Page 1

09 maart 2018

In dit nummer:

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 Staking

Staking woensdag 14 maart

 Pasen

De leraren op onze school staken op woensdag 14 maart, dat betekent dat de school gesloten blijft en dat uw kind niet naar school kan.

 Techniekdagen Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het on Bezoek stadhuis derwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht  Cultuurplein voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog  Agenda onvoldoende om de problemen volledig op te lossen.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de problemen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De acties in die provincies staan op 14 maart gepland. De organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

Binnenkruierstraat 9, 1333 EC Almere tel:036-5320335 www.kbsdegoedeherder.nl

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.


Pagina 2

Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende. Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!

Pasen: Vrijdag 23 maart is het Palmpasen. De groepen 1 t/m 6/7 gaan Palmpaasstokken versieren en lopen een Palmpaasoptocht door de wijk met hun mooi versierde stokken. Alle kinderen krijgen een broodhaantje voor op de stok of om gewoon mee naar huis te nemen. Vanaf dinsdag13 maart staat er een versierde doos/ mand in de middenruimte waarin de kinderen iets lekkers kunnen doen voor de mensen in verzorgingscentrum Buitenhaege. Deze spullen gaan de kinderen van groep 8 vrijdag 23 maart brengen. Zij zullen hier ook een optreden geven voor deze mensen.

Woensdag 28 maart vieren wij de Paasviering in de kerk en hebben wij een Paaslunch op school. De Paasviering in de kerk start om 10.00 uur. Ouders/ opa’s/oma’s zijn welkom! De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij.

Techniekmiddagen; We hebben als school een heleboel mooie techniekspullen aangeschaft. Deze gaan we inzetten op Techniekdagen. De eerste techniek dag is gepland op donderdag 22 maart. We zijn nog op zoek naar één of meerdere hulpouders per klas. Het gaat om een uurtje ondersteuning van de leerkracht tijdens een techniekcircuit op school. Wilt U helpen? Graag! U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Groep 8: 8.30 uur -9.30 uur

Groep 3: 13.15 uur tot 14.15 uur

Groep 4 9.30 uur– 10.30 uur

Groep 5/6: 14.15 uur tot 15.15 uur.

Groep 6/7: 10.30 uur-11.30 uur De groepen 1/2 hebben voor de Techniekdagen een ander programma in de klas.


Bezoek stadhuis groep 6/7 en 8 De kinderen van groep 6/7 en 8 zijn vandaag te gast geweest op het stadhuis. Tijdens dit bezoek hebben de kinderen met de wethouder en de raadsleden gesproken, hebben ze een rondleiding door het stadhuis gekregen en hebben ze een heerlijke lunch gekregen. Het was een groot succes en de kinderen hebben er enorm van genoten!

Cultuurplein Vandaag was de afsluiting van dit cultuurplein. Er zijn prachtige dingen gemaakt. Een aantal dingen zijn nu al te bezichtigen in de vitrinekasten, en sommige dingen worden vanaf volgende week tentoongesteld omdat deze nog op moeten drogen of nog in de oven gebakken moeten worden. Het was super! Binnenkort volgen de codes voor het online museum van alle kinderen van de school.

Ouderavond 15 maart Zoals al eerder vermeld is de ouderavond verplaatst naar 15 maart i.v.m. de staking. U bent van harte uitgenodigd om deze avond met als thema `ontmoeten´ aanwezig te zijn. De avond duurt van 19,00 uur tot 20,00 uur. Agenda:       

14 maart Staking school gesloten 15 maart ouderavond Thema ontmoeten 19.00 uur tot 20.00 uur. 16 maart Voorstelling groep 6/7 19 maart Groepen 5/6, 6/7 en 8 naar de Schouwburg 22 maart Techniek dag 23 maart Palmpasen 23 maart nieuwe DGH Info

Wij wensen u een heel fijn weekend! Team DGH

Profile for De Goede Herder

9 maart  

9 maart  

Advertisement