MånedsAvisen - Maj - 2022

Page 1

MÅNEDSAVISEN

Maj 2022 3. årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Foto Marianne Tolstrup

Gudmekongens Land

Hesselager

Fælles energiløsninger? Landsbyklyngen kalder til møde

Formanden takker af efter 48 år

Læs mere på side 2

Læs mere på side 4

MÅNEDSAVIS -for Gudmekongens Land & Skårup!

Gudbjerg:

Et fællesskab med fokus på børnene

Læs mere side 3

Fotograf: Marianne Tolstrup

Vinho Regional Lisboa • Portugal Colossal Reserva, Dette er smuk grillvin, men den fungerer nydeligt til mange maskuline stegeretter. Serveres ved 16-18°

DagliBrugsen Gudbjerg ”DIN VINHANDEL”

Teglværksvej 3 · 5892 Gudbjerg Sydfyn · Tlf. 62 25 17 07 · Åben 7-20

– med en kæphest fra Højlund Mølle VI HENTER DIN PLÆNEKLIPPER!

KØB DIN ROBOTPLÆNEKLIPPER HOS OS OG VI SØRGER FOR INSTALLATION Tilbuddet glæder i maj 2022

120

FIS & BALLADE

Inkl. cykler og scootere!

2 flaske

00

hojlund.dk | Tlf.: 62 25 11 36

DIT LOKALE ALT-TILHAVEN VÆRKSTED!

PRIS: 1500,- FOR OP TIL 1000 M²

SPAR 20% PÅ UDVALGTE CYKLER KOM OG SE VORES UDVALG AF EL-CYKLER FIND OS HER: Landevejen 202, 5874 Hesselager 62252491 | printzlau@5874.dk

GUDBJERG | Ørbækvej 268A | 5892 Gudbjerg ÅBNINGSTIDER | Hverdage 09.00-17.30 | Lørdage 09.00-14.00


2

MÅNEDSAVISEN

3. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Leder

Jeg vil starte med at rose foreningen GudmeKongens Land for at tage initiativ til et møde om områdets fremtidige energiforsyning. Ud over at emnet er højaktuelt, og at det er presserende at finde løsninger på den usikre leverance og de uforudsigelige priser, ser vi også her et godt eksempel på, hvad et landsbyfællesskab kan bruges til. Jeg håber at rigtig mange finder vej til et spændende og inspirerende møde, og at nogen tager handsken op og finder bæredygtige løsninger. Andelsbevægelsen har ikke levet forgæves. At udvikle gennem fælles løsninger har for længst bevist sit værd. Vi der har valgt at leve på landet har også valgt at leve med, at intet kommer af sig selv. Vi er hver især nødt til at gøre en indsats for skabe og bevare det gode liv også når det gælder helt fundamentale fornødenheder. Det har til gengæld den positive sideeffekt, at det skaber social kapital og livskvalitet gennem fællesskab.

Stigende MÅNEDSAVIS energipriser kalder på handling -for Gudmekongens Land & Skårup!

nem forstærkning af de fem styrkepositioner: Natur, Kultur, Turisme, Uddannelse og Det Maritime. Naturen blev fremlagt som kommunens stærkeste brand. Opgaven var at give bud på såkaldte signaturprojekter, som skulle understøtte de fem styrkepositioner. Det er ikke svært for os der bor her, at få øje på landdistrikternes potentialer i forhold til disse fem styrkepositioner. Og samtidig kan vi også øjne oplagte fordele for os i styrkelsen af disse positioner. Men det er heller ikke svært at forudse, at vi selv skal række ud, hvis vi vil være med på vognen. Og det skal så være min opfordring til landsbyklyngen. Jeg er sikker på at mange sidder med ideer til, hvordan vi kan komme tættere på naturen, tiltrække flere turister, udnytte vores nærhed til vandet, formidle god kultur eller skabe muligheder for unge, som f.eks ønsker en erhversuddannelse.

Jeg var til borgermøde i Svendborg d. 28.4. Emnet var udviklingsplaner gen-

Det er sikkert ikke gået nogen forbi, at udgifterne til opvarmning af vores boliger nærmest er eksploderet, især hvis man har gasfyr, og det har vi en del af i Landsbyklyngen. Mange har sikkert også spurgt sig selv hvad man kan gøre i denne situation?

somhed omkring varmepumper – skal man selv ud og investere i en varmepumpe, eller kan man få en varmepumpe på abonnement? Og er det muligt at lave en individuel eller kollektiv løsning? De kommer Nærvarme Danmark og gør os klogere på.

Skal man lave klimaforbedringer i egen bolig og/eller udskifte gasfyret og kan man gøre udskiftningen af gasfyret billigere, hvis der laves en eller anden form for kollektiv varmeløsning i lokalområdet?

Men meget peget på, at der kan være store økonomiske og samfundsmæssige fordele ved at lave kollektive fjernvarmeløsninger. Derfor kommer Dansk Fjernvarme Projektselskab og fortælle om, hvordan man kan etablere lokale fjernvarmeløsninger.

