Page 1

Jaargang 32 - 01 JANUARI 2011

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772


Medewerkers en ronddragers van ons tijdschrift „De Belle‟

Adins Gentiel Allaert Isabelle Coussement Marcel De Feyter Willy Delesie Gaby Deprez Willy Deseyn Yvonne Desloovere Etienne Destoop Yvonne Devos Marcel Devreese Omer Dewever Maria Dhondt Roger Lamon Jozef Rigolle Georgette Sabbe Diana Peers Willy Van Assche Denise Van Hulle Robert Van Kempen Ria Vanrobaeys Eugène Vanthuyne Paulette Waelkens Modest Bekaert Ann Chanterie Joël Lobbens Inge Vanden Broecke Paul Vanhove Cecile We danken al deze medewerkers die steeds bereid zijn het contact te leggen tussen u en het dienstencentrum.


‘t Jee Ceetje

IN DIT NUMMER: „t Jee Ceetje

1

Dienstenaanbod

2

„t Stond in de gazette

3-4 5-6 7-8

De volgende aub

9 - 10

OCMW-foon

11 - 14

Prikbord

Den Almanak

Clubkalender

EEN GOEDE GEZONDHEID In de media zullen de belangrijkste gebeurtenissen in binnen - en buitenland de revue gepasseerd zijn.

 de aardbeving in Haïti met

21

 Info-moment

22

„t Sudderpotse

23

 „t Knobbelke

24

 Herman van Rompuy wordt

Misschien enkele feiten in herinnering brengen.

15

16 - 17 18 - 19 20

Toch was er ook nog GOED NIEUWS!

meer dan 200 000 slachtoffers Treinongeval in Buizingen, 18 mensen komen om het leven de ambetante gevolgen van de aswolk door de vulkaanuitbarsting op IJsland Explosie boorplatform in de Golf van Mexico Verscheidene dorpen in Hongarije worden overspoeld door rood slib Overstromingen in Pajottenland en Vlaamse Ardennen

   

de eerste voorzitter van de Europese Raad Spanje wint het wereldkampioenschap voetbal Alberto Contador behaalt derde tourzege Philippe Gilbert wint Amstel Gold Race De 33 Chileense mijnwerkers worden bevrijd De geboorte van een kleinzoon Geen klachten over mijn gezondheid

Dit laatste item is wellicht het bijzonderste. Daarom wens ik voor elk van jullie: EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM! Jee Cee


Dienstenaanbod

Warme maaltijden Iedere werkdag kunt u in het dienstencentrum terecht voor een lekkere warme maaltijd (ook dieetmaaltijden). Indien u zich niet kan verplaatsen, kan u dagelijks een warme maaltijd aan huis krijgen.

Personenalarm Dit aanbod is gericht op hoogbejaarden, zwaar gehandicapten en langdurig zieken, die zich veiliger willen voelen als ze 24u op 24u een oproep kunnen doen in geval van nood. Een sociaal onderzoek vooraf maakt uit of je recht hebt op zo‟n alarmtoestel.

Bloeddrukopname Een verhoogde bloeddruk geeft zelden klachten en blijft vaak onopgemerkt. Bij ons kan u hem vrijblijvend laten controleren.

Sociale hulp en advies U wordt geconfronteerd met bepaalde sociale of administratieve vragen? U weet niet bij welke dienst of instelling u met uw vragen terecht kunt? Ons volledige team staat ter beschikking!

Voetverzorging Onze bewegingsvrijheid is ondermeer afhankelijk van de zorg die we aan onze voeten besteden. Om van uw mobiliteit te kunnen genieten is een regelmatige voetverzorging geen overbodige luxe. Dit kan in het dienstencentrum, iedere dinsdag, tegen de prijs van € 12. Reservatie is noodzakelijk.

DIENST THUISZORG  Maaltijden aan huis Dagelijks kan een warme maaltijd aan huis bezorgd worden. Op feest- en weekenddagen bestaat de mogelijkheid diepvriesmaaltijden te nemen. Mits een voorschrift kan men dieetmaaltijden bestellen.  Huishoudelijke hulp via dienstencheques Het kan gaan om schoonmaak van de woning, strijken en het verrichten van boodschappen. Als je hulp wenst, neem dan contact op met de dienst thuiszorg.  Klusjes- en groendienst Voor kleine herstellings– en onderhoudswerken, tuinonderhoud, kleine schilder– en behangwerken,…  Zorgcoördinatie Samen met de hulpvrager proberen de zorg zodanig uit te bouwen met als doel zolang mogelijk in het thuismilieu te kunnen blijven. Tel: 056/61 34 78

Minder Mobielen Centrale Deze vervoerdienst is een hulpdienst die mensen met verplaatsingsmoeilijkheden aan vervoer helpt. Zo blijven winkelen, dokters-, vrienden– of familiebezoek toch mogelijk. Zelfs rolstoelpatiënten kunnen op ons rekenen door een handicar met lift. Men dient te beschikken over een lidkaart van € 10 en betaalt een km-vergoeding aan de chauffeur.

Boodschappendienst Men kan op onze vrijwilligers beroep doen om boodschappen te doen. Dit onder de voorwaarden van onze vervoerdienst. Telefoon-ster Bent u huisgebonden en hebt u weinig sociaal contact Een vrijwilliger belt u gratis een 2-tal keer per week op voor een babbel en om na te gaan hoe het met u gaat. Meer info: 056/60 61 88 Ann Bekaert 2


‘t Stond in de gazette VERSLAG CENTRUMRAAD 1. Evaluatie Najaar 2010

 Telefoon-ster: de dienstverlening loopt,

maar nog steeds weinig kandidaten die wensen opgebeld te worden. Waarschijnlijk hebben kandidaat-deelnemers een duwtje nodig om in te stappen.

