Page 1

นาฬิกา

กินเบียร์,ฟังเพลงนอน

พักผ่อน

มือถือ + ไอพอต

กลับบ้าน

วางแผน

บุหรี่+ไฟแชค

เล่นเกมเล่นเนต

ของที่เอาออกจากบ้าน สมุดโน๊ต ปากกา 00.00-8.00

เพื่อนประถม

มีเวลาช่วง 9-12

กุญแจ+กุญแจรถ

เพื่อนมัธยม

หนังสือ

เที้ยว

เมย์

เช็ดพื้นห้องน้ํา

kok

ล็อกประตูระเบียง ก่อนออกจากห้อง เก็บเตียง

อาบน้ํา+แต่งตัว+กินข้าว+กินกาแฟ+เตรียมของ+ดูดบุหรี่ 8.00-9.00

ผึ้ง เกรย์เดย์ มีเวลา 3ชั่วโมง

ไหว้พระพิฒเนศ

บิดตัว

เชคหม้อน้ํา

วอร์มยืดเส้น 10 นาที

นอน 8 ชัว ่ โมง

ยอซ้าย ขวา ยอง

เชคน้า ํ กลัน ่

บิดแขน

เชค เชคลมยาง

ออกกําลังกาย

ทํางาน 8.00-20.00

วิ่ง 15 นาที

เชคน้า ํ กระจก

ยกน้าํ หนัก

ขยะ

นั้งสมาธิ 10 นาที

ในรถ

9.00 - 5.00

เชคของในรถ

มีเวลาช่วง 5-8

วางแผนก่อนออกจากบ้าน

เดินทางไป 30 นาที วางแผน 9.30-10.00 คิด

maxvalue

เล่นเนต + หาเรฟ

mon-fri

กินข้าวกลางวัน

เก็บห้อง เดินทางกลับ 30 นาที

เก็บโต๊ะ sat-sun

กวาดบ้าน

วัดพระแก้ว

ถูบา้ น

ทัศนาจร ต่างจังหวัด

ล้างห้องน้ํา centralworld ดูหนัง

ทําความสะอาดบ้าน

เชคหม้อน้ํา

นอกบ้าน

เชคน้า ํ กลัน ่ เชค

tcdc

อาทิตย์

เชคลมยาง ล้างรถ

แผน 1

เชคน้า ํ กระจก

เสาร์ มัว ่ ๆเลย

ลองขับไปกรุงเก่าดู

ขับรถ

หาของส่งประหยัดค่ากิน

เติมน้ํามัน ปตท พักผ่อน

รถเมย์

lotus

starbuck the nine

ดูดบุหรี่

house

เติมเงิน ไปเติมน้ํามัน

แผน 2

ขยะ ในรถ

ทํางาน

เชคของในรถ

วางแผน อ่านหนังสือ ฟึกแพทเทิร์น ฟึกตัดเย็บ

ฟากโอนเงิน

เวิน ่

กินน้าํ

มหาลัย

seven

ไปธนาคาร 8.30

บริหารเวลา

ทํา

ไปเซนทรัลเวิล

รองเท้าแตะ กางเกง ผ้าพื้นน้อย

จัดเสื้อผ้า ในบ้าน

วางแผนในคาเลนด่า วางแผนคร่าวๆทั้งอาทิตย์ กับงาน วางเป้าหมาย กับเมย์

คิดงานนัง้ กินกาแฟ พักกินกาแฟ หาหนังสืออ่าน

บริหารเวลา