjangeren bluegrass. Jeg har laget en logo, en fargepalett og gjort valg av font som vi vil bruke konsekvent fremover. Logoen vår skulle være relativt enkel i utforming, slik at den ville være lett leselig og gjenkjennelig i forskjellige størrelser og eventuelt i sort/hvit. Innsamling av inspirasjonsmateriell er en viktig del av prosessen for å få et bredere grunnlag for idéer. Jeg ønsket å koble elementet i logoen opp mot navnet vårt. Herifra valgte jeg å lage idéskisser av så mange elementer fra tog som mulig. Jeg skisset med blyant for å slippe å forholde meg til farger til å begynne med. Jeg val-

gte å gå videre med den enkleste vognen jeg hadde tegnet når jeg skulle begynne jobben med digitalisering av logoen. Jeg lagde flere variasjoner av logoen i Illustrator, med forskjellig fargekombinasjon og fonter. Det var overraskende hvor små endringer i en farge som skulle til før det utgjorde en stor forskjell i uttrykk. Vi valgte en enkel font som står i gul skrift mot en brun bakgrunn. Bandnavnet står da i god kontrast og er lett leselig. Bakgrunnen for godsvognen er lyseblå. Det gir logoen et friskt uttrykk. Den grafiske profilen til bandet skal brukes til t-skjorter, facebook, plakater og alt som inneholder visuelle elementer. Det vil forhåpentligvis gi bandet et helhetlig visuelt uttrykk.


DYRLEGENE PÅ HADELAND Kari Isingrud

- ny logo og kampanjemateriell I mitt prosjekt har jeg utført et virkelig oppdrag for en lokal bedrift. Dyrlegen på Roa skulle skifte navn til Dyrlegene på Hadeland, og åpne en ny dyreklinikk på Gran. De trengte ny logo, visittkort og ulike typer kampanjemateriell til åpning av den nye klinikken.

Dyrlegene på Hadeland - ny logo

Jeg har hatt ansvaret for hele prosessen med utvikling av ny visuell profil og kampanjemateriell; fra behovsavklaring, via idéutvikling og design til ferdiggjøring og kontakt med trykkeri.

Hovedoppgaven i prosjektet var å lage ny logo og å markedsføre nyhetene, det vil si åpning av ny klinikk, nytt navn, og ny logo.

Til venstre: To-sidig flyer brukt på lokal handelsmesse Under: Visittkort Nederst: Profilbilde og forsidebilde til Facebook (skisse)

Målgruppa var “alle dyreeiere på Hadeland”, som er både bønder og familiedyreiere. Behovsavklaring Dyrlegenes forretningsplan og designbrief var utgangspunkt for behovsavklaring og forutsetninger for designprosessen. Bedriften ønsker blant annet å bli oppfattet som profesjonelle, omsorgsfulle, jordnære og tilgjengelige. Logo Bedriften ville ha dyr i sin logo, slik de hadde i sin gamle logo. Fargen navy ble valgt for å passe til fargeønsker og rammer for fargeprofil. Oransje ble valgt spesielt for sin synlighet og som kontrastfarge. Visittkort, flyer og Facebook-forsidebilde Logo, visittkort og flyer var ferdig produsert og ble brukt på en lokal handelsmesse den 15. november. Facebook profil-og forsidebilde er en skisse som det skal arbeides videre med. Profileringen ble konsentrert om tre hovedelementer: Dyrene, menneskeskene og stedet/klinikken. Menneskene, dvs. dyrlegene og de ansatte var tilstede på messa, og vil bli synlige i Facebook-lanseringen. Læringsutbytte Det har vært lærerikt å utføre et virkelig designoppdrag under tidspress. Jeg har lært mye om behovsavklaring, kundekommunikasjon og samarbeidsprosesser. Jeg føler meg langt sikrere på tekstlig enn på visuelt budskap, men har fått trening i helhetlige vurderinger knyttet til budskap og målgruppe.

