Page 1

december 2009 | nr.4 | www.dehaan.be

Gemeentelij k inf or matie bla d

De Haan-Cent r um | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | K lemskerke | Vlissegem

3-maandelijks tijdschrift


geboortelijsten

steeds open op zondag

l e o p o l d l a a n 28, 8420 d e h a a n

– t 059 23 34 63

Reeds binnen:

zomeR ‘10 petit filou/filou & fRiends mc gRegoR communie

kinderboetie k 0-16 jaar nieuW: 717 sevenoneseven

tommy hilfiger · extreem · filou & friends · gaastra · mer du nord · petit filou · weekend à la mer woody · archimède · paté de sable · terre bleue · superga · timberland · mc gregor · scapa sports

erkend verdeler

Onze winkel bevat een ruime keuze aan betaalbare prijzen, wij zijn steeds ter uwer beschikking met het juiste advies en talrijke mogelijkheden.

PC-repair De Haan 2

DRIFTWEG 147 , 8420 DE HAAN (VOSSESLAG) – T 059 23 57 55

Reeds jarenlang uw trouwe hard & software leverancier Computers & toebehoren, herstellingen alle merken Eigen technische dienst, interventies bij de klant Onze service = uw voordeel!!!


vanuit de redactie… Alweer een vierde nummer, een afsluiter van alweer een jaargang. Het zou een goede gewoonte kunnen zijn om na 11 maanden toch eens uit te pakken met een overzicht van wat is geweest. In de vorige editie was ook al aangekondigd dat in een korte fotoreportage de bijzonderste evenementen en de leukste animatie uit het afgelopen toeristische seizoen zouden worden getoond. Helaas, het was kort dag om het informatieblad te drukken en te ‘bussen’ en in al die drukte is de reportage uit de boot gevallen. Waarvoor onze excuses, een andere keer dan maar. Eén onderwerp uit het vorige nummer bulkt nochtans van actualiteit. Het lopende ‘regenseizoen’ met al de daarbij horende waterellende bevestigt de nood aan een gedegen plan voor waterbeheer en niet eens aan alleen maar een plan. Nog voor de kelders geruimd en de voeten gedroogd zijn moeten wij ook al hardop hopen dat de onafwendbare najaars- en voorjaarsstormen straks geen problemen veroorzaken die om een hogere versnelling schreeuwen voor de aanpak van het eveneens in de vorige editie aangekondigde kustveiligheidsplan. Tegen zeewater zou het dweilen zijn met een open kraan. Maar laat ons de doemscenario’s even vergeten. Er worden kosten noch moeite gespaard om velen van ons de laatste week van het jaar de bankenrampen, de economische crisis, de politieke herrie en het noodweer te laten negeren. Als kalkoenen opgevuld met kerstverlichting, kerstbomen en dito stallen en markten, ijspistes, glühwein en grijsgedraaide ever-white-christmas-greens kunnen wij straks weer even alles aan, wordt het nieuwe jaar beter en gaat ‘vrede op aarde aan mensen van goede wil’ vlotjes op

in het commerciële decor. Dit mag een verdoken oproep heten voor het besteden van enige aandacht –tussen de 3de en de 4de gang van het Sylvestermenu- aan diegenen die slachtoffer zijn geworden van het eerder genoemde onheil, aan diegenen voor wie armoede helaas een statuut is. Dat zou pas enige waardigheid geven aan het afscheid van 2009. Tot slot nog een afscheid. Dit is mijn laatste ‘Vanuit…’. Na meer dan 10 jaar leg ik als hoofdredacteur van het gemeentelijk informatieblad de pen neer. Ik heb met een persoonlijke noot getracht naar een rechtstreeks contact tussen het blad en de lezer, ten behoeve van de leesbaarheid. Het is mooi geweest. Het was een grote eer en een waar genoegen. Uit naam van de redactieraad en dit keer expliciet uit mijn eigen naam wens ik alle inwoners van onze unieke kustgemeente een warm eindejaar en een allerbest 2010 toe. John Pauwels

jeugd/4-6 erfgoed/7 straatnamen/7 milieu/8-10 sociaal/15 sport/16 vacatures/17 cultuur/18-19 toerisme/20 werken en verkeer/21

De redactie dankt John voor 10 jaar trouwe dienst. Tussen zijn steeds drukker wordende beroepsbezigheden als communicatieman van de Dienst der Kust door, vond hij al die jaren de tijd om een “woord vooraf” te schrijven voor het infoblad en een “losse babbel” te hebben achteraan in het blad.

losse babbel/22

De redactie

colofon

hoofdredacteur John Pauwels redactiesecretaris & lay-out Maïté Vandenberghe redactieraad Schepen W. Vandaele voorzitter, M. Delbarge, C. Van Steenkiste-Olivier, R. Deswelgh, B. Goethals, A. Lemaire, A. Buekenhoudt, F. Masson, L. Geyskens, G. Van Gijsegem, H. Vansever, K. Degroote, G. Aernoudt, P. Top, C. Gantois, N. Traen, A. Craeye. en de medewerking van D. Bouwens, A. Dehaemers, D. Hendrickx, E. Soetaert, T. Van Rijswijck, I. Wouters, C. Deleye, C. Marius, W. Helderweirt, K. Borgoo, R. Meert foto voorpagina foto: birdseye.be

druk Drukkerij Lowyck bvba Archimedesstraat 53 8400 Oostende T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69 info@lowyck.com verantwoordelijke uitgever Wilfried Vandaele Warvinge 17, 8421 De Haan (Vlissegem) wilfried.vandaele@dehaan.be gemeentebestuur@dehaan.be

3


jeugd 14 bomen voor Wenduinse pasgeborenen

Traditiegetrouw werden op 22 november 2009 op initiatief van de Gezinsbond, afdeling Wenduine, opnieuw jonge boompjes geplant in een stilaan indrukwekkend geboortebos. Op de open ruimte tussen de Zeehondstraat en de Gerard Walsschaplaan heeft de gemeentelijke groendienst 14 boompjes geplant, voorzien van de naamplaatjes van de Wenduinse geborenen, die in het afgelopen jaar het levenslicht zagen. De plaatselijke afdeling van de Gezinsbond organiseerde deze aanplant met de steun van de gemeentelijke jeugddienst.

Jeugddienst T 059 23 96 47 jeugd@dehaan.be www.dehaan.be/jeugd

Speelpleinwerking

Alles wordt weer klaargestoomd om een spetterende krokusvakantie (15 t/m 19/02/09) aan te bieden. Een team van enthousiaste monitoren zullen zorgen dat uw kinderen zich niet vervelen. Alle kinderen uit De Haan tussen 6 en 13 jaar zijn welkom in het jeugdcentrum Uzus, Monicastraat 13 te 8420 De Haan. Vanaf 9.30u starten de activiteiten. Wie er vroeger wil zijn, kan er reeds terecht vanaf 7.30u. Het einde van de activiteiten is voorzien omstreeks 16.30u. Wie nog niet naar huis kan, kan er blijven tot 17u. Kinderen uit de deelgemeenten Wenduine, Vosseslag, Klemskerke en Vlissegem kunnen worden afgehaald en teruggebracht met de gemeentelijke bus. Wie ingeschreven is: · voor de voormiddag, kan tot 13.15u op het speelplein blijven; · voor de namiddag, kan vanaf 12u naar het speelplein komen; · voor een hele dag, kan mits schriftelijke toela- ting van de ouders naar huis om te eten. Een halve dag spelen kost € 2,50. Er is een sociaal tarief voor wie het moeilijk heeft. Voor meer informatie 059 23 96 47

Kinderen kiezen nieuwe raad

Afgelopen weken kozen de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar uit de gemeente De Haan een nieuwe kindergemeenteraad. Zoals bij de ‘grote’ gemeenteraad bestaat de kindergemeenteraad uit 21 afgevaardigden.

