Page 1


BESPREEKBUREAU MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent Di - vr 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00, za 13:00 - 17:00 t. 09 269 92 92 e. tickets@debijloke.be w. www.debijloke.be DE BIJLOKE BISTRO Ma - vr 12:00 - 18:00 Op concertdagen ook 2 uur voor en 2 uur na het concert t. 09 277 07 04 e. info@debijlokebistro.be w. www.debijlokebistro.be OP ZOEK NAAR EEN GESCHENK? Doe een concert cadeau in de vorm van een geschenkbon of een ticket naar uw keuze. Te verkrijgen aan onze balie. OP ZOEK NAAR KWALITEITSVOLLE OPNAMES? In de foyer vindt u een selectie opnames u aangeboden door ‘t KLAverVIER, Kasteeldreef 6, 2970 Schilde t. 03-384 29 70 e. info@tklavervier.be Muziekcentrum De Bijloke is mobiel dankzij het partnership met Gent Motors (www.gentmotors.be) AANDACHT! Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen. COLOFON Inleiding | Frank Pauwels & Jens Van Durme Tekst programmaboekje | Tom Janssens Coverafbeelding | Olivier Messiaen Coördinatie programmaboekje | Sophie Cocquyt Verantwoordelijke uitgever | Yves Rosseel


MESSIAEN & bRAHMS deFilharmonie Collegium Vocale Gent Accademia Chigiana Siena olv philippe herreweghe ZA | 27.02.10 | 20:00

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

3


4

MESSIAEN & bRAHMS Programma

Uitvoerders

Olivier Messiaen

deFilharmonie

L`Ascension

Collegium Vocale Gent

1. Majesté du Christ deman-

Accademia Chigiana Siena

dant sa gloire a son Père

Philippe Herreweghe |

2. Alleluias sereins d’une âme

dirigent

qui désire le ciel 3. Alleluia sur la trompette,

Carolyn Sampson | sopraan

Alleluia sur la cymbale

Florian Boesch | bas

4. Prière du Christ montant vers son Père Pauze Johannes Brahms Ein deutsches Requiem 1. Selig sind, die da Leid tragen 2. Denn alles Fleisch es ist wie Gras 3. Herr, lehre doch mich 4. Wie lieblich sind deine Wohnungen 5. Ihr habt nun Traurigkeit 6. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt 7. Selig sind die Toten

WWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING Messiaen & Brahms Tom janssens

Olivier Messiaen (1908-1992) L`Ascension (Quatre méditations symphoniques) Olivier Messiaen mag dan wel een honderd jaar geleden geboren zijn, op ’s mans spirituele klankenrijkdom zit geen spatje roest. De ascetische nieuwlichter met een zwak voor vogelzang liet een magistraal oeuvre na dat nog steeds de verbeelding prikkelt. Van het kwinkeleren in ‘Le merle noir’ tot de existentiële twijfel in het ‘Quatuor pour la fin du temps’, van het schetterend gevederte in ‘Oiseaux exotiques’ tot de serene grandeur in ‘Et exspecto resurrectionem mortuorum’: Messiaen op z’n allerbest staat garant voor grootse muziekervaringen, die het aardse gevoel elke zwaartekracht ontnemen. Zo ook in het vroege (orkest)werk ‘L’Ascension’, gebaseerd op een orgelcompositie uit 1932. In vier ‘meditaties’ beschrijft Messiaen de christelijke geloofsbelijdenis. Slaapverwekkend? Integendeel! In Messiaens visie was geloof geen duffe materie, maar een meeslepende ervaring die alle zinnen prikkelt. De vier bewegingen van ‘L’ Ascension’ vormen, in de woorden van Messiaen, “pure muziek, die in alle spiritualiteit nooit nalaat om te spreken over God.” In het eerste deel (Majesté du Christ demandant sa gloire a son Père) thematiseert de verrijzenis als het moment waarop de glorie van God vervolmaakt wordt. Het stuk is één langgerekt, plechtstatig blazerskoraal, dat de goddelijke triomf verbeeldt. De tweede beweging (Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel) doet zich voor als een extreem serene meditatie, die enkele keren wordt onderbroken door Gregoriaans hallelujagezangen en oosters aandoende blazerssolo’s. Het derde deel (Alleluia sur la trompette, Alleluia sur la cymbale) is het enige deel dat het volledige orkest aan het werk zet. In tegenstelling tot het voorgaande, eerder contemplatieve deel, is dit een vitaal scherzo (dat nu en dan herinnert aan de 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

5


6

TOELICHTING orkestwerken van de door Messiaen zo bewonderde Debussy). Het laatste deel (Prière du Christ montant vers son Père) voltrekt de hemelvaart van Christus en is een hyperexpressieve beweging voor strijkers, die culmineren tot een glorieuze finale. “Ik streef ernaar om de eeuwige tijd en de resonantie van het bovenaardse te benaderen, om het onhoorbare in mijn muziek binnen te halen”, aldus Messiaen. We garanderen u: voor wie ‘L’ Ascension’ vanuit die optiek beleeft, gaat een totaal nieuwe wereld open. Johannes Brahms (1833-1897) Ein deutsches Requiem, opus 45 Wellicht de meest opmerkelijke bijdrage tot het romantische requiemrepertoire was het ‘Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms. Deze compositie – zijn grootste werk en belangrijkste succes – is het resultaat van veel geduld en bezieling. Brahms begon er vermoedelijk aan in 1859 en zou er elf jaar over doen om het werk te voltooien. Ein Deutsches Requiem is echter niet in de kiem gedacht als een requiem. Enkele maanden na de begrafenis van zijn moeder Christine in 1865 vatte Brahms het plan op om enkele reeds eerder geschreven koorstukken te verenigen en aan te vullen tot een soort dodenmis. Toch is Brahms’ requiem voor de concertzaal, en niet voor de kerk bestemd. Alleen al de titel wijst in die richting. Brahms ‘Duitse’ requiem is niet zomaar een orthodoxe dodenmis: geen Latijnse, traditioneel-orthodoxe teksten in zijn treurmuziek, maar wel eigenhandig bij elkaar gesprokkelde, Duitstalige Bijbelpassages. Daarmee volgde hij een typisch protestantse traditie. Ook Heinrich Schütz had met zijn ‘Musikalische Exequien’ van 1636 een uit verschillende tekstbronnen samengstelde, caleidoscopische dodenmis gecomponeerd. Met uitzondering van de vierde en de laatste beweging zijn de verschillende delen uit Brahms’ requiem niet gebaseerd op afgezonderde Bijbelteksten, maar op samenstellingen. De tweede beweging (Denn alles Fleisch, es ist wie Gras) bijvoorbeeld, verenigt tekstflarden uit liefst drie Bijbelbronnen: de brieven van Petrus en Jakobus, in combinatie met het oudtestamentische boek Jesaja. Al gelijk in de eerste beweging slaat Brahms een brug tussen het Oude WWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING en Nieuwe Testament: regels uit het evangelie van Mattheus worden afgewissled met verzen uit het Psalmenboek. In het vijfde deel (Ihr habt nun Traurigkeit) wordt de gelaagdheid wel zeer nadrukkelijk geëxpliciteerd: de sopraan hanteert over drie geselecteerde tekstpassages drie verschillende ik-vormen. Hiermee komen binnen één en dezelfde beweging Jezus, God en een mens over zichzelf te spreken, met een treurende moederfiguur (de sopraan) als unificerend element. Brahms toonde maar weinig interesse in een strikt orthodoxe benadering van het christelijke geloof. Hij stelde dat zijn requiem geen liturgische functie ambieerde, maar een persoonlijke creatie was, een soort subjectieve bezinning op de dood, met tekstuele hulp van de Bijbel. Veelbetekenend in dat opzicht was voor hem de titel. Dit was maar “een” requiem. Bovendien kon het adjectief ‘Duits’ voor hem net zo goed vervangen worden door het begrip ‘humaan’ of ‘menselijk’. “Bovendien”, zo stelde Brahms, “heb ik bepaalde teksten gekozen omdat ik nu eenmaal een muzikant ben, omdat ik ze nodig had.” Hoe persoonlijk - of liever hoe ‘menselijk’ - zijn requiem wel is, kan reeds worden afgeleid uit de eerste woorden: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”. Met deze zin uit de bergrede zet Brahms zijn requiem in. Een opvallende opener, want daarmee komt de nadruk te liggen op de treurenden, en niet op de gestorvenen (die pas in het laatste deel aangesproken worden). Brahms’ requiem biedt inderdaad houvast en troost aan degenen die overblijven. In die zin is dit requiem geen dodenmis, maar een compositie die zalvende woorden richt tot de nabestaanden. De breuk met de traditionele liturgie kon haast niet groter zijn. Toen Brahms in 1868 het volledige (nog zesdelige) werk in Bremen voorstelde, was de commentaar van het Duitse publiek heel wat positiever. ‘Ein deutsches Requiem’ werd er zelfs onthaald als een meesterwerk. Een jaar later zou Brahms een zevende deel (de vijfde beweging, met sopraansolo) aan het werk toevoegen, waardoor het ‘Requiem’ door een overkoepelende spanningsboog samengehouden wordt: één centraal 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

