De Heraut week 42 2021

Page 1

Een uitgave van Weekblad De Heraut BV

www.herautonline.nl

woensdag 20 oktober 2021

Jaargang 48 Nr.42 Oplage 24.500 ex. Verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk

Laatste rustplaats eindelijk gerealiseerd

3

Ontdek meer over het groen en recreatie

6

Hulpverlening aan Letland gaat door

Onrust door uitval van zwemlessen

13

Humanitas Home-Starts bedankt vrijwilligers

21

Lansingerland – Bij zwembad De Windas in Bergschenhoek wordt het zwemrooster drastisch ingekrompen vanwege een tekort aan zwemleraren. Het management van zwembad Elysium in Bleiswijk kondigde aan per 17 december aanstaande te stoppen met zwemlessen, maar kwam onverwacht op dat besluit terug. Dat zijn berichten die ouders van kinderen die in een waterrijke woonomgeving opgroeien ongerust maken. Maar ook voor ouderen is het belangrijk met behulp van speciale zwemlessen in beweging te blijven. Paul Lieverse (ChristenUnie) stelde raadsvragen over de gang van zaken en legt samen met zweminstructrice Nienke Giesbers uit waarom zwemmen zo ontzettend belangrijk is.

Zwembad De Windas Tijdens de Rondvraag van commissie Samenleving op 7 oktober jl. stelde Paul Lieverse (ChristenUnie) in eerste instantie de problematiek in zwembad De Windas aan de orde waar het aantal zwemlessen wordt verminderd omdat er een tekort aan zweminstructeurs is. Wethouder Van Tatenhove zei daarover: “Wat De Windas betreft is Sportfondsen aan zet. Zij moeten het probleem oplossen door meer gekwalificeerde zweminstructeurs aan te trekken.” Lieverse vindt echter dat er meer gedaan moet worden en heeft daarom acuut schriftelijke vragen aan het college van b. en w. gesteld om te voorkomen dat de omvang van het aantal zwemlessen in Lansingerland drastisch gaat afnemen. Op de website van zwembad De Windas in Bergschenhoek is het volgende te lezen: ‘De zwembadbranche kampt met grote personele tekorten. Zwembaden kunnen niet het volledige openstellingsrooster handhaven. Daardoor moeten er lastige keuzes gemaakt worden om de personele bezetting sluitend te krijgen met gediplomeerde medewerkers. Wij hebben op dit moment niet voldoende medewerkers

Iedere maand geeft het waterschap een kijkje in de wondere waterwereld tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer.

Lees snel verder over de excursies tijdens de Week van Ons Water facebook.com/hhsenk @hhsenk instagram.com/hhsenk

31

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Schade na aanrijding Bleiswijk – Op vrijdag 15 oktober heeft er op de Heulslootweg een aanrijding plaatsgevonden tussen de bestuurders van een scooter en een fiets. Door de botsing liepen beide voertuigen schade op. Geen van de bestuurders raakte gewond. De bestuurder van de scooter bleek niet te beschikken over een rijbewijs. Hiervoor werd een bekeuring gegeven.

Freek J. Zijlstra Afgelopen week werden Kamervragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld over het grote tekort aan personeel in de zwembranche. Het is voor de indiener overduidelijk dat de overheid iets moet doen. ‘Er moet voorkomen worden dat zwembaden gedeeltelijk dichtgaan,’ is zijn boodschap. Dat landelijke nieuws was de afgelopen weken zomaar plaatselijk actueel.

Jim Visser in een hoofdrol bij Berkel

Inleveren wapens

Zwembad De Windas heeft gekwalificeerde instructeurs nodig. om alle activiteiten door te laten gaan. Helaas zijn wij genoodzaakt om het openstellingsrooster te versmallen. Dat betekent dat er met ingang van 27 september minder activiteiten plaatsvinden. We begrijpen dat jullie daarin teleurgesteld worden, maar wij hopen op jullie begrip. De directie werkt hard aan een oplossing om de personele bezetting uit te breiden. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Kennen jullie in de vrienden-, kennissen- of familiekring iemand die graag als zwemonderwijzer wil werken in ons zwembad? Laat hem of haar een mail schrijven naar zwemlessenwindas@sportfondsen.nl. Als wij tot een arbeidsovereenkomst voor zwemonderwijzer komen, dan ontvang je als dank een gratis 12-badenkaart die je kunt verzilveren in zwembad De Windas.’

Het Elysium Op 17 september jl. stuurde de directie van het private sauna- en wellnessresort Elysium in Bleiswijk een korte brief aan ouders en verzorgers met de volgende tekst: ‘Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat wij vanaf 17 december 2021 helaas geen zwemlessen meer kunnen aanbieden bij Elysium. Wij hebben er bewust voor gekozen dit tijdig bij u te melden zodat u alle gelegenheid heeft om een andere zwemschool te vinden. Tot aan 17 december zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in het aanbod en de lestijden van uw kind, tenzij hij/zij naar een ander niveau gaat. Indien er verdere vragen zijn, vernemen wij dit graag.’ Tijdens de Rondvraag op donderdag 7 oktober jl. sprak Paul Lieverse - na aanvullende informatie van Leon Erwich (Leefbaar 3B) - zijn toenemende verontrusting uit over dit verlies aan zwemfaciliteiten en vroeg aan wethouder Ankie van Tatenhove wat de gemeente in deze ongewenste situatie kan betekenen om het tij alsnog te keren. Lieverse heeft de indruk dat het besluit van het Elysium op basis van een kosten-batenanalyse is genomen. Wethouder Van Tatenhove: “Het is aan het Elysium om met een oplossing te komen en terug te komen op het be-

sluit waarover gebruikers schriftelijk zijn geïnformeerd. Contractueel zijn ze immers verplicht tot 2070 zwemlessen aan te bieden.” Op woensdag 13 oktober jl. kwam het bericht dat de directie van het Elysium afziet van het besluit om niet verder te gaan met zwemactiviteiten binnen Elysium. Wij hebben daarop het management gevraagd wat de reden was dat de zwemlessen beëindigd zouden worden, welke nieuwe ontwikkelingen zich tussentijds hebben voorgedaan waardoor de directie op het eerdere besluit is teruggekomen, of er een tekort aan zweminstructeurs is en welke waarborgen gegeven worden dat zwemlessen nu doorgang blijven vinden. Van de vestigingsmanager ontvingen wij de volgende korte schriftelijke reactie: ‘De keuze die wij gemaakt hebben is in een ander daglicht komen te staan, nadat er informatie naar boven kwam, waarvan wij niet op de hoogte waren. Om die reden hebben wij besloten de zwemactiviteiten voort te zetten. Uw overige vragen zijn niet van belang om de zwemactiviteiten te kunnen continueren.’

Zwemmen is goed voor jong tot oud Paul Lieverse (raadslid, arts en docent): “Ik begrijp de onrust onder gedupeerde gebruikers van het zwembad en het personeel. Door corona is al een enorme achterstand in zwemlessen ontstaan. Het geven van zwemles is voor onze jongste inwoners van levensbelang om watervrij te worden en zo verdrinkingen te voorkomen. Voor ouderen is zwemmen van belang voor een aantal gezondheidsproblemen, zoals rugklachten. Door de opwaartse kracht in het water is het makkelijker om pijnlijke en immobiele gewrichten te gebruiken. Minder bekend is dat zwemmen net als andere vormen van bewegen als een medicijn werkt bij ziekte van Parkinson. Voor veel ouderen is gezamenlijk zwemmen niet alleen een gezond maar ook een sociaal uitje, vooral als andere actievere vormen van sport te veeleisend worden.”

Nienke Giesbers (zweminstructrice te Bleiswijk) wil wel toelichten waarom er niet gekort moet worden op het geven van de huidige zwemlessen: “Het uitvallen van zwemlessen zou een groot sneeuwbaleffect geven. Als de zwemlessen voor kinderen uitvallen, moeten ze uitwijken naar andere zwembaden in de omgeving. De wachtlijsten elders zijn erg lang door Covid en worden verergerd door het grote tekort aan personeel in het zwemonderwijs. Als kinderen dan eindelijk aan de beurt zijn, zijn ze al 8 of 9 jaar wanneer ze hun A-diploma kunnen gaan halen. Je kunt als ouders al die tijd je kinderen niet zelf over straat laten gaan of naar de sportvelden laten fietsen. Er zijn overal sloten. Het waterrijke recreatieschap zal worden gemeden door de gezinnen omdat kinderen niet zwemveilig zijn! Door een tekort aan personeel zijn in zwembad De Windas niet alleen lessen voor het baby peuter zwemmen vervallen, maar ook de Aqua Fifty Fit voor ouderen. Ik geef die lessen zelf ook onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen. Ouderen komen om therapeutisch te bewegen. Het water van 32 graden is ideaal om onbelast oefeningen te doen voor aangedane spieren. Ik zie ouderen weer heel blij uit het water stappen. Het bewegen in het water maakt ze niet alleen soepeler, maar ook hun mond, hun lach en hun hersens zijn flink ook aan bod gekomen!”

Is de (landelijke) politiek aan zet? Werknemers bij politie, het onderwijs en de verpleging roepen voortdurend om een betere salariëring. Politici spreken uit dat in Lansingerland meer gebouwd moet worden voor de portemonnee van ‘de agent, de leraar en de verpleegkundige’. De tijd dat men uit het hoge noorden naar ons Lansingerland kwam voor werk en wonen ligt ver achter ons. Tekorten in het onderwijs worden ook in Lansingerland opgelost door onbevoegden voor de groep te zetten. We willen toch geen ongediplomeerde zweminstructeurs les laten geven? Dat is wachten op ongelukken!

Lansingerland – De actie voor het inleveren van wapens heeft vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober resultaat gehad. Op het politiebureau aan de Raadhuislaan zijn diverse wapens afgegeven. Zo zijn er onder andere sabels, messen en een wapenstok ingeleverd. Alle wapens worden vernietigd.

Kledinginzamelactie in De Ark Berkel en Rodenrijs - Na een jaar zonder kledinginzameling organiseert de diaconie van de Gereformeerde kerk De Ark op maandag 15 november weer een najaarsinzameling voor een goed doel. Op maandag 15 november kan tussen 19.00 en 21.00 uur gebruikte kleding worden ingeleverd in De Ark, Oranjestraat 2. Dit jaar wordt de kleding gedoneerd aan De Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Zij zorgen dat deze kleding een goed tweede leven krijgt en met de opbrengst van de verkoop (tegen kleine prijzen) steunen zij vele goede doelen. Meer informatie over hun werk is te vinden op hun website www.pelgrimshoeve.nl . Naast kleding, die schoon en verpakt in zakken kan worden aangeleverd, is er ook veel vraag naar schoenen en speelgoed. Ook dat kan worden gebracht. Wie zelf niet in staat is de spullen af te leveren, kan contact opnemen via diaconie@kerk-de-ark.nl; de kleding wordt dan die avond bij u thuis opgehaald.

WERKT.NL www.bleizo-werkt.nl


2

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Wat is PMD? PMD is een verzamelnaam voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. PMD bevat hoogwaardige grondstoffen die heel goed kunnen worden hergebruikt.

c i t s a l P kkingen

Hoe worden Plastic verpakkingen verwerkt?

verpa

De mix aan plastic verpakkingen wordt in een sorteerfabriek gescheiden in verschillende herbruikbare soorten plastic. Daarna worden ze verwerkt tot plastic bolletjes waar je nieuwe producten van kan maken.

l a a t e M pakkingen

Wat gebeurt er met Metalen verpakkingen? Verpakkingen van staal en aluminium zijn eindeloos te recyclen. Een oud blikje wordt zo weer onderdeel voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets.

ver

s n o t r a k n e k n a r D pakken

En met de Drankenkartons/drinkpakken? Sap- en zuivelpakken bevatten papier, plastic en aluminium. Door technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om deze onderdelen van elkaar te scheiden en de verschillende grondstoffen opnieuw te gebruiken.

drink

HANG DE PMD ZAK NIET TE VROEG BUITEN! Wat kun je maken van gerecycled PMD? Enkele voorbeelden! Bloembak, bermpaaltje of zitbank. Buggy van gerecycled materiaal.

Gieter nodig? Koop een gerecyclede!

Maar ook: - Verhuisdozen en WC papier van drankkartons - Fietsen van aluminium blikjes - Badjassen van plastic - en veel meer!

MINDER PLASTIC GEBRUIKEN EN AFVAL VERMINDEREN Wil je tips krijgen over hoe je afval kunt verminderen? Doe dan mee met het nationale onderzoek afval verminderen via afvalminderen.nl. Tijdens het invullen van de vragenlijst krijg je ideeën aangereikt om afval te verminderen. En aan het eind ontvang je een overzicht vol tips. LUNCH

afvalminderen.nl

Denk aan de buren. Hang een volle PMD zak pas buiten op de ophaaldag of de avond er voor. Zie mijnafvalwijzer.nl voor de ophaaldag bij jullie in de wijk. Denk aan de buren en voorkom een boete. Boetes voor het verkeerd aanbieden van afval kunnen oplopen tot € 390,- .

Toch vóór de ophaaldag al je PMD inleveren? Gebruik dan een ondergrondse container voor PMD. Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de locaties.

PM D

GRATIS PMD-ZAKKEN PMD-zakken zijn gratis te bestellen via zakkenservice.nl of haal ze gratis op in: Bergschenhoek Gemeentehuis Lansingerland, Afvalbrengstation, Bibliotheek Oostland, Praxis en Jumbo Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf, Bibliotheek Oostland, Karwei en Pet's Place en Jumbo Bleiswijk Bibliotheek Oostland, Sportstudio Workout, AH en Speel!

at ? d e j t Wis Je bij Renewi een kroonring aan kan vragen als er nog geen kroonring in je straat hangt?

Een Nederlander dagelijks gemiddeld 7 verpakkingen opent. Dat zorgt voor een hoop afval: 20 procent van ons afval bestaat uit verpakkingen.

WWW.MIJNAFVALWIJZER.NL


3

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Laatste rustplaats eindelijk gerealiseerd

Zorg voor goede (fiets)verlichting

Bergschenhoek - De man van Trees Helmer is verleden jaar op 3 juni overleden. De crematie vond op 9 juni 2020 plaats en Trees wilde graag de urn van haar man in een graf op de begraafplaats van Bergschenhoek begraven en daar een mooie steen op plaatsen. Maar dit was in Bergschenhoek nog niet mogelijk. Het kon wel in Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, maar dat wilde ze niet. Trees wilde een mooie plek in de gemeente waar hij geleefd heeft. Marianne Karsemeijer

De urn wordt geplaatst door de jongste zoon Maarten. Foto: John Hofman.

HUIS VERKOPEN?

Bel ons op 010 203 83 38 of ga naar www.woongelukmakelaardij.nl

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Verschijnt elke woensdag in: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en Kruisweg. Oplage 24.500 ex. Advertentie verkoop en administratie Weekblad De Heraut Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs Telefoon:

010 - 511 88 92

E-mail: WWW:

advertentie@de-heraut.nl www.herautonline.nl

Advertentieverkoop: Sofie van der Linde Kristel Treurniet Inzendtermijn advertenties: Uiterlijk tot maandag 17.00 uur. Redactie: Annette Docter Marianne Karsemeijer Berkelse Poort 59 2651 JX Berkel en Rodenrijs Telefoon:

010 - 511 88 92

E-mail: redactie@de-heraut.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 17.00 uur, sport maandag 11.00 uur.

De gemeente Lansingerland heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen aangepast. De inwoners van de drie kernen krijgen nu gelijke mogelijkheden en een eenduidig tarief voor het begraven van hun overledenen op de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen. Naast dat het gebruikelijk is om een verordening na een aantal jaar opnieuw te beoordelen en indien nodig te herzien, was de huidige verordening niet gelijk voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente houdt wel een uitzondering op de gemeentelijke begraafplaats van Berkel en Rodenrijs waar in drie lagen begraven wordt. In Bergschenhoek en Bleiswijk wordt begraven in twee lagen. Dit komt door de hoogte van de grondwaterstand op de begraafplaatsen.

De belangrijkste wijzigingen in de verordening - Uitgifte van een tweepersoons par-

Veel nabestaanden begraven maar twee personen in een particulier graf. De gemeente krijgt regelmatig van nabestaanden van driepersoons particuliere graven in Berkel en Rodenrijs vragen. Dit komt mede doordat de kosten voor een driepersoons particulier graf (€ 6.536,-) hoger zijn dan voor een tweepersoons particulier graf (€ 4.585,-). Nabestaanden die twee personen begraven in een driepersoons particulier graf betalen in Berkel en Rodenrijs dus meer dan nabestaanden die twee personen begraven in een particulier graf in Bergschenhoek en Bleiswijk. In de nieuwe verordening geeft de gemeente een tweepersoons particulier graf in Berkel en Rodenrijs tegen dezelfde kosten uit als in de andere twee kernen. Nabestaanden in Berkel en Rodenrijs krijgen wel de mogelijkheid om een derde persoon tegen een vastgesteld tarief in het graf bij te zetten. - Uitgifte van urnengraven op de gemeentelijke begraafplaats van Bergschenhoek. Op de begraafplaats van Bergschenhoek gaf de gemeente tot op heden geen urnengraven uit. In de nieuwe verordening is dit wel opgenomen.

Goed nieuws voor Toyota-rijders!

- Uitgifte urnengraf voor één urn. Op de gemeentelijke begraafplaats van Berkel en Rodenrijs geeft de gemeente urnengraven voor één of twee urnen uit; op de gemeentelijke begraafplaats van Bleiswijk alleen voor twee urnen. De kosten voor een urnengraf voor één urn (€ 1.303,-) zijn lager dan een urnengraf voor twee urnen (€ 2.590,-). In de nieuwe verordening geeft de gemeente op de drie algemene begraafplaatsen een urnengraf voor één urn uit. Hierbij krijgen de nabestaanden de mogelijkheid om een tweede urn tegen een vastgesteld tarief in het graf bij te zetten. Naast de urnengraven geeft de gemeente op de drie gemeentelijke begraafplaatsen ook urnengraven uit in een urnenmuur. Voor deze urengraven hanteren zij dezelfde uitgifteregels als bij de urnengraven. - Maatvoering van de gedenktekens. In de huidige verordening is de maximale afmeting van het gedenktekens gelijk aan de afmeting van het graf. Indien bij twee naast elkaar gelegen graven de maximale maatvoering wordt toegepast, is er geen ruimte tussen de verschillende gedenktekens. Deze ruimte is nodig om op een respectvolle manier bloemen te plaatsen of om het gedenkteken schoon te kunnen maken. De maatvoering van het gedenkteken wordt aangepast, waardoor het gedenkteken altijd goed bereikbaar is. Aanvullend heeft de gemeente een maximale maatvoering voor de gedenktekens voor urnen- en kindergraven opgenomen.

W

Gelijke mogelijkheden in de drie kernen

ticulier graf op de begraafplaats van Berkel en Rodenrijs. Op de gemeentelijke begraafplaats van Berkel en Rodenrijs geeft de gemeente een particulier graf uit voor drie personen; op de gemeentelijke begraafplaats van Bleiswijk en Bergschenhoek een particulier graf voor twee personen.

EU

een jaar later. Het was een hele mooie ceremonie, met alleen een klein gezelschap. Het was prachtig weer, nu is het rond.” De urn van Kees Helmer was de eerste die begraven is in Bergschenhoek. Door het verzoek van Trees is de uitgifte van urnengraven in Bergschenhoek naast een aantal andere wijzigingen opgenomen in de verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijk begraafplaatsen.

NI

Kees Helmer was loodgieter. In 2018 stopte hij met zijn bedrijf vanwege knieklachten. Hij kreeg zijn eerste nieuwe knie en in 2019 volgde de tweede. Tijdens de revalidatie kreeg hij last van zijn buik. Dit bleek een zeer agressieve vorm van kanker te zijn, waaraan hij binnen het jaar overleed. Kees Helmer is 64 jaar geworden. Omdat het begraven van de urn in Bergschenhoek niet mogelijk was en ze dit wel heel graag wilde, nam Trees contact op met de gemeente. Ze legde haar verzoek voor aan Bart van Leeuwen, programmaleider accommodaties. De heer Van Leeuwen had begrip voor haar situatie en wilde haar graag tegemoet komen. Ze kreeg van hem mondeling toestemming om een graf in Bergschenhoek te kopen om daar de urn van haar man in te plaatsen. De plaatsing in het graf vond plaats op donderdag 3 juni 2021 om 15.00 uur in het bijzijn van Trees, haar twee zoons Frenk en Maarten met hun vrouwen en kinderen en enkele anderen. “Ik wilde de urn graag plaatsen op zijn sterfdag”, zegt Trees. “Precies

Vanaf:

Rokkeveenseweg Zuid 159 | Zoetermeer | 079 - 3610910 | www.vetoskneppers.nl

Uw huis

verkopen? een

6 4 4 50 voor g! n ardebepali GRATIS wa

2 Bel 010 - 4

www.moerman-dejong.nl

Rottemeren op NPO 2 Lansingerland - In het tv-programma BinnensteBuiten, dat elke werkdag om 18.50 uur te zien is op NPO 2, wordt op 25 oktober aandacht geschonken aan de Rottemeren. De aflevering gaat over de Rotte. Te zien zijn onder andere de Molenviergang, het Koornmolengat, de Waterberging in de Eendragtspolder en uitkijkpunt Lührs.

EXCEL EXCEL ROADMASTER ROADMASTER • Max. snelheid 22 km/u • Actieradius tot 50 km • Ideale electrische actieradius max. snelheid scooter vierwiel om tot 50 kmte 22 km/u lekker mee op pad gaan •• Ideale Geen kentekenelectrische vierwielof scooter helmplicht om lekker mee open pad te gaan scooterrijbewijs! • Geen kenteken- of helmplicht • Comfortabel, stabiel, en scooterrijbewijs! goed geveerd • Comfortabel, stabiel, goed • Hydraulisch geveerd remsysteem • Hydraulisch remsysteem

22 km

Klachten bezorging: Bellen tot donderdag 12.00 uur: Telefoon: 010 - 522 44 77

Volg ons ook op:

Annette Docter​​​​​​

€2.995,-

Kneppers is nu ook de officiële merkspecialist in Toyota voor Zoetermeer e.o.

Internet: www.herautonline.nl

Wie op de weg zit, weet hoe belangrijk het is dat fietsers goed te zien zijn. Vooral met al die rotondes waar automobilisten fietsers voorrang moeten verlenen. Soms is het echt doodeng. Denk je als bestuurder van een auto dat de kust veilig is, schiet er opeens een snelle Jelle op scooter of elektrische fiets voor je langs. Waar hij vandaan komt? Als het dan ook nog eens regenachtig weer en donker is, is het leed niet te overzien als de fietser geen licht op zijn fiets heeft. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren. Toch zie je ze nog regelmatig fietsen. Jong en oud. Vader of moeder op de fiets met achterop een kind, zich haastend van werk via de opvang naar huis, zonder licht, moeilijk te zien. Of jeugd die vanaf het sportpark naar huis rijdt. In groepjes of soms alleen, zonder licht. Controleer regelmatig de verlichting van je fiets. Repareer indien nodig. Soms hoeft er alleen een batterij vervangen te worden. Met elkaar zorgen we voor veiligheid. Automobilisten moeten fietsers op rotondes voorrang verlenen en ruimte bieden, maar fietsers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Allereerst door met wat mindere snelheid op zo’n rotonde af te komen waardoor automobilisten ook kans krijgen je te zien. Daarnaast is het voeren van verlichting op je fiets bittere noodzaak om veilig thuis te komen. Een kleine moeite, maar van levensbelang.

Nieuw in onze assortiment

w w w. g r o e n e n m o b i l i t e i t . n l

Mobiliteit Berkel en 010 -- 303 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs 010 303 78 78 57 57


4

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Op deze pagina publiceert De Heraut nieuws uit de gemeente Lansingerland. Wij gebruiken berichten die afkomstig zijn van de website van de gemeente Lansingerland en daarnaast vergaren wij via andere kanalen nieuws dat verband houdt met activiteiten in de gemeente. Wilt u reageren op deze pagina? U kunt mailen naar redactie@de-heraut.nl of bel de redactie, tel. 010 – 511 88 92 (keuze 2). Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De Heraut

Wegwerkzaamheden en afsluitingen In de gemeente Lansingerland vinden diverse wegwerkzaamheden plaats of zijn er wegen afgesloten. Kijk voor de meest actuele situatie op de website van de gemeente Lansingerland. Berkel en Rodenrijs - Condorweg, tot en met 22 oktober, afsluiting i.v.m. herinrichting/onderhoud. - Landscheiding, tot en met 18 februari 2022, aanleg van viaduct, verminderd aantal rijstroken beschikbaar. - Fietspad Zwarteweg (Zwarte Paadje): tot en met 5 augustus 2022 (!) dicht in beide richtingen. - Rodenrijseweg, tot en met 22 oktober, weg dicht in beide richtingen tussen beide bruggen Anjerdreef.

Bergschenhoek - Europasingel, van 20 oktober tot en met 3 november, rioleringswerkzaamheden, weg dicht in beide richtingen. Afsluiting is tussen de Hoedemakerlaan en de Dominee van Couwenhovelaan. Bleiswijk - Mesdagstraat, tot en met 22 oktober, weg dicht in beide richtingen.

Workshop VIP Lansingerland mogelijk in je sociale netwerk kunt staan. En met deze kennis kun jij weer anderen op weg helpen. Aan de orde komen: waar heb je je sociale netwerk voor nodig, de netwerkcirkel, cirkel van invloed en van betrokkenheid. De workshop vindt plaats op donderdag 4 november van 19.30 tot 22.00 uur in Bergschenhoek. Aanmelden via info@viplansingerland.nl.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een uitnodiging met daarin alle gegevens.

Buurtbemiddeling Lansingerland – Bij onenigheid met buren, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie in Lansingerland. Getrainde vrijwilligers uit Lansingerland worden ingezet om u te helpen door een luisterend oor te bieden, tips te geven om het gesprek met de buren aan te gaan, (ondersteuning te bieden bij) het leggen van contact met uw buren, te bemiddelen tussen u en uw buren, begeleiding van een

Lansingerland - Samen Lansingerland is hét loket voor vraag en aanbod vrijwillige hulp in Lansingerland. Wil je hulp bieden? Ben je op zoek naar hulp of ken je iemand die hulp nodig heeft? Met Samen Lansingerland is er één centraal loket in Lansingerland waar vraag en aanbod van vrijwillige hulp samenkomt.

- Gerberasingel, tot en met 22 oktober, rioleringswerkzaamheden, weg dicht in beide richtingen. Eénrichtingsregime Chrysantenhof wordt tijdelijk opgeheven.

- Fietspad langs het Berkels Dijkje nog niet geopend, omleiding via Huijgenslaan en Pr. Bernardlaan. Opening fietspad 29 oktober na 16.00 uur. Het Berkels Dijkje is wel voor autoverkeer toegankelijk.

Ieder mens heeft behoefte aan sociale contacten. Die contacten zijn verschillend, in aantal en in de betekenis die ze hebben. Je voelt niet met al jouw contacten dezelfde band. En dat is maar goed ook, want als dat wel zo zou zijn, zou een mens het veel te druk krijgen om al die contacten goed te onderhouden. In je vrijwilligerswerk kom je soms mensen tegen die last hebben van te weinig goede contacten, van eenzaamheid of zich misschien zelfs geïsoleerd voelen. In deze workshop wordt uitgezocht hoe je zo sterk

Samen Lansingerland: hét loket voor vraag en aanbod vrijwillige hulp

gezamenlijk gesprek met de buren en het verlenen van nazorg voor naleving van onderling gemaakte afspraken. Men gaat zeer zorgvuldig om met privégegevens en de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis. Te bereiken op tel. 010 – 522 55 45 of via: info@buurtbemiddelinglansingerland.nl. Info: www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Ook het Vrijwilligers Informatie Punt – VIP Lansingerland is onderdeel van Samen Lansingerland. Het VIP is het centrale punt als het gaat om vrijwilligerswerk in Lansingerland. Mensen die aan de slag willen als vrijwilliger kunnen gebruik maken van de vrijwilligers vacaturebank of een keer langskomen op afspraak of bij een open inloop. Coaches Wil je hulp aanbieden maar wil je graag een steuntje in de rug? Vrijwillige coaches van het VIP Lansingerland staan voor je klaar. Bij het VIP zijn vrijwillige coaches actief. Zij ondersteunen mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen, maar de stap nog (te) groot vinden en een steuntje kunnen gebruiken. Bij de start van deze ondersteuning worden wensen besproken en afspraken gemaakt. Hierdoor is de begeleiding altijd op maat. Samen wordt gezocht naar passend vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij de organisaties die hulp aanbieden via Samen Lansingerland. Maar daarbuiten kan vanzelfsprekend ook. Coaches kunnen tijdens de kennismaking ook meegaan naar de vrijwilligersorganisatie. De

eerste periode waarin de vrijwilliger aan de slag is houden de coaches ook contact. Het mooie is dat zij steun bieden zonder dat taken overgenomen worden. Elke coach heeft een eigen expertise en ervaring die zij inzetten bij de begeleiding van de vrijwilliger. Daarnaast hebben zij allemaal zelf ook ervaring binnen vrijwilligerswerk. Daarom kunnen ze zich goed inleven en weten wat mensen als vrijwilliger kunnen verwachten. Wil je hulp bieden aan iemand anders? Is een steuntje in de rug bij het starten met vrijwilligerswerk fijn? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt – VIP Lansingerland en maak een afspraak of loop binnen tijdens een open inloop, bijvoorbeeld op donderdag 28 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a in Bergschenhoek. Het VIP is bereikbaar via info@ viplansingerland.nl of 010 - 522 55 45. Samen Lansingerland Zit je met vragen waar je niet uitkomt? Er zijn veel organisaties van vrijwilligers die inwoners van Lansingerland gratis ondersteunen. Zij helpen je graag. Kijk op www.samenlansingerland.nl, bel naar 010 - 310 10 12, mail naar info@samenlansingerland.nl of loop binnen bij de Samen Lansingerland inlooppunten: maandag 13.00-15.00 uur in De Leeuwerik te Bleiswijk, donderdag 09.0011.00 uur in Ontmoet! te Bergschenhoek en vrijdag 18.30-20.00 uur in de Bibliotheek te Berkel en Rodenrijs.

