Himmelske Dage er ...

Page 1

Himmelske Dage er...


Himmelske Dage Himmelske Dage er fællesskab

Himmelske Dage er det bredeste kirkelige mødested i Danmark og derfor en sjælden mulighed for at mødes fra alle hjørner af dansk kristenhed.

Himmelske Dage er rummelighed

Her samles almindelige og ualmindelige troende med almindelige og ualmindelige tvivle­re. Himmelske Dage er en mulighed for at sætte os selv og hinanden stævne og tale om det, vi tror på.

Himmelske Dage er netværk

Ved at være med får man indblik i, hvad der rører sig i det kirkelige landskab i Danmark. Har kan man lære og opleve nyt og dele egne erfaringer med andre.

Himmelske Dage er udsyn

Markante gæster og aktuelle problemstillinger, som optager kirker og kristne globalt, er altid en del af Himmelske Dage. Her er et internationalt fokus, fordi den kristne kirke ikke stopper ved Danmarks grænser.

Himmelske Dage er engagement i samfundet Aktuelle etiske og politiske debatter er også en del af Himmelske Dage. Derfor inviteres politikere og samfundsdebattører med til Himmelske Dage for at udfordre og lade sig udfordre.

Himmelske Dage er fest

Himmelske Dage sætter fokus på kirkens liv i en ramme af fest. Der er god musik, snak, kaffe, legende børn og fællesskab.


Mangfoldighed

Himmelske Dage afholdes i Kristi Himmelfartsferien hvert tredje år forskellige steder i landet. Himmelske Dage blev etableret i 1968 og er det største fælleskirkelige event i Danmark. På de seneste Himmelske Dage var der, hen over de fire dage, over 400 programpunkter lige fra fællesarrangementer, koncerter, forskellige former for gudstjenester, workshops, foredrag, vandringer, madfællesskaber m.m. Dagene samlede omkring 30.000 deltagere.


Her står vi sammen

Himmelske Dage er at mødes og holde fest sammen på tværs af kirker og midt i kulturen.

Foto: Verner Ruud

I løbet af dagene lærer vi af hinanden og opdager, hvor godt det er at være kirke sammen. Vi mødes på tværs af alder, kirkeligt tilhørssted, etnicitet og geografi. Vi mødes med folk som vi kender, men får forhåbentlig også nye bekendtskaber. Vi mødes for at lade os opmuntre, bevæge og udfordre. Vi mødes og mærker en atmosfære af mangfoldighed, pulserende liv og vilje til at gøre en forskel.


Danske Kirkedage vil

• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro. • samle kristne og styrke dem i troen. • opmuntre til, at de som kirke tager ansvar. • dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet. • bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden. Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nært og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

Visionen bag Himmelske Dage

DET BREDE KIRKE LIV Foto: Henrik Vinther Krogh


Engageret i Himmelske Dage Himmelske Dage er Danske Kirkedage, der hører hjemme under Danske Kirkers Råd. Planlægning og afholdelse af de aktuelle Himmelske Dage sker lokalt med engagerede repræsentanter fra kirker og kirkelige organisationer i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv på det pågældende sted. Dette arbejde understøttes af den nationale komité for Danske Kirkedage og landssekretariatet. Over 60 kirker og kirkelige organisationer står som Venner af Danske Kirkedage. Her er kirker, organisationer og flere stifter i folkekirken med til at forme retningen for Danske Kirkedage, samt udbyde aktiviteter og sikre økonomien.

Vi er mange, men vi vil gerne være endnu flere ! – Vil I være med? Se mere om optagelse som Ven af Danske Kirkedage og kontingent på

himmelskedage.dk

Foto: Henrik Helms


Følg Himmelske Dage

Følg med i de aktuelle Himmelske Dage på Facebook Instagram og på hjemmesiden Næste Himmelske Dage er i 26-29 maj 2022 og 29 maj-1 juni 2025 Følg med og find tema, programpunkter og tilmeldingsmuligheder.

@himmelskedage.dk himmelskedage himmelskedage.dk


Kontakt Vil du vide mere om

hvordan man bliver engageret i Himmelske Dage så kontakt:

Landssekretariatet for Himmelske Dage info@himmelskedage.dk

Foto: Henrik Vinther Krogh

himmelskedage.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.