Page 1

ISSN: 2245-6953

magasin nr. 4/ DECember 2013

Tema: SYRIEN ”JEG ER MISSIONÆR 24 TIMER I DØGNET”

fanger synger luciasangen LUKSUS-LOPPER I FULDT FIRSPRING

- i samarbejde med


leder

På mission i Syrien Hvorfor er Danmission involveret i Syrien? Og hvad har nødhjælp med mission at gøre? Danmission har en meget lang historie i Syrien – og det virker, som om historien gentager sig. I 1898 blev Østerlandsmissionen grundlagt. Den første missionær hed Einar Prip, og han var blevet interesseret i Det Hellige Land og missionsarbejdet der. Ønsket var, som det hed dengang, en dansk muhammedanermission. Så i 1898 rejste Prip til Jerusalem for at lære arabisk og få indføling med området. Og så kommer vi til historien, der synes at gentage sig. Prip kom i Jerusalem til at bo og arbejde på et større børnehjem. Det var blevet oprettet efter mord på kristne i Syrien og i Libanon, hvorunder mange børn havde mistet deres forældre. Senere kom der endnu flere børn efter den store massakre på armenierne. Prip mødte også beduiner og følte, at Gud kaldte ham til at bringe evangeliet til dem. Derfor rykkede Østerlandsmissionen ind i det, der i dag er Syrien, i Kalamoun-distriktet med hovedbyen Nebk, hvor der bl.a. blev bygget et større hospital, som senere blev overtaget af regeringen og er i drift den dag i dag. I 1964 begyndte Østerlandsmissionen at samarbejde med Det Danske Missionsselskab og blev sammenlagt med DMS i 1975, så derved har Danmission lange historiske rødder for at arbejde i Syrien. Nebk og hospitalet i Nebk er blevet brugt i Danmissions igangværende nødhjælpsarbejde inde i Syrien, og flere ældre indbyggere har overrasket udbrudt: ”Danskerne er tilbage!” Og ja, det er vi – på flere måder. Syrien er en del af Danmissions historie og en stærk del af vores nutid. Lige nu er nødhjælpsarbejdet vigtigt. Der er op mod 5 millioner flygtninge inde i Syrien – de såkaldt internt fordrevne. Mennesker, der er flygtet fra deres hjem, fordi det var for farligt at blive. Voksne og børn, som har oplevet forfærdende og grusomme ting og nu har søgt tilflugt i det, de håber, er mere sikre områder – fx i det gamle ”danske” område, hvor der bor en del kristne. Her hjælper Danmission flygtningene – både kristne og muslimer – med

mad, medicin, brændstof til opvarmning og andre livsvigtige fornødenheder for at overleve. Hjælpen får vi frem til ellers svært tilgængelige områder takket være vores partnere og deres netværk inde i Syrien. For Danmission har som sagt en lang historie i Syrien – meget længere end den aktuelle borgerkrig. Vi prioriterer at arbejde i mindst 3 mellemøstlige lande – de sidste 10 år har det været Egypten, Libanon og Syrien. Regionen er så usikker og sprængfarlig, så der er stort behov for vores tilstedeværelse. Udover den aktuelle nødhjælp til syrerne arbejder vi med fredsskabende initiativer mellem de forskellige religiøse grupperinger. I Mellemøsten ønsker vi også – som en del af vores mission – at være med til at styrke de kristnes situation, fordi de er under stort pres. De har brug for flere venner i folkekirken. De har brug for vores ressourcer og vores medvirken i deres kamp mod undertrykkelse og diskrimination. Og er der nødhjælpskatastrofer i de lande, vi arbejder i, skal vi også være kirke. For kirken skal være der, hvor folk har det allerværst og afhjælpe nøden. I tiden frem mod jul ønsker vi hinanden det godt. Vi beder om fred i verden. Hvor ville det være vidunderligt, hvis alle kunne leve uden angst for dagen og fremtiden, have mad på bordet og leve af evangeliet om livets og kærlighedens Gud, der kommer til os med sin fred. Glædelig jul og et velsignet nytår til alle!

Mogens Kjær, generalsekretær

− er en missionsorganisation, som arbejder med kirkeudvikling, dialog og bekæmpelse af fattigdom Strandagervej 24 2900 Hellerup Tlf.: 3962 9911 Fax: 3962 0206 Mail: danmission@danmission.dk www.danmission.dk Giro: 600-0398 Netbank: reg.nr. 4190 konto 6000398 Sms: DM til 1277 (100 kr. + normal smstakst) Online: danmission.dk/stoet

Følg os også på

Udgives af Danmission  Udkommer 4 gange årligt  Bladet sendes til alle givere og kirker  Forsidefoto: Cæciliie Vibe Pedersen  Tryk: Rosendahl  De i bladet fremførte synspunkter deles ikke nødvendigvis af bestyrelsen eller redaktionen  Det er tilladt at bringe uddrag med kildeangivelse

www.facebook.com/danmission og

Charlotte Dyhr (ansv.), Tove Iversen (redaktør), Britta Dinitzen (layout)  Tak til alle skribenter i dette nummer af Danmission Magasin. Redaktionen modtager gerne indlæg via email (tli@ danmission.dk), men forbeholder sig ret til at redigere og sortere  Deadline til næste nummer: 1. januar 2014

www.youtube.com/danmission


18 Indhold 4-6 7 8-9

SYRIEN! ”Min tro på Gud vil jeg aldrig miste. Smerten kommer ikke fra Himlen. Det er mennesker på Jorden, der dræber Guds kærlighed." En præst og en imam fortæller om at være religiøse overhoveder midt i borgerkrigens rædsler. ofrene i Syrien,” lyder det fra Danmissions partner.

2.560.014 kroner! Så meget kom der ind, da Danmission for første gang var med i en fællesindsamling i Kristeligt Dagblad.

12-13

årets lucia indsamling! Støt kvinder som Ang Samol, der

15

lucia-stafet! Fanger gør det, gospelkoret Conquerors gør det, en masse børn gør, og dit kor kan også gøre det. Nemlig synge Luciasangen til fordel for Danmissions Årets Lucia Indsamling. Læs her, hvordan og hvor.

16-17

4-11

TAK! ”Takket være den generøse støtte fra danskerne kan vi hjælpe

kæmper for at give deres døtre handlemuligheder, de ikke selv fik.

mor og datter! Mød Danmissions nye næstformand, Hanne Rosenberg, og hendes datter Karen til en snak om at have en Armenien-missionær som forbillede, om at måtte kæmpe for at opfylde sine drømme og om, hvad der er vigtigt at give videre til sine døtre.

20-21

Missionshistorie! Hans Egede rejste i 1721 til Grønland for at omvende efterkommerne efter de vikinger, der var udvandret dertil. Dem mødte han dog aldrig. Se, hvad der i stedet hændte.

22-23

interview! Markarbejde, handlekraft og en stærk tro! Tillykke til

24-25

luksus-genbrug! Danmission Genbrug i Vejle har fået en ny

26

kirkens Genbrug! Danmission og Samvirkende Menigheds-

28

ny netværksleder! ”Det hele begyndte med en bedstemor, som gav mig abonnement på Santalmissionens blad,” fortæller Birgitte Warming, Danmissions nye teamleder for netværk.

29

hjemmeside! 1. januar 2014 er der premiere på Danmissions nye hjemmeside www.danmission.dk. Her kan du blive klogere og komme til orde!