Afscheid wethouder Ankie van Tatenhove Lansingerland - Wie vertrekkend wethouder Ankie van Tatenhove gedag wil zeggen, is donderdag 28 oktober van harte welkom in de Trouwzaal van het gemeentehuis. Vanwege Covid wordt men wel gevraagd zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Lansingerland, www.lansingerland.nl. Graag voor 25 oktober. In het formulier kan een tijdslot tussen 16.30 en 19.30 uur worden gekozen. Wie een cadeau wil geven, kan dit doen door een bijdrage te geven aan de Stichting Racham & De Schoenveterclub. In de Trouwzaal kan worden bijgedragen via een QR code.

WWW.LANSINGERLAND.NL WWW.LANSINGERLAND.NL


5

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Jodie uit groep 8b won de voorleeswedstrijd.

Kinderboekenweek op CBS De Acker Bergschenhoek - Van 6 tot 15 oktober deden ook de kinderen van CBS De Acker mee aan de Kinderboekenweek met als thema: ‘Worden wat je wil’. De Kinderboekenweek werd geopend door een bakker op zijn bakfiets die, behalve lekkere cakejes, voor iedere klas een mooi boek afleverde. Ook kondigde de bakker de teken- en schrijfwedstrijd aan over het thema ‘Worden wat je wil’. De jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de groepen 5 tot en met 8 werd ook gehouden. Jodie uit groep 8b won en gaat naar Bibliotheek Oostland om daar voor de school mee te doen aan de voorlees-

wedstrijd van Lansingerland. Tijdens de Kinderboekenweek werd het lezen extra gepromoot. Dit jaar kwamen veel ouders in de klassen iets vertellen over hun beroep. Van politieagent tot bakker van vrachtwagenchauffeur tot ambulancemedewerker. Zo kunnen kinderen alvast nadenken over hun eigen droombaan in de toekomst, want iedereen kan immers worden wat hij wil? Op CBS de Acker wordt modern toekomstgericht onderwijs geboden. De speerpunten van de mascotte COBI vertegenwoordigen dit: Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT. Op de laatste dag van de Kinderboekenweek was er een spetterende afsluiting in de sporthal, waarbij alle 340 kinderen van de school aanwezig waren.

Aanbiedingen van 21 t/m 27 oktober:

Gevuld speculaastaartje

De

Hartige snacks

de 2e voor

www.bakkerammerlaanlaan.nl

5,1,-

Special van de maand

De beste ingredienten. De beste receptuur. De beste sushi.

Met gebakken fluweelpootjes, everzwijn, mango en avocado.

Everzwijn

Fotoclub Lamar in De Tuinen

15,80

8 stuks makiandmore.nl • Dinsdag t/m zondag 16.00 - 21.00 uur • Alleen afhalen Westpolderstraat 11, Berkel Westpolder • 010 737 0691 Lijsterlaan 116, Hillegersberg • 010 737 0742

Bleiswijk - Fotoclub ‘Lamar’ is sinds 2016 actief bezig met fotografie. De club bestaat momenteel uit vier enthousiaste, gepassioneerde hobby-fotografen. Ze vertellen beeldverhalen met hun foto’s en doen dat op verschillende manieren, met bijvoorbeeld macro, straatfotografie, abstract en reizen. Plezier in fotografie is voor hen heel belangrijk. Met elkaar zoeken ze de weg naar een eigen stijl in fotografie en ontwikkelen zich steeds verder. Ze hebben als doel om individueel en in clubverband betere, persoonlijke, herkenbare fotografie te bereiken. Ze volgen graag cursussen, workshops en werken met thema’s die ze op hun fotoavonden bespreken. Nieuwsgierig geworden naar hun fotowerk? Kijk op de website www.fotoclublamar.nl . Vanaf 21 oktober zijn kunstwerken van de vier leden te zien in Laurens De Tuinen te Bleiswijk.

Een tijdloos design met hoogwaardige afwerking. Handgemaakt en naar jouw smaak, dankzij de keuze uit 95 stoffen en 8 hoofdborden. Dat is de Auping Original boxspring. Nu al vanaf € 2.835,- € 2.410,-* *Bekijk de voorwaarden op auping.nl/actie Noordeindseweg 134, Berkel en Rodenrijs | 010-5112321 | www.wiltwoninginrichting.nl


6

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Ontdek meer over het groen en recreatie bij themabijeenkomst Oostland in de kijker Lansingerland/Pijnacker - In het kader van ‘de Midden-Delfland Vereniging komt naar je toe’ organiseert deze vereniging op maandag 25 oktober samen met Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Natuur- en Vogelwacht Rotta en Natuurmonumenten een gratis thema-avond in t Manneke in Berkel en Rodenrijs. Ontdek zo meer over groen en recreatie in het Oostland. Voor iedereen die meer wil weten over natuur en landschap in deze regio. Inloop vanaf 19.30 uur. Yennah Schenk Koos Karssen opent de avond als voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. De vereniging telt zo’n 3100 leden, verspreid over het Midden-Delfland gebied. Ze houden zich bezig met het beschermen, verduurzamen, behouden en stimuleren van het groen en de recreatie in het Midden-Delflandgebied. Koos: “Wij als vereniging hebben drie speerpunten: we doen leuke dingen voor leden zoals het uitgeven van een ledenblad en het organiseren van wandelingen en bijeenkomsten, we houden de ontwikkelingen omtrent woningbouw en infrastructuur in de gaten en we kijken naar de toekomst en de duurzame ontwikkelingen die eraan komen.” Op de thema-avond zijn ook twee

wethouders van de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp aanwezig. Een mooi divers programma voor ieder wat wils.

Natuur- en recreatiegebieden Oostland Het Oostland telt verschillende natuur- en recreatiegebieden waaronder de Ackerdijkse Plassen, de Groenzoom en het Rottemerengebied. Gedurende de coronacrisis trokken veel mensen uit Lansingerland en omgeving de natuurgebieden in en steeg de vraag naar informatie over deze gebieden. Bob Hartog van Natuurmonumenten zal daarom meer vertellen over het beheer van de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen.

Bijzonder Provinciaal Landschap De Groenzoom heeft sinds 31 augustus 2021 het predicaat Bijzonder Provinciaal Landschap gekregen van de provincie Zuid-Holland. Het is de bedoeling dat de bescherming van dit gebied toeneemt. Zo is er aandacht voor duurzame landbouw, versterking van natuurwaarden, recreatie en klimaat. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen hier meer uitleg over en vertellen Richard Smokers van Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en Hans Sanders van Natuur- en Vogelwacht Rotta wat dat betekent voor de Flora en Fauna in de Groenzoom en Rottemerengebied. Hans: “We laten de mensen écht de pareltjes om ons heen zien. Je kan wel

Koos Karssen van de Midden-Delfland Vereniging (l) en Hans Sanders van Rotta hopen veel aanwezigen te kunnen begroeten op de themabijeenkomst in t Manneke. met je auto door het bos rijden, maar de mooie stukken zie je dan niet. We willen mensen graag een andere blik op de natuur geven.”

Belangstellenden zijn van harte welkom, maar dienen zich wel vooraf aan te melden door een mail te sturen naar secretariaat@middendelflandvereni-

ging.nl of te bellen naar 06-42105407. Let op! Iedere gast wordt bij binnenkomst gevraagd om zijn/haar QR-code te laten zien.

Thea van de Coevering over RTHA: “Mijn inzet is het recht op rust” Lansingerland – Tijdens een beeldvormingsavond voor leden van gemeenteraadscommissie Ruimte werd op woensdag 13 oktober jl. de stand van zaken van het participatietraject luchthavenbesluit RTHA toegelicht en vertelde bewonersvertegenwoordigster Thea van de Coevering wat bewoners haar aan input meegegeven hadden. Freek J. Zijlstra

V.l.n.r. bovenste rij, dan onder): Zoe Flokstra, Noa Beek, Hibelice Saeta, Isabel van der Boog, Yennah Schenk, Jaimy de Jong en Yentl Salfischberger.

Studenten organiseren benefietshow voor het goede doel Bergschenhoek – Acht studenten van de Hogeschool Leiden organiseren op zaterdag 30 oktober een online benefietevenement in de vorm van een spelshow. Al het opgehaalde geld gaan naar stichting Edukans. Eén van de studenten is Heraut-verslaggeefster Yennah Schenk uit Bergschenhoek. Laura Dofferhoff De studenten willen geld inzamelen voor de zogenaamde Correctbooks; een uitwisbaar schrift waar kinderen hun gehele schoolcarrière gebruik van kunnen maken. Verder zet Edukans zich in voor het opleiden van docenten en voor gelijke kansen voor jongens en meisjes. Dit is erg hard nodig, want op dit moment

kan maar 14% van de kinderen rekenen wanneer ze van de basisschool af komen en 7% kan lezen en schrijven. Yennah Schenk ging samen met haar groepsgenoten brainstormen over een goed idee. “We hebben echt gekeken vanuit ons oogpunt, dus we hebben een lijst opgesteld met activiteiten die wij leuk zouden vinden om te bezoeken. Ook hebben we gekeken naar wat het toevoegt voor de bezoeker en zo kwamen we al snel op een online spelshow.” Tijdens de spelshow kunnen de deelnemers prijzen winnen, is er een Ghanese kookshow en komt er een mystery quest langs. Het evenement vindt plaats op 30 oktober en duurt van 11.00 tot 13.00 uur. Een familieticket is geldig voor vier personen en kost € 12,50 en een individueel ticket kost € 5,-. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor dit evenement? Op de website http://e-fant-events.inactievooredukans.nl/ is meer te lezen.

Leden van het projectteam dat het participatietraject RTHA begeleidt om te komen tot een gewogen luchthavenbesluit brachten de commissieleden van de tussentijdse resultaten op de hoogte. Veel jargon, spreadsheets en een vuistdik tussenrapport is het gevolg. Na de startbijeenkomst eind 2020 waren de 35 belanghebbenden in de eerste twee kwartalen van 2021 bezig met het toetsen van de feiten (Joint Fact Finding). Met input van alle betrokkenen - dus ook die van Lansingerland - werden de belangen, de knelpunten en de kansen geformuleerd. Dat heeft zo’n 250 vragen opgeleverd die teruggebracht zijn naar 35 hoofdvragen waarop een eenduidig antwoord moet komen. Alles is opgetekend in een lijvig eindrapport van ongeveer 300 pagina’s dat op 19 juli jl. werd gepresenteerd. Deelnemers aan dit traject worden ‘passagiers’ genoemd. Om het werkbaar te maken en te houden is een kleinere centrale werkgroep gevormd die alles meer in detail gaat uitwerken. Daaromheen groepeert de zogenaamde klankbordgroep, bestaande uit RTHA, Transavia, TUI Travel, kleine luchtvaart, ministerie I&W, de gemeenten van en bewonersvertegenwoordigers uit Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, BTV, MMT/politie, VNO-NCW West en Natuur- en Milieuorganisatie Zuid-Holland. Daaraan zijn toegevoegd de kennispartijen DCMR, GGD/RIVM, LVNL, MRDH, RHIA en VRRR. Er zijn in september drie brainstormsessies gehouden. Voor (het behoud van) de leefomgeving zijn plafondbe-

grippen geformuleerd waartoe binnenen buitengrenzen zijn aangegeven. De laatste twee kwartalen van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar gaat men besteden aan het opstellen van het voorkeursscenario. De start van de formele aanvraag voor het luchthavenbesluit wordt in 2022 verwacht.

Klare bewonerstaal In de maand september hebben de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland een aantal bewonersavonden georganiseerd. Daaraan hebben ongeveer 120 mensen deelgenomen met een waardevolle opbrengt als eindresultaat. De bewonersvertegenwoordigers zijn primair gericht op een goed woon- en leefklimaat in de omgeving van de luchthaven. Dat staat volgens Thea van de Coevering los van de vraag of iemand vóór of tegen de luchtvaart is. Ook als je vóór bent, kan dat nooit de rechtvaardiging zijn om iemands woon- en leefklimaat onaanvaardbaar aan te tasten! Dat is de basisgedachte. “Stel dat er géén goed en aanvaardbaar leefklimaat bereikt wordt, dan zouden bewoners uit het participatieproces moeten stappen,” zegt Van de Coevering klip en klaar. Ze wijst er op dat RTHA aangewezen is als uitwijkluchthaven, het daarop is ingericht en daarom ‘van nationaal belang’ is. Aanvankelijk was ‘Vliegveld Zestienhoven’ voor de volle 100% een zakenvliegveld; nu bestaat RTHA voor 82% van de activiteiten uit vakantievluchten. Thea: “Mijn inzet is het recht op rust en een evenwichtige verdeling van het aantal vliegbewegingen in de stille periodes.” Zij constateert dat de huidige open- en sluitingstijden in combinatie met de hoge concentratie van vluchten in de zomer (die vooral in de vroege ochtend en late avond met uitloop naar middernacht plaatsvinden) als teveel hinder en overlast wordt ervaren.

Aanbevelingen Dat leidde tot de volgende aanbevelingen van bewoners:

1. Het beperken van de openingstijd naar 08.00 tot 22.00 uur of mogelijk zelfs verder inperken naar 09.00 tot 21.00 uur; 2. Vooral voor 09.00 uur en na 21.00 uur moet het aantal vliegtuigbewegingen sterk beperkt worden; 3. Zo min mogelijk vluchten in het weekend; 4. Uitgezonderd worden maatschappelijk spoedeisend verkeer (traumahelikopter, etc.) en uitwijkende vliegtuigen onder bijzondere omstandigheden (technisch defect of omvliegen voor slecht weer); 5. Het ‘hobby-vliegen’ in het weekend moet worden beperkt, omdat juist dan de grote luchtvaart minder vliegt en de noodzakelijke rustmomenten onnodig verstoord worden; 6. De belasting op stillere vliegtuigen verminderen; 7. Het aantal handhavingsmeetpunten uitbreiden, op relevante locaties in bebouwde gebieden plaatsen en streng handhaven op de hinderbepaling; 8. Aanvliegroutes zodanig verleggen dat zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen. Volgens Thea van de Coevering stellen bewoners vast dat sluiting van RTHA niet realistisch is. Het goedkope vliegen is doorgeschoten en daarin kan RTHA als low-budget luchthaven niet op steun van omwonenden rekenen. Het voortdurend rekenen en goochelen met jaargemiddelden, waardoor ontoelaatbare piekbelastingen worden weggecijferd, is onacceptabel. Er is te weinig aandacht voor de stapeling van geluid en het schadelijke fijnstof als gevolg van de nu aangelegde A16 Rotterdam en RTHA. Daarmee komt de woonopgave onder druk te staan. De vraag zal zich dan ook toespitsen of we meer goedkope vakantievluchten of meer betaalbare woningen willen. Tot slot geven bewoners aan dat verzachtende maatregelen zoals het geven van gratis elektriciteit door opbrengst van zonnepanelen, woningisolatie, meer groen in de wijk, het leefbaarheidsfonds (de ‘spiegeltjes en kraaltjes’ volgens Van de Coevering) niets afdoen aan hinderbeperking. Dat moet de inzet blijven. Het zijn wel nuttige aanvullingen.


t i u s r Ve

7

dit weekend smullen:

4 (MONNIKEN)OLIEBOLLEN

Mixen mag! We hebben ook oliebollen zonder vulling

2 APPELBEIGNETS van 4,20 VOOR 2,95

Extra belegen

6,95

500 gram

6,95

Macadamia’s

Cashewnoten XL

Vers gebrand

Vers gebrand

100 gram

DEZE AANBIEDING IS GELDIG OP VR 22 & ZA 23 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 1 bon per huishouden. Op = op, zolang de voorraad strekt.

Stompetoren

Belegen

500 gram

van 4,00 VOOR 2,95

120 JAAR JONGERIUS BAKKER: EN DAT VIEREN WE!

Boerenkaas

3,50

250 gram

4,50

geldig van 21 oktober t/m 27 oktober

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

010-5248215 - info@kaazaak.nl - www.kaazaak.nl - Dorpsstraat 65/67 - Bleiswijk

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN VAN WOENSDAG 20 OKTOBER T/M DINSDAG 26 OKTOBER VISCORNER DO, VR & ZA TONGFILET

100 gram ingevroren

Dorpsstraat 70 2665 BK Bleiswijk Tel. 010 - 521 25 37 www.dewith.keurslager.nl

2.95

ITALIAANSE HAMBURGERS

VERSE KIPROLLADE

4 halen = 3 betalen

500 gram

BIETEN GEKOOKT EN GESNEDEN

JUS D’ ORANGE

400 gram

per liter

1.99

7.50

HALVE KIPFILETS

7.95

4 stuks

WALDORFSALADE

3.49

100 gram

JAPANSE KIPREEPJES

100 gram

1.48

MANDARIJNEN

1.19

10 stuks

2.49

Jongeren bewust offline Regio – De helft van de jongeren wil minder gebruik maken van hun smartphone, maar in de praktijk vinden zij dit lastig. Jongerenorganisatie TeamAlert stimuleert hen daarom met de nieuwe campagne ‘Ik ben even OFF’ om hun telefoon weg te leggen in situaties dat zij dat zelf willen.

Bewoners en begeleiders genoten van de dag in Blijdorp.

Gezellige dag voor bewoners Oranjehoeck Berkel en Rodenrijs - De Ronde Tafel 136 zet zich in voor, bij voorkeur lokale, goede doelen. Eén keer per jaar is het voor de leden van de Ronde Tafel 136 tijd voor de activiteit ‘handen uit de mouwen’. Voor bewoners en verzorgers van woonzorglocatie De Oranjehoeck in Bergschenhoek zijn uitjes een hele tijd niet mogelijk geweest. Al snel is het idee ontstaan om met deze bewoners een dag naar Diergaarde Blijdorp te gaan. Op zaterdag 16 oktober zijn bewoners en verzorgers van de Oranjehoeck met leden van de Ronde Tafel in de ochtend per bus naar Diergaarde Blijdorp vertrokken. Na aankomst lieten de meeste bewoners zich door de leden van de Ronde Tafel door de diergaarde duwen. Een enkeling koos ervoor om onder begeleiding zelf door Blijdorp te lopen. Tussendoor is genoten van een heerlijke lunch waar stiekem de leden van de Ronde Tafel het meest aan toe waren. Na een kortere middagwandeling en voorspoedige terugreis is iedereen weer heelhuids thuis gekomen. De leden van de Ronde Tafel willen de bewoners en verzorgers

Carla, Hettie en Karin bedanken voor een erg leuke en gezellige dag.

Jongeren zijn erg gehecht aan hun mobiele telefoon. Hoewel de smartphone veel vermaak oplevert, zorgt deze ook voor nadelen, blijkt uit onderzoek van TeamAlert. Veel jongeren vinden namelijk dat anderen zo snel mogelijk op hun berichtjes moeten reageren en dit wordt ook van henzelf verwacht. Het direct moeten reageren op berichtjes levert onrust en sociale druk op.

Genieten van het hier en nu Centraal binnen ‘Ik ben even OFF’ staat het principe ‘Joy Of Missing

Gespot: zwam!

Genieten van het hier en nu. Out’ (JOMO), ook wel bewust genieten van het hier en nu, zonder steeds op je mobiel te kijken. Dit is het tegenovergestelde van Fear Of Missing Out (FOMO), waarbij jongeren juist de angst hebben om dingen te missen op bijvoorbeeld social media of WhatsApp. TeamAlert wil jongeren uitdagen om vaker JOMO te zijn en te genieten van momenten zonder dat hun smartphone hen daarbij afleidt, zoals tijdens het sporten of afspreken met vrienden.

Bij de bron aanpakken

Bleiswijk - Gerco Vos heeft aardig wat geelsteelhertenzwammen gevonden in de Bleiswijkse Zoom, maar zo’n mooi exemplaar als deze kom je toch maar zelden tegen.

De campagne zorgt ervoor dat jongeren bewust kiezen om JOMO te zijn op momenten waarop zij dit zelf belangrijk vinden. TeamAlert hoopt hiermee te bereiken dat zij ook in het verkeer de keuze maken om hun telefoon even niet te gebruiken. Maartje Burghgraef, directeur-bestuurder van TeamAlert: “Met ‘Ik ben even OFF’ pakt TeamAlert het probleem van smartphone gebruik in het verkeer onder jongeren bij de bron aan. Als zij in het dagelijks leven weerstand kunnen bieden aan de verleiding om constant hun telefoon te checken, zullen zij óók in het verkeer minder snel hun mobiel erbij pakken.” Om de jongeren zo goed mogelijk te

bereiken, zet TeamAlert de campagne online uit via social media. De campagne loopt van 14 oktober tot en met 10 november. Daarnaast organiseert TeamAlert een publieksactie op het Jaarbeursplein in Utrecht om met jongeren in gesprek te gaan over de campagne en hen tips te geven om ‘even OFF’ te zijn.

Nieuws- en advertentieblad voor Lansingerland

Telefoon 010-511 88 92 E-mail verkoop advertentie@de-heraut.nl E-mail redactie redactie@de-heraut.nl www www.herautonline.nl


8

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

De Rooy Auto’s B.V. Warmoeziersweg 14 2661 EH Bergschenhoek

E: info@derooyautos.nl T: 010 52 121 66 W: www.derooyautos.nl

AUTO VAN DE

MAAND Toyota Corolla 1.8 Hybrid CVT-automaat Met o.a. adaptieve cruise control, navigatie, LED koplampen, etc.

Nu voor € 22.800,-!

03-2020 - 11.454 km

Kijk op onze site of kom langs in de showroom voor de voorwaarden. Warmoeziersweg 14 • 2661 EH Bergschenhoek • T: (010) 521 21 66 • www.derooyautos.nl


9

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Basisschool Treehouse Montessori opent in augustus 2022 Bergschenhoek – Basisschool Treehouse Montessori opent in augustus 2022 haar deuren in Bergschenhoek. Na goedkeuring van de gemeenteraad en het ministerie van Onderwijs staan inmiddels alle seinen op groen. De tweetalige montessorischool voorziet vanaf volgend schooljaar in de langgekoesterde wens voor een nieuw onderwijsconcept in de gemeente Lansingerland. De gemeente Lansingerland sprak in haar visienota 2017-2025 de duidelijke wens uit om een montessorischool toe te voegen aan het onderwijsaanbod. Met de komst van Treehouse Montessori in Lansingerland wordt hieraan gehoor gegeven. Het onderwijs op de school is gebaseerd op de internationale AMI Montessori norm, met een rijk aanbod dat de sociale, emotionele, fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen optimaal ondersteunt.

Meer dan onderwijs Treehouse Montessori biedt tweetalig onderwijs in het Nederlands en Engels aan voor leerlingen vanaf drie jaar. Voor iedere leerling wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld

dat aansluit bij de ontwikkelbehoeften en interesses van het kind. Door de individuele planning is het ook mogelijk om flexibiliteit in vakanties aan te bieden. Ouders en kinderen hebben de mogelijkheid om vijftien reguliere schooldagen flexibel op te nemen als extra vakantie. De buiten- en naschoolse opvang is volledig geïntegreerd in de school; daarmee is Treehouse Montessori 50 weken per jaar geopend voor haar leerlingen. Bovendien is er een samenwerking met diverse zorgpartners, waaronder een logopedist, een kinderfysiotherapeut en specialisten hoogbegaafdheid. Deze zorgpartners kunnen met de kinderen werken op de locatie van de school binnen de openingstijden van Treehouse Montessori. Bij Treehouse Montessori wordt ook veel aandacht besteed aan gezonde voeding. Dagelijks koken leerlingen onder begeleiding een gezonde lunchmaaltijd voor de hele school. De kinderen kunnen ook deelnemen aan diverse extra activiteiten, zoals natuur- en techniekprojecten, muziek, filosofie, dans en yoga. Hiervoor werkt Treehouse Montessori ook samen met deskundigen van buiten de school.

Locatie Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd over een passende locatie voor de school. Treehouse Montessori

Vanaf volgend schooljaar is er tweetalig montessori onderwijs mogelijk in Lansingerland. wil zich vestigen in de wijk Wilderszijde in Bergschenhoek. De wijk is echter nog volop in ontwikkeling en de plaatsing van scholen wordt pas later bepaald. Daarom wordt ook gekeken naar opties voor tijdelijke

huisvesting in de directe nabijheid van Wilderszijde. De gemeenteraad stemde op 15 juli in met de plannen van Treehouse Montessori. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen hun kind aanmelden via de

website van de school: https://www. treehouse-montessori.nl/. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beantwoord. Uitgebreide informatie over de aanmeldprocedure en plaatsing is op de website te vinden.

Een positiever sportklimaat door een theatervoorstelling? Jazeker! In totale rust werden in de hele school vele leesmeters gemaakt tijdens de leesmarathon.

Kinderboekenweek op de Prinses Máximaschool Berkel en Rodenrijs - Zoals op vele scholen in Nederland werd ook op de Prinses Máximaschool volop genoten in de Kinderboekenweek en bruiste het van de activiteiten. Er werden vele activiteiten ingezet om het lezen bij de kinderen te promoten, zodat kinderen steeds meer zin in lezen ontwikkelen. Van een heuse leesmarathon, waarbij in totale rust in de hele school vele leesmeters werden gemaakt, tot gemaskerde voorlezers in de klas, de zogenaamde ‘mysterie-quests’. Het plezier spatte er vanaf. En wat te denken van alle kleuters in een lange optocht naar de dependance om daar voorgelezen te worden uit een prentenboek, door de kinderen van groep 6 tot en met 8. Één groot leesfeest!!

Kindertheater Op dinsdag was er zelfs een theateroptreden voor de groepen 1 tot en met 5 door het kindertheater Deep Deep. Een muzikale voorstelling vol avontuur en plezier over Pleun, die helemaal nog niet weet wat ze later

worden wil. Pleun en Tess zijn elkaars beste vriendinnen. Ze weten álles van elkaar. Ze zitten bij elkaar in de klas, wonen in dezelfde straat en spelen heel vaak samen. “Wat wil jij later worden?”, vraagt Tess. “Oh, dat weet ik nog niet, gewoon… groot.” Deze voorstelling is gebaseerd op het actieprentenboek ‘Oppasser voor een dag’ van de BCB/Kinderboekenweek 2021 voor de onderbouw. Een prentenboek vol avontuur en plezier, met een verrassend einde. De show stimuleert de creativiteit en inventiviteit van kinderen en dat was te merken, de aandacht was groot en het plezier nog groter.

Lansingerland - Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in het haar. Veel trainers en coaches herkennen dat. En wat doe je dan? Daarover gaat de humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, die in oktober in de gemeente Lansingerland te zien is. De toegang is gratis, wel graag van tevoren aanmelden. In de voorstelling zien we een coach die een positievere aanpak probeert bij zijn team. Ook bij zijn zoon die hij coacht. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn… Een voorstelling vol met herkenbare

Lansingerland

DEUKJE? WELK DEUKJE?

010 - 521 66 55

www.absdehaan.nl

Christiaan Huygensstraat 12 2665 KX BLEISWIJK

MAAK JIJ HET VERSCHIL ALS CDA-RAADSLID?

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kandidatenlijst. Wij zijn op zoek naar kandidaten! Het CDA is de partij van de samenleving. Met elkaar bouwen wij aan een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven. We hebben aandacht voor veiligheid, normen en waarden. Ook investeren we volop in het vergroenen van onze gemeente.

Voorleeswedstrijd En nu op de naar de Voorleeswedstrijd. Vanuit de groepen 5 tot en met 8 gaan kinderen hieraan meedoen en mogen de kinderen uit groep 7 en 8 strijden om de titel ‘Voorleeskampioen’. De winnaar zal meedoen aan de eerste ronde binnen Lansingerland en kan eventueel door naar een grotere regionale wedstrijd. Al met al een hele geslaagde Kinderboekenweek, waarin alles draait om de kinderen enthousiast te houden of opnieuw te maken voor het lezen.

situaties voor iedereen die kinderen begeleidt. Ook leuk en interessant voor bestuurs- en communicatieleden, om een krachtige aanzet te geven voor een nog positiever klimaat bij jullie club. De voorstelling vindt plaats op maandag 25 oktober in de kantine van sportvereniging TOGB, Het Hoge Land 23 in Berkel en Rodenrijs. Inloop vanaf 19.00 uur, de voorstelling begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Een corona toegangsbewijs is van overheidswege verplicht (13 jaar en ouder). Aanmelden kun je snel en gemakkelijk doen via: https://www.datschietlekkeropzo.nl . Daar is ook meer informatie te vinden, zoals de trailer. Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Lansingerland Beweegt via info@lansingerlandbeweegt.nl .

RAADSLIDMAATSCHAP Vind jij onze gemeente ook belangrijk? Dan is het raadslidmaatschap misschien wel wat voor jou. Als raadslid kun je het beleid mede bepalen en dus impact maken in je directe omgeving. Nieuwsgierig geworden? Neem voor al je vragen contact op met onze lijsttrekker Jan-Willem van den Beukel. Hij is bereikbaar via e-mail: jan-willem.van.den.beukel@lansingerland.nl REAGEREN KAN TOT 27 OKTOBER

Positief coachen, hoe doe je dat?

