__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT

2012


Innhold STYRETS BERETNING PUBLIKUMSTALL ÅRSREGNSKAP - RESULTAT ÅRSREGNSKAP - BALANSE ÅRSREGNSKAP - NOTER REVISJONSBERETNING DET KUNSTNERISKE PROGRAMMET

3 9 10 11 12 14 16

Foto PLATEU EFFECT AV CULLBERGBALLETTEN FOTO: URBAN JÖRÉN DANSENS HUS FOTO: TORBJØRN TANDBERG/WRK ITMOI AV AKRAM KHAN FOTO: LOUIS FERNANDEZ TERRA 0 MOTEL AV ZVC/INA CHRISTEL JOHANNESSEN FOTO:YANIV COHEN SOFT TARGET AV MARGRÉT SARA GUÐJÓNSDÓTTIR FOTO: TOM AKINLEMINU ARTIFICIAL NATURE PROJECT AV METTE INGVARTSEN FOTO: JAN LIETAERT NEAR. FAR. WHEREVER YOU ARE. AV THE LINE FOTO: ØYVIND OSMO ERIKSEN HANGED PUFF AV TOYBOYS FOTO: KIM SØLVE EVERY ORDER EVENTUALLY LOOSES ITS TERROR AV IMPURE COMPANY FOTO: IMPURE COMPANY PLATEU EFFECT AV CULLBERGBALLETTEN FOTO: URBAN JÖRÉN FARFALLE AV COMPAGNIA TPO FOTO: COMPAGNIA TPO JOHN AV DV8 FOTO: BEN HOPPER SKAPET AV SIRI & SNELLE FOTO: KAJA BRUSKELAND PRAEAMBULUM AV INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT FOTO: ERIK BERG VADER AV PEEPING TOM FOTO: HERMAN SORGELOOS A COLLECTION OF SHORT STORIES AV CARTE BLANCHE FOTO: THOR BRØDRESKIFT PLATEU EFFECT AV CULLBERGBALLETTEN FOTO: URBAN JÖRÉN

2

1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 16 25 26


STYRETS BERETNING FOR 2014 STYRET I 2014

VIRKSOMHETENS ART

Dansens Hus AS er lokalisert i Mølleveien 2, stiftet 20.10.2003 og startet ordinær drift 2. halvår 2004. Aksjeselskapet har et ikke-økonomisk formål og er unntatt fra skatteplikt. Dansens Hus er et nasjonalt møtested for dansekunstnere og deres publikum, en profesjonell scene for visning av dansekunst av høy kvalitet, samt et profesjonelt og kompetent produksjonssted for dansekunst. Dansens Hus skal være en aktiv formidler, nettverksbygger og samarbeidspartner mellom aktører i det norske dansefeltet. Dansens Hus presenterte i 2014 et bredt sammensatt program og et stort mangfold i kunstarten, med 20 norske og 12 internasjonale forestillinger på egne scener. Antall publikum på egen scener var 18 044 og dekningsprosenten var 75%.

Styreleder: Bente Erichsen

Nestleder: Olav Chen

Styremedlemmer: Gry Kipperberg Anne Wiland Suzanne Bjørneboe Thor Olav Fjellhøi Kristian Haaland (Ansattes representant)

Varamedlemmer: Sindre Jacobsen Alf Gregusson Torunn Robstad Lars Hamli (Ansattes representant)

KUNSTNERISK PROFIL

Ønsket om høy kunstnerisk kvalitet er innfridd gjennom et sterkt internasjonalt program og langsiktige avtaler med noen av Norges viktigste dansekunstnere. Det er et mål å bidra til vekst, utvikling og fornyelse for dansefeltet i Norge, samt å være en attraktiv scene for ledende norske og internasjonale kompanier.

Den økonomiske situasjonen er solid. Det er god kostnadskontroll, tilfredsstillende likviditet og god økonomisk forutsigbarhet.

Dansens Hus gjennomførte syv norske urpremi3


erer i 2014, hvorav to var unge debutanter. Året åpnet med urpremieren «Terra 0 Motell» av det norske kompaniet Zero Visibility Corp. Huset samproduserte for første gang med et verdenskjent internasjonalt kompani, DV8 Physical Dance Theatre, om forestillingen «John». Dansens Hus i Stockholm var medprodusenter, og «John» hadde førvisninger på Dansens Hus i Oslo og Stockholm, med premiere på National Theatre i London. Forestillingen har, siden premieren i november, allerede rukket å spille for 41 083 publikummere. Høsten 2014 gjestet Les Ballets C de la B Dansens Hus med «Tauberbach», en sterk forestilling om utenforskap. Ingun Bjørnsgaard Prosjekt hadde premiere på «Rotating Nora» under Ibsenfestivalen, og Carte Blanche var på sitt årlige besøk med forestillingen «A collection of short stories». Avtalen med Carte Blanche om årlige visninger er videreført med ny kunstnerisk leder. Dansens Hus innledet i 2013 et samarbeid med unge kunstnere, for i større grad å kunne åpne for underskogen i kunstfeltet. Det resulterte i kunstprosjektet Bevegelsen, som gjentatte ganger inviterte kunstnere til «work in house» i foajéen og på Studioscenen. Samarbeidet med Impro-festivalen, CODA- og Ultima-festivalen ble videreført. Året avsluttet med ICE HOT Nordic Dance Platform som var knyttet opp mot det offisielle Grunnlovsjubileet. SAMARBEID

