Opplev Sokndal

Page 1

HVOR GÅR TUREN? l nd jær n beda dalstra hølen våg- restesk u s n Høle e dal s K n d r – N P . g o u . 8 r o e e P 3 m G l y l l – n dik –S au åd da ten Lit 1. H tlandsv svåg 4. yknude n – Far ngfjord Aurslan Lakseda ettegry Årsvold Elgjestr ø i e a J . l e . s – V d n 5 F s u e l n 29 -N 2. Lio 2 ei 6. 0. Jø dale ndsg ufjel den stein edal Rek . Jibbeh Rossla såsen 1 . Rugge Hellers i 21. Br irstedet berknu 5 . Fyr ndland – d 9. Åro jellet 13 shei 17 Rekshe d 24. Le en - Rau n i r f a e s L l r lan e d l ard t l t7. dals 2. Åmo 16. He Jansho l /Steins Fredsv n g o 1 n . e – S karet udda n 20 leivo lbolt lves 15. Ko ørknude åfjell – G en 28. K a K 11. den Sm . Bl nud dknu inken – den) 23 . Sollik u n 7 14. K 19. Lip Sedeknu einan 2 n t ( e s e d e t d a t l a ar 18. F atens V ene – H t v al S u d . r lig 22 aur s S r 29 u 26. G audland 30. G 30

20

27

28

26

21 25

30 merkede turer fra fjord til hei i Sokndal. Alle turene har egen Facebookside med mer informasjon - logg inn og fortell oss om dine opplevelser i Sokndal. Se baksiden for turbeskrivelser God tur.

29

26 23 24

1

5 2

6

11 12 7

3

Lett Middels

13 14

1 15 16 17 10

4

Krevende

18 8

18

5

9 10 20 19

16

9 22

AL

ÅD

DA L

R

EI M

ND

R

K

RK

30

E F R I L UF T S

BJE

15

21 AN

EIG

ERSUND LUN

D

SO

19


i

D

HETER jø) VERDIG et kulturmil

Turistin

fo (Sok

SERgndalstrand (frefyd r

C

Overn

natun/

atting

A. So um skjær rmuse Preste B. Litle g Sjø og Moto a a v C. Nes ndsguden la D. Ross l kirke da E. Sokn teinen ruver) riske g es to is (h r F. Rugg ve ell gru ord G. Blåfj en i Jøssingfj r e ll H. He kseelv na – La I. Sok

Gjeste

Åna -

Lett Sira)

Krevende

brygge

Spises ted

/servic ebygg

TURBESKRIVELSER

Server dighet Badep

lass

Fiske

A F

E

B

i

G

D

H 26

A

I B

E

30 merkede turer fra fjord til hei i Sokndal. Alle turene har egen Facebookside med mer informasjon - logg inn og fortell oss om dine opplevelser i Sokndal. Se baksiden for turbeskrivelser God tur. Design: Designstrek.no 2016 Fotografer: Knut Bry, Vidar Volden, Sindre Grastveit, JanOve Grastveit Kartgrunnlag: Statens kartverk

Middels

F

1. HÅDYR. 2,8km. T/R. Antatt tid 1-1,5t. Høyde 110m. Start 110m. 2. VATLANDSVIK. 2km. T/R. Antatt tid 1-1,5t. Høyde 5m. Start 60m. 3. NESVÅG-REKEDAL-NESVÅG (veien) 13km. Rundtur. Antatt tid 4-4,5t. Høyde 274m. Start 3m. 4. LITLE PRESTESKJÆR FYR. 3km. T/R. Antatt tid 1-2t. 5. JIBBEHEI. 5,3km. Rundtur. Antatt tid 2,5-3t. Høyde 274m. Start 2m. 6. FLØYKNUDEN. 1,8km. Rundtur. Antatt tid 45min.Høyde 186m. Start 52m 7. LINDLAND – ROSSLANDSGUDEN – FARDAL 7km. Rundtur. Antatt tid 2,5-3t. Høyde 148m. Start 17m. 8. KNUBEDAL – SOGNDALSTRAND 6,5 km. Rundtur. Antatt tid 2-3t. Høyde 127m. Start 30m. 9. ÅROSÅSEN. 3,5 km. Rundtur. Antatt tid 1-2t. Høyde 188m. Start 2m. 10. JØSSINGFJORD – SOGNDALSTRAND. 8km. Antatt tid 3-4t. Høyde 204m. Start 175m. 11. KALVESKARET. 2,8km. Rundtur. Antatt tid 1t. Høyde 56m. Start 14m. 12. ÅMODSFJELLET. Lengde 3,4km. Rundtur. Antatt tid 1,5t. Høyde 152m. 13. RUGGESTEINEN-AURSLAND-PORSHØLEN. 10km. Rundtur. Antatt tid 3,5-4,5t. Høyde 160m. Start 19m 14. KNUDKNUDEN. 3km. T/R. Antatt tid 1,5t. Høyde 203m. 15. KOLBOLTEN. 4km. T/R. Antatt tid 2-2,5t. Høyde 65m. Start 160m. 16. HELLERSHEI. 5,5km.Rundtur. Antatt tid 2,5-3,5t. Høyde 308m. Start 138m. 17. HELLERSDALEN – LAKSEDAL. 4km. Rundtur. Antatt tid 2-3t. Høyde 287m. Start 5m. 18. FLADEN. 1,6km.T/R. Antatt tid 45min. Høyde 168m. Start 3m. 19. LIPINKEN – SMØRKNUDEN. 3 km. Rundtur. Antatt tid 1,5 -2t. Høyde 279m. Start 3m. 20. JANSHOLET - REKSHEI. 6km. Rundtur. Antatt tid 2,5-3,5t. Høyde 220m. Start 22m. 21. BRUFJELL - JETTEGRYTENE. 6 km. T/R. Antatt tid 2,5-3,5t. Høyde193m. Start 1m. 22. STATENS VARDE (SEDEKNUDEN) 5,6km. Rundtur. Antatt tid 2,5-3,5t. Høyde 318m. Start 10m 23. BLÅFJELL – GUDDAL /STEINSLAND 14km. T/R. Antatt tid 4-5t. 24. LEIRSTEDET LIO. 3,6km. T/R. Antatt tid 1-1,5t. Høyde 253m. Start 110m. 25. ÅRSVOLD – GUDDAL. Lengde 5,6km.T/R. Antatt tid 3t. Høyde 172m. Start 377m. 26. GURSLIGRUVENE – HATTESTEINAN. 8,5km. T/R. Antatt tid 3-4t. Høyde 528m. Start 225m. 27. SOLLIKNUDEN. 11km. T/R. Antatt tid 4-4,5t. Høyde 559m. Start 172m. 28. KLEIVO-FREDSVARDEN-RAUBERKNUDEN. 3,5km Rundtur. Antatt tid 1-2t. Høyde 400m. Start 185m. 29. ELGJESTRAUM – HØLEN. 10km. Rundtur. Antatt tid 3-4,5t. Høyde 275m. Start 111m. 30. GAUDLAND-SAURDAL. 3.5 km. Antatt tid 1-2t. Høyde 240m. Start 120m.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.