We gaan graag met je in gesprek. SAMEN MAKEN WE DE GEMEENTE MOOIER!


10

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

WEEK 42, 2021

Waterwerken Week van ons Water De najaarseditie van de Week van Ons Water

Dijkexcursie Ouderkerk a/d IJssel

vindt plaats van 16 t/m 31 oktober. Door de

Locatie

houden. Dat gebeurt allemaal via het Gemaal

De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk aan

Schilthuis. Per minuut kunnen we daar zo’n

den IJssel

1.300.000 liter water uit de Rotte naar de

versoepelde coronamaatregelen is er deze

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel

editie gelukkig al iets meer mogelijk dan in het

en krijgen we te maken met extremere

voorjaar! Grote evenementen en activiteiten

rivierstanden. Als waterschap werken we

Aanmelden kan via onze website www.hhsk.nl;

nemen bij dit indrukwekkende gemaal? Welkom

waar heel veel mensen samen komen laten wel

dagelijks aan stevige dijken die al dit water

excursies tijdens de Week van Ons Water.

bij de rondleiding door deskundigen van het

nog even op zich wachten, maar niet getreurd.

tegen moet houden. Tijdens deze dijkexcursie

Nieuwe Maas pompen. Altijd al een kijkje willen

waterschap.

legt onze dijkexpert samen met hoogheemraad

Woensdag 27 oktober 13.00-14.30

Gedurende deze editie van de Week Van Ons

Paul van den Eijnden uit wat hier allemaal bij

Rondleiding Gemaal Schilthuis, Rotterdam

Water vinden in heel Nederland allerlei leuke en

komt kijken. We beginnen met koffie en koek,

leerzame activiteiten plaats. Lees hier over de

dan krijgt u een presentatie en tot slot nemen

Rotterdam en omgeving ligt onder zeeniveau.

uitjes die wij organiseren. En meld je snel aan via

we nog even een kijkje bij de dijk, onder meer

Alle regen die valt in Rotterdam Noord en

Aanmelden kan via onze website www.hhsk.nl;

communicatie@hhsk.nl, voor iedere activiteit

waar de dijk doorbrak in 1953.

het gebied rond de Rotte moet uiteindelijk

excursies tijdens de Week van Ons Water.

Locatie Gemaal Schilthuis, Oostplein 491, Rotterdam

weggepompt worden om droge voeten te

hebben we plek voor 20 personen. Zaterdag 23 oktober 13.00-15.00

Wandelt u mee? Lancering wandelgids De auteurs Cock Hazeu en Peter Kuiper hebben

aldus de makers. Het mooie gebied Schieland

nu een wandelgids samengesteld voor het

en de Krimpenerwaard kent maar liefs 11

gebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

wandelingen. De auteurs overhandigden op 30 september aan dijkgraaf Toon van der Klugt het

Na een half jaar flink rondwandelen, willen

eerste exemplaar.

ze het publiek ook laten kennis maken met de oer-Nederlands combinatie van land en water,

Wilt u ook wandelen? Kijk op de website:

wat zich het beste te voet laat verkennen,

https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl/

Klaar voor het stormseizoen In het stormseizoen, dat loopt van 1

veerpoort in Schoonhoven met deuren.

oktober tot en met 15 april, is de kans op hoog water door storm en regen het

Ieder jaar testen we dit, zodat we weer parate

grootst. Erg belangrijk dus om er ieder

kennis hebben over hoe het moet en kunnen

jaar voor die tijd weer voor te zorgen dat

controleren of het materiaal nog goed is. Zo

alles er goed bij ligt. Dit doen we door de

verkleinen we risico’s op overstromingen in een

rivierdijken te inspecteren, te zorgen dat

periode dat de risico’s hoger zijn.

de calamiteitenplannen actueel zijn en de beweegbare waterkeringen in tunnels en

Waar houden we rekening mee?

coupures te testen.

De Nieuwe Maas, Lek en Hollandsche IJssel die door en langs ons gebied stromen, staan

Coupure is een moeilijk woord voor verlagingen

zo sterk onder invloed van de waterstand op

in dijken waar een weg de dijk kruist, zoals

de Noordzee. We houden de waterstanden en

bijvoorbeeld bij een veerpont of op- en afritten

weersverwachtingen altijd goed in gaten, zodat

bij sommige woningen. Die coupures kunnen we

we op tijd kunnen inspelen op hoog water in de

dichtmaken met balken en in het geval van de

rivieren en de polders.

DEZE ADVERTENTIE IS EEN UITGAVE VAN

WEBSITE

www.hhsk.nl

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam, 010 45 37 200, www.hhsk.nl

TWITTER

@hhsenk


11

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Jubileum: Berkelse doneert voor vijfde keer haar vlechten Berkel en Rodenrijs - Eveline van der Vlugt heeft er al elf jaar een gewoonte van gemaakt periodiek haar lange bruine lokken te doneren. “Ik maak er iemand blij mee die het meer nodig heeft dan ik.” Sofiya Gepko “Wat mij geïnspireerd heeft om mijn haar te gaan doneren?” Eveline denkt terug aan hoe het ooit begon. Hoe lang Eveline al toegewijd is aan dit project zal veel mensen verbazen, of zelfs diep raken. “Ik ben begonnen toen ik een jaar of elf was. Mijn beste vriendin van de middelbare school had haar haren gedoneerd en ik vond dat zo stoer dat ik het ook wilde doen,” licht ze met gepaste trots toe. Aangezien Eveline inmiddels 22 is, doneert ze haar lokken dus al haar halve leven. “Dit jaar is het de vijfde keer dat ik mijn haar ga doneren, wat de teller voor mij op twintig vlechten zal zetten.”

Stichting Haarwensen Eveline doneert haar dos aan de Stichting Haarwensen. Die maakt pruiken voor kinderen die door ziektes zoals

kanker en alopecia hun haar verliezen. De vlechten komen dus bij die kids terecht. Ze verduidelijkt: “Mijn donatie wordt niet specifiek voor iemand gebruikt. Het haar dat Stichting Haarwensen ontvangt gaat eerst door een heel proces heen, voordat het een pruik wordt. Mijn vlechten worden samen met die van anderen een pruik. Wanneer een kind op intakegesprek komt, kunnen zij uit meerdere modellen kiezen. Zo hebben de kinderen de keuze in welke pruik hen meer zelfvertrouwen geeft.” Er zijn maar weinig mensen die graag hun lange haren zomaar zouden willen afknippen. “Toen ik voor de eerste keer mijn haar ging doneren, vond ik dat ontzettend spannend. Ik ben altijd heel zuinig op mijn haar geweest en was er ook erg trots op dat het zo lang was,” lacht Eveline. “Toen de eerste vlecht eraf werd geknipt had ik vijf seconden spijt, maar toen dacht ik eraan hoe ik voor anderen hun leven een stukje kon verbeteren, en was ik die spijt snel vergeten.” Ook is niet ieders haar geschikt om te doneren. Om haar te kunnen geven, mogen er minimaal één jaar geen laagjes in geknipt worden en mag het niet geverfd worden. “Ik heb erg veel geluk dat mijn haar zo snel groeit,” vindt Eveline. “De vlecht moet mini-

maal dertig centimeter zijn. Ik kan om de anderhalf of twee jaar mijn lokken doneren. Veel mensen hebben niet het geluk dat hun haar zo snel groeit. Dit houdt mensen dan denk ik ook tegen. Maar als mijn haren worden afgeknipt, krijg ik weer een leuk kapsel en iemand anders een mooie pruik.”

Speciale actie Dit jaar is voor Eveline anders dan voorgaande keren. Zij wil nu ook geld inzamelen om het maken van een pruik te bekostigen. “Een goede vriendin van mij is aan het begin van dit jaar gediagnosticeerd met lymfeklierkanker, waarna zij veel chemotherapie heeft gehad. Hierdoor verloor zij haar krullen en koos zij ervoor om een pruik aan te schaffen. Ze vertelde mij dat het maken van een pruik minimaal vijftienhonderd euro kost. Ik schrok hier eigenlijk erg van.” Eveline heeft een fondsenwerving aangemaakt bij GoFundMe om de benodigde vijftienhonderd euro in te zamelen. “Ik moet geen geld inzamelen om mijn haar te doneren. Ik kies ervoor om dit nu wel te doen.” Je kunt Eveline steunen door de bijgaande QR-code te scannen of te zoeken naar Eveline van der Vlugt op GoFundme.

Georgine Zwinkels nieuwe voorzitter van KBO Berkel en Rodenrijs

Georgine Zwinkels wordt de nieuwe voorzitter van KBO Berkel en Rodenrijs.

Berkel en Rodenrijs - Op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs op woensdag 13 oktober heeft Ton van der Burg de voorzittershamer overgedragen aan Georgine Zwinkels. Na zich vorig jaar nog beschikbaar te hebben gesteld voor een tweede termijn heeft hij om persoonlijke reden alsnog besloten tussentijds af te treden, hoe vervelend hij dat ook vindt voor zijn medebestuursleden. In zijn afscheidswoord gaf Ton aan zich vanaf het begin als bestuurder van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs te hebben ingezet om de terugloop van het aantal leden een halt toe te roepen. Gelijktijdig met zijn aantreden als voorzitter in 2018 was men op landelijk niveau een actie begonnen om dat probleem landelijk op te lossen door onder andere een samengaan tussen de christelijke ouderenbonden KBO en PCOB. Dat sloot goed aan bij de doelstelling en visie bij zijn aantreden. Het liep iets anders dan hij gedacht had, maar volgens Ton geeft de bereikte samenwerking op federatief niveau tussen KBO en PCOB hoop voor de toekomst.

Geen onbekende Ton wordt nu opgevolgd door Georgine Zwinkels, geen onbekend persoon in de gemeente Lansingerland. Een ervaren bestuurder bij diverse organisaties en gemeenteraadslid. Georgine Zwinkels gaf, na op voordracht van het bestuur en bij acclamatie gekozen

te zijn, aan dat zij het motto ‘Samen sterk’ van harte onderschrijft. Daarbij is zij blij om een helpende hand te kunnen bieden bij de werkzaamheden in KBO verband. Zij was verrast door de vele activiteiten die door de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs worden georganiseerd. Trots is zij op alle vrijwillige(st)ers die het bestuur daarbij behulpzaam zijn. Zij zal zich sterk maken om de samenwerking die tot stand is gekomen tussen de ouderenbonden in de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland te ondersteunen en waar nodig te intensiveren en sprak haar lof uit over de rol van haar voorganger. Mede door zijn belangrijke rol en enthousiasme bij de totstandkoming van deze samenwerking in de COL. Ton gaat niet stilzitten. Bij KBO wil hij nu als vrijwilliger werk gaan doen dat hem veel dichter bij de mens brengt, zijn grote voorliefde. Ton is heel blij met zijn opvolgster en heeft het volste vertrouwen in haar kunnen. Nadat Georgine tot voorzitter was gekozen, ging de vergadering verder met gastspreker Simon Fortuyn die als locoburgemeester Pieter van de Stad verving. Hij gaf een presentatie over de toekomstige mobiliteit in Lansingerland. Voor velen werd het één en ander duidelijk door de heldere en enthousiaste wijze waarop hij dat deed.

Gespot: krekel!

Eveline heeft inmiddels al twintig vlechten gedoneerd. Foto: Sofiya Gepko.

Tweewekelijkse Column

Adviseren Informeren Ontzorgen

Uw erfcoach en meer

Wie organiseert de uitvaart? In families waarin de verschillende kinderen (en aangetrouwden) goed met elkaar overweg kunnen en elkaars verschillen respecteren, is het niet al te ingewikkeld om een uitvaart te organiseren als een dierbare is weggevallen. Families die min of meer uit elkaar gevallen zijn of waarin sommige leden niet meer met elkaar praten of elkaar niet meer kunnen luchten of zien, dat is heel andere koek. Toekomstige erflaters die de bui wel zien hangen, nemen vooraf maatregelen; ze benoemen een executeur in hun testament. Daarin hebben ze twee keuzes, of ze benoemen een uitvaartexecuteur die alleen de organisatie van de uitvaart op zich neemt. Of ze benoemen een executeur (in het algemeen); deze is dan niet alleen de afwikkelaar van de nalatenschap, maar ook de organisator van de uitvaart. Daarmee zijn de rollen verdeeld. Door de executeur ook nog een handleiding mee te geven, zorgt de erflater er voor dat de uitvaart ook in zijn of haar geest wordt uitgevoerd. Volgens de Wet op de lijkbezorging moeten nabestaanden zich aan die wensen houden. Toch kan het ook dan nog mis gaan, zoals bij de man die 30 jaar geleden aan zijn executeur had bericht dat hij gecremeerd wilde worden. Na de crematie werd pas het codicil gevonden waarin hij aangaf juist begraven te willen worden. Zo nu

en dan de wensen doornemen met de executeur kan dus geen kwaad. In een ander geval pakte het juist goed uit, namelijk bij de mevrouw die een verklaring had opgesteld waarin stond dat bepaalde personen niet welkom waren op de uitvaart. Met die verklaring in de hand konden deze ongenode gasten geweigerd worden. Natuurlijk hoop je op die harmonieuze liefdevolle uitvaart, maar helaas is de praktijk weerbarstiger. Tip: U kunt uw wensen vastleggen in een uitvaartcodicil. Bedenk daarbij dat een nalatenschap voorbereiden meer is dan een testament of codicil alleen. Benoemt u ons tot (Register) Executeur dan leggen wij alle belangrijke gegevens waaronder uw uitvaartwensen, tijdens uw leven goed vast in ons Digitaal nalatenschapsdossier. Wilt u meer weten, kom dan eens naar een van onze gratis erfcoach-spreekuren (onder meer in Lansingerland of Schiebroek) of maak een afspraak op kantoor. Bel of mail gerust voor een afspraak.

Voor meer informatie: 010 3130823 info@akto.nu www.akto.nu

Berkel en Rodenrijs - Jan van der Sman maakte deze foto van een groene krekel van maar liefst negen centimeter. Hij zat op het Lepelaarspad, hij heeft hem na de foto netjes in de graskant gezet.

Mr. Nicole C. Goud en Nico van Scheijndel


12

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

BEDRIJVIG LANSINGERLAND 5e editie Duurzame Donderdag

Van ongemak, dromen en ambities naar actie Lansingerland - Royal Lemkes organiseerde op 7 oktober de 5e editie van Duurzame Donderdag met het centrale thema: ‘Van ongemak, dromen en ambities naar actie’. Een hybride editie met in de zaal vertegenwoordigers uit de sierteeltsector én publiek via een online livestream. De middag stond in het teken van inspiratie en het delen van gemeenschappelijke doelen en uitdagingen van de sierteeltsector. Hoe kunnen we onze maatschappij zo inrichten dat de wereld leefbaar blijft voor

onszelf en voor de generatie van morgen? Hoe kunnen we samenwerken aan een

duurzame en toekomstbestendige sierteeltsector? Deze vragen werden beantwoord door Koos Biesmeijer, Werner Schouten, Michel Scholten, Lydia Langelaan (Karma Plants) en Kees Pingen (Smit Kwekerijen). Ondanks dat planten de wereld mooier en groener maken, heeft de sierteeltsector op het gebied van duurzaamheid nog veel te doen. Productie, verpakkingen, transport: het kan en moet beter. Royal Lemkes werkt daar hard aan. “We hebben maar één aarde en daar moeten

we zuinig op zijn. Het is belangrijk dat we ketenpartners hebben die met ons meedenken richting een klimaatneutrale toekomst. Wij dromen bij Royal Lemkes dat al onze planten een positieve bijdrage leveren aan het milieu. We streven naar wat wij noemen positive plants”, aldus Michiel de Haan, Managing Director. Kijk voor een impressie van Duurzame Donderdag en voor meer informatie over de duurzame droom die ze bij Royal Lemkes hebben op het YouTube kanaal van Royal Lemkes.

Michiel de Haan, Managing Director, en Jeannette den Boer, Manager Duurzaamheid, beiden van Royal Lemkes.

MKB MKB advies? advies? - Wij - Wij helpen helpen u graag. u graag. Onze adviseurs en hun directe contactgegevens:

Eelco Eelco Storre Storre estorre@alfa.nl 06 11 49 99 77

Wilma Wilma Lindenberg Lindenberg wlindenberg@alfa.nl 06 11 13 19 03

Carol Wit Carol de de Wit caroldewit@alfa.nl 06 22 72 94 92

• MKB bedrijfsadvies • Fiscaal en Juridisch advies • Fusies en Overnames • Subsidieadvies • Digitalisering • Salaris en Personeel • Financiële en Estate Planning

Jaarrekeningen - Belastingaangifte & advies Financiële administratie - Loonadministratie Overige advisering

Jeroen van der Burg jvdburg@alfa.nl 06 46 32 18 23

www.alfa.nl

Raadhuislaan 12, 2651 DB Berkel en Rodenrijs, Telefoon: +31 (0)10 226 61 68 E-mail: info@vanloon-partners.nl, Website: www.vanloon-partners.nl

Hoekeindseweg 39, 2665 KA Bleiswijk www.alfa.nl 088 2531850 Alfa Bleiswijk Hoekeindseweg 39 2665 KA Bleiswijk 088 2531850 bleiswijk@alfa.nl

Kijk voor ons complete aanbod van 350 auto’s op autohofman.nl

W I M H O F M A N A U T O ’ S B. V.

Merk

Audi Q7

3.0 Virtual Cockpit Camera Leer Stoelverw PDC NL Auto Nov-15

€ 45.790

Audi Q2

1.4 TFSI CoD Sport Navi Cruise Sportstoelen PDC Jul-17

€ 24.790

Volkswagen Tiguan 1.4DSG Adapt.-cruise Lane-assist PDC Clima Stoelverw Jun-18

€ 28.490

Renault Clio

0.9 Expression 17 Inch Sparco LMV Navi Airco Cruise Oct-13

€ 7.490

Peugeot 208

1.2 GT-Line Panodak Virtualcockpit Camera Leer Dec-20

€ 26.890

Audi A4

Avant 170PK Pro Line Xenon Navi PDC Clima Cruise Feb-13

Rottebandreef 38 • 2661 JK Bergschenhoek • info@autohofman.nl

autohofman.nl • 010 521 94 82

€ 12.740

Type

Jaar

Prijs

Volkswagen

Polo

1.0 96PK 5Drs Edition Applecarplay PDC Airco NL Auto

Jul-17

€ 12.750

Mercedes

SLC Klasse

350 SLC COUPÉ Automaat Leer LMV elektr.ramen

Jun-72

€ 11.990

Renault

Kangoo

Family 1.2 TCe Expression Start&Stop Airco LMV

Jun-14

€ 11.940

Volkswagen

Up

High up! Camera Multi-stuur Stoelv. Clima PDC

Jul-18

€ 11.750

Peugeot

308

Première 126PK GT Panodak Trekhk Navi Cruise Clima

Jan-14

€ 11.740

BMW

X1

sDrive20i Business 184PK Navi PDC Cruise NL Auto

Apr-12

€ 11.490

Seat

Ibiza

1.0 EcoTSI 96PK Style Conn Navi PDC Airco NL Auto

Jun-17

€ 11.440

Alfa Romeo

Guilietta

1.4 T Executive Navi Sportstoelen Cruise PDC

Jun-13

€ 10.990

Seat

Mii

1.0 Sport Panodak PDC Cruise Navi-app Connect

Oct-17

€ 10.950

BMW

3-serie

318i Autom. Leer Navi Afn.trekh PDC Xenon PDC

Apr-11

€ 9.960

Kia

Picanto

1.2 CVVT ExecutiveLine Automaat Camera Clima Cruise

Jun-14

€ 9.750

Citroen

C1

1.0 e-VTi Airscape Shine Navi Airco LMV

Mar-16

€ 8.490

Audi

A7

Sportback 2.8 FSI quattro 2X S-Line Navi Camera Trekh.

Sep-11

€ 20.450

Audi

A3

Sportback 1.0 Sport 2xS-Line Keyless Half-leer Navi PDC

Jan-18

€ 18.990

BMW

3serie

Cabrio 320i High Executive Leer Xenon Navi Stoelverw

Mar-11

€ 15.750


13

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Hulpverlening aan Letland gaat onverminderd door

BEAUTYSALON

Berkel en Rodenrijs - Ook in deze moeilijke tijden verlenen de vrijwilligers van de Stichting Hulp Letland hulp aan de minst draagkrachtigen in Letland. Al 28 jaar zijn zij betrokken bij de steun aan ouderencentra, ziekenhuizen, dorpsscholen en onder andere het dak en thuislozenproject in de hoofdstad Riga. Voor dit laatste project wordt regelmatig kleding opgestuurd en vindt financiële ondersteuning plaats aan de Anglicaanse kerk in Riga, die dit project heeft opgezet. Elke zaterdagochtend wordt door vrijwilligers van de kerk, in samenwerking met het Canadese leger, aan de 120 mensen een warme maaltijd verstrekt en de, vanuit Epe, verstuurde kleding en schoenen verdeeld. Voor dit project wordt ook contact onderhouden met dit legeronderdeel dat in NATO verband de buitengrenzen van de EU bewaakt. De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van het opsturen van de landelijke voorraad van nieuwe kleding (zomer- en winterseizoen 2020) die de stichting kreeg van een modeconcern. Deze kleding werd en wordt ook opgestuurd naar de diverse scholen in de dorpen, waar het aan scholieren en hun familie wordt uitgedeeld. Tot nu toe werden er al ruim 125 dozen van ieder 32 kilo naar de diverse projecten verstuurd. Bijzonder was dat de stichting ook

HAIRSALON

Skin, Hair, Body & Fashion Kerksingel 27 2651 CC Berkel en Rodenrijs 010-2236031 of 06-81942144 www.lifestylebeautycenter.nl

Dierenberichten

De kinderen zijn erg blij met de truien. naar de vier ouderencentra in het oosten van Letland, tegen de Russische grens, dozen kon opsturen met nieuwe pantoffels, warme plaids, nieuwe handdoeken, badlakens en badjassen. In alle ellende van de lockdown van deze centra kon er toch iets van vreugde worden geschonken aan de ouderen, want ook deze centra bleven niet gevrijwaard van corona en overleden er enkele bewoners. Momenteel is er weer een sterkte toename van het aantal positief geteste inwoners. Zo’n 3000 per dag op een bevolking van 1,8 miljoen. Ook de truien, die de stichting kreeg van diverse breigroepen, vonden zo hun weg en daarbij werden veel kinderen gelukkig gemaakt.

Speculaaspoppen-actie

Warme badjas en pantoffels.

De verzending van de diverse pakketten wordt grotendeels bekostigd vanuit giften en donaties, maar ook Kringloopwinkel de Paardestal in Berkel en Rodenrijs gaf ruimhartig steun, zodat veel pakketten konden worden verstuurd. Rond kerst worden ook kerstbroden naar de diverse projecten verstuurd en daar uitgedeeld. Daarnaast ging begin september de verkoop van speculaaspoppen weer van start. Jaarlijks worden er door de vrijwilligers zo’n 10.000 speculaaspoppen verkocht, waarvan de opbrengst wordt besteed aan de kerstvieringen op scholen en in de bejaardencentra in het oosten van Letland waar de armoede

nog groot is. Zo krijgen zo’n 400 scholieren een kerstcadeautje en ook de ouderen in de zorgcentra krijgen naast een bijzondere kerstmaaltijd een presentje aangeboden. Deze actie wordt al achttien jaar gehouden en geeft de stichting de mogelijkheid om, naast de kerstacties, ook bijzondere projecten te ondersteunen. Ook de basisschool De Wiekslag in Bleiswijk doet aan deze actie mee, waarbij de helft van de winst naar de school gaat. U kunt de

Goed huis gezocht voor: -zwart-witte poes, 1 jaar, zoekt huis met tuin en veel aandacht; -kittens. Reageren op deze oproep kan door te bellen naar de Stichting Zwerfkatten Rijnmond: tel. 0105221528 of kijk op www.zwerfkattenrijnmond.nl.

HCM kiest voor ‘Kerst-In’ in gewijzigde vorm Lansingerland - De ‘Kerst-In’ is al decennia lang het jaarlijkse hoogtepunt van het Hollands Christelijk Mannenkoor. Een honderdtal mannen haalt dan alles uit de kast om een mooi concert neer te zetten. Voorheen vond dit concert plaats in de hal van Royal Lemkes waar zo’n 1400 personen konden genieten van een mooi programma. Vorig jaar kon dit helaas vanwege de pandemie niet doorgaan. Dit jaar zal de ‘Kerst-In’ in gewijzigde vorm plaatsvinden. Ook dit jaar heeft het bestuur van HCM en de commissie die de ‘Kerst-

Lezers schrijven

speculaaspoppen van een halve kilo in geschenkverpakking bestellen. De Stichting Hulp Letland is een ANBI instelling en kent geen bestuurs- en stichtingskosten. Meer info: www. stichting-hulp-letland.nl, Joop Fuijkkink, tel. 06-29072842. Sponsoring is mogelijk, waarbij u zelf het project kiest, vermeld dan wel uw adres op de overschrijving. Bankrekening NL44INGB0006719776 t.n.v. Stichting Hulp Letland.

Lansingerland - In deze rubriek een overzicht van vermiste en gevonden dieren (Amivedi) en katten voor wie onderdak wordt gezocht (Zwerfkatten Rijnmond). Info overige: Egelopvang Zoetermeer, tel. 06–28412700; algemene dierenbeschermingszaken 088-3437112; Dierenambulance 0900–1120000.

In’ organiseert, in goed overleg met de directie van Royal Lemkes, besloten het concert dit jaar nog niet op genoemde locatie te kunnen houden. Er zijn nog te veel onzekere factoren en uiteraard dient HCM zich te houden aan de strikte coronavoorwaarden die op dit moment zijn gesteld door de overheid.

Twee avonden De organisatie is op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden. Besloten is het concert te spreiden over twee avonden. Te weten op vrijdag 17 december in kerkgebouw De Bron aan de Rodenrijseweg te Berkel en Rodenrijs en op zaterdag 18 december in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te

Bergschenhoek. Deze kerkgebouwen voldoen aan de door de RIVM gestelde normen. Op beide avonden is de aanvang 20.00 uur. Naast zang van het Hollands Christelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven zijn er weer bekende artiesten die hun medewerking verlenen. Zo zijn daar op beide avonden zangeres/musicalster Petra Berger en organist Matthijs Breukhoven. Op vrijdagavond is Kees Alers er als fluitist en op zaterdagavond hoboïste Yta van der Zwaag. De kaartverkoop voor vrijdag 17 en zaterdag 18 december start binnenkort en zal weer plaatsvinden bij de bekende voorverkoopadressen en bij de leden van het Hollands Christelijk Mannenkoor. Voor informatie zie de website www.hcm.nu .

De ingezonden brieven-rubriek van De Heraut. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Brieven die langer zijn dan maximaal 300 woorden kunnen worden ingekort. Publicaties van een brief houdt niet in dat de redactie het met de strekking eens is.

Gemeente lansingerland gaat voor rood In de in wijk Oosteindse Acker langs de Rubenslaan worden de bestaande straatlantaarns vervangen door lantaarns met een verlaagde lichtsterkte. De gemeente geeft aan dat de lantaarns ook moeten worden voorzien van een armatuur met een lamp in een ‘amber’ (= rood) kleur. Verlaging van de lichtsterkte leidt tot het nog donkerder worden van weg en woonomgeving. Verlaging verkeersveiligheid op de Rubenslaan. Ongelijkheden op het voetpad worden niet meer opgemerkt, inbraakgevoeligheid in woning en diefstal van auto’s wordt groter, etc. De witte kleur van de lampen wordt gewijzigd in een rode kleur. Deze “optimalisering” in felrode lampen en verlaging van de lichtsterkte komt uitsluitend ten goede aan de leefomgeving van de thans blijkbaar aanwezi-

ge vleermuizen. Vleermuizen zijn niet honkvast en kunnen over een tijdje weer elders hun locatie kiezen. De wijzigingen die de gemeente doorvoert ten genoegen van de vleermuis ten koste van de leefbaarheid van de eigen inwoners zijn slecht doordacht en weinig efficiënt. Het kan toch niet waar zijn dat in de uitwerking van de leefomgeving enige toevallig aanwezige vleermuizen een hogere prioriteit krijgen dan de eigen inwoners. Op een deel van de Rubenslaan zijn inmiddels de eerste lantaarnpalen geplaatst Het lijkt net of je de Amsterdamse walletjes binnenloopt. Wens je optimale leefbaarheid wordt dan vleermuis in Lansingerland.

W. Harreveld Bergschenhoek

Advertorial

De voordelen van BioLumin-C Gel Moisturizer Lansingerland - De sleutel tot een consistent helderdere huid is een combinatie van exfoliatie, het aanpakken van een ongelijkmatige teint en hydratatie. Veel mensen die worstelen met een doffe huid richten zich echter uitsluitend op exfoliatie en een egale teint, waardoor ze de verhelderende voordelen van hydratatie missen. De oplossing is een supercharged dagelijkse gel-moisturizer die helpt om schade door vrije radicalen te bestrijden met vitamine C en zorgt voor onmiddellijke helderheid, zodat je nog helderder kunt hydrateren. BioLumin-C Gel Moisturizer bevat een gewichtloze, vitamine C-rijke gelformule die de vochtbarrière van de huid helpt versterken en deze onmiddellijk laat stralen. De formule maakt gebruik van een ultrastabiel Vitamine C complex met geavanceerde biotechnologie, re-activeringstechnologie, verbeterde potentie en penetratie verhogende

ingrediënten. De formule helpt ook beschermen tegenschade van buitenaf door vrije radicalen. De antioxidantrijke formule van BioLumin-C Gel Moisturizer met squalaan en vijf verschillende soorten hyaluronzuur zorgt ook voor langdurige hydratatie om fijne lijntjes en rimpels te verminderen. Fytinezuur en pompoenenzymen

ondersteunen de huidvernieuwing. De huid ziet er direct helderder en gerevitaliseerd uit-en na verloop van tijd herstelt de formule jouw natuurlijke, gezond ogende gloed. Creëer een regime voor een helderdere huid door BioLumin-C Gel Moisturizer te gebruiken samen met het verhelderende, verstevigende BioLumin-C Serum en het verhelderende, hydraterende BioLumin-C Eye Serum. Elke formule biedt alle voordelen van ons kenmerkende vitamine C-complex; als ze samen worden gebruikt, verhelderen en boosten ze de huid elke dag. BioLumin-C Gel Moisturizer wordt geleverd in een flesje van 50 ml en is vanaf 23 oktober 2021 verkrijgbaar bij Lifestyle Beauty Center (geautoriseerde Dermalogica salon/huidexperts), Kerksingel 27 te Berkel en Rodenrijs.


