Page 1

SOSIALIDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT SOCIALDEMOKRATISKA STUDERANDE SOCIAL DEMOCRATIC STUDENTS IN FINLAND

KESÄKUUKAUSITIEDOTE 2013 SONKin Kesäleiri Oulussa 16.-18.8. Kesäleirin ohjelmassa poliittista linjausta liiton strategian, poliittisen ohjelman ja sosiaaliturvamallin valmistelun merkeissä sekä tietysti edustajisto- ja eurovaaleihin valmistautumista. Luvassa myös perinteiset Sonkkialaiset! Eurovaaleista ja Euroopan poliittisesta tilanteesta leiriläisille tulee kertomaan Liisa Jaakonsaari. Poliittisen tilannekatsauksen leiriläisille tuo kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Kesän tapahtumat 24.-30.6.

Helsinki Pride

14.-21.7.

YES Kesäleiri, Turkki

25.-28.7.

Työväen musiikkitapahtuma, Valkeakoski

16.-18.8.

SONK Kesäleiri, Oulu

SONK maksaa matkakorvaukset jäsenilleen vain SONKin omiin tapahtumiin ja erikseen merkittyihin (*) tapahtumiin.

Virallisen ohjelman lisäksi tietenkin mahtavaa menoa ja hienoa toverihenkeä! Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumaa. Leirin hinta on 30 euroa (sis. ohjelman, ruokailut, majoituksen sekä matkakorvauksen halvimman julkisen kulkuneuvon opiskelijataksan mukaan). Ilmoittaudu mukaan tästä Leirin järjestää SONK yhdessä Oulun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys OOSY:n kanssa. Lisätietoja: Anette Karlsson, puheenjohtaja@sonk.fi Lauri Hietala, oosy.laurihie@gmail.com

SONKin toimisto kesällä: Pääsihteeri on lomalla 17.6.-11.8.2013 Puheenjohtaja on YES:n kesäleirillä 14.-21.7.2013 Puheenjohtajan tavoittaa koko kesän: puheenjohtaja@sonk.fi tai 045 112 9299

Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki | www.sonk.fi | sonk@sonk.fi Puheenjohtaja Anette Karlsson | puheenjohtaja@sonk.fi | +358451129299


SOSIALIDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT SOCIALDEMOKRATISKA STUDERANDE SOCIAL DEMOCRATIC STUDENTS IN FINLAND

KESÄKUUKAUSITIEDOTE 2013 Hae TSL:n globaalikouluun Etelä-Afrikkaan Oletko tiedostava, avoin ja kansainvälisesti suuntautunut henkilö? Kiinnostavatko nuorten ihmisten oikeudet työelämässä? Haluaisitko osallistua laajaan pohjoismaiseen koulutukseen, joka vie sinut seuraavan vuoden aikana ympäri Pohjois-Eurooppaa ja lopulta Etelä-Afrikkaan asti? Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Nuorten Globaalikoulutuksen (Youth Global Awareness Nordic School) 3.–15.11.2013 (pitkän matkan vuoksi lähtö on 2.11. ja paluu 17.11.) . Kurssille tulee osallistujia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomesta tulee yhteensä 8 osallistujaa, joista yksi Demarinuorten ja yksi SONKin edustajana.

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan maailmaa globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssin jälkeen he ymmärtävät globaalin talouden toimintaa, löytävät ratkaisuja uuden epätyypillisen talouden ammattiyhdistyksille tuomiin haasteisiin sekä tuntevat oman liittonsa toiminnan. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä kansainvälisiä verkostoja. TSL maksaa Demarinuorten ja SONKin edustajalle kurssin osallistumismaksun, matkat sekä majoituksen. Osallistuja maksaa itse ruoka- ja käyttörahansa. Hakuohjeet ja kriteerit löytyvät tästä. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 11.8.2013 sähköisesti Demarinuorten KV-sihteerille: elisa.selinummi@demarinuoret.fi.

Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki | www.sonk.fi | sonk@sonk.fi Puheenjohtaja Anette Karlsson | puheenjohtaja@sonk.fi | +358451129299


SOSIALIDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT SOCIALDEMOKRATISKA STUDERANDE SOCIAL DEMOCRATIC STUDENTS IN FINLAND

KESÄKUUKAUSITIEDOTE 2013 Osaamista syntyy myös korkeakoulujen seinien ulkopuolella Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii Opetusministeriöä luomaan valtakunnalliset suuntaviivat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Lauantaina 18.5. Turussa järjestetyssä teemaseminaarissa: Sivistyskö suuntana? puhuttiin suomalaisen koulutusjärjestelmän historiasta ja tulevaisuudesta. Tulevina vuosina aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT), tulee olemaan keskeisemmässä roolissa opiskelijan osaamisen mittaamisessa. Kaikki osaaminen ei tule koulun penkiltä, vaan opiskelijoilla on monenlaista osaamista työelämästä, muista opinnoista ja vapaa-ajan toiminnasta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen korkeakoulussa on opiskelijan oikeus, ei velvollisuus. - On turhauttavaa, että korkeakouluopiskelija joutuu opiskelemaan asiaa jonka hän jo osaa. AHOT on erinomainen keino kartoittaa opiskelijan osaamista ja vähentää päällekkäisyyttä tutkinnon suorittamisessa. On kuitenkin tärkeää, että korkeakoulu varmistaa että opiskelijalla on aidosti se osaaminen jota opetussuunnitelmassa vaaditaan. AHOT:sta ei saa tulla laaduton ohituskaista pikaiseen valmistumiseen ja korkeakoulun rahankeräykseen, muistuttaa puheenjohtaja Anette Karlsson.

uudistuu vuoden 2014 alusta. Uudessa rahoitusmallissa korkeakoulu saa rahaa mm. siitä, että opiskelijat suorittavat 55 opintopistettä vuodessa. Korkeakoulut ovat autonomisia, ja niillä on lakisääteinen vastuu tuottamiensa tutkintojen laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Siksi on tärkeää, että korkeakoululla on selkeät toimintamallit AHOT:n suhteen. Käytäntöjen tulee olla läpinäkyviä, yhdenmukaisia ja luotettavia, jotta opiskelijoiden osaaminen merkitään opintorekisteriin oikeilla ja yhdenvertaisilla perusteilla. - Osaamisen näyttämisen työkaluja korkeakoululla on käytössään useita: henkilökohtainen opetussuunnitelma, portfoliot, oppimispäiväkirjat, esseet, esitelmät ja taidonnäytöt aidoissa tai simuloiduissa tilanteissa. Näillä tavoilla opiskelijan pitäisi pystyä todentamaan korkeakoululle osaamisensa, painottaa puheenjohtaja Karlsson. Lisätietoja: Anette Karlsson, puheenjohtaja@sonk.fi, 045 112 9299

Yliopiston rahoitusmalli uudistui tammikuussa 2013 ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki | www.sonk.fi | sonk@sonk.fi Puheenjohtaja Anette Karlsson | puheenjohtaja@sonk.fi | +358451129299

Kesätiedote 2013  

Demariopiskelijoiden eli SONKin kesätiedotteessa kerrotaan liiton ajankohtaisesta toiminnasta kesällä.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you