januari 2022 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 432 JANUARI 2022 PRIJS: € 2,90

JAARGANG 38

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Jef Van Bavel honderduit

over chiro, Cahier, Axa en Starterslabo

Vrijwilliger Fons Fransen in het vaccinatiecentrum Genoeg windmolens in Meer Mia trekt de deur van de Plataan dicht De laatste frieten van Richard en Marli Nieuwjaarsbrief uit Meerle Een escaperoom in het museum


Titel Het is zover, uw dienaar wordt overgrootvader. Bij zulke heuglijke tijding hoort op zijn minst een luchtsprong van vreugde. Die heb ik evenwel niet uitgevoerd. Dat mijn ouwe stelten daartoe niet meer in staat zijn, geldt niet als verschoning. Neen, het besef dat met de komst van een achterkleinkind meteen mijn laatste levensfase wordt ingeluid zette een domper op die vreugde. Dichter bij mijn graf of urne, dan bij mijn wieg. Dit denkbeeld werd mij zwaar aangerekend door het aanwezige moedersgild, de twee boodschapsters en de toekomstige overgrootmoeder. Een gebrek aan empathie werd mij verweten, bovendien diende ik de Heer te danken om het nog te mogen meemaken. Zovelen zien immers hun nakomelingen niet meer tot in het derde en vierde geslacht… Ten tweede male ging ik zwaar onderuit toen het eerdergenoemde moedersgild van gedachten wisselde over attributen nodig voor de nieuwgeborene. Op de korte en de middellange termijn. Hetgeen mij de ondoordachte opmerking ontlokte of het niet beter ware om eerst te baren en dan het nodige te vergaren. Een lompe uitspraak, allicht door onmacht in-

Overgrootvader gegeven, denk ik. In de loop der tijden zijn de mannelijke genen zodanig geconditioneerd dat de zelfbenoemde heren van de schepping over de hele lijn de tweede viool moeten spelen inzake de voortplanting. Te beginnen bij de huwelijksplechtigheid. Wie bepaalt er hoe alles verloopt? De vraag stellen is ze beantwoorden. Kinderen? Iets waar de man alsnog een wezenlijke bijdrage moet leveren, al gaat zelfs aan deze noodzakelijke inbreng een einde komen. Aan geleerde instituten wordt koortsachtig gewerkt om de vrouwelijke eicel ertoe te bewegen ook zelf een mannelijke zaadcel te ontwikkelen. Jongens, we zullen staan schilderen, als prinsgemaal op protocollaire afstand van de koningin. En als het zover is, staan we in een ondersteunende rol naast de verlostafel. De instructies volgend. Uw hand in deze van de kraamvrouw die er bij te hevige pijn in kan nijpen. Het ademhalingsritme mee regulerend... Bij al de vervolgrituelen in de materniteit kan er hoogstens nog genoegdoening gevonden worden bij uitspraken als dat de kleine helemaal op de vader ‘trekt’. Al moet men zich bij wijle afvragen of er sprake is van een compliment.

Raf tekent

2 JANUARI 2022 - DE DE HOOGSTRAATSE MAAND

De verdere fase van het vaderschap slaan we over wegens onvoldoende ruimte in deze rubriek. Dus naar de grootvaderfase, waarin we bij de geboorte van het eerste kleinkind per direct weer in de onderste schuif belanden. Maar geen nood, een grootvader kan het genot van zijn kleinkinderen niet ontzegd worden. Al was het maar dat je kunt compenseren door er meer ongedwongen tijd aan te besteden dan aan je eigen kinderen destijds die tekort werden gedaan omwille van een te grote beroepsmatige inbeslagname. Je ziet die kleinkinderen heel graag komen, maar bij momenten ook minstens even graag weer vertrekken. Nadat ze heel uw kot, van kelder tot zolder, vakkundig hebben verbouwd. Wat het overgrootvaderschap mij gaat brengen? Af te wachten. In den beginne andermaal de overhand van het moederschap in zijn diverse geledingen. Eigenlijk is dat wel best zo. “Men rule the world. Women rule the man”. Wie het schreef, weten we niet meer. Dat het zo is, weten we al wel. Zeg ‘t mij as ’t nie waar is. (nad)


OMSLAGVERHAAL

Van de chiro en Cahier, via de bank naar een non-profit coöperatie

Jef Van Bavel begeleidt startende ondernemers MEER - Geboren en getogen in Meer engageerde Jef Van Bavel zich volop in de plaatselijke chiro en in Meermarkt. Met de Cahier verbreedde hij de horizon, hij maakte er vrienden voor het leven. Zijn studies voerden hem naar de bank- en verzekeringswereld, waarna hij het AXA kantoor van zijn ouders overnam. Op zijn 46ste volgde er evenwel een voor velen onverwachte carrièreswitch, Jef koos voor een engagement in de non-profitsector. “Het vat was af ”, zo kijkt hij terug. Hoe graag hij dat werk ook al die jaren gedaan had, hij was toe aan een nieuwe inhoudelijke invulling van “de sociale inslag” die hij van thuis uit meegekregen had. In het Starterslabo begeleidt hij beginnende ondernemers, vaak met een migratie achtergrond. “Ik zit hier op mijn plek,” zegt Jef onomwonden. Het is dan ook een gelukkig mens die we aan de gesprekstafel kregen… Jef werd geboren op 1 mei 1973 in het gezin van Louis Van Bavel en Astrid Rommens. Het gezin telde vijf kinderen, Jef heeft nog twee broers en twee zussen. De oudste is de elf jaar oudere Fons, dan is er Lief die vijf jaar terug overleden is, vervolgens Renild (Lut), daarna volgden nog Jan en Jef. Broers en zussen zijn al uitgezwermd, alleen Fons en Jef wonen nog in de regio. Renild woont in Antwerpen en Jan in Leuven.

Technisch werkloos “Ik ging in Meer naar de lagere school op de kloostersite, die we nu met de vzw Klooster Meer restaureren en herbestemmen. Ik was de

jongste in een warm nest van een zeer christelijk gezin. Ik kreeg dan ook een katholieke opvoeding. Mijn vader was lector, zelf was ik lang misdienaar in de vroegmis op zondag om 7 uur. Tot er op een bepaald moment te weinig volk kwam en die mis geschrapt werd. Er bleven tenslotte nog twee missen op zaterdag en twee op zondag over. Zo was ik dus technisch werkloos binnen de kerk en werd dan maar lid van het kinderkoor. Daar heb ik overigens ook goede herinneringen aan. Het koor stond vooraan bij het altaar en ’t pastoorke moest al eens kwaad worden als wij stonden te babbelen of met zangboekjes begonnen te slaan… Er was in die dagen

nog een koster-organist, maar Luc Dockx was duidelijk een aankomend talent en dat zorgde voor enige spanningen. Bij ons thuis werd verwacht dat we naar de mis gingen. Ik heb zelf ook een devote periode doorgemaakt. Ik zat in het zesde leerjaar en ging kijken naar de paus die toen naar België kwam. Even heb ik toen zelfs gedacht dat ik een roeping had.”

Uitdaging “Zelf ben ik nu niet meer gelovig. Maar let wel, ik heb nog altijd oprecht respect voor mijn ouders die diep gelovig zijn. Zij zullen zeker niet blij zijn met de keuze die ze mij hebben zien maken in dit verband. Dat mijn kinderen niet gedoopt zijn, heeft hen zeker wel pijn gedaan. Aan ons gezin heb ik goeie herinneringen. De waarden die wij meegekregen hebben, vormen toch de basis van de sociale inslag die ik bij mezelf zie, maar ook bij mijn broers en zussen. Al zijn die waarden universeel en zeker geen monopolie van de kerk.

Het gezin Van Bavel - Rommens met v.l.n.r. Fons, Jan, Renild, Louis, Astrid Rommens met Jefke op schoot en Lief (w)

Het is een uitdaging om zulke waarden nu op een andere manier aan onze eigen kinderen mee te geven. Het instrument kerk heeft daar voor mij geen plaats meer in, ik zie ook hoe krampachtig daar soms nog mee wordt omgegaan. Kijk naar ons onderwijs, de splitsing in de scholen bij de keuze zedenleer of godsdienst hoeft toch niet. Waarom niet gewoon voor iedereen ‘levensbeschouwing’ waarin zowel de verschillende godsdiensten als het niet geloven aan bod komt? JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 3


OMSLAGVERHAAL kamp van de Chiro. Het verschil was groot. Hoe waardevol ook, Chiro is amusement. Pirlewiet had toch nog een andere dimensie…”

Stiekem

Als leider op kamp met de Chiro, Jef boven links en centraal Peter Aerts Vader had een kantoor in bank en verzekeringen, aanvankelijk in bijberoep in het huis waar mijn ouders nu nog wonen. Hij deed ook nog de boekhouding, eerst van de melkerij van Meer en na een fusie voor meerdere melkerijen. In de jaren ’70 werd ANHYP spaarkas en verzekeringen zijn voltijdse job. Eerst voor hem alleen, daarna samen met mijn moeder en in 1985 kwam Suzanne Haest, nu mijn schoonzus, er werken. Al tijdens mijn middelbare studies in het Klein Seminarie ging ik met vader naar vakbeurzen over verzekeringen. Daar is alles begonnen, denk ik, want bij mijn studiekeuze na het middelbaar keek ik weinig verder dan bankzaken en verzekeringen. Het werd dan ook een bijna logische keuze voor een bachelor bedrijfsmanagement bank en verzekeringen, toen in Sint-Lodewijk - wat nu de Karel de Grote hogeschool is.”

Zalige tijd “Vanaf het derde leerjaar was ik zestien jaar lang lid van de Chiro. Acht jaar was ik er in de leiding, al was ik nog maar zestien toen ik daarmee begon.

“Het was de periode dat ik al eens stiekem uitging als ons ouders niet thuis waren. Dat werd de Cahier omdat onze Jan daar al actief was. Ik heb het begin van de Cahier niet meegemaakt, maar bij de viering van het tienjarig bestuur zat ik wel in het bestuur. Ik kwam ook wel in De Mussenakker, maar dat was dan vooral na de Chiro als we daar of in ’t Fortuin nog iets gingen drinken. Dat was niet ver gaan en het bleef voor ons thuis een vergadering van de Chiro, ook al kwam je om drie uur ’s morgens thuis.

beweging brengt je enorm veel bij. Je leert er onbewust veel, ook al is dat niet de reden waarom je er bij gaat. Voor jongeren is het een goeie zaak om enkele jaren in de leiding van een jeugdbeweging te gaan. Als je op 16-jarige leeftijd al verantwoordelijkheid krijgt, dan is dat niet onbelangrijk.

Na mijn middelbare studies zat in Antwerpen op kot, al kwam er van dat zogenaamde kotleven weinig in huis. Voor mij was eerst de Chiro en daarna ook de Cahier veel belangrijker. De Cahier zal veel van mijn verdere doen en laten bepalen, ook wat vriendschappen betreft die er nu nog steeds zijn. Je zit in de Cahier en je geraakt er niet meer weg hé.

Toen ik het eerste jaar op kot zat las ik in een blad van de Chiro een oproep van Pirlewiet, een vzw die vakantiekampen organiseert voor kinderen en jongeren die in armoede leven. Kinderen uit jeugdzorginstellingen en ontwrichte gezinnen. Soms schrijnende toestanden als ze er met een valies met enkel een onderbroek toe kwamen.

Het was vooral de muziek die mij aantrok in De Cahier en ik ben bijna nooit naar tentfuiven gegaan. Ik kwam er binnen in een groepje met Peter Fransen, zijn broers Raf en Hans Fransen waren er ook heel actief. Ik kende Peter van in het Seminarie en voelde me vlug thuis met nog een paar mensen van mijn leeftijd zoals Liesbeth Fransen, Eva Hereijgers.

Met die jongeren op kamp gaan, werd een intensieve ervaring. Bij de Chiro staan twee leiders in voor vijftien man, bij Pirlewiet zijn we met 30 leiders voor 60 kinderen. Dat was dus mijn kennismaking met bijzondere zorg. Ik hield er een warm gevoel aan over, je voelt dat je voor die mannen iets kunt doen, iets kunt betekenen. Na dat Pirlewietkamp was er een

Muziek was overigens ook heel sterk aanwezig bij ons thuis. Daarin volgde ik het voorbeeld van mijn broers en zussen en groeide op met Bob Dylan, Joan Armatrading en dat soort dingen. Op een bepaald moment stond er een drumstel in de kamer naast de ruimte waar onze vader volk ontving. Ik kwam thuis van school en begon te drummen, zeg maar te

In die dagen hebben we de kloostersite echt wel mismeesterd. Na een feestje waren we nog met drie: Frank Voet, Ben Dekkers en ik. De zolder van het klooster werd verwarmd met houtkachels en toen die bijna uit gingen, vonden we het een goed idee om een product waarmee we de kachels aanstaken er gewoon van boven in te gieten. Alles liep er brandend langs onder uit op de poederdroge plankenvloer vol memel. We kregen het als bij wonder geblust, maar voor hetzelfde geld moesten we nu niet meer restaureren… Gelukkig kan zoiets vandaag niet meer. Maar achteraf bekeken heb ik toen een zalige tijd gehad. Zoals Jos Cools ooit tegen me zei ‘eens Chiroleider dan blijf je dat’. Een jeugd-

4 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De ‘boekhouders’ van de Cahier. V.l.n.r.: Jef Van Bavel, Luc De Bruyn, Mark Sprangers en Mil Van Bavel.


OMSLAGVERHAAL banken zullen het niet graag horen, maar het is gewoon een andere insteek. Geen rotatie van filiaalhouders, maar een mens waar je een band mee creëert. ANHYP of AXA hebben nooit getracht om onze kop zot te maken. Ik heb ook altijd gezegd tegen mijn personeel ‘ik ben de baas en niet AXA’. De meeste mensen gaan maar eenmaal in hun leven een lening aan en sluiten een verzekering graag in vertrouwen af. Wel in dit type banken krijg je met een mens te doen die je kent en waar je ook ’s avonds mee kan afspreken… Banken die zo met hun klanten omgaan, zullen altijd blijven, al zullen ook die clusters misschien wel iets groter worden. Op dit moment loopt een reclamespotje van DVV en dat eindigt met ‘Oef een mens’. Terecht. Dat zal altijd belangrijk blijven. Ik denk dat niemand van ons gelukkig wordt van al die callcenters. In 1994 komt Jef in de zaak, toen nog in het ouderlijk huis. Louis Van Bavel, zijn vrouw Astrid Rommens, Suzanne Haest en Jef rammen. Ik snap niet dat mijn ouders dat toelieten. Ongelooflijk eigenlijk, want een drumstel in huis is niet te doen.”

Logica zelf “Toen ik afstudeerde was het bijna de logica zelf dat ik thuis in de zaak zou gaan. Eerst zou ik nog twee maanden vakantie nemen en dan beginnen. Dan had ik meteen ook tijd om te helpen bij de verbouwing van De Cahier. Maar net in die periode brak ons moeder haar twee benen en kon ik mijn verlof vergeten. Ik moest meteen aan het werk. Tijdens mijn studies had ik wel enkele lieven, maar meer kwam daar niet van. Dat veranderde eigenlijk via het werk. Het was gebruikelijk dat de verzekeringsmaatschappij regelmatig een evenement organiseerde voor haar kantoorhouders en hun kinderen om de banden warm te houden.

Goed team “Toen ik goed en wel in de zaak zat, verhuisde het kantoor van ons ouderlijk huis naar een nieuw gebouw op de hoek van de Rommenstraat en het dorp. Vanaf die periode is eerst ons moeder en daarna ook vader stilaan gaan afbouwen. Zo kwam de volle verantwoordelijkheid bij mij te liggen. Ik bouwde de zaak uit, nam personeel aan die een heel goed team vormden. Ik ben er nog altijd trots op dat er nooit iemand ontslag genomen heeft. Onze klanten waren hoofdzakelijk gezinnen en kleinere KMO’s, niet echt grote bedrijven. Het is dat type zaak dat ik aan iedereen zou aanbevelen. Je moet bij de zelfstandige bankagent en verzekeringskantoor zijn. De groot-

Echt ik deed dat werk heel graag, maar ik wist dat ik dat niet tot mijn 65-ste zou doen.”

Ouwe zakken “Zaakvoerder of niet, in al die jaren bleef De Cahier prominent aanwezig. De Cahier gaat over generaties heen want in elke generatie zijn er altijd wel een aantal die blijven hangen. De Antilliaanse feesten zijn dan ook een heel goed bindmiddel tussen generaties. Daar werken gasten uit verschillende generaties spontaan samen. Ze sleuren samen met bakken en paletten en leren zo elkaar kennen. Ik kom nu uiteraard niet echt veel meer in De Cahier, maar als ik er kom ken ik die jonge gasten of zij kennen mij… Zelfs nu speelt het leeftijdsverschil niet.

Zo leerde ik Kathleen kennen, ze was de dochter van een collega van vader. Van het een kwam het ander. Uiteindelijk kwam er ook een huwelijk van en drie kinderen: Marieke, die nu 20 jaar oud is en in Leuven TEW studeert, Evert die 18 is en aan het eerste jaar architectuur begon in Antwerpen, en Frie die in het vijfde middelbaar in het Spijker zit. Evert en Frie zijn ook Cahiermensen, al komt Frie ook wel in ’t Slot omdat ze in Wortel in de leiding van de KLJ zit. We woonden in Wortel waar Kathleen nu nog woont, zeven jaar na onze scheiding in de beste verstandhouding. We komen goed overeen en de kinderen wonen week om week in Wortel of in Hoogstraten bij mij en Valentine, mijn vriendin sinds twee jaar.”

”Ik ben trots dat niemand ooit ontslag nam.” V.l.n.r.: Johan Cools, Frank Van Oers, Carolien Van der Velden, Suzanne Haest en Jef Van Bavel. JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 5


6 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL later op de top van de Stelvio aan te komen. Een heerlijk avontuur. Twee mensen volgden met een camionette en Frans Brosens zorgde als een soort sportdirecteur met Milia dat alles goed geregeld was. Heerlijk!” Het niveau ligt bij een aantal al zeer hoog, maar dat belet niemand om mee te doen. Je pikt maar in waar je wil, niks moet. Tenslotte blijft het drinken van een Trappist achteraf ook een belangrijk gegeven… Op die manier wordt er elke zondag gefietst, we zijn een ferme club, maar soms zijn we ook maar met twee of drie. Een traditie wil dat we viermaal per jaar, bij het wisselen van de seizoenen, op een vrijdag na het werk in De Cahier samen komen met alle ‘Ouwe Zakken’. Met Cahier de Bidon boven op de Stelvio. V.l.n.r.: Leen Rigouts, Henk Strijbos, Bert Brosens, Bram Everaert, Toon Kustermans, Wim Brosens, Erik Rombouts, Jef Van Bavel en Dirk Vanhaute . Door die contacten ontstaan er spontaan los vaste groepen, die door het leven gaan als de ‘Ouwe zakken’ van De Cahier. De schaatsgroep is er zo een. Veel van die mannen wonen ver weg, zien elkaar praktisch nooit meer, maar als er ijs op Bootjesven ligt, krijgen ze een WhatsApp en doen er alles aan om naar Wortel te komen. En dat is dan lang niet elk jaar, want zo dikwijls kan je niet meer schaatsen. Helaas is Dries Snels, een van hen, vrij recent overleden. Daarnaast is ook nog ’Cahier de Bidon’. Je zit niet meer elke zondag aan den toog, de midlifecrisis komt eraan en dan begin je te fietsen. Aanvankelijk een groep van mijn generatie en iets ouder, sluiten nu ook de volgende generaties aan. Er zijn mannen van 20 die een trui hebben van Cahier de Bidon, maar er op zondagmorgen zelden zijn. Logisch ook, want dan liggen die met een kater in bed, dat hoort bij die leeftijd.

Overigens brachten zelfs de coronabeperkingen in 2020 soms verrassend aangename zaken met zich. We leerden hier in buurt wegen kennen waar geen van ons ooit was geweest en omdat de cafés gesloten waren, spraken we af bij deze of gene in de tuin rond een vuur, wat ook best leuk was. Zonder corona was er vorig jaar een fietstocht gepland in Schotland. We zouden met 18 man van daar tot in het meest noordelijke punt van Schotland fietsen. Het is nu afwachten of we dat plan in 2022 of 23 alsnog kunnen laten doorgaan.”

Tricky “Ik had al die jaren een zeer goed kantoor met goede klanten. En we moeten daar niet flauw over doen, de zaak heeft me ook geen windeieren gelegd, maar ik was 46 jaar en al wil ik het woord burn-out niet lichtzinnig gebrui-

ken, op een bepaald moment knaagde er iets. Ik voelde dat het tricky was, en dat had met inhoud te maken. Van een verzekeringscontract word je niet intens gelukkig en wat er altijd wel gespeeld heeft, is de non-profit, de sociale kant. Ik voelde dat ik destijds bij de Pirlewiet kampen of bij de ‘3 voor 11’ actie van de jeugdhuizen echt iets kon betekenen. Dat zat er ook al wel vroeger in, toen ik mijn studiekeuze moest maken was het ofwel verpleegkunde, ofwel sociaal assistent ofwel verzekeringsmakelaar. Toch een rare combinatie. Zonder de zaak van mijn ouders zou ik wellicht een andere keuze gemaakt hebben. Maar let op, ik heb totaal geen spijt van wat ik heb gedaan. Wat ik nu doe, kan ik doen doordat ik eerder die andere keuzes heb gemaakt, zowel inhoudelijk als financieel. Maar het vat was op. Aan de beslissing om te stoppen ging een lang traject vooraf. Ik heb me daar bij laten begeleiden. De juiste keuze maken kan je maar een keer. Het was een lang persoonlijk traject waar ik met weinig mensen, bijna niemand, over kon praten. Het is dan ook een heel gevoelige materie. Ik had op dat moment geen vaste partner, de kinderen waren nog drie jaar jonger en dus nog te jong. Ook met mijn ouders kon dat niet, want die hebben de zaak gesticht en draagt hun naam. Ik was in gedachten al verder toen ik thuis zei ‘ik ga dat niet blijven doen’. Onze Jan zei ooit ‘Als ons vader overleden is ga jij je zaak verkopen’. Ik zei ‘nee, ik ga dat niet doen, ik ga daar niet op wachten, alsof ik het dan achter zijn rug doe…’

Een van de eerste initiatieven was de Grote prijs Jos Wens, een triatlon genoemd naar de grootvader van o.a. Leen Laurijssen, die een snoepwinkeltje had waar nu De Cahier is. Eerst zwemmen in Galder, dan met een of andere fiets naar De Cahier en dan lopen door de Vrijheid en zo verder.”

Doen wat ge niet kunt “We hebben geen bestuur of zo, enkel een WhatsApp groep waarin vooral veel onzin staat. Maar pas op, we doen grote afstanden, vooral onder impuls van Wim Brosens. Zijn leuze is ‘soms moet ge eens doen wat ge niet kunt’. Zo zijn we vijf jaar geleden met 11 fietsers vertrokken aan De Cahier om acht dagen

De kinderen Marie, Evert en Frie JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 7


OMSLAGVERHAAL En dan komt het moment van de officiële communicatie. Vooraf ben ik naar enkele mensen geweest, klanten in mijn persoonlijke levenssfeer om hen te verwittigen dat ze dat bericht zouden krijgen. Ze vielen haast van hun stoel, maar ik kreeg nadien erg positieve reacties zoals ‘knap dat je dat doet, dat je dat durft doen…’

Award won omdat het een nieuwe standaard zet op het gebied van duurzaamheid. In het gebouw zitten verschillende organisaties met een maatschappelijk doel. Bij plaatsgebrek werken we ook wel in het prachtige districtshuis in Borgerhout en omdat we provinciaal werken ook wel eens in Campus Blairon in Turnhout. Tijdens corona hebben we werken in open lucht ontdekt, zoals in de gedeeltelijk open loodsen bij de boerderij in MerksplasKolonie.

Ik krijg het nu nog moeilijk en een beetje een krop in de keel als ik aan die gesprekken terug denk. Maar er viel haast letterlijk zoveel van mij af! Op 1 juli 2019 heb ik dan de deur achter me dicht getrokken, al heb ik nog een half jaar wat bijstand verleend aan kantoor Verhoeven.”

De coöperatie draait voor 80% op subsidies vanuit de sociale economie en gedeeltelijk Europese subsidie. De overige 20% wordt dicht gefietst door de ondernemers zelf. Omdat ze geen sociale bijdragen en bijvoorbeeld geen boekhouder moeten betalen, dat doen wij, moeten ze bijdragen aan onze werkingsmiddelen.

Respect “Voor mijn ouders was hun geloof zeker een hulp toen ze zagen dat hun kinderen kozen voor een andere levensbeschouwing. Dat was zo wellicht ook bij mijn beslissing om de door hen opgebouwde zaak met hun naam te verkopen. Dat is zeker ook zo geweest bij het overlijden van hun dochter, mijn zus Lief. Dat laatste speelde volop in de periode dat ik overwoog om de zaak te verkopen. Mijn zus heeft euthanasie door ondraaglijk psychisch lijden laten uitvoeren, een keuze die we enkel maar kunnen waarderen. Indien ze tien jaar eerder zelf uit het leven was gestapt, was ik daar niet van geschrokken. Door de manier waarop het nu gebeurde, hebben ook mijn ouders dat een plaats kunnen geven. Vanaf haar jeugd heeft ze geworsteld en ook vaak gebotst… psychiatrie en zo. Zo’n leven wens je niemand toe. Als je daar, zoals ik en mijn broers en zussen, als kind getuige van bent, dan besef je dat het leven geen ‘ponykamp’ is, hé. Maar alle respect voor de manier die ze gekozen heeft. Het was voor haar een lang en moeilijk traject met de nodige getuigen en zo. Ze had ook kunnen zeggen ‘de pot op allemaal’ en er zelf uitstappen. Maar ze heeft het op een moedige, mooie manier gedaan…”

Starterslabo “Toen ik overwoog om te stoppen, had ik nog echt geen idee van wat ik daarna zou gaan doen. Van een ding was ik zeker: het moest iets in de non-profitsector zijn. Het zou ook zeker niets rechtstreeks commercieel mogen zijn, al geloof ik sterk in ondernemen en de wereld van de zelfstandige als belangrijke poot in onze samenleving. Ik had me voorgenomen om een jaar de tijd te nemen om niets te doen. Voor ik uit de zaak stapte zag ik in het blad van 11.11.11 een interessante vacature van het Starterslabo. Toen ik die las, leek het alsof ik in de spiegel keek.

8 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Met collega Wali Sediqi in een Afghaans restaurantje in Borgerhout Daarin herkende ik me voor 200%. Maar die vacature kwam dus te vroeg. In de periode dat mijn pauzeknop ingedrukt was ben ik Starterslabo blijven volgen en ik zag dat er opnieuw, haast dezelfde vacature liep. Het kwam nog vroeg maar ik heb toch gesolliciteerd. De eerste en enige sollicitatie in mijn leven en na een paar gesprekken mocht ik beginnen. Het Starterslabo is een ‘Activiteiten coöperatieve’, dus geen staatsinstelling maar een coöperatie die als doel heeft mensen te activeren. We coachen en begeleiden startende ondernemers. Niet elke starter, wel de startende ondernemer waarvoor de drempel tot het ondernemerschap groot is. Zo staat het in de statuten. Een belangrijk deel van onze doelgroep zijn langdurig werklozen, mensen met een invaliditeitsuitkering of personen die een leefloon trekken. We bieden drie soorten begeleiding aan. Er is het ‘labotraject’ van 18 maanden met langdurige begeleiding, wat ik hoofdzakelijk doe. Daarnaast is er nog een ‘starttraject” van 5 maanden waarin iedereen kan instappen om te proeven wat zelfstandig zijn eigenlijk is. Als derde is er nog het ‘jumpstarterstraject’ dat zich richt op nieuwkomers in België, tot de derde generatie zelfs, maar wel mensen met een immigratie achtergrond.”

Comfortzone “We werken in het Mundo-a gebouw in centrum Borgerhout, een gebouw volledig in hout opgetrokken en ontworpen door B-architecten, dat recent de ARC19 Architectuur

De mensen die we begeleiden hebben meestal geen back-up of een dikke spaarboek om te gaan ondernemen. Velen onder hen moeten ook echt uit hun comfortzone komen. Vaak is het ook een keuze van bijvoorbeeld iemand die na een burn-out of een langdurige ziekte zich afvraagt wat zij of hij verder van haar of zijn leven gaat maken. Ik heb mensen gehad die in het kader van een beursgenoteerd bedrijf zaten, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze uit een lastige periode in hun leven komen. Onder een baas werken zien ze meestal niet meer zitten, dus willen ze vanuit een bepaalde hobby of passie als zelfstandige aan de slag. Eerst gaan we zoeken of er in hun keuze echt wel een onderneming zit. De eerste maanden is vooral opleiding: hoe ziet een boekhouding eruit, wat is marketing, wie zijn je doelgroepen, hoe ga je de prijs bepalen enz. Afhankelijk van het traject dat ze volgen, gaan ze ook echt ondernemen. Dan gaan ze effectief hun eerste klanten zoeken - en soms ook niet vinden. Vanaf dat moment kunnen ze facturen maken onder ons ondernemingsnummer, omdat ze nog niet het statuut van zelfstandige hebben. Uiteraard is daar een wettelijk kader voor, want het kan niet dat je een uitkering krijgt en tegelijk begint te ondernemen. Dat gebeurt in samenwerking met de VDAB en de OCMW’s.”

Labogehalte “Wat ik doe kan je een ‘labo’ noemen waarin we samen op zoek gaan of hun onderneming levensvatbaar is. Ze maken een businessplan en financieel plan waarin we bepalen hoeveel klanten ze na zoveel maanden moeten hebben om een leefbare zaak te hebben. Lukt dat, lukt dat niet en waar kunnen we eventueel bijsturen?


