Page 1

Een uitgave van Weekblad De Heraut BV

www.herautonline.nl

Woensdag 30 november 2016

Nr. 3146 Oplage 24.500 ex. Verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk

3

Wat te doen bij een noodsituatie

Stamppotten vallen bijzonder in de smaak

8

Huurdersvereniging kijkt vooruit

19

Vrienden in actie voor De Bolsterberg

Celeste doneert haar vlecht aan de Stichting Haarwensen

45

Berkel en Rodenrijs – Ze is pas negen jaar, maar toch wist ze het zeker: Celeste Beans liet zaterdagochtend 26 november dertig centimeter van haar zwarte krulhaar afknippen om het te schenken aan de Stichting Haarwensen. Ze hoopt dat meer kinderen haar voorbeeld gaan volgen, want ze weet van dichtbij hoe naar het is om geen haar te hebben.

Tweede P

BRUNCH van

Hoeksekade 160, Bergschenhoek 010-5296091, www.vidaa.nl

Geniet met elkaar van een dag en lekker eten. Inbraak Overheerlijke bij apotheek paasbrunch met o Berkel en Rodenrijs Onbeken• Verse –croissantjes den hebben•22 november ingeSandwiches broken in een apotheek aan de • Broodsoorten met divers beleg Boerhaavestraat. De politie kreeg • Onbeperkt koffie, de melding van een mogelijke in- thee braak rond • deOnbeperkt klok van twee uur vruchtensappen in de ochtend. Ternatuurlijk plaatse zagen • En een eitje! de agenten dat er inderdaad was Slechts € 23,- p.p. ingebroken. De daders hadden t/m 12enjaar € 10,- p.p een metalenKinderen wand vernield

Burgemeester Pieter van de Stadt kwam langs om – onder toeziend oog van alle andere bezoekers - samen met Esmee de vlecht van Celeste af te knippen. Quinto Kappers is een van de kapsalons die graag meewerkt aan het afknippen en weer in model brengen van kinderen die hun haar willen afstaan en daarom werd het een gezellige drukte in de kapsalon aan de Herenstraat. Want niet alleen de beide

Angelique ging vervolgens aan de slag ging om er weer een fraai kapsel van te maken. “Het is niet te kort hoor; ik kan er nog een staartje van maken!” bekeek Celeste het resultaat tevreden in de spiegel.

meisjes (met hun families) en kapper Angelique waren present; ook burgemeester Pieter van de Stadt kwam langs om – onder toeziend oog van alle andere bezoekers - samen met Esmee de vlecht vana Celeste af te knippen.

Gemeenteraad stemt in met deal met projectontwikkelaar

Freek J. Zijlstra De projectontwikkelaar verkoopt voor zo’n € 3 miljoen onder de boekwaarde grond aan de gemeente. Door aankoop zal het tekort op de grondexploitatie fors teruglopen en uiteindelijk een nagenoeg sluitende begroting geven. De gemeente investeert wel nog extra door het bouwen van scholen en het

Hoveniersbedrijf

aanbrengen van P+R voorzieningen in dit gebied, waardoor een verantwoord tekort zal blijven bestaan.

Geen obstakels De gemeenteraad werd in de besluitvorming nog even opgehouden door een amendement van fractie Neeleman, die gaandeweg het debat de omvang van het amendement terugbracht tot een minimum, maar zelfs daarvoor van geen enkele fractie steun kreeg. Leefbaar 3B vroeg zich bij monde van Wouter Hoppenbrouwer nog wel hardop af welk addertje er onder het gras van het voorstel van het college van b. en w. zat, maar stapte over de eigen schaduw van het voornemen ‘als gemeente nooit meer grond te zullen kopen’ af. Andere kwalificaties liepen uiteen van ‘dit voorstel is het minst slecht’ (ChristenUnie) tot ‘een zeer slechte oude deal is omgezet in een betere overeenkomst’ (D66). Het CDA vindt de onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van de projectontwikkelaars over het algemeen ‘belabberd’.

tel 010-5117778

Grip op bouwen Wethouder Albert Abee (CDA) heeft daar een optimistischer kijk op en vertelde vol vuur over de voordelen van de nu bereikte overeenkomst met de projectontwikkelaar. “Vanavond vindt de finale plaats van twee jaar onderhandelen. Mijn ambtenaren heffen straks het glas. De opdracht was om het tekort terug te dringen, en dat is ons gelukt. Het tekort was € 575 per inwoner en dat wordt nu teruggebracht naar € 166.” Met de projectontwikkelaar zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Abee: “We hebben nu vastgelegd dat er op bepaalde momenten betaald moet worden en er zijn prestatiemomenten per uit te voeren deelplan afgesproken, bijvoorbeeld welke woningen op welke datum gebouwd moeten zijn.”

Goede deal Over het doen van een grondaankoop zegt Abee: “Ja, we gaan inderdaad

onze schuld met een bedrag van bijna € 14 miljoen ophogen, maar we krijgen daar in de loop van de tijd € 10 miljoen op terug!” Om samenvattend zijn betoog te besluiten met: “We sluiten een deal die de gemeenschap een besparing van € 10 miljoen oplevert.” Behalve fractie Neeleman steunde de hele gemeenteraad het voorstel van het college van b. en w. Gerard Bovens (PvdA) is positief gestemd: “Ik vind dit een historisch besluit dat ongetwijfeld ook gaat doorwerken bij de aanpak van nieuwbouw op Wilderszijde. De plannen daarvoor zijn in voorbereiding en komen in 2017 op de agenda. Over 10 jaar moet Lansingerland dan eindelijk compleet afgebouwd zijn.”

konden via die weg de apotheek betreden. Er washet in gouden het pandei op ons land Zoek geen contant aanwezig. Ofeen Artihove b engeld maak kans op er mogelijk andere zaken worden vermist word op dit moment alle paashaasjes: onderzocht. Speciaal Er is nogvoor niemand • Spannende paasspeurtocht doo aangehouden.

• Kleurrijke paasmaskers maken

Illegaal vuurwerk in voor alle speurne • Een cadeautje beslag genomen

Vidaa • Hoeksekade 162 • 2661 JL

Bleiswijk – In een woonhuis in Bleiswijk heeft de politie op 27 november een partij illegaal vuurwerk in beslag genomen. Bij doorzoeking van de woning werden enkele kilo’s aangetroffen, waaronder een aantal Super Cobra’s. Het vuurwerk zal worden vernietigd.

Scooters in botsing Berkel en Rodenrijs – Bij een aanrijding tussen twee scooters zijn donderdag 24 november twee gewonden gevallen. De botsing vond plaats op het Boezempad nabij de N471. Eén van de bestuurders, een 37-jarige man uit Rotterdam, reed op de verkeerde weghelft en kwam frontaal in botsing met een tegemoet komende scooter die niet meer kon uitwijken. Hij raakte gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn dochter die achterop zat liep geen verwondingen op. De bestuurder van de tweede scooter liep lichte verwondingen op. Beide scooters raakten zwaar beschadigd en werden afgevoerd.

Op zoek naar een architect? houweling-architecten.nl

Riool problemen?

Bestel uw vuurwerk online en profiteer nu van de kortingsactie!

www.tongreevegroen.nl

www.rioolservice-sos.nl 0900 767 1234 06 11533025

Heraut_week_28_2016.indd 1

Like ons op facebook en ontvang een paar keer per week leuke nieuwtjes.

Landgoed van Vidaa

Op de peuterspeelzaal kreeg Celeste een vriendinnetje: Esmee van den Bulk. Ze zitten nu op dezelfde basisschool Het Baken in Berkel en Rodenrijs en zijn nog steeds vriendinnen. Anderhalf jaar geleden werd Esmee geconfronteerd met de ziekte Alopecia Areata. Alopecia areata betekent pleksgewijze kaalheid. Dit is een ziekte van de haarwortels. In plekken waar de haarwortels zijn aangetast vallen (vrijwel) alle haren uit. De precieze oorzaak van alopecia areata is onbekend.

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft aan één van de projectontwikkelaars die in het Berkelse Westpolder/ Bolwerk actief is, voorgesteld grond aan te kopen. Het gaat om een bedrag van € 13,74 miljoen. De gemeenteraad stemde tijdens de vergadering van donderdag 24 november jl. in met dit voorstel en betrokken wethouder Albert Abee lichtte uitgebreid toe waarom dit voor de gemeente een goede deal is. Woensdag 30 november wordt de overeenkomst al getekend.

EEN PAASH

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten voor in de horeca. Horeca ervaring vereist, flexibel en gemotiveerd. Neem contact op via onderstaande gegevens.

Trees Borkus-Henskens

Esmee verloor haar hoofdhaar en komt nu naar school met een muts of een pruik op. Ze hoopt dat het haar weer terugkomt, maar is ook heel blij met de actie van Celeste. Van het geschonken haar kunnen pruiken worden gemaakt voor kinderen die hun haar door een ziekte zijn verloren. Maar via jongerenwerk werd ook geld ingezameld om de actie te steunen. Inmiddels zijn al vijftien vlechten gedoneerd door de actie en Celeste volgde als zestiende.

51

Soccer Boys beseft te laat dat er wat te halen valt

sos-delftsepost40x50.indd

1

9-10-2009

www.rotterdamvuurwerk.com 13:00:12

29-11-16 15:57


2

De Heraut woensdag 30 november 2016

O

KW

DM

ANN

BOMEN-

AL

IT ITE

SERVICE Uiteraard voor u afgezaagd, verpakt en gesjouwd! Net even dat extra stukje service, daar houden wij van!

ST

-VA

-N

R

T 300 CM-

A

N

90

TO

R E K

Bij aankoop van uw boom ontvangt u een € 10,- korting coupon! on

Doe mee onze aan face book actie en w in ee n

gr k e r s at i s tboo m t w v. € 35,- !

, 0 1 I KO RT

NG*

Tevens kerstbomen met kluit leverbaar.

KERSTBOMEN Vanaf 1 december verkrijgbaar KARWEI Berkel en Rodenrijs

Voor meer informatie of vragen: dhr.spg@gmail.com - 06-44 35 93 30

BEZORGEN OOK MOGELIJK!

Kennisgeving hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring Van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 liggen de besluiten ter inzage voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring (fase 5). Beverwijk

Legenda

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal andere besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken.

Beverwijk

Hoogspanningsstation Bovengronds Ondergronds PKB corridor

Haarlem

Vijfhuizen

Amsterdam

N

0 1 2 3 4 5

km

Schiphol Hoofddorp NieuwVennep

Het gaat in deze fase (fase 5) om de besluiten vastgesteld op grond van de Waterwet, de Spoorwegwet, de Flora- en faunawet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ontwerpen van de hierboven bedoelde besluiten in deze fase hebben van vrijdag 9 september 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Onlangs zijn de hierboven bedoelde besluiten genomen. De besluiten op aanvraag worden op donderdag 1 december 2016 door de minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Leiden Alphen aan den Rijn

Zoetermeer

Bleiswijk

Schaal van de kaart afhankelijk van de omvang van het gebied.

TenneT TSO B.V. heeft het voornemen een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deze verbinding, de zogenaamde Noordring, is noodzakelijk om de levering van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen.

Heraut_week_28_2016.indd 2

naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 3 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017. Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien? U kunt van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 de besluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: - Gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek, T 14 010; - Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen, T (071) 332 74 56; - Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, Hoofddorp, T (023) 567 46 43.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit; - de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Hoe kunt u beroep instellen? Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze

Waar vindt u meer informatie? Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl, T (070) 379 89 79.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

29-11-16 14:30


3

De Heraut woensdag 30 november 2016

Raadsleden in gesprek met inwoners over kunst en cultuur Lansingerland - Hoe kijken inwoners van Lansingerland tegen kunst en cultuur aan? Wat willen zij de gemeenteraad meegeven in de besluitvorming over kunst en cultuur? De raadsleden wilden dat graag weten. Daarom gingen zij zaterdag 26 november de straat op om met de bezoekers van de drie kernen in gesprek te gaan. Trees Borkus-Henskens Raadsleden van de verschillende partijen brachten zaterdag een bezoek van ongeveer anderhalf uur per dorpskern. Daar stonden zij op een strategische plek in het centrum. De lokale muziekverenigingen zorgden voor een muzikale omlijsting; Helicon in Berkel Centrum, Crescendo in Bleiswijk en Concordia in Bergschenhoek. Ter afsluiting van de dag bezocht een delegatie van de gemeenteraad Jay’s Place, waar de lokale politici in gesprek gingen met leerlingen die daar muziekles volgden.

Mening Het waren met name volwassen passanten die de centra van de drie kernen die zaterdag bezochten; voornamelijk voor het doen van boodschappen of gezellig winkelen. “We hebben dus vooral van oudere inwoners hun mening over kunst en cultuur in onze gemeente gehoord,” heeft Leon Hoek, een van de raadsleden, ervaren. “Maar het was heel leuk met Zal ik uw huis verkopen? WOONGELUK MAKELAARDIJ de nieuwe makelaar

De raadsleden in gesprek met passanten; met op de achtergrond de sfeervolle muziek van – in dit geval – leden van Concordia. Eerder waren ze in de centra van zowel Berkel en Rodenrijs als Bleiswijk. passanten van gedachte te wisselen en daar kwamen al snel onderwerpen als openbaar groen, de Noordeindseweg en de leegstand in Bergschenhoek aan de orde. Zonder uitzondering zag iedereen het belang ervan in om jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. De jongeren die we spraken zagen graag een discotheek verschijnen, een popfestival en een goede plek om elkaar te ontmoeten.” Kunst in de openbare ruimten lokte weer andere reacties uit. “Waar de een het een verfraaiing

Wat te doen bij een noodsituatie Lansingerland - Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Verschijnt elke woensdag in: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Kruisweg. Oplage 24.500 ex. Advertentie verkoop en administratie Weekblad De Heraut Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker Postbus 43, 2650 AA Berkel en Rodenrijs Telefoon: 010 - 511 88 92 Fax: 010 - 511 48 65 E-mail: advertentie@de-heraut.nl WWW: www.herautonline.nl Advertentieverkoop: Simone Roodenberg Franka v/d Stap Sofie van der Linde Inzendtermijn advertenties: Uiterlijk tot maandag 17.00 uur.

van het dorp vond wilde een ander dat geld toch liever aan andere zaken uitgeven.” Het gemis van een bioscoop kwam aan de orde en moest er wel een theater komen? Met name de jongeren zagen graag de komst van een bioscoop en er bleek onder de gesprekspartner van die zaterdag maar weinig enthousiasme voor een eigen theater in Lansingerland; “Met goede theaters in onder andere Zoetermeer en Rotterdam zag men die noodzaak niet en was men tevens van mening dat

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat op dat moment het beste gedaan kan worden. Als het controlebericht op 5 december binnenkomt, weet de ontvanger zeker dat zijn mobiel juist is ingesteld. In het

bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt de gerichte informatieverstrekking één van de sterke punten van NL-Alert. “Met NL-Alert kunnen we mensen in de buurt van een noodsituatie waarschuwen en hen direct laten weten wat zij moeten doen.” NL-Alert is landelijk al meer dan 130 keer ingezet. Met name bij grote branden wordt het veelvuldig gebruikt, maar ook bij explosiegevaar en onverwacht noodweer is het ingezet om mensen in de directe omgeving te waarschuwen. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet men dit zelf doen. Om een mobiel in te stellen voor deze berichtgeving ga naar instelhulp op nl-alert.nl.

Open Dag druk bezocht Bleiswijk - Het nieuwe kerkgebouw van De Gereformeerde Kerk (hersteld) mocht op zaterdag 12 november een groot aantal bezoekers ontvangen op de open dag. Het gebouw aan de Rembrandtlaan 42 is sinds oktober in gebruik door de kerkelijke gemeente. Het was nu tijd om ook de omwonenden en andere geïnteresseerden een kijkje te laten nemen. En van die gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. Bezoekers werden ontvangen met koffie en gebak

in een feestelijk aangekleed gebouw. Na de koffie was een moment van overdenking, gebed en samenzang in de grote zaal. Daarna was er ruimte voor samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Ook aan de kinderen was gedacht, zij konden zelf limonade tappen, zich laten schminken en uitleven op het springkussen. Met de opkomst van zo’n 200 gasten vanuit Lansingerland tot aan Groningen spreekt de organisatie van een geslaagde dag.

dit voor de gemeente een te dure zaak zou gaan worden. Dan liever – zoals in Bleiswijk overduidelijk bleek – het behoud van De Snip als cultureel punt en een belangrijke ontmoetingsplaats voor velen die met kunst en cultuur nauw verwant zijn. Zoals de historische vereniging, het museum en de bibliotheek.”

Leerzaam De raadsleden vonden de spontane bezoeken en gesprekken in de kernen erg leerzaam en leuk. “Misschien dat we dergelijke gesprekken ook eens op scholen zouden moeten gaan voeren; dan heb je een andere leeftijdscategorie die misschien heel anders over kunst en cultuur denkt, maar wel mede de toekomst van de gemeente vormt.” De opgehaalde meningen en ideeën gebruiken de gemeenteraadsleden om zich een beeld te vormen over het cultuurbeleid, waarover begin 2017 een besluit wordt genomen. Voor het echter zover is komt er ook een peiling via het burgerpanel van de gemeente.

De gunfactor Deze week geven wij de Oostlandkrant uit. Met hierin aandacht voor werken in het Oostland. Als je in je eigen omgeving rondkijkt, ken je allemaal wel iemand die geen werk heeft. Je hoort verschillende verhalen over de soms hopeloze zoektocht naar een baan. De een is te oud, krijgt niet eens een reactie als hij solliciteert en de ander wordt niet uitgenodigd voor een gesprek, omdat hij te weinig ervaring heeft. Het kan je zomaar overkomen. Ontslag. Of je komt niet verder, omdat je geen opleiding hebt afgerond, omdat je geen zin had om naar school te gaan, je je liever met andere zaken bezighield. In deze Oostlandkrant laten we organisaties, gemeenten en bedrijven aan het woord die zich ervoor inzetten anderen aan het werk te helpen. Dat kan op verschillende manieren, maar hierbij spelen juist ook de ondernemers een belangrijke rol. Gelukkig zijn er ondernemers die open staan voor mensen die om een of andere reden buitenspel zijn komen te staan. Misschien door eigen schuld of gewoon omdat ze pech hadden. Zij stellen de deuren van hun bedrijf open voor deze mensen om ze de kans te geven weer aan de slag te gaan. En je hoort ze soms zeggen ‘we gunnen het jou’. Het zal niet altijd makkelijk zijn, het kost meer tijd om iemand in te werken of bij te scholen. Daarnaast kan het zijn dat iemand z’n regelmaat kwijt is, niet meer weet wat het is om op tijd ergens te arriveren. Met een stukje begeleiding kan hij of zij toch weer meedoen aan het arbeidsproces en vervolgens op eigen kracht een productieve toekomst tegemoet gaan. Fijn dat er ondernemers zijn die je dit ook gunnen!

Annette Docter

HUIS VERKOPEN? HUIS VERKOPEN? HUIS VERKOPEN? No cure no pay!

i, De Volkswagen, Aud ialist Seat en Skoda spec in de regio Wij kunnen alles wat een Volkswagen, Audi, Seat en Skoda dealer kan!!! Kijk op onze website voor meer info of bel ons! Bergweg-Noord 38C • 2661 CR Bergschenhoek T. 010-2378252 • www.vagcarservice.nl info@vagcarservice.nl

HUIS VERKOPEN?

Basispakket vanaf € 1.295,Volledige dienstverlening 1%.

www.moerman-dejong.nl www.moerman-dejong.nl

www.moerman-dejong.nl www.moerman-dejong.nl

Redactie: Annette Docter Condorweg 1 2651 WN Berkel en Rodenrijs. Telefoon: 010 - 511 88 92 Fax: 010 - 511 48 65 E-mail: redactie@de-heraut.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 13.00 uur, sport maandag 11.00 uur. Nabestellen foto’s: Trees Borkus-Henskens, nabestellingen kleurenfoto’s e 5,Telefoon: 010 - 511 67 10 Klachten bezorging: Bellen tot donderdag 12.00 uur: Telefoon: 06 - 25 58 73 61 Internet: www.herautonline.nl Volg ons ook op:

Heraut_week_28_2016.indd 3

De Gereformeerde Kerk in Bleiswijk mocht rekenen op een drukbezochte open dag.

29-11-16 14:30


4

De Heraut woensdag 30 november 2016

Op deze pagina publiceert De Heraut nieuws uit de gemeente Lansingerland. Wij gebruiken berichten die afkomstig zijn van de website van de gemeente Lansingerland en daarnaast vergaren wij via andere kanalen nieuws dat verband houdt met activiteiten in de gemeente. Wilt u reageren op deze pagina? U kunt mailen naar redactie@de-heraut.nl of bel Annette Docter van de redactie, tel. 010 – 511 88 92 (keuze 2). Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De Heraut

Veilig op weg met een verlichte fiets Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken doordat fietsers niet worden gezien. In het donker ziet een automobilist een fietser slechter door bijvoorbeeld een spiegelende voorruit. Wanneer een fietser geen licht aan heeft dan valt hij weg tegen de donkere achtergrond. Om ongelukken te voorkomen is het van levensbelang om goed verlicht op weg te gaan.

Wegwerkzaamheden gemeente Lansingerland fietspad langs de Groendalseweg, tussen de Narcissenweg en de Krokussenweg, is hierdoor afgesloten. Fietsers worden tijdelijk naar de rijbaan verwezen. Het verkeer op de hoofdrijbaan wordt tijdelijk over een rijstrook geleid en geregeld met verkeersregelaars of een voorrangsregeling.

In de gemeente Lansingerland vindt de komende weken/maanden een aantal wegwerkzaamheden plaats. Een volledig overzicht is te vinden op de website van de gemeente Lansingerland. Bergschenhoek: Hoeksekade 97 tot aan Sporthoekpad: tot en met 15 december 2016. Er vinden kabelwerkzaamheden plaats. Fietsers worden tijdelijk naar de rijbaan verwezen. Voor het overige verkeer blijft een halve rijbaan beschikbaar. In de weekenden is de pyramide (wegobstakel) normaal naar beneden. Dit is het gezien de breedte van de rijbaan niet wenselijk, omdat in de weekenden veel fietsers en auto’s dan in twee richtingen gebruik moeten maken van de rijbaan. Daarom is tijdens de werkzaamheden in de weekenden de pyramide NIET naar beneden. Autoverkeer wordt omgeleid. Berkel en Rodenrijs: Bonfut: van maandag 28 november 07.00 uur tot vrijdag 2 december 16.00 uur. In verband met werkzaamheden voor de aanleg van de poller is de Bonfut afgesloten tussen de huisnummers 25 en 29. Brom-/fietsers kunnen er langs. Voor overig verkeer wordt een omleiding ingesteld. Molenweg: tot en met 9 december 16.00 uur. De brug aan de Molenweg wordt vervangen. Het verkeer wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de Molenweg tot aan weerszijden van de brug. Fietspad Boterdorpseweg: tot 23 december 16.00 uur. De fietsbrug bij De Berkelse Poort wordt vervangen. Het fietspad langs de Boterdorpseweg, tussen de Rodenrijseweg en de Landscheiding Zuid, is afgesloten. Bleiswijk: Fietspad Groendalseweg: tot 16 december 16.00 uur. Er worden vier gemalen gerealiseerd. Het

Anthuriumweg: tot en met december 2016. De complete wegverharding van de Anthuriumweg wordt vervangen. Ook worden er snelheidsremmende maatregelen getroffen en aanpassingen gedaan aan de riolering langs een deel van de weg. De werkzaamheden starten op maandag 21 november. Tijdens de werkzaamheden is de bereikbaarheid voor hulpdiensten altijd gegarandeerd. Lansingpad - tot en met vrijdag 16 december is het Zoetermeerse Lansingpad afgesloten voor fietsers. Dit geldt voor het gedeelte tussen het Vernispad in Zoetermeer en het Craenenborgpad in Lansingerland (nabij de A12). Fietsers worden met borden omgeleid.

Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens De gemeente Lansingerland biedt samen met Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunt u gratis meeverzekeren. U mag deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm. En als u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Voor meer informatie en premieberekeningen kijkt u op www.gezondverzekerd.nl.

geen led-lichtjes in wielen of meer dan één koplamp. · Het voorlicht moet wit of geel zijn, het achterlicht rood. · Het licht moet vast aan de fiets zitten, of gedragen worden op borst (voorlicht) of rug (achterlicht). · Het licht mag niet knipperen en mag andere weggebruikers niet verblinden.

Sirenetest Samen met de Fietsersbond Lansingerland en de politie houdt de gemeente de komende tijd op verschillende locaties preventieve controles, die later worden gevolgd met controles waar boetes worden uitgedeeld. Een bekeuring kost meer dan € 50! Het is dus niet alleen veiliger om goed verlicht op weg te gaan, het scheelt je ook in je portemonnee. Fietsenwinkel Hans van Straalen uit Bleiswijk doet mee met de fietsverlicht-actie. Als fietsers hun kapotte licht laten maken, rekent hij geen arbeidsloon en klein spul is gratis. In Berkel en Rodenrijs doet Biesieklette mee. Biesieklette is er namelijk niet alleen voor de stalling, maar ook voor onderhoud aan de fiets. Fietsverlichting moet hieraan voldoen: · Extra verlichting is niet toegestaan. Gebruik dus

Op de eerste maandag van iedere maandag worden om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat ze functioneren als ze in het kader van rampenbestrijding moeten worden gebruikt. De eerstvolgende test van de sirene is op maandag 5 december 2016. In Lansingerland gaat de sirene die naast sporthal Berghonk staat, niet af tijdens de maandelijkse test. Deze sirene wordt 6 x per jaar ‘stil’ getest op de locatie door een medewerker van de Veiligheidsregio. De sirene langs de Rottekade is defect. Het is nog niet te zeggen wanneer de sirene gerepareerd is. Bij een calamiteit wordt geadviseerd NL-alert in de gaten te houden of de nationale rampenzender aan te zetten (RTV Rijnmond, frequentie 93,4). Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het testen van de sirene.

Ophalen oud papier Bleiswijk In Bleiswijk wordt iedere eerste donderdag van de maand oud papier opgehaald. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan hockeyvereniging HVB en peuterspeelzaal De Peuterhoek. Inwoners van Bleiswijk hoeven het papier slechts buiten te zetten. In sommige wijken wordt het papier overdag opgehaald. Raadpleeg hiervoor uw afvalkalender.

WWW.LANSINGERLAND.NL

- Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud Bouwbedrijf

Autorijschoo

M.Graaf

L and

Rijlessen voor personenwagen Een tevreden klant lest bij Autorijschool M. Graafland

M. Stofbergen - Roggeveld 5 2661 VJ Bergschenhoek T. 010-521 93 93 06-55 828 747 F. 010-521 79 75 Email: m.stofbergen@planet.nl

Heraut_week_28_2016.indd 4

www.autorijschoolgraafland.nl 06-22321944

300 stuks diepvrieskisten koel- vrieskasten was- droogmachines ook inbouw Mog. schoonheidsfoutje bekende merken 2 jaar volledige garantie

Fa. van willigen voorheen Fa. MoerMan dinsdag gesloten. Bergweg noord 383 Bergschenhoek Telefoon 010 - 5213063

Alleen met de kerstboom? Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad.

Bel: 010-3070143 Lara van de Stadt

www.mens-en-relatie.nl Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol. Erkend BVSk en Geschillencommissie/ Hoogste slagingspercentage WWW.LANSINGERLAND.NL

29-11-16 14:30


5

De Heraut woensdag 30 november 2016

Geen handhaving maximum aantal nachtvluchten

Omwonersvereniging BTV naar rechter Regio - De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam, tegen een besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport om niet over te gaan tot handhaving van het aan de omwonenden van vliegveld Rotterdam the Hague Airport beloofde maximum aantal van 849 nachtvluchten. De BTV benadrukt dat het belangrijk is dat de bevolking beschermd wordt tegen nachtvluchten. Voorzitter Hubert van Breemen: “De Gezondheidsraad heeft de negatieve gezondheidseffecten van nachtvluchten uitvoerig beschreven in haar aan de regering uitgebracht rapport van 2014: volgens dit adviesorgaan van de regering is er voldoende bewijs dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen welbevinden nadelig beïnvloedt. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat schreef op 24 april 2009 naar de toenmalige gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, dat de minister ‘een kader zal hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten’. De minister achtte het ‘van belang om richting de omgeving duidelijk te maken wat het aantal nachtbewegingen is’. 849 nachtbewegingen zou het uitgangspunt daarvoor zijn”, aldus Van Breemen.

Voor het avondje van Sinterklaas

In het verlengde hiervan werd in de toelichting op de wijziging van het zgn. Aanwijzingsbesluit RTHA in 2010 de volgende tekst opgenomen: ‘Bij de uitvoering van het aanwijzingsbesluit zal de minister een afsprakenkader hanteren om de omgeving voldoende zekerheid te bieden dat er inzicht en toezicht is op het aantal nachtvluchten.’ “Daarna is door vele andere autoriteiten het aantal van maximaal 849 nachtvluchten vaak herhaald, alsmede het feit dat er controle zou zijn op dat aantal”, zegt Van Breemen.

Handhaving In 2016 begon de BTV aan te dringen op de toegezegde handhaving van het aantal nachtvluchten. “Uiteindelijk blijkt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport welk aantal nachtvluchten dan ook niet kan en zal handhaven, omdat dat aantal niet in de wetgeving is vastgelegd. Het zou naar de mening van de BTV niet zo mogen zijn, dat na alle jarenlange discussie en toezeggingen dit debat eindigt met niets, c.q. met voornamelijk apathische en procedurele opstellingen van de betrokken autoriteiten, met opeenvolgende verwijzingen naar elkaar, terwijl de omwonenden niet de bescherming krijgen die was afgesproken en beloofd”, geeft Van Breemen aan. Hij zegt te hopen met deze rechtszaak te bereiken dat eerdere toezeggingen gestand worden gedaan.

6,-

Mijterschnitte Deze aanbieding geldt van 1 t/m 5 december

www. bakkerammerlaan.nl

De keuze van het winnende schilderij viel op een van de werken van Piet Kouwenhoven.

Eefje Sonneveld dolblij met gewonnen kunstwerk Lansingerland – Alle belangstellenden die in het eerste weekend van oktober een bezoekje brachten aan een van de ateliers van de deelnemend kunstenaars aan De Kunsttoer konden in aanmerking komen voor een kunstwerk. Ze hoefden slechts hun naam in te vullen als ze daar belangstelling voor hadden. Uit de vele namen werd een winnaar getrokken. Vorige week werd het winnende schilderij aan de winnares Eefje Sonneveld uitgereikt. Trees Borkus-Henskens Wethouder Ankie van Tatenhove ontving zowel de beeldend kunstenaars als de winnares in het gemeentehuis waar De Kunsttoer vorige maand van start ging en waar tevens een expositie van alle deelnemers te bekijken was. “Het was een mooie toer en het was leuk bij iedereen langs te gaan. Daarom bedanken we als gemeente de organisatoren; De Kunsttoer was ook dit jaar weer een verrijking voor Lansingerland en we hopen dat de toer volgend jaar – in het 10-jarig bestaansjaar van Lansingerland – ook weer veel aandacht krijgt als hij voor de 23ste keer wordt georganiseerd.” De keuze van het winnende schilderij viel

Heraut_week_28_2016.indd 5

op een van de werken van Piet Kouwenhoven. Hij was er trots op zijn kunstwerk een mooie plaats te mogen geven bij Eefje. Piet zit met zijn werk in de Spaanse periode en maakte daar enkele werkstukken in. Op het winnende doek staat een danseres in de sluierdans, gemaakt in aquareltechniek. De dans staat centraal met daarbij de Spaanse zon. Er werden diverse materialen gebruikt om tot het gewenste resultaat te komen; een figuratieve abstractie met de mens in beweging. Eefje kreeg meteen een uitnodiging om volgend jaar tijdens De Kunsttoer als gast bij Piet in zijn atelier present te zijn met keramiek waar zij zelf zeer actief mee aan het werk is.

De bekroning van Nederlands vakmanschap

Kom vrijblijv end onze co llectie bekijke n

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Telefoon 010-511 88 92 E-mail redactie@de-heraut.nl

Noordeindseweg 134 - Berkel en Rodenrijs tel.: 010 - 511 23 21 - www.wiltwoninginrichting.nl

29-11-16 14:31


6

De Heraut woensdag 30 november 2016

SO natural. SO connected. SO ambitious. SO open-minded. Dat zijn de kernwaarden van SO natural. SO natural is een familiebedrijf dat haar oorsprong kent in 1959. Met een team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en zes vestigingen in Nederland zijn wij uitgegroeid tot een van de grootste producenten van potorchideeën ter wereld. SO natural produceert en verkoopt jaarlijks 14 miljoen orchideeën en heeft binnen Europa een sterke positie opgebouwd. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s:

VLOERMANAGER (ft) in Bleiswijk ACCOUNT MANAGER (ft) in Moerkapelle TEELTMANAGER (ft) in Moerkapelle ASSISTENT TEELTMANAGERS (ft) in Berkel & Rodenrijs en Bleiswijk Over ons bedrijf SO natural heeft stevige ambities en een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij de klant centraal staat. SO natural kenmerkt zich door een informele werksfeer en directe communicatie. We zijn zowel binnen als buiten de organisatie sociaal betrokken. We werken hard om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Van onze medewerkers verwachten we dat zij goed kunnen samenwerken, integer handelen, flexibel en ambitieus zijn. Medewerkers krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen binnen de organisatie. Daar horen ook opleidingen en trainingen bij. Interesse? Meer informatie over deze vacatures vind je op onze website: www.sonatural.nl/nl/vacatures. Reacties ontvangen wij graag vóór 13 december 2016. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Heraut_week_28_2016.indd 6

29-11-16 14:31


7

VERS uit Bleiswijk

De Heraut woensdag 30 november 2016

Recept van de week! MET GEITENKAAS GEVULDE ABRIKOZEN OMWIKKELD MET SPEK

AANBIEDINGEN

Boerenkaas

BROODVOORDEEL VOOR

+ + +

500 gram

7,50

Eet smakelijk!

Boerenambacht

Sedurre Kruiden met truffel

MAANDAG 28 NOVEMBER T/M ZATERDAG 3 DECEMBER

2 BRODEN NAAR KEUZE • 6 WITTE BOLLEN • 6 KRENTENBOLLEN

✔ 125 gr verse geitenkaas ✔ 20 plakken ontbijtspek (ca 150 gr)

7,99

Vivaldi speciaal 12 maanden gerijpt 500 gram

Sint voordeel

• 200 gram Brillant Savarin (triple cream) • 200 gram Kornbloem (blauwschimmel) • 150 gram verse aioli samen voor:

Zie alleen nu pas de witte rand deze ook zwart aub en witte letters

geldig van 1 december t/m 7 december

✔ 350 gram abrikozen (gewelde)

BEREIDING: Verwarm de oven op 200 garden. snij de abrikoosjes de helft open. Stop er een stukje geitenkaas in en wikkel de spek er om heen. Leg ze op het bakpapier en bak ze in ongeveer 12 minuten krokant. Prik er een stokje in en serveer op een schaaltje.

7,49

10,95

Kwaliteit is onze keuze - www.kaazaak.nl - Dorpsstraat 67 - Bleiswijk - 010-5248215

Kerstpakketten bestellen? de KaaZaaK bellen! Voor elk budget en in elke gewenste oplage. Bel 010-5248215 of mail naar info@kaazaak.nl

Kwaliteit is onze keuze - www.kaazaak.nl - Dorpsstraat 67 - Bleiswijk - 010-5248215 Dorpsstraat 70 I 2665 BK Bleiswijk I Tel. 010 - 521 25 37 I www.dewith.keurslager.nl

De With, keurslager

Dorpsstraat 68 2665 BK Bleiswijk Tel. 010 - 521 86 93 www.dewithvers.nl

Aanbiedingen Hollandse Witlof 500 gram

1.

19

Sellerysalade Per 100 gram

1 kilo

GELDIG VAN WOENSDAG 30 NOVEMBER T/M DINSDAG 6 DECEMBER

2.19 0.99

Hollandse Kleine Spruiten 500 gram

0.

89

1 kilo

Doyenne du Comice Peren 1 kilo

1.75

2 kilo

Mediawijsheid en Theater Berkel en Rodenrijs - De Cultuurtrein heeft een aantal basisscholen uit de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp getraind in vijf leerlijnen die de Cultuurtrein biedt. De deelnemers waren te gast op De Wilgenhoek in Berkel en Rodenrijs. De bestaande drie leerlijnen Beeldende Vorming, Literatuur en Dans zijn nu uitgebreid met Mediawijsheid en Theater. De Cultuurtrein is het programmaplan dat in opdracht van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is geschreven door Bibliotheek Oostland

1.65 2.99

aanbiedingen

Kalkoendijen 500 gram

Franse biefstuk 3 stuks

geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december

gehaktballen

4.50 4 halen = 3 betalen 7.50 2.10 bistroblokjes 100 gram

Personeel

en Kunstgebouw. Het is opgezet vanuit het idee om te werken aan verdieping en inbedding van cultuuronderwijs aan basisschoolleerlingen. Zowel de leerkrachten als de cultuurinstellingen zelf werden getraind.

Stofbergen Plant Company is een moderne potplantenkwekerij die wordt gerund door een team enthousiaste medewerkers. Op twee locaties in Bergschenhoek produceren wij een breed assortiment bromelia’s. Als jij toe bent aan een nieuwe uitdaging, goed kan organiseren en gevoel hebt voor commercie dan hebben wij een functie beschikbaar als:

Meester Bert van De Wilgenhoek had zijn deuren wagenwijd opengezet om leerlingen te enthousiasmeren voor kunst en cultuur. “Een mooie aanvulling op ons bestaande lesprogramma,” zo beoordeelt hij het kant-en-klare lespakket dat elke basisschool na afloop meekreeg. Meer informatie op: www.cultuurtrein. nl.

Commercieel administratief medewerker (fulltime)

Aannemersbedrijf • Timmerfabriek • Interieurbouw

I

NTERIEURBOUW

Interieurbouw • Interieuradvies • Interieurontwerp • Maatwerk meubels • Spuiterij • Maatwerk keukens • Wandbetimmering • Turnkey projecten

We g en B os 78, 2661 GZ B ergs chen ho ek, info@b ouw b e drijfg ro ene we gen.n l | 010 - 52 19 328

In deze functie ben je de spin in het web als het gaat om het te woord staan van klanten, het uitwerken van offertes, het beheren van digitale aanbodsystemen en de administratieve orderverwerking. Je werkt intensief samen met de verkoper buitendienst en samen zijn jullie verantwoordelijk voor de commercie. Wij vragen van jou: • • • •

Ervaring met MS-Office (Word, Excel, Outlook) en bij voorkeur SDF Een accurate werkwijze en flexibiliteit Goede communicatieve vaardigheden Een klantgerichte en commerciële instelling

Wij bieden jou een baan in een dynamisch team, dat het beste uit zichzelf en het bedrijf wil halen. Heb je zin om ons team te komen versterken dan ontvangen we je reactie graag via: ron@plantcompany.nl. Bezoek ook onze website: www.plantcompany.nl Stofbergen Plantcompany • Anthony Lionweg 12 • 2661 DX Bergschenhoek

w w w.b ouw b e drijfg ro ene we gen.n l

Heraut_week_28_2016.indd 7

29-11-16 14:32


8

De Heraut woensdag 30 november 2016

Een feuilleton van Oostland Literair in tien afleveringen

Het Oostlandmysterie, deel 5 Jennifer Zuniga - De Jong Nathalie probeerde tevergeefs haar hand los te rukken uit de greep van Ferdinand. Hij schoof haar mouw omhoog, zodat het teken zichtbaar werd. Het was een stempel, dezelfde driehoek met de gesel als het teken op de puntmuts. ‘Ja, ik was in De Flagellant, nou en?!’ Nijdig trok Nathalie haar arm terug. Ineens wist Ferdinand waarom het teken hem bekend voorkwam. Het was ook het teken van De Flagellant, een kleine, obscure discotheek in Delft. Poppodium was misschien een betere omschrijving, want de bandjes en DJ’s die er optraden, waren niet echt bekend bij het grote publiek. Er hing een duistere sfeer en het was niet het type tent waar Ferdinand zijn vrije tijd doorbracht. ‘Die stempel, dat is hetzelfde teken als op die feestmuts en…’. Ferdinand werd ruw onderbroken door Nathalie. ‘Jij altijd met je complotten. Dat dat teken ook op die capirote staat is toeval!’ De raderen in Ferdinands brein draaiden op volle toeren. Iedereen mocht hem gek vinden, maar hier was iets mysterieus gaande. De reactie van Nathalie was ook niet normaal. Zij was altijd behoorlijk cool, maar nu gedroeg zij zich als een kat in het nauw en sloeg als een wilde tijger om zich heen. Capirote? Ze was blijkbaar goed op de hoogte. ‘Nathalie, het is toch vreemd dat dat teken op de muts staat die is gevonden, midden in de nacht, in de kerk, vlak na het luiden van de noodklok?’ probeerde hij nog eens. ‘Je ziet spoken Ferdinand, laat het los. Het teken van de gesel, de oproep van de klokken, het is allemaal ver gezocht’. Opgewonden liep Nathalie naar de deur. ‘Echt Ferdinand, laat het los, bemoei je er niet mee, dat is echt beter.’ Even keek zij hem angstig aan en trok toen de deur achter zich dicht, weg was ze. Ferdinands hart klopte als een bezetene. Hij was iets op het spoor, zeker

Jong en oud genoot van de stamppottenavond.

weten. Hoe meer Nathalie probeerde het te verbergen, hoe meer hij zich realiseerde dat er iets niet in de haak was. Hij pakte zijn laptop en begon te googelen. Wat was er bekend over De Flagellant? Wat had die te maken met de lugubere puntmuts, hoe noemde zij het ook alweer… capirote, ofzo. Had het iets te maken met de noodklok? Ineens zat Ferdinand rechtop. Toen hij van de noodklok had gesproken, had Nathalie het woord oproep gebruikt. Een oproep! Waarvoor? Zijn laptop piepte, de zoekopdracht had het volgende opgeleverd: Flagellanten, ook geselaars, geselbroeders of kruisbroeders genoemd, waren in de 13de tot 15de eeuw dweepzieke lieden die in troepen door het land trokken en door zichzelf in het openbaar te geselen Gods barmhartigheid wilden afsmeken. Het Concilie van Konstanz (1417) veroordeelde deze tochten. Naast de tekst stond een afbeelding van zo’n flagellant, hij droeg een witte puntmuts… De tot nu toe geplaatste afleveringen van het feuilleton zijn te lezen op de website www.oostlandliterair.nl.

