Page 1

r van rkee e ve e d n e ntal ra z ume rbij mon t s t t vo o e e v e h s h i at en gehu e st a tuss er is . Een kk ad den e e st ping ndr i Mid m e e i w H d u r gang s o e n v i B r e e . Een D r st de P deur ar in e ee r r a d o e w o e n e d w ev pan tage te t ra p ar d t na ĂŠĂŠn bel-e . Gr o , t d e r i s e e d u l r lo op van apje or en v r r o e t e v s n a r m e a ar no sten e wa we e dt ee witm entj et. T tr ee een keuk t gez . u be met n d e r n E o e k e en w s. oog et bo esso imte omh r je m espr rkru t a e l n a e w e f p te ta n ker e lich s. Ee . Een e ezoe afel uils oud re b erkt aute t op w f h iede n e c i e t m tz de u a i o n n u i e h t e n ge aang mo e en m . Lan t Ne is de ra n t e ra m n, he . Dit Hog e De k J t . I s o t r b gen. e te r h e u t n p h a e v ra com a ra c uw a eer d a t o a d b l , e e g en er ziek bom erkg t Mu lle w e he or a o v ve r t s t plaa werk

HING C A CO

09

EEST

0 VE 2 TGA I U ER

E

M OUW EN B


Beste Lezer,

Dit boekje gaat over coaching bij De Bouwmeester. Coaching is de confrontatie aangaan met de waarheid. Uw coach is een gesprekspartner over uw uitdaging, uw twijfel, uw zorg of uw plan. Een traject helpt u op weg. Dit boekje geeft u informatie en links over wat u kunt verwachten. Tot ziens bij De Bouwmeester.

Arie Snel Algemeen directeur


ING H AC CO


“Mijn volgende carrièrestap zou die naar de Raad van Bestuur zijn. Ik wil uitzoeken of ik dit überhaupt moet ambiëren?” Een coachingstraject begint met een intake van een uur door twee coaches. Tijdens dat gesprek formuleren wij samen met de kandidaat de vraag. Dat is van belang om een traject vorm te geven. Na drie kwartier zijn er twee mogelijkheden. Of het is einde gesprek, of de coaches trekken zich vijf minuten terug voor overleg. Daarna krijgt de kandidaat een schets van een programma. Uit de vraag komt de oplossing voort. Welk doel staat voor ogen? Hoe urgent is de situatie? Wat zijn de verwachtingen? Hoeveel tijd kan iemand vrijmaken? Studioportret – www.debouwmeester.com De context speelt een grote rol. Wilt u groeien binnen het werk dat u nu doet? Gaat het om meer algemene vragen over ambitie, levensloop en loopbaan? In de offerte worden de uitgangspunten verwoord: een korte omschrijving van het doel, de hoeveelheid uren, de afspraken en een prijsopgave. Als iedereen akkoord is,


gaat het traject van start.

Regelmatig wordt de tussenstand opgemaakt. Is de vraag nog dezelfde? Is de context veranderd? Zitten we op de

“Ik doe mijn werk naar behoren, maar krijg met iedereen

goede weg? Is het tijd voor een andere werkvorm? Bent u

ruzie. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?”

tevreden? Werkt het?

Het adviesdiner – www.debouwmeester.com

We werken toe naar resultaat. Dit wordt verwoord of opgeschreven. Een traject volg je bewust en het resultaat

Welke competentie wilt u ontwikkelen? Hoe kunt u die

moet tastbaar zijn.

vormgeven? Eerst brengen we dat in kaart en bieden daarna een passend traject.

“Ik ben niet meer ‘jong en veelbelovend’. Wat ben ik dan wel?”

De motor voeden en tijd nemen om boeken te lezen,

Zoek de lol van het avontuur en steek je neus

muziek te luisteren, gesprekken te voeren.

nieuwsgierig in de wind om andere werkvelden te verkennen.

Tijd nemen om je inspiratie te organiseren: een dagboek bijhouden over dingen die u verwonderen. Maak een

Inspiratiediner – www.debouwmeester.com

tentoonstelling van alles wat u typeert. Vul een koffer met zaken die u naar het ‘onbewoonde eiland’ mee zou

Maak samen met de coach een plan van aanpak, van visie

nemen.

tot aan stappenplan – een concreet scenario voor de komende tijd. Leg dit voor aan adviseurs.