Alle disse spørgsmål forsøger vi at få svar på med Landsbyklyngens Energimøde den 30. maj. kl. 19.00 i Phønix Tag Arena i Gudme På energimødet vil der være mulighed for at hører om, hvordan man kan energioptimere sig egen bolig og hvilke tilskudsmuligheder der er hertil med oplæg fra Energistyrelsen rådgivningstjeneste – SparEnergi. Der er også stor opmærk-

Vi kan, hvis vi vil. Pia Skovshoved

Energisituationen kræver handling! Landsbyklyngen Gudmekongens Land inviterer til Energimøde i Phønix Tag Arena i Gudme

mandag den 30. maj kl. 19.00 På mødet vil der være oplæg fra: Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi - hvordan kan man energioptimere egen bolig Nærvarme Danmark - kollektive eller individuelle nærvarmeløsninger via varmepumper - varmepumper på abonnement Dansk Fjernvarme Projektselskab - Mulighederne for at lave fjernvarme projekter i området

Tilmelding til mødet: gustenhoff.vest@gmail.com senest 27. maj. - husk at angive, hvor mange der deltager i mødet

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

MÅNEDSAVIS

Udgiver: MånedsAvisen udgives af forening MånedsAvisen Gud-for Gudmekongens Land & Skårup! mekongens Land. Ansvarshavende redaktør Pia Skovshoved Østergade 34 5874 Hesselager Tryk OTM Avistryk, Ikast Oplag 7100

Landsbyklyngen Gudmekongens Land Foto Marianne Tolstrup

Lokalt møde om fremtidige energiløsninger.

Én ting er sikkert. Der skal nye løsninger til, og det skal gå hurtigt. I Landsbyklyngen Gudmekongens Land sidder vi ikke på hænderne. Vi sætter en proces i gang med et møde, hvor vi forhåbentlig kan blive inspireret til at finde fælles løsninger på et akut problem. Vi har for en sikkerheds skyld lejet

Første ordinære Generalforsamling i…

MÅNEDSAVISEN - for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

…blev afholdt d. 21. april 2022. Det var ikke det store tilløbsstykke, men der var de personer til stede, som gjorde det muligt at gennemføre generalforsamlingen. Nyt bestyrelsesmedlem

Jens Peter Jacobsen, repræsentant fra Gudmekongens Land

ca. 60.000 kr., som må siges at være flot. Her skylder vi nok at bemærke, at kommunalvalget indbragte en del annoncekroner, som vi ikke kan regne med i de næste par år..

spaltepladsen er annoncer, og det er en god balance. Vi ser det stadig som en gensidig god idè, at vi udkommer sammen med Den Lille Avis, Sydfyn. Alt i alt er MånedsAvisen stadig en god historie, som lever i bedste velgående, og en tilfreds generalforsamling kunne ønske god vind fremover. red

MÅNEDSAVIS

Seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, og den sidste post blev besat af Anette Dalmose fra Oure. Således består bestyrelsen nu af:

Benthe Hjorth Christiansen, formand Per Skaarup Rasmussen, næstformand Lars Storgaard, sekretær Mogens Stampe, redaktionen Pia Skovshoved, redaktionen

MÅNEDSAVISEN

os ind i den lille hal i Gudme, for vi forventer at mange af vores klyngeborgere mærker de stigende energipriser i dagligdagen, og derfor har brug for at blive klogere på nye energiløsninger. Vi glæder os til at se jer mandag d. 30.5.2022 kl. 19 i Phønix Tag Arena, Gudme. Husk at tilmelde dig til gustenhoff. vest@gmail.com

Anette Dalmose, medlem

Jeanette Jørgensen Stengaard er udpeget som kasserer uden for bestyrelse

-for GudmekongensBeretningen Land &somSkårup! Beretningen, blev holdt i Regnskab og budget

Avisens indtægter kommer udelukkende fra annoncører. På nær det grafiske arbejde og trykningen løftes alle opgaver af frivillige. Første regnskabsperiode løber fra 1.4.21 – 31.12.21. Regnskabet udviste et overskud på

fire afdelinger kunne fortælle om en stadig stigende interesse for avisen, både fra læsere og annoncører. Vi overvejer en udvidelse af sidetallet, og vil forsøge at knytte flere faste skribenter til avisen. Annoncørerne er velvillige, også selvom vi måtte hæve priserne med 10% fra årsskiftet. Ca. 1/3 af

MånedsAvisen udkommer den første tirsdag i hver måned og distribueres i Landsbyklyngen Gudmekongens Land

Indleveringsfrister til annoncører

Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt. Avisen påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. Avisen forbeholder sig ret til at flytte eventuelle særplaceringer såfremt produktionen kræver det. Avisen påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar for annoncer, som ved evt. misforståelse ikke er medtaget i bladet. Se elektroniske udgaver af avisen på www.DenLilleAvis.dk Direkte link: https://issuu.com/denlilleavis2019

Korrekturannoncer: Senest tirsdag d. 24. maj Færdige annoncer: Senest tirsdag d. 24. maj Rubrikannoncer: Senest tirsdag d. 24. maj Ansvarshavende redaktør Grafik/produktion Pia Skovshoved Stefan Harboe Andersen Tlf. 2463 8183 redaktion@maanedsavisen.dk dtp@DenLilleAvis.dk