Luxe najaarsproeverij druk bezocht Bleiswijk – Er werden zondagmiddag 27 november heel wat smaakpapillen verwend tijdens de luxe najaarsproeverij die Wijnhuis Wooning organiseerde in het clubhuis van Soccer Boys. Een bij uitstek geschikte locatie waar een groot aantal belangstellenden kon meegenieten van de meest fantastische wijnen. De tijd dat een wijn uit Frankrijk moest komen wilde hij smakelijk en aantrekkelijk zijn ligt ver achter ons. Dat bleek weer eens overduidelijk tijdens de proeverij waar iedereen bij binnenkomst naast een glas tevens een lijst kreeg uitgereikt met daarop een ‘rondgang’ langs de gepresenteerde en te proeven wijnen. Uit landen als Portugal, Chili, Nieuw-Zeeland, Italië, Zuid-Afrika,

Australië, Spanje, en natuurlijk ook wijnland Frankrijk. Witte en rode wijn, rosé, maar ook smaakvolle port en niet te vergeten als ‘toetje’ de likeuren van Meloncello.

KaaZaak Verspreid door de ruimte stonden tafels met daarop emmers om de overtollige wijn na het proeven in te doen, maar ook mandjes brood om de smaakpapillen te neutraliseren. Maar ook medewerkers van de KaaZaak waren present met een grote presentatie vol heerlijkheden, passend bij een goed glas wijn of port. En dat allemaal voor een gratis entree; er werd een middag lang genoten van deze complete en smakelijke presentatie van de twee Bleiswijkse ondernemers die er zelf ook zichtbaar schik in hadden hun bezoekers te verrassen.

Stamppotten vallen bijzonder in de smaak Bergschenhoek – De Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ organiseerde op zaterdagavond 19 december een nieuwe, maar ook zeer smakelijke activiteit; een historische stamppotmaaltijd voor zowel leden als andere belangstellenden. En dat deze avond in de smaak viel bleek al snel. Maar liefst tachtig belangstellenden schoven aan en genoten. Nadat iedereen een plekje had gevonden in het gezellige clubhuis van Triomf, de locatie waar de avond georganiseerd werd, verzorgde Mary Korevaar-Gille een inleiding over het zelf telen van groente en de verwerking

daarvan toen en nu. Daarbij kwamen zaken als kweken, inmaken, wecken, maar ook pasteuriseren aan bod, gevolgd door een geanimeerde discussie met de zaal. Dat maakte hongerig! Na de inleiding werd het tijd voor de stamppotten. Er was die avond een keuze uit een viertal soorten: zuurkool, hutspot, boerenkool en andijviestamppot. Uiteraard uitgebreid met de keuze uit worst, een bal gehakt, beenham of spekjes en het onmisbare ‘kuiltje met jus’. Het bleef die avond voor de meeste gasten niet bij slechts eenmaal opscheppen; er werd graag van alles stamppotten een beetje geproefd om ‘er over mee te kunnen praten’. Het was de eerste keer dat een dergelijke avond door de vereniging werd georganiseerd, maar hij viel bijzonder

in de smaak. Zeker toen bleek dat de stamppotten werden voorafgegaan door een erwten- en bruine bonensoep en werden gevolgd door een toetje met vruchten.

Geen gewonden bij aanrijding N209 Bleiswijk – Bij een aanrijding op dinsdag 22 november zijn drie personenauto’s beschadigd. Twee auto’s stonden op de Hoefweg stil in een file en werden niet tijdig genoeg opgemerkt door de bestuurder van een Mazda. Deze botste achterop de stilstaande auto’s. Er vielen geen gewonden en alle bestuurders konden hun weg vervolgen.

HUBO 1 - 2 - 3

DECEMBER BTW SINTVOORDEEL *

bij HUBO!

U betaalt geen btw, uitgezonderd lopende acties

*

Er werd genoten van deze complete en smakelijke presentatie van de twee Bleiswijkse ondernemers.

Heraut_week_28_2016.indd 8

HAZENWEG 2 - BLEISWIJK - TEL. 010 521 25 35 Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30 - 18.00 uur • vrijdag 08.30 - 20.00 uur, zaterdag 08.30 - 16.30 uur

29-11-16 14:32


9

De Heraut woensdag 30 november 2016

Acties zijn geldig t/m dinsdag 6 december 2016

Hoogvliet koffiepads

Mona gezinspudding Spaanse mandarijnen in juten zak

1 extra setje sportplaatjes gratis!

2 bekers van 450 ml van: 2.62

voor: 1.31

2 zakken met 36 stuks van: 5.78

1 extra setje sportplaatjes gratis!

1 extra setje sportplaatjes gratis!

voor: 2.89

Zak 1.5 kilo

1.5 kilo

1+1 GRATIS

29 2. Per kilo 1.53

1+1 GRATIS

Per liter 1.46

J O11

J O9

-7

-13

M D0

J O9

5

M D0

5

Spaar de toppers van je eigen club! MO11

-1

-1

va Roos

k Luu a va Fenn

aij r Ka n de

r eleu Ros

1 setje plaatjes gratis bij iedere € 10,00 aan boodschappen en iedere week bij diverse actieproducten

en oonhov n Sch

Luzy Stolk

Sem Bier man Nikk i van

Doo ren

Spaar t/m dinsdag 20 december exclusief bij Hoogvliet Berkel en Rodenrijs voor ‘lokale toppers’. Bij iedere besteding van € 10,00 aan boodschappen ontvangt u een pakje plaatjes van vereniging HBR, C.V.V. Berkel of TOGB. U kiest zelf voor welke club u spaart!

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Hoogvliet Berkel en Rodenrijs: Molenwerfstraat 25

Heraut_week_28_2016.indd 9

29-11-16 14:32


10

Heraut_week_28_2016.indd 10

De Heraut woensdag 30 november 2016

29-11-16 14:32


11

De Heraut woensdag 30 november 2016

Honderdste buurtinitiatief een feit:

Samen scheppen schept een band in de Van Goghlaan Bergschenhoek – Het honderdste buurtinitiatief in de gemeente Lansingerland is maandag 21 november gevierd. De bewoners van de Van Goghlaan in Bergschenhoek beplantten op 5 november de groenstrook in hun straat met zo’n 1000 plantjes en werden daarmee gefeliciteerd door wethouder Simon Fortuyn.

We kijken dezelfde kant op! Foto: John Hofman.

Tentoonstelling De Vogelvriend ondanks vogelgriep

Sjoerd Keizer Het idee ontstond doordat bewoners Harry de Jong en Jolanda Knoop het erover eens waren dat er iets moest gebeuren met de strook. Harry de Jong: “Er werden bijvoorbeeld auto’s op geparkeerd en het was vrij kaal. Toen zeiden Jolanda en ik tegen elkaar: daar gaan we wat aan doen. Omdat wij wisten dat er vanuit de gemeente de mogelijkheid was om met de buurt wat aan te leggen, hebben wij contact opgenomen en zo is het balletje gaan rollen.”

Gezellige dag met resultaat “Het is uiteindelijk een mooie volle groenstrook geworden met zo’n 1000 plantjes”. gaat De Jong verder. “Op zaterdag 5 november waren we bang dat het weer tegen zou zitten aangezien de voorspellingen heel slecht waren. Maar op het moment dat we begonnen, regende het gelukkig niet. Dat gebeurde pas nadat het laatste plantje was geplant. Het eindresultaat is natuurlijk leuk, maar dat we met de straat dit samen hebben gedaan maakt het nog leuker. Samen scheppen schept écht een band. Veel koffie en kruidno-

De bewoners aan de slag op 5 november met de kluskar van de gemeente. Foto: gemeente Lansingerland. ten verder, hebben we een gezellige dag gehad met een mooi resultaat. Als je er nu langs loopt, heb je zoiets van: dat hebben wij gedaan en dat is natuurlijk erg leuk.”

Regie naar de wijk Wethouder Simon Fortuyn is blij met het honderdste buurtinitiatief. “De buurtinitiatieven zijn eigenlijk ontstaan door bezuinigingen. Maar daaruit kunnen dus ook mooie dingen ontstaan. We zijn er als gemeente nu

anderhalf jaar mee bezig en als je dan de honderd aantikt, hebben we dat goed gedaan. Het is onderdeel van het wijkgericht denken, waar wij als gemeente op in hebben gezet. De regie moet naar de wijken en dat daar is dit een mooi onderdeel van. Wij stellen als gemeente dan ook een ‘kluskar’ beschikbaar waarmee wijken zelf aan de slag kunnen. Dit soort initiatieven brengt ook goede sociale controle met zich mee, omdat de groenstrook nu echt van de mensen zelf is. Als er zwerfvuil achterblijft, zullen ze daar elkaar op aanspreken. Als het van de gemeente zou zijn, zijn mensen toch minder happig op opruimen.”aaa

Berkel en Rodenrijs - De opnieuw in Nederland opgedoken vogelgriep heeft geen enkele invloed op de schitterende vogels die de leden van De Vogelvriend van donderdag 17 tot en met zondag 20 november hebben laten zien tijdens de onderlinge tentoonstelling. We zagen alleen maar zorgvuldig gekweekte en gezonde vogels die nooit in aanraking komen met de buitenvogels. Het was al weer de 56e tentoonstelling, wat duidt op een hechte club vogelvrienden met een schat aan ervaring op het gebied van het kweken van vele soorten vogels. Dat het ook gezonde vogels zijn hebben ze tot nu toe wel bewezen, want vogelgriep komt bij hen niet voor in het woordenboek. Ze worden volledig afgeschermd van de buitenwereld, thuis in de ruime en schone volières. Ook nu weer werd er een aantal kampioenen bekend gemaakt, beoordeeld

door een deskundige jury. Om een of meer van je vogels kampioen te laten worden, daar komt wel meer voor kijken dan ze goed verzorgen. Het kweken, met elkaar kruisen zodat je de mooiste kleuren krijgt, vereist enige kennis van zaken. De leden doen het allemaal met hart en ziel en daar zitten zelfs twee jeugdleden tussen die het ook al aardig in de vingers hebben. We zagen vele soorten parkieten onder meer een kampioen ‘Port Lincoln’, vernoemd naar Abraham Lincoln, ooit president van Amerika, want de meeste vogels zijn vernoemd naar de ontdekker van het soort. Kanaries in vele soorten en kleuren die het hoogste lied zongen. Gezegd moet worden dat De Vogelvriend haar tentoonstelling op een perfecte en zichtbaar mooie wijze had ingericht in Het Kievitsnest, het recreatiegebouw van speeltuin de Kievit. Je loopt met plezier langs al die kooitjes om de vogels te bewonderen. Er waren deze keer 23 deelnemers en de vereniging telt momenteel 55 leden die een mooie hobby hebben en die hopelijk nog lang blijven uitoefenen.

Komt u bij ons kerststukjes maken? Op dinsdag 13 december om 19.00 uur V.l.n.r. Simon Fortuyn, Harry de Jong, Jolanda Knoop, Bob Bolleboom (gemeente) en Dennis Zegers (gemeente). Foto: Sjoerd Keizer.

Sfeervolle Kerstmarkt bij Tuincentrum Overvecht Bleiswijk – Nu Sint en zijn Pieten aanstalten maken weer afscheid te gaan nemen komen we langzaam maar zeker met elkaar in de Kerstsfeer. Tuincentrum Overvecht aan de Hoekseindseweg 97 (parallel aan de N209) is daar echter al helemaal klaar voor, want daar werd in de achterliggende weken hard gewerkt aan realisatie van een gezellige Kerstmarkt, aantrekkelijk voor alle leeftijden.

Voor slechts € 10,-

Schrijf u dan in vóór zondag 11 december bij onze klantenservice! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

“We hebben dit jaar gezocht naar een originele invulling; met artikelen die je niet zo snel elders tegenkomt.” Daarmee wijzend naar de levensgrote, met honderden lichtjes versierde kerstbeer en de gezellig, op de maat van de muziek bewegende konijnen in een winters landschap. Kerstsfeer proeven bij Tuincentrum Overvecht in Bleiswijk.

Heraut_week_28_2016.indd 11

“We hopen dat veel bezoekers een kijkje komen nemen en met ons meegenieten van het decemberaanbod!”

Hoogvliet Berkel en Rodenrijs: Molenwerfstraat 25

29-11-16 14:33


12

De Heraut woensdag 30 november 2016

Lezers schrijven De ingezonden brieven-rubriek van De Heraut. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Brieven die langer zijn dan maximaal 300 woorden kunnen worden ingekort. Publicaties van een brief houdt niet in dat de redactie het met de strekking eens is.

Dank voor alle hulp Maandagmiddag 21 november ben ik met de snorscooter geslipt op het fietspad bij 3B Wonen. Direct waren er mensen die mij kwamen helpen. Ambulance en politie werden gewaarschuwd en waren snel ter plaatse. Door een van de omstanders is mijn man gewaarschuwd die op de fiets naar mij toekwam. Door de ambulance ben ik, met mijn man, naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de scooter en de fiets netjes in onze berging gezet en de sleutels weer bij ons in het ziekenhuis teruggebracht. Alle lof voor iedereen die zich ingezet heeft voor mij en daarvoor mijn oprechte dank. Een woord van dank zeker voor de politie die gezorgd heeft dat onze eigendommen niet onbeheerd op de plaats van het ongeval achter bleven.

Marijke Broekhoven

Labbekakken Struikelend over de kerstballen en kerststukjes in Berkel Rodenrijs begin november, vraag je je af waarom nauwelijks aandacht meer wordt besteed aan leuke, vrolijke aankleding van etalages, de versiering in de Sinterklaasperiode, laat staan de liedjes die

je tot voor kort geleden altijd hoorde in winkelgebieden en centra. Gezellige sfeer van ‘likmevestje’ maar aan commercie ontbreekt het niet, kruidnoten te koop vanaf eind augustus! Vooral bij zaken aangesloten bij de grootwinkelketens met hun laffe directie en managers, lieden met slappe knieën en een ruggengraat van marsepein, waar de filiaalhouders hun knechten zijn laten het massaal afweten. Maar al te graag willen verkopen, tegelijkertijd in allerlei bochten wringen om aan allerlei redicule eisen van een stel schreeuwende drammers te gemoed te komen. En zó ontstaat er óók nog eens een enorm grote gekwetste meerderheid. Is het de bedoeling dat we geleidelijk gewend moeten raken aan die rare ‘Roetveegpiet’ die kinderen direct herkennen als ome Kees of de buurman, waar blijft de spanning die altijd bij dit kinderfeest hoorde? Zó wordt een kinderfeest de nek om gedraaid. Gelukkig dat onze winkeliersvereniging in Berkel nog wél een aantal Sint-activiteiten heeft ontplooid én ook met de échte Pieten, Hoera! Kom op alle winkeliers span je eens in volgend jaar want het kan een stuk beter en gezelliger.

Marijke Uittenbogaard Berkel en Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs - Het komt voor dat er huilende mensen aan de sevicebalie van Informatique verschijnen van wie de computer gehackt is. Zij zien plotseling een scherm met dreigende teksten. Wanhopig vragen zij om hulp en het goede nieuws is dat de technische dienst er meestal wel raad mee weet. Het komt ook voor dat het advies luidt: weggooien, een nieuwe kopen en nu vooraf goed beveiligen. Dat goed beveiligen verder gaat dan een virusscanner en wachtwoorden bedenken, werd duidelijk op een informatieavond bij Informatique over cyber veiligheid.

VIP-night brengt bezoekers De Berckelaer in decemberstemming Berkel en Rodenrijs – De medewerkers van De Berckelaer Wonen en Slapen ontvingen vrijdagavond 25 november hun bezoekers tijdens een wel heel bijzondere koopavond.

was eveneens present om belangstellenden iets te laten zien. De catering was in de goede handen van J&K. De muzikale medewerking zowel instrumentaal als vocaal maakte de avond er nog gezelliger op.

De bezoekers werden in de watten gelegd met een hapje en een drankje, de Kerstman was aanwezig, maar wat nog het belangrijkste was: men werd verrast op twee compleet ingerichte etages vol woon- en slaapplezier. Met compleet ingerichte kamers, maar ook met heel veel bijpassende accessoires om de decembermaand nog gezelliger te maken. Daar hoorden uiteraard ook veel cadeau ideeën bij in alle prijsklassen. De Kerstman had er geen enkel bezwaar tegen dat de meegekomen kinderen hun schoen zetten bij De Berckelaer. Terwijl ze dat deden konden de meegekomen volwassenen een kijkje nemen bij de kramen die speciaal voor deze avond werden geplaatst met daarin artikelen van onder andere Kantoorboekhandel Van Atten, May 21 en Ciocco Gelato. Nagelstudio Verona’s Nail Creation

Open Coffee Bergschenhoek - Lichaamstaal is een belangrijk deel van onze communicatie. Michiel Andreae van Body Language Coach zal 5 december tijdens de eerstvolgende Open Coffee uitleg geven over hoe men lichaamstaal kan gebruiken om een goede eerste indruk te maken. Ook zal hij laten zien hoe lichaamstaal ingezet kan worden tijdens netwerken om de communicatie makkelijker te laten verlopen. De Open Coffee bijeenkomst zal eenmalig worden gehouden in de trouwzaal van het gemeentehuis van Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. De ontvangst is vanaf 09.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 11.00 uur. De presentatie start om 09.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.opencoffeelansingerland.nl.

De presentatie over cyberveiligheid vond plaats bij Informatique.

Peter Tetteroo Op vrijdagavond 25 november informeerde Bart van Wanroij een gezelschap geïnteresseerden over welke gevaren er op de loer liggen bij computergebruik. De workshop was een initiatief van de VVD Lansingerland. Bart is directeur bij een softwarebedrijf dat software maakt voor klantengroepen waarbij de veiligheid van de computeromgeving essentieel is. Hij vertelde een duizelingwekkend verhaal waarin alle valkuilen voorbij kwamen.

Enkele basistips Providers als KPN, Ziggo et cetera leveren verbindingen aan je door middel van een modem. De ene verbinding (glasvezel, kabel) gaat over in een ander soort verbinding (ethernet). Dat heeft tot gevolg dat derden via dit modem toegang krijgen op jouw netwerk thuis. Als er hackmogelijkheden in deze modems voorkomen, kan de de hele wereld alles op jouw thuisnetwerk meelezen. Dit los je op door niet alleen te vertrouwen op de veiligheid van het modem van de provider, maar daarachter een eigen router te plaatsen waarmee je het thuisnetwerk extra beschermt. Koop een externe harde schijf en leg deze minstens eenmaal per kwartaal

De Kerstman ging graag op de foto met jong en oud en had er geen enkel bezwaar tegen dat er nog schoenen werden gezet voor het geval Sint en Piet een bezoekje kwamen brengen aan De Berckelaer.

Heraut_week_28_2016.indd 12

Huilend aan de balie bij Informatique

aan de blauwe usb poort van je computer. Als de computer wordt gestolen of je laat je laptop in de Randstadrail liggen, ben je alles kwijt. Alle foto’s, teksten, je boekhouding, gedownloade muziek en filmbestanden, alles. Vergeet niet de externe harde schijf bij je schoonmoeder - als je die kunt vertrouwen - thuis te leggen en neem die van haar mee naar jouw huis. Zet ‘zoek mijn ipad of iphone’ aan op Ipad of telefoon. Ben je jouw tablet of telefoon kwijt, kun je op een computer alles lokaliseren of desnoods de inhoud daarvan op afstand wissen en de toegang blokkeren.

Wist je dit? Je bent administrator en kunt programma’s installeren. Als je gehackt wordt is de hacker de administrator en kan al je programma’s beheren. Zet dit uit als je niks te installeren hebt. Jouw bank stuurt je nooit een mail met de vraag of je wilt inloggen omdat er ‘iets’ fout is gegaan of om ‘iets’ te bevestigen. Twijfel je? Eerst bellen. Wachtwoorden zijn makkelijk te achterhalen. Zeker als je voor alles hetzelfde wachtwoord gebruikt. Gebruik een Password manager. Met Bitlocker kun je de disk versleu-

telen. Als het niet aan staat, hang je een harddisk onder een andere ocpc en klaar. Met Keyloggers malware worden alle toetsaanslagen geregistreerd en doorgestuurd.

Ransomware Met Ransomware blokkeren criminelen je computer of alle bestanden. De digitale afpersers doen zich voor als de politie, Buma/Stemra, Microsoft, Europol et cetera. Je zou je schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en daarom een boete moeten betalen. Niet waar: het bericht is afkomstig van criminelen en betalen heeft geen zin. De politie adviseert je om je tegen Ransomware te beschermen door antivirusprogramma’s te gebruiken, updates te installeren en back-ups te maken van de gegevens op je computer

Wees wijs Ga met de beveiliging van je computer aan de slag. Vraag advies aan deskundigen als je er zelf niet uitkomt. Bezoek geen dubieuze websites, want voor je het weet gaat het scherm op zwart en ben je huilend op weg naar de servicebalie van de computerzaak.

Houweling architecten introduceert nieuwe huisstijl Bleiswijk – In aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden werd donderdagmiddag 24 november de nieuwe huisstijl van Houweling architecten in Bleiswijk onthuld. Na een welkom aan de genodigden, die allemaal werden ontvangen in het kantoor van Houweling aan de Hoekeindseweg, nam directeur Jan Houweling hen mee langs het gelopen pad dat werd bewandeld voor de nieuwe huisstijl een feit was. Trees Borkus-Henskens “Waarom een nieuwe huisstijl? Een vraag die de laatste tijd vaker is gesteld. En dat begrijpen we ook. Het bekende logo, de H in een soort ‘Escher’ vorm, is in de achterliggende jaren zeker een krachtig herkenbaar logo geweest dat op veel bouwborden in de wijde omtrek mocht prijken. Daar zijn we heel trots op, maar we blijven ons natuurlijk op alle vlakken ontwikkelen en dat betekende ook de stap naar een andere huisstijl,” zo introduceerde hij de verandering. De stap naar verandering begon anderhalf jaar geleden. “In de zomer van 2015 realiseerde ik me dat er in de voorgaande jaren veel is veranderd. Het waren jaren waarin de bouwbranche het zwaar had en het bij ons kantoor echt aankwam op inventief zijn, innovatie, inspelen op de markt die er wél was, verduurzamen, herbestemmen en van ideeënsessies. We hielden ons staande en gelukkig werd het vooruitzicht in de zomer 2015 opeens wat rooskleuriger. Jarenlang hebben we gezegd: we houden onze

De nieuwe huisstijl van Houweling architecten uit Bleiswijk werd tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld. mensen, onze kwaliteit vast, zodat we er klaar voor staan als de markt weer aantrekt. Dat leek te gebeuren en toen speelde concreet de vraag: staan we er inderdaad klaar voor.” Aat Vos werd uitgenodigd. “Mijn mentor van de academie. Met de vraag of hij eens kritisch naar ons bureau wilde kijken en ons hele team een stap verder wilde helpen. Dat gebeurde tijdens diverse sessies om helder te krijgen waarom wij doen wat we doen, wat onze drijfveren zijn, maar ook hoe onze uitstraling/huisstijl daar bij past. Aat gaf aan: Jan, je hebt een fantastisch team en jullie maken mooie architectuur, maar als ik je een advies mag geven: ‘neem een reclamebureau in de hand en laat beter zien wie jullie zijn al voordat de klant binnenloopt’.”

Keuze Reclamebureau Vandeez ging aan de slag en kwam al snel met twee varianten. Een ‘restyle’ en een ‘Houweling… anders’. “Het resultaat: Luisteren – Visualiseren – Realiseren werden de drie woorden die Vandeez na gesprekken met alle teamleden koos als ‘slogan’ van ons bureau.” Daarnaast realiseerde Jan zich ook: “We zijn hier zeker niet alleen gekomen voor de onthulling van onze nieuwe huisstijl, maar ook om als onze genodigden te bedanken. De afgelopen jaren zijn we zeker ook door jullie als onze klanten en ambassadeurs goed doorgekomen.”

29-11-16 14:33


13

De Heraut woensdag 30 november 2016

RUIM 35 JAAR ERVARING MET VERKOOP NIEUW EN OCCASIONS Tevens het juiste adres voor:

APK

Airco service

APK

Onderhoud en reparatie alle merken

OFFICIEEL MITSUBISHI DEALER

Auto Wiegel B.V.

Korteweg 1 • 2641 GZ Pijnacker • 015-3692252

WWW.AUTOWIEGEL.NL

PY5011X1 €169,PZ6003X1 €195,-

KAASSOUFFLÉ DEZE WEEK

€ 1,-

BENT U TOE AAN EEN NIEUWE TUIN ?

t/m 5 december 2016

Esdoornlaan 5, Berkel en Rodenrijs (tegenover Jumbo), Tel. 010 - 210 50 41 Dinsdag t/m zondag 12:00 - 21:00 uur

KIRKELS BESTRATINGEN

Juwelier Goudsmederij 06 - 22 46 14 53

Ingrid Pruisken

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

- Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud Venus 30 • 2651 HS Berkel en Rodenrijs T.: 06 - 12 03 26 32 • E-mail: r.berg83@kpnmail.nl Bel of mail gerust voor een afspraak of een vrijblijvende prijsopgave!

T.K Montis stoel Windy, limegroen, goede staat: Pulsar DealerAd_120x200_FW16.indd 2 € 50 p/s Tel. 0105211211 FILM/VIDEO naar DVD. Uw kostbare herinneringen van video / smalfilm / dia / camcorder professioneel naar DVD. Ook voor geluidsopnamen.

✆ 070 3176600 www.shadowworldwide.nl

Niet 06 alleen voor46 uw14 53 - 22 Bijles / examen- identiteitsbewijs, maar familie: training wiskunde ook voor uwKIRKELS BESTRATINGEN en economie voor pasfoto’s naar 11/08/16 17:36

Westerwater 5 2651 JN Berkel en Rodenrijs Telefoon 010 5121021

Voor een goed camera-advies (foto- of videocamera) kunt u altijd terecht bij

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

Info: 010 - 521 13 31 of TUINMATERIAAL Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek NODIG www.bijspijker.com tel. (010) 522 13 44 ?

Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek tel. (010) 522 13 44

foto-der & video-accessoires Gebr.Voor van Voort

én afdrukken van uw CONTANT GELD (smartphone-)foto’s, VOOR UW dit het juiste adres: OUDE isMETALEN IN BERKEL Tel. 010-5118867 Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek

www.gebrvandervoort.nl tel. (010) 522 13 44

06 - 22 46 14 53 KIRKELS BESTRATINGEN ALLEEN MATERIAAL?

Westerwater 2, 2651 JN Berkel en Rodenrijs

SCHERPE PRIJZEN! KIRKELSBESTRATINGEN.NL

FEESTWEEK

EIGEN IDEE ? WIJ MAKEN HET !

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

KIRKELS BESTRATINGEN

1 tot en met 3 december

06 - 22 46 14 53Uw Albert Heijn is volledig vernieuwd. En dit vieren wij graag met u. Zo is er deze week van alles te doen. Bent u erbij?

Albert Heijn heeft 25 winkelmandjes ONTWERP OF verstopt in de buurt. Heeft u er een ADVIES NODIG ?gevonden? Dan kunt u dit winkelmandje KIRKELS vanaf 1 december tot en met zaterdag BESTRATINGEN3 december inruilen bij onze winkel 06 - 22 46 14 53voor een winterse tas met €25 aan boodschappen. Zomaar, om te vieren dat we weer open zijn!

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

Ook hebben wij op donderdag 1 december een leuke hamster in onze winkel. Wil je hem ontmoeten? Kom dan langs tussen 11.00 en 16.00 uur.

Vanaf donderdag 1 december om 08.00 uur staan wij weer voor u klaar.

Heraut_week_28_2016.indd 13

Uiteraard staat onze winkel deze decembermaand in het teken van de feestdagen en is er veel lekkers te proeven.

29-11-16 16:40


14

De Heraut woensdag 30 november 2016

Gesprek met wethouders Ankie van Tatenhove en Albert Abee

De economische kracht van Lansingerland schept werkgelegenheid Lansingerland – Voor de Oostlandkrant (bijlage bij De Heraut) spraken wij gezamenlijk met de wethouders economie, werkgelegenheid en participatie uit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. In dat interview geven wij de teneur van de gedachtewisseling weer, waarbij beide buurgemeenten aardig op één lijn bleken te zitten. Er werd meer gezegd dan de ruimte op papier toeliet. Daarvan hierbij een aanvullende en meer volledige impressie van onze wethouders.

bied heeft, dan zitten we in een enorm potentieel gebied met onze jonge gemeente. Bij al die groeiende gezinnen horen koopkrachtplaatjes. Daar haken bedrijven op in. Het biedt reële kansen voor ondernemers en daarom durven wij gerust het centrum van Berkel verder uit te bouwen. Een belangrijke economische kwaliteit van ons gebied is dat een aantal werkgevers innovatieve bedrijven vertegenwoordigen die contacten hebben met kennisinstellingen, zoals de Wageningen UR Glastuinbouw. Dat stimuleert de markt enorm.”

Leren solliciteren

Freek J. Zijlstra Wat hebben bedrijven in Lansingerland aan werkgelegenheid te bieden aan eigen inwoners en arbeidspotentieel in de regio? Wethouder Albert Abee (CDA, o.a. economie): “Bij ons is ongeveer 30% van de economie glastuinbouw-gerelateerd. Als je het vanuit economisch perspectief beziet welke mogelijkheden er zijn om hier aan het werk te komen en voor bedrijven om zich hier te vestigen, zitten we in een bijzonder dynamisch gebied, zo tussen Rotterdam en Den Haag in. We hebben ook een goede bereikbaarheid. De relatief beperkte leegstand van winkels en bedrijven zegt wel iets over de economische potentie. Concluderend kun je zeggen dat we hier in een opgaande markt zitten waarin de koek eerder groter wordt, vooral; als je ons vergelijkt met gebieden in het oosten van het land waar je momenteel juist krimpgebieden hebt.”

Wethouder Albert Abee.

Groeigemeente Waarin onderscheidt Lansingerland zich? Abee: “Sommige bedrijven hebben een sterke naam. Dat zie je bijvoorbeeld bij elektronicabedrijven die moeiteloos hun hoofd boven water kunnen houden. Die maken strategische keuzes in welk gebied ze zich willen vestigen. Als je naar de economische kracht kijkt die ons ge-

Hoe krijg je mensen nu op een werkplek, vooral als je een uitkering ontvangt en er om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaan is? Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie, o.a. participatie): “Mensen leren in de participatieworkshops hoe je je CV (curriculum vitae) moet optimaliseren. Of, als bijvoorbeeld een werkgever niet gecharmeerd zou kunnen zijn van jouw tattoo, dat je die dan even onder een shirt met lange mouwen aan het oog onttrekt. Met simpele dingen help je werkzoekenden al beter voor de dag te komen. Er wordt in groepsverband getraind hoe je jezelf moet presenteren. Deelnemers van die workshops spreken bovendien elkaar op aan hoe je op je best overkomt. Welke boodschap geef je af in de manier waarop je jezelf presenteert?”

De ideale fit Hoe wordt er bemiddeld? Van Tatenhove: “De consulenten kennen

het vacaturebestand goed en weten welke mensen ze tot hun beschikking hebben. De werkmakelaars van werkgeverszijde maken helder wie de werkgever nodig heeft voor welk type werkzaamheden. Als vraag en aanbod duidelijk in beeld zijn gebracht, kan de ideale fit gemaakt worden. Dat gaat overigens wel in regionaal verband. Mensen die nog niet echt klaar zijn om aan het werk te gaan, kunnen ook eerst beginnen met vrijwilligerswerk, of ze krijgen eerst een werkervaringsplek om weer een dagritme en discipline te krijgen. Er zijn werkgevers die zien dat mensen die eerst met een negatief gevoel thuis op de bank zaten, bij het krijgen van een stukje verantwoordelijkheid in hun nieuwe werk, zo’n werknemer zien groeien. Dan is het gevolg dat werkgevers zeggen: ‘doe maar mij alleen zúlke mensen’.”

Win-win situatie Het lijken alleen maar succesverhalen na de invoering van de participatiewet en uitvoering ervan door de gemeente?! Van Tatenhove: “We zien vaak dat het opnemen van personeel met een beperking een positieve invloed heeft op de werkhouding van de andere werknemers in een bedrijf. Men meldt zich minder gauw ziek. Zo’n bijzondere medewerker voegt iets toe, terwijl men aanvankelijk dacht dat er alleen maar geïnvesteerd moest worden. Bovendien, sommige mensen met beperkingen zijn soms juist heel goed in bepaalde werkzaamheden waarvoor andere werknemers het geduld niet kunnen opbrengen. Het hoort bij maatschappelijk ondernemen dat gekeken wordt hoe mensen die minder makkelijk een plek kunnen

Wethouder Ankie van Tatenhove. vinden aan het werk worden geholpen. Bij vader-op-zoon bedrijven zit het er soms van nature in; bij grote bedrijven die oorspronkelijk van elders kwamen organiseren we speeds-meets om het eerste contact te leggen en dat leidt na die snelle selectie van mensen soms tot iemand die bij precies in het profiel past.”

Voorzitter Marijke Bovens neemt afscheid van Humanitas Lansingerland

De aandelenbeurs werd geopend met een gongslag door Luca en Sophie, leerlingen uit Business Class van Havo 4.

Ondernemende leerlingen Melanchthon College Bergschenhoek - Het begint een traditie te worden op scholengemeenschap Melanchthon. Leerlingen uit Havo 5 en Vwo 6 presenteerden een bedrijfsplan voor nieuw op te starten ondernemingen aan een grote groep belangstellende ouders, vrienden, kennissen, medeleerlingen en docenten. Een deskundige jury, bestaande uit een lid van de directie en twee enthousiaste docenten, voorzag iedere pitch van commentaar en van nuttige tips. Het doel van de pitches was potentiële investeerders te informeren en hun interesse te wekken voor nieuw uit te geven aandelen. Crowdfunding als nieuwe manier van financieren is voor deze jonge ondernemers dus geen onbekend begrip meer. De presentaties en de producten waren dermate succesvol dat alle acht ondernemingen financieel gezond van start kunnen gaan.

Heraut_week_28_2016.indd 14

Maar voor het zover was, werd de druk bezochte aandelenbeurs geopend met een gongslag door Luca en Sophie, leerlingen uit Havo 4, die deelnemen aan de Havo Business Class. Dit ondernemende programma is nu bezig aan de tweede jaargang en vormt één van de vele plusprogramma’s die het Melanchthon aanbiedt. Over ruim een half jaar is bekend welke onderneming het meeste rendement heeft opgeleverd voor de aandeelhouders. Maar winst is zeker niet de belangrijkste reden om het ondernemerschap en de commerciële talentontwikkeling te promoten. “Leren samenwerken, innoveren, risico’s kunnen inschatten en creatieve ontwikkeling zijn eigenlijk nog veel belangrijker. Dit zijn vaardigheden en eigenschappen die alle werkenden in de toekomst nodig hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, in een eigen bedrijf of als werknemer” aldus René Riekwel, docent economie en management & organisatie van de school aan De Zijde 3 te Bergschenhoek.

Lansingerland - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Humanitas Lansingerland op woensdag 23 november heeft Marijke Bovens-Magré afscheid genomen als voorzitter van Humanitas, afdeling Lansingerland. Na ruim twee termijnen van vier jaar voorzitter te zijn geweest, zit haar bestuursperiode, zoals statutair bepaald erop. Marijke wordt opgevolgd door Hans Bruins die al vele jaren de rol van secretaris invult. “Ik heb met veel trots en plezier de functie van voorzitter vervuld”, vertelt Marijke enthousiast. Humanitas Lansingerland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in het sociale domein in de gemeente Lansingerland. Inmiddels zijn er 180 vrijwilligers actief en telt onze afdeling prachtige projecten op het gebied van opvoeden & opgroeien, sociaal isolement & eenzaamheid en Thuisadministratie. In totaal zijn er twaalf coördinatoren beschikbaar om al deze vrijwilligers te ondersteunen bij hun contacten met de 280 deelnemers die Humanitas Lansingerland nu telt.

Samenwerking “De samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en het gemeentelijke apparaat is goed”, constateert Marijke. “Samen proberen wij vorm te geven aan de grote veranderingen in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties. Humanitas Lansingerland kent bovendien een breed en zeer actief bestuur dat in staat is om adequaat in te blijven spelen op maatschappelijke veranderingen en nieuwe sociale noden. De gemeente Lansingerland groeit de komende jaren snel naar 70.000 inwoners. Het is dus van groot belang dat in zo’n middelgrote stad het sociale domein goed

Marijke Bovens heeft de voorzittershamer overgegeven aan Hans Bruins. georganiseerd is en in staat is om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.”

Opvolger De nieuwe voorzitter, Hans Bruins, neemt de ‘voorzittershamer’ met genoegen in ontvangst. Hans is al vele jaren betrokken bij Humanitas Lansingerland en heeft de afdeling groter zien worden. “De vraag naar maatschappelijke ondersteuning blijft groeien en met een groeiend aantal deelnemers zien we ook een groei in zwaardere vraagstukken. We worden continu uitgedaagd om te professionaliseren, uit te breiden en nieuwe

intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast zullen we in 2017 onze aandacht moeten geven aan een nieuw in te voeren subsidiebeleid dat vanaf 2018 van kracht zal zijn. Als voorzitter dus genoeg te doen”, weet Hans. Met het vertrek van Marijke en de opvolging door Hans is de afdeling op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie interesse heeft, kan voor een vrijblijvend gesprek contact opnemen met Humanitas Lansingerland. Op de website https://www.humanitas. nl/afdeling/lansingerland/ zijn de contactgegevens te vinden.

29-11-16 14:34


15

De Heraut woensdag 30 november 2016

BEDRIJVENPARK RODENRIJS Bedrijventerrein met karakter De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs laat de lezers van De Heraut kennis maken met het grote aantal bedrijven dat zich bevindt op het bedrijventerrein. Elke ondernemer krijgt

FZN-PARTS ONDER DE LOEP Deze week stelt Dexter Scholten zich voor. Zijn bedrijf FZN-Parts is gevestigd aan de Industrieweg 25. Het bedrijf levert onderdelen van Duitse automerken. “Wij zijn een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in Duitse auto-onderdelen,” vertelt eigenaar Dexter Scholten die er samen met een drietal collega’s en regelmatig enkele stagiaires de schouders onder zet. “Wij leveren uitsluitend jonge en originele onderdelen. Bij FZN-Parts werken gedreven mensen met verstand van zaken, onze communicatielijnen zijn kort en de vraag van de klant kunnen wij snel en

de gelegenheid de deur op een kier te zetten en de lezer een kijkje in de keuken te gunnen.

vakkundig beantwoorden.” Na een jaar actief geweest te zijn vanuit een pand aan de Spaanse Polder verhuisde het bedrijf vier jaar geleden naar het bedrijventerrein in Rodenrijs. Op voorraad In het magazijn heeft FZNParts altijd minimaal 10.000 onderdelen op voorraad die direct geleverd kunnen worden en bovendien tegen scherpe prijzen. Klanten zijn zowel bedrijven als particulieren. “We leveren veel aan schadeherstelbedrijven en optuners van auto’s; die weten ons allemaal te vinden. Ook klanten die op zoek zijn naar

iets speciaals of origineels voor hun auto; met name voor Volkswagen en Audi. We leveren snel en hebben een eigen bezorgdienst. Webshop Alle artikelen zijn via marktplaats, maar ook via de webshop www.FZN-Parts.nl te bestellen. “Zit het onderdeel dat de klant zoekt niet in ons aanbod dan gaan we daar meteen naar op zoek bij een van onze gerenommeerde leveranciers in de Benelux waar we nauw mee samenwerken om dat specifieke onderdeel te bestellen en te leveren; meestal binnen twee werkdagen”, aldus Dexter Scholten.

Bedrijvenpark Rodenrijs ligt aan de zuidkant van Berkel en Rodenrijs. Het begon ooit met een groenteveiling langs het spoor en water, maar is uitgegroeid tot een bedrijvig industrieterrein met circa honderd zeer uiteenlopende bedrijven.

Bedrijvenpark Rodenrijs Postbus 155 2650 AD Berkel en Rodenrijs

Contact info@bedrijvenparkrodenrijs.nl

Een bedrijventerrein met karakter www.bedrijvenparkrodenrijs.nl

UITSTELLEN IS NIETS VOOR JOU! * Vraag naar de voorwaarden van deze actie!

Wacht niet met jouw goede voornemens! Schrijf in vóór 7 december, en sport GRATIS tot 2017!