Informatieve activiteiten  Voordrachten: geen enkele voordracht werd geannuleerd dit najaar. (etiquette, maquillage, vergeten en onthouden, bezoek moskee)

2. Beleidsopties volgend jaar

Recreatieve activiteiten  Ontspanningsactiviteiten:

Elk jaar maakt het OCMW Waregem een beleidsnota op. Hierin wordt opgenomen welke doelstellingen het OCMW het volgende jaar wil nastreven. Deze zaken werden opgenomen voor het dienstencentrum:  Algemene tevredenheidsmeting over de werking heen: bij een steekproef van de gebruikers van het dienstencentrum zal een tevredenheidsmeting gebeuren over de algemene aspecten van de dienstencentrumwerking  Communicatiekanaal voor de OCMWvrijwilligers opstarten (algemene nieuwsbrief): er wordt bekeken of er een mogelijkheid bestaat om de algemene nieuwsbrief voor het OCMWpersoneel aan te passen zodat ook de vrijwilligers op de hoogte blijven van wat zoal reilt en zeilt binnen het OCMW. Zo kunnen ze ook eens buiten de muren van de eigen voorziening werken  Organisatie activiteiten in De Meers en de serviceflats: is reeds opgestart, maar loopt verder  Project senioren en armoede i.s.m. betrokken partners: naar aanleiding van het thema van de ouderenweek dit jaar, willen we een werkgroep opzetten met een aantal partners die werken rond ouderen en armoede om te kijken welke hiaten er zijn in Waregem en wat onze rol hierin kan zijn  Onderzoeken Antennefunctie dienstencentrum in deelgemeentes. Naar aanleiding van de nieuwe bejaardenwoningen in Beveren-Leie werd bekeken of er eventueel ook een nieuw dienstencentrum kan opgericht worden in de deel-

Tearoomnamiddagen zijn opnieuw gestart. 1e tearoom was zwak van opkomst maar programma werd gesmaakt, 2e keer ging die door in De Varent met meer dan 80 deelnemers. De derde tearoom volgt op 22 december.

Sinterklaasfeest gaat door met ongeveer evenveel deelnemers als het jaar ervoor.  Bewegingsactiviteiten: turnen en yoga heeft zijn vast publiek  Clubs: vast stramien, geen opvallende wijzigingen of veranderingen Vormende activiteiten  Computerlessen: zijn een blijvend groot succes. Momenteel lopen 8 reeksen  Taallessen: groter succes dan vorig seizoen. Momenteel zijn er 5 reeksen met elk een 10-tal deelnemers  Surfhoek: blijft wankel en wordt weinig gebruikt. 3 personen komen regelmatig  Tekenen en schilderen: gemiddeld 11 personen. Dat is iets meer dan vorig jaar Dienstverlening  Pedicure en maaltijden blijven op hetzelfde elan verder gaan. Geen opmerkelijke wijzigingen  Bloeddrukmeting: gelijke tred Buurthulp  MMC: Momenteel 202 leden. Sinds vorig jaar zijn er 6 nieuwe chauffeurs en kunnen we de aanvragen goed aan

3


‘t Stond in de gazette

 

 juli:

gemeentes. Wettelijk is het nog mogelijk om een extra erkend dienstencentrum op te richten. Er werd hier echter niet voor gekozen omdat een erkenning ook heel wat programmatie en infrastructuurnormen oplegt. We zien een werking in de deelgemeentes eerder als aanvullend en als het beantwoorden aan de lokale noden. Onze mogelijke rol wordt hierin bekeken Werkgroep Winternoodplan i.s.m. stadsbestuur opstarten door thuiszorgloket: naar analogie van een aantal andere steden zouden de mensen van het thuiszorgloket zetelen in een werkgroep omtrent het opstellen van een winternoodplan in Waregem Onderzoeken sociale restaurantmogelijkheden in het dienstencentrum. Aangezien in Waregem weinig of geen senioren gebruik maken van de restauratiemogelijkheid in het dienstencentrum, zal bekeken worden of er met de infrastructuur die voorhanden is, ook voor kansarme niet-senioren maaltijdservice geleverd kan worden, wat dit zoal inhoudt, hoe de doorverwijzing en tarifering kan gebeuren,… Analyse en in orde zetten klantenbestand dienstencentrum Opvolging en bijsturing project Telefoon -ster

bedrijfsbezoek Naessens

Stoeterij

Willy

 Recreatie:  Vader-Moederviering: mei-juni  Miniwandelen met terrasje: vanaf mei  Vakantie voor de thuisblijvers: juli-

augustus  Senioren fiets- en wandelhappening

i.s.m. Seniorenadviesraad: 27 mei e

 Scrabble/Rummikub: elke 1 maandag

van de maand  Vorming:  Taallessen: lopen tot eind maart/begin

april  Computerlessen: 3 reeksen Word, 1

reeks absolute beginners, 2 reeksen Multimedia, 1 reeks beginners deel 2 Cursus Digitale Fotografie met compact camera  Nieuwe reeks Tekenen en schilderen vanaf januari  Clubs: de data voor de clubactiviteiten

werden opgemaakt. U vindt deze in bijlage bij dit verslag.

4. Varia  Er wordt opgemerkt dat er heel wat over-

lappingen zijn in de informatieve programma‟s van de verschillende verenigingen. Misschien een taak van de seniorenraad om deze zaken te bundelen en een jaaroverzicht te maken  Een aantal verenigingen signaleren dat er in het centrum van Waregem een groot tekort is aan goed uitgeruste infrastructuur (podium, horeca-materiaal,…) voor feesten van meer dan 200 deelnemers. Paul Deweer (voorzitter SAR) lichtte de plannen toe van de Seniorenadviesraad i.v.m. het lobbyen om een dergelijke zaal te verkrijgen ofwel binnen de site van het voormalige Ware Heem ofwel bij de heraanleg rond het Regenboogstadion.  De vraag kwam of er ook mogelijkheid was om De Belle digitaal te verkrijgen. Ann brengt dit aan bij het bestuur

3. Activiteiten voorjaar 2011 Programma: (data onder voorbehoud)  Infomomenten:  7/02/2011: wat maakt ons gelukkig?

i.s.m. Ziekenzorg  3/03/2011: verhuizen, wat komt er alle-

maal bij kijken? (in deelgemeente) hoorcentrum van de Thuiszorgwinkel i.s.m. Ziekenzorg  april: de elektronische identiteitskaart en Tax on web  mei: de regenboog van de Vlaamse Dialecten (in De Varent)  27/06/2011: op natuurlijke wijze gezond blijven i.s.m. Ziekenzorg  21/03/2011:

4


‘t Stond in de gazette SINTERKLAASFEEST De maand december is voor iedereen een drukke maand. Ook in ‟t Gaverke wordt er die maand heel wat afgefeest.

toire van 'The Ramblers' en de zeer gesmaakte meezingers zoals 'J'attendrai' of 'het 'Noordzeestrand'. Zangeres Karine Bosanne kent haar vak door en door. Nu blijkt pianist Willy Adams ook een onwaarschijnlijk diepe, warme stem te hebben die tot de verbeelding spreekt (Jean Gabin, Louis Neefs, Dean Martin, Bécaud) M.a.w. het werd een onvergetelijk optreden!