De Bouwmeester werkt met ervaren coaches, ieder met een eigen werkvorm. Wij zoeken een passende match.

Onze coaches bieden steun, maar nemen geen

Blijkt het gedurende het traject niet te werken, dan wordt

verantwoordelijkheid over.

die net zo gemakkelijk gewijzigd. “Ik heb meer macht nodig, maar ik denk dat ik niet het goede De nieuwe baan – www.debouwmeester.com

netwerk heb?”


Houdt uw keuzes tegen het licht, breng uw eigen

Vier keer per jaar organiseert de Bouwmeester een op

arbeidsverleden in kaart om gewapend met die kennis

maat gesneden communicatietraining voor kandidaten

uw toekomst te formuleren.

in coachingstrajecten.

Help avond – www.debouwmeester.com

Portret op het werk – www.debouwmeester.com

Fris uw CV op. Richt een ‘Lege Kamer’ in met

“Leidinggeven heb ik altijd intuïtief gedaan, maar wat voor

sleutelmomenten van uw carrière. De coach stelt vragen

soort leiding geef ik eigenlijk?”

over uw drijfveren, toen en nu. Een filmmaker volgt u een aantal werkdagen met zijn Uw coach als partner om een ingewikkelde

camera; hij monteert dit tot een documentaire.

machtspolitieke situatie te analyseren. Op basis van dit inzicht ontwikkelt u de gewenste strategie.

Uw fysiek kan een sleutel zijn om beter te kunnen werken.

“Hoe maak ik mensen deelgenoot van mijn tempo?” De stamboom – www.debouwmeester.com Friesland – www.debouwmeester.com Met wat je kan of wie je bent kun je steeds vooruit. Breng uw manier van werken in kaart. Destilleer daar de elementen uit die u typeren. Wat is constructief? Vindt

“Ik zou gelukkig moeten zijn met alles wat ik heb bereikt,

uzelf opnieuw uit.

maar ik ben het niet. Ik wil graag weten hoe dat komt. En vooral wat ik er aan doen kan.”

Leer om beter uw emoties te herkennen en te gebruiken. Aan u de keuze of u wilt doorgronden waar ze vandaan

De voorbije liefde, de dood van je ouders, kinderen – de

komen en of u ze wilt inzetten.

grote momenten in je leven klinken door in hoe je werkt.


De lege kamer – www.debouwmeester.com

Als u iets niet zint in het traject, dan spreken we vooraf af: niet klagen, maar vragen.

Een coach kan een sparring partner zijn die meeloopt in het proces, of een luisterend oor als iemand hardop wil

De adviesronde – www.debouwmeester.com

nadenken. Helpt valkuilen te voorzien en voorkomen. Soms is hij luis in de pels, die prikkelt en uitdaagt om

Intensief of layed back? Geconcentreerd of verspreid

twijfels te overwinnen. Dan weer de inspirerende leraar

over een langere periode? Dit bepalen we tijdens het

van vroeger, die kwaliteiten aanspreekt.

intakegesprek.

Om de kwaliteit van elk traject te waarborgen voert een groep van vaste Bouwmeestercoaches regelmatig redactie. Uitgangspunten en doelen worden geijkt en aangescherpt. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over de voortgang van een traject. In overleg met de kandidaat wordt bepaald wat binnenskamers blijft en wat gedeeld wordt met derden. Portret op het werk – www.debouwmeester.com Coachingstrajecten bij de Bouwmeester richten zich op het hoger management. Wij doen een appèl op reflecteren en abstraheren, met een groot accent op de autonomie van de kandidaat. “Ik snap niet meer wat er om me heen gebeurt.”


Deze uitgave kwam tot stand dankzij: Marco Bakker Hilde Berghoef Job Cornelissen Pol Eggermont Teuntje Klinkenberg Bernhard Scholten Arie Snel grafisch ontwerp | Jozee Brouwer drukwerk | Drukkerij Terts

telefoon (020) 6393637 info@debouwmeester.com www.debouwmeester.com Š De Bouwmeester 2009

De Bouwmeester - Coaching  

Dit boekje gaat over coaching: de confrontatie aangaan met de waarheid.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you