Page 1

MÅNEDSAVISEN

Januar 2020 1. årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn - for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Brændeskov:

Gudme:

Fru Hansens kælder

Nytårskoncert i Gudmehallerne

Læs mere på side 2

Læs mere på side 4

MÅNEDSAVIS -for Gudmekongens Land & Skårup!

Gymnaster på vej til Gudbjerglund i 1944 med Kristen Hedegaards orkester i spidsen FAST LAV PRIS

Vil du

ger lokal ne kunne t h Så kø i fremtid andle en? b lok alt i d ag!

1 flaske

pr. 100 g.

12.- 6 95-

Læs mere på side 5

TRÆPILLER i vores kendte gode kvalitet Leveret hjem til dig - lige der hvor du vil have dem stående *

+ pant

Bland selv slik HVER FREDAG

3 paller træpiller 56 x 16 kg = 896 kg Pr. palle

Vestergade 1 · 5884 Gudme · Tlf: 62 25 15 22 · www.minkøbmand.dk

Prisen er pr. palle, inkl. moms og levering. Excl. palle. * Såfremt vores truck kan komme frem

APS

Pepsi MAX, Faxe Kondi - flere varianter

2235,-

Ørbækvej 268A . 5892 Gudbjerg Tlf. 62 25 11 36 Hverdage 9-17.30 . Lørdage 9-14 www.hojlund.dk


2

MÅNEDSAVISEN

1. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Leder:

MÅNEDSAVIS

Kære læsere af Månedsavisen Min dagbog fortæller mig, at det var den 10. juni, vi sad ved køkkenbordet til de indledende forhandlinger. Michael havde medbragt flere eksemplarer af Den Lille Avis og gik fra start målrettet lige efter struben - vel vidende, at jeg en gang brændte for en lignende sag. Hans idé om en Månedsavis i Gudmekongens Land slog gnister, og nu et halvt år efter har disse gnister tændt ild i den ”gamle redaktør” på hedengangne Gudme Avis. Tilbage i mit gamle fag glæder jeg mig til et samarbejde med Stefan Harboe, Michael

Grube Andersen og lokalt tæt på avisen, Mogens Stampe og Kristian Karlkvist. Samt i den grad vore ”udsendte medarbejdere” - dog med fast bopæl i oplandet! I takt med tilstrækkeligt stof på tekstdelen er det en logisk nødvendighed, at også et vist antal annoncer finder vej til siderne. For at holde liv i avisen kræves der samhørighed på denne front. Jeg vil her på redaktionen kæmpe til det yderste for at samle trådene på kryds og tværs. Måtte vi via indslag fra alle landsbysamfund, store som små, blive klogere på hver

-for Gudmekongens Land & Skårup!

andre og dermed styrke fællesskab og nærvær, så ville meget være opnået! Kontakt mig gerne med stof til MånedsAvisen, der udkommer d. 4. februar - inden d. 27. januar. Alle gode historier er velkomne.

KORT NYT

Fru Hansens kælder ”Fru Hansens kælder” i Brændeskov havde åbent søndag d. 5 januar, hvor vi inviterede på kransekage og champagne, så vi kunne ønske hinanden godt nytår. Der blev hygget, skålet og snakket og så blev der også solgt noget. ”Fru Hansens kælder” er en genbrugsbutik, som er indrettet i kælderen i Brændeskov Forsamlingshus. Det er nu 6. år, vi kører på. Vi er 5-6 damer som passer butikken. Der er åbent hver den første søndag i måneden fra kl. 13 til kl. 16, og vi har altid kaffe på kanden. Formålet med ”Fru Hansens kælder” er at skrabe penge sammen til vores forsamlingshus, men lige så vigtigt at skabe et mødested for Brændeskovere, som har lyst til at sidde og snakke over en kop kaffe. Hilsen Tut

Niels Højgaard Tlf. 61 19 58 84 Niels@DenLilleAvis.dk

”At vove er at miste fodfæste for en stund - ikke at vove er at miste livet og sig selv” bondenniels

