Page 1


Indhold

Indhold /

Designskolen Kolding, Danmark

Forord:

4

Institut for Kommunikationsdesign:

6

Grafisk Design:

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Morten Bender Adamsen Jacob Haagen Birch Mette Højgaard Jensen Ying Liu Ditte Lynnerup Olesen Rikke Otte Pedersen Karina Petersen Signe Rump Thorsen Laila Grøn Truelsen Caren Alexandra Weisleder

Illustration:

30 32 34 36 38

Philip Adamsen Troels Emig Anne Grarup Emil Holtoug Nicolai Hvidberg Jørgensen

Interaktive Medier:

40 42 44 46 48

Jakob Dunning Nils Koster Louise Ry Mathiasen Sabine Storm Qui Zhu

Institut for Produktdesign:

50

Industrielt Design:

54 56 58 60 62 64

Marieke Amalieh Bülow Niels Grubak Iversen Sabine M. S. Knudsen Kristian Lindhardt Nørhave Philippe Schlesser Kenneth Weigelt

Mode:

66 68 70 72 74 76 78 80

Katrine Hedegaard Pernille Horst Christel Thue Høgsted Nicholas Nybro Jensen Vigdis Johnsen Emma Jorn Mia Kappelgaard Lauridsen Stine Mørkholt

Tekstil:

82 84 86 88 90

Julia-Elisabeth Berger Magnhild Evenseth Disington Kerstin Bro Egelund Tine Nordahl Grosen Nora Olafsdatter Krogh

Platform6000:

92

Tak:

94


Skibet er ladet med ...

Elsebeth Gerner Nielsen

4

Designskolen Kolding, Danmark

5

Skibet er ladet med ...

Skibet er ladet med Afgang09. Med design og designere. Og ny begyndelse. Designskolen Koldings Afgang09 har pakket og er klar til at indtage verden med en last af nyt design.   Og hvilken last … Den, der påstår, at design blot er ren æstetik, kan godt pakke sammen. Når kasserne er pakket ud, vil man se, at design drejer sig om at forandre verden; om at gøre ting og processer forståelige; om at gøre livet nemmere og bedre.   Vores last består af 39 afgangsprojekter, der alle på hver deres unikke måde viser, at design ikke kun er ”kassen” omkring indholdet, men også en stor del af indholdet. Det kan være at hjælpe syge og dårligt stillede mennesker til et bedre liv. Det kan være at skabe bedre betingelser for den natur, vi deler åndedræt med. Det kan være at gøre teknologi mere humant. Fælles for Afgang09 er således en markant interesse for – ja netop – det fælles. Afgang09 rækker ud mod næste og natur.   Designskolen Kolding sender da også sin last ud i verden med en forventning om, at den skal gøre en forskel. At den bidrager til at udnytte nye muligheder; at den skaber mere skønhed; at den åbner nye døre og hjælper med at lukke andre. På skolen er vi

optaget af at adressere de store udfordringer, klode og menneskehed står overfor. Vi ønsker at være med til at vise, at krise rimer på nye muligheder. Også økonomiske muligheder. Klimakrisen og den finansielle krise kan bruges som afsæt til at skabe nye produkter og nye services. Vi kan, hvis vi vil, skabe velfærdstatens version 2.0, hvor borgerne involveres i at udvikle nye fællesskaber eller produkter, som kan forbedre livet for f.eks. ældre og deres pårørende. Og vi kan være med til at videreudvikle det danske energieventyr (vindmøllerne) til fordel for nye miljønænsomme produkter, f.eks. ny belysning eller vildt fedt regntøj. Afgang09 viser, hvordan krise kan transformeres til mere velfærd. Også uden for landets grænser. Vi sender med glæde vor last ud til alle dele af verden.   Designuddannelserne gennemgår i disse år store forandringer. Vi er på vej til at blive en højere læreanstalt, hvor teori og forskning spiller en stadig større rolle. Det afspejler sig også i Afgang09, hvor refleksionen og det at sætte sit design ind i en større sammenhæng spiller en fremtrædende rolle i mange af afgangsprojekterne. Men samtidig lever kunsten og fanden-i-voldskheden. Sådan skal det være!

Vi ønsker at gå på to ben i udviklingen af fremtidens designere: Et forskningsben og et kunstnerisk ben. Tusinde tak til skolens medarbejdere og mange gæstelærere, som har hjulpet med at gøre 09 til en smuk og stærk årgang. Tillad mig også at bruge denne lejlighed til at takke både Trapholt og Koldinghus for det fine samarbejde, vi har omkring seminarer, Biennale og nu – for Trapholts vedkommende – afgangsudstilling. Sammen rykker vi til fordel for Kolding som designby. Held og lykke til årgang 09. Elsebeth Gerner Nielsen / Rektor


6

Grafisk Design / Illustration / Interaktive Medier

Institut for Kommunikationsdesign

INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN Kommunikationsdesign er et fagområde, der har været gennem en rivende udvikling de seneste 10–15 år. Fra at have været en disciplin, hvor det handlede om at tilføje en funktionel og/eller æstetisk værdi, handler det i stigende grad om at skabe oplevelser. Nye teknologier og kommunikationsplatforme er kommet til. Redskaber og metoder, hentet fra psykologien, antropologien, sociologien og etnografien, bliver sat i spil, når designprocessen går i gang.   På Institut for Kommunikationsdesign uddanner vi visionære designere, som har mod og kvalifikationer til at spille en strategisk rolle i det 21. århundredes informationssamfund. Designere, som kender til designets betydning og konsekvenser for det private, offentlige og politiske liv. I dialog mellem studerende, undervisere og samarbejdspartnere samt det omgivende samfund udvikles et samspil af sociale, fysiske og intellektuelle kompetencer, som gør den studerende i stand til at overskue og løse komplekse problemstillinger ud fra en humanistisk tilgang.

Det gælder både de materielle og immaterielle elementer og berøringspunkter mellem bruger og udbyder. Progression i uddannelsen sikrer, at de studerende tilegner sig de kompetencer, der lag for lag sætter dem i stand til at løse større komplekse opgaver.   Grafisk Design er et studie i visuel kommunikation, hvor der i både klassiske og nye medier skabes koncepter/identiteter for produkter, virksomheder, institutioner eller begivenheder. Indholdsmæssig nytænkning og samarbejdsevne er en forudsætning for at opnå helhedsløsninger, der i et samspil af form, funktion, teknik og produktion søger den optimale udnyttelse af de forskellige mediers kvaliteter og muligheder.   Fagets discipliner og grænser er under konstant nyorientering og udvikling.