4


Er waren 36 kandidaten op wie gestemd kon worden. Fien Halewyck kreeg de meeste stemmen achter haar naam en werd aangesteld als burgemeester. Zij haalde het met 205 stemmen. De schepenzetels zijn voor Saar Halewyck (203 stemmen), Vic Vermeulen (178), Yana Van Eeghem (168), Arthur Vermeulen (166), Lee Van Loocke (149), Niels Viaene (146), Eva Van Heddegem (145), Matisse Cattrysse (140), Maxim Vandenbriele (138), Laura van Loo (138), Niek Jacobs (137), Nathan Dhoore (125), Fabio Soetaert (124), Xander Rabaut (117), Bert Van Kersschaever (116), Robin Verpoest (115), Lisa Van Kersschaever (112), Miel Bruggeman (112), Arno Van Hecke (111), Noëmi Pittery (80* *per school verkozen met de hoogste stemmenaantal) De installatie gebeurde op woensdag 25 november 2009 in het bijzijn van familie en sympathisanten.

Jeugd schildert logo

In samenwerking met de jeugddienst organiseerde de kindergemeenteraad voor de zevende keer een kinderschilderwedstrijd. De jonge politici kozen voor het thema “een logo voor de kindergemeenteraad”. Er waren maar liefst 349 inzendingen. Leerlingen van de gemeentelijke basisschool, de vrije basisscholen van De Haan, Wenduine en Vosseslag, de Einsteinschool van De Haan en Vosseslag en het Zeepreventorium toonden zich van hun creatiefste kant. De kinderjury en volwassenjury verdeelden zes prijzen per leerjaar tijdens de prijsuitreiking in O.C. d’Annexe op 29 november 2009.

Op 21 november hield het jeugdhuis De Broedkasse een kwis. 13 ploegen van telkens 4 jongeren namen deel. Alle leden van de ploeg mochten samen niet meer dan 100 jaar oud zijn. Er waren vragen over sport, politiek, muziek, geschiedenis. Het jeugdhuis zat afgeladen vol en het werd een schitterende avond!

Gezocht: nieuwe leden jeugdraad

De Jeugdraad, u weet wel die jonge m/v die de belangen van alle Haanse jongeren verdedigen, zijn op zoek naar andere jonge gemotiveerde m/v om hun team te versterken. Wil je meer weten over het wel en wee van de Jeugdraad en heb je goede ideeën die je in De Haan op vlak van Jeugdbeleid wil gerealiseerd zien, neem dan contact op met de Jeugddienst: jeugd@dehaan.be

De winnaars van de kinderschilderwedstrijd

5


zaterdag 9 januari – 19u

kids4you-party

LOCATIE Jeugdcentrum “Uzus” AFSPRAAK 19u: Jeugdcentrum “Uzus”; DOELGROEP voor alle jongeren tot 15 jaar KOSTPRIJS Gratis

woensdag 3 februari – 14u -16.30u

knutselnamiddag

LOCATIE Jeugdcentrum “Uzus” KOSTPRIJS € 2,00 per persoon (inschrijven nood-

zakelijk: jeugd@dehaan.be of 059 23 96 47)

zaterdag 6 februari – 13u

ijsschaatsen

LOCATIE Boudewijnpark Brugge AFSPRAAK 13u: Jeugdcentrum “Uzus” & gemeen-

teschool Wenduine KOSTPRIJS € 3,00 (inschrijven noodzakelijk:

jeugd@dehaan.be of 059 23 96 47 of bij de plaatselijke jeugdverenigingen).

zaterdag 27 februari

kindercarnaval LOCATIE O.C. d’Annexe AFSPRAAK

13u: gratis carnavalshow 14u: verkiezing jeugdprins- en prinses 14.45u: vertrek carnavalstoet

woensdag 3 maart – 14u -16.30u

knutselnamiddag

LOCATIE Jeugdcentrum “Uzus” KOSTPRIJS € 2,00 per persoon (inschrijven nood-

zakelijk: jeugd@dehaan.be of 059 23 96 47)

6


erfgoed Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Bij besluit van 14 september 2009 van de administrateurgeneraal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, werd de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld. Dit besluit is op 3 oktober 2009 in werking getreden. Verscheidene gebouwen in onze gemeente zijn in deze inventaris opgenomen wegens van hun bouwkundige waarde, waardoor zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Voor dit erfgoed gelden voortaan binnen het erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsbepalingen. Zo heeft men voor het afbreken van een gebouw altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig, alsook voor het plaatsen of integreren van zonnepanelen of zonneboilers op of in het dak, kunnen de zonevreemde gebouwen uit de lijst vlotter een nieuwe functie krijgen, mogen er afwijkingen toegestaan worden van de geldende normen op het gebied van energieprestatie en binnenklimaat en is er een speciale regel voor de renovatie van de sociale woningbouw die op de lijst voorkomt. Meer uitgebreide informatie kan bekomen worden bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening of op de website http://inventaris.vioe.be van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Op die website kunt u ook zien of uw huis opgenomen is in de inventaris.

Documenten erfgoed

De gemeente De Haan heeft maar een beperkt historisch archief m.b.t. het eigen erfgoed. Het is de bedoeling dit archief uit te breiden. De gemeente wil mensen die bereid zijn oude postkaarten, brochures, plannen… te schenken, aanmoedigen, maar is ook bereid daar desgewenst een vergoeding voor te betalen. Wie oude documenten heeft, kan contact opnemen met de Dienst Cultuur: dennis.bouwens@dehaan.be of 059 24 21 33

straatnamen Firmin Derdeyn, gewezen hoofdredacteur van het gemeentelijk informatieblad, overleed in 2000. Hij liet een bundel na waarin hij verklaringen zocht voor de straatnamen in onze gemeente.

Jean d’Ardennelaan

Jean d’Ardenne was een Franstalig Belgisch schrijver en journalist die in zijn proza de Vlaamse Kust en in het bijzonder De Haan in het hart droeg. Dit kwam vooral tot uiting in zijn werk “Guide descriptif de la côte de Flandre” uit 1888. Ook publiceerde hij zijn eigen uitleg bij de benaming van het toenmalig gehucht De Haan. Jean d’Ardenne was een groot voorstander van het natuurbehoud. Hij was een felle tegenstander van de aanleg van de eerste zeedijk in 1907. Dat werd hem niet in dank af genomen door het toenmalige gemeentebestuur van Klemskerke.

Fierens-Gevaertlaan

Hippolyte Fierens-Gevaert (1870-1926) was een letterkundige, hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België, professor aan de Luikse universiteit en lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Het was Fierens-Gevaert die tijdens de Biennale van Venetië de werken van o.m. Ensor, Minne en Permeke aan het grote publiek voorstelde. Hippolyte Fierens huwde in 1891 met Marthe Gevaert, dochter van baron François-Auguste Gevaert, die geen mannelijke nakomelingen meer had en een vraag richtte aan koning Albert I om zijn schoonzonen toe te laten de bijgevoegde naam Gevaert, alsook de adellijke titel te mogen dragen. Dat werd hem toegestaan, vandaar de dubbele familienaam. In 1988 wees een gedeputeerde van het Brabantse provinciebestuur in naam van een familielid het Haanse schepencollege op de foutieve schrijfwijze van de naam Gevaert (Ghevaert).