Det viktigste internasjonale samarbeidet foregikk gjennom ICE HOT Nordic Platform med nordiske partnere i denne organisasjonen. 40 nordiske kompanier ble presentert i løpet av fem intense dager i desember for 303 internasjonale dansespesialister fra hele verden. Til stede var også representanter for det offentlige Norge og Norden, presse og Norges utenriksstasjoner. Festivalen bød på det ypperste av norsk og nordisk dans, og 10 norske koreografer var representert i programmet. Dansens Hus Oslo var vertskap og hovedkvarter for festivalen og samarbeidet med Den Norske Opera & Ballett, Black Box Teater, Riksscenen, Kunsthøgskolen i Oslo, Riksteatret og Bærum Kulturhus. Det øvrige programmet bestod av debatter, seminarer, informasjons- og nettverksmøter. Styret konstaterer at tilbakemeldingene var udelt positive, både kunstnerisk og organisatorisk, på service og som møteplass. I løpet av 2014 ble det etablert et EU-støttet interna4


sjonalt nettverk gjennom Aerowaves, hvor Dansens Hus fikk en rolle som visningspartner. Deltakelse i European Dance House Network ble også styrket gjennom et treårig støttet EU-prosjekt.

vist på egne scener, med 82 visninger totalt, tilsammen 8508 publikummere. Den kulturelle skolesekken formidlet to av disse, med til sammen 2968 publikummere. Dansens Hus har som mål å inkludere streetdancemiljøet som i stor grad rekrutterer I samarbeid med Norske Dansekunstnere og barn og ungdom fra det flerkulturelle miljøet, og Skuespiller- og Dansealliansen, er det arrangert fle- 1758 unge fant veien til disse arrangementene. re workshops og mesterklasser. Senter for Kultur, kunst og kirke har vært samarbeidspartner om pro- Det ble også spilt matiné for et eldre publikum sjektet Tehus. med forestillingen «Søstre - 11 år etter», av Anne Kathrine og Liv Hanne Haugen. NASJONALT NETTVERK

I tråd med forutsetningene for statstilskuddet i 2014, har Dansens Hus arbeidet for å legge til rette for formidling av danseforestillinger gjennom ulike nettverk. Det ble opprettet en egen prosjektstilling for å lede dette arbeidet. Arbeidet har inkludert kartlegging av eksisterende nasjonale og regionale nettverk, forslag til pilotprosjekt og forberedelser for iverksetting av et nasjonalt turnénettverk. Dansens Hus har rådført seg med nasjonale nettverk i Sverige og England, og har gjennomført en rekke møter med aktuelle organisasjoner. Det ble avholdt større seminarer i samarbeid med Dansearena Nord, Bergen Internasjonale Teater og CODA Oslo International Dance Festival.

Direkte kommunikasjon ble vektlagt gjennom sosiale og digitale medier, i form av filmede intervjuer og annet redaksjonelt materiale, trailere fra forestillinger, samt et eget magasin DANS, som ble lansert høsten 2014. Alt ble produsert av ansatte i kommunikasjonsavdelingen. Dansens Hus var i 2014 aktivt med i Performa, et prosjekt i regi av Norsk Publikumsutvikling sammen med Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Filharmoniske Orkester og Den Norske Opera & Ballett. Strategier for å nå ikke-brukere, samt en større kartlegging av hele kulturmarkedet i Oslo og Akershus, vil være noen av resultatene fra denne prosjektperioden, som skal avsluttes i 2015. Dette vil danne grunnlag for større kunnskap og innsikt i publikumsbyggende og målrettede aktiviteter for å nå nye målgrupper.

PUBLIKUMSBYGGING

Det var 18 044 publikummere i 2014, mot 19 181 i 2013. Antall produksjoner var 32 i 2014, mot 37 i 2013. Antallet forestillinger var 144 mot 145 året før.

Dansens Hus arbeidet systematisk med oppfølging av ulike målgrupper og publikumssegmenter, Det ble vist fem forestillinger for babyer og barn f.eks. gjennom fordelsprogrammer og rabatter retfra 0 til 6 år. 11 produksjoner for barn og unge ble tet mot bestemte grupper, som tidligkjøpsrabatt for

5


alle under 25 år. Arbeidet med dansevenner ble videreført i 2014, og brukere av Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Fattighuset ble tilbudt billetter til utvalgte og egnede forestillinger. For å bygge kjennskap og profil i markedet, sponset Dansens Hus TV-programmet «So you think you can dance» på TVNorge og hadde profilbyggende annonser i ulike medier. Arrangementer tilpasset ulike målgrupper, som førsnakk, ettersnakk, dialogkafé, workshop for profesjonelle, jam og battles for hiphopmiljøet, filmvisninger, fotoutstillinger, samfunnsaktuelle debatter, åpen oppvarming og omvisninger resulterte i 640 publikummere. EVENTVIRKSOMHET