Designskolen Kolding, Danmark

7

Institut for Kommunikationsdesign /

GRAFISK DESIGN Formålet med Grafisk Design er at fortælle en historie, formidle information, skabe sammenhænge, viderebringe værdier, blive bemærket, forstået og husket.   Uddannelsen udvikler de studerendes evner for såvel de kreative som de analytiske processer og sætter dem i stand til at skabe design som en helhed.

ILLUSTRATION Illustration er formidling i ordets bredeste betydning. Faget beskæftiger sig med iagttagelse, formidling og tydeliggørelse gennem et personligt billedsprog. De enkelte projekter og faglige discipliner fungerer som selvstændige elementer, der alle forholder sig til kommunikation som det overordnede tema.   Kernekompetencen i faget er den visuelle formidling af en fortælling. Via billeder belyses historien eller handlingen og får den ekstra dimension, den toning, som gør, at et budskab får den tilsigtede betydning. Nysgerrigheden pirres, associationer føjer ekstra lag til forståelsen af budskabet. Et visuelt formidlet budskab kan kommunikere komplekse betydninger, som kan opfattes i en brøkdel af

et sekund – i modsætning til en beskrivelse i tekst alene.   Den intellektuelle billedmæssige inspiration hentes i en solid indsigt i samfundsmæssige og historiske forhold formidlet bl.a. af skolens teoretiske undervisning. Det er et krav, at den enkelte er velorienteret om litteratur, film, kunst, herunder også fagets internationale udvikling. INTERAKTIVE MEDIER Interaktionsdesign sætter menneskers erfaring og oplevelse i centrum og fokuserer på samspillet mellem mennesker, objekter og systemer. Interaktionsdesign udspringer af de klassiske fagdiscipliner, men kræver en ny, mere radikal form for tværfaglighed, når designvalg konfronteres med et komplekst psykologisk, socialt og teknologisk samspil. Derfor er instituttets daglige studieaktiviteter præget af dialog og teamwork, og der involveres lærerkræfter og samarbejdspartnere med mange forskellige faglige og kulturelle baggrunde. Af samme grund er uddannelsen afhængig af intelligente studerende, der vil arbejde i teams med både brugere og andre faggrupper, og som er villige til at bruge deres talent til at eksperimentere med såvel designudtryk som med designmetode.   Instituttet anlægger et globalt perspektiv, idet både markeds- og produktionsforhold er nødvendige at anskue internationalt, og fordi de digitale kommunikationsformer, som eksempelvis Internet, i deres grundidé er globale fænomener.


8

Grafisk Design / Illustration / Interaktive Medier

Institut for Kommunikationsdesign

Grafisk Design:

Morten Bender Adamsen

9

Grafisk Design / Illustration / Interaktive Medier

Jacob Haagen Birch Mette Højgaard Jensen Ying Liu Ditte Lynnerup Olesen Rikke Otte Pedersen Karina Petersen Signe Rump Thorsen Laila Grøn Truelsen Caren Alexandra Weisleder

Illustration:

Philip Adamsen Troels Emig Anne Grarup Emil Holtoug Nicolai Hvidberg Jørgensen

Interaktive Medier:

Jakob Dunning Nils Koster Louise Ry Mathiasen Sabine Storm Qui Zhu

Designskolen Kolding, Danmark


Morten Bender Adamsen

10

natmaskinen@gmail.com +45 2624 7822

www.1777.dk

Grafisk Design

11

Projektet består i en motion graphic musikvideo, designet for bandet Le Petit Mort til sangen Revolutionsromantik. Tendensen i det musikalske undergrundsmiljø er i de senere år gået i retning af at lade designere lave musikvideoer. Med inspiration fra kalejdoskopet, Fibonaccis matematiske mønstre og revolutionært propagandamateriale undersøger Adamsen mediet og skaber en abstrakt visuel komposition med enkelte figurative elementer. 1/2/3/ Screenshots

1/

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Jacob Haagen Birch

12

jacob_h_birch@dskd.dk +45 6169 7953

Grafisk Design

13

Projektet er en grafisk fortolkning af et musikstykke, en visualisering af de elektroniske pionerer Kraftwerk. Med afsæt i musikkens struktur fortolker Birch musikstykkets rytme og komposition og bearbejder det til en visuel struktur, hvor enkle grafiske elementer illustrerer musikkens rytme og udtryk. Projektet præsenteres både i bogform og som en række grafiske plakater, og hensigten er at sætte fokus på det spændende og forholdsvist uopdyrkede felt mellem det visuelle udtryk og musikken. 1/2/3/ Image 1-3

1/

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Mette Højgaard Jensen

14

mettehoejgaard@gmail.com +45 2972 8976

Grafisk Design

15

Med udgangspunkt i den aktuelle finanskrise har Jensen og Truelsen designet projektet Comm On. Let’s Make Real Investments. Inspireret af andelstanken har de etableret et netværk/en andelskasse, hvor interaktion, social ansvarlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Konkret kunne man i april og maj finde andelskassen i Jernbanegade i Kolding, hvor man kunne melde sig ind og få del i fællesskabet. Projektet er således et socialt eksperiment, en kommunikationsform, som man kan kalde relationel æstetik mellem mennesker – med fokus på de ”gode gerninger”, som alle kan tilbyde. 1/ Hos Comm On styrkes fællesskabet

2/

2/ Vær noget for andre og dermed for dig selv! 3/ Åbent netværk hvor gode gerninger tilbydes og ønskes

1/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Ying Liu

16

Grafisk Design

liuying500ml@hotmail.com +86 135 1333 3651

17

Med udgangspunkt i Trapholt som en offentlig institution ønsker Ying Liu med sit projekt at skabe en identitet til et sted samt tilføre bygningen en dekorativ hjælp til de 24.000 blinde og svagtseende, der er alene i Danmark. Ying har udviklet et taktilt grafisk tegnsystem bestående af en række piktogrammer, en typografi og et kort, der hjælper de svagtseende med at orientere sig og komme omkring. Alt er trykt på et velourlignende materiale, der gør det muligt at føle sig frem til tegnene og opfatte dem med både synsog følesansen. 1/ Piktogram 2/ Wayfinding system 3/ Tactile Font

