Page 1

April 2018

KNAL Clubblad van voetbalvereniging De Wilper Boys


Levering en montage van zonnepanelen en zonneboilers

Spaar(t) je Energie! Gratis complete afhandeling van de BTW teruggave voor particulieren

NOORDZON DUURZAME ENERGIE Veldweg 1 Marum • T 06 - 37 44 11 49 info@noordzon.com • WWW.NOORDZON.EU


Voorwoord van de voorzitter We hebben er even op moeten wachten, maar inmiddels is

oliebollenactie liep weer erg goed, met als resultaat dat

het heerlijk weer en wordt er weer volop gevoetbald. Hoog

20 pupillen nu rondlopen in een zelf verdiend trainingspak.

tijd dus voor een KNAL, want hoewel veel wedstrijden

Ook volop spanning in de klaverjascompetitie, volg de gang

werden afgelast gebeurt er toch altijd genoeg binnen onze

van zaken via de verslagen van Dirk. Woensdag 18 april

vereniging.

de laatste ronde, dan worden de prijzen voor dit seizoen verdeeld. Ook erg mooi te lezen dat het goed gaat met Dirk;

Om te beginnen bereikte ons verdrietig nieuws dat een

we zien je graag weer op het veld en aan de bar!

van onze clubmensen, oud-voorzitter en secretaris Marten Koning op 28 maart jongsleden is overleden. We wensen

De sponsorcommissie is op dit moment erg actief met het

zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. In deze

benaderen van oud Steunt de Boys donateurs om deze onder

KNAL een in memoriam met enkele mooie foto’s uit de

te brengen in de Club van 25. Hierop wordt overwegend

oude doos.

positief gereageerd, hartelijk dank hiervoor. Ook wordt er

Traditioneel werd er in de winterstop volop in de zaal

binnenkort een sponsoravond georganiseerd om sponsoren

gespeelt. Ons 1ste team deed het erg goed op het

meer bij onze club te betrekken. In deze KNAL stelt

Leekster Voetbalgala en bereikte voor het eerst in onze

Noordzon, een van de nieuwe sponsoren, zich aan u voor.

clubgeschiedenis de finale avond in het A-toernooi. Op

Sponsoren en donateurs leveren een belangrijke bijdrage

hetzelfde toernooi werd keepster Laura Hummel verkozen

aan het financieel gezond houden van onze vereniging!

tot beste keepster van het vrouwentoernooi. Kortom, onze club kwam volop positief in het nieuws!

Als vereniging ontkomen we niet aan maatschappelijke ontwikkelingen en moeten we ook op dit gebied met de

Tijdens de winterstop heeft René de Vries, trainer van

tijd mee. Een thema dat landelijk en internationaal veel

de vrouwen, vanwege persoonlijke omstandigheden

aandacht krijgt is seksueel grensoverschrijdend gedrag in

verzocht zijn contract voortijdig te beëindigen. We vinden

de sport. Met voorbeelden zoals die in het nieuws voorbij

dit erg jammer, maar hebben hier in goed overleg gehoor

komen willen we niet te maken krijgen. Door het volgen

aan gegeven en bedanken hem voor zijn inzet voor ons

van een stappenplan dat ontwikkeld is door het NOC*NSF

vrouwenteam. Gelukkig hebben we Berend-Wilco Haisma

willen de kans verkleinen en voorkomen, door dit voor onze

bereid gevonden de trainingen voor de rest van het seizoen

vereniging zo goed mogelijk te regelen. Onderdeel van dit

voor zijn rekening te nemen. Voor het komende seizoen

plan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon

zijn we nog met een kandidaat in gesprek.

(VCP). We hebben Wim Stolk bereid gevonden deze rol voor onze vereniging op zich te nemen. Wim stelt zichzelf

De jeugd heeft zich tijdens de winterstop ook volop

verderop in deze KNAL aan u voor en ook de rol van de VCP

vermaakt in de zaal, met als resultaat de nodige successen

wordt toegelicht.

op het Univé toernooi. Van het JO9 team een leuk verslag in deze KNAL. Erg leuk om te lezen, zo leer je een team beter

Een ander aandachtspunt is de Algemene verordening

kennen. Bij deze een oproep aan leider/ouders/verzorgers

gegevensbescherming

om de volgende keer ook eens in de pen te kruipen.

privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

(AVG),

uniforme

Europese

Als vereniging moeten we kunnen aantonen dat we hieraan Dat veel van de (jeugd)-leden ook goed uit de handen

voldoen. Ook hiervoor is een stappenplan ontwikkelt, welke

kan met voetbal op de computer bleek tijdens het FIFA

we voor onze vereniging zullen gaan volgen. Hierover in

2018 toernooi, wat wederom een succes was. Ook de

een volgende KNAL meer.