Donderdag 2 december beten we de spits af met het jaarlijkse bezoek van de Sint! 121 mensen trotseerden de sneeuw en de koude om er een plezante namiddag van te maken. Misschien waren zij dit jaar van de partij om eens bij onze Sint te gaan.

Na de show was er een korte pauze. Tijd voor een drankje en een plasje. Daarna mochten we de goede Sint en zijn zwarte piet verwelkomen. De Sint riep uiteraard opnieuw een aantal mensen op het podium.

Tegen de klok van 14u werden de gasten verwelkomd met een lekker potje koffie en een heerlijke speculaaskoek en daarna kregen we het bezoek van Duo Twilight. Met een zelden geziene souplesse werden zowel wereldhits van Edith Piaff of pakweg Frank Sinatra, als de tot het hart sprekende songs van Ann Christy afgewisseld met het deugddoende reper-

Nadat de Sint zijn pakjes had uitgedeeld, werd het tijd voor de traditionele „kloispeirden‟ zodat iedereen met een volle maag veilig naar huis kon vertrekken.

5


‘t Stond in de gazette INTERCENTRACOMPETITIE BILJART Elk jaar in de novembermaand sluiten de 8 West-Vlaamse Biljartclubs van de dienstencentra hun jaarlijkse onderlinge competitie af om in december de kampioenen te huldigen met een feestviering in één van de dienstencentra. Ook dit jaar was dit het geval.

Wielsbeke die voor het tweede jaar op rij kampioen werden!

De verschillende spelers werden dit jaar verwelkomd in het dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk. Ook onze Waregemse biljarters waren van de partij zij het met een iets minder resultaat als het jaar voordien, maar daarom niet minder enthousiast. Dit jaar haalden we de 6de plaats. Op vrijdag 3 december trok onze Waregemse ploeg met 19 deelnemers naar de viering. In totaal waren 117 mensen ingeschreven voor dit feestgebeuren. Na een lekker aperitiefje en een welkomstwoordje, konden we genieten van een feestdis. Als dessert was er een stukje ijstaart. Voor we aan de koffietafel gingen, was er uiteraard nog de orde van de dag: de prijsuitreiking. Dit was het resultaat van een jaar biljarten in het vrijspel biljart: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ter Lembeek Wielsbeke Ten Patershove Diksmuide Beukenhove Tielt Ten Elsberge 1 Roeselare Ten Elsberge 2 Roeselare Het Gaverke Waregem Ter Deeve Meulebeke De Zonnewijzer Kortrijk

2010

195 ptn 190 ptn 186 ptn 159 ptn 149 ptn 142 ptn 140 ptn 111 ptn

We hopen volgend jaar opnieuw de hoogste regionen te bemannen. Wie weet verslaan we volgend jaar wel eens onze buren van

6


‘t Stond in de gazette VERSLAG INFOMOMENT “Huidverzorging van de oudere huid” Op 30 november verwelkomden we mevrouw Leen. Tijdens het infomoment zouden we heel wat uitleg krijgen over hoe wij als „senior‟ onze huid best konden verzorgen tijdens deze winterdagen. Als eerste werd het belang aangetoond van een goede kennis van onze huid. Hebben we een vette, droge, normale of gemengde huid? Dit is heel belangrijk voor de juiste verzorgingsproducten.

Door die overmatige productie glimt de huid vaak. De poriën van de vette huid zijn vaak groot en daardoor ook zichtbaar. Wanneer de poriën verstopt raken, heb je al snel last van mee-eters en puistjes. Een voordeel van de vette huid is dat deze minder snel rimpels krijgt. Verzorging: Je kunt deze huid het best reinigen met een goede facewash. Het gebruik van een lotion met een klein percentage alcohol verkleint de poriën. Omdat ‟s nachts de talgklieren het meest actief zijn, kun je het best een nachtcrème met een talgregulerende werking gebruiken. Gebruik altijd een dagcrème met een zonnefactor maar let er ook op dat de dagcrème een antibacteriële werking heeft. De vette huid kun je 2 x per week scrubben, en 2 x per week een reinigend masker gebruiken.

DROGE HUID Bij een droge huid produceert de huid onvoldoende talg. Hierdoor voelt een droge huid vaak trekkerig aan en is ze soms bedekt met schilfertjes. De droge huid is snel geïrriteerd en heeft daarom ook snel last van rode vlekken of couperose. Een droge huid veroorzaakt snel rimpels. Verzorging: Reinig met een vette reinigingsmelk en gebruik een alcoholvrije lotion. Gebruik een nachtcrème met kalmerende ingrediënten en celactiverende stoffen. De dagcrème moet de huid hydrateren en beschermen. Het is goed deze huid 1 x per week te scrubben en een hydraterend of kalmerend masker te gebruiken. Zorg ook voor een goede hydraterende oogcrème om vroegtijdige rimpels te voorkomen.

GECOMBINEERDE HUID De gecombineerde huid is een combinatie van een droge en vette huid. Het vette gedeelte bevindt zich voornamelijk op de Tzone (voorhoofd, neus en kin). Rondom de ogen en op de wangen is de huid droog. Verzorging: Deze huid kun je zowel met een facewash als met een reinigingsmelk reinigen. Zorg ervoor dat je een goede nachtcrème gebruikt omdat de huid ‟s nachts beter stoffen opneemt. Gebruik een dagcrème voor de gecombineerde huid en let erop dat deze je huid hydrateert en beschermt tegen de zon. Het is ook verstandig een reinigend masker op de T-zone te gebruiken.

NORMALE HUID De normale huid ziet er vaak fris en soepel uit en heeft weinig last van problemen zoals pukkeltjes of rode vlekken. Het lijkt alsof de normale huid weinig verzorging nodig heeft, desondanks doe je er verstandig aan om de normale huid goed te verzorgen. Verzorging: Reinig met een reinigingsmelk en een alcoholvrije lotion. Gebruik een voedende nachtcrème en gebruik overdag een hydraterende crème met een beschermingsfactor tegen de zon. Scrub 1 x per week en gebruik een vochtinbrengend masker.