1/

3/ 2/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Ditte Lynnerup Olesen

18

dittelynnerup@gmail.com +45 2273 4733

Grafisk Design

19

Projektet er en oplysningskampagne for Scleroseforeningen med udgangspunkt i en nonkonventionel markedsføring. Hensigten er at designe en anderledes kommunikationsform, hvor man gennem inddragelse af det urbane rum oplyser om symptomerne ved sclerose. Kampagnens formål er således at bevidstgøre danskerne om, hvad sclerose er, og hvordan det er at leve med sygdommen – og derigennem øge forståelsen for såvel sygdommen som den sygdomsramte. 1/ Postkort

1/

2/ Idégenerering 3/ Urban kampagne

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Rikke Otte Pedersen

hi@rikkeotte.com +45 2274 0782

20

www.rikkeotte.com

Grafisk Design

21

Afgangsprojektet er en musikvideo til den eksperimenterende electronica musiker Oh Land aka Nanna Øland Fabricius. Nummeret Still Here fortolkes af Rikke Otte Pedersen grafisk og visuelt i tre lag, hvor den lineære fortælling brydes op i et grid, en form for grafisk regelsæt. Med musikvideoen ønsker Rikke Otte Pedersen at skabe en sammenhængende visuel oplevelse gennem eksperimenteren med mediet i overensstemmelse med Oh Lands interesse for samarbejde med kunstnere, bl.a. gennem fælles performances. 1/ Screenshots 2/ Stop motion proces på lysbordet

2/

1/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Karina Petersen

22

hello@karinapetersen.com +45 5132 5202

www.karinapetersen.com

Grafisk Design

23

Projektet er en grafisk bearbejdning af et tekst- og billedmateriale til en bog, nærmere bestemt Kolding Krøniken. Kolding Krøniken er et innovativt litterært projekt, hvor 11 danske forfattere på skift arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de indgår i dialog med bibliotekets brugere. Kolding Krøniken kommer således til at være et patchworktæppe af forskellige forfatterstemmer, der beskriver Kolding i perioden 1908 til 2008. Den grafiske udfordring består i at kæde disse sammen via typografi og fotos fra de forskellige årtier. 1/2/ Opslag fra bogen Tak til / Kolding Bibliotek Kolding Stadsarkiv Arctic Paper

1/

2/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Signe Rump Thorsen

24

signe_rump_thorsen@hotmail.com +45 2088 8765

Grafisk Design

25

Afgangprojektet er en visuel identitet til isproducenten De fire istider, som selvsagt producerer is og isrelaterede produkter. Som grafiker har Signe Rump Thomsens opgave bestået i at samle alt vedrørende virksomheden til en samlet, ny visuel identitet, der gør det nemmere at genkende De fire istider. En visuel profil skal være i overensstemmelse med en virksomheds værdigrundlag, og i dette tilfælde har værdier som humor, nærhed og kvalitet været vigtige at formidle i virksomhedens nye visuelle identitet. 1/ Bomærke

Institut for Kommunikationsdesign

3/

1/

2/ Emballage 3/ Label til vaniljeis 4/

4/ Label til literis 5/ Skabelon til kaffekrus

5/

2/

Designskolen Kolding, Danmark


Laila Grøn Truelsen

26

Med udgangspunkt i den aktuelle finanskrise har Jensen og Truelsen designet projektet Comm On. Let’s Make Real Investments. Inspireret af andelstanken har de etableret et netværk/en andelskasse, hvor interaktion, social ansvarlighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Konkret kunne man i april og maj finde andelskassen i Jernbanegade i Kolding, hvor man kunne melde sig ind og få del i fællesskabet. Projektet er således et socialt eksperiment, en kommunikationsform, som man kan kalde relationel æstetik mellem mennesker - med fokus på de ”gode gerninger”, som alle kan tilbyde.

lailatruelsen@gmail.com +45 6127 1864

Grafisk Design

27

1/

1/ Kernen i Comm On – deltagernes input 2/ Comm On opfordrer til at øge mellemmenneskelige, gode gerninger 3/ Hoppe plakat

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Caren Alexandra Weisleder

28

c.weislede@gmail.com +45 2712 3555

Grafisk Design

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark

29

Afgangsprojektet er lavet i samarbejde med Volkswagen AG i Wolfsburg, Tyskland, og omdrejningspunktet er de mange nye ønsker og krav til bæredygtig mobilitet. Med det nye fokus på el- og hyridbiler har man behov for en helt ny struktur omkring dét at køre bil. Spørgsmål som, hvordan og hvor man ”tanker” bilen op, er væsentlige for brugerens tillid til de nye alternativer til den klassiske benzin- og dieselbil. Med brugercentreret design som metode har Weisleder været med til at identificere og udvikle et servicesystem, der gør det nemt at være bruger af e-mobilitet.

www.volkswagen.de

1/ Blue Motion Sevices - Service Design til Vollkswagen AG

We reinvent ed individual individual mobility mobility with with the the BlueMotion BlueMotion Services Services for for the the up! up! blue. blue. You You can can feel feel good good about about driving driving aa BlueMotion BlueMotion up! up! blue, blue, knowing knowing you‘ve you‘ve made made aa thoughtful thoughtful choice choice for for the the environment. environment. But, But, straightaway, straightaway, you‘ll also notice the difference to reinvented you‘ll also notice the difference to your pocket. Youthe can find more Services, information about the Technologies BlueMotion Services, BlueMotion Technologies and the up! blue on www.bluemotion-services.de your pocket. You can find more information about BlueMotion BlueMotion and the up! blue on www.bluemotion-services.de

1/


Philip Adamsen

den.grimme.raeber@gmail.com +45 2871 9714

Illustration

30

31

Med udgangspunkt i Frank Beddor’s The Looking Glass Wars har Adamsen skabt en serie figurer af udvalgte karakterer fra dennes gendigtning af Lewis Carroll’s berømte Alice in Wonderland. Figurerne er ikke tænkt som børnelegetøj. Tværtimod er de designet med voksne som målgruppe, hvor der er mange tilhængere af - og købere til - sjældne (limited editions) actionfigurer. Udfordringen har været at omsætte de skrevne karakterer til fysiske, tredimensionelle figurer samt formidle hver figurs personlighed og sjæl. 1/ Armatur