3


Bedrijvensteun hartstikke bedankt!

Zonnepanelen leiden tot nieuwe sponsor ‘Noordzon’ Sinds begin dit seizoen kan De Wilper Boys weer een nieuwe sponsor aan het rijtje toevoegen. Na het monteren van zonnepanelen op de kantine afgelopen zomer heeft Noordzon Duurzame Energie uit Marum zich als sponsor aangesloten bij de club. We spraken eigenaar Johan van Kammen over zijn sponsorschap bij De Wilper Boys, het ontstaan van zijn bedrijf en zijn passie voor het vak.

mond-tot-mond reclame heeft ervoor gezorgd dat Noordzon in zo’n vijf jaar tijd een drukbezet bedrijf is geworden.

Inmiddels alweer bijna één jaar geleden werden er zonne-

‘’Ik ben vanuit het niets begonnen en als een olievlek is

panelen geplaatst op het dak van onze kantine. Johan van

mijn bedrijf steeds groter en bekender geworden. Inmid-

Kammen heeft er met zijn bedrijf Noordzon voor gezorgd

dels bestaat Noordzon alweer bijna vijf jaar, het wordt tijd

dat deze klus is geklaard. Via deze weg is het sponsorschap

voor een jubileum actie!’’ grapt Johan.

ook tot stand gekomen: ‘’Voor wat hoort wat natuurlijk he’’, lacht de eigenaar.

Noordzon is een eenmanszaak, sa-

In 2013 is Johan voor zichzelf begonnen en

men met enkele zzp’ers doet Johan

werd Noordzon Duurzame Energie in het

al het werk. Hij heeft geen apart

leven geroepen. Noordzon geeft advies

pand voor de zaak maar werkt vanuit

op het gebied van zonnepanelen en levert

huis. Het is erg belangrijk om gericht

en installeert de panelen daarnaast ook

advies te geven. Om deze reden komt

zelf. Johan liep al een tijdje met het idee

Johan altijd langs op de plek waar de

om voor zichzelf te beginnen. En zonne-

panelen moeten komen. ‘Bij sommige

energie is de toekomst, dit was dus vol-

organisaties wordt via Google naar de

doende voor de grote stap. Voornamelijk

panden gekeken. >>

5


Ik vind het van groot belang om echt bij de mensen langs te gaan. Alleen op deze manier kan ik goed zien wat de mogelijkheden zijn en kan er een prijs op maat worden gemaakt.’’ In de zonne-energie branche is het belangrijk om met de nieuwste ontwikkelingen mee te gaan en dit doet Noordzon dan ook zeker. ‘’Stilstaan is achteruitgaan in deze branche’’, aldus Johan. Wat Johan zo leuk vindt aan zijn werk is dat zijn werkzaamheden ontzettend breed zijn. ‘’Ik doe eigenlijk alles. Ik maak het eerste contact met de klant, neem het werk op, maak de offerte, ben erbij met de montage zelf en maak tot slot de factuur. Ik ben bij het gehele proces aanwezig van begin tot eind, dat vind ik mooi.’’ Daarnaast zijn de

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden

klanten van Noordzon erg uiteenlopend “We hebben in-

van Noordzon?

middels geleverd aan heel veel particuliere huiseigenaren,

06 - 37 44 11 49 - info@noordzon.com

(agrarische)bedrijven, kerken en sportverenigingen.”

www.noordzon.eu

Trainingsbeesten De 35-45-50-60-70 plussers van onze vereniging trainen elke woensdagavond. Ze geven meer dan het goede voorbeeld aan de jongeren van onze vereniging. Deze routiniers trainen 52 weken per jaar. Geen winterstop voor deze mannen want een kletsnat of bevroren veld is geen argument om niet te trainen. In de zomer zijn de velden aan het Plantsoen gesloten. Geen probleem voor de Golden Oldies, want trainen lukt in juli en augustus ook prima achter basisschool de Dorpel. De opkomst is ook dik voor mekaar: afgelopen woensdag stonden er ondanks veel plassen van een hoosbui maar liefst 17 man op het trainingsveld!

