Digital mediedesign nr 11

Page 1

Digital

Mediedesign Visuell kommunikasjon i digitale medier

11/ 2017


Jeg heter Tone Aglen Jensen og bor i Namsos sammen med mann og tre barn. Jeg jobber i Helse Nord-Trøndelag HF, der jeg hovedsakelig beskjeftiger meg med helseforetakets nett sider.

Høsten 2016 tok jeg ”Foto og digital bildebehandling” som deltidsstudium ved siden av job ben. I prosjektoppgaven jobbet jeg med en bildeserie på tre bilder, som skal illustrere en liten fiskeskrøne på en lettfattelig og humoristisk måte, der overdrivelse er det bærende elementet.

Bildet på forsiden viser første bilde i denne serien. Det forestiller at fiskeskrønas tøffe, lille fiskerjente leter etter mark, som hun bruker som agn i neste bilde. Ideen til dette bildet fikk jeg i hovedsak av et liknende bilde på phlearn.com.

Kompetanse i nye medier

I boka «Literacy in the New Media Age» peker Gunther Kress på de sentrale spørsmålene og grunnleggende endringer i representas jon og formidling. Dette i en verden der nye medier har sentral rolle i all form for kommunikasjon. Før internett var en modalitet henholdsvis skriftmodaliteten og bokmedium (sider i en bok) sentralt i representasjon og formidling av tanker og ideer. Multimodalitet og skjermmedium (hypertekst) har fått denne sentrale rollen i en tid dominert av nye medier. Dette trekker spesielt oppmerksomheten til påfølgende maktskifter i samfunnsforhold. Når vi endrer vår måte å kommunisere på, vil det skifte kunnskapsformen og mellommenneskelig relasjoner med den sosiale og naturlige verdenen. I den nye tidsalderen med framveksten av nye medier har skjermen erstattet boken som det dominerende lesemedium. På samme tid har bildemediet erstattet skriftmediet. Bildemediet i form av still, levende og audiovisuelt bilde, har dermed flyttet inn i kommunikasjonens senter. Effekten av den visuelle revolusjonen har endret radikalt den naturlige relasjonen 2 Digital mediedesign, 10:2016

mellom skriftmodaliteten og bokmedium (sidene i en bok), som kjennetegnes som et lineært medium. Kress argumenterer at effekten av overgangen til skjerm som et dominerende medium for kommunikasjon vil produsere grunnleggende endringer i maktrelasjoner. Det demokratiske potensialet og effekten av de nye informasjon- og kommunikasjons teknologier vil ha store politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser.

i demokratiske prosesser. Digital mediedesign og Design i nye medier iii er to studier som behandler tematikken i å

Kommunikasjonens overgang til skjerm innebærer bruken av multimedier i kommunikasjonens tjeneste. Det blir brukt bilder, levende bilder, musikk og andre modaliteter i en tenkt formidlingssituasjon. Interaktivitet er også et kjennetegn ved skjermbasert kommunikasjon. Med denne innstillingen, ligger ikke Fremtidens kompetanse kun i skriftspråket, men i multimodal og skjermbasert kompetanse. Det gjelder både i innholdsproduksjon og konsumeringen av multimodale innhold. Denne kompetansen påvirker sosiale maktstrukturer og er særdeles viktig for deltakelse

øke kompetanse i nye medier. Dette gjøres både i praktiske ferdigheter i nye teknologier, og i teoretisk og analytisk tilnærming til nye medier. Morteza Amari


Layout og design: Morteza Amari Forsideillustrasjon: Tone Aglen Jensen Facebook: https://www.facebook.com/pages/Digital-Mediedesign/395330415553 Studieinformasjon og opptak: Digital mediedesign: http://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arstudium-i-digital-mediedesign/ Design i nye medier: http://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/design-i-nye-medier/

Innhold: Arebø, Cecilie ................................................ Borge, Vinter ................................................. Eide, Kine Vingen ......................................... Glimsdal, Johanne Gustava ........................... Gustavsen, Ola Vea ....................................... Kjenes, Ann Therese ..................................... Kleppe, Fredrik ............................................. Kleve, Lars Ramdal ...................................... Knudsen, Ida Kristine Nagell ....................... Kulblik, Martin ............................................. Malmedal, Malin Winther ............................ Marumsrud, Wiil Rongsjord ......................... Myhrer, Jon Are ............................................ Naiman, Katerina .......................................... Neset, Aina .................................................... Nilsen, Anne Grethe ...................................... Nilsen, Sissel Flo ........................................... Reppe, Maria Alena Schiefner ...................... Rokstad, Camilla Louise Romseland ............ Scheen, Sindre ............................................... Shaw, Hedda Grepperud ................................ Syvertsen, Nora Thoner ................................. SÜtje-Andresen, Sonja ................................... Tjoelsen-Becker Solveig ............................... Vefall, Lisbeth ...............................................

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Digital mediedesign, 10:2016 3


DIGITAL MEDIEDESIGN PRESENTASJON AV TO AV OPPGAVENE JEG HAR LEVERT I DIGITAL GRAFISK DESIGN LOGO/PROFIL En av de første oppgavene vi leverte i faget er det du ser illustrasjon av nederst. Vi fikk i oppgave å lage logo og forsidebilde til Digital Mediedesign, og det dere ser nederst ble mitt endelige produkt. Jeg brukte stort sett pen tool gjennom hele oppgaven. Fant bilder av lyspærer og tannhjul, og brukte deretter pen tool til å tegne rundt. Til teksten benyttet jeg meg av text tool, samt pathfinder for å ”merge” teksten og ledningen sammen. Idé var å illustrere den idéprosessen man går gjennom ved nettopp et slikt kreativt studie jeg nå går. ILLUSTRASJON De to illustrajonene av levende mat er resultatet av en oppgave hvor vi skulle lage illustrasjoner til en tekst av Frode Thuen: ”Bør foreldre reagere på sitt overvektige barn?” Jeg ønsket å gå for et litt uskyldig utseende, ettersom at det er barn vi snakker om. Så da ble det levende mat! Alt av illustrasjoner ble tegnet i illustrator ved bruk av PenTool og forskjellige former som kvadrater som jeg rundet ut i kantene og sirkler. For å lage hamburgeren brukte jeg kvadrater til brødet og kjøttet, PenTool på osten og mange små sirkler som jeg ”merget” sammen til en form. Jeg satte alle elementene sammen i InDesign.