1/

2/

3/

4/

2/ Model 3/ Støbeform 4/ Konvertering 5/ Prototype

5/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Troels Emig

32

troelsemig@hotmail.com +45 6174 5031

Illustration

33

Med udgangspunkt i menneskets subjektive tilstande, drømme og hallucinationer har Troels Emig arbejdet med temaet The lodge (hytten). Emig har brugt det klassiske medie, oliemaleriet, til subjektivt at fortolke hytten som rum for en rÌkke psykologiske processer. Afgangsprojektet laves i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, hvor Troels Emig ligeledes er studerende. 1/ Fødsel 2/ Spise 3/ Hund

2/

1/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Anne Grarup

34

anne@annegrarup.dk +45 2773 7777

www.annegrarup.dk

Illustration

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark

35

Med afsæt i Henrik Ibsens berømte teaterstykke Et dukkehjem fra 1879 udforsker Grarup den udvikling, som den bærende karakter, Nora, gennemgår. De vigtige temaer i Et dukkehjem er vedkommende også for mennesker den dag i dag: Identitet, individets frihed sat over for pligten og forpligtelsen over for familien og ægteskabet. Nyfortolkningen af den klassiske kvindelige karakter udmønter sig i en lineær fortælling fortalt i form af en grafisk novelle tegnet i et minimalistisk udtryk med blot ét redskab: Blyanten. 1/2/3/4/ Nora

1/

2/

3/

4/


Emil Holtoug

36

emilholtoug@gmail.com +45 2235 3703

demil.carbonmade.com

Illustration

37

Med udgangspunkt i bogstaverne har Holtoug skabt en platform, hvor børn gennem leg kan udforske alfabetet. Tanken er at tilbyde et underholdende koncept for børn, hvor børnenes lyst aktiveres og kobles med skriftsprogsindlæring. Den igangsættende figur, en lille rummand med navnet Alfa B, står således for at koble lyst og læring sammen og føre børnene gennem et underholdende univers, der på en anderledes måde præsenterer bogstaverne for målgruppen 5-7-årige. 1/ Konceptlogo 2/ Båndsalat 3/ Urban 4/ Modellervoks

1/

3/

2/

4/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Nicolai Hvidberg Jørgensen

38

nicolai.hvidberg@gmail.com +45 2287 8666

www.nhj2008.blogspot.com

Illustration

39

Projektet er en oplysningskampagne om HIV, der i et farverigt formsprog oplyser om, hvad og hvornår man kan blive smittet med HIV og ikke mindst alle de situationer, hvor man ikke kan, fx ”HIV smitter ikke ved at dele glas”. Med en enkel farvekode, rødt for de farlige situationer og grønt for de ufarlige, har Nicolai Hvidberg Jørgensen designet 16 plakater, postkort og klistermærker. Hensigten er at gøre opmærksom på de mange ufarlige dagligdags situationer, hvor man uden problemer kan omgås HIV-smittede, og dermed gøre det nemmere for den enkelte HIV-smittede at indgå i en social sammenhæng. 1/2/ Kampagneplakat

1/

2/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Jakob Dunning

40

jakob_dunning@duckdesigns.de +45 2641 9371

www.duckdesigns.de

Interaktive Medier

41

Afgangsprojektet består af 2 meter høje oppustelige skulpturer med vedvarende energi som tema. Det overordnede spørgsmål er, hvad kan man gøre for miljøet, og skulpturerne billedliggør, hvordan man ved at lægge energi i projektet, kan gøre en forskel. Konkret kan man ved at bevæge et håndtag puste luft i skulpturen, eller - når den er oppustet - trække luften ud. Hvis man ikke lægger energi i projektet, vil man ikke opdage de partikler og lys, der igangsættes ved bevægelsen af håndtaget. Skulpturerne tænkes placeret i det offentlige rum under klimatopmødet i København til efteråret. 1/ Vores børns fremtid? 2/ Store biler kræver stor energi

1/

3/ Er du stærk nok til at være grøn?

3/

2/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Nils Koster

nils.koster@gmail.com +45 2970 2243

42

www.nilskoster.dk

Interaktive Medier

43

Projektets titel er Morse Code Creatures og er en serie bæredygtigt, mekanisk legetøj for 8-12-årige. Små rumdyr er kommet til jorden med en komet og kan hverken tåle eller lide forurening. Rumdyrene kommunikerer via morsekode, et hemmeligt sprog som de hjælper børnene med at lære. Rumdyrene fungerer således som morsekodeinstrumenter, men i en sjov indpakning. De oplades via en solcelle og kan placeres i vindueskarmen til pynt under opladning. 1/ Historieudvikling 1/

2/ Morse kode koncept

3/

3/ Silhouetter 4/ Enerzoids

4/

2/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Louise Ry Mathiasen

44

Projektets omdrejningspunkt er en skuffe, der hjælper ældre mennesker med at (op)bevare deres erindringer. Det poetiske billede udfolder sig konkret i en skuffe, man kan åbne og indtale en erindring til. Herefter kan man afspille erindringen og ikke mindst gemme den til børn og børnebørn. Skuffen med minder er således også et redskab til at bevare fortællingen, som altid har været brugt til at overlevere viden og erfaring fra en generation til en anden.

ry_paa_tur@hotmail.com +45 2614 2069

Interaktive Medier

45

1/

1/ Brugsanvisning 2/ Byggerod 3/ Interface Stor tak til / Brugerne af dagcenteret Midtgården for historier og hjælpsomhed

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Sabine Storm

sabine.storm@gmail.com +45 4052 6029

www.sabinestorm.dk

46

Afgangsprojektet er en scenografi til den eksperimenterende electronica musiker Oh Land aka Nanna Øland Fabricius. Scenografiens omdrejningspunkt er et skymotiv, og den visuelle baggrund af skyer vil tilføre koncerten et ekstra lag, der giver både øjne og ører en oplevelse. Hensigten er således at skabe en stemning og en visuel baggrund, der komplementerer musikkens univers.

Interaktive Medier

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark

47

1/

2/

1/ Video til projicering 2/ Projiceringsskitse 3/ Former til projicering af video

4/

4/ Sceneskitse 5/ Videoprojiceringsskitse Tak til / Frk. Himmelblå Uffe Weng

5/

3/


Qui Zhu

48

I dag har mange mennesker kun deres musiksamling i elektronisk form, hvor opbevaringskapaciteten er enorm. Dette kan gøre det kompliceret at finde rundt i de mange musikfiler og huske, hvad man kan lide. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i dette problem, og med MUSIC I.D. er det muligt at finde den musik, den enkelte synes om hvad rytme, bas og tempo angår. Baggrunden herfor er B&O’s MOTS teknologi (More Of The Same), der netop kan sammensætte en playliste efter ens ønsker. Qui’s MUSIC I.D. er en udbygning af dette, fylder ikke mere end et creditcard og tilbyder at skræddersy musikken efter ejermandens foretrukne smag.

qi_zhu@dskd.dk

Interaktive Medier

49

1/

1/ Koncept 2/ Interface 3/ Music I.D.

2/

3/

Institut for Kommunikationsdesign

Designskolen Kolding, Danmark


50

Industrielt Design / Mode / Tekstil

Institut for Produktdesign

INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN Fællesnævneren for Institut for Produktdesigns tre fag, Mode, Tekstil og Industrielt Design, er, at der på et højt fagligt niveau udvikles produkter eller løsninger, der i form og udtryk kommunikerer.   De produkter, der materialiseres på Institut for Produktdesign, skal ud og gøre en forskel i samfundet uden for skolen. Det kan både være en forskel på det funktionelle, æstetiske, politiske og identitetsmæssige plan.   Der er stor spændvidde i de tre fags arbejdsmetoder, -teknikker og værdier. Fagene beriger hinanden, og samtidig er der i fagene en spændvidde, der giver den drivkraft, der skal være med til at udvikle instituttet til fremtiden.   Et meget væsentligt element er, at den studerende får en stærk faglig forankring i sit eget fag. At den studerende præcis ved, hvad faget går ud på, mestrer teknikker og metoder samt får et klart defineret udtryk i forhold til fagets discipliner.

produktionsapparat til en samlet designløsning. Industrielt Design har samtidig brugeren i centrum.   De studerende, vi sender ud i erhvervslivet, er dem, der skal præge udviklingen i fremtiden, så vi vægter højt, at de forstår at tage deres ansvar alvorligt. Derfor lægger vi stor vægt på bæredygtighed i vores undervisning.   På Industrielt Design arbejder de studerende med de klassiske dyder som skitsering, markertegning, 3-D programmering og modelbygning. Men de beskæftiger sig i stigende grad også med overordnede koncepter for brugernes fremtid og de immaterielle værdier, produkterne bærer med sig. Derfor er brugerobservation og kortlægning af brugernes handlingsmønstre et kerneområde for faget, der i øvrigt er kendetegnet ved en meget stor vægt på bæredygtighed.

Designskolen Kolding, Danmark

51

Institut for Produktdesign /

INDUSTRIELT DESIGN Fagområdet Industrielt Design er i en hastigt accellererende udvikling i overgangen fra det industrielle samfund til et videns- og kommunikationsbaseret samfund. Produkternes værdier har bevæget sig fra det rent materielle til, hvad de kan, og hvad vi kan med dem.   Industrielt Design arbejder med at udvikle objekter og produkter til en konkret funktion, service eller oplevelse. I Industrielt Design er der især fokus på udformning af designløsninger, der sammentænker funktion, form og

MODE Faget Mode handler først og fremmest om at udvikle beklædningsgenstande til vores samtid. Man udvikler, giver form og materialiserer kollektioner og produkter, som indgår i mange forskellige sammenhænge.   Det særlige ved faget Mode på Designskolen Kolding er, at vi tager udgangspunkt i individuel og original research, både hvad angår form og materiale. Derved skabes der en ro omkring hver enkelt projekts vej igennem sin tilblivelse. Det er essentielt for at kunne give sine tanker, refleksioner og intuition et rum og udtryk i den konstante slipstrøm af trends, som mode også er. Vores fornemste opgave er at hjælpe hver enkelt

studerende med at finde sin egen stemme og signatur og blive ypperlige i deres individuelle udsagn, samtidig med at de udfordrer stemmens spændvidde.   De studerende lærer meget indgående, hvad materialer og form kan, både i forhold til identitet og funktion, og dette udmønter sig bl.a. i en stærk bevidsthed om forskellen på egentlig design og på styling.   Researchmetoderne, eksperimentet og materialebevidstheden er særlige kompetencer, som giver faget Mode det faglige fundament, hvorfra form, identitet og funktion folder sig ud. TEKSTIL I Tekstilfaget udvikles tekstile materialer, metoder og teknikker. Der arbejdes både med tekstiler til mode og med tekstiler til interiør. For begge gælder en høj faglig viden om materialer, taktilitet og mulige teknologier i designløsningen. Tekstilfaget arbejder med oplevelsen og sanseligheden i det direkte møde imellem en bruger og en overflade eller et produkt.   Tekstil uddanner fagligt velfunderede samarbejdspartnere, der er i stand til at indgå i teamwork, der rækker ud over fagets egne grænser, eksempelvis til industrien, arkitekter, modebranchen og andre, som arbejder med aktive og visuelle fortællinger.   Derfor skal de studerende være i stand til at afspejle deres samtid og dens kompleksitet. Uden en forståelse for tidens paradokser er det ikke muligt at formidle relevant og aktuelt stof.   Det sikres ved at vælge studerende, der er på vej og viser en klar holdning til deres omverden. Og det styrkes

ved at komme ind på en afdeling med en bred skare af gæstelærere, der mestrer deres metier. Fagområdet inddrager et etisk aspekt både i forhold til de fortællinger, der bliver skabt, og det store ansvar for ressourcerne, der følger med at designe til industriel produktion.