7


8

TOELICHTING koorwerk (Wie lieblich sind deine Wohnungen) als hoogtepunt, geflankeerd door telkens een religieus instruerend solostuk (Herr, lehre doch mich voor bariton, en Ihr habt nun Traurigkeit voor sopraan). Op de tweede en voorlaatste plaats staan de langste delen, waarin respectievelijk gefocust wordt op sterfelijkheid (Denn alles Fleisch) en de hoop op verrijzenis (Denn wir haben hier keine bleibende Stadt). Beginnen en eindigen doet Brahms met uiterst meditatieve gezangen waarin de rouwenden (Selig sind, die da Leid tragen) en tenslotte de gestorvenen (Selig sind die Toten) geëerd worden. Deze boog maakt het mogelijk ‘Ein deutsches Requiem’ te lezen als een majesteitelijke afscheidsgroet, waarin koor, solisten en orkest zich samen met de luisteraar bezinnen over de zaligmakende berusting in sterfelijkheid. ‘Selig’ is niet toevallig het eerste en laatste woord van deze compositie.

WWW.DEBIJLOKE.BE


TEKST Ein deutsches Requiem - Johannes Brahms 1. Selig sind, die da Leid tragen Koor Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. (Mattheüs 5:4)

Gezegend zijn zij die rouwen, want zij zullen getroost worden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. (Psalm 126:5 & 6)

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. 2. Denn alles Fleisch es ist wie Gras Koor Denn alles Fleisch es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. (1 Petrus 1:24)

Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af. So seid nun geduldig lieben Brüder bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und is geduldig darüber bis er empfange den Morgenrgen und Abendregen. (Jacobus 5:7)

Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en de late regen er op gevallen is. 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

9


10

TEKST Aber, des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. (1 Petrus 1:25)

Maar het woord des Heren blijft in der Eeuwigheid. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten. 3. Herr, lehre doch mich Baritonsolo & koor Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss, und mein Lebenein Ziel hat, und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schemen, und machen ihnen viel vergebliche Unruhe, sie sammeln und wissen nicht wer es kriegen wird. Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. (Psalm 39:5 – 8)

Laat mij, Here, mijn einde kennen, en welke de maat van mijn dagen is; laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. Zie, Gij hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld, mijn levensduur is als niets voor U; ja, ieder mens staat daar, enkel een ademtocht. Ja, de mens gaat daarheen als een schaduw, ja als een ademtocht suizen zij weg, zij garen bijeen en weten niet wie het tot zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U. Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. (Apocrief boek Wijsheid 3:1)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen kwaad raakt hen aan. WWW.DEBIJLOKE.BE


TEKST 4. Wie lieblich sind deine Wohnungen Koor Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. (Psalm 84:2 & 3)

Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen! Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levenden God. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. (Psalm 84:5)

Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. 5. Ihr habt nun Traurigkeit Sopraansolo & koor Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16:22)

Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe grossen Trost funden. (Apocrief boek Jezus Sirach 51:35)

Ziet mij aan: ik heb een kleine tijd moeite en arbeid gehad en heb grote troost gevonden. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. (Jesaja 66:13)

Ik zal u troosten, zoals een moeder haar kind troost. 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

11


12

TEKST 6. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt Baritonsolo & koor Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir. (Hebreeën 13:14)

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und dasselbige plötzlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. (1 Corinthiërs 15:51-52)

Zie, ik deel u een geheimenis mede: Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? (1 Corinthiërs 15:54b – 55)

Dan zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. (Openbaring 4:11)

Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen en om Uw wil was het en werd het geschapen. WWW.DEBIJLOKE.BE


TEKST 7. Selig sind die Toten Koor Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach. (Openbaring 14:13b)

Gezegend zijn zij die sterven in de Here, van nu aan. Ja, de Geest zegt, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

13


14

BIOGRAFIE deFilharmonie Als modern, stilistisch flexibel symfonieorkest bezit deFilharmonie (Royal Flemish Philharmonic) een artistieke souplesse die toelaat om meerdere stijlen – van klassiek tot en met hedendaags – op een historisch verantwoorde wijze te vertolken. Dankzij eigen concertreeksen in grote zalen bekleedt deFilharmonie een unieke positie in Vlaanderen. De Koningin Elisabethzaal en deSingel in Antwerpen, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Muziekcentrum De Bijloke en het Brugse Concertgebouw behoren tot de vaste podia. Naast reguliere concerten hecht deFilharmonie veel waarde aan de uitbouw van educatieve projecten, zoals de succesvolle KIDconcerten en de pedagogische OORcolleges, waarmee het orkest kinderen en jongeren doorheen de symfonische klankenwereld gidst. Samen met uitgeverij Lannoo ontwikkelt deFilharmonie een reeks luisterboekjes met originele orkestvertellingen voor kinderen. Bovendien werkt het orkest aan diverse sociale projecten, die mensen uit diverse culturen en met verschillende sociale achtergronden de kans geven om het symfonieorkest van dichtbij te leren kennen. Collegium Vocale Gent & Accademia Chigiana Siena voorbereiding koor: Jan Vuye Het Collegium Vocale Gent werd in 1970 opgericht op initiatief van Philippe Herreweghe. Als een van de eerste ensembles paste het de nieuwe inzichten inzake de uitvoering van barokmuziek toe op de vocale muziek. Vanaf het midden van de jaren tachtig kreeg het ensemble internationale bekendheid en werd het uitgenodigd op de belangrijkste podia en muziekfestivals van de wereld. Het ensemble werkte samen met toonaangevende dirigenten als Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Bernard Haitink, Ivan Fischer en anderen. Het repertoire van het Collegium Vocale Gent behoort niet tot één, specifieke stijlperiode. De grootste troef van het ensemble bestaat erin om voor elk project een geoptimaliseerde bezetting bijeen te brengen. Voor de uitvoering van het grote symfonische repertoire en rekrutering van zangers op Europees niveau wordt sinds 2009 samengewerkt met de Accademia Chigiana te Siena. A capella of begeleid door het barokorkest van Collegium Vocale Gent of WWW.DEBIJLOKE.BE