OMSLAGVERHAAL We starten in groep. Doordat het mensen zijn die allemaal vanuit een minder stabiele situatie vertrekken, hebben ze enorm veel aan elkaar. Bij een event van ‘echte’ ondernemers zal niemand zeggen ‘het gaat niet goed’, ‘het lukt me niet’… dat kan in deze groepen wel. Na een tijd wordt het steeds meer een individuele begeleiding. We zien de nieuwe ondernemers op regelmatige basis om een stand van zaken op te maken en met hen mee te denken. Mijn beroep als verzekeringsmakelaar - bankier was ook een mensenkwestie. Daar had ik soms ook te maken met mensen die in de schulden kwamen enz. Dus daar zitten raakpunten in, ook al omdat ik zelf 25 jaar zelfstandige ben geweest en dus wel kan inschatten wat daarbij komt kijken. Dat helpt wel. Maar het is samen met die mensen op pad gaan, het samen doen. Ik ben geen specialist in de zaken die onze mensen willen opstarten en dat hoeft ook niet. Ik heb de waarheid niet in pacht en dat hoeft ook niet.’

Maatwerk “Het Jumpstarterstraject richt zich op mensen met een migratie achtergrond. Daarin bege-

leiden we mensen van Iran, Afghanistan, Rusland, eigenlijk van heel de wereld. In tegenstelling tot de twee andere trajecten is het een individuele begeleiding. Daar is taal soms een probleem, maar de wil en de zin om te ondernemen is erg groot. Dat is logisch. Als je je land achterlaat en naar hier komt, is dat is op zich al een hele onderneming. Ze willen ondernemen, al hebben ze er vaak een andere visie op en willen ze liever gisteren dan morgen beginnen. Ze willen vooruit, bij hen moeten we vaak op de rem gaan staan en eerst een stap terug zetten. Want ondernemen hier moet je natuurlijk doordacht doen. Je mag niet zomaar een handelshuur aangaan. Zeker in deze groep is het echt maatwerk. Wali Sediqi, een van mijn collega begeleiders, heeft zelf een enorm parcours afgelegd dat getuigt van de wilskracht en de veerkracht van nieuwkomers en van mensen in het algemeen. Hij is Afghaan, is eerst met zijn ouders naar Iran gegaan en op zijn 13de naar hier gekomen. In de nasleep van 9/11 vluchtte hij door de bergen, is met een vals paspoort op een vliegtuig en tot hier geraakt. Hier eerst in een opvangcentrum, een pleeggezin dan in een jeugdinstelling in Deurne waar hij nu in de Raad van beheer zit!

Dat is een ondernemer, zeer gelovig en aanstekelijk optimistisch. Hij zal nooit het woord probleem in de mond nemen, maar alles is een uitdaging. Hij heeft hier in Herentals middelbare school gelopen, maar geen hoger onderwijs. Een selfmade man en nu een sterk motiverende begeleider. Het traject dat de starters doorlopen leidt meestal naar eenmanszaken. Het zijn niet de Marc Couckes die wij hier aan boord hebben, die hebben ons niet nodig. Het traject voert hen vaak naar de dienstensector, denk daarbij aan een webdesigner, een grafisch ontwerper, coaching, mode en toebehoren, horeca en noem maar op. Dat lukt ook voor 70% van de deelnemers die in het lange traject stappen. Daarnaast beslist zo’n 15% om toch in loondienst te gaan, bij 15% van hen lukt het niet. Of ik daar blij mee ben? Wel, het beeld dat ik had toen ik de vacature zag en de verwachtingen die ik had, kloppen met de realiteit. Ik ben dus blij dat ik de beslissing genomen heb. Ik lig misschien meer wakker dan vroeger, maar ik zit hier op mijn plek!” (fh)

DE WERELD VAN

Plaspauze: tijd voor nieuwe wijn in ouwe zakken JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 9


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven VERZEKERINGEN KREDIETEN SPAREN EN BELEGGEN AGENTSCHAP AXA BANK VASTGOED - IMMO POINT VERHOEVEN

Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Meerdorp 2321 Meer T: 03 315 72 54

www.vanbavelrommens.be

Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE van Advies tot Zalig genieten

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

10 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SANITAIR

: ADRES W U E I N

183 g e w e s M eer aten r t s g o o 2322 H

W

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

EG

MEERLE MEER M EE RS

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


VA N U I T H E T S TA D H U I S Boter bij de vis voor alle grootse plannen en investeringen

Raakt de spaarpot opgebruikt? HOOGSTRATEN - Hoogstraten staat voor een hele reeks uitdagingen. Het voorbije jaar werden we immers geconfronteerd met heel wat plannen die de volgende jaren gerealiseerd zullen worden. En dus zal er boter bij de vis moeten. Zit er nog voldoende in de spaarpot van de stad of moeten de belastingen omhoog? Een belangrijke vraag bij de opmaak van het budget 2022 en de toekomst van de Hoogstraatse financies.

Ambitie Het stadsbestuur heeft de laatste jaren niet stilgezeten. Dat is het minste wat je kan zeggen als je alle plannen die vorig jaar in de media passeerden oplijst. Er is heel wat te doen geweest over de bouw van een cultuurhuis, de aanleg van een stadspark met een ondergrondse parking, de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de plannen van het gemeentelijk sportpark, de beslissing om een nieuwe politiekazerne te bouwen, de bouw van ’t Gastenhuys, de aankoop van een aantal panden, de restauratie van de Sint Katharinakerk en -toren, de restauratie van de Begijnhofkerk, de bouw van jeugdlokalen op Den Dijk, enz. Heel wat grote investeringen waarmee Hoogstraten geconfronteerd wordt, terwijl intussen het leven alsmaar duurder wordt, de personeelskosten de hoogte inschieten, de stad alle hens aan dek moet roepen om de coronacrisis op te vangen, maar intussen ook de dagelijkse werking van de stad in goede banen moet houden. Wegen moeten onderhouden of

vernieuwd worden, rioleringen aangelegd, openbare gebouwen beter geïsoleerd, terwijl intussen Sportoase aan de deur klopt om het verlies van de vorige jaren mee op te vangen. Heeft de stad hier de middelen nog voor en raakt het spaarpotje van Hoogstraten niet stil aan opgebruikt?

een spaarpotje van ruim 32 miljoen euro Spaarpot Het huidige bestuur (Hoogstraten Leeft en NVA) nam op 1 januari 2019 het beleid over van de vorige coalitie. Zij kon volgens de voormalige schepen van Financiën starten met een spaarpotje van ruim 32 miljoen euro. Dit geld werd door het vorige bestuur (CD&V en N-VA) bijeen gespaard om een aantal grote werken te kunnen uitvoeren waaronder het zwembad, het cultuurhuis en de verbouwing van het oude rusthuis. Ruim daarvoor hadden ook andere coalities al werk gemaakt van de afbouw van de financiële schulden en vroe-

gere leninglasten uit het verleden. Door gebruik te maken van het PPS-systeem (Publiek-Private Samenwerking), waardoor de private sector alle werkzaamheden voor zich neemt, tot financiering en onderhoud toe, en het openbaar bestuur een jaarlijkse (hoge) huur betaalt, worden de kosten op langere termijn uitgespreid. Dat lijkt weliswaar overzichtelijker, maar de kosten moeten wel betaald worden door heel wat latere besturen over een periode van 30 jaar. Zowel het zwembad, het Woon Zorgcentrum, het nieuwe ’t Gastenhuys worden op die manier afbetaald. Vanuit de oppositie was er in de vorige coalitieperioden heel wat kritiek op het ‘oppotten’ van zoveel geld in de gemeentekas. “Wij hopen wel dat in de volgende legislatuur deze belastingcenten van onze inwoners eindelijk gaan terugvloeien naar de inwoners, van wie het geld uiteindelijk komt”, noteerden we van oppositielid Fons Jacobs in december 2019. Volgens huidig schepen van financiën Roger Van Aperen wordt er nu “iets teruggegeven aan de bevolking”.

Meerjarenplan Vroeger maakte elk gemeentebestuur jaarlijks een ‘Begroting’ op voor de werking van het volgende jaar. Intussen zijn alle gemeentebesturen verplicht een meerjarenplan op te maken en een financieel beleid uit te stippelen voor meerdere jaren. Zo bracht ook het huidige bestuur in december 2019 haar ‘ambitieus meerjarenplan’ naar de gemeenteraad. Hierin kondigde zij aan dat er in de periode 2020 tot 2025 voor 50 miljoen euro investeringen zouden gedaan worden in Hoogstraten. Een groot deel van dit bedrag zou uit de spaarpot van de stad komen en daarnaast zou voor 16,5 miljoen euro geleend worden.

In 2021 maakte Sportoase een (geraamde) put van 435.634 euro en kijkt naar de stad om deze mee te helpen dempen. Het stadsbestuur wil eventueel de huurprijs (beschikbaarheidsvergoeding) opdrijven richting 550.000 euro of meer, maar wil hiervoor aanpassingen bij de exploitatie van het zwembad.

Intussen kennen we ook al de nieuwe plannen van dit bestuur. Vooral de aanleg van een centraal plein en de bouw van een ondergrondse parking in het centrum van de stad zijn de voornaamste nieuwkomers. De overige grote werken zaten al in de pijplijn of in de ideeën van de vorige coalitie. Dat dit alles een aarJANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 11


VA N U I T H E T S TA D H U I S dige duit zal kosten is een open deur intrappen. Maar waar komt dit geld vandaan en wat kan de stadskas dragen?

Belastingen Het is van 2008 geleden dat de gemeentebelasting nog aangepast werd. Toen (december 2007) verhoogde het toenmalig bestuur van CD&V-KVB de belastingen van 5% naar 6% (personenbelasting) en van 1350 opcentiemen naar 1400. Dit bracht dat jaar al direct 145.255 euro aan personenbelasting en 354.683 euro aan onroerende voorheffing meer in kas. Gezien de huidige positieve toestand van de gemeentekas en de mogelijkheid om goedkoop te lenen zal het bestuur voor de reralisatie van alle nieuwe plannen de belastingen niet verhogen. De voornaamste inkomsten van de stad zijn namelijk de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zij blijven allebei op het niveau van de voorbije jaren. De aanvullende personenbelasting blijft op 6 % en dit moet de gemeente in 2022 4.516.079,00 EUR opbrengen. De opcentiemen worden in het budget van 2022 geraamd op 10.864.917,00 EUR.

de personenbelasting blijft op 6% Financiën Het budget voor 2022 en de Meerjarenplanning werden onlangs uitgebreid besproken in de Commissie Financiën, waarin alle partijen uit de gemeenteraad bij betrokken zijn. Hierdoor komt gans deze uiteenzetting niet meer op de gemeenteraad zelf, wat het voor toehoorders en persmedewerkers niet gemakkelijker maakt. Wij beperken ons hier dus ook tot een samenvatting van de (online) bespreking in de gemeenteraadszitting van 22 november 2021. Voormalig schepen van financiën Marc Haseldonckx (CD&V) maakt zich hierbij danig zorgen om de toekomst. “Er wordt nu voor 16 miljoen euro nieuwe leningen aangegaan en er wordt vlot omgesprongen met de beschikbare middelen. Ik vrees dat we in de toekomst bijkomend zullen moeten gaan lenen en de belastingen zelfs zullen moeten verhogen. Want op de manier waarop er nu gewerkt wordt, blijft er na 2025 nog amper 5,5 miljoen euro over in de stadskas, met 5.5 miljoen als reserve en nog komende kosten voor de bouw en exploitatie van het cultuurhuis en de nieuwbouw van een politiekantoor zal men met dit bedrag niet ver springen. Ook na deze

12 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

’t Gastenhuys (hier nog bij het begin van de werken) bereikt intussen stilaan zijn voltooiing. De afbetalingen zullen nog 30 jaar lang meegedragen worden. periode zullen er nog vele prioritaire behoeften zijn voor de bevolking. Wij bekijken alles wel op langere termijn.“ Het raadslid wijst er ook op dat de personeelskosten steeds sterker stijgen, van 20,9 miljoen euro in 2018 tot 26 miljoen euro in 2022 tot zelfs 28 miljoen euro in 2025. De vele aanwervingen binnen de stad zijn hieraan niet vreemd,” besluit hij.

Negatieve rente Zowel raadslid Leemans (Anders) als raadslid Haseldonckx (CD&V) hebben het moeilijk met de voorliggende bedragen van de leningen. Immers niet alle projecten zijn al gerealiseerd, of in een verre toestand van afwerking. Sommige zijn zelfs nog niet eens opgestart. Maar op alle geleende bedragen die nog niet besteed zijn moet tegenwoordig wel een negatieve rente betaald worden. Volgens raadslid Haseldonckx wordt deze negatieve rente al geraamd op 115.611 euro. Zo is er voor de parking in de Gravin Elisabethlaan al een bedrag van 1,5 miljoen euro opgenomen, maar er is nog geen definitieve beslissing gevallen over deze parking. Voor de sportsite is er 6,5 miljoen euro voorzien. Dit project is intussen lopende, maar o.a. de atletiekpiste moet nog aangelegd worden. Hetzelfde geldt ook voor de bedragen voorzien voor de afwerking van ’t Gastenhuys en de bouw van de jeugdlokalen. Ook Maarten Leemans zit op dezelfde lijn: “Wij kunnen niet akkoord gaan met de budgetaanpassingen die nu voorliggen,” zegt hij.

“Het aangaan van de lening van de stad op dit moment is voor ons nog steeds onbegrijpelijk, zeker nu we enkele projecten waarvoor de lening werd aangegaan niet onmiddellijk gaan uitvoeren. Het geld wordt dus geparkeerd op de rekening en daarop zullen we een negatieve rente moeten betalen. We hebben in het verleden ook al meermaals gewaarschuwd voor de tegenvallende financiële resultaten voor Sportoase. We moeten vaststellen dat onze bezorgdheden gegrond zijn en dat we de volgende jaren nog meer geld op tafel zullen moeten leggen om de uitbating van het zwembad te kunnen garanderen.”

Juiste plaats Huidig schepen van financiën Roger Van Aperen is niet onder de indruk van de bedenkingen van zijn vroegere collega. “De personeelskosten zijn inderdaad gestegen omdat wij veel investeren en iets teruggeven aan de mensen. Doordat we de juiste mensen op de juiste plaats zetten, stijgen natuurlijk ook de personeelskosten.” Verder vindt hij het een mooi resultaat als er na deze legislatuur nog 5,5 miljoen euro overblijft voor het volgende bestuur. “Wij gaan immers flink investeren voor onze eigen bevolking en daarmee zal ons meerjarenplan wel eens een negatief getal geven. Maar we gaan met ons autofinancieringsmarge (de mogelijkheid om bijkomend te kunnen lenen, jh) geen enkele keer onder nul. De gelden die voorzien zijn voor de ondergrondse parking laten we in het budget staan. Als de bouw van deze parking niet doorgaat, kan dat geld gebruikt worden voor de parkingpockets, wat


VA N U I T H E T S TA D H U I S evenwel niet betekent dat deze ondergrondse parking al geschrapt is. En wat de leningen betreft: koken kost nu eenmaal geld en wij zitten nu aan een erg gunstig tarief om te lenen. Dus kunnen we beter nu gelden opnemen met een negatieve interest dan dat we dat later moeten doen. Maar wij gaan ook zoeken naar oplossingen voor die negatieve interesten, samen met de financiële directeurs van andere gemeenten en met de Federale overheidsdienst van Financiën.”

Sportoase Vorige maand berichtten we reeds over het deficit van Sportoase in 2020, vooral door de aanslepende coronacrisis. De stad Hoogstraten die in het contract voor enkele miljoenen borg staat, besliste om het verlies van 55.000 euro bij te passen. Dit gebeurde met gelden die vanuit de overheid ter beschikking gesteld werden om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen weg te werken. Maar de eindafrekening van 2021 kondigt zich nog slechter aan. Er wordt een tekort verwacht van 435.634 euro en dus lonkt Sportoase ook nu weer naar de stad.

deling over de beschikbaarheidsvergoeding verwacht de stad ook betere gebruiksvoorwaarden voor de eigen bevolking. In het Meerjarenplan wordt volgens raadslid Haseldonkx een extra bedrag van 555.991 euro vermeld, hij vraagt zich af op welke basis dit bedrag tot stand gekomen is terwijl men nog moet onderhandelen. Schepen Van Aperen bevestigt dat de stad het tekort niet zo maar jaarlijks zal ophoesten. “Er zal nog moeten onderhandeld worden waarbij we verbeteringen in de exploitatie willen aanbrengen. Daarbij kan een verhoging van de jaarlijkse vergoeding (beschikbaarheidsvergoeding, jh) deel van uitmaken. Wij hebben voorlopig 550.000 euro ingeschreven. Dat is een raming en een eventuele verhoging. De onderhandelingen zullen uitwijzen of dit naar boven of naar onder kan bijgesteld worden.

locatie voor de politie het meest centraal gelegen voor de drie gemeenten Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Zowel brandweer als politie hadden voordien te kennen gegeven dat het geen meerwaarde zou betekenen om beide hulverleningsdiensten samen te voegen op één locatie. Voor 2022 wordt een budget voorzien van bijna 1,5 miljoen euro voor de werkingskosten en 171.000 euro investeringssubsidie. De oppositie waarschuwt er voor dat deze bedragen mooi ogen en in het verlengde liggen van de vorige jaren, maar intussen wordt de volledige reserve opgebruikt. Hierdoor zal er de volgende jaren meer geld vanuit de stad naar de politiezone vloeien om een structureel tekort op te vangen. Voor 2023 zou er reeds 2,46 miljoen euro aan werkingskosten moeten bijgedragen worden.

Politiezone

Brandweer

Sportoase lonkt ook nu weer naar de stad

Raadslid Jos Matthé heeft wel wat bedenkingen bij de dotatie voor de politiezone. Hij betreurt vooreerst dat politie en brandweer niet samen gegaan zijn om één gezamenlijke kazerne te bouwen. Ook de keuze voor de locatie in de Gelmelstraat op de terreinen van de Ster begrijpt hij niet. Zowel de bereikbaarheid van de locatie als het bedrag dat ervoor betaald moet worden doen bij hem vragen rijzen.

De Hulpverleningszone HVZ Taxandria gaat een nieuwe brandweerkazerne bouwen in Minderhout. De bouw zal moeten bekostigd worden door de gemeente. Taxandria zal over een periode van 30 jaar 2% huur per jaar betalen, wat jaarlijks 120.000 euro betekent. Raadslid Maarten Leemans stelt vast dat er in het budget van de stad 6 miljoen is ingeschreven voor de bouw van deze kazerne, wat klopt met de genomen beslissing. Maar toch klopt er iets niet in de begroting, merkt hij op.

Het schepencollege heeft al laten weten dat het niet zomaar op de vraag wil ingaan, maar in gesprek zal gaan met Sportoase. In ruil voor een tegemoetkoming via een onderhan-

“Op de industriezone De Kluis zijn de gronden een stuk goedkoper” verduidelijkt hij. Volgens burgemeester Van Aperen is de kostprijs van 160 € per m² gebaseerd op gelijkaardige percelen in de omtrek en is deze

De politie bouwt een nieuwe kazerne. De gronden zijn gekocht. De stad zal de politiezone de volgende jaren extra moeten ondersteunen.

“Op de commissie werd het nieuwe financiële plan ontplooid: de HVZ zou de volledige huur van een kleine 3,5 miljoen euro in één keer betalen in 2024, wat uiteraard een meevaller zou zijn voor ons budget! In de begroting van de HVZ Taxandria vind ik echter geen spoor van die 3,5 miljoen. In 2024 zien we daar de huur staan voor welgeteld één jaar (120 duizend euro). Het bedrag is dus met andere woorden niet of nog niet opgenomen. Het budget is er dus op dit moment niet en we kunnen er absoluut niet zeker van zijn of we dat ook kunnen ontvangen. De andere gemeentes zullen de kosten moeten meedragen en staan daar ongetwijfeld niet voor te springen! Die 3,5 miljoen zonder goedkeuring inschrijven als ontvangsten kan dus echt niet.” Zowel schepen Van Aperen als de burgemeester moeten het antwoord schuldig blijven en verzekeren het raadslid dat ze deze zaak verder zullen navragen. Intussen worden de werkingsmiddelen voor 2022 voor een bedrag van 1,06 miljoen euro en het investeringsbedrag van 279.210 euro goedgekeurd. Bij de stemming over het budget 2022 en het Meerjarenplan zullen beide oppositiepartijen tegenstemmen. (jh) JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 13


14 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


PERSOVERZICHT

PERSOVERZICHT

JULI - DECEMBER

2021

JULI • De Eerstelijnszone Kempenland wil nog in juli de seizoensarbeiders in haar tien gemeenten vaccineren. Een groep die men niet mag negeren, want in de tien gemeenten van ELZ Kempenland verblijven jaarlijks 5.000 seizoensarbeiders.

• Het stadsbestuur zoekt een erfpachtnemer voor de leegstaande aalmoezenierswoning in de Schooldreef in Wortel-Kolonie. De erfpachtperiode bedraagt 82 jaar en de kostprijs is 98.000 euro. Via deze erfpachtovereenkomst wil men de woning een herbestemming geven met een maatschappelijk doel.

• Met de nieuwe zomercampagne wil Toerisme Hoogstraten bezoekers uit binnen- en buitenland aanspreken. Daarom verandert de naam van Toerisme Hoogstraten in VisitHoogstraten, Het moet een sterk merkverhaal worden, overgoten met een internationaal randje.

• Viervoeters en hun baasjes nemen in natuurgebied Den Rooy in Meerle een losloopzone voor honden in gebruik. De stad wil er op termijn nog meer openen en zoekt ook naar een zwemplaats voor honden.

JULI - Na een jarenlange voorbereiding wordt de voormalige landloperskolonie van Wortel opgenomen op de lijst van het Unesco Werelderfgoed. De kolonie is het eerste Belgische culturele landschap dat erkend wordt als Werelderfgoed omwille van haar “unieke en universele waarde voor de mensheid”. (foto Ludo Verhoeven) naar een nieuwe locatie voor hun jaarlijks 4x4-treffen. Op het vertrouwde terrein bij Desta in Minderhout worden de putten gedempt en die elk jaar daarvoor aanbrengen is te duur.

danks het slechte weer wordt een nieuwe waterspeelplaats in gebruik genomen en staan er ook nieuwe zitbanken op het terrein.

• Rotary Hoogstraten Kempen moet op zoek

• Hoogstraten doet ook mee met het project

Goei Gerief gestart. De bedoeling is om landbouwalaam en -gebouwen in kaart te brengen en te tonen aan het publiek.

'Het Bankje', een initiatief van OpenDoek, de koepelorganisatie voor amateurtheater in Vlaanderen. Op verschillende bankjes zijn QR-codes aangebracht waar je dan telkens een podcast kan bekijken.

• Jos Van den Bogerd (53) en Gert Van Bavel

• Het stadsbestuur verkoopt vijf sociale

(46) uit Meerle hebben in een week tijd 304

bouwgronden in de Ti Van Schellestraat achter en naast de parochiezaal in Wortel. De prijs voor een kavel ligt tussen 126.000 en 130.000 euro.

• Bij Erfgoed Noorderkempen is het project • De Mosten in is klaar voor de zomer. On-

kilometer gewandeld. Die afstand werd afgelegd van de oostgrens in Limburg tot aan de kust in De Haan.

• Het gemiddelde aantal besmettingen in de Kempen steeg in amper zeven dagen tijd van vijftien naar 42 per dag. Geen enkele gemeente kan het virus nog buiten de deur houden.

• Ken Herrijgers en Karen Kenis openen in september een tattooshop en werken daarvoor samen met Tim De Pril, bij sommigen bekend van Temptation Island. Ken Herrijgers heeft al jaren een boekingskantoor, maar dat is door de coronacrisis wat stilgevallen. De tattooshop komt op de benedenruimte van zijn boekingskantoor.

• Hoogstraten krijgt voor haar bovenlokale JULI - In een hal van de tuinbouw-afdeling van Vito Hoogstraten in de Hemelrijksestraat is er elke vrijdag een boerenbelevingsmarkt. Bezoekers kunnen er groenten, fruit en andere producten van ‘de korte keten’ rechtstreeks bij de producent kopen

sportinfrastructuur ruim 683.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal, tennisinfrastructuur en een vernieuwde atletiekpiste op de sportsite Wereldakker. Het stadsbestuur voorziet in de meerjarenplanning JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 15


PERSOVERZICHT nieuwe vrijwillige brandweermannen- en vrouwen te vinden.

• Elodie Ouedraogo (40) en Otto-Jan Ham (42) zijn twee opgemerkte ‘deelnemers’ bij het Belgische Kampioenschap tijdrijden voor aspiranten in Hoogstraten. Ze doen dit als voorbereiding van een TV programma en hun deelname aan het Belgisch kampioenschap waarin ze niet als laatste willen eindigen.

• Drie verenigingen, Progress Sport, De Slinger en De Bonte Beesteboel organiseren in Wortel-Kolonie een inclusief kamp, voor kinderen met en zonder beperking. Het is super om te zien hoe de kinderen elkaar helpen,

• In het bosgebied Koeberg op Groot Eyssel

JULI - Koning Albert (87) en koningin Paola (83) brengen een privébezoek aan het begijnhof. Ze verblijven ruim drie uur op het hof en bezoeken het Stedelijk Museum en enkele woningen. Voor Paola is het niet de eerste keer dat ze hier is. Ze herinnert zich haar bezoek in juni 2000 nog zeer goed. een investering van 4,4 miljoen euro in sportinfrastructuur.

ook andere pistes onderzocht worden.

in Meerle zijn begin dit jaar herstelwerken uitgevoerd aan het hoogveen. Sneller dan verwacht groeien er intussen al nieuwe heideplanten.

• Een 28-jarige gedetineerde steekt in de gevangenis in Wortel zijn celgenoot neer. De man is aangehouden voor poging tot moord. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar.

• Tijdens de weinige zonnige dagen die men • Ook deze zomer blijft het stil in de Blauwbossen in Minderhout. De organisatoren van de Antilliaanse Feesten werkten aan een kleine versie van het festival, maar beslissen nu om ook dat omwille van de opgelegde maatregelen te annuleren.

• Een groep 16-jarigen uit Hoogstraten, die met een corona-uitbraak geconfronteerd werd op het jaarlijkse KSA-kamp, gaat samen op een extra kamp van tien dagen. Een 'quarantainekamp' als het ware.

tot vandaag telde mag De Mosten omwille corona maximum 1.300 personen per dag binnen laten. In juli telde De Mosten 8.050 betalende bezoekers, in mei 2.434 en in juni 6.724.

AUGUSTUS • In het Stedelijk Museum in Hoogstraten opende de nieuwe tentoonstelling 'Catwalk Kempische kleding tussen 1850-1950'.

• Net als vorig jaar komt er geen openlucht-

• Een van de slechtvalken, geboren in de

tentoonstelling Hoogstraten in Groenten en Bloemen. Niet door de coronamaatregelen dit keer, maar door de gezondheidstoestand van hoofdontwerper Tom De Houwer.

toren van de Sint-Katharinakerk, wordt gespot in Bredene, zo'n 123 kilometer van zijn nest. Je moet er soms wat voor over hebben om een lekker hapje te verorberen.

• Yvonne Christiaensen en Hanne Pauwels

• In Castelré, worden geregeld workshops

openen op 28 juli een zomerbar in een grote cirkel in een maïsveld op Leembeek in Meerle.

valkerij gegeven. Ervaren valkenier Dominique Willems weet als geen ander wat de valkerij inhoudt, en laat tot grote jolijt van de deelnemers zijn kleurrijke vogels rondfladderen.

• Jozef Smets mag 107 kaarsjes uitblazen en is de oudste man van België. Hij verblijft in woonzorgcentrum Sint-Lucia te Turnhout. Van 1959 tot 1967, de periode dat er voor het eerst ook leerlingen die niet in het internaat verbleven toegelaten werden, was hij directeur van het Klein Seminarie nadat hij er ook leraar was geweest.

• Om geld in te zamelen voor kansarmen, organiseert Doorgeefluik Hoogstraten Noord een benefietweekend. De vzw is gevestigd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 5 te Meerle. Kansarme gezinnen uit Meerle, Meer en Meersel-Dreef kunnen er terecht voor kleding en voeding.

• Het stadsbestuur zet het dossier van de ondergrondse parking bij de Gravin Elisabethlaan on hold. De stad wil meer inspraak en vooral een meer gedragen dossier. Er zullen

16 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• Het Proefcentrum Hoogstraten deed onderzoek naar het gebruik van potgrond op basis van onder andere groencompost en houtvezel voor de teelt van aardbeien en tomaten. Daaruit blijkt dat de opbrengst vergelijkbaar is met potgrond op basis van fossiele grondstoffen.

• Vorig jaar werd Begijntjes Laat Besluit geannuleerd. Uit angst dat vrijwilligers zullen afhaken, wil men dit geen tweemaal doen. Daarom kiest men nu voor een light versie met een geanimeerde stoet door de Vrijheid en een kort optreden op het binnenplein van woonzorgcentrum Stede Akkers.

• De 35-jarige Niels Jespers (met Hoogstraatse roots) beklimt de K2 in Pakistan, met 8.611 meter de tweede hoogste berg ter wereld. Om het nog straffer te maken deed hij het als eerste zonder zuurstof en zonder hulp van dragers.

• Het stadsbestuur stelt een Starterspakket samen voor beginnende ondernemers die zich in Hoogstraten vestigen. Het bestaat uit gratis adviestrajecten en begeleiding die te maken hebben met onder andere marketing, fiscaliteit en juridische zaken

• Parenclub Amai in Meer mag zoals alle parenclubs, op 1 oktober terug openen. Amai doet dat met een seksmarathon van drie dagen. van vrijdag 1 oktober 21 om 16 uur tot zondag 3 oktober om 4 uur ’s morgens.

• De hulpverleningszone Taxandria, waar Hoogstraten deel van uitmaakt, start in Merksplas met een reeks van acht infosessies om

• De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaat het fietspad langs de Mark doortrekken


PERSOVERZICHT van de Zandbergstraat tot de Bredaseweg in Minderhout. Het fietspad langs de Mark heeft nu een lengte van zeventien kilometer, waarvan ongeveer zeven kilometer op het grondgebied van Hoogstraten.