Na het overlopen van de huidtypes en de verzorging ervan, kregen we een demonstratie over de technieken bij het reinigen van de huid, het aanbrengen van een gezichtsmasker en het hydrateren van de huid. Tot slot kregen we een overzichtje van de verschillende verzorgingsproducten. We mochten lustig smeren, ruiken en uitproberen!

VETTE HUID Een vette huid heeft overactieve talgklieren. 7


‘t Stond in de gazette VERSLAG INFOMOMENT “Bezoek moskee Desselgem” Op donderdag 9 december gingen we op vraag van enkele gebruikers op bezoek naar de moskee van Desselgem.

We vernamen dat er een tiental enthousiaste dames er elke zondagnamiddag samenkomen voor een twee uren durend taalbad. Er worden ook tweewekelijks basislessen Islam en Arabisch in het Nederlands voor vrouwen gegeven.

We spraken af op ‟t Gaverke met de mensen van het centrum. Enkele bereidwillige chauffeurs waren van de partij om ons te brengen, waarvoor onze oprechte dank! De mensen uit de deelgemeentes werden verwacht aan de ingang van de moskee zelf.

Na het bezoek aan de leslokalen, werd ons gevraagd de schoenen uit te doen en gingen we de eigenlijke gebedsruimte binnen.

We werden ontvangen door Fatiha Ismaili en haar collega‟s. Allereerst wierpen we een blik op de buitenkant van de moskee en zagen we de beide ingangen, één voor de dames en één voor de heren.

Er werd verteld hoe het er tijdens een dienst aan toe gaat, welke houdingen de moslimgelovigen aannemen en hoe de Koran opgebouwd is. Er werd zelfs een stukje voorgelezen.

Daarna mochten we allemaal samen naar binnen via de hereningang. Oók de dames!

Tijdens de hele rondleiding was er ruimte voorzien voor vraagstelling en discussie.

De moskee in Desselgem wordt aangekondigd als de grootste uit de regio. Met de werking bereikt de moskee 1100 moslims uit de regio Waregem-Wielsbeke. Naast de erkende moskee van Desselgem zijn er ook in de regio verschillende gebedshuizen voor moslims, maar die zijn niet erkend. Erkenning van een moskee houdt onder andere in dat de bezoldiging van de Iman (zoals bij ons de pastoor) betaald wordt door de overheid.

Tot slot werden we nog getrakteerd op drankjes, thee en enkele koekjes. We mogen wel spreken van een leerrijk bezoek en bedanken de mensen van de moskee voor hun gastvrijheid!

De werking van de moslimgemeenschap op het adres in de Nieuwstraat in Desselgem is al een hele tijd actief. Daaronder verstaan we onder andere dat er buiten de gebedsdiensten ondermeer ook de Arabische lessen en geschiedenislessen voor kinderen vanaf 4 jaar gegeven worden. Daarnaast vinden we er ook een vrouwencentrum terug waar de steungroep “Al Minara” ook Nederlandse lessen voor Arabische vrouwen geeft.

8


De volgende aub OVERWINTEREN? Wat is overwinteren? Volgens Van Dale is een overwinteraar 'iemand die de winter doorbrengt in een warmer klimaat'. Overwinteren is niets nieuws. Lang geleden al trokken de mensen in Noord-Europa met de mammoets mee naar het zuiden. Noodzakelijk, want anders hadden ze niets te eten, maar ook plezierig, omdat we ons bij temperaturen boven de 15 graden nu eenmaal een stuk prettiger voelen. Tegenwoordig is de noodzaak verdwenen, maar het plezier is gebleven. Daarom reizen tienduizenden Noord-Europeanen in de winter naar het zuiden en komen pas weer terug als hier de bomen weer in knop of in blad staan.

Maar waarom wachten op het voorjaar? U kunt ook het heft in eigen hand nemen en naar het voorjaar toe reizen! Dat is overwinteren. Overwinteren is verslavend, net als roken. Wie er mee begint komt er moeilijk vanaf! Eigenlijk zouden wij u dus moeten adviseren: begin er nooit aan! Maar tussen roken en overwinteren is een heel groot verschil. Roken is slecht voor de gezondheid, overwinteren is goed voor de gezondheid. Daarover zijn alle overwinteraars het eens. Ze voelen zich ‟s winters onder de zuidelijke zon een stuk beter dan in de noordelijke nattigheid. En dat is een belangrijke reden om steeds weer terug te gaan. Wie dat fijne gevoel eenmaal ervaren heeft, wil het steeds weer opnieuw.

De meeste overwinteraars zijn gepensioneerden, (oudere) arbeidsongeschikten (in overleg met de uitkerende instantie kan er vaak meer dan u denkt!) en mensen met 'genoeg geld'. Kortom, mensen die zonder zich zorgen te hoeven maken over hun inkomen langere tijd naar het buitenland kunnen.

Een belangrijke drijfveer voor veel overwinteraars is het terugzien van vrienden en kennissen Een aantal overwinteraars reist samen naar de plaats van bestemming, anderen spreken een ontmoetingsplaats af. In de populaire overwintergebieden is een rijk verenigingsleven aanwezig, vaak georganiseerd vanuit het appartement, hotel of de camping zelf. Overwinteraars delen vaak de belangstelling voor een land of voor bepaalde activiteiten, ze behoren tot dezelfde leeftijdsgroep, ze hebben tijd voor elkaar, allemaal factoren die een goed sociaal contact bevorderen.

Overwinteren kan (en gebeurt) op alle mogelijke manieren. Heel ontspannen met een touroperator naar een appartementje in Portugal of een hotel op Bali, zes maanden met de caravan op een camping aan een Spaanse costa, zes weken door Griekenland of Turkije met een kampeerauto (op eigen houtje of onder begeleiding van een reisorganisatie), een maandenlange wereldreis door Azië en Australië. Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier!