4 Digital mediedesign, 10:2016


A

vinterborge@gmail.com

S A N

GO!!!

A N A

tekst og illustrasjoner: Vinter Borge

vintermedia.tumblr.com

S A N

Slik gikk min reise i nettundervisning i Digital Grafisk Design ved HSN høst 2016! Bli med da vel!

OPPGAVE 1

stilisErinG AV frukt AdObE illustrAtOr

(Vil du ha mulighet å ta en powernap i senga hjemme mellom forelesninger?) Kombinasjonen av nettundervisning, fleksibilitet, lav semesteravgift, og tett samvær mellom studenter og forelesere gjorde Digital Mediedesign mitt første valg. (Lyst på en semi-ferie utenlands uten å miste undervisning kanskje?)

OPPGAVE 3 lOGO/PrOfil illustrAtOr

+ PhOtOshOP

(Kjøpe masse godis for pengene du sparer ved å bo hjemme og ikke ta dyr privat nettundervisning kanskje?) Design og illustrasjoner dyrket det kreative i meg, og oppgavene ga oss frihet til å lage noe som interesserte meg. Jeg kjedet meg aldri. (Shhh... snikspise godteri under forelesningen, hmm?)

OPPGAVE 5 illustrAshOn PhOtOshOP

+ illustrAtOr + indEsiGn

Neste er å forberede seg til prosjektoppgave. Nå er jeg nesten i mål!

Digital mediedesign, 10:2016 5


6 Digital mediedesign, 10:2016


Digital mediedesign, 10:2016 7


Høsten 2016 hadde vi en oppgave hvor vi skulle illustrere en tekst av Frode Thuen: bør foreldre reagere på sitt overvektige barn? Jeg startet raskt med å tegne noen skisser til temaet barn og overvekt. Jeg prøvde å tenke på forskjellige syn man kan ha i et slikt tema. Skal man prøve å skjerme barnet fra for mye press rundt overvekt, skal man prøve å endre på kostholdet til barnet uten at barnet vet det selv eller bare prøve å snakke om det til barnet. Jeg valgte å kommentere teksten på min egen måte. Jeg føler det er for mye fokus på overvekt, og at man egentlig ikke burde være for kritisk til hvor mye et barn spiser. Så på denne måten var jeg ganske enig med innsenderen (mammaen), men samtidig som at jeg følte litt med faren også, som ikke blir hørt.

Jeg lagde en illustrasjon som viste en far som løper etter sin unge som spiser en kake, det er en jakt (for han) på liv og død, han er en veldig forsiktig, gjennomsiktig og beskyttende far, som egentlig vil det beste for sitt barns fremtid. MEN han tenker ikke så nøye igjennom på at det kan bli feiltolket av andre inkl. barnet. Når jeg lagde illustrasjonen fikk jeg et ganske godt forhold til karakterene mine, og jeg valgte å sette navn på de, slik at jeg fikk en enda mer tilhørighet med de. Faren heter Svein, og som nevnt tidligere er han en ganske stereotypisk far. Han vil bare det beste for barnet uten og helt vite hva han gjør. Lotta, som er barnet til Svein, ser jo på det pappaen gjør som en lek, og tror at jakten er en form for sisten, med mat. mer info? sjekk www.johannepgd.blogspot.no

8 Digital mediedesign, 10:2016


Oppgave 6 magasindesign Gammel mann må maksimere! Digital mediedesign er utfordrende for en gammel mann! Men livet skal by på utfordringer! IKT og mediedesign er fremtiden must og jeg trives med utfordringer, selv om det kan synes umulig! PDF, InDesign, Illustrator, Photoshop, Fronter, linked text, er nye begrep som en bare må lære seg, selv om det tar tid. Samfunnet satser på mediefokus og design er en viktig del av fremtidslivet for alle! Faget gir store muligheter for de som vil bidra til kreativ og bærekraftig design! Logoer og illustrasjonsarbeid krever tid og tålmodighet! Repetisjoner og øvelser er mentalhygiene i hverdagen! Vil du lære mer om foto, illustrasjon og design er det bare å sette av tid til egenutvikling! Faget er utfordrende og lærerikt og du kan få inspirasjon til å undersøke ting du ikke hadde tenkt!

Jeg vil kun bruke oppstartsoppgava i magasinoppgave og la teksten fortelle om studiet og min opplevelse av denne! Jeg er ikke i mål med alt, men ser klart at med øving og konkret arbeid, vil jeg etterhvert mestre flere ting. Jeg sa ja til å bli redaktør for menighetsbladet i Holla og Helgen og det er konkrete utfordringer som jeg kan bruke tid og krefter på. InDesign har store muligheter og jeg liker å finne mulighetene som faget gir!

