Page 1

DE HAAN DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT / / JUNI 2006 / / NR.2 / / WWW.DEHAAN.BE

G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T I E B L A D DE HAAN-CENTRUM I WENDUINE I HARENDIJKE I VOSSESLAG I VLISSEGEM I KLEMSKERKE

" 2006

BEAUFORT >p/9 " OCMW BOUWT 100 WOONEENHEDEN >p/13 " PARFUM-O-THEEK IN WENDUINE >p/19


k in d e r b o e t i e k 0 - 16jaar

steeds open op zondag

LEOPOLDLAAN 28, 8420 DE HAAN

– T 059/23 34 63

GEBOORTELIJSTEN PETIT FILOU WINTER REEDS BINNEN SCAPA SPORTS ++ BIKKEMBERGS DONALDSON ++ EXTREEM FILOU & FRIENDS ++ MER DU NORD PETIT FILOU ++ TIMBERLAND TOMMY HILFIGER ++ WEEK-END À LA MER ++ WOODY ++ AKOU AKOU ARCHIMÈDE ++ BELLEROSE

binnenkort nieuw!

OFFSHORE LEGENDS

erkend

verdeler

Onze winkel bevat een ruime keuze aan betaalbare prijzen, wij zijn steeds ter uwer beschikking met het juiste advies en talrijke mogelijkheden.

PC-repair De Haan

DRIFTWEG 147 , 8420 DE HAAN (VOSSESLAG) – T 059/23 57 55

Reeds jarenlang uw trouwe hard & software leverancier Computers & toebehoren, herstellingen alle merken Eigen technische dienst, interventies bij de klant Onze service = uw voordeel!!!


V A N U I T

|

Het heeft een tijdje geduurd voor ik eruit was, voor mijn redactionele ei dit keer gelegd was. Moest ik het hebben, alle andere media achterna, over het intrieste mp3-verhaal van Joe Van Holsbeeck, over de schokkende manier waarop Hans Van Themsche het B.V.-schap heeft verworven, dan wel over de hoewel schaars dan toch behoorlijk duur geklede Kate Ryan, die het als schoon kind moest afleggen tegen spuuglelijke rockers? Moest ik mij daarbij vergalopperen aan diepzinnige maatschappelijke beschouwingen vol moeilijke woorden en een lawine van verontwaardiging op de goegemeente loslaten? Al dan niet vermeende deskundigen stuurden de vorige weken bladzijden uitleg en zenduren commentaar de wereld in. Wie ben ik dan om daar nog iets zinnigs aan toe te voegen? Ik kan mij alleen vrolijk maken over het feit dat niet zo ver van mijn bed enthousiaste jongeren uitpakken met een ‘verdraagzaamheidsfuif’. Ik kan mij enkel verheugen over een 200-tal van onze eigen scholieren, die het maar

D E

R E D A C T I E

weer versierd hebben om na te denken over vrede en hun hoop op een (betere?) toekomst in kleur hebben afgebeeld. Ik ben blij dat, spijts het verbleken van sommige sterren onze koffie er toch 2 blinkende nieuwe krijgt. Blij dat onze gemeente straks over 2 streekbieren beschikt om zichzelf te promoten, blij dat er nog inwoners zijn, die in geuren en kleuren - vooral geuren - hun verzameling in een museum gieten en ervan overtuigd zijn dat daar, spijts alle soapseries toch belangstelling voor is. Ik wil vooral gezegd hebben dat er nog mensen zijn, die in een toekomst geloven en daar werk willen van maken. Het werk ligt hier, in onze eigen gemeente. Voor die deur, onze eigen deur, daar moet allereerst worden geveegd om het allemaal proper te houden. Ondanks de maatschappelijke wanklanken en het slechte nieuws, dat elke ochtend en avond breeduit op onze boterham wordt gesmeerd, kan alleen een positieve kijk en constructief werken onze leefwereld leefbaar houden. Zonder de kop in het strandzand te steken, zijn wij het onszelf

|

verplicht de komende, alweer met feesten en attracties gevulde zomer gretig op te slorpen. Het moet, al was het maar om de batterijen op te laden of om weer eens de goede kant van het leven te proeven. Het moet, al was het maar als voeding voor ons besef, hoe goed en genietbaar het leven kan zijn. Laat ons het gekissebis over wie gelijk heeft, het gejank over wie de beste is en de mooiste kleur heeft, het gezeur over wie het recht heeft en wie het krom, laat ons dat maar smoren. De terrasjes in onze badplaatsen, de evenementen in onze deelgemeenten en de kermissen in onze polderdorpen, we kunnen er straks elkaar ontmoeten, leren kennen en waarderen en zonder hartvreterij samen feesten, samen zomeren, kortom, samenleven! _John Pauwels

COLOFON HOOFDREDACTEUR

John Pauwels

REDACTIESECRETARIS

Willy Vanhooren REDACTIERAAD

Voorzitter Schepen S. Beirens, R. Borny, D. Provoost, K. De Groote, C. Taelman, W. Desomer, R. Deswelgh, A. Flahaut, K. Leys, F. Masson, J. Van de Velde, G. Van Gijsegem, H. Vansever, F. Van Wijk, L. Vermeire, H. Vermeulen, N. Wittesaele, EN DE MEDEWERKING VAN

I. Allemeersch, K. Borgoo, A. Buekenhoudt, D. Bouwens, A. Dehaemers, P. Demaeght, D. Hendrickx, M. Keirsebilck, R. Keirsebilck, V. Mestdagh, R. Tahon, A. Vanderleen, E. Soetaert, W. Vandaele, T. Van Rijswijck, I. Wouters. LAY-OUT

Maïté Vandenberghe DRUK

Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53 8400 Oostende T. 059 33 33 99 – F. 059 33 29 69 E. info@lowyck.com VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Stefaan Beirens Duinenlaan 28, 8420 De Haan (W.) stefaan.beirens@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

p/3


M I L I E U

|

|

" NIEUWE REGELING OP HET CONTAINERPARK VANAF 18 JULI 2006 | Momenteel worden er een aantal werkzaamheden uitgevoerd op het containerpark in De Haan. Als alles tijdig operationeel is, de parkwachters de nodige opleiding gekregen hebben en er een tijdje is proefgedraaid, is het de bedoeling om vanaf 18 juli de toegang en de betaling op het containerpark volledig geautomatiseerd te laten gebeuren. HOE ZAL DE TOEGANG TOT HET CONTAINERPARK VERLOPEN?

| Identiteitskaart of badge?

Aan de slagboom bij de ingang van het containerpark zal een zuil staan die uw identiteitskaart (zowel de oude als de nieuwe identiteitskaart zijn geldig) leest. De identiteitskaart kan enkel gebruikt worden door de inwoners van de gemeente De Haan. Alle 2de verblijvers, horeca en KMO’s en inwoners met een buitenlandse identiteitskaart kunnen enkel op het containerpark terecht met een toegangskaart (badge). Deze badge dient éénmalig aangekocht te worden bij de dienst ontvangst op het gemeentehuis.

" MEEUWEN

EN OVERLAST

Wanneer u als individuele burger wordt gevraagd of u zelf al last hebt ondervonden van meeuwen, zal het antwoord vrijwel steeds negatief zijn. Als u daarentegen bij uzelf polst of u ooit wel eens een moment van genot of fascinatie hebt ervaren bij het zien van deze sierlijk zwevende vogels boven de zeedijk of bij het voederen van deze op-en-top zeevogels op het strand, zullen velen moeten toegeven dat zich dat wel eens heeft voorgedaan. Toch betekent deze positieve balans in het voordeel van de meeuw niet dat er geen lokale overlast kan optreden.

| Openpikken van vuilniszakken

Met vuilniszakken hebben de krachtige snavels niet de minste moeite. Het resultaat is opengescheurde zakken en rondslingerend afval. Op die plaatsen ontstaat dan ook een kleine vuilnisbelt, waar geurhinder en lawaaihinder van krijsende meeuwen niet vreemd zijn.

" SUBSIDIES

Eenmaal aangemeld opent de slagboom automatisch en kan u het containerpark oprijden. U meldt zich bij de parkwachter, die in zijn handterminal noteert welke afvalstoffen u aanbrengt. Daarna kan u de afvalstoffen deponeren in de desbetreffende containers.

| Hoe betalen?

Bij de uitgang wordt uw identiteitskaart gelezen en betaalt u met Bancontact/Mistercash bankkaart of met muntstukken (enkel € 0,50, € 1,00 en € 2,00) aan de terminal. Desgewenst kan je een ticket krijgen. Om het de meeuwen niet te gemakkelijk te maken, vragen we dan ook de inwoners, tweede verblijvers en toeristen die op de dijk en de aanliggende straten wonen of verblijven om pas hun afvalzakken op de reglementaire ophaaldagen buiten te plaatsen (zie afvalkalender). Aan de uitbaters van restaurants, tearooms en andere zaken wordt gevraagd om gebruik te maken van afvalcontainers of zoveel mogelijk organisch afval (bv. visresten) dat aantrekkelijk is voor meeuwen uit de huisvuilzakken te weren.