16-17

Else Højvang, som i 25 år har været udsendt til Tanzania. luksusafdeling. Få inspiration til, hvordan man kan få fart på salget af luksus-lopper som kongeligt porcelæn, designermøbler og mærketøj. plejer deler pr. 1. januar 2014 butikkerne under Kirkens Genbrug. Se her, hvordan de 36 butikker fordeles.

27


guds agenter i syrien Har man en særlig mission som religiøst overhoved midt i den syriske borgerkrigs rædsler. Hvordan trøster og støtter man sin menighed? Og hvordan bevarer man troen, håbet og kærligheden? En præst, en lægmand og en imam fortæller om sjælesorg og nødhjælp – om dialog og tilgivelse.

Bøn og fællesskab er med til at holde modet oppe hos de kristne i det borgerkrigshærgede Syrien. Billedet her er fra Mar Elias Kapel i Aleppo. Foto: J.M. Lopez/Scanpix

4


tema: SYRIEN

Af Louise Stigsgaard Nissen, journalist Præsten Mofid Samir Karajilis kirke i Homs i det veslige Syrien er blevet sprængt i stumper og stykker. Hans presbyterianske kirke kom i krydsild i intense kampe mellem det syriske regime og oprørere i den borgerkrig, der indtil nu har kostet over 100.000 mennesker livet. ”I en situation som denne, hvor landet omkring én er ved at gå i opløsning, har man virkelig brug for sin tro på Gud og sit mod til at blive. Det er nu, værdien af vores menneskelighed for alvor står sin prøve,” lyder det fra præsten. Det, der begyndte som en fredelig revolution med demonstrationer i marts 2011 for mere demokrati i Syrien, har udviklet sig til en stadig mere sekterisk kamp mellem de primært sunnimuslimske oprørere og præsident Assads regime, der har sin stærkeste bastion blandt de shiamuslimske alewitter. De kristne, som før borgerkrigen udgjorde omkring 10 procent af befolkningen, er fanget midt imellem. Og angreb på kristne, på kirker og på klostre har fået skønsmæssigt hver tredje kristne syrer til at flygte ud af landet.

Bliv i Syrien! Mofid Samir Karajili ser det derfor som sin vigtigste mission at få folk til at blive: ”Vi er Guds agenter i Syrien. Mange er selvsagt på nippet til at forlade landet på grund af den farlige situation her. Men hvis man er trofast over for Gud, bliver man nødt til at blive i Syrien.” Dernæst ser Mofid Karajili det som sin vigtigste opgave at opfordre syrerne til at trøste og berolige hinanden:

”Det er altafgørende at bevare troen på, at Gud har kontrol over situationen. At Gud ikke er langt væk fra os.”

Kirken er ikke kun hjælp Amer Ghantous er en af de kristne, som stadig bor i hovedstaden Damaskus, hvor han er aktiv i sin presbyterianske kirke.

Men min tro på Gud vil jeg aldrig miste. Smerten kommer ikke fra Himlen.Det er mennesker på Jorden, der dræber Guds kærlighed. Uden religion og moral ville mennesket miste meget af dets mening. Hussein Shehadeh, syrisk imam ”Vi hjælper økonomisk med mad og medicin, men støtter også hinanden åndeligt og socialt – og ikke kun kirkens folk, men så vidt muligt også andre nødlidende. Nogle af kirkens medlemmer har penge at give til nødhjælpen, andre hjælper ved at besøge sårbare mennesker. Vi holder også tæt kontakt til hinanden over telefonen,” fortæller Amer Ghantous, hvis kirke er med i det netværk, der står for at fordele nødhjælpen fra Danmission. ”Alle har sin egen tragedie under konflikten i Syrien. Ingen går fri af den økonomiske side af konflikten. Mange har mistet job, hjem og ejendele. Andre har oplevet en endnu værre tragedie gennem tab af familiemedlemmer og venner. I alt dette mener

jeg, at præsten og kirkens ledere har en særlig “mission”. Vi skal stå side om side med de nødlidende, vi skal prøve at afhjælpe deres nød, og vi skal trøste, støtte og rådgive dem.” På spørgsmålet, om kirken bliver styrket eller svækket under konflikten, svarer Amer Ghantous: ”På den ene side spiller kirken en mere aktiv rolle i folks liv – bl.a. ved at give nødhjælp. Flere kommer i kirke nu, og det ser vi som en styrkelse af kirken. Men på den anden side er jeg bange for, at mange mennesker kun ser kirken som en kilde til nødhjælp. Derfor er det vigtigt, at kirken ikke opfatter nødhjælp og diakoni som sit eneste budskab." Amer Ghantous ser mange udfordringer for den syriske kirke: “Den største udfordring lige nu er de utallige nødlidende og sårbare mennesker, som skal have vores hjælp. En anden er, hvordan vi klarer, at så mange kristne forlader landet. Mange kristne frygter at blive en forfulgt minoritet, hvis islamisterne får magten. Og den seneste tids hændelser, hvor kristne byer er blevet angrebet af islamistiske oprørere og adskillige kristne er blevet dræbt eller kidnappet, har øget denne frygt. Derudover er en stor udfordring for alle syriske kirker, at vi ikke kun skal bekymre os om at overleve, men holde fast i budskabet om kærlighed, fred og forsoning trods volden, frygten og hadet.”

Abraham som fælles fader Også de muslimske overhoveder udfordres af konflikten. Imamen Hussein Shehadeh mener som præsten Mofid Samir Karajili, at det

fortsættes næste side ... 5


... fortsat fra side 5

er vigtigt, at man som tros-overhoved midt i borgerkrigen arbejder for, at religion ikke bliver et offer. ”Konflikter mellem religioner handler ikke om religion, men om værdier og moral,” siger Hussein Shehadeh. Fokus i imamens virke – også under borgerkrigen – har været at mægle mellem religionerne, som han understreger, har utroligt meget til fælles. ”Det har været et stort chok for mig at se, hvordan religion er blevet misbrugt i den syriske konflikt,” siger imamen. Hans hus i Damaskus blev angrebet, og hans bibliotek brændt ned. I dag er han flygtning i Libanon. ”Men min tro på Gud vil jeg aldrig

miste. Smerten kommer ikke fra Himlen. Det er mennesker på Jorden, der dræber Guds kærlighed. Uden religion og moral ville mennesket miste meget af dets mening.” Som åndelig vejleder for den shiamuslimske Sayyidah Zaynab Moské i Damaskus forsøgte Hussein Shehadeh at skabe dialog mellem de religiøse grupper. ”Jeg ville oprette religiøse komiteer, som kunne bane vejen for fred. Jeg ønsker at skabe mere opmærksomhed omkring Abraham, der er fader for de tre religioner, og at give mere respekt til Jomfru Maria, som kan være en forenende figur for islam og kristendom. Men projektet slog fejl

Jeg mødes løbende med nogle af de fantastiske folk, der bringer hjælp fra Libanon til Syrien. Smerten sidder i øjnene på dem. De er selv flygtninge og hjælper alligevel andre. Jeg synes, jeg kan fornemme deres stolthed over at gøre noget, men der er træthed og mathed i deres ansigter. Og hvad er det for et håb, de skal holde fast i? Når kristne og muslimer står sammen om at uddele nødhjælp, skaber det håb – et håb om, at det ikke er religionen i sig selv, der skaber skel. Birgitte Søgaard Lauta, Danmissions regionsleder for Mellemøsten med bopæl i Libanon, hvorfra nødhjælpen koordineres.

sms: “DM”

til 1277

- der var ikke opbakning til det.” Agnete Holm, teolog og dialogkonsulent i Danmission har arbejdet med Syrien i en årrække. Hun fremhæver, at der i lyset af borgerkrigen er mere brug for dialog mellem religionerne end nogensinde: ”Der er en stor tendens til at fokusere på, hvad vi, de forskellige religioner, er enige om. Men det er også afgørende at se på, hvor vi er uenige. Dialog er en livsstil. Det er vejen frem, fordi man er nødt til at acceptere og leve med, at den anden tænker anderledes.” Netop derfor arbejder Danmission både med nødhjælp her og nu, men også med dialog hvor det er muligt.