Digital mediedesign, 10:2016 9


DIGITAL MEDIEDESIGN

Kreativitet, foto og grafisk design

Digital mediedesign er et årstudiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Høstsemesteret 2016 hadde jeg fagene digitalt grafisk design som er et fag hvor man går innom alt fra designteori og historie til praktiske ferdigheter i programvarer brukt for å lage grafisk design og illustrasjoner, og digitalt foto hvor man jobber med fotomanipulering, perspektiver, portretter og annet som inngår i det å ta bilder og etterbehandle dem.

I løpet av semesteret fikk vi mange og varierte oppgaver som hver utfordret oss på forskjellige måter. I starten av studiet opplevde jeg det å sette meg inn i programvarene til Adobe som det mest utfordrerne, men etter hvert ble den kreative idéutviklingsporsessen det som var mest krevende. Etter endt semester sitter jeg igjen med mange nye ferdigheter innenfor foto, grafisk design og forskjellige Adobe programmer. Tekst og grafisk: Ann Therese Kjenes

10 Digital mediedesign, 10:2016


N SIG

L M A E T D I I E D G I E D Her jobber vi med Adobe Illustrator. Her er mulighetene store og passer perfekt til deg som liker å leke deg rundt! Til høyre er en side fra da vi skulle lage vår egen type A-Magain fra Afenposten. Oppgaven handlet om foreldre burde reagere på sitt overvektige barn. Det hele er satt sammen i Indesign. Her har jeg designet mennesket i Illustrator, så lagt inn all tekst i Indesign. Kjempegøy! Hele mitt magasin ble på 3 sider.

I oppgavene under skulle jeg først lage en banan. Der skulle jeg lage en banan med rette linjer, så en med boyde linjer. Dette er den med bøyde linjer. Illustrator gir deg en helt utrolig fin frihet når det kommer til design. Bare beveg musa og skap noe eget.

DESIGN - KREATIVITET - FOTO - TANKER - MÅL - LÆRING

Digital mediedesign, 10:2016 11


s e i m m r u o f D r Illustrato

For en faktaorientert nyhetsjournalist og filmlærer, er overgangen stor til å tegne stiliserte frukter og magasinillustrasjoner. Her er resultatet av om lag tre måneders intensivt læringsarbeid i grafisk design. Imponerende? Kanskje ikke rent kunstnerisk, men for en som så langt har brukt et 20 år langt yrkesliv på graving etter fakta og presentasjoner etter 12 Digital mediedesign, 10:2016

APUSmodeller og omvendt trekant, så er jeg personlig ganske fornøyd likevel. På så kort tid snakker vi basic, og det har jeg lært. Ferdig snakka! Herfra og ut er det snakk om praktisering. Talent eller ikke. Alle kan om de bare tør prøve! Tekst/illustrasjoner: Lars Kleve


I studiet Digital grafisk design er dette et verktøy som er flittig i bruk. Pen tool er verktøyets navn, og vi kan bruke det f.eks til frihåndstegning eller til å tegne oppå fotografier/ andre bilder. Det er et verktøy som krever øvelse, men det er også et veldig nyttig verktøy å kunne benytte seg av. Med pennen til venstre kan vi tegne rette linjer, pennen til høyre gir oss mer kurvede linjer.

Den aller første oppgaven vi fikk i dette studiet, gikk ut på å teste ut pen tool. Vi skulle tegne silhuetten til en frukt først med rette linjer og så en gang til, bare med kurvede linjer. Valget falt til slutt på ei banan jeg hadde liggende på kjøkkenbordet. Bananen blei svart i begge forsøkene. Jeg laget utkast med farge også, men siden jeg hadde lært meg svært lite om farge til da, ble det seende svært naivt ut, så det ble til at jeg utelot farger.

Oppgave nummer to gikk ut på å lage ei facebookforside, samt en logo. Dette var en ganske nyttig oppgave. Vi fikk en oppskrift å følge, her gikk det meste greit. Bildet under er ikke mitt endelige resultat, men et steg i prosessen. Jeg speilet greinene til høyre, la en rosafarge over, laget en logo og skrev inn en tekst, noe vi måtte ha med i følge oppgaven.

Digital mediedesign, 10:2016 13


Digital

00

00 01 0101 01 1 1 1 10

0101100

1

10 1

1 1 0 01 1 1

0 10101000 1 1

1 011

010 1 0 00 1 000 1 01 0

mediedesign

0

0

1

01101100100100011101010001011011001001010001010 1110 1 0 010 0 110101010111000100101010 100110110101100110101100 010110010101001101010011 110011011001010101011101 011010110101110010110101 Den ene gikk ut på å lage en potensiell 010100010011010010100100 overdel og profilbilde til en Facebook-pro010110001010010101010010 fil. Den kunne enten omhandle digital 100010100110100101001010 mediedesign, eller en selv. Her har den 010100101010010100101000 10100001001110 blitt justert for magasindesignet.

Granat-

Den andre var å lage en frukt, sammen med navnet på den. Her lagde vi en med runde linjer, og en med kantete. Begge ble gjennomført med pen tool i Adobe Illustrator.

I digital mediedesign ble vi introdusert for flere teknikker og programmer innen grafisk design, samt digital foto og bildebehandling. I tillegg, hadde noen av oss et rent teoretisk valgfag - digital mediekompetanse - som satt våre arbeid i en større kontekst. Her har jeg valgt å vise en kombinasjon av to oppgaver i grafisk design.

eple

Av Martin Kulblik

14 Digital mediedesign, 10:2016


Min tid som Grafisk designer

I faget digitalt grafisk design fikk vi prøve oss innen logo, hvor vi fikk designe forslag til forside og profilbilde til selve Digital mediedesign. Vi har fått prøve oss som illustratører, hvor vi gjore en illustrasjon med noen ekstra elementer til artikklen: “ Børr foreldre reagere på sitt overvektige barn?”. I faget har vi fått større erfaringer med Adobe Illustrator og indesign. Vi har fått utviklet oss kreativt og digitalt. Det har både vært spennende og utfordrene. Mest av alt har vi fått mye bruk for pen tool i illustrator, der vi har blandt annet utviklet frukt som en læringsprossess.

