Page 1

HET GAAT  ALTIJD  OM   MENSEN  


1. OP  ONDERZOEK De wereld van managementadvies en interimwerk is in beweging. Er zijn veranderingen gaande zowel bij de organisaties als bij de mensen als individu. Er ontstaan nieuwe organisaties, nieuwe verbindingen, mensen werken steeds meer als zelfstandigen in netwerkverband en maken heldere keuzes waar ze wel en waar ze niet bij willen horen.

Wat vandaag zeker lijkt is morgen al anders. Onze wereld lijkt soms in een hogere versnelling te zijn geraakt, zo beschrijft het boek Society3.0. In dit boek schrijft Ronald van het Hoff over een groeiende groep mensen en organisaties die anders leeft en anders

onderzoeken welk interventies passen bij die nieuwe manier van denken en handelen. Hoe bouw je nu een netwerk, verbind je mensen aan je? Hoe zorg je dat je als organisatie object van begeerte blijft in een wereld waarin verbintenissen soms maar zo tijdelijk lijken. Kun

werkt dan tot nu toe gebruikelijk. Een wereld waarin mensen werken in gelegenheidcoalities, tijdelijke samenwerkingsverbanden. En ze

je mensen ook aan je verbinden zonder contracten van controle en structuur? En welke waarde levert je dat dan op? K+V advies heeft

delen, delen, delen. In die wereld heeft een omkering in het denken plaats gevonden waarbij mensen vooral kiezen op levensgeluk en verbinding in plaats van controle, zekerheid en geld. In het bouwen naar toekomstige verbindingen wilde K+V advies

gekozen om in een aantal bijeenkomsten, met een groep mensen van steeds wisselende samenstelling zo’n zoektocht aan te gaan. De tocht is vormgegeven volgens de principes de BroedFActor.


2. BROEDEN  EN  SCHARRELEN

Innovatie, bezieling, enthousiasme,

samengesteld, de bindende factor was hart

Waarom BroedFactoren er toe (moeten)

voor en zaak willen maken van onderwijs. In de zoektocht werkten we volgens de

doen in (onderwijs-)organisaties is omdat het verleden altijd gedomineerd is door

en blauwdrukken. Wel in lichte organisatievormen, die al werkende

negen broedfactoren beschreven in het boek De BroedFactor van Peter Camp:

lineaire concepten en modellen die hun oorsprong hadden als voorbereiding op

gedrevenheid en sfeer breng je niet tot stand met regels, instructie

ontstaan

met

speelruimte

actieve en

mensen

die

handelingsvrijheid

een industriële samenleving. Dit lineaire ̩

Kj`anvkagrano_dehhaj`aklpeao

industriële denken zit diep in onze genen

nemen. Creatieve geesten, die zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Betekenis willen geven. Mensen in broedplaatsen zijn nieuwsgierig en

̩ Knc]jeoaanklaaj]j`anai]jean ̩ H]]piajoajrnef^qepaj ̩ O_dal ejbkniaha ontmoetingsplaatsen

en dus ook in die van onze mensen verankerd. Mensen zijn gewend om te werken vanuit vastgestelde grenzen en kaders. Vanuit een gedachte dat de wereld

gedreven. Ze zetten door en houden hun rug recht. Ze tonen voorbeeldgedrag. Er komen onverwachte allianties tot stand en

̩ ̩ ̩

Ran^ej`iajoajiapahg]]n H]]piajoajo]iaj_naanaj C]klkjp`aggejconaeo

maakbaar en bepaald is. Inmiddels komen we er steeds meer achter dat in onze nieuwe wereld voor succesvol

de samenwerking is informeel. De groepen

̩

Seooahgajjeoajanr]nejcqep

leren en organiseren nieuwe kennis en

zijn gemengd, niet gericht op functie of status. Zo is de K+V groep van mensen ook

̩

Opeiqhaancavkj`a^aikaevq_dp

vaardigheden van belang zijn. Zeker als het gaat om innovatie en creativiteit


moeten we mensen in staat stellen om hun

denken en werken op te rekken. Voor dit leren zijn andere competenties van belang dan kennisoverdracht. Het gaat dan veel meer over zaken als je nek uit durven steken, durven experimenteren, zelf initiatief nemen, betrokkenheid hebben bij een groter geheel. De kunst is om – even heel zwart wit- die reis te gaan maken van de legbatterij naar de vrije scharrelwereld. Een broedplaats (of scharrelklas) binnen een organisatie kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Door het werken met een broedplaats in je organisatie geef je onderstromen de kans

ruimte te genereren in het dominante

organisatie, kunt bundelen en optillen

denken en hierdoor nieuwe percepties te ervaren op het gebied van onderwijs en

naar een groter geheel. Meestal gebeurt het namelijk andersom.

leren.