De toegangsprijs van € 1,00 zal voortaan aan de uitgang betaald worden. De parkwachter zal geen geld meer aanvaarden. Bankbiljetten worden niet aanvaard door de terminal.

| Voor welk soort afval betalen?

Groenafval, snoeihout, gemengd bouwafval, asbesthoudend bouwafval, brandbaar grof vuil en houtafval blijven de betalende fracties. De kostprijs varieert van € 10,00 tot € 40,00 en dit afhankelijk van de hoeveelheid en de fractie.

| Lawaaihinder

Echte geluidshinder van meeuwen, is er meestal alleen in de nabijheid van broedplaatsen. De meeuwen gaan de directe omgeving van hun nest en jongen verdedigen tegen indringers. Deze agressie treedt enkel op binnen een straal van enkele meters van het bewoonde nest. Tot slot: volgens het Algemeen Gemeentelijk politiereglement is het verboden om meeuwen en duiven te voederen op openbare wegen, pleinen, parken en zeedijken.

| Meeuwenpoep

Meeuwen produceren uitwerpselen die gebouwen, kunstwerken, geparkeerde wagens of toevallige passanten kunnen treffen. Niet leuk, maar eens gereinigd ook veelal zonder verder gevolg. De wagens beschermen met kunststof hoezen is de enige echt efficiënte lange termijn oplossing.

VOOR HET BEHOUD VAN ZWALUWKOLONIES

De gemeente De Haan geeft opnieuw een subsidie aan de bewoners waar huis-, boeren- of gierzwaluwen nestelen. De subsidie hangt af van het aantal nes-

p/4

De badge kost € 4,00. Deze zullen verkrijgbaar zijn vanaf 12 juli 2006.

ten en bedraagt max. € 50,00 per jaar. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 mei t.e.m. 31 juli van het lopend werkjaar. De subsidieaanvraagformulieren en

bijkomende informatie zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst of via de website.


" HONDENKAK HOORT IN DE AFVALBAK! | EXTRA CONTROLE POLITIE Veel mensen beschouwen een hond als hun trouwe bondgenoot. Maar honden veroorzaken ook overlast. Hondenpoep en zwerfvuil zijn nog steeds de grootste ergernis bij de bevolking. Bedoeling is om dit jaar een campagne te starten ‘hondenkak hoort in de afvalbak’. Doel is om de hondenbezitters te motiveren de hondenpoep overal op te ruimen en de bekendheid met de hondeneigenaars te vergroten. De gemeente zal € 10000 investeren in bijkomende hondenpoepafvalbakken.

| Feiten en cijfers over het aantal honden In De Haan zijn er 609 geregistreerde hondenbezitters (toestand februari 2006). Samen hebben zij 731 honden. Gemiddelde hoeveelheid hondenpoep per hond per jaar: ca. 90 kg. Deze honden poepen samen zo’n 65790 kg per jaar. Reken daarbij al de honden waarvan de eigenaars geen aangifte doen, de honden van de 2de verblijvers en de honden van de dagjestoeristen.

| Regels voor hondenbezitters

• Vanaf 1 juni tot 15 september is de toegang voor honden verboden op volgende stranden: ¬ Gedeelte strand en zee gelegen voor de Zeedijk-De Haan en de ZeedijkWenduine. ¬ Gedeelte strand en zee gelegen 250m aan weerszijden van de Vosseslag. ¬ Gedeelte strand en zee t.h.v. de bewaakte zone Harendijke. • Op de overige plaatsen en de openbare weg dienen honden steeds aan

de leiband gehouden te worden en is men verplicht de uitwerpselen van honden op te ruimen en een hondenpoepzakje bij zich te hebben. • Pitbullterriërs zijn niet toegelaten op het grondgebied van de gemeente. • Op kinderspeelpleinen en ligweiden mogen geen honden komen. Honden zijn eveneens verboden op begraafplaatsen en in gemeentegebouwen (behalve blinde geleidehonden).

| Meest gestelde vragen over hondenbeleid • Waarom moet ik hondenbelasting betalen? Deze hondenbelasting behoort tot de algemene middelen van de gemeente. Het betekent dat de gemeente veel algemene voorzieningen hiervan betaalt, zoals het reinigen van de straten. Ook het plaatsen van specifieke afvalbakken voor hondenpoep, signalisatieborden, hondenpoepzakjes kunnen via deze belasting voorzien worden. • Waar ligt de meeste hondenpoep? Per wijk/deelgemeente werd bekeken waar de overlast het grootst is. Deze probleemzones met veel hondenpoep werden door de preventiedienst in kaart gebracht (veel/weinig/geen). In de probleemzones zullen er prioritair voorzieningen geplaatst worden en dienen later door de lokale politie controles uitgevoerd te worden. Volgende probleemzones (veel hondenpoep) werden aangeduid: ¬ Vosseslag: Heidelaan, Hoefijzerlaan,

Vinkezoetelaan, Katterekelaan, Blauwelaan, Vosseslag, wandelweg tussen Batterijstraat en Weststraat en wandelweg tussen Blauwelaan en Katterekelaan. ¬ De Haan: trambedding ¬ Wenduine: trambedding, ZeedijkWenduine, Leopold II Laan, park Lange, de Smet de Naeyerlaan, Astridplein, Verenigde Natiënlaan, Ringlaan, Drift, Steenovenstraat, Brugsesteenweg, Noordzeelaan. ¬ Harendijke: Meerminpad • Waarom zijn speelpleinen verboden voor honden? Speelpleinen zijn verboden voor honden omdat kinderen kunnen ziek worden van de spoelwormen die in hondenpoep zitten. Ook zijn sommige kinderen bang voor honden. Daarnaast is het allesbehalve hygiënisch als er hondenpoep op een speelplein ligt.

| Extra controle op naleving van de regels De lokale politie kreeg de opdracht om net zoals in de buurgemeente extra controles uit te voeren.

Wie de hondenkak van zijn viervoeter niet opruimt zal beboet worden! De plaatsen waar veel mensen klagen over hondenpoep dienen prioritair aangepakt te worden. De boete op het niet opruimen van hondenpoep bedraagt € 50,00. Zelfs het niet bij zich hebben van een hondenpoepzakje (een plastieken zakje volstaat) kan aanleiding geven tot een proces-verbaal.

" ZWERFKATTEN | Medewerking van de bevolking is noodzakelijk! Een poes kan twee, drie nestjes per jaar krijgen, die elk uit vier tot zes kittens bestaan. Het probleem van zwerfkatten lost zichzelf niet op, maar wordt integendeel alleen erger als we er niets aan doen. De overpopulatie van (zwerf)katten brengt, afgezien van het vele dierenleed (ontbering, ziekte) hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het ‘sproeien’ van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van verliefde katers, gescheurde vuilniszakken…

We moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe zwerfkatten meer bijkomen. Tussen de vele zwerfkatten in onze gemeente zitten er ook nakomelingen van de gewone huispoezen. De dierenasielen kunnen de toevloed van jonge katjes niet meer aan. Laat daarom uw poes onvruchtbaar maken. Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen, waarvan uw poes weinig hinder ondervindt. Gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder risico besmettelijke ziektes op te lopen zoals kattenaids.

Onvruchtbare katers geven geen nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast in de buurt.

| Tot slot nog dit:

De Haan heeft ook een cat-sitters club (www.catsitterclub.be). Als u nog geen poes heeft, en u wil er ééntje in huis halen of u kan een tijdje niet meer zelf zorgen voor uw kat, dan kan u terecht bij deze club. Die heeft nood aan vrijwilligers en onthaal-adressen. Voor meer inlichtingen: 0486/51 91 38 (tijdelijke opvang van katten).

Milieudienst >Leopoldlaan 24, 8420 De Haan [Kl.] T. 059/24 21 28 – E. milieudienst@dehaan.be

p/5


C U L T U U R

|

"

|

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN KUNST

I

MUZIEK

I

● Vanaf 8 jaar kan het eerste jaar algemene muzikale vorming (notenleer) worden gevolgd. Tijdens het 2de en 3de jaar kan een instrument aangeleerd worden, o.a. piano, dwarsfluit, klarinetsaxofoon en koperblazers. De lessen starten op woensdag 6 september. KOSTPRIJS

€ 40 (notenleer) en € 80 (instrument) UURREGELING

1ste jaar: ma 16.30-18u & wo 17-18u 2de jaar: ma 18-19.30u & wo 18-19u 3de jaar: ma 19-20.30u & wo 19-20u ● Samenspel Samen leren musiceren en een écht concert geven! Dit is een uitdaging voor jongeren en volwassenen die minstens één jaar instrument hebben gevolgd en gunstig advies kregen van hun leraar. Volgende instrumenten komen aan bod: koperblazer, klarinet, saxofoon, dwarsfluit en piano (beperkt). Op dinsdag 5 september kan men zich inschrijven bij de leraar. De deelname is kosteloos.