Eventsatsningen bidro til å øke kjennskapen til huset samt å styrke egne inntekter gjennom konferanser på dagtid på Hovedscenen og mindre samlinger i foajeen. I 2014 arrangerte Dansens Hus ni eventer, deriblant Brageprisen, med totalt 2055 besøkende. Forestillingsprogrammet var prioritert, og dermed styrende for utleie/event. DANSENS HUS’ KAFÉ

Dansens Hus avviklet utleie av foajé-/barområdet i 2014 og besluttet å drive baren selv, med hovedfokus på publikumsrettet virksomhet. Foajeen ble oppgradert før planlagt åpning i januar 2015. 6


ORGANISASJON

ben, samt en kvinneandel på 57% i styret. Styret anser det ikke nødvendig å igangsette tiltak på området. Dansens Hus har to ansatte med minoritetsbakgrunn, og oppfordrer kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke utlyste stillinger.

Organisasjonsutvikling med fokus på kompetanseutvikling og samspill mellom avdelingene ble vektlagt i 2014, for å sikre hensiktsmessig bemanning og høyt fokus på formidling. Gjestende kompanier ga svært gode tilbakemeldinger på kompetanse, oppfølging og servicenivå på Dansens Hus.

KULTURELT MANGFOLD

Dansens Hus utarbeidet i 2012 en forvaltningsog investeringsplan som ble videreført i 2014, med nødvendig investering og utskiftning av utstyr på scenene, oppgradering av lys- og lydutstyr samt innredning i foajé.

Dansens Hus har en multikulturell profil gjennom internasjonal og nasjonal programmering. Det ble i 2014 gjennomført flere arrangementer for streetdancemiljøet, som i stor grad rekrutterer fra flerkulturelle miljøer. I juni arrangerte Dansens Hus for tredje gang streetdance-festivalen Urban Moves med internasjonale aktører, og i vinterferien ble det arrangert gratis tilbud for barn og unge.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET

PENSJON

DRIFT

I 2014 hadde virksomheten 21 faste hel- og deltidsansatte, tre ansatte i engasjementstilling, samt ca. 12 prosjekt- og baransatte innleid i avgrensede perioder. Totalt antall årsverk var ved årets utløp 23,9. Sykefraværet i 2014 var på 14% hvorav to langtidssykemeldinger. Det ble opprettet en HMS-gruppe med representanter fra ansatte og ledelsen som danner AMU. Styret mener at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

Dansens Hus har innskuddspensjonsordning for alle ansatte. YTRE MILJØ

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø og har fokus på valg av miljøvennlige rutiner, produkter og aktiviteter. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet med noter anses å gi fyllstgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året, og om selskapets stilling ved årets utgang.

LIKESTILLING

Dansens Hus har en kvinneandel på 58 % i sta7


Budsjettet ble lagt med en nøktern ramme ut fra den økonomiske situasjonen, med store utgifter knyttet til tre langsiktige lån inngått ved oppstarten av Dansens Hus på Vulkan.

formasjonen og CODA-festivalen. Dansens Hus avviklet høsten 2014 fremleieavtale av lokalene i foajeen. Lavt rentenivå og gradvis nedbetaling av langsiktige lån i 2014 ga bedret likviditet.

Den økonomiske situasjonen har vært solid, og det har vært ført løpende kontroll med eksterne kostnader og innkjøp. Det ble utført oppgraderinger og nødvendig vedlikehold knyttet til scener og teknisk utstyr, og det ble utarbeidet en plan for forvaltning av bygg og utstyr med langsiktige behov for oppgradering og investering.

Dansens Hus’ resultatregnskap viser et positivt årsresultat for virksomheten på kr. 1 194 660 i 2014. Resultatet overføres i sin helhet til egenkapital, som med dette er kr. 5 720 015. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Dansens Hus’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Egne inntekter fra billettsalg, inkludert Den kulturelle skolesekken, var kr. 2 282 347 hvilket var kr. 222 261 lavere enn i 2013. ICE HOT Nordic Dance Platform ble gjennomført iht. budsjett med god internasjonal deltagelse og positive tilbakemeldinger.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. TAKK

Styret takker ledelsen for godt samarbeid, og alle ansatte for stor innsats. Styret er svært fornøyd med årets drift, gjennomføring og resultat.

Inntekter fra kommersiell aktivitet var knyttet til eventaktivitet, utleie av lokaler til Dansein-

DANSENS HUS STYRE 2014

Bente Erichsen Olav Chen Styrets leder Nestleder

Gry Kipperberg Styremedlem

Suzanne Bjørneboe Anne Wiland Styremedlem Styremedlem

Thor Olav Fjellhøi Kristian Haaland Styremedlem Styremedlem (Ansattes representant)

8


PUBLIKUMSTALL 2014 VERK

KOMPANI/KOREOGRAF

«JURYEN» DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

HEGE HAAGENRUD

2286

«JURYEN»

HEGE HAAGENRUD

295

«TERRA 0 MOTEL»

ZVC./INA CHRISTEL JOHANNESSEN

500

«(IM)POSSIBLE» DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

ZVC./INA CHRISTEL JOHANNESSEN

682

«THE PERFORMANCE FORMERLY KNOWN AS SEXY»

MATTIAS EKHOM/SUZIE DAVIES

292

«MEASURE YOUR CREW»