010 - 511 05 93

www.facebook.com/ healthcenterlansingerlandplus

HEALTH CENTER LANSINGERLAND PLUS Berkelse Poort 21 2651 JX Berkel en Rodenrijs www.healthcenterlansingerlandplus.nl O.A.: SLIM BELLY - MILON CIRKEL - FUNCTIONAL TRAINEN - DIVERSE GROEPSLESSEN SAUNA/ZONNEBANK - (CARDIO)FITNESS

Heraut_week_28_2016.indd 15

010 - 522 03 29

www.facebook.com/hclbasic

HEALTH CENTER LANSINGERLAND BASIC Bergweg-Noord 38/5 2661 CR Bergschenhoek www.healthcenterlansingerlandbasic.nl O.A.: CARDIO EN KRACHT FITNESS - DIVERSE GROEPSLESSEN

29-11-16 14:34


16

De Heraut woensdag 30 november 2016

Dominee Tiekstra neemt afscheid van zijn gemeente Berkel en Rodenrijs - In juni 1989 interviewden we de destijds nieuwe dominee Wiebe Tiekstra in zijn werkkamer aan de Wilgenlaan. Nu, november 2016, zitten we opnieuw met hem om de tafel in zijn woning in de Meerpolder, wel wat ouder geworden maar nog altijd diezelfde vriendelijke dominee die heeft kunnen doen wat hij wilde: er zijn voor de mensen en ze helpen groeien in het geloof. Zondag 27 november leidde hij als predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Berkel en Rodenrijs zijn laatste eredienst.

ik nooit meer kwijt. Wat God zegt is betrouwbaar en waar. Je kunt je aan Hem toevertrouwen.”

Je staat er niet alleen voor

John Hofman In 1989 kwam hij vanuit De Bilt met zijn gezin (vrouw, vier dochters en drie zoons) naar Berkel en Rodenrijs. Nu mag hij met emeritaat ook al blijft hij predikant ‘voor het leven’. Terugkijkend op ons eerste interview vraag ik of het hem is gelukt om ‘een gewoon domineesgezin te zijn’ , zoals hij toen voor ogen had. “Ik heb het idee van wel. Onze kinderen vonden wel dat ze werden gezien als ‘de kinderen van de dominee’ en daar hadden ze soms wat moeite mee. Toch vonden ze hier al snel hun draai. Ze zijn inmiddels allemaal het huis uit en nu wonen mijn vrouw en ik samen in de Meerpolder. Vroeger liep ik er omheen en nu woon ik er”, lacht hij. Tiekstra, hoewel geboren Groninger, stond vier jaar als predikant in Friesland en hij vindt dat de oorspronkelijke bevolking van Berkel en Rodenrijs wel wat leek op de Friezen. “Nu is het echt een westerse Randstad gemeente geworden met een vleugje Rotterdam”, zegt hij. “De fikse groei van Berkel en Rodenrijs is helaas

Dominee Wiebe Tiekstra. Foto: John Hofman. aan de kerk voorbij gegaan, want wij zijn van vier diensten per zondag terug gegaan naar twee en het aantal leden liep terug van 1250 naar 850. Veel jongeren gingen elders zelfstandig wonen. Mensen maken nu eenmaal hun eigen keuze.” Hij en zijn gezin voelden zich al snel opgenomen in de gemeente.” Heeft u, tijdens uw werk, uw gevoelens opzij kunnen zetten als dat nodig was? “Over het algemeen is dat wel gelukt. Er wordt het een en ander van je gevraagd en dan moet je ze soms opzij zetten om goed te kunnen

functioneren. Al is er voor mij wel een periode geweest waarin ik meer moeite had met mijn emoties.” Hij is heel dankbaar dat hij al die jaren heeft kunnen doen wat hij wilde doen. “Maar er waren wel tropenjaren bij”, vult hij aan.”

Geraakt Zijn er nog gebeurtenissen die u diep geraakt hebben? “Jazeker. Dat was de kerkscheuring in 2003, toen een aantal leden zich afscheidde van onze gemeente en een eigen kerkgemeenschap,

de Gereformeerde kerk (Hersteld) te Lansingerland stichtte. Dat heeft mij erg geraakt! Je was er altijd voor die mensen en ineens bestond je niet meer voor hen. Maar wat mij betreft zijn ze altijd weer welkom bij ons.” Wat hem heel goed heeft gedaan was het medeleven van de gemeente tijdens zijn ziekteperiode, waarin hij zelfs de dood in de ogen heeft gezien. “Dat is typerend voor onze leden. We kregen tevens hulp in ons grote gezin.” Is uw vertrouwen in God groter geworden? “Zéker in de periode van mijn ziekte. De rust die toen over mij kwam wil

“Onze gemeente is een levende gemeente die om elkaar geeft en er voor mensen wil zijn”, gaat hij verder. “Een voorbeeld: veel leden zetten zich in voor de vluchtelingen in Berkel en Rodenrijs. Ook doen er veel vrijwilligerswerk in de Oudelandse Hof, bij WaakSaam en in ontmoetingscentrum Wel-kom!. Vergeleken met vroeger is de gemeente meer open geworden.” Hoe krijg je anno 2016 nog mensen naar de kerk? “Jongeren willen een relevante prediking horen. Het moet ergens over gaan waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Als je wat vertelt over dingen die hen interesseert, dan komen ze wel.” Veel steun kreeg Tiekstra alle jaren van zijn vrouw. “Dat is wel de basis. Je staat er niet alleen voor. Ze heeft altijd naast en achter mij gestaan. Zonder haar was het heel moeilijk geweest! Nu zegt ze: ‘Na negenendertig jaar ben ik ook wel toe aan een andere dominee’.” Gaat u uw werk missen? “Niet echt. Zoals gezegd: ik blijf predikant voor het leven. Als ik word gevraagd om ergens te komen preken dan kan ik dat doen al neem ik nu even een jaartje rust. Mijn vrije tijd vul ik in met het uitzoeken van de talloze foto’s die er nog liggen, ik ga nog wekelijks zwemmen en, mijn grootste hobby: ik wil mensen behulpzaam zijn bij het oplossen van computerproblemen.” Afgelopen zondag gebruikte hij zijn eerste preektekst (van 1 januari 1978) als basis voor zijn laatste dienst. “De overvloedige rijkdom van Gods onbegrensde genade, dát is Jezus Christus, de gekruisigde.” Met de wens, dat het hem en zijn gezin goed mag blijven gaan, nemen we afscheid van elkaar.

De bibliotheek maakt rijker Lansingerland - De Bibliotheek is er altijd al geweest en zal altijd blijven bestaan. Dat gegeven is onderdeel van de deze week gestarte promotiecampagne, waarmee de Bibliotheek extra onder de aandacht wordt gebracht in deze digitale en vluchtige tijden. Getoond wordt welke extra activiteiten ontplooid worden naast het uitlenen van boeken. De campagne is een initiatief van de Vereniging voor Openbare Bibliotheken en Bibliotheek Oostland ondersteunt deze lokaal. ‘Ontmoet!’ wordt de nieuwe naam van het sociaal café.

‘Ontmoet!’ wordt de nieuwe naam van het sociaal café Bergschenhoek – Als alles volgens plan verloopt gaan de Bibliotheek Oostland (Bergschenhoek) en Welzijn Lansingerland (Bergschenhoek) samen een nieuwe locatie betrekken in het gebouw De Stander. Deze samenwerking, waarbij ook een sociaal café gerealiseerd wordt, verdient een mooie naam. Trees Borkus-Henskens Binnen de team van beide organisaties werd besloten daar een prijsvraag voor uit te schrijven waaraan iedereen kon deelnemen. Alle ingestuurde namen werden verzameld en bekeken, waarna unaniem voor de naam Ontmoet! werd gekozen.

Heraut_week_28_2016.indd 16

De naam Ontmoet!, bedacht en ingestuurd door Nienke van Westreenen, werkzaam bij het maatjesproject van Jong Perspectief, is kort en krachtig. “En je kunt er bovendien meerdere kanten mee op,” aldus de bedenkster ervan. “Je kunt elkaar er ontmoeten, maar je kunt het ‘ont’ ook loskoppelen; als een plek waar niets moet, maar wel van alles mag en kan.” Dinsdagochtend werden de bedenkers van de genomineerde namen en de winnaar uitgenodigd in de bibliotheek waar de naam bekend werd gemaakt. Terugkijkend kwam toen een aardige anekdote aan het licht die de winnares zelf toelichtte. “Jaren geleden hebben mijn opa en Hoeksenaar Meindert samen de naam Lansingh bedacht voor het toenmalig sportpark aan de Berkelseweg. En mijn neef bedacht de naam van de nieuw te bouwen

sporthal die de naam Berghonk kreeg; dat ‘Berg’ verwees natuurlijk naar Bergschenhoek, maar ook naar een deel van zijn achternaam: Berghout. Ze moesten eens weten dat een van hun nazaten nu weer in het zonnetje wordt gezet met het bedenken van een naam in hun Bergschenhoek. Ik zag het voorbij komen op Facebook en dacht ‘doe eens gek’. Ik koos voor een korte en krachtige naam die makkelijk in het gehoor ligt. Bovendien passend bij de eerder dit jaar geopende ontmoetingsruimte Wel-Kom! in Berkel en Rodenrijs.” Met de voor begin volgend jaar geplande verhuizing naar De Stander zal de bibliotheek van Bergschenhoek de deuren van de tijdelijke locatie aan de Dorpsstraat sluiten en zich helemaal concentreren op de nieuwe locatie in De Stander.

Het motto van de campagne is: de Bibliotheek maakt je rijker. De Bibliotheek wil graag partner zijn in de persoonlijke ontwikkeling van mensen in de lokale samenleving. Hierbij gaat het om mensen uit alle geledingen van de maatschappij. Samenwerking met

scholen, maatschappelijke instanties, de belastingdienst. De Bibliotheek zet zich met al haar medewerkers in om de samenleving informatievaardiger te maken. Of het nu gaat om lessen Nederlands, hulp bij het invullen van belastingformulieren of leestips voor kinderen. Medewerkers en vrijwilligers van alle bibliotheken in Nederland werken dagelijks om de slogan van de campagne waar te maken. De campagne is ook een uitnodiging aan mensen die de Bibliotheek lang niet bezocht hebben. Zie hoe de Bibliotheek zich heeft ontwikkeld. Die ontwikkeling geldt niet alleen voor het dienstenaanbod, maar ook voor de frisse en moderne uitstraling. Werk- en studieplekken met WiFi, een moderne en gezellige leestafel, vergaderruimtes die te huur zijn en de enorme collectie boeken. Bibliotheek Oostland hoopt dat de campagne bijdraagt aan een positief en modern imago. Op die manier kan de Bibliotheek zich verzekerd voelen van een rooskleurige toekomst.

De Bibliotheek wil zich profileren als partner in de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

29-11-16 14:34


17

De Heraut woensdag 30 november 2016

10% korting! Vanaf nu krijg je bij ons 10% korting op je boodschappen als je jarig bent.

Dat is nog eens een leuk verjaardagscadeau! Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is je boodschappen bij ons halen en een geldig legitimatiebewijs tonen ter controle.

10% korting! De 10% korting is niet geldig op de wettelijk uitgesloten artikelen zoals rookwaren, loterij-artikelen, geneesmiddelen, telefoonkaarten en babyvoeding 0-6 maanden.

Vanaf nu krijg je bij ons 10% korting je Let op: deze actie geldtop alleen op je verjaardag zelf. boodschappen als je jarig bent. Dat is nog eens een leuk verjaardagscadeau! Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is je boodschappen bij ons halen en een geldig legitimatiebewijs tonen ter controle. De 10% korting is niet geldig op de wettelijk uitgesloten artikelen zoals rookwaren, loterij-artikelen, geneesmiddelen, telefoonkaarten en babyvoeding 0-6 maanden. Let op: deze actie geldt alleen op je verjaardag zelf.

Christiaan Veltrop

Jumbo Christiaan Veltrop, Bergschenhoek, Rondom 1 Jumbo Christiaan Veltrop, Bergschenhoek, Rondom 1

Bergschenhoek, Dorpsstraat 39

Heraut_week_28_2016.indd 17

29-11-16 16:49


18

De Heraut woensdag 30 november 2016

Workshop bij Anouk Lifestyle Kalkverf / Betonlook verf van L’Authentique

Tijdens deze workshop worden de eigenschappen van de verf doorgenomen, op welke ondergronden er gewerkt kan worden en de laatste trends worden besproken.

We starten weer!

SKIFIT FIT

Onder begeleiding van een fysiotherapeut Fit naar de wintersport? Schrijf je nu in!

Programma • • • •

Ontvangst met koffie / thee en taart Uitleg Demo Zelf aan de slag met het schilderen van onder andere een schaal, krukje, wandpaneel of iets dergelijks, welke mee naar huis mag.

Aan het eind van de workshop ben je vol inspiratie en kan iedereen met deze geweldige producten zijn eigen interieur omtoveren!

Maandagochtend 9.30 – 11.30 uur dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur Zondagmiddag 14.00- 16.00 uur

Wanneer: zaterdag 11-12 uur en woensdag 17.45-18.45 uur Kosten: €75,- voor 10 weken Start: Trai14 december 2016 nen o

nder

bege

Pilates

leidin

g

N ie

uw

dinsdag 19.00-20.00 & donderdag 10.30-11.30

Graag per email opgeven o.v.v naam, aantal personen en gewenste dag. Er wordt dan contact opgenomen om een datum af te spreken. De kosten voor deze workshop bedragen: € 29,95 per persoon. BENT U TOE AAN EEN NIEUWE TUIN ? KIRKELS BESTRATINGEN

Sport- en ontspanningsmassage €25,- / 30 min €45,- / 60 min

informatie: 010-5113380 of administratie@fysiohouwaart.nl Krugerlaan 9 Berkel en Rodenrijs T.K. Damesfiets Gazelle 4 versnellingen nagezien €100 T 06 50641417

ANOUK LIFESTYLE

06 Warmoeziersweg - 22 46 14 53 41 2661 EH Bergschenhoek 06-12 90 67 09

BENT U TOE AAN EEN NIEUWE TUIN ?

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

info@anouklifestyle.nl

KIRKELS BEST INGEN

06 - 22

06 - 22 46 14 53

14 53

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

www.coupedeville.nl

KIRKELS BESTRATINGEN KIRKELSBESTRATINGEN.NL

TUINMATERIAAL NODIG ?

06 - 22 46 14 53 KIRKELS BESTRATINGEN KIRKELSBESTRATINGEN.NL

06 - 22

14 53

KIRKELS BESTRATINGEN ALLEEN MATERIAAL? IAAL? IA

SCHERPE PRIJZEN! KIRKELSBESTRATINGEN.NL

Te huur berging met 2 overhead deuren 6x7m. met stroom. (0619849449) Gevraagd naaimachine Phaff 1214 T. 010 5217301 Tk Rollator zgan + extra elleboogsteunen €65 tel 0105215975

SI N T ER K L A A S EN ZI J N PI ET E N KOM E N ONS 06 - 22 46 14 53 BEZOEK EN EIGEN IDEE ? WIJ MAKEN HET !

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

KIRKELS BESTRATINGEN

Sinterklaasbrunch 4 december 11.30 – 14 .0 0 uur KIRKELSBESTRATINGEN.NL

Brunch inclusief ONTWERP OFdrankjes € 26,50 p.p. ADVIES NODIG ? € 16,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar

KIRKELS BESTRATINGEN Reserveer snel 010 422 00 11

06 - 22 46 14 53

Bespaar en klustips zie: www.practicalsolution.eu Gevraagd gratis fietsen om op te knappen T 06 14376511 T.K. Nestkast of voerh. V.a. €2,50 T 010 5216232

Gebr. van der Voort

CONTANT GELD VOOR UW OUDE METALEN IN BERKEL Tel. 010-5118867 www.gebrvandervoort.nl

TUINMATERIAAL NODIG ? Zit u er warmpjes bij deze winter?

06 - 22 46 14 53 KIRKELS BESTRATINGEN ALLEEN MATERIAAL?

SCHERPE PRIJZEN!

Roveco is de expert in goede rookgasafvoersystemen en verwarmingsinstallaties.

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

We verzorgen de inspectie, renovatie en vervanging van rookgasafvoersystemen en verwarmingsinstallaties voor woningen en woongebouwen. Vaak wordt een ‘veilige leefomgeving’ als iets vanzelfsprekends gezien. Om de lucht om ons heen? veilig en gezond te houden, moeten de installaties regelmatig EIGEN IDEE geïnspecteerd en onderhouden worden. Roveco zorgt hier structureel voor zodat WIJ MAKEN HET ! bewoners kunnen leven in een gezond binnenklimaat. KIRKELSBESTRATINGEN.NL

KIRKELS Onze werkzaamheden zijn: BESTRATINGEN

• Advies en inspectie van bestaande cv installaties en rookgasafvoeren en het

hiervan 06 -aanpassen 22 46 14 53 om een gezond binnen klimaat te creëren. • • • •

Installatiewerkzaamheden aan centrale verwarmingsinstallaties Vervangen cv ketels Aanbrengen cv installaties Het oplossen en traceren van rookgasafvoer problemen

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

Weg en Land 7 Tel: (010) 850 49 60 ONTWERP OF 2661 DC www.roveco.nl ADVIES NODIG ? info@roveco.nl Bergschenhoek

KIRKELS BESTRATINGEN

Expert in rookgasafvoer- en verwarmingsinstallaties onderdeel van

06 - 22 46 14 53 Heraut_week_28_2016.indd 18

29-11-16 15:01


19

De Heraut woensdag 30 november 2016

Huurdersvereniging Lansingerland kijkt vooruit Lansingerland – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Lansingerland, gehouden op 14 november onder leiding van voorzitter Jacques van Schaik, kreeg burgemeester Pieter van de Stadt na de opening en de mededelingen de microfoon om aan een zaal vol huurders uiteen te zetten hoe het is om in Lansingerland te wonen. Bianca van Buren volgde met een enthousiast verhaal over ‘haar’ Oranjewijk en vervolgens keek men met elkaar terug op hetgeen in het achterliggende jaar allemaal was gepasseerd. Maar voor er werd afgesloten kwam ook het activiteitenplan voor 2017 nog op tafel.

met elkaar!”Inmiddels maakte Bianca, die gevraagd werd het bestuur van de huurdersvereniging te komen versterken, een praatje met bewoners in de Berkelse Sterrenwijk. Inmiddels is er zicht op de start van buurttoezicht en de vrijheid geveltuintjes aan te leggen en daar samen zorg voor dragen. Ook een klimaatstraatfeest kwam ter sprake.

Gebiedsaanpak

Trees Borkus-Henskens “Een wijk bestaat niet uit stenen, maar uit mensen,” aldus Van de Stadt. “Slopen en nieuwbouw plegen lijkt gemakkelijk, maar het betekent veel voor de bewoners. Belangenbehartiging is cruciaal voor de huurdersvereniging. Gelijkwaardigheid van bewoners is belangrijk, maar als huurder voel je je niet altijd sterk staan. Je hebt soms het gevoel dat je geen voet aan de grond kunt krijgen, maar overleg en duidelijkheid zijn belangrijk in de

Er zal de komende jaren onderzoek komen in delen van zowel de Wethouder Schipperstraat als de Julianaen de Oranjestraat om te zien of er sloop of renovatie mogelijk en wenselijk is. contacten. Wijkgericht werken en bewonersparticipatie zijn zaken van deze tijd. Samenwerking tussen de corporatie, de gemeente en de huurdersvereniging is verder geïntensiveerd

en gericht op het besef van wijkgericht werken. De woningwet geeft hiervoor de basis. Eind 2015 is er een bod van de corporatie gekomen dat door zowel de gemeente als de huurdersvereniging

positief werd ontvangen. Er konden spelregels worden gemaakt. Dat leidde op 30 juni tot de ondertekening van een convenant en daarmee was Lansingerland een van de eerste gemeenten in Nederland. Tussen de drie partijen zijn prestatieafspraken gemaakt waaraan we ons houden. Daarin is ook ruimte voor de bewoners zelf om aan de slag te gaan. De Oranjewijk in Bergschenhoek is daar een goed voorbeeld van.”

Op basis van de Woonvisie 2015-2020, de prestatieafspraken, het koersplan van 3B Wonen, de portefeuillestrategie van 3B Wonen en de wensen van de huurders werd een analyse gemaakt die door een medewerker van 3B Wonen werd gepresenteerd. Daarin kwam met name Berkel Centrum aan de orde. De conclusie was dat de woningvoorraad past in het geheel, er een tekort is aan driekamerappartementen en er bovendien behoefte is aan woningen met goede energieprestaties. “Sommige complexen in Berkel dorp zijn slecht en daar moet ingegrepen worden. Er zal de komende jaren onderzoek komen in delen van zowel de Wethouder Schipperstraat als de Juliana- en de Oranjestraat om te zien of er sloop of renovatie mogelijk en wenselijk is. Hergerborch zal in 2019/2020 worden gesloopt en plaats maken voor een zestigtal nieuwe appartementen.” 3B Wonen heeft besloten grotendeels te gaan stoppen met de verkoop van huurwoningen. “In tien jaar tijd proberen we vijfhonderd nieuwe huurwoningen te gaan bouwen, maar daar zijn wel locaties voor nodig. Er liggen initiatieven in zowel West- als Noordpolder en in de Notaris Kruytstraat in Bergschenhoek.”

Fundering leggen Bianca van Buren vertelde over de Oranjewijk: “Praten met elkaar vormde de fundering om samen verder te gaan in onze wijk; om er samen iets goeds van te maken. Daaruit kwam steeds weer naar voren dat bewoners willen bewegen. Je moet klein beginnen in je eigen wijk; daar word je enthousiast van. Terugkijkend op alle zaken die we met elkaar tot nu toe hebben aangepakt kunnen we zeggen; we wonen in een prachtwijk

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Telefoon 010-511 88 92 E-mail redactie@de-heraut.nl

Nog Kersthuisjes beschikbaar voor Moonlight Shoppen De burgemeester kwam het diamanten paar namens de gemeente feliciteren.

Frans en Loes gaan nog graag samen op pad Bleiswijk – Een bruidegom die de jassen aanpakt van zijn gasten en een bruid die de visite verrast op een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart die niet te evenaren lijkt: Frans en Loes Verzijl vierden vorige week hun 60-jarig huwelijksfeest en ontvingen de burgemeester die hen kwam feliciteren met hun op 21 november gesloten wettelijk huwelijk. “Maar het echte feest vieren we pas op 7 januari; toen was de kerkelijke inzegening,” aldus het gezellige stel dat twee jaar geleden naar een nieuw appartement in De Zwanenbloem te Bleiswijk verhuisde. Trees Borkus-Henskens De roots van het paar liggen echter in

Heraut_week_28_2016.indd 19

Rotterdam. Daar zag Frans Verzijl 84 jaar geleden het levenslicht. De wieg van Loes stond in Overschie waar zij 81 jaar geleden ter wereld kwam. Ze leerden elkaar tijdens een mis in de kerk kennen toen ze elkaar in het oog kregen. “Dat ging zo in die tijd. We kregen verkering en trouwden, waarna we een gezin kregen met drie zonen en twee dochters. Toen niet vermoedend dat ons gezin inmiddels uit 44 personen bestaat, want er kwamen naast partners tevens veertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen bij en de achtste is op komst!” Slagerszoon Frans en Loes kregen een druk leven; met eigen slagerijen in Rotterdam waar de bruidegom volop in werkte met Loes als grote steun achter de coulissen. Zij assisteerde waar nodig en had tevens thuis de regie in handen van het gezin. “Ik zat vaak achter de naaimachine en maakte veel kleding zelf, maar ook het verstelgoed uit de winkels werd daarop gemaakt

als ik het gewassen had.” Later maakte ze tevens zelf de bruidsjurken van de dochters. “Maar,” zo hebben hun kinderen ervaren, “hun ‘samen’ hebben ze goed bewaard!”

Plezier Na 21 huwelijksjaren streken ze met hun gezin neer in Bergschenhoek waar ze vele jaren met plezier aan de Ceder woonden. Nadat Frans de zaak aan zijn oudste zoon had overgedragen – de overige twee zitten eveneens in het slagersvak, waarvan een als vakleerkracht bij het Slagersvakonderwijs – gingen ze samen veel op stap. “We hebben veel gezien en onlangs nog een cruise naar IJsland gemaakt, maar de caravan staat in Alphen aan den Rijn. Daar zitten we in de zomer als het mooi weer is.” Lachend: “We zijn nog steeds verliefd, houden van elkaar, doen waar we zin in hebben en we zijn gezond.”

Berkel en Rodenrijs - Op 10 december is het traditionele Moonlight Shoppen in Berkel Centrum. De winkels zijn die avond extra geopend van 19.00 tot 22.00 uur en presenteren de leukste Kerstideeën in een Kersthuisje. Deze Kersthuisjes zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Er zijn nog enkele Kersthuisjes beschikbaar voor externe deelnemers. Heeft u interesse om mee te doen? Mail dan naar info@winkelcentrum-berkel.nl.

29-11-16 15:23


20

De Heraut woensdag 30 november 2016

Parochianen vieren zilveren jubileum huidige Pius X kerk

& Verleden

Heden

In deze aflevering van Heden & Verleden aandacht voor de huidige Pius X kerk aan de Anjerdreef in het Rodenrijs. Tijdens een feestelijke viering werd zondag 27 november jongstleden het 25-jarig bestaan gevierd. De eerste kerk in het Rodenrijs - een houten hulpkerk - werd al in 1958 gerealiseerd. Wie wil reageren of zelf een foto in deze rubriek met anderen wil delen, kan contact met de redactie opnemen door een e-mail te sturen naar redactie@de-heraut.nl of te bellen 010 – 511 88 92. Door Trees Borkus-Henskens

Een eerste communiefeest uit 1968; in de houten kerk die er toen nog stond.

Een mis met zes heren; kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Maar zondagochtend 27 november tijdens de jubileumviering van de huidige Pius X kerk aan de Anjerdreef in het Rodenrijs werd het realiteit. Een feestelijke Eucharistieviering die werd voorgegaan door emeritus pastoor Zuidgeest, pater Stolk, pastor Kuipers, pastor Van Klaveren, pastor De Lange en diaken Vrijburg. Op 17 januari 1991 werd de eerste paal geslagen en op 17 april van datzelfde jaar werd de eerste steen gelegd door toenmalig pastoor Giezeman. Mgr. Ph. Bär verrichtte de inzegening van de nieuwe stenen kerk op zondag 1 december 1991, na 33 jaar gebruik gemaakt te hebben van een houten kerk. De bisschop werd daarbij terzijde gestaan door pastoor Giezeman, pater Braun en toenmalig pastoraal werker Dick van Klaveren. Het gebouw werd multifunctioneel, want onder de kerkzaal bevinden zich enkele zalen waarin allerlei activiteiten georganiseerd konden gaan worden.

Een kerkje in Rodenrijs De eerste aanzet tot het bouwen van een kerk in Rodenrijs werd gegeven in november 1955 tijdens een bespreking met de toenmalig burgemeester over de uitbreiding van het aantal woonwijken binnen de gemeente. Aan de hand van een sociaal en economisch onderzoek werd in september 1957 besloten over te gaan tot het stichten van zowel een hulpkerk als een school in Rodenrijs. Dit gezien de verwachte uitbreiding

van 925 woningen die daar gerealiseerd zouden gaan worden. Toenmalig pastoor Velthuyse besprak de mogelijkheden met de vicaris en in april 1958 werd de goedkeuring van het Bisdom verleend tot de bouw van een hulpkerk. Het Bisdom vond het niet goed er een aparte parochie van te maken; begonnen moest worden met een hulpkerk, gefinancierd door de bestaande parochie O.L.V. Geboorte aan de Noordeindseweg. De houten hulpkerk zou gebouwd worden voor de tijd van 25 jaar. Er werd een bouwcommissie benoemd, bestaan de uit de heren M. Thoen, C. Koot, A. de Veld en A. Vijverberg. Verwacht werd dat er in het eerste jaar 300 kerkgangers zouden komen; er vanuit gaande dat de mensen uit Rodenrijs die tot die tijd veelal naar de Pauluskerk in Schiebroek gingen voortaan in Rodenrijs naar de kerk zouden gaan. Als patroonheilige voor de kerk werd Pius X gekozen. Voor de school die er vlak naast werd gebouwd, koos men voor de naam Don Bosco. De inrichting van de kerk kwam voor rekening van de parochie, maar daar wist pastoor Velthuyse wel raad mee. Er was nog een ‘potje’ van 5000 gulden door verkoop van huizen van de r.k. bouwvereniging Sint Nicolaas en dat kwam nu goed van pas.

Inzegening Drie jaar na de eerste besprekingen, op 10 september 1958, vond de inzegening plaats van de nieuwe hulpkerk. Als koster werd de heer Groenewegen benoemd, Jaap van Velzen werd zowel organist als dirigent van een nieuw zangkoor en als collectant werd parochiaan Koot gevraagd een college samen te stellen, omdat hij ook al collectant in de parochiekerk was. Het eerste

De houten kerk die werd afgebroken toen de nieuwe gereed was.

OUD Bergschenhoek OUD Berkel en Rodenrijs OUD Bleiswijk

Heraut_week_28_2016.indd 20

jaar gingen de parochianen over de draaibrug van Van Winden naar de kerk; midden in de polder en nog ver weg van de bewoonde wereld. Er formeerde zich een eigen zangkoor, dat de eerste jaren uitsluitend uit heren bestond onder leiding van Jac. Van Velzen en een afdeling was van Cantemus Domino, het koor uit de parochiekerk. Pas in december 1961 werd besloten dat het een zelfstandig koor zou worden en verder ging als Pius X koor. Enkele jaren later zou het een gemengd koor worden dat inmiddels al weer vele jaren (vanaf 1983) onder leiding staat van Nico Schinkel en organist is André Ringeling.

De eerste paal voor nieuwbouw werd op 17 januari 1991 geslagen, waarna de kerk door aannemersbedrijf Hermes en Roepman werd gebouwd.

Nieuwbouw Terwijl kerkgangers elders in Nederland veelal in overweging namen kerkgebouwen af te breken of een andere bestemming te geven werd in 1985 in Berkel en Rodenrijs het besluit genomen om de houten hulpkerk te vervangen door een stenen kerk. Er werden tal van acties georganiseerd om gelden te verzamelen en met succes: op 17 januari 1991 werd de eerste paal geslagen en op 1 december volgde de inzegening. Op dezelfde plek waar voorheen de eerste ‘bijkerk’ stond. Daar was heel wat discussie aan vooraf gegaan, want een andere optie bleek het land van Vollebregt. Eveneens aan de Anjerweg, maar dan helemaal aan het begin richting dorp bij de Rodenrijseweg. Pas toen de nieuwbouw helemaal klaar was werd het laatste deel van de oude kerk – waarin tot de inzegening nog gekerkt werd – afgebroken. De deuren van de onderbouw werden vervaardigd van de oude biechtstoel en de bar van oude kerkbanken. De meubels in de nieuwe kerk werden gemaakt door de parochianen Leo de Veld en Ben Overmeer naar tekening van architect Van Velsen. Tot op de dag van vandaag zet een groot team van vrijwilligers zich in voor de Pius X; de parochie in Rodenrijs die in 2018 het 60-jarig bestaan viert, maar zondag uitgebreid stilstond bij het fraaie stenen kerkgebouw dat 25 jaar geleden gerealiseerd werd. Met een prachtige dienst in een tot de laatste stoel bezette kerk en aansluitend een feestelijke bijeenkomst in het souterrain. Tevens een gebouw dat de naam ‘bijkerk’ kwijtraakte toen er een fusie tot stand kwam tussen de katholieke kerken in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp die vanaf 1 januari 2015 bestuurlijk verder gingen als Christus Koning kerk; toen werd de Pius X kerk een van de zes deelnemende kerken.

Website oud Berkel en Rodenrijs: www.oudberkelrodenrijs.nl

De inzegeningsmis met v.l.n.r. pastoor Giezeman, bisschop Bär, pater Braun en uiterst rechts (in die tijd) pastoraal werker Dick van Klaveren.

De zes heren die zondag voorgingen in de jubileumdienst: v.l.n.r. diaken Vrijburg, emeritus pastoor Zuidgeest, pastor Van Klaveren, pater Stolk, pastor Kuipers en pastor De Lange.

Websites historische / oudheidkundige verenigingen: www.histverberkelenrodenrijs.nl www.den-berchsen-hoeck.nl www.ovmb.nl

29-11-16 14:35


Pullman Express Waar comfort en voordeel samenkomen

21

De Heraut woensdag 30 november 2016

AVELINO TITO

TITO

N U SU PE R SC H E R P G E PR I JS D!

ZICO

Originele Pullman boxspringset met comfortabele pocketveringmatrassen, een luxe comforttopper en een hoofdbord Express (160/180 x 200 cm). Nu voor de superscherpe prijs van

€2.499,- (vaste uitvoering) €3.499,- (verstelbare uitvoering) Upgrade naar de Express Luxe AVELINO

Hoofdbord Express Luxe

Houten poten

NU GEOPEND Comfort topper latex

Elektrisch verstelbaar (optioneel)

CONCEPT Ik verlang naar mijn

STORE

Enjoy life... Enjoy your sofa... Enjoy Passe Partout!

Naamloos-1 1 Heraut_week_28_2016.indd 21

01-03-16 12:18 29-11-16 16:24


22

Kerkdiensten LANSINGERLAND - Website gezamenlijke kerken Lansingerland: www. kerkpleinlansingerland.nl. Uitzendingen (meeste) diensten via internet (ook achteraf) via www.kerkomroep.nl.

BLEISWIJK RK Kerk – zo. 4 dec. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Op Blijde Wijs, 13.00 uur doopviering; di. 6 dec. 09.00 uur Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken. Herv.Gem. (Dorpskerk) – zo. 4 dec. 10.45 uur 2e Advent, ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek, 19.00 uur jeugddienst, ds. M. Treuren, Pijnacker. Herv. Wijkgemeente Het Anker – zo. 4 dec. 09.00 uur 2e Advent, ds. P. Wijnberger, 17.00 uur kand. J.A. Mol, Katwijk aan Zee. Geref.Kerk – zo. 4 dec. 09.30 uur 2e Advent, mw. ds. Rietveld, Berkel en Rodenrijs. Geref.Kerk (hersteld) Lansingerland: zie onder regio. Evangelische gemeente De Driehoek (schoolgebouw Hoekeindseweg 7a, Bleiswijk) – elke zondag 10.00 uur samenkomst.

BERGSCHENHOEK RK Kerk – elke do. 08.45 uur rozenkrans en 09.00 uur Eucharistieviering; zo. 4 dec. 09.15 uur 2e Advent, Eucharistieviering m.m.v. Ceciliakoor, kinderwoorddienst, crèche. Herv.Gem. – zo. 4 dec. 10.00 uur uitzending via Lansingerland FM, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg, 18.30 uur jeugddienst, ds. A.D.L. Terlouw. Geref.Kerk Vrijgem. – zo. 4 dec. 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. G.J. Bruijn, Rotterdam, 16.30 uur Serie ‘Wie is Jezus?’, leesdienst, br. A.P. Oostdijk. Geref.Kerk – zie onder Berkel en Rodenrijs.

BERKEL EN RODENRIJS RK Kerk – elke do. 19.00 uur Rozenkrans; za. 3 dec. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pius X koor (Pius X kerk); zo. 4 dec. 2e Advent, 09.30 uur Eucharistieviering (Huize Petrus), 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino (O.L.V. Geb. kerk). Herv.Gem. (Dorpskerk) – zo. 4 dec. 2e Advent, 10.00 uur doopdienst, ds. G.J. Stougie, 19.00 uur ds. A. Gooijer. Geref.Kerk B&R/B’hoek – zo. 4 dec. 2e Advent, 10.00 uur ds. A. v.d. Wel. Geref.Kerk Vrijgem. – zo. 4 dec. 10.00 uur ds. H. v.d. Berg, 16.30 uur. ds. P. Hommes. Wijnstokgem. (Rodenrijseweg 295) – elke zondag 10.00 uur samenkomst, clubs en crèche.

REGIO Ger.Kerk (hersteld) Lansingerland – zo. 4 dec. 09.30 en 16.30 uur leesdienst (Rembrandtlaan 42, Bleiswijk). Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker - zo. 4 dec. 10.00 uur spreker Wim Janssen (Stanislas College, Sportlaan 3a, Pijnacker). Baptistengemeente Zoetermeer (Moeder Teresasingel 100, Zoetermeer) – elke zondag dienst 09.15 uur. Evang. Gem. Parousia (Wattstraat 64, Zoetermeer) – elke zondag 10.00 uur samenkomst. Harvest Ministries (Turfschipkade 1, Zoetermeer) - elke zondag dienst 11.00 uur. Harvest Ministries (Rosestraat 1025, Rotterdam) - elke zondag d1ienst 11.00 uur. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam (Noordmolenwerf 1-3, Rotterdam) - elke zondag dienst 10.15 uur. Vereniging vrijzinnige prot. Rotterdam-Hillegersberg (Bergkapel, Oude Raadhuislaan 86, tel. 0104227159, ingang poort onder flat) – elke zondag dienst 10.30 uur.

Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen.

De Heraut woensdag 30 november 2016

Voor jou ging het sterven niet ineens Je hebt er moedig voor gestreden Niemand kan weten wat je hebt gevoeld Ook niet wat je hebt geleden. Diep verdrietig, maar in het besef dat hij het einde als een bevrijding beschouwde, geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve man

B EN DE GOEIJ ~ Bernardus Hubert ~

* Monster, 18 december 1941

† Bergschenhoek, 24 november 2016

Graag wil ik de medewerkers van thuiszorg Vierstroom en Hospice Lansingerland bedanken voor hun liefdevolle zorg. Wilma de Goeij Familie de Goeij Familie Verboon Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Serry t.a.v. mevrouw W. de Goeij Postbus 79, 2660 AB Bergschenhoek De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden in crematorium “Hofwijk” te Rotterdam-Overschie.

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God... Na een periode van ziekte is plotseling overleden mijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader en trotse opa

Johan Leeflang -Hans-

19 december 1948

27 november 2016

Nu mag hij voor altijd fluiten en zingen voor zijn Koning. Nel Leeflang-Gutteling Petra en Henk Job, Anne-Ruth, Jonathan Saskia † en Elbert Hadassah Jolanda en Joaquin Noa, Rosalino Hans en Alie Lisannah, Elinorah Leon en Melania Mariska en Niek ’t Leefhuus Julianalaan 68 2661 EM Bergschenhoek Geen bloemen en geen bezoek aan huis. Er is gelegenheid tot condoleren in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 1 te Bergschenhoek op donderdag 1 december van 19.00 tot 20.30 uur.

Uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Gijs van der Torren

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op vrijdag 2 december om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Bergschenhoek aan de Bergweg Noord. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de kerk.

hebben wij zeer gewaardeerd. Het heeft ons goed gedaan te weten dat zovelen met ons meeleefden.

Zeker van kwaliteit, keuzevrijheid, zorg en aandacht.

˜

Familie Van der Torren

Sinds 1888

Bleiswijk, 30 november 2016

Voor uw medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Tiny Gorissen - Bezemer zeggen wij u hartelijk dank.

Jessica Smidt

Uitvaartadviseur

Kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen Berkel en Rodenrijs, november 2016.

’Het vertrouwen krijgen van nabestaanden en er voor hen mogen zijn, is een groot goed. Daar kun je alleen maar zorgvuldig mee om willen gaan.

010 447 99 00

www.vanderspekuitvaart.nl

saletuitvaartverzorging.nl

Heraut_week_28_2016.indd 22

Houder van Keurmerk Uitvaartzorg

UITVAARTVERZORGING

H.E. van der Hammen

Als het om vertrouwen en eerbied gaat! • Uitvaarten in de gehele regio • Meer dan 40 jaar ervaring • Vakkundigheid in thuis opbaren

010 707 15 40

˜

TELEFOON:

• Wilsbeschikking • Nazorg • Dag en nacht bereikbaar

0800 - 337 24 33

P o s t b u s 6 7 • 2 6 6 5 Z H B l e i s w i j k • w w w. h e v a n d e r h a m m e n . n l

29-11-16 14:35


23

De Heraut woensdag 30 november 2016

Medische diensten

Familieberichten

Huisartsen: Bleiswijk - Spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren: 17.00-08.00 uur (werkdagen) en zaterdag, zondag en feestdagen: SpoedZorg Midden-Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182–322488 (na telefonische afspraak). Volg de borden Groene Hart Ziekenhuis Bleulandlocatie. U kunt eerst de patiënt afzetten en daarna (betaald) parkeren op het parkeerterrein Groene Hart Ziekenhuis. Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs – Spoedeisende hulp in het weekend en van 17.00-08.00 uur tijdens werkdagen (na telefonische afspraak): Huisartsenpost Franciscus Gasthuis (HAP), Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam: 0104669573.

Apotheken Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek: -Apotheek Adelheid (Kerksingel 25, B&R, 010 - 5116740) maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur en zaterdag van 10.00-15.00 uur; -Apotheek Meerpolder (Boerhaavestraat 15, B&R, 010 5110270) maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur; -Apotheek Bergschenhoek (Dorpsstraat 37, Bergschenhoek, 010 - 5212249) maandag t/m vrijdag van 8.15-18.00 uur en zaterdag van 09.00-13.00 uur; -Apotheek Klapwijk (Klapwijkse Zoom 97, B&R, 010 - 7523079) maandag t/m vrijdag van 8.0018.00 uur en tussen de middag gesloten van 12.30-13.30; -Apotheek Parkzoom (Tjeerd Kuipersstraat 5, Bergschenhoek, 010 - 5249414) maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur en zaterdag 10.0011.00 uur. Werkdagen 18.00-08.00 uur en zon- en feestdagen: dienstapotheek Rotterdam Noord, Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam, tel. 010 – 4617878, fax. 010–4617061, e-mail: dapnoord@sfg.nl . Apotheek Bleiswijk Adreas: Gezondheidscentrum De Tuinen, Oranjetuin 128, tel. 010– 5214262. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur, zaterdag 10.30-12.00 uur. Buiten deze openingstijden wordt voor spoedeisende apotheekhulp waargenomen door de Dienst Apotheek Midden Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda (bij de HAP), tel. 0182–698820. Route: zie onder huisartsen Bleiswijk.

Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Vol vertrouwen in haar Heer en Heiland is vandaag ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Willemina Rodenburg – Rodenburg - Mien * 2 februari 1923

Verdrietig, maar met fijne herinneringen aan haar liefde en zorgzaamheid, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

† 27 november 2016

sinds 10 oktober 1978 weduwe van Bram Rodenburg Wij zijn dankbaar dat zij zo lang in ons midden was.

Maria Neeleman – van den Bogerd

Marianne en Herman Jaap en Corry Willeke Nico en Janny Jan en Corien Madeleine en Kees kleinkinderen achterkleinkinderen

- Riet * 16 oktober 1925

† 26 november 2016

weduwe van Jan Neeleman Moedig haar strijd gestreden maar helaas verloren. Lyda

Geen bloemen.

Jenny en Leonard Patricia Kristina

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg 17 2665 AN Bleiswijk

Terrastuin 19 2665 VL Bleiswijk

Vrijdag 2 december is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 – 20.00 uur in “De Rank”, Kerkstraat 13 te Bleiswijk.

Riet is thuis alwaar gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 30 november van 19.30 – 20.30 uur. Donderdag 1 december om 13.30 uur zal de rouwdienst gehouden worden in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 4 te Bleiswijk. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Hoekeindseweg 23 te Bleiswijk.

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op zaterdag 3 december om 10.00 uur in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 4 te Bleiswijk. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Hoekeindseweg 23 te Bleiswijk. Na afloop is er alsnog gelegenheid tot condoleren in “De Rank”.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in “De Rank”, Kerkstraat 13 te Bleiswijk. Met dank aan de verpleegkundigen van Unit 37 van het Amphia Ziekenhuis te Breda voor de liefdevolle verpleging van onze moeder.

Uitvaartverzorging van den Bogerd

Wanneer de tijd voor u even stil staat nemen wij voor u alle tijd Ireneweg 17 2665 AN - Bleiswijk

Bloedprikken

STAR-MDC Bloedafname: -Prikpoli Zorgcentrum De Tuinen, Oranjetuin 124-126 in Bleiswijk op wo. 08.00-08.30 uur. -Huisartsencentrum, Oosteindseweg 1, Bergschenhoek: ma. t/m vr. 09.15-10.00 uur, di. en do 17.0017.45 uur. -De Zorghoek, Verzetstraat 12, Bergschenhoek, ma. t/m vr. van 07.30 – 08.30 uur. -Berkel en Rodenrijs, van Naeldwijcklaan, entree t.o. Dr. Vlamingstraat (via een tuinhek waar bord met STAR logo en tekst Bloedafname staat. Ingang NIET via Huize Petrus!), ma. en wo. 09.30ng 10.15 uur, di. en vr. 07.30-08.30 uur, di. en do. 18.15-19.00 uur. Polikliniek LangeLand Bergschenhoek: -Gezondheidscentrum Parkzoom, Tjeerd Kuipersstraat 17, Bergschenhoek, tel. 079 - 346 43 33, maandag t/m vrijdag van 08.00– 10.00 uur. Locatie Franciscus Berkel Inwoners van Lansingerland e.o. kunnen uitgebreide en kwalitatief goede medisch specialistische zorg uw krijgen in Sint Franciscus Gasthuis Locatie Berkel. Deze bestaat uit een polikliniek en een diagnostisch centrum en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Bloedafname kan de hele dag tussen 07.30 en 16.30 uur.

010 - 522 27 90 www.uitvaartverzorgingvandenbogerd.nl • info.uitvaart@kpn.nl Uitvaartbegeleiders Marian Jongenotter en Sonja Klozing zijn dag en nacht bereikbaar om u bij een overlijden bij te staan. Dat doen we met hart en ziel. Persoonlijk en betrokken. Met uw mogelijkheden als uitgangspunt, verzorgen we een persoonlijk afscheid naar uw wensen. Met verstand van zaken en gevoel voor mensen.

Telefoon 010 - 84 133 24

www.lichtuitvaartzorg.nl

Familiebedrijf Teeuw Uitvaartverzorging In 1989 is Teeuw Uitvaartverzorging opgericht door Theo en zijn echtgenote Wil Teeuw. Ook zoon Lucas en dochter Angélique zijn in het bedrijf actief. Theo zegt over de achterliggende 25 jaar:

persoonlijk en betrokken WWW

.

UITVAARTVERZORGINGSERRY

 Gespecialiseerd in thuis opbaren  Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten  Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen  Uitvaarten in de gehele regio

DIRECT CONTACT

 Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze

010 - 524 01 23

 Nazorg

9 5,

Heraut_week_28_2016.indd 23

.

Postbus 792660 AB Bergschenhoek

‘Wij zijn met de tijd meegegaan zonder onze waarden en het respect en begrip voor andermans waarden te verliezen. Daardoor wordt ons familieNbedrijf L gewaardeerd door kerkgenootschappen in de regio en daarbuiten. In de wijde omgeving kent men ons als een vertrouwde, sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie. Wij onderhouden goede contacten met collega-ondernemers. Met iedereen maken wij duidelijke afspraken. Ook wanneer de uitvaart voorbij is en de rust weerkeert of de stilte en leegte toeslaan blijven wij beschikbaar.’

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

‘Betrokkenheid en respect ‘Betrokkenheid en respect voor persoonlijke wensen voor persoonlijke wensen vinden wij belangrijk’ vinden wij belangrijk’ Dag en nacht bereikbaar 010 - 521 60 16

Kantoor en Showroom Bleiswijk Hoekeindseweg 61 Bleiswijk Familie Teeuw, met v.l.n.r. Angélique, Wil, Lucas en Theo Teeuw

Uitvaartcentrum U I T VA A R T V E R Berkel ZORGING Plein 1945 - 1995 nr 4

Bleiswijk Teeuw Uitvaartverzorging, Hoekeindseweg 61, 2665 KB Bleiswijk. Telefoon: 010 - 521 60 16 E-mail: info@teeuwuitvaartverzorging.nl Website: www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Berkel en Rodenrijs Rouwcentrum Berkel, Plein 1945–1995, 2651 JZ Berkel en Rodenrijs. Telefoon: 010 – 512 05 90

Zoals de overledene het zelf

heeft bepaald of gewild, of zoals www.teeuwuitvaartverzorging.nl de nabestaanden het wensen.

Showroom op afspraak op werkdagen en ’s avonds te bezoeken.

Z h d

29-11-16 14:35


24

De Heraut woensdag 30 november 2016

Herdacht worden zoals u bent Geen mens is hetzelfde. Dat beseffen wij als geen ander. Daarom gaan wij uiterst secuur om met al uw wensen. Zo geven we de gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt u herdacht zoals u bent.

Kerst bij Pannekoek Orchideeën Zaterdag 10 december 10:00 - 13:00 uur

Marcus Benjamins en Stephanie Lammers

Rondleidingen Kerstarrangementen

Voor informatie 0800 - 288 22 55 Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur per dag bereikbaar

U kunt uw eigen pot of schaal meenemen om op te laten maken met Phalaenopsis. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een pot of schaal uit ons ruime assortiment. CVU Uitvaartzorg: Lansingerland

onderdeel van

onderdeel van

WWW.CVU.NL

extra 12.00 - 17.00 uur

10% korting

De koffie en warme chocomelk staan klaar Roelof Kromkampweg 4 2651 KG Berkel en Rodenrijs www.pannekoek-orchideeen.nl 010-5119070

Pinnen is niet mogelijk

Uw oude keuken als nieuw? Veelvuldig voorzien wij keukens van een nieuwe kleur. Door de

SINT koopzondag

Alleen op 10 december

keuken over te spuiten ziet deze er weer uit als nieuw en kan hij er weer jaren tegen.

Nevelarm spuitwerk, ideaal voor bij u thuis.

Ook voor al uw overige spuitwerk, latex en lak Westerwater 28 2651 JN Berkel en Rodenrijs Heraut_week_28_2016.indd 24

Lorentzstraat 99 • 2665 JG BLEISWIJK • Zuid-Holland E-mail: info@robenjohnploeg.nl • Tel: 010 521 41 50 www.robenjohnploeg.nl

29-11-16 14:36


25

De Heraut woensdag 30 november 2016

Goed voornemen 2017: leer reanimeren Bleiswijk - Als iemand een hartstilstand heeft, is er sprake van een levensbedreigende situatie. Als omstanders niet direct beginnen met de reanimatie, kunnen hulpdiensten na 10 minuten het slachtoffer meestal niet meer redden. Daarom zijn de eerste minuten bij een reanimatie extreem belangrijk. In januari 2017 start de Stichting Reanimatie 3B-Hoek nieuwe opleidingen reanimatie met AED. Cursisten leren in twee avonden een hartstilstand herkennen, reanimeren en een AED gebruiken. De eerstvolgende cursus wordt gegeven op woensdag 11 en 18 januari. Aanmelden kan via de website www. reanimatie3b.nl. Telefonisch aanmelden is mogelijk via coördinator de heer J. Overeinder: 010-5214878 of 06-30439777. Via e-mail bij jaap@ reanimatie3b.nl. De kosten voor de cursus bedragen € 45,- inclusief lesmateriaal en certificering. Aanvullend verzekerden hebben bij Menzis, CZ, VGZ en OHRA recht op een vergoeding tot soms 100%. Na het volgen van een reanimatiecursus kunnen geïnteresseerden vrijwillig burgerhulpverlener worden via Hartveilig wonen.

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Telefoon 010-511 88 92 E-mail redactie@de-heraut.nl

Familieberichten GELOVEN IN LANSINGERLAND Het stormt! Wanneer ik dit schrijf, is het zacht uitgedrukt nogal stormachtig in Nederland. Ik lees online: “Vijf mensen zijn vanmiddag in Arnhem gewond geraakt toen ze werden geraakt door glas uit omgewaaide terrasschermen. Het hele land is getroffen door de herfststorm. De hulpdiensten draaien op volle toeren”. Storm is altijd verraderlijk, zeker in Nederland. We zijn het niet zo gewend en meestal loopt zo’n storm altijd wel redelijk los (uitzonderingen als 1953 en 1995 daargelaten). Maar ja, toch kan het zomaar gebeuren. En zo kan er in je leven ook zomaar een storm komen opdoemen. Zonder dat je het verwacht, zonder dat je ’t wilt. Je kunt je figuurlijk misschien eerst nog wel weren met een stormparaplu of een zuidwester. Het kan helpen, maar soms wordt de storm zo heftig dat ook die middelen niet meer afdoende zijn. En soms vraag je je af waaróm de dingen gebeuren, zoals ze gebeuren… Wat dan? Blijf je dan zelf aanmodderen of roep je andere ‘hulpdiensten’ in? God kàn zo’n hulpdienst zijn. God wil je helpen, hoe hard het ook stormt in je leven! Hij wil er voor je zijn en je mag alles bij Hem neerleggen. Dat klinkt misschien een beetje simpel. Misschien denk je wel; “Ja, da’s lekker... er gebeurt op dit moment zóveel in m’n leven, God gaat

Lesito houdt kerstsamenzang

Bleiswijk - Op zondag 11 december organiseert het R.K. Middenkoor Lesito een kerstsamenzang in de R.K. Kerk O.L.V. Visitatie, Hoefweg 55. De aanvang is 15.00 uur. Lesito is voor veel mensen bekend door de muzikale omlijsting van de jaarlijkse kerstviering op kerstavond en de succesvolle Bleiswijkse Passion. In een programma van ongeveer een uur brengt dit enthousiaste koor bijna alle traditionele kerstliederen, zoals Stille Nacht, De herdertjes en Wij komen tezamen. Het kerstrepertoire wordt afgewisseld met kerstliederen die meer van deze tijd zijn, zoals O Holy Night en Halleluja van Leonard Cohen. Lesito nodigt geïnteresseerden uit om mee te zingen. Toegang is gratis.

Felicitaties

Maria 70 jaar jong

Gefeliciteerd door Martijn, Jacqueline, Daan, Anne, Adri, Judith en Tom

VAN HARTE....! Iemand feliciteren of bedanken kan in De Heraut al vanaf e25,De afmeting van de advertentie is 10 cm breed en 4 cm hoog. Een grotere advertentie is uiteraard mogelijk. Ga hiervoor naar:

www.herautonline.nl

Heraut_week_28_2016.indd 25

dat toch zeker niet zomaar voor mij oplossen”? Klopt als een bus, daar heb je helemaal gelijk in! God lost het misschien niet voor je op. Maar Hij kan je wel helpen met hoe je met de situatie óm kunt gaan. Hij geeft je kracht. Geeft je rust. Geeft je vaak acceptatie en berusting. Geeft je inzichten of brengt mensen of situaties op je pad die jou daarbij helpen. Doet ‘ie dat nu zomaar, op eigen initiatief? Soms wel, maar laat ik je de volgende vraag stellen; komen hulpdiensten spontaan bij je langs wanneer er door de storm een boom op je auto is gewaaid? Nee, daar moet je zelf even een telefoontje voor plegen. Bij God is dat hetzelfde. Hij dringt zich niet aan je op, jij moet Hem eigenlijk toestaan dat jij je wilt laten helpen door Hem. Stel Hem de vragen die je wilt stellen, je bent nooit teveel en geen vraag is te gek. Maar doe het met een oprecht hart waarbij je open staat voor Zijn antwoorden. Dat antwoord zit niet na een uur in je mailbox; soms duurt het even. En soms is het antwoord ook niet het antwoord dat je eigenlijk wilt. Maar je kunt erop vertrouwen dat God weet wat Hij doet en dat Zijn antwoord goed is voor jou! En dan wordt het zomaar ‘the perfect storm’…

Esther Rijnsburger Jeugdouderling Dorpskerk Bleiswijk

Workshop schuldproblemen Berkel en Rodenrijs - Kwadraad maatschappelijk werk organiseert voor mensen met schulden een workshop. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de loketten die er zijn en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor hulp. Een deelnemer van een voorgaande workshop: “Er werd op een heldere en prettige wijze besproken. Er was tijd voor discussie of een toelichting door een van de ter zake kundige deelnemers van de workshops. Ik hoop dat meer mensen deze informatieve workshop zullen bezoeken.” De workshop vindt plaats op dinsdag 6 december van 14.30 tot 16.00 uur. Locatie: Boerhaavestraat 7. Voor meer informatie en aanmelden: www. kwadraad.nl of mail naar j.oosterom@ kwadraad.nl. Bellen kan ook: 088 900 4000.

Dierenberichten Dierencentrale Lansingerland - Wie wil reageren of zelf een vermist/gevonden dier (gratis) wil laten registreren, kan contact opnemen met de Dierencentrale Nederland, tel. 0186601199 of www.dierencentrale. nl. De Egelopvang Zoetermeer (voor advies over een gevonden gewonde egel) is te bereiken via: 06 – 28412700. Voor algemene dierenbeschermingszaken kan men bellen naar: 088 - 3437112. Dierenambulance (24 uur per dag en 7 dagen per week): 0900–1120000.

Met droefheid geven wij u kennis dat na een kort ziekzijn van ons is heengegaan mijn vader, onze zoon, broer, zwager, oom en mijn vriend

Fred Vermeer - Frederik Jan * 13 juli 1963

† 27 november 2016 Ferdy en Jamielee Mien en Jasper Peter en Jeanet Ron † Ellen en Marcel Jasper Jr. en Carole neven en nichten Janet

Correspondentie-adres: J. Vermeer, Raadhuishof 6, 2651 JJ Berkel en Rodenrijs. We komen samen om afscheid te nemen op vrijdag 2 december om 10.30 uur in Rouwcentrum Berkel, Plein 1945 - 1995 te Berkel en Rodenrijs, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de naast gelegen begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum.

Voor een uitvaart op uw manier. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Yvette van Dorp Marnix Gijsenstraat 10, Berkel en Rodenrijs Telefoon: 06 - 20 98 78 91 puravida@monuta.nl www.monutapuravida.nl

Puravida

Zonnebloem gasten en vrijwilligers trotseren de storm

Gevonden: -lapjespoes met veel wit, gechipt, Havenstraat, Berkel en Rodenrijs; -kat, cypers, witte poten, kin, bef en buik, Noordeindseweg, Berkel en Rodenrijs; -poes, zwart, witte neus, snuit en hals, Prismalaan West, Bleiswijk.

Goed tehuis gezocht voor: -lief, rustig wit/cypers poesje van drie jaar. Graag met tuin. Informatie over de Stichting Zwerfkatten Rijnmond is te vinden op: www.zwerfkattenrijnmond.nl, tel. 010-5221528.

Berkel en Rodenrijs - Terwijl de eerste herfststorm zijn intrede deed in deze regio, genoten vier rolstoelgasten van De Zonnebloem samen met hun begeleiders van de thuiswedstrijd Feijenoord tegen PEC Zwolle. In de Kuip zijn naast het doel plaatsen gereserveerd voor Zonnebloem gasten. Afdelingen van de regio Rotterdam mogen daar om beurten gebruik van maken. Het kost afdeling Berkel en Rodenrijs nooit moeite om gasten te vinden voor die plaatsen. Zelfs met de storm van zondag 20 november lieten de Zonnebloem gasten het niet afweten. En terecht, want de thuisploeg won de wedstrijd met 3-0.

29-11-16 15:53


26

De Heraut woensdag 30 november 2016

Er warmpjes bijzitten... ME NU T T O IJD E S UBVERHLIJK (BI JU S I I DIE EIDS 2 M TVO ER A ATR IN EG G V ELE AN N)

De Vette

De Vette C.V. is machinebouwer en al 57 jaar sterk in het ontwikkelen en vervaardigen van alle denkbare constructies (in aluminium en staal) voor zowel de glastuinbouw, als andere branches. Het gaat daarbij om constructies of complete systemen met vele uiteenlopende toepassingen die volledig zijn afgestemd op specifieke eisen van iedere teelt en opgebouwd volgens de wensen van de klant.

Om de bedrijfszekerheid van de aan onze klanten geleverde installaties zeker te stellen, verlenen wij technische service en daarvoor zijn wij op zoek naar een

-

Dakisolatie Radiatorfolie

Typering van de werkzaamheden: Het installeren en onderhouden van technische installaties en apparatuur in de professionele glastuinbouw en aanverwante branches. Deze werkzaamheden voer je overwegend uit bij onze klanten op locatie en ze vereisen een breed technisch inzicht en de nodige creativiteit. Daarnaast ben je ook inzetbaar in de productie/assemblage van technische installaties. Taken: • Het zelfstandig oplossen van alle voorkomende technische problemen bij de klant. • Het installeren/plaatsen van constructies en klantspecifieke installaties/apparatuur. • Het construeren, hoogwaardig lassen en uitvoeren van montagewerkzaamheden waaronder ook toepassing van hydrauliek en pneumatiek aan de orde kan zijn. • Het uitvoeren van onderhoud en keuringen aan gewasbeschermingsapparatuur • Het per toerbeurt meedraaien in de storingsdienst

Geluidsisolatie (tussenvloer)

Spouwmuur isolatie

Vloerisolatie

Functie-eisen: • Mbo-opleiding – richting WTB; • In bezit (of bereid tot het behalen) van het SLK-keurmeesterschap; • Rijbewijs BE • Kennis van elektro / pneumatiek / hydrauliek strekt tot aanbeveling; • Ook ervaring met het toepassen van hoogwaardige lastechniek (TIG/MIG - niveau 4) is een pré • Affiniteit met tuinbouwtechniek is zeer wenselijk • Eigenschappen als oplossend vermogen, flexibiliteit en service-/klantgerichtheid vinden we vanzelfsprekend Wij bieden een uitdagende en gevarieerde functie waarin veel verschillende technieken aan bod komen. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden hanteren wij de CAO voor Metaal & Techniek. Daarnaast is er in aanvulling daarop een Bedrijfsreglement van toepassing.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan op www.vloer-isolatie.nl of bel 010-5223504

HELMWIJK B.V.

BLEISWIJK tel: 010-5223504 fax: 010-5223479 info@helmwijk.com www.helmwijk.com

L A N I F LE SA 70% L E W

TOT WROOM S HO EL DE R O O V

OP =

Solliciteren? Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Hans de Vette (015-3808784 / 06-51184878). Surf voor algemene bedrijfsinformatie naar: devette.nl Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar: De Vette C.V., Gaagweg 11a, 2636 AK Schipluiden of per e-mail naar: hans@devette.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en zal worden genegeerd.

O SHOWNZE ROOM OP =

OP

MOET LEEG

OP

TOT WE L

70% KORTING

pcomfor t a la S t h c lu v Droom denrijs Berkel en Ro weg 116 Noordeindse l en Rodenrijs 2651 CX Berke 13 T 010 511 42 omfort .nl vluchtslaapc w w w.droom

Heraut_week_28_2016.indd 26

Droomv lucht slaapcom fort Be rkel Noordei ndsewe g gaat ve rhuizen ... 29-11-16 14:36


De Heraut woensdag 30 november 2016

Eerste fase Restauratieproject afgerond met de officiële laatste paal Berkel en Rodenrijs – Met het aanbrengen van de officiële laatste heipaal in het souterrain onder de r.k. kerk aan de Noordeindseweg sloot Gert Schuring als voorzitter van de restauratiecommissie samen met Kees van den IJssel van de Commissie van Aanbeveling op donderdagmiddag 24 november de eerste fase van het restauratieproject van kerk en pastorie af in aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden, waaronder Sinterklaas en twee van zijn Pieten.

verdwenen. Er zijn helaas geen bodemschatten gevonden, maar er is wel 1000 kuub grond verwijderd en 500 kuub beton teruggekomen.”

Volgende fasen In 2017 volgt de volgende fase: het herstel van de gevels en restauratie van de toren, waarna het buitenterrein wordt opgeknapt. Daarna volgt fase 3: het aanpassen van de monumentale kerk voor breder gebruik; zowel in de kerk als in de kelder. Een deel van de kelder zal echter weer gebruikt gaan worden door de vrijwilligers van De Paardestal die naar verwachting in het voorjaar terug zal keren op hun zo vertrouwde plek onder de kerk. Op dit moment worden plannen ontwikkeld om het gebouw ook geschikt te maken voor concerten, lezingen, workshops, tentoonstellingen en andere uitingen

Trees Borkus-Henskens Volgende week zal het drukken van in totaal 316 heipalen gereed komen waarmee de aannemers Dennis en Sander en directievoerder Ludo de eerste fase van het megaproject - herstel van de fundering die door paalpest was aangetast - kunnen afsluiten. Samen met parochianen en andere aanwezigen keek Johan van der Burg, voorzitter Vriendenstichting van de kerk, terug op de achterliggende periode. “Op 15 februari werd gestart met de heiwerkzaamheden; eerst onder de pastorie en vervolgens onder de kerk. Voor de werkzaamheden begonnen werd eerst een dienst gehouden waarin de zegening van de Heilige Barbara werd afgeroepen met een rondgang door de kerk. En daar blijken we veel steun van ondervonden te hebben, want er is niet veel mis gegaan. Het heien verliep naar wens, de vloer van de kelder werd op één niveau gebracht en tussenmuren die niet nodig waren

27

van kunst en cultuur. Het bestuur van de kerk streeft naar afronding van de totale restauratie in september 2018 als het 150-jarig bestaan van kerk en pastorie wordt gevierd. Bij die invulling zullen ook het bisdom en de gemeente over de schouder mee kijken.

Op bezoek Op dinsdagmiddag 22 november bracht het college van b. en w. van Lansingerland een werkbezoek aan het grote funderingsproject. Burgemeester en wethouders werden door het bestuur van de parochiekern uitgenodigd om zich op de hoogte te stellen van de restauratiewerkzaamheden aan kerk en pastorie, die beide een gemeentelijke monument zijn. Het bestuur informeerde het college die middag ook over de plannen voor breder gebruik van het kerkgebouw.

Dag van de ondernemer Bergschenhoek - Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, lid van het dagelijkse bestuur van VNO-NCW en lid van de SER, bracht in het kader van de Dag van de Ondernemer een werkbezoek aan Codema Systems Group. Dit innovatieve bedrijf ontwerpt, produceert en installeert integrale systemen voor de glastuinbouw. MKB Nederland heeft vanaf 2016 elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot Dag van de Ondernemer. Deze dag vindt

plaats in de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen staat in de derde week van november het ondernemerschap centraal. MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet. Daarom is er nu een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. De start van een traditie om het ondernemerschap te vieren.

Met het aanbrengen van de officiële laatste heipaal onder de r.k. kerk sloot Gert Schuring samen met Kees van den IJssel de eerste fase van het restauratieproject van kerk en pastorie af.

De voorzitter van de Nederlandse vereniging van banken zet Codema Systems Group in het zonnetje voor de dag van de ondernemer.

Bruisend Bergschenhoek zorgde voor inspiratie Leon Erwich en Mireille van Yperen lanceerden de website www.thuisinlansingerland.nl.

Website gelanceerd voor alle nieuwe bewoners van Lansingerland Lansingerland – Sinds vorige week kunnen alle nieuwe inwoners van Lansingerland de weg in hun nieuwe gemeente vinden met behulp van een splinternieuwe website die op persoonlijk initiatief werd opgezet door twee inwoners van Lansingerland. Leon Erwich en Mireille van Yperen presenteerden www.thuisinlansingerland.nl. Trees Borkus-Henskens De website is gemaakt in drie talen; in het Nederlands, Engels en Arabisch, zodat zoveel mogelijk nieuwe inwoners deze kunnen lezen, raadplegen en gebruiken. Het initiatief kwam nadat Mireille zich als vrijwilliger actief had ingezet toen vluchtelingen werden opgevangen in de Sterrenhal in Berkel en Rodenrijs. Vervolgens deed ze in-

Heraut_week_28_2016.indd 27

spiratie op tijdens de rondleiding door Hergerborch. Samen met andere Lansingerlanders, onder wie ook Leon, bekeken ze daar de gevolgen van een beslissing om een veertigtal nieuwkomers onderdak te bieden. Ook waren ze present tijdens de koffieochtend voor vrijwilligers die daarop volgde. “Iedereen deed wel iets qua organisatie,”aldus Mireille. “Maar niemand wist precies de weg en ook niet wie wat deed. Bovendien merkte ik, als buddy van een van de bewoners, dat de huismeester op Zoetermeer georiënteerd was, omdat hij daar de weg en de omstandigheden wel goed kent. Naar aanleiding van al onze ervaringen besloten we alle relevante informatie over Lansingerland te koppelen en op een site te zetten, zodat iedereen die hier komt wonen ook weet waar iets te vinden is. Ze kunnen antwoord vinden op vragen als waar zit de huisarts, de tandarts, het gemeentehuis,

Bergschenhoek – Dat nog niet alle Hoeksenaren gewend zijn aan een bruisende koopavond bleek vrijdagavond 25 november toen de deuren van de meeste winkels in het centrum van Bergschenhoek open stonden om bezoekers mee te laten genieten van hetgeen zij presenteren voor de naderende decembermaand. Alles zag er sfeervol uit, maar de bruisende ondernemers hadden toch op iets meer

belangstelling gehoopt. Een vrolijke koksband was present met gezellige muziek, er liepen fraai verlichte steltlopers rond, de bellenblaasfee maakte grote en kleine bellen samen met de kinderen en bij elke deelnemer aan de Inspiratie Fair lag de rode loper uit en stond een ballonnenpilaar in de vorm van een kerstboom voor de deur. In de ene winkel was het drukker dan de andere, maar gezellig was het zeker!

de sportschool, scholen voor de kinderen, winkels, ontmoetingsplekken, vrijwilligerswerk, verenigingen, clubs, activiteiten en ga zo maar door. Voor iedereen die wil integreren en de weg wil leren kennen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar deze site geeft je de handleiding om je hier snel thuis te voelen en de weg te weten. Dus sport, cultuur en informatie uit alledrie de kernen.”

Zeilfonds Het initiatief werd gewaardeerd en als belangrijk ervaren, waardoor het in aanmerking kwam voor een subsidie via het Zeilfonds. “Alle organisaties die iets te melden hebben kunnen dat via de site doorgeven aan Mireille, want zij beheert de website en zet alle informatie erop. Belangrijk, want het mag alleen relevante informatie zijn waar nieuwkomers iets aan hebben,” onderstreept Leon.

Verlichte en gekleurde steltlopers zorgden voor inspiratie en de bellenblaasfee liet kinderen en volwassenen zowel grote als kleine bellen tevoorschijn toveren.

29-11-16 14:36


28

De Heraut woensdag 30 november 2016

VRIJDAG 2 EN R E B M E C E D 3 G A ZATERD

E S G A A D 2-

D E O G WIT

T E L T U O 2 1 T A A R T S K R E K E D R A KOM NA EL EN RODENRIJS) (NAAST EXPERT BERK

1299,-

850,-

579,-

422,-

*

3 stuks

10 stuks

449,-

355,-

Amerikaanse koelkast

6 stuks

WASMACHINE | WF70F5E5P4W

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | RB29FSRNDWW

• 7kg • Ecobubble • Koolborstelloos

• NoFrost • A+

Expert van Dongen

Berkel en Rodenrijs, Kerkstraat 10, (010) 5190354 Pijnacker, Ackershof 42, (015) 3692565 (achter het “witte huis”) facebook.com/ExpertLansingerland

Heraut_week_28_2016.indd 28

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | RS7528THCSL *Na 100,- retour via Samsung

GRATIS BEZORGING TOT AAN DE DEUR!

Pri Aa

facebook.com/expertpijnacker

29-11-16 17:10


T

29

De Heraut woensdag 30 november 2016

N E L L E D O M M O O R W O MAGAZIJN- EN SH A L LES MOET ! N E G IN T R O K A G E MET M WEG! alléén dit weekend!

429,-

399,-

288,-

399,-

355,-

333,-

WASMACHINE | AWO/D 7324

WASMACHINE | AWO/C 8350

CONDENSDROGER | DDLX 80110

• Koolborstelloos

• 8kg • A+++ • Waterstop

• 8kg

KOM NAAR DE OUTLET VOOR NOG VEEL MEER

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

229,-

249,-

188,-

229,-

188,-

188,-

KOELER | ARC 103

VRIESKAST | AFB 601

KOEL-/VRIESCOMBINATIE | ARC 104

• 55cm breed • A+

• 55cm breed • A+

• 55cm breed • A+

nse

89,-

66,WEES ER SNEL BIJ

OP=OP!

329,-

36 stuks

STOFZUIGER | VS06C100

265,-

10 stuks

ZAKLOZE STOFZUIGER | DC33C PRO

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en alléén op vrijdag 2 en zaterdag 3 december 2016.

Heraut_week_28_2016.indd 29

29-11-16 17:10


KIRKELS BESTRATINGEN KIRKELSBESTRATINGEN.NL

30

De Heraut woensdag 30 november 2016 TUINMATERIAAL NODIG ?

Flower Trade Consult B.V., Gevestigd te Bleiswijk, verricht handelsactiviteiten op het gebied van sierteelt ten behoeve van het grootwinkelbedrijf in Europa en de U.S.A. In verband met groei komen wij graag in contact met een enthousiaste en ondernemende

Welke enthousiaste collega komt ons team versterken? We zoeken een (fulltime):

BOUWKUNDIG TEKENAAR Functieomschrijving: Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van bouwplannen door het modelleren van voorlopige en definitieve ontwerpen en het maken van bestekstukken en werktekeningen. We verwachten van je dat je creatieve oplossingen bedenkt en uitwerkt, die bouwtechnisch uitvoerbaar zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.houweling-architecten.nl Je schriftelijke reactie, voorzien van CV, ontvangen wij graag vóór 14 december 2016 per e-mail op: info@houweling-architecten.nl, t.a.v. J. Houweling

Personeel

Niet alleen voor uw identiteitsbewijs, maar ook voor uw familie:

voor pasfoto’s naar Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek tel. (010) 522 13 44

06 - 22 46 14 53

KIRKELS Commercieel medewerkerBESTRATINGEN (V/M)

Fulltime ( 40 uur / week )ALLEEN MATERIAAL?

Voornaamste activiteiten: • Accountmanagers export ondersteunen. • Administratieve werkzaamheden. • Uitwerken van offertes. • Facturatie en nacalculatie. • Inkopen materialen. • Logistiek begeleiden. Uw profiel: • HBO denkniveau. • Kennis van Windows en Excel. • Regelaar, met goede communicatieve eigenschappen • Beheersing van de Engelse taal, Duitse taal is een pré • Mogelijkheden voor een starter.

Voor een van goedder Voort Gebr. camera-advies contant geld (foto- of videocamera) karton/ kuntvoor u altijd terecht bij

SCHERPE PRIJZEN!

Wij bieden: KIRKELSBESTRATINGEN.NL Een dynamische werkomgeving in Bleiswijk waarin volop ruimte is voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Binnen ons bedrijf zijn er veel doorgroei mogelijkheden. Solliciteren of informatie? EIGEN IDEE ? Uw sollicitatiebrief met WIJcurriculum MAKENvitae HET ! kunt u zenden aan Flower Trade Consult KIRKELSBESTRATINGEN.NL B.V., t.a.v Wiebe van der Veen, Postbus 87, 2665 ZH Bleiswijk, of perKIRKELS e-mail BESTRATINGEN wiebe@flowertradeconsult.nl, Tel. 0651 789 034.

06 - 22 46 14 53

Voor foto- & video-accessoires én afdrukken van uw (smartphone-)foto’s, is dit het juiste adres:

papier

Tel. 010-5118867

Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek tel. www.gebrvandervoort.nl (010) 522 13 44

Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek tel. (010) 522 13 44

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

ONTWERP ONT ONTWER P OF ADVIES NODIG ? KIRKELS BEST INGEN

06 - 22

14 53

Voorheen Hoorstudio Piper, reeds 4 jaar gevestigd in Bergschenhoek

Herkent u dit?

• • • • •

Getru Logistics B.V. is gespecialiseerd in het geconditioneerde wegvervoer van bloemen en planten door geheel Europa. Het bedrijf is als logistiek dienstverlener één van de toonaangevende bedrijven in de sierteeltsector. De focus binnen Europa ligt voornamelijk op de landen België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland en Polen. Ter ondersteuning van onze afdeling planning zoeken wij een :

Assistent trAnsportplAnner FrAnkrijk m/v

Functie-omschrijving: - Afhandeling van alle gereden ritten, controleren van vrachtdocumenten en fustbonnen; - Orders gereed maken voor facturatie; - Ondersteuning van planners met binnenkomende orders; - Verwerken van orders in het transport management systeem;

Functie-omschrijving: Als assistent transportplanner Frankrijk ondersteunt u de planners met het plannen en regelen van transporten. Belangrijk hierbij is het efficiënt gebruik van de beschikbare capaciteit en het verzorgen van lading op de juiste plaats op het juiste tijdstip. Daarnaast ondersteunt u bij de administratieve afhandeling van vrachten.

Functie-eisen: - MBO werk- en denkniveau; - Affiniteit met de transportbranche; - Softwareprogramma’s maakt u snel eigen; - Accuraat; - Flexibel ( geen 9 tot 5 mentaliteit); - Teamspeler;

Functie-eisen: - MBO werk- en denkniveau; - Affiniteit met de transportbranche; - Nederlands- en Engels taal beheerst u in woord en geschrift, de Franse taal is een pré; - Flexibel ( geen 9 tot 5 mentaliteit); - Teamspeler;

Wij bieden u voor deze functie een marktconform salaris.

Wij bieden u voor deze functie een markconform salaris.

m/v

Bent u geïnteresseerd in een van deze functie dan kunt u uw sollicitatie met CV richten aan: Getru Logistics B.V., t.a.v. dhr. M.P.Hofland, Klappolder 225, 2665 MR Bleiswijk

of per e-mail aan info@getru.com.

Heraut_week_28_2016.indd 30

Maak dan een afspraak voor een gratis gehoortest. Wij nemen graag de tijd voor u om uw gehoor te meten en te evalueren. Neem contact met ons op via telefoonnummer: 010 – 892 92 90.

Ter ondersteuning van onze afdeling planning zoeken wij een :

Fulltime AdministrAtieF medewerker

Uw huisgenoten vinden dat u de radio of televisie te hard aanzet? U vindt het steeds moeilijker om een gesprek in gezelschap te volgen? U heeft vaker het gevoel dat mensen in uw omgeving onduidelijk spreken? U vraagt aan mensen om te herhalen wat er gezegd is? U vindt het lastig om te bepalen uit welke richting het geluid komt?

O.A. LEVERANCIER VAN:

Hoorstudio Lansingerland, Gezondheidscentrum Parkzoom Tjeerd Kuipersstraat 31, 2662 GM Bergschenhoek, Telefoon 010 – 892 92 90, E-mail: hoorstudiolansingerland@gmail.com www. hoorstudiolansingerland.nl

Betaalbare topkwaliteit

De voordelen van BKKD: • Zorgvuldig & betrouwbaar advies. • Topkwaliteit materiaal & constructie. • Kant-en-klaar geplaatst met kraan. • Eigen fabriek in Den Haag. • Zeer concurrerend in prijs & kwaliteit.

Een dakkapel van topkwaliteit hoeft niet duur te zijn. Dat bewijst BKKD dagelijks. Goed geïsoleerd, mooi afgewerkt en vakkundig geplaatst in één dag. Voor een eerlijke, scherpe prijs. Nieuwsgierig? Maak een afspraak voor een vrijblijvend én gratis advies. Bel 06 81 43 41 42 of kijk op www.bkkd.nl

29-11-16 14:37


1

week van de techniek

|

OOSTLAND KRANT

oostlandkrant

oktober 2012

november 2016

oostlandkrant

|

1

november 2016

De Uitdaging sluit aan bij landelijke campagne om mensen aan het werk te helpen De Uitdaging van het Oostland (Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) sluit aan bij de Nederlandse Uitdaging, een landelijke campagne om mensen aan het werk te helpen: mannen, vrouwen, 50-plussers, asielzoekers, mensen met een beperking of handicap. De Uitdaging in het Oostland startte op 23 november met een serie waarin telkens iemand zich presenteert.

Door Trees Borkus–Henskens

Elk jaar pakt De Uitdaging één maatschappelijk probleem aan. Birgit Snelleman, manager van zowel de Lansingerlandse Uitdaging als De Uitdaging van Pijnacker-Nootdorp weet: “Dit jaar helpen we mensen in een kwetsbare situatie aan een kennismaking of stage in het bedrijfsleven. Een simpele ontmoeting of een korte stage kan voor hen een groot verschil maken. Nog dit jaar wil De Uitdaging 1000 matches (verbindingen) maken tussen bedrijven en mensen die zoeken naar een stage, werkervaringsplek of een leuke ontmoeting met een kopje koffie of thee. Dus wie help jij vooruit?” Lokaal De Uitdaging is een landelijk initiatief dat verbonden is aan meer dan vijftig lokale uitdagingen. Deze stichtingen door heel Nederland hebben allemaal hetzelfde doel: mensen aan elkaar verbinden om de maatschappij vooruit te helpen. “Dat doen we door bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van arbeidskracht, materialen en kennis. In 2015 hebben de lokale uitdagingen met elkaar 4000 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van vier miljoen euro.” De Lansingerlandse Uitdaging draagt hier lokaal uiteraard ook aan bij. Zo zijn er al diverse matches gemaakt sinds de start in juni. Een greep daaruit: zorgcentrum De Oudelandse Hof zoekt menskracht voor het kerstdiner en daar worden bedrijven voor uitgedaagd aan mee te doen, er is een match tussen RTV Lansingerland en onderneemster Marta van Sitteren die haar journalistieke invulling levert, de Historische Vereniging is met hun website op weg geholpen door ondernemer Edwin Pijpers met Edvertised en Eva Halima brengt haar communicatie expertise over bij de Speel-o-theek de Speelhut.

Oostlandkrant

V.l.n.r. Simone Roodenberg (De Heraut), Annemieke Kerstens (VIP Lansingerland), Arjan uit de Bosch (InnerVida) en Birgit Snelleman (Factor V) zetten er de schouders onder om deuren te openen.

Zelfvertrouwen versterken Voor de landelijke campagne ‘Wie help je vooruit?’ heeft de matchgroep van de Lansingerlandse Uitdaging een project van een half jaar opgezet: met ieder week in De Heraut aandacht voor iemand uit een doelgroep die graag wil participeren. Daarnaast ook aandacht voor andere betrokken partijen uit Lansingeland, want ‘Lansingerland Doet Mee!’ “We werken al aan het verbinden van bedrijven/organisaties en mensen in een kwetsbare situatie en zijn volop bezig met voorbereidingen om er met elkaar een succes van te maken. Als lokale Uitdaging werken we samen om met deskundigen zoals het VIP Lansingerland (Vrijwilligers Informatiepunt), Vluchtelingenwerk, Pameijer (mensen met een beperking), scholen, maatschappelijk begeleiders en het bedrijfsleven om deuren te openen en open te houden voor mensen in een kwetsbare

situatie. In de week van 21 t/m 25 november bereikte de landelijke uitdaging het hoogtepunt. Lukt het ons om dit jaar een steentje bij te dragen de landelijke 1000 matches te maken? Om contacten te leggen, netwerken op te zetten, zelfvertrouwen te versterken, mensen te coachen en te begeleiden. Op dit moment zitten in Lansingerland 700 mensen in de bijstand, maar daarnaast is er een hele grote doelgroep die in beweging wil komen. Die qua leeftijd niet meer aan het werk komt, maar ook jongeren die op zoek zijn naar een stageplek. Die hulp en aandacht kan dus op een heel breed terrein worden ingezet. Denk eens mee met iemand en luister naar het verhaal wat die ander te vertellen heeft. Leg verbindingen, verbreek een isolement en help iemand verder; een hele uitdaging!” Kijk op www.deuitdaging.nu voor informatie over de campagne en bezoek www.lansingerlandseuitdaging.nl.