KOSTPRIJS

€ 120

● Instrument volwassenen * Volwassenen die over voldoende kennis notenleer beschikken, kunnen zich inschrijven voor de cursus piano, dwarsfluit, klarinet-saxofoon of koperblazers. Meer info kan men bekomen bij de leerkrachten. ● Notenleer volwassenen * Individueel af te spreken op de dag van de inschrijvingen. * Deze cursussen worden op vrijwillige

basis gegeven door de diverse leraren. Dit is dus geen gemeentelijke organisatie.

I

KUNST

I

● Jongeren van 7 t/m 11 jaar kunnen vanaf woensdag 6 september de cursus tekenen, schilderen en boetseren volgen. KOSTPRIJS

€ 40

UURREGELING

groep 1: wo 13.30-15.30u groep 2: wo 15.45-17.45u

UURREGELING

Beginnelingen: di 17-18u Gevorderden: di 19-20u

● Jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen zich op zaterdag vanaf 9 september op een creatieve manier uitleven.

● 4de jaar algemene muzikale vorming (notenleer) *

KOSTPRIJS

Deze lessen vinden plaats elke zaterdag vanaf 9 september om 8.15u

€ 40

UURREGELING

za 9-11u

● Volwassenen kunnen van oktober tot eind mei, op een vrije en ongedwongen manier kennis maken met diverse disciplines, o.a. aquarel, olieverf, tekenen, boetseren, steen bewerken, gips,… De lessen starten op woensdag 6 september. KOSTPRIJS

€ 60

UURREGELING

di 19-21u wo 18-20u

I

I

● Leerlingen vanaf 9 jaar kunnen zich inschrijven voor het 1ste, 2de of 3de jaar dictie. De lessen starten op woensdag 6 september. KOSTPRIJS

€ 40

UURREGELING

1ste jaar: wo 15-16u 2de jaar: wo 14-15u 3de jaar: wo 13-14u De lessen notenleer, instrument en dictie vinden plaats in het O.C. “d’Annexe”. De lessen van de kunstacademie worden georganiseerd in het voormalige gebouw van Electrabel in de Stationsstraat en straks in de nieuwe bibliotheek. >INSCHRIJVING Maandag 4 september 2006 van 17-19u in het O.C. ”d’ Annexe”.

" CULTUREEL

AANBOD SEIZOEN 2006-2007 I De dienst cultuur heeft het aanbod voor volgend seizoen reeds vastgelegd, er prijken enkele grote namen op de lijst: Wouter Deprez, Gorki, De Frivole Framboos, Yasmine, Yossif Ivanov, PP Michiels, Roland, Jean Blaute, Dirk Denoyelle en François Glorieux. Voor wie meer informatie wenst over het volgend cultuurseizoen kan terecht bij de dienst cultuur. Gorki © Frank Clauwers

p/6

WOORD


" FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP I Op zondag 9 juli wordt het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

georganiseerd. Op de Markt van Wenduine brengt danstheater Aglaja om 20u een optreden. Aglaja werd een levensecht opvoedingsproject waar jongeren elkaar bemoedigen en bevestigen, waar kansen worden geboden tot zelfrealisatie en waar gezocht wordt naar vernieuwing. De acteurs, jongens en meisjes, zijn op de eerste plaats studerende jonge mensen. Zij werken met volle inzet en overgave aan een artistiek spektakel. Daarin worden sierlijkheid, bevalligheid en schoonheid als voornaamste streefdoel naar voor geschoven. In al die jaren bleef Aglaja opmerkelijk succes oogsten in binnen- en buitenland. In geval van slecht weer wordt uitgeweken naar het Wielingencentrum. De toegang tot dit optreden is gratis.

" ZOMERCONCERT IN DE SINT-MONICAKERK I Op zondag 23 juli om 20.30u brengt het Dendermonds Symfonisch orkest ‘Mozart’.

Het Dendermonds Symfonisch Orkest werd opgericht in 1996 en is op korte tijd uitgegroeid tot een ensemble waarin liefhebbers, studenten aan muziekacademies, conservatorium-studenten én beroepsmuzikanten samen musiceren. Geert Baetens dirigeert en inspireert. Hij loodste het orkest tijdens zijn relatief korte bestaan door een verrassend gevarieerd repertoire, gaande van 18de eeuwse muziek tot hedendaags werk. Ook zij dragen hun steentje bij tot het Mozartjaar, en zij brengen dan ook een volledig programma rond Mozart. Hierbij staan zowel orkestwerken als concerto’s op het programma. Een aanrader!!! KAARTEN v.v.k € 10,00/ a.d.d € 11,25

" KUNSTENAARSROUTE I Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus gaat de tweejaarlijkse

kunstenaarsroute in onze gemeente weer door. Tijdens dit weekend kunt u kennismaken met 14 plaatselijke kunstenaars en hun atelier. Wenst u meer info dan kan u terecht bij de dienst cultuur.

MARTINE LABBEKE MAAKT MONG DE VOS "

Het beeld van Mong de Vos zal door de plaatselijke kunstenares, Martine Labbeke, worden ontworpen. Mong de Vos is een fictieve figuur die o.m. de spil vormt van de Vosseslagfeesten. Hij was een strandjutter, een stevig gebouwde kerel die er niet voor terugdeinsde om af en toe eens iets te stelen of andere dingen te doen die het daglicht schuwden. De gemeente schreef acht kunstenaars aan met de vraag om een ontwerp en een prijsopgave te maken voor een beeld van Mong de Vos. Vier van hen antwoordden. De voorstellen werden beoordeeld op basis van de esthetische kwaliteit (50% van de punten), de leveringstermijn (25%) en de prijs (25%). De leden van de Cultuurraad en van de Gemeenteraad kregen de kans om de voorstellen te beoordelen. Ook de organisatoren van de Vosseslagfeesten kregen inspraak. Alle elementen samen brachten het schepencollege ertoe te kiezen voor het voorstel van Labbeke: een bronzen beeld van 180 cm hoog, dat in een periode van 5-6 maanden afgewerkt zal zijn en met een kostprijs van 12.500 euro. Begin mei reeds werkte Labbeke haar wassen model van Mong de Vos af en werd het naar de bronsgieterij gebracht om het daar te laten gieten. Het duurt dan wel nog een paar maanden vooraleer het bronzen beeld helemaal af is. Martine Labbeke woont aan de Vosseslag en maakte o.a. de Vissersvrouw (Oostende) en de Kasseilegger (Ichtegem). Zij werkte lange tijd in het atelier van Hubert Minnebo.

I “Einstein”

Voor het beeld van Einstein hebben 8 kunstenaars een maquette ingediend. Uiteindelijk werd het ontwerp van Johnny Werckbrouck uit Torhout gekozen.

Yasmine © Caro Leriche

Wouter Deprez

O.C. d’Annexe Leopoldlaan 24, 8420 De Haan [Kl.] T. 059/24 21 33 – E. cultuurdienst@dehaan.be

Wielingencentrum Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan [Wend.] T. 050/41 46 43

p/7


KIEZEN VOOR PERSOONLIJKHEID

van 2,5 tot 14 jaar kan uw kind naar school in een geborgen en groene omgeving in het centrum van De Haan

• IN DE BASISCHOOL ‘EINSTEIN’ – T 059/23 37 52

Hoofdschool

Einsteinlaan 1, 8420 De Haan

Wijkschool

Hoefijzerlaan 6, 8420 De Haan Kleuter en Lager: één geheel Kinderopvang: van 7.30-18u, op woensdag tot 13u E-mail: bs.einstein@skynet.be Info: alle schooldagen of via onze website: www.einsteinschooldehaan.be • IN HET MAERLANT-ATHENEUM – T 059/23 44 58 met een vestiging in De Haan, voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Paardenmelkerij “De Vlakte”

PAARDENMELK

• verhoogt uw weerstand • ter vervanging van melk bij allergische kinderen • herstelt de darmflora • is zeer voedzaam en toch licht verteerbaar • ter ondersteuning bij chemotherapie • heel het jaar door verse melk beschikbaar • ook in diepvries in handige porties

Hendrik Breemersch-Huyghe

Vijfwegestraat 22, Vlissegem-De Haan • Tel.: 059/23 35 87

begeleide avondstudie tot 17.30u

buitenschoolse activiteiten op woensdagnamiddag.