7


even voorstellen:

Wim Stolk Woonachtig aan de Oosterweg 55. Voetbalvereniging de Wilper Boys heeft mij gevraagd om jullie VCP, vertrouwens contact persoon, te zijn. Ik ben een gepensioneerde docent voortgezet onderwijs, met als vakgebied wiskunde en natuurkunde. Naast mijn docentschap heb ik een aantal andere taken vervult in het onderwijs. Een van deze taken was vertrouwenspersoon voor de afdeling basis en kader VMBO. Sportief gezien ben ik geen voetballer, maar een volleyballer. Naast het uitoefenen van deze sport, train ik 2 damesteams.

Bedankt! Wij willen iedereen, die tijdens en nog in mijn ziekteperiode belangstelling of een kaartje hebben gestuurd heel hartelijk bedanken. Dat doet je echt goed, nogmaals hartelijk dank. Maar ĂŠĂŠn kaart stak er toch wel bovenuit! Van de vier jongens die in het buitenland zitten en die daar te horen kregen dat ik ziek was en mij deze prachtige kaart met tekst stuurden. Prachtig jongens dat jullie daar in het verre buitenland aan mij hebben gedacht, wij vinden het geweldig! Met mij gaat het goed, als alles goed gaat en jullie zijn terug, hoop ik jullie als scheids weer op de velden te ontmoeten, na de wedstrijd weer gezellig een biertje te drinken en jullie verhalen aan te horen over jullie reizen daar in het buitenland. Tot ziens. Familie Ten Hage

9


Team JO9 najaar 2017 In de jeugd verandert er nog regelmatig wat in de samenstelling, zo ook in ons team. Zo bestond ons team vorig jaar uit een heel andere groep. Wybren en Ravi zijn helemaal gestopt met voetbal, Elsa en Elisa zijn overgestapt naar het meidenvoetbal. Bij de JO9-1 moesten een aantal jongens de overstap maken naar de JO11. Zo ontstond er voor ons een geheel nieuwe samenstelling. Een team met potentie! Daarom kwamen we direct uit in de tweede klasse. Het was een seizoen met vele mooie wedstrijden.

We

hebben

wedstrijden

verloren, gelijkgespeeld maar zeker ook gewonnen.

Veel

doelpunten

werden

er gemaakt door bijvoorbeeld Sem met zijn keiharde

zich regelmatig aan. Een rol die, naar mijn idee, op zijn

afstandsschoten. Maar ook Anise prikte er regelmatig

lijf geschreven is. Helaas heeft DWB maar weinig vaste

eentje in omdat zij vaak weet waar ze moet staan.

keepers, dus hopelijk kunnen we aankomend seizoen

Esther is het werkpaardje van het team, vol energie gaat

weer een beroep doen op deze kwaliteiten van Gerald. Als

zij ertegenaan en kan het hele team mee op sleeptouw

laatste nog onze penalty-killer Bowe! In het veld zag je

nemen. Linus is ook zo’n werkpaard die graag naar voren

altijd al zijn harde knal, na afloop van de wedstrijd mocht

voetbalt, maar eigenlijk is zijn grootste kwaliteit achterin

hij echt even los tijdens het penalty schieten, een terechte

het overzicht houden en rustig weer opbouwen naar voren.

winnaar van de penaltybokaal.

Arthur is onze creatieve voetballer die houdt van de actie! Het liefst speelt hij dezelfde tegenstander wel twee keer

Met dit fantastische team reisden we ook af naar Leek

achterelkaar uit. Dan hadden we Ethan om de rust te

voor het UNIVÉ toernooi. Waar we een prachtige reeks

bewaren en ruimte te creëren voor zijn medespelers. Een

wedstrijden hebben gezien en uiteindelijk met de grootste

vaste keeper hadden we niet, iedereen voetbalde liever,

beker naar huis mochten gaan. Een mooie afsluiting van

maar gelukkig bood Gerald

de najaarscompetitie en tevens dit team. Want zoals ik in het begin al zei, de teams veranderen nog regelmatig. Arthur en Ethan sprinten door naar de JO11-2 en Stefan komt ons team in de voorjaarscompetitie versterken. Ik hoop weer op een mooi sportief seizoen en wil iedereen, die ons team afgelopen seizoen bij heeft gestaan, enorm bedanken voor de sportieve steun! Groetjes Anneleen

11


Klaverjassen door dirk ten hage Klaverjassen 27 december 2017 Eén van de hoogtepunten van het jaar