Citaat

“Vlak achter de kustlijn zijn er mooie bossen genoeg, maar de kustlijn zelf is gruwelijk. Met al die appartementsgebouwen is het net een Atlantik Wall. Mij zal je daarom in Oostende nooit zien, hooguit in De Haan.” (Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement in Het Laatste Nieuws, 31 oktober – 1 november 2009)

7


milieu Duinbossen Wenduine

De duinen tussen Wenduine en De Haan zijn grotendeels bebost tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen. Daarbij werden vooral Oostenrijkse den, cultuurpopulier, gewone esdoorn, en witte en grauwe abeel aangeplant. Dat zijn stuk voor stuk boomsoorten die niet inheems en streekeigen zijn voor de Vlaamse kust. Bovendien groeien in de struiklaag vooral exotische soorten, zoals Amerikaanse vogelkers, rode ribes en Japanse bottelroos. De soortenrijkdom van bossen hangt grotendeels af van het inheems karakter van de aanwezige boom- en struiksoorten. Aan een inheemse boomsoort, zoals zomereik, zijn een hele reeks insecten, zwammen en andere organismen verbonden die ontbreken bij exotische soorten. De duinbossen van Wenduine waren dus aan een facelift toe, vooral omdat ze opgenomen zijn in het Europese Natura 2000-netwerk. Dat is een internationaal netwerk van Europese beschermde natuurgebieden. Daarom werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een bosbeheerplan uitgewerkt: 1째) Een aantal dennen in te dicht gesloten dennenbestanden zal gekapt worden zodat de overblijvende dennen beter groeien en inheemse loofboomsoorten spontaan zullen groeien. 2째) Een paar dennenbestanden worden gekapt, waarna het terrein opnieuw beplant wordt met inheemse loofboomsoorten, zoals zomereik, winterlinde, gewone es, hazelaar, hulst, eenstijlige meidoorn en sleedoorn. 3째) Een open plek met waardevolle duinvegetaties, zoals mosduin en duingrasland wordt vrij van overwoekering door exotische esdoorns en abelen, en wordt uitgebreid door een aanpalend dennenbestand te kappen. Mosduin en

8

Milieudienst T 059 24 21 28 milieudienst@dehaan.be

droog duingrasland moeten door de Europese Habitatrichtlijn prioritair in stand gehouden worden. Niet alleen voor heel wat typische en zeldzame planten maar ook voor vlinder- en sprinkhaansoorten zijn mosduin en duingrasland noodzakelijk om te overleven. 4째) In een waardevol stuk middelhoutbos zal een aantal bomen worden gekapt om de middelhoutstructuur te behouden. Middelhout is een bosvorm waarin een aantal bomen tot hoogstammen mag uitgroeien, terwijl een aantal andere bomen op regelmatige tijdstippen wordt gekapt. In de duinbossen van De Haan wordt om de veertien jaar gekapt. De gekapte bomen groeien de daaropvolgende zomerseizoenen uit tot meerstammige bomen. Op het gekapte hakhout gedijen heel wat mossen, korstmossen en zwammen. Door de regelmatige kappingen komt er veel licht in het bos. Daardoor ontwikkelt zich een soortenrijke kruidlaag met veel voorjaarsbloeiers, zoals speenkruid, maarts viooltje, gewone vogelmelk en Italiaanse aronskelk. Bij de uitvoering van de werken gaat men zo voorzichtig mogelijk te werk. Op sommige plaatsen moeten de gekapte bomen daarvoor worden uitgesleept met behulp van een Brabants trekpaard. Meer info: Agentschap voor Natuur en Bos Tel: 050 45 41 76 wvl.anb@vlaanderen.be


Taxussnoeisel

Op 15 september liep de actie Vergroot de Hoop 2009 ten einde en het was opnieuw een groot succes. De bevolking bracht massaal vers taxussnoeisel naar hun containerpark, ten voordele van Kom op tegen Kanker. 253 deelnemende steden en gemeenten zorgden samen voor 20 procent meer opbrengst tegenover 2008. De Haan heeft de hoop vergroot met € 296,00- . Kom op tegen Kanker wendt deze middelen aan voor onder meer de financiering van wetenschappelijk onderzoek, psychosociale hulp aan kankerpatiënten, de organisatie van vakantiekampen voor kinderen en volwassenen met kanker en de coördinatie van een vrijwilligersnetwerk over heel Vlaanderen.

Camerabewaking op minicontainerpark Wenduine

Op het mini-containerpark kan men gratis terecht met de fracties papier-karton, PMD, piepschuim, textiel en hol glas. PMD dient steeds aangeboden te worden in een reglementaire blauwe PMD-zak met opdruk ‘DE HAAN’. Aangezien er in het verleden nogal wat afval foutief werd aangeboden (niet toegelaten fracties dumpen, foutief sorteren, PMD los aanbieden, huisvuil storten) werden onlangs camera’s geplaatst zodat de site door de magazijnier in het oog gehouden kan worden. Containers met foutief aangeboden fracties zorgen voor extra kosten voor de verwerking en kunnen door de afvalverwerker eveneens geweigerd worden. Dat brengt de gemeente dus in moeilijkheden. Het mini-containerpark is van maandag t/m vrijdag open van 10-11.45 u en 14-16 u

Strandvisserij

Het strandvissen wordt al eeuwen beoefend aan de Vlaamse kust. Tegenwoordig is de strandvisserij veeleer een vrijetijdsbesteding geworden. De laatste tijd is er nogal wat beroering rond deze bezigheid, die door het gebruik van veel en zeer grote netten meer neigt naar professionele visserij dan naar recreatieve. Daarnaast deelt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, verantwoordelijk voor het beheer van strand, mee dat constructies voor strandvisserij een veiligheidsprobleem kunnen vormen voor andere strandgebruikers.

Daarom dienen alle strandvissers, zoals in de meeste andere kustgemeenten, vanaf 2009 hun netten of andere strandvisserijconstructies zichtbaar te maken met gele boeien. Ook moeten alle netten en andere constructies identificeerbaar zijn en dienen ze een registratienummer te dragen. Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op het gemeentehuis bij de dienst milieu. Per strandvisser wordt een strook van 50 meter toegekend waarbinnen hij zijn netten mag plaatsen. Het gebruik van warrelnetten is verboden tijdens de maanden juni, juli, augustus en september. Buiten deze periode zijn warrelnetten enkel toegelaten 150 meter links en rechts van de strandtoegang Zwarte Kiezel en 300 meter links van de strandtoegang Vosseslag. Opgemerkt wordt dat strandvissers aansprakelijk blijven voor letsels en schade veroorzaakt door de door hen uitgezette staken, ankers, netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal. Niet geregistreerde en/of niet zichtbaar gemaakte netten of constructies zullen door de bevoegde diensten van het strand verwijderd worden. De actieve strandvisserij, zoals kruien en hengelen, vallen niet onder deze reglementering en dienen dus ook niet geregistreerd te worden.

De gemeente poetst ‘groen’ De schoonmaakploeg van de gemeente gebruikt al geruime tijd enkele milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Vanaf 2010 schakelen ze volledig over op ‘groene’ producten. Dat gebeurt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente afsloot met de Vlaamse Overheid op het vlak van milieu. De diensten milieu en aankoop onderzochten welke producten die het schoonmaakpersoneel gebruikte, konden worden vervangen. Een belangrijk criterium was dat het product niet alleen minder milieubelastend moest zijn, maar ook een gezondheidswinst moest betekenen voor de gebruikers. Dat was meteen ook een sterk argument naar het schoonmaakpersoneel toe. Zij weten immers maar al te goed dat vele gangbare producten slecht zijn voor de handen of de ademhaling. Op een informatiemoment voor het schoonmaakpersoneel werden de visie, het verloop en de evaluatie van de overschakeling uitgelegd.

9


Ook u kunt ‘groen’ schoonmaken

Weinig schoonmaakmiddelen zijn echt milieuvriendelijk. Zo bevatten heel wat producten chloor, fosfor of andere boosdoeners. Maar als je ze gebruikt zoals het hoort, en dat betekent vaak: véél minder dan we gewoon zijn, kunnen de schadelijke gevolgen wel wat beperkt worden. Een kwestie van mentaliteit dus. En moet alles altijd wel zo proper zijn? Je schrikt er ook van hoeveel schoonmaakklussen te klaren zijn met doodgewone middeltjes zoals echte zeep, azijn en warm water ‘Voordenken’ i.p.v. nadenken Er zijn twee grote manieren om preventief het milieu te sparen als het om schoonmaken gaat: -Voorkomen dat dingen (gauw) vuil worden. Een degelijke deurmat of vuil schoeisel aan de buitendeur uittrekken, houdt je vloeren langer schoon. Berg ‘moeilijke’ spullen op waar ze minder snel vuil worden, bescherm werkbladen en andere vlakken tegen lastige vlekken. -Voorkomen dat je speciale producten nodig hebt om iets schoon te krijgen. Denk daaraan als je bijvoorbeeld nieuwe vloeren kiest, als je (tuin) meubilair of andere dingen koopt: neem liever geen materiaal dat alleen met bijzondere middeltjes net te houden is. Als je voor een karwei handschoenen aantrekt, hoef je achteraf geen ‘speciale’ middeltjes te gebruiken om je handen schoon te krijgen. Veeg je wastafel en je douchecel na gebruik droog en voorkom op die manier moeilijk te verwijderen kalkaanslag.