Annoncer sendes til redaktion@maanedsavisen.dk


Gudmekongens Land

Maj 2022

3

Tilbud til børnefamilier i Gudmekongens Land SOS – SPIS OG SKRID

I en travl hverdag kan det være svært at presse sociale aktiviteter ind for børnefamilierne. Men alle skal jo have aftensmad, så hvorfor ikke kombinere det? Torsdag d. 21. april var der fuldt hus i det lille grå klubhus på boldbanerne i Gudbjerg. Gudbjerg Legestue holdt ”SOS – spis og skrid” med 30 deltagere. Fællesspisning i børnehøjde, hvor man kan komme og lege inden maden, spise dejlig børnevenlig mad sammen med andre lokale børnefamilier, og smutte fra opvasken, når ungerne er trætte. Inden maden nød forældre og børn solen udendørs, mens der blev spillet bold, leget i sandet og snakket. Klokken 17.30 blev der serveret børnevenlig mad i form af bland-selv-pastasalat med diverse grønt, dressing, kyl-

lingelår og flutes. Tilbuddet kostede 60 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn over 1 år. Tilbuddet er et af mange kommende fra Gudbjerg Legestue.

STIFTET AF LOKALE MØDRE

Gudbjerg Legestue blev stiftet tilbage i januar af tre lokale mødre: Rikke Møller Mortensen, Lisette Krogh Andersen og Julie Reimer Christiansen. Siden er Tascha Brandt Schøsler også indtrådt i styregruppen. Tilsammen har de 8 børn i alderen 0-8 år, og et fælles ønske om at fremme fællesskabet for børnene og deres forældre i Gudmekongens Land. Derfor startede de legestuen op, som et tilbud for barslende forældre og hjemmepassere i området. Interessen var stor, og kort tid efter havde de 60 medlemmer i deres Facebook-gruppe.

Hver onsdag klokken 9 åbner de dørene i klubhuset, hvor der er kaffe på kanden, puslebord, krea-ting, legetøj - og ofte hjemmebagte boller eller kage. Børnene leger sammen, mens forældrene snakker. For det meste er der fri leg, men af og til er der også arrangeret ekstraordinære begivenheder, som f.eks. fastelavn og påskeægsjagt. Det koster 20 kr. pr. familie at deltage i legestuen om onsdagen, og legestuen lukker klokken 12.00. Legestuen er en del af Gudbjerg Idrætsforening.

STORE FREMTIDSPLANER

3 ud af 4 af mødrene i styregruppen er flyttet til Gudmekongens Land de seneste år. Blandt legestuens brugere opleves også de mange tilflyttere, som i skyggen af corona, har haft svært ved at lære andre fra området at kende. Legestuens håb for fremtiden er at kunne udvide til at være en større børneklub, som kan samle Gudmekongens Lands mange børnefamilier på tværs af alder, og de har allerede mange idéer i støbeskeen. På tapetet

er blandt andet et samarbejde med Gudme Bibliotek, bålhygge med snobrød, byfest i børnehøjde, flere fællesspisninger, udflugter, kreative workshops, halloween og meget, meget mere.

Er man interesseret i at deltage i arrangementerne kan man følge med i legestuens Facebook-gruppe ”Legestue i Gudbjerg”. Tekst Julie Reimer Christiansen Foto Marianne Tolstrup


4

MÅNEDSAVISEN

3. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Elo takker af efter 48 år på formandsposten i Hesselager Vandværk MÅNEDSAVIS -for Gudmekongens Land & Skårup!

Foto Marianne Tolstrup

Lørdag d. 21.maj holder Hesselager Vandværk åbent for andelshaverne i en helt særlig anledning. Vandværket har skiftet formand, og det ville under normale omstændigheder gå relativt upåagtet hen. Men i dette tilfælde drejer det sig om Elo Nellemann, som efter 48 år på posten som formand nu overdrager nøglen til Jesper Madsen. 48 år er næsten 2 generationer, og der er sket mangt og meget med vandforsyningen i Hesselager eller rettere sagt i Ny Hesselager siden Elo Nellemann d. 10. april 1973 i en alder af 31 år overtog formandsposten efter sin far Oscar Nellemann.

Hesselager Vandværk

hed dengang Hesselager Stationsbys Vandværk og lå på Højdevej. Vandværket forsynede de huse, der lå i den del af byen, som blev betegnet

som Ny Hesselager. Det var der, hvor stationen og forretningerne lå, hvilket vi stadig kan ane lidt af. Den gamle del af byen, blev forsynet af Hesselager Kirkebys Vandværk, som ligger på Vandværksvej. Sådan er det stadig den dag i dag med den ene forskel, at Stationsbyens Vandværk er flyttet til Langgade. I 2013 indviede Hesselager Vandværk et nyt vandværk, som på det tidspunkt var blandt landets mest moderne bl.a. fordi det var forsynet med lukkede tanke. Digital overvågning gjorde livet lettere for vandværksformanden, som nu kunne sidde hjemme og forsikre sig om, at alt var i orden. De første spæde planer om et nyt vandværk startede i 1994, men blev hurtigt skrinlagt. I 2007 søgte vandværket om en placering ved Stokkebækken, men dette blev afvist

af naturklagenævnet. I 2010 blev det dog nødvendigt at sætte fart i planerne om et nyt vandværk, da vandværket på Højdevej blev lukket pga forurening i en rentvandsbeholder. Grunden på Langgade 26 var ejet af den nye formand Jesper Madsen, som solgte til vandværket. Og med 3 mio. opsparede kroner gik det nye projekt i gang. Det samlede projekt kom til at koste 7 mio. kroner