1. Evert Jongstra

6261

moeder eens steunen, maar alleen Wiets-

is de ‘vrije avond’, oftewel de strijd om

2. Thom Leight

6081

ke kon zich in de prijzen spelen. Wietze

de Wout Bergsma Bokaal. Met meer

3. Jan Westerhof

5608

kan zijn draai bij ons nog niet vinden en

dan gemiddelde belangstelling -er wa-

4. Wietske Varwijk

5507

werd allerlaatste. Verder was het opvallend

ren 36 deelnemers- was de kantine

5. Jan Boerema

5494

dat titelverdediger Klaas Kuiper voortijdig

tot de nok toe gevuld. Naast de vaste

6. Tjalling v/d Heide

5379

moest afhaken in de strijd.

deelnemers waren er vier welkome

7. Henk Zwittink

5336

gasten. De status was hoog, want wie

8. Piet Varwijk

5206

Nadat een ieder Wel-Thuis, een zalig uitein-

wil die Beker-met-de-grote-Oren nou

9. Romke Notebomer

5047

de, een voorspoedig en gezond 2018 was

niet eens winnen. Griet Pera – ze praat

10. Gretha Delbrugge

4974

gewenst, werd er nog gezellig nagekaard,

er al maanden over- leek na 1 ronde

11. Roel Duursma

4883

nagepraat en geouwehoerd tot in de kleine

de belangrijkste kandidaat en had al

12. Betty Mikmak

4875

uurtjes.

één oor vast. In de loop van de avond

13. Heine Roffel

4870

zakte ze echter steeds verder weg.

14. Haaie Pera

4835

15. Ab Kamminga

4808

Grote man, letterlijk en figuurlijk,

16. Jilling Wekema

4745

was Evert Jongstra. Zijn naam stond

17. Henk Postma

4715

al eerder op de voet van de bokaal

18. Frederik Pera

4676

gegraveerd, maar ook voor seizoen

19. Henny Zwittink

4671

2017-2018 kan zijn naam als winnaar

20. Yvonne Visser

4643

worden bijgeschreven. Met maar liefst 6261 punten ging hij met de beker én

De poedelprijs was voor

een dikke rollade aan de haal. Tijdens

Sieuwert Liefferink

de competitie is Evert er niet altijd, maar als hij er is, maak je dan maar klaar. Met bomen van 2000 punten en eentje van bijna 1800 kwam hij in de buurt van het Boys-record (6467 pnt). Thom Leight deed ook goede zaken en werd knap tweede met 6081 punten. De familie Varwijk wilde deze avond

Evert wint Wout Bergsma Bokaal. Jaarlijks, tussen kerst en de jaarwisseling, wordt in de kantine van de Boys door de klaverjassers van de club gespeeld om de cup met de grote oren; de WB bokaal. Woensdagavond gingen maar liefst 36 spelers de strijd aan. Grote winnaar werd Evert Jongstra. Na vier ‘bomen’ scoorde Evert 6261 punten en mag de befaamde beker een jaar lang thuis koesteren.

13


Klaverjassen door dirk ten hage Klaverjassen 17 januari 2018 Pieken op het juiste moment. Je zo

1. Griet Pera

5436

Dat ze het kan bleek deze januari-avond.

voorbereiden dat je op het juiste tijd-

2. Gerit Varwijk

5382

Pieken op het juiste moment moet ze nog

stip in vorm bent om dat te bereiken

3. Dirk ten Hage

5342

leren, maar deze avond werd Griet wel

wat je graag zou willen bereiken. De

4. Dieter Vinken

5309

mooi eerste. En dat is heel knap! Samen

meeste wielrenners en schaatsers

5. Chris Super

5309

met Greetje Lodewegen was zij trouwens

stemmen hun training en mindset erop

6. Sjoerd Keidel

5201

de enigste dame die in de prijzen viel en

af en bereiken zo het hoogste.

7. Evert Jongstra

5179

hiermee gaf ze Gerrit Varwijk, Dirk ten

Bij onze klaverjasclub is ook een ie-

8. Andries Stobbe

5063

Hage en Dieter Vinken het nakijken.

mand die ooit eens die beker-met-

9. Tjalling v/d Heide

5059

de grote-oren zou willen winnen.

10. Ab Kamminga

4995

Er waren deze avond 28 deelnemers. Roel

Maar……ook afgelopen keer bleef

11. Jan Westerhof

4928

en Yvonne op vakantie, Sieuwert met zijn

het een droom. Ik heb het over Griet.

