Uddrag fra "Læs! Læs! Læs! Fællesbog. 3. klasse"

Page 1

sse

3. kla

Læs! Læs! Læs! bygger bro mellem klassens fælles undervisning i læsning og elevernes selvstændige læsning i individuelle bøger. I denne bog lærer eleverne at benytte seks typer læsestrategier:

✗ genrestrategier ✗ ordstrategier ✗ vidensstrategier

oder

QR-k

✗ huskestrategier ✗ strategier til gentaget

læsning

Eleverne støttes i at overføre brugen af de forskellige strategier til deres egen selvstændige læsning i selvvalgte bøger, og de lærer at læse flydende og sikkert op med passende læse­ hastighed. I Læs! Læs! Læs! til 3. klasse sættes der fokus på tekster i fire genrer, og både skønog faglitteratur indgår.

Læs! Læs!

Fællesbog 3. klasse

! Fæ s lles bog æ L Læs! ! s Læ

Læs!

y og a M e sen n n a H Tri Arne e n n a Sus

! s Læ Læs! ! s Læ 3. k

Fæll

esbo

las

g

se

K DANS

LÆRE

RFO

GEN RENIN

L A G S FOR


står af:

Materialet be

Fællesbog og Læsescrapbsom æfte, – et engangsh rapbog er elevernes sc seudvikling. over deres læ

ning Lærervejled

r

ode k R Q

I Læsescrapbogen findes de QR-koder, der demonstrerer brugen af strategierne, så både elev og lærer altid kan gense, hvordan en strategi anvendes.

2 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


y og a M e sen n a H Trin Arne e n n a Sus

! s Læ Læs! ! s Læ

Illustra tion Runa S tepping e

3. k

Fæll

esbo

las

g

se

DANS

KLÆR

ER

ING FOREN

ORLA ENS F

G


d l o h d n I

Intro

11 Intro 15 Bøger – porten til alverdens oplevelser 16 Læse-strategier – hvad er det? 17 At bygge bro

v– l e s n i D e g i d n æ st g n i n s æ l

Gen stra retegi en

18 Sådan arbejder vi

19 Din selvstændige læsning 20 Genrehjulet 22 Aktivitetshjulet 24 Læsemøde 26 Sådan lærer du strategier – læringstrekanten

27 Genre-strategien 28 Fire genrer 31 Læs med genre-strategien 40 Du bygger bro

- er d r O tegi stra

41 Ord-strategier 42 Tre ord-strategier 43 Læs med ord-strategierne 46 Du bygger bro


s n e Vid tegier stra Hus strat keegie

47 Videns-strategier ✗ 48 To videns-strategier ✗ 49 Læs med videns-strategierne 58 Du bygger bro

59 Huske-strategier ✗ 60 To huske-strategier

r

e d n e Flyd sning oplæ

✗ 61 Læs med huske-strategierne ✗ 66 Du bygger bro

67 Flydende oplæsning ✗ 68 Oplæsning ✗ 71 Læseteater ✗ 84 Du bygger bro

85 Læs igen ✗ 86 Ord pr. minut

Læs i gen

✗ 100 Du bygger bro

101 Til forældre


illustration peter bay alexandersen

1. sådan begyndes romanen Vores hovedperson er et barn. Barnet hedder Skærv. Men er han en pige? Eller er hun en dreng? Hun er en pige. Lad os sige, hun er en pige. Man kan aldrig være helt sikker på den slags, men man bliver jo nødt til at vælge når man skal have sig en hovedperson. Jeg er fortælleren. Jeg har ikke noget navn, og jeg er heller ikke en dreng eller en pige. Kald mig bare Gud. Kort og godt.

