Page 1

de puur muziek

08.03.2012 | 20:00 | KRAAKHUIS

Graindelavoix liedteksten


programma 1. ACCLAMATIES VOOR ROGER II - O de Basileus eufranthisetai Italo-Griekse traditie - Messina, ms.161 - Laudes Regiae Normandisch-Siciliaanse traditie - Madrid, Ms.288 - Aba Hasanin ja nadira nadiri (acclamaties voor de Kalief-Imam)

Fatimidische traditie - Al-mu’ayyad Al-Shirazi (Caïro, 11th c.)

2.INWIJDING VAN DE CAPPELLA PALATINA - Pax eterna ab eterno patre Normandisch-Siciliaanse traditie - Madrid, Ms.289 - Kyrie igapisa euprepeian Italo-Griekse traditie - Grottaferrata, Γ.γ.I/ Γ.γ.VI/ Γ.γ.VII - Ja kiblata ‘Lhaki Ka’ba Ja Bit Rabbi

Al-mu’ayyad Al-Shirazi (Caïro, 11th c.) Tunesische sufi traditie – orale overlevering

3. EPIFANIE - Christon baptistyte Italo-Griekse traditie - Grottaferrata, Γ.γ.I/Messina, ms.129 - Alleluia, Vidimus stellam Epiphaniam domino, prosa Normandisch-Siciliaans - Madrid, Ms.289 & Vitrina 20-4 4. PASEN - Soerat An-Nisaa’ Koran recitatie, IV, 156-159 - Andalusische traditie - Sooma Christou metalabete Italo-Griekse traditie - Messina, ms.129 - Te Christe supplices Normandisch-Siciliaanse traditie - Madrid Ms.Vitrina 20-4

2


- Santous Latijns Hagion, Italo-Grieks - Grottaferrata, Γ.β.37(vi) - Isa ibn Maryam

Al-Ghazali - Andalusische sufi traditie

5. MARIA HYMNEN - Ave virgo singularis Normandisch-Siciliaans - Madrid ms.19421 - Ti upermachoo stratigoo ta nikitiria Italo-Griekse traditie - Firenze, ms. Ashburnhamensis 64 - Salam Allah ‘la bni Maryam

Tunisische malouf - sufi traditie

UITVOERDERS Björn Schmelzer | artistieke leiding Zang | Hassan Boufous, Hassan Benallal, Adrian Sîrbu, Cezar Vintilà, Lieven Gouwy, Paul De Troyer, Joachim Höchbauer, Marius Peterson, Mark Makelberge, Tomàs Maxé, Bart Meynckens, Björn Schmelzer

3


O de Basileus eufranthisetai Ο δε βασιλευς ευφρανθησετεαι επι τω θεω επαινεθησεται πας ομνυων εν αυτω. ενα ζητε. Οτι ενεφρανγη στομα λαλουντων αδικα. ενα ζητε.

De koning echter zal zich verheugen in God. Elk een zal hem roemen, die trouw zwoer aan hem. De mond van de leugenaar zal verstommen.

δοξα σι ο θεος.

Laudes Regiae Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Exaudi Xriste. N. Summo pontifici et universali papae vita. Salvator mundi tu illum adiuva. Sancta Maria tu illum adiuva. Sancte Michael, sancte Petre, sancte Paule, sancte Andrea tu illum adiuva. Exaudi Christe. Rugero Imperatori Augusto magno et pacifico vita et Victoria.

Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Aanhoor [ons], Christus. Leve N. Summus, priester en universele paus. Redder van de wereld, sta hem bij. Heilige Maria, sta hem bij. Heilige Michael, Heilige Petrus, Heilige Paulus, Heilige Andreas, sta hem bij. Aanhoor ons, Christus. Leven en overwinning aan keizer Rugerus Augustus de Grote, de vredebrenger.

Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Redemptor mundi tu illum adiuva. Sancta dei genitrix tu illum adiuva. sancte Gabrihel, sancte Johannes Evangelista, sancte Philippe tu illum adiuva. Exaudi Christe. Elvire imperatrice augustae salus et vita. Sancta trinitas tu illum adiuva. Sancta celi regina tu illum adiuva. Sancta Lucia tu illum adiuva. Sancta Agatha tu illum adiuva. Exaudi Christe.

Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Bevrijder van de wereld, sta hem bij. Heilige Moeder Gods, sta hem bij. Heilige Gabriël, Heilige Johannes de Evangelist, Heilige Filippus, sta hem bij. Aanhoor ons, Christus. Heil en leven aan de eerbiedwaardige keizerin Elvira. Heilige Drievuldigheid, sta hem bij. Heilige koningin van de hemel, sta hem bij. Heilige Lucia, sta hem bij. Heilige Agatha, sta hem bij. Aanhoor ons, Christus.

Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Rex Regum. Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Spes nostra.

Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. De Koning der Koningen. Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Onze Hoop.

4


Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Gloria nostra

Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Onze Glorie.

Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Liberatio et redemption nostra. Xristus vincit, Xristus regnat, Xristus imperat. Ipse solus virtus et fortitude et Victoria per immortalia secula seculorum Amen. Ipse solus imperium Gloria et potestas per infinita secula seculorum. Amen.

Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Onze Bevrijding en Genade. Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt. Alleen Hem! Zijn deugd en kracht en overwinning door de onsterfelijke eeuwen der eeuwen. Amen. Alleen Hem! Zijn rijk, Zijn Glorie en macht door de oneindige eeuwen der eeuwen. Amen.

Aba Hasanin ja nadira nadiri O Abu Al-Hasan, gelijke aan de waarschuwer, als u niet had bestaan, zou hij geen gelijke hebben gehad. O maan achter de zon, helder, die verscheen, de duisternis vernietigend. O wonderdoener die ons gratie en een wijds koninkrijk toont. Bescherm uw tekortschietende dienaar die tot u – O meester van het volk – gekomen is om bescherming; die uit zijn land verdreven is voor uw heil en die de wildernissen heeft doorkruist naar u, door armoede geveld. Wees een helper voor mij, o verkozene van God, tegen de verdrukkers, en wees iemand die helpt. En maak een ruïne van de verblijfplaats van de tirannen, de onrechtvaardigen, vernietig de machtigen onder hen en de onbeduidenden. O mijn God, ik heb voorspraak gezocht door dit gezantschap, dus neem deze voorspraak van mijn voorspreker aan, O Alhorende Ene, Alziende Ene! Pax eterna ab eterno patre Pax eterna ab eterno Patre huic domui:

Eeuwige vrede van de eeuwige Vader voor dit huis:

5


pacem pius consolator huic prestet domui.

dat de vrome trooster vrede mogen geven aan dit huis.

Kyrie igapisa euprepeian Κυριε ηγαπησα ευπρεπειαν οικουσου. Αλελουια.

Heer, de bevalligheid van uw huis is mij lief geweest. Alleluja.

Ja kiblata ‘Lhaki / Ka’ba Ja Bit Rabbi O [Imam], machtige qibla van Waarheid, en nobelste Ka’ba voor de levende. Als de hajj pelgrimage wordt ondernomen naar het levenloze Huis, dan is het des te gepaster ondernomen naar u. O Ka’ba, huis van mijn God, niets is met jou vergelijkbaar. Vrede zij met de profeet die je heeft gebouwd. Met de zegen van Allah zal ik haar eens bezoeken en mij door haar licht laten bekoren en mij door haar geur laten betoveren in haar nabijheid om Gods gunst vragen en bidden en om haar heen lopen me zamzamwater laten smaken, zodat mijn last verlicht wordt. Christon baptistyte ο σι εις Χριστον εβαπτισθητε εν Χριστον εινε δυσασθε. Αλλελουια.

Gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Alleluja.