39 Digital mediedesign, 5:2013

Jeg er fornøyd med at jeg har klart å gjennomføre en total designprosess fra behovsavklaring til ferdig produsert materiale - og ende opp med en fornøyd oppdragsgiver! Digital mediedesign, 5:2013 39


det er enklere å lære når en har det moro og liker det en har valgt å gjøre

Prosjekt i Digital Grafisk Deisgn av Guro Tømmerås Jørstad

Kjøkkenet er ofte omtalt som husets hjerte, og det viktigste rommet i huset. Etter å ha tenkt igjennom kjøkkenets fargevalg og utforming, er det for en kreativ sjel også vesentlig å tenke på dekor eller illustrasjon for å ha i sprutsonen. Ønsket om et eget motiv trykt på glass, tilpasset huset, kjøkkenet og våre interesser. Problemstilling lød som følger: Hvordan skape et passende motiv til sprutsone over kjøkkenbenk, Motivet skal passe et lyst kjøkken og ha et tidløst motiv.

Et prosjekt der en må tenke komposisjonsprinsipper, utforming, og tilpassing til rom og hvem som skal ha det. Ikke minst et prosjekt som gir mulighet til å tenke kreativ illustrasjon. Her er det bare fantasien som stopper. Skal man ha farger, eller sort-hvit, skal det være abstrakt eller naturalistisk, skrift eller bare tegninger. Ta fram kreativiteten og kunnskapen om design og bilde, og lek med mulighetene.

40 Digital mediedesign, 5:2013


Logoprofil I Digital grafisk design har jeg designet en logoptofil for Fotograf Marthe Kristine. Jeg har laget en logo som viser de personlige, varme og romslige sidene til firmaet. Jeg har laget en profil som inneholder en logo i ulike varianter, et gavepapir og et visittkort. Jeg viser logoen i bruk p책 brevpapir. Designet av Marthe Kristine Karlsen

Digital mediedesign, 5:2013 41


UNDERGROUND RECORDS

Retrodesign med moderne teknologi Når eg går i platebutikken, om eg framleis finn noko slikt, stoppar eg ofte opp ved framsider med tydeleg skrift, enkel design og sterke fargar. Det hender eg kjøper plater på grunn av dette; då vil eg gratulere designeren med sigeren, eg er hekta på kroken. STEINAR KARLSEN steinar@steinarkarlsen.no I prosjektoppgåva i Digital Grafisk Design har eg valt å følgje interessa mi, musikk. I eksamensperioden har eg laga plateomslag til eit fiktivt samlealbum med instrumental twanggitarmusikk. Twang er ein type gitarlyd som kjem frå musikken på 50- og 60-talet. Det er og var veldig mykje brukt i instrumentalmusikk, og har fått ein slags 42 Digital mediedesign, 5:2013

kult-status i undergrunnsmiljø. Kjenneteiknet er tydlege, kraftige og spisse tonar med romklang. Eg har valt å kalle samlinga for ”Underground Overdrive”. Sidan musikken er får 50- og 60-talet ville eg lage eit retrodesign, men ved hjelp av moderne teknologi. Kanskje litt som Quentin Tarantino har på mange av filmframsidene sine. Eg valde å ta utgangspunkt i ein litt teikneserieaktig font til logoen og til songtitlane. Omslaga er laga ved hjelp av vektorgrafikk. Eg har jobba veldig lite med denne type grafikk og bestemte meg for å bli betre til det. Difor har eg primært nytta Illustrator og Indesign til oppgåva. Ein stor fordel med å jobbe med vektorgrafikk er at grafikken er like bra uansett storleik. Den kan, i motsetnad til pixelgrafikk,

forstørrast i det uendelege. Det har vore bra nyttig her sidan eg har laga omslag til to ganske forskjellige storleikar, cd og lp. Ein av mine favorittar er designar og filmskapar Saul Bass. Han er mest kjend for sine filmplakatar, men har og laga ei rekke plateomslag. Kjenneteiknet for desse designa er det enkle, tydelege og bruken av få, men kraftige fargar. Igjen det som ofte treffer meg i platebutikken. Eg har freista å finne ut litt om kva teknikk Saul Bass og andre designarar frå 60-talet brukte, og det kan verke som det er mykje saks og papir. Denne teknikken har eg imitert i den digitale verda. Eg har prøvd å fange stemninga i design av denne typen og formidle temperaturen vidare. Resultatet er eit ”retro” design ved hjelp av moderne teknologi. ●


Tove Knutsen

En visuell profil

- et redskap for merkevarebygging I dagens samfunn møter vi hele tiden en rekke visuelle inntrykk, og det blir viktig for bedriften å skille seg ut i forhold til konkurrentene. For å etablere virksomheten og produktene som merkevarer er det viktig med merkevarebygging. Store norske leksikon sier bl.a. følgende om merkevarebygging: Alle aktiviteter som går med til å skape, posisjonere, opprettholde og videreutvikle et mentalt bilde (image og omdømme) av en varemerkebeskyttet vare eller en tjeneste med navn/ logo i folks bevissthet, i den hensikt å gi produktet identitet og tilleggsverdi. Det er dermed svært viktig for en bedrift og ha et navn/logo som fester seg i folk bevissthet.