Dilettant i Åbyskov Forsamlingshus - en mangeårig tradition der fortsætter Dilettant i Åbyskov Forsamlingshus – en mangeårig tradition der fortsætter. Åbyskov Forsamlingshus er fra 1897 og er trods sin alder, et meget aktivt hus, og vi lever op til vores slogan ”Det levende Forsamlingshus”. Vi ønsker både at bevare traditionerne for de aktiviteter, der traditionelt har foregået i mange forsamlingshuse, samtidig vil vi gerne forny os med et bredt udbud af arrangementer, hvilket kan

følges på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk. I de fleste forsamlingshuse har der været tradition for at spille dilettant, men de senere år har flere og flere opgivet at spille dilettant. I Åbyskov Forsamlingshus synes vi, at dilettant hører med til en af aktiviteterne i et forsamlingshus, derfor fortsætter vi, så længe nogen vil bruge tiden på at forberede og opføre en forestilling

og der er publikum, som har lyst til at kommer, hvilket hidtil ikke har være noget problem. Vi er også heldige med den gruppe af spillere vi har, hvor der er flere gengangere og flere er kommet til, og en der har spillet med i alle forestillinger siden 1989. Det er virkelig godt med kontinuitet. Årets dilettant 2020 ”Dating for alle pengene”.

Røde Kors afd. Gudme 1996-2020: Denne lokalafdeling af Røde Kors startede 10. juni 1996 i en container opsat på Østervangen i Oure. Her blev det indsamlede donerede tøj sorteret. Noget blev solgt. Andet blev givet som hjælp til beboerne på flygningecenteret i Gudme. Desuden blev nogle af beboerne fra Center Gudme hvervet som frivillige. Dette som led i bestræbelserne på at lære disse nye tilflyttere dansk og få dem integreret i lokalsamfundet. I juni 1997 købte Røde Kors’ lokalafdeling Landevejen 122-124 og indrettede butik og sortering i det tidligere bageri, Landevejen 124. Landevejen 122 blev lejet ud som beboelse indtil 2010, hvor beboelsesdelen blev inddraget som lager for butikken. Overskuddet fra butikkens salg gik til Røde Kors’ katastrofefond. I 1998 startede Røde Kors’ lokale nørklegruppe op. Her strikker, hækler og syr en flok damer børnetøj, som sendes ud i verden, hvor der måtte være behov for dette. Vi er i dag 21 aktive nørklere, som hver tirsdag kl. 13.00-16.00 mødes og flittigt producerer tøj imens vi nyder hinandens selskab. Mai Britt Simonsen Røde Kors, afd. Gudme

Gudbjerg - Gudme - Brudager

Hele holdet set fra venstre: Anders Jensen, Preben Gammelmark, Helle Ulm, Jonas Mix Larsen, Aase Kofoed, Helle Withen og Gitte L. Jensen.

MÅNEDSAVISEN - for Gudmekongens Land & Skårup Sogn - for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Udgiver & Ansvarshavende

Orienterende møde angående fælles menighedsråd. Sidst på året 2020 er der menighedsrådsvalg i Danmark. I Gudbjerg – Gudme – Brudager pastorat har vi to menighedsråd – Gudbjerg Menighedsråd og Gudme/Brudager Menighedsråd. Begge råd anbefaler et fælles menighedsråd for pastoratet. En sådan beslutning skal dog godkendes af menigheden. Derfor inviteres alle medlemmer af folkekir-

ken i Gudbjerg, Gudme og Brudager sogne til fællesmøde i Sognehuset i Gudme, Kirkegade 19, torsdag d. 16. januar kl. 19.30. Her vil nuværende rådsmedlemmer orientere om, hvad menighedsrådene arbejder med, og argumentere for, at to råd skal blive til ét. Gudbjerg Menighedsråd og Gudme-Brudager Menighedsråd

Annoncer

annonce@DenLilleAvis.dk Når du skriver til MånedsAvisen, så skriv gerne i Emnefeltet: MånedsAvisen eller MA

www.DenLilleAvis.dk

MånedsAvisen udkommer fremadrettet den første tirsdag i hver måned og distribueres i Landsbyklyngen Gudmekongens Land og Skårup Sogn.

