Page 1

การเผชิญหน้าซ้ําๆ ความคล้ายคลึง

สร้างความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าถิ่น

การเดิน ความเร็วในการพูด

การเป็นคนธรรมดาคนนึง

สร้างเครื่องกระตุ่นความสําเร็จ (อาการที่ทําให้คิดถึงเวลา ชนะ)

คิดบวก ยิ้มให้เหมือนคนบ้า

อย่ากลัว มุ่งที่เป้า ไม่ใช่ตัวเอง มีแผนสํารองพร้อมอยู่เสมอ จงทําในสิ่งที่คนอื้นไม่คาดคิด เผื่อให้คนอื้นเสียสมาธิ และรอ จังหวะบุก จัดแจงให้มีผู้ชม เมื่อรู้สึกว่าได้เปรียบ

สร้างประสปการณ์ครั้งแรกให้ดีที่สุด เข้าไปตอนที่เค้ากําลังตื่นเต้นรู้สึกดี (สวนสนุก,กินเหล้า,ดู หนังสยองขวัญ )

กลยุทธ์ทําให้ชีวิตง่ายขึ้น

คิดถึงภาพตอนที่ชนะและความรู้สึกตอนนั้น

การจ้องมองตา ระหว่างคุย หรือฟัง ทําให้คนชอบ

แสดงความชอบพอกัน ,การกล่าวชม รอจังหวะที่กําลังวิตกกังวล การขอความช่วยเหลือ

การสื่อสาร เรามักต้องการสิ่งที่ไม่อาจเอื้อม

ใส่ใจเขา ถามคําถามเกี้ยวกับเขา

สร้างความเคลือบแคลงใจ

อย่าแปลกแยก จงอย่าทําตัวเหนือคนอื้น แต่จงมุ่งมั่นเหนือคนอื้น

ทําให้เค้ารู้สึกดีกับตัวเอง เป็นผู้นํา

ยิ้มและหายใจเข้าลึกๆ ทุกชั่วโมง (ช่วยให้มีสมาธิ และลด ความประหม่า) ออกกําลังกายด้วยการยืดเส้น กินข้าวให้ครบ

ชัดเจน เรียบง่าย ตรงไปตรงมา อ่อนน้อม ถ่อมตน ทําให้คนอื้นรู้สึกว่ามีคุณค่าและเป็นกลไกที่สําคัญ (สร้าง บารมี)

ควบคุมสถานการณ์ ทําให้คนเห็นด้วยกับเรา

จํากัดทางเลือก กําหนดเส้นตาย กฎของแรงเฉื่อย (เริ่มให้ทําสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆเยอะขึ้น เรื่อยๆ) บอกเค้าว่าเราคาดหวังในตัวเขาอย่างไร เพิ่มของแถม ถ้าเมิงทํางี้เด้วกูเลี้ยงเลย สร้างภาพให้เค้าเห็นอนาคตที่เราต้องว่ามันสวยงามและ เป็นสุข (เหมือนคนขายบ้าน)

การสื่อสาร  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you