FLOORKNIGHTS

400

«FARFALLE»

COMPAGNIA TPO

871

«PLATEAU EFFECT»

CULLBERGBALLETTEN/JEFTA VAN DINTHER

610

«THE ARTIFICIAL NATURE PROJECT»

METTE INGVARTSEN

223

«ITMOI (IN THE MIND OF IGOR)»

AKRAM KHAN COMPANY/AKRAM KHAN

749

«READYMADE BABY»

KARSTEIN SOLLI

690

«SOFT TARGET»

MARGRÉT SARA GUÐJÓNSDÓTTIR

«ÅPEN SCENE»

DANSENS DAG

359

«SOUL SESSIONS»

DANSENS DAG

60

«SØSTRE, 11 ÅR ETTER»

HAUGEN PRODUKSJONER

205

«NEAR. FAR. WHEREVER YOU ARE.»

THE LINE

555

«JOHN»

DV8/LLOYD NEWSON

766

«URBAN MOVES»

CAMILLA TELLEFSEN

904

«IMPROFESTIVALEN»

IMPROFESTIVALEN

108

«MEASURE YOUR CREW»

FLOORKNIGHTS

394

«TAUBERBACH»

LES BALLETS C DE LA B

545

«ROTATING NORA»

INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT

709

«KORP, KORP»

OSTWALD/ULVAAS

196

«POLITICAL MOTHER»

HOFESH SHECHTER

721

«A COLLECTION OF SHORT STORIES»

CARTE BLANCHE/ INA CHRISTEL JOHANNESSEN

797

«LALA POP»

INGER CECILIE BERTRÀN DE LIS

843

«EVERY ORDER EVENTUALLY LOOSES ITS TERROR»

IMPURE COMPANY/ HOOMAN SHARIFI

342

«VADER»

PEEPING TOM

774

«FUNKIS»

MASJA ABRAHAMSEN

259

«INTERFACIAL SCALE»

ICE HOT/GÖTEBORGSOPRANS DANSKOMPANI

331

«AS IF NOTHING HAS BEEN SPINNING AROUND FOR SOMETHING TO REMEMEMBER»

ICE HOT/ HEINE AVDAL/YUKIKO SHINOZAKI

337

«NAME OF THE NEXT SONG»

ICE HOT/ANDERSSON DANCE/ ÖRJAN ANDERSSON

318

«PRAEAMBULUM»

OCE HOT/ INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT

331

TOTAL

ANTALL

64

18044

DEKNINGSPROSENT

75%

9


ÅRSREGNSKAPET 2014 RESULTATREGNSKAP

10


ÅRSREGNSKAPET 2014 BALANSE

11


ÅRSREGNSKAPET 2014 NOTER

12


13


14


15


KUNSTNERISK PROGRAM 2014 16


«JURYEN»

18-19. JANUAR/STUDIOSCENEN

Koreografi/regi: Hege Haagenrud Dansere: Maria Freyvoll og Marie Male Kalstø Dramaturg: Mads Sjøgård Komponist: Rebekka Karijord Lyddesign: Erik Hedin Video: Vibeke Heide/Hege Haagenrud

Scenograf: Hege Haagenrud Foto: Siren Lauvdal

«IGEN»

25-28. JANUAR/STUDIOSCENEN

Av: Aaben Dans Ide: Catherine Poher og Thomas Eisenhardt Koreografi: Thomas Eisenhardt Instruksjon: Catherine Poher Dans og koreografi: Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen Scenografi og lys: Carina Persso Scenografi og kostymer: Ulrika van Gelder

Musik: Fredrik Lundin Tekstilskulpturer: Catherine Poher og Valentine Fell Fotograf: Ditte Valente

«TERRA 0 MOTEL»

30. JANUAR - 2. FEBRUAR/HOVEDSCENEN

Koreograf: Ina Christel Johannessen Dansere: Line Tørmoen, Pia Elton Hammer, Antero Hein, Valtteri Raekallio, Edhem Jesenkovic, Merete Hersvik Scenografi og kostyme: graa hverdag as/ Kristin Torp Lysdesign: Chrisander Brun Lyddesign: Morten Pettersen Produksjonsleder: Linn Eidås International manager: Lene Bang

Teknisk koordinator : Nico Benz Byggteknisk ansvarlig: Åsmund Færavaag Økonomisk medarbeider: Eirik Fauske Produsert av: zero visibility corp. Samprodusenter: Dansens Hus (Oslo) og Graner-Mercat de les Flors (Barcelona) Foto: Erik Berg

«THE PERFORMANCE FORMERLY KNOWN AS SEXY» 13 - 16. FEBRUAR/STUDIOSCENEN

Koreografi: Mattias Ekholm and Suzie R. Davies i samarbeid med danserne. Dansere: Marianne Kjærsund, Gry Bech-Hanssen, Matias Rønningen, Suzie R. Davies, Mattias Ekholm Musikk: Jørgen Knudsen Scenografi: Olav Ryland Myrtvedt

17

Lys: Ingeborg Staxrud Olerud Kostymer: Kristine Gjems Produsent: Pia Elton Samprodusent: Dansens Hus, Oslo Foto: Marit Anna Evanger


«MEASURE YOUR CREW» 21. FEBRUAR/HOVEDSCENEN

Konsept og koreografi: Floorknights Crew

Arrangementet var gratis og alkoholfritt.