MÅNEDSAVIS

Idé&MARKETING

Michael Grube Andersen Andersen v/ Michael Grube affotografering af bladets redaktionelle tekst -for Gudmekongens Land &Erhvervsmæssig Skårup! Nørremarksvej 10 og annoncer er ikke tilladt. Avisen påtager sig intet ansvar som 5762 Vester Skerninge følge af fejl i tekst og annoncer. Avisen forbeholder sig ret til at Kontakt telefon 40 89 55 11 red@DenLilleAvis.dk flytte eventuelle særplaceringer såfremt produktionen kræver det. Tryk Avisen påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar for OTM Avistryk, Ikast annoncer, som ved evt. misforståelse ikke er medtaget i bladet. Oplag 7100

Indleveringsfrister

Korrekturannoncer: Senest sidste onsdag i måneden

Målrettet sparringspartner til realisering af det fulde potentiale

Nørremarksvej 10 • 5762 Vester Skerninge mobil 40 89 55 11 • Michael@Grube-Andersen.dk

Redaktion Niels Højgaard Tlf. 61 19 58 84 Niels@DenLilleAvis.dk

Grafik/produktion Stefan Harboe Andersen dtp@DenLilleAvis.dk

Færdige annoncer: Senest sidste fredag i måneden Rubrik: Senest sidste fredag i måneden


- for

Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Januar 2020

Vejstrup Forsamlingshus Som så mange andre landsbyer har Vejstrup over en årrække mistet sine naturlige mødesteder. Af jernbanens nedlæggelse fulgte lukning af butikker, og kommunale besparelser gennem tiden har fjernet skole og børnehave. Byens eneste tilbageværende mødested er således Vejstrup Forsamlingshus. Et forsamlingshus er imidlertid ikke et sted, hvor man mødes tilfældigt som hos købmanden eller i børnehaven. Derfor var forsamlingshuset for godt to år siden i en alvorlig krise, der også truede med at lukke det; men en redningsaktion, hvor borgerne i byen og omegnen

har stået beundringsværdigt sammen, har medført, at der i løbet af de seneste to år har udviklet sig et aktivt og fællesskabende lokalmiljø med udgangspunkt i netop forsamlingshuset. Aktiviteterne koordineres af foreningen Vejstrup Forsamlingshus, der i januar 2018 indgik i en fusion med Vejstrup Borgerforening. Den nye forenings formål er at varetage sociale, kulturelle og samfundsmæssige interesser i Vejstrup by og omegn, at drive og vedligeholde Vejstrup Forsamlingshus og at være samarbejdende led mellem byrådet og borgerne i området.

Foreningen har i dag ca. 120 medlemskaber, og Vejstrups borgere kan med jævne mellemrum deltage i mange forskellige aktiviteter som f.eks. ”Vejstrup spiser sammen”, koncerter med kendte kunstnere, loppemarked, Sct. Hansbål ved gadekæret, arbejdsdag, virksomhedsbesøg i området og julehygge med bankospil. Rigtig mange støtter op om arrangementerne. Foreningen har organiseret sig med en række arbejdsgrupper, hvor man yder et stykke frivilligt arbejde for foreningen i det omfang, man kan overkomme det ud fra filosofien ”Lidt har også

3

Tekst og billede: Elisabeth Antonsen

ret” og ”Mange bække små bliver til en stor å”. Visionen er, at Vejstrup skal være et attraktivt sted at bo ”fra vugge til grav” og ikke blot et sted, man sover eller kører igennem, og der arbejdes hårdt på at virkeliggøre den. På to år er foreningens økonomi blevet så stabil, at bestyrelsen nu i samarbejde med et rådgivningsfirma arbejder på oplæg til en stor ombygning af forsamlingshuset, som skal føre det frem til en form, der støtter bedre op om visionen. Indtil ombygningen er en realitet, er lejepriserne for huset justeret ned, så de er afbalanceret med

de forventninger, man kan have til huset. Dette har sat skub i udlejningerne. Man kan læse mere på

www.vejstrupforsamlingshus.dk, og man kan også følge med på Facebooksiden ”Det sker i Vejstrup”.