Alleluia, vidimus stellam Epiphaniam domino, prosa Alleluia. Vidimus stellam eius in Oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum.

Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn met geschenken gekomen om de Heer te aanbidden.

6


Thus deum predicant auro regem magnum hominem mortalem mirra. In sompnis os monet angelus ne redeant ad regem commotum propter regna. Pavebat etenim omnium regem natum verens amittere regni jura. Magi ibi stellam videntes previam. Pergunt a lacres itinera patriam que eos ducebat ad propria linquentes Herodis mandata.

We bezingen voor de Heer de glorierijke openbaring, waardoor de drie wijzen de Zoon van God aanbidden. Deze Chaldeeërs en Perzen eerden zijn immense macht, waarover alle profeten voorspelden dat die zou komen om de mensen te bevrijden. Zijn grootsheid was zo nederig, dat hij de vorm van een slaaf aannam. God is voor de eeuwen en de tijden mens gemaakt in Maria. Naar de ster Balaam, waarover men zegt dat hij profeterend en rood glanzend uit Jacob tevoorschijn kwam, zodat hij de grootste slaglinies van de veldheren in de regio Moab krachtig doorbrak, brachten deze Magiërs uitgelezen geschenken: goud, wierook en mirre. Ze eren God, de grote koning en sterfelijke mens, met wierook, goud en mirre. In hun dromen waarschuwde een engelenmond hen niet terug te keren naar de boze koning van de koninkrijken. Ja, hij was bang dat de koning de Zoon van allen zou laten doden volgens de wetten van het rijk. De Magiërs zagen daar een leidende ster. Ze gingen door met een reis naar het vaderland, weg van dit bedrog, die hen leidde volgens eigen mandaten, waarbij ze die van Herodes nalieten.

Qui percussus corde nimium preira ex timplo mandate eludia magica non linquit taliter inpunita sed mox privari eos vita. Omnis nunc caterva tinnulum iungant laudibus organis

Die klopte hevig op zijn kwade hart en liet de Magiërs, die zijn bevelen bespotten, niet zo ongestraft uit de tempel ontkomen, maar beroofde hen dadelijk van het leven. Laat nu de hele menigte zich in loftuitingen verbinden met de klinkende adem van het orgel,

Epiphaniam Domino canamus gloriosam qua prolem dei vero magi adorant. Inmensam Chaldei cuius perseque venerantur potentiam quem cuncti prophete precinere venturum gentes ad salvandas. Cuius magestas ita est inclinata ut assummeret servi forma. Ante secula qui deus et tempora homo factus est in Maria. Balaam de quo vaticinans exivit ex Iacob rutilans inquid stella ut confringat ducum agmina regioni Moab maxima potential huic magi munera deferent preclara aurum simul thus et mirra.

7


de ingewijde kostbare geschenken aanbieden aan de Koning der Koningen, Christus, vragen dat Hij over de wereld heerst en alles beschermt in de eeuwige eeuwen.

pneuma mistice offerens regi regum Christo munera preciosa. Poscens ut per orbem regnat omnia protegat in secla sempiterna. Soerat An-Nisaa’

Om hun ongeloof en het uiten van kwaadaardige laster tegen Maria en om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood” – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode) – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden, zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van, doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet. Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is almachtig, alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn. Sooma Christou metalabete Σωμα Χριστου μεταλαβετε πηγης αθανατου γεσασθε.

Neem het lichaam van Christus. Proef hem die de onsterfelijke bron is.

Te Christe supplices Te Christe supplices exoramus cunctipotentis nostri digneris eleyson. Kyrie eleyson. Te decet laus cum tripodio iugiter qua tibi petimus canentes eleyson. Kyrie eleyson.

Wij bidden U smekend, alheersende Christus, dat U ons ‘eleyson’ waardig acht. Kyrie eleyson. Onze lof is gepast voor U met deze aanhoudende drievoet, waarin wij U zingend ‘eleyson’ vragen. Kyrie eleyson.