14

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Restaurantpagina OKTOBER 2021

“Van broodje carpaccio tot vegan burger, wij hebben voor ieder wat wils”

Restaurant Midas in Berkel een succes Berkel en Rodenrijs - Restaurant Midas opende maart 2021 haar deuren in Berkel en Rodenrijs, maar het concept is gestart in Woerden. Eigenaar Sjoerd Mampaey vertelt trots over zijn Midas. Laura Dofferhoff Sjoerd nam het Woerdense restaurant in 2009 samen met zijn vader over. Beide mannen hadden al veel ervaring in de horeca. “Ik heb na mijn middelbare school de Middelbare hotelschool gevolgd en mijn vader had altijd een pannenkoekenhuis in Gouda. Toen ik zeven jaar was stond ik daar al te helpen, liep ik daar als kleine jongen achter de bar.” Op zijn elfde stond Sjoerd voor een gulden per uur op een kratje af te wassen en sindsdien is hij bij zijn vader blijven werken. “Op een gegeven moment vroeg mijn vader of ik de zaak van hem wilde overnemen of dat ik wat anders wilde. Ik wilde graag een dagzaak dus daar zijn we samen naar gaan zoeken.”

Corona Door corona heeft alles een tijdje platgelegen, maar Sjoerd riep zijn team bij elkaar en samen hebben ze besloten dat ze door moesten gaan. Zo hebben ze de bezorgservice opgestart. “Op een zondag moesten we dicht en dinsdagochtend zaten de broodjes al in de auto voor de bezorgdienst.” Na de coronaperiode nam Sjoerd restaurant Annie

in Berkel en Rodenrijs over van eigenaar Joost. “Ik kwam via mijn broer met hem in contact, die hebben samen acht pannenkoekenhuizen. Joost moest één zaak afstoten zodat hij de rest van zijn zaken draaiende kon houden in deze zware financiële periode. Dus toen heb ik de zaak overgenomen.”

Midas in Berkel “Aangezien we nog niet open mochten zijn we ook in Berkel begonnen met het bezorgen van onze luxe broodjes en gerechten. Op 26 april mocht het terras open en in de zomer konden we gelukkig

helemaal open. We hebben vanaf toen een goed seizoen gedraaid ondanks de lastige opstart!” De Berkelaar weet Midas inmiddels steeds beter te vinden, al moesten ze in het begin wel even wennen. “Bij Annie kon je vooral tapas en bites eten. Hier bij Midas zijn we meer van de voor-, hoofd- en nagerechten. Salades, burgers, steaks en lekkere broodjes daar zijn wij goed in.” Midas Berkel is dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 21:00 geopend.

Woerden “Ik had een leraar op de horecaschool die uit Woerden kwam en hij attendeerde mij op het feit dat Midas een nieuwe eigenaar zocht.” Sjoerd kende de broodjeszaak al van de tijd dat hij daar werkte tijdens de Woerdense VakantieWeek. “Vaak had ik de ochtend erna een kater en dan ontbeet ik bij Midas.” Binnen twee maanden was de overname rond. Oorspronkelijk werd de Woerdense broodjeszaak opgericht in 1981 door Ad en Baukje Wolf. “Het was in die tijd echt een broodjeszaak met een vleesvitrine, een bar en ouderwetse bruine banken. De broodjes waren daar een groot succes, omdat je er voor een goede prijs rijkelijk gevulde broodjes kon eten.” Na de overname heeft Sjoerd flink verbouwd. Midas heeft nu een nieuw interieur en de kaart is naar deze tijd aangepast. “We hebben nu een verse juicehoek zodat we alle sappen vers kunnen bereiden. Er wordt niks aan toegevoegd en alles is biologisch. Ook hebben we vegetarische en vegan burgers aan het menu toegevoegd.”

Het team van Midas in Berkel Centrum met links eigenaar Sjoerd Mampaey.

IETS TE VIEREN.....?? Het Winterseizoen komt eraan.. Après-ski feest, fondueavond, buffet of borrel.. Mogelijkheid voor 20 tot 80 personen. Kom langs voor meer informatie of bel met 06-41527952

Inclusief • Prosecco ontvangst • Amuse soep • 5 luxe hapjes • Glühwein & dessert • 3 uur drank • Privéruimte

Nieuwjaarsactie

all-in 49,50 p.p.

Proost samen met uw vrienden en collega’s op een spetterend 2022 bij t Manneke! Reserveer één van onze privéruimtes en hef samen het glas op een voorspoedig nieuwjaar. Leeweg 33 Berkel & Rodenrijs

Westerwater 4 • 2651 JN Berkel en Rodenrijs (010) 5148169 • www.brasserie-edelweiss.nl

Informeer naar onze beschikbaarheid of kijk op onze website voor meer informatie.

010 511 4976 www.tmanneke.nl


15

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Kerst met je collega's kerstdiner & borrel SLUIT HET JAAR IN STIJL AF MET JOUW COLLEGA’S! WE STELLEN GRAAG EEN ARRANGEMENT VOOR JE SAMEN.

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA: BERKEL EN RODENRIJS INFO@MULLERENCO.NL 010-2260355

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL INFO@MULLERNIEUWERKERK.NL 0180 319 544

WWW.MULLERENCO.NL/FEESTDAGEN

Ristorante Pizzeria Trattoria

Da Mario

Elke week een nieuw verrassingsmenu! 2 gangen € 28,50

3 gangen € 34,50

Lekker lunchen of gezellig tafelen? De hele maand oktober hebben wij een speciale actie! Heerlijke Lunch

Broodje carpaccio van 9,75 voor €7,50 Dagelijks open voor lunch, middagborrel en diner.

Gezellig Diner

Alle burgers van €12,50 voor €10,-

Openingstijden restaurant: Dinsdag t/m vrijdag: 13:00 – 22:00 Zaterdag en zondag: 12:00 – 22:00 Maandag: Gesloten

Reserveren? Bel naar 010 - 512 12 66 of ga naar onze website www.midasrestaurant.nl

Onze keuken sluit om 21:00 uur

Geopend tijdens alle feestdagen

Afhalen: 14:00 – 21:00 of bezorgen: 17:00 – 21:00

We hopen je snel te zien! Team Midas

Ook voor catering, kom langs en vraag naar de mogelijkheden.

www.midasrestaurant.nl | info@midasrestaurant.nl

Da Mario Herenstraat 9a La Mamma Herenstraat 22a

Berkel en Rodenrijs Berkel en Rodenrijs

010 - 229 01 40 010 - 511 86 97

midas

midas

midas


16

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

The

CAMPFIRE christmas

Uw onvergetelijke KERSTBORREL vindt dit jaar plaats op het eiland van Vidaa. Boek nu uw kerstborrel in een festivalachtige sfeer met kampvuren. Het eiland van Vidaa is opgedeeld in een route met 4 locaties. Iedere plek staat voor een periode van 50 minuten exclusief ter beschikking voor u en uw medewerkers. Ieder deel heeft andere food & drink kraampjes, ander entertainment of activiteiten. Na 50 minuten vertrekken jullie naar de volgende plek. Laat u verrassen en ga op ontdekkingstocht.

Informeer en boek op www.vidaa.nl/kerstborrel

Café 't Centrum

Kerkstraat 24 • Berkel - Centrum • Tel.: 010 5112323

KOM GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE LUNCH OF DINER!

s t ran

o

in

SPECIAAL VOOR DE WINTERMAANDEN: ERWTEN- OF BRUINE BONENSOEP ..................... €5,50 VOLKORENBROOD EN GEROOKTE SPEK

gi

r

u a t s e

WIJ SERVEREN DIVERSE BELEGDE BROODJES, HUISGEMAAKTE SOEPEN, KLEINE GERECHTEN EN SNACKS.

de re

Ook adverteren? Vraag naar de mogelijkheden. 010-5118892 of mail naar advertentie@de-heraut.nl

EEN SELECTIE VAN ONZE SPECIALITEITEN:

* KIPSCHNITZEL

.................................................... €13,50

HUISGEMAAKTE KIPSCHNITZEL VAN GILDEPOELIER LEON V/D BERG

* WIENERSCHNITZEL * KOGELBIEFSTUK

Verkrijgbaar in de

........................................... €13,50

AMBACHTELIJKE VARKENSSCHNITZEL VAN SLAGERIJ DE ROOIJ

................................................. €18,50

GELEVERD DOOR PIET V/D BERG VAN HET VERBETERD ROODBONT RAS, NEDERLANDSE DIKBIL

* ALLEN GESERVEERD MET GEBAKKEN UIEN, PAPRIKA, CHAMPIGNONS, SALADE EN PATAT. MA T/M DO 08:30–01:00 | VR & ZA 08:30–02:00 | ZO 12:00–01:00


17

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Gezelligheid en ontmoeting staan voorop

Nieuwe deelnemers welkom bij de Klaverjasclub in De Leeuwerik Bleiswijk - De 55-plussers onder ons vullen meestal hun vrije tijd in met een hobby of worden lid van een vereniging/club, maar anno 2021 is de keuze zo groot dat je misschien denkt het nog even aan te kijken. Soms moet je even over die drempel heen stappen en actie ondernemen. Heel veel ouderen beheersen het klaverjassen nog steeds, ooit geleerd in de jonge jaren. In ontmoetingscentrum De Leeuwerik in Bleiswijk komt elke derde zaterdag van de maand een klaverjasclub bij elkaar om dit spel te beoefenen. Mede door de corona-perikelen is het aantal deelnemers sterk verminderd. John Hofman “We willen ons clubje daarom weer wat uitbreiden”, zegt mevrouw Nel Koot die nu zo’n drie jaar de leiding heeft. Voorzitter vindt ze weer zo’n groot woord! De Klaverjasclub in De Leeuwerik werd 29 jaar geleden opgericht door het echtpaar Wim en Tonny Langenberg. Wim is helaas overleden, maar Tonny komt nog iedere maand klaverjassen. In de beginjaren ging het heel goed, want er zijn perioden geweest dat er elke keer 10 tot 12 tafels (x vier personen) bezet waren. Tijdens de corona was er een stop en nu de draad weer is opgepakt blijken sommige leden te zijn afgehaakt, misschien nog wat angstig om te komen. “Het kan ook zijn dat er mensen zijn overleden, want dat weten we niet exact”, aldus mevrouw Koot. “Wie komt is welkom. Het is altijd afwachten hoeveel kaarters en wie

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Staand mevrouw Nel Koot. Foto: John Hofman. er komen. We houden geen ledenlijst bij. Men betaalt voor zo’n middag € 5,-, bestemd voor de huur van de zaal en bovendien hebben we altijd enkele prijzen beschikbaar voor de winnaars. Het gaat meer om de gezelligheid.

Mensen krijgen contact met elkaar en één middag per maand is toch wel op te brengen. Er zijn nog steeds veel mensen die thuis wat eenzaam zijn.” Nel is altijd actief geweest als vrijwilliger. Veel mensen kennen haar

nog uit het voormalige Parochiehuis (later Peddock geheten) samen met haar man, helaas overleden, en later met haar zoon. “Ik wilde toch wat om handen hebben en het leiden van deze klaverjasclub vind ik heel leuk.”

Interesse gekregen? U bent welkom iedere derde zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 te Bleiswijk. De eerstvolgende keer is zaterdag 20 november.

Bijeenkomst over levenseinde en dementie in Open Hof Bleiswijk - De maand oktober staat in het teken van dementie met als thema ‘Dementievriendelijk Lansingerland’. Er wordt een expositie gehouden en er zijn lezingen in Open Hof, Dorpsstraat 50 te Bleiswijk. De organisatie ligt in handen van Alzheimer DWO. Tot en met 30 oktober is de expositie

Nederlands beste én onbekendste cabaretier bij Theater ‘t Web Bleiswijk - Vraag een rijtje Nederlandse cabaretiers wie zij de beste van hun collega’s vinden en de kans is groot dat ze ‘Jim Speelmans’ antwoorden. Hij schrijft grappen en grollen voor bijna alle grote cabaretiers en treedt zelf ook al vijftien jaar op. Met zijn voorstelling Artistziek speelt Jim Speelmans op 20 november in Theater ‘t Web. Jim Speelmans is een begenadigd schrijver: zijn enorme creativiteit en productiviteit zijn ongekend. In het schrijven en spelen van de grap ligt zijn passie. Anderhalf uur mensen keihard laten lachen met vindingrijke humor vindt hij de grootste uitdaging. Speelmans is vlijmscherp, onberekenbaar en soms keihard. Artistziek is de voorstelling die Speelmans al jaren wilde maken. Een voorstelling met slechts een kruk, een headset-microfoon en een ongekend hoge grapdichtheid. Geen artistiek gedoe, maar vooral goede grappen. Door zijn bijzondere hersenspinsels lijkt hij soms misschien ziek in zijn hoofd, maar niets is minder waar. Jim is Artist-ziek. De voorstelling is zaterdag 20 november, 20.00 uur. Deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Theater ‘t Web is te vinden aan de Nachtegaallaan 4. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De toegangsprijs is € 17,50, inclusief gratis drankje. Kaarten zijn alleen online te koop via www.theatertweb.nl .

‘Gezichten van Dementie’ te bezoeken. Deze indrukwekkende expositie van aquarellen van Herman van Hoogdalem en videoportretten van Gijs Wan-

dels is dagelijks, behalve op zondagen, geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De expositie is mogelijk door samenwerking tussen Alzheimer DWO (Delft, Westland, Oostland), Open Hof en het Dementienetwerk Lansingerland. Dinsdag 26 oktober staat een bijeenkomst met als thema ‘Mag ik Gaan?’

over levenseinde en dementie op het programma. Aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis.

Aanmelden via e-mail: magikgaan@alzheimerdwo.nl . Aan het woord komt Marinus van de Berg over het onderwerp ‘Alzheimer raakt ons allemaal’.

Gijs Wanders gaat in gesprek met ervaringsdeskundige Rita Gielisse, kunstschilder Herman van Hoogdalem en met Lenneke Edelman, specialist ouderengeneeskunde. De zaal gaat om 19.00 uur open. Er is tevens gelegenheid tot een bezoek aan de expositie ‘Gezichten van Dementie’. Uiteraard worden de geldende coronaregels in acht genomen.

huurdersvereniging lansingerland Het bestuur van de HVLL bedankt al haar leden (ook niet leden) die gehoor hebben gegeven aan de oproep om 17 oktober aanwezig te zijn op de Landelijk Woondemonstratie.

#Woonopstand ! Door deze massale inzet hebben we met elkaar een duidelijk signaal kunnen afgeven richting Den Haag dat het anders moet, namelijk Huizen voor mensen, niet voor winst!

Wonen is een grondrecht wat niet genegeerd kan/mag worden. Voor de laatste actuele informatie raadpleeg de website www.hvll.nl


18

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

3B WONEN NIEUWS Oktober 2021 Nieuwe sociale huurwoningen in Berkel Dorp

Sloop 50 woningen aan de Julianastraat en Prins Bernhardlaan gestart Er wordt flink gebouwd in Berkel Dorp. In de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan staan inmiddels 43 nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen. Nu zijn de Julianastraat en Prins Bernhardlaan aan de beurt.

Nieuwbouw

De nieuwbouw bestaat uit 36 eengezinswoningen en

3B Wonen vervangt 50 verouderde eengezinswoningen

37 appartementen. De woningen worden duurzaam

aan de Julianastraat (4-22, 23-53 en 26-56) en de Prins

gebouwd, zijn energiezuinig en gasloos.

Bernhardlaan (3-10) in Berkel en Rodenrijs door nieuwbouw. In totaal komen er 73 sociale huurwoningen terug.

Sloop gestart De sloop van de bestaande woningen is 20 september gestart en duurt zo’n twaalf weken. Voor aanvang van de sloop, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf het asbest uit de woningen. Het verwijderen van asbest gebeurt veilig en volgens de geldende regels. Het slopen van de woningen doet het sloopbedrijf met groot materieel, dat is soms best indrukwekkend. Voor de veiligheid zijn er hekken geplaatst. De werkzaamheden vinden binnen die hekken plaats. De Julianastraat wordt tijdens de sloopwerkzaamheden gedeeltelijk afgezet, zodat de aannemer de werkzaamheden veilig kan uitvoeren. Omwonenden worden op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. De informatie vindt u ook op onze website.

Planning bouwwerkzaamheden Op dit moment stemmen wij met het sloopbedrijf en de uitvoerder de planning af voor de bouwwerkzaamheden. Als alles volgens plan gaat, dan starten we eind november 2021 met bouwen.

Nieuwsgierig geworden? Op onze site ecten 3bwonen.nl/proj rmatie. vindt u meer info

Start verhuur De start verhuur is nog niet bekend. De woningen worden te zijner tijd geadverteerd op het woonruimteverdeelsysteem van Woonnet Rijnmond (woonnetrijnmond.nl).


19

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Ideeën zijn welkom! Verandering? Vertel het de Belastingdienst Als uw situatie is veranderd of binnenkort gaat veranderen, kan dat gevolgen hebben voor uw belastingen of toeslagen. Geef veranderingen daarom altijd zo snel mogelijk door aan de

In augustus werd de naam van het appartementen-

uitgevoerd. Ook de hal kreeg een opknapbeurt: nieuwe

gebouw aan de Pastoor Velthuysestraat 41 - 79 onthuld:

frisse kleuren en een prachtige fotoprint op de wand

De Velthuyse. Het initiatief kwam van een bewoner, die

maken van de binnenkomst een feestje. Dat feestje

vroeg of het gebouw een naam kon krijgen, net als het

werd ook gevierd met de bewoners van De Velthuyse

naastgelegen gebouw, De Naeldhorst. Het idee werd

die waren uitgenodigd voor de onthulling en werden

omarmd door de medebewoners en 3B Wonen. En zo

getrakteerd op koffie met gebak.

werd de naam De Velthuyse gekozen. Maar van het één werkzaamheden gepland voor het complex. Het werd

Heeft u ook een leuk idee voor uw buurt of woongebouw?

een heus project. Niet alleen is de naam op de gevel

Heeft u ook een idee om uw woongebouw of

aangebracht, het gebouw werd geschilderd en de

woonomgeving op te fleuren? Laat het ons weten.

jaarlijkse schoonmaakbeurt van de buitenruimte

Dan bekijken we graag samen met u de mogelijkheden.

kwam het ander in De Velthuyse. Er stonden namelijk

Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een overzichtelijke pagina over veranderingen: www.belastingdienst.nl/verandering. U vindt hier meer informatie over wat u moet doen

Spoedreparaties buiten kantoortijden

als uw situatie thuis of op uw werk verandert.

Veranderingen thuis Er zijn allerlei situaties die van invloed zijn op uw belastingen of toeslagen. Gaat u bijvoorbeeld trouwen of samenwonen, dan wordt u automatisch toeslagpartners of fiscale partners. Via de webpagina van de Belastingdienst komt u er makkelijk achter wat dit voor u betekent. Uw situatie verandert ook als u uit elkaar gaat of gaat scheiden.

Veranderingen op het werk Krijgt u een nieuwe baan en wijzigt uw inkomen? En heeft u een voorlopige aanslag voor dit jaar en/of ontvangt u een toeslag? Geef uw nieuwe inkomen dan door aan de Belastingdienst.

Het is zaterdagavond en je trekt de deur achter je

Tips:

dicht. Dan realiseer je je dat de sleutel nog aan de

- Bel uitsluitend naar 3B Wonen wanneer u een

binnenkant van de deur zit. Wat nu? Bel in zo’n

spoedreparatie heeft.

geval altijd met de storingsdienst van 3B Wonen.

- Geef een reservesleutel in bewaring bij familie of vrienden.

Deze dienst is ook buiten kantooruren te bereiken

- Zet de hoofdkraan uit bij een lekkage aan de waterleiding.

en zorgt ervoor dat u tegen een schappelijke

Als huurder mag u direct contact opnemen met onze

vergoeding uw huis weer in kan.

verschillende onderhoudspartners. Deze bedrijven zijn ook buiten kantooruren te bereiken in geval van spoed. De tele-

Onze storingsdienst staat ook voor u klaar bij andere

foonnummers van onze onderhoudspartners op een rijtje:

spoedreparaties. Denk hierbij aan elektrastoring of een lekkende waterleiding. Neem voor dit soort gevallen

Centrale verwarming en mechanische ventilatie:

ook altijd contact op met ons. Dit kan 24 uur per dag,

Feenstra 088 845 50 00

zeven dagen in de week.

Verstoppingen: Zegwaard Rioolbeheer 0800 262 61 61 Glasschade: Glastotaal Beheer 0800 452 72 34

Woekerprijzen

Overige reparatieverzoeken: Coen Hagendoorn

juist te weinig krijgt.

De afgelopen tijd zijn er diverse meldingen bij ons

088 880 80 58

Alles over veranderingen in uw situatie en de

geworden van malafide bedrijven die woekerprijzen

Zo voorkomt u dat u moet terugbetalen. Of dat u

gevolgen daarvan voor belastingen en toeslagen leest u op www.belastingdienst.nl/verandering.

binnengekomen van huurders die het slachtoffer zijn rekenen voor bijvoorbeeld een buitensluiting of een elektrastoring. Dergelijke bedrijven zijn eenvoudig via een zoekmachine op internet te vinden en staan dikwijls bovenaan bij de zoekresultaten. Ga niet met dergelijke firma’s in zee, maar bel gewoon naar 3B.

Raadpleeg het onderhouds ABC op onze website wanneer u precies wilt weten of de uitvoering en/of kosten van een bepaalde klus voor uw rekening of van 3B Wonen komen. Let op: als u zelf een ander bedrijf of vakman dan hierboven genoemd, inschakelt, dan zijn de kosten voor uw rekening.

Over 3B Wonen 3B Wonen is het aanspreekpunt voor iedereen die wil huren in de sociale sector in Lansingerland.

Volg ons nu ook via @3BWonen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en vind ons leuk op Facebook.com/3BWonen

Boterdorpseweg 20 2661 AC Bergschenhoek Postbus 108 2660 AC Bergschenhoek

T (010) 519 14 91 E 3bwonen@3bwonen.nl I www.3bwonen.nl


20

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Kom jij onze

grote voorraad Lemax artikelen

bewonderen?

grootste assortiment van de regio!

Arrangement Op houten schijf, ø25 cm. Met verlichting op batterijen.

Van 22,99

Voor 15,99

Celebrate Traditi ns

Nu planten voor het voorjaar:

bloembollen!

Pallet haardhout Kist gestapeld haardhout. Nu tijdelijk:

gratis bezorgd in de regio! Berken, 0,7m3 gestapeld = 1m3 los gestort

149, 99 Slechts 189, Slechts

99

Keuze uit een ruimassortiment.

Deze week in de aanbieding: Muscari, blauwe druif, 50 bollen

Van 5,99

Voor 3,99

Tulp greigii, rood, 25 bollen

100% Eiken, 1m3 gestapeld = 1,4m3 los gestort

Van 7,99

Voor 5,99

Pallet borg 15,-

www.tcdedriesprong.nl | Berkelseweg 5 in Zoetermeer | 079-3611300 | info@tcdedriesprong.nl | Aanbiedingen zijn geldig t/m 27 oktober 2021

Advies en Ontwerp

Elektrotechniek

Data Netwerken

Brandmeldinstallaties

Beveiligingsinstallaties

Service en Onderhoud

Industrieweg 79 - Berkel en Rodenrijs - Tel: 010 - 511 37 66

www.pruisken.biz

Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen? Is de opleiding Leraar Basisonderwijs iets voor jou? Je bent welkom op de informatieavond van Christelijke Hogeschool Ede en de Emmaschool. Op deze avond krijg je informatie over studeren op de CHE. En hoor je hoe het is om op de Emmaschool stage te lopen of te werken. WANNEER? WAAR? VOOR WIE?

25 oktober om 19.30 uur Emmaschool, Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam Voor iedereen die interesse heeft voor de PABO. Dit kan zijn vanuit HAVO 5 of VWO 6, maar ook vanuit het MBO of vanuit een andere HBO-vooropleiding.

Meld je aan via

CHE.nl/praktijkpabo-live


De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Humanitas Home-Start bedankt haar vrijwilligers Lansingerland - De vrijwilligers van Humanitas Home-Start werden onlangs getrakteerd op een uitje bij Atelier De Hichte in Berkel en Rodenrijs. Deze vrijwilligers bezoeken wekelijks een gezin waarvan zij de ouders (meestal de moeder) ondersteunen, iets wat zij met liefde doen en waar blije gezichten vaak voldoende beloning zijn. Daarom is een bedankje vanuit Humanitas Home-Start als waardering voor hun inzet ook van belang. Het was een geslaagde middag bij De Hichte en de vrijwilligers waren dan ook enthousiast over het programma, dat bestond uit mozaïeken en daarna een high tea. Na een uitleg van Jellie van Vliet van De Hichte over het mozaïeken ging iedereen beginnen. Allereerst kon er een keuze gemaakt worden uit een schaal, fotolijstje of spiegel. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met tegels in door een ieder gekozen kleuren. Om een mozaïek te maken moesten de tegels eerst kapotgeslagen worden. Daarna de scherven plakken op het gekozen object en vervolgens voegen. Na het harde werk en de mooie resultaten stond er buiten in het zonnetje een heerlijke high tea klaar, met door Jellie

21

gemaakte lekkernijen zoals scones, cheesecake en sandwiches. Onder het genot van de high tea, werd er gezellig teruggekeken op een heerlijke middag.

Een buurvrouw die niet roddelt De vrijwilligers van Humanitas Home-Start ondersteunen ouders die wat hulp of meedenken kunnen gebruiken bij alledaagse gezinsuitdagingen en opvoedvragen. Zij doen dat volgens de Home-Startmethodiek, waarbij zij als vrijwilliger naast de moeder en/of vader staan en meekijken, een luisterend oor bieden, wat praktische hulp geven en zo een tijdje mee oplopen. Zij zijn in feite ‘een buurvrouw die niet roddelt’. Met een paar uurtjes paar week betekent dat al heel veel voor een gezin. Voordat de vrijwilligers starten met ondersteuning bieden krijgen zij een voorbereidende training. Gedurende het vrijwilligerswerk voor Humanitas Home-Start is er begeleiding op maat en in groepsverband voor elke vrijwilliger vanuit de coördinatoren. Interesse in vrijwilligerswerk voor Humanitas Home-Start, of op zoek naar ondersteuning? Neem contact op met één van de coördinatoren: Henriëtte Staarthof tel: 06-10026711, Ellis Neeleman tel: 06-24361018 of mail: home-start.lansingerland@humanitas. nl Kijk ook eens op Facebook of Instagram.

De vrijwilligers zijn druk bezig met de mozaïeken. Foto: Humanitas Home-Start Lansingerland.

Lunchconcert met Leanne Serena en bij Van Atten in Berkel Centrum. Bij de ingang vindt de verplichte Corona QR check plaats.

Gespot: kring om de maan!

Leanne Serena.

Berkel en Rodenrijs - Op zondag 31 oktober is Leanne Serena te gast bij het lunchconcert in Willem Huygensz. aan de Noordeindseweg 104. Leanne woont in Berkel en Rodenrijs en is een talentvol zangeres en muziekdocent. Zo geeft ze les op school en bij het Muziekpand. Ook treedt ze regelmatig op in het land. De succesvolle

zangeres brengt in het lunchconcert naast bekende nummers ook verrassend eigen repertoire. Daarbij begeleidt ze zichzelf op piano en gitaar. Na het geslaagde tuinconcert met Bobby‘s Big band in september is dit het tweede lunchconcert van Cultuur aan het Lint onder de noemer: Cultuur en Ontmoeten. De lunch start om 12.15 uur met koffie, soep en broodjes en duurt tot 14.00 uur. Kaarten à € 10 all-in zijn verkrijgbaar via Cultuuraanhetlint.nl

Gespot: voor- of najaar? Bergschenhoek - Op 17 oktober om 21.00 uur maakte Klaas Joop Visser deze foto. Een prachtig beeld, ook wel een halo genoemd.

Bergschenhoek - In de Leeuwenkuil was het najaar en voorjaar tegelijk. Of toch niet? Het heksenschermpje was te zien naast een bloem die in deze tijd bloeit: de herfsttijloos, ook wel herfstkrokus genoemd. Foto: Ardien van der Kruit.