Voor alle leerlingen is er een schoolrestaurant met gevarieerde warme maaltijden aan een democratische prijs. Beide scholen bieden een uitstekende voorbereiding op een

verdere schoolloopbaan in het Maerlant-Atheneum te Blankenberge. [Van Maerlantstraat 1 te Blankenberge – T 050/43 25 20]


T O E R I S M E

|

|

KUNSTPROJECT 2006 BEAUFORT I Met 2003 Beaufort Kunst aan Zee werd het startschot gegeven van een driejaarlijks terugkerend kunstevenement aan de Vlaamse kust. "

2006 Beaufort grijpt terug naar een kunstparcours langsheen de 10 kustgemeenten “Beaufort Outside”, en een tentoonstelling in het Museum voor Moderne Kunst aan Zee te Oostende “Beaufort Inside”, waar alle deelnemende kunstenaars zijn samengebracht, gebonden door één van de grondleggers van de hedendaagse kunst, René Magritte. Een dertigtal toonaangevende kunstenaars uit binnen- en buitenland, geselecteerd door Willy Van den Bussche, zijn ingegaan op zijn vraag op een specifieke locatie te werken met een bestaand of een speciaal voor 2006 Beaufort gemaakt kunstwerk. We stellen u graag de kunstenaars voor die in onze gemeente een locatie uitkozen: de Italiaan Giuseppe Penone (strandtoegang Vosseslag) en de Vlamingen Luk Van Soom (strand Posthotel Wenduine) en Koen Van den Broek (SintMonicakerk De Haan). Maar er is meer: het leidmotief van de tentoonstelling, gebruikt op posters, publicaties, vlaggen, persberichten enz., is ontwikkeld op een foto van de Haanse kunstfotografe Katrien Vermeire, die we uiteraard ook aan u voorstellen. Het oeuvre van Giuseppe Penone (Garessio Ponte, Italië, º1947) is bijzonder coherent: de getuigenis van de tijd en het ontbloten van de ziel zijn elementen die steeds terugkeren. Het armoedige karakter van zijn werken door het gebruik van pure (natuurlijke) materialen doen Penone’s werk kaderen in een late Arte Povera-beweging.

“Skin of the wind” is de titel van een marmeren werk, dat Penone laat rijzen in een duinpan in Vosseslag. Luk Van Soom (Turnhout, º1956) is een beeldhouwer die tal van bronzen beelden gemaakt heeft voor publieke plaatsen in Nederland en België. Hij heeft een fantasierijke figuratieve beeldtaal: de krullende vorm is een belangrijk wederkerend motief in zijn oeuvre. Zijn kunstwerk in Wenduine “noli me tangere” of “Boom van hoop en glorie” stelt een boom voor van 12 meter met aan het uiteinde van de takken straatlantaarns bevestigd.

Giuseppe Penone

Koen Van den Broek (Bree, º1973) schildert landschappen met sporen van een menselijke aanwezigheid zoals een circustent, een autosnelweg, een brug of enkele huizen. Zijn schilderijen worden vaak in verband gebracht met de doeken van Luc Tuymans. In de Sint-Monicakerk van De Haan laat hij met uitvergrote details en heldere composities het landschap vergeten, waardoor enkel het schilderij overeind blijft. Katrien Vermeire (De Haan, º1979) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. In 2003 won ze de “Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie West-Vlaanderen” en vanaf dan was haar werk vaak te zien op groeps- en solotentoonstellingen in ons land en het buitenland, tot zelfs in Georgië. Haar werk is te bekijken op www.katrienvermeire.com.

Katrien Vermeire

dienst Toerisme>Leopoldlaan 24, 8420 De Haan [Kl.] T. 059/24 21 34 – F. 059/24 21 36 – E. toerisme@dehaan.be

Luk Van Soom

Koen Van den Broek

p/9


T O E R I S M E

|

" DE

HAAN TUSSEN TWEE MOLENS De staakmolen in Klemskerke dateert uit de 17de eeuw. Hij kreeg begin jaren ’90 een oppervlakkige restauratiebeurt, maar recent moest men vaststellen dat de molen zich toch niet meer in opperbeste staat bevond. Veiligheidshalve werd dan beslist om de molen af te nemen, en tegelijk is dit een ideale situatie om de molen volledig te onderzoeken met het oog op de restauratie. Om 7u kwam een zware kraan ter plaatse, en omstreeks 10u kon het hijsen van de 34.650 kg zware molen startten. Iets na 11u bengelde de molen in de lucht. Wat later werd hij op een speciale verbrede dieplader geplaatst, die het gevaarte naar de parking voerde. Iets na 16u zat de klus er op. De restauratiewerken worden geraamd op 400.000 euro, een bedrag dat voor 80 procent gesubsidieerd wordt door de hogere overheid. Eerst moet er op zoek gegaan worden naar een nieuwe plaats voor de molen, want op de huidige plaats kan hij niet draaien, en dat is een voorwaarde voor de subsidiëring. Of hij ten oosten of ten westen van het Molenhuis komt, zal afhangen van de onderhandelingen. Als alles volgens plan verloopt, kan de molen eind 2008 opnieuw in Klemskerke staan. | Hubertmolen in Wenduine

| Geerssensmolen in Klemskerke

weggenomen

Woensdag 25 januari is de Geerssensmolen in Klemskerke van zijn sokkel gehaald. Met zwaar materiaal werd het 34 ton zware molenkot op een speciale dieplader gezet die het naar de openbare parking van Klemskerke bracht. Daar krijgt de molen een plaatsje in afwachting van de restauratie.

p/10

|

In Wenduine, aan de Ringlaan, staat een eigenaardig houten molentje, dat als type enigszins te vergelijken is met de Hollandse wipmolens. Het trekt daarom onmiddellijk de aandacht van de toeristen en van vele voorbijgangers. In 1879 kreeg Jan Hubert de toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen voor het bouwen van een molen op zijn grond, die hij twee jaar voordien had gekocht ten westen van de nieuwe badplaats. Hubert is de naam van een heel belangrijk molenaarsgeslacht aan de Noordzeekust en de naam vinden we

terug op tal van molens in de kuststreek. In Bredene waren er zelfs ooit drie Hubertmolens. Het molentje was klaar in 1880. Ruim 50 jaar bleef de molen in gebruik, tot de molen in 1934 definitief stilviel. Van dan af werd de Hubertmolen een toeristische pleisterplaats midden in een wijk die de naam Molenwijk meekreeg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Hubertmolen in opdracht van de Duitse bezetter ontdaan van zijn wieken. Na de oorlog werd hij echter hersteld en samen met de bijhorende huisjes in 1946 reeds als landschap geklasseerd. In 1992 werd het molentje door een voorjaarsstorm ernstig beschadigd, waarbij het wiekenkruis verdween. Dat was het moment voor het gemeentebestuur van De Haan om de molen aan te kopen en hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen door de molenbouwers Peel uit Gistel. De feestelijke inhuldiging gebeurde in 1996. Begin april 2006 onderging de molen opnieuw herstellingswerken, met de aanbreng van een rolring om de houten molenkast beter te kunnen kruien. De werken, die beëindigd werden tegen 1 mei, werden uitgevoerd door de molenbouwers Roland & Kris Wieme uit Zulte, naar een ontwerp van architect Sabine Okkerse uit Horebeke. Deze werken werden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een laatste subsidiedossier wordt eerstdaags ingediend bij de Vlaamse overheid, om de windzeilen te vernieuwen en houtbeschermingswerken uit te voeren. Maar vanaf nu kan de molen in volle glorie weer draaien en malen. Hiervoor zullen de molenaars Bart Engelen uit Bekegem en Romain Hillewaert uit Nieuwpoort zorgen.


" OPEN

MONUMENTENDAG: “IMPORT/EXPORT”

Op zondag 10 september worden opnieuw heel wat gebouwen en/of plaatsen in Vlaanderen opengesteld voor het publiek tijdens de Open Monumentendag Vlaanderen. Dit jaar wordt er vreemd gegaan onder het motto “Import/Export”. Daarbij gaat het niet alleen over het aanwijzen van de ‘vreemde’ of ‘uitheemse’ invloeden in onze gebouwen en landschappen. Even boeiend is het verhaal achter die invloeden. Hoe kwamen ze hier terecht en vermengden ze zich met het lokale of handhaafden ze juist hun uitheems of internationaal karakter? Ook bij ons zijn er in kunst, architectuur, natuur, enz. internationale invloeden

" JO

terug te vinden, denk maar aan de vele villa’s in Engels-Normandische stijl in De Haan, de Hubertmolen (“Nederlands” type van een wipkorenmolen) in Wenduine, de uitheemse boomsoorten in de duinbossen… om er maar een paar te noemen. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen, waarover heel wat te vertellen valt.

Vertrek: tramstation De Haan om 10u/10.30u/14u/14.30u

Daarom ook neemt De Haan opnieuw deel aan deze Monumentendag met volgend programma: • begeleide wandeling langsheen de vele prachtige gevels van de beschermde villawijk “de concessie” in De Haan. Speciale aandacht gaat ook naar de werking van de stoommachine in het tramstationnetje.

• bezoek aan de Hubertmolen in Wenduine: doorlopend van 10 tot 12u & 14 tot 17u

• begeleide natuurwandeling in de duinbossen, op zoek naar “exoten” en hun verhaal. Vertrek: Zeepreventorium, Koninklijke Baan 5 om 10u en aan de tramhalte Zwarte Kiezel om 14u

De deelname is gratis. Het Open Monumentenmagazine ligt vanaf 20 augustus ter beschikking in de plaatselijke infokantoren of kan online geraadpleegd worden via www.openmonumenten.be.

VALLY OP DERDE WEST-VLAAMSE SENIOREN-KUST-DAG De Haan pakt in samenwerking met Toerisme Middelkerke en de vzw Retro@kust opnieuw uit met een West-Vlaamse Senioren-Kust-Dag op donderdag 14 september. In de voormiddag komen senioren uit heel Vlaanderen op ontdekkingstocht doorheen onze gemeente. In de namiddag vindt het showgedeelte plaats in het Zeepreventorium. Dit jaar is de hoofdvedette Jo Vally.