12. Jan Vreeken

4920

ega weg en zo misten er een paar vaste

Weer een jaar voorbij, weer een kans

13. Greetje Lodewegen 4854

bezoekers. Zo goed als Griet het deed, zo

en weer niet gehaald. Eind december

14. Thom Leight

matig gaat het met Frederik. Hij werd al-

4768

had ze hem één ronde eventjes vast,

lerlaatste met 3301 punten en dat moet

maar aan het eind van de avond stond

toch beter kunnen. De Poedel was voor

ze met lege handen.

Henk Zwittink.

Klaverjassen 7 februari 2018 vandoor ging. En dat is al de vierde keer dit Het blijft een mooi, maar soms ook

1. Harmke Louwes

5470

seizoen. Je zou zeggen dat er misschien ook

een raar spelletje, dat klaverjassen.

2. Henk Zwittink

5394

wel een dame als kampioen gaat finishen

Neem nou Griet Pera. Vorige maand

3. Thom Leight

5262

dit seizoen. De tweede prijs was voor Henk

fier eerste met maar liefst 6000 pun-

4. Dirk ten Hage

5252

Zwittink. Hij was zo beduusd van dit resul-

ten en nu, deze keer, helemaal onder-

5. Jan Westerhof

5183

taat dat hij bijna een mooie rollade liet lig-

aan eindigen met een karige 4032

6. Tjalling v/d Heide

5178

gen. Gelukkig tipte zijn vrouw hem op deze

punten. Met nog drie wedstrijdavon-

7. Piet Varwijk

5146

mooie prijs. De eeuwig pratende Jilling We-

den te gaan in dit seizoen, begonnen

8. Romke Notebomer 5138

kema bakte er niet zo veel van. Met 4068

we met 30 deelnemers. Jammer, maar

9. Onne Kloosterman 5056

punten werd hij voorlaatste. Misschien

onvermijdelijk twee staande nummers

10. Ab Kamminga

5049

praat hij wat te veel. Thom Leight was ook

dus. De strijd om het kampioenschap

11. Sieuwert Liefferink 4902

goed bezig. Hij had de laatste boom een

van het seizoen ligt nog geheel open.

12. Wieke Jonkman

Feitelijk zijn er nog zeker 10 kandida-

13. Gretha Delbrugge 4844

je wat, ik neem dat nummertje mee naar

ten die als eerste kunnen eindigen. Het

14. Evert Jongstra

4821

huis. Dan heb ik voor de volgende keer in

lijkt erop dat in de slotwedstrijd in april

15. Hennie Zwittink

4786

ieder geval 1200 punten”. Maar ja Thom, zo

de beslissing valt.

16. Gerrit Varwijk

4772

gaat dat niet. Daar trappen Pieter en Dirk

Deze februari-avond was het wederom

De poedelprijs was voor

niet in. Leuk geprobeerd, maar probeer de

een dame, die er met de hoofdprijs

Frederik Pera.

volgende keer maar een ander stunt.

4853

staand nummer, dus Thom dacht: “weet 15


Klaverjassen door dirk ten hage

Roel en Yvonne lijken na de drukke verhuizing wat tot rust te zijn gekomen 1. Harmke Louwes

6021

en scoorden deze voor-

2. Henk Zwittink

5636

laatste

3. Evert Jongstra

5490

prima.

Ze is wat klein van stuk, wel dapper en ze houdt wel van

4. Klaas Kuiper

5310

(Vreeken en Boerema)

een gokje. Dat komt goed van pas bij het klaverjassen!

5. Sieuwert Lieffering 5190

deden het niet best en

Het was Harmke Louwes, die deze maartse klaverjas-

6. Onne Kloosterman 5104

eindigden

avond won met maar liefst 6021 punten. Al eerder won

7. Andries Stobbe

5060

velijk

ze dit seizoen met ruim 6000 punten een competitie-

8. Dirk ten Hage

5029

laatste. Dat moet beter

wedstrijd, wat betekent dat ze hoge ogen gooide voor

9. Roel Duursma

5020

kunnen

het eindklassement.

10. Yvonne Visser

5010

poedelprijs

11. Heine Roffel

4988

Gretha Delbrugge.