(100 kr. + normal smstakst)

Netbank: Reg. 4190 konto

6000398

online: www.danmission.dk/stoet

Støt Syrien Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank mrk. "Syrien" eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst)

Syriens kristne

• • •

Den syrisk-ortodokse kirke anser sig selv for at være det historiske arnested for kirken. Det var i Antioch (daværende Syrien, nu Tyrkiet), at troende for første gang blev kaldt kristne.

Syriens kristne er stolte af, at Paulus bliver omvendt til kristendommen, fordi han ser Jesus i et syn, der blænder ham, på vej fra Jerusalem til Damaskus. Den Jesus-troende Ananias beder for Paulus i Damaskus, og han får synet tilbage. Siden døber Ananias Paulus. Ananias’ hus ligger stadig i Damaskus’ gamle by. Paulus indleder fra Damaskus en omfattende mission i Grækenland og Lilleasien. Paulus var den ledende skikkelse i kirkens første århundrede og hovedansvarlig for at udvikle troen fra en jødisk sekt til en verdensreligion. Læs mere Apostlenes gerninger kap 9, vers 1-19

Der er 2,5 millioner kristne i Syrien – svarende til omkring 10 procent af befolkningen. Hver tredje kristne anslås flygtet på grund af borgerkrigen

6


tema: SYRIEN

tak for hjælpen Af dr. Riad Jarjour, leder af FDCD som bringer hjælpen fra Danmission til de nødlidende i Syrien. "Da jeg talte med min bror, kunne jeg høre en underlæggende, rytmisk lyd fra kuglerne, og de intense kampe uden for hans hjem i Haffar dannede lydbaggrunden. Jeg kunne høre skrig fra min brors børn ... Hvordan kunne jeg gøre andet end at græde med dem? " Konflikten i Syrien kører på tredje år, og intet tyder på, at den er ved at nå til ende. Antallet af fordrevne personer (både udenfor og i Syrien) nærmer sig 7 millioner. Antallet af dræbte er nu over 100.000. Og i skrivende stund har den humanitære krise endnu ikke formået at få magthaverne til forhandlingsbordet. Organisationen, hvor jeg arbejder – Forum for Udvikling, Kultur og Dialog (FDCD) – har med støtte fra Danmission og det danske folk arbejdet for at hjælpe de internt fordrevne i Syrien. Men FDCDs hjælp i form af mad, varme og tag over hovedet har ikke kun givet syrerne den meget tiltrængte materielle støtte, men har også betydet opbygning af netværk og aktiviteter, som bygger bro over konflikten, og som har behandlet alle borgere med værdighed.

Det syriske folk befinder sig på en vanskelig og forræderisk vej, men med partnerskaberne og Guds nåde kan vi klare det. Befolkningen i Syrien ønsker at takke Danmissions givere for alt det, I har gjort og fortsat gør, og det handler om både økonomisk støtte og forbøn. Selvom situationen er desperat, så fastholder vi håbet om en bedre fremtid.

Dr. Riad Jarjour er daglig leder af organisationen Forum for Udvikling, Kultur og Dialog (FDCD). FDCD bringer hjælpen fra Danmission videre til de nødlidende i Syrien.

Tre gange flugt Lad mig give et eksempel på vores indsats: I midten af oktober blev to overvejende kristne landsbyer – Saddad og Haffar i det centrale Syrien, hvor FDCD sammen med Danmission er aktive – angrebet af bevæbnede militante grupper. FDCD hjalp gennem vores interreligiøse netværk af kristne og muslimske partnere med evakueringen. Det var nødvendigt at få folk væk pga. voldsspiralen. De fleste af dem, der flygtede, er kommet til Homs-området og til Damaskus. For mange var det anden eller tredje gang, de blev fordrevet. En uge efter angrebet synes situationen igen at være mere rolig. Derfor fokuserer FDCD nu vores indsats på at organisere transport for de flygtede, så de kan komme tilbage til Saddad og Haffar. Desuden fortsætter FDCD bestræbelserne på at bistå de personer, der er i nød, med mad, hygiejneartikler og varme tæpper. Hjælpen er helt central både for at overleve og bevare værdigheden. Indsatsen i Saddad og Haffar var et tydeligt bevis for os på betydningen af de tværreligiøse indsatser, hvor FDCDs rolle er at muliggøre samarbejdet og stå for administrationen. Den støtte, som indtil nu er leveret fra Danmission, har bidraget til at give internt fordrevne helt basale ting for at kunne overleve. Der har været særligt fokus på børn i et forsøg på at fastholde en vis form for normalitet for dem. Vi arbejder for eksempel for, at de får skoleuniformer, blyanter og papir, så de kan gå i skole. Gennem vores dialogarbejde støtter vi også, at børnene kan komme i klubber, hvor pædagoger og frivillige underviser og leger med børnene. Takket være den generøse støtte fra befolkningen i Danmark – gennem Danmission – kan FDCD sammen med sit netværk fortsat støtte befolkningen i Syrien. En støtte, der lader det syriske folk bevare sin værdighed som mennesker skabt i Guds billede.

”Situationen for de syriske flygtninge både inden for og uden for de syriske grænser forværres desværre dag for dag. Pt. ses der ikke nogen politisk løsning, og konflikten kan blive meget langvarig, hvilket betyder flere internt fordrevne, mere ødelæggelse og desværre stor risiko for flere alvorlige brud på menneskerettighederne. FN forventer en stigning på omkring 2 millioner flygtninge fra Syrien i 2014 og nogenlunde det samme antal af internt fordrevne. Det høje antal af fordrevne, begrænset adgang til nøgleområder i Syrien samt en stadig forværret sikkerhedssituation er nogle af de store udfordringer, hjælpeorganisationerne kæmper med. En række danske organisationer udfører et fantastisk arbejde via humanitært engagement og via andre supplerende aktiviteter såsom dialog og kapacitetstræning. FDCD’s (Danmissions partner i nødhjælpsarbejdet, red.) arbejde er selvsagt en af de vigtige indsatser i Syrien, specielt fordi de arbejder i nogle af de områder, hvor det er svært for nødhjælpen at komme frem. Rolf Holmboe, Danmarks ambassadør i Libanon 7


indsamling til Syrien ”Tusind tak for din støtte til ofrene for denne humanitære katastrofe, der nu tæller omkring 7 millioner civile og uskyldige, som er drevet på flugt. De mangler tag over hovedet, mad, medicin, brændstof til opvarmning og andre basale fornødenheder. Jeg er dybt taknemmelig og rørt over jeres opbakning. Ofrene er helt afhængige af, at der er nogle, der hjælper dem – og nogle, der beder for dem! Der er brug for hver en krone,” siger generalsekretær Mogens Kjær. I september gik Danmission for første gang ind i en fællesindsamling i Kristeligt Dagblad

sammen med Caritas og Folkekirkens Nødhjælp. Over nogle uger var der hver dag fokus på den forfærdelige situation i Syrien, og der blev samlet ind til nødhjælp. Der var fantastisk opbakning, og det gav et flot indsamlingsresultat på 2.560.014 kroner. I Danmission har vi samlet ind til Syrien siden 2011 og Danmissions bagland har ydet en flot indsats og bakket op for at hjælpe de internt fordrevne i Syrien. Hjælpen er i gang, og der bliver i øjeblikket uddelt nødhjælpspakker til nødlidende.