52

Industrielt Design / Mode / Tekstil

Institut for Produktdesign

Industrielt Design:

Marieke Amalieh Bülow

53

Industrielt Design / Mode / Tekstil

Niels Grubak Iversen Sabine M. S. Knudsen Kristian Lindhardt Nørhave Philippe Schlesser Kenneth Weigelt

Mode:

Katrine Hedegaard Pernille Horst Christel Thue Høgsted Nicholas Nybro Jensen Vigdis Johnsen Emma Jorn Mia Kappelgaard Lauridsen Stine Mørkholt

Tekstil:

Julia Berger Magnhild Evenseth Disington Kerstin Bro Egelund Tine Nordahl Grosen Nora Olafsdatter Krogh

Designskolen Kolding, Danmark


Marieke Amalieh Bülow

54

mariekebulow@gmail.com +45 2372 0320

www.whitesundayshop.com

Industrielt Design

55

Projektet tager udgangspunkt i dementes særlige behov og verden, der ofte er præget af stor frustration. Med titlen Gyldne øjeblikke sigtes mod at skabe positive oplevelser for demente mænd. Med den klassiske høvlebænk som omdrejningspunkt har Bülow udviklet en række aktiviteter med vægt på det visuelle og taktile og dét at være sammen. Både plejepersonalet og familien mangler ofte en aktivitet, som de kan være sammen med den demente om. Aktiviteterne, fx ”reparation” af træsko i forskellige materialer, er et lille gøremål, der vækker sanserne til live.

3/

1/ Træsko detalje 2/ Træsko samlet 3/ Træsko skilt ad 4/ Træsko detalje 1/

2/

4/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Niels Grubak Iversen

niels@grubakdesign.com +45 2226 5832

www.nielsgrubak.com

Industrielt Design

56

57

Afgangsprojetet er en spisebordspendel, der er udviklet med den moderne LED teknologi for øje. LED eller diodelys har meget lavt energiforbrug samt en ekstrem lang levetid på 50.000-100.000 timer sammenlignet med den klassiske glødepæres gennemsnitlige 1600 timer. Designmæssigt ligger udfordringen i, at lampen skal udformes på en anden måde end til gløde- og sparepærer. Lampen er udført i aluminium og plast, og dioderne er placeret, så de lyser indad og ikke som normalt udad.

2/

1/2/ Turbinelampe 3/ Turbinelampe scenario Tak til / Louis Poulsen Lighting

1/

3/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Sabine M. S. Knudsen

58

stougaardk@gmail.com +45 2395 7682

www.stougaardk.dk

Industrielt Design

59

Lysterapi er gavnlig for såvel mennesker, der lider af vinterdepressioner, som alle os andre, der higer efter lys i årets mørke måneder. Mange lysterapilamper lider dog af æstetisk at signalere ’sygdom’ med deres meget kliniske udtryk. Knudsen har sat sig for at løse dette problem, og resultatet, lampen Energy-Light, byder på en funktionel lysterapilampe, som er designet i et formsprog, der gør den anvendelig i en almindelig indretning, fx som lampe over spisebordet. Lysterapi til folket! 1/ Lyst bord 2/ Touch knap 3/ Lampe

2/

1/

3/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Kristian Lindhardt Nørhave

60

norhave@gmail.com +45 3150 7196

Industrielt Design

61

Afgangsprojektets omdrejningspunkt er offentlig transport i storbyen og ikke mindst kombinationen af cykel og bus. Konkret har Nørhave designet et cykelstativ samt nyindrettet en bus, så bussen er zoneopdelt med nem passage ind og ud for cyklisterne. Projektet inddrager ny teknologi, der allerede er implementeret visse steder, som gør det muligt at scanne/stemple ind og ud allerede ved stoppestedet, så man ikke tager andre passagerers tid. Et bud på en nem og bekvem kobling af folkesundhed og CO2-reduktion. 1/ 3D tegning 2/ Skitsemodel Tak til / Anders Thulin, Movia

1/

Projektet er sponsoreret af Kildemoes

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Philippe Schlesser

hello@plippo.com +352 621427555

www.plippo.com

62

Industrielt Design

63

Projektet Rest in Airports tager sit udgangspunkt i en situation, mange kender: Flyet er forsinket, og man skal bruge mange timer i lufthavnen. Man har brug for både at kunne opbevare bagagen sikkert og hvile sig, gerne liggende. Til det formål har Schlesser udviklet et magasin, der kan transformeres til en oppustelig madras med indbygget opbevaring til bagagen. Løsningen er billigere end et hotelværelse og byder på underholdning, mens man venter! 1/ Oppustelig lufthavnsmagasin

1/

3/

2/ Instruktioner 3/ Luftkanaler inde i madrassen 4/ Produktudvikling

Delay

zzz the inflatable airport magazine

read | entertain | sleep | keep luggage safe

3 delay

delay

2 delay

ZZ

ZZZ

5 delay

2Design: / Philippe Schlesser contact: hello@plippo.com date: 21. May, 2009

4/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Kenneth Weigelt

64

kenneth@weigeltdesign.com +45 6024 7585

www.weigeltdesign.com

Industrielt Design

65

Med udgangspunkt i hospitalsrummet har Weigelt i sit afgangsprojekt arbejdet med udvikling af et fjernsyn. Normalt er fjernsyn en del af livsstilsforbruget, hvor brugeren selv vælger efter smag og behag. Men der er også et businessto-business marked for tv til bl.a. hospitaler, hoteller og fly. Projektet sætter fokus på fjernsyn i denne specifikke hospitalskontekst, hvor kerneord for designeren er patientkomfort, personliggørelse og fleksibilitet. 1/ Hospital underholdnings-system til fremtidens patientstuer 2/ Fjernsyns projectionsenhed 3/ Retningsbestemt højtaler til lydisolation

1/

2/

3/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Katrine Hedegaard

66

katrine8hedegaard@gmail. com+45 2678 7348

Mode

67

Med projektet Faggoting Facts undersøges detaljer, linjer og snit i den klassiske skræddertradition. Med kollektionen udfordrer Hedegaard traditionelle konventioner inden for heremode og forarbejder nye og mere traditionelle materialer, såsom det nålestribede, til en kollektion med fokus på den håndværksmæssige forarbejdning. Inspirationen kommer fra temaer som det skulpturelle, kroppen og identiteten, og det underspillede og detaljen får en central rolle i kollektionen. 1/ Skræddersyet habitjakke 2/ Draperet overdel