som en bokstav. Det er svært viktig at logoen er lettlest og ikke til å misforstå. Jeg brukte penneverktøyet i Illustrator til å fjerne mesteparten av H’en, og samme metode for å lage seriffene som jeg satte på handa. Tommelen som danner midtstreken i H’en peker mot venstre og gir symbolet retning, blikket trekkes mot venstre.

Farger

Jeg har brukt en applikasjon fra Adobe, Adobe kuler, for å finne frem til hvilken fargepalett jeg vil bruke til Hobbytilt designet. Denne applikasjonen er bygd opp rundt fargesirkelen og man kan velge mellom bl.a. komplementære og ensartete fargeharmonier. Målgruppen til Hobbytilt er feminin, og produktene forbindes med fritid og hygge. Jeg ønsket derfor å fortrinnsvis bruke varme farger, men med liten fargemetning slik at designet ble harmonisk og rolig.

Utarbeidelsen av et designprogram bør ta utgangspunkt i virksomhetens visjon og forretningsidé. Man bør ta utgangspunkt i det som er de sterke og unike sidene ved virksomhetens produkter og tjenester sett i forhold til konkurrentene.

Symbol/logo

Jeg startet ideutviklingen med bedriftens symbol/logo. Jeg tenker at den må få tid til å etablere seg visuelt, og bør ikke endres på mange år. Jeg har jobbet med en visuell profil for en bedrift som skal forhandle hobbyprodukter, fortrinnsvis til kvinner. Noe jeg stadig kom tilbake til i idemyldringen, er at alle hobbyene er handverk/håndarbeid. Jeg fant en blogg som heter 1stwebdesigner som har en rekke tips og kommentarer til logoer. Her var det endel logoer som hadde gjort om èn av bokstavene i logonavnet til en gjenstand eller symbol. Inspirert av dette fant jeg ut at jeg hadde lyst å få med hender i logoen. Jeg satte seriffer på hånden for at den tydelig skal fremstå

Facebookprofil og symbolbord

Som endel av bedriftens merkevarebygging er nettet svært viktig. Jeg har brukt H symbolet som profilbilde på facebooksiden, og til forsidebilde har jeg laget noen illustrasjoner i Illustrator, se nedenfor. Ved design og plassering av illustrasjonene er det lagt vekt på de fire komposisjonsprinsippene, (kontrast, bevegelse, balanse og enhet) for å skape en god og enhetlig profil.

En visuell enhetlig profil

Det jobbe med design er en modningsprosess. I løpet av noen uker har mange ideer kommet og blitt forkastet. Det gjenstår mye arbeide for å få ferdig hele profilen, bl.a. mangler nettsiden. Det er betryggende at man har en grunnkunnskap om prinsipper man bør følge for å oppnå en enhetlig visuell profil.

Digital mediedesign, 5:2013 43


firma profil/ Elementer i det grafiske utrykket AV CHARLOTTE EMILIE LEIKANGER

I denne prosjektoppgaven i Digital Grafisk Arbeidet med oppgaven bestod ikke bare av Design har jeg valgt å lage en grafisk profil til utvikling av firmaprofilen, men også av selve layouten av oppgaven i inDesign. Fremstillet firma. ingen av prosjektoppgaven laget jeg i et Firmaet jeg har tatt for meg heter Ecker & As- magasinformat. Dette var også for å kunne sociates og har base i Los Angeles. Firmaet øve meg på inDesign og de forskjellige funkjobber med og hjelper ungdom som har rus sjonene. problemer. De har for tiden ingen visuell profil derfor bestemte jeg meg for å lage dette Resultatet fra dette arbeidet gitt meg inspii form logo og tilhørende elementer og pre- rasjon og driv til å forsette med det utenom senterer dette på brevark, visittkort, konvo- skolen. Å jobbe med grafisk design er en lang prosess, det er mange ting å tenke på unlutter og brosjyrer. derveis. Jeg gjorde utallige endring før jeg Det jeg har tatt for meg i denne prosjektopp- endte opp med en logo som representerte gaven er om et firma kan bli mer attraktivt og firmaet godt nok, og som i tillegg var estetisk synlig ved å ha en klar visuell profil. fin å se på. Jeg mener Ecker & Associates kan skille seg ut fra mengen med dette utrykket. Inspirasjonen til denne logoen kommer fra Fargene gjenspeiler bransjen, men med litt en løvetann. Løvetann representerer alle sterkere farger. grunnelementene (ild, jord, luft, vann). Den er den eneste blomsten som representerer Til slutt vil jeg si at dette har vært et fantastisk de tre himmellegemene av solen , månen og semester i med Digital Mediedesign. Jeg har stjernene. Den er et symbol for håp styrke og lært veldig mye, og gleder meg allerede til neste semester med web og video. muligheter.

