__MAIN_TEXT__

Page 1

Notulen Basisschool

Betreft vergadering Bijlagen

Overleg Aanwezigen Afwezig

KBS de Goede Herder Binnenkruierstraat 9 Almere Maandag 28 november 2016 n.v.t.

Overleg Medezeggenschapsraad (MR) Chantal, Leonie, Sonja, Irma, Anja Niels

1. Vergaderdata (23-01 wordt 16-01) 2. Agendapunten MR vergaderingen 3. Stagiaires 4. Sonja 5. Groep 8 6. Scholing 7. Social Media 8. Sharepoint 9. Website RE. 1 Een aanpassing, 23 januari wordt 16 januari RE. 2 Relatief weinig agendapunten ingebracht. Afgesproken dat voortaan op voorhand agendapunten worden gedeeld via de VZ. Onderwerpen vanuit ouders is überhaupt beperkt. Je merkt dat als het beter gaat met school er minder inbreng is, voorstel om vanuit MR leden actief ouders op het schoolplein bijvoorbeeld te bevragen. Via de nieuwsbrief kunnen we ook de agenda gaan delen met ouders zodat die kunnen zien wat er speelt en besproken wordt. Wellicht helpt dat in betrokkenheid. Intern gaat Chantal eea delen via de Team info RE. 3 In diverse groepen lopen inmiddels een aantal stagiaires mee RE. 4 Sonja is gelukkig weer volledig aan het werk RE. 5 Groep 8 is een erg drukke groep en dit speelt al lang, eea is al erg vooruitgegaan maar zijn er nog niet. Ter ondersteuning loopt een aantal dagen een onderwijs assistent mee in deze groep. Contact met de ouders gaat voorlopig via Chantal om Brenda te ondersteunen RE. 6 Het DGH team volgt op dit moment scholing rondom begrijpend lezen.  Studiemiddag  Groepsbezoeken voor 0 meting, 0 meting om te bepalen waar hulp nodig is voor verdere ondersteuning o 1 – 4 week Begrijpend luisteren focus o 5 – 8 week Begrijpend lezen focus RE. 7 Bewustwording rondom het thema Social Media is “hot” item. Chantal is in gesprek met een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Wellicht kunnen zij de school helpen om een leerlijn te ontwikkelen. Doelstelling is om bewustwording bij kinderen te stimuleren wat het effect kan zijn van activiteiten op social media. Dit bedrijf organiseert events om ook ouders hierbij te betrekken en vervolgens de koppeling te maken met de school.

1


Overleg Medezeggenschapsraad (MR) Datum 28 november 2016 Pagina 2/2

Overleg

RE. 8 Sharepoint is inmiddels actief. De school gaat centraal over om alle relevante informatie digitaal te kunnen benaderen. Op dit moment alleen nog met de teaminfo maar de komende tijd zal steeds meer via Sharepoint gaan. De wekelijkse teaminfo mail zal uiteindelijk alleen nog via Sharepoint zijn te benaderen. SKO doet dit al langer, maar de prioriteiten op DGH lagen elders, nu komt hier ruimte voor. RE. 9 De nieuwe website is bijna klaar. Doelstelling is om vanaf januari deze live te hebben. Op de nieuwe site kan Chantal zelf het beheer doen.

Volgende vergadering: Maandag 16 januari 2017

Profile for De Goede Herder

Notulen%20mr dgh 28 11 2016  

Notulen%20mr dgh 28 11 2016  

Advertisement