Koordinationsgruppen for Landsbyklyngen Gudmekongens Land Koordinationsgruppen for Landsbyklyngen Gudmekongens Land ønsker Månedsavisen for Gudmekongens Land og Skårup Sogn, hjertelig velkommen. Vi kvitterer med en lille fortælling om hvad

er for en størrelse. I 2015 besluttede Realdania, Anlægs og Lokalefonden og DGI at støtte op om etablering af Landsbyklynger, som er en sammenslutning af lokalområder. De gjorde det i en erkendelse af at mange års centralisering i den offentlige sektor har gjort det mere og mere

vanskeligt for de små lokalsamfund at blive hørt. Etableringen af Landsbyklyngen Gudmekongens Land blev besluttet på et borgermøde i 2016 indeholdende følgende lokalområder: Gudme, Brudager, Galdbjerg, Gudbjerg, Brændeskov, Lakkendrup, Ellerup, Brenderup, Hesselager, Lundeborg, Vormark, Revsøre, Bøsøre, Oure, Vejstrup, Albjerg Det er stort set samme område som det gamle Gudme Kommune, men er valgt ud fra et antal sogne. Der er lavet borgerundersøgelse som fortæller en hel del om hvordan vi som borgere betragter vores lokalområde og hvilke ønsker og drømme vi har for vores områdes fremtid. 96% af de der har svaret siger f.eks. at det er nødvendigt at borgerne involverer sig ak-

tivt, hvis landsbyerne skal overleve. Koordinations-gruppen arbejder ud fra sloganet ”Du kan overhøre en landsby, men ikke en landsbyklynge” Formålet med klyngen er at styrke det fælles samarbejde og udvikle kendskabet og samskabelsen på tværs af lokalområdet. Til gavn for alle os, ca. 5500 mennesker, der bor her nu. Og ikke mindst som inspiration for de der kigger sig omkring for at finde et godt sted at bo. Der er gang i en række tiltag som vi løbende vil fortælle om her i avisen. Lige nu har vi særligt fokus på udmøntning af det borgerbudget på 200.000 kr. som vi er bevilget af SVB Kommune. Der kan søges midler til projekter som har til formål at udvikle Landsbyklyngen

Gudmekongens Land. Nogle projekter er under udarbejdelse. Men der er plads til flere. Er du interesseret i at vide mere, kontakt koordinations-gruppen. Vi mangler hjælp til at få reklameret for vores dejlige område på facebook mv. Til af få lavet en velkomstfolder, og til i øvrigt holde alle i området godt orienteret. Så har du lyst til, sammen med andre, at skrive lidt til gavn for dig selv og os alle sammen, kontakt koordinationsgruppen. Vi glæder os til, her i avisen, at kunne holde dig orienteret om hvad der sker mht. udviklingen af

Planlagte aktiviteter 2020 Fællesspisning

Nem aftensmad - mandag d. 3. februar, mandag d. 11. maj og mandag d. 9. november, der er fællesspisning i GOG hallen. Følg med på Facebook og GOG cafeteriet for mere info og tilmelding.

Fastelavn Søndag d. 23. februar

Fastelavnsarrangement med tøndeslagning, kom og hav nogle hyggelige timer sammen. Vi har endnu ikke rammerne på plads, så følg med på Facebook for mere info eller kontakt os på mail.

