Page 1

9

gode grunde til at elske elbilen


etrans er et brugerdrevet innovationsprojekt, der skal gøre elbiler og grøn transport til en kommerciel succes I et samarbejde mellem forskere, designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder udvikles forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi, indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne / miljøvenlige produkter


9

gode grunde til at elske elbilen


1

Elbiler gør os mindre syge - sender ingen udstødningsgasser ud i miljøet Forskerne er enige om, at forureningen fra konventionelle biler både koster sundhed og liv


2

Elbiler bruger lokal energi Vi er ikke afhængige af én energikilde, men kan hente strøm fra solen, vinden, bølgerne etc.


3

Uden elbiler kan vi ikke løse CO2-problemet Vejtransporten står for 94% af den samlede transport­ relaterede udledning, så ny teknologi er en nødvendighed


4

Elbilerne kan udnytte overskuddet fra vindmølleenergien og bruge den strøm, der produceres om natten Desuden kan den bruges som en tiltrængt batteribuffer for vindmølleenergien


5

Elbilen udnytter energien 3-4 gange bedre end de nuv脱rende benzin/dieselbiler Energieffektiviteten for el足biler er 85足95%, mens den for benzin/dieselbiler er 20足30%


6

Elbiler er dyre at købe, men billige at køre i Med markant færre sliddele end i konventionelle biler er der næsten ingen dyre reparationer


7

Den støjer ikke I den danske vejstøjstrategi fra 2003 fra Miljøstyrelsen er det forsigtigt vurderet, at 200­500 danskere hvert år dør for tidligt som følge af vejstøj


8

Elbilen tvinger os til at tænke biler på en anden måde Mange vil finde, det er det mindst attraktive ved bilen. I etrans tror vi, det er dens store potentiale: Det tiltrækker de ansvarlige. Og dem er der mange af: 58% af danskerne vil gerne aktivt ændre deres livsstil til gavn for klimaet (Interresearch for Concito 2009)


9

Elbilen er en realistisk mulighed for de fleste En elbil med en rækkevidde på 120 kilometer kan dække mellem 80% og 90% af danskernes dagligekørselsbehov i personbiler.


Og vi er på vej: Det er de såkaldte trendsættere, der er mest åbne for elbiler. Det segment af befolkningen, som er mest interesseret i elbilen som alternativ til en ben­ zin/dieselbil, er personer i aldersgruppen 30­39 år med bopæl i Region Hovedstaden, en forholdsvis lang uddannelsesbaggrund og en høj husstandsindkomst. (Dansk Elbil Allian­ ces undersøgelse 2009) På spørgsmålet ”Hvad bekymrer danskerne mest?” viste svarene, at klimaforandringer kommer ind på en førsteplads foran temaer som indvandring, terrorisme, arbejdsløshed og fnanskrise / Interresearchs undersøgelse for Concito 2009 På spørgsmålet ”Er danskerne villige til at ændre livsstil?” svarede 58%, at danskerne gerne aktivt vil ændre deres livsstil til gavn for klimaet, mens kun 22% siger decideret nej (Interresearchs undersøgelse for Concito 2009) Se mere på www.etrans.dk/ni_gode_grunde


9 gode grunde til at elske elbiler 1. udgave, 1. oplag 2010 Tekst: etrans Tegninger: Designstuderende Karina Bækkelund Andersen Udgivet af etransprojektet, Designskolen Kolding ISBN: 978­87­90775­18­6 Papir: Hello Silk Font: Helvetica Neue Trykt hos: Silkeborg Bogtryk © etrans, Designskolen Kolding All rights reserved: etrans, Designskolen Kolding Aagade 10, 6000 Kolding www.etrans.dk Fotografisk, mekanisk, digital eller anden form for gengivelse fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Copy­Dan og Under­ visningsministeriet. Enhver anden udnyttelse uden forlagets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er materiale til brug i anmeldelser og omtaler.

e

e

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid


9 gode grunde til at elske elbilen  
9 gode grunde til at elske elbilen  

9 gode grunde til at elske elbilen