Digital mediedesign, 10:2016 15


Digital foto og bildebehandling I faget digital foto og bildebehandling har vi fått mye kunnskap i både Adobe Photoshop og lightroom. Vi har lært enkle steg til flotte bilder og morsomme effekter for å manipulere og skape nye bilder. Vi har også fått mye lærdom innen det praktiske i foto og hvordan utnytte kamera til ønskede resultater. Hvor vi har lært gjennom innstillinger, både bilder i bevegelser, fryste og med enkelt motiver i fokus. Detter har vært et lærerikt og spennende fag, hvor vi for vise og utvikle mye krevitet via bilder og redigerings verktøy.

Fotomanipulasjon

Fotoprosjekt

I fotomanipulasjons oppgaven hvor vi skulle lage et nytt bilder av tre nye fotograferte bilder, har jeg valgt å puttet inn min tantes hest på en strand og i tillegg legge til en ekstra fresh himmel.

Dette er et lite utsnitt av mitt avsluttende fotprosjekt hvor jeg valgte å ta bilder fra forskjellige små vann og sjø områder fra mitt hjemmsted. Bilde serien er preget av skarpe farger i høst solen.

16 Digital mediedesign, 10:2016


Facebook profil Wiil Rongsjord Marumsrud Høsten 2016

M H Dette er mitt svar på oppgave 3 - logo/ profil i Digital Grafisk Design. Denne oppgaven gikk ut på å lage ett forsidebilde og ett profilbilde til ett firma eller en side på facebook. Disse bildene skulle også ha en tydelig sammenheng. Jeg valgte ett firma som heter HM restaurering og laft, som er ett firma som driver med nettopp lafting og restaurering. Jeg har fokusert på å få fram hva firmaet driver med ved å bruke ulike elementer. Jeg valgte derfor å gå for to stavkirker på forsidebildet og en øks i logoen på profilbildet. Det er Borgund stavkirke til venstre og Heddal stavkirke tikl høyre. Til denne oppgaven har jeg brukt Adobe Illustrator. Dette er ett program som kan brukes til å tegne og designe logoer eller illustrasjoner. Jeg hadde ingen erfaring med dette programmet før jeg begynnte på studiet, men jeg har lært mye og nå synes jeg det er kjempemorro å jobbe med og utvikle meg i.

Digital mediedesign, 10:2016 17


Wiil Rongsjord Marumsrud

Da jeg høsten 2016 begynte med emnet ”Digital Foto og bildebehandling” var det med ett håp om at jeg skulle lære å ta gode bilder. Jeg hadde ingen erfaring med kamera fra før og de eneste bildene jeg hadde tatt var med mobilen. I løpet av dette semesteret lærte jeg ekstremt mye, og det viktigste for meg var at jeg virkelig ble glad i å ta bilder fordi jeg nå forsto hvordan det skulle gjøres. Gjennom varierte oppgaver som var lærerike og krevende fikk jeg prøve meg på mange ulike typer fotografier og jeg fikk også lære mye om det tekniske bak bildet og hvordan etterarbeidet kan gjøre bildene enda bedre. I tilegg til alt dette har jeg også fått en smakebit på fotomanipulering, noe som virkelig var spennende og noe jeg kunne tenke meg å lære mer om. Så for å oppsummere dette semesteret trenger jeg kun tre ord: FOTO ER GØY!

18 Digital mediedesign, 10:2016


Digital mediedesign Av Jon Are Myhrer

Digital mediedesign: På siden er et utvalg oppgaver fra faget Digital grafisk design. Her har vi få� innføring i bruk av programvare som Illustrator og InDesign, og disse verktøyene har vært hjelpemidlene jeg har brukt for å lage og sa�e sammen illustrasjoner og tekst i disse oppgavene.

Logo/profil: Her skulle vi lage en facebookprofil �l oss selv, en bedri� eller studiet Digital mediedesign. Jeg valgte Digital mediedesign, og arbeidet først med en logo, der jeg fikk grunnu�rykket for profilen. Dere�er trakk jeg fram elementer fra emnene i studiet, og sa�e disse sammen med illustrasjoner av ide- og prosessarbeid.

Ananas

S�lisering av frukt: I oppgaven skulle vi lage to s�liseringer av selvvalgt frukt i Illustrator. En silhue� med bare re�e linjer, og en med kurver. Jeg valgte ananas og ønsket å skape et ekso�sk u�rykk ved fargebruk og valg av font.

Illustrasjon: De�e var en todelt oppgave, der vi først skulle illustrere ar�kkelen “Bør folk reagere på si� overvek�ge barn” av Frode Thuen. Vi skulle designe oppslagene i et magasin med illustrasjonene og tekst. Illustrasjonen viser fø�ene �l et barn, stående på en vekt. Symbolene på vekten illustrerer valg av kosthold og hvilken innvirkning de�e kan ha.

Digital mediedesign, 10:2016 19


En av de første oppgavene var å lage profilbilde og forsidebilde for facebook siden til Digital Mediedesign. Profilbilde og forsidebilde skulle ha en sammenheng. Jeg tegnet en person som slipper løs kreative idéer. Oppgaven lærer oss om å bruke forskjellige verktøy i Illustrator.

En av de senere oppgavene var å formidle hvordan man bruker Pentool i Illustrator. Pentool er et verktøy som er viktig å kunne arbeide med når man jobber i Illustrator. Jeg har lært forskjellige måter å bruke pentool, samtidig som jeg har lært å formidle det videre.