12 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


Ingen grund til at overdrive. Bare Gud. Gud fortæller historien. Gud fortæller alt her i verden. Men lige nu fortæller Gud om Skærv. Og det må du hjælpe med. For man kan ikke fortælle en historie alene. Der er nogen der må lytte, eller læse. Der er nogen der må skabe de billeder inde i sit hoved som fortælleren skaber med sine ord. Derfor er det lige så meget dig der fortæller den her historie, som mig. Og nu hvor vi har det på plads, kan vi begynde. Skærv! Skærv, hvor er du? Råbet gjalder gennem skoven. Gud kalder Skærv! Der er hun. En pige i en familie i et hus i en skov engang for længe siden. Skærv har en far der hedder Frejk. Skærv har en mor der hedder Godiva. Skærv har en bror der hedder Nor. De bor i et hus i skoven. Deres navne er ridset ind i et egetræ. Øverst Frejks, derunder Godivas, så kommer Skærv og til sidst Nor som den mindste. En gang om året finder far Frejk et nyt træ, og så står de med ryggen op ad træet, mens Frejk hugger med øksen, lige hen over hovedet så træet skælver og grankogler regner, og nedenunder skriver Godiva deres navne med kniven, for Godiva kan nemlig ridse navne i træ, det har hun lært af en præstemand. Når Frejk stiller sig op mod træet, er det Godiva, der svinger øksen. Pas nu på med den økse, siger Frejk og blinker med øjnene. Slå nu ikke for lavt. Hug nu ikke hovedet af mig. Nej, jeg klipper bare lidt af dit hår, mand. Og så svinger Godiva øksen, og Frejk bider tænderne sammen og trækker mundvigene tilbage, og øksen borer sig ind i træet med et uldent smæld, og der drysser lidt støv og fnuller

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

13


og nogle flere grankogler ned fra træet, og så ridser Godiva „Frejk“ ind i barken nedenunder med sin kniv, og derefter de andre navne, der hvor de skal være. Der er nu syv træer i skoven med deres navne, fire grantræer, to egetræer og en elm. Og for hvert år der går, er der ét mere, og for hvert år står Skærvs navn højere på stammen. Og sådan bliver det ved, år efter år, indtil der engang vil være en hel skov fuld af navne hugget ind i stammerne. Det tror Skærv i hvert fald. Hun kalder skoven for Navneskoven. Men under det første træ kan du finde vejen tilbage, siger Godiva. Når du er i nød, skal du gå og finde det største træ. Og der vil du finde vejen tilbage.

Sådan begynder historien om Skovpigen Skærv af Kim Leine.

sen s a l k li

Ta

om

✗ Hvad er forskellen på første afsnit og

resten af den tekst, du lige har hørt?

✗ Hvad mener forfatteren med sætningen:

Man kan ikke fortælle en historie alene?

✗ Hvad mener forfatteren med sætningen: Der er nogen der må skabe de billeder inde i sit hoved som fortælleren skaber med sine ord?

✗ Hvilke billeder skaber afsnittet om Skærv i ­skoven i dit hoved?

14 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


Bøger – porten til alverdens ­oplevelser Kender du det – du er helt opslugt af en god historie? Du lever dig ind i personernes verden. Du kan se hele handlingen for dig. Du bliver berørt. Måske bliver du bange, hvis din hovedperson bliver forfulgt af en mørk skikkelse. Måske får du tårer i øjnene, hvis din hovedperson bliver forladt. Måske griner du stille for dig selv, hvis din hovedperson er en lille splejs og narrer en stor flabet lømmel. Med bøger kan du rejse til alverdens steder, og du kan møde alle tænkelige skabninger. Du kan møde savlende monstre, seje superhelte, grumme hekse – og du kan møde helt almindelige børn og voksne, der måske bor i Kina – måske i Kerteminde. Og du kan blive klog på emner, der interesserer dig, hvad enten det er ballet, boksning eller ballonflyvning. Med andre ord: bøger kan give dig adgang til alverdens oplevelser og masser af ny viden.

Bøger, der berører Hvilke bøger har • gjort dig bange? • givet dig tårer i øjnene? • fået dig til at grine? • givet dig ny viden? Udfyld listen på side 12 i din Læsescrapbog.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

15


Læse-strategier – hvad er det? Det er ikke ligegyldigt, hvordan du læser en tekst for at få gode oplevelser eller ny viden.

Hvad betyder det fx, hvis du • læser teksten meget langsomt? • stopper efter hvert ord eller læser ordene lyd for lyd? • springer de ord over, du ikke forstår? • ikke holder pause ved punktum, men bare læser alt ud i én køre?

lang

somt e

s pau

Det er både rart og vigtigt at læse mange bøger, men du bliver kun en bedre læser, hvis du benytter læse-strategier. Det betyder, at du er aktiv inde i hovedet, mens du læser. Fx ved at stoppe op, når du læser noget, du ikke forstår. Når du læser på den måde, benytter du læse-strategier. Det er helt okay, at der er noget i en tekst, du ikke forstår. ­Sådan er det for alle mennesker. Det vigtigste er, at du er opmærk­som på, om du forstår det, du læser eller ej. Og at du gør noget ved det. I bogen her skal du lære 6 typer læse-strategier, som du kan bruge, når du læser selv.