Dan rolt de organisatie (lees directie)

Een belangrijke voorwaarde voor broedplaatsen is dat je ze integreert in je

de strategie uit die de projectgroepen vervolgens moeten implementeren in de

organisatie. Als het goed is gebeuren er in broedplaatsen dingen die de moeite waard

rest van de kudde. Een broedplaats zou een plek in je organisatie kunnen zijn waarin

zijn om te verbinden aan overige (beleids-)

professionals elkaar vinden en waarachtig

terreinen binnen de organisatie. Een broedplaats kan een R&D afdeling binnen

vanuit eigen lef en vakmanschap nieuwe routes inzetten.

de organisatie zijn mits je het concept van de omgekeerde strategie ontwikkeling - kunt hanteren. Dit wil zeggen dat je stromen beleidsontwikkeling die ontstaan in je


3. Â MERKPERSOONLIJKHEID Met behulp van het identiteitsspel is in de eerste sessie een

prater en kan ook goed luisteren. Ze heeft een optimistische kijk

merkpersoonlijkheid ontwikkeld die symbool staat voor de interim manager nieuwe stijl. Wat zijn nu kenmerken en kwaliteiten van die persoon in de toekomstige wereld? Welke persoonlijkheid willen wij het verhaal van de organisatie laten vertellen. En hoe dat hij of zij dat dan? Wat voor type is het? Met welke achtergrond? Vanuit welke waarden staat hij/zij in het leven? Door gezamenlijk antwoorden te zoeken werd op een avond Anna KenV geboren.

op de wereld. Is rustig en eerlijk en heeft moed ook in moeilijke situaties. Andere mensen vinden haar inspirererend. Anna kan ook fanatiek en ongeduldig zijn. Sommige mensen noemen haar koppig en brutaal. Anna kan ontevreden zijn met de resultaten die ze neerzet en in het ergste geval kan ze ook nog wel eens agressief uit de hoek komen. Cahqggeceovefejop]]pat_qoao]]jpa^ea`aj bij de fouten die ze maakt. Anna streeft ernaar optimaal inzicht in

Anna is een stoere vrouw tussen de 35 en 45 jaar. Ze heeft allure, is goed gekleed. Ze is lang en slank, aantrekkelijk met donker haar. Ze is charismatisch en heeft pit. Er

zichzelf te verkrijgen. Ze vindt innerlijke rust belangrijk en werkt aan haar persoonlijke groei. Anna is zich bewust van spiritualiteit en kan hier een aardse invulling aangeven,

komt wel even iemand binnen. Anna komt uit een cultureel en sociaal milieu. Ze heeft een universitaire opleiding, of in elk geval

zonder zweverig te worden. Anna is graag creatief en scheppend bezig. Ze staat onbevangen en onbedreigd in het leven.

universitair waardig. En ze heeft een vak geleerd. Dat ook.

Familie is voor haar van wezenlijk belang.

Anna is intelligent en heeft gevoel voor humor. Ze is een makkelijke

=j`anaiajoajveaj=jj]]hoaajHae`an*


4. BEELDEN  DIE  INSPIREREN We kunnen praten over wat ons inspireert

Oosterbeekse Filmhuis. Zonder afspraak

management’

in het onderwijs. Waardoor we geboeid

en afstemming leek het een bijna logisch

Beelden die Anna KenV

over zou kunnen gaan. zou kunnen

en verbonden zijn. Waar we geloven dat onderwijs en organisaties ons zou moeten

laten zien om haar visie op onderwijs en organiseren helder te maken. Uit de

brengen. We kunnen rijtjes opsommen van waarden, van uitspraken en statements

filmfragmenten wordt duidelijk dat:

waar we voor staan en gaan. En die dan

Anna gaat voor Beroepstrots. Ze weet dat

noteren op flipovers bijvoorbeeld…….

systemen kunnen leiden tot aangeleerde

We kunnen elkaar ook films laten zien. Fragmenten waar we iets bijzonders mee

hulpeloosheid. Ze spreekt mensen aan op hun kracht en werkt vanuit bekwaamheid

hebben, die ons inspireren, die laten zien, soms zonder woorden wat onze ambitie is

en natuurlijk talent. Vraagt waar ze het liefst worden aangespeeld. Ze haalt haar

in onderwijs.