BIOGRAFIE het Orchestre des Champs-Elysées bouwde het ensemble onder leiding van Philippe Herreweghe een omvangrijke discografie op met meer dan 65 opnamen. Het Collegium Vocale Gent geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Philippe Herreweghe Philippe Herreweghe werd geboren in Gent en combineerde er zijn universitaire studies (geneeskunde en psychiatrie) met studies piano aan het conservatorium. Met het Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale en later het Ensemble Vocale Européen (alle door hem opgericht) profileerde Herreweghe zich als een specialist op het terrein van renaissance- en barokmuziek. Sinds 1991 legde hij zich met het Orchestre des Champs-Elysées toe op het spelen van romantische muziek op tijdgebonden instrumenten. Van 1982 tot 2001 leidde hij als artistiek directeur het festival Les Académies Musicales de Saintes. Vanaf het seizoen 2008-2009 is hij vaste gastdirigent van de Radio Kamer Filharmonie Hilversum. Als hoofddirigent van deFilharmonie (Royal Flemish Philharmonic) concentreert Philippe Herreweghe zich reeds tien jaar lang op een adequate en verfrissende lezing van het (pre)romantische repertoire. Carolyn Sampson De Britse sopraan Carolyn Sampson studeerde muziek aan de universiteit van Birmingham. Na haar studies begon ze haar carrière aan de English National Opera. Nadien trad ze op in de Opéra de Paris, de Opéra de Lille, de Opéra de Montpellier en het Glyndebourne Festival. Carolyn Sampson soleerde met The Orchestra of the Age of Enlightenment, het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Gewandhausorchester, het Orchestre des Champs-Elysées, het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en het San Francisco Symphony Orchestra. Ze zong onder leiding van Paul McCreesh, Philippe Herreweghe, Gustav Leonhardt, Harry Christophers, Christophe Coin en Richard Hickox. Carolyn Sampsons discografie bevat opnames bij het label Hyperion en BIS. Daarnaast zong ze in een felgesmaakte opname van Monteverdi’s ‘Orfeo’ voor Virgin Classics. Haar opname van liederen van Purcell (BIS) werd geselecteerd als Editor’s Choice 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

15


16

BIOGRAFIE van het prestigieuze vakblad Gramophone. Florian Boesch Florian Boesch begon zijn zangstudie bij zijn grootmoeder Ruthilde Boesch, en studeerde zang aan het conservatorium van Wenen. In 2003 debuteerde hij bij de opera van Zürich als Papageno in Mozarts ‘Die Zauberflöte’, het jaar daarop zong hij de komische basrollen in ‘Le nozze di Figaro’, ‘Don Giovanni’ en ‘Die Zauberflöte’ bij de Wiener Volksoper. In de zomer van 2004 debuteerde hij bij de Salzburger Festspiele in ‘Der Rosenkavalier’ van Richard Strauss. Florian Boesch werkte samen met Nikolaus Harnoncourt en zong Bachs ‘Mattheuspassie’ onder leiding van Helmuth Rilling en Riccardo Chailly. Als recitalzanger was hij te gast in het Wiener Konzerthaus, het Concertgebouw, de Kölner Philharmonie, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel en op het Edinburgh Festival.

WWW.DEBIJLOKE.BE


17

BEZETTING Collegium Vocale Gent & Accademia Chigiana Siena

Yves Van Handenhove René Veen

Sopraan Lore Agusti Ulrike Barth Francesca Boncompagni Edwige Cardoen Inge Clerix Griet De Geyter Sylvie De Pauw Silvia Frigato Aleksandra Lewandowska Elisabeth Rapp Nathalie Siebert Sonia Tedla Lut Van de Velde Alt Carla Babelegoto Anna Charim Laia Cortes Ursula Ebner Gudrun Köllner Judith Löser Lieve Mertens Lucia Napoli Cécile Pilorger Mieke Wouters Tenor Malcolm Bennett Friedemann Büttner Luca Cervoni Vincent Lesage Dan Martin José Pizarro Florian Schmitt João Sebastião

Bas Erks Jan Dekker Stefan Drexlmeier Matthias Jahrmärker Joachim Höchbauer Sebastian Myrus Peter Pöppel Simon Robinson Kai-Rouven Seeger Aloïs Späth Robert van der Vinne Frits Vanhulle Jurgen Vollens

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be


18

BEZETTING deFilharmonie Concertmeester Baptiste Lopez Eerste viool Eric Baeten Peter Manouilov Eva Zylka Yuko Kimura Claire Lechien Sihong Liang Emiel Pieters Christophe Pochet Françoise Queguiner Natalia Tessak Guido Van Dooren Martine Visée Peter Despiegelaere Tweede viool Miki Tsunoda Tamas Sandor Frederic Van Hille Krystyna Bohacz Nana Hiraide Jack Ooms Ilse Pasmans David Perry Lydia Seymortier Annie Soukiassian Marjolijn Van der Jeught Wim Lauwaert Altviool Ayako Ochi Rajmund Glowczynski Pawel Krymer Ingrid Ceuppens WWW.DEBIJLOKE.BE

Wieslaw Chorosinski Krzysztof Kubala Peter Swaan Bart Vanistendael Nathalie Gazelle Marija Krumes Iris Roggeman Cello Marc Vossen Olivier Robe Birgitta Barrea Christina De Mey Mieczyslaw Szynal Jan Willekens Dieter Schützhoff Esther Torrenga Anne Meike Burgel Contrabas Ioan Baranga Aykut Dursen Tadeusz Bohuszewicz Julita Fasseva Jeremiusz Trzaska Charise Adriaansen Fluit Aldo Baerten Johny Grossard Peter Verhoyen Hobo Eric Speller Sébastien Vanlerberghe Dimitri Mestdag Klarinet Benjamin Dieltjens


BEZETTING Ria Moortgat BenoĂŽt Viratelle Fagot Oliver Engels Bruno Verrept Tobias Knobloch Hoorn Eliz Erkalp Koenraad Cools Gaston Coppye Morris Powell Trompet Alain De Rudder Luc Van Gorp Steven Bossuyt Trombone Bart Van Nieuwenhuyze Roel Avonds Bernard Versavel Tuba Bernd Van Echelpoel Percussie Pieterjan Vranckx Ludo Cools Marc Dufour Harp Valerie Bargibant

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

19


20

BINNENKORT ZO | 28.02.10 15:00 |

Z0 | 14.03.10 15:00 | Symfonisch 2 / 2+

Symfonisch 2 +

Symfonieorkest Vlaanderen olv

Judith Ermert (cello) & Severin von

Etienne Siebens,

Eckardstein (piano)

Alexei Ogrintchouck (hobo)

Brahms (cellosonates)

Haydn, Strauss, Brahms

WO | 03.03.10 20:00 | Jazz

WO | 17.03.10 20:00 | MA.XS

Empirical

Ronald Brautigam (pianoforte) Agsteribbe meets Beethoven

DO | 04.03.10 20:00 | Miry / Miry + Zehetmair Quartett

DO | 18.03.10 20:00 |

Mozart, Holliger, Schumann

Symfonisch 3 / 3+ Brussels Philharmonic olv Michel

ZO | 07.03.10 16:00 | Bijloke Jong

Tabachnik, HÊlène Grimaud (piano)

deFilharmonie olv Martyn Brabbins,

Schumann, Bruckner

Joris Van Den Brande & Dominique Collet (acteurs)

DO | 18.03.10 20:00 | Jazz +

Kidconcert: het ongelooflijke verhaal

(in Kunstencentrum Vooruit)

van Marie (Peer Gynt)

Louis Clavis Lost on the way

DO | 11.03.10 20:00 | East of Eden / + Noureddine Tahiri Jouti, Ahmed

VR | 19.03.10 20:00 | Musica Antiqua 1

Chiki, Otmane Alami, Aziz Alami

Academy of Ancient Music, Pavlo

Chentoufi

Beznosiuk (muzikale leiding)

Islamitische voorzangen in Marokko

Stabat Mater

ZA | 13.03.10 20:00 | Exploration

ZO | 21.03.10 20:00 | Symfonisch 1 / 1+

Atos Trio

deFilharmonie, Ronald Brautigam

Rachmaninov, Schumann,

(piano), Jaap van Zweden (dirigent)

Sjostakovitsj

Beethoven, Tsjaikovski

Z0 | 14.03.10 11:00 | Kantata

MA | 22.03.10 10:30 & 13:30

Florian Heyerick, Nicolas Achten,

Collegium Vocale Gent, Philippe Her-

Ex Tempore

reweghe (dirigent)

Cantates van Christoph Graupner

OPEN REPETITIE Mattheuspassie van J. S. Bach (voor reservering zie www. debijloke.be)

WWW.DEBIJLOKE.BE

Messiaen, Brahms  

Concert Messiaen & Brahms Za 27.02.2010 Muziekcentrum De Bijloke gent