Page 1

#trendsformers


HAN Talent Exchange Programma Opdrachtgever voor de ontwikkeling is het College van Bestuur van de HAN. Initiatiefnemer is Guido Crolla (Informatica & Communicatie Academie) verder ontwikkelen mee Jan Oosting, Interstudie-NDO, Mechteld Lengkeek Opleidingskunde. Het

HAN

Talent

Exchange

Programma

is

gericht

op

samenwerking tussen topstudenten (en -docenten) van de HAN uit alle opleidingen.

In het HAN Talent Exchange Programma nemen studenten deel die barsten van passie, creativiteit, nieuwsgierigheid en moed en liefde hebben voor leren. Samen gaan we de toekomst ontwerpen en vormgeven terwijl de wereld continue over de schouders meekijkt. Die wereld is namelijk ontzettend nieuwsgierig naar wat er mogelijk is als je studenten loslaat en vraagt om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor 21e eeuwse problematieken.

3


Achtergrond en doelen De HAN wil een leidende positie innemen waar het gaat om “In de wereld van het schrijven is ‘de kunst van het weglaten’ nog vernieuwing van het HBO-onderwijs. De beroepspraktijk van steeds een belangrijk credo. Mag ik daar nu als nieuw motto ‘de de HBO-afgestudeerde verandert op dit moment snel, onder kunst van het toevoegen’ aan toevoegen? Videokunst wel te verstaan. meer als gevolg van de transitie richting duurzaamheid. De Want meer nog dan een stuk tekst kan video je pakken, een emotie scheiding tussen systemen valt weg; dit vraagt voor de nieuwe overbrengen, een gevoelige snaar raken of een verhaal helemaal professional een systeemperspectief en een veel krachtiger dragen. Videokunst als het hart van digital storytelling.” trans- en interdisciplinaire benadering.

Bron: Digital storytelling: De kunst van het toevoegen - Frankwatching

In deze maatschappelijk setting is het van groot belang in alle We zijn in deze snel voortrollende wereld aangekomen op een opleidingen van de HAN beroepsbeoefenaren op te leiden die belangrijk keerpunt. Een keerpunt waarbij we eigenlijk geen keuze in staat zijn onorthodox te vernieuwen, het verschil te maken in meer hebben of we rijk willen worden ten koste van alles om ons een beroepssetting, in staat zijn hun persoonlijke leiderschap te heen, of rijk kúnnen worden dankzij innovatief, sociaal en inclusief zien, te ontwikkelen en in een beroepscontext vorm te geven, ondernemerschap. creatief en systeemgericht te werken en continue hun talenten te ontplooien. Om dit te realiseren wil de HAN een programma ontwikkelen, in eerste instantie voor topstudenten, waarmee het mogelijk wordt een antwoord te geven op deze grote veranderingen.

4


Het College van Bestuur wil dan ook de volgende doelen verwezenlijken met de ontwikkeling van dit programma. 1. een innovatief onderwijsconcept ontwikkelen dat in eerste instantie gericht is op de ontwikkeling van een honours-programma voor top-studenten. De ervaringen en de opbrengsten van het programma worden vervolgens ingezet bij de doorontwikkeling van het reguliere onderwijs binnen de opleidingen van de HAN. 2. Oefenen met een programma waarin eerste aanzetten richting de University of Applied Science een plek krijgen. 3. Een broedplaats voor nieuwe onderwijsconcepten creĂŤren.

5


De reis van de Held In het HAN Talent Exchange Programma staat de heldenmetafoor centraal waarbij de grootste uitdagingen liggen op het gebied van creatief denken en persoonlijke ontwikkeling. De held gaat op reis, wordt uitgedaagd, moet zichzelf en nog veel meer overwinnen, af en toe geholpen door een goddelijke hand. De held overwint persoonlijke angsten en brengt zijn lesson’s learned terug naar de maatschappij. Doeltocht: De bestemming van de tocht en de weg ernaartoe zijn bekend. In HBO-termen: Je geeft een set competenties en indicatoren, de student kan de kennis of vaardigheid van je overnemen; kopiëren, reproduceren, weinig creatief – maar nodig. Deze tocht zal géén innovatie met zich meebrengen. Zoektocht: Het doel is bekend, maar de student gaat zélf op zoek naar hoe dat doel te bereiken; proberen, experimenteren, creatief (probleem oplossend) - nodig. Deze tocht kán verrassingen opleveren. De verrassingen kunnen kansen voor innovatie bevatten. Zwerftocht: Er is geen doel en geen bekende weg er naar toe. Dit is het domein van dagdromen, fantasie en – schijnbaar – doelloos bezig zijn; ontdekken, exploreren, creatief (kans zoekend) - broodnodig. Deze tocht is vooraf moeilijk te plannen en meetbaar te maken. Uit ervaring is echter bekend dat dit soort ‘expedities’ de mooiste verhalen en nieuwe lessen voor de maatschappij opleveren. Deze laatste twee vormen sluiten het beste aan bij ‘#opwegnaarhanuniversity’.