I denne oppgaven skulle vi illustrere en artikkel av Frode Thuen og designe oppslagene til et magasin. Illustrasjonene ble gjort i Illustrator og design av magasin ble gjort i Indesign.

20 Digital mediedesign, 10:2016


– Aina Neset –

FOTO Photography takes an instant out of time, altering life by holding it still. - Dorothea Lange -

3

måneder er ikke så mye, men de har vært utfordrende og lærerike, og jeg kommer absolutt til å savne de jevnlige fotooppgavene. Jeg vil bl.a vise ett av mine fotografier fra bildeserien jeg lagde til prosjektoppgaven min, som handler om søppel i naturen (bildet til høyre). Dette bildet synes jeg viser hvor lett søppelet glir inn i omgivelsene, og blir en styggvakker del av det hele. Ikke rart vi kanskje ser oss blinde på søppelet som faktisk omgir oss når vi er på skogstur... Under er også to av mine andre oppgveløsninger; ett portrett og ett manipulert bilde (magisk realisme), for å vise bredden av oppgavene jeg har løst i løpet av dette

’Rødt papir over gren’, del av serie til prosjektoppgave, ©Aina Neset.

Stemningen jeg hadde da jeg lagde denne fotomanipulasjonen, var en fusjon av Alice i Eventyrland, Norske Folkeeventyr og litt Dr. Seuss, ©Aina Neset.

I dette portrettet valgte jeg å fotografere en av de faste deltakerne til Middelalderfestivalen her i Tønsberg, ©Aina Neset.

semesteret. Det har vært en fin miks av oppgaver, og jeg har lært mye nytt - særlig om portrettfotografering og bruken av naturlig lys. Takk for et fint semester.

Digital mediedesign, 10:2016 21


DIGITAL MEDIEDESIGN GRAFISK DESIGN

FACEBOOK PROFIL

LOGO

IDEFASE

ASSOSIASJONER

PRODUKSJONSFASE VISUALISERING KONTRAST IKON ADOBE ILLUSTRATOR CURVATURE TOOL FLARE TOOL PEN TOOL ANCHOR TOOL

BUDSKAP REISELYST NYSGJERRIGHET ANNE GRETHE NILSEN UTFORSKE VERDEN

22 Digital mediedesign, 10:2016


DIGITAL GRAFISK Skjermbildene på disse datamaskinene viser tre av oppgaveløsningene mine på dette kurset.

Lengst avgårde, svever to epler. Dette var en øvelse for å lære seg det grunnleggende verktøyet Pen Tool i Adobe Illustrator. Samtidig fikk vi øvd på å stilisere en frukt. I midten, løftet av den grønne ballongen, har jeg illustrert et leserinnlegg til samlivsekspert Frode Thuen. Leserinnlegget handler om en far som er bekymret fordi han synes datteren er for tykk. Datteren selv virker glad og fornøyd, i følge moren. For å illustrere konflikten i dette, har jeg tegnet faren liten, med et bekymret uttrykk og

med tankene fulle av bekymringer rundt datterens spisevaner. Jeg synes han overdriver. Derfor har jeg tegnet datteren stor, og med et fornøyd smil mens hun ber om å få en hamburger. Videre har jeg jobbet med fonter, farger og komposisjon for å underbygge budskapet. På den nærmeste skjermen har jeg laget en heading til Facebook som har en sammenheng med profilbildet. Jeg valgte å lage en heading som forteller at jeg er fotograf. Jeg tegnet et Hasselbladkamera som tar bilde av en hest og viser tre forskjellige eksponeringer av denne på en filmstripe. Hasselbladkameraet blir betjent ved hjelp av en snorutløser. Klikk deg gjerne inn på min studentblogg: sissdesign.wordpress.com, for nærmere beskrivelse rundt arbeidsprossessene. Tekst og illustrasjon: Sissel Flo Nilsen.

Digital mediedesign, 10:2016 23


Stilisering av frukt I denne oppgaven skulle vi stilisere en selvvalgt frukt ved å: Lage en silhuett av frukten med rette linjer og lage en silhuett av samme frukt med kurver. Jeg valgte å stilisere en pære. Til Venstre er pæren med rette linjer og til høyre er pæren med kurvede linjer.

Illustrasjon til artikkel

I denne oppgaven skulle vi lage illustrasjon til en artikkel som handlet om to foreldre som ytret bekymring ovenfor deres overvektige barn. Dette syntes jeg var en veldig interessant oppgave, fordi vi da måtte lage illustrasjoner om et tema som er vanskelig å prate om. Jeg valgte å lage et mer humoristisk innslag, ved lage en familie av pærene fra oppgaven over, hvor deres overvektige barn er en overvektig bekymringfri pære på en fruktvekt. Jeg har plassert foreldrene til pæren på hver side av vekta. For i artikkelen har det oppstått uenigheter mellom de to foreldrene om hvor vidt de skal snakke med datteren om hennes overvekt eller ikke. Dermed er vekta i mellom et symbol for avstanden og uenigheten som har oppstått mellom de to foreldrene. Har også hatt inspirasjon i uttrykket “pæreformet”. Tekst: Maria Reppe Illustrasjon: Maria Reppe