Een andere trekpleister wordt zonder enige twijfel accordeonvirituoos Albert Hennebel. Verder zijn er nog tal van andere optredens. Na het showgedeelte, dat start om 13.30u, is er opnieuw gelegenheid tot dansen met live-orkest The Gipsy’s. Dit alles voor de prijs van € 6. Kaarten zijn nu reeds te verkrijgen bij de dienst toerisme in het tramstationnetje in De Haan en Wenduine.

dienst Toerisme>Leopoldlaan 24, 8420 De Haan [Kl.] T. 059/24 21 34 – F. 059/24 21 36 – E. toerisme@dehaan.be

p/11


O C M W

|

|

SPREEKUREN VOORZITSTER

Wenduine – Hoofdzetel dinsdagvoormiddag en op afspraak

De Haan-Centrum Sociaal Huis Kerklommer dinsdag en vrijdag van 10-12u

De Haan-Centrum • Gemeentehuis donderdag 11-12u

Vlissegem – Kleine Garre eerste donderdag van 8.30-9u

• Sociaal Huis Kerklommer

Klemskerke – Oud-Gemeentehuis eerste donderdag van 9.15-9.45u

SPREEKUREN SOCIALE DIENST

Vosseslag – Schelpestik eerst donderdag van 10-10.30u

op afspraak op vrijdagvoormiddag Hoofdzetel Markt 2 – 8420 De Haan (Wenduine) T. 050/42 84 80 • F. 050/41 61 33 E. info@ocmwdehaan.be Open elke werkdag van 8.30-12u ‘s namiddags op afspraak

" SLIM

TEWERKSTELLEN

Via www.slimtewerkstellen.be kunnen werkgevers en werkzoekenden snel wegwijs geraken in de vele tewerkstellingsmaatregelen en

werkgeverskortingen. De stapsgewijze zoeksystemen leiden naar de geschikte maatregelen. In de databank is er ook een overzicht van alle

maatregelen en weblinks naar de officiële instanties voor ondersteuning.

niet te onderschatten klus is, helpt de Sociale Dienst van het OCMW van De Haan ook dit jaar bij het invullen ervan. Wie vragen heeft bij zijn

belastingsbrief of hulp nodig heeft bij het vervolledigen, kan daarom op de Sociale Dienst een beroep doen.

" BELASTINGSHULP Het OCMW De Haan helpt u bij het invullen van uw belastingsaangifte. Omdat de jaarlijks terugkerende belastingsbrief voor velen onder een " SOCIAAL

TELEFOONTARIEF MOBISTAR Ook Mobistar kent vanaf dit jaar een sociaal tarief toe voor abonnementen en voor voorafbetaalde kaarten. Meer info vindt u op www.mobistar.be, bij

p/12

de Mobistarklantendienst en bij de Mobistarverkoopscentra. Eerder had Proximus in een sociaal telefoontarief voorzien.


" | Voor

OCMW DE HAAN BOUWT 100 WOONEENHEDEN LANGS DE KARDINAAL MERCIERLAAN

de senioren van Groot-De Haan start de OCMW-raad de bouw van een woonproject met zorgverlening in het centrum van De Haan. | Vanwaar de nieuwe | Bestaand aanbod verruimen verschillende Hogere Overheden. bouwplannen? Daarom besliste de OCMW- Uiteraard doen we er alles aan om Het is algemeen gekend dat het aantal senioren in alle kustgemeentes sneller stijgt dan het Vlaamse gemiddelde. Onze gemeente is een koploper wat de bevolkingsaangroei betreft, zelfs in vergelijking met de meeste andere kustgemeentes.

Voor dit fenomeen zijn meer dan voldoende redenen, zoals het gezellige karakter van de badplaatsen, bereikbaarheid, het goed uitgebouwde sociale netwerk, de kleinschaligheid, de rust en toch de nabijheid van twee centrumsteden,… | Meer aangepaste woningen voor “beschermd wonen”

De aangroei van het aantal senioren brengt echter met zich mee dat er geschikte woningen moeten zijn voor wanneer het leven in het vertrouwde huis niet meer zo vlot gaat.

Om in deze behoefte te voorzien, biedt het OCMW De Haan al bijna 15 jaar kwaliteitsvolle service-flats aan. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn.

raad te voorzien in een honderdtal gloednieuwe woonappartementen met al de noodzakelijke en hedendaagse voorzieningen voor comfort, veiligheid en verzorging. Elk appartement zal 80 à 100 m² groot zijn, met living en keuken, twee slaapkamers en een badkamer, een berging en een terras.

deze appartementen op maat van de senior zo snel mogelijk aan de inwoners te kunnen aanbieden.

Gun ons alleen nog de tijd om dit project volledig op het spoor te helpen. | Hoe zal het project er concreet uitzien?

De wooneenheden zullen energie| Dit kost de Haanse zuinig zijn. Ze zullen beschikken over belastingbetaler niets Voor de financiering van dit project wordt ten volle beroep gedaan op overheidssubsidies. Het resterende bedrag zal gefinancierd worden met eigen middelen afkomstig onder andere van de verkoop van bouwrijp gemaakte gronden uit het OCMWpatrimonium waarvan de ligging niet geschikt is voor dit project. Zoals de vorige, hoeft ook dit sociale project dus NIET bekostigd te worden door de Haanse belastingbetaler.

een lift, brede deuren en doorgangen voor rolstoelgebruikers, efficiënte verwarming, domotica-apparatuur met veiligheids- en oproepsysteem… In het eerste van de drie vooropgestelde bouwfases is voorzien in een dertigtal wooneenheden verdeeld over 3 plateaus. De aan te leggen groene omgeving zal voorzien zijn van rustbanken en ontspanningsmogelijkheden.

| Lichten op groen

Zoals steeds is er al een lange administratieve weg afgelegd bij de

p/13


KBC-verzekeringskantoor

HALEWYCK & VERMEIRE Stationsstraat 13, 8420 De Haan Tel.: 059/80 03 23 – Fax: 059/80 03 25 CBFA-nr. 48965 E-mail: Piet.Halewyck@verz.kbc.be http://agent.kbc.be/halewyckenvermeire

DENK NU REEDS AAN UW VAKANTIELITERATUUR!

VDC BOEKEN Koninklijke Baan 21, 8420 De Haan - T 059/51 83 42

Aan- en verkoop van tweedehands boeken & strips * Nieuwe boeken Strips

SIMONS

UURWERKEN

&

JUWELEN

ruime keuze: goud 18 karaat en zilver

batterijen • uurwerkarmbanden • herstellingen gezinszegels

Nieuw in collectie: Rodania, Olivier Strelli en kipling

Casio Certina Flik-Flak Swatch Tissot Balmain Esprit Alfex Calvin Klein Junghans open van 10-12u & 14-18u, gesloten op maandag // Kerkstraat 36, 8420 Wenduine – T 050/41 14 41


L O S S E

|

B A B B E L

|

‘KOFFIEPLUKKERS EN STERRENPLUKKERS’ | Onlangs raakte bekend dat de koffiebranderij Koffie Kàn uit de Kerkstraat in Wenduine bekroond is met een internationale prijs voor de superieure smaak van haar koffiemelange. Voortaan plakt Koffie Kàn de 2 sterren van het Superior Taste Award 2006 op haar verpakking. Zaakvoerder Marjolein Vermeersch is terecht behoorlijk trots op de bekroning. "

Marjolein Vermeersch ‘Het is de bevestiging van de jarenlange inspanning, in gang gezet door mijn ouders-stichters Johan Vermeersch en Martine Nijsters, om eerlijke koffie van hoogstaande kwaliteit op de markt te brengen. Deze gerenomeerde Award is zonder twijfel de ‘crème’ op onze koffie.’ 5 scores voor evaluatie, dat is niet niks. “Een 2 sterren-label van het International Taste & Quality Institute, dat krijg je al even moeilijk als 2 Michelinsterren, zo is gebleken. Het instituut is een onafhankelijke organisatie die voeding en dranken met een superieure smaak beoordeelt en beloont. Elk jaar komt een jury samen, die is samengesteld uit topchefs, drankenexperten en sommeliers uit heel Europa. Het zijn vakmensen van de meest prestigieuze Europese culinaire verenigingen en van de ‘Association de la Sommellerie Internationale’. Zij hebben al eerder chocolade, olijfolie en andere voedingswaren aan hun proeverij onderworpen. Wij hadden voor het eerst onze koffiemelange voor evaluatie

ingestuurd: Koffie Kàn by Koffie Kàn bvba. De proeverij gebeurt blind, dat wil zeggen, de koffie wordt gezet volgens geijkte richtlijnen maar de jury krijgt noch de naam, noch de verpakking te zien. Elk jurylid geeft afzonderlijk een eigen appreciatie. Zowel de algemene smaak, het uitzicht in het kopje, de smaak en het gevoel in de mond als het aroma worden beoordeeld. Ook de reactie bij het drinken en het genoegen dat zij aan de degustatie beleven worden door de juryleden van een score voorzien. Alle scores worden daarna tot een algemeen resultaat samengevoegd.” Dus krijg je nu een ‘label’ voor superieure smaak. “Inderdaad, de koffiemelange van Koffie Kàn kwam aan een algemene puntenscore van 88 procent. Het aspect ‘smaak’ vertegenwoordigde daarin maar liefst 92 op honderd. Dat alles levert het koffiebedrijf van de familie Vermeersch het Two Stars Superior Taste Award op. Samen met echtgenoot-koffiebrander