Wie kan er overwinteren? Iedereen met een 'arbeidsloos inkomen' kan overwinteren. Jong of oud, gezond of ziek, rijk of minder rijk, hooggeschoold of laaggeschoold. Wie jong, gezond en rijk is, heeft meer keuzemogelijkheden dan wie oud, ziek en arm is, maar een overwinterbestemming is er voor iedereen. Wie jong en gezond is (veel beroepsbeoefenaren mogen al op 55jarige leeftijd met pensioen!) heeft 'de we-

Waarom overwinteren? De kinderen uit huis, niet meer gebonden aan schoolvakanties, eindelijk tijd,... Het is de droom van veel mensen met het pensioen in zicht. Sommigen zijn dol op de winter, en natuurlijk mag dat, maar veel meer mensen kijken reikhalzend uit naar het voorjaar.

9


De volgende aub reld aan zijn of haar voeten'. De enige beperking is het budget. Maar ook ouderen met een matige gezondheid hoeven niet thuis te blijven. De beste artsen, gespecialiseerd in 'ouderenkwalen', vindt u aan de Spaanse Costa's, niet persé in Nederland of België. Hier kunt u ook, als u daar behoefte aan hebt, een Nederlandse verpleegster aan uw bed krijgen, net als thuis. Is overwinteren duur? Overwinteraars zijn er in soorten en maten. Wie drie maanden gaat rondreizen door Zuid-Afrika geeft zeker veel geld uit. Maar overwinteren kan ook goedkoper zijn dan thuisblijven. Of uw overwintering goedkoper of duurder wordt dan thuisblijven, hebt u in belangrijke mate zelf in de hand. Waar gaat u heen, met welk vervoermiddel, waar verblijft u op de plaats van bestemming? Maar ook: hoe regelt u uw zaken thuis? In ieder geval bespaart elke overwinteraar heel veel geld op energiekosten. Vaak is dat bedrag al genoeg om een belangrijk stuk van de reiskos-

ten te dekken. Overwinteren kan daarom ook met een bescheiden budget. Waarom een artikel over 'overwinteren'? Overwinteren is niet hetzelfde als 'vakantie', al kan het er op het eerste oog veel op lijken. Dat 'anders' zit vooral in twee dingen: overwinteren doe je buiten het normale vakantieseizoen en je bent per definitie langere tijd van huis. Deze twee dingen nopen tot een andere aanpak van de reis. Over Spanje in het hoogseizoen is genoeg informatie beschikbaar, maar hoe Torremolinos er bij ligt in januari is onbekend. Wat is een redelijke prijs voor een appartement of camping als u er buiten het seizoen één of meerdere maanden wilt blijven? Bent u wel verzekerd als u meer dan twee maanden van huis gaat? Wat doet u met de dingen, die u in uw eigen land achterlaat (wie past er op het huis, wie zorgt er voor de post?). Wilt u het eens proberen? Informeer u goed is dus de boodschap! Bron:www.overwinteren.com

10


INFORMATIE

NIEUWJAARSWENS Mag het iets meer zijn? Terwijl koning Winter nog altijd over ons heerst, neem ik als voorzitter heel even de tijd om in mijn pen te kruipen. Kort even terugblikken naar 2010 en hoopvol uitkijken naar wat het komend jaar ons te bieden heeft, hoort eigenlijk bij het stukje traditie dat we allemaal kennen. Vandaag wens ik niet stil te staan bij de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen. Binnen het OCMW gebeuren er dagdagelijks heel wat zaken, die even in de kijker kunnen worden gezet. In een volgende editie zal ik met veel plezier hierover berichten. Wanneer we over de schouder kijken, dan kunnen we besluiten dat 2010 een goed en rijk gevuld werkjaar was, dat vol uitdagingen stak. 2011 wordt “het Europees jaar van de vrijwilliger� en dit zullen we dan ook zeker uitgebreid aan bod laten komen in de loop van het jaar. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers zouden we immers heel wat moeten inboeten op het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van de gewone werking.

11


JANUARI 2011 UUR

VOORMIDDAG

DATUM Maandag 03

NAMIDDAG

UUR

Scrabblenamiddag Vrij surfen Clubpetanque

14.00u 14.00u 14.00u

Winterfietstocht

13.45u

Kerstvakantie 09.00u 09.30u

Pedicure Begeleid surfen

Dinsdag 04 Kerstvakantie

09.30u 09.30u

Medewerkersvergadering Begeleid surfen

Woensdag Winterwandelen Vrije petanque of bollen 05 Vrij surfen

Kerstvakantie 09.30u

Begeleid surfen

13.30u 14.00u 14.00u

Begeleid surfen

14.00u

Vrije hobby

14.00u

Vrij surfen Computerles beginners 2 Clubbolling

14.00u 14.00u 14.00u

Tekenen en schilderen Computer beginners 2 Cursus internet Manillenprijskaarting met viering kampioenen

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Woensdag 12

Winterwandelen Cursus internet Vrije petanque of bollen Vrij surfen

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Donderdag 13

Vrij schildersatelier Computer voor beginners Cursus powerpoint Begeleid surfen Filmcircuit i.s.m. cinĂŠstar Nieuwjaarsbedanking vrijwilligers

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Donderdag 06 Kerstvakantie

Vrijdag 07 Kerstvakantie 09.00u 09.30u

Frans beginners 1 Turnen

09.00u 09.00u 09.00u 09.00u

Pedicure Spaans Beginners 4 Photoshop Elements Begeleid surfen

09.00u 09.00u

Begeleid surfen Frans gevorderden 1

09.00u 09.00u 09.00u 09.30u 10.00u

Yoga Engels gevorderden 2 Cursus Internet Begeleid surfen Zitoefenen (De Varent)

09.00u

Engels beginners 3

Maandag 10

Dinsdag 11

Vrijdag 14


JANUARI 2011 UUR

VOORMIDDAG

09.00u Frans beginners 1 09.30u Turnen

09.00u 09.00u 09.00u 09.30u

Pedicure Spaans Beginners 4 Photoshop Elements Begeleid surfen

09.00u Frans gevorderden 1 09.30u Begeleid surfen

DATUM

NAMIDDAG

Maandag 17

Clubpetanque met algemene le- 13.30u denvergadering en nieuwjaars14.00u koffie 14.00u Vrij surfen Computerles beginners 2 Tekenen, schilderen beeldhouwen Computer beginners 2 Cursus internet

13.30u

Dinsdag 18

Winterwandelen

14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Woensdag Cursus internet Vrije petanque of bollen 19 Vrij surfen