De Heraut altijd bij je op zak Verkrijgbaar in de


22

Kerkdiensten BLEISWIJK Parochie Christus Koning – zo. 24 okt. 11.00 uur, Woord- en Communieviering, stille viering; di. 26 okt. 9.00 uur Eucharistieviering, aansluitend koffie drinken. De link naar de vieringen is www. parochiechristuskoning.nl. Herv. Wijkgemeente Dorpskerk – zo. 24 okt. 09.00 uur ds. W.M. de Bruin, 19.00 uur, ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel. Te volgen via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl. Herv. Wijkgemeente Het Anker – zo. 24 okt. 10.45 uur ds. P. Wijnberger, Bergambacht, te beluisteren via Lansingerland FM, 17.00 uur ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk. Te volgen via www. hetankerbleiswijk.nl. Geref. kerk Open Hof – zo. 24 okt. 9.30 uur ds. G. Loeve. Zie www.openhof.nl of kerkdienstgemist.nl. Evangelische gemeente De Driehoek (schoolgebouw Hoekeindseweg 7a, Bleiswijk) – zie www. dedriehoek.org. Ger.Kerk (Hersteld) Lansingerland – zo. 24 okt. 09.30 uur ds. M.A. Sneep, 16.30 uur ds. M.A. Sneep. Info: dgk-lansingerland.nl.

BERGSCHENHOEK

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Groot is de leegte, en het verdriet, mooi zijn de herinneringen die je achterliet. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze liefdevolle moeder, schoonmoeder en oma

Alida Goedegebure - Alie -

echtgenote van Henk van der Kemp * Zierikzee, 10 december 1952

† Pijnacker, 13 oktober 2021

BERKEL EN RODENRIJS Parochie Christus Koning - zo. 24 okt. (OLV Geb kerk) 11.00 uur Eucharistieviering, B. Grotaers. Info: www.parochiechristuskoning.nl, vieringen vanuit OLV Geb. kerk via livestream te volgen. YouTubekanaal Parochie Christus Koning. Herv.Gem. (Dorpskerk) – zo. 24 okt. 10.00 uur ds. A. Gooijer, tentweekdienst, 19.00 uur ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland, jeugddienst. Online te volgen via www.hervormdberkel. nl, kerkomroep.nl en YouTube. Geref.Kerk B&R/B’hoek – zo. 24 okt. 10.00 uur ds. H.A. Klip, afsluiting tentweek. Ook te volgen via www.kerk-de-ark.nl, kerkdienstgemist.nl. Geref.Kerk Vrijgem. – zo. 24 okt. 10.00 uur ds. D. Vonck, uitzending RTV Lansingerland, 16.30 uur br. H. van Leeuwen. Te volgen via www.gkvdebron.nl. Wijnstokgemeente (Rodenrijseweg 295) – www.wijnstokgemeente.nl.

REGIO Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker - zie website (Stanislas College, Sportlaan 3a, Pijnacker). Baptistengemeente Zoetermeer (Moeder Teresasingel 100, Zoetermeer) – zie website / Facebook. Evang. Gem. Parousia (Wattstraat 64, Zoetermeer) – zie website. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam (Noordmolenwerf 1-3, Rotterdam) - zie website. Harvest Ministries. Turfschipkade 1, Zoetermeer en Rosestraat 1025, Rotterdam - zie websites.

Met heel veel liefde kijken we terug op een mooi leven van mijn lieve partner, onze lieve pa en opa. Wij zijn bedroefd om het gemis, maar ook dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn.

Leo Ammerlaan Bleiswijk, 29 april 1932

Bergschenhoek, 13 oktober 2021

Henk

Riet †

Irene

Marianne en Leonard Anne en Conchita Thijs

Kees Ilone en Robert

Marjolijn en Eric

Sonja en Mathijs Jasper Niels Correspondentieadres: H. van der Kemp Wilhelminasingel 10 2641 JC Pijnacker De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Parochie Christus Koning – elke do. 09.00 uur Eucharistieviering, koffiedrinken; zo. 24 okt. 9.15 uur Informatie: www.parochiechristuskoning.nl. Herv. Gem. - zo. 24 okt. 10.00 uur dr. H. Russscher, afsluiting Jeugdweek, 18.30 uur dhr. N. van Splunter, Rotterdam. De diensten zijn met videobeelden te volgen via www.kerkdienst.nl gemist of youtube. Geref.Kerk Vrijgem. – zo. 24 okt. 10.00 uur br. A.P. Oostdijk, 16.30 uur ds. M.A. van Leeuwen, Hilligersberg.Te volgen via www. kerkdienstgemist.nl. Geref.Kerk – zie onder Berkel en Rodenrijs.

Een glimlach van liefde, een traan van gemis. Omdat het zonder jou, nooit meer hetzelfde is.

Dionne en Wouter, Suze Marisse en Jim, Otis Thomas en Daphne

Eelco en Denice Jesse

Wilco en Hanneke

John en Marianne

Justin Yanick

Leon en Fleur Keesjan Marenthe en Patrick John jr. Pieter en Sharon

Sandra en Wim Roos Julia Willemijn

Marène en Niek Inti en Thomas Kamiel Babet

Thijs Molenaar Voor de hartverwarmende persoonlijke reacties en de overweldigende hoeveelheid kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van Thijs Molenaar, mijn partner, onze vader en opa, willen we iedereen graag bedanken. We hebben daar erg veel steun aan gehad, en we hebben zo met elkaar bijzondere herinneringen kunnen delen. Heel veel dank daarvoor! Co Molenaar-Struijk Dick Molenaar en Hermien Dijkerman Lieke en Rian Gerard en Annette Molenaar-van der Beek Tim en Laura, Jelle, Nils en Erik Coline en Gerard van der Beek-Molenaar Jur en Dorina, Mirthe en Thomas

Heden overleed zacht en kalm in zijn vertrouwde omgeving onze vader, schoonvader en opa

Hendrikus Johannes Antonius Verbakel ~ Henk sr. ~ 5 Pijnacker, 9 juli 1947

c Rotterdam, 13 oktober 2021 Debbi en Jos Zita, Fenna

Correspondentieadres: IJslandmos 31 2661 MT Bergschenhoek Het afscheid van Leo vindt in besloten kring plaats. We bedanken de medewerkers van de Vierstroom Bergschenhoek voor hun liefdevolle zorg voor Leo.

Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden van

Leo Ammerlaan Met respect en waardering kijken wij terug op wat hij als grondlegger van Plantenkwekerij Leo Ammerlaan (het huidig Plantise) heeft betekend. Ook na zijn pensionering is hij nog vaak langs geweest op het bedrijf en was zeker aanwezig bij een feestje. Veel medewerkers bij Plantise kennen hem dan ook nog goed. Met dank wat hij voor het bedrijf heeft gedaan, leven wij mee met de familie en wensen wij hen sterkte bij dit grote verlies. Namens directie en medewerkers van Plantise BV Marco Vermeulen en Harry van der Linden

Henk jr. en Joyce Quinty, Jolie, Romy Correspondentieadres: Schelluinenhof 3 2665 HG Bleiswijk De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

* 10 oktober 1980

† 22 oktober 2012

Gidion Lexmond “Persoonlijk en betrokken begeleid ik u naar een mooi afscheid”

Stil, als we aan jou denken

Stil, omdat we de woorden niet altijd kunnen vinden Stil, maar voor altijd in ons hart

Marjo van der Schoor-de Jong 06 127 090 31 (ook ‘s nachts) • www.uithandenuitvaart.nl

Je vrienden


23

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Medische diensten

EEN WAARDEVOL AFSCHEID

Huisartsen: Bleiswijk - Spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren: 17.00-08.00 uur (werkdagen) en zaterdag, zondag en feestdagen: SpoedZorg Midden-Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182–322488 (na telefonische afspraak). Volg de borden Groene Hart Ziekenhuis Bleulandlocatie. U kunt eerst de patiënt afzetten en daarna (betaald) parkeren op het parkeerterrein Groene Hart Ziekenhuis. Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs – Spoedeisende hulp in het weekend en van 17.00-08.00 uur tijdens werkdagen (na telefonische afspraak): Huisartsenpost Franciscus Gasthuis (HAP), Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam: 010-4669573.

Een waardevolle uitvaart, een dierbare herinnering. Met respect voor tradities en de mogelijkheden van vandaag.

010 – 447 99 00 | vanderspekuitvaart.nl

Apotheken Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek: - Apotheek Adelheid (Kerksingel 25, B&R, 010 - 5116740) maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur en 12.30-17.30 uur, zaterdag 10.0013.00 uur; - Apotheek Meerpolder (Boerhaavestraat 15, B&R, 010 5110270) maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur; - Apotheek Klapwijk (Klapwijkse Zoom 97, B&R, 010 - 7523079), maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 en 13.30-18.00 uur. Apotheek Bergschenhoek (Dorpsstraat 37, Bergschenhoek, 010 - 5212249) maandag t/m vrijdag van 8.15-17.30 uur en zaterdag van 09.00-13.00 uur; - Apotheek Parkzoom (Tjeerd Kuipersstraat 5, Bergschenhoek, 010 - 5249414) maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur en zaterdag 10.00-11.00 uur. Voor alle apotheken geldt: werkdagen 18.00-08.00 uur en zon- en feestdagen: dienstapotheek Rotterdam Noord, Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam, tel. 010–4617878, e-mail: dapnoord@sfg.nl.

Familie berichten 010-5216558 www.werneruitvaart.nl

Apotheek Bleiswijk: Adres: Gezondheidscentrum De Tuinen, Oranjetuin 128, tel. 010– 5214262. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur. Buiten deze openingstijden wordt voor spoedeisende apotheekhulp waargenomen door de Dienst Apotheek Midden Holland, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda (bij de HAP), tel. 0182–698820. Route: zie onder huisartsen Bleiswijk.

Persoonlijk en betrokken

Locatie Franciscus Berkel: Boerhaavestraat 19, Berkel en Rodenrijs: bloedprikken alleen op afspraak via www.franciscus. nl/bloedprikken.

Wanneer de tijd voor u even stil staat nemen wij voor u alle tijd

010 - 524 01 23 dag en nacht bereikbaar

010 - 522 27 90

WWW.UITVAARTVERZORGINGSERRY.NL

Bloedprikken: STAR-SHL Bloedafname: locaties in Lansingerland zijn: -Huisartsencentrum, Oosteindseweg 1, Bergschenhoek: di. en do. 08.00-10.00 uur. Alleen op afspraak. -De Zorghoek, Verzetstraat 12, Bergschenhoek, ma., wo. en vr. van 07.30 – 09.30 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig. -Gezondheidscentrum Klapwijk, Klapwijksezoom 103, Berkel en Rodenrijs, ma. t/m vr. 08.0010.30 uur. Alleen op afspraak. -Huize St. Petrus, Noordeindseweg 94, Berkel en Rodenrijs, wo. van 8.00-9.00 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig. -De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2, Bleiswijk, di. 9.00-10.00 uur. Vrije inloop, geen afspraak nodig. Op www.star-shl.nl vindt u een actueel overzicht.

Uitvaartverzorging van den Bogerd

Direct contact

• Gespecialiseerd in thuis opbaren • Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten • Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen • Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze • Uitvaarten in de gehele regio • Nazorg Postbus 79 • 2660 AB Bergschenhoek • info@uitvaartverzorgingserry.nl

Jeroen Salet

Bel bij overlijden

Een mooi en gedenkwaardig afscheid, waar u ook verzekerd bent.

010 707 15 40

www.saletuitvaartverzorging.nl

Marian van den Bogerd - Kind Karin Verzijden Ireneweg 17 2665 AN Bleiswijk info.uitvaart@kpnmail.nl - www.uitvaartverzorgingvandenbogerd.nl

‘Je kunt een uitvaart maar één keer goed regelen.’ Teeuw Uitvaartverzorging Dag en nacht bereikbaar // 010 - 521 60 16 www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Kantoor en Showroom gedenkstenen Hoekeindseweg 61, Bleiswijk

Uitvaartcentrum Bleiswijk Hoekeindseweg 23

Uitvaartcentrum Berkel Plein 1945 - 1995 nr 4


24

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Gemeentesecretaris verbood topless bediening in Het Polderhuis

Heden

& Verleden

In deze aflevering van Heden & Verleden (301) richten we onze blik op de jeugdsoos die in de eindjaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw in Het Polderhuis gehuisvest was. Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 - 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Arie van Driel

Naast het meedoen aan ‘wedstrijden’ met zeskampachtige spelletjes werd er door de leden ook in teamverband gevoetbald.

Bergschenhoek - De jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Twee inmiddels nostalgische decennia waarin de opmars van de Chinees niet viel te stuiten en verjaardagen garant stonden voor blokjes kaas, in plakjes Gelderse worst opgerolde augurken en het alom gelouterde advocaatje met slagroom. Ondertussen verveelden de jongeren in Bergschenhoek zich als die vermaledijde ziekte uit de Middeleeuwen. Die veel gehoorde klacht onder de jeugdige Hoekers kreeg overigens pas in de late zeventiger jaren een gezicht. Met dank aan ARP-voorzitter Henk Schipper en wethouder Mike Blijleven. Beiden hielden een enquête onder de lokale jongeren. De uitkomst was allesbehalve verrassend: ‘Wij willen een jeugdsoos!’. De werkgroep met Ditta Houweling, Hans de Keizer, Arjan van de Hoek, Frits Breugum en Hennie van Rijn startte in 1977 de voorbereidingen. De locatie die de oprichters op het oog hadden was het uit 1906 daterende Polderhuis aan de Bergweg-Noord in Bergschenhoek, dat voorheen diende als bestuursgebouw voor de polder Bleiswijk.

Waanzinnig

Een jaar later, op zaterdag 23 september 1978, opende toenmalig burgemeester Van Gent officieel het gemeentelijk cultureel centrum Het Polderhuis. Vanaf dat moment rekenden de jongeren op de woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond op geheel eigen wijze af met de verveling. En daar hoefden ze ook geen huur voor te betalen. Weer wel de kosten voor water, elektriciteit en verwarming, zo´n 5000 gulden per jaar. Eén van de pioniers was Leon Hoek. De bewoner van Het Polderhuis (inmiddels een B&B): “Mijn vriend Jacco vroeg of ik een keertje met hem meeging. Leuk. Ja, dus. Eer ik er erg in had stond ik achter de bar, werd bestuurslid, hield ik lastige klanten in toom en runde ik als 17-jarige met een stel vrienden een bedrijf. Hoe

mooi is dat, dat je op die leeftijd al van alles leert waarop je later in je leven wellicht kunt terugvallen. O ja, ik moest tussendoor nog wel even een cursus boekhouden doen. Alles bij elkaar was het een waanzinnige ervaring. En zo voelt het nog steeds.” Oogde het gebouw aan de buitenkant statig en monumentaal, binnen paste het decor dankzij de zelfwerkzaamheid van de leden perfect in de tijdgeest van toen. Net als de muziek, trouwens. The Cure. The Smiths. Duran Duran. U2. Ultrafox. Simple Minds. Op de dansvloer werd new wave het onderlinge bindmiddel tussen beide seksen.

Verkering

Sterker. Wat als verlegen oogcontact begon, eindigde regelmatig in verkering en in een aantal gevallen in zelfs méér. Zo trouwde André van der Hoek met Saskia Dekker. Anja Hoogenes verloor haar hart aan Brord Ammerlaan. En zijn Mary de Graaf en Erik Puik nog altijd ouderwets samen. Mary, die in 1982 met Erik trouwde in gezelschap van zo´n beetje alle soosleden: “Tja, hoe ging dat? Eigenlijk van lieverlee. Ja verkering. Nee verkering. Ja verkering. Nee. Toch maar niet. Terwijl ik Erik

Al Capone avond. Dresscode: Gangster (lange jas, hoed en zonnebril).

OUD Bergschenhoek OUD Berkel en Rodenrijs OUD Bleiswijk OVMB

hartstikke leuk vond. Uiteindelijk kwam het goed.” Voor haar gevoel woonde Mary in Het Polderhuis. “In elk geval ligt daar een deel van mijn geschiedenis. Ik had een sleutel. Draaide bardiensten. Maakte wc´s schoon, schuurde en verfde. En weet ik veel wat ik, net als zoveel andere leden dat deden, allemaal nog meer verrichtte. Maar ik heb er vooral veel plezier beleefd. De soos was ons leven. Als ik terugkijk... Wat was dat speciaal.”

Herinneringen

Mary was niet de enige bij wie het zo voelde. Integendeel. Tijdens de reünie op zondag 10 oktober trok de film vol mooie herinneringen uit een memorabel tijdperk op het netvlies van de oud-leden voorbij. De traditionele Popmaand in maart met regiobandjes. De Oudejaarsnachtviering, het Midzomerfeest, de Chique Avond, het Al Caponefeest, het Korte broeken bal, de pokertoernooien, wijnfeest, enzovoort. Daarnaast kon de Polderhuis-gasten humor niet worden ontzegd. Zo was er een 1 april stunt waarover De Heraut berichtte. Klokslag twaalf uur zouden topless dames de bar overnemen. Tot ontzetting van de gemeentesecretaris, die dat in de krant las. Meiden met laag uitgesneden decolleté, dat kon hij onmogelijk toestaan. De leden hadden daar maling aan. De hele avond dronken mannen die er nooit eerder waren geweest, nerveus een biertje. Toen 31 maart 1

Zomerse nachten stonden niet alleen garant voor een duik in de vijver van De Leeuwenkuil aan de overkant van Het Polderhuis, maar ook voor menig ´kampvuur´. april werd, verschenen er drie gasten met neptieten achter de bar. De onbekende bezoekers hebben ze er nooit meer gezien.

Ouderavond

Tussendoor pareerden de leden op ludieke wijze de vooroordelen. Leon: “De oudere inwoners zagen ons als een verloren generatie die louter voor herrie en rottigheid zorgde. Die dach-

ten ‘wat is dat voor een zooitje in Het Polderhuis’. Vergeet niet, het was toen wel de tijd van vrijheid blijheid. Een compleet andere wereld, waarin je grenzen verlegde en op je bek ging. Om de voordelen weg te nemen nodigden wij onze ouders uit. Nou, het viel hen reuze mee.” Door het gestaag teruglopende bezoekersaantal sloot de jeugdsoos op 1 januari 1994 haar deuren.

Elk jaar werd maart uitgeroepen tot de Popmaand. Met bandjes uit de regio.

De bar. Altijd druk en gezellig. De barkruk was er de ideale wachtplek op je vriendje...

Websites historische / oudheidkundige verenigingen: www.histverberkelenrodenrijs.nl www.den-berchsen-hoeck.nl www.ovmb.nl


25

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Echtpaar Groenveld-Wiltink 60 jaar getrouwd

“Henny vroeg altijd: ‘Waar zit je?’” Bergschenhoek - Op zondag 5 september waren Georg Groenveld en Henny Wiltink zestig jaar getrouwd. De bedoeling was dat burgemeester Pieter van de Stadt hen een dag later op traditionele wijze zou komen feliciteren. Edoch. Door een ongelukkige val van Henny (83) op de tennisbaan werd zijn bezoek aan het echtpaar noodgedwongen uitgesteld. Dinsdag 12 oktober volgde de herkansing. Arie van Driel Georg (84) en Henny ontmoetten elkaar op 30 april 1956 in Voorburg. Tijdens een dansfeest ter gelegenheid van Koninginnedag zag hij het meisje waarop hij een oogje had, dacht ´dit is mijn kans´ en vroeg haar ten dans. Drie jaar later verloofden ze zich. Nadat ze een huis aangeboden kregen, trouwden ze op 5 september 1961. In 1977 verruilden ze Voorburg voor Zoetermeer, waar hun twee zonen werden geboren. Sinds 1998 woont het echtpaar in Bergschenhoek. Henny - geboren in Deventer en later naar Voorburg verhuisd - werkte onder meer op de administratie van het RIAGG en een aantal scholen en was directiesecretaris bij het ministerie van VROM. Ze zwemt, tennist, wandelt, was lid van de plaatselijke vrouwenclub en vrijwilliger bij bibliotheek Oostland en RTV Lansingerland. Aan sociale contacten heeft ze derhalve geen gebrek. Feitelijk is Henny, kortom, een BH´er (Bekende Hoeker).

Miljoenen Georg - geboren en getogen in Voorburg - werkte 43 jaar bij PTT Post. Hij begon als baliemedewerker achter het loket: “Er zijn miljoenen door mijn handen gegaan. Al zag ik dat niet als geld, eerder als materiaal.” Na de nodige vakstudies werd hij lid van de centrale directie. In 1987 volgde zijn benoeming tot coördinator posttreinen. Georg, die tien jaar geleden door toenmalig burgemeester Van Vliet werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau: “Ik was de spin in het web van het landelijk vervoer van de post per trein. Overdag was ik vrij. Wanneer Henny van haar werk thuiskwam, ging ik de deur uit. Elke avond stapte

Emotioneel moment tijdens het bezoek van burgemeester Pieter van de Stadt aan het echtpaar Georg en Henny Groenveld-Wiltink: de originele trouwakte van zestig jaar geleden. Foto: Arie van Driel. ik in Utrecht op een willekeurige posttrein en reed mee naar welk station in Nederland dan ook. Zo controleerde ik of alles wel goed ging. En als ik dan naar huis belde, vroeg Henny altijd ´waar zit je?´” Zo ook de laatste keer dat er een post-

trein uit Utrecht vertrok. 154 Jaar na de eerste trein, stapte hij op de laatste rit. Bij de eindhalte was het meteen einde van een historisch tijdperk. “Net als een kapitein op een zinkend schip, ben ik tot het allerlaatste moment aan boord gebleven.”

Gespot: witte bruggen!

Het fenomeen treinen was altijd al zijn passie. Hij was veertien jaar toen hij met verzamelen begon. Georg: “Kwam ik weer eens met rommel thuis, vroeg Henny: ´O jee, waar laten we dat nou weer?’” Hij werd, en is dat nog steeds, de bevlogen voorzitter van de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram. Zijn archief telt 250 ringbanden met 30.000 foto´s. Daarnaast heeft

hij nog eens 60.000 dia´s. De Blauwe Tram is de verzamelnaam voor de stoom- en elektrische trams die tussen 1881 en 1961 het passagiersvervoer in delen van Noord- en Zuid-Holland verzorgden. In 1924 werden de trams donkerblauw. Het gespreksonderwerp De Blauwe Tram boeide Pieter van de Stadt overigens zicht- en hoorbaar. Het vervoermiddel riep bij hem de nodige mooie herinneringen op. In zijn geboorteplaats Heemstede had De Blauwe Tram immers een halte.

Felicitaties Berkel en Rodenrijs - Deze prachtige witte bruggen zijn te bewonderen in de Groenzoom, de mooie luchten maken de foto compleet. Foto: Jan van der Sman.

GELOVEN IN LANSINGERLAND

Herfst, geniet van het leven, pluk de dag Toen onze kinderen nog wat kleiner waren wisten we precies wanneer de herfstvakantie er aan zat te komen. Een week dat we extra dingen gingen doen, slapen bij opa en oma, eten bij ooms en tantes, spelen met neefjes en nichtjes. Het was een favoriete week van de kinderen, zeker ook vanwege het weer. Er werd veel in de bossen gespeeld, bomen werden beklommen, en het zand kwam soms met bakken mee uit de vochtige schoenen die onder de verwarming werden gezet om te drogen. Gelukkig heeft deze herfst mij weer wakker gemaakt voor de overgang naar een nieuw seizoen. Ik ben de afgelopen week al veelvuldig nat geregend als ik met de hond een rondje deed. Alle zegen komt van boven, en mijn moeder zou zeggen: “de meeste regen valt er naast.” Een nuchtere opmer-

Voorzitter

king die je uitnodigt het leven en de regen in zijn context te beschouwen. Misschien is die nuchterheid wel meer nodig dan ooit, om de herfst te omarmen, om je te laten nat regenen, om weer de bladeren van de bomen te zien vallen. Want zo gaat het in het leven, in de natuur, in het gehele leven. Ook mensen verliezen hun kracht, hun wilde en uitbundige haren, worden getekend door hun inzet. Maar als het goed is blijft de liefde bestaan, blijft de verbondenheid doorgroeien ook als het leven eindig is. De laatste vier uitvaarten, waarbij ik de familie mocht bijstaan in hun afscheid, waren allemaal van mensen rond de 65 jaar. En doet je beseffen dat voor sommigen de winter wel erg vroeg begint. Maar meer voelde ik het als een uitnodiging om nog meer te genieten van de herfst, van de regen, van de bladeren die

Onze lieve ouders Gerard en Rika Boutestijn zijn 60 jaar getrouwd op woensdag 20 oktober Gefeliciteerd en veel liefs, kinderen en kleinkinderen

Gouden Huwelijk Jan en Nel 50 jaar getrouwd! Houden van wat is gegeven en genieten van het leven. Van harte gefeliciteerd! Liefs Patrick, Rosita en Fedde

vallen. “Pluk de dag” of in het latijn “carpe diem”, de beroemde regels van het gedicht van de Romeinse schrijver Horatius. Zeker nu de bladeren vallen is het mooi om met deze inspirerende regels tot je te laten doordringen. Louis Couperus vertaalde het als volgt: “Pluk de dag, dweep en droom niet met de schim van het Verleden en wees niet bang voor het spook van de Toekomst, maar sla de verliefde armen vast om het levende, gloeiende Heden.” En de echte bijbelzoeker kunnen terecht bij het boek Prediker, hoofdstuk 3. Pluk de dag, geniet van het leven, en laat u meenemen in dit prachtige jaargetijde.

VAN HARTE....!

Pastor Ton Halin Parochie Christus Koning

Ga hiervoor naar:

Iemand feliciteren of bedanken kan in De Heraut al vanaf e25,De afmeting van de advertentie is 10 cm breed en 4 cm hoog. Een grotere advertentie is uiteraard mogelijk.

www.herautonline.nl


26

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

VOOR JOUW BAAN IN DE REGIO

MET SPOED

BEZORG(ST)ERS

Karwei Berkel en Rodenrijs zoekt

Verkoop medewerker 32-38 uur

VOOR DE VOLLEDIGE VACATURE KIJK OP

met een passie voor klussen & inrichten

www.lansingerlandsebanen.nl

Interesse? E-mail je sollicitatie naar info@karweiberkel.nl

GEZOCHT Vanaf 13 jaar

Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt. Bezorg op woensdag in de volgende wijken:

BERKEL EN RODENRIJS Wijk 34

karwei.nl

Karwei, de bouwmarkt met smaak.

295 adressen

Rivierenstraat / Oosterscheldestraat enz.

BERGSCHENHOEK Wijk 53

235 adressen

Smitshoek / Vlaggenmansdreef / Dorpsstraat / Bergweg Noord

Wijk 54

270 adressen

Wolfend / Leeuwenhoekweg / Weg en Land

Wijk 56

220 adressen

Verheullaan / Lelyweg / Calandweg / Grooten Sloot enz.

Wijk 74

Dressuurstal Bernoski uit Bleiswijk zoekt een: uit de regio Lansingerland die twee keer in de week vroeg in de ochtend wil komen helpen met uitmesten. Je dient ook in het weekend beschikbaar te zijn. Ervaring met paarden is een vereiste. Het zal ongeveer 2 uur per keer duren. Voor vragen bel H. Bernoski 0653487398 Reacties graag sturen naar email : stal.bernoski@planet.nl Dressuurstal Bernoski | Kooilaan 6 | 2665 KR Bleiswijk | www.stalbernoski.nl

Gezocht: Persoonsbewijs uit Berkel 40-45 T 0617031389

Is uw woning aan een opknapbeurt toe? Tijdens de wintermaanden voor uw binnenschilderwerk een super scherpe offerte. Leeghwaterweg 16, 2661 TV Bergschenhoek Tel. 010 - 5219338 E-mail info@schildersbedrijfrodenburg.nl

Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287 Gevraagd: gratis fietsen om op te knappen T 0611848938 T.K. Glijbaan 4 treden t.e.a.b. T 010-5211082 T.K. Electr. kachel met zwarte ombouw t.e.a.b. T 06-11726523 T.K. Crossfietsje + helm tot 6 jr € 100,- T 06-39171708 T.K. Bureau + spijkerbroeken Jack&Jones 32/36 T 06-38873281 T.K. Playstation3 Fifa 9, Fifa 10, Fifa 11 T 06-40406702 T.K. Elec. relaxstoel t.e.a.b. T 010-5214541 Gezocht: Foto’s zakboekjes van mobilisatie 40 T 0617031389 T.K. 1 paar meisjesschoenen mt 35/36 € 3,- T 0105114099 T.K Vintage banden met velgen 14 inch T 010-5117495

adressen

Bergweg Zuid / Schiebroekseweg

BLEISWIJK

MEDEWERKER

T.K. Tandem + beelden + brommer + VW bus T 0642103626

65

Wijk 78

135 adressen

Overbuurtseweg / Groendalseweg enz.

Wijk 94

140 adressen

Prismapark / Kruisweg

AANMELDEN AUB. BIJ F.C. DELIVERIES VERSPREIDINGEN

EN ZEND JE GEGEVENS PER E-MAIL AAN: 06 25587361

Gevonden: op de Vivaldiplaats; fijne halsketting T 06-53312700

APP

verspreidingen@fcdeliveries.nl

Gebr. van der Voort ZAND EN GROND BESTELLEN? GEBR. VAN DER VOORT BELLEN!

Wilt u pianoles?

www.gebrvandervoort.nl

Website: www.depianojuf.nl E-mail: info@depianojuf.nl Telefoon: 06 12 22 04 12 Adres: Noordeindseweg 210, Berkel en Rodenrijs

Tel. 010-5118867 T.K. Bouwpakket De Kuip Hoogvliet € 6,- T 0105217065 T.K. Hondenb. Lang 93 cm, hoog 61 cm, breed 61 cm € 20,- T 010-5214655

Pianoschool “Van der Wallen” biedt de mogelijkheid tot het nemen van een proefles voordat u besluit les te nemen.

De pianoschool heeft voorzorgsmaatregelen genomen i.v.m. het coronavirus. Zie daarvoor de website.

