365 - Materiale– og overflade innovationer

Page 1

ARTIKEL AF BIRGIT TARP

ÆSTETIK

MATERIALE- OG OVERFLADEINNOVATIONER

- bringer variation og overraskelse ind i design Sanserne udfordres, når nye materialer eller overraskende materialekombinationer sammenflettes i moderne møbelog brugskunstdesign. Formsproget er i disse sæsoner mere samstemmende. Trenden er overvejende den afrundede silhuet, men med materialerne forholder det sig ganske anderledes. Der er masser af kreativitet i materialeeksperimenteringen og i særdeleshed i nye kombinationer og strukturer bestående af en eller flere materialer samlet i et enkeltstående design. Design har med fornyet overflade- og materialefokus fået et stærkere særkende og en attitude, der til tider kan sidestilles med et kunstværk, der påberåber sig ekstra opmærksomhed og fylder mere i sine omgivelser end tidligere.


Der eksperimenteres og udvælges

Nyt omfattende materialebibliotek

særdeles bredspektret med forskel­

I jagten på indsigt og inspiration til nye materialer og disses egenskaber har der

lige materialer, som bibringer variati-

siden årsskiftet været en ny og unik mulighed for at dykke dybere ned i de uanede

on i overflader og strukturer for tiden.

muligheder, der findes, og som konstant videreudvikles inden for materialer. I 2015

Denne vekselvirkning af materialeud-

åbnede Københavns Erhvervsakademi, KEA, en helt enestående samling med deres

tryk bidrager til en bred vifte af forny-

Material Design Lab i Guldsmedegade i København. Materialebibliotektet har til for-

ede muligheder; herunder også for at

mål at udvikle og formidle viden om bæredygtighed og innovation inden for både

arbejde nytænkende med selve sam-

produktion og materialer. Samlingen indeholder foruden grundmaterialer også et

mensætningen af møbler og stilarter.

laboratorium, hvor tests og udviklingsforsøg afprøves. I samarbejde med Material

I det enkelte møbel eller design­objekt

Connexion bydes på 1.500 fysiske materialeprøver og en digital database med hele

ses ofte anvendelsen af flere mate­

7.500 materialeprøver.

rialer eller varierede bearbejdninger i

De forskellige prøver har ikke et navn, men til gengæld et referencenummer, som man

samme materiale. Der er dog fortsat

søger på i den konstant voksende online-database. Både KEA-studerende og med-

langt imellem nye materialepræsenta­

lemsvirksomheder har fri adgang til Material Connexion, hvis hovedsæde er placeret i

tioner hos størstedelen af de veletable­

New York. Oplysningerne om producenterne videregives, ligesom producenterne kun

rede designvirksomheder. Disse erstat-

er repræsenteret, hvis de er tilgængelige i kommerciel henseende. Kun materialer, der

ter ofte mønstre og prints med stærke

er nyudviklede og stemples som unikke, optages i databasen.

og tydelige mix af overflader og de mere velkendte materialers efterbehandlingsmuligheder. Den eksperimenterende, designmæssige tankegang om, at den raffinerede indretningsløsning skabes gennem leg og mod via nye materialer, gør indretnings­ projekterne mere kreativt udfordrende end dengang, sofagrupperne flød sammen i sammenhæng­ ende og gentagne polstrede universer. Der findes et væld af legende og mo­ dige designere, materiale­ producenter og produktudviklere, som tilvejebringer helt nye muligheder inden for design gennem deres materiale- og overflade­

For at overskueliggøre de mange materialer er disse opdelt i følgende kategorier: Polymers/plastic, naturals, metals, glass, process, ceramics, cement-based og carbon-based. Man kan indkredse sin søgning yderligere, da hvert materialekort er påført certificeringer i følgende kategorier: Compostable, Easily recyclable, Low carbon footprint, Recycled content, Renewable content, Low toxicity, Biodegradable og Lightweight.

innovationer. Det kan dog være svært at holde sig kontinuerligt opda­ teret

I den omfattende og samtidig brugervenlige samling søger man materialerne efter

på de nyeste materialer, sætte sig ind

varierede kategorier og får nemt dybdegående indblik i deres karakteristika såsom

i anvendelsesmulighederne og finde

selve materialeindholdet, udviklingsprocessen, producenten og certificeringer, ligesom

potentielle leverandører, når man som

man også kan få informationer om, hvorvidt materialerne kan transporteres og fragtes

designer og producent har mindre og

i eller uden for Europa. Material Design Lab er således en unik mulighed for at finde

mindre tid til kollektionsudvikling. Man

massevis af nye kommercielle materialer samlet på et sted.