09.00u 09.00u 09.00u 09.30u 10.00u

Yoga Engels gevorderden 2 Cursus Internet Begeleid surfen Zitoefenen (De Varent)

09.00u Engels beginners 3

09.00u Frans beginners 1 09.30u Turnen

09.00u 09.00u 09.00u 09.30u

Pedicure Spaans Beginners 4 Photoshop Elements Begeleid surfen

09.00u Frans gevorderden 1 09.30u Begeleid surfen

Vrij schildersatelier Computer voor beginners Donderdag Cursus powerpoint Begeleid surfen 20 Volksspelen met kampioenen 2010

Vrijdag 21 Maandag 24 Dinsdag 25

Yoga Engels gevorderden 2 Cursus Internet Begeleid surfen Zitoefenen (De Varent)

09.00u Engels beginners 3

09.00u Frans beginners 1 09.30u Turnen 11.30u Kampioenviering bolderclub

Vrij surfen Computerles beginners 2 Clubbolling

14.00u 14.00u 14.00u

Tekenen en schilderen Computer beginners 2 Cursus internet Manillenkaarting

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Winterwandelen

14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrij schildersatelier Computer voor beginners Donderdag Cursus powerpoint Begeleid Surfen 27 Tearoomnamiddag met suikervrije producten en gezelschapsspelen

Maandag 31

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Woensdag Cursus internet Vrije petanque of bollen 26

Vrijdag 28

14.00u 14.00u

Vrije hobby

Vrij surfen

09.00u 09.00u 09.00u 09.30u 10.00u

UUR

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Computerles beginners 2

14.00u


INFORMATIE INFORMATIE

Hiervoor moet een mens “JA” durven zeggen. Hoe vaak zeggen we niet “ja” op een dag? Vaak zonder erbij na te denken, zonder erbij stil te staan. Uit dat “ja” spreekt dikwijls een engagement, een wil om mee te doen, om erbij te horen. Dat geeft een warm gevoel. Veel initiatieven kunnen maar tot stand komen door het onvoorwaardelijk “ja” van velen. Dit is hier dan ook het moment om eventjes dank te zeggen voor dit “ja” dat door zovelen gratis voor niets gegeven wordt. Ik wens dan ook dat we allemaal in het nieuwe jaar dikwijls “ja” zullen en kunnen zeggen. Voor het nieuwe jaar wens ik jullie ook: Tijd om van de kleine dingen te genieten Rust om stil te staan bij mooie momenten Sterkte om tegenslagen te overwinnen Vriendschap om je hart te verwarmen Humor om wat somber is te kleuren Een glimlach om elke dag mee te beginnen. Gelukkig 2011! De voorzitter Joost Kerkhove 14


Prikbord Kampioenen in de bloemetjes!

Familiekroniek OVERLEDEN Rosa Baert Echtgenote van onze vaste wegkapitein van de fietsers en zus van Gilbert Baert, verantwoordelijke winterwandelingen

Januari is niet alleen de Nieuwjaarsmaand, maar ook de maand van de kampioenvieringen in het dienstencentrum.

 11 januari: kampioenen kaarters  20 januari: kampioenen volksspelen  31 januari: kampioenen bolders

Daarnaast wensen we ook Jacques Secember (bestuurslid bij de biljartclub) en familie veel sterkte toe bij het overlijden van hun moeder

Scrabble

Dienstverlening

Op vraag van enkele liefhebbers, organiseren wij vanaf de maand maart 1 keer per maand een scrabblenamiddag. Bij dit woordspelletje is het de bedoeling om woordjes te maken en die aan te leggen aan andere woorden op het spelbord. Het is een uitstekend spel om uw geheugen te oefenen.

BLOEDDRUKOPNAME Elke dag kan u hiervoor terecht bij Ann.

KLEINE WONDZORG Ook voor het verzorgen van een klein wondje kan u steeds in het centrum terecht.

We reserveren ons leslokaal elke eerste maandag van de maand tussen 14.00u en 16.30u. Ook wanneer u het spel niet kent, mag u gerust eens komen proberen.

PEDICURE Elke dinsdag kan u hier op afspraak terecht voor een voetverzorging door onze deskundige „huis‟pedicure Anja Marijsse. U betaalt hiervoor 12 €. Reserveren op voorhand!

Deze maand verwelkomen we u op 4 januari. De volgende keer op 7 februari.

Nieuwe reeks tekenen & schilderen Deze start in januari. Wie creatief is, maar de juiste technieken niet kent, is altijd welkom in de lessenreeks. We werken in een soort ateliervorm met individuele begeleiding zodat elk niveau aan bod kan komen. De reeks bedraagt 10 lessen eventueel nog gevolgd door een tweede sessie. Startdatum: 11 januari Uur: 13.30u Inschrijven hoeft niet, komen des te meer!

15


Den Almanak FILMCIRCUIT I.s.m. seniorenraad Waregem

Elke 1e donderdag van de maand wordt de Cinéstar ingepalmd door de senioren voor het maandelijkse filmcircuit. Dit zijn de films voor de komende maanden: 13 januari: Gran Torino

Een Amerikaanse dramafilm uit 2008 onder regie van Clint Eastwood, die zelf ook de hoofdrol speelt. De titel verwijst naar het autotype Ford Gran Torino Sport, waarvan hoofdpersonage Walt Kowalski er één bezit. Het ook Gran Torino getitelde lied uit de soundtrack werd genomineerd voor een Golden Globe. Meer dan tien andere prijzen werden daadwerkelijk aan de film toegekend, waaronder de National Board of Review Awards voor beste script en beste acteur (Eastwood) en zowel de Franse César, de Italiaanse Premi David di Donatello, de Japanse Academy Award als de Japanse Blue Ribbon Award voor beste buitenlandse film. 10 februari: The reader

Prijs: 8 € per film (koffie en gebak inbegrepen), aanvang om 14.00u Inschrijven verplicht via 056/61 45 22 of via www.cinestar.be

16


Den Almanak Tearoomnamiddag Om de koude wintermaanden een stuk gezelliger te maken, organiseren wij dit najaar opnieuw elke maand een Tearoomnamiddag. Tijdens deze namiddag is er telkens iets te krijgen om te „sneukelen‟ samen met een lekker koffietje. We voorzien telkens ook een stukje animatie. Deze maand denken we aan ons dieet na de feestdagen en voorzien we alleen maar suikervrij gebak en koekjes. Terwijl we smullen kan er gekaart of gescrabbled worden en zijn er gezelschapsspelen beschikbaar! Voor elk wat wils dus!