Det er ikke for sent at give din støtte til ofrene i Syrien – du kan stadig nå at være med. Der er fortsat stort behov for den hjælp, vi kan give i kraft af vores mangeårige samarbejdspartnere i området.

Medierne og vores internationale kirkelige netværk fortæller om en ekstraordinær situation, som kræver en ekstraordinær handling. Derfor går vi nu fælles ud til den danske befolkning og folkekirkens menigheder med en stærk opfordring til at støtte det igangværende arbejde med at hjælpe ofrene for konflikten i Syrien.

sms: “DM”

til 1277

(100 kr. + normal smstakst)

Netbank: Reg. 4190 konto

6000398

Støt Syrien online: www.danmission.dk/stoet

Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank mrk. "Syrien" eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst)

Biskopperne fra Danmark, Grønland og Færøerne i en fælles appel foranlediget af Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift.

Danmission i Syrien

• • • • •

Danmission hjælper flygtninge inde i selve Syrien med bl.a. mad, hygiejneartikler og brændstof til opvarmning. Indtil nu har vi hjulpet 25.000 mennesker. De internt fordrevne er allerhårdest ramt og dem, det er sværest at hjælpe

Nødhjælpen fordeles af organisationen Forum for Udvikling, Kultur og Dialog (FDCD), som Danmission har samarbejdet med siden 2005. FDCD har base i Libanon

Danmission får hjælpen frem selv til svært tilgængelige områder takket være FDCD’s netværk af kristne og muslimer, som danner lokale komitéer i Syrien

Parallelt med den akutte hjælp arbejder Danmission med dialog på tværs af religiøse skel for at skabe håb om en fremtid, hvor alle kan leve fredeligt sammen

Pengene til nødhjælp indsamles i Danmissions bagland. Dertil kommer midler fra Udenrigsministeriet

8


tema: SYRIEN

giver flot resultat!

Foto: CĂŚciliie Philipa Vibe Pedersen/Kristeligt Dagblad

9


ET

TYRKI Aleppo

I disse kritiske og svære tider, vi lever i som flygtninge i vores eget land, gør hjælpen fra Danmission det muligt for os og hundredvis af andre at overleve og bevare vores værdighed. Vi håber, at de danske kirker og den danske regering vil arbejde for, at kampene og volden stopper, så vi bliver i stand til at vende hjem.

S Y R I E N Homs

Maya, 40-årig flygtning fra Haffar/ Saddad

Dweir

N

Saddad Haffar

O N A

LIB

Nebk AK

Damaskus

IR

L

E RA

IS

AN

D JOR

•• • •• ••

Syrien havde 20,8 mio. indbyggere før konflikten 2 mio. er flygtet ud af Syrien 4-5 mio. anslås at have forladt deres hjem og søgt tilflugt andre steder i landet Yderligere 4 mio. syrere tvinges på flugt i 2014 49 pct. af de syriske børn går ikke længere i skole 8,3 mio. syrere vil have behov for hjælp i 2014 Over 100.000 har mistet livet pga. konflikten

Da døden kom til landsbyen Dweir Danmission modtager løbende dokumentation for indsatsen i Syrien – men også fortællinger om de mennesker, vi hjælper. Vi har fået denne beretning om nogle af de barske oplevelser, som får mennesker til at forlade deres hjem og landsby. Beretningen er sendt til os af Danmissions mangeårige partner i området, FDCD, som står for uddeling af nødhjælp til ofrene i Syrien. "Dweir er en kristen landsby omgivet af landsbyer, hvor der primært bor sunni-muslimer og alawitter (præsident Assad er også alawit). Dweir ligger nær storbyen Homs i det centrale i Syrien.

10

En dag angreb en militant gruppe Dweir. Efter at have dræbt regeringssoldaterne, der bemandede de lokale checkpoints, fortsatte gruppen mod landsbyens centrum for at plyndre butikker og private hjem. De kidnappede mange unge, blandt andre borgmesterens søn, og voldtog mange af byens kvinder. To bevæbnede mænd brød ind i huset til en familie, som FDCD (Danmissions samarbejdspartner, red.) kender. De bandt faderen med en kæde, brækkede hans knogler og tvang ham til at se på, mens de voldtog hans 21-årige datter. Begge blev

efterfølgende dræbt af de bevæbnede mænd. Da regeringssoldater ankom og tvang den militante gruppe ud af byen, var de fleste af husene beskadiget og omkring 85 familier – svarende til flere end 450 personer – flygtet til Homsforstaden Al-Armen. Sammen med andre hjælpeorganisationer og kirkerne i området hjalp FDCD øjeblikkeligt med husly, mad og andre fornødenheder til de mennesker, som nu var såkaldt internt fordrevne. FDCDs hjælp og assistance i en sådan nødsituation er meget værdsat.”

Kilde: FN


tema: SYRIEN

mange måder at samle ind til Syrien FADERVOR PÅ JESU EGET SPROG

Foto: Flemming Staal

Der var a capella sang, guitarspil og velsignelse på Jesu eget sprog – aramæisk – da Danmission sammen med Y’s Men holdt støttekoncert for Syrien i Ikast Kirke. Den syriske ærkebiskop Jean Kawak fortalte og viste billeder fra situationen i det borgerkrigshærgede Syrien. Der var 120 betalende gæster i kirken om aftenen 10. oktober. Billetindtægterne blev 12.000 kroner, og derudover blev der indsamlet 13.000 kroner. Det samlede beløb på 25.000 kroner går ubeskåret til Danmissions indsamling til ofrene i Syrien.

Tak til alle, som hjælper ofrene i Syrien – både gennem bidrag og støttearrangementer!

Ved støttekoncerten i Ikast Kirke fortalte den syriske ærkebiskop Jean Kawak om situationen i Syrien og bad på Jesu eget sprog – aramæisk.

Foto: Finn Højland

FOR 12.000 KR. PANDEKAGER Takket være en pandekagesteger samlede medarbejdere på Andreasskolen i Holbæk 12.000 kroner ind på en enkelt uge til ofrene i Syrien. Det er skolens servicemedarbejder, Finn Højland, der har anskaffet en professionel pandekagesteger med det formål at mætte skolens sultne elever og samtidig samle ind til gode formål. Med pandekager, skinkefyld og masser af gåpåmod lykkedes det at tjene 12.000 kroner.”Vi havde på forhånd undersøgt, hvem der hjælper flygtninge i Syrien. Vi valgte Danmission, fordi vi synes, I står for en troværdig opgave,” fortæller Finn Højland, der to gange årligt steger pandekager til et godt formål.

