Jouw verhaal in de picture boekje

Page 1

Jou

e

n i t h l a e a p h ictur r ev w


Jouw verhaal in the picture Op zoek naar de juiste woorden? Breng je verhaal in the picture en creĂŤer een bijzonder kado.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Toch maken woorden soms net het plaatje compleet. Gerda Venema Powershoot Coach 06-43 17 53 29 info@trans4mate.nl www.trans4mate.nl

Mieke de Beer-Koomen Storyteller 06-20 99 76 07 info@echteverhalen.nu www.echteverhalen.nu


Canvas Hout Magazine Iedereen heeft een verhaal. Over jezelf, je grote liefde, je ouders, grootouders of je kind. Over je beste vriend, een verloren geliefde of je favoriete huisdier. Misschien heb je een nare tijd achter de rug of juist een feestje te vieren. Elke verhaal is uniek en de moeite waard om vast te leggen. In woord en beeld.

HOE WERKT HET? Jij vertelt, wij schrijven en schrappen. Jij poseert en wij fotograferen en geven vorm. Op canvas, doek, hout of in een eigen magazine. De mogelijkheden zijn talrijk. Als exclusief geschenk. Aan jezelf of aan anderen. Zet jouw verhaal in de picture. Jouw verhaal in the picture is een dienst van Echteverhalen.nu i.s.m. powershoot coach Gerda Venema

VTypewriter RemingtonPortable


Wij zetten jouw verhaal in the picture • OP FOTO A3/A4 • OP CANVAS • OP HOUT • ALS FLESSENPOST • OP DOEK • IN MAGAZINE • IN BOEKJE/DELUXE

Gerda Venema Powershoot Coach 06-43 17 53 29 info@trans4mate.nl www.trans4mate.nl

Mieke de Beer-Koomen Storyteller 06-20 99 76 07 info@echteverhalen.nu www.echteverhalen.nu

VTypewriter RemingtonPortable


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.