Witgoed reparatie + verkoop

Alle merken, snelle service

Montignyplein 7 Berkel en Rodenrijs 010-5117820 / 06-51690931


De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Tweede plaats en de titel ‘Driver of the Day’ voor Joep Breedveld Berkel en Rodenrijs - Greep karter Joep Breedveld een aantal weken geleden met een vierde plaats nog net naast een podiumplaats in de derde ronde van het Belgisch Kampioenschap Rotax Karting, in het weekend van 18 en 19 september heeft hij een mooie tweede plaats in het overall klassement behaald in de vijfde ronde van het Officieel Nederlands Kampioenschap 2Takt van Chrono Karting, als ook de titel ‘Driver of the Day’. “Het zag er al het hele weekend goed uit!’, vertelt Joep enthousiast. “De snelheid was top en tijdens de trainingen behoorde ik steeds tot de snelsten. De rondetijden lagen wel erg dichtbij elkaar, dus ik wist dat de kwalificatie op zondag heel spannend zou gaan worden!” En dat bleek ook, want op een bepaald moment in die kwalificatie reden er zeven rijders in de top 10 rondetijden binnen eentiende van een seconde van elkaar. Joep kon zich als derde kwalificeren, wat inhield dat hij de eerste race van de dag vanaf P3 mocht starten. “Ik was vastberaden om dit weekend een podiumplek te veroveren. De start ging echt top. Samen met de nummer 1 kon ik direct wegrijden en een gat slaan naar de nummer 3. Al snel haalde ik de rijder voor mij in en reed een groot deel van de race aan de leiding. Helaas werd ik in de laatste paar rondes ingehaald en eindigde ik op de

derde plaats. De tweede race van de dag startte ik opnieuw vanaf P3. Weer ging de start lekker en reed ik samen met de nummer 1 weg van de rest. Het gat werd steeds groter en de strijd tussen mij en de rijder voor mij begon. Het was echt heel spannend! Ik haalde hem halverwege de race in en reed tot aan het laatste deel van de race op de eerste plek. Net voor het einde, pakte hij mij echter terug en zo eindigde ik als tweede.” Zo’n race-evenement bestaat altijd uit trainingen, een kwalificatie en twee races. De punten die behaald worden voor de resultaten van die beide races tellen mee voor het algemeen klassement van het hele raceseizoen. De uitslag van de tweede race telt echter als het dagresultaat. Daarnaast wordt per evenement een ‘Driver of the Day’ gekozen. Dit gebeurt op basis van het aantal stemmen dat een rijder krijgt van het publiek en de prestaties van de rijder in dat weekend. Joep was blij verrast toen bleek dat hij de titel van ‘Driver of the Day’ kreeg, met de daarbij behorende trofee. Met nog drie raceweekenden die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap, te gaan, gaat het een spannende strijd worden om de posities 1, 2 en 3. Eind november is bekend wie zich Nederlands Kampioen mag gaan noemen. Joep Breedveld wordt trouw ondersteund door een aantal trotse sponsors, te weten: Breedveld Motorsports, Droogsma Grondzuigmachines, GSM Berkel, Kantoorboekhandel Van Atten, Quinto Kappers, Restaurant Pasto

27

Joep was ‘Drive of the day’. Foto: KartPhoto.

in Berkel en Rodenrijs, Van Leeuwen Buizen, AutoLab, 2BFix, Verbakel Hoveniers en natuurlijk alle leden van

De Joepster’s FanClub. Wilt u ook lid worden van zijn club of Joep op een andere manier helpen neem dan con-

tact met hem op via joep.breedveld@ hotmail.com of kijk op www.joepbreedveld.nl.

Nieuwe vrijwilligers gezocht bij de Luisterlijn Lansingerland - Er wordt steeds vaker gebeld naar de vrijwilligers van de Luisterlijn. Dag en nacht bieden zij een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, telefoon en e-mail. In november en januari start er een training om nieuwe vrijwilligers op te leiden in Rotterdam. De Luisterlijn is op zoek naar mensen die hieraan willen meedoen.

Alle springers van WVZ die aan de wedstrijd meegedaan hebben samen met trainster Colinda.

De Luisterlijn wordt vaker gebeld dan ooit. In 2021 beantwoordden de vrijwilligers van de Luisterlijn bijvoorbeeld 10% meer telefoontjes dan in diezelfde periode vorig jaar. Het aantal vrijwilligers is te laag om de groei te kunnen opvangen, daarom is versterking welkom. Zij krijgen een professionele training en begeleiding.

Gerben, een van de vrijwilligers vertelt: “Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik iemand kan helpen met mijn luisterende oor, in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Door echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de dag net even wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te kunnen betekenen.’’ Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’We bieden geen hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken.” De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 28 locaties voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht bijna 350.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden goed geschoold en continu begeleid. Kun jij goed luisteren en heb je interesse? Meld je dan via www.deluisterlijn.nl

Goed begin schoonspringers WVZ Berkel en Rodenrijs/ Zoetermeer - Zondag 10 oktober begon het nieuwe wedstrijdseizoen 2021/2022 voor de schoonspringers van WVZ. Na een maand van hard trainen werd er door tien springers(sters), onder wie een drietal uit Berkel en Rodenrijs, meegedaan aan de Regio Seizoenstart- en Masterwedstrijd 1 meter plank schoonspringen in zwembad De Veur te Zoetermeer. De dag begon met de wedstrijd meisjes beginners. Bij de meisjes-E behaalde Sureka Bierman Kerklaan een eerste plaats en de tweede plaats was voor Eleonora Ceretto van WVZ. Bij de Meisjes-C werd Kyra van der Meer uit Berkel en Rodenrijs eerste. Haar plaatsgenoot Eva Roos behaalde de zilveren medaille. De tweede wedstrijd van de dag kwamen de Masters in actie op de 1 meter plank, Annemarijn Bal behaal-

de de gouden medaille. In de groep beginners Meisjes-A/B werd Destiny Wiesken eerste en bij de Jongens -A/B behaalde Mylan Dubbeld een gouden medaille. De laatste wedstrijd van de dag

kwamen de wedstrijdspringers Meisjes-C en meisjes-A/B in actie. Bij de meisjes-C behaalde Selina Hülters een tweede plaats. Bij de Meisjes-A/B werd Aiden Wallegie uit Berkel en Rodenrijs tweede.

Gespot: rivierkreeft!

Berkel en Rodenrijs - Op de parkeerplaats van de appartementen aan de Burgemeester Hendrixstraat liep deze verdwaalde vriend wat doelloos rond. Foto: Jaap Verkerk.

Een luisterend oor kan zoveel betekenen.


28

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Tweede clubontmoeting Jeu de Boules Folâtre - TOGB

Mark Luns scoort op fraaie wijze de 3-0. Foto: Daniëlle Tjabbes.

Voortzetting ongeslagen reeks Heren HBR Berkel en Rodenrijs - Met de vierde overwinning van het seizoen op sterkhouder Ede stijgen de Berkelse heren naar een derde plaats in de overgangsklasse. In een sterke wedstrijd werd het 3-1 voor de thuisploeg. Na zes speelrondes en twee bekerwedstrijden wordt duidelijk dat de formatie van coach Piotr Mazany over meer aanvallend vermogen beschikt. In de openingsfase van de wedstrijd tegen Ede (ook bovenin) was het gelijk tweemaal raak. Oscar van den Hul scoorde de openingstreffer en bediende niet veel later Sjoerd Zeeman die met een tip-in scoorde. Ede kon, mede door enkele verdedigende acties, geen vuist maken. In een onrustige tweede helft kregen beide teams een gele kaart na fysieke overtredingen en waren er meer strafcorners, die allen onbenut bleven. De van Breda overgekomen spits Mark Luns besliste in het vierde kwart met een mooi doelpunt de wedstrijd. In een aanvallende actie richting

het doel wist hij al vallend de bal over de uitkomende doelman te slaan en HBR op een 3-0 voorsprong te zetten. Uit een corner werd het nog 3-1, maar de vierde overwinning was al een feit. De dames van HBR verloren dit weekend met 3-1 van Dopie uit Delft.

Berkel en Rodenrijs - De meeste JdBoulers van TOGB stapten rond 12.00 uur op de fiets naar Pijnacker. Beide verenigingen hadden er naar uit gekeken. Folâtre om de nederlaag op 12 augustus bij TOGB te doen vergeten en TOGB om hetzelfde kunstje weer te herhalen. Beide verenigingen waren dus zeer gemotiveerd om de eer van de vereniging te verdedigen en dus was het geen enkel probleem om twintig spelers te verzamelen voor de clubontmoeting op 14 oktober. De organisatie van Folâtre (Ria en Henk ) was paraat voor de verzorging van de inwendige mens en Marjan en Janny hadden de spelleiding van deze dag.

Buiten spelen Het was misschien een beetje fris, maar uitstekend weer om de buitenbanen te benutten. Om even over enen konden

Korfbal Weidevogels 1 - Twist: 19-15 Bleiswijk - KV Weidevogels 1 heeft opnieuw een thuiswedstrijd gewonnen. De bezoekers Twist uit Vlaardingen konden lang bijblijven, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. Weidevogels startte voortvarend aan de wedstrijd met een snel doelpunt. Dit betekende echter niet dat de thuisploeg een makkelijke middag zou hebben. Na 15 minuten spelen stond er slechts een 4-2 tussenstand op het scorebord. Vlak daarna kwam Weidevogels voor het eerst op vier doelpunten verschil, maar Twist knokte zich terug in de wedstrijd en kwam zelfs op voorsprong. Met een snel antwoord zorgden de Bleiswijkers ervoor dat ze toch met een 8-8 stand de rust in gingen. In de tweede helft schoot Weidevogels uit de startblokken en kwam snel op een 10-8 voorsprong. Langzaam maar zeker breidde de thuisploeg de voorsprong uit naar 14-10. Toch was Weidevogels nog niet van Twist af: de bezoekers kwamen terug tot 15-13. De Bleiswijkers speelden de wedstrijd vervolgens goed uit, waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam. Zij maakten het verschil opnieuw groter en bepaalden de eindstand op 19-15. Volgende week gaat Weidevogels op bezoek bij Dunas uit Den Haag, de hekkensluiter van de poule. Bij een overwinning kunnen de Bleiswijkers in het spoor blijven van koploper Tjoba, die dit weekend een belangrijk punt liet liggen.

De winnaars van de onderlinge ontmoeting tussen Folâtre en TOGB. er gestart worden. De eerste pauze was voor velen wat lang, want de teams Ton van de Tol/Gerard Vijverberg en Jan van de Arend/Gerard Kuijpers hebben het spel tactisch zo gespeeld dat zij bijna 1½ uur nodig hadden om de wedstrijd te beëindigen. Uiteindelijk slaagde het team van Folâtre (Jan en Gerard) erin om het team van TOGB (Ton en Gerard) met 13-12 te verslaan. Dankzij deze stand was de uitslag na de eerste ronde 5 - 5. Vol goede moed startte iedereen met de tweede ronde en oprecht, er waren geen bijzonderheden. Iedereen speelde naar beste kunnen en ook nu was de eindstand weer 5 - 5. Dan rijst de vraag: “hoe houden Folâtre en TOGB zich in de laatste speelronde? Zakken ze in als plumpudding of weten ze zich staande te houden”? Spannend, zeer zeker. Na een hartig versterkend hapje begon de derde ronde. Sommige teams waren redelijk snel uitgespeeld, anderen in een normaal tempo en uiteindelijk bleef er een duel over. En dan

de zucht van verlichting bij Folâtre; het team Martin/Walter won de partij met 13-10, en de finale uitslag was: 16 gewonnen door Folâtre en 14 door TOGB. De eer voor Folatre was gered.

De prijsuitreiking Bij Folâtre hebben ze ingesteld dat degene die de minste punten behaalt getroost wordt met een stukje Mars. Zo werden voor TOGB Margriet en Pauline en voor Folâtre Bram en John getroost. Ook werden ze even gewezen op de lessen die Leen Hoogerdijk binnenkort weer gaat geven. Er was ook van beide verenigingen weer een team dat het best heeft gepresteerd. Bij TOGB waren dit Tjeerd Plantinga en Jean Chevallier (drie gewonnen+24) en bij Folâtre Joke Oud en Arie Bak (drie gewonnen+17). Beide teams van harte gefeliciteerd. Gelet op alle reacties was het een gezellige en ontspannen middag, die vraagt om herhaling.

Jeugdteams Weidevogels vieren kampioenschap Bleiswijk - Bij Korfbalvereniging Weidevogels zijn drie jeugdteams kampioen geworden. De E3, D1 en C1 wisten hun kampioenswedstrijden twee weken geleden ruim te winnen en waren daardoor al na vijf speelrondes zeker van het kampioenschap. Afgelopen zaterdag zijn de C2 en de F1 als winnaars van hun poule geëindigd.

Ook Weidevogels/Buitenkussens D1 had weinig moeite met hun tegenstander: zij wonnen thuis met 12-3 van ONDO D3 uit ’s Gravenzande. Door deze winst op de nummer twee van de poule stelde de D1 het kampioenschap al veilig.

Weidevogels/Van Der Goes C2 stelde het kampioenschap pas in de slotseconden veilig. Zij speelden door een laat doelpunt met 3-3 gelijk tegen directe concurrent ONDO (G) C4 en dat was precies genoeg om op de eerste plaats te eindigen.

Weidevogels/KaaZaak E3 won de thuiswedstrijd tegen Achilles uit Den Haag met maar liefst 17-1 en is daardoor de onbetwiste nummer één in hun poule.

Weidevogels/De Heraut F1 had geen spannende wedstrijd: zij wonnen met 17-0 van hekkensluiter ODO F2 en zijn daardoor de onbetwiste kampioen zonder verliespunten.

Weidevogels/Linstra Fotografie C1 zette ook gemakkelijk de nummer twee van de poule opzij. Ze wonnen met 9-2 van KVS/Maritiem C1 uit Scheveningen en lieten daarmee zien dat zij de terechte kampioen zijn.


29

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Marina Spelbrink: “Dit is een aanwinst voor de leden”

Tennispark LTV Bleiswijk ondergaat een metamorfose Bleiswijk - De kruitdampen zijn opgetrokken na het geslaagde Open Bleiswijk. Wie denkt dat LTV Bleiswijk nu een rustpauze heeft ingelast heeft het mis. Roland van Meggelen moet zelf door werkzaamheden verstek laten gaan, maar drie bestuurders van de club ontvouwen graag aan De Heraut de plannen voor het komende jaar. Secretaris Marina Spelbrink, penningmeester Roy van den Berg en de voorman van de parkcommissie Jan van Weede laten hun licht schijnen over de plannen van de Bleiswijkse tennisvereniging.

kunnen we daarop iets besparen omdat het naar ons oordeel nog goed is”, is Van Weede optimistisch over de toekomst waar Marina Spelbrink nog aanvult dat padel ook minder blessuregevoelig is omdat je onderhands slaat en het altijd als dubbel gespeeld wordt. “En het wordt altijd op dezelfde helft gespeeld wat ook een verschil met tennis is. Dus ook aantrekkelijk voor onze wat oudere leden.” Tijdens de ALV op 7 september heeft een meerderheid van negentig procent toestemming gegeven voor de plannen. Spelbrink: “De planning is nu de uitvoering zo snel mogelijk op te pakken, maar we moeten realistisch blijven wat betreft de vergunning en de subsidie”.

Gespaard

Rien Kuyvenhoven In de eerste plaats wil de vereniging meegaan met de hype rond padel. De sport die nu al niet meer weg te denken is en waar ook LTV Bleiswijk een graantje van wil meepikken. “Het tennis loopt iets terug”, weet Roy van den Berg. “In 2008 hadden we nog elfhonderd leden. Nu zijn dat er ruim zevenhonderd. Het is een landelijke trend. En dan zijn we hier in Bleiswijk nog rijkelijk gezegend, omdat zes procent van de inwoners aan het tennissen is wat landelijk op drieënhalf procent ligt. Padel is in opkomst. Daar moet je als vereniging op inspelen. Wie bieden de leden iets extra’s terwijl de contributie hetzelfde blijft.” Marina Spelbrink vult aan: “Noem het maar extra service aan de huidige leden. Maar we hopen nog meer te bereiken namelijk dat leden die momenteel elders padel spelen terug op het honk komen. We offeren twee tennisbanen op voor vier padelbanen. Eigenlijk zijn we al drie, vier jaar met

Drie leden van de tennisvereniging uit Bleiswijk die achter de plannen staan van het bestuur. v.l.n.r. Jan van Weede, Marina Spelbrink en Roy van den Berg. Foto Rob Veldkamp. deze plannen bezig. De tennisbanen moeten vervangen en het clubhuis van een nieuw dak voorzien worden. Over deze plannen hebben we natuurlijk de leden geraadpleegd en iedereen was positief over dit initiatief. Vervolgens is de parkcommissie aan het werk gezet en we kregen een padelwerkgroep.”

Smashcourt Bij LTV Bleiswijk wordt gespeeld op smashcourt. De kracht van smashcourt schuilt in een gravelkleurige stabiliteitsmat die wordt voorzien van een ongebonden keramische toplaag. Door gebruik van de stabiliteitsmat ontstaat

een zeer stabiele en vlakke tennisvloer, de ongebonden toplaag zorgt ervoor dat de speler perfect kan glijden en bewegen. Uit spelerservaring blijkt dat de grip goed is, de toplaag stabiliteit geeft bij het afzetten en prettig glijdt. Het opperhoofd bij het onderhoud en andere werkzaamheden op de baan is Jan van Weede. Ooit begonnen met een groep van vijftien man zijn er nu misschien nog drie over. “Werkt makkelijk”, is de mening van de Bleiswijker die zich bij buur (Tennisvereniging Triomf, red.) in Bergschenhoek al heeft gemeld om vooral niet voor verrassingen komen te staan. Hij weet al moeiteloos te vertellen hoe de vier

nieuwe padelbanen moeten worden aangelegd. Zand, lava en een doek zijn de belangrijkste onderdelen bij de nieuwe banen waar tevens een harde ondergrond van kunststof met zand de hoofdbestanddelen worden. Volgens Jan van Weede zijn er weinig belemmeringen voor sporters om op LTV Bleiswijk af te komen. “Het is bij ons goedkoop om lid te worden voor zowel tennis als padel. In de stad betaal je voor een uur huur van een baan veertig euro. Bij ons blijft het tarief hetzelfde als wat je nu voor je lidmaatschap betaalt. Eerdaags gaan we met de aannemer aan de slag. Kijken hoe het hekwerk er voor staat en misschien

Roy van den Berg licht een tipje van de sluier op wat betreft de kosten die de vereniging gaat maken op hun geprivatiseerd park waar de vijftien jaar oude tennisbanen worden vervangen en ook led-verlichting zal worden aangebracht plus het dak van het clubhuis wordt vervangen. “Het park werd in de jaren negentig geprivatiseerd en dat betekent dat je geen huur hoeft te betalen, maar wel het onderhoud zelf moet uitvoeren”, aldus de penningmeester. “Dit heeft voordelen en nadelen. We kunnen vanuit het rijk een subsidie krijgen op bijvoorbeeld de verlichting maar dan blijft er nog vijf ton voor ons over. We hebben de afgelopen jaren wel gespaard. Onze kaspositie is niet slecht, omdat we jarenlang zuinig zijn geweest en we hebben in Roland van Meggelen een man die zich op dit punt ook laat gelden. Hij heeft zich ten doel gesteld sponsoren te zoeken om de lening zo klein mogelijk te houden en zo snel mogelijk af te kunnen lossen. Wat dat betreft weet ik dat dit bij Roland in goede handen is.”

“Ik wil mij blijven verbeteren”

Atleet Stan Winter pakt record na record

V.l.n.r.: Oliver Beemer, Sjoerd van Heerenbeek en Rick Bakker. Foto: ttv TOGB.

Jeugd 1 pakt wederom maximale score Berkel en Rodenrijs - Het vlaggenteam van tafeltennisvereniging TOGB, dat in de eredivisie uitkomt, kwam dit weekend niet in actie. De overige teams speelden wel een competitieronde. Het eerste jeugdteam reisde af naar Hutaf in Huissen. Sjoerd van Heerebeek, Rick Bakker en Oliver Beemer wisten voor de tweede keer dit seizoen een 10-0 overwinning te behalen. Alhoewel de uitslag anders doet vermoeden, ging het niet volledig van een leien dakje. Vooral Jesper van Zanten gaf behoorlijk tegengas en wist Rick en Sjoerd tot het uiterste te dwingen. Door deze maximale overwinning maakt het team het verlies van vorige week tegen directe concurrent Smash ’70 weer enigszins goed. Ze bezetten momenteel de tweede plaats in het klassement met twee punten achterstand op de nummer 1, Smash’ 70. Waar jeugd 1 zich herpakte, moest team 2 een 10-0 nederlaag incasseren. Tegen de nummer twee uit Middelburg, hadden de koplopers op meer gehoopt. Door deze nederlaag zakt

het team van de eerste naar de derde plaats in de poule. Het tweede herenteam was op bezoek bij Pecos in Oegstgeest. Zij verstevigden hun koppositie door met 8-2 te winnen. Doordat de tegenstander met een man minder speelde kreeg het team drie punten cadeau. Ivar Noordam won twee partijen maar moest in beide partijen wel tot het uiterste gaan. Tot twee keer toe wist hij heel knap een grote achterstand in zijn voordeel te keren. Ook Benjamin Slijper pakte twee overwinningen. Mark Heezen won zijn eerste partij met 3-0. In zijn tweede wedstrijd was het lastig omdat de tegenstander goed wist om te gaan met het noppenspel van Mark. Deze wedstrijd ging met 3-1 verloren. En ook het dubbelspel ging naar de tegenpartij. Komend weekend staan er geen competitiewedstrijden op het programma, maar wel het Nederlands Kampioenschap in Zwolle. Namens TOGB zullen Michel de Boer, Milo de Boer, Tim Gras en Floris Zur Muhlen in actie komen.

Bleiswijk - Zijn laatste gewonnen beker prijkt, op één van de twee overvolle ´prijzenplanken´ in zijn kamer, letterlijk boven alle andere trofeeën uit. Voor atleet Stan Winter is de prijs de tastbare herinnering aan zijn meest recente zege. Op zondag 10 oktober won de middelbare scholier uit Bleiswijk in Leiden een loop over vijf kilometer. Arie van Driel De ex-voetballer van Soccer Boys deed dat ook nog eens op indrukwekkende wijze. Als 13-jarige wist hij namelijk het deelnemersveld van volwassen lopers voor te blijven. De eerste die hem na afloop feliciteerde én complimenteerde met zijn tactisch sterk gelopen race was de verslagen Jeffrey van Noortwijk (33 jaar). Het verschil tussen de nummers een en twee was zestien seconden. Nummer drie Paul Bayet (19) eindigde op een eerbiedige 1.25 minuut van de winnaar. Stan mag dan pas dertien jaar jong zijn, los van zijn persoonlijke records heeft hij inmiddels al wel drie andere aansprekende records achter zijn naam staan. Op de 1000 meter liep hij de snelste aller tijden tijd voor een D-junior (12 jaar): 2.40,23 min. De 600 meter legde hij af in 1.29,98 min. en zette daarmee ´s werelds snelste tijd ooit gelopen door een 12-jarige jongen, neer. En op de 1500 meter liep hij een ´European age best performance´ (12 jaar) in 4.12,70 min.

De Kieviten Als kind al werd snel duidelijk dat hij een hardloper was. Samen met zijn vader nam hij deel aan menige Kids-runs.

Stan Winter, met op de achtergrond zijn indrukwekkende verzameling medailles en rugnummers, verslijt per jaar zo´n dertig paar loop-, cross- en baanschoenen. Wat dat betreft is een sponsor geen overbodige luxe. Foto: Arie van Driel. Toch koos hij ervoor om te gaan voetballen bij Soccer Boys. In het veld legde hij meer kilometers af dan zijn voeten de bal toucheerde. De overstap naar atletiekvereniging De Kieviten in zijn woonplaats was in dat opzicht een logische. Bij gebrek aan concurrentie werd hij na een kleine twee jaar lid van PAC. Inmiddels behoort hij tot de selecte groep van regiotalenten die trainen op het Atletiek Training Centrum (ATC) van de atletiekunie (KNAU). In november maakt Stan de overstap naar de categorie junioren C1. En ligt voor hem de weg open om zich te kwalificeren voor zowel het Nederlands als het Europees kampioenschap op de 800 en de 1500 meter. Daar liggen voor de middenafstandsloper ook meteen de nieuwe uitdagingen. Eén van de doelstellingen die hij met zijn trainers Karlijn en Corinde van Es en Martien Droog besprak, was het

geleidelijk aan bijstellen van zijn tijd op de 5000 meter. Die staat nu op 4.12 min. Maar moet uiteindelijk 4.05 min. worden. Stan: “Mijn doel is om mezelf te verbeteren om zo door te groeien naar een hoger niveau”.

School Stan combineert zijn sport met school. Vier tot vijf keer per week rijden zijn taxi-ouders hem naar de atletiekbaan nabij het Kralingse Bos in Rotterdam. Zelf fietst hij vijf dagen in de week naar het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. Voor de brugklasser havo/ vwo ligt daar ook de prioriteit. “Bij mij maar ook bij mijn ouders staat de school voorop. Daar werk ik aan mijn toekomst. De kans dat ik later als atleet mijn brood kan verdienen is immers klein.”


30

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

De mooiste Profiteer nu van

keukens vindt u bij Koolschijn

25% KORTING

op bijna alle SieMatic keukens en de complete Koolschijn Collection

*

*vraag naar de voorwaarden

GROOTSTE COLLECTIE WAND- EN VLOERTEGELS!

Bel voor een afspraak! maar... Wij zijn open, raak. alleen op afsp 171 of Bel 015-2517 olschijn.nl mail info@ko ak. voor een afspra

Wij zoeken een (TOP) keukenverkoper en een beginnend adviseur keukens

Rotterdamseweg 352 2628 AT DELFT Tel: 015 - 251 71 71

Showroom 2500m2

www.koolschijn.nl

KEUKENS | BADKAMERS | WAND- EN VLOERTEGELS | HAARDEN | BOUWMATERIALEN

Gratis Wasmachine Bauknecht voor onderdelen, zelf ophalen. 06-25432288

T.K 4 Winterbanden + velgen 15"/ 185 €50. Tel. 0615360187

Gratis AFHALEN: GrotePortugese granietkeien bel 0618920839

Gevraagd Garagebox te koop (geen huur). Goede prijs. Tel. 0629225789.

Gezocht Leden voor ons gezellige smartlappenkoor. Bel 06 12349604

Gezocht Huishoudelijke hulp 2-3 uur p/wk, Berkel tel 0618048897

BON

sT.K. gevraagd: oude kleine antieke spulletjes, munten en antiek speelgoed. T 06 24843599. T.K. gevraagd singeltjes uit de jaren 60 en 70. T 06 41684757

VOOR EEN GRATIS HERAUTJE Particulieren in Lansingerland, die iets te koop vragen of aanbieden, kunnen één GRATIS rubrieksadvertentie* tot 3 regels (maximaal 42 letters) in De Heraut plaatsen. De 4e regel kost € 6,00 en voor elke volgende regel betaalt u € 0,90 (Met uitzondering van personeel en onroerend goed, tenzij er € 6,00 of meer wordt bijgesloten).

van Weekblad

De Heraut

Nr. 3150 Oplage

BV

Woensdag

28 december

2016

24.500 ex.

Verschijnt gratis huis-aan-huis in de gemeente Lansingerland: Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk

3

www.herauton

line.nl

‘Vergeet mij nietjes’

11

Nieuwjaarspuzz

Brandala Veel lief en leed samen gedeeld 23 55 rm luidt afsc heid van Leon Hoe k in el

Kinderen delen kerststukjes uit

Lansingerland nes beloofden – Brandweersire22 december donderdagavon d maar al snel niet veel goeds, het hier om werd duidelijk dat Tijdens de een afscheid ging. laatste raadsvergadering van dit jaar werd – naast brandweerman Leon Hoek raadslid – tevens verrast aantal collega’s met een fiks die hem kwamen halen om afscheid te de brandweer nemen waar hij zich van 1981 als vrijwilliger sinds voor inzette. Trees Borkus-Hensken s Ze kwamen

Juf Gerry neemt afscheid met muziek

62 EEN PAASHE

Vanaf januari kunt u elke week komen genieten

ERLIJKE

DAG!

van een overheerlijke middagscho

tel.

Deze is te bestellen in het restaurant tot 17.00 uur

Tweede Paa BRUN sdag

Landgoed

van Vidaa Hoeksekade 160, 010-5296091, Bergschenhoek www.vidaa.nl

gestoken in hem uit de raadzaal ten ook zo’noude uniformen en halen, brachoudje voor er bijna inpaste. Leon Voor de deur mee die gemeentehuis van het wachtte weerauto, maar ook de oude brandbrandweerwagens een aantal andere die den naar de brand die hem vergezelin het Polderhuis bleek te woeden te Bergschenhoek. Aan de Bergweg-Noord werd al snel duidelijk aangekomen melding’ dat de ‘brandwoonhuis vanuit het naastgelegen was gekomen; lie Hoek! van de famiEchtgenote dochters werden met Mieke en de drie uit het huis de hoogwerker lang onrustiggehaald, waarna het nog bleef in samen met huize Hoek; van toen en een groot aantal collega’s nu.