Dansekonkurranse hvor crews og kompanier fra alle sjangere kan delta. 12 deltakende crews konkurrerer om en pengepremie,

Foto: Tale Hendnes

«HODEFOTINGER»

27. FEBRUAR - 2. MARS/STUDIOSCENEN

Konsept og koreografi: Barbara Fuchs Lyd/lys: Jennifer Hoernemann Dans: Odile Foehl og Ursula Nill Musikk: Jörg Ritzenhoff Kostymer: Cindy Karkkonen, Barbara Fuchs Administrasjon/PR : Tellmann & Haschke kulturmanagement Foto: Barbara Fuchs

Produksjon: Tanzfuchs Produktion, Tanzhaus NRW Düsseldorf/Junger Tanz, Tanzplan Düsseldorf Støttet av: Landeshauptstadt Düsseldorf, Ministerpräsidenten des Landes NRW, Kunststiftung NRW

«PLATEAU EFFECT» 8.-9. MARS/HOVEDSCENEN

Koreografi: Jefta van Dinther Produksjon: Cullbergballetten Dansere: Alberto Franceschini, Daniel Sjökvist, Anand Bolder, Vincent Van der Plas, Sylvie Gehin Karlsson, Eszter Czédulás, Agnieszka Dlugoszewska, Anna Pehrsson, Eva Mohn Lyddesign: David Kiers, inklusive spesialkomponert verk med sang av Sigridur Kristjansdottir basert på Friday Night av Chinawoman med ny tekst av Jefta van Dinther

Scenebilde: SIMKA Lysdesign: Minna Tiikkainen Prøveleder og koreografiassistent: Thomas Zamolo Kunstneriske rådgivere: Frédéric Gies, Kristine Slettevold og Robert Steijn Foto: Urban Jörén

«THE ARTIFICAL NATURE PROJECT» 15.-16. MARS/HOVEDSCENEN

Konsept og koreografi: Mette Ingvartsen Utøvere: Franziska Aigner, Sidney Leoni, Martin Lervik, Maud Le Pladec, Guillem Mont De Palol, Manon Santkin, Christine De Smedt Lys: Minna Tiikkainen Musikk: Peter Lenaerts Dramaturgi: Bojana Cvejic Teknisk ledelse: Hans Meijer

18

Assisterende korografi/produksjon: Elise Simonet Assistent på lys: Milka Timosaari Produksjonsledelse: Kerstin Schroth Foto: Jan Lietaert


«ITMOI (IN THE MIND OF IGOR)» 12.-14. APRIL/HOVEDSCENEN

Kunstn. leder/koreograf: Akram Khan Komponister: Nitin Sawhney, Jocelyn Pook og Ben Frost Producer: Farooq Chaudhry Utviklet i samarbeid med og fremført av: Kristina Alleyne, Sadé Alleyne, Ching-Ying Chien, Denis ‘Kooné’ Kuhnert, Yen-Ching Lin, TJ Lowe, Christine Joy Ritter, Catherine Schaub Abkarian, Nicola Monaco, Blenard Azizaj og Cheng-An Wu Kostymedesign: Kimie Nakano Lysdesign: Fabiana Piccioli

Scenografi: Matt Deely Dramaturg: Ruth Little Researcher: Joel Jenkins Koreografiassistent: Andrej Petrovič og Jose Agudo Bygging av scenografi og konstruksjon: Sander Loonen og Firma Smits Lyddesign: Nicolas Faure Assosiert produsent: Bia Oliveira Prosjekt manager: Céline Gaubert Foto: Jean-Louis Fernandez

«READYMADE BABY»

29. MARS - 2. APRIL/STUDIOSCENEN

Konsept og koreografi: Karstein Solli Dans: Marianne Skjeldal, Beata Kretovicova Iden, Øystein Elle Sang og musikk-komposisjon: Øystein Elle Scenografi: Stephan Østensen Kostymer: Ebba Johansson Barnefaglig konsultasjon og dokumen-

tasjon: Maybritt Jensen Produsent utland: Vitor Truzzi/ Papo Art Dialogue Foto: Knut Bry/Tinagent.com

«SOFT TARGET»

5.-6. APRIL/STUDIOSCENEN

Konsept/ regi/koreografi: Margrét Sara Gudjónsdóttir Danser/koreograf: Johanna Chemnitz Tekst: Gordon Spragg Lyd: Peter Rehberg Foto: Tom Akinleminu

«ÅPEN SCENE»

27. APRIL/HOVEDSCENEN

Forestillingen består av 12 forskjellige danseinnslag fra hele verden. Deltakerne er både profejonelle- og amatørgrupper som utmerker seg i sin sjanger, blant annet latvisk dans, kinesisk, boliviansk dans, samtidsjazz med mer. Deltakere på Dansens Dager 2014: Studenter fra Khio Ziemelmeita

19

Karvan Dance At Tickle Toes Trio fra Kinesisk Kulturfestival Grete Brunvoll Berezki Herbie Skarbie Floorknights Crew Nayra Bolivia Tabanka Dance Ensemble Tine Aspaas med ensemble