Tips

Koop het liefst een in ons land geproduceerde (fijn)spar. Zo vermijdt u de luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door het transport van de bomen vanuit andere landen: die sparren worden overigens al gehakt in oktober of vroeger om vervolgens gekoeld bewaard te worden voordat ze in uw supermarkt worden uitgestald. Als u eenmaal een gehakte spar hebt gekocht, snij dan 2 cm van de voet af, zet hem in een emmer van 10 liter die u bijvult met stenen of

10

Anders denken Uit een bord moet je veilig kunnen eten, van de vloer niet. Heel wat oppervlakken in huis zijn best wel schoon (genoeg) zonder dat je ze dagelijks of ettelijke keren per week te lijf gaat met producten allerhande. Het andere uiterste is ook niet goed; je kunt de meeste oppervlakken beter regelmatig schoonvegen met water op een doek, dan zolang te wachten tot het vuil er alleen nog met agressief materiaal is af te krijgen. Luister naar je gezond verstand i.p.v. naar gewiekste reclameboodschappen: een frisse geur afgeven is niet hetzelfde als schoon zijn! Juist doseren De impact van schoonmaakmiddelen neemt ernstig toe als je er veel van gebruikt. Dat is ook zonde voor je portemonnee, want in de meeste gevallen volstaat een kleine dosis. Overschrijd in geen geval de dosis die de fabrikant aangeeft: het huis wordt daar niet schoner van, het milieu wordt daarentegen wel zwaarder belast. Je hebt ook minder van een product nodig als je het, vooral bij hardnekkig vuil, een tijd laat inwerken, alvorens je begint te poetsen. En minder volstaat eveneens als je harder poetst. Doodgewone middeltjes Je komt een heel eind met de eenvoudigste en minst schadelijke producten die voorhanden zijn: echte zeep, azijn en water! Koud of warm water, of simpelweg een vochtig zeemvel, je krijgt er veel meer mee schoon dan je in deze tijd voor mogelijk houdt. En door recente ontwikkelingen zoals microvezeldoekjes en schoonmaak op basis van enzymen, valt zelfs het reinigingsmiddel weg. schone keien. Vul de emmer met water waarin u twee klontjes suiker hebt opgelost. Laat hem dan geleidelijk wennen aan de warmte in de kamer waar hij moet komen te staan. Zet hem ver van eventuele warmtebronnen en verstuif regelmatig water over de takken. Vroeg of laat is het liedje van uw “denneboom” uitgezongen. Op de afvalkalender staat de datum vermeld wanneer de boom wordt opgehaald door de afvalintercommunale.


www.tkapsalon.be – info@tkapsalon.be

Grafillus.com

photography

mode- & reklamefotografie industriële fotografie huwelijksreportages communiefoto’s diverse reportages naar wens

BINNENKORT OPENING VAN ONZE NIEUWE ZAAK :

Kadille wellness for body & mind Ook open op maandagnamiddag en donderdag laatavond

privé verhuur wellness: jacuzzi - sauna turks stoombad lounge met open haard

verzorgingen: scrubs - pakkingen - massages

www.kadille-wellness.be Nieuwe Steenweg 1 - De Haan (Klemskerke)

k ie z e n v o o r p e r s o o n l ij k h e id ! Van 2,5 tot 14 jaar kan uw kind naar school in een geborgen en groene omgeving in het centrum van De Haan

campus einstein basisschool einstein

www.einsteinschooldehaan.be directeur.einstein@skynet.be

> Hoofdschool De Haan Einsteinlaan 1 T 059 23 37 52

> Wijkschool Vosseslag

Hoefijzerlaan 6 T 059 23 41 75

maerlant-atheneum www.maerlantatheneum.be

> Vestiging De Haan

1e graad secundair onderwijs Einsteinlaan 1 T 059 23 44 58 dehaan.maerlant.atheneum@scarlet.be

· begeleide avondstudie · kinderopvang: van 7.30-18u, op woensdag tot 13u · schoolrestaurant met gevarieerde warme maaltijden · deelname aan sportactiviteiten · deelname aan culturele activiteiten · diverse didactische uitstappen · GWP lager: bosklassen in de Ardennen, sneeuwklassen in Italië · GWP secundair: meerdaagse uitstap naar Ieper · aandacht voor de totale ontplooiing van het kind · degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs · verdere schoolloopbaan mogelijk in Blankenberge Maerlant-Atheneum, Van Maerlantstraat 1 – T 050 43 25 20


KBC-verzekeringskantoor

HALEWYCK & VERMEIRE

Taxi Fredo 0494/200.362

Stationsstraat 13, 8420 De Haan T 059 80 03 23 – F 059 80 03 25 CBFA-nr. 48965 E-mail: Piet.Halewyck@verz.kbc.be http://agent.kbc.be/halewyckenvermeire

Taxi Fredo Bredene – De Haan

24u-service 7 op 7 Tel. 0494/200.362 Birmanns Frederik Grotestraat 203

8421 Vlissegem

SIMONS

UURWERKEN

&

JUWELEN

ruime keuze: goud 18 karaat en zilver

batterijen • uurwerkarmbanden • herstellingen gezinszegels

Uurwerken: Rodania, Olivier Strelli, Kipling, Nautica, Casio, Flik Flak, Swatch, Esprit, Junghans, Calis Juwelen: Innocence, Pandora, Troll beads, bru, Esprit, Sueno, Nona zilver en goud, Orage

open van 10-12u & 14-18u, gesloten op maandag // Kerkstraat 36, 8420 Wenduine – T 050/41 14 41


Merken: voor kids tot m 42 : Aster . Pauline B . Rondinella . Mod8 . Gaastra . Eli . Inch Blue . Perchè No? . Pom d’Api . Stones and Bones . Hush Puppies . RiverWoods . Hip voor dames tot m 42 : Avant 1ière . Beoriginal . de Robert . Hush Puppies . Gaastra voor heren tot m 44 : Hush Puppies . Gaastra pantoffels: Giesswein regenlaarzen: Aigle . Giesswein kousen : Falke . MP

WINTERSOLDEN vanaf 2 januari! De lingeriezaak met advies · kortingbonnen A. Beernaertstraat 13 – 8420 De Haan (tegenover de kerk) - 059 23 52 19 • di-wo-vr-za: 10-12.30u & 14-18u // do: 14-18u

13


TREND

Een foto grafisch concept

►H A I R S T U D I O

Fotografie Michel Everaert Een exclusief en origineel eindejaarsgeschenk

Nieuwe Steenweg 10, 8420 Klemskerke 059 23 89 50 ~ 0472 480 273

• speciale actie Redken producten • Stijltang & producten voor warmtestyling

Fotostudio - Publiciteitsfotografie

Grotestraat 1, 8420 De Haan - T 059/33 46 55 • di-vr: 8.30-12u & 13-18u, za: 8-17u, op afspraak

Reportages - Grafisch Design

Communie vanaf 105 euro Huwelijk vanaf 800 euro

www.fotomichel.be

EETKAFEE

DRIFTWEG 31 – 8420 DE HAAN

uw alternatief voor lekker eten in een huiselijke sfeer en opgediend met een glimlach Fairtrade-koffie, wereldwijnen, slaatjes, lasagnes, spaghetti, soep, quiches, brood, desserts… alles bereid met een hart en respect voor mens en milieu. Makkelijk als je reserveert