In deze uitgave onder andere:

Deze editie van de Oostlandkrant staat in het teken van het thema ‘Hoe werkt het in het Oostland’. Deze krant verschijnt in de gemeentes Lansingerland en PijnackerNootdorp als onderdeel van de huis-aan-huis kranten De Heraut, Telstar en De Eendracht. Een gebied boordevol ondernemers die met hun bedrijven zorgen voor volop werkgelegenheid. Een groot aantal van deze bedrijven, groot en klein, biedt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen zich te ontplooien. De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp spelen hierbij een belangrijke rol.

Een uitgave van:

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 1

Colofon Verspreiding: Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw, Oude Leede, Ypenburg, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek. Oplage: 55.000 exemplaren. Redactie en fotografie: Sjaak Oudshoorn, Trees BorkusHenskens, Annette Docter en Freek J. Zijlstra

De rol van de gemeenten

Weer aan de slag

Advertentieafdeling: Telstar Uitgeverij B.V. tel. 015 3615477. advertentie@telstar-uitgeverij.nl Weekblad De Heraut tel. 010 5118892. advertentie@de-heraut.nl

In samenwerking met:

29-11-16 16:38


2

|

oostlandkrant

november 2016

SUBARU XV

THE URBAN

EXPLORER

De SUV voor de stad met een honger naar avontuur.

vanaf € e 25.995 26.800 VANAF incl. gratis automaat

Elke Subaru SUV wordt standaard geleverd met vierwielaandrijving. In combinatie met het lage zwaartepunt van Subaru’s unieke BOXER motor zorgt dit voor rijeigenschappen die ongekend zijn voor een SUV. Hierdoor heeft u niet alleen in de sneeuw, maar ook bij een uitwijkmanoeuvre of een gladde bocht de beste grip. Niet voor niets waarderen onafhankelijke testinstanties overal ter wereld de Subaru XV met uitmuntende scores.

Gem. Gem.verbr.: verbr.:6,3 6,3––6,5 6,5l/100 l/100km km(15,9 (15,9––15,4km/l) 15,4 km/l) CO2-emissie: 146 -151 151g/km. g/km.Genoemde Genoemde CO2-emissie:146vanafprijs vanafprijsisisinclusief inclusiefBTW BTWen enBPM, BPM,exclusief exclusief recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken metallic/pearl/silica lak. Afgebeeld modelen metallic/pearl/silica lak. Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag ons naar de kosten kan opties bevatten. ons naar de kosten en voorwaarden of ga Vraag naar www.subaru.nl. en voorwaarden naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk-ofengazetfouten voorbehouden. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Delftsestraatweg 26C - 2641 NB Pijnacker Telefoon 015-256 5100 - www.autobedrijfhartveld.nl Al dan 50 jaar in de regio Almeer meer dan 50 een jaarbegrip een begrip in de

regio Kansen:www.autobedrijfharteveld.nl Al meer dan 50 jaar een begrip015-2565100 in de regio www.autobedrijfharteveld.nl

015-2565100

Ruime bestemmingsmogelijkhedenwww.autobedrijfharteveld.nl met flexibel in te delen kavels advertentie.indd 1

015-2565100

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt

5/7/2012 3:51:17 PM

advertentie.indd 1

0132793.pdf 1 advertentie.indd 1

Beveiliging: Bev

Een van de best beveiligde bedrijventerreinen van Nederland

Duurzaam:

5/7/2012 3:51:17 PM

17-9-2014 16:08:24 5/7/2012 3:51:17 PM

Oudeland:

Bereikbaarheid:

Direct naast Rotterdam The Hague Airport en op steenworp afstand van de haven van Rotterdam

Perfecte ontsluiting: A20, A13 & A12 direct bereikbaar via de provinciale weg

OP ZOEK NAAR EEN KAVEL OP BEDRIJVENTERREIN OUDELAND? UW TOPLOCATIE IN BERKEL EN RODENRIJS

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 2

29-11-16 16:38


november 2016

oostlandkrant

|

3

Hoe Oostland werkt! Voor u ligt een nieuwe editie van de Oostlandkrant. Deze uitgave heeft als thema ‘Hoe Oostland werkt!’ En er wordt gewerkt! Maar dat gaat niet vanzelf. Ondernemers zorgen als de economie goed draait voor werkgelegenheid met als gevolg dat het de inwoners van Oostland goed gaat. Zij die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan moeten geholpen worden bij het vinden van passend werk. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Op deze pagina leest u hoe de voorzitters van de ondernemersverenigingen in Oostland actief aan het werk zijn. Voor hun leden, voor de regio en voor u! “Het Ondernemersfonds werkt” Tot grote vreugde van Arthur Venselaar, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Pijnacker-Nootdorp, OVPN, is de gemeenteraad onlangs akkoord gegaan met een nieuwe termijn van vijf jaar voor het zogenoemde Ondernemersfonds. Venselaar stond aan de wieg van dit fonds en zijn ‘geloof’ in de werking ervan alleen maar groter geworden gedurende de voorbije vijf jaar. Het Ondernemersfonds is een pot geld en die pot wordt gevuld met een opslag boven de normale Onroerende Zaak Belasting, OZB. Ondernemers betalen per 100.000 euro onroerend goed 50 euro extra en dat geld gaat naar het Ondernemersfonds. Dit fonds is zo georganiseerd dat de ‘gevers’ zelf bepalen wat ze er aan geArthur Venselaar meenschappelijke uitgaven mee gaan doen. Per gebied en per sector bepalen de ‘donateurs’ dat zelf. Een winkelcentrum koopt er bijvoorbeeld kerstverlichting voor en een bedrijvenpark een camerasysteem. Het fonds werkt omdat iedereen vanzelf naar rato bijdraagt. Venselaar ziet door het fonds meer samenwerking ontstaan tussen ondernemers en beroepsbeoefenaren. Dit is goed voor het ondernemersklimaat in het Oostland. Het werk gewoon, in de dorpskernen, op de bedrijventerreinen en de buitengebieden. Het gevolg van een goed ondernemersklimaat is dat er meer bedrijvigheid komt, met veel variatie qua sectoren. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid in het Oostland.

Tatiana van Rijswijk-Koot Ondernemend Lansingerland voor ‘De

Hoe werkt VNO-NCW in het Oostland? “VNO-NCW Oostland is een van de regio’s binnen VNO-NCW West. Door Oostland te verbinden met de andere regio’s, geeft ons dit een zeer krachtige positie”, zegt voorzitter Ilone Ammerlaan. “Het creëren van werkgelegenheid in onze regio is voor ons, als werkgeversorganisatie, VNO-NCW Oostland één van onze speerpunten. Als VNO-NCW Oostland hebben we een kartrekkers rol voor de ontwikkeling van een bedrijvencorridor langs de A12 Den Haag - Gouda. Dit doen we samen met de provincie en zes gemeenten. Om versnippering te voorkomen en logische logistieke verbindingen te maken, is het nodig om planmatig te werk te gaan. Binnen één uur bereik je vanaf deze corridor acht miljoen mensen. De vestiging van bedrijven in en rond ons gebied Oostland is goed voor de econoIlone Ammerlaan mische ontwikkeling en uiteraard de werkgelegenheid. De verdere ontwikkeling van onze Greenport Westland-Oostland doen we in samenwerking met bedrijven, gemeenten, provincies, hoge scholen en universiteiten. De projecten zijn onder andere de aanleg van een warmterotonde, het optimaliseren van bedrijventerreinen in de regio en de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Veel bestaande beroepen zullen in een hoog tempo plaatsmaken voor nieuwe en soms nog niet eens bestaande beroepen. De scholen zullen voor een deel het bedrijf in moeten komen en andersom. Hiervoor zijn we actief binnen SOB Oostland: een samenwerking tussen gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, de OVPN, LTO Glaskracht en de scholen voor voortgezet onderwijs. Ook voor ons als werkgevers heeft de jeugd de toekomst!”

“Arbeidskosten blijven binnen de perken” Door de flexibilisering van de arbeid en door de nog steeds toenemende arbeidsefficiëntie blijven in de glastuinbouw de arbeidskosten de laatste jaren binnen de perken. Dat zegt Theo Ammerlaan, als voorzitter van de LTO Midden ZuidHolland. Dat betreft Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en het gebied net aan de andere kant van de Rotte: Zevenhuizen, Moerkapelle, Waddinxveen en Nieuwerkerk. In dit moderne tuinbouwgebied wordt productiewerk grotendeels gedaan door uitzendkrachten, vaak afkomstig vanuit Oost-Europa. Naast het inzetten van flexibele krachten werkt de tuinbouw in het Oostland ook aan robotisering van productie-arbeid. Theo Ammerlaan Dat lukt al heel lang als het werk naar de machine toe beweegt, zoals in potplantenteelt waar roltafels door de kas en de verwerkingsruimte heen bewegen naar de plek waar de machines staan. Als machines naar de planten toe moeten, is het nog steeds lastig, maar Theo Ammerlaan verwacht dat ook op dit punt stappen gezet gaan worden de komende jaren. Met de ontwikkeling van de bladplukrobot in de tomatenteelt is men al behoorlijk ver en de volgende stap betreft oogstmachines. Maar, voorlopig blijft er nog veel werk aan de winkel in de glastuinbouw van het Oostland, ook in de aansturende functies binnen bedrijven, waarbij mensen met kennis en kunde bijzonder belangrijk én welkom zijn.

kracht van het netwerk’ “Ondernemend Lansingerland is dé ondernemersvereniging van Lansingerland. Als voorzitter van dit krachtige netwerk ben ik trots dat we na tien jaar een sterk, regionaal netwerk hebben dat de mogelijkheden van samenwerking met onder andere de gemeente en andere ondernemersverenigingen keer op keer benut.” Aan het woord is Tatiana van Rijswijk-Koot, voorzitter van Ondernemend Lansingerland. “Een gezond en economisch sterk ondernemersklimaat in Lansingerland en omgeving is niet alleen belangrijk voor de ondernemers in Lansingerland, maar ook voor de inwoners van Lansingerland. Zo komt een krachtig en economisch sterke gemeente terug in uw woonkamer. Onze leden zijn ons sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal… de kennis, kunde, ervaring en het netwerk zijn in onze optiek de fundering voor succesvol zaken doen. Het benutten van sociaal kapitaal zorgt voor meer zichtbaarheid. Zichtbaarheid in onder andere social media en op onze eigen website www. ondernemendlansingerland.nl, alsook zichtbaarheid in de samenwerking met onze partners zoals de gemeente Lansingerland, ING, De Heraut, Mocca, Stichting Innovatie Topsectoren en over de gemeentegrenzen heen naar de MRDH en de ZHC. Ondernemend Lansingerland: een krachtig netwerk voor en door onze leden en voor u als inwoner. Niet voor niets is ons credo ‘De kracht van het netwerk’.” Meer informatie over Ondernemend Lansingerland is te vinden op de website www.ondernemendlansingerland.nl.

Monique Spek NOOVA: sterke kracht in het Oostland “Een NOOVA jaar vliegt voorbij. En niet alleen voor mij, als voorzitter van dit prachtige ondernemersnetwerk voor vrouwen, maar ook voor onze leden”, zegt Monique Spek. “Dit jaar hebben wij aandacht besteed aan onze toekomst door op verschillende manieren erop uit te trekken. Met deelname aan het Economisch Platform Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland weten wij wat er in de regio gaande is. De band met beide gemeenten en de andere vier ondernemersverenigingen die het Oostland rijk is, is verstevigd. En door onze deelname aan de organisatie van de Oostlanddag bieden wij een prachtig gezamenlijk evenement aan ondernemers in het Oostland.” Iedere maand organiseert een team van leden een activiteit bij een bedrijf in het Oostland. “De diversiteit van ondernemers, de aantrekkingskracht van NOOVA op nieuwe leden en het regionale ondernemerschap reikt verder dan NOOVA. De NOOVA-leden zijn in het hele Oostland aanwezig. De kracht van NOOVA is dat alle leden elkaar kennen en weten te vinden. Ook buiten de NOOVAbijeenkomsten zoeken de leden elkaar op als het gaat om ondernemerschap, ondernemersvraagstukken en ook om opdrachten. Daarnaast houdt NOOVA intervisie-avonden waarbij we in kleine groepen dilemma’s van leden bespreken en veel leren van en over elkaar. Regionale kracht werkt als een trein. Bekend zijn in de regio opent deuren en dus contacten, kennis en opdrachten. NOOVA bezit een ledenkapitaal waarmee wij verdere stappen kunnen zetten. Onze leden zijn interessant voor de arbeidsmarkt en de Oostlandse arbeidsmarkt is interessant voor ons. De crosslinks leggen in het Oostland kan verder uitgebreid worden. Wij pakken door in 2017!”, besluit Monique die op de foto is gezet door Claudia van der Starre (CS Fotofocus). Informatie: www.noova.nl.

Ferry van Buijtene nieuwe voorzitter Oostlanddag Ferry van Buijtene volgt Monique Spek

Monique Spek trad in 2014 toe tot het Oostlanddag-comité en was tijdens de Oostlanddag-edities van 2015 en 2016 voorzitter. Ferry van Buijtene volgt Spek de komende twee jaar op als voorzitter. Hij is sinds twee jaar betrokken bij de organisatie van de Oostlanddag. “Ik ben geboren en getogen in het Oostland. Daarom vind ik het een eer de voorzitter te mogen zijn van het grootste netwerkevenement van de regio en om samen met het Oostlanddag-team een mooi evenement te organiseren voor alle ondernemers uit de regio.”

op als voorzitter van de Oostlanddag, het grootste ondernemersevent van de regio. Van Buijtene is bestuurslid van VNO-NCW Oostland en mede-eigenaar van Support IT. Spek is eigenaar van Projectbureau Anthe en voorzitter van ondernemersvereniging NOOVA en was voorzitter van de laatste twee edities van de Oostlanddag. Doel van de Oostlanddag is door samenwerking, kennisdeling en samenkomen concrete resultaten te boeken en zo te zorgen voor een sterker Oostland. De meest recente editie van de Oostlanddag op 12 oktober jongstleden bestond uit vijf workshops/bedrijfsbezoeken, een netwerkdiner, een avondprogramma en een netwerkborrel en trok zo’n 320 bezoekers, met name ondernemers uit de regio.

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 3

Monique Spek draagt de voorzittershamer over aan Ferry van Buijtene.

Initiatiefnemers van de Oostlanddag zijn de gemeente Lansingerland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rabobank Zuid-Holland Midden, NOOVA, Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp (OVPN), LTO Glaskracht Midden ZuidHolland, VNO-NCW Oostland en Ondernemend Lansingerland. Deze partijen vormen samen een organisatiecomité.

Oostland Next Level De volgende Oostlanddag is in oktober 2017; de exacte datum wordt in een later stadium bekendgemaakt. Deze editie zal in het teken staan van ‘Oostland Next Level’. Ferry van Buijtene: “Tijdens de Oostlanddag in oktober jongstleden is bezoekers gevraagd hiervoor input te leveren. De komende maanden gaan we daarmee als organisatiecomité aan de slag.”

29-11-16 16:38


|

4

oostlandkrant

november 2016

Met de uitreiking van de Kees van der Helm Award

Eindejaarsbijeenkomst VNO-NCW Oostland belooft enerverend te worden Hebben we met elkaar de speerpunten voor 2016 - netwerken, slagkracht, verbinden en inspiratie - waar kunnen maken? Dat wil Ilone Ammerlaan, bestuursvoorzitter van VNO-NCW Oostland, graag met de leden delen tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Samen zullen ze terugblikken, maar natuurlijk ook vooruit kijken naar een nieuw jaar. De avond zal in het teken staan van de eerste feestelijke uitreiking van de Kees van der Helm Award met als thema ‘anderen inspireren’. De jury zal de winnaar bekendmaken en de award uitreiken aan één van de drie finalisten: Hetty Moll (Compagnon), Henri Oosthoek (Koppert Biological Systems) en Robèr Willemsen (Muller & Co). Het toekennen van deze award is ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden grondlegger van de regio Oostland binnen VNO-NCW West. De Kees van der Helm Award 2016 wordt uitgereikt aan de ondernemer die volgens de jury op een vakkundige en unieke wijze anderen heeft weten te inspireren. Keuze Alle leden van VNO-NCW Oostland konden een ondernemer hiervoor nomineren. Tijdens het miljoenenontbijt op 21 september werden de drie genomineerden bekend gemaakt, waarna de voltallige jury, bestaande uit Ilone Ammerlaan (Leo Ammerlaan BV / voorzitter VNO-NCW Oostland), Gijs van der Helm (directeur VanderHelm Bedrijven en zoon van Kees van der Helm), Marja van der Helm (echtgenote van Kees van der Helm), Cor van der Wel (directeur Join-S), Michael Kaptein (directeur Technolab) en José van Egmond (wethouder Pijnacker-Nootdorp) bij hen in het bedrijf op bezoek ging. Leidraad in de drie gesprekken die tijdens de bezoeken wer-

De juryleden gingen bij de drie genomineerden op bezoek en zullen medio december de winnaar bekend maken van de Kees van der Helm Award die ditmaal voor de eerste keer wordt uitgereikt, maar voortaan jaarlijks en tijdens de eindejaarsbijeenkomst een hoogtepunt vormen.

den gevoerd was de manier waarop zij anderen inspireerden. Dat werden drie compleet verschillende verhalen, maar allemaal even boeiend. Positief denken en kansen creëren, werken op basis van vertrouwen, de goede kanten van de mensen zien en overtuigen door te verbinden waren items die daarin naar voren kwamen. Ze kenden trotse momenten en inspirators en wisten: als je iets wilt moet je een stap zetten!

Uitreiking Op 15 december tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNONCW Oostland reikt zoon Gijs van der Helm de award uit aan de winnaar. De jaarlijkse uitreiking zal elk jaar in het teken staan van een ander thema staan waarin Kees van der Helm herkenbaar is. Vooral door zijn enthousiasme inspireerde hij iedereen om zich heen. “Zijn kracht was dat hij iedereen in zijn waarde liet,” aldus Gijs.

De gemeenten spelen een actieve rol bij het vinden van werk Hoe vinden werkgevers en werknemers in onze regio elkaar en op welke manier kan de gemeentelijke overheid daarin een actieve rol spelen? Wij hadden een ontspannen gesprek met wethouders José van Egmond en Bernard Minderhoud van PijnackerNootdorp en wethouders Ankie van Tatenhove en Albert Abee van Lansingerland, en stippen slechts enkele onderwerpen aan. Hoe wordt er gezorgd dat werkzoekenden in de eigen regio aan het werk kunnen? Er zijn stimuleringsprogramma’s om een match tussen werkgever en werknemer tot stand te brengen. Participatie, het weer actief deelnemen aan het arbeidsproces, daar richten de gemeenten zich met name op. Met de bedoeling

om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen, en te voorkomen dat ze met negatieve gevoelens op de bank zitten en de afstand tot de arbeidsmarkt alsmaar groter wordt. Ankie van Tatenhove: “We trekken in regionaal verband op en daarom heb je in principe dezelfde kansen als je in PijnackerNootdorp of Lansingerland woont. Er is een taakstelling voor onze Arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (waartoe Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg behoren) om in totaal 2418 werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij het vinden van een passende baan.” Bernard Minderhoud: “Vanaf 1 januari 2016 werken we met een werkgeversservicepunt. Hoewel elke gemeente eigen doelen heeft, geloven we in een gezamenlijke aanpak naar de werkgevers toe. Die willen een werknemer die goed in het plaatje past, liefst binnen een straal van 8-12 km woon-werkverkeer. Wij leggen het contact.”

Groeigemeenten Pijnacker-Nootdorp (52.000 inwoners) en Lansingerland (60.000 inwoners) zijn nog groeigemeenten met relatief gezien veel jongeren. Belangrijke sectoren zijn glastuinbouw, handel en dienstverlening. José van Egmond: “In Pijnacker en Lansingerland wordt de arbeidsmarkt voor respectievelijk 25 en 30 procent ingevuld door de glastuinbouw. Beide gemeenten hebben inwoners met een sterke koopkracht. Dat zie je terug in een laag leegstandspercentage van winkels. Het centrum in Pijnacker is nu klaar, maar Berkel wordt nog uitgebouwd, omdat daar nog steeds groei en ontwikkeling is.” Albert Abee: “Door de vestiging van bepaalde bedrijven die een koppeling hebben met de Wageningen UR Glastuinbouw oogt Lansingerland wellicht wat innovatiever, maar verder zijn er qua aanbod op de arbeidsmarkt grote parallellen tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Door de gunstige ligging en goede bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag zal de industrie verder groeien. We zitten in een opgaande markt.”

Door Freek J. Zijlstra

Matchmaker De gemeenten begeleiden via participatieworkshops werkzoekenden die vaardigheden missen bij het solliciteren. Minderhoud: “Dat kan beginnen met het up-to-date maken van het CV en de manier waarop je jezelf tegenwoordig moet presenteren.” Van Tatenhove: “Het kan ook zijn dat je als vrijwilliger wordt geplaatst om te zien wat je in huis hebt, of op een werkervaringsplek komt. In beide situaties kan weer arbeidsroutine opgedaan worden. Zo komen gemotiveerde werknemers goed in beeld.”

V.l.n.r.: wethouders José van Egmond (CDA, Pijnacker-Nootdorp), Albert Abee (CDA, Lansingerland), Ankie van Tatenhove (ChristenUnie, Lansingerland) en Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen, Pijnacker-Nootdorp).

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 4

Abee: “Bedrijven willen kwalitatief goede werknemers. Wij ontmoeten betrokken jonge ondernemers die uit gaan van een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plaats is. Alles bij elkaar resulteert dat in een heel hoog plaatsingspercentage.” Van Egmond: “Wij faciliteren ambtelijke ondersteuning, geven af en toe een financiële prikkel en zijn er op uit dat werkgevers èn werknemers beiden baat hebben bij het maken van een goede match.”

29-11-16 16:38


november 2016

Golf op hoog niveau tot 1 januari 2018 voor slechts € 1.255 p.p. P.S. En golfers leven 5 jaar langer!

oostlandkrant

Golf in 2016 & 2017 voor één prijs

De Top-3 golfbaan van Zuid-Holland, bij u om de hoek

De enige baan met hoogteverschillen in een oase van rust

Bloeiende en zeer actieve golfvereniging met veel activiteiten

Onze leden zorgen er voor dat u snel inburgert

Met korting golfen op 16 andere banen

De beste prijs/kwaliteit van heel Zuid-Holland

|

5

Ontdek het zelf: Certificaat nu slechts € 1,- & eenmalig inschrijfgeld (€ 50,-)

De Hooge Rotterdamsche | Rottebandreef 40, 2661 JK Bergschenhoek | 010 - 522 00 52 | info@dehoogerotterdamsche.nl | www.dehoogerotterdamsche.nl

Cultuurtechnische werken • Groenvoorzieningen • Straatwerken • Waterwerken Klapwijkseweg 75a, Pijnacker tel. 015-3697666 www.vanschiegroen.nl

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 5

29-11-16 16:38


6

|

oostlandkrant

november 2016

DE NIEUWE NISSAN NV300

NU BIJ CAS LAMENS IN DE SHOWROOM.

Het talentvolle team van Nissan bedrijfswagens is uitgebreid met een veelbelovende nieuwkomer: de NV300. Een grensverleggende bedrijfsauto die perfect past binnen onze veelzijdige ploeg, de officiĂŤle bedrijfswagenpartner van de UEFA Champions League. Op de nieuwe Nissan NV300 krijgt u maar liefst 5 jaar garantie. Verheug u maar vast op een overtuigende kennismaking.

Automobielbedrijf Cas Lamens Rodenrijseweg 57, 2651 BN Berkel en Rodenrijs Tel: 010 - 511 23 99

www.nissanlamens.nl

Nissan. OfficiĂŤle bedrijfswagens van de UEFA Champions League.

Maximale garantieduur bedraagt 5 jaar of 160.000 km (wat eerder bereikt is). Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

MKB Oostland: het online platform van en voor alle Oostlandse ondernemers Inloopspreekuren met specialisten/wethouders

Extra voordelen bij lidmaatschap:

Hulp bij financiering

Zichtbaarheid en promotie

Maandelijkse nieuwsbrief

Gebruik maken ledendeals

Kennis delen en coaching

Bijdrage in kennis en activiteiten

Activiteitenagenda Meer informatie op: www.mbkoostland.nl

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 6

Hulp bij incasso Collectieve voordelen, etc.

29-11-16 16:38


november 2016

oostlandkrant

|

7

Lansingerland is twee trotse ondernemers rijker

Juiste cohesie op bedrijventerrein Lansingerland Bergschenhoek – Met de levering van een aantal nieuwe auto’s – driemaal de Ford Transit in de pick-up uitvoering en drie Transit Connect uitvoeringen - hebben twee ondernemers van bedrijventerrein Weg & Land elkaar (weer) gevonden. Nadat al eerder de Connecten waren afgeleverd volgde vrijdag 25 november de levering van de drie Ford Transit’s pick-up die stonden te stralen voor het bedrijf van Stuit en geleverd werden door Ford Van Dijk/Schouten. De spierwitte wagens kregen allemaal de huisstijl van Stuit erop; als visitekaartje van het Hoekse Aannemingsbedrijf Stuit BV dat actief is in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Waarom de keuze gevallen is op Ford? Directeur Edwin de Kleijn is daar duidelijk in. “We zijn tevreden over Ford Van Dijk/Schouten. Dit automobielbedrijf van Jan Rodenburg met korte lijnen, dezelfde instelling wat bedrijfsvoering en klantgerichtheid betreft en niet te vergeten de goede prijs/kwaliteitverhouding vinden we beiden zaken die in orde moeten zijn en het ligt bovendien vlakbij, op hetzelfde bedrijventerrein en vlak natuurlijk ook de goede service niet uit! Business in de buurt.” Euro 6 Beide typen Ford voldoen met Euro 6 motoren aan de laatste milieu eisen. “Daar willen we bewust in investeren, maar daarbij wordt het tevens steeds vaker gevraagd door onze klanten,” realiseert De Kleijn zich. “Duurzaamheid staat steeds meer centraal in de samenleving en als bedrijf werk je daar zoveel mogelijk aan mee. Belangrijk voor het milieu en voor het bedrijf om sneller in aanmerking te komen voor een werk dat verantwoord en vakkundig uitgevoerd kan worden.” Visitekaartje Edwin vindt het belangrijk dat zijn medewerkers met kwalitatief goed en degelijk gereedschap werken en er netjes bijrijden. “Daar-

De sleutels van de drie Ford Transit pick-up uitvoeringen worden door Jan Rodenburg (rechts) overhandigd aan directeur Edwin de Kleijn. Ook de drie Transit Connect uitvoeringen zijn inmiddels afgeleverd.

mee zijn ze het rijdend visitekaartje van Stuit. Daarom hebben we bewust gekozen voor witte auto’s met een duidelijk logo erop. Het presenteert een mooie, frisse uitstraling en daarmee zijn we onderscheidend en opvallend; ook op de weg.” Best verkocht De Ford Transit was in 2015 de best verkochte bestelauto ter wereld. In de eerste drie kwartalen van 2016 staat inmiddels al weer

een stijging van 18,6% in de boeken. Jan Rodenburg weet: “De Transit en de Transit Connect zijn uitgerust met een volledig vernieuwde generatie krachtige Ford EcoBlue Euro 6 motor die naast een lager brandstofverbruik ook langere onderhoudsintervallen en 13% lager brandstofverbruik biedt. Dus garant staat voor low cost of ownership Daarnaast is er een verbeterd vierwielaandrijfsysteem en is er ook een automaat leverbaar voor de Transit. Een bij uitstek geschikte bedrijfsauto dus en een goede keuze.”

De Ford Transit. 50 jaar maatwerk. Profiteer nu van de vele jubileumaanbiedingen. Kom langs en ontdek welke Ford Transit bij u past.

max. laadvolume laad 15,1 m 3 15,1

1,747 1,74 1, 7477 m

max. ma laadvolume laadvo laad volu vo lume lume 2,3 3 m3

ma max. laadvo laad volume me laadvolume 3,6 m3 3,6

1,862 2 m (L2) (L 1,862

Extra voordeel tot max.

1.000,-

Economy Edition 1.5 TDCi 55 kW/75 pk Al v.a. 9.995,- Via Ford Lease al v.a. 60,- p.w.

0% rent e

2,79 79 m (L4H3) (L4H3 H3)

2,381 2,38 2, 3811 m (L 38 (L2H (L2H2) 2H2) 2H 2)

4,818 4, 4,81 818 m (L2) 818 (L2)

4,157 4,15 4, 1577 m

Ford Transit Courier

max. ma x. laadvolume laadvo laad volu lume 8, 3 m3 8,3

Fina n Leascial e

Ford Transit Connect Extra voordeel tot max.

2.000,-

5,339 5, 339 m (L2H2) (L2H (L 2H2) 2H 2)

Ford Transit Custom Extra voordeel tot max.

3.500,-

6,704 6,70 704 m (L4H3) (L4H3 H3) Ford Transit

Extra voordeel tot max.

3.500,-

Economy Edition 1.5 TDCi 55 kW/75 pk Al v.a. 11.935,- Via Ford Lease al v.a. 65,- p.w.

Economy Edition 2.2 TDCi 74 kW/100 pk Al v.a. 16.900,- Via Ford Lease al v.a. 90,- p.w.

Al vanaf 20.575,- (incl. jubileumpremie) Via Ford Lease al vanaf 88,- p.w.

NU OOK MET AUTOMAAT

NU OOK MET AUTOMAAT

NU OOK MET AUTOMAAT

De genoemde aanbiedingen gelden voor de kleinzakelijke markt. Het genoemde maximale extra voordeel bestaat uit een jubileumpremie en een extra premie die van toepassing is op geselecteerde voorraadmodellen. Vraag uw Ford dealer naar de mogelijkheden. Genoemd rentetarief van 0.0% geldt bij Financial Lease met een maximale looptijd van 24 maanden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, BPM en afleveringskosten. Alle acties gelden tot nader order. Wijzigingen voorbehouden.

Van Dijk/Schouten www.ford-vandijkschouten.nl

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 7

Weg en Land 4 Bergschenhoek Tel. 010-5212308

29-11-16 16:39


8

|

oostlandkrant

1601006 C&J POS Poster Pijnacker A0 2.indd 1

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 8

november 2016

06-10-16 16:24

29-11-16 16:39


november 2016

oostlandkrant

|

9

Rick Millenaar is blij dat hij net op tijd de goede weg is ingeslagen:

Werk als hovenier geeft structuur en zin De negentienjarige Rick Millenaar is net op tijd in het goede spoor terecht gekomen. Hij dreigde te ontsporen en eigenlijk was hij al behoorlijk ontspoord. Foute vrienden, drugs, drank, geen opleiding afgemaakt, moeilijke thuissituatie, allemaal elementen die niet meewerken aan een goede toekomst.

Door Sjaak Oudshoorn

Anderhalf jaar geleden besloot hij de knop om te zetten: hij ging aan de slag als aankomend hovenier bij Schie Groen, het bedrijf dat aan de Klapwijkseweg in Pijnacker is gevestigd en allerlei groenwerkzaamheden doet voor gemeenten, nutsbedrijven maar ook voor bedrijven en particulieren. Schie Groen is een bedrijf dat open staat voor mensen die rafelrandjes hebben op of aan hun CV, maar wel uit het goede hout gesneden zijn en gemotiveerd zijn om een vak te leren en iets op te bouwen. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Herenbos Personeelsdiensten en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Rick op de foto met accountmanager Tjalle Dijkstra van de gemeente, wethouder Bernard Minderhoud en rechts zijn ‘baas’, Edwin de Jong van Schie Groen.

Eigenaar Marcel van Schie en zijn rechterhand Edwin de Jong (“Ik ben zelf ook niet altijd zo braaf geweest”) vinden het een uitdaging om kleurrijke mensen met een verleden in te passen in hun team dat zeker in de zomer wel eens kan uitdijen tot een man/vrouw of 45. Ze doen in een grote regio rond Pijnacker allerhande ‘groen werk’. Van gras maaien tot bomen snoeien. Mensen die echt willen, krijgen van het bedrijf ook de mogelijkheid om cursussen te volgen en zo het vak te leren. Rick Millenaar is zo’n jongen. Hij werkt vier dagen en zit nog één dag op school. “Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn en met de collega’s allerlei klussen te klaren. Als je werk hebt, geeft dat je leven nut. Je komt er op tijd uit, je bent de hele dag lekker in de weer en ’s avonds heb je het prettige gevoel dat je een leuke dag achter de rug hebt. Je verdient je eigen inkomen om je kosten mee te betalen. Het mooie is: als je aan het werk bent, kun je ook geen geld uitgeven”, aldus Rick. Dat zegt Rick op een regenachtige dag in juni, ergens in Zoetermeer, waar hij met een paar collega’s in het openbaar groei maaiwerk aan het doen is. Met Edwin de Jong van Schie Groen en wethouder Bernard Minderhoud van ‘werkzaken’ zijn we even naar hem toe gereden om zijn verhaal aan te horen. Kansen Rick heeft een lastige jeugd achter de rug. Met zijn moeder heeft hij geen contact meer en zijn vader ziet hij af en toe. Het meest heeft hij gehad aan zijn opa die hem altijd door dik en dun is blijven steunen en waar hij altijd terecht kon voor onderdak, een warme maaltijd en een zakcentje. “Als mijn opa mij niet trouw was gebleven, dan weet ik niet waar het geëindigd was.” Rick wil graag het vak leren en zich opwerken tot een leidinggevende functie. De combinatie school/werk bevalt hem goed. Sinds een tijdje woont hij in een eigen huisje in Delft. Hij had verkering maar dat is uit. De kat is er nog wel. In zijn vrije tijd gaat hij graag karpervissen. Edwin de Jong en Bernard Minderhoud horen het gemotiveerde verhaal van Rick Millenaar met plezier aan en stellen

ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEINGEWIKKELD? INGEWIKKELD? Scannen(app) Scannen(app) Mailen Mailen Inzicht! Inzicht!

Rick Millenaar: “Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn en met de collega’s allerlei klussen te klaren. Als je werk hebt, geeft dat je leven nut.”

tussendoor ook wat vragen. Ze vinden het prachtig dat bij dit soort jongens uiteindelijk toch het kwartje valt en dat ze iets maken van hun leven. De wethouder juicht het toe dat een bedrijf als Schie Groen de ‘ballen’ heeft om deze jongens een kans te geven. Hij hoopt dat meer bedrijven en organisaties bereid zijn om mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ een kans te geven. Werk geeft zin en een goed gevoel aan je leven!

MKB platform voor ondernemers in het Oostland Oostland - Sinds augustus is in het Oostland een nieuw platform actief voor ondernemers, ZZP’ers en starters; MKB Oostland. Gestart vanuit de Kredietunie Oostland, waar duidelijk werd dat naast de hulp bij financiering ook veel vraag is naar advies en kennis op het gebied van ondernemerschap. Naast mede-initiatiefnemer Jan van der Meide is José Flaton aangesteld als regiomanager.

Wij Wijnodigen nodigenuuuit uitvoor vooreen eenvrijblijvend vrijblijvend en enpersoonlijk persoonlijkgesprek gesprek Jaarrekeningen Jaarrekeningen• •Belastingaangifte Belastingaangifte&&advies advies • •Financiële Financiëleadministratie administratie• •Loonadministratie Loonadministratie • •Corporate Corporatefinance finance

Raadhuislaan Raadhuislaan1212• •2651 2651DB DB• •Berkel BerkelenenRodenrijs Rodenrijs Telefoon: +31 (0)10 226 Telefoon: +31 (0)10 226 6161 6868 E-mail: info@vanloon-partners.nl E-mail: info@vanloon-partners.nl Website: www.vanloon-partners.nl Website: www.vanloon-partners.nl

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 9

Naast de bereidheid om te helpen met kredieten zijn ondernemers in het Oostland onderling ook bereid om kennis en ervaring te delen. Dit heeft geleid tot de start van het platform MKB Oostland. Met als doel om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de economie binnen het Oostland en de kracht van de ondernemer te versterken. Ondernemers adviseren, verbinden en faciliteren staat hierbij centraal. Door het platform worden ondernemers, die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen, zichtbaar. Geen netwerkclub MKB Oostland is geen netwerkclub, maar ziet zich als een aanvulling op hetgeen ondernemers doen en nodig hebben. Kosteloze inloopspreekuren waar de ondernemer terecht kan met vragen over onder andere financieringen, juridische zaken en contracten. Workshops volgen of organiseren, ondernemerscoaching en gebruik maken van

ledendeals; gebaseerd op de bijdrage van ondernemers aan ondernemers uit het Oostland. Nieuwsbrief Inmiddels ontvangen rond de 1100 ondernemers maandelijks de nieuwsbrief van MKB Oostland. Daarnaast is van de 3000 actieve ondernemers in het Oostland een zestigtal lid van ’t platform van en voor ondernemers met tal van collectieve voordelen. “Ben je lid, dan kun je een ledendeal aangaan door bijvoorbeeld een ledendienst of product aan te bieden. Op de website staat alle relevante informatie. De maandelijkse nieuwsbrief is een spiegel van de website, waardoor de ondernemer altijd op de hoogte is van de activiteiten die worden georganiseerd. De nieuwsbrief en website zijn voor iedere ondernemer uit het Oostland; bij lidmaatschap kan de ondernemer ook gebruik maken van de diensten die het platform aanbiedt,” aldus Jan. Voor meer informatie: www.mkboostland.nl

Naast mede-initiatiefnemer Jan van der Meide is José Flaton aangesteld als regiomanager.

29-11-16 16:39


LTO Glaskracht afdeling Midden Zuid-Holland Belangenorganisatie land- en tuinbouw November 2016

Ex-komkommertelers onderscheiden zich met smaak Huis van de Smaak heet de winkel van komkommertelers Jan en Kees Kranenburg in winkelcentrum De Emerald in Delfgauw. Alles vers en meer aandacht voor smaak en kwaliteit is hun ideaal. In de winkel ligt een keur aan producten, het meeste vanuit de regio. Groenten en fruit vormen de hoofdmoot. Daarnaast zijn er zuivel, vlees, ambachtelijk bereide producten en in eigen keuken bereide maaltijden te vinden. Van oorsprong teelden de broers komkommers aan de Veursestraatweg in Leidschendam. Ze vormden de derde generatie van familiebedrijf Kranenburg. Opa startte in 1920 met perziken. Op het buitenland teelde hij vollegrondsgroenten. De perziken werden verruild voor komkommers en sla in de winter en na 1990 alleen nog komkommers. “Uiteindelijk hebben we ruim vijftig jaar komkommers geteeld.” In 2010 werd het bedrijf verkocht aan de gemeente. Ze mochten nog een jaar doorgaan met telen. “2011 was een slecht jaar voor ons vanwege de EHEC-crisis. We hebben veel komkommers in de container moeten gooien. En omdat de energieprijzen ook erg hoog waren, zagen we geen perspectief om opnieuw te investeren in een tuinbouwbedrijf.” Het moest dus iets anders worden. Het werd het ‘Huis van de Smaak’ in Delfgauw. Jan runt de winkel en Kees werkt steeds drie weken als teeltvoorlichter in Rusland en is twee weken in Nederland. Dan zorgt hij voor de 2000 m2 met vollegrondsgroenten die ze nog in Leidschendam hebben en is hij in de winkel te vinden. Meer smaak en vers Bevlogen vertelt Jan Kranenburg over het idee achter de winkel, die hij twee jaar geleden samen met zijn broer startte. “We verkopen hier alleen producten met extra smaak, vers en uit de regio. We kiezen voor producten uit het seizoen. Deze week verkopen we bijvoorbeeld de laatste verse komkommers uit Nederland. We verkopen geen buitenlandse komkommers, waardoor er tijdelijk geen komkommers in het schap liggen. Hetzelfde geldt voor de aardbeien en ander zacht fruit. Die zijn er alleen in het échte seizoen. Buiten die periode vragen mensen er minder naar en/of zijn ze minder van smaak. Ons zomer- en winterschap zien er daarom heel anders uit.” De kasgroenten komen van ongeveer zes telers vanuit de omgeving, zoals paprika, komkommer, tomaat en zoete minitomaatjes aan de tak. De meeste vollegrondsgroenten kweken ze zelf in Leidschendam, zoals bloemkool, bonen,

Kranenburg van Huis van de Smaak: “Smaak en vers zijn belangrijke eisen. Als er geen Hollandse komkommers zijn, dan hebben wij ze gewoon even niet.”

sla, andijvie, bospeen, broccoli, prei, boerenkool, rodekool en kruiden. “We zouden graag nóg meer groenten, fruit en andere producten vanuit de omgeving in ons winkelschap willen verkopen, zoals courgette, bospeen, bonen en snijbonen en nog meer bloemkool, want dat verkopen we hier veel”, zegt Kranenburg. Smaak en vers zijn belangrijke eisen. Met een eigen wagen halen ze de producten op binnen een straal van ongeveer 20 km op. “De schakel van de groothandel tussen de teler en de winkel is er bij ons tussenuit. Wanneer wij iets bij een groothandel kopen, betalen we teveel. Wanneer een teler zijn producten aan een grote afzetorganisatie of supermarkt levert, is de verkoopprijs te laag. Op deze manier kunnen we er beiden aan verdienen. Én de producten zijn extra vers.” Communicatie De communicatie met de klant verloopt zowel indirect als direct. “We communiceren onder andere via de prijskaartjes. Daar staat bijvoorbeeld op ‘uit eigen kwekerij ‘of ‘komkommers uit Delfgauw’. Maar aan geïnteresseerde klanten vertellen we graag het verhaal achter het product: waar het vandaan komt of wat er bijzonder aan is.” Op termijn wil de ex-komkommerteler meer. “Het zou fijn zijn als we een nog betere samenwerking kunnen krijgen met

de telers. Bijvoorbeeld door productpresentaties in de winkel. Klanten kunnen dan kijken, proeven en kennismaken met de mensen achter de producten, net als bij Kom in de Kas.” Toekomstideaal is samenwerken met meer telers in een soort coöperatievorm. De winkel zou dan hét platform zijn waar telers in gesprek kunnen komen met consumenten en horen wat deze belangrijk vinden. “Zoiets kun je niet als één bedrijf. Daarvoor zijn meer telers en meer afzetpunten nodig. Boeren doen zoiets al. Denk bijvoorbeeld aan Groene Hart Streekproducten, die boerenkaas en zuivel direct aan winkels leveren.” Verse maaltijden Dagelijks worden er verse maaltijden bereid in de open keuken van de winkel. Deze hoeven thuis alleen nog opgewarmd te worden. Op dit moment is het stamppot tijd. “Er komen regelmatig jongeren naar onze winkel die snel een gezonde maaltijd aanschaffen. Ze houden van onze lasagneovenschotel en spaghetti. We denken erover om een Italiaanse lijn te ontwikkelen.” Ook voor ouderen, die niet zo gemakkelijk zelf meer in de keuken staan, is zo’n kant-en-klare verse maaltijd een oplossing. “We willen ons ook in de richting van de dienstverlening nog verder ontwikkelen.”