På Andreasskolen i Holbæk blev der solgt for 12.000 kroner pandekager til fordel for Syrien.

Behovet for nødhjælp er meget større end de ressourcer, vi har. Jeg fik en sms fra en ven i Damaskus. Han skrev, at han havde givet sine børn mad i dag, men at han ikke vidste, hvordan han skulle kunne finde mad til dem i morgen. Syrerne og Syrien har brug for forbøn og for jeres støtte. Jeg beder jer: Husk Syrien – også i jeres bønner! Jean Kawak, syrisk-ortodoks ærkebiskop som er med i Danmissions nødhjælpsarbejde. Biskoppen fra Damaskus har været i Danmark for at deltage i et internationalt kursus i udvikling og diakoni.

Vi i Kalamoun har ikke glemt, at danskere tidligere hjalp med uddannelse og hospitaler her i området. Og vi er glade og taknemmelige over, at det danske folk igen – midt i vores lidelser og elendighed – kom for at hjælpe os, som er fordrevet fra vores hjem pga. borgerkrigen. Vi takker for, at I viser omsorg for os helt ud i de fjerntliggende landområder og hjælper med mad, hygiejneartikler og andre livsvigtige fornødenheder – det giver håb og glæde til os og vores børn. Mohammed, 44 år og fra Humaira 11


Årets Lucia Indsamling 2013

Foto: Christina Kofoed-Nielsen

Gi' det videre ...

Ang Samol drømmer om, at hendes datter ikke behøver blive gift bort som 15-årig, ligesom hun selv blev det.

Støt Danmissions arbejde Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst)

Vær med til at gøre drømme virkelige Af Anna-Marie Lauenstein, fundraiser og netværkskoordinator Jeg vil begynde med at spørge dig: Hvilke drømme har du for din datter? Jeg har selv en drøm for min datter. Jeg drømmer om, at hun må have mod til at følge sit hjerte. Jeg drømmer om, at lyset bliver tændt for verdens kvinder og børn. Gennem Årets Lucia Indsamling kan du være med til at gøre drømme til virkelighed. I Cambodja drømmer Ang Samol om at kunne give sin datter nogle af de muligheder, hun ikke selv har haft. Hun gik ud af skolen efter 5 klasse og måtte hjælpe sine fattige forældre, indtil hun blev gift som 15-årig. Ang Samol har en stærk vilje, og i dag er det hende, som forsørger familien, fordi hendes mand er syg. Hun har deltaget i flere landbrugskurser støttet af Danmission og er i nu formand for landbrugsgruppen.

12

Når du støtter Årets Lucia Indsamling støtter du mødre som Ang Samol og hendes datter. Mange kirker og genbrugsbutikker er med i Årets Lucia Indsamling. De laver indsamling og sælger skrabelodder fx i forbindelse med Lucia-optog. I kan stadig nå at være med i indsamlingen. Når I tilmelder jer og bestiller, sender vi:

•• •• •

Skrabelodder - lotteri med hovedgevinst på 10.000 kr. Hæklede engle fra Bangladesh til salg En Lucia-historie skrevet af Anette Broberg Knudsen Oplæg til gudstjeneste Aktivitetshæfte for børn

Læs mere på www.danmission.dk/lucia


Hæklede engle sender børn i skole

Køb ny glasengel og støt et godt formål

I en landsby i Bangladesh bor Gita på 28 år med sin mand og deres søn på 9 år. Hun forsørger familien som landmand. Men hun drømmer om, at hendes søn skal blive lærer, fordi det vil give ham mulighed for at få en sikker fremtid. Hvis Gitas søn skal have en god uddannelse, bliver han nødt til at have betalt ekstraundervisning. Det er kun muligt, hvis Gita kan tjene penge. Så heldigvis har hendes svigerinde lært hende at hækle små engle. Når du køber de hæklede engle, er du med til at sikre, at Ginas søn kan færdiggøre skolen og fortsætte sin uddannelse i en større by. Englene hjælper altså drømmen til at blive til virkelighed for Gita og hendes søn.

Hvert år bliver der købt kassevis af nyt pynt til danske familiers hjem og juletræer. Men hvorfor ikke investere i et stykke julepynt, der både emmer af jul og støtter et godt formål? Forkæl dig selv, dit hjem eller din svigermor med en dekorativ glasengel designet af glaskunstner Jette Holgersen og støt samtidig Årets Lucia Indsamling. Glasenglen har fine små hvide blomster på kjolen og findes som ophæng til juletræet eller i vinduet. Englen koster 75 kr. og kan købes på www.danmission.dk.

Du kan bestille de hæklede engle på www.danmission.dk/lucia eller på 3962 9911. Prisen er 100 kroner for 5 engle.

Årets Lucia Indsamling er Danmissions årlige landsdækkende indsamling

Vi kan ikke overvinde mørket i verden. Men vi kan alle tænde et lys. Lad os sammen tænde lys!

13

Foto: Rune Lundø

Målet er at give fattige og udsatte mødre mulighed for at give håb og handlemuligheder videre til deres døtre. Så døtrene får bedre uddannelse, mere indflydelse på deres eget liv og bedre mulighed for at tage vare på deres familie og være med til at udvikle samfundet. Forbilledet for Årets Lucia-indsamling er Santa Lucia – den kristne kvinde, som i 1300-tallets Sicilien gav mad og håb til fattige og syge. På hovedet bar hun lys for at have begge hænder fri til at hjælpe.


Når jorden bliver revet væk under kvinderne På bare 10 år er 400.000 cambodjanere sat på gaden, for at store internationale firmaer kan udvinde landets naturressourcer.

Gi' det videre ...

Af Christina Dahl Jensen, fagkonsulent i Danmission Du er enlig mor til tre døtre. Din mand er rejst for nogle år siden under påskud af at være nødt til at tage arbejde i udlandet. Heldigvis har du overtaget jeres hus fra dine afdøde forældre – så I har et sted at være. Til huset hører et lille stykke jord, hvor du kan dyrke lige akkurat nok grøntsager til, at familien kan få mad på bordet. En sen eftermiddag er du på vej hjem fra dit arbejde på fabrik – og som du drejer om hjørnet til den vej, du bor på, fornemmer du, at der er noget helt galt. Det giver et sug i maven, da det går op for dig, hvad der er sket. Dit hus er væk! Foran dig ligger blot store bunker af murbrokker blandet med tøj, køkkenredskaber og et billede af din mor. Jorden omkring ejendommen er spærret af – du må ikke gå derind. Et stort internationalt firma har revet dit hus ned. Du tænker, det bliver svært at overbevise firmaet om, at du skal have erstatning. Det nytter heller ikke at gå til de lokale cambodjanske myndigheder, for det er dem, der har givet din jord væk til det internationale firma uden at spørge dig. Problemet er, at du – som rigtig mange andre i Cambodja – ikke har skriftlige beviser på, at du har arvet huset og dermed ejer den. Under Pol Pots diktatur (1975-79) destruerede regimet alle eksisterende skøder, og siden har det været svært for den almindelige befolkning at bevise, at de ejer den jord, de bor på og dyrker.

Tænk, hvis Jylland blev foræret væk... Licadho, en cambodjansk menneskerettighedsorganisation anslår, at flere end 400.000 personer siden 2003 er blevet sat på gaden for at store internationale firmaer kan udvinde Cambodjas naturressourcer. Til dato vurderer Licadho, at 22 procent af Cambodjas samlede areal er blevet givet væk – et areal lidt større end Jylland. 30 procent af dem, der er blevet frataget deres jord, er enlige kvinder med børn. Kvinder i Cambodja har ifølge loven har ret til at eje jord på lige fod med mænd, men behandles ikke lige efter loven. Det gør det endnu sværere for kvinder at bevise, at de ejer den jord, de bor på, samtidig med at et meget traditionelt kvindeideal hindrer kvinder i

Årets Lucia Indsamling 2013 14

at tale deres egen sag og gøre krav på deres rettigheder. De negative konsekvenser for kvinderne og deres børn er store. Hvis moderen ejer eller er medejer af jorden, har børnene halvt så stor risiko for underernæring sammenlignet med børn af kvinder, der ikke har papir på deres jordbesiddelser. Det fremgår af tal fra Landesa, som er en international organisation, der arbejder med jordrettigheder. Børn af kvinder, som ejer jord, får også mere uddannelse. Og det er mere accepteret, at kvinder, som ejer deres jord, blander sig aktivt i lokale spørgsmål og giver udtryk for deres holdning – også i selskab med mænd. Det er vigtigt, at kvinder ejer deres jord, da det i mange samfund reelt er dem, som dyrker jorden og dermed sikrer mad på bordet. Det er også vigtigt, at kvinderne har medindflydelse på familiens økonomi, da de i højere grad end mændene vælger at bruge penge på skolegang, sundhed og mad. Det kan man læse i rapporter fra Verdensbanken.

Gi' håbet videre til pigerne Danmission ønsker at være med til at bekæmpe fattigdommen i verden. Det gør vi på mange områder, som involverer alle, men vi er også opmærksomme på, at det er vigtigt at have ekstra fokus på kvinder og piger for at komme fattigdommen til livs. ”Gi’ det videre” er temaet for Årets Lucia Indsamling. Det handler om at give bedre livsvilkår videre fra kvinde til pige – fra mor til datter, fra storesøster til lillesøster, fra bedstemor til barnebarn osv. Når du støtter Årets Lucia Indsamling, støtter du Danmissions arbejde med fx at sikre kvinders ret til jord og dermed deres mulighed for, at deres døtre retmæssigt kan arve jorden. Det øger samtidig sandsynligheden for, at døtrene får en uddannelse og lærer at blive hørt i samfundet.

Støt Danmissions arbejde Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst)


Foto: Sfinx film

Hør luciasangen

Scan koden og syng med på Luciasangen som gospel. Du kan også høre den på hjemmesiden www.danmission.dk

fanger synger lucia

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel er i år med i Danmissions Lucia-stafet, som er en del af Årets Lucia Indsamling.

Af Christina Kofoed-Nielsen, teamleder for fundraising Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel tager i år Luciasangen med i deres repertoire. Koret har nemlig sagt ja til at deltage i Danmissions Luciastafet, som er en del af Årets Lucia Indsamling. Fangekoret har eksisteret i 15 år, og i al den tid har de indsatte sunget hver søndag i fængselskirken. Men koret, som består af nuværende og tidligere indsatte med lange fængselsdomme, får også udgang til at lave koncerter i kirker rundt i Danmark. ”Kormedlemmerne er hurtigt blevet enige om, at de med glæde vil gøre, hvad der er muligt for at løfte med i denne sammenhæng,” siger korleder Louise Adrian. Karsten N. Jensen, der er indsat og med i Fangekoret, synes, det giver god mening at give bedre vilkår for fattige piger og kvinder og hjælpe dem til et bedre liv. ”De har ikke haft et valg som mange af os andre i den vestlige verden,” siger han. Her i december synger Fangekoret Luciasangen ved 6 koncerter samtidig med, at de gør opmærksom på Luciastafetten og opfordrer tilhørerne til at bidrage økonomisk til Årets Lucia Indsamling, som har fokus på piger og kvinders vilkår.

Luciasangen som gospel Det var Conquerors, som i 2012 blev spurgt, om de ville være ambassadører for Luciastafetten, og det sagde de hurtigt ”ja tak” til. ”Vi så det som en mulighed for at hjælpe andre, alene ved at gøre det, vi elsker – nemlig at synge,” fortæller Dorte Krogshede, som er medstifter af Conquerors. Koret sendte stafetten landet rundt, og forskellige kor støttede op med koncerter, salg af engle, lys og skrabelodder, indsamlinger

i lokalområdet og masser af god omtale af Årets Lucia Indsamling. Deres dirigent, Claes Wegener, satte ny gospelmusik til gode gamle ”Santa Lucia”, og det gav genlyd mange steder. Og stafetten lever videre i 2013, hvor både korene fra sidste år og nye kor får november og december til at summe af Lucia-aktiviteter landet over. ”Conquerors planlægger koncert i København, hvor flere kor – herunder børnekor – vil deltage, og mon ikke vi også er at finde på Strøget igen i år. Vi er glade for at være en del af Danmissions hjælpearbejde og spreder gerne det gode budskab: Vi kan ikke overvinde mørket i verden, men vi kan tænde et lys,” siger Dorte Krogshede. Temaet for Årets Lucia Indsamling 2013 er ”Gi’ det videre”. Unge kvinder, der hjælper skolepiger; bedstemødre, der tager sig af forældreløse børnebørn; mødre, der lærer nyt for at kunne hjælpe deres døtre bedre på vej.

Dit kor kan nå at være med Dit kor og din kirke kan stadig nå at være med i Luciastafetten. Det er helt op til jer, hvordan I er med, og hvordan I vil samle ind. Det kan for eksempel ske ved at lave en julekoncert eller ved at sælge lys og skrabelodder (bestilles hos Danmission). Vi kommer gerne og fortæller om indsamlingen, og hvad pengene går til.

Har dit kor lyst til at være med, kan I kontakte Christina KofoedNielsen på mail ckn@danmission.dk eller 41 999 331.

15


”Vi lærer gennem andres levende og levede eksempel” Det vigtigste for mig er, at mine døtre følger deres drømme, håb og forventninger til sig selv, sådan at det, de brænder for, kan blive til virkelighed. Hanne Rosenborg, næstformand i Danmission

Mor og datter – Karen og Hanne Rosenberg – til en snak om, hvad der er vigtigt at give videre til sine døtre.

16


interview

Mød Danmissions nye næstformand, Hanne Rosenberg, og hendes datter Karen til en snak om at have Armenienmissionær Karen Jeppe som forbillede, om at måtte kæmpe for at opfylde sine drømme og om, hvad der er vigtigt at give videre til sine døtre. Af Maria Krogh Iversen, studentermedarbejder Når Karen og Hanne Rosenberg rejser ud i verden og oplever kvinders svære vilkår i andre kulturer, bliver de mindet om, hvorfor det er så vigtigt at have kvindelige forbilleder og give de gode ting videre, som de selv har fået med i bagagen. Det er nemlig måden, vi lever vores liv på, som vi i virkeligheden giver videre til andre. Hvad er det vigtigste for dig at give videre til din datter, Hanne? ”Det vigtigste for mig er, at mine døtre følger deres drømme, håb og forventninger til sig selv, sådan at det, de brænder for, kan blive til virkelighed. Jeg ønsker, at de må finde lykke ved at udfylde de rammer, der er omkring dem, og at de ikke går på kompromis med deres eget liv,” fortæller Hanne Rosenberg, der netop er valgt som næstformand i Danmissions bestyrelse. Hendes datter, Karen, der er musiker og har været ambassadør for Danmission, supplerer: ”Min mor er det mest betænksomme menneske, jeg kender. Hun er nysgerrig, åben og ønsker at forstå verden. Hun er eminent til at sætte sig i andres sted og forsøge at forstå deres bevæggrunde.”