Datum: Uur: Prijs:

Donderdag 27 januari 14.00u 2,5 €

(voor koffie en versnapering)

Noteer ook alvast de volgende data in uw agenda: 24 februari: Fotoshow. Het dienstencentrum in 2010 met oliebollen! 17 maart: Film Slisse en Cesar met pannenkoeken.

Volksspelen 1ste beurt Het volksspelenseizoen 2010 zit er op! Tijd voor het vieren van de kampioenen dus! We starten de dag met de eerste beurt van 2011. U wordt verwacht tegen 14.00u om met hernieuwde krachten aan het volgende seizoen te beginnen! Nadat iedereen aan beurt is geweest, worden in de cafetaria de kampioenen van het voorbije jaar in de bloemetjes gezet en is er nog een lekkere croque monsieur om wat na te praten over het afgelopen seizoen. Uiteraard mogen we ook onze tombola en de dagwinnaars niet vergeten van de 1e beurt van 2011.

Datum: Donderdag 20 januari 2011 Uur: 14.00u

17


Den Almanak

Winterwandelen 2010 - 2011 Traditiegetrouw worden de fietstochten voor gevorderden tijdens de wintermaanden vervangen door deugddoende wandeltochten om in conditie te blijven. We wandelen telkens ongeveer 10 km. Onze vaste vrijwilligers Gilbert en Maurice Baert hebben opnieuw heel wat werk verzet om u een mooi programma met heel wat deugddoende wandelingen aan te bieden. Hieronder vindt u het overzichtje:

Datum

Startplaats

Startuur

05 januari 2011

DC Gaverke

13.30u

12 januari 2011

Kaster OC Kasterhof

13.30u

19 januari 2011

Nokere Kerk

14.00u

26 januari 2011

Boskant Tiegem

14.00u

02 februari 2011

Heirweg Anzegem Parking

14.00u

09 februari 2011

Happy Tennisparking

14.00u

16 februari 2011

Tiegem Kerk

14.00u

23 februari 2011

Grijsloke Kerk

14.00u

Onkostendekkend (verzekering, verrassingen, enzovoort) vragen we € 1,00 per beurt. Alvast veel wandelgenot toegewenst!

Winterfietstochten 2010 - 2011 Ook tijdens de wintermaanden wordt er gefietst! We beperken het wel tot 1 keer per maand. Elke 1e dinsdag van de maand bent u van harte welkom. We vertrekken telkens om 13.45u. Deelnemen kost 1 €. Dit zijn alvast de data :  Dinsdag 4 januari  Dinsdag 1 februari  Dinsdag 1 maart

18


Den Almanak 28ste BILJARTTORNOOI 2011 3de LEEFTIJD VOOR GROOT-WAREGEM EN OMSTREKEN Beste vrienden biljarters (carambole), Traditiegetrouw wordt er in de maanden maart en april een groot tornooi opgezet door het dienstencentrum „Het Gaverke‟ en dit voor de derde leeftijd van Groot-Waregem en omstreken. Dankzij onze hieronder vermelde verantwoordelijken en de medewerking van BCW kunnen we dit tornooi reeds voor de 28e keer organiseren waarvoor onze welgemeende dank. Aan de liefhebbers wordt gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven vóór 4 februari 2011 in het dienstencentrum of aan één van de verantwoordelijken: DELESIE Luc Kuipersstraat 49 Tel. 056/60 00 93 DE PAEPE Pierre Ganzedries 15 Tel. 056/60 34 26 BEKAERT Ann Dienstencentrum Het Gaverke Brandglas van de stad en talrijke trofeeën zijn opnieuw voorzien. De viering met feest zal weer gepaard gaan met een middagmaal en plaats vinden op een woensdagnamiddag, in aanwezigheid van enkele prominente figuren. Zoals elk jaar, is er opnieuw een tombola voorzien voor de aanwezigen. “Gratis prijzen zijn van harte welkom!” Wie vorige jaren heeft deelgenomen zal best de aantrekkelijkheid van dit tornooi weten naar waarde te schatten en het dan ook niet willen missen! Noot: Gelieve niet in te schrijven als u niet het hele tornooi kan deelnemen ! (bv. door een geplande reis,…) Inschrijvingsstrook biljarttornooi derde leeftijd, ingeven ten laatste op 4 februari 2011 Naam en voornaam:……………………………………………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………... Al dan niet punten bij uw huidige club:…………………………………………………………... Mogen we vragen het inleggeld van 5 € hierbij te voegen. Er wordt gespeeld op maandag, dinsdag en donderdag. Geen voorkeurdagen mogelijk wegens te groot aantal deelnemers. Start: eind februari/ begin maart

19


Den Almanak COMPUTERLESSEN Voorjaar 2011 i.s.m. CVO St. Paulus Elk voor- en najaar organiseert het dienstencentrum in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs St. Paulus, computerlessen voor de Waregemse bevolking. Ook volgend seizoen zal dit het geval zijn. We laten u alvast eens proeven van het aanbod. De lessen richten zich naar iedereen die inzicht wil verwerven in de werking en de verschillende mogelijkheden van een computer. Je leert nieuwe mensen kennen en verruimt je kennis op een aangename manier. De lessen zijn bedoeld voor senioren en worden ook op een rustig tempo gegeven. Bij de eerste sessie ontvangt u een kalender met het overzicht van de lesdagen. Inschrijven kan tot de week voor de start. Wilt u aansluiten bij de gevorderde groepen? Dat kan, alleen wordt er voor bepaalde cursussen een basiskennis vereist. (ook voor de nieuwe cursus Digitale Fotografie, hoewel de nadruk ligt op het werken met uw fototoestel.)

Alle informatie kan u verkrijgen in het dienstencentrum op het nummer 056/60 61 88 of dienstencentrum-@ocmw.waregem.be.