«SØSTRE 11 ÅR ETTER» 9.-11. MAI/STUDIOSCENEN

Ide og konsept: Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen Scenografi: Lawrence Malstaf Produksjon: Haugen Produksjoner Foto: Jens Kristian Nilsen Kunstnerisk veileder: Jon Tombre Film: Hilde Korsæth

Film søstre 2003: Knut Skoglund Musikk: Erik Stifjell. Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde og Fond for utøvende kunstnere. Produsentstøtte: Dansearena Nord

«JOHN»

2.-4.. JUNI/HOVEDSCENEN

A Work Conceived And Directed by: Lloyd Newson/DV8 Creative Associate: Hannes Langolf Performers: Taylor Benjamin, Lee Boggess, Gabriel Castillo, Ian Garside, Ermira Goro, Hannes Langolf, Garth Johnson, Vivien Wood, Andi Xhuma Assistant to the Director/Company Manager: David Grewcock

Choreography: Lloyd Newson with the performers Set and Costume Design: Anna Fleischle Lighting Design: Richard Godin Sound Design: Gareth Fry Production Manager: Jamie Maisey Executive Producer: Eva Pepper Senior Producer: Louise Eltringham Foto: Ben Hopper

«IMPROFESTIVALEN» 14.-15. JUNI/STUDIOSCENEN

ImproFestivalen er en årlig begivenhet som utforsker improvisasjon som scenisk kunstform. Lørdag 14. juni 14-17 – Improvisasjon som scenisk praksis: Seminar med Andrew Morrish og Katarina Eriksson, ledet av Hilde Rustad (PhD / Norges Dansehøyskole) 18.30 –The Ambassadörs/Inspiration Explored, av Katarina Eriksson med gruppe 21.00 – A solo av Andrew Morrish & Untitled

(Oslo) av Keith Hennessy 22.00 – Koèju live klubbsett: Simon Valentine (Machine & Vokal) + Åsmund Skuterud (Ableton Push & Djembe) Søndag 15.juni 16-17 – Keith Hennessy i samtale med Hilde Rustad 18.30 – Solo Maraton, 10 soloer a 10 minutter med 10 særegne nasjonale og internasjonale utøvere.

«URBAN MOVES - STREETDANCEFESTIVAL» 20.-22. JUNI/HOVEDSCENEN

Fredag 20 juni: 17.30: Forestilling TENTACLE TRIBE HOLD DE LA VIBE HUYEN HUYNH SOFIE LØKEN FLOORKNIGHTS CREW 20.30-22.00 1vs1 Out of the Box –Allstyle Battle Lørdag 21. juni: 15.00: URBAN TALK Diskusjonspanel i regi av Danseinformasjonen 20

17.00: Forestilling – samme som fredag 18.30: Wanted Posse «Revolution» 19.30: 3vs3 Allstyle Battle Søndag 22. juni 15.00 og 16.00:URBAN IN PROGRESS på Studioscenen 17.00-22.00: 2vs2 Breaking og 1vs1 HipHop Prosjekt- og programansvarlig: Camilla Tellefsen Foto: Erik Linghede


«MEASURE YOUR CREW» 23. AUGUST/HOVEDSCENEN

Konsept og koreografi: Floorknights Crew

Arrangementet var gratis og alkoholfritt.

Dansekonkurranse hvor crews og kompanier fra alle sjangere kan delta. 12 deltakende crews konkurrerer om en pengepremie,

Foto: Tale Hendnes

«TAUBERBACH»

29.-31. AUGUST/HOVEDSCENEN

Konsept og regi: Alain Platel Fremført og utviklet av: Bérengère Bodin, Elie Tass, Elsie de Brauw, Lisi Estaras, Romeu Runa, Ross McCormac Dramaturg: Koen Tachelet, Hildegard De Vuyst Lydbilde og musikk: Steven Prengels Lysdesign: Carlo Bourguignon. Lyddesign: Bartold Uyttersprot. Scenografi: Alain Platel, les ballets C de la B. Kostymedesign: Teresa Vergho Scenemester: Wim Van de Cappelle

Transport: Patrick Legein Produksjonsledelse: Valerie Desmet Turnéleder: Steve De Schepper Fotograf: Chris Van der Burght Produksjon: Münchener Kammerspiele, les ballets C de la B. Samproduksjon: NTGent, Théâtre National de Challiot (Paris), Opéra de Lille, KVS (Brussel), Torinodanza, La Bâtie – Festival de Geneve. Foto: Chris Van der Burght

«ROTATING NORA»

12.-17. SEPTEMBER/HOVEDSCENEN

Koreograf: Ingun Bjørnsgaard. Komponist: Eivind Buene. Dansere: Mattias Ekholm, Erik Rulin, Ida Wigdel, Matias Rønningen, Marta-Luiza Jankowska, Catharina Vehre Gresslien. Sceneograf: Thomas Björk Lysdesign: Lutz Deppe

Lyddesign: Morten Pettersen Dramaturg: Kai Johnsen Kostymedesigner: Ane Aasheim Produseres av: Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Samproduksjon: Dansens Hus Foto: Erik Berg