MA-DI-VR: 17-21U // WO: 9.30-14U // ZA-ZO: 11-21U · DO: GESLOTEN L E E N M AT T H E E U W S, D R I F T W E G 3 1 – 8 4 2 0 D E H A A N · 0 4 9 4 4 8 2 6 0 0 O F 0 5 9 4 3 8 3 1 7


Sociale dienst T 050 42 84 80 F 050 41 61 33 info@ocmwdehaan.be

Sociaal verwarmingsfonds Hoewel de energieprijzen lager zijn dan een tijd geleden, zijn die voor sociaal kwetsbaren vaak bijzonder zwaar. Zoals vorige jaren kunnen zij een beroep doen op OCMW De Haan voor het aanvragen van een toelage uit het sociaal verwarmingsfonds, ook gekend als het stookoliefonds. De aanvraag geldt voor leveringen tot maximaal 1500 liter gedurende een kalenderjaar, ongeacht de prijs per liter. De aanvraag bij het OCMW moet ingediend worden binnen de 60 dagen na levering. Wie kan aanspraak maken? ·personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan € 14.887,95-, verhoogd met € 2.756,15 per persoon ten laste

sociaal ·personen met een begrensd inkomen die voldoen aan de inkomensvoorwaarden hierboven gesteld ·personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten. Behoort u niet tot een van bovenstaande categorieën en uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 26.000, dan kan u bij de FOD Economie een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van € 105 indienen. De verwarmingstoelage is niet cumuleerbaar met de forfaitaire vermindering die toegekend wordt door FOD Economie. Personen die gerechtigd zijn op een toelage van het stookoliefonds doen er dus goed aan om de forfaitaire vermindering niet aan te vragen. Voor meer inlichtingen omtrent deze maatregel kunt u best contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW, 050 43 51 45 – mevr. Kathleen Herrebout.

15


sport Zumba

De sportdienst organiseerde zowel in De HaanCentrum als in Wenduine zumbalessen tijdens de maanden november en december. Vanaf januari wordt dit georganiseerd door Dansstudio Kim (info: dansstudiokim@hotmail.com) Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns – Amerikaanse dans, zoals de salsa, meringue, axé, samba en cumbia. Bij zumba doe je fitnessoefeningen op muziek, vergelijkbaar met aerobics.

Sportdienst T/F 059 23 52 21 sportdienst@dehaan.be

Voorste” is de “Sportpas”. Bij die proef wordt de prestatie niet beloond, maar wel de inzet om deel te nemen aan trainingen van deelnemende clubs of activiteiten georganiseerd door de sportdienst. De “Sportpas” kan dus van uitzonderlijk groot belang zijn om een gouden medaille te verdienen. Bij het volgen van 4 gratis trainingen bij 2 deelnemende clubs en deelname aan 2 activiteiten georganiseerd door de sportdienst, verdien je “goud” voor dit onderdeel. Deelnemende clubs: Tafeltennisclub The Charlies Wenduine, Vrije Zwemmers Wenduine – De Haan, Zwemscholing De Haan, Badmintonclub De Haan, Budo Taichindo De Haan, Voetbalclub K.E. De Haan, Volley De Haan en Voetbalclub K.S.K. Wenduine. Activiteiten die meetellen: “Weet zijn kunnen” (18/11/’09), “Reis rond Pier 10” (19/11/’09), “Zwemmarathon voor scholen” (20/11/’09), “Interscholencompetitie netbal” (13/01/’10), “4 sport met 4” (05/02/’10), “Loopcriterium Rotonde Wenduine” (08/03/’10),“Loopcriterium Kennedyplein Vosseslag” (22/04/’10) en “Interscholencompetitie voetbal” (28/04/’10) Info: sportdienst De Haan 059 23 52 21 of 0473 23 01 05

5de kerst VTT

Strandrace

Op zondag 27 december wordt om 14 u. het startschot gegeven voor de strandrace. De deelnemers starten aan de strandtoegang Vosseslag. De omloop bestaat uit 2 ronden richting strand Wenduine (1 ronde van 30 km en 1 ronde van 22 km). Naar aanleiding van deze strandrace wordt een heuse kerstmarkt georganiseerd op het plein aan het infokantoor Vosseslag door het vriendencomité Eddy Ronquetti. Op zaterdag 26 december komen de jongeren (8 – 14 jarigen) aan bod met de Kids dikkebanden race op en rond het Kennedyplein Vosseslag. Info: Demarest Marcel, Nieuwe Steenweg 152, 8420 De Haan (Klemskerke). 0479 25 34 23.

Sportpas 2010

Op het einde van het schooljaar worden er medailles uitgereikt voor “Haantje de Voorste”. Om een medaille te verdienen, moeten verschillende proeven afgelegd worden,bv. zwemmen, hoogspringen, verspringen, spurten, fietsen. Die worden op school georganiseerd en de resultaten worden netjes bijgehouden. Een laatste onderdeel van “Haantje de 16

WTC Zeevogels De Haan organiseren op donderdag 24 december de 5de Kerst VTT (veldtoertocht) over max. 45 km. De start en aankomst liggen in het Sport- & Recreatiecentrum Haneveld. Het parcours loopt door bos, strand en over kleine veldwegen. Na de veldtoertocht is er de mogelijkheid om de fietsen af te spuiten. Info: Willy Desomer, Hendrik Consciencelaan 17, 8421 De Haan (Vlissegem), 059 23 44 05 Org.: WTC Zeevogels i.s.m. de Wielerbond, het gemeentebestuur en de sportdienst. www.wtc-dezeevogels.be

Trofeeën 2009

Op vrijdag 15 januari 2010 a.s. om 20 u. worden tijdens de Sport-5 in het Wielingencentrum diverse trofeeën uitgereikt door de gemeentelijke sportraad. · de Trofee voor Sportverdienste voor de verdienstelijke sporter; · de Trofee voor Sporttoewijding voor personen of clubs met een grote inzet en begeleiding voor hun club; · de Trofee van de jury voor de hobbysporten of parasporten en/of niet-olympische sporten. Ook de diverse kampioenen worden gelauwerd.


Personeelsdienst T 059 24 21 27 personeelsdienst@dehaan.be

Jobstudenten Toerisme – infokantoor (M/V)

Jouw opdracht is ondermeer bezoekers onthalen aan de balie, telefonisch onthaal en doorverbinden, informatie opvragen via telefoon of mail, eenvoudige administratieve taken en meewerken aan evenementen. Je spreekt en schrijft Nederlands, Frans, Duits en Engels, en je hebt een basiskennis informaticatoepassingen (word, excel, internet, outlook).

Toerisme – evenementen (M/V)

Je wordt ingezet bij toeristische activiteiten en evenementen tijdens de zomermaanden. Je helpt mee aan de voorbereiding (flyeren, opzetten podia, geluids- en lichtinstallatie), staat in voor het onthaal van artiesten en de begeleiding tijdens de acts en helpt bij de afbraak na het evenement. Je bent flexibel en wil werken in een onregelmatig uurrooster, je bent creatief in het vinden van oplossingen voor plots opduikende problemen en je hebt zin voor initiatief. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Sportdienst (M/V)

vacatures Zon, zee… zorgeloos (M/V)

Je bent het aanspreekpunt voor mensen met een handicap op het strand, en biedt haar/hem dienstverlening aan op een niet-opdringerige manier. Je verleent assistentie in speciaal daartoe ingerichte accommodatie (dit is geen medische assistentie, maar kan wel lichamelijk zijn, zoals ondersteuning bij wassen). Je ondersteunt alle leeftijden, van kinderen met een handicap tot bejaarden, en houdt rekening met zijn/haar keuzes. Je helpt mee aan de bekendmaking van het initiatief, registreert tussenkomsten en houdt toezicht op de accommodatie. Je bent bereid tot het volgen van een opleiding (1 dag tijdens een vakantieperiode).

Monitor speelpleinwerking (M/V)

Tijdens de vakantieperiodes bezorg je de kinderen van de speelpleinwerking een aangename en plezante vakantie, met spelen en activiteiten die jij mee helpt uitwerken en begeleiden. Je kunt organiseren en hebt ervaring in het werken met kinderen. Een monitorbrevet is een pluspunt.