START

DUUR

STARTUUR (1e Les)

PRIJS

Word

7 februari

Tot eind juni

13.30u

70 €

Computer voor beginners (VOLZET)

1 februari

Tot eind juni

09.00u

(enkel voor Waregemnaars)

Multimedia

1 februari

Tot eind juni

13.30u

70 €

Word

1 februari

Tot eind juni

13.30u

70 €

Word

2 februari

Tot eind juni

13.30u

70 €

Multimedia

3 februari

Tot eind juni

09.00u

70 €

Digitale Fotografie (compact camera)

3 februari

Tot eind juni

13.30u

70 €

Op weg met Windows, Office en Internet

3 februari

Tot eind juni

13.30u

(enkel voor Waregemnaars)

20

50 €

50 €


21

13 - 27

14.00u

Kampioenviering 2011 10 januari 2012

December

Uur

Te noteren

14.00u

5 - 19

7 - 21

3 - 17

5 - 19

1 - 22

4 - 18

6 - 20

2 - 16

04 - 18

7 - 21

7 - 21

3 - 17

KampioenKampioenviering 2011 viering 30 januari 2012 24 oktober 2011

14.00u

5 - 19

14 - 28

10 - 24

12 - 26

8 - 22

18 - 25

6 - 27

9 - 23

11 - 18

14 - 28

14 - 28

10 - 24

1e en 3e ma

Petanque

HOBBY: Elke vrijdag TURNEN: Elke maandag van 9.30u tot 10.30u ZITOEFENEN: Elke donderdag van 10.00u tot 11.00u (DE VARENT) YOGA: Elke donderdag van 9.00u tot 10.00u BILJART: Tornooi 3e leeftijd: maart april Intercentracompetitie DC: Januari - november

8 - 22

November

12 - 26

Juli

11 - 25

14 - 28

Juni

Oktober

10 - 24

Mei

13 - 27

12 - 26

April

September

8 - 22

Maart

9 - 23

8 - 22

Februari

Augustus

11 - 25

2e en 4e ma

2e en 4e di

Januari

Bollen

Kaarten

Volle dagtocht 20 juni Start om 10.00u

Volle dagtocht 5 juli Start om 10.00u

14.00u (jan en maart) Anders om 14.30u

24

22

14

26

24

20 (+ viering)

Tweemaandelijks

Volksspelen

VRIJ PETANQUEN OF BOLLEN: Elke woensdag WANDELEN: Elke woensdag van november tot maart SENIORSTEEPLE: 26 augustus BINGO: April, augustus en oudejaarsbingo (29/12) SINTERKLAASFEEST: 1 december FIETSELING SENIORENRAAD: 27 mei

13.45u

5 - 19 (afsluit)

7 - 21

3 - 10 - 17 - 24 31

6 - 13 - 20 - 27

13.45u

6

15

4 - 18 (afsluit)

6-20

2 - 16 - 25

5 (VD) - 19

8 - 20 (VD)

11 - 25

3 - 1727 (fietseling) - 31 7 - 21

13 - 27

5-19

1-29

1 30

geoefend

1e, 3e en 5e di 4

Fietsen

Zomerfietsen

OCMW Waregem, Lokaal dienstencentrum Het Gaverke, Zeswegenstraat 120, 8790 Waregem Tel: 056/60.61.88

Clubactiviteiten Sport 55-plus 2011

Clubkalender


Info-moment PLUK JE GELUK! WAT MAAKT ONS GELUKKIG? I.s.m. Ziekenzorg "Iedereen is op zoek naar geluk, maar wat maakt ons precies gelukkig? Geluk is aan de ene kant voor iedereen anders, maar aan de andere kant toch ook hetzelfde. Jammer genoeg bestaat er geen succesformule die je garandeert dat je gelukkig wordt."

Maandag 7 februari Om 14.00u

Prijs: 1 â‚Ź (koffie inbegrepen) Plaats: Feestzaal Het Gaverke

22


‘t Sudderpotse Minipavlova‟s BEREIDING: Verwarm de oven voor op 140 - 150°C (hetelucht 125 - 135°C). Klop de eiwitten in een kom stijf. Zet de kom boven een pan met kokend water en voeg onder voortdurend kloppen de poedersuiker toe. Gebruik voor het kloppen het liefst een mixer.

BENODIGDHEDEN (voor 40 stuks)

      

3 eiwitten 125 gr poedersuiker 150 gr pure chocolade 2,5 dl slagroom 1 el poedersuiker extra

Bekleed 2 bakplaten met bakpapier.

1 tl sinaasappelschil Fruit: stukjes aardbei, plakjes papaja, kiwi, passievrucht

Maak met het mengsel 40 rondjes van ongeveer 4 cm (de bodems). Schep de rest van het merenguemengsel in een spuitzak met een glad spuitmondje van 5 mm. Spuit op elke bodem drie dunne cirkels op elkaar op de buitenrand. Bak de merengues + 30 minuten tot ze

stevig aanvoelen. Zet de ovendeur op een kier en laat ze in de oven afkoelen. Doop de bodems in gesmolten chocolade. Bekleed een bakplaat met bakpapier en laat ze hierop afkoelen. Meng slagroom, extra poedersuiker en

sinaasappelrasp. Roer alles tot het net dik begint te worden. Schep het mengsel in een spuitzak met een klein, glad spuitmondje en spuit het in de merengue. Versier de pavlova‟s met vruchten. Smakelijk!

23


t Knobbelke Proficiat aan de deelnemers van de puzzel van december 2010! Vorige maand was de juiste oplossing de volgende: Strijkplank - wasmachine - afdruiprek - stofzuiger De winnaars van deze maand zijn: Temmerman Georgette, Lefevre Marie-Louise. Proficiat aan de winnaars! Zij mogen hun prijs komen afhalen vanaf 10 januari 2011.

Volgende maand publiceren we een overzichtje van het voorbije jaar en belonen we de mensen die elke keer meespeelden! Nieuwe opgave: Droedels. Welke 4 woorden worden hieronder uitgebeeld? Veel succes!

1

2

3

4

Puzzelstrookje Naam + voornaam: ............................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................ OPLOSSING: 1………………………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………………………… 4………………………………………………………………………………………….. Afgeven uiterlijk op 14 januari 2011


BVBA TONY VERHAEGHE bier- en frisdrankenspecialist Harelbekestraat 112 8540 Deerlijk tel. 056/71.54.46 - fax 056/72.66.43

Koffies VAN OVERSTRAETEN Keukeldam 25 8790 Waregem Tel./Fax.: 056/60.20.10

De Belle 2011-01  

Maandblad Dienstencentrum 't Gaverke

Advertisement