Een prima opkomst deze avond. Maar liefst 33 deelne-

12. Gerrit Varwijk

4939

mers kwamen voor een gezellige avond en misschien

13. Griet Pera

4909

Volop spanning gaan we

wel de winst. Evert Jongstra dacht na drie beste bomen

14. Sjoerd Keidel

4872

op naar de eindronde

(meer dan 4000 punten) dat hij de beer al had gescho-

15. Harry Kloosterman 4832

op woensdag 18 april.

ten, maar die laatste ronde moest hij toch in het zand

16. Jilling Wekema

De hoofdprijzen zijn nog

bijten. Uiteindelijk moest hij Harmke en Henk Zwittink

17. Tjalling vd Heide 4765

voor laten gaan.

18. Henk Postma

21 maart 2018

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

4808

seizoensavond Beide

Jannen

respectie-

voorlaatste mannen! was

en De voor

lang niet verdeeld!

4758

Stap 6: Maak samen met je leden omgangsregels Stap 7: Informeer alle betrokkenen over het beleid

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar

Onderdeel van dit stappenplan is het aanstellen van een

helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Bijvoor-

Vertrouwenscontactpersoon (VCP). We zijn erg blij dat

beeld op het gebied van sportiviteit en respect, doping-

Wim Stolk hiervoor bereid is gevonden. Wim stelt zichzelf

gebruik, discriminatie of fraude.

elders in deze Knal aan u voor.

Op dit moment is er veel aandacht voor seksueel grens-

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt

overschrijdend gedrag in de sport. Als sportclub kun je

voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie

verschillende maatregelen nemen om de kans op seksueel

of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ou-

grensoverschrijdend gedrag op de club te verkleinen of te

ders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers,

voorkomen. Om dit ook voor onze vereniging zo goed mo-

bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luiste-

gelijk te regelen volgen we een stappen plan dat ontwik-

rend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp.

keld is door het NOC*NSF:

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn

Stap 1: Zet het onderwerp op de agenda en maak het

om hulp te krijgen. Veel verenigingen en alle - bij NOC*NSF

bespreekbaar

aangesloten – sportbonden hebben zo’n vertrouwenscon-

Stap 2: Maak een risicoanalyse

tactpersoon aangesteld. Ze wijzen de weg bij vragen en

Stap 3: Stel een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan

kunnen actief meedenken over preventieve maatregelen.

Stap 4: Besteed aandacht aan de gedragsregels voor begeleiders in de sport

Zoals reeds gemeld tijdens de algemene ledenvergadering

Stap 5: Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van

zijn we van plan om in de toekomst ook een VOG (Verkla-

vrijwilligers: check referenties van begeleiders

ring Omtrent Gedrag) te vragen van vrijwilligers die zich

bij de oude club en via de VOG (Verklaring Om-

verbinden aan onze club.

trent Gedrag)

17


Ronaldo in kantine, maar Rick en Kris winnen! Een sliding over een modderige grasmat in een echte wedstrijd. Echt voetbal blijft het leukste, maar digitaal een balletje trappen wordt steeds belangrijker. Het bekende FIFA computerspel benadert het werkelijke topvoetbal steeds meer. Prachtige solo’s en passes afgesloten met soms schitterende doelpunten of hopeloze missers, perfecte slidings en ontoelaatbare overtredingen van spijkerharde verdedigers, rode en gele kaarten, juiste en dubieuze beslissingen van scheidsrechters, het juichen na een treffer en het professionele commentaar van verslaggevers. Zaterdagmiddag 3 februari gingen 25 jeugdspelers van onze club de strijd met elkaar aan in het FIFA 18 toernooi.

Op 5 grote TV schermen kwamen alle ingrediënten van een heuse topwedstrijd langs, inclusief de namen van ‘s werelds beste voetballers en de acties die daar bij horen. Aan het eind van de middag werd Rick Dijkstra als winnaar gehuldigd, gevolgd door Thijs Terpstra. Jorne van der Vaart eindigde op de derde plaats. In het avondprogramma wat minder seniorendeelnemers, maar toch was ook dit een gezellige avond. De finale werd een strijd tussen Kris Turksema en KeesHille Numan. Winnaar werd Kris. Proficiat! Tot slot een pluim voor de organisatoren Edwin Visser en Dennis Super voor een strak georganiseerd FIFA18 toernooi. We rekenen in 2019 op een nieuwe editie!