kan komme langt med inspirations­ ture til designmetropoler, messer og

Design med materialer og overflader i centrum

design­ uger, men det er tidskrævende

Det er ikke altid tilstrækkeligt at have en liste med innovative materialer, man kan pro-

og ikke nødvendigvis materialespecifik

duktudvikle ud fra. Til tider er det også fordelagtigt med eksemplificeringer af, hvordan

input, man får med sig hjem. Der findes

man kan udnytte et helt nyt materiale eller en ny overfladetype. Derfor er det vigtigt at

nu et alternativ, som er lettilgængeligt,

blive inspireret fra deciderede produktdesign, hvori materialeeksperimentering er cen-

og som forhåbentligt kan bane vej for

tralt. Oven på en række messer, designevents, udstillinger, konstant research inden for

hidtil usete udtryk gennem helt nye

designfeltet og et besøg på Material Design Lab kommer her en række håndgribelige

materialer og overflader.

design, der på hver sin måde tager fat i nytænkning ud fra netop materialer og overflader.

»

TID & TENDENSER · NO. 03 2015

61


MATERIALE- OG OVERFLADEINNOVATIONER

»

Ny teknologi: 3D-print på tekstil / Studio Andreea Mandrescu Ltd. (præsenteret i Material Design Lab) En ny teknologi inden for 3D-print på tekstile materialer præsenteres i Material Design Lab. Materialet er tredimensionelt og har en gummistruktur, der er lidt tung og samtidig meget robust. Det minder en smule om flock-print, og det kan være indlagt med en række forskellige materialer såsom læder, finer og tekstiler ved anvendelse af intarsia og indlægsteknik. Gummiet kan være tykt eller tyndt, gennemsigtigt eller mat og gjort i alle farver, her­under fluorescerende, guld, sølv og kobber. Materialet kan tilpasses til enhver mønsterbeklædningsgenstand og kan anvendes på en række forskellige basismaterialer såsom silke, uld, lycra og ruskind. Alle design kan efterligne ethvert todimensionelt mønster i tredimensionelt gummi.

62


Skitselignende formsprog / Markus Johansson Design Studio » Loop Chair er inspireret af afvigelsen i sindet. Den er et resultat af tankerne, som vandrer omkring forestillingen af en stol, og selve materialet danner formsproget, som var det nærmest en skitse. Denne abstrakte og symbolske tilgang tilføjer værdier som udtryksfuldhed, dynamik, sjov og fantasi til den nye stol, som trods sit tøjdyrslignende udseende faktisk er en funktionel stol. Stolen er både komfortabel, holdbar og modstandsdygtig over for ydre vejrforhold og nem at rengøre; faktorer, som gør den velegnet til mange projekter. Loop Chair er et eksperimentelt projekt, der sigter mod at udforske nye måder at arbejde på, samt det at få kendskab til nye materialer. Især sidstnævnte var i fokus og har bibragt mere viden om glasfiber og kapaciteten af denne i armeret plast, som let kan moduleres til komplekse former. Fiberglasset, kombineret med 3D-print-teknologi, kan tilvejebringe en udvikling af stærke letvægtsproto­typer, som nemt kan overføres til industriel produktion.

Æstetiske metal- og papirkollektioner / Ober

»

Nysgerrighed efter udvikling og sammensætningen af strukturer er åbenlys i de to interiøroverflade-kollektioner fra Ober. Under design­ ugen i Milano blev henholdsvis Metal, der er en kollektion af dekorative metal-laminerede paneler, og Color, der er dekorative papir-laminerede paneler, præsenteret. Begge kollektioner er designet af Patrick Norguet og er resultatet af et banebrydende arbejde med at udvikle fine reliefmønstre, hvor lyset sublimerer materialet. Innovationen ligger i mangfoldigheden af nye, arkitektoniske relieffer inspireret af geometri og kodeuniverser. Mere end halvandet år har de mangefacetterede kollektioner været under udvikling, og resultatet er 30 vidt forskellige overflader med en finish, der spænder fra subtil og elegant over børstet, skinnende og ru til poleret og mat. Alle sammen er skabt gennem helt nye teknikker, som er udviklet netop til dette projekt. Kollektionerne er tilpasset farverne i den moderne boligindretning. De 30 overflader kan bruges til akustiske lofter, som fliser og som væg­ beklædning. En overfladenyhed der giver nye æstetiske muligheder for arkitekter, designere og produktudviklere.

TID & TENDENSER · NO. 03 2015

»

63


MATERIALE- OG OVERFLADEINNOVATIONER

Formbare træpaneler / Wood-Skin®

»

I et samarbejde mellem MIT Self-Assembly Lab og Wood-Skin® så en revolutionerende type møbler dagens lys under Salone del Mobile i Milano i 2015. Wood-Skin® er et nyt, yderst formbart, materiale udført af træ og nylon. Det er enormt stærkt og kan bruges til både indendørs og udendørs produkt­design. Materialet er allerede i produktion, og det er fuldt tilpasseligt til ethvert projekt. Træpanelerne frembringer en helt ny kategori af møbler, der er fleksible, kan forvandles fra et udtryk til et andet og rummer en bred vifte af anvendelsesmuligheder. De består af en indlejret nylontekstil-kerne og har en omsluttende ramme af træ. Wood-Skin® er designet af Gianluca Lo Presti, Susanna Todeschini, Giulio Masotti og Stefano Baruffaldi.

Genbrugsproduktion med socialt ansvar / Net-Works (præsenteret i Material Design Lab)

»

Genanvendelse af materialer er for alvor kommet i fokus verden over. Der findes masser af eksempler på projekter, hvor velkendte materialer og effekter bearbejdes og bruges på ny. Et af disse projekter er båret af 100 procent genvendelige fiskenet indsamlet fra havet på Filippinerne. Net-Works hedder projektet, der er et samarbejde mellem tæppeflise-producenten Interface og Zoological Society of London (ZSL). De ønsker at sætte fokus på det voksende miljøproblem, hvor kasserede fiskenet i nogle af verdens fattigste kystsamfund skaber ubalance i økosystemet og derved truer fiskernes levebrød. De kasserede fiskenet bestående af polyamid og nylon indsamles og renses af de fattige fiskere, der sælger dem til Interface. Nettene recirkuleres og derved skabes nye nylontæppefibre, der efter behandling fremstår bløde, har en uldlignende struktur og kan anvendes til både tæpper og puder. Der er skabt to tæppe­flisekollektioner, som føres i otte farver.

64


Bæredygtigt glas / Studio Ineke » van der Werff Keramiker og designer Ineke van der Werff har i sit analytiske arbejde med projektet Single Glass undersøgt nye anvendelsesmuligheder

med

glas­

affald. Til projektet har hun samarbejdet med Maltha Glasrecycling, der indsamler glasaffald og forarbejder det til nye råvarer og halvfabrikata. I sit forskningsarbejde arbejdede Ineke Van der Werff med glas, der var så forurenet, med blandt andet keramik og metalpartikler, at det næsten var umuligt at konvertere til et højkvalitetsmate­ riale. Hun formåede dog at udvikle en porcelænsemalje af det forurenede glas. Under Salone del Mobile i Milano i 2015 blev det endelige produkt præsenteret og havde til formål at demonstrere de mange muligheder, som glas- og keramikindustrien har med det nye materiale.

Genbrugstæpper som nye dekorationsobjekter / We Make Carpets

»

We Make Carpets laver ikke tæpper, som vi normalt kender dem. De er hverken bløde eller til at gå på. Tæpperne er ikke funktionelle, men fascinerende at kigge på. Det ligner et tæppe på afstand, men hvis man kommer helt tæt på, bliver tæppernes hemmelighed afsløret, og man kan se, hvad de egentlig er lavet af. We Make Carpets lægger en dyd i at gøre forbrugerne bevidste om, at almindelige produkter såsom tøjklemmer, opvaskesvampe, sugerør og plastikbestik kan bruges til andet end deres traditionelle anvendelse. We Make Carpets arbejder intuitivt. Alle tæpper skabes på samme måde: Naturligt. Der er ikke noget design, men alle tæpper har en vis symmetri i sig. Materialet, placeringen og størrelsen er planlagt fra starten, derudover er det kun fantasien, som sætter grænserne for slutresultatet. Forbløffelsen i tæpperne berører materialet. Og det er, hvad det handler om for We Make Carpets. Intentionen er at give folk et nyt syn på hverdagsobjekter, der ofte tages for givet.

TID & TENDENSER · NO. 03 2015

65


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.