44 Digital mediedesign, 5:2013


DESIGN AV T-SKJORTEKOLLEKSJON PROSJEKTOPPGAVE I GRAFISK DESIGN FOR ANDERS MELCHIOR

I min prosjektoppgave i grafisk design har jeg laget en t-skjortekolleksjon med navn ”Wear your moments”. Konseptet er å designe t-skjortemotiver ut fra reisebilder. For meg har de fleste bildene jeg har tatt på mine reiser en større betydning enn kun det estetiske. Bak ligger det gjerne en historie, de representerer et spesielt øyeblikk, eller et interessant sted. Hver t-skjorte har derfor en unik merkelapp hvor det står litt om bildet. Idéen er at på denne måten kan man dele reiseopplevelser og erfaringer med t-skjortene. Jeg har designet tre t-skjorter i løpet av prosjektperioden. Det meste av arbeidet er gjort i Illustrator, men jeg har også benyttet Photoshop for å gjøre forarbeidet med bildene. Merkelappene er laget i Indesign. Under ser dere en t-skjorte jeg laget ut fra et bilde jeg tok i San Blas i Panama. Bildet til høyre er tatt i Leon i Nicaragua. I tillegg til t-skjortemotiver og merkelapper, designet jeg også en logo for kleskolleksjonen. Denne er vist øverst til høyre. Arbeidsprosessen har vært morsomt, men også krevende. Jeg har lært veldig mye nytt om bruken av dataprogrammene jeg har benyttet. Videre har jeg også blitt langt mer bevisst på mine egne valg når det kommer til fargebruk, komposisjon og typografi.

45 Digital mediedesign, 5:2013

Digital mediedesign, 5:2013 45


L TA

R G

F A

K S I

S

i v l ø

n e N IG akk

S E D

n i r Ei

b o M

ett. å i sign m g ilde ivt de e so b g r t s ove spon s man så de c e e a p k” lin rr me ke ha r såp eboo i t e c g k l e o ook i t, det ke Fa d uel eg l i s i k b k b i l v j e e rofi t Fac hens å ”sj og fi og p fi t l ra ti ra ra lat ste pog typog ke ette e fil mi i dag til. y k i t e v har til d lik pro n sin nsyn ndl ach a g a ll n e e e h s J m rese sue g. nne il en elefon å ta h i o u v r e n ll in d G da v rt g t. sku et me noe vend tene ma vikti e s g n e s o r . e d u n t rt e er ta gav in sta ernet tigh lers had anne resul ruk s jeg t p b e a t p F e l d in kk m el en to r er t de lk ska jek ssen n på syn et i askt d me gene s s o f u o r e y r o e h in d fil fo e p pros pirasj ttig gaven fornø løsn n pro r og ed at a l n l , F r e s r læ De titet e in ue t at ktopp Jeg e ente n ass vis at, k gså m u e t s m e . e d j m i g o re s an so es å la an få er de aver. nt m er f k pro erled til å p ne på a y d e f i t ø k s o b g g n ine k inn jeg om før t le an r frem val attige n job t jule m g g a k i e e e e a f b i r a j itet f ene og se n j der letid ann on rst g nen, l ikke j e D s g t u isa eg fø asjo titet, ent tering m til, lv. nin i Oslo å i j blan n e d i r a j N s Fo ted e. l med org t. Da rgani l iden enne e iori m fre set se r g t t s P n l d e o t ”D ko flo hu es Et tetre ig ju eg attig t og et m er om r visu gang re de d j r å g e i F m nv fo en rd rd m ank for eve renge lære n form med n for r få e l æ t a n ti en som for å r noe n var om k e l r fi g e s i a s e e t pro har je De per d e der ikke h ken m profil e l l el n hje tsiden at de o. Tan er en isu ogoe k i på v l a ye net ke til n log treng n n tet fra å få t aver. r e e n e d g d i m ang jone jer g sas tak kt i h lp me lær og t n t e ani a n je k ar t gspu n få h mat, h org for.” n a a en il, r ofil d utg an k ker, t stå r p m k e le boo set. M re ting lt fra e c Fa tighu p fle t er a Fat net op et. De teg tighus Fat