Ansvar og hårde odds Hanne Rosenberg mener, enhver kvinde har ansvaret for sit eget liv og for at udleve det potentiale, som ligger i hende. Når hun rejser ud til Danmissions samarbejdspartnere, møder hun kvinder, som kæmper med alt, hvad de har, på trods af svære odds. Selv har hun forsøgt at opdrage sine egne døtre til at tage ansvar for sig selv og andre. ”I u-landene er kvinderne indstillet på, at de må kæmpe for at udvikle sig og opfylde deres drømme. De bliver nødt til at være opfindsomme. Man kan synes, der er meget modstand, men de kæmper alligevel. Dét inspirerer mig personligt, når jeg rejser. I Danmark er vi slet ikke oppe imod de samme odds. Vi kan lære en masse af den styrke, som mange af de kvinder udstråler, og af deres tro på, at forandring nytter. På samme måde har jeg opdraget mine døtre til at leve et ansvarligt voksenliv.” Karen siger: ”Det var en stor oplevelse for mig at rejse til Bangladesh som ambassadør for Danmissions Verdens Døtre. Jeg tror ikke helt, at vi som kvinder i den vestlige verden, kan sætte os ind i, hvor stor en kraftanstrengelse det må være at blive udstødt af sin landsby, fordi man ikke har en mand. Men det er der kvinder i Bangladesh, der bliver, og alligevel formår de at brødføde deres børn og lave hjælpegrupper for andre kvinder i samme situation. Det er yderst beundringsværdigt. Her i Danmark tager vi ofte friheden for givet.”

Hun købte trælle fri Mor og datter er enige om, at vi formes af det eksempel, vi ser hos andre. Det er netop derfor, det er så vigtigt at give det bedste, vi har, videre til andre. Hvad betyder det at have kvindelige forbilleder? Hanne: ”Det betyder først og fremmest, at man har nogle at spejle sig i og hos dem kan finde karakteregenskaber, man gerne vil udvikle hos sig selv. I min tidlige ungdom blev jeg betaget af Karen Blixen og Thit Jensen, fordi de var mønsterbrydere. Da jeg blev involveret i Danmission, mødte jeg den slags kvinder. Kvinder, der var spydspidser for mission. Karen Jeppe, for eksempel, som var missionær i Armenien i begyndelsen af dette århundrede. Hun var drevet af indignationen mod forfølgelse af kristne og tog derfor til Syrien for at løskøbe en stor gruppe kvinder, der levede i trældom. Hun er et forbillede for moderne missionsarbejde. I Tanzania er det de unge kvinder, der inspirerer mig. De påtager sig at være lærere for næste generation af piger ved at give dem viden om deres rettigheder, så de kan klare sig selv.” Karen er enig i vigtigheden af at have kvindelige forbilleder at identificere sig med: ”Jeg vil gerne give forståelsen for andre kulturer videre til mine børn. At vi ikke behøver være bange for dem, der er anderledes end os selv, men kan lære af dem i stedet. At være nysgerrig hele sit liv og aldrig at gå på kompromis med sig selv og sine ambitioner.” Hanne: ”Små piger i Tanzania erfarer, hvor vigtigt det er at gå i skole ved hjælp af kvindelige forbilleder. Vi lærer gennem andres levende og levede eksempel.”

”Jeg vil gerne give forståelsen for andre kulturer videre til mine børn. At vi ikke behøver være bange for dem, der er anderledes end os selv, men kan lære af dem i stedet.” Karen Rosenberg, sanger

Gi' det videre ... 17


Foto: Anne Juel Katabaro

praxeda giver håbet videre til sine døtre Gi' det videre ...

Praxeda (tv.) med sin datter Ines. Moren støtter Ines, som er flittig og dygtig i skolen og drømmer om at blive læge.

Ved at sende sine piger i skole giver Praxeda dem muligheden for et bedre liv, end hun selv har haft. Årets Lucia Indsamling støtter kvinder som Praxeda, der kæmper for deres døtre, søstre og børnebørns fremtid. Af Anne Juel Katabaro, udsending til Tanzania "Jeg gik selv kun i skole til 7. klasse, men jeg ønsker for mine døtre, at de kan få en lang uddannelse." Praxeda Novati sidder på sengen i det lille rum, som er familiens hjem. Familien består af Praxeda på 47 år og hendes tre børn: de to døtre Ines (19 år) og Irin (14 år) samt sønnen Nelson (17 år). I det lille rum – på tre gange to meter – er der pænt og rent. En opredt seng, to kurvestole, en lænestol, en taburet og et lille bord udgør al deres bohave. Mens jeg snakker med Praxeda om familiens historie og daglige overlevelseskamp, kommer Irin hjem. Hun går i 6. klasse, og i formiddagsfrikvarteret går børnene hjem for at få en kop te eller noget andet, der kan fylde de sikkert tomme maver. Irins mave bliver desværre ikke mindre tom af at komme hjem, for der er simpelthen ikke noget i hjemmet. Praxeda har siden 1999 skulle forsørge sig selv og de tre børn, efter at hendes mand døde af malaria. Mandens familie har ikke villet hjælpe hende eller give dem del i den fædrene arv, så der har stort set kun været trange tider.

Må jeg klippe jeres græs I 2007 kom Praxeda i kontakt med Den Evangelisk Lutherske Kirke I Tanzania (ELCT), da hun bad om at måtte klippe græs og fjerne ukrudt, så hun kunne få en dagsløn til at kunne købe mad for. Kirken, som er Danmissions partner, besluttede at hjælpe familien gennem sit skoleprojekt for udsatte børn. Så de sidste 6 år har projektet hjulpet børnene i skole ved at betale skoleuniformer, kladdehæfter og blyanter. De seneste par år er Ines' skolepenge til overbygningen også blevet betalt. Og det er en god investering. Ines klarer sig rigtig godt i skolen – ligger nummer 1 i sin klasse, hvilket er en stor præstation for en pige fra trange kår. Praxeda er glad og stolt over, at Ines klarer sig så godt, og at

Årets Lucia Indsamling 2013 18

interessen for at gå i skole er større end nysgerrigheden omkring de unge mænd. Hun ønsker og beder for, at Ines og Irin vil kunne fortsætte deres skolegang, så de kan få en god uddannelse og et godt arbejde, inden de bliver gift og stifter familier. En god uddannelse kan være med til at sikre dem en mere stabil fremtid, hvor de vil være i stand til at klare sig selv. Og er de godt i vej, så vil de også kunne tage sig af deres mor, når hun får brug for hjælp. På Nyabiyonza Secondary School snakker jeg Ines' klasselærer Teacher Kamugisha. Han har kun rosende ord om Ines, der ikke blot ligger nr. 1 i sin klasse, men er en af de 10 bedste på sin årgang i hele distriktet. Derudover har hendes medstuderende valgt hende som leder for de 280 piger på skolen, så ud over at klare sig godt fagligt er hun også vellidt af sine kammerater. Ines vil gerne være læge, så hun kan hjælpe syge mennesker til at få det bedre – både medicinsk, men også psykologisk. At lytte til, hvordan den unge pige forklarer og argumenterer for sine overvejelser, gør én varm om hjertet. Kirkens støtte til udsatte børn er så uendelig værdifuld i et område som Karagwe, hvor overlevelseskampen i nogle familier betyder, at børnenes skolegang er meget minimal. Som sin mor, giver også Ines udtryk for, at hendes horisont er blevet udvidet ved, at hun har fået mulighed for at fortsætte sin skolegang. Støtter du Årets Lucia Indsamling hjælper du kvinder som Praxeda med at give deres døtre, børnebørn eller søstre en bedre betingelser, end de selv har haft.