CH vanaf 11:00

Geniet met elkaar van een dag eten. vol gezelligheid Overheerlijke

Valse sleutel en lekker

Berkel en paasbrunch Rodenrijs • Verse–croissantjes met o.a.: van 23 In de op •24 Sandwiches december nacht door onbekenden is ingebroken er • Broodsoorten een woonhuis in aan de Klapwijkse met Zoom. De • Onbeperkt divers daders gebruikten koffie, thee beleg waarschijnlijk • een Onbeperkt valse sleutel het pand vruchtensappen binnen om komen. diverse zaken• Entenatuurlijk zijn eitje! meegenomen, Ereen Slechts onder computerapparat € 23,- waarKinderenuur. p.p.

t/m

12 jaar € Lantaarnpaa 10,- p.p. Zoeklhet beschadigd gouden ei

uur

Reserveer snel

010-5296091

op kans op een ons landgoed Artihove Bleiswijk – Een 58-jarige beeld! bilist uit Bleiswijk Speciaal voor automoverloor op alle paashaasjes: kerstdag eerste in • deSpannende Jan van derpaasspeurtocht denstraat Heydoor • Kleurrijke een lekke de macht door het bos voorband paasmaskers over (€ 2,50) zijn stuur. • Een hierdoor maken en Hij reed tegen eencadeautje versieren voor alle speurneuzen Door de lantaarnpaal. botsing raakte en de lantaarnpaal Vidaa • Hoeksekade zijn auto beschadigd. 162 man liep geen • 2661 JL De letsel op. Bergschenhoek • www.vidaa.nl Voordelige en maak

Stoppen

“Vroeger was 55 de je bij de Nadat Leon vrijwillige leeftijd waarop brandweer en dat heb wagen die een oud brandweerunifo ik altijd in stopte den,” verklaart gedachte gehourm had aangetrokken gestuurd hem op kwam halen die bij hem Leon zijn officieel op afscheid dat thuis bleekbij het gemeentehuis, mocht te zijn. komt ook, 1 januari ingaat. “Daarbij waarna hij hij plaats nemen met collega’s in de weer zijn dat het vrijwillige tijd over een naar een oude brandweerer tegenwoordig brandkleine brandmelding vak naast bijna een to’s en we hadden garage en twee auis werd het druk van genoten,geworden. Ik heb de achttien met rond zaamheden in de eigen er altijd jeugd de kans.”maar geef nu graag als zoveel uitrukken per we ook vaak gemeente Lansingeland deden zich mee aan wedstrijden de leidingen anderen volgde jaar. Net bovendien Zelf kwam Actiefpas samen met ik de opdie enkele de vrijwilligehij op jonge leeftijd brandmeester,nodig waren; tot elkaar op gingen we regelmatig en voor de jeugdbrandweer. collega’s in stap. en naar bevelvoerder waarna hoek samen brandweer in BergschenLansingerland ik twintig met eens geintjes Daarbij werden nogmet ik met plezier “Daar kijk uitgehaald met wat al ze niet op bleef er hangen, de avonduren was. Alles gebeurdejaar heel wat afgelachen.” gerland biedt - Welzijn Lansinvrienden. en we hebben alleen op, terug. We leidden “Ik was en op donderdagavond in als een jongensdroom maar gingen ‘dat je bij kamp en voor € 12,50. de Actiefpas nu de oefenavond.” naar ook de brandweer aan De pas Hoekse brandweer Indruk van de jeugd wedstrijden. Een op tot 1 mei wilde’. De Uit de Hoekse 2017. Met is nog geldig deel stroomde periode vertelt “We beschikte brandweer kan men de Actiefpas in die club vormden in die Leon: en is daar door naar de ger of beroepsmatig deelnemen gratis of met korting nu als vrijwillivan Hoeksenaren. tijd een hechte De grote Rogambrand aan allerlei leukste actief Naast de werk- het korps en evenementen van 1986 activiteiten zal voor was? Die gasten in. Wat het bij Welzijn ging heel niet snel vergeten. singerland. hard, want Lan“Dat om de brandweer! Een warm maken zaten aan aangeschaft De pas kan worden ze iets te prachtleeftijd verschillendede vuurhaarden laten betekenen gebouw. Het groep downloaden door het formulier kanten van voor de het Met en de samenleving.” te van de website waarbij tal was een hele belevenis welzijnlansingerla de komst www. van de Veiligheidsregio nd.nl. assistentie van korpsen uit de en verleenden. regio en de samenvoeging van Van der Klugt De brand het Berkelse het Hoekse bij veel was eveneens korps veranderde maar toen voor de enorm, was ik op maakten “De korte leden van de brandweer.er met elkaar vakantie. We ongelukken verdwenen lijntjes van voorheen en mee. Eentje ook heftige ook zijn vergeten; ervaren dat we hebben inmiddels zal ik nooit op 5 december groter niet een moeder altijd beter overleed hoeft te zijn. Daarnaast op de N209 kinderen veranderen konden worden terwijl haar zowel de branden auto vol Sinterklaascadeau en als de de gered uit optredens; uitrukken de die gezin dat door omstanders tjes. En het professioneler en dat worden steeds uit de Noordeindsevaar werd gered dat je er bijna een betekent meteen voor het eerst t. Het was hebt als vrijwilliger. tweede beroep bij Een goede water redden. dat we een baby afscheid te tijd om nemen en De noodlanding uit het ren vliegtuig me te concentreop mijn in van een was ook een een Hoeks spruitenveld het Educatiefbaan als schoolleider belevenis Centrum Rotterdam van vergeet.” daarin die je niet leerlingen snel jaar. met En bovendientussen de 15 en 18 op mijn hernieuwJeugdbrandw de politieke eer waar ik voor plek in Lansingerland Ruim twintig gemeenteraad WIJ Lansingerland in de zit.” jaar zette Leon Hoek Kortom: “Ik kijk terug rende tijd waarin we op een schittemet elkaar veel lief en Riool problemen? hebben gedeeld, leed gelachen en waarin onvergetelijkegehuild is, maar periode was.” wat een

HUIS VERKOPEN?

Allemaal in oude pakken gemeentehuis met Leon gestoken verliet de groep voorop. na de ‘inval’ het Heraut_week_52_2016.

indd 1

010-511054

Hoveniersbed

www.rioolser

5

rijf

tel 010-5117778

vice-sos.nl

0900 767 1234 06 115330 25

www.tongreev

egroen.nl

sos-delftsepost40x50 .indd

1

9-10-2009

13:00:12

27-12-16

13:35

Inleveren: • Nieuwsblad de Heraut, Berkelse Poort 59, 2651 JX Berkel en Rodenrijs • Kantoorboekhandel van Atten, Kerkstraat 8, 2651 CE Berkel en Rodenrijs • Primera Sandra, Dorpsstraat 35, 2665 BG Bleiswijk • Primera Bergschenhoek, Dorpsstraat 21, 2661 CD Bergschenhoek

Een uitgave

Stralende gezichten tijdens kerstviering

Meer dan 40 badkameropstellingen

Scan QR voor meer info of kijk op www.koolschijn.nl/nl/nieuws

Contant betaalde rubrieksadvertenties kunnen in een gesloten envelop ook op bovenstaande adressen ingeleverd worden. U vult op onderstaande bon uw advertentietekst in. Plaats in elk vakje slechts één letter of leesteken en houd tussen twee woorden één vakje open.

ANIEL STRIJKSERVICE 010 529 80 55 sT.K. gevraagd: oude kapotte gouden sieraden, oude pols- en zakhorloges. T 06 24843599. sT.K. gevraagd: oude Omega herenhorloges. T 06 24843599 Gevraagd: oude singeltjes T 06-12055287 Gevraagd: gratis fietsen om op te knappen T 0611848938 T.K. Glijbaan 4 treden t.e.a.b. T 010-5211082 T.K. Electr. kachel met zwarte ombouw t.e.a.b. T 06-11726523

APP

Niet correct ingevulde bonnen worden niet geplaatst.

www.aniel.nl T.K Vintage banden met velgen 14 inch T 010-5117495 T.K. Crossfietsje + helm tot 6 jr € 100,- T 06-39171708 T.K. Bureau + spijkerbroeken Jack&Jones 32/36 T 06-38873281 T.K. Playstation3 Fifa 9, Fifa 10, Fifa 11 T 06-40406702 T.K. Tandem + beelden + brommer + VW bus T 0642103626 Gezocht: Persoonsbewijs uit Berkel 40-45 T 0617031389 T.K. Elec. relaxstoel t.e.a.b. T 010-5214541

Gebr. van der Voort

AFVALCONTAINER BESTELLEN? GEBR. VAN DER VOORT BELLEN!

Tel. 010-5118867

www.gebrvandervoort.nl Gezocht: Foto’s zakboekjes van mobilisatie 40 T 0617031389 T.K. 1 paar meisjesschoenen mt 35/36 € 3,- T 0105114099 Gevonden: op de Vivaldiplaats; fijne halsketting T 06-53312700 T.K. Bouwpakket De Kuip Hoogvliet € 6,- T 0105217065 T.K. Hondenb. Lang 93 cm, hoog 61 cm, breed 61 cm € 20,- T 010-5214655

AANNEMERSBEDRIJF 66NN<L<TU8<:TDG>

AAD

AAD WINDEN 66: VAN \6O ^DO:<O

Voor al

Industrieweg 31 • Voor al uw s o y us verbouwingen \ m~

dan eejarar uuw w m 1 l Al 25 ja AAl 3 jaar wde e ar uw 0 rou d 3Industrieweg vertrou 31 • 2651 BC Berkel en Rodenrijs verrttrouw wde ! s ! e ve addrres adres! Wilt u gaan verbouwen, a Telefoon: 010 - 511 79 61

dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Telefax: 010 - 512 03 76

€ 6,00

E-mail: bestaan info@aadvanwinden.nl Onze werkzaamheden o.a. uit: % .!! % ! Internet: * " % $!- " % www.aadvanwinden.nl $!--! %..% % % #) *' *% (! !(% , % ! *% ! # 0 .% % * (% "!$-!0% *.% % -% -% , ..% - 0% $% *00% % - !!0)%$% , ..% - 0% $% . $(*% % % - !!0)%$% , ..% - 0% $% %.%- ! % - !!0)%$% ,

€ 6,90 € 7,80 € 8,70 € 9,60 Naam: ........................................................................ Tel.: .................................................... Straatnaam: ............................................................................................................................ Postcode ................ Woonplaats: ..................... ................

Herautjes kunt u ook opgeven via de website!!

www.herautonline.nl

Gebr. van der Voort

CONTANT GELD VOOR UW OUDE METALEN IN BERKEL Tel. 010-5118867 www.gebrvandervoort.nl

% (% % % %% $ %%0 $! %. # !# % *+ )%. % ( !!( % $% / $ *% %( % -%. % $% *+ %.%' & %.%'!

0!*. * ' !!$ ! * $% , . Internet: www.aadvanwinden.nl


31

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

“Ik leer nog steeds”

Jim Visser in een hoofdrol bij Berkel Berkel en Rodenrijs - De felicitaties waren voor doelman Jim Visser, de sluitpost van CVV Berkel. De 1-1 deling die Berkel behaalde mocht mede op zijn naam geschreven worden. Met enkele fraaie reddingen hield de sluitpost van de Berkelse zaterdag tweedeklasser in ieder geval het bezoekende HVC’10 van de drie punten af. Een deling waar ook Berkel-trainer Jan van der Lugt mee kon leven. “Al denk ik dat we gezien het spel de meeste aanspraak op de winst maakten.” Rien Kuyvenhoven Beide ploegen liggen elkaar niet zo goed na een voorval een paar jaar geleden toen de tweekamp vroegtijdig werd afgebroken. Echter, de meeste op het veld staande spelers hebben dit incident destijds niet meegemaakt. Dat geldt zeker voor thuisclub Berkel, dat de afgelopen zomer wat oudgedienden zag vertrekken om lager te gaan voetballen en een deel van de vaste kern

Hockey (Vr) HVB-HDS: 3-2 Bleiswijk - Zondag 17 oktober mochten de Dames 1 van Hockeyvereniging Bleiswijk er weer tegenaan. Dit keer tegen de, nu nog, nummer twee uit de pool. De dames hadden zich voorbereid op een stevige pot en die hebben zij gekregen ook. Beginnend op het hoofdveld begon de wedstrijd al vrij pittig. In het eerste kwart vielen de eerste twee doelpunten voor HDS. De eerste met een strafcorner en de ander met een uitspeelactie. Bleiswijk liet zich niet uit het veld slaan. In het tweede kwart plaatste Elsemieke Willems met een mooie strakke backhand flats de bal in het rechter hoekje van HDS. Ze hadden de smaak goed te pakken en voelden dat er meer in zat. Denise de Rijcke zag een mooie looplijn en liep die dan ook prachtig. Ze nam de bal van achter mooi aan en zette de reis naar het goal voort. Na wat uitspeelacties met haar teamgenoten wist ze hem tegen de plank te drukken, 2-2. HDS maakte wat slippertjes, letterlijk. Ze wilden het liefst niet doorgaan op het ietwat gladde hoofdveld dus verhuisden de teams naar het tweede veld om de wedstrijd voort te zetten. Eerst had Bleiswijk nog een corner te goed. En ja hoor, hij hing in de lucht. De 3-2 mede mogelijk gemaakt door Martine de Ruiter. De tassen gepakt en naar het tweede veld. HVBleiswijk heeft zich niet af laten leiden en hebben de wedstrijd steady doorgezet. HDS zette alles op alles maar het mocht voor hen niet baten en dus ging Bleiswijk er met de winst vandoor.

door blessures moest missen. Melvin de Groot, Lars van der Breggen, Loek en Jos Buitenhuis, Tom van Leeuwen en Nino Jonkman stonden eveneens langs de lijn waarover Berkel-trainer Jan van der Lugt na afloop zei dat het nu een elftal was met weinig eerste elftal ervaring. “Een jonge groep op wie ik best trots ben gezien de manier waarop de spelers zich in de tweede helft lieten zien. Behoudens de eerste fase van de wedstrijd vond ik ons het betere voetbal spelen en kregen we de betere kansen.” Net toen Berkel zich na de matige beginfase leek te herstellen kon de ploeg uit Hoek van Holland door middel van Michel Bouwhuis uit een scrimmage de bal over de doellijn plaatsen, 0-1. De rest van de eerste helft zou Berkel de betere kansen krijgen. Maar het gemis op zulke momenten van de koele kikker Jos Buitenhuis was groot. Berkel bleef tot voor rust kansen krijgen door snelle tegenstoten, maar de voorzetten van de vleugels brachten slechts gevaar en konden niet doeltreffend worden afgerond. Aanvoerder Alex de Ronde dacht de keeper van de gasten te verschalken, maar dat leverde alleen wat frustraties op. Op aangeven van Roy Visser schoot Bart van den Dool, de uitblinker deze middag, over. Emiel van der Breggen was ook niet gelukkig in de afwerking. De mooiste kans van de wedstrijd kreeg Alex de Ronde die voor een bijna leeg doel het speeltuig tegen de paal zag komen. Een spelbeeld dat na de wat aftastende

houding in de tweede helft zijn vervolg kreeg. Dit met Berkel het meest aan de bal wat zou resulteren in mogelijkheden voor zowel Roy Visser als De Ronde. Het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Emiel van der Breggen die uit de voorzet van Alex de Ronde de bal heel fraai met het hoofd wist te verlengen, 1-1.

Kans Berkel-doelman Jim Visser onderscheidde zich deze middag met enkele fraaie reddingen, zowel in de eerste als in de tweede helft van de tweekamp. De bescheiden doelman werd niet voor niets na afloop door vriend en vijand (HVC’10 -trainer Piet Boon: “Hij heeft ons van een paar zekere doelpunten afgehouden”) als man van de wedstrijd bestempeld. Voor het eerste jaar eerste doelman bij Berkel na de hele jeugd te zijn doorlopen kon ook Jim Visser (20) niet ontkennen dat het deze middag lekker ging. “Ja, ik heb op mijn kans moeten wachten achter Ken (Stigt, red.) maar concurrentie is goed en dat geduld heb ik kunnen opbrengen totdat hij lager ging spelen. Het bevalt mij tot nog toe goed. Al zal ik zeker nog aan verschillende punten moeten werken. Ik weet wat mijn sterkste punten zijn zoals hoge ballen en de reflexen. Maar ik moet leren om wat verder uit mijn doel te keepen. Om ballen die achter de verdediging worden geplaatst te onderscheppen. Daarnaast zal ik nog meer moeten trainen op de trap. Ik leer op deze punten veel van keeperstrainer Maurice Langstraat en Jan van der Lugt en Rein Buitenhuis. Soms kleine dingetjes die in een wedstrijd heel waardevol blijken te zijn. Zij hebben mij zelfvertrouwen gegeven en ze leren me mee te voetballen”, aldus de doelman.

Doelman Jim Visser was zaterdag uitblinker bij CVV Berkel.

Cruciaal Jim Visser kon ook niet ontkennen, dat Berkel een zwakke start had tegen de ploeg uit Hoek van Holland. “Maar hierna hebben we het goed opgepakt en zeker tijdens het veldoverwicht in de tweede helft de betere kansen gekregen. Een mening die hij deelt met trainer Jan van der Lugt die na afloop zei te kunnen leven met het gelijke spel. “Natuurlijk is het even roeien met de riemen die we hebben en daardoor zaten na afloop een paar spelers er helemaal doorheen. Tevreden over het spel in de tweede helft ben ik zeker. Misschien had er wel iets meer in gezeten, maar ook dankzij twee cruciale reddingen van onze doelman kregen we niets meer tegen en waren wij het meest gevaarlijk.”

Schaatsen Uitslagen Schaats & Inline Lansingerland

Lansingerland - Voor tien kinderen (en hun ouders) van Schaats & Inline Lansingerland ging de wekker afgelopen zondag erg vroeg af want de wedstrijd begon om 07.00 uur op de Uithof in Den Haag. Het was gezellig druk langs en op de baan. De meesten reden een 300 en 500 meter en enkele een 1000 meter. De 300 en 500 meter voor: Sanne Plag 42.95 (PR)/ 1.17.81 (PR); Morene Koutstaal 40.65 (PR) / 1.11.03 (PR) ; Felice Koutstaal 40.62 (PR) / 1.08.61 (PR); Tom Plag 54.49 (PR met val) / 1.15.44 (PR); Cato Slegtenhorst 37.69 (PR)/ 1.09.33 (val); Fiore Koutstaal 34.71/ 56.01 (PR en promotie naar categorie 3); Yannick Overdevest 34.28 (PR)/ 55.15 (PR en promotie naar categorie 3). De 1000 meter werd door drie leden van SIL gereden: Olaf van Ginkel 1.47.86 (PR); Lisanne Vreugdenhil 1.42.83 (PR) en Iris van den Helder 1.52.46 (PR en promotie naar categorie 3). Zondag einde van de middag stonden er twee toppers van SIL aan de start. Faye van Duijvendijk voor 100/300/500 meter. Zij reed dit in 13.43/ 32.10 (PR)/ 50.46 en Michiel de Groot voor een 500/1500 meter, in 40.31 (PR)/ 2.03.49 (PR). In de avond was er ook nog een wedstrijd voor de junioren/senioren en masters van de vereniging en daar stonden aan de start namens SIL voor een 500 en 1000 meter Sven Baas (41.35/1.22.26), Jeremy Brinkers (40.07 PR/ 1.19.71 PR) en Aad van Kleef (59.52/1.55.38). De 3000 meter werd gereden door Heleen Docter en Marianne de Neeling. Heleen deed dit in 4.58.90 en Marianne in 5.37.45.

Berkel-aanvoerder Alex de Ronde in duel met een speler van HVC’10. Emiel van der Breggen (m) en Dion Bierman (l) kijken toe. Foto’s: Rob Veldkamp.

Owen Tas beste achtjarige Nederlandse mountainbiker

Berkel en Rodenrijs - Vorige maand heeft Owen meegereden met het NK mountainbiken in Honselersdijk, waar hij aan de start stond met vijftien andere jongens in Cat1 voor achtjarigen. Na een goede start reed Owen samen weg met Arthur uit Canada. Na één ronde moest Owen de latere winnaar iets laten gaan, de latere nummer drie kwam hierdoor bij Owen te rijden. Na een bloedstollende eindsprint wist Owen na achttien minuten op de tweede plek te eindigen. Een geweldige prestatie!

Voetbal TOGB (zo) - Alphense Boys: 0-2 Berkel en Rodenrijs - De topper in de Hoofdklasse A tussen TOGB bracht voor de thuisclub niet het gewenste resultaat. De gasten gingen na de 0-2 overwinning uiteindelijk met de drie punten huiswaarts. Toen de meeste toeschouwers zich hadden neergelegd bij een 0-0 sloeg Alphense Boys tweemaal toe waarmee de winst alsnog werd binnengehaald. Een gelijk opgaande wedstrijd in de eerste vijfenveertig minuten met mogelijkheden voor Twan Verdel en Leroy Zwarteveld van de thuisclub. De beste kans voor TOGB kwam een minuut voor tijd voor de thee. Maar doelman Daniel Furtak wist de kopbal van Mourits over de lat te tikken. De druk van TOGB werd de tweede helft groter en de gasten gingen duidelijker op de counter spelen met een mogelijkheid voor TOGB voor Sven Paternot. Invaller Sitor Sla stond net binnen de lijnen toen hij langs zijn directe tegenstander glipte. Hij speelde Leroy Zwarteveld aan die opstoomde naar de ALphense zestien maar vervolgens niet correct werd afgestopt. Alphense Boys liet het initiatief over aan TOGB en loerde op de omschakeling. Nadat Zwarteveld de paal had geraakt na een voorzet op maat van Finn Ameling sloegen de Alphenaren toe. Een hoekschop werd TOGB uiteindelijk in blessuretijd fataal toen een speler van de gasten over het hoofd werd gezien en deze alle tijd had de score te openen, 0-1. De geel-zwarten gaven ruimte weg en moesten in de resterende minuut van de extra tijd een tweede treffer van Alphense Boys toestaan, 0-2.

Basketbal Beverwijk - Squirrels: 79-63 Berkel en Rodenrijs - Het eerste herenteam van basketbalvereniging Squirrels is zaterdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. Tegenstander Racing Beverwijk, uitkomend in de noordelijke variant van de eerste divisie, bleek over een langere adem te beschikken. Squirrels moest het deze wedstrijd doen zonder een aantal vaste waardes. Zonder de gebroeders Stolk en forward Ligtvoet ontbrak de nodige lengte en ook de geblesseerde guard Tamasauskas was nog altijd niet beschikbaar. Hierdoor kon de ploeg maar over zeven spelers beschikken, in tegenstelling tot Beverwijk die met twaalf spelers sterk waren. Toch ging de wedstrijd lange tijd gelijk op. Manuel Mangieri opende de score met een mooie hook. Maar daarna was het Beverwijk dat het initiatief nam en naar een 12-6 voorsprong uitliep. Na een time-out van Squirrels werd overgegaan op een zoneverdediging. Beverwijk had moeite met deze verdedigingsvorm en ook aanvallend liep het beter bij Squirrels. Dankzij driepunters van schutters Sanders en Van Winden en inside scores van topscorer Bart Bijnsdorp pakte Squirrels haar grootste voorsprong van de wedstrijd, 31-35. Twee driepunters van Beverwijk in de laatste minuut van het kwart zorgden ervoor dat Squirrels toch met één punt achterstand moest gaan rusten, 38-37. Het derde kwart liet een vergelijkbaar beeld zien, geen van de ploegen lukteh et om uit te lopen. Squirrels, nog altijd in een zoneverdediging, speelde bij vlagen zeer goede aanvallen, maar in de rebound kwam het regelmatig te kort. Het derde kwart werd afgesloten met een achterstand van één punt, 54-53. Helaas voor Squirrels bleek de wedstrijd een kwart te lang. In het vierde kwart sloeg de vermoeidheid toe bij de dunne selectie uit Berkel, terwijl de ploeg uit Beverwijk nog over een eindsprint beschikte. De thuisploeg voerde de druk op in de verdediging en een 14-4 run maakt het verschil. Het lukte Squirrels deze fase niet meer om de verdedigende rebounds te pakken en het afstandsschot wilde niet meer vallen. Eindstand: 79-63. Zaterdag 23 oktober speelt Squirrels thuis voor de competitie, tegenstander is Black-Eagles, aanvang 18.00 in sporthal Oostmeer.


32

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

MET SPOED

BEZORG(ST)ERS

Tel.: 010-5117383

Fysiotherapeutische zorg op maat! www.fysiolansingerland.nl

www.nicoschouw.nl

GEZOCHT

Computer problemen? PCWIN biedt hulp op locatie. Snel, voordelig & professioneel.

Voor meer info: bel 06 255 87 361

Tel: 06-12.13.81.34

www.fcdeliveries.nl

www.pcwin.nl

Voor het voorkomen en bestrijden van dierplagen zoals mollen, wespen, mieren, zilvervisjes, vlooien, woelratten, ratten en muizen.

FRANS VONK

Chiel van der Helm Tel.: 06 - 53 818 954

010-5116189

www.delyelmo.nl

PARKET SCHUREN 06-52663688 www.vloerenleggersbedrijf.nl

Stucadoorsbedrijf M. de Jonge Stucwerk • Sierpleisters • Schilderwerk Sauzen van wanden en plafonds • Tadelakt en leemafwerkingen Diamant 39, 2651 SH Berkel en Rodenrijs tel.: 010 - 511 89 63, 06 - 53 89 28 40 www.stukadoorsbedrijfdejonge.nl

www.simonmaree.nl

www.vanwijkwarmte.nl

www.fransvonk.nl

AANHANGWAGENS & PAARDENTRAILERS

Download De Heraut app!

- KOOP - HUUR - REPARATIE -

010 - 511 27 53

www.sonneveldgroenprojecten.nl

500 STUKS DIEPVRIESKISTEN KOEL- VRIESKASTEN WAS- DROOGMACHINES (SMART) TV’S

- Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud

ook inbouw bekende merken 2 jaar volledige garantie

FA. VAN WILLIGEN DINSDAG GESLOTEN. Bergweg Noord 38H Bergschenhoek Telefoon 010 - 5213063 Internetprijzen of goedkoper

www.vollebregtaanhangwagens.nl

Venus 30 • 2651 HS Berkel en Rodenrijs T.: 06 - 12 03 26 32 • E-mail: r.berg83@kpnmail.nl Bel of mail gerust voor een afspraak of een vrijblijvende prijsopgave!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BERKEL EN RODENRIJS Tandprotheticus A.P.M. van Hartevelt

Al jaren hét vertrouwde adres bij u om de hoek! Gebitsprothese kapot of versleten? Voor een natuurgetrouwe prothese met of zonder implantaten kunt u vrijblijvend binnenlopen, er is altijd een tandprotheticus aanwezig.

Vergoedingen via verzekering www.avanhartevelt.nl - 010 511 1700 Kerksingel 16, 2651 CC Berkel en Rodenrijs - Lid van ONT

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam Ontwerpbesluit wijziging watervergunning Hoogheemraadschap van Delfland De toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni 2016 het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in de nieuwe 11 km lange rijksweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het tracébesluit A16 Rotterdam is op 1 augustus 2017 onherroepelijk geworden. Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor­ bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis­ en herstelwet van toepassing. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infra­ structuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen. Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage? Voor de uitvoering van het tracébesluit A16 Rotterdam is een ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een wijziging van

de watervergunning op grond van artikel 2.1 Waterwet juncto artikel 6.2 lid 2 Waterwet in samenhang met de Keur van Delfland. Het ontwerpbesluit ter wijziging van de watervergunning (kenmerk D­21­016362) is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland op 6 oktober 2021 aan Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. afgegeven. Het betreft aanpassingen ten behoeve van de verbreding van de watergang van de Rodenrijsevaart op de locatie Rodenrijseweg 54, 2651 BV Berkel en Rodenrijs. Er wordt een diepe damwand geplaatst, extra water gegraven en de ophaalbrug wordt gedemonteerd, gerestaureerd en herplaatst op voornoemde locatie. De hoogte en diepte van de damwand worden ten opzichte van het eerdere ontwerp aangepast. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken. Op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur kunt hiertoe contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken via telefoonnummer 015 ­ 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is beschik­ baar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op nevenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’. Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? Van donderdag 21 oktober 2021 tot en met woensdag 1 december 2021 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Meer informatie? Nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u inwinnen bij het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken via telefoonnummer 015 ­ 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling BJV­Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, mevrouw mr. drs. W. Warmerdam


33

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Fred Hoek 50 jaar lid van CVV Berkel en met heel veel plezier Berkel en Rodenrijs - Een halve eeuw lid zijn van een voetbalvereniging en dan ook nog steeds deze sport beoefenen. We hebben het over Fred Hoek (56) die al 50 jaar lid is van CVV Berkel. Zaterdag 23 oktober wordt dit jubileum gevierd met een voetbalwedstrijd tussen de veteranen van CVV Berkel en van Excelsior M, aanvang 14.30 uur.

dat ze hun medespelers hiermee duperen.” Fred Hoek kijkt terug op vijftig prachtige jaren en dat wordt zaterdag met zijn voetbalmaten groots gevierd.