Elo Nellemann

var Elinstallatør i sit arbejdsliv, og har lagt mange frivillige timer i vandværket. Elos store interesse for vandforsyning gjorde, at han fra 1997 og 10 år frem var formand for Fynske Vandværker, og fra 1997 – 2000 næstformand i ”Danmarks Private Vandværker”. Elo er uden tvivl en erfaren kapacitet på området, og denne viden og erfaring kom vandværkets andelshavere, da det nye vandværk skulle etableres. 48 år er ikke forløbet uden bump på vejen. I 1973 var vandværket truet af en dårlig økonomi, som fulgte i kølvandet på en dyr reno-

Hesselager Vandværk Åbent Vandværk lørdag 21.maj 2022 kl.10 – 14 Elo Nellemann har efter 48 års bestyrelsesarbejde overdraget formandsposten til Jesper Madsen og i den anledning vil bestyrelsen invitere forbrugerne til åbent vandværk. Få indblik i hvordan et moderne vandværk drives og Elo vil være tilstede og fortælle lidt om vejen til et moderne vandværk. Der vil være lidt godt til ganen, tilmelding ikke nødvendig. Venlig hilsen Bestyrelsen

Rent vand for fremtiden

vering. Bestyrelsen fik dog rettet op på tingene, og Elo ser med stolthed tilbage på, at et underskud på 100.000 blev vendt til et overskud på 118.000 i løbet af Elos første 10 år på posten.

med at vandmålingerne bliver bedre til at afsløre flere forurenende stoffer. Elo kan dog indtil videre berette målinger, som ligger pænt på den rigtige side af grænseværdierne.

Elo er ikke i tvivl om, at nutidens største udfordring er at undgå forurening af drikkevandet. Nedsivning af giftstoffer er en stadig trussel mod rent vand, samtidig

Elo fremhæver at han i dag oplever en meget aktiv bestyrelse, som forstår at løfte i flok. Tidligere har Elo stået meget alene med opgaverne, og han sætter stor pris på, at

opgaverne nu løses mere i fællesskab.

Ny mand på posten

Elo har overdraget nøglerne til Jesper Madsen, som også er El-installatør og som bor lige overfor vandværket. Men Elo har ikke helt sluppet tøjlerne. Han tager sig af regnskabet samtidig med, at han hjælper Jesper i gang. Red.


Gudmekongens Land

Maj 2022

Østergade 66 · 5874 Hesselager · Åbningstider: Man.- fre. 7-20 - Lør. 7-20 - Søn. 7-20

5


6

MÅNEDSAVISEN

3. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

MÅNEDSAVIS Klude, børster og polerede biler har fået ny adresse - ung iværksætter er flyttet på landet -for Gudmekongens Land & Skårup!

Skribent: Mette Kristensen

Her er der nemlig masser af plads til Louise Due Jensens bilpleje-virksomhed, og når man entrerer på værkstedet på Klintholmvej 1 mellem Vormark og Langå - men stadig under postnummeret Hesselager -ja, så behøver den unge iværksætter ikke møde kunderne med ”undskyld roderiet”, for der er absolut intet roderi. Alt dufter rent, klude og produkter står snorlige på hylderne, og det ”oser” mildest talt af rene biler. Ikke mærkeligt, for det er lige præcis det den 23-årige Louise Due Jensen lever af. Hun rengør andre folks biler, og det gør hun med omhu, forfængelighed og af en så høj kvalitet, at hun er kendt i hele landet. Kunder fra hele Fyn, Jylland og Sjælland har hørt om den unge kvindes kvaliteter i en ellers typisk mandsdomineret branche, og der er allerede så meget

gang i forretningen, at den har fået vokseværk. Således er Louise og hendes kæreste Lasse Elken i efteråret 2021 flyttet fra Østergade i Hesselager til Klintholmvej, hvor de nu bor under samme tag og samtidig har etableret sig med en 200m2 stor hal til værksted, som de lige nu arbejder på at udvide med en ny vaskeplads. Det er Louise, der er drivkraften i virksomheden. Hun arbejder 70-90 timer om ugen, når der er allermest travlt, mens Lasse arbejder fuld tid hos Danbo Møbelforretning i Hesselager. De har været kærester i 9 år og står last og brast om den virksomhed, de sammen har bygget op. Jeg besøger Louise en smuk solskinsdag på Klintholmvej, og når to kvinder mødes i et værksted fyldt med biler, ja så falder snakken helt

uundgåeligt på fordomme. For hvad motiverer en ung kvinde på 23 år til at kaste sin kærlighed på en branche, som kan være præget af hård værkstedshumor og mandehørm? Det spørgsmål og mange fordomme er Louise ofte stødt på. ”Folk kommer nogle gange ind og kigger sig søgende rundt efter ”manden”, men det er jo bare mig” griner hun og fortsætter ”det har egentlig aldrig været et problem for mig personligt, og kunden vænner sig hurtigt til, at det er mig, der er chefen og mig, der leverer varen og ydelsen”. Men på spørgsmålet svarer Louise, at motivationen kommer fra barndommen. ”Jeg er flasket op med biler i min opvækst og har været til rigtig mange træf rundt omkring i landet sammen med min far” fortæller hun, mens hun mindes, at hun altid som barn fik afmonteret beskidte