«KORP, KORP»

17.-19. SEPTEMBER/STUDIOSCENEN

Konsept, idé, koreografi og dans: Annika Ostwald, Ida Uvaas Komponist og lyddesign: Jens L. Thomsen Scenograf og skulptør: Carl Nilssen-Love Elektronikkutvikling: Hans Wilmers, NOTAM Lydtekniker: Cato Langnes, NOTAM Karakterutvikler: Nancy Mannes Kostymedesigner: Elena Becker i samarbeid med Maria Melinder Lyskonsulent: Martin Myrvold

21

Foto: Anja Elmine Basma Samarbeidspartnere og co-produsenter: Dansearena Nord, Nord-Trøndelag Teater, Dans i Nord-Trøndelag og NOTAM Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, Ultimafestivalen Forestillingen er støttet av: Kunstløftet, Kulturkontakt Nord og Fond for utøvende Kunstnere


«POLITICAL MOTHER»

26.-28. SEPTEMBER/HOVEDSCENEN

Fremført av: Dansere og musikere fra Hofesh Shechter Company Dansere: Paula Alonso Gómez, Maeva Berthelot, Chien-Ming Chang, Sam Coren, Frederic Despierre, Neus Gil Cortés, Bruno Karim Guillore, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, Diogo Sousa. Apprentice Dancers: Madeleine Fairminer, Clara Villalba Strykere (på innspilt musikk): Christopher Allan (cello), Rebekah Allan (bratsj), Laura Anstee (cello), Nell Catchpole (bratsj), Tim

Harries (kontrabass), Andrew Maddick (bratsj), Kai West (kontrabass). Koreografi og musikk: Hofesh Shechter Musikalske samarbeidspartnere: Nell Catchpole og Yaron Engler. Arrangementer for slagverk: Hofesh Schechter og Yaron Engler. Tilleggsmusikk: J.S. Bach, Cliff Martinez og Joni Mitchell. Lysdesign: Lee Curran Kostymedesign: Merle Hensel Foto: Gabrielle Zucca

«A COLLECTION OF SHORT STORIES» 9.-12. OKTOBER/HOVEDSCENEN

Koreografi og forestillingskonsept: Ina Christel Johannessen Kompani: Carte Blanche Dansere: Caroline Eckly, Guro Rimeslåtten, Jennifer Dubreuil Houthemann, Christine Kjellberg, Nuria Navarra Vilasaló, Sara Enrich Bertran, Ole Martin Meland, Simbarashe Norman Fulukia, Timothy Bartlett, Mathias Stoltenberg, Hugo Marmelada og Jack Lorentzen Kostymedesign: Kathrine Tolo

Lysdesign: Chrisander Brun Utstillingskonsept: Anastasia Isachsen & Rui Horta Musikk: Koenraad Ecker, Jacaszek, Harold Budd, Frank Bretschneider , Mika Vaino, Los Angeles Negros, Mental Overdrive og Kreng Foto: Thor Brødreskift

«LALA POP»

18.-26. SEPTEMBER/STUDIOSCENEN

Ide/koreografi/regi: Inger Cecilie Bertràn de Lis Dramaturgi og Regi: Robert Skjærstad Komponist og Musiker: Vidar Løvstad Dansere: Stian Danielsen og Irene Theisen Scenografi: Gisle Harr og Inger Cecilie Bertrán de Lis Utforming av scenografi og rekvisitter: Gisle Harr og Jannicke Lie Kostymer: Signe Vasshus og Inger Cecilie Bertrán de Lis

Lysdesign: Daniel Kolstad Gimle Produsent: ICB Produksjoner Samproduksjon: Dansens Hus Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunstnere Foto: Daniel Kolstad Gimle

«EVERY ORDER EVENTUALLY LOOSES ITS TERROR» 23.-26. SEPTEMBER/HOVEDSCENEN

Koreografi/kompani: Impure Company/ Hooman Sharifi Koreografi, regi og lys: Hooman Sharifi Av og med: Matthew William Smith, Ida Gudbrandsen, Ali Moini, Hooman Sharifi og Rikke Baewert. Musikere: Habib Meftah Boushehri og Arash Moradi

22

Lyd: Terje Wessel Øverland Produsent:Rikke Baewert Samprodusenter: Montpellier Danse, BIT TeaterGarasjen og Dansens Hus Oslo Foto: Hooman Sharifi og Aloïs Aurelle


«VADER»

6.-8. NOVEMBER/HOVEDSCENEN

Regi: Franck Chartier Regiassistent og dramaturg: Gabriela Carrizo Medskapende aktører: Leo De Beul, Marie Gyselbrecht, Tamara Gvozdenovic, Hun-Mok Jung, Maria Carolina Vieira, Simon Versnel, Brandon Lagaert & Yi-Chun Liu med støtte av Eurudike De Beul Kunstnerisk assistanse: SeolJin Kim, Camille De Bonhome Komposisjon og musikalske arrangementer: Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani,

Eurudike De Beul, Renaud Crols Lyd: Yannick Willox Lysdesign: Giacomo Gorini & Peeping Tom Kostymedesign: Peeping Tom & Camille De Bonhome Scenografi: Peeping Tom & Amber Vandenhoeck Technical direction: Filip Timmerman Teknikere: Hjorvar Rognvaldsson, Wout Rous & Amber Vandenhoeck Produksjon: Peeping Tom Foto: Herman Sorgeloos