SEPTEMBER • In een schuur in Heerle in Meerle wordt bij een huiszoeking een cannabisplantage ontdekt. De speurders troffen er een plantage met 800 planten aan. Een man van 58 jaar en een vrouw van 56 jaar, beiden afkomstig van Nederland, worden voorgeleid.

• Het plan om brandweer en politie samen onder te brengen in een nieuwe veiligheidscentrum wordt opgeborgen. In 2024 verhuist de brandweer naar een nieuwe kazerne in de Desmedtstraat in Minderhout. Voor het hoofdkantoor van de politie wordt een perceel grond naast De Ster aangekocht.

meterslange slinger van bh's kijken. Het stadsbestuur wil hiermee aandacht vragen voor het tijdig opsporen van borstkanker.

• De feestzalen mogen in België sinds 1 september weer open. Omdat de regels in Nederland nog altijd strenger zijn krijgen de uitbaters van de Vlaamse feestzalen massaal veel telefoontjes van Nederlanders om hier een feest te organiseren.

• In de noordvleugel van de boerderij in Wortel-Kolonie zijn Kevin Kegeleers en Nick Van Hoof gestart met Zouterover. Bezoekers kunnen er terecht voor interactieve diners en workshops. Alles wordt bereid op open vuren. Tot januari 2022 is alles al volgeboekt.

• Duizenden leerlingen uit de Kempen gaan tijdens de Strapdag al fietsend, stappend of steppend naar school. Het is de start van Bike2School, een project waarbij leerlingen virtuele munten kunnen verdienen door met de fiets naar school te komen.

• Hoogstraten is volop bezig met het uitwerken van een ruimtelijk beleidsplan om behoeften als wonen, ontspanning en natuur op elkaar af te stemmen. Er wordt gerekend op de expertise en persoonlijke ervaringen van de inwoners, die uitgenodigd worden op thema-avonden. Zouden er ook al geen studies in de lade liggen over deze materies?

• Sinds dit schooljaar kan elk kind in de eigen basisschool blijven tot de ouders het komen ophalen. Het stadsbestuur werkt daarvoor samen met Ferm.

OKTOBER • De stad Hoogstraten gaat een samenwerking aan met Ferm Kinderopvang om in een nog vrije ruimte van 't Gastenhuys opvang voor 18 baby's en peuters te voorzien.

• De mondmaskerplicht wordt afgeschaft in horeca en winkels. Dat wordt door de middenstand op gejuich onthaald. De klanten opnieuw zien lachen en ze ook meteen herkennen is gewoon zalig.

• Met dank aan een alerte cipier kan de politie een bende oprollen die drugs binnensmokkelt in de gevangenis van Wortel. De bestellingen van gedetineerden worden door handlangers geleverd.

• De vzw Passion for Cars organiseert, met als clublokaal café De Nieuwe Buiten in Wortel, gratis rondritten. Personen met een beperking en kinderen mogen plaatsnemen in wel heel bijzondere wagens.

• Het stadsbestuur start met de verdeling van ‘de gele doos’ onder de 75-plussers. In die doos, die in de koelkast bewaard wordt, zit belangrijke informatie over de eigenaar, wie er gecontacteerd moet worden als er iets gebeurt en de medische gegevens van de persoon. Het project is komen overwaaien vanuit Canada.

• Voorbijgangers in de Dokter Versmissenstraat in Hoogstraten kunnen niet naast een

plannen voor een gloednieuw serrecomplex van 12 hectare aan de Hinnenboomstraat in Hoogstraten even opbergen door een juridische procedure die opgestart is door Natuurpunt Markvallei.

• Zanger en gitarist Bert Dufraing (42) is onder de naam Mullerthal een soloproject gestart. Op de plaat Repentant Blues staan negen liedjes die hij de voorbije twee jaar heeft geschreven en werden ingespeeld met bevriende muzikanten.

• Nu de energieprijzen de pan uit swingen als nooit tevoren, maken vele glastuinbouwers in onze provincie zich grote zorgen voor de winter. Alles wijst er op dat het veel geld zal kosten om hun teelt te verwarmen tijdens de koude maanden.

• Stoffels Tomaten uit Rijkevorsel moet de • Het ledenaantal van Natuurpunt Markvallei blijft in stijgende lijn gaan. De kaap van 1.200 leden is overschreden. May Poels uit Rijkevorsel kreeg van haar vriendin May Matthé als verjaardagscadeau de bewuste lidkaart.

• Vier personen hebben in Hoogstraten de opleiding Tuinranger gevolgd. Bij inwoners die een aanvraag doen, gaan de vrijwilligers langs om te kijken hoe men de tuin klimaatbestendiger kan maken.

• Het gerenoveerde voormalige raadhuis op het Gemeenteplein in Meerle opent de deuren. De bibliotheek en het lokaal dienstencentrum worden er in ondergebracht.

• Thijs Brosens (26) uit Meerle wil zoveel mogelijk blikjes inzamelen, ze zelf pletten en verkopen aan een ijzerhandelaar. De opbrengst is voor de Slinger in Wortel en voor de opleiding van blindengeleidehonden. SEPTEMBER - Een werkbezoek en een jongerenreis naar Za-Kpota in Benin vanuit Hoogstraten eindigde noodgedwongen in mineur in een testcentrum. Door coronabesmettingen moest een deel van het reisgezelschap in quarantaine, de anderen keerden vroegtijdig terug.

• Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je opent in het voormalige pand van kledingwinkel La Segunda en de achterliggende gebouwen een JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 17


PERSOVERZICHT nieuwe ontmoetingsruimte en Het Atelier, een sociale winkel.

• Het parkeerterrein langs de E19 richting Nederland in Minderhout wordt een tijdlang afgesloten. Een vrachtwagen moest plots remmen, waardoor de lading begon te schuiven. In de laadruimte stonden vaten van een bijtend product.

• In Merksplas wordt The Story of WortelKolonie verteld. Het publiek wandelt langs een parcours van 3,5 km en krijgt een aantal scènes te zien die zich afspelen in 1830. Met licht en geluid wordt de belevenis voor de bezoekers verhoogd.

• Op de E19 richting Nederland worden twee vrachtwagens letterlijk van de snelweg geblazen door het stormweer. Een van de twee chauffeurs is er ernstig aan toe, hij wordt in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

NOVEMBER - Op Den Dijk wordt de eerste steen gelegd van lokalen voor de KSA, KLJ en Plussers, die samen 400 leden hebben. De lokalen maken deel uit van een polyvalent gebouw. Het stadsbestuur investeert 1,9 miljoen euro, 70% van de kostprijs van het geheel.

• De politie Noorderkempen houdt een drugscontrole op bussen van De Lijn in Hoogstraten. Een achttal bussen wordt aan de kant gezet en de passagiers, voornamelijk leerlingen van de Hoogstraatse scholen, moeten uitstappen. De drugshond reageerde bij enkele personen, maar er werden geen verdovende middelen aangetroffen.

• In veel kleine dorpen is er geen slager meer, maar Wortel vormt daarop een uitzondering. Rudi Snels (56) en Ingrid Leuse (52) verkopen al 35 jaar vleeswaren in de winkel naast hun woning in de Pastorijstraat.

• Het Hoogstraatse bedrijf Bogaerts Greenhouse Logistics biedt wereldwijd exclusieve machines aan voor de professionele glasgroenteteelt. Met de oprichting van Bogaerts Noord-Amerika neemt oprichter Joris Bogaerts meer dan een vierde van de wereldproductie voor zijn rekening.

bij. De 5,5 km lange wandeling langs 53 bordjes die nergens op slaan, brengen een nooit gezien aantal wandelaars op de been.

• Het Gouden Poezenmandje is gestart met een crowdfunding om de werking te kunnen verderzetten. De vrijwilligers pakken samen met de stad het zwerfkattenprobleem aan, maar de kosten van opvang die ze zelf moeten dragen lopen hoog op.

lokalen voor de Chiro in Weelde.

• Op de muur bij de stelplaats van De Lijn in de Van Aertselaerstraat wordt een muurschildering aangebracht. Die vormt een herinnering aan de afscheidnemende werkgroep 11.11.11 Hoogstraten.

• Burgemeester Marc Van Aperen overhandigt de sleutel van de eerste van de zes sociale woningen op de voormalige kloostersite in de Donckstraat in Meer. Een gedenkwaardige dag voor de herbestemming van de site.

NOVEMBER • Hoogstraten heeft er met de Nutteloze Borden Wandeling een toeristische wandelroute 18 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• De gemeenteraden van Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Ravels beslissen om samen één woonmaatschappij op te richten. Die komt in de plaats van De Ark en SHM De Noorderkempen.

• Run For Life organiseert voor de eerste keer een Urban Run. De deelnemers lopen door het Stedelijk Museum, de Salm-Salmmolen, de Sint-Katharinakerk, de vernieuwde raadzaal enz. De opbrengst gaat naar Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je, het Berrefonds dat ouders ondersteunt die een baby verliezen, en vzw SISP, dat de levenskwaliteit van de armste inwoners in India wil verbeteren.

• Een kleine brand zorgt voor opschudding in • Leerlingen van het VITO bouwen nieuwe

weer 'vollenbak' ambiance in een van de hallen van Coöperatie Hoogstraten. Verspreid over twee dagen komen zo'n 6.500 mensen genieten van een stevige pint en Vlaamse schlagers op Oktoberfestival Noorderkempen.

serviceflats De Linde bij woonzorgcentrum Stede Akkers. Eén serviceflat is tijdelijk onbewoonbaar. Zes personen worden uit voorzorg overgebracht naar een ziekenhuis, maar niemand is er erg aan toe.

• De organisatoren van de Landlopersjogging in Wortel schenken een bedrag van 2.500 euro aan jeugdhuis ’t Slot. Dat bedrag zal goed van pas komen bij de renovatie van het jeugdhuis bij De Boomkens. Aan de jogging namen dit jaar 417 lopers van alle leeftijden deel.

• Drie dames organiseren op zondag 14 november 'Een beetje Meer pop-up'. Op de ambachtenmarkt in het lokaal van de handbooggilde langs het Slommerhof in Hoogstraten zijn 24 standhouders met hun producten en diensten aanwezig. • Na een onderbreking van een jaar is het

• Aangezien de termijn van Michiel Van Opstal is afgelopen, gaat het stadsbestuur op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Die krijgt gedurende twee jaar de kans om actuele ontwikkelingen en opvallende gebeurtenissen lyrisch in de kijker te zetten.

• In de Waalse gemeenten die in de zomer getroffen zijn door overstromingen moet nog heel wat werk gebeuren. Rotary HoogstratenKempen steekt om de twee weken met een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen in Pepinster.

• De rechter veroordeelt een 23-jarige man uit Hoogstraten omdat hij in zwembad Stede Akkers met zijn smartphone vier vrouwen in kleedhokjes had gefilmd. De dader die drie keer per week zwemles gaf, werd in april van dit jaar op heterdaad betrapt.

• Vrouw & Maatschappij houdt een actie om aandacht te vragen voor de gevolgen van intrafamiliaal geweld op kinderen. De actievoerders delen flyers en witte lintjes uit om onder meer het noodnummer 1712 bekend te maken bij het brede publiek.

• In het vroegere gebouw van Medisch Centrum Noord in de Terbeeksestraat in Meer


PERSOVERZICHT opent de derde vestiging van Triangel. Een team van onder andere psychologen, pedagogen en coaches biedt er diagnostiek en therapie voor zowel jongeren als volwassenen aan.

• Het stadsbestuur neemt maatregelen rond het plaatsen van kledingcontainers op privégronden. De firma's krijgen dertig dagen de tijd om die containers te verwijderen. Als dat niet gebeurt, zal de stad ze zelf weghalen.

• Op de begraafplaats in Wortel is er in de nabije toekomst onvoldoende plaats. Daarom laat het stadsbestuur in 2022 een aantal graven ontruimen. Het gaat om gekochte graven van voor 1965 en niet-gekochte graven van voor 1975.

• Het was de bedoeling dat op een perceel nabij ecoduct De Munt op de grens van Minderhout en Loenhout begin december 3.880 inheemse bomen en struiken worden geplant. De organisatoren kunnen daarvoor helpende handen gebruiken.

• Het Praatpunt in Hoogstraten verloopt deze winter online en heeft daarom nog vrijwilli-

besluiten André Hoefkens en Nancy Koninckx om hun kersthuis in de Lokbosstraat in Meer niet meer open te stellen voor het publiek.

DECEMBER

• De gemeentelijke opcentiemen en de personenbelastingen in Hoogstraten blijven in 2022 ongewijzigd. De oppositie heeft wel haar bedenkingen bij de meerjarenplanning.

• Om alle risico's op besmetting uit te sluiten,

gers nodig. In het Praatpunt kunnen anderstaligen wekelijks hun kennis van het Nederlands oefenen en verbeteren.

• De markt voor dure villa's en appartementen breekt alle records. In de eerste helft van dit jaar zijn al meer luxepanden van meer dan 500.000 euro verkocht dan in heel 2018. De stijging die al zichtbaar was in 2019 en 2020 zet zich fors door. Dat heeft te maken met de coronacrisis en met de Nederlanders, die opnieuw massaal afzakken naar gemeenten langs de Belgische grens.

• In de helft van de Kempense gemeentes komen er de laatste dagen eindelijk minder nieuwe coronabesmettingen bij. De piek van de vierde golf komt ook in onze regio stilaan in zicht. Van 18 november tot 2 december noteerde men in Hoogstraten 781 besmettingen, dus 56 per dag. Een week later, tussen 25 november en 9 december waren er nog 541 mensen positief, een gemiddelde van 38 per dag. Bijzonder hoge cijfers toch, naar de reden voor dit hoge aantal blijft het raden.

• Een twintigtal tractoren van leerlingen van het VITO rijden naar Geel, om er deel te nemen aan de nationale betoging. Ook de leerlingen hebben een duidelijke boodschap voor minister Zuhal Demir: “Wij zijn de beste van de klas, geef ons een leefbaar pas”.

• Het Land van Mark & Merkske dat bestaat uit de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaat samenwerken met de zomerzoektochten van het Davidsfonds. Daar nemen jaarlijks zo’n 20.000 mensen aan deel.

• De gemeenteraad van Rijkevorsel stelt voor om Paul Stoffels, die in Achtel geboren werd en in Hoogstraten een woning heeft, ereburger van Rijkevorsel te maken. De 59-jarige Paul Stoffels is het hoofd van het wetenschappelijk onderzoek bij het Amerikaans farmaconcern, Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Hij gaat eerlang op pensioen.(fh)

• 86 Kempense scholen nemen deel aan de actie Bike2School. Tijdens het eerste trimester werden 46% van de verplaatsingen per fiets afgelegd. In totaal legden de leerlingen samen 451.567 km af, meer dan elf keer de wereld rond.

W O O R D V A N D E M A A N D (10) Derde keer, goede keer?

1 2

1. Op 6 november was de eerste editie van dit uniek loopparcours

3 4

2. Hij is onthaalmedewerker in het vaccinatiecentrum van Weelde … Fransen

5 6

3. Boek van Pien Storm van Leeuwen

7

4. Ga op zoek naar insecten van deze kunstenaar 5. Coöperatie ter ondersteuning van startende ondernemers

8 9 10

6. De langste rechtdoorstraat

11

7. Schrijver van ‘Im Westen nichts Neues’

Oplossing december

8. Dorpswinkel in Minderhout voortaan in handen van Nele

1 S

9. Gîte in Chéoux 10. Blond karakterbier uit Meerle

A

L M S A

2

B R

I

L M

D G E

3 N A N G A P A R 4 K

L

I

M A A T

5 T M A R

K

B A T

B O S

E N H O F

6 P R A Y O N

11. Neerslag hiervan brengt de biodiversiteit zware schade toe IJ’ is één vakje. Mail het woord uiterlijk dinsdag 14 januari door naar redactie@demaand.be en maak kans op een cadeaubon van Hoogstraten voor de waarde van 20 euro. Of stuur naar: De DE HOOGSTRAATSE MAAND, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

7 S

T

L U C

I

A K A P

8 W I

E

9 S

R A M

I

10 D E A R

K

T

L

11 S

E

L

E W A A

L

E N

P O R

T O A S

E

De cadeaubon van € 20 gaat naar: Ingrid de Bruijn, Meerleseweg 31, Meer

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 19


Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 207427 Reeds 25 jaar uw vastgoedmakelaar voor Hoogstraten en omgeving!

Huis verkopen? Bel ons: 03 314 16 99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com Vrijheid 72 - Hoogstraten

VAN HEMELEN

BVBA

N NNEEN E E G K G K N E IIN TE EEIIDD --CCAADD T L L P P D D OO NNDD ORRKKSS 33 O O V V AA WO atteenn LIIDDW L O sttrra O S S ooggs Hoo TTee H

VAN HEMELEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

Wij geven

training

Ochtend- avond- of opleidingen op maat, in onze kantoren, of op locatie. Duur van de opleiding is steeds 10 x 1 avond/week Start AVOND Basistraining SolidWorks: 17 januari 2022 Start AVOND Vervolgtraining SolidWorks: 25 januari 2022

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 20 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

T ra

g@ inin

3DC

orks adw

.be


Katrien Meyvis en Benny Fransen in Chéoux/Rendeux (provincie Luxemburg)

“Hier praten de buren nog met elkaar” Wallonië mag dan minder exotisch lijken dan de andere buitenlanden die in deze Skype-rubriek aan bod komen. Toch is het cultuurverschil duidelijk merkbaar. Vlamingen die in contact komen met onze Waalse landgenoten doen dat meestal tijdens hun vakantie in groene heuvelende landschappen. Maar er zijn ook steeds meer Vlamingen die de stap wagen en er simpelweg (definitief) gaan wonen en werken. En tot die categorie behoren Katrien en Benny.

HOOGSTRATEN

ANTWERPEN

Brugge Oostende

Sint-Niklaas

WESTVLAANDEREN

Gent

Antwerpen

Derndermonde

OOSTVLAANDEREN

Roeselare

NEDERLAND

Turnhout

Knokke

Herentals

LIMBURG

Mechelen

BRUSSEL

Aarschot Leuven Tienen

Kortrijk Moeskroen

Ronse

Halle

DUITSLAND

Hasselt Sint-Truiden

BRABANT Waver

Ath

Doornik Leuze

Luik Soignies Hoei

HENEGOUWEN Bergen

Namen

LUIK

Verviers Spa

Charleroi

Malmedi

NAMEN Philippeville

De 50-jarige Benny Fransen groeide op in Wortel, “in een zeer warm nest in de Zandstraat”, als de jongste zoon van Stan Fransen en Roza Elst. Hij heeft nog vier broers. In 2000 verhuisde hij naar Rijkevorsel om te gaan samenwonen met Katrien.

FRANKRIJK

Dinant Marche- CHÉOUX enFamenne Bastogne

Chimay

LUXEMBURG Neufchâteau Bouillon

LUXEMBOURG Aarlen

Katrien Meyvis is er 45, zij woonde altijd in Rijkevorsel waar ze altijd bij een bakker werkte tot het koppel in 2010 naar de Ardennen trok. Zij heeft nog 3 zussen en 1 broer.

Vakantie DHM: Waarom verhuizen honkvaste Kempenaars naar een piepklein dorpje in Belgisch Luxemburg? Katrien: Vroeger huurden we iedere maand een lang weekend én drie keer per jaar een tiental dagen een vakantiehuis in de buurt van Gouvy. We hadden toen twee honden en de verre reizen die we regelmatig deden naar o.a. Nieuw Zeeland en Australië hebben we toen aan de kant geschoven. We zijn toen op zoek gegaan om zelf iets te kopen. Na een tijdje zoeken, hebben we onze eigen woning hier gekocht, een soort vast ‘vakantiehuis’ voor onszelf. Voordeel was dat we altijd op onze favoriete vakantieplaats woonden en konden genieten zoveel we zelf wilden… Slechts een half jaar later hadden we al in ’t snuitje dat we ons hier goed voelden. We werden aanvaard in het dorp ‘als Vlaming’.

In Rijkevorsel werkte ik bij een bakker, uiteraard ook in de weekends. Benny kwam altijd vrij laat thuis van het werk tijdens de week met als gevolg dat we elkaar niet veel zagen. Waren er feestjes in het weekend, dan moest ik altijd op tijd naar huis of thuis blijven omdat ik in het weekend vroeg moest beginnen werken. We hebben geen kinderen, dat maakte het waarschijnlijk ook gemakkelijker om de stap te zetten en in de Ardennen te gaan wonen. Ik heb mijn ontslag gegeven in de bakkerij en begin september 2010 verhuisden we met onze twee honden, waarvan er nu nog maar een leeft. Ik ben hier dan vrij snel Franse les gaan volgen, want dat was toch wel écht nodig. Na 11 jaar kan ik redelijk goed mijne plan trekken in ’t Frans . Ons huis in Rijkevorsel hebben we nog een tijdje verhuurd voor het geval dat we toch heimwee zouden krijgen naar de Kempen. Toen we de vakantiegîte hier aan de overkant van de straat kochten, hebben we ons huis in Rijkevorsel verkocht.

Rust DHM: Hield de verhuis ook voor jou in dat je van werk moest veranderen, Benny? Benny: Neen, niet direct. Toen we verhuisden naar Chéoux in 2010 werkte ik al een hele tijd bij de Europese Commissie in Brussel, bij het Europees Bureau voor fraudebestrijding. Ik ben niet van werk moeten veranderen omdat de afstand naar Brussel ongeveer dezelfde was. De treinverbinding Marloie-Brussel viel ook erg mee. Het kon ook al moeilijk slechter dan de zogenoemde “spooktrein” Turnhout-Brussel. Bijna dagelijks problemen waren er toen op die treinverbinding met sterke vertragingen of, nog erger, doodgewoon afgeschafte treinritten.

Het dagelijks werkterrein van Katrien: de gîte-vakantiewoning La Girondaine

DHM: Wat waren de eerste indrukken van jullie nieuwe woonplaats? Katrien: RUST, geen druk verkeer. Bovendien zijn de mensen hier zeer vriendelijk. Hier praten de buren nog met elkaar, iedereen groet je. De mensen zeggen hier nog ‘nen goeiedag’ wanneer je ergens binJANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 21


SKYPE de was & plas, poetsen, winkelen, tuinieren... dat gaat gewoon door zoals vroeger. Benny: Ik woon hier héél graag! Wanneer we nog eens terug naar de Kempen rijden, heb ik al stress voor de drukte overal. Voor je plezier moet je niet op het rondpunt in Rijkevorsel rijden of door Hoogstraten-centrum en zéker niet rond 17 uur. Onze woonplaats Chéoux is een klein dorpje met 150 inwoners in de gemeente Rendeux, aan de Ourthe halfweg tussen La Roche-enArdenne en Marche-en-Famenne. Veel bedrijvigheid is er hier niet in Chéoux, er zijn hier geen winkels of zelfs geen café. Er is hier wel een zaaltje van het feestcomité, waar af en toe een activiteit wordt georganiseerd.

Gîte Het gezin Fransen-Meyvis in Chéoux: Benny, de hond des huizes en Katrien nenkomt in een winkel, op straat... Ik vind dat de Walen veel vriendelijker zijn dan de Vlamingen, en vooral dan ook de kinderen. Ook de mooie natuur sprak ons aan, dat wisten we al uit ervaring van onze talrijke vakantieperiodes hier in de streek. Er is uiteraard een groot verschil met de periode toen we hier nog op vakantie kwamen. Nu we hier wonen is 't iets minder vakantie:

DHM: Hebben jullie hier ook vlot een "kostwinning" kunnen vinden? Katrien: Ik had mijn job bij de bakker in Rijkevorsel natuurlijk opgezegd. In 2012 kwam toevallig de gîte recht over ons huis te koop. Aangezien ik toen nog geen werk had - ik volgde toen nog Franse les - hebben we besloten om de sprong te wagen en de gîte te kopen. Ik had dus ineens ook werk. Toen we naar hier verhuisden, hadden we nooit gedacht dat we hier een vakantiehuis zouden kopen. Na een serieuze renovatie, kon onze gîte, La Girondaine, opengaan in sep-

De woning en de gîte van Katrien en Benny (rechts midden) in een idyllisch Chéoux

22 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tember 2012. Het is een grote, comfortabel ingerichte vakantiewoning voor max. 27 personen in totaal. Ze kan ook in delen gehuurd worden. Op onze website vind je alle info: https://www.lagirondaine.eu. Dat is nu mijn job 7/7. Ik doe het graag, maar er komt veel meer bij kijken dan je zou denken. Administratie, boekingen, publiciteit, zorgen dat binnen en buiten alles netjes in orde is. Dat vind ik héél belangrijk, sommigen zeggen wel eens dat ik overdrijf… Maar kijk maar eens naar onze beoordelingen, dat is niet voor niets ;-). Benny: Tot 2016 heb ik nog bij de Europese Commissie in Brussel gewerkt, zoals hiervoor al vermeld. Sinds 2016 werk ik bij de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

Minder stress DHM: Zijn er wezenlijke verschillen met de Kempen? Benny: Het leven en de mensen zijn rustiger, de Walen hebben hier duidelijk veel minder stress... is het vandaag niet, dan is het morgen. Daar hebben we toch serieus aan moeten wennen! Maar zoals gezegd, ze zijn echt vriendelijker. Er zijn hier wel minder cafés dan in Wortel of Rijkevorsel. Een jeugdhuis zoals ’t Slot bestaat hier niet. Er is hier wel een feestcomité in het dorp, samengesteld uit alle leeftijden.


SKYPE Er wordt hier ook een kermis georganiseerd (5 dagen!), een kerstmarkt, een kerstboomverbranding (grand feu), enz.

Nonkel Ney trad hier al drie keer op, telkens een geweldige belevenis! Vanaf het begin dat we hier woonden heb ik altijd meegeholpen bij de activiteiten. Je kan zeggen dat als er hier iets te doen is dat het hier echt een feest is met iedereen. Het is hier precies een grote familie. Hier wordt niet gekeken naar je beroepsbezigheden of leeftijd. Zelfs Nonkel Ney heeft hier al drie keer opgetreden, telkens een geweldige belevenis! Katrien: De meeste dingen zijn hier duurder dan in Vlaanderen, zoals water, elektriciteit, benzine, gas, registratierechten... De huizen zijn dan weer goedkoper, alhoewel er recent een prijsstijging van 37% is gekomen. Hier is ook veel verdoken armoede, maar de mensen hier zijn veel gelukkiger. De kwaliteit van het leven is hier al bij al beter dan in Vlaanderen, minder bebouwing en beton, propere lucht, meer natuur. DHM: Werden jullie goed onthaald door de plaatselijke bevolking? Katrien: We zijn hier heel goed onthaald, we gingen dan ook overal naartoe wanneer er iets te doen was. Benny zei altijd "il faut boire pour s’intégrer”. Als je de mensen hier echt wil leren kennen moet je gewoon een pint met hen gaan drinken, dat zegt hij trouwens nog altijd als er iets te doen is ;-).

Il faut boire pour s’intégrer! Ondertussen hebben we uiteraard ook Vlamingen hier in de buurt leren kennen. Zo komen we ook regelmatig bij onze Kempense vrienden Tom (Luc) Martens en Linda (afkomstig van Wortel en Weelde), die café l’Ecurie in Wibrin uitbaten. Benny: Wij hebben hier dus Franstalige én Vlaamse vrienden, wat perfect is. Wanneer ze beiden bij ons zijn (FR + NL), zullen wij ook altijd Frans spreken uit respect voor de Franstaligen hier. We wonen tenslotte in het Franstalige gedeelte van België en passen ons aan. Dat respecteren ze hier enorm. De Vlaanderen-Wallonië problematiek leeft hier echt niet, hier zijn we allemaal Belgen. Die problemen worden enkel gecreëerd door de media en de politiek.

Op uitnodiging van Benny speelde Nonkel Ney & band al verschillende keren in Chéoux, met de nodige ambiance als resultaat. Hier wordt de groep aangekondigd in Benny's beste Frans

Overstromingen DHM: Wat mis je het meest van de Noorderkempen? Blijven jullie in Chéoux wonen? Katrien: Goh, als ik iets moet zeggen… dan zijn het de Vlaamse frietjes. Als we daar komen eten we 9/10 frietjes van de frituur. Maar terugkomen, daar denk ik momenteel niet aan! Benny: Ik mis het supporteren voor “Het gescheurde laken”, de biljartclub van ’t Slot, da's altijd een leuke gelegenheid om de vrienden van vroeger nog eens terug te zien. DHM: Hoe verlopen de contacten met de familie hier in de Noorderkempen? Katrien: Bellen, Facetime,... en af en toe komen ze eens langs hé, of we gaan zelf naar ginder, op 2 uurtjes rijden ben je er. Benny: Toen mijn ouders nog leefden, kwam ik regelmatig nog naar Wortel of naar het rusthuis in Merksplas. Af en toe bellen en spreken we nog wel eens af met de familie.

nen. Later op de avond begon de miserie opnieuw maar nog veel erger. Benny: We hebben dan alles op klinkers omhoog gezet en onze huurders zijn om middernacht moeten vertrekken. De kinderen werden bang en het was ook niet meer te doen. De volledige benedenverdieping kwam onder water te staan. We hebben tot 4 uur ‘s nachts met zes personen (FR+NL vrienden, zo zie je maar dat je op je vrienden kan rekenen in tijden van nood) water buiten getrokken. Eigenlijk was het met de kraan open dweilen.