sko og støvler, når hun skulle ind i bilen. ”Det var noget mine forældre gik meget op i, og det var helt naturligt, at man skulle passe på sine ting” siger hun med et glimt i øjet. Selvom bilos og sorte dæk har fyldt meget i Louises barndom, så lå det ikke i kortene, at hun skulle have sit eget bilplejefirma. Med en EUX-uddannelse med kontor og administration som linje i bagagen kom hun i lære som rejsekonsulent. Men i løbet af læretiden blev hun mere og mere klar over, hvor spændende det kunne være at starte noget op selv, og da COVID-19 satte rejsebranchen på standby, så slog hun til som 19-årig, og det har hun ikke fortrudt. I dag tilbyder Hesselager Bilpleje både udvendig og indvendig vask og rengøring af alle typer biler, og ikke

mindst polering og coating er en sællert. ”Her kommer både private og erhvervsdrivende med deres biler, og jeg håndterer alle biltyper, lige fra fabriksnye biler til veteranbiler, men også motorcykler, barnevogne og autostole. Jeg tager også ud i folks private hjem og rengør møbler. De fleste kunder er private men også håndværkere og autoværksteder benytter sig af min service, når de ikke selv har tid til at rengøre deres biler” siger en meget ydmyg Louise, når man spørger hende, hvordan hun kan blive så kendt på så kort tid. ”Jeg er blandt de meget få i Danmark, som har opnået den højeste certificering man kan få indenfor coating med de CarPro-produkter jeg anvender, og så er det simpelthen mund-tilmund-metoden, der er min bedste markedsføring.” Det er et kvalitetsstempel, som

Louise er stolt over. ”Kvaliteten skal være i orden, og enhver kunde skal være tilfreds med det de får. Jeg går meget op i ikke kun at holde både tæt kontakt men ikke mindst også de aftaler jeg indgår med kunderne”. Når man til slut spørger, hvilke fremtidsplaner Louise Due Jensen har, så lægger hun ikke skjul på, at det kunne være rart at udvide med et par ekstra hænder i virksomheden, men indrømmer samtidig, at det nok kan være svært at finde en, der kan leve op til hendes forventninger, for er der noget hun ikke går på kompromis med, så er det kvaliteten. Fra redaktionen skal der lyde al muligt held og lykke til den unge iværksætter på Klintholmvej. Foto Marianne Tolstrup

Svendborg - Gudme

”SYNG MED OS”

V/ Arne Ploug og Henrik Jørgensen Torsdag 2. juni kl. 13.00 - 16.00 Gudme Menighedshus, Kirkegade 21 Mød op til en glad sangeftermiddag. Alle er velkommen.

Generalforsamling afholdes i Gudbjerglund

Gudbjerglund inviterer til indvielse af mandag d. 23. maj 2022 kl. 19.00 nyrenoveret toilet, parkering og borde/bænke. Dagsorden ifølge vedtægter. Fredag den 11. september kl. 16 på pladsen i Gudbjerglund. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage Foreningen er vært ved kaffe og kage. før generalforsamlingen Med venlig hilsen Tlf. 23269727 Hilsen Gudbjerglunds bestyrelse. Gudbjerglunds` bestyrelse.

Pris: 60 kr. inkl. 3 stk. smørrebrød. Billetsalg: 17. maj. Kl. 10.00 Kontakt: Minna Bøgebjerg 2344 4605 Preben J. Rasmussen 2064 8319

Annoncering kontakt redaktion@maanedsavisen.dk


Gudmekongens Land

Maj 2022

Skab levesteder til arterne i din have I marts- og april-udgaverne af avisen kunne du bl.a. læse om, at en væsentlig årsag til nedgangen af vilde arter er mangel på plads og dermed levesteder. Du kunne også læse om, at variation er vigtig, og at det selv i en lille have er muligt at lave mange forskellige tiltag. Det kan f.eks. være vandhuller, levesteder og ynglemuligheder for fugle og insekter, lysåbne voksesteder, krat med træer og buske, stendiger, dødt ved, grendynger osv. I april måneds avis kunne du især læse om, hvordan du i stedet for ensformige græsplæner kan skabe blomstrende levesteder og føde til mange arter. I maj kommer der for alvor gang i planternes vækst og dyrenes yngletid.

jords næringsindhold, fugtighed og ikke mindst jeres temperament og smag vil nogen af jer sikkert synes, at det gror lige lovligt meget.

Slåning på mange måder

I et økosystem i balance findes arter fra mange niveauer. I vores haver mangler vi bl.a. store græssende dyr, og derfor kan vi blive nødt til selv at udfylde deres plads og funktion i havens økosystem. Hvis du kigger på nogle køer og heste på en eng, vil du måske lægge mærke til, at de veksler meget mellem hvad de spiser, og flytter meget omkring. De spiser lidt frisk græs her, skifter så til lidt urter der og så til nogle tørre vækster et tredje sted osv. Med andre ord, så opfører de sig ikke særlig meget som en plæneklipper.