Projekt Ren By i Gudme Søndag d. 26. april

Projekt ren by i samarbejde med byens dagplejere. Hele byen opfordres til at møde op, og hjælpe med at samle affald rundt om i byen. Det er med til at holde vores by pæn, ren og indbydende at færdes i.

Loppemarked i byen Søndag d. 3. maj Lav din egen genbrugsbutik i din indkørsel. Vær klar til, at gøre en god handel. Generalforsamling i Beboerforeningen

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30.

Byfest for hele familien Første weekend i september • Fredag d. 4. september kl. 18.30-21.30 Børnediskotek for 1.-6. klasse. • Fredag d. 4. september kl. 18.30-21.30 i teltet på sportspladsen. Sangaften, med smørrebrød, kaffe & kage. • Lørdag d. 5. september 10.00-15.30, på sportspladsen. Aktiviteter, boder, konkurrencer, show mm. • Lørdag d. 5. september 18.30-01.00, i teltet på sportspladsen. Beboerfest med fællesspisning, dans og god musik. Vi får brug for din hjælp i forbindelse med byfesten. Vi håber, at mange frivillige har mulighed for, at bidrage med en opgave så vi alle får en rigtig dejlig dag.

Julemotion d. 24. december kl. 10.00 Vi skal have frisk luft – og det bare mere hyggeligt, at gøre det sammen. Vi starter på parkeringspladsen ved hallen og går/løber en rute på små 3 km. Efterfølgende samles vi på parkeringspladsen og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.

Koordinations-gruppen, venstre mod højre. Mogens Stampe (talsmand) mail: mogens.stampe@gmail.com tlf. 51867230 Henrik Kramer tlf. 81612106 Lars Bo Andersen tlf. 30330827 Kristian Greve tlf. 24609030 Kristian Karlkvist tlf. 26323195 Kent Jørgensen tlf. 23478003

Medlemsskab 100 kr. pr. husstand Støt beboerforeningens arbejde med køb af et medlemskab. Der kan betales medlemskab på følgende måde; Bankoverførsel – på kontonummer: 5986 1098 933 i Andelskassen. Oplys venligst navn og adresse i tekstfeltet via netbank. Eller MobilePay – du kan nu også overføre via mobilepay til 19573 – husk adresse på overførslen.

Du kan følge os på Facebook Her poster vi information om vores arrangementer samt lægger fotos ud efter arrangementer mv.


4

MÅNEDSAVISEN

1. Årgang

- for Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Nytårskoncert i Gudmehallerne MÅNEDSAVIS -for Gudmekongens Land & Skårup!

Det klinger godt! Og når man så hører, hvem der kommer og spiller, ja, så bliver forventningerne skruet ekstra højt op! Det er fantastisk: Prinsens Musikkorps under ledelse af René Bjerregaard spiller, og solist er Jens Jacob Tychsen (kendt som Hr. Weise fra Badehotellet).

Gert kommer hjem Én af musikkorpsets mu-

sikere, trompetisten Gert Skovlod Hattesen, er født og vokset op i Gudbjerg, og han trådte sine musikalske barnesko i Peder Most Garden. Han blev uddannet på Det fynske Musikkonservatorium med Peter Holling som lærer. Det er også blevet til studier i udlandet, men Gert glemte aldrig sine rødder. Han har været en uvurderlig og højt skattet underviser og

Kammeratskabsprisen 2020 Nicholas Bjørn-Eriksen fra Skårup IF fodbold U16, er indstillet til Fynske Banks Kammeratskabspris 2020. Prisen overrækkes i Odense, Sportslørdag d. 18. januar. Kæmpe tillykke med nomineringen.

dirigent i Peder Most Garden, hvor det hele startede. Gert har ofte været hjemme på Sydfyn i forskellige sammenhænge og givet os fantastiske musikoplevelser. Nu kommer han sammen med hele Musikkorpset. HERLIGT!

Før og efter koncerten Før koncerten byder dobbeltkvartetten ”De sydfynske Four Jacks og Pigerne” velkommen med god sang og musik, og efter koncerten kan man nyde en god middag i Gudmehallernes Cafe-

teria – bestilling skal dog ske forud.