2/

1/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Pernille “Pille” Horst

68

pille_h@yahoo.dk +45 2334 3292

pillepernille.wordpress.com

Mode

69

Projektet tager udgangspunkt i den virkelige figur Greta Molander (19082002), der var en festlig kvinde med både benzin og champagne i blodet. Molander var racerkører og vel at mærke én, der selv kunne reparere bilen. Når hun ikke var kørende, var hun en modebevidst kvinde med appetit på livet. I samtiden så man ikke mange kvinder, der mestrede denne dobbelthed af det maskuline og feminine, og dette har inspireret til en kollektion, der byder på humoristiske accessories samt en kærlighed til farver og håndarbejdsteknikker. 1/ Drivers sleeping glasses 2/ Gretas taske 3/ Process

3/ 1/

4/ Bubblegumrepairkit

2/

4/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Christel Thue Høgsted

70

info@christelthue.dk +45 2615 6055

www.christelthue.dk

Mode

71

Afgangsprojektet er en womenwear kollektion bestående af 7 silhuetter. Med udgangspunkt i dekonstruktion, sampling og den klassiske ”snydeeffekt” trompe l’oeil arbejder Høgsted med at skubbe til vores vante forestillinger om beklædning. Hvad der giver sig ud for at være ærmegab, er således blot pynt, nederdelen er sat direkte fast i jakkens foer, og jakkens ryg er dekonstrueret til kun at bestå af foret. Kollektionen er således en kopi af ”virkeligheden”, men i en forvrænget version. 1/ Pankalia skitse 2/ Pankalia ring 3/ Pankalia trenchcoat

1/

Tak til / Wolford, Boutique Kolding & EnFattersDatters

2/

3/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Nicholas Nybro Jensen

72

nybro-jensen@forum.dk +45 2889 0240

Mode

73

Kollektionen tager udgangspunkt i begrebet ’haute couture’, der er et fransk fænomen, som i sin essens handler om at skubbe grænser. I en dansk version kan dette oversættes til (kunst) håndværksmæssig kunnen, som vi har en lang tradition for at mestre. Med inspiration i dansk madkultur, det klassiske, højtbelagte smørrebrød, fortolker og transformerer Nicholas Nybro Jensen dansk gastronomi til en kollektion af beklædning og smykker i smukke naturmaterialer. 1/2/ Look 3 og 5 Foto / Thomas Cato Petersen Smykker / Kia Utzon-Frank Tak til / Kia Utzon-Frank, Thomas Cato Petersen, Oliver Tony, Christian Westphal, Flemming Sørensen & Lis Jeanette Hansen

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Vigdis Johnsen

74

vigdis@hotfriture.com +45 2633 6997

Mode

www.hotfriture.com

75

Med udgangspunkt i syv forskellige menneskelige stereotyper har Vigdis Johnsen udviklet The Dating Collection. Det historiefortællende og humoristiske univers dækker over så forskellige karakterer som The Sailor, hvis bluse er inspireret af en redningsbøje, The Bride, der bærer en stor brudekjole inspireret af en dekoreret flødeskumslagkage og endelig The Diner Waitress, der iført rulleskøjter serverer i en fedtet grillbar, selvom hun opfører sig, som om det var et langt finere sted. 1/ Hot Friture Foto / Peter Ravnsborg Tak til / Dan Roset

1/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Emma Jorn

76

emmajorn@emmajorn.dk +45 2446 0208

www.emmajorn.dk

Mode

77

Regntøj er normalt en praktisk foranstaltning, som vi bruger mere af nød end af lyst. Med inspiration fra japansk design har Emma Jorn sat sig for at vende vores forventning om regntøj på hovedet og skabe en skriggul regntøjskollektion med humor. Hvem har ikke altid drømt om at hygge sig sammen i regnvejret i en regnkappe til tre i stedet for at slås om den traditionelle paraply? Eller danse i græsset i en regnkjole? Jorns regntøj er et nyt bud på moderigtig beskyttelse med et glimt i øjet til mennesket i den urbane asfaltjungle. 1/ Trioregnjakke 2/ Regnnederdel Foto / Susanne Mertz Tak til / Ocean Rainwear, Weldan & Presenco

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Mia Kappelgaard Lauridsen

78

mia@enkvart.com +45 2874 1026

www.enkvart.com

Mode

79

Med udgangspunkt i fem silhuetter, der hver har sin dobbeltgænger, udforsker Kappelgaard kontrasten i forskellige materialer og ikke mindst, hvordan materialet influerer på det endelige udtryk. Der er anvendt materialer med så forskelligartede egenskaber som ’glow in the dark’, neongult vandafvisende og reflekterende tekstil. Fordi de to ens silhuetter fortolkes forskelligt gennem materialer, får man øje for materialets store betydning. 1/2/ Image 1 og 2 Foto / Sacha Maric Tak til / Sacha Maric, Ditte Lund Lassen, Scoop Models, Werkstette, Provider & Kopenhagen Fur

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Stine Mørkholt

80

stine@moerkholt.com +45 2068 6456

www.moerkholt.com

Mode

81

Afgangsprojektet er en kollektion med fokus på sommerfugle, der printes på forskellige tekstile kvaliteter. Nøgleordene har for Mørkholt været arbejdet med højteknologiske stoffer og deres reflekser, lys og transparens. Det er eksempelvis lykkedes Mørkholt at finde en måde at printe sommerfuglens dekorative mønster på læder close-up, som står i stærk kontrast, materiale- og detaljemæssigt, til silkechiffonen med de mange sommerfugle. Udover sommerfuglemotiverne byder kollektionen ligeledes på beklædning med påsatte kunstige negle. 1/ Kjole i silkevelour og vinger i reflekterende materiale 2/ Skindnederdel med print, jersey top og skindvest med neglebroderi Foto / Ólafur Haraldsson

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Julia-Elisabeth Berger

82

jullenberg@hotmail.com +45 4097 5149

Tekstil

83

Med kommuniktion via tekstile medier som omdrejningspunkt sætter JuliaElisabeth Berger med sit projekt fokus på både tekstilers fortællende aspekt og beskuerens involvering. Inspirationen kommer fra de klassiske Stilleben opstillinger, man kender fra historiske malerier. Men hvor de historiske malerier ofte har en form for budskab, vil Berger udforske den tekstile overflades evne til at fortælle gennem symboler, der rækker udover det rent æstetiske. 1/ Forandring 2/ Spor