Temperaturen stiger og Begrebet ”fuldemands-slådet samme gør væksten ning” er derfor dukket op Lige nu er væksten i græs-lande/overdrev og enge ved at tage fart og senere i maj og juni går det rigtig stærkt. Afhængig af jeres

i de senere år. Det vil sige, at det er godt at slå på forskellige steder på forskellige tidspunkter. Det giver dels den variation, som jeg har

Haven lige nu – svirreflue nyder godt af lærkespore

skrevet om mange gange. Du kan selvfølgelig slå planterne på en mere eller mindre kontrolleret og selektiv måde. Der er altså ikke en færdig opskrift på, hvordan man skal slå sit græsland, men det gælder om at lægge mærke til forholdene i din have. Er de blomstrende urter ved at drukne i højt græs, kan det være en fordel at slå det stykke allerede i slutningen af maj – urterne skal nok komme med nye blomster. Er din jord næringsfattig så blomsterplanterne klarer konkurrencen med græsset fint, kan du med fordel vente til efter Sct. Hans eller evt. helt til september-oktober, så de når af danne frø. Bedst er det at slå planterne på forskellig måde som den fulde mand. Slå nogle steder tidligt og evt flere gange, andre steder senere på sommeren og andre steder i efteråret. Lad også nogle steder stå højt vinteren over – en del insekter overvintrer nemlig i f.eks. planternes stængler.

Mister jeg kontrollen?

Mange af os er opdraget til orden og kontrol og det kan være grænseoverskridende at give slip på den. Her kommer derfor nogle tricks til at signalere kontrol i en vild have: -Slå stier i dit vildtgroende blomster-græs-land. Det giver også en mulighed for at gå mere tørskoet og flåt-sikkert rundt i din have. -Lav skarpe kanter med en spade rundt om dine bede. - Lav ukrudtsfri steder fx langs kanten af dit hus, i din flisegang ol.

arter, så kan man sige at Jorden er billernes planet – der findes nemlig mere end 400.000 kendte bille-arter i verden, svarende til 30 % af alle dyrearter. Rigtig mange af dem lever på gamle og helt- eller delvist døde træer, hvilket i Danmark og mange andre steder i dag er en stor mangelvare. I de fleste haver er træerne unge og friske, og vi nænner ikke at tage livet af dem. Desuden tager det tid før et dødt træ bliver tilpas mørt for en bille eller andre dyr. Men du kan skyde genvej ved at bygge en Mulmholk. Navnet klinger svensk, og det er også dem, der fik ideen. Kort fortalt så bygger man en stor kasse af træ. Laver et indgangshul i siden af den, små huller eller riller i taget, så regnvand kan komme ind og en tæt bund som holder på vandet. Fyld kassen med savsmuld, visne blade og kviste og evt. lidt omsat/nedbrudt træ. Se evt. mere om hvordan, du laver en mulmholk på: https:// www.nrm.se/mulmholk

7

Af Lotte Knudsen

en grussti, en gårdsplads af grus ol., som får lov at ligge bar i flere år.

temperatur og fugtighed, hvilket alene gør at mange forskellige arter lever her.

Det, at en del insekter har deres levesteder i jorden, betyder også, at man nogle steder skal lade bar eller delvis bar jord være i fred, så man ikke ødelægger deres boliger eller dræber dem og deres yngel. Det gælder især, hvis jorden ligger under eller lige ved et sted, hvor du har tiltrukket insekter ved at så eller plante blomster ud.

Stendiger kan bygges med en jord-kerne eller udelukkende som en bunke sten. De skal helst være minimum 1 meter høje og have en vis fylde for af give en god temperatur-buffer og ikke gro til for nemt. Du vil kunne opleve, at mange insekter og evt. krybdyr vil nyde at varme sig på stenene. Hulrummene i stendiger danner levested og skjul for både insekter, snegle, fugle, padder, krybdyr og små pattedyr. Læs evt. mere om, hvordan du bygger et dige her: https://www.dn.dk/ nyheder/styrk-naturen-i-haven-byg-dit-eget-dige/

Diger gavner mange

Jord- eller stendiger danner levesteder for mange dyr og planter på flere måder. Det, at de har en sol- og en skyggefuld side og rækker op i højden, gør at de danner forskellige miniklimaer mht.

Billerne mangler levesteder – en mulmholk kan hjælpe dem

På hotel

Til de mange andre insekter end biller har du sikkert hørt om insekthoteller, hvor f.eks. sneglehuse, strå, grankogler og borede huller i træ kan bruges af de hulboende insekter. Der findes talrige udgaver af færdigbyggede hoteller i handelen, og der tilbydes mange kurser óg guides til, hvordan man bygger et sådant hotel – se evt. mere om, hvordan du gør her: https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-byggerdu-insekthoteller-til-dinhave/ eller på https://www. okolariet.dk

Pas på insekterne De kraftige fald i biodiversi- i jorden Byg for naturen

teten betyder, at vi har travlt for at nå at rette op på det. For hurtigere at danne levesteder, kan det være en ide at bygge dem.

Skyd genvej med en mulmholk

Når det kommer til antal

En del insekter laver deres bolig i jorden. Blandt de vilde bier er de fleste arter jordboende. De graver gange i jorden og bygger her deres reder. Det kan derfor være godt at lave et lille område i haven med bar, tør jord – fx som en sandholdig skrænt,

Haven lige nu: Hulkravet kodriver trives både i skovkanten og i græslandet Blodbi på vej ud af sit hul i sandet jord

Et stendige med jordkerne giver gode betingelser for timian og bakkenellike


8

MÅNEDSAVISEN

3. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

MÅNEDSAVIS -for Gudmekongens Land & Skårup!