24 Digital mediedesign, 10:2016


Da jeg plutselig ble illustratør Som illustratør er det viktig at du leser En av de fine tingene ved studiet i digital mediedesign er at du får prøve Hvordan går teksten du skal illustrere. Du må sette deg inn i materialet for at du skal kunne deg på felt du kanskje aldri har vært innman frem lage illustrasjoner som har en kobling til om før. Det fikk jeg erfare tidlig i studiet. for å teksten. Jeg valgte å ta utgangspunkt i Tegning var noe jeg hadde drevet med i ulike stadier i livet - men jeg har aldri vært på et illustrere en svaret til Frode Thuen, der han snakket nivå som kan kalles for over gjennomsnittet. tekst som om matvaner og hvordan hele familien kunne endre sine matvaner til et allerede sunnere kosthold. I en av oppgavene i digital grafisk design eksiterer? fikk vi i oppgave å illustrere en tekst som ble Vi har alle hørt om kostholdspyrapublisert i A-magasinet. Teksten, skrevet av Frode Thuen, var et svar på et leserbrev fra en Hvor stor miden. Med mye sunn mat i bunnen. Men hva hvis dette ikke stemmer med mor som var bekymret for sitt barns vekt. Hun grad av visste ikke helt hva hun skulle gjøre, og hun var frihet har slik kostholdet vårt er? Jeg ville illustrere hvordan kostholdet kan gå feil. også bekymret fordi mannen hennes var mer man som opptatt av datterens vekt enn hun selv var. illustratør? Dette endte med en «omvendt» kostholdsMen hvordan i alle dager skal pyramide, der pizza, sjokolade, pommes frites og brus utgjør omtrent hele jeg gå frem? Hvordan kan illustra- pyramiden, mens frukt og grønnsaker omtrent ikke synes i pyramiden. Så du kan tenke deg at jeg var nokså sjoner være usikker på hvordan jeg skulle gå frem i med i Hele illustrasjonen ble satt sammen i denne oppgaven. Med tilnærmet null erfaring innenfor området la jeg meg ut på en aldri menings- Adobe Illustrator ved hjelp av pen tool, så liten lærdomsreise. For det er nettopp dannelsen? brush tool og ulike lag. Oppgaven ga absolutt mersmak og jeg vil jobbe videt som er så fint - med utforsking i helt nye dere for å utvikle mine kunnskaper programmer var det ingen annen vei enn innen illustrasjon og Adobe Illustrator. opp! Tekst og illustrasjon: Camilla Louise Romseland Rokstad Digital mediedesign, 10:2016 25


Adobe Illustrator og Adobe InDesign er de to programmene man bruker mest i Digital grafisk design.

En av oppgavene gikk ut på å lage et profilbilde og forsidebildet til Facebook for Digital mediedesign eller din egen Facebook profil. Jeg valgte da å lage et profilbilde og forsidebilde til Digital mediedesign. Man skulle lage noe som formidler og representerer Digital mediedesign. disse to bildene skulle ha en sammenheng med hverandre. Jeg prøvde da å få frem elemtenter som kunne ha noe med kreativt design å gjøre. Bruke elementer som en malekost og tannhjul og sammenkoble det hele med at malekosten strakk en tråd mellom bildene. Til denne oppgaven har jeg brukt Adobe Illustrator. Det er et program som kan brukes til å lage logoer, som jeg har gjort, eller illustrere diverse andre ting man måtte ønske. Jeg har ingen tidligere erfaring med Adobe Illustrator men har litt erfaring med Adobe Photoshop. Jeg har lært mye i dette faget og syntes det er veldig gøy å jobbe med å bli flinkere å bruke Illustrator.

I en annen oppgave skulle vi illustrere en vedlagt artikkel, “Bør foreldre reagere på sitt overvektige barn”. Vi måtte da lage noe som var relevant til dette, og da brukte vi Illustator, og mest av alt pentool. Andre del av oppgaven skulle vi designe et magasin, da måtte vi bruke InDesign. Dette var en veldig spennede oppgave da vi kunne designe bilder og lage et magasin.

26 Digital mediedesign, 10:2016


Hedda Shaw - heddography.wordpress.com

Illustrator & InDesign De fleste oppgavene i Digital grafisk design må løses ved å bruke Adobe Illustrator og InDesign. Disse to programmene er viktige hjelpemidler i arbeid med illustrasjoner, logo, layout osv.

rasjon til stas illutr opopg - us - ill pp.5g.5 jon til l e k ik tel arkk arti

Jeg hadde ingen erfaring med programmene før jeg begynte på kurset, og jeg har lært masse! Her kan du se utsnitt av hvordan jeg løste fire av oppgavene vi fikk.

ling oppg.2 - faglig formid iledning) (brukerve oppg.2 - faglig formidling (brukerveiledning)

ok profil

cebo oppg.3 - min fa

oppg.1 - silu

ett av frukt

Digital mediedesign, 10:2016 27


R

Illustrasjon: Nora Syvertsen

Relasjon Leve sammen

Oppgave 5 Illustrasjon I denne oppgaven skulle vi illustrere en artikkel i Aftenposten; “ bør foreldrene reagere på sitt overvektige barn?”, og sette den i inn i et magasin som vi skulle lage selv.

å få frem. Helt til sist endte jeg opp med å lage en slags moral-plakat til artikkelen, med et råd som kommer frem i teksten. Jeg ville bruke en leken og lett strek , og tenkte jeg skulle benytte meg av former som var dynamiske - eks. agurk, det kan være tårer, bønner, frø og et bevisst farge-valg; grønn.

A-magasinet er i dag. Magasin-oppsettet mitt ble på 2sider. Men her vises kun selve illustrasjonen + det grafiske elementet oppe i venstre hjørne.

