Page 1

Aanmeldingsformulier HAN honoursprogramma #TRendsFormers Persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Roepnaam M/V Geboortedatum Adres PC + woonplaats Studentnummer Instituut Opleiding Telefoon vast Telefoon mobiel E-mailadres

Ik verklaar hierbij dat bovengenoemde student voldoet aan de volgende toelatingseisen: • De student heeft alle studiepunten op niveau 2 in de hoofdfase behaald; • De student heeft op niveau 2 voor alle OWE’s een 7 behaald of hoger. Ik draag dan ook deze student voor als talentvolle student voor het #TRendsFormers-programma. Ik verklaar tevens akkoord te gaan met de betaling van het verschuldigde bedrag voor deelname à raison van € 1.250,-. Ik zal er zorg voor dragen dat dit bedrag overgeboekt wordt naar de betreffende kostenplaats van Opleidingskunde. Datum Plaats Naam en handtekening Instituutsdirecteur

: : :

Dit formulier s.v.p. mailen (met digitale handtekening)naar: Opleidingskunde @han.nl Of versturen naar Hogeschool Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie, Opleidingskunde Postbus 6960 - 6503 GL Nijmegen

Aanmeldingsformulier #TRendsFormers  

gericht op studenten, medewerkers, directeuren van www.han.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you