Uhørte kvinder er titlen på pianist Michala Linns klaverkoncert i Aulaen på Stokkebækskolens afd. i Gudme skoles Aula den 11. juni kl. 16.30. Michala havde spillet klaver i næsten 25 år, da det gik op for hende, at hun ikke var blevet præsenteret for én eneste kvindelig komponist, ikke engang på konservatoriet. Desværre, siger Michala, er den fremherskende fortælling nemlig ofte, at historiens kvinder ikke rigtig foretog sig noget vigtigt, eller noget, der kunne måle sig med det, deres mandlige kollegaer foretog sig. Netop denne fortælling vil hun gerne lave om på med sin nye koncertserie, hvor hun optræder med klassisk klavermusik skrevet af kvindelige komponister – fortrinsvis af Clara Schumann, som fra barnsben turnerede Europa tyndt som koncertpianist og desuden var gift med den kendte komponist Robert Schumann.

Michala Linn

Michala Linn, som kommer fra Lundeborg, er uddannet klassisk pianist fra Syddansk Musikkonservatorium, hvor hun har studeret hos de anerkendte koncertpianister John Damgaard og Christina Bjørkøe. Efter et længere udlandsophold på det fran-

ske kloster Taizé og i kulturbyen Berlin, er Michala nu vendt tilbage til Danmark for at fortsætte sine konservatoriestudier. Denne gang på en overbygning i performance og entreprenørskab i Esbjerg. For nytænkningen af klassisk musik er et livslangt projekt for Michala Linn.

Gudme Lokalhistoriske Forening

Hvor peberet Gror

Torsdag den 19. maj kl. 15.30-21.30

arrangeres besøg i Otto`s ”høkerbutik” i Stenstrup og på Motor- og Maskinsamlingen på Væltenbjerg ved Skjoldemose. Her spises Foredrag ved forfatter og journalist Anna Praiogså Olsenden medbragte madpakke inden der fortMichala Linn har især studeret alment sættes til Skjoldemose Gods, hvor Desiree Bretteville Ulrich fortæller og viser rundt. om doktor Olsens liv og virke i Fjernøsten og kendte mestre som Mozart, Beethoven, Else og Otto Egelund Jensen har nu i mere end 25 år haft en butik i Stenstrup med salg af i Gudbjerg og Gudme. Schubert og Brahms: utallige landbrugsartikler. Før den tid kørte Otto med sin salgsvogn rundt på hele Fyn. den 25 15.år juni kl. 19 på Gudme Skole. ElseTirsdag har i over været medhjælper i forretningen. ”Jeg er forelsket i klarheden og letheden i Arrangementet med den wienerklassiske musik. Den har et næ- Otto giver sig også aflaves medi samarbejde reparation af maskiner og værktøj. Ligeledes klares alle former sten overjordisk udtryk i sin enkelthed og for slibning Svendborg Der opkræves og Museum det er tilmed muligt atentre. få sat nyt skaft på værktøj. renhed. Den romantiske musiks store føAlle er med velkomne, men tilmelding er Otto i år 2000 opbygningen af et museum med sit arbejde påbegyndt lelser og inderlighed bliver jeg heller aldrig I forbindelse nødvendig på 2373 7441. maskiner fra landog skovbrug. Her er bl.a. nu 23 veterantraktorer og en masse redskatræt af. Og så er der også plads til en vis Senere opbyggedes landets eneste museum for malkemaskiner. Det er indrettet i en portion melankoli,” fortæller den 28-årige ber. Der må højest være 100 deltagere til foredraget. gammel bus. pianist. Men fremadrettet er det kvindernes tur til at komme på repertoiret: ”Jeg har spillet klaver, siden jeg var 5 år gammel, men jeg har aldrig spillet musik af en kvindelig komponist,” fortæller Michala. ”Som ung kvinde i 2020 var det et chok at indse, at jeg har overset mit eget køn på den måde.” Det har fået Michala til at vie de næste år til at opbygge et kvindeligt repertoire: ”Der findes masser af dygtige kvinder i musikhistorien! Mest kendte er Clara Schumann og Fanny Mendelssohn, fordi de allerede tilhørte anerkendte musikerfamilier. Men blandt andre de franske søstre Lilli og Nadia Boulanger og amerikanske Amy Beach har også skrevet nogle meget smukke værker. Og de fortjener at blive spillet,” fortæller hun.

Vormark Forsamlingshus

Bestyrelsen

Efter besøget hos Else og Otto køres et par hundrede meter ned ad vejen til Skjoldemose. Her startes på terrassen med fortælling om stedets historie, hvorefter der følger en rundtur, bl.a. i parken og til filmstudiet. Godsets nuværende hovedbygning er fra 1662, men stedet har været kendt siden 1475, og det har været i familien Ulrich`s eje siden 1905. Der sluttes af med en forfriskning ved Gorilla Park. Dog er det ikke tanken, at deltagerne skal ud og klatre! Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på 2373 7441!