In Marcourt is zelfs een meisje van 15 verdronken Maar al bij al viel de schade hier nog redelijk mee. In Rendeux-centrum vlakbij de Ourthe was er veel meer zware schade, in Marcourt is er zelfs een meisje van 15 verdronken. (jom)

DHM: Hebben jullie iets gemerkt van de recente dramatische overstromingen in jullie streek? Katrien: Ja inderdaad, wij hebben daar helaas ook last van gehad. Niet in ons privéhuis, maar wel in onze kleinste gîte. Het is rond de middag fout beginnen gaan, het stopte niet met regenen en het water kwam langs alle kanten naar het laagste punt en dat was dan in ons geval de parking/terras van de kleine gîte. De pomp die we hadden, kon de regen niet trekken en dus liep het water binJANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 23


MILIEU

Studies van VMM en VITO bevestigden meermaals hoe ernstig het is

Is stikstof ook een groot Hoogstraats probleem? HOOGSTRATEN - De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit. Dat stellen we vast op het terrein, maar ook studies allerhande tonen aan dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met de natuur in onze omgeving. Eén van de belangrijkste boosdoeners is stikstof. Hoe groot is dit probleem voor onze natuur en voor onze gezondheid? Stikstof is van nature een bestanddeel van lucht. Daar is dus niks mis mee, integendeel. Dat kan wel het geval zijn wanneer stikstof in andere vormen in de lucht voorkomt, welke hun oorsprong vinden in verkeer, industrie, landbouw en woningenbouw. In die vormen (ammoniak en NOX) slaat stikstof neer op onze bodems en wordt stikstof ook opgenomen. En daar loopt het wel degelijk fout, want wanneer stikstof neerslaat op de bodem veroorzaakt het grote milieuschade. Onze Vlaamse beschermde natuur, de zogenaamde Natura 2000-gebieden, kreunt onder te hoge stikstofdruk. Dat is voor 80% van onze natuurgebieden het geval. Dit is niet enkel nefast voor de natuur in en buiten die gebieden, het is ook in strijd met de Europese regelgeving die stelt dat we die gebieden in stand moeten houden.

Te veel Algemeen kunnen we stellen dat 24 kilo stikstof neerslaat per jaar per hectare. Dat is veel te veel. Bovendien is rekenen met gemiddelden niet juist. Door het effect van lokale emissiebronnen is de depositie immers zeer ongelijk gespreid. In regio’s in West-Vlaanderen en de Noorderkempen komt zelfs dub-

bel zoveel stikstof in de natuur terecht als elders in Vlaanderen. Dat komt door de aanwezigheid van intensieve veeteelt in die streken, met de daaruit volgende uitstoot van ammoniak. Bij ons is het aandeel van de landbouw in het teveel aan stikstofneerslag inderdaad beduidend groter dan elders. In Vlaanderen worden de luchtconcentraties voor ammoniak gemeten door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 18 vaste meetplaatsen en het Instituut voor Natuur- en Bopsonderzoek (INBO) op 5 meetplaatsen. De Vlaamse meetplaatsen halen slechts gedeeltelijk de VN-doelstellingen. In 2020 voldeden slechts 5 van de 23 meetplaatsen voor NH3 (ammoniak) aan het kritieke niveau voor de bescherming van hogere plantensoorten. Geen enkele meetplaats voldeed aan het kritieke niveau voor de bescherming van lagere plantensoorten. De hoogste gemodelleerde NH3-jaargemiddelden vinden we terug in West-Vlaanderen, de Noorderkempen en NOLimburg. Onze streek deelt dus weer in de klappen.

Overschrijding Een ander onderzoeksrapport van VMM beschrijft het meetresultaat van ammoniak op

Bramen rukken op in de Halsche Beemden. Ze zijn verzot op stikstof, maar heel veel andere planten moeten daardoor het onderspit delven.

24 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

106 plaatsen in Natura 2000-gebieden van juni 2015 tot juni 2016. In onze regio was dit in de Elsakker, de bovenloop van de Mark, Hoogmoerheide (Merksplas) en de Volharding (Rijkevorsel). Voor onze regio bedragen deze vermestende achtergronddeposities tussen de 30 kg en 45 kg N/ha,/jaar met uitschieters boven de 50 kg/ha. Heides, schraalgraslanden en sommige bostypes zijn zeer gevoelig voor stikstofvermesting via depositie. Hoge stikstofdeposities tasten de vitaliteit van bossen aan. De kritische depositiewaarden (KDW) van veel beschermde natuur kan deze jaarlijkse hoeveelheid reactieve stikstof niet aan. De KDW voor bv. heide bedraagt 15 kg/ha/jaar, voor soortenrijke graslanden is dit 12 kg/ha/jaar, zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 15 kg/ha/jaar, voor hoogveen 7 kg/ha/jaar of de vele vennen 8 kg/ha/jaar. De overschrijding is dus enorm in onze Noorderkempen.

Overleven Enkel stikstofminnende planten kunnen in die omstandigheden overleven. Dat is de reden waarom je overal een opstoot van bramen, grassen en brandnetels ziet. Ze overwoekeren en verdringen de planten die helemaal niet gesteld zijn op stikstof. Misschien moeten we er helemaal niet van wakker liggen en kan iedereen wel leven met een verdere banalisering van ons landschap dat zo al weinig echte natuur kent? Dan vergeet je gemakshalve dat het over veel meer dan biodiversiteit alleen gaat. VITO (Mol) voerde in opdracht van de gemeentes Wuustwezel en Hoogstraten een studie uit naar de luchtkwaliteit en depositie in beide gemeenten. Op 19 augustus 2020 werd het onderzoek voorgesteld aan het publiek. VITO verwerkte voor de studie alle beschikbare meetgegevens op detailniveau. Ook hieruit blijkt dat de natuurwaarden over het volledige grondgebied van Hoogstraten vandaag overbelast zijn door de ammoniakemissies vanuit de landbouw. “De deposities van reactief stikstof zijn heel hoog binnen de betrokken gemeenten en overschrijden quasi overal de draagkracht van de natuur. Dit is zowel gelinkt aan lokale emissies (stallen, mestverwerking, wegverkeer) als


MILIEU aan emissies buiten de gemeenten”, zo klinkt het in deze studie ondubbelzinnig.

Lentesmog Bij het bemesten van akkers komt ook nog eens extra ammoniakemissie vrij (ca.1/3 van de stalemissies). Uit voormeld rapport van VMM blijkt dan ook dat de NH3-concentraties in het voorjaar duidelijk hoger waren dan in de rest van het jaar. Deze verhoogde ammoniakemissies dragen in het voorjaar bij aan de zogenaamde ‘lentesmog’. Dit is secundair fijn stof dat ontstaat als gassen in de atmosfeer met elkaar reageren; in dit geval NH3 uit de landbouw met stikstofoxiden (NOx) die vooral van verkeer afkomstig zijn. Ammoniak uit stallen en van de bemesting reageert met de in de lucht aanwezige stikstofoxides en zwaveldioxide tot ammoniumzouten, die een belangrijk onderdeel vormen van het secundair gevormd fijn stof. Deze kunnen zich ook aan primaire deeltjes hechten. Fijnstof is bijzonder nadelig voor onze gezondheid, niet alleen voor de luchtwegen maar ook voor het hart- en vaatstelsel.

Prijs Daar betalen we letterlijk en figuurlijk een hoge prijs voor. VITO-wetenschapper dr. Wouter Lefebvre raamt in zijn boek ‘Onze

lucht’ de maatschappelijke kost per kg ammoniak op 30 euro per jaar. Hierin zitten o.a. gezondheidskosten, vroegtijdig overlijden, werkverlet… verrekend.

ging boven heel Vlaanderen te verminderen. Zo’n generieke aanpak levert naar verwachting de meeste gezondheidswinst op voor de gehele bevolking.

Op basis van dit gegeven kunnen we de jaarlijks weerkerende maatschappelijke kost voor onze regio ramen op 90 miljoen euro. Dat is toch wel een erg zware tol die vooral terecht komt op onze gezondheidszorg. Het terugdringen van de uitstoot van ammoniak kan helpen om het ‘deken’ van luchtverontreini-

Zijn er hier eigenlijk nog altijd beleidsmensen of partijen die blijven beweren dat ze van niks weten of dat er eigenlijk geen echt probleem is? Hoe lang duurt het nog vooraleer er - ook op lokaal vlak - structurele en doortastende maatregelen zijn om deze problematiek definitief aan te pakken? (ao)

BBK Construc琀ons zoekt voor onmiddellijke indiens琀reding

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSER (m/v) WERKVOORBEREIDER/MONTEUR/INPAKKER (m/v) in loondienst Ben je gedreven? Werk je graag in een tof team? Neem contact op met Marlyne Derveaux 03/669 59 39 of md@bbkconstruc琀ons.be Goede kennis van het Nederlands is een vereiste Bij voorkeur woonach琀g regio Wuustwezel

BBK Construc琀ons, Bredabaan 52 - 2990 Wuustwezel JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 25


CORONA

Fons Fransen is vrijwilliger in het vaccinatiecentrum in Weelde

“Ik zie en voel heel veel dankbaarheid” HOOGSTRATEN - “Tot zeker in april zijn we hier nog bezig, misschien zelfs nog langer” zegt Fons Fransen. Hij begon op 1 juni als een van de zowat 15 Hoogstraatse vrijwilligers in het vaccinatiecentrum in Weelde. “Wekelijks ga ik er drie maal naar toe. Je weet nooit wanneer je moet gaan en voor hoelang. Het is pas de dag voordien dat je gevraagd wordt te komen. Soms is dat voor 3 uur, maar het kan evengoed 5 uur zijn of nog langer. Het hangt er echt vanaf hoeveel mensen er zich hebben aangemeld voor een vaccinatie.” Daar ziet hij een brede doorsnede van onze bevolking passeren, oud en jong, alle rangen en standen… “iedereen staat netjes in de rij te wachten op de vaccinatie”. En gelukkig ervaart hij er vooral veel dankbaarheid. Het kan in deze vaak verzuurde tijden niet genoeg gezegd en geschreven worden… “Twee jaar geleden ben ik op pensioen gegaan,” zo begint hij zijn verhaal. “Ik heb me toen vrij snel ingeschreven voor een vrijwilligersproject op de Kolonie rond landlopers. Dat liep ten einde toen de corona-uitbraak begon. Ik heb me dan ingeschreven als kandidaat voor het vaccinatiecentrum te Weelde. Na een korte screening, waarbij men peilt naar je beroepsactiviteiten en scholing, kan je aanduiden voor welke jobs je in aanmerking wilt komen. In mijn geval werd ik aangenomen voor een drietal jobs die ik afwisselend uitvoer. Het zijn geen taken achter de schermen maar jobs die met het onthaal te maken hebben. Zo controleer ik als onthaalmedewerker de mensen bij het binnenkomen of het mondmasker correct wordt gedragen, dat de handen wor-

den ontsmet en ondertussen meet ik ook de lichaamstemperatuur. Een andere taak die ik veelal doe is deze van administratief-onthaalmedewerker. Hier controleer ik of de persoon in kwestie in de juiste lijn staat en op het juiste uur aanwezig is. Je moet weten dat er vier lijnen zijn, en in die vier lijnen wordt niet altijd hetzelfde vaccin gegeven. Eigenlijk is het een controle of je wel het juiste vaccin gaat krijgen.”

Boosterprik Fons is een van de zovele radertjes die het toch wel indrukwekkend soepel lopende raderwerk van het vaccinatiecentrum draaiende houden. “Er zijn per dag ongeveer 80 personen in meerdere shiften aanwezig om alles in goede banen te leiden. Soms is er één shift, dan weer twee of drie of wordt er ook in het weekend geprikt. Alles hangt af van het aantal mensen die ingaan op de uitnodiging. Het uitnodigen gebeurt door de overheid. Zij maken een selectie op basis van leeftijd, onderliggende aandoeningen of eerdere gekregen vaccinaties. Meestal beginnen we rond 10 uur maar zelfs dat kan verschillen. Tijdens grote druktes beginnen we soms al om 8 uur. Dat loopt dan door tot 18 uur. Maar er zijn ook periodes geweest dat er tot 22 uur geprikt werd. Op dit ogenblik zien we wel dat alles veel sneller kan verlopen bij het geven van de derde prik, de boosterprik. Dit komt omdat de vraagstelling in het medische gedeelte niet meer moet gebeuren. Als ik zie dat alles in orde is dan wijs ik de mensen verder door naar de volgende medewerker. Vervolgens kom je tot bij het medisch personeel voor je vaccinatie. Na je prik wordt alles keurig geregistreerd voor Sciensano. De gegevens worden verwerkt in de gezondheidsportalen van de overheid My Health View en Mijn Gezondheid. Al na 1 dag kan je deze gegevens downloaden naar je CovidSafe-app.”

Aanschuiven “Op dit ogenblik, begin december, doen we ongeveer tussen de 1600 en 1800 vaccinaties verdeeld over 2 shiften. Dat is wel zenuwslopend want je moet 1800 keer eigenlijk dezelfde uitleg doen tegen de mensen.

“We proberen de mensen zo vriendelijk mogelijk te ontvangen.”

26 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Als vrijwilliger maak je een week van tevoren bekend wanneer je beschikbaar bent. En dan is het afwachten tot je de planning krijgt waarin je opgenomen wordt. Het kan ook zijn dat je telefoon krijgt met de vraag of je onmiddellijk vrij bent. Een paar weken geleden werden er erg veel kinderen getest. Dat ge-


CORONA beurt in de eerste hal als je het terrein op komt gereden. Bij momenten stonden daar tot wel 500 voertuigen aan te schuiven. Dan merk je wel dat we hier op een uitstekende locatie zitten. Zelfs bij grote drukte is er voldoende parking, een goede doorstroming en een scheiding van aankomende voertuigen en vertrekkende voertuigen.” Hoelang er nog geprikt gaat worden en hij er zijn vrijwilligerstaak nog kan vervullen, weet niemand met zekerheid. “Dat zal sterk afhangen van verschillende factoren. We zijn nu nog volop bezig met de derde vaccinatie, maar dan komen de kinderen nog aan de beurt en wat zal de impact zijn van de omikronvariant? Maar tot april, mei zal deze locatie nog zeker open blijven. Al kan ik me daar niet echt over uitspreken.”

Ieder draagt zijn prikje bij voor een gezonde samenleving Mobiele ploeg Uiteraard is hij niet de enige Hoogstratenaar die zich hier inzet. “Ik denk dat er een vijftiental vrijwilligers uit Hoogstraten aanwezig zijn. Maar niet iedereen werkt op hetzelfde moment. De meeste vrijwilligers zijn uit de buurt van Weelde en Ravels. Vanuit Hoogstraten met de wagen is het toch al gauw 40 km per dag dat je doet. Je krijgt hiervoor weliswaar een kleine vergoeding, maar dat stelt niet veel voor.” Er wordt niet uitsluitend in het vaccinatiecentrum geprikt. “Ik ben ook een paar keer meegegaan met het mobiel vaccinatieteam. Dan gaan we op ronde om mensen te bereiken die, om welke reden ook, moeilijk te overhalen zijn om naar het vaccinatiecentrum in Weelde te komen. De

ene keer was dat in Baarle Hertog waar we enkele ouderlingen hebben gevaccineerd. De andere keer was in een serre in Rijkevorsel waar er vele Portugezen en Roemenen waren tewerkgesteld. Wanneer zij ingeschreven zijn in een Belgische gemeente krijgen zij een uitnodiging van de overheid. Maar de seizoenarbeiders krijgen geen uitnodiging. Zij worden meestal door de tuinsector wel aangemaand om zich te laten vaccineren. Zij konden dus gebruik maken van de vrijwillige inloop. Je kon je laten vaccineren op vrijwillige basis, maar dat is op dit ogenblik niet meer mogelijk. Nu moeten zij zich eerst aanmelden bij de overheid.”

Netjes in de rij “De mensen die zich hier aanbieden zijn echt een doorsnede van de bevolking, van onze samenleving. Rang, stand en kleur, jong en oud, iedereen staat netjes in de rij voor de vaccinatie. En je ziet ook wel veel miserie, of mensen met een handicap, kromgebogen achter hun rollator. Of mensen die de kluts kwijt zijn en zelfs in paniek slaan. Ook bij de kinderen heb ik vaak gezien dat sommigen een panische angst hebben van dat kleine prikje. Bij hen versta ik dat wel: het is vaak de eerste keer dat ze bewust een prikje krijgen. Maar het is vooral de herrie en commotie die errond hangt wat hen afschrikt. Ik moet zeggen dat heel de werking enorm goed georganiseerd is. Meestal loopt alles vlekkeloos. We proberen de mensen zo vriendelijk mogelijk te ontvangen. Maar het is vooral de dankbaarheid van de mensen die zoveel voldoening geeft. Ook van winkeliers die hier dagelijks koekjes, wafeltjes, drank, fruit enz. komen brengen. Mensen appreciëren het enorm dat je hier werkt. We krijgen dus heel veel goede reacties. Ieder draagt zijn ‘prikje’ bij voor een gezonde samenleving. Daar doe je het uiteindelijk ook voor.” (pm)

ZELFDE LOCATIE = GESTOPT. DE DRUKKERIJ BLIJFT VERDER BESTAAN.

DRUKKERIJ

LAATSTE DEUR

Minderhoutdorp 42 A 2322 Minderhout 03 314 47 68 drukkerij@merjan.be

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 27


Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A

Eigen fabricage

Maatwerk VERNIEU WD WEBSIT E E

Productie en plaatsen van houten vloeren - Interieurprojecten op maat www.martensvloeren.be Groot Eyssel 39a - Meerle - T. 03 315 84 32 - GSM 0478 36 74 88

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be

JE VIND T ER O O K EEN IDE AA GESCHE L NK OPENINGSTIJDEN ma t/m vr van 9.00-17.00 u za op afspraak 10.00-12.00 u

www.macryan.be

28 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

EPELTEER 24 - 2320 HOOGSTRATEN

WWW.SCHILDERWERKENJANSEN.BE GSM 0473 24 03 72


RECREATIE

Fraai boek met foto’s en poëzie van Pien Storm van Leeuwen

Wandelen of fietsen langs 105 Poosplaatsen HOOGSTRATEN - Bij uitgeverij Ceedata verscheen “Poosplaatsen’, poëzie in het Brabantse land”. Het is een knap uitgegeven en geïllustreerd boek als eerbetoon aan Pien Storm van Leeuwen, initiatiefneemster van de in steen gebeitelde poëzie, die een plaats kreeg in de mooiste landschappen van Brabant. Ook bij ons zijn er diverse poosplaatsen nabij de Mark. In het noorden ligt de eerste Poosplaats in Merksplas waar de Mark ontspringt, en verder in Rijkevorsel, Hoogstraten, Minderhout, Meersel-Dreef. Verder een groot aantal in Chaam en wel 17 langs de Mark naar en in Breda.

Chaam Meer dan twintig jaar geleden lanceerde Rabobank De Zuidelijke Baronie een projectoproep voor ideeën om de millenniumwisseling tastbaar in herinnering te houden. Van alle initiatieven van toen zijn er maar weinig overgebleven.

Wil je de zoektocht compleet maken, dan gaat het verder naar Gilze Rijen, Goirle, tot in ’s Hertogenbosch. Vooraan in het boek staat een kaart waarop de Poosplaatsen genummerd zijn en in die volgorde ook beschreven worden in het boek.

Een uitzondering daarop zijn de poosplaatsen, waarin verpozen en poëzie doorklinken. Initiatiefnemer was kunstenares en dichteres Pien Storm van Leeuwen uit Chaam. Zonder dat ze dat toen kon beseffen, betekende dit voor haar een keerpunt in haar carrière als dichteres. Deze markante vrouw werd in 1945 in Bennebroek (NL) geboren als Josephine Jetty (Pien) Hoogland. Ze huwde in 1967 met fotograaf Jan Willem Storm van Leeuwen en werkte verder onder die naam. Ze overleed op 30 september 2020.

Steen Poosplaatsen zijn gedichten gekapt in miljoenen jaren oude stenen die door de natuur ge-

Vijf boeken voor onze lezers Jan Willem Storm Van Leeuwen, die het boek samenstelde, schenkt De Maand vijf exemplaren van het boek Poosplaatsen voor onze lezers. Interesse? Stuur een briefkaart naar De DE HOOGSTRAATSE MAAND, Begijnhof 26 in 2320 Hoogstraten of mail naar redactie@demaand.be met de vermelding ‘Poosplaatsen’.

Het boek ‘Poosplaatsen’ van Pim Storm van Leeuwen kwam tot stand met steun van de gemeenten waar een Poosplaats ligt. Om die reden kan het boek verkocht worden aan de ‘spotprijs’ van 12 euro bij de Dienst voor toerisme (Visit) Hoogstraten.en in bezoekerscentrum De Klapekster. (fh)

De Poosplaats die velen wellicht best kennen, is die bij het Gelmelslot in Hoogstraten met een tekst van Guido Belcanto: Op mijn blote voeten liep ik door het gras van de groene velder die mijn prairie was ik was een indiaan, een held een wildebras die droomde dat de Mark de Amazone was.

polijst zijn. Dat de 105 in steen gekapte gedichten deel uitmaken van de mooiste Brabantse landschappen, is een meerwaarde voor de poëzie. Voor het overgrote deel werk van Pien Storm van Leeuwen zelf en van enkele gastdichters. Over 979 jaar, als het jaar 3.000 zich aandient, zullen de inkervingen in principe door weer en wind weer zijn weggesleten, tenzij de volgende generaties er zorg voor dragen en de gedichten leesbaar houden.

Boek Van elk van de 105 landschappen waar een poosplaats ligt, staat in het boek een paginagrote foto van Jan Willem Storm van Leeuwen. Daarnaast staat een beschrijving van het landschap en de coördinaten van de locatie waar wandelaars of fietsers de Poosplaats kunnen vinden.

Aan de Markweg in Meersel-Dreef op de grens met Nederland vind je deze poosplaats, het was de laatste die Pien Storm van Leeuwen nog wilde realiseren: adem vloeit over stil stromend water vindt vleugels naar verten JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 29


STRAAT IN DE MAAND

De Terbeeksestraat verbindt Meer met Loenhout

De langste rechtdoorstraat van Hoogstraten

TERBEEKSESTRAAT

MEER - De langste rechtdoorstraat van Hoogstraten vind je in Meer. De Terbeeksestraat dus, goed en wel 6 kilometer tot in Loenhout aan het gehucht Terbeek. Oud-Merenaren noemen dit nog altijd de Loenhoutsebaan. Maar om verwarring met de Loenhoutseweg (in Hoogstraten) te voorkomen werd de Meerse versie in het verleden dus omgedoopt tot Terbeeksestraat. En alsof dat nog niet goed genoeg is, moesten die van Wuustwezel hun deel van de baan Meerseweg noemen. Zo is de oorspronkelijke Loenhoutsebaan dus eigenlijk opgesplitst in een stuk Meerseweg in het gedeelte van Loenhout, en een stuk Terbeeksestraat op het grondgebied van Meer. Logisch? Niet echt. Maar straatnamen zijn dat zelden. Het is best een oude straat die het centrum van Meer met Loenhout verbindt. Er is relatief weinig verkeer, er staan eigenlijk ook weinig huizen. Het is er dus echt landelijk. Op het eerste stuk, tot aan de brug over E19 staan de meeste huizen. Maar eens je over de brug bengt, heb je echt het gevoel van ruimte. Zalig…..

School We volgen eerst de nummers 1 tot 77. Als we in Meer de wegwijzer volgen richting Loenhout komen we eerst in het Lak terecht. Deze straat van ongeveer 150 meter en 8 huizen eindigt aan het kruispunt van de Donckstraat en gaat over in de Terbeeksestraat. De lagere school ligt helemaal aan het begin. Daarbij aansluitend bevindt zich ook de kleuterschool. Hier is het ’s morgens en ’s avonds een drukte van jewelste. Ouders die hun kinderen brengen aan de kiss and ride, en daarna omkeren. Om ’s avonds dat nog een keertje te doen, maar dan om te halen. Er zijn ook veel ouders die hun dappere kroost met de fiets naar school brengen. Tegelijkertijd moet ook het gewone verkeer kunnen passeren. Het kan er dus best druk zijn, zeker wanneer zowel kleuter- als lagere school uit zijn. Na de school komt het zwembad, Aqua Noord, en het zopas geopende centrum voor diagnose en Therapie, de Triangel. Enkele jaren geleden was hier het Medisch centrum Noord, dat jammer genoeg de deuren moest sluiten. Met de Triangel is gelukkig een goede nieuwe invulling voor het gebouw gegeven.

Versmalling Vanaf dan beginnen de afstanden tussen de huizen toe te nemen en we gaan richting Gestelsestraat. Met rechts het grote aarbeienbedrijf Quirijnen en links Garage Eddy. Ook de zijstraten links zijn hier Terbeeksestraat. Het mooie veldkapelletje van Tilburgs, ooit opgericht uit dankbaarheid na de oorlog, ligt dus eveneens in de Terbeeksestraat. Door het slechte zicht vanuit de zijstraat en

30 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

auto’s die zich al te vaak niet aan de snelheidsbeperking van 50 houden, is het kruispunt met de Gestelsestraat zeer gevaarlijk. Vandaar de kunstmatige wegversmalling hier. Dan zijn er nog altijd chauffeurs die zelfs in deze versmalling niet de snelheidslimiet respecteren, wordt gezegd. In ieder geval dus een noodzakelijke en goede ingreep. We passeren alweer een Maria-baankapelletje, een eenvoudig, goed verzorgd, baksteen metselwerk gebouwd in 46-47. Nog voor de brug, links en rechts grote kippenfokkerijen. Het vroegere danscentrum Bevers is helaas niet meer. We komen aan de brug over de snelweg.

Kassei, asfalt, beton De Loenhoutsebaan (uitleg zie hoger) was vorige eeuw de laatste kasseiweg in Meer. En was weinig behoefte aan om deze te vervangen. De bewoners waren het gewend en hadden liefst geen ‘snelweg’ voor de deur. Tot burgemeester A. Van Aperen de knoop doorhakte en in eerste instantie een fietsstrook liet aanleggen. Nadien werd de weg volledig geasfalteerd. Met ook een aparte fietsstrook. Door de opkomst van de windmolens was deze oplossing een kort leven beschoren. Er moest een hoogspanningslijn komen om de windmolens en andere energiebedrijven, te verbinden met het hoogspanningsnet land-


STRAAT IN DE MAAND

De Terbeeksestraat in 2004, toen de Loenhoutsebaan de laatste kasseiweg van Meer was.

Het Rosaliakapelletje wordt bezocht tijdens open monumentendag vorig jaar. Vlakbij de mooie boerderij van Rombouts.

inwaarts. De Terbeeksestraat moest er opnieuw aan geloven. De hoogspanningslijn loopt immers voor een groot stuk onder de Terbeeksestraat.

delijke ontvangst van Jan en zijn dochter Gerd. Zoon Kris is gaan werken.

Het stadsbestuur koos ditmaal voor betonverharding in plaats van asfalt. Veel goedkoper en gaat veel langer mee. Maar dat de baan nu veel meer geluidsoverlast veroorzaakt, is een veelgehoorde klacht bij de bewoners. Vooral de kadoeng-kadoenggeluiden van de veel te snel rijdende auto’s zijn erg storend. Komt nog het feit dat door een onnauwkeurige belijning de rijbaan breder gemaakt is en de afstand met het fietspad kleiner. Een schoonheidsfoutje dat te duur geacht werd om recht te zetten, maar wel jammer voor de veiligheid van de fietsers.

Eenmaal de brug over Terwijl we voor de brug nog veel burgershuizen tegenkwamen, verandert dat nu in boerderijen en landbouwbedrijven aller aard. Koeien en varkens zijn hier thuis in de Terbeeksestraat. Ze zijn groot in aantal, sommige echt mega. Maar ook nog gewoon, naar normen van vandaag zelfs klein. Nog heel wat mooie boerderijen, dus. Maar de moderne tijd heeft hier niet stilgestaan. De betonbaan begint met het mooie Rosaliakapelletje, daar voorbij volgt de mooie boerderij van Rombouts. Voorbij het voormalige landgoed van Vermeulen kun je afslaan naar Maxburg. Maar wij gaan rechtdoor. Het graszodenbedrijf Ooms bevindt zich aan onze linkerkant. Rolgazon wordt hier geteeld en verdeeld naar alle uithoeken.

De oudste Merenaar

“Ik heb hier altijd geboerd,” zegt Jan, “en we hebben goei buren. Ik ben heel lang in de fanfare geweest en speelde klarinet en saxofoon. Maar nadien moest ik een ander instrument spelen. Want klarinet is alleen voor de harmonie. Dat waren mooie tijden…” Hij kent heel wat volk hier. “Iets verder op woont Gust Goetschalckx en zijn dochter en kleinkinderen, die hebben een heel groot varkensbedrijf. Schuin tegenover ons woonde mijn broer, Stan van Loon. Nu wonen daar Herman en Mia. En naast mij woonde Sjarel Vissers. Hij was melkschepper, maar is naar het rusthuis gegaan. Nu wonen er Roemenen naast ons.” Gerd voegt er aan toe dat ze “goed contact met de buren hebben. We hebben samen een Whatsapp groep.” Jan denkt dat hij “de oudste mens van Meer” is. Met zijn respectabele leeftijd van 97 jaar kan hij daar in ieder geval niet ver naast zitten. We sommen nog enkele generatiegenoten op om te vergelijken. Ja, we denken dat Jan gelijk heeft…

Conclusie? Wat een mooie weg, die Loenhoutsebaan. Oeps, de Loenhoutsebaan is niet meer. In Meer heet ze Terbeeksestraat en is ze van beton, in Loenhout heet ze Meerseweg en is ze van asfalt. De fietser die van rust en open ruimte houdt, moet de Terbeeksestraat in elk geval niet links laten liggen. Geniet van de ruimte en van de vriendelijke mensen hier! (ma)

Iets verder vinden we de mooie boerderij van Jan van Loon. De oudste bewoner van de Terbeeksestraat. We kloppen aan en krijgen een vrien-

Het mooie kapelletje van Tilburgs. Ook dit is de Terbeeksestraat

Jan Van Loon is ongetwijfeld de oudste bewoner van de Terbeeksestraat en wellicht zelfs van heel Meer. Samen met dochter Gerd, genietend van de rust en een babbeltje. JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 31


TUIN

Welke Hoogstraatse tuinen helpen in de strijd tegen extreme regenval?