Lidt historie I 1996 havde vi den første nytårskoncert i Gudmehallerne. Den daværende Folkefestkomite indledte et særdeles frugtbart samarbejde med Odense Politiorkester, og frem til 2010 gik det bare én vej – opad. Der kom store navne til Gudme i de år! Susanne Elmark, Kurt Ravn, Preben Christensen, Stig Rossen, ja, jeg kunne blive ved. Om det var finanskrisen, eller andre ting også spillede

ind, er svært at sige, men vi kunne ikke længere samle de nødvendige antal publikummer, så i 2012 sluttede denne tradition.

En ny begyndelse Sommeren 2017 blev jeg ringet op af Gert Skovlod! ”Skal vi ikke lave en Nytårskoncert i Gudme med Prinsens Musikkorps?” – ”Jo!” svarede jeg, og i januar 2018 var vi i gang igen, så her i 2020 er det tredje gang med den nye tradition. Det er den lokale musikforening ”Music’Alls”, som er arrangør, og koncerterne afvikles i tæt samar-

bejde med Gudmehallernes inspektør, Søren Kildelund, og cafeteriebestyrer Anette Kildelund. Vi er også så heldige her i Gudme, at der er nogle frivillige hjælpere, som kommer og gi’r en hånd med. TAK for det!

Svendborg Kommune støtter arrangementet

Arrangøren har søgt Svendborg Kommune om økonomisk støtte og har fået bevilget en underskudsgaranti på 10.000,- kr., hvilket vi er meget taknemmelig for.

Bo Isaksen

Borgermøde i Kulturcentret i Skårup Vil du være med til at styrke og bevare lokalsamfundet? Har du ideer til projekter, som udvikler området, styrker sammenholdet og skaber gode vilkår for os, der bor i området? Sammen kan vi skaffe 200.000 kr til vores dejlige område.

”De sydfynske Four Jacks og Pigerne”

Nytårskoncert 2020

Borgermødet finder sted d. 22. januar 2020 kl 19 i Kulturcentret i Skårup og er for alle, der er bosiddende i postnummer 5881

Svendborg er Cittaslowby

Cittaslow er et internationalt netværk af byer, der arbejder for at fremme stedets identitet og øge livskvalitet for borgere og besøgende.

Prinsens Musikkorps Jens Jacob Tychsen Søndag den 19. januar kl. 15.00 GUDMEHALLERNE, SU’VI:T Arena Billetpris: 250,- kr.

Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5

5700 Svendborg Tlf. 6223 3000 www.svendborg.dk

Følg os på facebook

Billetkøb: www.nembillet.dk ∙ GOG’s kontor i åbningstiden ∙ Gudmehallernes Cafeteria kl.9-13 og efter kl. 16.30 (28 34 70 22)

om kendt s e” is ”Hr. We fra tellet” o h e d a ”B

Nyd en dejlig middag efter koncerten kun

150.-

Bestilling 28 34

De sydfynske Four Jacks og Pigerne byder VELKOMMEN KL. 14.30

70 22


- for

Gudmekongens Land & Skårup Sogn

Januar 2020

5

Fugle ved foderhuset Foto og tekst: Poul ”Brugs” Lundeborg

Rigtig mange af vore vilde fugle, er for længst trukket mod varmere himmelstrøg, de vender først tilbage sammen med foråret. Hvordan de så orienterer sig, og finder tilbage til den samme lokalitet, hvor de selv kom til verden, er stadig en gåde for videnskaben. Ringmærkning giver ornitologerne nyttige oplysninger om fuglenes færden. Selvom det er lidt tyst og mørkt derude er der dog stadig den lille trofaste skare, der lyser op og holder stand og som vi kan opleve og nyde synet af ved foderhuset. Jeg vedhæfter billeder af nogle af vore meste kendte mejsearter, arter som vi oftest ser og hører gennem vinteren. Mejserne er små glade, livlige og smukke fugle. Mejserne sætter stor pris på fedtkugler og solsikkekerner. Husk - det er nu fuglene skal fodres. Dermed hjælper vi dem godt på vej gennem vinteren. Der er andre fuglearter, vi kan se ved fuglebrættet. Dem ser vi nærmere på ved en senere lejlighed