Gudme

Hans Hulgaard

Lokalhistoriske Forening Torsdag den 2. juni kl. 18 - 22 arrangeres byvandring i Gudbjerg

Hvor peberet Gror

På vandringen er lokale folk guider, og efter et par timers rundtur i byen sluttes af på skolen, hvor der kan købes kaffe, kage og drikkelse. Herefter fortsætter fortællingen hvorForedrag ved forfatter og journalist Anna Prai Olsen under der også vises en hel del gamle billeder. Det er muligt at stille spørgsmål og de fremom doktor Olsens liv og virke i Fjernøsten og mødte må gerne byde ind med deres viden om byen. Fokus er på virksomheder, håndværk i Gudbjerg og Gudme. og butikker gennem de sidste 100 år. den 15. juni kl. 19 på Gudme Skole. AlleTirsdag er velkomne. Arrangementet laves samarbejde Tilmelding nødvendig på i2373 7441! med

Svendborg Museum Der opkræves entre.

Foredrag med Gitte Bhutho Vi skal nok klare det mor Torsdag den 19 maj kl 19.00 Entre kr. 85,Der kan købes kaffe og kage ved tilmelding til Susanne på 40451294 Foredraget, der har titlen ”Vi skal nok klare det mor”, handler om familien Bhutho Madsens liv, efter de for to og et halvt år siden mistede deres søn Mike efter et epilepsianfald. Under foredraget vil der være plads til både tårer og grin. ”Det har været svært for mig, at folk har rykket sig fra mig, efter at vi har mistet Mike. Og det er ikke kun en. Det er mange.” fredag d. 17. juni kl. 20 billetter 200 kr. købes på tlf. 4045 1294

Men venlig hilsen Forsamlingshusets venner

Mødested: Gudbjerg Skole, Byvej 11, 5892 Gudbjerg. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på 2373 7441.

De bedste hilsner Hans Hulgaard

KLAVERKONCERT

Der må højest være 100 deltagere til foredraget.

Bestyrelsen

lørdag den 11. juni kl. 16.30

På flygelet i Aulaen på Stokkebækskolen, Storkehavevej 9, Gudme

Michala Linn ”Uhørte kvinder” er titlen på koncerten, hvor Michala Linn spiller musik komponeret af kvinder, fortrinsvis Clara Schumann. Billetter á kr. 125,- købes ved henvendelse til Pia Skovshoved 24 63 81 83 / Arne Ploug 29 71 87 37 eller ved indgangen. Arrangør: Foreningen Omkring et Flygel


Gudmekongens Land

Maj 2022

9

ERHVERV - HÅNDVÆRK OG SERVICE FORSAMLINGSHUS

VÆRKSTEDER

rdens Auto å g j ø H v/ Ejnar Duelund

Vi sørge for, at DU BLIVER KØREKLAR IGEN

PRODUKTSALG

Oure Oliven Oliven · Oliventapenade Balsamico · Olivenolie Hudplejeserien Olive Aloe

Langgade 31 · 5874 Hesselager Tfl.: 62 25 39 40 · Mobil: 40 38 75 40 · auto@tdcadsl.dk

O U R E

HÅNDVÆRKERE

AUTOVÆ R K STE D A p S v/ Steffen Sundberg

Trunderup Murerforretning ApS Mail: trunderupmurer@mail.dk Falledvej 21, 5874 Hesselager Stort og småt murerarbejde udføres

Tlf. 62 28 12 75 · Mob 40 36 80 87 www.oureauto.dk

v/ Lars Bo Andersen · Tanghavevej 9 · 5883 Oure

Tlf. 3033 0827 · Åbent efter aftale · www.oureoliven.dk

FRISØR ERHVERVSBEKLÆDNING

Salon Lykkesminde logo-2.pdf

1

30.03.2022

19.00

NEM-klip Din hjemmefrisør

v/ Annemette Schütt-Beck

Byvej 39 - Gudbjerg Tlf. 62 25 16 28 Åbent: Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.00

Mail: nemklip@gmail.com 5884 Gudme

Tlf.nr: 92 14 12 14

Træpiller, brænde og RUF briketter i højeste kvalitet, leveret hvor du ønsker med mobiltruck! Mængderabat ved merkøb (også hele læs)! ALTID gode priser! TILBUD PÅ ALLE VARER NU

FRUGT Frisør, exstensions, negletekniker og PMUartist Kirkevej 32 · 5892 Gudbjerg tlf 9397 9778 www.salonlykkesminde.dk

ENTREPRENØRER Kloakarbejde - Gravning Minigraver Entreprenør & Aut. Kloakmester

Ullemose frugt

KURT FRANDSEN & SØN A/S Mobiltlf. Martin 4033 8039 · Kurt 4016 3031

HESSELAGERENERGI.DK

62 25 35 10

MÅNEDSAVISEN - for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Foreningsannoncer f.eks indkaldelse til årets MÅNEDSAVIS generalforsamling -for Gudmekongens Land & Skårup!

V/ Jesper & Anne-Mette Ullemose Hovvej 7 - 5883 Oure 3031 2324 - ullemosefrugt@gmail.com www.ullemosefrugt.dk

Selvbetjeningsbod åbent alle dage fra kl. 06.30 til 23.00

ANNONCE PLADS TIL SALG Kontakt Pia Skovshoved Tlf. 24 63 81 83

Bestil på vores webshop:

Mobil 20 40 41 70

Pris: 350 kr. ex moms pr. indrykning. Indsendes til redaktionen: pia.skovshoved@gmail.com Deadline for martsnummeret: 24. maj 2022 Avisen udkommer 7. juni 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.