Wie wint de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017? Op 11 januari wordt in Keukenhof voor de 31e keer de Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt aan de ondernemer die het beste presteert op innovatief en duurzaam ondernemerschap. De genomineerde bedrijven zijn Bunnik Plants uit Bleiswijk, Green Specialties Holland uit Lierop en Jac .Uittenbogaard & Zn. (JUB Holland) uit Noordwijkerhout. Volgens de jury kenmerken zij zich door durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie. De kandidaten zijn excellente ondernemers en een voorbeeld van innovatie in de tuinbouw. Hun

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 10

verhaal inspireert. Het thema van de bijeenkomst is ‘Familiebedrijven, de kunst van succesvol overdragen’. Het actuele thema wordt toegelicht door Prof. Pursey Heugens van RSM Erasmus University. Zijn onderzoek ‘Nieuw bloed, nieuwe koers’ bevat een aantal pittige conclusies. Heugens geeft aandachtspunten voor het succesvol overdragen van een familiebedrijf. In een paneldiscussie zullen drie jonge ondernemers, Joyce Lansbergen van LG Flowers, Erwin van der Lans van Lans en Dirk Ebben van Boomkwekerij Ebben vertellen wat hun ervaringen met bedrijfsovername. Tijdens deze bijeenkomst worden de jaarcijfers van de sector gepresenteerd. De prestigieuze prijsuitreiking is tevens de nieuwjaarsbijeenkomst van de tuinbouwsector. Dat is hét moment om bijzon-

dere verhalen te delen met bijzondere mensen op een prachtige locatie. Met het netwerk van de partners in de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs worden de ondernemers in de tuinbouw bereikt die op deze bijeenkomst van harte welkom zijn. De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt gedragen door de partners: Interpolis, Ministerie van Economische Zaken, Flynth adviseurs en accountants, Rabobank, Royal FloraHolland, Vakblad voor de Bloemisterij | Boomkwekerij, HPP Exhibitions, GroentenFruit Huis. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Delphy, Plantion, Keukenhof, MPS, Naktuinbouw, Anthos, CNB, Hobaho, BQ Support en de zaadbedrijven: Rijk Zwaan, Incotec, Bejo Zaden en Enza Zaden.

29-11-16 16:39
LTO Glaskracht

93% van uw afval krijgt u gewoon weer terug! De Milieu Express doet meer met afval. Door continue innovatie kunnen we maar liefst 93% van uw afval recyclen en nuttig hergebruiken. Een percentage waar we trots op zijn en volledig past in onze missie: ’Making more from waste’, het terugwinnen van producten uit afval. Als vooraanstaande afvalverwerker in de regio lopen we voorop. Niet alleen met milieuverantwoorde oplossingen voor de generaties die na ons komen, maar ook met een efficiënte en betaalbare dienstverlening.

www.milieuexpress.nl

Volg ons

November 2016

afdeling Midden Zuid-Holland

n a a n e k r e w n Same . .. r o t c e s w u o b n een gezonde tui ...start met innovatieve ondernemers. De Nederlandse tuinbouw acteert op het hoogste niveau in watermanagement, energievoorziening en duurzame productiemethoden. Alleen met intensieve samenwerking en kennisuitwisseling kunnen innovaties en oplossingen tot stand blijven komen. Met groot plezier gaan wij de uitdaging aan om hier met onze expertise aan bij te dragen. De sector verder helpen met een positieve en professionele aanpak, daar staan wij voor. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Zoetermeer, Heliumstraat 64 - 84, 088 236 80 00, zoetermeer@flynth.nl of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/tuinbouw

I

Ondernemen inspireert

I

in

DE TOEKOMST IS NU TE KOOP DE TOEKOMST IS NU TE KOOP DE TOEKOMST IS NU TE DE TOEKOMST IS NU TE KOOP KOOP

✔ Complete kassensloop projecten ✔ Demonteren en afvoeren van W.K.K. installaties ✔ Inkoop assimilatielampen en bekabeling ✔ Demonteren en afvoeren van verwarmingsbuizen

Tel. 0174 64 20 40 / Mob. 06 53 22 20 55 BYD vorkheftrucks met onderhoudsvrije QuickCharge-batterij BYD vorkheftrucks met onderhoudsvrije QuickCharge-batterij BYD vorkheftrucks met onderhoudsvrije QuickCharge-batterij De beproefde BYD batterijtechnologie zorgt voor een revolutie in de vorkheftruckindustrie. BYD vorkheftrucks onderhoudsvrije QuickCharge-batterij De beproefde BYD batterijtechnologie zorgt voor eentijd revolutie in deinvorkheftruckindustrie. Lithium-IJzer-Fosfaat batterijenmet worden reeds lange toegepast auto’s, taxi’s en bussen.

De beproefde BYD batterijtechnologie voor eenmet revolutie in deinvorkheftruckindustrie. Lithium-IJzer-Fosfaat batterijen wordenzorgt reeds lange tijd toegepast auto’s,voordelen: taxi’s en bussen. Nu ook beschikbaar voor de intern-transport-sector zeer aantrekkelijke De beproefde BYD batterijtechnologie voor eentijd revolutie in deinvorkheftruckindustrie. Lithium-IJzer-Fosfaat batterijen wordenzorgt reeds lange auto’s,voordelen: taxi’s en bussen. Nu ook beschikbaar voor de intern-transport-sector met toegepast zeer aantrekkelijke Lithium-IJzer-Fosfaat batterijen tijd in auto’s, taxi’s bussen.  extreem snel opladen (1intern-transport-sector tot worden 2 uur) reeds lange  met geentoegepast gasontwikkeling tijdens heten opladen Nu ook beschikbaar voor de zeer aantrekkelijke voordelen:  extreem snel opladen (1intern-transport-sector tot 2 uur)  geen gasontwikkeling het opladen Nu  ook beschikbaar voor aantrekkelijke voordelen: tussenladingen geen de probleem  met geenzeer water bijvullen tijdens

Handel in kasmaterialen • KASSENSLOOP • KASSENBOUW BErKEL ✱ ☎ 06-51150784 ✱ iNfO@jOOStKErKLAAN.NL WWW.jOOStKErKLAAN.NL

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 11

extreem snel opladen (1 tot 24000 uur)cycli) gasontwikkeling tussenladingen geen probleem  bijvullen tijdens het opladen   lange levensduur (minimaal  geen geen water warmteontwikkeling  lange extreem snel opladen (1 tot 24000 uur)cycli)  geen tijdens het opladen geen probleem  water bijvullen  (minimaal geen gasontwikkeling warmteontwikkeling 100% levensduur onderhoudsvrij  geen geen zuren en zware metalen  tussenladingen tussenladingen geen probleem  geen geen water bijvullen   lange levensduur (minimaal 4000 cycli) geen warmteontwikkeling 100% onderhoudsvrij  zuren en zware metalen  40% minder energie verbruik  geen wisselbatterijen meer nodig  lange levensduur (minimaal 4000 cycli)  geen geen wisselbatterijen warmteontwikkeling 100% onderhoudsvrij zuren en tarieven zware metalen  energie verbruik  meer 8 jaarminder garantie / 10000 rij-uren  aantrekkelijke voornodig huur & koop  40% 100% onderhoudsvrij  geen zuren en tarieven zware metalen  40% energie verbruik geen wisselbatterijen meer jaarminder garantie / 10000 rij-uren  aantrekkelijke voornodig huur & koop 8 Van harte welkom in de Van Vliet-stand tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem !  40% minder energie verbruik  aantrekkelijke geen wisselbatterijen nodig 8 jaar garantie / 10000 rij-uren  tarievenmeer voor huur & koop  Van harte welkom in de Van Vliet-stand tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem !  aantrekkelijke tarieven voor huur & koop  8 jaar garantie / 10000 rij-uren Van harte welkom in de Van Vliet-stand tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem ! Van harte welkom in de Van Vliet-stand tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem !

Heulweg 6, 2641 KR Heulweg 6, 2641 KR Heulweg 6, 2641 KR Heulweg 6, 2641 KR

PIJNACKER PIJNACKER PIJNACKER PIJNACKER

015-3693265 015-3693265 015-3693265 015-3693265

www.lvanvliet.nl www.lvanvliet.nl www.lvanvliet.nl www.lvanvliet.nl

29-11-16 16:39


 November 2016

LTO Glaskracht

afdeling Midden Zuid-Holland

Bijzondere kerststerren in cadeauverpakking:

Robin van der Knaap: We focussen ons op onderscheidende producten’ Kwekerij De Wilgenlei heeft nét wat andere, onderscheidende producten. Rond deze tijd van het jaar is dat terug te zien bij de kerststerren. De ‘Harlequin’ heeft losse rode toefjes in plaats van één rood scherm. De ‘Q-ismas Star Crunch’ is beter houdbaar en gaat in een exclusieve, krakende papieren cadeauverpakking de deur uit. Niet voor niets was dit product winnaar van de FloraHolland Kwaliteitscompetitie het afgelopen jaar. Jaarrond gezien worden er groene planten, hibiscus en verschillende seizoensproducten geteeld. “We zijn in 1979 begonnen op de Wilgenlei in Bleiswijk met groene kamerplanten, zoals Ficus. Sinds 1997 zitten we op de huidige locatie aan de Hyacintenweg. Nu zijn groene kamerplanten weer hip en trendy. Een tijd lang ging het minder. We hebben er andere producten bij gezocht. Door de jaren heen hebben we zes hoofdgroepen in verschillende kleuren en potmaten. Bij elkaar zijn dat zo’n veertig verschillende producten. We kiezen voor bijzondere producten bij de veredelaars. Doordat we licentiegeld moeten afdragen aan de veredelaar is onze kostprijs wat hoger. Daarbij bedingen we vaak wel een vorm van exclusiviteit. We richten ons daarom vooral op het hogere marktsegment”, vertelt Robin van der Knaap die sinds begin vorig jaar eigenaar is van het familiebedrijf, waar ook zijn vader en broer werken. De planten gaan voor 95% naar het buitenland, met name naar de Scandinavische landen en Duitsland. Ze gaan bij voorkeur naar de hogere marktsegmenten van tuincentra en groothandelaren. “Je moet ons bedrijf zien als een snoepwinkel. Wij maken bijzondere producten waar ze zich mee kunnen onderscheiden.” Speciale kerststerren De kerststerren zijn een mooi voorbeeld. Daarvan worden er zo’n 100 miljoen gemaakt in Europa. Van één van de rassen is dat zelfs 25 miljoen stuks. De Wilgenlei heeft slechts 100.000 planten per seizoen. “Wij hebben hier vijf rassen staan. Van een paar zijn we een van de weinigen zijn in Europa die ze hebben, zoals de ‘Q-ismas Star’ en de ‘Harlequin’.” November en december tot week 50 is de piekperiode. Na de kerst is het voorbij. Een hele afdeling staat nu vol met een zee aan roodgekleurde planten in 13 cm potten. In de schuur ziet het er feestelijk door de veilingkarren met ingehoesde kerststerren. Zowel de doorzichtige hoezen als de exclusieve papieren cadeauhoezen met uitgestanste sterren zijn eigen ontwerp. Dat geldt ook voor de website. “Mijn broer Barry doet de marketing. We hebben er veel plezier in om het zelf te doen. We weten steeds beter wat we willen in woord en beeld.” Veel van de nieuwe plantenrassen’ komen van verschillende veredelingsbedrijven, waar ze regelmatig gaan kijken. Wanneer ze een veelbelovende plant zien, nemen ze twee a drie jaar de tijd hem uit te proberen en te introduceren.

Robin van der Knaap: “Wij onderscheiden ons met bijzondere kerststerren.”

“Je begint voorzichtig met wat kleinere aantallen. Ieder nieuw product moet je leren telen en je moet tijd besteden aan de marketing. Om bij het voorbeeld van de kerststerren te blijven: het eerste jaar dachten onze kopers dat de ‘Harlequin’ met de grappige rode toefjes ziek was. De planten verkochten maar matig. Het tweede jaar werd het product al iets beter gewaardeerd en nu zien deze zelfde klanten dit soort als een specialty. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat het product schaars blijft, zodat er meer vraag is dan aanbod.” Awards als erkenning Bij de kerststerren liggen de vernieuwingen op het gebied van een andere vorm en verbeterde houdbaarheid. Bij Hibiscus, op dit moment het belangrijkste product qua omzet, zit de vernieuwing vooral in de bloeiduur. Waar de gemiddelde hibiscus slechts één dag bloeit, bloeit de HibisQs vier tot vijf dagen. Bij de seizoensproducten zit de vernieuwing vooral in het feit dat het om moeilijk te kweken en exclusieve producten gaat, zoals gentiaan en plumbago (mannentrouw), waarvan De Wilgenlei aantrekkelijke producten voor de consument heeft gemaakt. Met de bijzondere producten vallen ze regelmatig in de prijzen. De beste reclame die je kunt krijgen. Het afgelopen jaar was de Q-ismas Star winnaar van de FloraHolland Kwaliteitscompetitie vanwege de betere houdbaarheid. En begin dit jaar won de gentiaan de glazen FloraHolland tulp voor de beste marktintroductie in de categorie seizoensplanten. “We zagen het product bij een van onze veredelaars. Mijn vader heeft daar een goed oog voor. Het was erg spannend. Er waren vier categorieën, waaronder die van de tuinplanten. We bleven over met zes finalisten. Ik moest het product pitchen voor een jury van tuinspecialisten”, blijkt de potplantenteler trots terug.

Duurzaam en traditioneel Op de website prijkt een logo met ‘Eco friendly&traditional produced’. “Duurzaam ondernemen is een populair begrip. We hebben dit als vanzelfsprekend gedaan, maar nooit hard geroepen. Omdat we geen gebruik maken van onze aansluiting op het riool, werken we hier al vanaf het begin met een 100% gesloten systeem. We verstoken geen gas maar kopen, net als andere bedrijven in dit gebied, warmte van de ROCA centrale. We produceren dus geen CO2, maar gebruiken OCAP-CO2, afval CO2 vanuit de industrie. We zetten zoveel mogelijk biologische bestrijders in en scheiden onze afvalstromen.” Ook onderscheidend is dat het product grotendeels met ‘eigen’ mensen wordt gemaakt. Er werken zeven mensen, waarvan vier een teeltachtergrond hebben en drie inleenkrachten tijdens seizoenspieken. Toekomst Van der Knaap merkt dat de markt voor groene planten gestaag weer aantrekt. Ook voor de hibiscus en de bijzondere tuinplanten ziet hij goede toekomstperspectieven. Dat geldt in mindere mate voor de kerststerren. “De ‘kerststerrentijd’ is zeker leuk. We krijgen veel klanten over de vloer en we stoppen er veel tijd in om dit product op een hoger niveau te krijgen. Maar het blijft een risicovol product in een korte periode, waarbij het rendement voor iedereen laag ligt. Er worden er 100 miljoen gekweekt, maar niemand verdient eraan. Er hoeft maar iets fout te gaan en je hebt een probleem. Als er een paar witte vliegen worden gevonden, kun je geen kant meer op. “Er zijn alternatieven voor deze teelt die minder risico met zich mee dragen en wellicht beter renderen. Anderzijds zit op dit vlak juist de uitdaging”, besluit hij.

Linde/OCAP levert eerste gecertificeerde bio-CO2 uit duurzame biomassa Al geruime tijd betrekt Linde met OCAP bio-CO2 die het bijproduct is van het vergistingsproces van GFT-afval, zoals dat plaatsvindt bij afvalverwerker ARN. Bij deze vergisting komt compost en groengas vrij, dat van een zodanige kwaliteit is dat het het aardgasnet in gaat. Maar ook circa 40% CO2, die OCAP levert aan tuinders. De bio-CO2 van ARN bij Nijmegen, waar OCAP sinds twee jaar bio-CO2 betrekt, is op 17 november na een uitgebreide

Oostlandkrant_LTO_week48.indd 12

audit door QS Certification gecertificeerd. Een en ander conform de norm NTA 8080, die onderstreept dat het gaat om duurzame biomassa. Hierdoor is Linde in staat om gecertificeerde bio-CO2 te leveren. Deze CO2 wordt niet alleen via OCAP geleverd aan tuinders. Bio-CO2 kan eveneens worden gebruikt als koudemiddel, of als grondstof voor de chemische en de metaalindustrie. Daarmee kan ook in andere sectoren als de tuinbouw verduurzaming verder worden doorgevoerd. Bij de CO2 die momenteel wordt betrokken van duurzame bio-bronnen, gaat het vooralsnog om bescheiden hoeveelheden. Daar vergisting bij steeds meer afvalstromen zal wor-

Bij de feestelijke certificering van ARN.

den toegepast, is te verwachten dat de beschikbare hoeveelheden CO2 snel groter zullen worden.

29-11-16 16:39


MeersMa BV Pijnacker Aanneming grond-, weg- en water

LTO Glaskracht

November 2016

afdeling Midden Zuid-Holland

Mag het werken een beetje Meer zijn? bouw en cultuurtechnische Mag het een beetje Meer zijn? Mag het een beetje Meer zijn?

Uw regiomakelaar regiomakelaar voor het buitengebied! Oostland!

MeersMa BV Pijnacker

MeersMa Verhuur Verhuur grondverzetmachines

Aanneming grond-, weg- en waterM eersMa Pijnacker MeersMa BV BV Pijnacker bouw enwegcultuurtechnische werken Aanneming grond-, en waterAanneming grond-, wegen water-

MeersMa Pijnacker

bouw en cultuurtechnische werken bouw en cultuurtechnische werken

aanneming grond-, weg- en waterbouw MeersMa Verhuur en cultuurtechnische MeersMa Verhuur Verhuur grondverzetmachines MeersMa Verhuur werken

MeersMa Projecten BV

Verhuur grondverzetmachines Verhuur grondverzetmachines

Projectontwikkeling en herstructurering glastuinbouw

MeersMa Projecten BV MeersMa PProjecten BV MeersMa PProjectontwikkeling rojecten MeersMa rojecten BV BV en

Projectontwikkeling en Projectontwikkeling Projectontwikkeling en en herstructurering glastuinbouw herstructurering herstructurering glastuinbouw herstructurering glastuinbouw glastuinbouw

MA op grond van kwaliteit!

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart

MEERSMA op grond van kwaliteit! Katwijkerlaan 113, Postbus 200, MEERSMA grond van kwaliteit! MEERSMA grond van kwaliteit! 2640 AE Pijnacker. Tel. 015 - 361 55 op 30, op Fax 015 - 369 41 45 Email: info@meersmabv.nl Katwijkerlaan 113, Postbus 200, 2640 AE Pijnacker. Tel. 015 - 361 55 30, Website: www.meersmabv.nl Katwijkerlaan Postbus Katwijkerlaan 113, 113, Postbus 200, 200,

WLTM

v.l.n.r.: Jan-Willem van Niekerk, Jaco Eeltink, Peter van der Knaap, Jeroen van de Grootevheen, Hilda Suijkens, Sjaak Swart, Ton Bakker, Jan Rijkaart Westelijke Land- en Tuinbouw Makelaars

015 - -015 369 41 AEFax Pijnacker. Tel. 361 5545 30, Email: info@meersmabv.nl 26402640 AE Pijnacker. Tel. 015 361- 55 30, Website: www.meersmabv.nl Fax 015 369 41 45 Email: info@meersmabv.nl Fax 015 - 369 41 45 Email: info@meersmabv.nl Website: www.meersmabv.nl Website: www.meersmabv.nl Hoefweg 205b, 2665 LB Bleiswijk | 088 - 4 111 888 | www.wltm.nl

WLTM

VVanan DDDorssen & F rensch BV D orssen & F rensch BV

Tuinbouwprojecten - Gewächshausbau - Greenhouseprojects Tuinbouwprojecten - Gewächshausbau - Greenhouseprojects Tuinbouwprojecten - Gewächshausbau - Greenhouseprojects

Verkoop - Onderhoud Aanleg van uw complete persluchtinstallatie

Westelijke Land- en Tuinbouw Makela

Voor een solide basis!

2631 Hoefweg 205b, 2665 LB Koperslager Bleiswijk |28, 088 - 4 RK 111Nootdorp 888 | www.wlt

Voor een solide basis!

Ambachtsweg 75 2641 KW Pijnacker Tel. 015 - 369 63 82 - Fax. 369 73 80 www.dorsen-frensch.com

Tel. 015 - 361 90 84 www.verbooncompressoren.nl

is een tekstbureau dat zich

4 kranten

4 nieuwsbrieven Het adres voor snelle met teksten heldere communicatie! bezighoud deen redactie

Ambachtsweg 75 2641 KW Pijnacker

4 folders 4 kranten is een tekstbureau dat zich en/of folders, fotografie voor: Nieuwsbrieven, webteksten, advertorials, maar ook4 magazines 4 nieuwsbrieven bezighoud met de redactie teksten advertenties, toespraken.

4 reclamecampagnes

4 magazines

4 advertenties

4 reclamecampagnes

4 jaarverslagen

Het kan allemaal!

en/of fotografie voor:

Tel. 015 - 369 63 82 - Fax. 015 - 369 73 80

Vandaag besteld,Teksten overmorgen klaar! U gelooft het niet! 4 presentatiegidsen Oudshoorn 4 advertenties

www.dorssen-frensch.nl Oudshoorn Teksten Oostlandkrant_LTO_week48.indd 13

4 folders

Sjaak Oudshoorn Nieuwkoopseweg 6 2641 PB Pijnacker Tel. 015-369.9233

Sjaak Oudshoorn Nieuwkoopseweg 6 2641 PB Pijnacker Tel. 015-369.9233

Mobiel: 06-2238.9143

E-mail: jaarverslagen Tel. 06 - 371 22222 •4 oudshoornteksten@planet.nl oudshoornteksten@planet.nl sjaak@studio-telstar.nl 4 presentatiegidsen

Mobiel: 06-2238.9143 E-mail: oudshoornteksten@planet.nl sjaak@studio-telstar.nl

en de Oliveo Presentatiegid en de Oliveo Presentatiegids 29-11-16 16:39


44

De Heraut woensdag 30 november 2016

Nieuwe sponsors voor Berkel Meisjes onder 11 Berkel en Rodenrijs - Bij CVV Berkel hebben zich twee nieuwe sponsors voor Meisjes onder 11 gemeld. FCL Marines Agencies, specialist in het vervoer van volle containerladingen overzee, en B & W Wooning Vastgoed, bouwkavel- en projectontwikkeling. De meisjes en hun begeleiding zijn blij met hun nieuwe kleding.

KLUSMEESTER BART VAN DORT V.O.F. 010-5223687 of 06-21825101 b.vandort@klusmeester.nl badkamers / keukens / dakvensters timmerwerk / onderhoud / renovatie etc. Geen klus te klein en geen klus te groot!

www.nicovanleeuwen-bts.nl

www.klusmeester.nl

010-5190435 www.peterveldkamp.nl

Will Meijers

Tel.: 010-5117383

www.nicoschouw.nl

010-5116189 www.winkelcentrum-berkel.nl

www.fransvonk.nl

Alles op het gebied van mantelzorg!

Voor het voorkomen en bestrijden van dierplagen zoals mollen, wespen, mieren, zilvervisjes, vlooien, woelratten, ratten en muizen.

Advies/ (Ver)bouw

Chiel van der Helm Tel.: 06 - 53 818 954

www.delyelmo.nl

Voor warmte in stijl www.design-radiator.nl

FRANS VONK

o.a. schilderen, timmeren, badkamers en keukens.

www.willmeijers.nl

Bleiswijk

www.simonmaree.nl

Hoefweg 105 • Bleiswijk 010 - 5227070 / 06 - 19728208

www.ploegadvies-verhuur.nl

Voor al uw tegelwerk in en rondom uw huis. www.vandersteentegelwerken.nl

parket schuren 06-52663688 www.vloerenleggersbedrijf.nl

www.sonneveldgroenprojecten.nl

www.kirkelsbestratingen.nl

AANHANGWAGENS & PAARDENTRAILERS

Computer problemen? PCWIN biedt hulp op locatie. Snel, voordelig & professioneel. Tel: 06-12.13.81.34

Berkelhoek en ParkZoom: Fysiotherapeutische zorg op maat!

www.pcwin.nl

www.berkelhoek.nl

- KOOP - HUUR - REPARATIE -

www.senserijopleidingen.nl

FC Deliveries Meld je nu aan als bezorger Verspreiding/folders en o.a. de Heraut verspreiding@ fcdeliveries.nl

www.vanwijkwarmte.nl

Heraut_week_28_2016.indd 44

www.fcdeliveries.nl

online www.herautonline.nl

010 - 511 27 53

www.vollebregtaanhangwagens.nl

Wilt u ook adverteren op deze pagina? Bel dan met Nieuwsblad de Heraut 010 511 88 92 WWW.HERAUTONLINE.NL

29-11-16 14:38


45

De Heraut woensdag 30 november 2016

Twee ‘Oostland’ auteurs komen beiden met nieuwe roman Lansingerland - Met enige regelmaat komt de groep Oostlandschrijvers (Oostland Literair, red.) uit met een gezamenlijke nieuwe bundel. Dat wil niet zeggen dat ze individueel stil zitten. Twee van hen presenteren zaterdag 3 december een nieuwe roman: Arie van Driel uit Bergschenhoek de bundel ‘Vlinder’ en ‘Een zakelijk tripje’ is van Jennifer Zuniga-De Jong. Laatstgenoemde geeft beide boeken uit met haar eigen Uitgeverij Oostland, dat aan bekende en nog onbekende schrijvers een podium biedt en gevestigd is in Berkel en Rodenrijs.

van een boek maakt, dat mensen het boek eerder oppakken in de boekhandel. “Mijn boek ‘Vlinder’ is compleet fictie maar heel herkenbaar, want het kan iedereen overkomen. Het gaat over een gelukkig getrouwd echtpaar. De man (64) ontdekt na vierendertig jaar hoe het is als hij weer verliefd wordt, in dit geval op een twintig jaar jongere collega die net een scheiding achter de rug heeft. Toch houdt hij zielsveel van zijn vrouw die de twee, in een web van hartstocht en verlangen, langzaam naar elkaar toe ziet kruipen. Romantiek, humor, wanhoop en emoties, ze komen allemaal voorbij!

Omslag

John Hofman Arie van Driel is beslist geen onbekende in het schrijverscircuit. Dertig jaar van zijn leven werkte hij als journalist bij het Algemeen Dagblad, zowel als sportverslaggever als showbizzredacteur, waarin hij beroemde artiesten interviewde zoals Michael Jackson, Robbie Williams, Tina Turner en onze eigen Marco Borsato. Het schrijven zat hem dus in het bloed en in de jaren daarna vloeiden er inmiddels zes mooie romans uit zijn pen. ‘Vlinder’ is zijn zevende boek en dat lees je, evenals dat van Jennifer met als titel ‘Een zakelijk tripje’, heel gemakkelijk uit. Beide bundels worden in zakformaat uitgebracht. Gaat u bijvoorbeeld met de trein naar uw werk, dan steekt u het boekje gemakkelijk in de broekzak of handtas en lees steeds een aantal bladzijden als u daar zin in hebt. Arie: “Je voelt het boekje altijd zitten en denkt dan: o.k., ik lees nog even een stukje,

Jennifer en Arie presenteren hun nieuwe roman. Foto: John Hofman. maar je stopt het net zo gemakkelijk weer weg.” “Het zijn beide romantische, op zichzelf staande verhalen”, vult Jennifer aan. Haar nieuwe boek is onderdeel van de boekenreeks Secretary Journals en gaat over het wel en wee van de jonge secretaresse Jo-Anna. In deze verkorte uitgave van het eerste deel

‘Op Zakenreis’, is Jo-Anna belast met het organiseren van een trip voor haar managers en potentiële opdrachtgevers, met als doel die o zo belangrijke opdracht binnen te slepen. Wanneer er een imponerende, onbekende man haar pad kruist, is haar chaos compleet. Heen en weer geslingerd tussen haar emoties en professionaliteit, wor-

stelt zij zich een weg door de voor haar zo belangrijke week. Jennifer: “Zie mijn nieuwe boek als een verkleinde versie van mijn eerste boek, maar dan met een nieuwe verhaallijn. Ik vind dat als je als schrijver de eerste tien pagina’s goed schrijft, je ook een goed boek krijgt.” Arie vult aan dat een mooie omslag

“Ik ben in 2012 al begonnen aan dit boek. En ja, die omslag. Mooi hè? Dat ben ik, samen met mijn vrouw toen we nog jong waren: ik 28 en zij 22. Hij is blij met uitgeefster Jennifer die in Berkel en Rodenrijs woont. “Ze doet het perfect. Er is een leuke samenwerking tussen de Oostlandschrijvers en uitgeverij Oostland.” Jennifer vertelt dat ze haar eigen eerste boek in eigen beheer uitgaf en met haar bedrijfje startte nadat het tweede boek van Oostland Literair verscheen. Zaterdag 3 december presenteren beide schrijvers hun boek in Bibliotheek Oostland in Pijnacker, terwijl Arie van Driel op zondag 4 december een signeersessie geeft bij Jumbo Veltrop in Bergschenhoek tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij aankoop van ‘Vlinder’, dat € 13,50 kost, krijgt u zondagmiddag met het oog op Sinterklaas, een gratis exemplaar van ‘Mijn moeder moest dood’, een waargebeurd verhaal. Jennifer’s ‘Een Zakelijk Tripje’ kost € 12,50. Beide boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar en via alle online webshops.

Vrienden in actie voor De Bolsterberg Berkel en Rodenrijs – Vriendschappen zijn waardevol. In het geval van Jeanette Hijdra en Sonja de Schepper gaat die vriendschap al veertig jaar terug. Via familie hebben zij elkaar leren kennen. Het leven van Sonja veranderde toen zij samen met haar man een gehandicapte dochter kreeg, Moremi. Door de intensieve verzorging van Moremi zagen Jeanette en Sonja elkaar veel minder. De vriendschap echter bleef bestaan. Annelies Moerel De tienjarige Moremi zit sinds haar tweede jaar op De Bolsterberg in Zoetermeer. Deze dagopvang is bedoeld voor meervoudig gehandicapte

kinderen en zoals alle zorginstellingen hebben zij het financieel zwaar. Sonja zit al enkele jaren in de ouderraad en probeert samen met drie andere ouders regelmatig leuke kleine activiteiten te organiseren. Sonja: “Helaas is de geldpot zo goed als leeg. Er komen minder donaties binnen, zowel van bedrijven als particulieren. En helaas betalen lang niet alle ouders de vrijwillige bijdrage.” Sonja besloot afgelopen najaar mee te doen aan de Halve Marathon Oostland. Ze werd getipt zich te laten sponsoren en die gouden tip leverde € 1.000 op.

Tablets Jeanette was onder de indruk van die actie en werd geïnspireerd om zelf een goede daad te doen. Ze vertelt: “Ons transportbedrijf Hijdra geeft jaarlijks

een feest voor familie, personeel en klanten. Dit jaar besloten we onze gasten te vragen een donatie te doen voor De Bolsterberg. Het is een goed doel, waarvan we wisten, dit komt direct en op de juiste plaats terecht.” De gasten doneerden flink, het leverde maar liefst € 1.900 op. Sonja is geroerd door deze actie en wilde dit graag kenbaar maken. “We hebben inmiddels een idee waar we het geld aan willen besteden. We willen graag tablets aanschaffen, zodat het personeel makkelijk informatie kan opslaan en doorgeven aan ouders. Bovendien zijn er veel educatieve spellen voor de kinderen op te doen. We zijn erg blij met deze lieve actie van Hijdra Bloemen en Plantentransport.” Bedrijven of particulieren die na het lezen van dit bericht graag ook geld willen doneren voor De Bolsterberg kunnen contact opnemen met de redactie via redactie@de-heraut.nl.

Alle 40 vrijwilligers kregen een speculaaspop van Fuijkkink (l). Foto: John Hofman.

Stichting Hulp Letland beloont vrijwilligers de Paardestal Berkel en Rodenrijs - De hardwerkende vrijwilligers van Kringloopwinkel de Paardestal aan de Meerweg werden dinsdag 22 november verrast. Uit handen van de voorzitter van Stichting Hulp Letland, Joop Fuijkkink, kregen zij een grote speculaaspop als dank voor de van de Paardestal ontvangen 9-persoonsbus die naar Letland zal gaan om daar te gaan rijden voor een ouderencentrum in Ludza. “Iedere week staan de vrijwilligers ingekomen gebruikte goederen te sorteren voor goede doelen, alle redenen om ze alle veertig eens door Sint te laten verwennen met een speculaaspop.

Jeanette Hijdra (l) overhandigt symbolisch de cheque van €1900 euro aan Moremi en moeder Sonja de Schepper voor De Bolsterberg.

Heraut_week_28_2016.indd 45

Overigens kreeg de Stichting Hulp Letland dankzij hen ook nog een

cheque ter waarde van € 2.000”, aldus Fuijkkink. “We hebben dit jaar 8000 speculaaspoppen verkocht! Een prachtig resultaat.” De speculaaspoppen die de vrijwilligers ontvingen, waren voorzien van een door Fuijkkink geschreven gedicht, dat inspeelt op hun activiteiten voor de Paardestal. In dit gedicht stond onder meer, met het oog op het tijdelijk verblijf aan de Meerweg en de terugkeer straks naar de Noordeindseweg: ‘... dus niet bij de pakken neerzitten, laat anderen maar knoeien. Let op: met een nieuwe ‘stal’ zal de verkoop alleen maar groeien”’. Een hart onder de riem voor de vrijwilligers die zich nu een periode moeten behelpen in een loods. Uiteraard was de speculaaspop zeer welkom. Wat betreft de bijdrage aan Stichting Hulp Letland zei voorzitter Cees Zwakkenberg, dat ze het met liefde hadden gedaan voor de mensen in Letland.

29-11-16 14:38


46

De Heraut woensdag 30 november 2016

Ondernemers Berkelse Poort Berkel en Rodenrijs Solva-B voor administratieve dienstverlening

BorDUUrPAKKetten BorDUUrGAren DeKServetten en tAfellAKenS KnooPPAKKetten oPBerGDoZen/-MAnDen BorDUUrStrAMienS voor info tel.: 010 - 511 44 88

Bert Slingerland, eigenaar van Solva-B Administratieve Dienstverlening, vond een geschikte locatie op de Berkelse Poort 127A.

Na jaren bij de gemeente Bleiswijk en in de accountantswereld gewerkt te hebben zette Bert in 2009 de stap naar een eigen kantoor. “Ik begon van huis uit. Al snel huurde ik een kantoorruimte in Bleiswijk, maar naarmate de klantenkring groeide kwam ook de behoefte aan meer ruimte en die vond ik in Berkel en Rodenrijs”. Pakket Solva-B biedt een breed pakket aan dienstverlening: van het verzorgen van de complete boekhouding, de loonadministratie en de fiscale aangifte tot het maken van de jaarrekening. “Ons kantoor biedt ook begeleiding aan startende ondernemers om hen te ondersteunen en wegwijs te maken in de regelgeving waar je als starter mee te maken krijgt. Ik legde ook zelf de weg af van de beginnend ondernemer die enthousiast is begonnen en er iets goeds van wilde maken. Om hen daarbij te helpen en te behoeden voor valkuilen Van Schaik cs Advocaten, een begrip in Lansingerland

en verrassingen geven wij graag advies. We richten ons met name op het MKB en ZZP ‘ers in de hele regio. Daarnaast zijn ook particulieren welkom die we terzijde kunnen staan met bijvoorbeeld vragen over of het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.” Solva-B is vorig jaar tevens leerbedrijf geworden met ruimte voor stagiaires. Zelfstandig Solva-B is een samenwerking met een ander administratiekantoor aangegaan om de continuïteit te waarborgen. “We werken met een breed pakket, korte lijnen en persoonlijk contact. De klant kunnen we op kantoor ontvangen, maar desgewenst komen we ook naar de klant toe. We leven in een tijd dat veel via internet geregeld wordt en ook daar zijn we helemaal in thuis. We sluiten aan bij de wensen van de klant, trekken gezamenlijk op om tot een optimaal resultaat te komen. Kortom het leveren van maatwerk is één van onze speerpunten.

Mr F.C.M. Schoonderwoerd Mr E.M.A. van Domburg Mr F. van Schaik Berkelse Poort 39, 2651 JC Berkel en Rodenrijs, tel 010-5116771 www.vanschaikcs.nl e-mail: info@vanschaikcs.nl

Solva-B Administratieve Dienstverlening Berkelse Poort 127 A 2651 JX Berkel en Rodenrijs telefoon: 010 - 842 85 50 mobiel: 06 - 47 45 40 77 e-mail: info@solva-b.nl

Wij hebben pas écht verstand van uw vloer!

Het verzorgen van de financiële administratie Persoonlijk - Betrokken - Betrouwbaar

Heraut_week_28_2016.indd 46

• Gas- en houtgestookte haarden • Aanleg rookkanalen • Restauratie of veranderingen bestaande haarden • Natuursteen vloeren • Stucwerk

Stofvrij Parket Schuren v.a. • Traditioneel parket • Verouderde vloeren • Planken vloeren • Lamel parket • Laminaat • Kurk vloeren • PVC vloeren

19.50 p.m

2

Vrijblijvend bezoek huisofof Vrijblijvend bezoek aan huis Vrijblijvend bezoek aanaan huis of kom naar showroom. onze showroom kom naar onze

kom naar onze showroom

een aantrekkelijke offerte Altijd eenAltijd aantrekkelijke offerte.

Altijd een aantrekkelijke Nu ook vloerenhal!offerte

Berkelse Poort 99 - 2651 JX Berkel en Rodenrijs

06 - 52663688

www.vloerenleggersbedrijf.nl

Voel je veilig Integrated Security Solutions Hoofdleverancier van SmartVest Berkelse Poort 135 2651 JX Berkel en Rodenrijs Tel.: + 31 (0) 10 512 16 44 Web: www.integrated-solutions.nl E-mail: info@integrated-solutions.nl

Showroom: Berkelse Poort 65, 2651 JX Berkel en Rodenrijs T. 010-5117383 www.nicoschouw.nl - nicoschouw@hotmail.com

Uw baby- en kinderspeciaalzaak in Berkel en Rodenrijs

30 november geopend tot 21.00 uur

Op 10 DECEMBER LEUKE AANBIEDINGEN h et Woo Op hetre Woone vent Donke geniete dagen, n, Sm SmartV nev est a‘MOONLIGHTSHOPPEN’ SmartVest beschermt uw TIJDENS rtVe inbrek ers bandie verjagten en!! huis tegen st huis be tege IN BERKEL CENTRUM n b (niet geldig op lopende acties/aanbiedingen!)

Uw partner voor:

Berkelse Poort Berkel en Rodenrijs

Kijk voor meer informatie eens op www.solva-b.nl “ Kijkt u rustig rond op deze site en als u geïnteresseerd bent of nog vragen heeft, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Juridisch advies of rechtsbijstand nodig op het gebied van arbeidsrecht, familierecht, mediation, incassozaken?

Van Schaik cs Advocaten

Let op de openingstijden: ma t/m vr 08.00 - 21.00 uur zaterdag 08.00 - 18.00 uur zondag 10.00 - 17.00 uur

Ruim een jaar geleden vond Bert Slingerland, eigenaar van Solva-B Administratieve Dienstverlening, een geschikte locatie op de Berkelse Poort 127A waar hij zich vestigde met zijn kantoor. Een fraaie ruimte waar het niet alleen goed en geconcentreerd werken is, maar waar hij ook zijn klanten goed kan ontvangen.

Berkelse Poort 67, 2651 JX Berkel en Rodenrijs Open: di., wo., vr. en za. van 10.00 tot 17.00 uur

BERKELSE POORT 7, 2651 JX BERKEL EN RODENRIJS WWW.BAMBINOBABYGIFTSHOP.NL TEL: 010-2126442

29-11-16 16:25


47

De Heraut woensdag 30 november 2016

Herstart senioren clubkampioenschap badmintonvereniging PIP

Warmlopen voor de Leo Ammerlaan-loop Lansingerland - Op zaterdag 4 februari 2017 organiseert Plantenkwekerij Leo Ammerlaan de 7de editie van de Leo Ammerlaan-loop in de kas. De Leo Ammerlaan-loop is en blijft een uniek evenement en tevens is het een mooie gelegenheid om onder andere de jeugd kennis te laten maken met de innovatieve tuinbouwsector.

Clubkampioenen 2016 – 2017 Ilona Geene en Peter den Boer.

Berkel en Rodenrijs – Tijdens het clubkampioenschap van badmintonvereniging Garage Wilgenlaan/PIP op 28 oktober, 4 november en 25 november steeg de spanning tot grote hoogte in de Oostmeerhal. Er waren poules ingedeeld die men moest winnen om door te gaan naar de halve finales. Op vrijdagavond 25 november was het tijd voor de halve finales en de finales, met aansluitend de prijsuitreiking. Het is ruim 10 jaar geleden dat de clubkampioenschappen stilletjes de doofpot in ging, maar ze zijn er weer!