Ook op onze zandgrond werkt de tuin als een spons HOOGSTRATEN - De regenbom die op 15 juli de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant en het zuiden van ons land teisterde, duwde ons met de neus op de feiten. We beleefden de natste zomer in twee eeuwen en kunnen niet meer om de klimaatverandering heen. CurieuzeNeuzen, een klimaatonderzoek van Universiteit Antwerpen en De Standaard, kwam op 11 december naar buiten met resultaten over regenwateropvang. De studie focuste aanvankelijk op droogte en hitte, maar leert ons nu hoe tuinen helpen in de strijd tegen extreme regenval. Wij zochten op de stippenkaart welke tuinen in Hoogstraten de laagste, middelste en hoogste hoeveelheid regen opnamen.

Sponzen Vlaanderen is een van de meest volgebouwde regio’s ter wereld. Ook Hoogstraten geraakt meer en meer volgebouwd. Dat is een grote handicap voor een goed waterbeheer. Gelukkig hebben we nog veel tuinen - zo’n 12 procent van het Vlaamse oppervlak bestaat uit privétuinen, ruim 2 miljoen in totaal. Daar zit een groot potentieel, want tuinen zijn sponzen die water opnemen en zo de gevolgen van extreem nat en droog weer kunnen temperen. Het KMI weet vrij nauwkeurig hoeveel regen er valt op elke vierkante kilometer in ons land. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt de grondwaterstanden bij. CurieuzeNeuzen bracht in kaart wat er daartussen gebeurt. Tussen 1 mei en 30 september 2021 hebben de Vlaamse tuinen samen 213.113 olympische zwembaden regenwater opgevangen. Dat is bijna 533 miljard liter die in de bodem infiltreerde en dus niet op straat of in de riole-

ring terechtkwam. Als je dat uitgiet over Vlaanderen, heb je een laag water van net geen 4 centimeter. Via onze gazons sijpelde het naar de diepere grondlagen om zo het grondwater aan te vullen.

Grote verschillen Als we de data uit de vochtsensoren van CurieuzeNeuzen vergelijken met de neerslagdata van het KMI, blijkt dat de Vlaamse tuinen gemiddeld minstens 60 procent van het gevallen hemelwater hebben opgevangen. Maar niet alle tuinen slagen daar even goed in. Sommige tuinen konden maar een kwart van het gevallen regenwater opnemen. Andere namen meer dan 150 procent op. Zij absorbeerden niet alleen hun eigen regenwater, maar ook een deel van de buren, of water dat afstroomde van verharde oppervlaktes in de omgeving. Het gemiddelde verhult dat sommige tuinen heel hard werken als sponzen, terwijl andere er veel minder in slagen om

water te bergen. Wij keken naar de stippenkaart voor Hoogstraten en bundelden de gegevens van de tuin die het minst en het meeste regenwater opnamen en een tuin in de middenmoot. De eigenaars van de tuinen ontvangen een rapport. Wij hopen dat zij hun gegevens met ons willen delen. Zo krijgen we een verklaring voor de verschillen. Wat maakt een tuin tot een spons? De onderzoekers van de Universiteit Antwerpen besluiten dat vier elementen maken dat een tuin veel of weinig water kan bergen: de intensiteit van de regenbuien, de mate van verstedelijking of verharding, het bodemtype en de hoogteligging.

Motregen Liever motregen dan een stevige bui. Daar zal de meerderheid van ons het niet mee eens zijn. Wandelen, fietsen, tuinieren of werken

Hoeveel regenwater hebben Hoogstraatse tuinen gebufferd? Hoogstraten

Minderhout

Meerle

Dit meetpunt 800 600 400 200 0 ...

33,7

Grootte van de tuin

De gazondolk of bodemsensor meet naast de temperatuur ook de hoeveelheid water die geabsorbeerd wordt. © An Van Gijsegem

32 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

47,9

62,1

76,3

90,5

104,7

118,9

Hoogstraten

Minderhout

Meerle

1250 m2

170 m2

650 m2

...%

Omgeving

open bebouwing

half open bebouwing

half open bebouwing

Waterelement

ja

neen

neen

Maaifrequentie

jaarlijks

jaarlijks

tweewekelijks

Infriltratie regenwater

23%

66%

112%

Aantal vergelijkbare meetpunten

405

618

131

Aantal vergelijkbare meetpunten

9,7%

14,8%

3,1%

Niet alle Hoogstraatse tuinen zijn even goede sponzen.


TUIN voorbeeld in de Van Aertselaarstraat die afhelt - de riolen het water bij hevige regenval niet kunnen slikken. Daar kan men bij de ontwikkeling van de site De Molen best rekening mee houden.

Zandgrond

De geplande boomplantactie van het klimaatbos op de Munt kon op 4 december niet doorgaan omdat de bodem verzadigd was. in de motregen is immers niet aangenaam. Voor een fikse regenbui kan je schuilen of je dagplanning omgooien. Toch behoedt langdurige motregen ons beter tegen wateroverlast en geraakt het grondwater sneller aangevuld. Als we de gegevens van CurieuzeNeuzen vergelijken met de neerslagdata van het KMI, blijkt dat de Vlaamse tuinen gemiddeld minstens 60 procent van het gevallen hemelwater hebben opgevangen. Sommige tuinen konden maar een kwart van het gevallen regenwater opnemen. Opmerkelijk: hoe harder het regende, hoe minder de tuinen hebben opgevangen. Bij ongeveer 20 liter regen per vierkante meter absorbeerden ze gemiddeld iets meer dan de helft. Steeg het regenvolume tot 50 liter, dan namen de tuinbodems daar gemiddeld maar hooguit een kwart van op.

Verharding Verharding verhoogt risico op waterellende, zoveel is wel duidelijk. Stadstuinen vangen per vierkante meter opmerkelijk meer regenwater op dan grote landelijke tuinen. Dat lijkt op het eerste zicht onlogisch maar is makkelijk te verklaren. Er stroomt meer water van de daken, terrassen of pleinen naar de tuinen en plantsoenen.

Onze zandbodems in de Kempen zijn sponzen. De zandbodems in de Kempen hebben op 15 juli in verhouding meer water opgevangen dan de tuinen in het zuiden van Vlaanderen. Dat heeft te maken met de korrelgrootte. Zandkorrels zijn groter dan leem of kleikorrels waardoor er meer ruimte is om vocht door te laten. Dit heeft ook gevolgen op langere termijn. Regen die op een kleibodem valt, kan moeilijker doorsijpelen naar het grondwater. Dit verklaart waarom de grondwatervoorraden - ondanks de natste zomer in jaren - in Limburg en Vlaams-Brabant op enkele meetpunten niet raakten bijgevuld. Bij droogte en hitte zijn zandbodems dan weer in het nadeel. Ze drogen immers snel uit en warmen snel op.

Ligging Lager gelegen tuinen kregen meer water te slikken, wat niet onlogisch is. Ook tuinen in valleigebieden krijgen meer water te slikken dan tuinen op een heuvel of een plateau. Bewoners rond de Mark en zijn bijrivieren kunnen daarvan mee spreken. Blijft de vraag hoe we ons kunnen wapenen tegen droogte of wateroverlast. Aan regenintensiteit, bodemtype, ligging, en reliëf kunnen we niet veel veranderen. Een boom planten kan wel een verschil maken. Zowel tegen de hitte en droogte als tegen overvloedige regenval. De kruin werkt als een regenscherm. Het water sijpelt vertraagd in de bodem. Het moet al hard regenen voor de bodem onder een boom binnen de vijf minuten nat is. Maar met vegetatie alleen zullen we het niet redden. De grote uitdaging blijft ontharden, zowel individueel als samen. Het hangt van ons allen af of we er komen met vrijwillige initiatieven of we ertoe verplicht zullen worden. Maar wie de getroffen valleien in Wallonië bezocht, aarzelt wellicht niet meer... (hr)

Dat betekent niet dat stadstuinen betere sponzen zijn. De weinige stukjes groen krijgen in verhouding meer water te slikken dan tuinen in een minder verharde omgeving. Bij hevige regenval kunnen ze niet meer volgen en in het ergste geval lopen de straten onder. Een grote landelijke tuin kan een groter volume verwerken. Maar ook op het ‘platteland’ zullen op plaatsen met veel verharding - zoals bij-

Impact van gelijke hoeveelheid water op klei, leem of zandbodem (DS-infografiek)

Links: tuin in een groene omgeving, rechts in een verharde omgeving

82% van de grond die Ella Meijer opstuurde voor analyse is zand. Het overige deel klei en leem

Een zelfde hoeveelheid water (90 liter) in open ruimte geeft minder risico op wateroverlast dan in verstedelijkt of verhard gebied (DS-info.)) JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 33


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten - 0495 25 25 05 - redactie@demaand.be

“Chique gebouwd” in het Stedelijk Museum HOOGSTRATEN - Van 8 januari tot 27 maart loopt in het Stedelijk museum de tentoonstelling “Chique gebouwd!, architecturale parels langs de Vrijheid (1880-1930)”. Naast de tentoonstelling is er een begeleide wandeling en een escape room. Hiermee is er terecht aandacht voor de beeldbepalende panden die er nog resten van het ooit charmante en welva-

rende Hoogstraten, dat in razend tempo dreigt te verdwijnen…

Welvarend Hoogstraten was rond 1880 een kleine stad met pottenbakkerijen, brouwerijen, leerlooierijen, hotels en cafés. De tramlijnen, die vanaf

1885 in gebruik worden genomen, zorgden voor meer reizigers en boden nieuwe werkgelegenheid. De aanleg van voetpaden en riolen in 1900 en de elektrische verlichting in 1909 zorgden voor een beter levenscomfort. De welvarendheid had ook zijn weerslag op de bouwactiviteit. Tussen 1880 en 1930 werd opvallend veel gebouwd en verbouwd. Voor deze periode waren het hoofdzakelijk lokale aannemers en vaklieden die het ontwerp van de private woningen maakten. Vanaf 1880 verschenen er voor het eerst ook professionele architecten in de private woningbouw op de Vrijheid.

Pareltjes De tentoonstelling ‘Chique gebouwd!” neemt je mee langs pareltjes van private burgerarchitectuur op de Vrijheid tussen 1880 en 1930. Van Villa de Ruyter in het noorden op de grens met Minderhout tot Huis Peeraer aan de Heilig Bloedlaan, komen we een tiental chique huizen tegen in verschillende architecturale stijlen.

Artis Amore was ooit naar verluidt de zetel van de Hoogstraatse rederijkerskamer. Het blijft een van de fraaiste gevels in de Vrijheid.

Villa De Ruyter (aan de stelplaats van de Lijn op de grens met Minderhout) kende een bewogen geschiedenis.

34 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het Brouwershuis, Hotel Hofkens, Villa de Balsemboom, Huis De Catte, Brouwerij Brosens, Pottenbakkerij Van Dongen, Huis Loostermans … zijn maar enkele knappe ontwerpen op deze expo. Ook de in die tijd moderne woonhuizen in gele baksteen komen aan bod. Op de tentoonstelling kan je de plan-


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona. nen bekijken, kennis maken met de architecten en de bouwheren.

Wandeling Je kan de ontwerpen uiteraard ook in levende lijve gaan bekijken. Op 8 januari, 20 februari en 20 maart 2022 kan je gratis met een gids

meewandelen langs de architecturale parels. De architectuurwandeling vertrekt telkens om 14 uur aan het museum. Meer info en inschrijvingen via: museum@hoogstraten.be of 03 340 19 80. Zowel de tentoonstelling als de wandeling laten inwoners en bezoekers ontdekken welke

DEZE MAAND

knappe gevels de hoofdstraat nog rijk is. En dat op een moment waarop de eigenheid en charme van het stadscentrum door sloopdrift en bouwwoede steeds meer onder druk staat (zoals we in ons vorige nummer uitgebreid belichtten)… (fh/lb)

Escaperoom ‘Kamer 23’ Met een pop-up escaperoom kiest het Stedelijk Museum voor een experiment in publiekswerking. Beleving staat daarbij centraal. In juli startte Anton Van Dijck als publieksmedewerker in het museum. Al tijdens zijn sollicitatie opperde hij het idee van een escaperoom die het museum “aantrekkelijk maakt voor jongeren. De inspiratie haalde ik in Het Museum voor Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen. De escaperoom ‘het zwarte goud’ werd er een groot succes, na twee verlengingen blijft de wachtlijst maar groeien.”

Concept

Anton Van Dijck startte als publieksmedewerker in het museum.

Bij de voorbereiding van de nieuwe tentoonstelling Chique Gebouwd kwam het idee weer op tafel. “In de tentoonstelling ontdek je de pracht van de gevels op de Vrijheid. Kamer 23 neemt je mee in het Hotel De Zwaan 100 jaar geleden, waar Cosa Fiori nu is gevestigd. Door er binnen te stappen ervaar je de tentoonstelling op een geheel vernieuwende manier. De sfeerschepping werd gedaan in overleg met Cachet. Het museum verzamelde de verhalen en Cachet vervolledigde het plaatje.” Het concept slaat aan, “we hadden nooit durven vermoeden dat we bijna uitverkocht gingen zijn in minder dan 10 uur. In de eerste 2 minuten verkochten we 6 escaperooms.”

Kamer 23 neemt je mee in het Hotel De Zwaan 100 jaar geleden.

Startschot Deze escaperoom is het startschot voor een nieuwe wind in het Stedelijk museum. “Tegen de zomer van 2022 willen we het omtoveren tot een familievriendelijk museum door net dat kleine extraatje toe te voegen aan elke tentoonstelling, de vaste opstelling en tijdens evenementen.

Eerder was er al een geslaagde ‘Kunstendag voor Kinderen’ waarbij zeven gezinnen gratis een tote bag mochten ontwerpen onder onze begeleiding.” Meer info via: www.hoogstraten.be/escaperoom

Euregio Nieuwjaarsconcert geannuleerd HOOGSTRATEN - Jammer maar helaas. “Music Maestro”, het nieuwjaarsconcert van het Eurogio Jeugdorkest, dat zou doorgaan op 15

januari wordt geannuleerd. Het concert organiseren voor een publiek van slechts 200 personen is financieel onhaalbaar. (fh)

Het eerste blad waaraan je denkt!

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 35


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Tiende jaarboek van Erfgoed Hoogstraten HOOGSTRATEN - Zopas verscheen het tiende jaarboek van Erfgoed Hoogstraten met daarin drie bijdragen: H. Bloed, hoven op het begijnhof en de douane. Het boek kost 20 euro en is te koop in het Stedelijk museum en bij Visit Hoogstraten. Noor Van Coillie belicht “Het Heilig Bloed van Boxtel en Hoogstraten: Een studie van de sacramentswonderen in het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen”. Al eeuwen zijn in Hoogstraten het kerkelijke en wereldlijke verenigd in een processie en een kermis. De oorsprong van het Heilig Bloed ligt echter niet hier, maar in het Nederlandse Boxtel in 1380. Ze bekijkt de ‘sacramentswonderen’ dan ook in een ruimere context in het hertogdom Brabant.

Grenspost De geschiedenis van de hoven op het begijnhof is het onderwerp van de bijdrage van Piet Van Deun. Aanleiding was het herinrichten van de museumtuin in 2020. Die stond vroeger bekend als de koolhof, het was zeker niet de enige hof op of verbonden met het begijnhof. Een laatste bijdrage is van de hand van Francis Huijbrechts, conservator van het Nationaal Museum voor Douane en Accijnzen. Hij geeft een overzicht van de geschiedenis van de douane in onze regio en meer in het bijzonder over de grenspost Meer. In 2022 is het immers een halve eeuw geleden dat het kantoor van Meer werd opgericht. In 2015 werden de deuren definitief gesloten. (fh)

Street-art op verschillende plekken HOOGSTRATEN - Na de geslaagde 3D tekening in het gangetje van Scharrel in Minderhout, een ontwerp van Graffitinetwerk BV, volgde de muurschildering met 11.11.11 als thema op een gevel bij de stelplaats van De Lijn ontworpen door IKO laureaat Henk van Dijk. Daarna ontdekten we een metersgrote vos in de Vossengang geschilderd door Cee Pil en nu zijn er de insecten door Gentenaar Pol Cosmo gul verspreid in de verschillende kerkdorpen. Het zijn vier initiatieven van uiteenlopende kwaliteit, wellicht omdat er geen wedstrijd aan voorafging zoals dat in andere steden en gemeenten vaak gebruikelijk is.

Insectenjacht Wie de zoektocht naar 53 nutteloze bordjes al achter de kiezen heeft, kan nu dus op zoek naar 32 vrolijke, kleurrijke, kruipende en vliegende

Tegen de gevel van het Klein Seminarie insecten, die Pol Cosmo op diverse plekken achter laat. Met zijn werk brengt deze street-artkunstenaar wat kleur in het straatbeeld om de mensen even uit de dagdagelijkse sleur weg te halen. Dat hij voor insecten kiest is voor hem als vanzelfsprekend. “Ze zijn zo verschrikkelijk belangrijk en we hebben er zo weinig aandacht voor”, zegt hij. “Vaak vinden we ze ‘vies’ of ‘vervelend’, maar als je die beestjes van nabij bekijkt, zitten ze ingenieus in elkaar en zijn ze wondermooi.”

Insecten bij De Guld in Wortel

36 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De kunstenaar ging zelf op zoek naar 32 voor hem interessante plaatsen zonder dat er een plan of wandelroute aan verbonden is. “Elke deelgemeente heeft wel iets te bieden”, zegt de kunstenaar, “Uitgestrekte groene velden, een gezellig terras in Wortel, de Paters in Meersel-Dreef, kleine straatjes in Hoogstraten enz. Het is de bedoeling dat de inwoners of bezoekers zich laten verrassen.” (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

DEZE MAAND

DF brengt Toast Literair’ naar Meersel-Dreef HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF - Het Davidsfonds Hoogstraten viert jaarlijks de literatuur tijdens “Toast Literair “. Dit jaar organiseert men een poëtische wandeling langs de kruisweg in de kerk te MeerselDreef. Deze geschilderde kruisweg is een pareltje, de beleving ervan wordt nog versterkt door met zorg gekozen poëzie. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Maximus In de kerk van Meersel-Dreef hangt een bijzondere kruisweg, in 1948 geschilderd door broeder Maximinus. Hij is geboren in Turnhout in 1903 als zoon van een schrijnwerker en kantwerkster. Hij gaat binnen bij de Broeders van liefde in Gent en wordt leraar tekenen en handenarbeid. Verder volgt hij een opleiding aan Sint-Lucas te Gent en bekwaamt zich bij Gust De Smet. In 1948 krijgt hij van de paters Kapucijnen in Boom de opdracht een kruisweg te schilderen voor hun kloosterkerk. Dat is de voorstelling, doorgaans in 14 statiën, van de veroordeling van Christus door Pontius Pilatus tot en met zijn dood op de berg Golgotha. Maar in deze kruisweg ontbreekt Pilatus, evenals Romeinse soldaten of Joodse aanklagers. Wel beeldt hij 280 mensen af, mensen uit de streek van Boom, ambtenaren en arbeiders uit de steenfabrieken. Wanneer in 1987 de paters Kapucijnen Boom verlaten, wordt de kruisweg overgebracht naar MeerselDreef.

Modern De Kapucijnen wilden de strikte naleving van het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi. Ze mochten een baard dragen en een spitse capuchon bovenaan de pij - “de cappuccio”, waaraan hun naam ontleend werd. Op de drie laatste statiën worden ook zij afgebeeld, kijkend en biddend bij de stervende Christus en de graflegging.

Statie 4 van de kruisweg van Broeder Maximus - zichtbaar begaan / reikt hij haar, reikt zij hem / de troost van het elkaar verstaan…

Deze kruisweg heeft uiteraard lijden en dood als thema. Maar naast moderne mensen die hierdoor geraakt worden, zijn er ook moderne thema’s zoals wegkijken van het lijden, spot, passiviteit, desinteresse. Beeldend kunstenaar en dichter Pien Storm van Leeuwen schreef samen met Rob van Uden poëzie vanuit één van de personages op het doek. We kennen haar best van de ‘poosplaatsen’ waarvan ze er tijdens haar leven meer dan honderd verwezenlijkte (zie ook het boek hierover elders in dit blad).

neemt ons mee in de geschiedenis van de kruiswegen en verzorgt de poëtische wandeling langs de prachtige kruisweg in de kerk van Meersel-Dreef. Praktisch: Het Davidsfonds met Toast literair, gevold door een diner op 6 februari in Meersel-Dreef. Inschrijven voor 10 januari 2022 bij Joos Croes, tel. 03 314 49 24 , of Hoogstraten.davidsfonds@telenet.be. Leden betalen 45 euro niet leden betalen 50 euro per persoon op rekening BE66 9730 8209 2043 met vermelding “Toast Literair“. (fh)

Rob van Uden is theoloog en diaken. Hij

Eigenzinnig theater van Annelies Van Hullebusch HOOGSTRATEN - Met haar voorstelling “Boek-Steen-Papier” brengt Annelies Van Hullebusch een eigen en vernieuwende vorm van theater. Ze vertrekt vanuit enkele ‘mijlstenen’ die haar leven hebben bepaald. Op een geheel eigen manier maakt ze er een voorstelling van vol ambacht, detail, poëzie, papier, maquettes, projecties, kleur en schoonheid. Ze gebruikt beeld en geluid op een verrassende manier, ze interviewt, praat, combineert, tekent, concludeert en fantaseert. Het publiek zit op de tribune met een gebonden boek op schoot dat uit vijf hoofdstukken

bestaat. Hun blik reist tussen foto’s, woorden en tekeningen in het boek, beelden op het podium en de verhalen die Annelies live vertelt. Nieuw gecomponeerde muziek klinkt dichtbij of veraf. Elk hoofdstuk heeft een persoonlijke aanleiding, maar zoomt uit naar een universeel verhaal over kracht, overtuiging en zwakte. Zo verweeft ze ook de individuele leeservaring met de gemeenschappelijke kijkervaring van het publiek.

bruari om 20.15 uur in GC Rabboenizaal. Tickets 12 euro. Vergeet je leesbril niet… (fh)

Praktisch: “Boek-Steen-Papier” van Annelies Van Hullebusch op zaterdag 12 feJANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 37


DEZE MAAND

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Wees gerust, cultuur genieten kan veilig! “Zo brengt Kamal Kharmach zijn eindejaarsconference op 30 december tweemaal, een eerste keer om 18.30 en een tweede om 21.00 uur. Dat geeft ons de mogelijkheid om de bezoekers extra veilig te ontvangen. Om dezelfde reden organiseren we geen bar voor en na de voorstellingen en eventueel tijdens een pauze.”

Een opperfan op zoek naar Nick Cave

Trage beslissers Die voorzichtige aanpak loont. “Tot vandaag moesten we in het najaar enkel het vuurwerk in Meersel-Dreef annuleren en dat niet omwille van corona maar wegens de weersomstandigheden.”

Voor een uitverkochte kerk van Wortel bracht Wannes Capelle samen met pianist Nicolas Callot op 11 december een prachtige voorstelling met liederen van Schubert op zijn West-Vlaams. HOOGSTRATEN - Hij had zich zijn taak als programmator van het GC Hoogstraten beslist anders voorgesteld, want Geert Dehertefelt heeft wellicht al meer voorstellingen moeten annuleren dan er konden doorgaan. “Maar”, verzekert hij ons, “als de overheid het licht op groen zet, houden we ons aan de regels. Meer zelfs, we organiseren veiliger dan verplicht, vaak met medewerking van de artiesten.”

Wat het voorjaar betreft stelt Geert vast dat de ticketverkoop toch eerder traag op gang komt. Voor voorstellingen zoals Circus Ronaldo en Hugo Matthysen waarvan je zou verwachten dat ze uitverkocht zullen zijn, zijn er nog veel tickets beschikbaar. Ook voor The Radar Station, een concert dat echt veelbelovend is, verloopt de ticketverkoop moeizaam. “Het wordt afwachten wat het in het voorjaar zal worden. Mensen nemen een afwachtende houding aan en beslissen blijkbaar trager om tickets te bestellen. Maar indien een voorstelling niet kan doorgaan worden de tickets terug betaald en wij van onze kant betalen de artiesten wel. Dat is dan onze steun aan een sector die al maanden zwaar getroffen is.” (fh)

Plan B geeft de moed niet op HOOGSTRATEN - De theatergroep Plan B verdaagt noodgedwongen andermaal de voorstellingen die eerder al verdaagd werden van 2022 naar 2023. Door de felle toename van de besmettingen en de daaruit volgende maatregelen zijn er dus voorlopig nog geen opvoeringen van 'Het Plan van Stan' in januari 2022. Dat is nu dus al de tweede keer, toch geven de creatievelingen de moed niet op. Bij wijze van plan c prikt men ineens nieuwe data in het hopelijk gezegende jaar 2023: donderdag 19-26 januari, vrijdag 20-27 januari en zaterdag 21-28 januari. Van 2023 dus. Wie al plaatsen reserveerde en betaalde, krijgt zo vlug mogelijk het geld terug. Met pijn in het hart, maar met gezond verstand. (fh)

38 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER - Kurt Overbergh is artistiek directeur van de AB en vriend aan huis van het platenlabel 4AD. Met zijn lezing ‘I Just Don’t Understand Nick Cave’ blijkt hij ook een gepassioneerd chroniqueur van muzikant Nick Cave te zijn. Daarmee is hij in februari te gast in het klooster van Meer. Opperfan Kurt Overbergh vertelt over zijn relatie met Nick Cave in 10 persoonlijke verhalen, een gedreven monoloog waarin cumshots, duende, murder ballads, “Stack’ O Lee” en zelfs een 150 miljoen oude brachiosaurus hun plaats hebben. Gelukkig is er vooral heel veel plaats voor muziek. Sinds Overbergh in 1987 ‘Stranger In A Strange Land’, over Cave’s Berlijnse periode (Bram Van Splunteren) zag, is hij immers door-endoor fan.

Bezield Overbergh is bezield van muziek, van jazz over black metal tot eender welke artiest die met ‘the spirit’ op het toneel verschijnt. In 2015 maakte hij een road movie voor de radio over Billie Holiday in New York; 2017 trok hij er opnieuw naar toe om voor Canvas Norman Dolph (producer van ‘The Velvet Underground & Nico’) te interviewen. Dit keer brengt hij als geboren verteller zijn verhalen over Nick Cave. Praktisch: ‘I Just Don’t Understand Nick Cave’ een lezing / monoloog door Kurt Overbergh op 26 februari om 20.15 uur in het Klooster in Meer. Tickets 10 euro. (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

DEZE MAAND

The Radar Station voorspelt veel goeds HOOGSTRATEN - De voorspellingen zien er hopelijk nog altijd even goed uit voor The Radar Station. Ooit gingen ze door het leven als Barefoot and the Shoes, begin dit jaar triomfeerde dit Belgische viertal tijdens De Nieuwe Lichting. Hun indierock tapt uit het zelfde kwaliteitsvolle vaatje als The War On Drugs of The National. In september verscheen hun debuutplaat ‘Life Inside a Tornado’, enkele singles baanden ook hun weg naar de Afrekening. Hopelijk is het een voorbode voor meer en krijgt The Radar Station nu volop de erkenning die ze verdienen. U kunt het met eigen oren horen wanneer ze op 22 januari te gast zijn in het gemeenschapscentrum. Praktisch: The Radar Station in GC Hoogstraten (Rabboenizaal) op 22 januari 2022 om 20.15 uur. Tickets 12 euro. (fh)

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 39


HOOGSTRATEN

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS w Hoogstraten:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be w Meer:

Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be w Meerle:

Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be w Meersel-Dreef:

Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be w Minderhout:

Daar repeteer je wekelijks voor…! HOOGSTRATEN - Ondanks de onzekere coronatijd organiseerde Koninklijke Fanfare Sint-Catharina op 20 november 2021 hun herfstconcert in GC Rabboenizaal. Het concert met gastsolist Jan De Maeseneer was al twee keer uitgesteld. Nadat de muzikanten heel de zomer bleven repeteren volgens een strikt coronaprotocol, was men er nu op gebrand om het toch te laten doorgaan.

Kanarie Naast solowerken bracht de fanfare met dirigent Dries Raes ook echte fanfarewerken en bekende stukken. Tubaspeler Jan De Maeseneer is verbonden aan de koninklijke muziekkapel van de Belgische luchtmacht. Hij bracht een verbazende verscheidenheid aan blaastechnieken. Zo bespeelde hij o.m. een bastuba om tegelijk te beatboxen. Op het einde verraste hij tot jolijt van het publiek door bij het stuk 'Hot Canary' op te komen in kanariepak. Hij kon op zijn bas zo'n hoge tonen blazen alsof hij een kanarie nadeed.

tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be w Wortel:

Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS Rob Brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

ADVERTENTIES Jan Croes tel. 0477 66 11 60 advertenties@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

40 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kunstendag in het museum HOOGSTRATEN - Op zondag 21 november 2021 organiseerde het Stedelijk museum een Kunstendag. De deelnemende kinderen personaliseerden samen met hun (groot)ouders en de museummedewerkers een tote bag, geïnspireerd op de tentoonstelling ‘Catwalk’. (fh)

Sint-Catharina was blij dat het concert kon doorgaan, ook al moest men enkele muzikanten missen wegens corona en wist men dat het publiek niet massaal zou opdagen zodat het concert verlieslatend was. Dat men na twee jaar nog eens kon optreden, was meer waard dan geld verdienen. Uiteindelijk repeteer je daar wekelijks voor.