Voetbal (Vr) RVVH - CVV Berkel: 1-3

Rien Kuyvenhoven Als klein ventje stond Fred Hoek, toen zes jaar, aan de poort van het eerste van de drie complexen van CVV Berkel om zich te melden voor zijn eerste voetbaltraining. Niet wetend dat hij een imposante voetbalcarrière zou doorlopen bij, zoals hij zegt ‘een mooie club’. “Ja, ik heb op drie complexen van Berkel gespeeld”, zegt Fred Hoek met toch wel een beetje trots. “Ik was niet de hoogvlieger die wekelijks in het eerste elftal speelde. Een paar keer in het tweede en verder in het derde elftal, want ik kwam vanwege mijn werk

Voetbal Soccer Boys - Te Werve: 3-1 Bleiswijk - De eerste punten zijn binnen voor de Bleiswijkse formatie van de nog zieke Gallik Amghar die ook deze wedstrijd werd vervangen door Marcel van Rest. De ploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd een ruggensteuntje toen een overtreding op Ruben van den Bosch werd bestraft met een elfmetertrap die hij zelf wist te benutten, 1-0. Zonder de op vakantie zijnde Kent van Ruler kon de thuisclub deze voorsprong tot aan de rust handhaven mede door enkele fraaie reddingen van Soccer Boys-doelman Devi Ponsen. Hakan Yildirim bracht Te Werve vervolgens op gelijke hoogte. In de zeventigste minuut werd een fout achterin afgestraft en kwam Soccer Boys op een 2-1 voorsprong toen Ruben van den Bosch zijn tweede doelpunt liet aantekenen, 2-1. De gasten kwamen vervolgens na een rode kaart voor Yildrim met tien man te staan. De thuisclub voegde uiteindelijk nog een derde doelpunt toe aan het totaal na een overtreding tegenover Van den Bosch. Nu was het Rik Verweij die vanaf de kalkstip het vonnis mocht voltrekken. Dit tot vreugde van de thuisclub die het betere spel van de laatste weken dit keer ook eens beloond zag. “Over de gehele wedstrijd genomen was dit een verdiende overwinning”, aldus interim-trainer Marcel van Rest. “Daarom ook was deze wedstrijd voor ons zo belangrijk en de winst nog veel meer.”

Fred Hoek. niet altijd naar de trainingen. En toen trainer Arend van Bommel zei dat hij het niet kon maken tegenover de andere spelers die wel kwamen trainen om mij toch op te stellen, had ik daar begrip voor.”

Leuker Op de vraag wat zijn hoogtepunten in zijn voetbalcarrière zijn, is hij kort en bondig. “Dat is het kampioenschap met een veteranenelftal. Maar eigenlijk vind ik alles leuk als je wekelijks maar je potje voetbal kunt spelen. Hoewel het ene jaar natuurlijk leuker is dan het andere. Eigenlijk ben ik al vroeg bij de veteranen gaan spelen, Ik was zo geegd de Benjamin tussen echte veteranen als Dirk van der Lugt en Dirk van der Wal. Jongens met wie ik jarenlang met plezier heb gespeeld.” Ook Fred Hoek heeft wel eens de keer-

zijde van het voetballen meegemaakt al wil hij daar niet de nadruk op leggen. “Dat krijg je als aanvoerder op je bord: afzeggingen. Dat betekent dat je op vrijdagavond weer moet gaan bellen. Op die momenten dacht ik wel eens aan stoppen. Maar als er dan aan het begin van een nieuwe seizoen weer jongens bijkomen dan vond ik het toch altijd weer leuk. En dat is nog steeds zo, vooral nu we er weer een paar spelers bij hebben. Jongens als Bert en Aad Bredius zorgen ervoor dat we weer een leuk elftal hebben. Als lid van een vereniging moet je beseffen dat je niet zomaar weg kunt blijven. Je bent lid en dan weet je dat je zaterdags moet voetballen. Met die instelling heb ik het ook zo lang vol kunnen houden. Maar soms zijn er mensen die heel makkelijk afzeggen en niet beseffen

Ridderkerk - Na de afgelaste wedstrijd van vorige week traden de vrouwen van CVV Berkel zaterdag in Ridderkerk aan tegen het tweede team van RVVH. Geen hoogstaand voetbal voor rust van beide teams waarbij Berkel wel een veldoverwicht had en niks weggaf aan de thuisclub. Na een klein half uur kwam Berkel verdiend op voorsprong. Het was keepster Laura Klein Bog die de bal razendsnel richting Demi Verlangen gooide die vervolgens een schitterende pass gaf op Alyssa Daal. Na een prachtige voorzet van Alyssa richting het doel van RVVH was het Demi de Boe die de 0-1 op fraaie wijze scoorde. De thuisclub kwam in het vervolg van de eerste helft nauwelijks bij het doel van Berkel en de equipe van Sanne Dekkers verzuimde om het duel al in de eerste 45 minuten te beslissen. Direct na rust scoorde de thuisclub de 1-1 uit een corner waarbij Berkel niet scherp was. Lang bleef het gelijk, maar diep in de tweede helft trok Berkel de wedstrijd naar zich toe en nam verdiend de punten mee naar Berkel en Rodenrijs. Bianca Troost scoorde via een halve omhaal de 1-2 en Faith Parto bepaalde met een schitterende lob over de keepster de eindstand op 1-3. Zaterdag geen competitie maar bekervoetbal in Nijmegen tegen zondag hoofdklasser Trekvogels. Aftrap 17.00 uur waarbij het hele gezelschap met dank aan Cor Labots met een touringcar naar Nijmegen afreist. De afgelaste wedstrijd van vorige week tegen SC t Gooi Vr1 wordt ingehaald op dinsdag 26 oktober aanvang 20.15 uur op sportpark Het Hoge Land.

Outdoor Valley Obstacle Run Bergschenhoek - Outdoor Valley organiseert op 24 oktober weer haar eigen Obstacle Run. De route van 3, 6 of 9 kilometer gaat dwars door het Hoge Bergse Bos en is voor alle leeftijden. Onderdeel van de run is de Modderrace; een 3 kilometer lange route speciaal voor kinderen en hun ouders. Ook de 6 kilometer is geschikt om samen met je kinderen te lopen. De 6 en 9 kilometer Outdoor Valley Obstacle Run is voor echte waaghalzen met hindernissen, sloten en modder. Het parcours gaat dwars door het Hoge Bergse bos dat gekenmerkt wordt door zijn hoge heuvels. Voor meer informatie en tickets kijk op outdoorvalley.nl.

Ook de wat oudere tafeltennisser is welkom bij ttv TOGB op sportpark Het Hoge Land. Foto: archief ttv TOGB.

Met plezier beter leren tafeltennissen bij ttv TOGB Berkel en Rodenrijs - Bij tafeltennisvereniging TOGB staat niet alleen topsport en jeugdtraining in het vaandel, maar wordt sinds een jaar ook door een groep senioren op recreatief niveau getraind. Er is plaats voor nieuwe deelnemers. “Trainer Patrick Bruijne zorgt ervoor dat spelers ‘met plezier beter worden in tafeltennis’”, aldus deelneemster van het eerste uur Irina Sarolea. Zij schreef in de interne nieuwsbrief

dat haar spel er al flink op vooruit gegaan is doordat Patrick goed kijkt waar mensen mee te maken hebben. Helaas hebben verschillende vaste

deelnemers door omstandigheden moeten stoppen en is er voldoende ruimte in deze trainingsgroep voor nieuwe deelnemers. De trainingen vinden plaats op dinsdag van 20.30 tot 22.00 in clubgebouw Den Opper aan Het Hoge Land 7. De trainingen kunnen drie keer gratis geprobeerd worden waarna men kan besluiten om lid te worden van ttv TOGB en te komen blijven trainen.

Zaterdag 23 oktober Aanvang 14.30 uur Sportpark Sporthoek

BVCB1 Oranje wit Balsponsor:

Helder Communicatie

Voetbalprogramma voor het weekeinde Zaterdag: Berkel (Vr) - Blauw Geel ‘55 14.30 uur Te Werve - Berkel BVCB - Oranje Wit 14.30 uur TOGB - Zestienhoven 15.00 uur DoCos - Soccer Boys

Zondag: TOGB vrij

Voetbal SHO - BVCB: 5-3

Oud-Beijerland - Een vroege achterstand van 2-0 was de voorbode van een matig optreden van BVCB. Deze achterstand werd nog wel weggewerkt, maar de thuisclub liet zien dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken als er nog geen punten behaald zijn. De winst zaterdag betekende voor de thuisploeg de eerste drie punten en tevens de eerste goals van deze competitie, omdat ze de tweede helft wel slagvaardig bleken. Vroeg in de wedstrijd was er al sprake van chaos bij BVCB waarvan de thuisclub wist te profiteren. Met enig fortuin voor de thuisclub verdween het leder met een boogje achter Wesley van der Molen, 1-0. Nick Mahieu (BVCB) werd vervolgens in de luren gelegd waaruit uiteindelijk het tweede doelpunt voortkwam, 2-0. BVCB leek op tijd te beseffen dat het uit een ander vaatje moest tappen. Mike Hollenberg was het meest attent toen doelman Brian de Vaal de bal los liet, 2-1. De ploeg van BVCB-trainer Dick Boereboom had daarna slechts twee minuten nodig om de stand gelijk te trekken. Op het middenveld leidde een goede interceptie van Yousif de Kock een Hoekse tegenaanval in, waarvan Ricoberto Luijando het eindstation vormde, 2-2. Ditzelfde kan gezegd worden over de enorme kans die De Kock direct na rust tweemaal niet wist te verzilveren. Tien minuten in de tweede helft komt SHO opnieuw op voorsprong, 3-2. In het vervolg paste trainer Boereboom een dubbele wissel toe om het getij te keren. Michael de Rooy en Ayrton Verlaan vervingen Yousif de Kock en Ferdi Sinar. Met een kwartier op de klok leek het er niet op dat BVCB nog terug in de wedstrijd kon komen. Met een vierde doelpunt leek SHO het duel beslist te hebben, 4-2. Vijf minuten voor tijd bracht Rob Rutten de marge weer terug tot één doelpunt, 4-3. Maar in de laatste minuut gooide Robin Winkels het duel definitief in het slot. Opnieuw ging er een foutenfestival in de Hoekse defensie vooraf aan de vijfde Oud-Beijerlandse treffer, 5-3. Na deze goal sloeg de vlam onverwacht in de pan. Toeschouwers en spelers kregen het met elkaar aan de stok en er ontstond een flinke trek- en duwpartij met als resultaat dat de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt. Die laatste twee minuten maakte Mitchell Feijen niet meer als speler binnen de lijnen mee. Voor zijn aandeel in de wanorde kreeg hij tijdens de spelonderbreking de rode kaart van scheidsrechter Vink.


34

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Prikbord Berkel en Rodenrijs Tentweek voor kinderen basisschool Berkel en Rodenrijs - Weet je nog niet wat je aankomende donderdag en vrijdag gaat doen? Kom naar de Tentweek in Rehoboth, Wilhelminastraat 2. Het feest kon vorig jaar niet doorgaan, maar nu gelukkig weer wel. Er zijn nieuwe avonturen van Sam en Jiddo, er wordt samen gezongen, geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Wanneer: donderdag 21 en vrijdag 22 oktober met op zondag 24 oktober een feestelijke afsluiting. Tijd: 10.00 - 12.15 uur, zaal open 09.45 uur. De Tentweek wordt georganiseerd door de Dorpskerk en De Ark.

ACR kelderverkoop Berkel en Rodenrijs - Het Actie Comité Rehoboth, Wilhelminastraat 2, is iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur geopend voor de verkoop en het brengen van kleine spullen. Daarnaast is de kringloopwinkel ook iedere zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend voor verkoop en het brengen van kleine spullen. Als je deze spullen niet zelf kunt brengen, kun je een telefonische afspraak maken om het op donderdagavond op te laten halen. (010-8423331 of 06-39455987).

Ophalen oud papier Berkel en Rodenrijs - Elke 3e en 4e donderdagavond van de maand wordt er oud papier opgehaald in de wijken van Berkel en Rodenrijs. Raadpleeg uw AfvalWijzer voor de juiste ophaaldag voor uw wijk. Het oude papier dient uiterlijk 18.45 uur op de containerplaatsen te worden neergezet. De opbrengst gaat naar de Prins Johan Frisoschool en een aantal verenigingen die ook meedoen met het ophalen van het papier.

Activiteiten KBO Berkel en Rodenrijs - Vrijdag 22 oktober organiseert de KBO een klaverjasmiddag in Parochiehuis Willem Huygensz., aanvang 13.30 uur. Inleg € 3,-. Op dinsdag 26 oktober is er tekenen en schilderen, aanvang 10.00 uur in het tuinpaviljoen van Huize Petrus.

Zusters uit Dordt Berkel en Rodenrijs - Op zondag 24 oktober om 11.00 uur komen de zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht naar de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de Noordeindseweg. Zij komen deze keer met negen zusters en verzorgen op indrukwekkende wijze a capella alle gezangen tijdens de viering. Omdat het Mariamaand is brengen ze ook een bijzonder Marialied. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. Na de viering is er om 12.15 uur koffiedrinken in Willem Huygensz. achter de kerk. Bij de ingang van de zaal zal de verplichte coronacheck gevraagd worden. De zusters verkopen daar hun zelfgemaakte producten, zoals confitures, kaarsen en cd’s om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De cd’s bevatten bijzondere opnamen van hun meerstemmig gezongen repertoire van de afgelopen jaren.

Klaverjassen Activiteitenclub ‘De Naeld’ Berkel en Rodenrijs – Elke dinsdag kan er in De Naeldhorst geklaverjast worden. De zaal gaat om 13.00 uur open, aanvang 13.30 uur. Inlichtingen: Henny de Vos-Klootwijk, tel. 0628367200.

Kaartclub de 4 Azen Berkel en Rodenrijs – Elke woensdagmiddag organiseert kaartclub de 4 Azen onder leiding van Hans Rens een klaverjasmiddag in de Naeldhorst, Van Naeldwijcklaan. Inloop 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Inleg: € 2,50.

Repetities Mannenkoor HCM Berkel en Rodenrijs – Het Hollands Christelijk Mannenkoor is weer met zingen begonnen. Tot nu toe werd kerkgebouw De Ark hiervoor gebruikt. Echter de grootte van het koor en de

van deze gemeenschap. Om 14.30 uur staan koffie en thee klaar. De middag is rond 16.30 uur afgelopen. Van harte welkom. 1,5 meter afstand die aangehouden moet worden maakt De Ark voor nu even minder geschikt. Daarom wordt voorlopig iedere maandagavond onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven gerepeteerd in kerkgebouw De Bron, Rodenrijseweg 97. De repetitietijd is van 19.30 tot 21.00 uur zonder pauze. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, graag wel van te voren aanmelden via hcm.secr@gmail.com.

Open maaltijd in De Bron Berkel en Rodenrijs - Vrijdagavond 29 oktober is de volgende maandelijkse Open maaltijd. Belangstellenden zijn van harte welkom voor een gezellige avond met een warme maaltijd, ook vegetarisch, en koffie of thee na. Meeeten is gratis. Aanmelden kan door een email te sturen aan openmaaltijd@ gkvdebron.nl of door te bellen/appen met 06 - 23480731. De maaltijd begint om 18.00 uur in kerkgebouw De Bron in Berkel en Rodenrijs, Rodenrijseweg 97. Een coronapas is niet nodig, de ruimte wordt geventileerd.

Bergschenhoek

Bleiswijk Verzamelbeurs in De Leeuwerik Bleiswijk - Zaterdag 23 oktober wordt in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2, een verzamelbeurs gehouden. Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Er zijn postzegels, ansichtkaarten en andere verzamelobjecten aanwezig. De toegang is gratis. Informatie: Maja/Bert van Kampen, tel. 010 - 521 66 22. De volgende verzamelbeurs is zaterdag 27 november.

Bingo bij Crescendo Bleiswijk - Op zaterdag 23 oktober organiseert muziekvereniging Crescendo Bleiswijk een bingoavond voor het gehele gezin in ‘t Web, Nachtegaallaan 4. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang en koffie/thee gratis. Vanwege de coronamaatregelen zal er controle zijn op het coronatoegangsbewijs. Contact: bingo@crescendo-bleiswijk.nl.

Bleiswijkse Jeu de Boulesclub

Bergschenhoek - Op zaterdag 23 oktober is er weer een gezellige bingomiddag in Ontmoet! (gebouw de Stander, Wilhelminastraat 1a). Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Eén plankje of kaart kost € 5,-, twee kaarten € 8,- en drie kaarten € 12,-. Aanmelden is niet nodig. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Welzijn Lansingerland op werkdagen van 9.00–17.00 uur, tel. 010-522 55 45, of mail naar info@swsl.nl.

Bleiswijk - Sportief en gezellig een middag of avond buiten bezig zijn. Dat kan met een spelletje jeu de boules. De Bleiswijkse vereniging heeft tien goed onderhouden banen, gesitueerd tussen bomen, een fraai aangelegde tuin en een terras. Parkeergelegenheid voor auto en fiets is geen probleem. Belangstellenden kunnen gratis meespelen. Voor de boules zorgt de vereniging. Openingstijden: maandag 19.00-22.30 uur, woensdag en zaterdag van 13.00-16.00 uur. Het adres is Götzenhainsingel 20 (naast de tennisvereniging).

Lang leve kunst is gestart

Inloopspreekuur SeniorWeb

Bergschenhoek - Elke dinsdagmorgen van 9.30-12.30 uur komen 55+ers naar de Cultuurfabriek om met elkaar kunst te kijken en kunst te maken. Het kunst kijken wordt begeleid door Yvonne Peschier, bekend van ‘Kunst in de Bieb!’ in Bibliotheek Oostland. Het kunst maken wordt begeleid door verschillende kunstenaars van de Kunsttoer uit Lansingerland. Jellie Piersma mocht aftrappen en heeft de deelnemers begeleid bij het steenbewerken. Er werd gekeken naar licht en schaduw, vormentaal en balans. Voorafgaan waren deze begrippen al onderzocht via het kunst kijken. Er volgen nog vier bijeenkomsten en er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. De docenten van de volgende bijenkomsten zijn Marc Olthoff en Aleid Egas, dus dat wordt fotokunst en schilderen. Zin om mee te doen? Meldt u aan bij Yvonne Peschier yvonne@kunstzinnigetherapie. info of bel 0618317810 (spreek uw naam en telefoonnummer in, dan belt Yvonne u terug).

Bleiswijk - Elke donderdag wordt van 13.30 tot 15.30 uur het inloopspreekuur van SeniorWeb gehouden in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 (ruimte ‘De Mus’). Belangstellenden kunnen er terecht met vragen over computers, tablets en smartphones. Er zijn medewerkers van SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wanneer u met vragen of een probleem zit. Buiten het spreekuur kan men ook bellen of mailen, bij geen gehoor spreekt u een boodschap in en u wordt dan teruggebeld, tel 06 – 38006763, mailadres: senwebbleiswijk@gmail.com.

Samen lunchen in Ontmoet!

Wandelen en vaartocht KBO

Bergschenhoek - Met ingang van dinsdag 26 oktober verzorgen vrijwilligers van Welzijn Lansingerland weer een heerlijke en uitgebreide driegangen lunch in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a. Tijd: 12.00-14.00 uur. Het menu wordt samengesteld in samenwerking met Plus Koelhuis en Slagerij de Rooij. Zij zijn gespecialiseerd in het bereiden van ambachtelijke maaltijden. Het is gezellig, er is gelegenheid met anderen een praatje te maken en anderen te leren kennen. Het menu van 26 oktober is tomatensoep met ballen, andijviestamppot met gehaktbal, verrassingsdessert. Deelname kost € 10,50. Actiefpashouders krijgen 25% korting. Het menu is wekelijks te vinden op de www. actieflansingerland.nl. Hier dient men zich ook aan te melden of bel met Welzijn Lansingerland, 010 - 522 55 45. Uiterste aanmelddatum is zondag voor de activiteit.

Bleiswijk - Op de dinsdagmiddag organiseert KBO Bleiswijk wandel- en fietstochten. Het schema is: 26 oktober fietsen en 2 november wandelen. De vertrektijd is om 14.00 uur vanaf het kerkplein aan de Hoefweg. Op dondermiddag 28 oktober is er een herfsttocht met de Croosboot over de Rotte. Voor de deelnemers wordt een bedrag van € 15,- per persoon berekend en daarvoor ontvangt men tevens een kop koffie of thee. De vertrektijd van de eerste vaartocht is om 13.30 uur en een tweede vaartocht vertrekt om 15.30 uur vanaf de steiger bij restaurant Meerenbos. Er is per vaartocht ruimte voor 30 personen. Reageer snel om teleurstelling te voorkomen. Aanmelden is mogelijk bij Henk in ’t Veen, tel. 06 - 13741195 of bij Arnold Oosterlaan, tel. 010 - 5212469. De tweede vaartocht kan ook als een lichtjesrondvaart beschouwd worden daar het bij thuiskomst al aardig donker zal zijn.

Ontmoetingsmiddag Hervormde kerk

Filmmiddag 55+ in De Leeuwerik

Bingo in Ontmoet!

Bergschenhoek - Op dinsdag 26 oktober is er weer een ontmoetingsmiddag in de Hervormde kerk. Deze middag staat in het teken van het leven van de Amish. Er zal van alles verteld worden over het werken, leven en ook het eten

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bleiswijk - De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bleiswijk organiseert veertien dagen voor kerst, op zaterdag 11 december, een prachtig optreden van het Bleiswijkse kwartet Quator onder leiding van dirigent Dick van der Lecq. Het orgel wordt bespeeld door Jan Hoegee uit Bergschenhoek.

Bleiswijk - Welzijn Lansingerland organiseert op zondag 31 oktober de maandelijkse filmmiddag in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. Deze keer zal de film ‘The Greatest Showman’ worden vertoond. Een

Amerikaanse musicalfilm. Een entertainer kwam vanuit het niets om een fascinerend spektakel te creëren dat een wereldwijde sensatie werd. Zo zou hij uiteindelijk het beroemde Ringling Bros & Barnum & Baily Circus oprichten. De toegang bedraagt € 2,-. Voor Lansingerland Actiefpashouders is de toegang gratis. Informatie: Welzijn Lansingerland, op werkdagen, tel. 010 - 522 55 45.

Regio Open inloop VIP Lansingerland Lansingerland - Op donderdag 28 oktober is er een open inloop bij het VIP Lansingerland. In Lansingerland is een vrijwilligers vacaturebank (viplansingerland.nl/vacaturebank) waarin de lokale mogelijkheden en oproepen staan. Neem eens een kijkje en vindt een klus die bij je past. Wie liever persoonlijk contact met een medewerker van het Vrijwilligers Informatie Punt – VIP – Lansingerland wil hebben, is welkom op donderdag 28 oktober tussen 14.00 – 15.00 tijdens een open inloop in Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a te Bergschenhoek. Komt 28 oktober niet uit? Neem dan contact op met de medewerkers van het VIP Lansingerland voor een andere moment, dit kan via info@viplansingerland.nl of bel 010 - 522 55 45.

Home-Start zoekt vrijwilligers Lansingerland – Home-Start van Humanitas Lansingerland zoekt vrijwilligers die affiniteit hebben met gezinnen en die één keer per week minimaal twee uur beschikbaar zijn. Vrijwilligers krijgen training en begeleiding. De voorbereidende cursus start een aantal keer per jaar. Home-Start biedt (opvoedings)ondersteuning aan ouders met ten minste één kind onder de 18 jaar. Doel is voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Informatie aanvragen en aanmelden kan via Henriëtte Staarthof, tel. 06 – 10026711 en Ellis Neeleman, tel. 06 - 24361018 of via home-start.lansingerland@humanitas.nl. Of neem een kijkje op www. humanitas.nl/lansingerland.

Kerstproject Vrouwenkoor Encore Schiebroek - Wat is er nu leuker dan iedere week een avondje zingen met een gezellige groep vrouwen en een leuk en gevarieerd repertoire. Encore

doet dat nu alweer ruim 20 jaar onder leiding van zangpedagoge Helène Verbraak. Ze oefenen wekelijks in Schiehoven in Rotterdam Schiebroek op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Van 27 oktober tot 8 december zingt Encore het kerstrepertoire. Meld je aan en zing mee! Je krijgt bladmuziek en oefenmateriaal en het project eindigt met een of meer kerstoptredens. Na dit traject kan men desgewenst instromen in het koor. Deelname aan het project kost € 50,-, inclusief koffie en thee tijdens de repetities, optredens en bladmuziek. Heb je belangstelling om hieraan deel te nemen: mail naar naar bestuur@encore-rotterdam.nl of bel 06-188 69 989. Info: Facebook en www.encore-rotterdam.nl.

Oecumenische Marathonkerkdienst Rotterdam - De 40e NN Marathon Rotterdam gaat op zondag 24 oktober van start. Aan de vooravond daarvan, op zaterdag 23 oktober om 19.00 uur, wordt er in de Citykerk Het Steiger, Hang 18, Rotterdam voor de vijftiende keer een oecumenische Marathonkerkdienst gehouden. De dienst is ook omschreven als een ‘spirituele warming-up’ en biedt iedere loper of supporter van binnen en buiten de stad een moment van bezinning, voorafgaand aan het grootse sportfeest van de volgende dag. De oecumenische kerkdienst is voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht op lopers en hun supporters van de NN Marathon Rotterdam en belangstellenden. De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat ook buitenlandse deelnemers de dienst kunnen volgen. De dienst wordt geleid door ex-marathonloper ds. Guus Koelman en pastor Joost de Lange. Medewerking verleent het Woerdens Gospelkoor Miracles.

Kamerorkest Ars Musica Rotterdam Rotterdam - Zaterdag 6 november geeft het kamerorkest Ars Musica Rotterdam een concert dat in het teken staat van de Brexit. Het programma bestaat dan ook uit werken van Engelse componisten. De soliste in het klavecimbelconcert is Ineke Haag en het orkest staat onder leiding van Jim Benjamin Roodnat. Voor de concertbezoekers is er een Britse lekkernij bij de koffie. Locatie: Fonteinkerk, Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg. Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar aan de deur of bij orkestleden.

Inwoners Bergschenhoek winnen één miljoen euro Bergschenhoek - Dat was lekker wakker worden voor elf deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 2661 JS (Rottekade). Op deze postcode is namelijk één miljoen euro van de Postcode Loterij gevallen. In alle vroegte verraste Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam woensdag 13 oktober de gelukkige winnaars met de cheques. De elf deelnemers die meespelen met de winnende postcode verdelen met

elkaar het bedrag van één miljoen euro. Zij winnen bedragen van 33.333 tot 233.333 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen in de Postcode Loterij. Barry en Yvonne worden verrast met een cheque van 100.000 euro. Zij weten wel raad met hun geldprijs: “We kunnen onze kinderen nu helpen met hun studie. En we willen een e-bike!” Ook Jack ontving een cheque van 100.000 euro. Hij reageerde blij verrast: “We zijn aan het verbouwen dus deze prijs komt heel goed uit!” Koos en Willy spelen beiden mee met een lot. Zij ontvangen ieder een cheque van 33.333 euro: “We willen graag een nieuwe vloer en de auto inruilen!”

Barry en Yvonne waren één van de elf gelukkigen.


35

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

oktober WOONING maand 25% KORTING

10% KORTING OP ALLE BADKAMERS*

*

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

OP ALLE KEUKENS*

MAAK NU VAN JE HUIS EEN WOONING TIJDENS DE OKTOBER WOONINGMAAND!

+

Bose-set cadeau*

WE NEMEN GRAAG ALLE TIJD VOOR JOU Plan via de QR-code of www.wooning.nl een (vrijblijvende) afspraak en verzeker jezelf van: - Persoonlijk advies op maat - Een 3D-tekening van jouw nieuwe keuken of badkamer - Een heldere kostenindicatie

WOONING.NL | Bergschenhoek | Rotterdam | Den Haag | Naaldwijk | Spijkenisse | Vlaardingen


36

De Heraut woensdag 20 oktober 2021

Geldig in week 42

zondag 17 t/m zaterdag 22 23 oktober

1+1

+1

SPONSORPUNT

Campina Langlekker melk

3

2 bussen

GRATIS

Alle losse pakken à 1 liter, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Campina Langlekker halfvolle melk, 2 pakken à 1 liter

2.50

1.25

Alle Knorr Wereldgerechten

3 1

2.49

De actieprijzen variëren van 2.49 – 4.49

do vr za 21 okt

22 okt

23 okt

BETALEN

2.64

PLUS • Nederlandse Bospeen Per zak

• Nederlandse Spruiten onbewerkt Zak 500 gram • Nederlandse Uien

Combineren mogelijk 3 stuks*** Bijv. Glorix Toiletblok power ocean, 3 stuks

Net 2 kilo Combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. PLUS Nederlandse Spruiten, 2 zakken

8.97

2.98

2.99

1.49

De actieprijzen variëren van 1.29 - 1.49

De actieprijzen variëren van 2.39 – 3.49

1+1

+1

GRATIS

SPONSO

7.99

3.50

4.79

99 5.

99 2.

29 4.

Aperitivo Italiaanse tapasschotel

KIES & MIX

WEEKENDPAKKERS

Per schaal

Schaal 320 gram

HALEN

Alle Glorix Toiletblokken

Combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Knorr Wereldgerechten burritos, pak 228 gram

Per stuk Bijv. Uit de keuken van PLUS Verse pizza margherita, per stuk

De actieprijzen variëren van 2.64 – 2.99

=

GRATIS

Uit de keuken van PLUS Alle Verse pizza’s

5.29

Alle bussen à 75 cl, combineren mogelijk

1+1

4.98

99 .

Karvan Cévitam

De actieprijzen variëren van 1.15 – 1.39

50% KORTING

5.98

Per pak

Per doos

PLUS Parijse soes, gevulde bolus of mini rijstevlaaitje Doos 2 stuks

PLUS Kipfilet

Pak 600 gram

Campin 3.49 - 4.00

Alle losse Per schaal 2 pakken* Bijv. Camp

99 2.

2.50

PLUS Vers gesneden fruit salade Schaal 500 gram

of luchtige yoghurt De actiepri met zachtfruit Schaal 195 gram, uit de koeling

42/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 3 halen = 1 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 66,66% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: - zo - 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden:ma ma.-do.

Koelhuis Vlashoeck 24-30 | 2661XX LM Bergschenhoek 1 | XXXX | Plusstad | T:| 0523 65 63 93 | (Naam)| De| Plusweg

Openingstijden: ma - za 8:00 - 21:00 | zo 12:00 - 19:00

Koelhuis | De Vlashoeck 24-30 | 2661 LM Bergschenhoek |

plus.nl