Uitgangspunten van het programma Bij de ontwikkeling van het programma hanteren we de volgende uitgangspunten: 1. Het HAN Talent Exchange Programma is gericht op top-studenten van alle opleidingen van de HAN. 2. Studenten volgen het programma naast hun reguliere onderwijsprogramma. 3. Het programma is multidisciplinair opgezet. 4. Het programma is gericht op de ontwikkeling van de eigen leiderschapscompetenties van de student. 5. Het programma heeft een open en uitdagende opzet waarin de deelnemende studenten zelf een belangrijke rol spelen. 6. In het programma wordt gewerkt met real-life-cases. Studenten werken hier gedurende het hele programma aan. 7. Het programma legt sterk de focus op persoonlijke talentontwikkeling. Welke talenten heb ik en kan ik ontwikkelen? 8. Het programma heeft een sterk ‘open space’-karakter waarin de deelnemende studenten met elkaar en met de begeleidende docenten en externen op persoonlijk en organisatieniveau leren, kennis delen en nieuwe kennis ontwikkelen. 9. Het programma kenmerkt zich door action-learning, co-creatie en een waarderende aanpak. 10. De ervaringen en de opbrengsten van het programma vormen input bij de doorontwikkeling van het reguliere onderwijs binnen de opleidingen van de HAN. Daarbij is het belangrijk om de aansluiting te zoeken bij de verschillende onderdelen van de HAN die hierin een rol spelen. We denken onder andere aan SCO en het Lectoraat Ontwerpen van Innovatieve leerarrangementen en het organiseren van een etalagebijeenkomst en andere vormen van communicatie om resultaten te verspreiden.

7


8


Globaal beeld van het programma Het programma start met het in beeld brengen van de persoonlijke

In het programma zullen impulsen van buiten ingebracht worden

ontwikkeldoelen van de studenten in combinatie met een

en wellicht gaan de studenten letterlijk zelf op reis met de Vrijbus.

persoonlijkheidsprogramma. Vervolgens start een proces van teamontwikkeling. De groep studenten blijft een jaar verbonden

Kernbegrippen in het programma zijn:

met elkaar en zal dus goed moeten kunnen samenwerken en

heldere afspraken moeten hebben over de aanpak, mogelijke

verhalen vertellen, passie wakker maken, verbindingen

problemen onderweg, doelen, etc. De volgende stap in het programma is gildevorming.

Inspireren verbonden met persoonlijke ontwikkeling: vormgeven.

Op basis van persoonlijke voorkeuren en inhouden zullen gildes

Systeemblik: uitzoomen en multistakeholder-perspectief innemen

gevormd worden die met real-life cases aan de slag gaan.

Als een rode draad loopt door het hele programma

Natuurlijk leiderschap: leiding (weg) geven, leiding nemen over jezelf Opnieuw leren spelen

het concept “De reis van de held”. Dit is gebaseerd op een universeel patroon dat in iedere cultuur en  ieder tijdperk terugkomt. De verschijningsvorm wisselt maar de basis is constant. Deze oerstructuur is inspirerend gereedschap omdat het alle menselijke wijsheid in zich draagt. Studenten maken hun eigen ‘reis van de held’ zichtbaar d.m.v. Digital Storytelling. Andere relevante elementen in het programma zijn de omgevingsscan, de vragen “Wat wil ik veranderen?” en “Welke stappen ga ik dan zetten?”

9


Kosten van het programma

De tijdslijn

Bij de ontwikkeling is uitgegaan van een bedrag van

Uitgaande van start eind maart 2011, zijn we halverwege juni

€2500,- per deelnemende student voor een lintprogramma van

2011 klaar met de ontwikkeling. Uitgaande van de werving van

een jaar. Studiebelasting voor de student is ongeveer 12 uur per

studenten gedurende de ontwikkeling van het programma kan

week. 4 uur gezamenlijke tijd en programma en 8 uur eigen tijd.

het programma dan in september 2011 voor de eerste keer

Met een duur van 40 weken is het totale programma voor de

uitgevoerd worden.

student ongeveer 480 uur.

Verbinding met lectoraten We zien verbindingen met in ieder geval drie lectoraten, te weten: •

het Lectoraat Ontwerpen van Innovatieve leerarrangementen, lector Bregje de Vries.

het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit

“Mindware is our best technology”

Klantperspectief, lector Martha van Biene. •

het Lectoraat Ondernemerschap, Sharda Nandram

“DIY” “Education is not an event. It is a part of a life long continuum” 10


11


#trendsformers

TRendsFormers  

HAN Talent Exchange Programme