Page 1

30. OKT. – 2. NOV.

KURSUS I NUDGING FOR UDDANNEDE DESIGNERE Design2innovate udbyder et kursus i nudging for uddannede designere, i forbindelse med DesignCamp2012 Nudge – design af positive adfærdsændringer


Nudging

Undervisere

Et nudge er et forsøg på at påvirke mennesker til at tage det rette valg – det rette for dem selv og det rette for vores fælles bedste. Spiser du af en mindre tallerken, spiser du mindre mad – det er et lille puf, et nudge, i den rigtige retning.

Kurset varetages af: —Andreas Maaløe Jespersen, forskningsassistent for ISSP – The Initiative for Science, Society and Policy. —Sille Krukow, koncept og visuel designer ved I NUDGE YOU.

Kurset giver dig en grundig introduktion til principperne bag udformningen af nudges og en metodisk tilgang til deres anvendelse i en designproces. Du kommer til at stifte bekendtskab med den psykologiske teori; hvordan den spiller ind over for adfærd, hvordan man kan ændre brugerens adfærd og hvordan disse indsigter kan give designere flere strenge at spille på til problemanalyse og opgaveudformning.

Tid & sted

Indhold —Teorien bag nudging —Eksempler på nudging —Metode til udvikling af nudges —Nudging som metode til adfærdsændrende design —Eksempler på nudging som metode til designudvikling —Argumentation i salgsøjemed og i forbindelse med præsentationer

Udbytte Som deltager på kurset får du en teoretisk indføring i begrebet nudging og en forståelse af, hvordan design kan bygges op ud fra principperne i nudging. Du får kendskab til og øvelse i at benytte den metodiske tilgang, der ligger bag udviklingen af nudges, der kan skabe adfærdsændrende design. Du bliver rustet til at stille den rette ”diagnose” på et problem og udvikle ”den rigtige løsning” – det rigtige nudge – på en bestemt udfordring.

Kurset finder sted fra tirsdag d. 30. Oktober til fredag d. 2. nov. 2012 kl. 9-17 på Designskolen Kolding, Ågade 10 i Kolding og er en del af aktiviteterne under DesignCamp2012 Nudge – adfærdsændrende design. Læs meget mere om DesignCamp2012 på designcamp2012.dskd.dk og på Facebook.

Pris: Kurset er gratis. Du betaler blot for forplejning, 200 kr. pr. dag. Prisen inkluderer formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost. Der er krav til deltagerdokumentation m.m. Se detaljer på: design2innovate. dk/kalender/nudgekursus

Tilmelding Tilmeld dig på www.design2innovate.dk/ kalender/nudgekursus senest mandag den 1. oktober 2012. For yderligere information kontakt designkoordinator Karen Feder kaf@dskd.dk. Læs meget mere om Nudging og indholdet på kurset her: design2innovate.dk/ kalender/nudgekursus

designcamp2012-nudge-efteruddannelse-af-designere  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you