Musvit

Spætmejse

Blåmejse

Sortmejse

Sumpmejse

Gudbjerg Afholdshotel Der, hvor Dagli’ Brugsen i Gudbjerg i dag har sin parkeringsplads, ved det lysregulerede kryds midt i Gudbjerg, lå der indtil 1977 en markant bygning, som fra o. 1918 til o. 1960 fungerede som afholdshotel. Det med afholdenheden var nok mere af nød end af lyst, eftersom ejeren på et tidspunkt søgte om spiritusbevilling. Det skete formentlig omtrent samtidig med, at Sortebro Kro stoppede som gæstgiveri og udskænkningssted, hvorefter det nærliggende Gud-

Afholdshotellet ved siden af Gudbjerg Brugsforening, o.1955

me Hotel overtog den ledige bevilling. Mange år senere - fra 1949, havde hotellet dog tilladelse til at udskænke stærke drikke. Ejeren af afholdshotellet var Niels Larsen Jensen. Han stammede fra den nærliggende landsby, Brænderup, og havde tidligere beskæftiget sig med bl.a. maltgøreri. Hotelvirksomheden blev suppleret med en lille købmandsbutik i kælderen og med udlejning af værelser til ansatte på de nærliggen-

de virksomheder Gudbjerg Andelsmejeri og Gudbjerg Bageri. Niels Larsen Jensen var gift med Maren, og sammen havde de datteren Johanne. Hun giftede sig o. 1930 med mejeribestyrer Jørgen Adolf Bidstrup fra Hou på Nordlangeland, men efter hans død i 1949 vendte hun tilbage til Gudbjerg. Hun overtog hoteldriften og oprettede samtidig et pensionat, hvor der boede 6 – somme tider helt op til 12-14 håndværkere.

Tilbygningen til hotellet vil huskes af mange tidligere gymnaster fra sommerstævnerne i den nærliggende mindelund ”Gudbjerglund”. Det var her, at de i stueetagen – også kaldet ”stalden” parkerede deres cykler, hvorefter de klædte om i ”salen”, som lå på 1. sal. Derefter gik det i samlet flok, på rækker og geled, til fælles indmarch i Gudbjerglund. Her kunne de igen møde Johanne fra hotellet, som her havde et stort restaurationstelt, hvor hun solgte kaffe, kage, smørrebrød, øl og sodavand. Som nævnt ovenfor indstilledes hoteldriften o.1960. Johanne blev ansat som bestyrerinde på Gudbjerg Alderdomshjem, og da Niels

Arne Norsk Nielsen Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Larsen Jensen døde o. 1962, 86 år gammel, flyttede Maren hen på alderdomshjemmet. Hotelbygningerne blev solgt til mekaniker Skov, som drev et autoværksted på modsatte side af vejen. Han indrettede værelser/lejlighe-

der, som han udlejede, indtil Gudbjerg Brugs o. 1975 købte bygningerne. I 1977 sluttede Gudbjerg Afholdshotels historie med at bygningerne blev nedrevet for at gøre plads til P-plads for Brugsen.

Marie og Niels Larsen Jensen, o.1950

Nedrivning 1977

Profile for DenLilleAvis

MånedsAvisen - Uge 03 - 2020  

Min dagbog fortæller mig, at det var den 10. juni, vi sad ved køkkenbordet til de indledende forhandlinger. Michael havde medbragt flere ek...

MånedsAvisen - Uge 03 - 2020  

Min dagbog fortæller mig, at det var den 10. juni, vi sad ved køkkenbordet til de indledende forhandlinger. Michael havde medbragt flere ek...