Preventiedienst (M/V)

Tijdens de zomermaanden werk je mee aan de strand- en sportanimatie van de gemeentelijke sportdienst. Je staat in voor de voorbereiding en begeleiding van animatie en activiteiten. Je hebt zin voor initiatief, kan probleemoplossend denken en handelen en bent sportief aangelegd. Je spreekt verschillende talen, en gaat vlot met mensen om. Pluspunt is een sportopleiding of nuttige sportervaring.

De preventiedienst zet tijdens de zomervakantie een aantal jobstudenten in. Meewerken aan auto- of fietsdiefstalpreventie of acties tegen gauwdieven, bedelen van verdwaalarmbandjes op het strand, bijstand aan andersvaliden die een strandbezoek brengen en helpen bij de administratie van graveeracties zijn enkele van jouw opdrachten.

Redders (M/V)

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan je aan de slag bij een van de afdelingen van de technische dienst (groendienst, dienst logistiek, dienst onderhoud wegen en strand).

Jouw eerste en voornaamste taak is de veiligheid van de baders. Je bent in het bezit van het vereiste reddersbrevet voor kustredder, en indien nodig een recylagebrevet. Ook indien je nog moet deelnemen aan het examen dit jaar kan je reeds je kandidatuur indienen.

Ambulanciers (M/V)

Je bemant een van de EHBO-posten aan de stranden van onze gemeente. Je onthaalt er slachtoffers van kleine incidenten, verloren gelopen kinderen en/of hun ouders. Je dient de eerste hulp toe bij ernstige incidenten. Je hebt een geldig brevet ambulancier of helper, of je bent in het bezit van een getuigschrift na het tweede jaar verpleegkunde of een medische opleiding met gelijkaardige kennis.

Technische dienst (M/V)

Voorwaarden

· minimumleeftijd 18 jaar; medisch geschikt; uittreksel uit het strafregister; geschikt bevonden worden na een sollicitatiegesprek. Solliciteren kan zowel per post als per e-mail, met een korte motivatie en CV. Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24, 8420 De Haan gemeentebestuur@dehaan.be Kandidaturen moeten ingediend worden vóór 1 februari 2010.

17


cultuur Nieuwjaarsconcert met Willy Claes Quartet en Maurice Dean

Samen met Maurice Dean, “de Belgische Frank Sinatra”, staat het Willy Claes Quartet garant voor internationaal muzikaal entertainment. Een anti-rimpeltour met onvergetelijke evergreens, hits uit Broadway-musicals, Franse chansons … De warme, rustige zangstijl en zijn aanstekelijke charme hebben Maurice Dean doen uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande Europese allround-artiesten. Een perfecte voorstelling om de rimpels weer glad te strijken.

Cultuurdienst T 059 24 21 33 cultuur@dehaan.be www.dehaan.be/cultuur

Tien vrouwen. Allen hadden zij hetzelfde motto gemeen: ‘It’s better to burn out than to fade away’. Anne Mie Gils brengt op indrukwekkende en persoonlijke wijze deze vrouwen terug tot leven. Gekoppeld aan verschillende anekdotes uit hun leven brengt zij ook de tragiek van deze vrouwen aan het licht. Uit de pers: ‘Sterk. Virtuoos. Ontroerend. Het gebeurt niet gauw dat een recensent tijdens één voorstelling met zijn mond vol tanden zit, een behaaglijke glimlach op zijn gezicht krijgt en enkele minuten later ongegeneerd zijn tranen de vrije loop laat. Alleen de grootste sterren krijgen zoiets voor elkaar.’ – Zone 03 vr 12 februari · 20.30u · Wielingencentrum Kaarten: vvk € 14,00/add € 15,00

Walter Baele

Voor wie hem niet kent: Maurice Dean werd geboren in Belgisch Limburg. Zijn “doorbraak” is een verhaal in ware showbizzstijl. Hij begon als solist bij de Bob Boon Singers. Toen de zangeres Anni Anderson terugkeerde uit Las Vegas, kreeg Maurice van haar een uitnodiging om als gast op te treden in haar show in London. Het vast duo Dean-Anderson was een topact in de beroemde showtempels van Las Vegas, Hong Kong, Sydney, Monaco… Ze toerden vaak met orkesten van internationaal niveau: James Last, Max Gregor, Metropole Orkest, Bert Kaempfert... In tal van tv-shows in heel de wereld stonden ze op de planken met Brenda Lee, Liza Minnelli, Tom Jones, Charles Aznavour, Rudi Carell en Henk van Montfoort. Maurice zingt in zes talen en is een entertainer in hart en nieren. Zo 17 januari · 20.30 u · Wielingencentrum Kaarten: vvk € 15,00/add € 16,00

Anne Mie Gils brengt The Party is Over Tien zangeressen: Bessie Smith, Patsy Cline, Janis Joplin, Billy Holiday, Edith Piaf, Dalida, Ann Christy, Marilyn Monroe, Judy Garland en Dinah Washington. 18

Walter Baele werd wereldberoemd in Vlaanderen met typetjes als Rosa Vermeulen uit Erpe-Mere, de plastieken presentator Jacky Lebot, de nukkige buurman Marcel Deneudt uit de Familie Backeljau en de elastieken Samson-secretaris Van Leemhuyzen. Hij schreef en speelde 250 typetjes in het nepjournaal “Brussel NieuwsStraat” en maakte samen met Comedy Casinobaas Patrick De Witte “Het Huis van Bewaring”, een verzonnen archiefprogramma voor Radio 1. In “vRRiesman” trekt hij alle comedyregisters open. Dertig typetjes laten hun merkwaardige licht schijnen over de Grote Wereldproblemen. De opwarming van de aarde, het geloof, de vergrijzing, het gedrag van mens en dier en de mogelijke oplossing voor al deze menselijke uitstoot: de diepvries. vr 26 februari · 20.30u · O.C. d’Annexe Kaarten: vvk € 14,00/add € 15,00


An Nelissen

Eindelijk krijgen de “Obscene Fabels” van Nobelprijswinnaar Dario Fo waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren: een vrouwelijke vertolker. En wat voor één. An Nelissen groeide sinds haar solodebuut in 1997 uit tot één van de populairste vrouwelijke performers van Vlaanderen. Met deze voorstelling keert ze terug naar de basis van haar kunst: de comediavertelling. Meer dan 25 jaar geleden creëerde Jan Decleir met zijn versie van “Obscene Fabels” een mijlpaal in de Vlaamse theatergeschiedenis. Sindsdien wordt elke nieuwe versie van de voorstelling getoetst aan zijn indrukwekkende performance. Nochtans was de originele tekst door Dario Fo geschreven voor zijn vrouw, actrice Franca Rame. Die durfde uiteindelijk de uitdaging niet aan door de “pittige erotische passages” in het verhaal “de poezemuis”. An Nelissen neemt de handschoen nu eindelijk op en geeft de scabreuze en poëtische verhalen van Fo wat ze nodig hebben: een vrouwelijke knipoog.

