DANSK 1/2016

Page 16

16

PÆDAGOGISK FRIKVARTER

DANSK 1 –– 2016

DE HEMMELIGE AGENTER AF JENS RAAHAUGE, BESTYRELSESMEDLEM I DANSKLÆRERFORENINGENS FOLKESKOLESEKTION

0. Y har inviteret mig, og jeg har fundet vej til skolen. Netop som jeg træder ind i klassen, ringer en mobil – det er lærerens, og der er med medhør på, for samtalen er ventet. Det er Finn fra Bogstavministeriet der takker for alle de b’er og m’er han har modtaget fra sine hemmelige agenter i 0. Y. Han spørger om alle døre og vinduer er lukket, og da han får dette bekræftet, spørger han om de er klar til en hemmelig mission i næste uge. Og han får svaret: ”Ja, vi afventer”. Smila forklarer mig at bogstavminister Finn har brug for konsonanter så han kan lave nogle flere ord. Axel haler hunden Yrsa op fra sin taske og lægger en slidt bog foran mig. Den indeholder fortællinger fra alle de ferier og weekendophold og snobrødsfester som Yrsa har været med på, når den har været med et af børnene hjemme. ”Den er bedre end kolort-bogen,” siger Hadi som kommer forbi med et b han har fundet i frikvarteret. De hemmelige agenter finder bogstaver de besynderligste steder på skolen, bogstaver der står skrevet på kapsler fra skolemælken. ”Kolort-bogen?” spørger jeg Smila som jeg sidder ved siden af. Og hun griner og siger at han mangler et ’i’, for det er matematikbogen Kolorit, han mener. På et signal som jeg ikke har opfanget, rejser alle i klassen sig og går frem mod et lærred der hænger på klassens bagvæg. Sebastian Klein toner frem sammen med en gruppe børn som synger og danser: ”Rejs dig op, brug din krop.” De

hemmelige agenter fra 0. Y spejler sig i de dansende. ”Aktiv rundt i Danmark,” står der nederst i billedet. Det er bevægelse. Og klassen går videre til den indre bevægelse. Det er oplæsningstid. Jeg ser på børnenes ansigter da læreren sætter sig ned for første gang i denne lektion og siger ordet læse op, mens hun fisker Spøgelsesbogen frem. Børnenes øjne er på en gang klare og kiggende indad; jeg kommer til at tænke på et digt som Vagn Steen omkring 1970 forærede vores redaktion af seminarietidsskriftet REBEF: Digtet havde titlen: ”Lærer Larsen taler om kindtænder hos aber.” Og det var stillet op som bordopstillingen i 6. b’s klasseværelse på Glæsborg Centralskole. Her sad lærer Larsen og talte om abernes kindtænder, men kun én elev hørte efter. Alle de andre havde et interessant åndsliv. Jeg fik lyst til at spørge nogle af de hemmelige agenter i 0. Y hvad de tænkte på da læreren sagde oplæsning. Så jeg greb fat i klassens drenge. Da jeg er færdig med at få skrevet drengenes udsagn ned, foreslår et af børnene at de skal lave deres egen bog. Det bliver på stedet besluttet. Og ideerne myldrer frem. Lærer Larsen talte om kindtænder hos aber i 1970 – og siden har undervisningen fået mere bid.