Frederik Danneels haalde ik op 19 mei onze prijs op in Brussel, in het Chateau Sainte-Anne waar de Awards Ceremony van het ITQI plaatsgreep. “Uw bedrijf en uw team mag bijzonder fier zijn dat het producten op de markt brengt, die zo hoog aangeprezen worden voor hun superieure smaak”, schreef de jury ons bij de bekroning. Koffie Kàn werd een paar jaar geleden al bekroond om onze eigenzinnige manier van zakendoen, onze bijzondere samenwerking met de koffietelers en het eigen personeelsbeleid. Geen sterren toen, maar de ronkende titel van “Solidaire Onderneming”. Wij zijn als koffiebranders nu ook sterrenplukkers geworden en men zal het straks geweten hebben. Na de uitreiking van de sterren wordt op de verpakking van Koffie Kàn het blauwe vlaggetje aangebracht van de Superior Taste Award 2006. Dat is misschien wel veel eer voor het dagelijkse kopje koffie, maar wij vinden dit echt wel iets om mee te pronken. Het is evengoed een stimulans om op de uitgezette paden verder te gaan.”

p/15


S P O R T

|

|

" VIERING KAMPIOENEN 2005-2006 | Op vrijdag 19 mei werden alle kampioenen 2005-2006 van onze gemeen-

te gevierd in het Wielingencentrum te Wenduine. Iedereen kreeg een medaille als aandenken van het gemeentebestuur voor de geleverde sportprestaties.

" 10

MIJL VAN WENDUINE OP 28 JULI

De 10 mijl werd 9 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst. 16km verbinden De Haan, Wenduine en Harendijke o.a. via de Westdijk, de concessie, bos, polders en camping-zone. Deze manifestatie is een totaal-familie-aanbod dat zowel jong als oud aanspreekt. Er is een 1 mijl – junior run om 19u die start en aankomt t.h.v. de Rotonde, Graaf Jansdijk 18 te Wenduine. De meer recreatieve en vrouwelijke deelnemers vinden dan weer de 5 mijl aantrekkelijker, die samen start met de 10 mijl om 20u. De eigenlijke topper van deze avond, “de 10 mijl”, is weggelegd voor de geoefende atleet. De 10 mijl is uitgegroeid tot een mooie kustcorrida waarbij ook de niet

" SPORTSTRAND

De nodige veiligheidsvoorzieningen worden getroffen, zodanig dat de deelnemers zich optimaal kunnen concentreren op de wedstrijd. Ook de EHBO-posten en seingevers langs de weg zorgen voor een veilig verloop. Er is tevens radiocommunicatie, zodanig dat de toeschouwers aan de Rotonde het verloop van de wedstrijd kunnen volgen. Inschrijven is mogelijk de dag zelf in het Wielingencentrum te Wenduine vanaf 16u. Kinderen tot 12 jaar betalen € 1,25 voor deelname aan de 1 mijl Junior-Run en volwassenen betalen € 3,00 voor de 5 en de 10 mijl.

Kleedkamers en douches bevinden zich eveneens in het Wielingencentrum. De sportdienst zorgt tevens voor waterbevoorrading langs het parcours en bij aankomst, kilometeraanduiding en een prijzenpakket bij aankomst o.a. T-shirt en proefabonnementen Runner’s World. Alle atleten krijgen onmiddellijk na de loopwedstrijd het eindresultaat met plaats en tijdopname. De 10 mijl is opgenomen in het loopcriterium van de kust waarbij de eerste 30 deelnemers (dames + heren) van iedere jogging worden opgenomen in het klassement. Om in aanmerking te komen voor de prijzenpot van het loopcriterium dient men bij minstens 3 kustjoggings binnen de eerste 30 te hebben gelopen.

TIJDENS DE ZOMERMAANDEN

Voor onze eigen inwoners en de verblijftoeristen heeft de Haanse sportdienst dit jaar een pak strandactiviteiten klaargestoomd. De sportstranden in De Haan t.h.v. het Christianaplein en Wenduine t.h.v. het ‘Post Hotel’ zijn alle dagen tijdens de zomermaanden open van 10-17.30u.

p/16

lopers kunnen kuieren langs strand en zeedijk of gewoonweg genieten van een leuk terrasje.

Alle activiteiten gaande van strandactiviteiten zoals: beachvoetbal, beachvolleybal, beachtennis tot watersporten, i.s.m. Watersportclub ‘De Windhaan’, zoals: rafting, golfsurfen, bodyboard, banaanvaren en catamaranzeilen worden opgenomen in zowel de algemene activiteitenkalender voor de maanden juli

en augustus als in de eigen ontworpen folder van de sportdienst. Deze folders zijn te verkrijgen zijn in de infokantoren.


ZOMER SPORTPROMOTIETOER | Het Bloso en een twintigtal Vlaamse sportfederaties slaan deze zomer de handen in elkaar voor de “Zomer Sportpromotietoer, geen zomer zonder sport”. "

In vijf sportieve badsteden en in vier recreatiedomeinen in de verschillende Vlaamse Provincies, zullen het Bloso en de Vlaamse sportfederaties in de maanden juli en augustus aanwezig zijn met een zeer gevarieerd sportaanbod. Op donderdag 17 augustus zal deze Zomer Sportpromotietoer te gast zijn op de Rotonde aan het Wielingencentrum Wenduine. Het programma wordt gratis aangeboden: van initiaties, lessenreeksen tot recreatieve competities in verschillende sporttakken.

Op regelmatige tijdstippen is een spectaculaire demonstratie gepland voor de toeschouwers. Het programma staat open voor jong en oud, families en individuele deelnemers start om 10u en loopt tot 17u. Naast het sportaanbod via Bloso: klimmuur, streetsoccer, Bloso-fietsergometertest, speleobox, is er een bijkomend uitgebreid sportaanbod via de Vlaamse sportfederaties van baseball, aerobics, dans, handbal, korfbal, roeien, rugby, taekwondo, tafeltennis, volleybal, wielrijden, wushu en zaalvoetbal. >Meer info via www.bloso.be.

" DAGFIETSTOCHTEN

De dagfietstochten vinden plaats op 6 en 20 juli alsook op 10 en 24 augustus. Voor de begeleiding zorgen Georges Verkest en Jean-Marie Dekimpe. De Maerlantroute (omgeving Damme) of de Schoorbakkeroute die worden gefietst hebben een afstand van ± 100km. Er zijn stopplaatsen tussenin. Start telkens om 9u op markt De Haan-Centrum en markt Wenduine. De sportdienst zorgt voor de verzekering en promotie. Inschrijvingen: gratis en uiterlijk de dag vooraf (leeftijd vanaf 14 jaar).

" DINSDAGAVOND

FIETSTOCHTEN

De sportdienst zal opnieuw de avondfietstochten organiseren en dit in samenwerking met de fietsende senioren en dit iedere dinsdagavond in juli en augustus. Zowel inwoners als toeristen kunnen gratis deelnemen aan deze ± 30 à 35 km lange tochten. Start telkens om 19u markt De HaanCentrum en markt Wenduine. 2 wegkapiteins zorgen voor de begeleiding en het uitstippelen van de route.

" 2DE

RAFTING DAY 26 AUGUSTUS

Op zaterdag 26 augustus is het weer verzamelen geblazen voor de waterratten onder ons voor de 2de uitgave van de Rafting Day, georganiseerd door de sportdienst i.s.m. de Windhaan. Haanse clubs en inwoners vanaf 14 jaar kunnen gratis deelnemen.

" CURSUS

Een ploeg bestaat uit 4 personen (dames, heren of gemengd) en eventueel 1 reservepersoon. De Rafting Day vindt plaats ter hoogte van het clubhuis De Windhaan, De Haan-Centrum. De wedstrijden starten vanaf 14u.

STANDAARDDANSEN

De sportdienst organiseert een cursus standaarddansen in het Wielingencentrum vanaf 8 september t/m 22 december telkens op vrijdag van 20.30-21.45u. De basiscursus standaarddans met o.a. swing, salsa, latin en ballroom is bedoeld voor volwassenen.

Het aantal koppels wordt beperkt. De gediplomeerde lesgevers zijn aangesloten bij Dansliga v.z.w. en Bloso. Inschrijven voor de volledige reeks kan bij de sportdienst. Kostprijs: € 100 per koppel

Er wordt in groep gefietst (max. 50 personen) en de deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn.