Extra voorstelling Freddy De Vadder

In zijn laatste soloprogramma “ICOON” bleek Freddy eens te meer een vooruitziende chroniqueur van deze tijd. Het vorige programma hekelde ondermeer de absurde dominantie van het economische in ons denken en zie: “Freddy gaat naar de bakker” vormt een volgende hoofdstuk in zijn hoogstpersoonlijke autobiografische cabaret en het wordt zoals altijd een verrassend hilarische trip! Omdat de opvoering van 26 maart uitverkocht is, lassen we een extra voorstelling in op 27 maart. Pas op: sommige mensen zullen de opvoering ongetwijfeld als schokkend ervaren! za 27 maart · 20.30u · Wielingencentrum Kaarten: vvk € 15,00/add € 16,00

vr 12 maart · 20.30u · O.C. d’Annexe Kaarten: vvk € 15,00/add € 15,00

Creatieve cursus kalligrafie

We vertrekken van enkele vellen papier die we kleur geven, plooien, snijden, plakken om er tenslotte een mooi afgewerkt boekje van te maken. Wat in het boekje komt bepaal je zelf: poëzie, spreuken, foto’s,… We werken af met kalligrafie (voor wie al minstens één lettertype leerde) of met eigen handschrift (voor wie nog nooit kalligrafeerde). Er is geen voorkennis vereist, alleen enthousiasme. 4 maandagavonden van 19.30u tot 21.30u

1 en 8 februari, 1 en 8 maart 2010 De lessen hebben plaats in de lokalen van de tekenacademie (zijkant), op de bovenverdieping van de bibliotheek in De Haan. De cursisten betalen 40 € voor de lessen. Voorzie 5 € voor eventueel gebruik van materiaal Voor de eerste les heb je nodig: Je tekst(en) of wat je in het boekje wil, potlood en lat, cutter + snijmat of stuk hard karton (A3), zwarte fijne stift, enkele kleurstiftjes Inschrijven vóór 15 januari 2010 bij de Dienst Cultuur op 059/ 24.21.33 of e-mail cultuurdienst@dehaan.be Inschrijving pas definitief na storting.

19


toerisme Nieuwjaarsduik en kerstboomverbranding

Met de jaarwisseling wordt De Haan opnieuw herschapen in een feestelijk kerstdecor. Diverse aangepaste activiteiten zorgen voor extra sfeer: sportactiviteiten, sfeerwandelingen in de concessie, kerstmarkten (26 & 27 december: Koninklijk Plein De Haan, 19-28 december: Markt Wenduine) en het traditionele sprotjesfeest aan de Rotonde te Wenduine op tweede kerstdag. De kerstboomverbrandingen zorgen voor het traditionele slot van deze feestperiode. Wenduine komt eerst aan bod op zaterdag 2 januari 2010. Vanaf 15u openen een tiental kerststalletjes hun deuren en bieden een waaier aan culinaire lekkernijen aan. Om 16u wisselen tientallen stoere mannen en vrouwen hun warme winterkledij voor het koude Noordzeewater voor hun eerste duik in zee in 2010. Deelnemers schrijven in vanaf 15u. in het Wielingenbad, waar ook de kleedkamers zijn. Na hun plons in zee worden ze getrakteerd op warme chocolademelk of een hartverwarmende jenever.

Topevenementen 2010

2/01>Wenduine & 09/01>De Haan: Kerstboomverbranding 28/03: Sneukeltoer, De Haan 24/05: Zeewijding & processie, Wenduine 06/06: Horeca - Bierfestival, Wenduine 19-20/06: Kermis in het dorp, Vlissegem 27/06: Molenfeesten, Wenduine 4/07: Dag van de Toerist, De Haan/Wenduine/Vosseslag 5/07-24/08: Midweek Music, De Haan/Wenduine 17/07: Reuzenommegang, Wenduine 17-18/07: Reuzenfeesten, Wenduine 22/07: Klemskerke Kermis, Klemskerke 24-25/07: Vosseslagfeesten, Vosseslag 7/08: Trammelant, De Haan 20

dienst Toerisme De Haan T 059 24 21 34 Wenduine T 050 41 24 69 toerisme@dehaan.be

Omstreeks 18u wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken en wordt een gezellig vuurwerk afgeschoten. Waarna een dansfeest op het strand voor de opwarming zorgt. Een week later, op zaterdag 9 januari 2010, wordt alles nog eens overgedaan in De Haan. Vanaf de markt vertrekt om 18.15u een fakkeltocht, gevolgd door de kerstboomverbranding en het vuurwerk op het strand. Ook hier ben je met je vrienden welkom voor de eerste Haanse strandfuif van 2010. En aan heerlijke drankjes en hapjes zal het ook niet ontbreken. Beide kerstboomverbrandingen worden georganiseerd door handelaarsverenigingen “Actief Wenduine” en “Haandelaars & Co” i.s.m. het Toerismecomité. Voor de Noordzeeduik verlenen de Vrije Zwemmers hun medewerking. Bij het ter perse gaan, werd er nog duchtig gediscussieerd over ijspistes alom. Als alles meezit, zal er zowel op de Loskaai in De Haan, als op de Markt in Wenduine ijsplezier te beleven zijn.

Kerstnovellen in De Haan

Wie De Haan zegt, denkt onmiddellijk aan de schilderachtige “Concessie”-villawijk, een prachtig stuk architecturaal erfgoed. Voor het derde jaar op rij organiseert de toeristische dienst in deze feeërieke villawijk twee sfeerwandelingen op 26 en 27 december 2009. De wandeling start om 18u30 aan het tramstationnetje. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 per avond. Er kan tot 26 december ingeschreven worden in onze infokantoren. De deelnameprijs bedraagt € 2,00. Ook dit jaar staan mooie kerstnovellen, warme kerstliederen en een drankje als afsluiter op het programma. Een wandelend kerstverhaal vol gezelligheid om niet te missen. 15/08: Garnalenfeesten, Vosseslag 22/08: Oude Klepper parade, De Haan 11-12/09: ZomerEnde, Klemskerke 30/10: Halloween, Wenduine/De Haan 7/11: Paardenzegening, Vlissegem 26/12: Sprotjesfeest, Wenduine 26-27/12: Kerstnovellen, De Haan BOULEVARD 2010 International Street Entertainment 21/07: De Haan 14/08: Wenduine KIDS DE HAAN: iedere ma van 5/07-24/08 KIDS WENDUINE: iedere di van 5/07-24/08 KIDS VOSSESLAG: iedere do van 15/07-15/08


werken en verkeer Vosseslag, Katterekelaan, Mispelburgstraat en deel van Zandstraat.

In samenwerking met de TMVW, die instaat voor het beheer van het rioleringsstelsel, werd een ontwerper aangesteld met het oog op het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Vosseslag, de Katterekelaan, de Mispelburgstraat en een gedeelte van de Zandstraat. De riolering in de Vosseslag bestaat momenteel hoofdzakelijk uit een inbuizing van de vroegere straatgrachten aan beide zijden van de straat. Uit ecologisch oogpunt wordt ervoor gekozen om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Vosseslag. Het afvalwater wordt verzameld en afgevoerd naar het zuiveringsstation in Oostende via het bestaande pompstation aan de Zandstraat. De mogelijkheid wordt onderzocht om het regenwater zoveel mogelijk plaatselijk in de grond te laten dringen en het overtollige regenwater af te voeren naar de waterlopen. Dat geldt ook voor de Katterekelaan en de Mispelburgstraat. In het kader van deze werken wordt de mogelijkheid onderzocht om in de individuele woningen het regenwater van het afvalwater te scheiden en afzonderlijk aan te sluiten op enerzijds het regenwaterstelsel en anderzijds het afvalwaterstelsel. Naar aanleiding van deze werken worden ook de straten heringericht, waarbij aandacht gegeven wordt aan de verkeersveiligheid.

Kennedylaan en Kennedyplein

Door het gemeentebestuur werd beslist om, aansluitend op de heraanleg van de Vosseslag, een ontwerper aan te stellen voor het heraanleggen en herinrichten van de Kennedylaan en het Kennedyplein. Ook het gemeenschapsgebouw ’t

Heraanleg Wenduine Steenweg / Drift en Vlissegem-dorp

Schelpestik maakt deel uit van deze opdracht. De opdracht omvat de aanleg van een riolering in de Kennedylaan en aan het Kennedyplein, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel voorzien wordt. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd en slechts het overtollige regenwater wordt via waterlopen afgevoerd. Het Kennedyplein dient ingericht als een functioneel dorps- en marktplein. De vroegere functies dienen overgenomen en aangevuld te worden in een actueel kader (parking, markt, attracties). Het bestaande gemeenschapsgebouw dient gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw, dat aangepast is aan de hedendaagse comfortnormen. Bij de toegankelijkheid en de inrichting van het gebouw wordt speciale aandacht geschonken aan mindervaliden. Het nieuwe gebouw moet architecturaal ingepast worden in het nieuw aan te leggen Kennedyplein.