19


Pupil van een deportret week van... Portret van:

Anise Stienstra

Minst lekkere eten:

witte kool

Waar woon je:

De Wilp

Verliefd?

nee

Hoe oud ben je:

8

Ik heb een hekel aan:

liegende kinderen

Heb je ook broers en zussen:

1 broertje: Harmen

Favoriete TV-programma:

mijn vader is de beste

In welk team speel je:

JO9-1

Favoriete muziek:

Veronica

Waar speel je in het team:

spits

Wie is de beste voetballer:

mezelf

Wat zijn je hobby’s:

voetbal

Wat wil je later worden:

profvoetballer

Lievelingskleur:

blitse kleuren

Mijn grootste wens is:

Lievelingsdier:

hond

dat ik profvoetballer word

Lekkerste eten/drinken:

Lasagne/ AA-drink

Ken je nog een goeie mop?

nee

Net voor de jaarwisseling voorziet onze club traditiegetrouw het dorp en haar omgeving van lekkere oliebollen. Altijd een hele grote operatie, wat heel wat vrije uurtjes heeft gekost.

Oliebollenhelden! De beloning was er dan ook naar, want een deel van de winst was voor de kinderen zelf en hiervoor werd een prachtig trainingspak aangeschaft.

Op de foto voor de kantine onze jongsten met het resultaat van hun inspanningen: twintig pupillen presenteren hun eigen dik verdiende Boys-trainingspak.

21


Moppentrommel lacheuuu!

23


DWB 1 schrijft historie! Op 6 januari 2018 is er in Leek historie geschreven door De Wilper Boys. Voor het eerst ooit heeft DWB de finale avond bereikt van het Leekster Voetbalgala. De winstpartijen op DIO en Veenhuizen waren genoeg om de tweede ronde te overleven. De namiddag begon al spectaculair, met De Wilper BoysDIO Oosterwolde. De Wilp stond hevig onder druk, maar kwam wel voor via Rafael Pekelsma. DIO maakte weer gelijk. Doelman Eddy Dijkstra hield de Boys op de been. Een derde uitval leverde een 1-2 voor de ‘zwarten’ (waar was het rood-zwart?). Dertig seconden voor tijd schoot Tjibbe Bakker de bal in het lege doel. De Wilper Boys tegen Veenhuizen was ook een gelijkwaardige strijd. De uit het B-toernooi afkomstige Noordenvelders kregen een man meer-situatie, maar kwamen niet tot score. Zes minuten voor tijd ramde Jeroen Dijkstra de bal stijf in het kruis. Veenhuizen kwam toch terug op 1-1, waarna beide clubs een strafschop kregen.

De pingel van Veenhuizen werd gestopt, Niels van der Veen schoot namens De Wilp wel raak: 2-1. Zes uit twee voor De Wilp, dat al nagenoeg geplaatst was. In de laatste wedstrijd mochten de Boys van ‘Theo en Theo’ met klein verschil verliezen. Het werd groot verlies (5-0), maar de Plantsoen-jongens, technisch balvaardig, beweeglijk en veel inzet, plaatsten zich toch. Theo Donker noemde ‘de onbevangenheid’ van zijn team. “We gaan ook weer onbevangen de kwartfinales in”. De Wilper Boys blijft geschiedenis schrijven. De Wilper Boys kwam in de kwartfinale uit tegen TLC uit Leek. Deze pot verloren ze met 1-3 en 25 waren hierna dus helaas uitgeschakeld. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door VEV. Zij wonnen in de finale van dorpsgenoot TLC met 3-0.


Laura Hummel verkozen tot beste keepster Helaas ging de kwartfinale van ons zondag-eerste team tegen TLC met 1-3 verloren, maar toch kunnen we terugzien op een zeer geslaagd Leekster Voetbalgala met een uitpuilende De Wilper Boys tribune op de finale avond! En uiteindelijk werd er toch nog een prijs binnengehaald, Laura Hummel werd namelijk verkozen tot beste doelvrouw bij het dames toernooi. Gefeliciteerd!!