" BEACH

JUMPING

V.Z.W. Ruiterclub De Haan organiseert op het strand van De Haan-Centrum een Beach Jumping op za 2 en zo 3 september. Op het strand wordt een parcours tussen de zandbanken en kellen uitgetekend waar de rijders hun kunnen demonstreren net als in een echte piste. In De Haan vindt de enige Beach Jumping aan de kust plaats. Er wordt een grote tent geplaatst waar iedereen terecht kan voor een natje en een droogje.

Sportdienst >Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, Nieuwe Steenweg 74 – 8420 De Haan (Kl.) T. 059/23 52 21 – F. 059/23 94 97 – E. sportdienst@dehaan.be

p/17


" SCHOOLSPORTDAG

5 MEI

Op 5 mei organiseerde de sportdienst i.s.m. de sportraad een schoolsportdag voor alle Haanse lagere schoolkinderen. 654 kinderen namen eraan deel. De leerlingen van de 2e & 3e graad van het basisonderwijs kregen een re-

" HET

sem aan activiteiten voorgeschoteld, van uiteenlopende aard: challenge parcours, tennis, mountainbike, speleobox, volksspelen, diabolo’s, tafeltennis, trampoline, fietsbehendigheidsparcours, air track, fitness, gezelschapsspelen, beachtennis,

voetbal, steprijden, reis rond de wereld, springkasteel, skateboarden & skeeleren, duiken, bowling, step aerobics en boogschieten.

De sportclub is immers de plaats bij uitstek waar op een kwalitatieve manier kan worden gesport. Het Sportlint telt mee voor het dossier “Schoolsport doe je niet alleen” en voor het behalen door de school van goud, zilver of brons binnen deze actie. Er wordt tevens gedacht aan de ontwikkeling van een educatief pakket voor de scholen. Ann Swartenbroekx zal opnieuw meter zijn van het Sportlint.

De Haan zal al fietsend, lopend, paardrijdend of skatend de fakkel doorgeven aan de buurgemeente Oudenburg. Er zijn opnieuw prijzen te verdienen. Verschillende formules worden toegepast. Zo is er een wedstrijd voor de clubs: grootste aantal deelnemers en meest creatieve club. Dezelfde criteria worden gehanteerd voor scholen. Voor de individuele deelnemers is er een prijs voor het langste traject.

SPORTLINT 2 OKTOBER

Van maandag 2 t/m vrijdag 13 oktober wordt voor de zesde maal, in samenwerking met de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en Bloso, de langste sportieve estafette dwars door Vlaanderen georganiseerd. Sportgemeente De Haan geeft het startschot op maandag 2 oktober om 8.30u. Met dit evenement komt het belang van sporten in clubverband in de belangstelling.

B E S T U U R

| " VERKIEZINGEN

8 OKTOBER 2006

Voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zoekt het gemeentebestuur van De Haan vrijwilligers om de taak van voorzitter (of eventueel secretaris) van een stem- of telbureau op te nemen. Er zal gestemd worden in De HaanCentrum (Einsteinschool), Wenduine (Wielingen), Vosseslag (Einsteinschool), Vlissegem (Vrije Basisschool).

p/18

|

Nieuw dit jaar is dat de stemming begint om 8u en pas eindigt om 14u (i.p.v. 13u)

Kieswetboek, ambtshalve kunnen aangeduid worden om de taak van voorzitter uit te oefenen.

Indien je kiesgerechtigd en geen kandidaat-verkozene bent, kan je misschien in aanmerking komen. Hou er rekening mee dat bepaalde personen, ingevolge artikel 95 van het

>Kandidaturen worden verwacht bij de Dienst Burgerzaken in het gemeentehuis: bureel 2, T 059 24 21 25 E burgerzaken@dehaan.be


V A R I A

|

|

" PARFUM-O-THEEK IN WENDUINE!

" HAANSE

Op 18 oktober 2002 opende het parfummuseum de Parfum-O-Theek zijn deuren te Hasselt voor het grote publiek. Na een uitgebreide zoektocht in de richting van de kust vonden wij uiteindelijk de gedroomde locatie in Wenduine. Wat kan een bezoeker beter wensen dan een culturele activiteit binnen een ontspannende omgeving? De gezonde zeelucht, een prachtig stukje kust en de gemakkelijke bereikbaarheid zijn allemaal redenen om vanaf 19 mei het vernieuwde museum in Wenduine een bezoekje te brengen. De Parfum-O-Theek neemt U mee op een historische en culturele reis in de wereld van het parfum, door middel van een collectie parfumflessen, miniaturen, parfumkaarten en poederdozen van meer dan twee eeuwen oud. De oudste fles dateert van 112 na C. Tijdens uw bezoek aan het museum kan u genieten van talrijke

kunstzinnige creaties in kristal, glas, porselein en andere materialen. Via bewegende beelden worden de oude extractietechnieken uitgelegd. Als bezoeker van dit museum neemt u onvergetelijke herinneringen mee naar huis: die van de geur van het avontuur en die van het avontuur van de geur.

Het bier is in tegenstelling tot de meeste witbieren, die tarwebieren zijn, een gerstebier met een natuurlijke lichtzure smaak. Het is licht verteerbaar, rijk aan vitamine B en bevat 5.5% alcohol. Het brouw-technisch proces is in handen van Marc Strubbe.

De familie Strubbe brouwt al 175 ambachtelijke bieren te Ichtegem en is nog één van de weinig zelfstandige brouwers in West-Vlaanderen.

Openingsuren: Tot eind oktober 2006 vrij, za en zo: 14-18u groepen op afspraak. Toegangsprijzen: individuelen: € 3,00 p.p. groepen met gids: € 5,00 p.p. (min 10/max 15pers., duur: 1u30) Mostreystraat 17, 8420 Wenduine T 050/678594 E: info@parfum-o-theek.be

WITTE

Deze zomer komt de firma Sylco uit De Haan met een nieuw ambachtelijk West-Vlaams kustbier op de markt, de Haanse Witte. Hun project, “bieren den Haene” genaamd heeft als achterliggende gedachte De Haan te promoten en een eigen streekbier te geven.

WWW.VERSTANDIGZONNEN.BE

" VERSTANDIG ZONNEN | Hunker jij – na die koude en sombere wintermaanden – naar die eerste zon die alles zo licht en leuker maakt? Die je naar buiten lokt voor een wandeling of een fietstochtje, misschien wat tuin- of schilderwerk? Of gewoonweg om te genieten, op je eigenste zonnestek vanuit je luie tuinzetel.

Verstandig zonnen is dus de boodschap! Door een aantal tips onder ogen te nemen, neem je de zon tot vriend: • zoek tussen 12 en 15u de schaduw op

| V.U. Dirk Van Belle Provincie West-Vlaanderen - Dienst Welzijn - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Sint-Andries

• draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming • beweeg liever dan te bakken in de zon • gebruik de juiste zonnecrème voor je huidtype Met deze preventieve boodschap wenst de Provincie West-Vlaanderen opnieuw te sensibiliserentot verstandig zonnen. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

www.magenta.be

Weet dan dat je je best ook beschermt. Langdurige blootstelling aan de zon is immers niet zonder gezondheidsrisico’s. Zonnebrand heeft al menig uitstapje of vakantie verknald. En op termijn leidt de schade die de zon jaar op jaar opstapelt tot huidkanker.

VERSTANDIG ZONNEN heb je zelf in de hand!

>Meer info: www.verstandigzonnen.be

p/19


Simone Pérèle Lou Lejaby Selmark Triumph Felina Boléro Antinéa Valisère Passionata Playtex Lady de Paris Calida

TREND ►H A I R S T U D I O

Abanderado • Nieuwe modelijn zomer • Gediplomeerd kleurenspecialiste • Redken Gold Member 2006

S E R V I C E • A D V I E S • K WA L I T E I T

Grotestraat 1, 8420 De Haan - T 059/33 46 55 • di-vr: 8.30-12u & 13-18u za: 8-17u, op afspraak

Rose Pomme Carré Blanc Jalla Lakebos

De mooiste collecties lingerie en huishoudlinnen

A. Beernaertstraat 13 – 8420 De Haan (tegenover de kerk) Tel.: 059/23 52 19 • zondag en maandag gesloten

Lotus of India Allerlei importartikelen uit India Rechtstreekse invoer

Oude meubels, koffers & salontafels (alle maten) ▪ Bronzen & stenen beelden, zilveren juwelen, fantasie juwelen ▪ Allerhande geschenkartikelen, typisch Indische textiel (kussens, tafellakens, bedspreien, wandtapijten & onderleggers…) ▪ Poppen, wierook & wierookhouder, etherische oliën ▪ zijde & papier, schilderijen, posters & cd’s

ZAAK MET LIEFDE EN PASSIE VOOR HET LAND

KOM EN BEWONDER ONZE EXCLUSIEVE COLLECTIE UIT INDIA

woe, do, vr van 14-18u & za van 10-18u Noordstraat 30, 8460 Oudenburg//Tel. & Fax: 059/26 82 34 E-mail: lotus_of_india@pandora.be website: http://users.pandora.be/lotus_of_india