Mobiliteitsplan

Op dit moment wordt het mobiliteitsplan van de gemeente De Haan geactualiseerd door bvba studiebureau ir Jonckheere. Het plan omvat de gewenste mobiliteitsprojecten van de gemeente op korte tot lange termijn. Op welke plaatsen komt er een nieuw fietspad? Welke wegenwerken worden er gepland? De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) nodigt geïnteresseerde burgers uit op een informatieavond over het mobiliteitsplan. De avond heeft plaats op 25 januari 2010 om 20u in de grote zaal van het O.C. Annexe (achter het gemeentehuis). Het studiebureau geeft u de nodige inlichtingen en uitleg. Eventuele bevindingen en opmerken kunnen die avond overgemaakt worden aan de GBC. De GBC is een overlegplatform dat instaat voor de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Deze dossiers worden NIET uitgesteld of stilgelegd, maar administratief voorbereid met het oog op het binnenhalen van subsidies voor het aanleggen van de riolering en fietspaden. De huidige Vlarem wetgeving VERPLICHT ons om het afval- en het regenwater zowel op openbaar als op privaat domein gescheiden af te voeren. De ontwerper brengt een plaatsbezoek bij elke individuele woning en levert een plan, bestek en afkoppelingsovereenkomst aan. Dit wordt samen met het rioleringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor goedkeuring en subsidiering (100 %). Dit vraagt uiteraard extra werk en voorbereiding. Na groen licht van de kwaliteitskamer van het provinciebestuur kan het ontwerp van de bovenbouw afgewerkt worden en de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Het gemeentebestuur hoopt na deze lange administratieve procedures groen licht te krijgen en de werken vanaf oktober 2010 te kunnen starten.

Heropbouw Astridpaviljoen

Bij de heropbouw van het paviljoen moet “de wet op de overheidsopdrachten” gevolgd worden. Dit houdt in dat de volledige procedure van prijsvraag voor ontwerper, aannemer ruwbouw, elektriciteit, schrijnwerk, … opnieuw moet opgestart worden. De prijsvraag voor een ontwerper is momenteel lopende. We hopen na deze administratieve afhandeling snel met de heropbouw te kunnen starten.

Watersportinfrastructuur

Tegen de verkregen stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de watersportinfrastructuur op het strand van De HaanCentrum werd bij de Raad van State een verzoek tot schorsing en vernietiging ingediend. Het gemeentebestuur wacht de uitspraak van de Raad van State af vooraleer verdere stappen in dit dossier te zetten. 21


losse babbel Poëtisch talent van eigen bodem

Niet de meest voor de hand liggende vorm van schrijvende creativiteit: poëzie. Niet de meest gelezen noch op grote schaal gewaardeerde pennenvruchten. Toch bloeit de dichtkunst in ons eigen midden. Rond haar nieuwe verzenbundel hadden wij een stil gefluisterde babbel met dichteres Nathalie Vilain.

Je vertrouwde als kind al je diepste gevoelens aan het papier toe. Was het toen ook Nathalie Vilain of was Lily May Parker iemand anders? “Lily May Parker is altijd al mijn alter ego geweest, mijn spreekbuis, mijn contactpersoon met de buitenwereld. Ik was 13 of 14 jaar, toen al hoog emotioneel van aard en ik schreef als puber mijn diepste gedachten neer. Alles wat ik beleefde en zag moest ik verwerken en mijn Parker-pen hielp mij daarbij. Lelies waren mijn favoriete bloemen, ik ben in mei geboren en zo is die ‘schrijversnaam’ aan mijn tienerbrein ontsproten. Het leek makkelijker om mijn gedichtjes met dat pseudoniem te ondertekenen.” Hervé Casier, dichter-auteur uit Vlissegem, gaf je een zetje. Jouw poëzie vertoont overigens wel wat verwantschap met zijn gedichten. “Ik denk dat meester Casier een zielsverwant is. Zoals hij heb ik het ook vaak over de duistere kanten van het leven, over het leed rondom mij, over pijn voelen en afscheid nemen. Nochtans ben ik geen doemdenker en zeker niet depressief. Ik blijf goedlachs maar sta wel stil bij de gebeurtenissen van elke dag, bekijk de ernst en de impact ervan..” De gedichtenbundel STIL GEFLUISTER is jouw allereerste publicatie. “Het was Hervé Casier die mij een goede uitgeverij aanwees. Maar publiceren moest onder mijn eigen naam. Het doet vreemd aan om als Nathalie Vilain naar buiten te treden. Ook de belangstelling en de bekendheid zijn vreemde gewaarwordingen voor iemand die liever in de schaduw staat. Het is wel leuk om weten dat er nu nog meer mensen mijn werk zullen lezen. Ik hoorde mijn verzen onlangs ook voorlezen. Dat was toch wel een bijzondere, beetje enge ervaring. Maar het zal mij niet van het schrijven en dichten afhouden, integendeel.”

“Stil gefluister – poëzie van Nathalie Vilain “ is uitgegeven door de Vriendenkring Kunst Houtland, e-mail vkh. torhout@skynet.be

22

Verzen, verhalen en volksliedjes uit de vorige eeuw verzameld

Schatten op zolder. Verloren gewaande stukken, of zelfs werkjes waarvan je het bestaan niet eens kon vermoeden. Zo kan je de verzameling verzen noemen die Katleen De Vylder uit De Haan bij haar grootvader terugvond. In feite kennen we u in de eerste plaats als een klassiek geschoold muzikante die al enkele cd’s uitbracht. Hoe kwam u er bij om nu een boek samen te stellen? “Mijn grootvader Frans Bresseleers had een grote interesse voor geschiedenis, en schreef ook enkele geschiedkundige boeken. Daarnaast had hij tijdens zijn leven een grote verzameling verzen, rijmen en liedjes aangelegd. Ik voelde dat ik iets met dit materiaal moest doen en ben beginnen lezen en selecteren. De oudste versjes gaan terug tot 1930, want hij had werkelijk een karrevracht materiaal.” Naast verzen vinden we ook verhalen en volksliederen terug in het boek. “Ja, ook oude sagen en kerstliederen werden opgenomen in het boek, waarvan de herkomst vermoedelijk over gans Vlaanderen ligt. De versies verschillen wel eens per streek. De versjes kwamen vooral voor bij kinderspelen, zoals koorddansjes of oude balspelen. Het zijn meestal leuke versjes en verhalen die jarenlang mondeling werden overgeleverd tot iemand, zoals mijn grootvader, ze genoteerd heeft. Omdat sommige rijmpjes nog enkel in heel oude boeken te vinden zijn, hebben we getracht ze met dit boek niet helemaal verloren te laten gaan.”

Als muzikante kon u niet voorbij de kerstliederen, natuurlijk. “Inderdaad, voor de kerstliederen of ‘sterreliedekens’ werd een keuze gemaakt uit de honderden kerstliederen die Vlaanderen rijk is, en die in het archief van mijn grootvader teruggevonden werden. Een 26-tal vonden hun weg naar het boek, en het bevat ook een achttal muziekpartituren.”

“Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens” werd samengesteld door Katleen De Vylder, is gedrukt bij Drukkerij Lowyck en uitgegeven in eigen beheer. E-mail: info@katleendevylder.be


jonge en sportieVe DamesmoDe lingerie en nachtmoDe Dames & heren

BETTY BARCLAY OLSEN

Jonge sportieve damesmode DAMO SAN MARTINO Lingerie en nachtmode voor EASY COMFORT dames & heren

BIANCA

TONI DRESS ETAGE FRANKWALDER BARBARA CHANTELLE EMPREINTE SCHIESSER

MONICA

RINGELLA Monicastraat 9 (naast de ke rk ) , 8 4 2 0 D e H a a n – T 0 5 9 2 3 3 4 3 4

MEY

De Supermarkt met elke dag VERSE kwaliteitsproducten aan de JUISTE PRIJS! Stationsstraat 8, 8420 De Haan 23


infoblad_december09  

december 2009 | nr.4 | www.dehaan.be De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem 3-maandelijks tijdschrift

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you