Toen de Seniorencommissie anderhalf jaar geleden een nieuwe voorzitter kreeg in de persoon van Inge van der Burg gaf zij aan graag de senioren clubkampioenschappen weer op te zetten. In samenwerking met de toernooicommissie gaf zij samen met Ronald van Oostrom de clubkampioenschappen vorm en konden zij weer gehouden worden. De senioren begonnen voortvarend met spannende en minder spannende partijen. Helaas was er wel wat blessureleed, waardoor sommige spelers uitvielen, maar uiteindelijk kwam er een mooie finalepartijen. In de dames halve finales moesten Carola Bazuin, Lisanne van den Bulk en Rachelle

Mosterd hun meerdere erkennen aan hun clubgenoten en bij de mannen verloren Wesley Merk en Thierry van de Bosch hun wedstrijden. Milan Koot moest helaas afhaken. De finalepartijen werden gespeeld en spannend afgesloten met twee 3-setters. Aan het einde van de avond werden de nummers 1, 2 en 3 gehuldigd en kreeg de clubkampioen een glimmende wisselbeker mee naar huis, die volgend jaar weer verdedigd mag worden. De uitslagen: Dames Clubkampioen: Ilona Geene, 2. Anita van den Bulk, 3. Annette Bes Heren Clubkampioen: Peter den Boer, 2. Danny van den Bulk, 3. Dion van Adrichem. Informatie: www.bbvpip.nl.

Evenals voorgaande jaren worden ook aan deze editie weer goede doelen verbonden. De opbrengst van de Leo Ammerlaan-loop 2017 is bestemd voor Stichting Lach voor een Dag en Stichting Baobab kids in Malawi. Meer informatie hierover is te vinden op: www.lachvooreendag. nl en www.baobabkids.nl De afstanden die gelopen worden

zijn 5 en 10 km (vanaf 12 jaar). Er zijn twee afstanden voor de jeugd. Eén ronde (1666,5 meter) voor de leeftijdscategorie van 4 tot en met 10 jaar of twee rondes (3333 meter) voor de leeftijdscategorie van 8 jaar tot 14 jaar. Voor iedere deelnemer aan de Kidsrun is er een medaille. Op Facebook is een evenement aangemaakt onder de naam: Leo Ammerlaan-loop 2017. Hier zullen regelmatig berichtjes worden geplaatst. Via Facebook is het mogelijk om anderen uit te nodigen voor dit evenement. Ook zal er via twitteraccount @LeoAmmerlaan over de Leo Ammerlaan-loop (#LeoAmmerlaanloop) gecommuniceerd worden. Voor meer informatie en inschrijven, kijk op: www.leoammerlaan. nl/loop . Vragen over de Leo Ammerlaan-loop? Anne van Winden is de contactpersoon. Zij is te bereiken via: loop@leoammerlaan.nl of telefonisch: 010 - 5217411.

Onderlinge wedstrijd Omnisport 2B

ROLLUIKEN Herfstvoordeel NU

KO RT I

L L U IK

20

PER RO

16

, 0 0 1 € NG Act ie lo

r be em dec 7 1 opt t/m

Showroom Berkel en Rodenrijs Nobelsingel 4 telefoon: (010) 5119500

Herfstvoordeel Rolluiken*

De uitreiking van een van de prijzen.

Profiteer tijdens ons herfstvoordeel van Showroom

hoge korting op elektrische rolluiken inclusief

Naaldwijk

schakelaar of afstandsbediening.

Grote Woerdlaan 36c

Actie loopt t/m 17 december 2016

telefoon: (0174) 631125

* Vraag naar de voorwaarden.

www.vitrona.nl

Openingstijden showroom Berkel en Rodenrijs: Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00 uur Zaterdag: 10:00 - 15:00 uur •V o pa ldoe • K rkee nde rge in de der leg all hoe en erk k h lei voo eid ns r ten

Energiebesparend

Heraut_week_28_2016.indd 47

Inbraakvertragend

ZONWERING

Zonwerend

KOZIJNEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ROLLUIKEN BUITENJALOEZIEËN SCREENS

Geluidswerend

Weersbestendig

Comfortverhogend

Lansingerland – De gymnastiekafdeling van Omnisport 2B organiseerde zaterdag 26 november de jaarlijkse onderlinge wedstrijden. Het niveau van alle turn(st)ers lag dit jaar erg hoog; iedereen is flink gegroeid en heeft goed zijn best gedaan. De sfeer zat er lekker in en het was erg gezellig. In totaal waren er 77 deelnemers die hun oefeningen mochten laten zien. De dames brug ongelijk, balk, vloer en sprong gedaan en de jongens op ringen, brug gelijk, vloer en sprong. Voor instap R3: 1e Lola Mulder , 2e Saskia Buitendijk, 3e Robin Kok. Voor voor instap R2: Megan Deira, 2e Ruby Vermeulen, 3e Amelie Pruijsten. Voor instap R2: 1e Liv Vermeulen, 2e Tess Straver, 3e Anna van Vliet. Instap R2: 1e Yentle Kuiper, 2e Anouk Groenen-

dijk, 3e Eline van Wanroij. Instap R1: 1e Lynn Steentjes, 2e Elize van den Bulk , 3e Zoë Aliradja. Pupil R1: 1e Eliska Luimstra, 2e Alisa Hektor, 3e Lisa van de Arend. Pupil 2 D4: 1e Julia Wisse, 2e Eva Peterson, 3e Eline Kuipers. Jeugd 1 D4: 1e Maaike Sintemaartensdijk, 2e Femke Molenaar, 3e Hannah van der Sluis. Voor instap D1: 1e Britt Post , 2e José Plaisier, 3e Benthe Baljeu. Instap D1: 1e Sanne Diersmann, 2e Inez Meijer, 3e Annejorie van der Graaff. Jeugd 1 / pupil 2 D1: 1e Jenieke Beldman, 2e Marise Pronk, 3e Melissa Bak. Keuze oefenstof H: 1e Evaline Neelis, 2e Janneke Bevaart, 3e Hilde Luimstra. Keuze oefenstof F t/m C: 1e Veerle Boer, 2e Anouk Hopman, 3e Britt van Loon. Pupil N3 / jeugd N4: 1e Simone Rebers, 2e Nienke Kruijff, 3e Jadah Leurs. Jongens niveau 15: 1e Jip van der Sluis, 2e Siebrand Faber, 3e Storm Aliradja. Supermarkt Jumbo Westpolder sponsorde met de verkoop van de versnaperingen.

29-11-16 14:38


48

De Heraut woensdag 30 november 2016

VACATURE

(ZZP) BUSINESS CONTROLLER 16 - 24 UUR | ROTTERDAM / BLEISWIJK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

� WIJ BIEDEN

� FUNCTIE EISEN

� FUNCTIE INHOUD het (verder) inrichten van financiële rapportage systemen opstellen van interne en externe financiële rapportages opstellen van budgetten en forecasts maken van liquiditeitsprognoses analyses maken op rapportages projecten oppakken en begeleiden ondersteunen en begeleiden van financiele administraties

○ ○

○ ○

aantoonbare werkervaring op HBO / WO niveau ervaring met Exact Online en Visionplanner is een grote-pré je bent accuraat en een rots in de branding maar weet dat een MKB onderneming een dynamische omgeving is die flexibiliteit vereist je bent service- en oplossingsgericht je bent een team-player en hebt een hands-on mentaliteit

je werkgever is een onderneming met verschillende BENT U TOE AAN waarvan (handels)activiteiten, EEN NIEUWE TUIN ? het financiele hart is gevestigd in Bleiswijk KIRKELS prettige, respectvolle en vrij informele wij bieden een BESTRATINGEN wij doen het met en voor elkaar. werkomgeving, wij bieden een marktconforme beloning met veel 06 in - 22 46 14werk-privé. 53 de balans flexibiliteit KIRKELSBESTRATINGEN.NL

MAIL JE MOTIVATIE & CV NAAR BRAM@KOPENSCHOUDERS.NL 06 - 22 46 14 53 KIRKELS BESTRATINGEN KIRKELSBESTRATINGEN.NL

TUINMATERIAAL NODIG ?

06 - 22 46 14 53 KIRKELS BESTRATINGEN ALLEEN MATERIAAL?

SCHERPE PRIJZEN! KIRKELSBESTRATINGEN.NL

@

Gebr. van der Voort

WWW.HERAUT-ONLINE.NL

BON

contant geld voor karton/ papier Tel. 010-5118867

www.gebrvandervoort.nl

VOOR EEN GRATIS HERAUTJE

Een uitgave

van Weekblad

De Heraut

Nr. 3074 Oplage

Woensdag

BV

www.herauto

nline.nl Een uitgave

3 9 Grote bewo Hoe warm het was én hoe spannend 17 29 ndering bij publiek Open Dag brandwee tijdens r Bleiswijk Wethouder geeft aftrap voor afvalinzameling

Scholieren in de raadszaal

Hittegolf: een last of een lust

Nieuwe voorzitter CVV Berkel

Weer betaling met vals geld

verspreid in

33

van Nieuwsblad

John Hofman

BV

Wordt gratis huis-aan-huis de Gemeente Lansingerland: Berkel en Bergschenhoek Rodenrijs, en Bleiswijk

Theo Jansen naar Andijk

Berkel en Rodenrijs - Niet voor eerste keer de betaald met is er in Lansingerland Rodenrijs vals geld. In Berkel werd en bij het afrekeneneen pizzabezorger betaald briefje van € 50 wat later met een te zijn. Dezelfde vals dag werd bleek markt een op de doos aardbeien met een vals betaald alert optredenbiljet van € 50. Door van de benadeelde groentehandelaar en omstanders kon de politie korte tijd verdachte aanhouden. later een nog een aantal valse Hij bleek op zak biljetten te hebben. geeft winkeliers De politie advies biljetten het dringende te onderzoeken van € 50 goed betaling worden voordat ze geaccepteerd. als

Als er

De Heraut

5

Woensdag

De He raut Gevraagd Geen XTC bij tentfeesten

al veroorzaakte‘problemen’ waren Bleiswijk deze de brandweer dan Pieter van van zelf: er werd weer een ook dit jaar de verkeersongeval en moest er Stadt benoemd nagebootst uit een auto een zogenaamd slachtoffer burgemeeste tot gehaald. Het die total loss was, worden r open geknipt,voertuig werd vakkundig Lansingerland – Vrijdag kon worden zodat het slachtoffer gemeente Lansingerland ontving de gestabiliseerd vervolgens van het ministerie het bericht te worden de ambulancebroeder van Binnenlandse Zaken en afgevoerd om scène gezet, s. Al is het door heer drs. Koninkrijksrelaties P. dat de het voltalligehet blijft heel heftig,dan in de nieuwe H. (Pieter) van de want burgemeester Stadt publiek werd Menigeen Lansingerland. er stil van. wordt van dacht: “Dit De overkomen.” heeft op kan mij ministerraad ook voorstel Op zo’n Plasterk van minister moment besef van Binnenlandse Ook het Oppervlakte belangrijk en Koninkrijksrelatie je weer hoe Zaken vraag je je onze hulpverleners Reddingsteam voor te dragen s besloten zijn en af hoe sommige was aanwezig voor benoeming.hem het lef benoeming onverlaten bewondering voor hebben om en kwam De agressief te ze. terrein was 2015. Van gaat in op 14 september in actie. Foto: hinderen in deze mensen en de er nog veel Maar op het met John Hofman. zelfs te mishandelen. de VVD. Hij Stadt (46 jaar) is hun werk lid van en ze hulpte doen. Kinderen meer te zien zien. water gevulde container in Heemstede.is vanaf 2006 wethouder mochten, van een in actie met water Dit neemt alle reddingstaken Daarvoor echte brandweerman, Bewondering de spuit hanteren slaan bij meer beleidsmedewerke was hij onder van de brandweer een achtervolging. te en dan is prachtig als r voor het toch niet handmatig vanaf over, als het van onder meer EHBO, Kramen Tweede Kamerfractie Zaterdag straal uit daar zo’n ‘vette’, krachtige Kinderen Brandwondenstich van de VVD. de de Nederlandse volgt Ewald was er uiteraard komt of keken sowieso de kant lukt. Hij ting of opgeven met ingang van Vliet (VVD) hun ogen alleen maar maken in een oude ze konden een ritje want er was een op die van 1 uit, reanimatieals cursist voor je kon je heeft het Oppervlakte brandweerauto. patrouillewagen echte Amerikaanse genomen januari 2014 ontslag een Of bewonderen, Reddingsteam in verband en –politieauto Uiteraard (www.hartveiligwo cursus aanvaarden met het nen.nl). kon er een in een films van zoals ze te en/of brandweerauto Op dit moment een andere functie. in spannende zo vaak een verbindingswagen voor een over is Coos worden bezichtigd van binnen (PvdA) waarnemend Rijsdijk de kop weer een zeer van Lansingerland. en zo werd burgemeester geslaagde het Lansingerland open dag. De gemeente van de heer is blij met de benoeming Pieter van installatie de Stadt. staat Zijn 14 september gepland voor maandag een bijzondere om 20.00 uur raadsvergadering.tijdens vergadering is openbaar. Deze

Particulieren in Lansingerland, die iets te koop vragen of aanbieden, kunnen één GRATIS rubrieksadvertentie* tot maximaal 42 letters in De Heraut plaatsen. (Met uitzondering van personeel en onroerend goed, tenzij er e 6,- of meer wordt bijgesloten). Is uw advertentie groter dan 42 letters dan betaalt u slechts e 6,-. Voor elke volgende regel betaalt u e 0,50 extra. Voor brieven onder nummer wordt e 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Op rekening vanaf e 8,50 per faktuur. Rubrieksadvertenties dienen voor woensdagmiddag 12.00 uur ingeleverd te worden bij:

Juiste aantal Winnaar kunststof melkflesse Plastic Heroe n was 36 wethouder s krijgt taart

van de

Licht gewond bij aanrijding

Bergschenhoek - Wethouder Simon Fortuyn

Een verraste

winnares

Angelique

Verzijl. Tekst/foto:

John Hofman.

vanwege woensdagochtekwam het heb echter gebroken borstbeen. nd 1 juli Bleiswijk op bezoek Ik is licht - Een 64-jarige bij Angelique ontvangen veel bloemen en kaarten bromfietser Verzijl. De gewond en dat waardeer men zo meeleeft. geraakt aanrijding. koffie stond ik zeer dat bij een Op 3 juli klaar en de Ik wil de Groendalseweg kwam de wethouder al man op bracht een in botsing bedanken!” die mensen oprecht personenauto. taart mee. met een Ambulanceperson Hierna overhandigde heeft de bromfietser, eel Angelique aan Angelique schaafwonden die onder hij de taart die zeer verbaasd opliep, ter andere de onlangsis winnaar geworden dat zij had onderzocht plaatse en de man gehouden van Plastic een schattinggewonnen. “Ik heb was controle overgebracht is voor verdere raadwedstrijd Heroes informatiemarkt. opgeschreven gemaakt en een toen naar het SFG. tijdens getal een met dit als Zij had Erg leuk.” Inbraak woonhuis resultaat. het melkflessen juiste aantal kunststof Uiteraard werd er nog geraden die Zwaluwplein afvalzak koffie mét in een speciale even gezellig voor kunststof stuks. de wethouder gedronken, Bergschenhoek zaten: 36 waarna De wethouder om de ‘aftrap’ weer snel hebben vrijdag Onbekenden vertrok fikse aanrijding,had, na zijn afvalverzameling van de (nieuwe) een woonhuis 3 juli ingebroken recente aan het Zwaluwplein. in weer snel ín Bleiswijk opgepakt. verrichten. Ter plaatse de te inbraaksporen.vond de meldden dat“Dat de media draad politie geen toen ik ernstig Mogelijk is iets overdreven”, daders de gewond zijn de woning binnengekomen wilde hij nog was, kwijt. “Met door te ‘flipperen’. De ik oppassen, hoesten en niezen even doorzocht. moet Het is niet hele woning is want dat zaken worden is erg gevoelig bekend of vermist. er

Alfred Nobelstraat 7, Bleiswijk Telefoon 010 521 8434 www.baderie-bleis wijk.nl

www.rioolserv

ice-sos.nl

0900 767 1234 06 1153302 5

Reinier v/d Linde

- Sandra de Jong

- Gabriëlle

Info: tandartsenpraktijkla de Veer - Kaan Akgül nsingerland.nl Noorderparklaan of 133 (141), 010-5 222 022 Bergschenhoek

sos-delftsepost40x50

.indd

9-10-2009

13:00:12

07-07-2015

13:55:06

■ VERFWINKEL BAKKER, Dorpsstraat 24e, Bergschenhoek ■ KANTOORBOEKHANDEL VAN ATTEN, Kerkstraat 8, Berkel-Centrum ■ WARENHUIS HAITSMA, Hazenweg 2, Bleiswijk

1

2 augustus

9

2006 | jaargang 68

Oude singeltjes. Tel. 0105120168

Huis van de week

17

nr. 32

Poolse kinderen te gast

25

heraut-onli ne.nl

Poolse kinderen te gast

36

Tk l.grijs 1pers bed met lade. Mod. Dennis Karwei 06-53973575

Wij wensen u een fijne vakantie!

Van inspiratie tot genieten

dd 1

Contant betaalde rubrieksadvertenties kunnen in een gesloten envelop ook op bovenstaande adressen ingeleverd worden. U vult op onderstaande bon uw advertentietekst in. Plaats in elk vakjes slechts één letter of leesteken en houdt tussen twee woorden één vakje open.

S.v.p. niet per e-mail of fax inleveren.

Twee betrouwbare zwarte pieten? Bel 06-24953645. €25,-/25 min + strooigoed. Gevraagd Puch vs50 BeriRAP Kreidler ni 0104181148. T.K VD VALK 1 PERS BOXPRING 90X210 BEIGE 06-40440466 • GOEDEREN TE VERVOEREN www.koerier500.nl

Niet alleen voor uw identiteitsbewijs, maar ook voor uw familie:

voor pasfoto’s naar e 6,e 6,50 e 7,e 7,50 e 8,Naam: ........................................................................ Tel.: .................................................... Straatnaam: ............................................................................................................................ Postcode ................ Woonplaats: ..................... ................

Herautjes kunt u ook opgeven via de website!!

www.herautonline.nl

Heraut_week_28_2016.indd 48

KIRKELS BESTRATINGEN

06 - 22 46 14 53

Strijkgoed 06 201 05 583 www.aniel.nl

8 juli 2015

Bleiswijk - Een Open Dag houden bij een buitentemperat uur van 30 graden was zaterdag zo’n totaal geen probleem 4 juli Vrijwillige voor de Brandweer Mochten er bezoekers Bleiswijk. oververhit eventueel geraken, dan was er altijd wel een gratis ‘douche’ te regelen, zo manschappen. dachten de nodig, want Het bleek niet dapper de men trotseerde warmte en verliep zonder alles problemen.

bij Baderie Bleiswijk

KIRKELSBESTRATINGEN.NL

23.750 ex.

Verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk

2567 handtekeningen

Heraut_week_28_2015.in

gezocht

EIGEN IDEE ? WIJ MAKEN HET HE !

Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek tel. (010) 522 13 44

Bespaar en klustips zie: T.K BOBIKE windscherm. www.practicalsolution.eu Tel.0105114099 Gevraagd gratis fietsen om op te knappen T 06 T.K gevraagd singletjes uit de jaren 60. 14376511 KIRKELSBESTRATINGEN.NL naaimachine Tel.010-2232931. Gevraagd ONTWERP OF Phaff 1214 T. 010 5217301 ADVIES NODIG ? T.K. Nestkast of voerh. V.a. Denkt u over 010 5216232 €2,50 T KIRKELS pianoles? Damesfiets Gazelle T.K.BESTRATINGEN 4 versnellingen nagezien Pianoschool van der €100 06T-062250641417 46 14 53 Wallen biedt die T.K. Opmaakpop in doos mogelijkheid. €5, gouden boekjes nieuw Elly van der Wallen €3 per stuk, mini loco (Gediplomeerd + boekje €7.50 T 010 pianodocente) 5113194 T.K. Luxe Miele wasdroger Informatie: 5 kg wasgoed + 10 jaar website: €100 T 010 5114225 www.depianojuf.nl T.K. 4 w banden 5G 195/65 €100 T 06 33679421 Voor een goed telefoon: Voor foto- & video-accessoires 06-12 22 04 12 duchell T.K. 100 golfballen camera-advies én afdrukken van uw e-mail: 5113537 €20 T 010 of videocamera)info@depianojuf.nl (foto(smartphone-)foto’s, let- bij kettinkje Gevondenkunt terecht u altijdmet is dit het juiste adres: terhanger T 010 5113499 Leslokatie: T.K. Snorfiets Sparta met Noordeindseweg 210 06 T €150 start elektrische Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek Dorpsstraat 33 - Bergschenhoek 29413293 tel. (010) 522 13 44 Berkel en Rodenrijs tel. (010) 522 13 44

Voor al uw stucadoors-, tegel- en spuitwerkzaamheden met een goed adVies L. Bloom Stucadoors- en Tegelzettersbedrijf Sterrenweg 9, 2651 HZ Berkel en Rodenrijs Telefoon nr.: 010 - 511 65 06 Fax nr.: 010 - 511 14 30 Website: E-mail:

www.leobloom.nl info@leobloom.nl

Bel ons voor een geheel vrijblijvende offerte of indien u onze showroom wilt bezichtigen.

29-11-16 14:39


49

De Heraut woensdag 30 november 2016

Pedro Fijan winnaar Lansingerlandtoernooi 2016 Bleiswijk - Voor het 9e achtereenvolgende jaar organiseerden de badmintonverenigingen BC TAB Fly Over, Nerash en Pip het onderlinge Lansingerlandtoernooi. Dit jaar vond dit gezellige toernooi plaats in Sporthal Rijneveen te Bleiswijk. De drie verenigingen werken op allerlei gebied intensief samen en het Lansingerlandtoernooi hoort daarbij. Op vrijdag 18 november kwamen zo’n 85 deelnemers naar de Bleiswijkse hal. De organisatie had een vijftal poules op niveau samengesteld, waarin diverse dubbelpartijen werden gespeeld van steeds dertien minuten. Het was gezellig druk in de sporthal en naast de wedstrijden was het ook een weerzien van bekenden. Veel deelnemers bezochten tussendoor Sportcafé Rijneveen dat deze avond werd beheerd door vrijwilligers van de thuisvereniging BC TAB Fly Over.

Trainen voor de Rotterdam Marathon Lansingerland - Wie wil meedoen aan de Rotterdam Marathon kan zich aanmelden voor de marathontraining van De Kieviten die op zondag 18 december met een inlooptraining van start gaat. Zaterdag 3 december kan de conditie al getest worden in de Sint Nicolaasloop van de Bleiswijkse vereniging. Tot 18 december wordt aangeraden twee of nog beter drie keer per week totaal minstens 40 kilometer te lopen. Ook moet men een duurloop van 18 kilometer vol kunnen houden en geadviseerd wordt een keer een halve Marathon te lopen. Er zal een algemeen basisschema worden aangereikt en daarnaast is individuele begeleiding in de vorm van een op de loper/loopster toegespitst schema mogelijk. Verzamelen op de parkeerplaats bij ‘t Zeeltje te Bleiswijk, vertrek 09.00 uur. Bij de gediplomeerde en zeer ervaren trainers van de Kieviten kan men in de voorbereidingsfase terecht met alle vragen op loopgebied, voeding, kleding, schoeisel en blessurepreventie of, (hopelijk niet) blessurebehandeling. Kosten van deelname aan de marathontrainingsgroep is voor Kieviten gratis. Niet-leden betalen € 40. Vanaf het moment van inschrijven tot de marathon kan men dan ook aan alle Kieviten trainingen deelnemen. Wie besluit lid te worden tijdens de voorbereiding of direct na de marathon krijgt de 40 euro verrekend met de kosten van het lidmaatschap. Informatie/aanmelding: Dick Baggerman, trainer Marathontrainingsgroep via dick.baggerman@upcmail.nl of tel. 010-5221977 / 06-25035991.

Balans Na ruim drie uur van intensief sporten kon de balans worden opgemaakt. In het Sportcafé vond de prijsuitreiking plaats. De volgende spelers werden tot poulewinnaar uitgeroepen: Pedro Fijan (BC TAB Fly Over), Jean-Paul Baradel (BC TAB Fly Over), Alphons Pieters (BC TAB Fly Over), Rob van Nikkelen Kuiper (Nerash) en Peter den Boer (Pip). Zij kregen ieder een overheerlijke schaal met kaas, worst, tomaatjes en nog meer lekkernijen die uiteraard moest worden gedeeld met de andere deelnemers. Tot slot werd de Lansingerland Cup uitgereikt aan de overall-winnaar Pedro Fijan. Het bleef lang gezellig en dank gaat uit naar de organisatie (John, Niko, Ronald en Truus) en het kantineteam (Carola, Laetitia en Wouter). Volgend jaar vindt het toernooi plaats bij Pip in Sporthal Oostmeer in Berkel en Rodenrijs. Kennismaken met de badmintons-

De poulewinnaars van het toernooi met in het midden de overall-winnaar Pedro Fijan (BC TAB Fly Over). port? Kom eens langs bij de drie verenigingen! Kijk voor meer info op:

www.bcflyover.nl , www.nerash.nl en www.bbvpip.nl.

Chung Shin in de prijzen Bergschenhoek - In Zevenhuizen werd 12 november een internationaal Tang Soo Do toernooi georganiseerd. Er deden deelnemers mee uit Nederland, Engeland, Wales, Denemarken, Korea, Maleisië, België, Duitsland, Griekenland en Panama, waaronder ook sporters van Chung Shin uit Bergschenhoek. Ze behaalden mooie resultaten.

Tafeltennis Play Fair-TOGB: 6-4 Berkel en Rodenrijs - Jeugd 2 van TOGB (Promotieklasse) had zaterdag een wedstrijd tegen Play Fair in Leimuiden. Inzet was hierbij de voorlaatste plaats. Daniëlla van der Raaf, Mark Heezen en Ivar Noordam gingen er fel tegen aan, maar na drie partijen keken ze tegen een 0-3 achterstand aan, zij verloren alle drie in vijf games. Vervolgens kon wel het dubbelspel in de wacht gesleept worden. In de vervolgpartijen lukte het echter niet de opgelopen achterstand in te lopen. Coach Hans van Rutten en zijn spelers moesten met 6-4 de winst aan Play Fair laten. Mark Heezen kwam tot twee winstpartijen, Ivar Noordam tot één winstpartij. Daniëlle van der Raaf mocht al haar tegenstanders feliciteren. Hiermee was de voorlaatste plaats voor Play Fair en de laatste plaats voor TOGB.

Tafeltennis Hilversum-TOGB: 6-4 Berkel en Rodenrijs - Zaterdag speelde het eerste jeugdteam van TOGB-Tafeltennis de tweede wedstrijd van de Play-offs uit tegen Hilversum. Aanvankelijk zag het er voor de mannen van coach Michel de Boer rooskleurig uit. De Berkelse ploeg kwam op 0-1 voorsprong en bouwde dit uit naar een voorsprong van 2-4. De winst in het dubbel bleek hierbij weer mooi meegenomen. Helaas hadden de TOGB-ers blijkbaar hun kruid verschoten, want de laatste vier partijen gingen naar Hilversum. Jadde van Voorthuijsen was bij TOGB deze middag reserve. Leroy Heemskerk kwam twee keer tot winst en Dennis Hu een keer. Milo de Boer bleef zonder winst. Aan de zijde van Hilversum bleef Mick de Vette ongeslagen. Zaterdag 3 december is de laatste wedstrijd van de Play-offs, thuis in Den Opper tegen HelwegenPeters / Westa uit het Limburgse Wessem. Hierbij staat de derde plaats op het spel. Aanvang 13.00 uur.

Atletiek Kieviten lopen in Meijendel Bleiswijk - In het mooie natuur- en duingebied Meijndel stond zaterdag 26 november de 8e editie van de Meijendelloop op het programma. Na het startschot om 08.00 uur moesten de deelnemers een parcours van 25 kilometer afleggen. De volgende eindtijden van leden van De Kieviten kwamen in de boeken te staan: Ingrid Baggerman 2.10.39, Jan van Duin 2.12.48, Dick Baggerman 2.13.03, Paul van Koppen 2.13.26, Thom Zwagers 2.14.21 en Jolien Krispijn 2.21.52. Bas van Binnendijk die het vorige weekend ondanks een blessure in Monster de halve marathon toch wist uit te lopen in 2.17.00 moest helaas nu in Wassenaar de strijd voortijdig staken.

Atletiek Kieviten aan de start

De deelnemende leden van de Hoekse sportschool. In totaal waren er 300 deelnemers aanwezig van 27 verschillende sportscholen. Twaalf leden van sportschool Chung Shin uit Bergschenhoek deden eveneens mee. De prijswinnaars waren: Lorenzo Schot, 1e prijs breektesten en 2e prijs sparren en Tom de Bruin, 3e prijs breektesten. Er werd op hoog niveau gestreden en de uitslagen verschilden met 0,1 punt. Hierdoor

vielen sommige deelnemers net buiten de prijzen. Toch was het een mooie, gezellige en leerzame dag. Er wordt alweer uitgekeken naar het volgende evenement: de jaarlijkse Kersttraining van sportschool Chung Shin. Deze wordt gehouden op 10 december van 12.00 tot 15.00 in sporthal De Sterrenhal te Berkel en Rodenrijs.

Bleiswijk - Willem van der Kooij kwam zaterdag 26 november aan de start in het dorp Norg in Drenthe. Bezoek aan vrienden werd slim gekoppeld aan een hardloopwedstrijd. De wedstrijd betrof een cross van negen zware kilometers. Willem eindigde in zijn categorie als derde en mocht opnieuw een geldprijs in ontvangst nemen. Zijn eindtijd was 39.20. Richard Lelieveld liep een week voor zijn marathon in het Spaanse Malaga in Zoetermeer. Bij de Drieplassenloop met een afstand van 5 kilometer finishte hij in 18.53.

Rabobank Official Partner van HVB

Jeugdsponsor TOGB Tafeltennis verlengt contract

Berkel en Rodenrijs – Logistiek afhandelaar A.F.S. Transport heeft haar sponsorcontract met Tafeltennisvereniging TOGB als jeugdsponsor opnieuw met drie jaar verlengd. De afgelopen zes jaar heeft de firma A.F.S. Transport steeds alle kleding voor de jeugdcompetitie van de vereniging gesponsord, inclusief de kleding van de trainers. Het bestuur van TOGB is zeer verheugd met deze hernieuwde overeenkomst, de jeugd kan ook de komende drie jaar weer piekfijn gekleed sporten. A.F.S. Transport verzorgt goederenvervoer voor de binnenvaart, zeevracht, luchtvracht en warehousing en is gevestigd in Rotterdam. Op de foto links directeur A.F.S. Transport Marcel Heezen en rechts voorzitter van TOGB Tafeltennis Robin Jordense.

Heraut_week_28_2016.indd 49

Vriendjes en Vriendinnetjestoernooi bij PIP Berkel en Rodenrijs - Onlangs hebben alle vier de jeugdgroepen meegedaan met het Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi. Elk lid mocht een vriendje of vriendinnetje meenemen en samen een leuk toernooitje spelen. Voor de winnaars was er een presentje, maar natuurlijk ging het ook om de gezelligheid. Wil je ook eens komen badmintonnen? Kijk dan op de website www.bbvpip.nl of stuur een mail naar jeugd@bbvpip.nl.

Bleiswijk - Met veel trots werd vrijdag 25 november 2016 het sponsorcontract tussen Hockeyvereniging Bleiswijk en de Rabobank verlengd. Astrid van Leeuwen (Rabobank) en Wolter Manders (voorzitter HVB) ondertekenden het contract voor het huidige seizoen. Met de ondertekening sprak Astrid namens de Rabobank de waardering uit voor de groei van HVB als sportvereniging en zeker ook als maatschappelijk betrokken vereniging. Zo werd afgelopen seizoen HVB een erkend SBB-leerbedrijf voor stages, biedt BSO de Kanjers buitenschoolse opvang aan en straalt het G-hockeyteam elke week bij de training en bij de wedstrijden enorm veel plezier uit. “Deze ontwikkeling wil HVB voortzetten”, onderstreepte Wolter Manders, “en dat doen we graag met onze lokaal betrokken partner.”

29-11-16 14:40


50

De Heraut woensdag 30 november 2016

Elke g a d n o Z

D N E P O E G

Bezoek nu onze schitterende kerstmarkt! Nordmann dmann tboom kerstboom

GROEN & VOORDELIG

Hoogte Âą150 cm, gezaagd.

Tuincentrum Overvecht Bleiswijk - Hoekeindseweg 97

Heraut_week_28_2016.indd 50

29-11-16 14:40


51

De Heraut woensdag 30 november 2016

Voetbal Excelsior R - Berkel: 0-8 Rotterdam/Berkel en Rodenrijs - De voetballers van CVV Berkel lijken niets te hebben overgehouden aan de nederlaag tegen VVOR. Tegen de amateurtak van profclub Excelsior kwamen de volgelingen van trainer Cor de Daas in de eerste helft tot heel goed voetbal die door de kenners gezien werd al de beste vijfenveertig minuten van het seizoen. Het scoreverloop die bij rust een 0-4 voorsprong te zien gaf, was echter een magere afspiegeling van het krachtsverschil tussen beide zaterdag derdeklassers. Jos Buitenhuis, Bart van den Dool, Erwin van der Stoep en nogmaals Bart van den Dool zorgden in deze eerste helft voor de doelpunten bij Berkel. Wel bleek andermaal, dat de snelle Freek van der Velden het grootste struikelblok voor de thuisclub was; zijn tegenstanders konden hem niet volgen. Het laatste doelpunt voor rust was daar een sprekend voorbeeld van. Doelman Ken Stigt bij Berkel speelde deze wedstrijd een figurantenrol, omdat de Rotterdammers in aanvallend opzicht niets konden inbrengen. Berkel scoorde er in de tweede helft weer lustig op los met doelpunten van Jos Buitenhuis, Melvin de Groot, nogmaals Buitenhuis en tot slot Freek van der Velden in blessuretijd. Deze tweede fase was rommelig, omdat de tegenstand van de thuisclub nihil was en Berkel toch weer aan het doelsaldo kon werken. De ploeg heeft met zesenveertig doelpunten gemiddeld meer dan vier doelpunten per wedstrijd weten te scoren. In de elf tot nog toe gespeelde wedstrijden heeft de ploeg slechts negen doelpunten moeten toestaan.

Voetbalprogramma voor het weekeinde Zaterdag: Spirit - BVCB SC Monster - Soccer Boys Berkel - Sparta AV 14.30 uur Unicum (vr) - Berkel

Zondag: TOGB - DONK 14.00 uur

Voetbal Groeneweg - TOGB: 0-0 Zevenhuizen/Berkel en Rodenrijs - De twee teams hebben het publiek in deze wedstrijd geen moment met goed voetbal kunnen boeien. In de eerste helft was het de Zevenhuizense ploeg die het betere van het spel had. De tweede helft zou TOGB iets meer druk geven op het doel van Groeneweg zonder echt noemenswaardige kansen. De thuisclub kreeg een drietal mogelijkheden in de eerste vijfenveertig minuten. De eerste kans kwam door balverlies van TOGB op het middenveld en vervolgens was de Zevenhuizense formatie bijna succesvol toen uit een hoekschop TOGB alles moest bijzetten om een tegendoelpunt te voorkomen. Twee kansen kreeg Groeneweg door Mario van Dieren en topscoorder Maurice Eckhart die zij op knullige wijzen om zeep hielpen. Zelfs een afgekeurd doelpunt wegens duwen bleek nog geen waarschuwing voor de Berkelse ploeg om het getij nu toch echt te laten keren. Veel duels werden door een agressiever Groeneweg in hun voordeel beslist. Het eerste schot van TOGB dat enigszins gevaarlijk was, kwam pas na een half uur spelen door middel van Rob Gerritsma. In de tweede helft leek TOGB te beseffen dat het zo niet door kon gaan. De druk op het doel van de thuisclub werd enigszins opgevoerd. Op aangeven van aanvoerder Joey Lems zou Gerritsma tegen de doelman van Groeneweg schieten. Wissels aan de kant van TOGB waar Mouad Fissoune en Javier Brouwer in het veld kwamen om de druk nog meer op te voeren. Maar ook de acties van Fissoune waar hij bekend om staat bleven uit. De Zevenhuizense formatie hield de nul eigenlijk makkelijk in stand al zag Fissoune nog een poging voorlangs gaan. In de eindfase van de wedstrijd kwam TOGB door de uitvallen van de thuisclub nog een aantal keer in problemen. Beide ploegen kregen zodoende een punt voor de moeite.

Heraut_week_28_2016.indd 51

Soccer Boys beseft te laat dat er wat te halen valt Bleiswijk - De voetballers van Soccer Boys deden zaterdag slechte zaken tegen het bezoekende DoCos uit Leiden. Om uit de onderste regionen te komen was het plan voor de winterstop nog een aantal punten aan het totaal toe te voegen. Echter tegen ook een matige tegenstander als DoCos bleef de ploeg van trainer Robert Linthorst aan de negatieve kant van de score, 0-2. Te laat kwamen de Bleiswijkers tot het besef dat ook tegen deze tegenstander punten konden worden behaald. Rien Kuyvenhoven En eigenlijk beseften de Bleiswijkse voetballers dit na afloop zelf ook. Want dat de op de vijfde plaats staande tegenstander van deze middag ook geen wonderploeg was, werd na afloop het best verwoord door Soccer Boys aanvoerder Martijn Helmendach die moest toegeven dat hier punten te behalen waren. Met andere woorden: Soccer Boys had zich te kort gedaan. “Je heb gelijk”, was ook zijn conclusie. “Ik moet toegeven dat ook deze tegenstander vanmiddag geen wereldploeg was. Verliezen van deze tegenstander had eigenlijk niet mogen gebeuren. Het was ook een tegenstander die je niet met hakjes naar elkaar in het veld moet bestrijden. We hadden er vanaf het begin bovenop moeten zitten en zeker meer strijd moeten leveren.” Wat dat betreft was deze constatering van de captain van de Bleiswijkse ploeg de juiste analyse van negentig minuten voetbal, waarin Soccer Boys slechts in het laatste kwartier zijn tanden liet zien en de druk wist op te voeren om de eerder opgelopen achterstand ongedaan te maken.

Kraak noch smaak De wedstrijd tussen Soccer Boys en de promovendus uit Leiden die zes jaar geleden ook de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal had gemaakt, had kraak noch smaak. Dat gold zeker voor de eerste vijfenveertig minuten waarin de eerste kans voor Soccer Boys zich pas na ruim een half uur zou voordoen na eindelijk een goed lopende aanval. Het had het antwoord kunnen zijn op de voorsprong die DoCos na twintig minuten had genomen. Uit een voorzet van Roy

zondag 4 december aanvang 14.00 uur. Sportpark Het Hoge Land

TOGB 1 dOnk Balsponsor:

onderhoudsbedrijf Ewoud v.d. Berg

Dion Zeelenberg glipt hier langs een verdediger van DoCos. Foto: Rob Veldkamp. Elkerbout kreeg de lange spits Christiaan van Empel zelfs ook van doelman Mark Heintje de vrijheid de bal tegen het net te koppen, 0-1. Doelman Heintjes kon daarna een vrije trap van DoCos ternauwernood tot hoekschop verwerken, waardoor de achterstand beperkt bleef. Op zich een niet verwonderlijke tussenstand, aangezien Soccer Boys een aantal vaste krachten van het vlaggenteam op de bank had zitten. Zij hadden de afgelopen week de training laten lopen, omdat zij naar Manchester waren geweest voor de wedstrijd van de Engelse ploeg tegen Feyenoord. Trainingen missen blijkt ook bij Soccer Boys trainer Robert Linthorst gevolgen te hebben voor de opstelling van de komende wedstrijd. En juist in een periode, waarin de ploeg in de doordeweekse wedstrijd tegen CKC uit Kralingseveer om de Rijnmond Cup met een 6-1 overwinning zelfvertrouwen had geput. Het bleek niet genoeg om een matige tegenstander uit Leiden het vuur na aan de schenen te leggen. De inbreng van de training-dissidenten voor de laatste fase van de wedstrijd bracht wat betreft inzet en beleving wel een ommekeer binnen de lijnen. Martijn Helmendach werd door zijn oefenmeester naar het front gestuurd, waardoor Cor van Egmond eindelijk op zijn eenzame post steun kreeg om het de solide verdediging van de gasten in de slotfase nog enigszins moeilijk te maken. Een kopbal van Cor van Egmond, die hij kon loslaten uit een voorzet, ging voorlangs en zou min of meer het enige wapenfeit voor de Bleiswijkers zijn. DoCos kreeg door het aandringen van de thuisclub uiteindelijk nog de betere mogelijkheden. Christiaan Empel schoot in kansrijke positie hoog over. Maar Michel Kein kon uit de voorzet van Nils Slingerland wel het defini-

tieve lot over Soccer Boys voltrekken voor arbiter Steenbergen uit Capelle aan den IJssel het eindsignaal gaf en Soccer Boys met een kater naar de kleedkamer liet inrukken, 0-2. Trainer Robert Linthorst vond na afloop dat zijn elftal had verloren in een zwakke fase van de wedstrijd. “Voor de rest was het eigenlijk een schaakspelletje. De verdedigingen van de twee teams stonden goed, waardoor er zich van beide kanten weinig of geen kansen voordeden. We konden ook voorin niet gevaarlijk worden. Ja, en ik heb ook liever alle mensen op de training. Maar Manchester was deze week waarschijnlijk even belangrijker”, deed hij de afwezigheid van een aantal spelers op de training en in de wedstrijd af. Waarschijnlijk ook beseffend dat deze tegenstander anders waarschijnlijk niet met winst van sportpark Merenveld had kunnen vertrekken.