Schalke komt naar De Wilper Boys Beste spelers en ouders van v.v. De Wilper Boys, v.v. De Wilper Boys wordt op 3 mei 2018 omgetoverd tot een echte FC Schalke 04-trainingslocatie. Jullie krijgen de kans om samen met andere voetballers uit de regio te trainen volgens de visie van de Duitse topclub FC Schalke 04. Onder de begeleiding van gecertificeerde trainers kunnen jullie de meest fantastische voetbaldag beleven en jullie voetbaltalent ontwikkelen.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en hierbij geldt helaas dat vol ook echt vol is. Meld je dus snel aan via www.schalkeauftournee.nl/aanmelden en verzeker je van je plekje bij deze gave voetbaldagen. Wil jij deelnemen aan deze gave voetbalervaring? Zorg dan dat je er op 3 mei 2018 bij bent en meld je vandaag nog aan via www.schalkeauftournee.nl/aanmelden. Mit KĂśningsblauen grĂźbe, Met vriendelijke groet,

Doelgroep: Alle jeugdleden van 6 t/m 15 jaar en ouders. Het bestuur vv De Wilper Boys

27


Familieberichten In memoriam:

Marten Koning

Recentelijk bereikte ons het verdrietige bericht, dat op woensdag 28 maart j.l. clubman Marten Koning is overleden. Marten was speler midden jaren vijftig en speelde in het eerste en tweede team van De Wilper Boys. In het seizoen 1957-1958 werd hij met zijn team kampioen en promoveerde na wat magere jaren van de club naar eerste klas afdeling Groningen. Onze vereniging is Marten en zijn vrouw Hannie veel dank verschuldigd. Begin jaren zeventig was hij jeugdtrainer, leider van diverse jeugdteams en in 1973 ĂŠĂŠn jaar bestuurslid. Nog weer later was hij van 1987 t/m 1995 bestuurslid: de eerste twee jaren als voorzitter en de laatste jaren van deze periode werd hij de secretaris van de club.

Krantartikel renovatie kantine in 1988. Haaie Pera, Wiebe Kuitert, Pieter Aikema, Steven Dijkstra, Riekele Duursma, Marten Koning, Klaas Geertsma. Ook in het randgebeuren was hij actief. Enkele jaren spekte hij de clubkas middels het huis-aan-huis binnenhalen van Lotto-gelden en daarnaast was hij medeoprichter van de huidige Boys-kaartclub. Hier stond hij bekend als rekenwonder. De uitslagen op zijn blocnote (een computer was er toen nog niet) waren altijd foutloos.

Het kampioensteam na de competitie 1957-1958. Boven: trainer Boomsma, Arend Lok, Herman de Groot, Joh. Nicolai, H. de Haan. Midden: Herman F. de Groot, Riekus Bijker, Edze van der Molen, Marten Koning, Steffen Dijkstra, Joke Meyer, Siegman Naumann, Sjoerd de Graaf. Onder: Wolter Sipma, Klaas Duursma, M. de Haan, Riekele Duursma, B. Wijkstra

Vanwege afnemende gezondheid lukte het de laatste vijf jaar niet meer de club te bezoeken. Marten is 86 jaar geworden. De club en ook de kaartvrienden wensen Hannie en de (klein)kinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies.

29


Bestuur van De Wilper Boys:

Sportcomplex ......................(0594) 64 22 88

Voorzitter Vacant Penningmeester/kantine zaken

Bankrekening DWB: NL73 RABO 03707 50977

Koen Staphorst .....................(0594) 64 39 39 Materieel en terreinzaken

Kantinecommissie P. Aikema (algemeen)...........(0594) 64 29 32

Ab Kamminga........................(0594) 64 19 39 Secretaris

Wilt u een advertentie plaatsen in de Knal?

Reint Donker . .......................(0594) 64 48 98

Geef het dan door via knalnieuws@ziggo.nl

Reclame Jaap de Mars..........................06 1 555 0000

Advertentie sponsoring per seizoen :

Jeugdafdeling Peter Terpstra .......................06 52 59 95 63 Vrouwen voetbal/Technische commissie Bram Klaassens ....................06 51 02 99 12 Senioren voetbal Luuk Janssen ......................... 06 18 25 47 01

1 pagina ...........................(€ 150,-) 1/2 pagina ...........................(€ 90,-) 1/3 pagina ...........................(€ 60,-) 1/6 pagina ...........................(€ 30,-) KNAL opmaak Jaap de Mars.......................... 06 1 555 0000

knalnieuws@ziggo.nl Postadres De Wilper Boys Koen Staphorst, Sportlaan 10, 9363GM Marum

Wil jij ook de KNAL in kleur per e-mail ontvangen? Geef dan je naam, geboortedatum en mailadres door via knalnieuws@ziggo.nl

Kopij kun je mailen naar: knalnieuws@ziggo.nl

Knal 2018 april  

Clubblad vv De Wilper Boys

Knal 2018 april  

Clubblad vv De Wilper Boys

Advertisement