Se mer om mitt arbeid med Prosess oppgaven på min prosess-blogg: I begynnelsen av oppgaven www.nsdmd.blogspot.no begynte jeg å skisse ned ulike varianter av illustrasjoner og Jeg valgte å se etter lay-out og motiver jeg så for meg. Jeg malen til A-magasinet og jobbe prøvde å finne elementer i teksten som jeg mente var viktige med å få det så likt som mulig slik

28 Digital mediedesign, 10:2016


DIGITAL GRAFISK DESIGN Sonja Søtje-Andresen • sonjasandresen.wordpress.com

O

ppgave: Lag et profilbilde og fremsidebilde for Digital Mediedesign eller din egen Facebook-profil.

Jeg valgte å fornye min egen Facebookprofil. Det er enkelt å knipse bilder og laste de opp som profilbilder. Men det å tegne noe digitalt som skal ha noe med meg selv å gjøre var langt vanskeligere. Jeg bestemte meg for en humoristisk vri og jobbet i Illustrator med penneverktøy og ulike former, la til farger, skygge, glow og tekst.

O Frode Thuen

erens mret for datt Paret er beky a de skal hv om ge ni vekt, men ue gjøre.

ppgave: Illustrér leserinnlegget ”Bør foreldre reagere på sitt overvektige barn” (Frode Thuen, A-magasinet). Kroppspresset i vår tid er enormt. Små jenter skal se ut som prinsesser fra Disney-filmene. Faren er misfornøyd med datterens utseende og overvåker henne. Det har jeg prøvd å fange inn gjennom å tegne ham som helikopter-far som observerer jenta kontinuerlig. Jenta selv er en litt tykkere utgave av Elsa fra tegnefilmen Frost. Kostymet hennes sprekker. Hun er ikke idealet, men fornøyd. Jeg lagde først skisser, tegnet deretter figurene i Illustrator for så å sette sammen tekst og illustrasjonene i InDesign.

Digital mediedesign, 10:2016 29


av Sonja Søtje-Andresen

D

enne siden er et lite tilbakeblikk på høstsemesteret med Foto og digital bildebehandling ved HSN. I forbindelse med prosjektoppgaven min tilbrakte jeg noen dager på nyfødt intensivavdelingen på Drammen sykehus. Jeg lagde en bildeserie av en ung mor og hennes sønn, som ble født dagen før, nesten tre måneder for tidlig. Tema for oppgaven kunne velges fritt og jeg valgte derfor noe som jeg blir fasinert av: Foto som viser mennesker på nært hold. Nedenfor viser jeg noen løsninger for oppgavene vi fikk utdelt i løpet av semesteret. Ved siden av arbeidet med kamera og Photoshop, var idéutviklingen en viktig del av arbeidet.

Typologi

30 Digital mediedesign, 10:2016

Prosjektoppgave

Funnet materiale

Fotomanipulering


Prosjektoppgave i App-Design

Høsten 2016

Solveig Tjølsen-Becker

I min prosjektoppgave i App-Design lagde jeg en app med temaet champagne. Bakgrunnen for mitt valg var at jeg for tiden bor i Frankrike. Det er bare musserende vin fra området Champagne i Frankrike som kan kalles «Champagne». Tanken var at man kan videreutvikle appen til å kunne søke etter forskjellige champagne-typer.

I Adobe Dreamweaver lagde jeg syv nettsider som er «linket» sammen. Etter at jeg var ferdig med nettsidene, lastet jeg nettstedet mitt opp i gratisprogrammet «Appmachine». På appen «Appmachine App Previewer» kunne jeg se hvordan appen min ble seende ut, og teste om den virket. Digital mediedesign, 10:2016 31


Prosjektoppgave i 3D design og visualisering høsten 2016 Solveig Tjølsen-Becker

32 Digital mediedesign, 10:2016


Digital Mediedesign, Digital Grafisk Design, Høsten 2016 - Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden Tekst og Foto: Lisbeth Vefall

FACEBOOKPROFIL & ILLUSTRASJON

Denne oppgaven handlet om å lage en logo/profil til Digital Mediedesign sin facebookside. Jeg valgte å legge vekt på den grafiske siden av faget i denne oppgaven. Jeg jobber mye med portrett og ville prøve ut dette digitalt. Jeg kom over polygon art, hvor man bruker polygoner (f.eks. trekanter) til å tegne et bilde, og tok utgangspunkt i dette. Portrettet er laget ved at jeg la et bilde i bakgrunnen, og så tegnet jeg over med pen tool i illustrator. Jeg brukte pen tool til å lage firkanter og andre former, og underveis kopierte jeg den nærliggende fargen på ansiktet under for å fylle fargen i formen. Jeg valgte i tillegg å legge ved andre grafiske elementer som f.eks. “selection tool”, “direct selection tool” og “pen tool” - samt at portrettet i headeren er “markert”. Dette gjorde jeg for å få fram det grafiske på en bedre måte. Dette var en veldig morsom oppgave som jeg lærte mye av, og kommer til å ta med meg videre! I denne oppgaven skulle vi illustrere en artikkel av Frode Thuen; “Bør foreldrene reagere på sitt overvektige barn?”. Jeg valgte å ta utgangspunkt i den uthevede teksten, øverst på side 52. Jeg valgte å dekorere og underbygge Frode Thuens svar til innlegget. Jeg lagde illustrasjonen i illustrator. Bordet og alt oppå er laget med “pen tool”. Bakgrunnen tegnet jeg for hånd, tok bilde og tracet det etterpå med “painbrush tool”. Jeg valgte å gjøre bakgrunnen lys grå mot det fargesterke bordet, for å få frem at det som er viktig, ikke må gi etter for hverdagens mas og bekymringer. De valgene man gjør for barna er viktige, og maten som blir servert, bør representere hva slags kosthold og livsstil de burde vokse opp med. Foreldrene må være gode forbilder og tilrettelegge maten og aktiviteter for barna, uten at vekten til barnet er i fokus. Layouten til artikkelen ordnet jeg i InDesign. Formatet er tilsvarende A-magasinet. Dette var en veldig vanskelig, men morsom og lærerik oppgave!

Digital mediedesign, 10:2016 33


Studentblogger: 2015-2016

Juna Norvoll Sandvik: http://digitalmediedesign.blogg.no Kristine Gullichsen: http://digitalmediedesign-kristinewg.simplesite.com Christina Kvalheim: http://christinakvalheim.blogg.no/ Lise Faye-Petersen: http://lifape00.blogspot.no/ Heidi Strøm Kristoffersen: http://digitaloppvaakning.blogspot.no/ Jesper Ullenes: https://digijesper.wordpress.com/ Dagny Norvoll Sandvik: https://dagnymusicblog.wordpress.com/ Marius Likjerr: http://mariusmedie.blogg.no/ Caroline Likjerr: http://carrro.blogg.no/ Marte Folland Lønnebakke: http://martemediadesign.blogspot.no/ Kamile Zakarauskaite: http://mediedesignhit.blogspot.no/ Frode Stalleland Strandli: https://frodesmediedesign.wordpress.com/ Linda Therese Stadeløkken: https://lindasdesign.wordpress.com/ Kine Vingen Eide: http://digiwhaat.blogspot.no/ Gulsen Saritabak: https://digitalmedblog.wordpress.com/ Aleksandra Anna Kawecka: http://omdigitalmediedesign.blogg.no/ Svein Nybråten: https://sveinnybraten.wordpress.com/ Marianne Kittilsen: https://digimarianne.wordpress.com/ Anne Grethe Nilsen: https://agniblogg.wordpress.com/ Ola Vea Gustavsen: http://olasmediedesign.blogspot.no/ Stina Glømmi: http://stinaglommi.blogspot.no/ Beate Erikke Johansen: https://beateerikke.wordpress.com/ Malin Thilesen Goldberg: http://malingoldberg.blogspot.no/ Joachim Eik Skaslien: https://jdigitalmediedesign.wordpress.com Solveig Tjølsen-Becker: http://isrosainfrance.blogspot.fr/ Anne Cathrine Bergersen: http://annrine.blogspot.no/ Ida Kristine Nagell Knudsen: http://w336.wordpress.com Marton Leonard Fiskå: https://digitaltblog.wordpress.com Rune Mikal Synnes: https://runemikal.wordpress.com/ Maria Finne Mathisen: http://oljefrua.bloggnorge.com/ Eirik Eiglad: https://frankborg.wordpress.com/ Kirsti Mæle: https://kirstimaehle.wordpress.com/ Eira Vestrheim: https://digitalmediedesignblog.wordpress.com/ Kennet Bø: http://billiesbloggspot.blogspot.no/ Hanne Mette Råberg: https://hannemet.wordpress.com/ Marit Berre: https://maritberre.wordpress.com/ Aud K. Kjørseng Sæthern: https://audkks.wordpress.com/ Ann Charlotte Ellingsen: https://lotteblogg.wordpress.com/ Phuong Quoc Luu: https://phuonghit.wordpress.com/ Kjersti Stuvik: http://mediedesignblogg2014.blogg.no/ Weronika Kinga Nitsch: https://weronikanitsch.wordpress.com Asta Helen Kjeilen: https://astahel1.wordpress.com/ Eirin Handegard: https://eirinblog.wordpress.com/ Jørgen Snøås Gustavsen: http://digitalmediekunnskap.blogg.no/ Helle Cathrine Gran: https://hellemelle.wordpress.com/ 34 Digital mediedesign, 10:2016


Tidligere numre på ISSUU Les tidligere numre av Digital mediedesign-magasinet på din mobil eller iPad. Alt du trenger å gjøre er å laste ned og installere appen ISSUU (gratis) i App Store eller Google Paly til din mobil eller iPad og søk på Digital mediedesign. http://issuu.com/digitalmediedesign

Digital mediedesign, 10:2016 35


Er du nysgjerrig på webdesign, foto eller fortellerteknikk i film? Vil du lære om 3D-design og utvikle din egen app, lage E-bok og digitale animasjoner? Fordype deg i nye medier eller starte din egen studentbedrift? Kom til Høgskolen i Sørøst-Norge og utforsk mulighetene i digitale verktøy! Søk på disse studiene:

Digital mediedesign: årsstudium, nettbasert med samlinger Emnets navn

S.poeng

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

S1(H)

S2(V)

Foto og digital bildebehandling

15,00

O

15

Digital grafisk design

15,00

O

15

Webdesign

15,00

O

15

Film og digital video

15,00

O

15

Sum:

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

http://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arstudium-i-digital-mediedesign/

Design i nye medier: årsstudium, nettbasert med samlinger Emnets navn

S.poeng

O/V*)

Studiepoeng pr. semester

S1(H)

S2(V)

3D-design og visualisering

15,00

O

E-bok design og digital publisering

15,00

O

15

Animasjon

15,00

O

15

App-design for nettbrett og mobile medier

15,00

O

15

Sum:

30

15

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

http://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/design-i-nye-medier/

Valgemner for begge studiene Emnets navn

S.poeng

O/V*)

Studiepoeng pr. semester S1(H)

S2(V)

Studentbedrift

15,00

V

7,5

7,5

Digital mediekompetanse

15,00

V

7,5

7,5

Bacheloroppgave

15,00

O

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Årsstudiene Design i nye medier og Design i nye medier kan inngå i en fri bachelorgrad og være opptaksgrunnlag for master i Design, kunst og håndverk.

Søknadsfrist: 15. april www.usn.no/

15