CVV BERKEL ❍ ❍ ❍ ZATERDAG 13 DECEMBER A.S. ZATERDAG Aanvang 14.30 uur 3 DECEMBER 2016 Sportpark ’t Hoge Land

Aanvang 14.30 uur Sportpark Het Hoge Land

CVV BERKEL BERKEL DRL SPARTA ( AV ) WEDSTRIJDSPONSORS: • HOOGVLIET • METZ SCHILDERWERKEN • RIJSCHOOL ARIE BARENDRECHT

Kankerverwekkende stoffen in meeste kunstgrasvelden Lansingerland- Bijna alle onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat bevatten hogere concentraties kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumenten producten. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeken die zijn gedeeld met de NOS. Bandenbranchevereniging VACO heeft de afgelopen weken op honderden velden onderzoek gedaan naar de hoeveelheid kankerverwek-

kende stoffen in de granulaatkorrels die op kunstgrasvelden liggen. De aanleiding voor het onderzoek was een uitzending van Zembla, waarin wetenschappers stelden dat korrels van vermalen autobanden meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan om gezondheidsredenen wenselijk is. Hoe hoog de concentratie kankerverwekkende stoffen is, was tot dusver niet bekend. De resultaten van de zestig onderzoeken die de NOS mocht inzien

laten een duidelijk beeld zien. 58 van de 60 velden bevatten hogere concentraties ‘dan je vanwege de gezondheid zou moeten willen’. Het RIVM, dat momenteel onderzoek doet naar de schadelijke effecten van kunstgrasvelden, oordeelt dat de velden veilig zijn om op te sporten, maar adviseert om kinderen er niet op te laten spelen, anders dan sporten. Ook adviseert het instituut sporters om na afloop te douchen. De KNVB wil niet reageren op bovenstaande analyse van de NOS en wacht onderzoek van de RIVM af.

Voetbal BVCB - Piershil: 0-1

Bergschenhoek - Het bezoekende Piershil is er in geslaagd om koploper BVCB te onttronen in een wedstrijd waarin de gasten slechts één kans kregen. De eerste thuisnederlaag van de ploeg uit Bergschenhoek in deze competitie kwam tot stand, doordat de thuisclub verzuimde de kansen die zij kregen te verzilveren. Heerjansdam is nu weer de nieuwe lijstaanvoerder. Piershil volgt op een punt afstand. Voor BVCB was het een wedstrijd knokken tegen de verdedigende instelling van de gasten. De 0-0 ruststand was logisch, ook omdat de bezoekers in aanvallend opzicht niets konden bieden. Na tien minuten in de tweede helft sloeg Piershil zijn slag toen Jan Jaspers bij de eerste paal een corner van Geert Bakker langs doelman Van der Molen wist te koppen, 0-1. BVCB, dat deze wedstrijd moest aantreden zonder Yousif de Kock en Michael de Rooy, kreeg voldoende mogelijkheden om iets aan de productie te doen. Pas in de slotfase kreeg Patrick Korpel nog een kans, voor de rest was het aftellen geblazen wat Piershil betreft. Doelman Peter Konings redde op schoten van Evan Blom en Bob Verweij, ook een gevaarlijke kopbal tikte hij behendig over de lat. Het eindsignaal van de sterk leidende arbiter Idrissi Chiour klonk Piershil als muziek in de oren. BVCB - trainer Melvin Boel kon na afloop niet anders concluderen dat zijn ploeg goed had gespeeld, maar dat de gasten heel effectief hadden gespeeld. “Belangrijk is dat we de kansen gecreëerd hebben. De stand op de ranglijst is op dit moment niet heel belangrijk, omdat we met onze vierde plaats maar net achter de koploper staan. Alles staat heel dicht bij elkaar en eigenlijk hebben we ook deze ploeg van de mat gespeeld. Uiteindelijk zal het recht toch bij de sterkste komen en we moeten leren ons zelf te belonen door kansen te benutten. Dit is ook waar we aan moeten werken. Dat we goed kunnen voetballen is zeker, want eerder deze week hebben we tegen VOC gespeeld en met 1-1 strafschoppen afgedwongen die we beter hebben benut waardoor we in de Rijnmond Cup verdergaan.”

Voetbal Berkel- IJFC: 3-4 (VR) Berkel en Rodenrijs - Op het eigen sportpark van de vrouwen van Berkel kwam IJFC op bezoek. De thuisclub begon fel en probeerde vanaf de eerste minuut de tegenstander onder druk te zetten. Dit resulteerde in enkele kansen en na tien minuten ook in de verdiende voorsprong. Vanaf de rechterkant gaf Anouk Angkotta een schot dat in het doel verdween, 1-0. Na een kleine twintig minuten pas het eerste wapenfeit van de gasten, maar een vrije trap op het doel van Berkel was een prooi voor Dorith Meurink. Tien minuten voor rust viel de 1-1 en daar bleef het ook bij na 45 minuten. Na de thee kwam Berkel slecht uit de startblokken, want vanaf de aftrap kreeg de equipe van Michel Visser al de 1-2 om de oren. De thuisclub rechtte de rug en knokte zich terug in de wedstrijd aangemoedigd door het publiek. In de vijftigste minuut volgde de gelijkmaker; een vrije trap van Anouk Angkotta richting doel werd feilloos afgerond door Melanie den Dulk, 2-2. IJFC gaf niet op en na een klein half uur in de tweede helft vielen kort achter elkaar de 2-3 en 2-4, waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Berkel nam nog meer risico en gooide alles vol op de aanval in de jacht op doelpunten. Tien minuten voor tijd scoorde Melanie den Dulk de 3-4 en hoewel de verdediging van IJFC in de laatste fase meerdere malen kraakte door de druk van Berkel bleef de gelijkmaker uit.

29-11-16 14:40


52

De Heraut woensdag 30 november 2016

Kiki en Raemon verzorgen tennisclinic Berkel en Rodenrijs – Kiki Bertens en Raemon Sluiter, de ambassadeurs van de Stichting Care for Talent, verzorgden zondagmiddag 27 november een tennisclinic in de hal van tennisvereniging Berkenrode op sportpark Het Hoge Land. Trees Borkus-Henskens De ruim dertig deelnemers aan de clinic, genodigden van onder andere de sponsoren van de stichting, werden om drie uur ontvangen en vervolgens in een achttal groepen verdeeld. Op de vier banen stonden – naast Kiki en Raemon die op baan één de clinic verzorgden – leden van Tennisschool De Brug om op de ander drie banen te assisteren. Er werd steeds een kwartier gespeeld, waarna een kwartier rust volgde en werd gerouleerd, zodat alle deelnemers op alle banen speelden en dus om de beurt de clinic van de beide ambassadeurs konden volgen.

De groepen waren zo samengesteld dat ze uit spelers van alle leeftijden bestonden. Het werd een enerverende en leerzame middag die rond de klok van vijven op de banen eindigde, maar nog even in het clubhuis werd voortgezet met het uitwisselen van ervaringen onder het genot van een hapje en een drankje. Alle deelnemers genoten niet alleen van de middag, maar werden tevens verrast door een goodybag, eveneens verzorgd door de sponsoren.

Talent De Stichting Care for Talent wil prestatietennis voor die groep tennissers met bijzonder talent en ambitie waar de financiële middelen ontbreken, mogelijk maken, zodat talent niet verloren gaat. Daarom zet zij zich in om deze tennistalenten te ondersteunen zodat zij de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en wellicht de wereldtop te halen. De stichting probeert een zo groot mogelijk netwerk van tennis- en topsportliefhebbers op te zetten die daarbij willen ondersteunen.

Kiki en Raemon met enkele deelnemers aan de clinic.

CBS Boterdorp krijgt clinics van Vollye2be

Jan van der Driessche, voorzitter van de jeugdcommissie van Tafeltennisvereniging TOGB, reikte de prijzen uit en dankte alle aanwezigen.

Basisscholieren streden om de prijzen Berkel en Rodenrijs - Tafeltennisvereniging TOGB organiseerde woensdagmiddag 23 november het jaarlijkse tafeltennistoernooi voor basisscholieren. Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen in zowel Bergschenhoek als Berkel en Rodenrijs konden aan dit toernooi deelnemen. De opkomst voor dit toernooi was matig, maar met de aanwezige kinderen werd het een gezellig toernooi gespeeld. Na een korte uitleg van de spelregels en de puntentelling kon er begonnen worden. Er werd gespeeld volgens ‘Best of five’: degene die het eerste drie games won was de winnaar van de partij. Na een voorronde werden de deelnemers verdeeld over een A-groep en een B-groep. In de A-groep moest uiteindelijk een barrage tussen Huub Bahnerth (De Gouden Griffel) en de gebroeders Alex en Rens Verleer (CBS De Acker) de beslissing geven. Huub won de barrage en werd eerste, Rens volgde als tweede en Alex als derde. Nummer 4 in deze groep werd Tygo Overmeer (Het Baken). In de B-groep ging de eerste prijs naar Kian Namvar (CBS Prins Willem Alexander), nummer 2 werd

Jesse Smit (De Poolster) en nummer 3 Yannick Overdevest (PWA). Nummer 4 werd de zeer jeugdige Christiaan Overdevest (PWA); hij ging met de aanmoedigingsprijs naar huis.

Bergschenhoek - De leerlingen van groep 4 en 5 van CBS Boterdorp kregen deze maand een clinic van volleybalvereniging Volley2be. Op deze manier konden zij kennis maken met de leuke sport volleybal. Door middel van simpele oefeningen werd er in twee lessen toegewerkt naar een potje ‘echt’ volleybal. Naast de kennismaking was het vooral heel leerzaam om verschillende technieken te leren en zo enthousiast te worden gemaakt voor de sport. Na de clinics mogen de kinderen drie keer meetrainen bij Volley2be om te kijken of ze hier verder zouden willen sporten. Voor meer foto’s zie www. cbsboterdorp.nl of neem contact op met volleybalvereniging Volley2be via www.volley2be.nl.

Hoekse winnaar EK curling Lansingerland/Zoetermeer - Afgelopen week heeft het Nederlands Curling herenteam - met de Hoekse Laurens Hoekman - een fantastisch EK Curling in Schotland achter de rug. Niet alleen werden zij kampioen van de B-divisie en promoveren daardoor naar de Top 10 van Europa, ook veroverden zij voor het eerst in 22 jaar een ticket voor het WK 2017 in Canada en, last but no least. mogen zij deelnemen aan het Olympisch kwalificatietoernooi eind 2017. Zo houden zij uitzicht op kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea. Het Nederlandse curling team heeft maar liefst vier spelers die afkomstig zijn uit onze regio . Wil je zelf deze Olympische sport eens proberen? De sport staat garant voor veel plezier, uitdaging en teamwork en is door zowel kinderen, volwassenen als ouderen prima te beoefenen. Curling Club PWA verzorgt een 3-daagse kennismakingscursus in de Silverdome te Zoetermeer op woensdag 7, 14 en 21 december. Kinderen en jeugd t/m 21 jaar vanaf 18.45 uur, volwassenen vanaf 20.30 uur. Kosten slechts € 5 voor de jeugd en € 10 voor volwassenen. Voor aanmelding of vragen stuur een e-mail naar curling@ccpwa.nl.

Eén auto. Drie aandrijflijnen. Vanaf

22.832,

91*

rijklaar

Leaseprijs vanaf

346

p.m. € Vanaf 4% bijtelling

Hybrid, Electric & Plug-in Hybrid. De Hyundai IONIQ is ontstaan door pure creativiteit. Wij maken de techniek van morgen vandaag voor iedereen bereikbaar. Hyundai IONIQ, een geheel nieuwe generatie elektrisch aangedreven auto’s die het toonbeeld zijn van duurzame mobiliteit. Kom langs voor een vrijblijvende proefrit!

Ontdek meer op vandalen.hyundai.nl

Ontdek meer op vanderwel.hyundai.nl

Garage Van Dalen b.v. Schiedam: Fokkerstraat 481, tel. 010 - 462 2531 Vlaardingen: Buys-Ballotlaan 4, tel. 010 - 434 8700

Leo van der Wel Bergschenhoek: Bergweg Zuid 92a, tel. 010 - 418 9513 Rotterdam-Ommoord: Vlambloem 85, tel. 010 - 286 3099

Gecombineerd brandstofverbruik: Hyundai IONIQ Hybrid: 3,4 (l/100 km) / 29,4 (km/l); CO2 - emissie: 79 (g/km). Uitstoot en energieverbruik is afhankelijk van gebruik. Hyundai IONIQ Electric: 11,5 kWh/100 km. CO2-uitstoot van 0 gr/km. verbruik is afhankelijk van gebruik. Uitstoot brandstof en energieverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Genoemde prijs van het model is incl. BTW&BPM, kosten rijklaar maken, metallic lak, leges en recyclingbijdrage. Genoemde maandprijs is op basis van all-in lease uitgaande van max. 10.000 km p.j. en een looptijd van 60 maanden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.* Vanafprijs geldt voor de Hyundai IONIQ Hybrid en is inclusief introductievoordeel van € 1.500.

Heraut_week_28_2016.indd 52

29-11-16 14:41


53

De Heraut woensdag 30 november 2016

“Alle bee(n)tjes helpen”

Samen knokken tegen kanker met Team Oostland Lansingerland – Met een inspiratieavond in Sportcentrum De Viergang in Pijnacker heeft Team Oostland het startschot gegeven voor het evenement Alpe d’ HuZes. De fietstocht die geld moeten opbrengen voor de bestrijding van kanker. Team Oostland is het geesteskind van Cor van der Wel en wijlen Kees van der Helm. Team Oostland zal in 2017 voor de achtste keer deelnemen aan het Franse goede doelen evenement. Onder het motto: ‘Niet kijken naar je eigen pijn, want mensen met kanker hebben zeven maal vierentwintig uur pijn’. Rien Kuyvenhoven Als motivator voor mensen die nog twijfels hebben om deel te nemen aan de Alpe d’HuZes gaf Robert Douma, met Nina Hoogerbrugge het eerste organisatieteam in 2010, tekst en uitleg wat de deelnemers te wachten staat wanneer in juni 2017 de renners hun weg moeten vinden naar de top van de bijzondere berg in de Franse Alpen. Het draaiboek van het tweetal is nog steeds in gebruik. Robert Douma hield de aanwezigen voor, dat Team Oostland een club fietsers, lopers en vrijwilligers is die er om bekend staat elkaar op kritieke momenten te motiveren. Wat volgens hem ook nodig is want de Alpe d’Huez beklimmen is een niet allerdaags karwei, omdat de Franse bult een lengte heeft van 18.600 meter, een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9% en een klim met 21 haarspeldbochten telt. Veel fietsers en lopers zouden graag met deelname aan het evenement hun steentje willen bijdragen aan onderzoek naar kanker, maar ze kunnen zich moeilijk een beeld vormen van de benodigde voorbereidingen en de tourdag zelf. Team Oostland wil sportieve fietsers en wandelaars helpen de stap te zetten

goede doel, is nu zelf getroffen door kanker. De vooruitzichten voor hem zijn niet best, omdat er voor zijn ziekte nog geen behandelplan is en het voor hem afwachten is welke mogelijkheid er nog voor hem is.

De fietsers en begeleiders van Team Oostland in 2015. Foto Team Oostland. om mee te doen. Daarom organiseerde het sportieve team een informatieavond om sportievelingen, supporters, vrijwilligers en sponsoren over de streep te trekken met als extra motivatie de slogan ‘Alle bee(n)tjes helpen’. De aanwezige werd voorgehouden dat saamhorigheid de grootste kracht is. De fietsers, lopers en vrijwilligers zijn diep met elkaar verbonden in een gezamenlijke strijd tegen kanker. En hebben de vurige wil om met deze sportieve inspanning geld in te zamelen voor het zo hard nodige kankeronderzoek. Het team, bestaande uit 25 personen, is een bonte verzameling sportievelingen uit het Oostland, aangevuld met supporters en vrijwilligers. De teamleden vinden het belangrijk om in een gezellige sfeer goed voor elkaar te zorgen. Robert Douma: “Het is door en voor elkaar, met een lach en een traan. Iedereen begint met een persoonlijke bagage op zijn rug aan de tocht. En of je nu één of zes keer de berg op gaat, of de fietsers aanmoedigt met lekkere pannenkoeken onderweg, bij ons is iedereen een kanjer. Onze ambitie is dat we dit jaar met veertig deelnemers aan de start staan.”

BVCB zet jubilerende sponsor in het zonnetje Bergschenhoek - In 1986 startte Patrick de Beer schoonmaakbedrijf Beercoo vanuit een garagebox in Bleiswijk en tegenwoordig runt hij samen met z’n broer Vincent een bedrijf met meer dan 500 collega’s. Beercoo is al vele jaren hoofdsponsor van BVCB. In de omgeving van Lansingerland zie je veel van hun collega’s rijden op weg naar kantoren, scholen, hotels of wooncomplexen om deze er iedere dag weer schoon en fris uit te laten zien. Sinds vele jaren is Beercoo niet meer weg te denken als een van de hoofdsponsors van voetbalvereniging

BVCB. Beercoo is nadrukkelijk aanwezig in de kantine, op de shirts van alle selectie (jeugd)teams en natuurlijk inzetbaar voor het vlaggenschip van BVCB. Daarnaast kun je Patrick en Vincent altijd vragen om een bijdrage voor bijvoorbeeld de BVCB Kippenveiling of andere leuke activiteiten. BVCB voelt zich vereerd met zo’n betrokken sponsor en daarom is Beercoo zaterdag tijdens de derde helft in een volle BVCB kantine in het zonnetje gezet en heeft BVCB de felicitaties voor het 30-jarig bestaan van Beercoo overgebracht. Daarbij is de nadrukkelijke wens uitgesproken dat Beercoo nog lang aan BVCB verbonden mag blijven.

Ron van Ginneken en Arjan Korving overhandigen namens BVCB enkele cadeaus aan Patrick en Vincent de Beer.

Heraut_week_28_2016.indd 53

Zijn teamleden van eerder willen hem juist nu een hart onder de riem steken en hebben als tiental een tweede naam voor hun deelname bij Team Oostland aan de deelname in 2017 toegevoegd, Team Peter. Dit op initiatief van zijn partner Gerdian Timmerman die in het verleden ook al vijf keer de Franse berg heeft beklommen. Gerdian Timmerman hierover: “Nu blijkt weer hoe keihard het nodig i, dat er veel geld beschikbaar moet komen voor onderzoek. Zelf heeft Peter ook diverse malen meegedaan en nu overkomt hem dit. Vandaar Team Peter, voor hem een ruggensteun en voor ons een extra motivatie”. Het team dat met een extra motivatie aan Alpe d’HuZes zal beginnen bestaat uit Marjan, Annet en Gerdian Timmerman, Robert Douma, Nina en Elma Hoogerbrugge, Ad en Nicky van Werkhoven, Femke Fokkema en Mariène Scholte.

Gezocht

Team Peter

Team Oostland is nog op zoek naar Alpe d’HuZes-fietsers en -lopers die het team willen versterken. Als lid van Team Oostland profiteer je van vele voordelen zoals maandelijks leuke, informatieve teambijeenkomsten, startend met een algemene kennismaking en aansluitend verdieping met thema’s als voeding en fietsonderhoud. Een Whatsapp-groep om samen af te spreken om te trainen. En tot slot een groot gemeenschappelijk georganiseerd feest in maart. Wiebe Fokkema, spreekstalmeester deze avond namens het team: “Tijdens Alpe d’HuZes zorgen wij zelf voor een hotel, vervoer (zowel van jezelf als je fiets), catering ter plekke, een fietsenmaker, masseurs, support op de berg en een geweldige vrijwilligersploeg die je opvangt, verzorgt en klaarmaakt voor de volgende klim. Sponsoren krijgen veel zichtbaarheid en verbinden zich aan een prachtig initiatief en een enorm gemotiveerd team.” Informatie en aanmelden: www.teamoostland.nl en www.facebook.com/ teamOostland.

Dit jaar zijn er tien renners met een bijzondere missie. Peter van Heijningen die in het verleden ook met de groep Oostlanders naar boven ging voor het

Ladiesrun Oostland gaat verder als Vliegende Vrouwen Run

Op zoek naar snoek

Team Oostland boven op de Alpe d’ Huez. Foto: Team Oostland.

Berkel en Rodenrijs/Pijnacker - Na drie succesvolle edities van de Ladiesrun Oostland staat ook in 2017 de hardloopwedstrijd voor vrouwen op de kalender. De gezelligheid, laagdrempeligheid en het dorpse karakter blijven, de naam verandert in de Vliegende Vrouwen Run! De run wordt zaterdag 20 mei 2017 gehouden. Om de trots voor het Oostland hoog te houden en niet teveel verwarring te veroorzaken, zal de slogan van de run herkenbaar blijven: ’Dé Ladiesrun van het Oostland’. Ook de website blijft www.ladiesrunoostland.nl. Marloes Nuijten, hoofdorganisator van de wedstrijd: “Een aantal jaar geleden richtte ik de hardloopcommunity Vliegende Vrouwen op. Dit digitale platform biedt hardlopende vrouwen informatie over uiteenlopende, hardloop gerelateerde zaken. Het leek me gaaf om vanuit Vliegende Vrouwen een ladiesrun te organiseren en zo geschiedde.” Omdat Marloes de eerste twee jaar samen met ECB Sport de run organiseerde, kozen ze voor een wat meer algemene naam van de loop. Maar nu komt een droom van Marloes uit. “Ik vind het super dat ik nu écht mijn eigen loop heb vanuit vliegendevrouwen.com!” Inmiddels is de inschrijving van de vierde editie van start gegaan. Dames kunnen kiezen tussen de vijf kilometer en de tien kilometer. De route gaat, net als de editie van 2016, door het prachtige natuurgebied de Groenzoom. Een autovrij parcours met volop groen, watertjes, vogels en andere flora en fauna. Het is een snel parcours dat bijna helemaal vlak is. Inschrijven? Ga naar: www.ladiesrunoostland.nl. Liever vrijwilliger zijn dan deelnemer? Stuur een mail naar: info@vliegendevrouwen.com.

De hengels werden ook ingegooid bij het Bleiswijkse Verlaat langs De Rotte.

Bleiswijk – Rond de klok van tienen verzamelden leraren en leerlingen zich aan De Kruisweg waar een roofviscursus werd gegeven voor jeugd tot 16 jaar. De leraren bestonden uit leden van Hengelsportvereniging Groot-Rotterdam uit Bleiswijk die de fijne kneepjes van het vak al kenden en die hun vaardigheden graag wilden overbrengen op de jeugd. Trees Borkus-Henskens De snoek stond centraal tijdens de gratis toegankelijke cursus, waarin ‘s ochtends de theorie van vangen en van de haak ontdoen belangrijke items waren. Na samen genoten te hebben van een pannenkoek bij De Pannenkoe werden de mouwen opgestroopt, want ’s middags begon het ‘echte’ werk langs de slootkant. In verschillende groepjes gingen de vissers op pad richting de Rotte, de Kruisweg zelf en de Achterlaan. Alles wat die ochtend geleerd werd over het klaarmaken van de hengel en het vissen zelf lukte

prima, maar toen werd het wachten op een passerende en hongerige snoek. Slechts één snoek werd gevangen en vakkundig van het haakje gehaald om vervolgens weer netjes teruggezet te worden. Ook twee kleine baarsjes kwamen op de kant. De vissers hebben volgehouden en de kou stoer verdragen. Het werd een gezellige en leerzame middag voor alle deelnemers. Na afloop werd warme chocolademelk gedronken en er was voor iedere visser een mooi kunstaasje, geschonken door Oostland Hengelsport uit Bleiswijk.

Uitslagen Lansingerland Lansingerland - Door de junioren C werden zondagochtend 27 november een 300/500 meter verreden of een 500/1000 meter. De uitslag: Dianne Vos: 35.79 (PR), 58.89; Krista Geluk: 34.54, 56.90; Janique Scholte: DNF, 52.92 (PR); Julia v/d Berg: 32.89, 51.60 (PR); Thijs Heezen: 31.82 (PR), 50.98 (PR); Cas Brouwer: 32.05, 51.07 (PR); Ard Ammerlaan: 30.86 (PR), 50.41; Hidde v/d Berg: 1:00.51 (PR), 2:12.67; Michiel de Groot: 53.04, 1:48.00.

29-11-16 14:41


54

Prikbord Berkel en Rodenrijs

Inloopochtend De Ark Berkel en Rodenrijs - Wie zin heeft in het maken van een praatje op een plaats waar men elkaar onder het genot van een kopje koffie kan ontmoeten, is iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur welkom in De Ark, Oranjestraat 2. Er is geen programma, zodat men in een ontspannen sfeer met elkaar kan praten.

Lunch en Meer in Wel-Kom! Berkel en Rodenrijs - Team ‘het Kruispunt’ serveert op 2 december van 12.00-13.30 uur weer een heerlijke Lunch en Meer in ontmoetingscentrum Wel-Kom!, ds. Van Koetsveldstraat 3. Team ‘het Kruispunt’ bestaat uit vrijwilligers uit de kerken in Berkel en Rodenrijs. Zij verzorgen graag een Lunch en Meer voor ieder die wil aanschuiven en zij vinden het leuk om een praatje aan te knopen. Dat stukje ‘en Meer’ staat voor hun identiteit. “Wij doen dit vanuit de overtuiging dat Jezus Christus ons vraagt om zijn liefde te laten zien aan de mensen om ons heen. Dit dragen we rondom de maaltijd uit op een toegankelijke manier met alle respect voor de levensovertuiging van onze gasten.” De diaconieën van de kerken dragen de kosten, de gasten geven alleen een vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan in Wel-Kom! of via tel. 06-49423712 (Angela van Schaik).

De Heraut woensdag 30 november 2016

14.00 uur bij de Pius X kerk, Anjerdreef, in het Rodenrijs. Informatie: Jeanne Bloom, tel. 010 - 5115553.

Bridgen Overdag Berkel Berkel en Rodenrijs - Bij Bridgevereniging Bridgen Overdag Berkel (B.O.B.) kan men op woensdag van 13.30 tot 16.45 uur bridgen in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2. Zowel beginnende of ervaren bridgers. Wie geen bridgepartner heeft, kan dit doorgeven, zodat de wedstrijdsecretaris in overleg kan kijken of er een partner beschikbaar is. Belangstellenden kunnen drie weken gratis op proef meespelen. Daarna kan men al dan niet lid worden. De contributie voor speeljaar 2016/2017 bedraagt € 80, nieuwe leden die m.i.v. 1 januari 2017 starten betalen € 40. De laatste speelmiddag voor dit seizoen is woensdag 10 mei 2017. Aanmelden/informatie: Leo van Dorp tel. 010-5217751 of neem contact op met het wedstrijdsecretariaat 06-42541404, bridgenoverdagberkel@gmail.com.

KLAVERJASSEN met vaste maat

Berkel en Rodenrijs – Iedereen met interesse in computers en tablets is welkom bij het Computer- en Tablet Café in het gezellige leescafé in Bibliotheek Oostland Vestiging Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 25. Er zijn vrijwilligers van het SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wanneer de bezoekers van het café er met elkaar niet uitkomen. Het Computer- en Tablet Café is deze maand open op donderdag 8 en 22 december van 13.30 tot 15.30 uur. De toegang is gratis.

Berkel en Rodenrijs - Zaterdag 3 december is het Streek - en Tractoren Museum, gevestigd in de historische boerderij Hoeve Molenaar Anno 1787, Noordeindseweg 344 van 10.00 - 17.00 uur voor publiek geopend. In de authentieke historische bedrijfsgebouwen is een expositie uit de periode 1900 tot 1975 per tijdsbestek opgebouwd. Entree: volwassenen € 5 per persoon inclusief koffie/thee en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis! Info: www.molenaarsoudetractoren.nl of tel. 010-5113072. Op afspraak is bezoek op andere tijden altijd mogelijk.

Unicef verkoop Berkel en Rodenrijs - In deze periode van het jaar vraagt Unicef aandacht voor de verkoop van een variatie aan artikelen. In een boekje van Unicef staat een overzicht van de artikelen die te koop zijn. Anke van der Spek verzorgt de verkoop in Berkel en Rodenrijs en omgeving. Zij staat 3 december van 10.00 tot 16.00 uur bij Karwei Berkelse Poort en 10 december ‘s avonds tijdens Moonlightshoppen in de Dorpskerk. Het boekje kan worden besteld via 010-5113197.

Jacques Mees & Friends in Manger

Berkel en Rodenrijs - De Protestants Christelijke Ouderen Bond komt 8 december bijeen in Rehoboth, Wilhelminastraat 2, voor de Adventsviering. Schrijfster en vertelster Joke Verweerd verzorgt de liturgie, ingevuld met gedichten en verhalen uit haar zelf geschreven boeken en afgewisseld met samenzang. Het thema van de Adventsviering is: “Het wonder zoekt een plaats”. In de pauze kan men boeken van de schrijfster bekijken, kopen en laten signeren (ook eerder aangeschafte boeken). De viering wordt afgesloten met een drankje, een hapje en een broodmaaltijd. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 10 gevraagd. Aanvang 14.30 uur, einde circa 18.00 uur. Aanmelden is gewenst en kan tot 4 december bij: Anton Roodsant, tel. 010-5115639 of Henk Oosterwijk, tel. 010-5115271. Leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom, speciaal ook de leden van de PCOB Bergschenhoek en Bleiswijk (ook graag aanmelden).

Bergschenhoek Bridgen bij BVCB Bergschenhoek – Vrijdag 2 december is er weer bridgen bij BVCB, Sporthoekpad. Aanmelding en/of informatie: Theo Vriend, tel. 010 – 5221747 of 06 – 512 909 07.

Zondagmiddagsoos

Nordic Walking KBO

Klaverjassen in Eterij & Tapperij De Kruin

Heraut_week_28_2016.indd 54

Ophalen oud papier Bleiswijk – In Bleiswijk wordt iedere eerste donderdag van de maand oud papier opgehaald. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan hockeyvereniging HVB en peuterspeelzaal De Peuterhoek. Inwoners van Bleiswijk hoeven het papier slechts buiten te zetten.

Bergschenhoek – Welzijn Lansingerland organiseert zondag 4 december weer een Zondagmiddagsoos in De Smitshoek, Smitshoek 18a. Van 14.00 tot 16.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of een spelletje te doen. Wie vragen heeft over de Zondagmiddagsoos kan op werkdagen contact opnemen via tel. 010 – 5225545 of per mail via ab@ sws.nl.

Bergschenhoek – Gezellig op de maandagavond een kaartje leggen? Dat

weekend van de maand disco: zaterdagavond groep 7 en 8 tot 12 jaar van 19.30 tot 22.00 uur.

Inloopochtend De Peuterhoek Bleiswijk – Bezoek samen met uw peuter de inloopochtend van De Peuterhoek op dinsdag 6 december van 09.30 tot 11.00 uur. Neem een kijkje hoe het er op een peuterspeelzaal aan toe gaat. Tijdens deze ochtend kunnen peuters ook worden ingeschreven. Een afspraak maken voor een ander moment kan ook. Contactgegevens: Emmastraat 30, tel. 010-5212073. Kijk voor meer informatie op www. depeuterhoek.nl.

Klaverjassen KBO Bleiswijk - Dinsdag 6 december wordt er vanaf 14.00 uur geklaverjast en Rummikub gespeeld in het Parochiehuis Hoefweg 53. Ook wordt er gefietst onder leiding van Arnold Oosterlaan. De kosten bedragen € 4,- voor KBO-leden en € 5,- voor niet-leden. Koffie/thee en een drankje zijn gratis. Deze soosmiddagen zijn altijd de eerste en derde dinsdag van de maand.

Open inloop VIP Lansingerland - Het Vrijwilligers Informatie Punt - VIP Lansingerland houdt op donderdag 1 december van 10.30 -11.30 uur een open inloop in de Smitshoek 18a in Bergschenhoek. Bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of organisaties en verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers. Men kan vrij inlopen, zonder vooraf een afspraak te maken. Wie liever op een ander moment informatie wenst, kan een afspraak maken via tel. 010 - 5225545 of mail naar: info@viplansingerland.nl.

Lansingerland – Op dinsdagmiddag is er van 14.00-17.00 uur in De Ark, Oranjestraat 2, gelegenheid voor creatief handwerk zoals het maken van kaarten, haken, breien etc. Mochten er mensen zijn met andere ideeën dan werkt de belangenvereniging daar graag aan mee mits er voldoende deelname is. Ook niet-leden zijn welkom een keertje te komen kijken. U bent al lid voor € 16 per jaar. Inlichtingen: Nel de Veld, tel. 010–5114886.

Inloopspreekuur Reuma Zoetermeer - De Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o. houdt op woensdagochtend 7 december van

Koppelklaverjassen Bleiswijk – Iedere eerste donderdagavond van de maand organiseert de Bleiswijkse Klaverjasvereniging koppelklaverjassen in het Parochiehuis, Hoefweg 53. Ook niet-leden en individuele kaarters zijn welkom. Aanvang 20.15 uur. Inschrijfgeld € 6,- per koppel. Naast een aantal prijzen voor de beste koppels zijn er op deze open avonden ook altijd mooie prijzen in de tombola te winnen.

Klaverjassen Soccer Boys Bleiswijk - Vrijdagavond 2 december wordt er vanaf 20.15 uur geklaverjast in de kantine van Soccer Boys, aanwezig 20.00 uur. Inschrijfgeld: € 3. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Deze klaverjasavonden worden altijd op vrijdag en om de veertien dagen gehouden.

HELE MAAND DECEMBER

WISSELENDE WINTERSE DAGSCHOTELS zoals verse erwtensoep, stamppotten etc.... Vanaf € 4,95 p.p. De Salon / Zwembad de Windas Berkelseweg 95 2661 AK Bergschenhoek 010-5116011 (toets 2 voor De Salon) info@restaurantdesalon.nl www.restaurantdesalon.nl

Regio

Creatief bij 3B-Sociaal Belang

Advent bij PCOB

Berkel en Rodenrijs - Jacques Mees & Friends treedt zaterdag 3 december vanaf 21.00 uur op in Restaurant Manger, Nieuwstraat 19. De entree is gratis. Voorafgaand aan het optreden bestaat de mogelijkheid om te dineren. Jacques Mees & Friends bestaat uit Jacques Mees - vocals & guitar, Martin van der Raad - guitar en Jolanda Haanskorf - vocals en harmony. Veel muziekliefhebbers kennen Jacques Mees door zijn voortreffelijke vertolkingen van Bob Dylan songs.

Berkel en Rodenrijs - De KBO organiseert elke dinsdagmiddag bij goed weer Nordic Walking. De start is om

Bleiswijk

www.facebook.com/ CafeCentrumberkel

Berkel en Rodenrijs – Wekelijks is er klaverjassen op de vrijdagavond in het clubhuis van CVV Berkel op sportpark Het Hoge Land. Aanvang 20.00 uur, de kantine is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen is van harte welkom.

Rondleiding Streek - en Tractoren Museum

Bergschenhoek – Elke tweede en vierde donderdag van de maand is er van 12.15 tot 13.30 uur Open Tafel in De Smitshoek. Het menu voor 8 december is heldere groentesoep, sukadelapje met vleesjus, spinazie met ei, aardappelpuree, appelmoes, hazelnootvla, koffie of thee. De kosten bedragen € 7,-. Aanmelden is noodzakelijk bij de bar van De Smitshoek of telefonisch (010-5225547) voor dinsdagochtend 10.00 uur. Inlichtingen: mevrouw Barmentlo, tel. 010-5213413.

Café 't Centrum Computer- en Tablet Café

Berkel en Rodenrijs Klaverjasclub Pius X organiseert vrijdagavond 2 december weer sponsorklaverjassen in een zaal van de Pius X kerk aan de Anjerdreef.

Open Tafel De Smitshoek

a.s. dinsdag vanaf 20.00 uur

Klaverjassen CVV Berkel

Sponsorklaverjassen Pius X

kan in Eterij & Tapperij De Kruin. Elke eerste maandag van de maand wordt daar een klaverjasavond georganiseerd. Inloop 19.00 uur, aanvang 20.00 uur, einde ongeveer 23.00 uur. Aanmelden kan aan de bar of telefonisch, tel. 010 – 8223041. Adres: De Kruin te Bergschenhoek.

11.00-13.00 uur inloopspreekuur Reuma in de hoofdbibliotheek in Zoetermeer, Duitslandlaan 440. Dit inloopspreekuur is gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de vereniging op www.rpvzoetermeer.nl.

Vriendschappelijk Huisbezoek zoekt vrijwilligers Lansingerland - Er zijn meer mensen dan je denkt die zich eenzaam voelen. Eenzaamheid heeft verschillende oorzaken en kan iedereen overkomen. Soms van korte duur, maar zeker bij het ouder worden, kan de eenzaamheidsperiode lang en zwaar worden en lukt het niet altijd meer om nieuwe sociale contacten op te bouwen. Humanitas biedt kosteloos hulp via het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Het contact tussen onze vrijwilliger (m/v) en de deelnemer/ cliënt lijkt op het contact tussen goede buren: geregeld een praatje maken, een kopje koffie/thee drinken of buiten een ommetje maken. Steeds weer blijkt dat de bezoekjes van onze vrijwilligers voor de deelnemers één van de fijnste momenten van de week zijn. Interesse of meer weten? Bel met één van de coördinatoren: Jacqueline Henskens, tel. 06-35118716 of Monica van den Akker- Verhoekx, tel. 06-22969676.

Jubileumconcert Interkerkelijk Koor Bleiswijk - Op zaterdag 10 december viert het Interkerkelijk Koor Bleiswijk (IKB) het 40-jarig bestaan. ’s Middags start de viering met een reünie voor genodigden. ’s Avonds volgt een jubileumconcert in de Dorpskerk. Het koor staat onder leiding van Pity Falkena en wordt op de piano begeleid door Anri Maharadze. Medewerking wordt verleend door kleinkoor Shine o.l.v. Ronald Kouwenhoven. Reinier Geradts zal op het orgel spelen en Severin van Dijk speelt dwarsfluit. Op het programma staan IKB ‘goude

ouwe’ uit de periode 1976 tot 2016. Oud-leden zingen vlak voor de pauze This world is not my home en Dank sei Dir, Herr. Na de pauze zal de kerstmusical Hope was Born worden gebracht in samenwerking met Shine en verteller Johan Burger. Aanvang concert 19.45 uur, de kerk is open vanaf 19.15 uur. De toegangsprijs is € 6, kaarten zijn te bestellen bij Janie Kievit, tel. 06-40035300, k.kievit@kpnmail.nl, of bij Erna Pieters, 06-49658615, erna_pieters@kpnmail. nl. Meer informatie is te vinden op de website www.interkerkelijkkoorbleiswijk.nl.

Kerstbingo in De Leeuwerik Bleiswijk - Welzijn Lansingerland organiseert op zaterdag 3 december een Kerstbingo in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2. De bingo staat onder leiding van de Annie‘s. Tijd: 13.30-17.00 uur, zaal open 13.00 uur. De deelnemers betalen € 3,- voor tien ronden.

Jeugdsoos Pecto’s Bleiswijk – Pecto’s is een jongerencentrum voor jongeren van 12 tot 23 jaar uit Lansingerland. Kom gezellig PlayStation spelen, poolen of lekker met elkaar kletsen. Diverse activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar. Kijk op www.pectos.nl. Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 20.00 tot 01.00 uur (leeftijd 12 tot 23 jaar). Laatste

Severin van Dijk bespeelt de dwarsfluit.

29-11-16 15:13


55

De Heraut woensdag 30 november 2016

Natuurlijk lekker vers, Natuurlijk lekker vers , gegarandeerd Natuurlijk gegarandeerd gegar

Bij Jumbo zijn onze producten lekker vers en we garanderen dat onze producten minstens tot en met morgen houdbaar zijn. Vind je ondanks onze zorg in de winkel een product waarvan de houdbaarheid dezelfde dag afloopt? Dan mag je dit product gratis meenemen. Kijk voor de Bij Jumbo zijn onze producten lekker vers en we garanderen dat onze producten minstens tot spelregels op jumbo.com/7zekerheden. en met morgen houdbaar zijn. Vind je ondanks onze zorg in de winkel een product waarvan de houdbaarheid dezelfde dag afloopt? Dan mag je dit product gratis meenemen. Kijk voor de Bij Jumbo zijn onze producten lekker ve spelregels op jumbo.com/7zekerheden. en met morgen houdbaar zijn. Vind je de houdbaarheid dezelfde dag afloopt? spelregels op jumbo.com/7zekerheden.

Jumbo, Bergschenhoek, Dorpsstraat 39

Jumbo Christiaan Veltrop, Bergschenhoek, Dorpsstraat 39 Jumbo Meijer, Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 109 Jumbo Westpolder, Berkel en Rodenrijs,Westpolderstraat 86 Jumbo Meijer, Berkel enBergschenhoek, Rodenrijs, Esdoornlaan Jumbo, Dorpsstraat 391 Jumbo Norbert Hefti, Bleiswijk, Dorpsstraat 39

Heraut_week_28_2016.indd 55

29-11-16 14:41


56

De Heraut woensdag 30 november 2016

HUIS VERKOPEN?

SNELLE VERKOOP

PERSOONLIJK

LAAGSTE COURTAGE!

24/7 BEREIKBAAR

MAXIMALE AANDACHT

WARM EN BETROKKEN

UNIEK VERKOOPPLAN

UITGEBREIDE PRESENTATIE

HUIS VERKOPEN?

TRANSPARANT

www.immobilia.nl

Heraut_week_28_2016.indd 56

* info@immobilia.nl

) 010-5110545

immobilianl

29-11-16 15:02

Heraut week 48 2016