«FUNKIS»

20-23. NOVEMBER/STUDIOSCENEN

Kompani: Masja Abrahamsen/Ink Productions Koreograf: Masja Abrahamsen Dansere: Irene Vesterhus Theisen og Anne Lise Pettersen Rønne Scenograf: Dordi Strøm Lysdesign: Tobias Leira Komponist/lyd: Petter Wiik Kostyme/søm: Sylvia Denais Produsent: Grethe Brækkan

Administrativ leder: Sigrun Drivdal Johnsen Foto, katalog/forestilling: Trine + Kim design studio/v Kim Sølve, Dordi Strøm Videodokumentasjon: Ivar Mykland Samproduksjon: Dansens Hus Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond For Utøvende Kunstnere og Dansens Hus

«JURYEN»

29.-30. NOVEMBER/STUDIOSCENEN

Koreografi/regi: Hege Haagenrud Dansere: Maria Freyvoll og Caisa Strømmen Røstad Dramaturg: Mads Sjøgård Komponist: Rebekka Karijord Lyddesign: Erik Hedin

Video: Vibeke Heide/Hege Haagenrud Scenograf: Hege Haagenrud Foto: Siren Lauvdal

«ICE HOT: AS IF NOTHING HAS BEEN SPINNING AROUND FOR SOMETHING TO REMEMBER» 10. DESEMBER/HOVEDSCENEN

Concept/direction: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki Created & performed by: Ingrid Haakstad, Matias Rønningen, Orfee Schuijt, Oleg Soulimenko, Mirva Väänänen, Ondrej Vidlar Sound design/electronics: Fabrice Moinet, Johann Loiseau Light design/technical direction: Hans Meijer Drawing/graphics: Brynjar Åbel Bandlien, Christelle Fillod

23

Choreographic assistant:Taka Shamoto Costumes: Anne-Catherine Kunz Electronic assistant: Matthieu Virot Technical support: Culture Crew Production: Heine Avdal, fieldworks vzw Co-production: Dansens Hus Oslo, STUK (Leuven) in collaboration with: WP Zimmer (Antwerp) Supported by: Norsk Kulturråd, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie


«ICE HOT: INTERFACIAL SCALE» 11. DESEMBER/HOVEDSCENEN

Choreography: Hiroaki Umeda Dancers: Mai Lisa Guinoo, Janine Koertge, Maria Chiara Mezzadri, Satoko Takahashi, Harumi Terayama, Danielle de Vries, Matthew Foley, Ján Spoták, Nigel Campbell, Pascal Marty, Fan Luo Set/ight/video design: Hiroaki Umeda Composer: Yoshihiro Hanno

Assistant choreographer: Alexandre Bourdat Video and system programming: Shoya Dzono

«ICE HOT: NAME OF THE NEXT SONG» 12. DESEMBER/HOVEDSCENEN

Choreography: Örjan Andersson Performers: Dan Johansson, Paul Lee, Asher Lev, Shi Pratt, BJ Nilsen Composer and live music BJ Nilsen Light and set design Udo Haberland Costume design: Nina Sandström Production: Nordberg Movement

Co-production: Andersson Dance, Aarhus Teater Made possible with support by: The Swedish Arts Council, the City of Stockholm and the Arts Grants Committee Foto: Rasmus Baaner

«ICE HOT KIDS: THE SEVENTH FLOOR OF THE WORLD» 12. DESEMBER/RIKSTEATRET

Consept: Avdal / Shinozaki / Takahashi Creators and performers: Heine Avdal, Eivind Seljeseth, Dolores Hulan, Yukiko Shinozaki, Sachiyo Takahashi – Nekaa Lab Light design and video: Sachiyo Takahashi – Nekaa Lab Light design, artistic adviser and light design: Arnaud Meuleman

Produced by: Heine Avdal og fieldworks Co-production: Dansefestival Barents in collaboration with BRONKS Brussel Supported by: Norsk Kulturråd, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie Foto: Ziggi Langt

«ICE HOT: PRAEAMBULUM» 13. DESEMBER/HOVEDSCENEN

Choreographer: Ingun Bjørnsgaard Composer: Henrik Hellstenius Dancers: Lone Torvik, Ida Wigdel, Marianne Haugli, Catharina Vehre Gresslien, Erik Rulin, Stian Danielsen, Matias Rønningen, Irene Theisen Stage designer: Thomas Björk Light designer: Hans Skogen

24

Sound designer: Morten Pettersen Costume designer: Ane Aasheim Produced by: Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Co-production: Dansens Hus Supported by: Arts Council Norway Foto: Erik Berg


Ansvarlig innhold: Vibeke Feldberg og Erik Årsland Lay-out: Tale Hendnes Øvrig informasjon: nadine@dansenshus.com Web: www.dansenshus.com Dansens Hus Nasjonal Scene for Dans Møllerveien 2 0182 Oslo

25


WWW.DANSENSHUS.COM

Profile for Dansens Hus

Årsrapport 2014  

Årsrapport 2014  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded