/DK-lab_proces_singl2

Page 5

Indhold

6 8 10 14 30 34 46 48 50 52 54 56 60 62 64

Preface Forord Indledning Trin 1. Introduktion til bæredygtighed / designansvarlighed Øvelse 1. Studie af det nære og personlige Trin 2. Ude af øje, ude af sind - Designerens rolle og ansvar Trin 3. Kreative rum Øvelse 2. Sci-fi evaluering - en forventningsafstemning Øvelse 3. Brainstorm Øvelse 4. Mindmapping Øvelse 5. Hvad nu hvis..? Øvelse 6. De seks tænkehatte Øvelse 7. Wow!-tool - landingsplads for ideer Øvelse 8. Ecoweb Øvelse 9. Feedback i gruppen

66 68 70 76 90 102 112 120 124 126 128 130 132 142 144

Trin 4. Midtvejsgennemgang / Pitch Trin 5. Om PowerPoint og personlig præsentation Hvad materialeforelæsningerne handler om Case 1. Kitler i børnehøjde Case 2. Bio regntøj Case 3. Ekstrem sol Case 4. Masseproduktion med visioner Konklusion Specialisten og den visionære Det handler om at se mulighederne Dogmetid De næste skridt Materialebeskrivelser Specielle fagudtryk Litteraturliste

Metoder, materialer og bæredygtige projekter

Indhold

DK: Lab

DK:Lab  Bæredygtighed i designprocessen Metode og materialelære i mode- tekstilundervisningen

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.