Steun De fanfare kan nog steeds muzikanten gebruiken. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met voorzitter Luc Rombouts (luc.rombouts2@telenet.be). Wie de fanfare financieel wil steunen, kan dit doen door 20 euro te storten op BE19 9790 7568 0112 met vermelding sponsor 2022. Vermeld je mailadres indien je graag de maandelijkse nieuwsbrief ontvangt. Op 2 april 2022 staat alvast het jaarconcert in GC Hoogstraten gepland, dit keer met filmmuziek. (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

HOOGSTRATEN

Groot succes voor eerste Urban Run HOOGSTRATEN - Meer dan 750 enthousiastelingen trotseerden op 6 november de koude tijdens de allereerste editie van Urban Run Hoogstraten. Voorzien van stevige loop- of wandelschoenen gingen zij met veel goesting van start aan het parcours door diverse gebouwen. Een uniek parcours waar Jorn Van Bergen, de bezieler van het evenement, trots op mag zijn.

Lang of kort De deelnemers konden kiezen tussen een langer of korter parcours. De start en de finish was in het Spijker, onder begeleiding van de beats van DJ Jan V, en voor wie na het sporten

honger had, was er lekkere spaghetti. Beide trajecten doorkruisten een aantal historische en nieuwere gebouwen zoals onder andere de Sint-Katharinakerk, de nieuwe raadzaal van het stadhuis, de bib, het begijnhof en andere. Het langere parcours passeerde ook de Salm-Salm molen. Aan het IKO, ook een van de gebouwen die deel uitmaakte van het parcours, stond een groot draaiorgel als extra aanmoediging voor de lopers.

Goede doel Het opzet van dit evenement is natuurlijk geld inzamelen voor het goede doel. Zo ont-

Lopen langs en door historische en nieuwere gebouwen.

Geen leeggoed, wel leerlingen HOOGSTRATEN - Voor het tweede jaar op rij vormde een goed geventileerde opslagloods voor leeggoed op Coöperatie Hoogstraten het examendecor voor 500 leerlingen van het 3de tot en met het 6de jaar van VITO Hoogstraten. Enkel het 1ste en het 2de jaar legden de kerstproefwerken af in hun eigen klaslokaal. Hans Van Loon (Technisch Directeur VITO Hoogstraten): “Al een hele tijd terug beslisten we om de vraag opnieuw te stellen aan Coöperatie Hoogstraten zodat we een oplossing achter de hand hadden mocht het nodig zijn. In die loods is niet alleen voldoende afstand en ventilatie, maar ook de nodige rust. Dit jaar werd zelfs internet voorzien, zodat nu ook digitale examens mogelijk zijn.” Omwille van corona is overigens de officiële opening van het nieuwe W-blok uitgesteld tot 11 maart. (fh)

stond Run for Life trouwens zo’n 10 jaar geleden. De organisatoren zijn dan ook fier om in totaal liefst 12.000 euro te kunnen schenken aan de drie goede doelen: Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je in Hoogstraten, het Berrefonds dat ouders ondersteunt die een baby verliezen en vzw SISP, dat de levenskwaliteit van de armste inwoners in India wil verbeteren. De inrichters danken dan ook alle vrijwilligers, seingevers, deelnemers, sponsors, eigenaars van de gebouwen en het stadsbestuur. Op dus naar de volgende editie op 12 november 2022. Reden genoeg om de beentjes al maar in te smeren? (dvb/fh)

Organisatoren Wannes De Loore, Jorn Van Bergen, Raf Laurijssen, Nina Oomen, Lotte Van Gils en Daan Van Bergen kunnen 12.000 euro

nergens is er plaats. niet in de herberg, ook niet in de overspoelde dorpen, of in veel te volle ziekenhuizen.

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

niet voor vluchtelingen achter hoge muren of asielzoekers aan een klein kasteel. gevangenen hebben geen plaats en het kwetsbaar kind weet niet waarheen. marleen

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 41


HOOGSTRATEN

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Coronaproof onthaal van Sinterklaas HOOGSTRATEN - Nadat de Dorpsraad verzekerde dat de ontvangst van Sinterklaas coronaproef zou kunnen verlopen, kon het evenement op zaterdag 27 november doorgaan. Onder begeleiding van de Strawberry City Jazz Band kwam de goedheiligman en zijn gezelschap in een huifkar aangereden tot bij het stadhuis. Daar werd hij verwelkomd door de burgemeester en deelden de Pieten snoepgoed uit. (fh)

Hulp na de watersnood HOOGSTRATEN - Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 november gingen werklui van de technische dienst van de stad hulp bieden bij het ruimen van puin in Pepinster. Samen met collega’s van Merksplas en Rijkevorsel hebben ze met een vrachtwagen met kraan letterlijk bergen afval verzet. Ze hebben de straten weer netjes schoon gemaakt want er is nog steeds veel werk na de verschrikkelijke overstromingen van enkele maanden geleden. Het bestuur ging eerst ter plaatse om de noden in kaart te brengen. Veel huizen zijn helemaal verwoest en veel gezinnen zitten nog altijd zonder verwarming en water.

Rotary Kempen-Hoogstraten coördineert de werkzaamheden ter plaatse met de lokale autoriteiten. Zij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers gaan om de twee weken in groep de handen uit de mouwen steken en de huizen heropbouwen. (fh)

Kerststal vindt een voorlopig onderkomen HOOGSTRATEN - Op zondag 19 december werd een nieuwe tijdelijke kerststal, die een plaats kreeg op het park langs de Gravin Elisabethlaan, ingezegend door pastoor Bart Rombouts. Tijdelijk omdat de houten constructie volgend jaar vervangen wordt door een ‘echte’ stal. Daarvoor zijn reeds afspraken gemaakt met het VITO. Het initiatief gaat uit van de dorpsraad. Die bestelde dit jaar, met het eindejaarsbudget dat het stadsbestuur jaarlijks ter beschikking stelt, de beelden bij drie Hoogstraatse kunstenaars: Sil Verhoeven, Anja Bastiaansen en Lief Verhoeven. Zij waren ook al verantwoordelijk voor de creatie van de kerstbeelden in Meersel-Dreef en Minderhout. (fh)

42 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

HOOGSTRATEN

Als een kers op een taart HOOGSTRATEN - Met de reconstructie van een schouw aan de zijkant van de Laermolen, zoals men die kan zien op de oudste prentkaarten, is het molengebouw nu terug gebracht zoals het er eind 19de, begin 20ste eeuw uitzag.

Een kunstwerk Op 17 december 2021 plaatste aannemer Dirk Krijnen een replica van de oorspronkelijke schouwkap, een kunstwerp gemaakt door keramist Jan Welffens boven op de schouw. Om maximum wind te vangen en de schouw zo goed mogelijk te laten trekken, kreeg de schouwkaap een ongewone vorm. Toen de molen op 13 februari 1998 als monument beschermd werd, was de schouw, wellicht uit veiligheidsredenen gesloopt. Bij de restauratie in 2004 werd in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om de schouw niet terug op te plaatsen, maar terug te gaan tot een nog oudere vorm van verluchting, gewoon langs een tochtgat in het dak.

Uitgerookt

Terwijl dakwerkers het riet herstellen plaatst Dirk Krijnen een replica van de kap boven op de schouw.

In de praktijk bleek dat niet zo’n goed idee, zelfs niet nadat men een wat storende ventilator aanbracht aan de waterkant. Bij noorderwind bleef de rook binnen hangen, wat echt niet aangenaam was voor de molenaars en de bezoekers. In overleg besliste men om de schouw toch terug te plaatsen. Die werken maakten deel uit van een groter onderhoudsdossier waarin ook, naast kleinere werken ook het rieten dak ‘afgekamd’ en hersteld werd. Het geheel zal om en bij de 18.000 euro kosten. Daarop ontvangt de vzw 70% subsidie. Het eigen aandeel en de 21% btw waarop men geen subsidie krijgt, wordt betaald door de vzw met steun van Cera en zomerbar Chillmill. (fh)

Persen van walnoten Een nieuwjaarsdrink zit er omwille van de gekende reden ook dit jaar niet in, maar het aannemen en persen van walnoten kan men wel in alle veiligheid laten doorgaan. De noten die u dit jaar verzamelde, mag u bij de molen binnen brengen op zondag 23 en zondag 30 januari, telkens tussen 13 en 17 uur. 1 kg gepelde noten levert nog steeds een halve liter heerlijke notenolie op. Men werkt NIET met een tijdslot, maar men vraagt wel om een mailtje te sturen naar info@laermolen.be, zodat men zicht heeft op wie er hoeveel gaat leveren. Voor de ‘wachtenden’ is er een drankje voorzien. De kostprijs om de noten te persen bedraagt 3,00 euro per liter. Ontdoe de noten van de dop en van het kruisje. Bewaar de gepelde noten luchtig en droog. Het zou jammer zijn moesten ze schimmelen of duf gaan ruiken. Het streefdoel is nog altijd om de olie de 2de zondag van april klaar te hebben. Uiteraard wordt u op tijd verwittigd van de precieze datum waarop u de notenolie kan ophalen. En de molenaars zorgen dat dit coronaproof kan gebeuren. Keramist Jan Welffens en Jan Vermeiren bij de schouwkap, die door haar vorm een maximum rendement moet halen. JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 43


MEER

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Hoeveel windmolens nog? MEER - Wederom staat er een aanvraag van omgevingsvergunning voor een windturbine. Dit maal op de Tolberg (Meer). Niet alle buren kunnen zich daarin vinden.

Reacties We hoorden onder andere volgende reacties: De turbine zou nog net binnen de normen van afstand vallen. Maar in de toekomst zullen de Europese normen gelden. En daaraan voldoet hij niet. Wat gaan ze dan doen? Afbreken? De slagschaduw op de serre en verder tot NR 21 is reëel. Gaan ze dan die molen telkens stilleggen? Het is opvallend hoeveel windturbines er al in onze omgeving zijn en het lijkt niet te stoppen. Onlangs is er een windturbine gebouwd aan de Merenweg, een tweede is nog in aantocht maar de fundering is al gelegd. De windmolen heeft tiphoogte 230 meter en is goed voor 15 miljoen kilowattuur (kwh) ofwel voor 6.000 huishoudens.

Buiten proportie Genoeg bedenkingen om de feiten minstens eens op een rijtje te zetten. Hoogstraten en de omliggende deelgemeenten tellen 21.000 inwoners, ruw geschat is zowat de helft hiervan een ‘huishouden’ (10.500 dus). Op grondgebied Hoogstraten tellen we inmiddels 20 windturbines. Ze zijn niet allemaal even hoog en geven dus niet allemaal evenveel kwh. Laten we een gemiddelde nemen van een productie van zowat 4.000 (de oude, lagere windturbines met tiphoogte van 131 meter genereren voor 2.000

Pastoor Soontjens werd 80 jaar MEER - Terechte dank en een feestviering voor Pastoor Fons Soontjens ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Fons Lenaerts verwoordde dat namens de parochie. Ook vanuit Meerle, waar hij eveneens pastoor is, weerklonken er veel lovende woorden. Het kinderkoor zette een en ander muzikaal in de verf. De pastoor was duidelijk verrast. Ook vanwege onze redactie een stevige proficiat, meneer pastoor Fons! (ma)

44 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Twaalf windmolens, alleen al op deze ene foto. En een dertiende is in aanbouw. En op de plek van de fotograaf loopt ook een aanvraag. Hoeveel windmolens moeten er in Meer nog bijkomen? huishoudens energie) - dit wil dus zeggen dat we met 20 turbines zo’n 80.000 huishoudens van energie voorzien. Staan er dus nu al niet buiten proportie veel windturbines in onze gemeente met zijn 10.500 huishoudens of 21.000 inwoners?

Geen vragen Aspiravi belegde nog een informatieavond, maar deze was online, werd laat gecommuniceerd en je kon er zelfs geen vragen stellen.

Landschappelijk werd in het verleden de lijn van de snelweg verdedigd en aangehouden. Maar de molens verschijnen meer en meer in de open ruimte. Wat is het argument om dat toe te laten? De strategie lijkt er in te bestaan dat de vergunningen telkens een voor een worden aangevraagd en verworven. Als burger heb je dan uiteindelijk geen overzicht meer. Het wordt dus de hoogste tijd om nog eens duidelijk uitleg te geven over heel deze problematiek, en allicht luid en duidelijk de conclusie te trekken dat er in Meer ondertussen meer dan genoeg windmolens zijn, niet? (ma)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEER

Landelijke Gilde Meer bestaat 100 jaar MEER - Een Meerse vereniging die 100 jaar bestaat, dat is speciaal. We staken ons licht op bij Jan van Dun van de Landelijke Gilde om wat meer over de geschiedenis en werking van de Meerse afdeling te weten te komen. Waarvoor we bij de juiste man terechtkwamen, zo blijkt uit zijn verhaal waarin de “Boerengilde” mee veranderde met de maatschappij.

Stroomversnelling “We schrijven 1921. De tijd van 20 kippen, 10 varkens en 5 à 10 koeien. De tijd van veel kinderen en meiden en knechten op het land. Dat jaar werd de Boeren- en Tuindersgilde opgericht. Voorzitter toen was Jozef Stevens en schrijver Jules Snijders. De bedoeling was om samen meststoffen, granen etc. te kopen. Later viel er de jeugdbeweging BJB jongens (de latere KLJ) onder, de onderlinge bedrijfshulp en de ruiterbeweging. Van 11 leden bij de aanvang groeide de Gilde tot 250 leden. Na WO II kwam alles in een stroomversnelling. De land- en tuinbouw groeiden, dat gold ook voor de Boerengilde. In 1965 werd Gust Michielsen voorzitter en Louis Goetschalckx schrijver. De vereniging ging door het leven als Landelijke Gilde vanaf 1972.”

Woelig “Het was en is nu nog een vereniging die geworteld blijft in haar oorsprong, die zich evenwel aanpast aan de leden en zich een weg baant naar de toekomst,” zo vervolgt Jan. “De nadruk kwam meer te liggen op een socio-culturele werking, opkomend voor het gezin, medemens, dorpsgemeenschap, milieu en beroepsvorming. In 1973 werd Fons Faes voorzitter en Gust Michielsen schrijver. Het werden woelige jaren doordat er veel landbouwgrond onttrokken werd. Er waren de aanleg van de autostrade, de ruilverkaveling en de vele betonwegen. Het landschap in ons dorp werd flink hertekend. Het aantal bedrijven verminderde. Ze kregen een ander karakter en werden groter in areaal. De Mark werd rechtgetrokken en de overstromingen verminderden. Zo kwam er meer grond die vruchtbaarder werd.”

Protestborden “In 1991 werd Karel Pluym voorzitter en was Bert Michielsen jarenlang schrijver. Er werd in die tijd een heus voetbalteam opgericht dat toch een 20-tal jaren speelde in een competitie met anderen gildes uit de buurt. Ook niet vergeten dat er 26 jaar Meermarkt bij kwam, de boerenmarkt van Meer met zijn streekproducten en oude ambachten. Er kwam bovendien een hogesnelheidstrein. We hebben 12 grote pro-

Een deel van het huidige bestuur en de organisatoren van de kerstparade.

De bestuursleden van de landelijke gilde 25 jaar geleden. Vlnr Jef Verheyen, Louis Tilburgs, Bert Michielsen, Drey Verschuren, Jos Stes, Fons Stes, Jos Aerts, Jos Pluym, Jan snSoeys, Karel Schalck, Christ Vermeiren, Stan Rombouts, Karel Pluym, Geert Brosens, Frans Ryvers, Fons Faes en Louis Tilburgs. testborden gezet en gingen met een grote optocht protesteren tot in Antwerpen toe. Maar het mocht niet baten. Hij ligt er. Weer minder landbouwgrond. Na het spijtige wegvallen van Karel en Bert nam Jef Ryvers de fakkel over. Hans Kuypers werd schrijver. Nadien werd Herman van Bergen voorzitter en Ronnie Jansen secretaris. Dit is de huidige bezetting, samen met het bestuur.”

Windmolens “De laatste jaren lopen de ledenaantallen sterk terug. We hebben momenteel 115 leden en hopen eigenlijk op verjonging om de gilde te laten voortwerken. Het land- en tuinbouwleven is ondertussen grondig gewijzigd. Grond wordt ingenomen door hoge windmolens en de tuinders worden energieproducenten. De bedrijven worden nog groter en specialiseren zich meer en meer. De vroegere knecht en meid werden vervangen door buitenlandse arbeidskrachten, die ook in andere sectoren werken. Hierdoor worden de dorpsgemeenschappen hertekend door migratie. De vroegere boerenzonen kiezen dikwijls voor andere bedrijfstakken en bemannen bijna volledig het nieuwe bedrijfsterrein de Kluis. Ze doen dat met succes, het werken werd hen dan ook met de paplepel ingegoten.”

Uitdagingen Hoe het nu verder moet? “De toekomst van onze bedrijven is moeilijk te voorspellen. Er wachten grote uitdagingen met milieu en natuur. De toenemende regelgeving geeft geen arbeidsvreugde aan de bedrijven. Opvolging is vaak niet evident, terwijl er steeds minder personeel voorhanden is. De gilde werkt wel regelmatig samen met zustergilde Ferm. En dat zal in de toekomst zeker nog toenemen.” De dag van vandaag heeft de Gilde nog talloze activiteiten. “Teerfeest met bedrijfsbezoek, uitstappen met fiets en autocar, kooklessen voor mannen, Boerenmarkt, Kruisdagen, kaas- en wijnavond, bowlen, wandelen. Wij hopen die natuurlijk verder te kunnen zetten. Maar corona heeft er de laatste jaren flink ingehakt. Gaan de mensen nog wel uit hun luie zetel komen? Is er nog behoefte? Het wordt een grote uitdaging voor bedrijven en gezinnen om de draad weer op te pakken. Ik hoop echt dat de dorpsgemeenschap en de politiek ons daarbij willen helpen!” (ma) JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 45


MEER

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Nieuw chirojaar, nieuw speelplein! MEER - De chirojongens- en meisjes zijn er samen met VZW de Mortel in geslaagd om het chiroplein uit te breiden. Ze sloegen de handen in elkaar, plantten een haag rondom het vergrote plein en zaaiden het opnieuw in. En toen zagen ze dat het goed was… Hoofdleider Toon Ryvers: “Na lang wachten hebben wij deze zomer ons plein in gebruik kunnen nemen. Tijdens het laatste weekend van augustus kreeg het een echte vuurdoop, toen ging namelijk ons chiroweekend door met heuse feesttent. Deze datum was niet ge-

bruikelijk, maar in het voorjaar hadden we de feestelijkheden moeten uitstellen omwille van Corona. Toen we eind van de zomer groen licht konden geven, was ook ons nieuwe plein af. Deze uitgestelde chirofeesten waren eigenlijk al een officieuze inwijding van het plein. Nu het af is, kunnen we er volop van genieten. Dat belooft alvast voor volgend jaar!”

Plannen Hoe zien de plannen voor het nieuwe jaar er uit? “Voor 2022 houden we de normale datum

aan voor de chirofeesten. Dat wil dus zeggen dat de volgende editie van het chiroweekend plaats vindt in het tweede weekend van april, op 8-9-10 april 2022 dus. Save the date! Mag ik er ook nog op wijzen,” zo voegt Toon er aan toe, “dat onze chirolokalen eveneens ter beschikking staan voor andere verenigingen en gebruikers. Wie daar interesse voor heeft, kan met alle vragen omtrent de beschikbaarheid van de lokalen terecht op verhuur.chirolokaal@gmail.com. En al onze chiroavonturen kan je altijd volgen via Facebook, Instagram en onze site.” (ma)

Alvast een mooie foto met leden en leiding op de nieuw verworven weide. Na jaren van hard werken door VZW de Mortel en de Chiro zelf hebben deze jongens en meisjes alle reden om er weer met volle goesting tegenaan te gaan.

Verlichte tractorrun in Meer werd een succes MEER - De toeschouwers genoten van de verlichte tractoren tijdens de tractorrun van de Landelijke Gilde in december. De winnaar was buiten categorie, daarover was iedereen het eens. Maar ook sommige an-

dere tractoren waren pareltjes. Zoals het exemplaar van Peter Kenis, dat in het donker maximaal tot zijn recht kwam. Hij werd tweede gekroond. Hij wordt gevolgd door een collega die zich met het thema 100 jaar Landelijke Gilde Meer heeft getooid.

Fraaie lichtdecoratie bij Peter Kenis die hiermee als tweede werd bekroond

46 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het kijkplezier was wederzijds, de chauffeurs hadden er immers zelf ook duidelijk veel plezier in. Een aangename winterverrassing… (ma)

Luc Van Bladel geniet van de toeschouwers en omgekeerd


MEERLE

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Een nieuwjaarsbrief

Im Norden nichts Neues… MEERLE - De titel van het beroemde boek van Erich Maria Remarque ‘Im Westen nichts Neues’ - destijds vertaald als ‘Van het westelijk front geen nieuws’ komt steeds door mijn gedachten spoken als ik de laatste hand leg aan de schaarse berichten voor mijn Meerlese dorpsnieuws. Vanuit het Noorden geen nieuws dit keer!

Geen en wel Sedert ik deze rubriek 33 jaar geleden aanvatte, denk ik dat ik nog geen enkele maand zo weinig te melden heb gehad. Het openbare leven is buiten het strikt noodzakelijke dan ook zo goed als stilgevallen. Geen kerstconcert van het kerststalcomité, geen High Tea van Halte Merlet, geen feestelijke opening van ons vernieuwde Raadshuis, geen lezing van Delphine Lecompte, geen kerstmarkt in de Klimtoren. Geen teerfeesten, geen nieuwjaarsfeestjes voor leden van Ferm en andere verenigingen, geen actiedag voor De Warmste Week van Den Dorpel…. De lijst van ‘geen’ is veel langer dan die van ‘wel’. Er zijn gelukkig nog wat dingen in de marge: de Chiro verkoopt ijsstronken, de KLJ biertjes, het oudercomité Borrelpakketten, de brandweer kalenders. Alles via mail of sociale media en aan huis gebracht. Zo proberen ze toch nog wat in de geteisterde kas te krijgen.

Hardnekkig Dat alles hebben we te danken aan het hardnekkige virus dat ruim 2 jaar geleden voor het eerst opdook in Wuhan, China en dat sedert het voorjaar van 2020 de normale werking van het verenigingsleven - dé motor van een dynamisch dorpsleven - ernstig heeft verstoord en stilgelegd. Deze zomer was er een klein lichtpuntje, waardoor Meerle kermis

kon doorgaan en enkele verenigingen voorzichtig hun werking terug probeerden op te starten. Om al snel weer de knop op ‘uit’ te draaien. Want ondanks een vrij geslaagde vaccinatiecampagne, weert het virus zich hevig. Op het ogenblik dat we dit schrijven - 14/12/2021 tellen we voor Hoogstraten 1918 besmetting gedurende de voorbije twee weken, bijna 4000 voor de voorbije 3 maanden. Dat is meer dan het aantal inwoners van Meerle en Meersel-Dreef samen! Bedrijven en scholen kreunen onder de besmettingen en quarantaines. Op 13 december moest de school van Meersel-Dreef zijn deuren helemaal sluiten, want er waren nog slechts twee leerkrachten beschikbaar.

Gechoqueerd Het leeft wel onder de bevolking, er wordt veel over gepraat. Een trouwe lezer van ons blad maakt zich zorgen om de wijze waarop en mailt me: “Ik was vorige week gechoqueerd toen ik een winkel op de Vrijheid te horen kreeg ‘dat de drukte rond diene corona serieus overdreven is’. Terwijl we vrijwel constant in de top 5 staan qua besmettingen. Er wordt op geen enkele manier gecommuniceerd dat het er (nog altijd) erg aan toe is in Hoogstraten. Er wordt niet gehandeld naar dit abnormale besmettingsaantal.”

Een begrijpelijke zorg, maar wie durft in deze wie met de vinger wijzen? “Kan de Hoogstraatse Maand de mensen niet wakker schudden,” vraagt hij. Moeilijke vraag. Informatie over de cijfers is er genoeg, via kanalen zoals Sciensano of Coronafacts, dagelijkss berichten in de media. Maar verder stoot je altijd op vertrouwelijkheid van medische gegevens en andere privacyregels. In speculeren over oorzaken en plekken van besmetting hebben wij geen zin, omdat dit het niveau van de roddel niet echt zou overschrijden.

Lichtpuntje Een lichtpuntje misschien, want op 14 december lijkt het erop dat de top van de 4e golf bereikt is, er zet zich een lichte daling in. Maar daar komt dan weer de nieuwste variant van het virus - Omikron - aanwaaien. En wat we daarover lezen, laat weinig goeds vermoeden. Hopelijk verhindert die niet dat we tenminste met onze geliefden samen, zij het op bescheiden wijze, kerst en nieuwjaar kunnen vieren. Samen met jullie moet ik als inwoner en dorpsmedewerker dus deze toestand ondergaan. En dat spijt me zeer. Want veel liever ware het me veel pagina’s te kunnen vullen met nieuws uit een bruisend Meerle. We kijken dus hoopvol naar de lente. Ondertussen rest me alleen iedereen in Meerle het allerbeste toe te wensen voor 2022! Uw toegenegen dorpsredacteur Jan

SFEERVOL W O N E N Kom langs en samen creëren we het interieur van je dromen met de mooiste raamdecoratie! GORDIJNEN BINNENZONWERING BEHANG & KLEURADVIES VLOERBEKLEDING PVC-VLOEREN BOXSPRINGS & BEDLINNEN KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 47


MEERLE

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Kerststalbouwers trouw op post MEERLE - Ook al valt er in deze rare tijden weinig te beleven, een Kerstmis zonder onze mooie kerststal is geen optie. Dus sloeg de vaste ploeg van trouwe vrijwilligers aan het werk en zetten ze samen de kerst-

Bestel nog een Mjeels Pierke MEERLE - Nu het KLJ-jaar alweer halverwege is, kunnen ze al even terugblikken op mooie activiteiten zoals het startweekend, de soepverkoop, een fakkeltocht en de deelname aan 11-11-11. En zeker en vast ook op de gewone activiteiten met de leden. Nu de feestdagen haast voorbij zijn, kunnen we weer rustig genieten van de koude winterse avonden. Daar past beslist een lekker biertje bij. En zoals jullie wellicht al weten is 't Mjeels Pierke geschikt voor elk moment van de dag/week/maand/jaar/... Wil jij ook nog graag een pakketje of een bak bestellen en lekker klinken, dat kan via kljmeerle@hotmail.com of via SMS/WhatsApp op +32 494 87 67 12. Santé! (red)

stal recht, versierden de poppen, hingen mooie lichtjes,… Even later kwamen de kippen en de schapen. Tot na Driekoningen zorgt alvast deze echte Kempische kerststal voor echte kerstsfeer in ons dorp. (jaf)

2328 Helpt 118 MEERLE - Hopelijk las je het verhaal van Karel De Swart in onze vorige editie. Met de mensen die hij rond zich verzameld heeft, is hij vast besloten het huis in het door de watersnood getroffen Prayon volledig te renoveren, zodat de bewoners weer over een deftige woonst beschikken op de plek waar ze al lang voor de ramp woonden.

op te knappen en het puin langs de oevers van de Vesder op te ruimen. Een warme oproep dus om de vrijwilligers van Meerle te steunen door uw bijdrage te storten op rekening BE55 0637 2519 2344. Karel en zijn medestanders zijn blij met uw solidariteit. Wordt vervolgd! (jaf)

Karel en zijn kompanen hebben daartoe een vereniging opgericht ‘2328 Helpt 118’. De naam zegt hoe het in mekaar zit: vrijwilligers uit 2328 Meerle helpen het huis in de Rue Grand' Rue met nummer 118 opknappen. De plannen voor wat er moet gebeuren liggen klaar. De vrijwilligers hun handen jeuken. Het is alleen nog even wachten tot de aannemer de vloerplaat tussen kelder en gelijkvloers vernieuwd heeft en dan gaan ze aan de slag.

Financiering Openstaande vraag blijft de financiering. Het is afwachten wat de verzekering zal uitkeren, maar Karel vreest dat daarmee lang niet alle kosten kunnen gedekt worden. Daarom heeft de vereniging een bankrekening geopend waarop de inwoners van 2328 (en daarbuiten) een bijdrage kunnen storten. De vereniging heeft in de statuten ingeschreven dat het geld uitsluitend zal dienen om de kosten voor de renovatie te dekken. Wat daarna eventueel overblijft zal worden overgemaakt aan de VZW 1000Handen uit Turnhout. Die zijn al enkele maanden met grote middelen en veel handen bezig het openbare gebouwen en het openbaar domein in Prayon

48 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Huis nummer 118 is voorgoed een huis met een geschiedenis… Helpt u mee om het ook weer een toekomst te geven?


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEERSEL-DREEF

Richard en Marli nemen afscheid van ’t Beekske MEERSEL-DREEF - Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na bijna 27 jaar besloten frituuruitbaters Richard Jochems en Marli Aerts om te stoppen met ’t Beekske. De uitbating van Frietkot ‘t Beekske op de Paterswielparking lieten ze over aan opvolger Leon en zijn team. Hij is overigens geen onbekende in de frietwereld, al vele jaren is hij uitbater van frituur Christ in Breda . De weekends van half december bakten Richard en Marli hun laatste frietjes en snacks. Leon en zijn team zullen vanaf zondag 2 januari weer klaarstaan. In onze editie 403 van mei 2019 kwamen Richard en Marli nog uitgebreid aan het woord in de reeks ‘de laatste frietkoten van Hoogstraten’, zomaar na te lezen in ons uitgebreid archief. (JJ)

Misviering op VRT MEERSEL-DREEF - Op zondag 30 januari zendt de VRT op Eén de gezinseucharistieviering vanuit de kerk bij de paters van 10 uur rechtstreeks uit. Live of uitgesteld te bekijken dus vanuit je eigen zetel thuis… (JJ)

Kerstballonnen in de bomen

Turnhout-Hoogstraten-Meersel Tol MEERSEL-DREEF - In de vorige editie van de Maand vroegen we of iemand meer wist van de autobus met opschrift Turnhout-Hoogstraten-Meersel Tol. En ja hoor, inwoner Ton Bluekens kon het volgende vertellen over deze bijzondere autobus. Hij heeft deze foto namelijk ook in zijn collectie en had zich al eens eerder verdiept in de geschiedenis van deze buslijn. De tramverbinding Meersel - Hoogstraten werd tijdens de oorlogsjaren opgeheven en in 1949 overgenomen door busdiensten van Louis Bynens. Later werd dit traject Meersel - Hoogstraten doorgetrokken naar Turnhout. Er waren toen vier busdiensten per dag. Meer-

sel Tol is het eindpunt geweest, met Tol wordt naar zijn mening de grens bij Galder bedoeld omdat daar ook de douane gevestigd was. De foto dateert vermoedelijk uit 1949, in dat jaar werd de exploitatie gestart en werden mogelijk nieuwe bussen ingezet. Het busmerk zelf is moeilijk te achterhalen, waarschijnlijk is het een Auto-Miesse (Belgisch product!) met een Jonckheere koetswerk. In ieder geval onze dank voor deze toelichting. Altijd interessant om meer uitleg te hebben over oude foto’s want woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Kerstmis is het feest van hoop en licht. Daarom worden huizen, gebouwen en straten rond kerst en nieuwjaar feestelijk verlicht. Zo ook in ons dorp met grote lichtballonnen die je van ver in de hoge bomen ziet hangen en branden, een initiatief van de stad in samenwerking met de dorpsraad. (JJ) JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 49


MEERSEL-DREEF

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

’t Dreefke zorgt voor ontbijtpakketten

MEERSEL-DREEF - Elk jaar verkoopt de school 't Dreefke ontbijtpakketten om wat geld in het laatje te krijgen voor de openluchtklassen, extra materiaal voor de kleuterklassen of een extraatje bij een uitstap. Ook dit jaar ontvangen alle mensen van MeerselDreef een brief in de brievenbus om een ont-

bijt te bestellen voor zaterdag 4 februari.

formulier vindt.