16 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


At bygge bro I skal veksle mellem at arbejde med læsning fælles i klassen og at læse hver især. Når I arbejder fælles, læser I alle de samme tekster. De tekster finder I i bogen her. Når I læser hver især, foregår det i forskellige bøger, som I selv vælger. Her skal I bruge det, I har lært i den fælles læsning. Undervejs skal I tænke over og tale om, hvordan I gør. Vi kalder det at bygge bro mellem den fælles og din egen læsning.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

17


Sådan arbejder vi Både når I læser fælles tekster og i jeres selvvalgte bøger, skal I bruge Læsescrapbogen. I din Læsescrapbog er der lister, skemaer og aktiviteter. Der er også plads til, at du kan indsætte billeder, tegninger, titler osv. om alle de bøger, du læser. To-tre gange om ugen skal I bruge en lektion til at arbejde med læse-strategier i Fællesbogen. Arbejdet foregår sådan:

1. Din lærer giver et oplæg om en læse-strategi. 2. Du arbejder med strategien i denne bog og i

din Læsescrapbog. I Læsescrapbogen er der undervejs QR-koder, hvor du kan se, hvordan du bruger de forskellige strategier.

QR-

3. Du læser videre i din selvvalgte bog, og du bruger den strategi, din lærer lige har undervist i.

4. Når du er færdig med din bog, skriver du den

ind i dit genrehjul, se side 20 i Læsescrapbogen.

5. Du vælger en aktivitet fra aktivitetshjulet,

se side 40 i Læsescrapbogen.

Indimellem skal du til læsemøde. Det er et møde mellem dig, to-tre andre elever og din lærer. Her skal I blandt andet tale om, hvordan I bruger de strategier, I lærer, og hvad jeres bøger handler om. Se side 24 og 25 her i bogen.

kod

e


dels

el Anm Or

dsk

– v l e s Din e g i d n stæ g n i n læs LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

19

y


Genrehjulet I 3. klasse skal du læse bøger i fire genrer. Du ser dem her i genrehjulet:

as tis

to: tda

el: Tit r: tte rfa Fo

Titel:

Forfatter:

Forfatter: r:

tte

l: r:

tte

el: Tit

r: tte rfa Fo

Titel:

to: tda

Forfatter:

Slu

Slutdato:

Fo rfa tte r: Tite l:

er øg

Slu td a

e

a g b

to :

r se

Fo rfa

F

Slu t d at o:

el: Tit

Gy 20 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

Tite

rfa Fo

Slutdato:

Titel:

to: tda Slu

Slu

l:

ter

Slu td at o:

ks te

Fo r f a tte r:

Fo rfa tte r:

Tite

Slutdato:

tis k

e

Sl u td at o:

Tite l:

Forfatter:

Fan t

Rea li s

Slutdato:

Titel:

el: Tit

r: tte rfa Fo

ke

ter o: s k lutdat te S


Når du har læst en bog, gør du sådan:

1. Vurder, hvilken genre bogen er. 2. Farv feltet i genrehjulet i din

Læsescrapbog side 10.

3. Udfyld det farvede felt i genrehjulet ­

med titel, forfatter og dato for, ­hvornår du blev færdig.

4. Vælg en ny bog.

Når du har læst én bog i én genre, vælger du en ny bog i en af de tre andre genrer. Du skal have udfyldt et felt i hver genre, før du vælger samme genre igen. Nu tænker du måske: Øv! Må jeg så ikke læse flere gysere i træk, hvis jeg er rigtig glad for dem? Jo, det må du selv­følgelig. Det kan du gøre derhjemme. Alt det, du vil. Du kan læse om de fire genrer på side 28 her i bogen.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

21


Aktivitetshjulet

t

erie

o yt 3. Pla

kat

2.

N

Lu k 2.