8


O bone rex qui super astra sedes et domine qui cuncta gubernas eleyson. Kyrie eleyson. O theos agye salva vivifice redemptor noster eleyson. Xriste eleyson. Qui canunt ante te precibus annue et tu nobis simper eleyson. Xriste eleyson. Tua devota plebs implorat iugiter ut illi digneris eleyson. Xriste eleyson. Clamat incessanter nunc quoque concio et dicit eleyson. Kyrie eleyson. Miserere nostril fili david nobis eleyson. Kyrie eleyson. In excelsis deo magna sit Gloria eterno patri. Kyrie qui nos redemit proprio sanguine ut vivificare de morte. Dicamus indefinenter una voce omnes eleyson. Eleyson. Santous Σαντους, Σαντους, Σαντους, δομινους δεους σαβαοθ πλενι σουτ σελι ετ τερρα γλορια τουα οσαννα ινν εσξελσις βενεδιττους κηενιθινομινε δδομινι οσαννα ινν εσξελσις

O goede Koning, die boven de sterren zetelt en Heer, die alles bestuurt, ‘eleyson’. Kyrie eleyson. O goede God, red ons, levenbrengende Bevrijder, ‘eleyson’. Christe eleyson. Wij die jaarlijks ‘eleyson’ voor U zingen met gebeden, zingt U slechts eenmaal voor ons ‘ik vergeef u’. Christe Eleyson. Uw devote volk smeekt aanhoudend dat U zijn ‘eleyson’ waardig acht. Christe eleyson. De commune roept nu ook onophoudelijk en zegt ‘eleyson’. Kyrie eleyson. Toon medelijden voor ons en ons ‘eleyson’, zoon van David. Kyrie eleyson. Grote glorie tot in de hoogste regionen zij aan God, de eeuwige vader. Kyrie, die ons bevrijd heeft met zijn eigen bloed, dat leven geeft uit de dood. Laten wij allen steeds met één stem ‘eleyson’ verklaren. Eleyson.

Heilig heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

9


Isa ibn Maryam Mijn maaltijd is vasten. Mijn standaard is eerbied voor God. Mijn kleding is van eenvoudige wol. Mijn gebed in de winter is bij zonsopgang. Mijn lamp is maanlicht. Mijn ros zijn mijn benen. Mijn maaltijd is om het even wat de aarde me geeft. Ik lig neer om te slapen ’s nachts en heb niks, Ik wordt ’s morgens wakker en heb niks. Nochtans is er niemand rijker dan ik. Ave virgo singularis Ave virgo singularis porta vite stella maris, ave virgo virginum.

Gegroet unieke Maagd, poort van het leven, ster van de zee, gegroet vrouw der vrouwen.

Tota virgo set fecunda, casto corde carne munda, ginnens Christum dominum.

Ja, volledig vruchtbare vrouw, die met een onbevlekt lichaam en zuiver van hart, de Heer Christus baart.

Mater eius qui creavit qui distinxit et ornavit celum terram maria.

Zijn Moeder Maria, die de hemel en de aarde creëert, decoreert en siert.

Unius regnat dominator cuius nullo terminator propes fine Gloria.

Moge alleen de Heerser bevelen, wiens glorie geen enkel begrenzend einde voor de voeten heeft.

Res Miranda dic natura, dic ubi sunt tua iura, virgo parit filium.

Vertel over deze wonderbare zaken, natuur, vertel waar uw wetten zijn: een maagd brengt een zoon voort.

Quem accepta veritatis,

Nadat ze de waarheid en haar kuisheid

10


in corrupte castitatis, non amisit lilium.

te midden van een perverse wereld had aanvaard, heeft ze Hem toch niet geweigerd.

Ti upermachoo stratigoo ta nikitiria Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφω σοι η πόλις σου, Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω σοι∙ χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Aan u, de leidster der overwinning, wijden wij, uw dienaars, een feest van overwinning en dankzegging, ooit gered uit onze ellende, o Theotokos: maar omdat gij iemand zijt met onoverwinnelijke macht, red ons van alle gevaren, opdat we u mogen aanroepen: “Juich, gij ongetrouwde Bruid.”

Salam Allah ‘la bni Maryam Groet van God aan de zoon van Maria, Jezus, geest van God door wie ik weet. Glorie aan diegene die hem vorm heeft gegeven in de buik van zijn moeder de maagd. Niemand kent zijn vader. Hij komt voort uit de geest van het Ene Eeuwige. Broeders, vanaf het moment dat hij zich heeft geaffirmeerd, vanaf het moment dat hij bewoog in haar buik, heeft de rede haar gegrepen. Ze heeft gezegd mijn Heer, gezegend zijt gij. Mijn Schepper, aan u laat ik de beslissing. Wanneer de pasgeboren Meester is verschenen, leefde hij op de wereld volgens de orde van het aanbeden Eeuwige. Glorie aan hem die plaats geeft aan de gunsten. Tegen zijn moeder door het Ware articuleert hij en praat hij.

11


binnenkort VR | 09.03.12 | 20:00 deFilharmonie, Edo de Waart (dirigent) Bruckner: Symfonie nr. 8 in c

VR | 23.03.12 | 15:00 Guido De Neve, Frank Agsteribbe J.S. Bach, Haendel, Kennis

ZO | 11.03.12 UNESCO MUZIEKDAG 16:00 | B’Rock (Gent) 19:00 | Accademia degli Astrusi (Bologna) 21:00 | Orquesta Barroca de Sevilla (Sevilla) 22:15 | Grand Finale met de 3 ensembles Barokmuziek uit Sevilla, Bologna en Gent

ZA | 24.03.12 | 20:00 Symfonieorkest Vlaanderen, Vitaly Samoshko (piano) Borodin, Rachmaninov, Sjostakovitsj

DO | 15.03.12 | 20:00 London Baroque, Reinoud van Mechelen (tenor) Couperin, Haendel, Rameau, Marais, Leclair VR | 16.03.12 | 20:00 Amsterdam Sinfonietta, Candida Thompson, Robert McDuffie (viool) Glass, Keuris, Adams ZA | 17.03.12 | 20:00 Orchestre National de Lille Sibelius, Schumann, Tsjaikovski ZO | 18.03.12 | 17:00 Docentenconcert Octaaf Van Geert

ZO | 25.03.12 | 16:00 deFilharmonie, Dirk Brossé (dirigent), Karlijn Sileghem & Ides Meire (acteurs) KIDconcert: Alice in Wonderland WO | 28.03.12 | 14:00 & 16:00 Michiel Hendryckx (verteller), Benjamin Glorieux (cello) De Grote Oorlog - muzikale vertelling voor kinderen (10-14j) WO | 28.03.12 | 20:00 | MIRYZAAL Brodsky Quartet Turina, Puccini, Tanaka, Janacek, Schubert DO | 29.03.12 | 20:00 | UITVERKOCHT Collegium Vocale Gent J.S. Bach: Mattheuspassie VR | 30.03.12 | 20:00 Paco del Pozo, Antonio Carrión Andalusische passiegezangen

WO | 21.03.12 | 20:00 Compagnie Bischoff Via Dolorosa | Liszt, Glowicka Bespreekbureau Muziekcentrum De Bijloke Gent J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent Di - vr 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | za 13:00 - 17:00 09 269 92 92 | tickets@debijloke.be | www.debijloke.be

v.u. | Daan Bauwens © | Muziekcentrum De Bijloke Gent info@debijloke.be Muziekcentrum De Bijloke is mobiel dankzij het partnership met Gent Motors (www.gentmotors.be)

Grain de la Voix - liedteksten 08.03.12  

Roger II van Sicilië liet in 1140 in de hoofdstad Palermo de Capella Palatina optrekken als een weerspiegeling van de culturele smeltkroes v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you