Patron aan het fornuis • wisselende suggesties • rustig kader en gezellige sfeer • Oekraïnse specialiteiten op aanvraag • gesloten op woensdag en donderdag • Zomerterras met speelhoekje Jan en Ina Vandevoorde-Mazoer, Warvinge 33 – 8421 Vlissegem Tel.: 059/23 44 52 – www.wittendoorn.be


V E I L I G

|

|

PREVENTIEDIENST LEERT KINDEREN DE GEVAREN VAN DE “DODE HOEK” | Elk jaar komen in ons land een twaalftal fietsers om het leven doordat ze in de nabijheid van een vrachtwagen komen en de chauffeur ze niet kan zien omwille van die dode hoek. Meestal zijn het jonge fietsers. "

Om de kinderen te leren omgaan met de gevaren van vrachtwagens in het verkeer en met de “dode hoek”, nodigde de preventiedienst op donderdag 4 mei alle 6de leerjaren van De Haan uit naar de Rotonde te Wenduine. De VDAB en het Sociaal Fonds Wegvervoer stelden een heuse vrachtwagen een ganse dag

ter beschikking. De vrachtwagen was voorzien van een dode hoekspiegel en een camera. De kinderen werden uitgenodigd om de plaats in te nemen van de chauffeur. Vanuit de hoge cabine konden ze ervaren hoe groot de dode hoek in werkelijkheid is. De instructeur van de VDAB en de mensen van de politie ga-

ven de nodige informatie aan de hand van specifiek gerichte oefeningen. Voorafgaand aan de praktijkoefening kregen de leerlingen een les, ondersteund met de nodige werkboekjes, speelgoedvrachtwagens en –fietsen en een plattegrond en een film rond de gevaren.

J E U G D

| " SPEELPLEINWERKING

’ T PLING IN JULI EN AUGUSTUS

De gemeentelijke speelpleinwerking ’t Pling draaide reeds op volle toeren gedurende de krokus- en paasvakantie. Alles wordt nu weer klaargestoomd om een spetterende zomervakantie aan te bieden. Een team van dolenthousiaste monitoren zal ervoor zorgen dat uw kinderen zich niet vervelen. Alle kinderen uit De Haan tussen 6 en 13 jaar zijn hartelijk welkom. De werking vindt plaats in het jeugdcentrum Uzus,

" GRABBELPAS

|

Monicastraat 13 te 8420 De Haan (Kl.). Vanaf 9.30u starten de activiteiten. Wie er vroeger wil zijn, kan er reeds terecht vanaf 7.30u. Het einde van de activiteiten is voorzien omstreeks 16.30u. Wie nog niet naar huis kan, kan er blijven tot 18u. Kinderen uit de deelgemeenten Wenduine, Vosseslag, Klemskerke en Vlissegem worden afgehaald en teruggebracht met de gemeentelijke bus.

Wie ingeschreven is: • voor de voormiddag, kan tot 13.15u op het speelplein blijven; • voor de namiddag, kan vanaf 12u naar het speelplein komen • voor een ganse dag, kan – mits schriftelijk toelating van de ouders – naar huis om te eten. Een halve dag spelen kost voortaan € 2,50

TIJDENS DE ZOMERMAANDEN

Verveel jij je ook soms tijdens de vakantie? De gemeentelijke jeugddienst heeft er opnieuw voor gezorgd dat je je tijdens de zomervakantie niet hoeft te vervelen door een waaier van activiteiten te programmeren. Alle kinderen en jongeren van 8 tot en met 14 jaar kunnen aan de activiteiten

" JEUGDTHEATER

deelnemen. Deze vinden steeds plaats op dinsdag en donderdag, tenzij anders vermeld in het programmaboekje. Je kan een Grabbelpas aankopen. Die kost € 5,00 en koop je bij de jeugddienst. De Grabbelpas is een soort paspoort, waarmee je tegen verminderde prijs kan deelnemen aan de verschillende

activiteiten. Je krijgt automatisch een Grabbelaar, een boekje vol kortingen, tips en adressen. >Inschrijven voor de activiteiten doe je altijd bij de jeugddienst Voor meer uitleg en gedetailleerde informatie en de grabbelpasbrochure kan je terecht bij de jeugddienst.

“DE KINKHOORN”

Al negen jaar draait het jeugdtheater De kinkhoorn mee en ook al negen jaar maken de jeugdige acteurs er een gewoonte van om aan het einde van hun ‘werkjaar’ hun kunnen publiek te maken.

De optredens op woensdag 26 en zondag 30 april 2006 waren een groot succes. Regisseur Gwen Deprez kan terecht fier zijn op haar 22 jonge acteurs.

Ben je zelf geïnteresseerd om toneellessen te volgen? De jeugdtheatergroep gaat opnieuw van start in september voor jongeren tussen 10 en 16 jaar

p/21


" 128

VREDESPOSTERS VAN SCHOLIEREN

Elk jaar organiseert de serviceclub Lions De Haan-Permekeland voor scholieren van 11 tot 13 jaar een tekenwedstrijd. Het ontwerpen van een originele ‘Poster voor Vrede’ sprak 128 creatieve leerlingen aan uit onze 6 basisscholen. De Vredesposter-tekenwedstrijd richt zich tot alle kinderen over de hele wereld. De organisatie is opgebouwd in 4 stappen. De plaatselijke afdeling van Lions heeft in haar eigen regio opnieuw de wedstrijd gelanceerd en zo de eerste stap gezet. Aquarellist Paul Decq maakt met Paul Demaegdt en Harry Buelens de commissie Cultuur uit van Lions De Haan-Permekeland. Vorig jaar was hij een gelukkig man toen de jonge laureaten uit De Haan mochten deelnemen aan de overkoepelende wedstrijd van het Lions District, de 2de stap in het rijtje. De jonge kunstenares Ella Sergeant uit Wenduine werd er als 1ste geselecteerd en kon mee naar de 3de stap, waar uit 4

p/22

districtslaureaten een nationale winnaar voor Lions Belgium zou worden gekozen. “Het doet goed te zien hoe jongeren zich creatief uiten rond het thema Vrede. Telkens weer bekijken wij vol bewondering de eigenzinnige en toch doordachte kijk die ons jonge volkje heeft op de wereld. Ik hoop dat zich ook dit jaar weer een nieuwe kunstenaar heeft ontpopt, hetzij bij de laureaten, hetzij in de hele groep”, zei Paul Decq.

| 7 eerste laureaten

Voor de Vrije Basisschool H. Hart werden Anke Verest (1), Josefien Verhelst en Karel-Jan Verheyde laureaat. De Gemeentelijke Basisschool ’t Klavertje mocht pronken met Einxhi Qadhimi (1), Karlien Tanghe en Lisa Beyens. Voor de Vrije Basisschool Heide werden Alexandra Museeuw (1), Anne-Sophie Depuydt en Elke Pattyn bekroond. Gauthier Lingier (1), Diego Deschacht en Amir Turayev scoorden voor de

Gemeenschapsschool Einstein. In de A-klas van de Vrije Basisschool Grotestraat blonken Maud Blondé (1), Loic Bataille en Annick Caeyman uit. Voor klas B werden Jeillien Coulier (1), Cassandra Wulteputte en Laurence Lauwereins laureaat. Naast Judith Brown en Timothy Vanpoucke werd voor de Basisschool ’t Zeegat van het Zeepreventorium ook Maxime Van Besien (1) bekroond, die van alle 7 eerste laureaten met de 1ste prijs werd bedacht. Ook het gemeentebestuur deed een duit in het zakje met extra prijzen voor de kunstzinnige scholieren. Cultuurschepen Wilfried Vandaele overhandigde de Prijs van de Cultuurschepen aan Josefien Verhelst uit de vrije basisschool H.Hart Wenduine. Er werd voor het eerst ook een Prijs van de gemeente De Haan uitgereikt. Die ging naar Maud Blondé uit de vrije basisschool Grotestraat De Haan.

Jeugddienst >Monicastraat 13, 8420 De Haan [Kl.] T. 059/23 96 47 – F. 059/27 68 14 – E. jeugd@dehaan.be


MONICA Jonge sportieve damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren

BETTY BARCLAY • TAIFUN • DAMO • SAN MARTINO • MAYERLINE • BIANCA • FRANKENWÄLDER … BARBARA • BOLERO • CHANTELLE • EMPREINTE • SCHIESSER • RINGELLA • MEY • MEXX … Monicastraat 9 (naast de kerk), 8420 De Haan – Tel.: 059/23 34 34

kopie kopie stationsstraat 31 8420 de haan 059 23 82 00

De Supermarkt met elke dag VERSE kwaliteitsproducten aan de JUISTE PRIJS! Stationsstraat 8, 8420 De Haan


OPTIEK DE WILDE Driftweg 15, 8420 De Haan T 059/23 50 25

Zeedijk 5, 8420 De Haan T 059/23 58 11

E-mail: info@optiekdewilde.be www.optiekdewilde.be

informatieblad_juni06  

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD " 2006 BEAUFORT > p/9 " OCMW BOUWT 100 WOONEENHEDEN > p/13 " PARFUM-O-THEEK IN WENDUINE > p/19 DRIEMAAN...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you