1. Or dsky

be

m

m

a sk

nd i e

op

m

fo r

sla

g

no

ge tg od

t

1. Te gnes

afsni

A t o

At z oo 22 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

ema 3. Sk

e

en

ed

e r so n

ill

b et

3

p

v et . Skri

og

ive ng

ed h o ve d

g

bo din b

. R ej sm

jerne

in

sd befal

2

bog

en st

Vi

1. An

At ge

1. Fli p

ld 3. Fo

m

e d l e 2.

At an

Når du er færdig med at læse en bog og har skrevet den ind i dit genrehjul, skal du vælge én af de fire aktiviteter, At anmelde, At gengive, At omskabe, At zoome ind, i aktivitetshjulet.


Hver aktivitet er kort og kan laves på flere måder: Du kan lave foldebøger, billeder eller andet. Du finder ideer og skabeloner hertil i din Læsescrapbog side 42-70. Når du har læst en bog, gør du sådan:

1. 2. 3.

Vælg en aktivitet. Lav aktiviteten. Farv feltet i aktivitetshjulet.

se

A

del nmel

Or

dsk

Flipb

y

og

Vælg en ny aktivitet for hver bog du har læst, og farv et felt i aktivitetshjulet efter hver gang. Du skal have udfyldt et felt i hver farve, før du vælger en aktivitet i den samme farve igen.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

23


Læsemøde Et læsemøde er et møde, hvor du sammen med to-tre andre elever og din lærer taler om din læsning. Læsemødet foregår sådan her:

2.

1.

n fra de p o ft ki ser r på s e. I læ s æ l I læse t a er ved bog, I t. minu t e i r hve

I tale r om , hvo og h rdan vord det g an I k bedr ik, an b e til a l i v e t læs endn e op u .

3. t

kor hver især r e ll tæ r fo I og. om jeres b

Hvis I læser en roman, kan I fx komme ind på:

PERSONER • Fortæl om hovedpersonen, og hvad hans/hendes problem er.

Per s

• Hvilket billede har du i hovedet af ham/­ hende? • Hvordan er personen i din bog sammenlignet med personerne i jeres fælles tekster? • Er der forskelle og ligheder mellem ­personerne i jeres bøger? 24 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

one

r


Læ STEDER

Steder

• Fortæl om det sted, bogen foregår.

sem

øde

• Fortæl, hvilke billeder du har i hovedet af stedet.

ing

Ste

Handl

mn

ing

Andet

HANDLING/STEMNING • Fortæl om bogens handling og stemning.

ANDET • Tal om andre ting, I mener er relevante.

Hvis I læser en fagbog, kan I fx komme ind på: • Fortæl, hvad du får at vide om emnet. • Fortæl, hvad det mest interessante er. • Fortæl, hvad du har været mest optaget af i bogen.

4. I taler om je res br af læs ug e-stra tegier , fx • Hvo r var d et svæ • Hva rt? d g jor de I?

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

25


Sådan lærer du strategier – læringstrekanten Når I læser tekster, arbejder I efter denne model:

Din lærer viser, hvordan I arbejder med en strategi.

Din lærer læser en ny tekst op, og I arbejder med strategien i fællesskab.

I læser en ny tekst i makkerpar og arbejder sammen om strategien.

Du læser selv en ny tekst og bruger strategien.sse

3. kla

Læs! Læs! Læs! bygger bro mellem klassens fælles undervisning i læsning og elevernes selvstændige læsning i individuelle bøger. I denne bog lærer eleverne at benytte seks typer læsestrategier:

✗ genrestrategier ✗ ordstrategier ✗ vidensstrategier

oder

QR-k

✗ huskestrategier ✗ strategier til gentaget

læsning

Eleverne støttes i at overføre brugen af de forskellige strategier til deres egen selvstændige læsning i selvvalgte bøger, og de lærer at læse flydende og sikkert op med passende læse­ hastighed. I Læs! Læs! Læs! til 3. klasse sættes der fokus på tekster i fire genrer, og både skønog faglitteratur indgår.

Læs! Læs!

Fællesbog 3. klasse

! Fæ s lles bog æ L Læs! ! s Læ

Læs!

y og a M e sen n n a H Tri Arne e n n a Sus

! s Læ Læs! ! s Læ 3. k

Fæll

esbo

las

g

se

K DANS

LÆRE

RFO

GEN RENIN

L A G S FOR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.