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Magnhild Evenseth Disington

84

magnhild.disington@gmail.com +45 5053 4385

Tekstil

85

Projektet Deviated Evolution handler om at skabe ny identitet til bærbare elektroniske produkter via sanselige overflader. Gennem interviews med brugere konstaterede Magnhild Disington, at brugerne ikke har nogen særlig tilknytning til deres mobiltelefon, mp3 etc. udover den specifikke funktion/ teknologi, som det elektroniske produkt udfører. Med projektet ønsker hun at sætte fokus på begreber som sanselighed, taktilitet og affektionsværdi og overføre dem til nye bud på overflader til de elektroniske produkter. 1/ Water 2/ Fire 3/

3/ Air

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Kerstin Bro Egelund

86

Udgangspunktet for projektet er offentlige sygehuses venterum. Venteværelset er som regel det første, man møder, når man besøger et sygehus, men ofte er rummet en trist affære. Med ord som hjemlighed, nærhed og tryghed i fokus har Egelund designet et bud på en dekoration af venterummet, der gør ventetiden til en sanselig oplevelse. Vægdekorationen lader lysets bevægelse spille med og er et bud på brugernes ønske om mere hygge og nærvær i venteværelset, uden at den særlige kontekst - hospitalet - skjules.

kerstinegelund@hotmail.com +45 5121 7313

Tekstil

87

1/

1/ Skyggernes bevægelse over tid - 3 timelaps 2/ Dekorationen set fra siden

3/

3/ Close up 4/ Hele dekorationen

2/

4/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Tine Nordahl Grosen

88

nordahlgrosen@yahoo.com +45 2539 4755

Tekstil

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark

89

Afgangsprojektet er en rumlig installation, der har minder, spor og sanselighed som omdrejningspunkt. Grosen arbejder med at fryse øjeblikket ved fx at lave aftryk i vakuumplast af festskoene, der er smidt nonchalant i et hjørne. Eller ved at udfordre beskuerens fantasi og indlevelsesevne med en dug, der bærer erindringen om en fest som et fysisk aftryk af tallerkener, bestik og glas. Projektet viser, hvordan det tekstile medie kan byde på sanselige oplevelser, der vækker undren og sætter tanker i gang. 1/ Lampe

3/

2/ Tekstildug 3/ Stemning

2/

4/ Væglampe

1/

4/


Nora Olafsdatter Krogh

90

nora.krogh@sv.no +47 976 01 776

nonamimosa. carbonmade.com

Tekstil

91

Med udgangspunkt i udrydningstruede nordiske dyre- og plantearter har Nora Olafsdatter Krogh skabt en række tekstilprint tænkt til beklædning. Afgansprojektet sætter dermed fokus på en række sjældne dyre- og plantearter, der er mindst lige så dekorative som leopardprintet, der igen og igen tages op af modeverdenen. Printene er skaleret op eller ned, så den dekorative effekt fremhæves ved så forskellige dyr og planter som los, bulmeurt, sangcikade, duehøg og legeløvehale. 1/ Legeløvehale Leonurus cardiaca 2/ Los Lynx lynx

1/

2/

Institut for Produktdesign

Designskolen Kolding, Danmark


Platform6000

Designskolen Kolding, Danmark

92

93

Platform6000 og Büro Detours arbejder med byrumseksperimenter, som skaber nye rammer for musik, litteratur og kunst - kort sagt skubbe kulturen ud over scenekanten. Ved årets afgangsudstilling er de to grupper rykket ind på Trapholt, hvor de har bragt hele rummet i spil. Kubikmeter - ikke kvadratmeter, dikterer, hvad du kan opleve på udstillingen. Med ironisk distance og temaet Cargo tager udstillingen udgangspunkt i varen som kernebegreb, og der skabes en stemning af projekter, der er klar til at blive shippet ud i verden.

4

1 ID

ID

INDHOLD

2 IM

““““

Udsigt til udendørs areal

3 GRILL

Printet tæppe

4 MOTEX

Træ podier / isflager

Stillads

3

Proces display Transport kasser

1/ Grundplan

W

.dk

Klik

e mere

WW

en

gs

Tov værk

: på

i nd o

Tak til / Agtrup Savværk, Jørgen Helmersen

t raela st

Kolding · Kobbervej 16 · Tlf: 76 30 66 88

Solid partner til ægte Håndværk!

1

2

““““““““““““““““ ““““““““““““““““““““““

“““““““

“““““““

““““

““““““““““““““““““““““““““““““““““ ““““““““““““““““““““““““““““““““ 1/

“““““““““““““““““““““““““ ““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““““““““““““““““““““


Designskolen Kolding, Danmark

Tak

94

95

Tak /

Tak til: Morten Bender Adamsen Jacob Haagen Birch Mette Højgaard Jensen Ying Liu Ditte Lynnerup Olesen Rikke Otte Pedersen Karina Petersen Signe Rump Thorsen Laila Grøn Truelsen Caren Alexandra Weisleder Philip Adamsen Troels Emig Anne Grarup Emil Holtoug Nicolai Hvidberg Jørgensen Jakob Dunning Nils Koster Louise Ry Mathiasen Sabine Storm Qui Zhu Marieke Amalieh Bülow Niels Grubak Iversen Sabine M. S. Knudsen Kristian Lindhardt Nørhave Philippe Schlesser Kenneth Weigelt Katrine Hedegaard Pernille Horst Christel Thue Høgsted Nicholas Nybro Jensen Vigdis Johnsen Emma Jorn Mia Kappelgaard Lauridsen Stine Mørkholt Julia-Elisabeth Berger Magnhild Evenseth Disington Kerstin Bro Egelund Tine Nordahl Grosen Nora Olafsdatter Krogh

Stor tak til: Mette Strømgaard Dalby, Trapholt TOYATA-FONDEN


96

Ansvarlig: Elsebeth Gerner Nielsen Design og Layout: Kim Lange Tekst: Mette Strømgaard Dalby, Trapholt Foto: Jens Chr. Hansen Tryk: MV·Tryk A/S, Middelfart Bogbinding: JVM Bogbinderi A/S, Kolding Papir: 100 % Recycled Paper Cocoon Offset 120 g Cocoon Offset 300 g Sats: Bodoni Std, GT Konsulent: Ludvig Storm Fakta: Designskolen Kolding Ågade 10 DK-6000 Kolding www.designskolenkolding.dk © Designskolen Kolding ISBN: 978-87-90775-04-9

Afgang 2009  

Præsentationer af afgangsprojekter fra Designskolen Kolding 2009