Anders dit jaar is dat de leerkrachten en de kinderen niet meer huis aan huis gaan verkopen, maar dat er gevraagd wordt om digitaal in te schrijven. Het inschrijfformulier vind je via de website van de school of via de QR-code hiernaast [cid:48ceeed9-c685-4d36bfb8-8c8ec639c7cf]. Je inschrijving is pas in orde als ook het geld voor 24 januari op het rekeningnummer staat dat je op het inschrijf-

Wie toch nog graag op de gewone manier bestelt, kan het inschrijfformulier via de brievenbus aan de school bezorgen en het geld bij in de envelop steken. En wie de school graag steunt of sponsort, kan een vrije bijdrage storten op rekening BE14 0012 4508 0983 met vermelding ‘sponsoring ontbijt 2022’. (JJ)

Hoog bezoek op ’t Dreefke MEERSEL-DREEF - Op 1 december kregen de kinderen van basisschool 't Dreefke hoog bezoek. Sinterklaas en twee Pieten kwamen eens kijken of alle kinderen dit jaar wel braaf geweest waren. En er bleek meer aan de hand… Dit jaar had de Sint de hele week al op school gelogeerd want zijn eigen bed was stuk. Hij was elke dag op uitstap geweest, wat de kinderen konden zien door foto's die bij zijn bed hingen. Bovendien was de goedheilige man ook ergens bij speeltuin De Zevenster toch wel

50 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zijn mijter verloren! Niet getreurd, de schoolkinderen maakten allemaal een nieuwe mijter en de Sint koos er natuurlijk de mooiste uit. Toen kwam de aap uit de mouw. Piet had een geheim, zo bleek: hij had de mijter van de Sint op school verstopt. Gelukkig hadden de kinderen die teruggevonden zodat de Sint weer met zijn echte mijter aan de slag kon. Toen Sinterklaas uiteindelijk in zijn heilig boek keek, zag hij dat iedereen op school flink was geweest en er dus geen stoute kinderen waren hier. (JJ)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MEERSEL-DREEF

Visuele vervuiling MEERSEL-DREEF - Wie het ook gedaan heeft, het is en blijft een vorm van visuele vervuiling, het bekladden van openbare gebouwen zonder toestemming van de eigenaar. Deze te-

kening op een werkkast aan de Mark kan je geen kunst of graffiti noemen. Dit is schade toebrengen aan andermans eigendom.

Waarschijnlijk begint de naam van de dader met de vermelde letter. Weet u meer info over deze mislukte artiest, dan kan je dit melden aan de politie of wijkagent. (JJ)

Soep op de stoep MEERSEL-DREEF Op zondag 12 december organiseerde Ferm ‘Soep op de Stoep’ op het patersplein. De vers gemaakte soepen vielen bij iedereen in de smaak. Ook Pater Luk deed een financiële duit in de kassa voor het goede doel, en hij genoot zichtbaar van zijn soep. (JJ)

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 51


MINDERHOUT

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Na 19 jaar verlaat Mia Janssens haar bloeiende dorpswinkel MINDERHOUT - “Wat zal ik mijn klanten missen”, zegt Mia Janssens, “maar op 7 januari 2022 trek ik de deur van De Plataan achter me dicht en nemen Ian Driessens en Nele Vermeiren de zaak over. Nele is de kleindochter van Gust Vermeiren, de eerste uitbater van de winkel. De cirkel is dan rond, zeg maar.”

Paardenvrienden Mia Janssens en haar man Karel Brosens zijn geboren en getogen in Minderhout. Mia als dochter van Josephine Pauwels en de veel te vroeg overleden Marcel Janssens, die na de gemeentefusie nog raadslid in Hoogstraten was. Karel als zoon van Anna Schrijvers en André Brosens, 55 jaar lang koster in Minderhout. Zij hadden elkaar leren kennen bij de Paardenvrienden in Wortel en trouwden in april 1981. Ze kregen drie dochters: Eveline werkt in de psychiatrie in Duffel, Dorien bij laswerken Sprangers in De Kluis, en Karlien bij SP technieken in Hoogstraten. Zelf werkte Mia eerst 13 jaar in het rusthuis. In 2003 opende ze de Plataan, tot in 2012 samen met haar zus Tin en haar man Marc Aerts. Het gebouw was eigendom van Gust Vermeiren en zijn vrouw Lisa Adams, die er jaren lang een bakkerij hadden. De zaak werd overgenomen en 25 jaar lang gerund door Marc Verheyen en daarna een gedurende korte tijd door bakker Jacobs.

Warm Maar toen Mia en Karel De Plataan openden, stond het pand al een viertal jaar leeg. Het was voor Karel, die zelfstandig schrijnwerker was, een hele klus om het fraaie interieur van de winkel vorm te geven zoals we de zaak nu kennen. De Plataan werd meer dan een bakkerij, een echte dorpswinkel gekend om zijn zelfbereide salades, gehaktbrood, frikadellen… kortom al het ‘broodnodige’. “Een dorpswinkel is een warme zaak”, zegt Mia, “een plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, zowel de plezierige als de droevige zaken. We hebben baby’s zien opgroenen tot pubers en volwassen jongeren. Maar we moesten helaas ook afscheid nemen van oudere trouwe klanten, waarmee we vaak een goede band hadden en waar we als het voor hen moeilijk werd, thuis gingen leveren.”

Enthousiasme De Plataan draait zeer goed. Dat heeft te maken met het feit dat Minderhout sterk uitgebreid is in de loop van de jaren, en dat de buurtwinkels steeds meer in trek zijn. “In de coronaperiode is dat zelfs nog toegenomen”, zegt Mia. Mia gaat enkele maanden vroeger op pensioen dan aanvankelijk voorzien, wat alles te maken heeft met het enthousiasme van de overnemers. Ian Driessens werkt nu nog in de Colruyt en Nele Vermeiren was eerste verkoopster in het Kruitvat in Kalmthout, maar ze draait al enkele maanden mee in De Plataan.

Nele Vermeiren en Ian Driessens baten voortaan de Plataan uit.

52 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“De cirkel is rond,” zegt Mia, die haar zaak achterlaat in de goede handen van Nele, de kleindochter van de eerste uitbater. “Wij van onze kant willen de zaak loslaten, ook al zullen we het contact met klanten missen. Maar er komt tijd vrij om meer zaken samen te doen. En uiteraard ook meer tijd voor onze kleinkinderen Rune (12), Nina (11, Nand (8) en Maud (6),” besluit Mia. (fh)

Muzikaal intermezzo in de kapel MINDERHOUT - Op zaterdag 22 januari 2022 organiseert Flor Verschueren voor de vijfde opeenvolgende maand een muzikaal intermezzo in de sfeervolle, intieme kapel O.L.V. van den Akker. Soms is het Flor alleen, er was al een optreden met Violac en in december speelde hij samen met drie violisten, waaronder Sibella en Caster, twee kleinkinderen van Flor. Afwachten wat het in januari wordt. (fh)


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

MINDERHOUT

Met een zaklamp Smurfen zoeken MINDERHOUT - Op 29 januari organiseert KWB Minderhout een zaklampenzoektocht in de Blauwbossen in Minderhout. Het thema dit jaar is “Grote Smurf is wanhopig”, hij heeft dringend hulp nodig. Meer willen de organisatoren niet verklappen over de opdrachten voor de deelnemers bij diverse smurfen in het donkere bos. Prima gezinsamusement, ook leuk als kinderfeestje. Kinderen die de kleurplaat (op de site) meebrengen, ontvangen een extra prijsje. De tocht door het donkere bos is beperkt tot 3 km, zodat ook kleuters aan de activiteit kunnen deelnemen. Best geen al te goede

kleren aandoen, wel stevige schoenen en uiteraard een zaklamp zijn nodig. De organisatoren volgen uiteraard de coronamaatregelen van het moment, dus eventueel inclusief Corona Safe Ticket (CST). Hou in dit verband de site van KWB in de gaten. De zaklampentocht op zaterdagavond 29 januari vertrekt aan Manege Blauwbossen tussen 18 en 20 uur. Deelnemen kost 2 euro voor KWBleden, 4 euro voor niet-leden. (fh)

Duizenden armbandjes voor een goed doel MINDERHOUT - De 8-jarige Finn Rosa Schmidt kwam in het begin van de voorbije zomer met de opmerking dat ze graag iets wilde doen voor mensen die minder te besteden hebben. Ze nam zich voor om armbandjes te maken en deze deur-aan-deur te gaan verkopen. Als ouders konden Robert P. Schmidt en Sanne De Ramagnoli dit idee natuurlijk alleen maar stimuleren, zodat ze een doosje kraaltjes en wat draad kochten. Maar gezien de toen geldende Corona maatregelen waren ze geen voorstander van de deur-aan-deur verkoop. Om toch iets te kunnen doen, maakten ze een eenvoudige webshop waarin zij haar armbandjes kon verkopen. Al snel liepen de bestellingen binnen en na wat reclame op hun persoonlijke socialmediakanalen werd de belangstelling snel groter.

Storm Het begon echter storm te lopen nadat er een artikel in een nationale krant verscheen. Vanaf dan kreeg Finn Rosa de ene na de andere bestelling binnen. Op een dag kwam er elke anderhalve minuut minstens 1 bestelling binnen. Zoveel dat vrienden kwamen helpen om alles te maken. Het werden meer dan 2.000 stuks, die verkocht werden aan 2 tot 4 euro volgens het model. Het doosje kraaltjes werd vervangen door zakken met duizenden kraaltjes vanuit een groothandel. Het werd zelfs zo druk dat men genoodzaakt was de webshop tijdelijk te sluiten.

De Fluo-inspecteur op bezoek MINDERHOUT - De actie “Helm op, fluo top” wil kinderen gevoelig maken voor hun zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer. Ook basisschool Scharrel neemt er aan deel. Bij de start werden de fietsende leerlingen opgeroepen om elke dag een fluohesje te dragen en een helm op te zetten. De actie loopt nog tot aan de krokusvakantie. Ondertussen was er al bezoek van een echte “fluo-inspecteur” die kwam kijken hoe goed de fietsers bezig zijn en of ze al veel beloningsstempels hadden verdiend. Hij kon vaststellen dat het goed was… (fh)

De volledige opbrengst van dit project gaat naar de lokale welzijnsschakel 't Verzetje. Op zaterdag 18 december werd dan ook een grote cheque aan de voorzitter van de welzijnsschakel overhandigd. (fh)

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 53


WORTEL

Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

Kempens Landschap kocht bijencentrum De Raam WORTEL/KEIRSCHOT - Eind oktober werd bijencentrum De Raam verkocht aan Stichting Kempens Landschap. Zo is de toekomst ervan meteen verzekerd.

Erfgenamen De Raam ligt op gronden van Jef Lauryssen. “Jef, die geen kinderen heeft, heeft de 4,5 ha grote eigendom enkele jaren geleden geschonken aan zijn 14 erfgenamen,” vertelt Jos Matthé secretaris van De Raam. “Het is zijn wil dat het bevruchtingscentrum ook na zijn dood ter beschikking blijft van de imkervereniging. Nu bleken de 14 eigenaars bereid om het domein te verkopen. Wanneer de eigendom na zijn overlijden in onverdeeldheid komt, weet je nooit hoe een en ander uitdraait.” De Raam werd verkocht voor 85.000 euro, waarvan de Stichting 80% en de gemeente Rijkevorsel 20% betalen. De notariële akte

werd ondertekend door de 14 erfgenamen van Jef. Kathleen Helsen en Jan De Haes deden hetzelfde voor Kempens Landschap. Opmerkelijk is dat in de akte staat dat de 14 erfgenamen gebruik mogen maken van de infrastructuur. Er wordt ook al aangegeven dat men de urne van Jef Lauryssen in het domein mag begraven.

Sint-Ambrosiusgilde De imkergilde die nu actief is in De Raam werd op 4 juni 1947 opgericht als Sint-Ambrosiusgilde Hoogstraten en bestaat dus volgend jaar 75 jaar. In 1992 stelde Jef Lauryssen gronden op Keirschot ter beschikking om er een bevruchtingscentrum op te richten waar de leden imkers terecht kunnen voor raszuivere ‘larfjes’ (koninginnen in wording/nvdr) . Op die manier leggen de 69 leden-imkers van

de vereniging zich toe op de selectie van ‘zachtaardige bijen’, noodzakelijk in een druk bewoonde omgeving. Het klinkt eenvoudig, maar vaak zijn die bijen nakomelingen van maar 5 op wel 100 koninginnen.

Educatief centrum Nu is De Raam een educatief centrum, waarvoor de vereniging in 2013 zo’n 280.000 euro investeerde. Daarvoor kon men rekenen op 65% Leader subsidies. De vereniging diende te bewijzen dat ze het eigen aandeel kon ophoesten. Het resultaat is indrukwekkend. Verenigingen, scholen en individuele bezoekers kunnen er niet alleen kennis maken met het wondere wereldje van de bijen, maar ook met een educatieve tuin. Bezoekers kunnen er elke zondagvoormiddag en op afspraak terecht. Verenigingen, groepen en scholen na afspraak. (fh)

Bestuursleden en genodigden bij de verkoop De Raam. V.l.n.r.: Johnny Gommers, Hugo Van Ackerbroeck, Jos Jespers, Dirk Van Looveren, Jos Van Den Kieboom, Herman Van Aert, Jos Goetschalckx (grotendeels verscholen), Herman Van Gils, voorzitter Jef Lauryssen, secretaris Jos Matthé, Philippe De Backer en Kathleen Helsen (Kempens Landschap), Nathalie Cuylaerts, Bert Van Genechten, Dorien Cuijlaerts burgemeester van Rijkevorsel, Bob Van den Eijnden en Karl Geens.

54 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Opgelet: aangekondigde activiteiten zijn mogelijk afgelast of uitgesteld wegens corona.

WORTEL

Kerstsfeer in een warm dorp WORTEL - De dorpsraad van Wortel en Okra zorgen voor kerstsfeer in het dorp. In tegenstelling tot de andere deelgemeenten koos de dorpsraad ervoor om zelf de kerstverlichting te beheren en te hangen, zo kunnen zijzelf beslissen hoe het eindejaarsbudget besteed wordt dat het stadsbestuur ter beschikking stelt. Zo werd er dit jaar een verlichting in de vorm van een kerstboom aangekocht die een plaats kreeg in De Boomkens. Er waren afspraken gemaakt om tijdens de kerstmarkt voor de nodige sfeer kerstliedjes te komen zingen, maar door corona kon de kerstmarkt ook dit jaar niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel en het koor werd reeds vastgelegd voor de kerstmarkt in 2022.

Groots Okra zorgde er voor dat de kersstal goed werd onderhouden om hem begin december op te kunnen bouwen. Dit jaar had de vereniging echter te kampen met enkele zieke stalbouwers. Het is hartverwarmend om te zien dat er na een oproep er heel wat mensen op 11 december kwamen opdagen om te helpen. Of

Helpende handen, Frans Roelen ontbreekt op de foto. waar een klein dorpje groots in kan zijn. Dankzij de inzet van al die mensen, de dames die voor drank zorgden en de steun van Jef Delafaille staat de kerststal met de unieke

beelden van glas-in-loodkunstenaar Jan Huet weer netjes bij de kerk en de kapelanie, misschien wel het mooiste plekje van Hoogstraten. (fh)

Te weinig plaats op het kerkhof WORTEL - Alhoewel er steeds meer mensen kiezen voor crematie en er minder mensen begraven worden, zou er op het kerkhof van Wortel in de nabije toekomst onvoldoende plaats zijn. Om die reden laat het stadsbestuur vanaf half november 2022 een aantal graven ontruimen, zoals dat ook in Hoogstraten en in Meer gebeurde. Het gaat in totaal over 33 graven: gekochte graven van voor 1965 en niet-gekochte graven van voor 1975. Bij de graven die geruimd worden, hangt een bord om de nabestaanden op de hoogte te brengen. Die hebben tot 15 november 2022 tijd om foto's, beeldjes of bloemstukken weg te nemen. Om de dierbaren te gedenken komt er op het kerkhof een gedenksteen met alle namen van de overleden personen van wie het graf geruimd werd. Door het verwijderen van die 33 graven zou er voldoende plaats vrij komen voor acht jaar begravingen rond de kerk in Wortel. In onze volgende uitgave komen we nog terug op de betreffende wetgeving en de evolutie van begraven naar cremeren. (fh)

JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 55


SPORT

Sportnieuws: Rob Brosens - Alfred Oststraat 3, 2320 Hoogstraten, 03 314 43 39 - sport@demaand.be

Nationaal voetbal

HVV aan de leiding halfweg HOOGSTRATEN - Halverwege de competitie voert Hoogstraten VV de rangschikking aan in tweede nationale B. Na 15 wedstrijden heeft het 35 op 45 punten behaald. Indrukwekkend. Het elftal van HVV heeft beslist heel wat talent in zijn rangen. In wedstrijden op Lierse en thuis tegen Hades en Pepingen toonden ze ook dat ze kunnen vechten tot op het einde. DHM: Aan de leiding in tweede nationale halverwege de competitie, dat verdient een proficiat, trainer! Al zag het er na de wedstrijd in Lyra-Lierse toch even anders uit… Frank Belmans: Herfstkampioen met een score van 35 op 45 en het beste doelsaldo van de reeks, dan zal het waarschijnlijk niet gestolen zijn, hé. De topper op Lyra Lierse moest jammer genoeg gespeeld worden op een veld dat door de overvloedige regenval eigenlijk onbespeelbaar was en de ‘details’ waren die avond niet in ons voordeel. We misten een strafschop, pakten een half uur voor tijd een rode kaart en kregen op het einde de 1 - 0 te slikken, eveneens op strafschop. Dat gaf ons toch wel even een mentaal tikje. Gelukkig bleef het positieve overheersen en was iedereen het ermee eens dat we zeker een puntje verdiend hadden. DHM: In de week na die loodzware wedstrijd moest HVV tweemaal aan de bak, een uitgestelde wedstrijd op woensdag en dan op zaterdag alweer de wei in. Gelukkig waren het twee thuiswedstrijden, maar het was knokken tot op het einde. Door een Coronageval bij Hades moesten we inderdaad drie heel zware wedstrijden op een weekje tijd spelen en dat is natuurlijk geen sinecure. Veel jongens sukkelden met lichte en serieuze kwaaltjes en kregen geen tijd om deze te laten herstellen. Daarbovenop kwamen nog wat schorsingen. Dan komt het er vooral op aan om karakter te tonen. En dat hebben we tegen Hades en Pepingen Halle schitterend gedaan. Knokken tot de laatste seconden en als je dan twee keer een 2 - 1 zege kan behalen, worden de jongens beloond voor hun inspanningen. Het waren twee overwinningen die enorm deugd hebben gedaan. Tijdens de laatste volledig afgewerkte seizoenen haalde HVV niet meer dan 37 punten.

“Winnen tegen Berchem en we zijn gered”, grapte trainer Belmans tijdens een perscontact na de overwinning tegen Pepingen Halle. “We spelen voetbal met de hoogste intensiteit die je kan brengen.” Bij balverlies wordt er constant op de bal gejaagd om daarna dominant en aanvallend voetbal te brengen. Voor de Hoogstraatse supporters is dit genieten.

door de staat van het veld, nog moeilijker om te voetballen. We zagen veel strijd en er werden veel lange ballen verstuurd. De thuisploeg kwam op voorsprong via een strafschop. Na de rode kaart van Van Dooren konden we toch nog enkele kansen noteren voor een hard strijdend Hoogstraten, maar helaas.

DHM: Twee punten voorsprong op Lyra, de derde in de rangschikking, Aalst, kan tot op 6 punten komen. Dan wordt er over de titel gesproken, over promotie en over al dan niet een licentie aanvragen. Wat denk je daar zelf over? Kan Hoogstraten VV een rol van betekenis spelen in eerste nationale? Je mag het me niet kwalijk nemen, maar op dit moment kan ik daar geen uitspraken over doen. In het voetbal kan het snel keren. Laat ons gewoon keihard blijven werken, elke week genieten dat we mogen voetballen en elke match voluit voor de zege gaan. We zullen dan einde februari wel zien waar we staan. Het is alleszins een groot voordeel dat er voor ons niets moet.

HVV - Hades Kiewit Hasselt 2-1 Hades kwam duidelijk voor een 0 - 0. Het begon al tijd te rekken van bij het begin en trok een dubbele muur op voor hun doel. Convents was de held bij Hades. Hij scoorde de 0 - 1 en voetbalde sterk. Tot een kwartier voor het einde bleef deze stand op het bord. Een knal van Voca zorgde voor de gelijkmaker en na een hoekschop kon Jouk Vermeeren de weggewerkte bal in doel rammen. Een zwaar bevochten zege.

Uitslagen Diegem Sport - HVV 2-2 In de tweede helft speelde Hoogstraten beter, maar het zag er niet goed uit toen een kwartier voor het einde de thuisploeg zijn voorsprong verdubbelde. Net daarna kwam de thuisploeg met tien man te staan na een rode kaart. Sieben Meeusen scoorde de aansluitingstreffer en in blessuretijd kon Jeroen Meeuwis gelijkmaken. Lyra-Lierse - HVV 1-0 Op een bijzonder zwaar veld werd gebikkeld om de eerste plaats in de rangschikking. In de eerste helft werd goed voetbal gebracht met de meeste kansen voor Hoogstraten. Een zwak gegeven penalty werd gestopt en dat het 0 - 0 bleef tot aan de rust was vooral erg voor de bezoekers. In de tweede helft werd het

56 SEPTEMBER. 2021 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HVV - SK Pepingen Halle 2-1 Pepingen was gekomen voor een puntje. HVV domineerde opnieuw de ganse wedstrijd. Het was pas na de rust dat er echt mooie kansen kwamen. De bezoekende doelman redde een kopbal van Meeuwis maar de bal was over de lijn. Naqqadi en Voca lieten de kansen liggen en Halle scoorde bij hun eerste kans in de tweede helft. Daarna verzuimden Verheyen en Meeusen om te scoren. De rooikens bleven knokken en in blessuretijd werd het harde werken beloond. Voca benutte een strafschop na fout op rechtsachter Verheyen. (rob)

Kalender Zaterdag 15 januari 20 uur Bocholter VV - Hoogstraten VV Zaterdag 22 januari 19.30 u Londerzeel SK - Hoogstraten VV Zaterdag 29 januari 20 uur Hoogstraten VV - R Cappellen FC


SPORT

Voetjebal’ voor kleuters HOOGSTRATEN - Hoogstraten VV neemt deel aan het ‘voetjebal’ project. Tot nu toe kon je voor voetbal enkel terecht vanaf 5 jaar. Maar wie te jong is om te starten bij U6, kan voortaan deelnemen aan ‘voetjebal’. Kleuters tussen 2 en 5 jaar zetten zo hun eerste stapjes in de voetbalwereld. Het is een voetballend speel- en leerconcept waarbij wekelijks op zondagvoormiddag getraind wordt in de sporthal van de Gemeenteschool (Gravin Elisabethlaan). Daarbij veel aandacht

Provinciaal voetbal

voor de motorische ontwikkeling. Tijdens de trainingen wordt geleerd om te dribbelen, doelpunten te scoren en passen te geven. Wat het nog leuker maakt, is dat bij elk kindje papa of mama meedoet. Zo is dit tegelijk leuk en veilig. Spelenderwijs worden bewegingsvaardigheden aangeleerd, er wordt geleerd om efficiënt te bewegen en baas te worden over het eigen lichaam.

de U6 in te stappen. Vanaf U6 biedt de club gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal voetbal aan met enthousiaste en gediplomeerde trainers die je veel plezier laten beleven aan het spelletje en je begeleiden in je verdere ontwikkeling als speler/speelster. Vanaf januari wordt gestart met de nieuwe lessenreeksen. Meer info op www.hoogstratenvv.be, jeugd, kleuters voetjebal. (rob)

Dit is dus de ideale eerste stap om nadien bij

KFC Meerle opnieuw in het spoor van de leider

KFC Meer blijft het goed doen met 4 punten op 9. Minderhout kon slechts een van zijn 3 laatste wedstrijden winnen en Wortel kan maar niet winnen. Meerle daarentegen kan met drie overwinningen opnieuw aansluiten bij de kopgroep. Na twee nederlagen zakt MVV naar de 13de plaats. De laatste wedstrijd van het jaar tegen Arendonk moet worden gewonnen om met een gerust hart de winterstop in te gaan. DHM: Een gelijkspel in Merksplas was een opmerkelijk resultaat. Jeroen Liekens: Klopt, maar niet verrassend. Ik was er van overtuigd dat we tegen Merksplas een goed resultaat konden behalen. Iedereen was enorm gemotiveerd. Zonder een individuele fout, die ons nekte, zat er zelfs meer in. Een gelijkspel was misschien wel een correct resultaat.

DHM: Verliezen tegen nummer twee Herentals is aanvaardbaar, maar van de match in Olmen had je vast meer verwacht. In de wedstrijd tegen Herentals werden we benadeeld door de scheidsrechter. Hij had rood moeten trekken voor een Herentalse speler en daarbij werd ons een zuivere penalty onthouden. De match had dan een heel ander verloop kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat we de vier tegengoals te simpel weg gaven. Net als in de match tegen Olmen vielen de drie doelpunten te gemakkelijk. Bij een 1 - 2 voorsprong mag je de match niet meer weg geven in minuut 80 en 90.

competitie. Het wordt nog knokken voor het behoud, niet? Onze volgende wedstrijd tegen Arendonk is zeer belangrijk. Zij staan laatste en als we tegen hen de drie punten kunnen pakken, slaan we een klein kloofje met de laatste twee in de rangschikking. Dan kunnen we toch met een redelijk goed gevoel de winterstop in. We zullen ons klaar stomen om nog 13 finales te spelen, die ons het behoud moeten verzekeren. Ik heb het geloof dat we in tweede provinciale kunnen blijven. Dat verdient deze groep en deze club.