I IG

D

9 et 3 leir s d n o nla Osl 7 Grø 0190 82 1 20 4 2 / T/ .Nr Org 6 379 8 2 982

46 Digital mediedesign, 5:2013


Dette er en prosjektoppgave i Digital mediedesign ved Høgskolen i Telemark, høsten 2013

YOGA ILLUSTRASJON I V

dette prosjektet har jeg jobbet med et nytt, viktig og utfordrende område i grafisk design, nemlig Illustrasjon. Jeg er en ny begynner i Illustrator og ville utfordre meg selv.

erktøyene mine var en Wancom Bamboo pen (det var første gangen jeg brukte det), Illustrator, Photoshop, kameraet, skanneren. I tillegg har jeg jobbet med utgangspunt i noen inspirasjonsbilder, og brukt noen av mine egne fotoer og tegninger som råd materiell.

V

ed hjelp av forelesningsnotater og videoer - og etterhvert en god del intuisjon, har jeg laget tre serier illustrasjoner delt i tre forskjellige teamaer og stil, henholdsvis (over ser dere tema/stil nr. 3). I kort: For denne illustrasjonen har jeg skannet en tegning jeg har laget, så brukte jeg Image Trace, Stroke Outline, en solid bakgrunn, og flere Brushes og farger i varierte Opacities. Målet mitt var å få frem en strålende stemning fra stillingen.

I

løpet av prossesen ble jeg mer og mer fortrolig med Ilustrator, og dette betrater jeg som en seier. Jeg sammmenligner meg selv i begynnelsen av prosjektet med meg selv i slutten av prosjektet, og etter min vurdering er det en stor forskjell. Jeg må si jeg ble veldig glad av dette prosjektet, spesielt med taken på at jeg selv har tegnet, noen som ikke gjorde før jeg begynte på det kurset.

J

eg vil benytte anledning til takke HiTs team og kollegaene for all inspirasjon, og spesielt Morteza for alt faglige innholdet og støttet han gir oss.

Tekst, foto, og illustrasjoner av Tatiana De Souza Digital mediedesign, 5:2013 47


design av

kosmetikkemballasje

J

eg er fascinert av denne dragningen som oppstår mot et produkt, pga utseende og ikke nødvendigvis pga. innhold. Jeg har her derfor valgt å ta for meg emballasjedesign. I denne oppgaven ønsket jeg dessuten å jobbe med både tekst og bilde, fordi det synes jeg er både spennende og utfordrende. Emballasjedesign ga meg muligheten til å kombinere disse. Jeg skapte en fiktiv oppdragsgiver, Doppelmayer, som trengte logo og

Da designet ble ferdig, “monterte” jeg de på emballasje ved hjelp av Adobe Photoshop, for å få en følelse av hvordan det kunne sett ut -om de faktisk ble produsert.

fem emballasje- design til vinterens produktserie. Jeg utviklet logoen i vektorprogrammet Art Text 2. Motivene og mønsteret laget jeg i Adobe Illustrator. Brukte mye tid på å komme opp med ulike idéer, skisser og layout. Ut i fra layout- forslagene kom grunndesignet. Bak grunn- designet lå det mye tenking og komposisjonsprinsippene ble tatt med i betraktning under prosessen.

Denne oppgaven var krevende, men utrolig givende! Dette vil jeg gjøre mer av!

Grunndesignet ble brukt slik at alle med samme format ble bygd opp på lik måte for å skape en tilhørighet- da det skulle være en produktserie. Baksider ble også laget tilpasset forsidene, men disse er ikke vist her.

av

Karine Tallaksen -en Prosjektoppgave i digital grafisk design 48 Digital mediedesign, 5:2013

Digital mediedesign, 5:2013 48


Diana Maria Christine Wik

Produksjon av logo til en kunde. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å lage en logo til min manns firma. Jeg sitter derimot i FAU-styret i sønnens barnehage, og det ble snakk om å lage en logo til dette! Så det ble plutselig en ny vri på den logoen! Jeg så det som en mulighet til å kunne prøve å lage noe profesjonelt. Med litt dårlig tid kastet jeg meg inn i forberedelsesfasen. Tegnet og forhørte meg om hva som var ønskelig å ha med.

Barnehagen i seg selv bruker hånden mye. Som symbol, og som lærepedagogikk. Jeg foreslo derfor at vi kunne prøve å få inn denne, i stedet for evt kùn tekst som det først var snakk om. Fant en enkel hånd på nettet, som jeg deretter brukte som mal for å tegne over. For å få til det brukte jeg pen-tool, her kunne jeg også gå inn og forandre på små ting jeg ikke var helt fornøyd med. Jeg brukte lang tid på å finne riktig font til logoen min. Det finnes mange sider på nettet, men jeg har falt for dafont.com, som har masse forskjellig. Jeg lastet ned mange forskjellige fonter og prøvet ut både tekststørrelser, farger, komponering og fonter. Til slutt fant jeg en font som hette “Mias scribblings” fra internet, og “Bodoni MT” som allerede ligger inne på illustrator. Disse syntes jeg fungerte godt sammen. Den mer seriøse Bodoni som blir brukt på “FAU”, og den litt barnsligere fonten “Mias scribblings” for å få frem at det faktisk handler om barn. Når jeg hadde plassert tekst og bilde sammen, og følte de harmonerte godt, begynte jeg med fargelegging av hånden. Jeg gjorde litt forskjellige utkast med enkel farge og radial gradient.

De forskjellige utkastene ble sendt ut til FAUstyret for gjennomgang. Logoen ble veldig godt mottatt, og valget falt til slutt på den blå utgaven. Alt i alt har denne oppgaven vært veldig morsom! Det er noe helt annet å jobbe opp mot en riktig kunde.

Digital mediedesign, 5:2013 49


Masking Det er mange grunner til å jobbe med maske. Det kan være at man vil fjerne en bakgrunn, bearbeide bare deler av et bilde, fargelegging, effekter, manipulere et bilde, mm. Med maske, handler det om å lage hull i det øverste bildet eller laget, slik at bildet under skinner igjennom. Du redigerer en maske med å male vekk med sort eller male fram igjen med hvitt. Det hvite i lagmaska er synlig og det svarte er usynlig. Maske vekk en bakgrunn             

Legg til en lagmaske. Du finner det lille ikonet nederst i lagpanelet. Det dukker da opp et hvitt rektangel ved siden av lagikonet. Se til at du står i maskelaget. Du ser det ved at det kommer en ramme rundt. Husk at du må stå i maskelaget og ikke bildelaget!!!! Finn penselverktøyet (Brush Tool)i verktøykassa Se til at forgrunnsfargen er sort Mal med sort pensel det du vil ta vekk Juster penselstørrelsen og hardhet/bløthet ved å høyreklikke på bildet Veksle mellom hvit og sort farge, forgrunnsfarge og bakgrunnsfarge (DogX) Maler du feil, velger du hvit farge Du kan velge transparent pensel for mykere overganger. Kanskje du må justere farge f.eks. i Hue/saturation Når du fjerner bakgrunnen, kommer det fram grå/hvite ruter.

Her får man raskt et dilemma. Hvis man redigerer det man ønsker i kirkebygget, mister man detaljene i himmelen. Da er det en fin anledning for å maskere.

Retusjere med maske

Her høyner jeg kontrastene i kirkebygget og mister detaljene i himmelen. Ved å arbeide med justeringene i curves via adjustments, legger det seg som et eget maskelag. Det vises som et hvitt rektangel i laget. Hvis du markerer denne masken, det vil si at du får en ramme rundt den, kan du male med sort pensel i bildet, og din redigering med curves, forsvinner i det området du maler. Tar du vekk for mye, maler du med hvitt.

PhotoShop Maske| høst 2013

Husk at du kan endre størrelse og rotere ved hjelp av Ctrl+T Hold Shift inne når du justerer størrelsen. Da deformerer du ikke proporsjonene i bildet ditt.

PhotoShop Maske| høst 2013

Du kan kopiere et bilde over ved hjelp av å dra det over med flytteverktøyet.

Her viser jeg et eksempel med Margrete sitt signalbygg. Digital foto og bildebehandling

Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

1

Sort/hvit maske med farget detalj

I dette eksempelet la jeg på en justering via adjustments. Da kommer det opp en maske automatisk i bildelaget mitt.

PhotoShop Maske| høst 2013 Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

Så maler jeg med sort pensel det jeg vil ha fram.

Ragnhild Furulund

3

50 Digital mediedesign, 5:2013

2

PhotoShop Maske| høst 2013

Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

4


Quick selection tool og maske Du kan fint kombinere maske med markering. Med Quick selection tool, markerer du enkelt en bakgrunn f.eks. da kan du fylle inn med sort i maskelaget. Du kan også markere objektet, velge Refine Edge, justere konturen og teksturen som tidligere vist og velge Layer Mask under Output.

Du kan legge på en bakgrunnsfarge ved å gå inn på create new fill or adjustment layer. Gå øverst til Solid Color. Da kan du velge deg en bakrunnsfarge ved bare å klikke i bildet, med pipetten. Husk at du må stå i laget under det som skal synes. Ellers kan du dra det under etterpå.

Når du skal begynne å fjerne detaljer fra det øverste laget, følg punktene fra lista over. Husk at du må stå i riktig lag og ha en markert maske

Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

PhotoShop Maske| høst 2013

Hvis du skal manipulere bilder ved å maske flere bilder sammen, åpner du de aktuelle bildene, løsner bildene fra dokumentlinja og drar bildene over i samme dokument ved hjelp av flytteverktøyet. Bilder du drar inn i samme dokument, vil legge seg i egne lag. Du kan alternativt velge File>Place. Juster det øverste bildet med Ctrl+T, (husk Shift når du justerer størrelse og drar i hjørnehåndtakene). Du kan også velge Edit>Transform. Og du kan dreie motivet ved å få tak i skråpilen utenfor formatet. Gjør laget ditt litt transparent for å kunne se at du treffer der du vil.

PhotoShop Maske| høst 2013

Lagmasker og manipulering

Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

5

6

Brukerveiledningen er laget av: Ragnhild Furulund

For at to eller flere bilder skal kunne harmonere, kan det hende du må justere det ene eller alle bildene i forhold til hverandre. Bruk her Adjustment-panelet.

For at to eller flere bilder skal kunne harmonere, kan det hende du må justere det ene eller alle bildene i forhold til hverandre. Bruk her Adjustment-panelet.

inspirasjon:

inspirasjon:

http://lolfunweb.blogspot.no/2011/07/manipulation-art.html

http://lolfunweb.blogspot.no/2011/07/manipulation-art.html

http://www.topdesignmag.com/new-great-examples-of-photo-manipulation/

http://www.topdesignmag.com/new-great-examples-of-photo-manipulation/

http://www.youtube.com/watch?v=JkRRafwmz7s

http://www.youtube.com/watch?v=JkRRafwmz7s

Ragnhild Furulund

Digital foto og bildebehandling

PhotoShop Maske| høst 2013

PhotoShop Maske| høst 2013

http://www.visuelle.no/ragnhild/ragnhild.html

Ragnhild Furulund

7

Digital foto og bildebehandling

7

Digital mediedesign, 5:2013 51


Masterstudier og Ph.d.

Formgiving, kunst og håndverk Formgiving, kunst og håndverk, nettbasert Ph.d. i kulturstudier

Bachelorstudier

Faglærer i formgiving, kunst og håndverk Visuelle kunstfag og design

Påbyggingsstudier

Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon Environmental Arts Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, (n) Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, (n) Leire - kunst og design 2 Tegning og bildekommunikasjon Tekstil - kunst og design Tre m/metall - kunst, håndverk, design 2

Grunnstudier

Digital mediedesign, (n) Kunst og håndverk årsstudium Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, (n-o) Kunst og håndverk 1, trinn 5-10, (n) Leire - kunst og design 1 Tegning - bilde Tre m/metall-kunst, håndverk, design 1 (n=nettbasert, o=ordinært) Se for øvrig andre studietilbud på www.hit.no/

Ta kontakt med fakultetet for informasjon og søknadsskjema. Telefon: 35026200

Søknadsfrist: 15. april For spesiell vurdering, forhåndsløfte og realkompetanse er fristen 1. mars.

Digital mediedesign nr 5  

Digital mediedesign er et nettbasert studium med samlinger ved Høgskolen i Telemark, Notodden. Studiet er organiser i fire emner: Foto og di...