Bijna tien filmfragmenten

opeenvolgend programma. De fragmenten

plezier en energie uit de motivatie van

keken we met elkaar op die avond in het

lieten ons beleven waarin het bij ‘interim-

anderen. Anna weet dat er een ‘change’


van paradigma gaande is, dat de

vertelling. Anne weet ook zonder dat

wereld verandert en wat dat betekent voor de toekomst van het onderwijs. Met de prangende vraag en tevens dus verlangen in hoeverre wij als onderwijsorganisaties daadwerkelijk opleiden voor de toekomst. We geven les vanuit ons eigen verleden aan kinderen van vandaag over een toekomst waarvan niemand nog weet wat ons te wachten staat. Tegelijkertijd is de toekomst al lang begonnen.

ze de details gezien heeft welk verhaal er bij hoort. Ze vraagt zich altijd af waarom de dingen zijn zoals ze zijn, wat de betekenis is en er toe doet. Anna gelooft in kinderen.

Anna werkt graag met de kracht van de grote groep, van de gemeenschap en heeft daarbinnen oog voor de kleine

“We geven   les  vanuit   ons  eigen   verleden  aan   kinderen  van   vandaag...”

Anne swingt en heeft power. Ze houdt van sport en heeft gevoel voor humor. Ze heeft een snelle geest, is persoonlijk en heeft een eigen geschiedenis. Anna heeft het lef ergens in te springen, ook onvoorbereid. Ze houdt van pesten, is niet altijd braaf. Waar ze langer geweest is laat ze een onuitwisbare indruk achter.


Filmfragmenten van  waaruit  zij  haar   verhaal  vertelt

01 02 03 04 What Teachers Make

Aangeleerde hulpeloosheid

Mark Lammers over Maartje Paumen

Changing Paradigma’s

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=0xufnp5n2ua

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=fsikjnaicsg

h t t p : / / w w w. yo u t u b e . com/watch?v=_ tuahxnzjxi

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=zdzfcdgpl4u


05 06 07 08 De wet van motivatie

Ten year old intellect

Autorijden met twee sturen

Man of the world

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=al4vz8-t908

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=yzm0bfxyvfg

h t t p : / / w w w. yo u t u b e . com/watch?v=lhgxgmx_ unc

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / watch?v=v0kszwph3x8


5. ORGANISEREN  NIEUWE   TIJD

D

e machtsverhoudingen in organisaties

ontmoetings-, en werkruimte volgens een flexibele

zijn aan het verschuiven. Mensen hebben niet meer per definitie een

formule. On-line stoelen reserveren kan, maar binnenwaaien kan ook. Wifi en koffie zijn gratis.

organisatie nodig om inkomen te verwerven. Ze werken tegelijkertijd

Seats2meet richt zich vooral op de markt van zelfstandige professionals die de voorhoede vormen

voor en binnen verschillende netwerken en kiezen

van een nieuwe manier van werken. Het concept

zelf welk netwerk hun ‘inzet’ verdient. Je moet als organisatie behoorlijk

bestaat inmiddels op 8 locaties in Nederland en groeit sterk. In deze uitdagende

je best doen om mensen te vinden die bereid zijn om met

omgeving boog de groep mensen zich over de kenmerken van de

jouw organisatie waarde te gaan creëren (uit Society3.0).

organisaties waar Anna KenV graag in zou werken. Hoe ziet

Met dit gegeven in ons achterhoofd brachten we een

zo’n organisatie er uit? Wat zijn principes en waarden die belangrijk

avond door bij Seats2Meet in

zijn voor haar manier van het

Utrecht. Seats biedt vergader- ,

willen organiseren? Over welke


spelregels

(niet)?

Tegelijkertijd werd aangeven dat Anna in staat

Drie groepen maakten elk een MoodBoard waarin zij beelden gaven van die mogelijke werkelijkheid.

gaat

het

dan

is om organisaties die al deze kenmerken niet vertonen, in een soortgelijke ontwikkeling te

Beelden over een organisatie die vakmanschap hoog in het vaandel had staan. Die ruimte bood voor innerlijke rust in stilte en waar mensen (ook) kunnen koersen op intu誰tie. Waar schoonheid en sfeer belangrijke waarden zijn. Aandacht voor kunst en creativiteit. Organisaties die ruimte bieden, waar flexibiliteit en vertrouwen

bewegen. Het hoeft niet af te zijn, het is wel het streven en de ambitie in die richting te ontwikkelen. Anna geeft daarbij niet op, ze gaat door, houdt vol. En niet onbelangrijk, het gaat om organisaties, waar het MENS zijn, de menselijke maat toonaangevend is voor de gewenste ontwikkeling. Bij

is. Die een bepaalde mate van soepelheid tonen. Waar het de normale gang van zaken is om juist buiten de gebaande paden te gaan.

Anna gaat het immers altijd over mensen.


6. LEVENSVERHALEN Anna Kenv maakt inmiddels al het een en ander mee. We hebben samen met haar films

kran sangaj aj Haraj* Kran HarajoPef`( misschien wel over levensvragen.

de stomste uitvinding van de eeuw, wat was jouw langste moment ooit, en mijn

gekeken in het Filmhuis te Oosterbeek,

Verhalen die je houdt aan de keukentafel.

persoonlijke favoriet; Hoe zou een etentje

Moodboards over Nieuw Organiseren gemaakt in SeatS2Meet. Het is elke keer

Haggancacapaj(}aofasefjklp]bah(iqveag op de achtergrond. En dan de vraag; hoe

met een kloon van jezelf zijn? Zou je dan een gezellige avond hebben? Na het eten

weer verrassend om door haar ogen en met

gaat het eigenlijk met jou, wat heb jij beleefd

tekenen we het Relief van je leven. Een

haar blik te kijken naar onderwijs, werken, organiseren, interimschap……

zo in de TussenTijd? Aan de keukentafel in De TussenTijd in Maarn trokken we samen

In een volgende ontmoeting hebben we ons

een blik verhalen open.

beziggehouden met Persoonlijke Verhalen. De verhalen die ons zicht geven op de MENS

elkaar onze levensverhalen. De avond begon met wat opwarmers met

achter de professional. Verhalen die gaan

‘ gesprekskaarten’ .

lijn waarop je momenten markeert waar je iets hebt verloren en tegelijkertijd iets gewonnen. En dan even in drietallen in gesprek. Er wordt verteld en ademloos geluisterd. Het verhaal van de een verbindt zich met

We vertelden

Wat is volgens jou

“Een lijn waarop je momenten markeert waar je iets hebt verloren en tegelijkertijd iets gewonnen.”


dat van de ander. Zij die elkaar nog maar een uur geleden een beetje afwachtend aanstaarden zitten nu ‘in elkaars verhaal gehaakt’. Het zijn verhalen over reizen, over familie, over gebeurtenissen die je hebben gemaakt tot wat je bent geworden. We leren elkaars geschiedenis kennen en kijken samen vooruit naar ambities en verlangens voor de toekomst. Om 10 uur zegt iemand naar huis te willen aangezien we

Heb je  het  Lef  dan  is  het  nooit  te  laat Om  te  beseffen  dat  het  anders  gaat Reik  niet  naar  de  hemel Maar  haal  hem  naar  je  toe

Lef,  Karin  Bloemen

eigenlijk maar tot 9 uur zouden ‘ werken’ Toch?! En in een adem door dat we hier een vervolg aan moeten geven. Want…..we zouden toch ook naar elkaars muziek gaan luisteren. En, wanneer plannen we een datum voor het vervolg? Een organisatie zijn door verhalen aan een keukentafel met elkaar te delen. Bijzonder. Het gaat om mensen en om hun persoonlijke HarajoRand]]h*


7. ZWERMEN Zwerm. Een zwerm omvat een groot aantal

toch (of misschien wel juist) tot opbrengst

Niet alleen vertellen en informeren, juist

gelijksoortige en vrijelijk bewegende eenheden. Er zijn weinig regels; wat zou je

en resultaat komt. Waar een beroep wordt gedaan op talent en creativiteit. Waar

ook ervaren, voelen, verstaan en begrijpen.

allemaal moeten afspreken. De eenheden

informeel leren toch ook best wel iets weg

Moeten we dan iets gaan regelen en

kunnen geheel zelfstandig snel op elkaar en de omgeving reageren. Er is veel aandacht

heeft van strategische ontwikkeling naar die netwerkorganisatie, maar dan anders.

organiseren nu? Of gewoon doorgaan omdat de toekomst immers al lang is begonnen.

anders vlieg je tegen de ander aan. En wie

Die resultaten liggen hier nu voor ons in dit

het weet mag het zeggen. Hun gedrag is niet te simuleren, als je doet alsof je kunt

TussenTijdse document. Een beschrijving via de merkpersoonlijkheid Anna. In

vliegen heb je een probleem in de zwerm. Maar de eenheden ontwikkelen toch een

haar tocht lezen we verlangens, ambities, kwaliteit, waarden en eigenschappen waar

soort gelijkloop; een nieuwe eenheid en een

de organisatie voor staat en wil staan.

samenhangend groter geheel, van een hogere

De vraag waar we nu voor staan is hoe

in alles samen’ wervingstraject gedaan

orde.

dit vorm te geven en uit te zwermen naar de rest van de organisatie. Wat kunnen

met en voor mensen uit het KeukenTafel Netwerk (laten we het maar even zo

K+V (of Anna KenV) kent de principes van de zwermgedachte en heeft beelden hoe ze

we met elkaar bedenken waarmee we een groter deel van de organisatie betrekken?

noemen) t Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan,

hier binnen naar organisatie mee om wil

Waar

waarden,

mensen ontmoeten elkaar in de eigen

gaan. De broedplaatsen waar mensen in

de merkpersoonlijkheid verder de K+V

omgeving, zoeken elkaar op, nodigen

bijeenkomsten samen hebben gewerkt waren mooie voorbeelden van hoe het ook kan. Hoe

organisatie ingaat en nog belangrijker tot ver daar buiten? En veel belangrijker nog,

elkaar uit in sessies en projecten, verbinden elkaars projecten en

je in creativiteit, buiten de normale orde,

dat het niet gaat over woorden en papier.

organisaties.

het

gedachtegoed,

de

Want, immers t De ‘open’

kennismakingsmiddagen

op de vrijdag krijgen nieuwe kleur en invulling t We hebben een fantastisch ‘alles komt


EN OOK

nieuwe media en bijbehorende taal en waarden krijgen. Waar we

KeukenTafel Ruimte. Een ont-moetings, werk- en vergaderplek

van overwaarde en overvloed voor betekenis heeft in interim-,

Zijn er plannen voor de inrichting van een eigen fysieke K+V waar mensen van binnen en buiten de organisatie kunnen binnenzwermen. Waar het goed toeven is, waar je graag mensen mee naar toe neemt. Een plek, die inspireert, scherpt, verrast, uitdaagt tot nieuwe ideeën. En die tegelijkertijd ook Thuis komen is omdat ie de uitstraling heeft van de principes en waarden van het KeukenTafel NetWerk. Waar het duidelijk is dat het om mensen gaat. Een keukentafel waar we nog een aantal avonden met elkaar zullen organiseren waarbij we gasten aan tafel nodigen die ons nog meer vertellen over die 3.0 Samenleving en bijbehorende organisaties. We zouden eens kunnen analyseren op welke ‘schaal’ K+V nu staat als het gaat om zo’n nieuwe netwerkorganisatie. Wellicht kunnen we wel als ‘lichtend’ voorbeeld gaan dienen voor de interim wereld? We kunnen een avond bedenken, waar we voor de mensen die dat willen ook eens even een echte onderdompeling in de wereld van

zicht krijgen op wat sociale innovatie en werken vanuit principes advies- en ander managerswerk. We kunnen ook wat gasten uitnodigen aan tafel die geloven dat het managementtijdperk op zijn eind is en eens bekijken wat die gedachte voor ons vakgebied heeft. We kunnen de nieuwe ‘producten’ die we met elkaar ontwikkelen eens tegen het licht houden bij wat partners uit onze verschillende netwerken. En deze partners elkaar laten ontmoeten. We kunnen een gezamenlijk Event of misschien wel Festival organiseren waar we de hele wereld laten ervaren hoe goed toeven het is bij Anna KenV. Hoe het voelt en welk effect het heeft op Ziel en Zaak wanneer het echt over mensen gaat. We zijn samen onderweg. Wat goed dat U daar bij bent! Johannes Arets

& Sandra van Kolfschoten


Meemakers Zwermers Jan Paul ten Brink, Peter Broerse, Virginie Donker, Bert Driessen, Yvonne de Haas, Liesbeth Horman, Okko Huising, Ab Kools, Angela Koot, Frank Lommers, Jos te Marvelde, Henk Pelgrim, Marja van Raalten, Gerard van Rij, Harry Rogge, Erica Schaper, Lucien Schoonwater, Hilke Tol, Marc Verdoes, Harry Vos

Sandra van Kolfschoten, Meestersadvies www.meestersadvies.nl

Filmhuis Oosterbeek

& ZwermWerk  Partners   Ron van Gils

www.ronvangils.nl

Harriet Kollen, Bloei www.bloei-coaching.nl

& ZwermWerk  Locaties www.filmhuisoosterbeek.nl

Esther Doornbosch, KusterMulder

www.kuster-mulder.nl

Seats2 meet.com www.seats2meet.com

De TussenTijd www.detussentijd.nu


K+V KeukenTafel www.kv.nl

Het gaat altijd om MENSEN  

Verslag van ZwermWerk van www.meestersadvies.nl

Het gaat altijd om MENSEN  

Verslag van ZwermWerk van www.meestersadvies.nl

Advertisement