DHM: Hoe kijk je naar het vervolg in de JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 57


SPORT

KFC Meer staat op een mooie zesde plaats Tegen Oosthoven moest de wedstrijd uitgesteld worden wegens zes besmettingen bij KFC Meer. In de wedstrijd erna op Lille werd verloren. Het zat het bij sommige spelers nog in de benen. DHM: Vier op zes tegen Nieuwmoer en Kasterlee. Dat zijn mooie resultaten. Filip Pelckmans: Nieuwmoer en Kasterlee zijn twee heel volwassen ploegen met veel ervaring binnen de lijnen, dus dit waren moeilijke tegenstanders. Tegen Nieuwmoer leek het lang uit te draaien op een gelijkspel maar enkele minuten voor tijd konden wij toch nog de winning goal maken. Op basis van de tweede helft was dit ook zeker verdiend. Tegen Kas-

terlee stonden we lang 1 - 2 voor maar zij konden nog de gelijkmaker maken, die trouwens volkomen verdiend was. We waren met deze 4 op 6 heel tevreden. DHM: Lille was net te sterk, 4 - 2 verloren. Een tegenvaller? De wedstrijd tegen Lille was onze minste wedstrijd van het seizoen. Een off-day waarin we verdiend een nederlaag incasseerden. De groep had door coronabesmettingen een week stilgelegen en dit was duidelijk merkbaar. Na een reeks van 4 wedstrijden zonder nederlaag,

weet je dat dit kan gebeuren. Het is geen drama. DHM: KFC Meer staat op een mooie zesde plaats. Zou je hiervoor tekenen op het einde van het seizoen? Hier tekenen wij inderdaad meteen voor. Wij zijn heel content met deze stand. Wij gaan er alles aan doen om nog te proberen binnen die top 5 te komen maar ik denk dat dit misschien te hoog gegrepen is. We gaan na de winterstop proberen dit vol te houden. (rob)

KFC Meerle behaalde drie knappe overwinningen op rij Met drie mooie overwinningen op rij staat Meerle op slechts drie punten van de leider. Op het wedstrijdblad staan bovendien constant 12 of 13 spelers van Meerlese komaf. DHM: Proficiat met die 9 op 9. Het blijft superspannend in de kop van de rangschikking. Christian Vissers: Dankjewel! Met een op papier pittig programma overtreft de 9 op 9 ook mijn stoutste verwachtingen. Vooral de laatste zege op Sint-Job zorgde ervoor dat we in de top 3 kunnen blijven meedraaien, aangezien we hen door deze overwinning op 4 punten hebben gezet. Bij een nederlaag zouden zij over ons heen gesprongen zijn. DHM: Forfait van Maria-ter-Heide! Wat is er aan de hand met die ploeg? We kregen enkele dagen voor de wedstrijd het bericht dat Maria-ter-Heide forfait gaf voor deze wedstrijd. We dachten eerst dat dit door corona kwam en dat de wedstrijd uitgesteld zou worden. Het bleek echter om een administratieve 5 - 0 overwinning te gaan omdat ze niet aan voldoende spelers geraakten. Ik hoop voor hen dat ze een oplossing vinden voor hun situatie. Zo zie je weer dat het voor heel wat clubs roeien is met de spreekwoordelijke riemen… DHM: Spannende wedstrijden met veel doelpunten. 2 - 3 in Horendonk en 3 - 4 in Sint-Job. Dit waren wedstrijden waar je het uiteindelijk allemaal voor doet als sportman. Wedstrijden waar alles in zit, spanning tot de laatste seconde, matchen die beide kanten op kunnen vallen en als die dan in je voordeel beslecht worden, is de ontlading uiteraard enorm. Hoewel we iets te gemakkelijk tegengoals pakten in deze matchen, moet ik zeggen dat

58 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

we in deze wedstrijden als ploeg tweemaal enorm goed stonden. Op Horendonk spelen we quasi de perfecte eerste helft. Na de rust hadden we het even moeilijk en dan slikken we te gemakkelijk twee goals. Daarna konden we toch verdiend het laken naar ons toe trekken. Sint-Job had nog maar eenmaal verloren en ik had ze al driemaal aan het werk gezien. Ik was serieus onder de indruk geraakt van hun snelheid, techniek en pressing. Het was noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken zodat iedereen goed wist wat te doen in elke situatie. Een compliment aan mijn spelers dat ze dit tot in de puntjes hebben uitgevoerd. We stonden steeds goed als ploeg, compact op de juiste momenten met veel druk en we durfden voetballen op de momenten dat dit kon. Sint-Job geraakte zo niet in hun normale spel en we konden binnen het kwartier tweemaal scoren via Roy Michielsen en Mathias Michiels. Door een persoonlijke fout kwam Sint Job vlak voor rust terug in de wedstrijd. Direct na de rust viel ook de gelijkmaker na een afgeweken bal. Wout Michielsen kopte op de paal en uit die fase volgde op counter de 3 - 2 achterstand. Het zou moeilijk worden om nog iets te rapen… maar we rechtten onze rug en toonden een ijzeren mentaliteit. We bleven in onszelf geloven. Toen Voeten in de 81e minuut 3 - 3 maakte, tekenden we voor een punt, maar de apotheose van de avond moest nog komen. Rens van Gog kwam op zijn 'Robbens' naar binnen en knalde werkelijk fantastisch in de benedenhoek. Wat een ontlading! DHM: De titel is nog mogelijk. Gaan jullie ervoor?

Als sportman probeer je er altijd het maximum uit te halen, maar de ambitie blijft een plekje in de top 5 van het klassement. Dat is realistisch. We moeten niet beginnen zweven omdat we een paar mooie overwinningen hebben behaald. We zijn halverwege en staan op een knappe derde plaats. We hebben een enorm fijne, hardwerkende groep die ontzettend goed aan elkaar hangt. De mayonaise pakt en we blijven gewoon doorwerken op dezelfde constructieve manier. Wat zeker ook eens in de verf gezet mag worden, is dat op het wedstrijdblad steeds 12 of 13 spelers staan van Meerlese komaf, aangevuld met enkele spelers van buitenaf die al enkele jaren in Meerle spelen. Ik denk dat dit

Kalender Zaterdag 15 januari 19.30u KFC Meer - Dosko Exc Essen - KVNA Wortel Zondag 16 januari 14.30u K Minderhout VV - Loenhout SK K Meerle FC - Heibos SV Zaterdag 22 januari 18 uur KFC Sint Lenaerts B- K Meerle FC Zaterdag 22 januari 20 uur KFC Poppel - KFC Meer Nieuwmoer FC - KVNA Wortel Zondag 23 januari 14.30u KFC Wuustwezel - K Minderhout VV Zaterdag 29 januari 19.30u KFC Meer - Gooreind Zondag 30 januari 14.30u K Minderhout VV - Lentezon Beerse KVNA Wortel - KSK Kasterlee K Meerle FC - Vlimmeren Sport


SPORT ook de bedoeling moet zijn als regionale kleine club en dat we daar als KFC Meerle enorm trots op mogen zijn. DHM: Opvallend. De laatste thuiswedstrijd was op 7 november. De eerstvolgende op 16 januari 2022. Niet leuk voor de Mjeelse supporters nu het zo goed gaat. Toen de kalender bekend gemaakt werd, was dit mij direct opgevallen. In tien wedstrijden spelen we zevenmaal op verplaatsing en door het forfait van Maria ter Heide dus zelfs zeven van de negen. Langs de andere kant zijn wij een ploeg die uit minstens even goed speelt als thuis. Ik wil het dan ook niet dramatiseren. Uiteindelijk zullen we aan het einde van het seizoen al onze thuiswedstrijden gespeeld hebben. We bekijken het positief. Er komen nog vele mooie thuismatchen en daar kunnen onze supporters naar uitkijken. (rob)

Uitslagen K Merksplas SK - K Minderhout VV K Minderhout VV - VC Herentals Zwaluwen Olmen - K Minderhout VV KFC Meer - K Nieuwmoer FC KSK Kasterlee- KFC Meer KVC Lille United - KFC Meer K Achterbroek VV - KVNA Wortel KVNA Wortel - St Jozef KFC Beekhoek VV - KVNA Wortel KVNA Wortel - KFC Flandria Putte SK - K Meerle FC Horendonk FC - K Meerle FC

Volleybal

2-2 1-4 3-2 2-1 2-2 4-2 4-3 1-3 3-0 0-2 3-2 2-3

KVNA Wortel verliest zes wedstrijden op rij Bij Wortel zit momenteel alles tegen, maar het spel blijft behoorlijk. Er is dus geen paniek in de clubrangen, de ploeg wil snel terug aanknopen met een overwinning. DHM: Zes verloren wedstrijden op rij. Waar wringt het schoentje? Piet Van Bavel: Het verloop van de wedstrijd op Gooreind, besproken in vorige editie, heeft ons even een mentale tik gegeven. Maar tevens kenden we op geen enkel ogenblik enige vorm van meeval. Alles wat tegen kan zitten, zit momenteel ook tegen. Toch zoeken we niet naar uitvluchten en zien we de realiteit onder ogen. DHM: Een paar wedstrijden winnen en Wortel staat opnieuw middenin de rangschikking. Of is er al paniek? Binnen de spelersgroep is er geen enkele vorm van paniek. Dat merk je ook aan de manier waarop we de wedstrijd telkens met veel vertrouwen aanvatten. Tegen het derde geklasseerde Flandria waren we minsten de evenknie van onze tegenstander. Op een zwaar veld zijn we blijven voetballen en kregen we veruit de meeste kansen. De verdiende gelijkmaker werd onterecht afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Zo werkt

dat nu eenmaal wanneer het tegen zit. Zoals je aangeeft, twee keer winnen en we nestelen ons weer stevig in de middenmoot. In onze laatste thuiswedstrijd voor de winterstop willen we nog een keer alles geven. Daarna zijn er enkele weken rust waarna meteen na de winterstop de levensbelangrijke wedstrijd tegen Essen komt. Die wedstrijd moet absoluut worden gewonnen. Maar nogmaals, na hetgeen we de laatste weken brachten leven wij met vol vertrouwen toe naar de komende wedstrijden. Al mag gezegd worden, dat zes wedstrijden achter elkaar verliezen uiteraard bijzonder zuur is… DHM: Wat verwacht je van de rest van de competitie? We leven even van week tot week en willen nu ten koste van alles terug aanknopen met een overwinning. (rob)

Dames A te weinig beloond voor het harde werk

Na een mooie overwinning tegen Booischot kreeg Dames A twee kopploegen als tegenstrever. Tegen Arvoc bracht een vijfde set de beslissing. De ploeg staat op een veilige tiende plaats in Promo 2B. Dames B staat aan de leiding en heeft al zes punten voorsprong. DHM: Deze maand begon met een mooie overwinning tegen Booischot. Dries Helsen: Dat was een felbevochten wedstrijd want ook Booischot is een jonge ploeg die onbevangen volleybalt. Het was een wedstrijd die alle kanten op kon. In de eerste set bleven we steeds op een minieme achterstand hangen om met een wervelend slot toch de setwinst te pakken. De tweede set begonnen we iets flauwer en lopen we eigenlijk heel de tijd achter de feiten aan tot onze kapitein Evelyne Laurijssen rechtstaat en in haar eentje een achterstand van 24-17 ombuigt naar 24-24 en we toch ook nog die set binnenhalen. Die inspanning van onze kapitein gaf ons vleugels en bezorgde onze tegenstander een flinke kater en voor ze bekomen waren was set 3 ook voor ons. We

hadden net zo goed 0 - 2 achter kunnen komen en dan was het een heel ander verhaal....

stolen, maar Beerse was zeer sterk. Niet zozeer de uitslag als wel de manier waarop de wedstrijd eindigde, lag dus gevoelig.

DHM: Daarna volgden twee wedstrijden tegen sterke tegenstanders, de tweede en derde in de rangschikking. Tegen Beerse konden jullie set drie winnen. Zat er meer in? We hebben het moeilijk in deze reeks om ons eigen niveau te behouden. Als iedereen op niveau is en zich bezighoudt met zijn eigen taak op het veld en wanneer onze eigen organisatie klopt, kunnen we ook tegen de betere tegenstanders een vuist maken.

Een ander verhaal was het tegen Noorderkempen, een zeer sterk solide ploeg die ons geen seconde in de match heeft laten komen. Op dit moment zijn ze gewoon een klasse beter. We hebben het in zulke wedstrijden heel moeilijk om onze organisatie gesloten te houden en als er verdedigend gaten vallen word je in zulke wedstrijden gewoon afgestraft. Daar moeten we uit leren voor de toekomst, zeker?

Tegen Beerse speelden we organisatorisch een sterke wedstrijd en set 4 hadden we moeten winnen. De scheidsrechter - ook maar een mens natuurlijk - floot een degelijke wedstrijd maar gaf bij 23-23 een onbegrijpelijk cadeau aan onze tegenstander. Ik voelde ons echt be-

DHM: Tegen Arvoc was het bijzonder spannend. De vijfde en beslissende set werd nipt verloren. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Het was vooral frustrerend omdat we qua individueel talent de betere ploeg waren. We botsten op een organisatorisch beter geheel. JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 59


SPORT Winst of verlies worden beslist op cruciale momenten en zoals wel vaker worden dan dezelfde fouten gemaakt. Het is teleurstellend om te zien hoe je ploeg hard werkt en veel inzet toont maar gewoon niet beloond wordt omdat er op de beslissende momenten niet genoeg koelbloedigheid wordt getoond. Op die momenten nemen de emoties of de drive om te winnen het nog te vaak over waardoor we onszelf het verlies aandoen. En laat dat nu net mijn taak zijn als trainer om dat te voorkomen. We zijn een ploeg met veel jonge speelsters, moeten geduldig bouwen en de ervaring die je daarvoor nodig hebt behaal je nu eenmaal niet op een paar maanden. Het leren uit onze eigen fouten zou voor mij wel iets vlotter mogen verlopen. In mijn beleving is dit toch eerder frustrerend.

Wat nog veel erger was is dat onze kapitein Evelyne geblesseerd is uitgevallen. Ik wacht met een bang hartje het verdict af van haar blessure. In onze kern van 9 speelsters zitten we al met een geblesseerde Lena. Wanneer Evelyne nu ook langere tijd zou uitvallen is niet alleen de reservebank leeg maar missen we ook de twee speelsters met de meeste ervaring. De andere meisjes zijn bijna allemaal studenten met examens voor de boeg. Het worden nog moeilijke weken. DHM: Dames B blijft ongeslagen. Ze moeten vandaag nog tegen de derde in de rangschikking. Bij winst zijn ze kampioen van de heenronde. Met Dames B staan we in tweede gewest al zes punten voor op onze naaste concurrent en de nummer drie staat al op tien punten. Het is moeilijk om deze ploeg gefocust te houden

omdat ze gewoon als een stormram door hun reeks denderen en tot hiertoe nog niet teveel tegenstand kenden. De nummer 2 werd twee weken geleden op minder dan een uur met 0 - 3 opzijgezet. We horen wel dat onze concurrenten geplaagd worden door spelers die in quarantaine moeten. Voorlopig blijven wij daar nog relatief van gespaard. Het blijft opletten voor te optimistische uitspraken, maar dat we nu uitgesproken favoriet zijn om kampioen te worden kunnen we wel niet meer ontkennen. Daarbij komt dat Dorien Beyens terugkeert uit blessure. Haar ervaring stuurt de rest nog een trapje hoger. Het seizoen is evenwel nog lang, er zijn nog vele wedstrijden te spelen. Boodschap is om vooral ons eigen niveau te blijven halen! (rob)

Uitgestelde wedstrijden voor Heren A Heren A speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 20 november. Het werd een vijfsetter die nipt verloren werd. De wedstrijden tegen Olmen en Balen werden uitgesteld. DHM: Door het uitstel van wedstrijden is er weinig om over na te praten… Werner De Bie: Klopt, de mooie thuisaffiche tegen Wommelgem en de stevige verplaatsing naar Balen konden niet doorgaan omwille van corona. De wedstrijd in Amigos Zoersel werd verplaatst naar 21/08, voorts is het afwachten of en wanneer we de wedstrijden tegen Wommelgem en Balen kunnen inhalen. DHM: Er was dus enkel de vijfsetter tegen Mechelen. Was je tevreden met het puntje? In Mechelen is een punt op zich niet slecht, maar na een 1 - 2 voorsprong was er toch een lichte ontgoocheling.

Fitness

Uitslagen Mavoc-Mechelen - Heren A 3-2 Heren A - Woka Wommelgem uitgest. BVC Balen - Heren A uitgest. Amigos Zoersel - Heren A verplaatst Mendo Booischot - Dames A 0-3 Dames A - Volley Beerse 1-3 Hollebeekhoeve - Dames A 3-0 Dames A - Arvoc 2-3 DHM: Hoe zie je het vervolg van de competitie? Heren A staat mooi op een zesde plaats.

Kalender Zaterdag 8 januari 20 uur Heren A - Amigos Zoersel 20.30u VC Retie - Dames A Zaterdag 15 januari 20 uur Dames A - Arvoc A Zaterdag 22 januari 18 uur BVC Balen - Dames A 20 uur Vos Schilde - Heren A Zaterdag 29 januari 20 uur Dames A - Amigos Zoersel 20 uur Heren A - WEK Loenhout

Inmiddels geraakt iedereen stilaan fit. Hopelijk kunnen we met een complete kern de volgende wedstrijden goed voorbereiden. (rob)

Megafit 24/7 met vernieuwde infrastructuur

HOOGSTRATEN - Door de coronacrisis geraken heel wat bedrijven in moeilijkheden. In ons decembernummer konden we lezen over de problemen bij Sportoase, dat naast het zwembad ook een fitnesscentrum uitbaat. Megafit in de Buizelstraat in het centrum van Hoogstraten verloor door corona ook 60 procent van haar klanten. Eigenaar Reginald Van der Hart wil echter niet bij de pakken blijven zitten en kiest voor de vlucht vooruit… Eerder had het fitnesscentrum beperkte openingstijden. Binnenkort kan je er 24 uren per

60 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dag terecht en dit 7 dagen per week. Bij de vorige lockdown al werd het initiatief genomen om deze stap te zetten. “Voor de klanten is dit een flexibele toegang. Ze kunnen trainen wanneer ze willen, zelfs ’s morgens om 4 uur of ’s avonds na 11 uur. Die vraag werd steeds groter en begin oktober zijn we ermee begonnen. Het was een hele investering: de rolluiken, het hekwerk, een nieuwe draaipoort, camerabeveiliging. Onmiddellijk na de werken kregen we 20, 25 nieuwe inschrijvingen binnen. Toen kwam die QR code scanning roet in het eten gooien…”

Minder personeel “Maar nu zijn we de enige in de regio die deze QR code gebruikt aan het poortje voor de scanning. De software controleert of de code

correct is en dan controleert ie het abonnement en pas daarna gaat het poortje open. Op de QR code staat de naam, familienaam en geboortedatum en daarmee legt die de link met het abonnement. En het werkt. Niemand in Hoogstraten heeft dezelfde naam met dezelfde geboortedatum. Er is nog geen enkel foutje geconstateerd. Iemand die misbruik wenst te maken, je hebt altijd van die grapjassen, die leggen we op camera vast en die vliegt eruit. Omdat we door het invoeren van dit systeem een kostenbesparing konden doen in het personeel hebben we de tarieven kunnen verlagen. Onze nieuwe tarief is 24.70 euro per maand. Zie je de link? Ook voor wie naar school gaat in Hoogstraten


SPORT Samenwerken Je moet inventief zijn in deze tijden. Je moet zoeken naar oplossingen en klanten winnen. Stilstaan is achteruitgaan. Maar nieuwe klanten stellen als eerste vraag: hoe gaat mijn abonnement als jullie weer dicht moeten? Hoe safe is het hier? Mensen zijn bang om zich te binden. Je moet hierin meegaan, anders hou je niemand meer over. Veilig? Je moet gevaccineerd zijn en als we dicht moeten wordt de domiciliëring stopgezet, enz. Verder gingen we een samenwerking aan met HoZt, het Hoogstraatse Zwemteam. Zij komen hier fitnessen. Evenals met Klavier, het vroegere Zwart Goor en Markdal. Zij komen tweemaal per week met een 16, 17 inwoners trainen. Het is voor hen een betaalbaar uitstapje. En voor mensen met een afbetalingssysteem voor schuld of met het OCMW wordt naar oplossingen gezocht. De inkom met hek, draaipoort en scansysteem voor de QR code is er nu de mogelijkheid om zelfs voor school al te komen sporten. Er zijn er een aantal die ’s morgens om 6 uur al binnen springen. Het tarief voor de scholieren is 150 euro per jaar of 12,50 euro per maand. Daardoor wordt het behoorlijk druk.”

Er is natuurlijk nog wel heel wat begeleiding. Elke beginner wordt begeleid om te starten. Het gebruik van alle toestellen wordt uitgelegd en er wordt een schema met oefeningen opgemaakt op maat van de klant. Wil je een nieuw schema, dan maak je een afspraak. Wie meer begeleiding wil, kan geholpen worden door een personal trainer.” Alle info op www.megafit.be, tel. 03 314 24 95, hoogstraten@megafit.be (rob)

Net niet Van der Hart wil alles uit de kast halen om de zaak draaiende te houden. “Ons ledenaantal is door corona met 60% gedaald. Door die 24/7 konden we kosten besparen. Toch komen we nu net niet rond, al kan ik het nog compenseren met mijn job als consultant bij Colruyt. Ik betaal mijn hypotheek, er zijn geen schulden, maar het blijft een moeilijke periode. Op drie jaar tijd verlies je heel wat cliënteel maar je moet heel wat doen om klanten terug te verdienen. Wel, daar zijn we goed mee bezig. In de eerste lockdown hadden we buiten een tent geplaatst. Nu kozen we om investeringen te doen om 24/7 fitness aan te bieden. Wij hebben de corona ook gebruikt om de hele fitness te vernieuwen. Er is zeker een paar ton aan geld ingegaan. Nieuwe wc ‘s, nieuwe bar, de hele investering rond 24/7, nieuwe verwarming, we hebben airco ’s gehangen met megafilters voor de luchtzuivering. Er kwam ook een led scherm buiten. Daar ga ik straks mee naar ondernemers in Hoogstraten die dan voor een klein bedrag kunnen adverteren. Het scherm draait zeven dagen per week van 7 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds. Goedkoper kan je niet adverteren en dat is hier een druk straatje, he!”

Veldrijden

De fitnesstoestellen met het verluchtingssysteem en drankautomaat

Veldtoertocht van HWT op 30 januari

HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren na een jaar onderbreking al voor de 31ste keer een veldtoertocht. Aankomst en vertrek zijn opnieuw op het Klein Seminarie.

Parcours Voor het parcours wordt gebruik gemaakt van de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Hoogstraten. Zo wordt onder andere het Groeske en de Duitse Nonnen aangedaan, gaat het door het prachtige kasteeldomein 'Heerles Hof' en vervolgens door de Smisselbergen. Ter hoogte van de Blauwbossen zijn er enkele klimmetjes over de bergjes aan de Desta. Daarna komen de ondertussen bekende slingers door

de privé beukenbossen om via de Gouverneursbossen naar de bevoorrading te fietsen op ongeveer 28 km. Na de bevoorrading krijg je onmiddellijk het technische parkoers aan de Castelreesche heide en Langven voor de wielen om zo Wortel Kolonie te bereiken. Hier wordt gebruik gemaakt van onder andere een privé-domein maar ook van de mooiste technische stukken van het Bloso MTB parkoers ter hoogte van Staakheuvel. Als je het volledige parcours aflegt zal je een goede 48 km op de teller hebben, via verschillende verkortingen kan je dit inperken tot 43 km, 35, of 27 km (de kidstoer). JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 61


SPORT Grote delen van het parcours gaan over privédomeinen die enkel die dag opengesteld worden.

Praktisch De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren deze veldtoertocht voor de 31e keer. Met hun

ervaring zullen zij er opnieuw voor zorgen dat alles vlot verloopt: goede parkeergelegenheid, vlotte inschrijvingen, perfect afgepijld parkoers, uitstekende bevoorrading, fietsreiniging en uitgebreide douchegelegenheid. Vertrek vanaf 8 u. tot 10.30 u. in het Klein Seminarie. Deelname: € 4 voor leden VWB, WBV en NFTU, niet-leden betalen € 6.

Derde keer, goede keer en met publiek in Merksplas

Hou zeker de website van de club www.hwt.be in de gaten voor eventuele last minute wijzigingen omwille van Corona. Verdere informatie via info@hwt.be, tel. +32 (0)476 31 45 48 (Leo Van Steen - parcoursverantwoordelijke) en +32 (0)3 314.54.26 (Jan Adams) (rob)

Autosport Jos Sterkens wint rallycross in England MINDERHOUT - Minderhoutenaar Jos Sterkens en zijn team zijn al jarenlang een vertrouwde naam in de autosport. Hij toert al een viertal decennia door Europa om rallycrosswedstrijden te rijden. Zo werd hij al 6 maal Belgisch, 4 maal Nederlands en een keer Europees kampioen.

Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Laurens Sweeck deelden het podium in Merksplas. MERKSPLAS - Het zat de Hoogstraatse Spurters niet mee sinds hun verhuis naar Merksplas-Kolonie. Op zaterdag 20 november konden ze er de Super Prestige voor de eerste keer echt laten plaats hebben met publiek. Na de afgelasting door een storm en een corona editie zonder publiek, werd het dit keer een schot in de roos. Ondanks de opkomende vierde coronagolf vonden vele supporters de weg naar het mooie parcours.

Iserbyt Bij de mannen werd halverwege de wedstrijd een mooie kopgroep gevormd. Toon Aerts plaatste in de laatste ronde enkele demarrages, maar geraakte niet weg. Waarschijnlijk daardoor kwam hij te kort toen Eli Iserbyt zijn ultieme aanval inzette. Iserbyt behaalde een nipte overwinning. Hij had twee seconden voorsprong op Quinten Hermans, Laurens Sweeck werd derde en Toon Aerts vierde.

Brand Wereldkampioene Lucinda Brand demonstreerde haar uitstekende vorm en reed de tegenstand op een hoopje bij de elite vrouwen. De Nederlandse was als eerste weg, sloeg al in de eerste ronde een kloof met de concurrentie en breidde haar voorsprong daarna ronde na ronde uit om uiteindelijk als eerste over de streep te komen. Al Nederland wat de klok sloeg overigens, want Annemarie Worst eindigde tweede, Denise Betsema derde.

62 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Initiatie Op de woensdag voor de cross werden de jongeren uitgenodigd voor een initiatie veldrijden op het parcours. Tweehonderd jongeren voelden zich veldrijder en mochten ervaren hoe het was om te fietsen op deze zware omloop. De Maand kon enkele inkomkaarten ter beschikking stellen van haar lezers. De winnaars waren Gino Verheyen (Meer), Gerda Verschueren (Merksplas), Viviane Leemans (Meer), Petrus Geenen (Meerle) en Linda Lenaerts (Merksplas). (rob)

Uitslag mannen 1. Eli Iserbyt 2. Quinten Hermans op 2 sec. 3. Laurens Sweeck op 5 sec. 4. Toon Aerts op 13 sec. 5. Lars van der Haar op 16 sec. Verder nog: Jens Adams 9de op 1m 20, Thijs Aerts 18de op 2m 57, Dolf Pemen 37ste en Niels Koyen 48ste.

Uitslag vrouwen 1. Lucinda Brand 2. Annemarie Worst 3. Denise Betsema

De laatste jaren is hij actief in de wedstrijdklasse retro, het gaat om auto’s gemaakt voor 1991. Het team heeft een auto gebouwd op basis van een Ford Escort MK1 van 1974. Hiermee rijdt hij vooral wedstrijden in Engeland en Frankrijk. Zo was er begin november de ‘5 Nations Trophy Rallycross’ in het Engelse Lydden bij Canterbury. In de kwalificatiereeksen werd Sterkens 2de en 3de met een goeie tijd wat hem de polepositie opleverde voor de start in de finale. Al vanaf de derde bocht kon hij de leiding nemen, om die eerste plaats uiteindelijk niet meer af te geven. (rob)


SPORT

Hockey HOOGSTRATEN - Na de eerste vijf jaren is HCNK (Hockey Club NoorderKempen) de kinderschoenen ontgroeid. Het is nu een volwassen vereniging met 15 teams in de competitie. Voor de toekomst willen ze, zodra ze daartoe ingericht zijn, ook G-hockey initiëren. In maart en april zijn er gratis proeftrainingen voor alle leeftijdsgroepen. Naast sportieve prestaties moet er in een vereniging immers ook plaats voor gezelligheid

De kinderschoenen ontgroeid zijn, zo was er in december een geslaagde sinterklaasmiddag. Het vijfjarige bestaan wordt gevierd met een ‘Red Carpet party’, ook met Pasen plannen ze driedaagse feestelijkheden met een meerdaags tornooi.

Proeftrainingen Hockey wordt beoefend in de frisse lucht en gedurende de donkere maanden wordt er gespeeld in de zaal. Geïnteresseerde jongeren

kunnen in maart en april gratis drie proeftrainingen volgen in de eigen leeftijdsgroep. In diezelfde maanden kan op vrijdagavonden iedereen vanaf 20 jaar, dus ook veteranen, eveneens drie keer gratis kennis komen maken met de sport onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde trainers. De benodigde sticks worden ter beschikking gesteld. Achteraf is er een gezellig samenzijn in het clubhuis. Info en eventuele inschrijving: info@hcnk.be (rob)

WWW.GEUDENS.BE &

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Warmtepompen Airconditioning Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 63


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administratie Brandweer 03 314 32 11

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

“ Kris Voeten”

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Gsm. 0495 57 48 52 Tel. 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz...

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

Open: donderdag, vrijdag, zaterdag: 10 - 12u en 14 - 17u zondag: 10 - 12u / ma, di, wo en feestdagen gesloten

SAM VAN DIJCK Aan & Verkoop van antiek en vintage-design Opkoop van volledige inboedels Leegmaken van huizen, zolders, kelders,... +(32) 485 67 01 49 Ook via WHATSAPP bereikbaar

samvdijck@gmail.com www.samvandijck.be

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI SV E R P L E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02 DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur:tel 014 40 50 13 Bogers Erika 0479 45 90 78

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Bartholomeeusen Liesbeth Bastijns Tine Bevers Lena Christianen Anke De Busser Edith de Jong Pascalle Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Jansen Laura Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Roefs Bianca Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella van Bavel Bowy Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Leuven Leen Van Otten Heidi Verheyen Kathleen

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0474 38 25 23 0472 73 16 05 0493 15 16 65 0472 57 07 81 0477 17 58 06 0473 31 15 79 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0474 60 89 06 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0493 02 04 19 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 15 92 09 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0479 50 98 05 0486 37 45 27 0474 29 33 09

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie

0494 86 93 84

64 JANUARI 2022 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WACHTDIENST APOTHEKERS

INHOUD JANUARI

090 39 90 00

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(1.50 euro per minuut)

Jef Van Bavel van bank naar non-profit . . . 3

www.apotheek.be

BLOEDGEVEN 2022 Het Rode Kruis maakte de data bekend waarop je dit jaar bloed kunt geven. Wel graag een afspraak maken via het gratis nummer 0800/77700.

_____ HOOGSTRATEN _____ Rode Kruislokaal, Slommershof 18 17.00 – 21.00 uur 04/02 - 09/02 - 13/05 - 18/05 05/08 - 10/08 - 25/11 - 30/11

_____ MEER _____

Gemeentelijke lagere school, Terbeeksestraat 6 17.30-21.00 uur 06/04 - 15/06 - 28/09 - 28/12

_____ MEERLE _____ Parchiezaal Ons Thuis, Gemeenteplein 2 17.30-20.30 uur 07/03 - 20/06 - 29/08 - 05/12

Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Persoverzicht (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Woord van De Maand . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Skype met Benny en Katrien Fransen . . . 21 Stikstof een Hoogstraats probleem? . . . . 25 Fons Fransen in het vaccinatiecentrum . 26 Wandelen langs Poosplaatsen . . . . . . . . . . 29 Terbeeksestraat in De Maand . . . . . . . . . . 30 Curieuze Neuzen in onze tuin . . . . . . . . . . 32 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . 40 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . 47 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . 49 DOPRSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . 54 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

De volgende uitgave van de DE HOOGSTRAATSE MAAND verschijnt op

donderdag 27 januari Voor volgende editie alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 11 januari redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten