Food - Hygiënisch verantwoord

Page 1

Food industrie Hy g iĂŤ nis c h ve ra n t wo ord


Food industrie Wij verzorgen voor u het gehele traject van advies, ontwerp, productie, uitgifte en online-kledingmanagement. Elk individu of organisatie heeft zijn eigen normen en waarden. De Berkel is in staat om te vertalen waar uw organisatie voor staat in de kleding die uw medewerkers dragen. Door ons deze huisstijldragers te laten ontwerpen en vervaardigen, maken wij uw merk sterker en herkenbaar in de markt. Iedere medewerker is tenslotte het visitekaartje van uw merk of organisatie. HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezig houdt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/ of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet-en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel. De foodkleding van De Berkel voldoet qua stofkeuze en modellering aan de eisen van HACCP.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.