Støt Danmissions arbejde Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst)


rekordår for danmission Kort nyt fra Danmissions repræsentantskabsmøde 2013

Økonomi: 2012 blev endnu et rekordår for Danmission. De samlede indtægter nåede 67,2 mio. kr., hvilket er det højeste nogensinde – og er 11 mio. kr. mere end året før. De rekordhøje indtægter i 2012 er især brugt på dialog- og udviklingsarbejde i Egypten, nødhjælp til Syrien og fattigdomsbekæmpelse i Tanzania og Myanmar. Det gode resultat skyldes blandt andet, at endnu flere har valgt at tilgodese Danmissions arbejde i deres testamente. Danmission arvede næsten 1 mio. kr. mere i 2012 end året før, så de samlede arveindtægter

blev på 5,7 mio. kr. Derudover er Danmissions samlede bidrag fra Udenrigsministeriet vokset med næsten 10 mio. kr. fra 2011 til 2012. ”Fremgangen bygger på, at Danmission er en stærk kirkelig bevægelse med mange engagerede mennesker. Sammen er vi Danmission! Der ville ikke være noget genbrug i Danmission, hvis det ikke var for de frivillige, og Danida eller Det Arabiske Initiativ ville ikke være så begejstrede for Danmission, hvis vi ikke havde den stærke folkelige forankring,” siger generalsekretær Mogens Kjær.

Ny bestyrelse: 3 nye ansigter blev valgt ind i bestyrelsen: Lone Primdahl Dolmer (Viborg Stift), Jørgen Thorø Lauridsen (Viborg Stift) og Christian Holm (Helsingør Stift). De afløser Eskil Dickmeiss og Gunvor B. Thomsen, der ikke ønskede genvalg, og Anne Hviid Jensen, som fremover er suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Biskop Peter Fischer-Møller fortsætter som formand – ny næstformand er Hanne Rosenberg.

Læs formandens beretning

og mere om de nye bestyrelsesmedlemmer på www. danmission.dk – du kan også scanne QR koden her

Gurli Jensen fra Østerbro i København blev kåret som Årets Ildsjæl. Hun er en mester i kager, men det særlige ved Gurli Jensen er, at hun ikke kun serverer de lækreste pæretærter for venner og familie. Nej, hun bager i stakkevis, som så bliver solgt i minicaféen ved Helligåndskirken på Strøget i København, der hver sommer byder københavnere og turister på kaffe og kage - frokost og en kold øl. Overskuddet fra caféen går til Danmissions arbejde. ”Danmission er beriget med tusindvis af frivillige ildsjæle, som år efter år bruger meget af deres tid i genbrugsbutikker og netværksarbejde. Det er en kæmpe gave til Danmission og tak til alle jer frivillige over hele Danmark, som hermed bidrager til vores fortsatte arbejde både ude og hjemme. Med Årets Ildsjæl vil Danmission derfor takke og fejre jer adskillige tusinde frivillige for jeres store arbejde. Det gør vi så ved at fremhæve én person af mange, der burde nævnes,” sagde bestyrelsesformand Peter Fischer-Møller, da han overrakte prisen som Årets Ildsjæl til Gurli Jensen.

Foto: Søren Kjeldgaard

Årets Ildsjæl

Gurli Jensen blev kåret som Årets Ildsjæl 2013. 19


Da Grønland fik som samlesæt Af Harald Nielsen og Jørgen Nørgaard Pedersen, fhv. generalsekretærer i Danmission Hans Egede rejste i 1721 til Grønland for at omvende efterkommerne efter de vikinger, der var udvandret dertil. Dem mødte han dog aldrig. I stedet begyndte han at missionere blandt den oprindelige befolkning – inuitterne. Da Det Danske Missionsselskab (DMS) blev stiftet 100 år efter, var det naturligt at støtte det arbejde og den kirke, som var et resultat af Hans Egedes indsats. DMS’s første formand, Bone Falck Rønne, tilbød Missionskollegiet, som var det statslige styrelsesorgan for den kongelige missionsvirksomhed, at støtte én af de udsendte præsters løn. Men det afslog Missionskollegiet. Derfor gik DMS andre veje. DMS økonomisk hjalp flere af præsterne og de grønlandske kateketer, der er en slags hjælpepræster placeret i de små udsteder, hvor præsterne ikke så ofte kan komme. Dels sendte man indsamlede penge fra Danmark til Grønland, dels lod man trykke 2000 børnebibler og en del andre opbyggelige bøger på grønlandsk, som præsterne og kateketerne kunne sælge for så at bruge pengene til at forbedre kateketernes kår. Denne bogmission blev en stor succes, og gentagne breve fra Grønland vidner om, hvordan man bad om at få flere bøger tilsendt, hvilket resulterede i, at DMS gik i gang med at lade dele af Biblen oversætte til grønlandsk. Den største – og dyreste – indsats fra DMS’s side blev dog bygningen af den nye kirke i kolonien Julianehåb. Det blev en brydsom affære, idet kirken, der var bygget i Danmark og sendt med skib til Grønland, forliste på den farefulde færd. Kirken blev reddet i land, men kunne ikke umiddelbart samles, så man måtte sende en dansk tømrer

20

til Grønland for at udføre arbejdet. Kirken kom til at stå DMS i 2.695 rigsdaler rede sølv – samt mange grå hår. En opmuntring var det, at kong Frederik VI personligt bidrog til denne kirke med såvel penge som politisk støtte. DMS’s anden formand, grev A. F. Holstein, indså hurtigt, at grønlænderne aldrig ville kunne omvendes af udsendte danske missionærer. Derfor begyndte man at uddanne grønlandske kateketer. Missionshistorien fra Grønland viser, at man allerede i 1820’erne indså, at mission ikke nødvendigvis er identisk med udsendelse af missionærer, men i lige så høj grad handler om at bidrage med bøger, kirker, uddannelse osv. DMS sluttede sit engagement i Grønland i 1908.

Pastor Rosing og missionær Julius Olsen med nydøbte østgrænlændere omkring 1920.


Missionen fortalt i billeder

en kirke Et skibsforlis gjorde opførelsen af Julianehåb Kirke til den dyreste og mest brydsomme indsats for Det Danske Missionsselskab i Grønland.

En lokal kateket – uddannet af Det Danske Missionsselskab – og hans familie.

Velkommen til endnu et øjebliksbillede fra dansk missions historie: Nemlig bogmissionen i Grønland. Frivillige i Danmission sorterer de skønsmæssigt 50.000 billeder fra 18 lande, som er samlet helt tilbage fra dansk ydremissions begyndelse i 1821. Undervejs i arkiveringen er der dukket rigtig mange sjove, skæve og skelsættende historier op, som fortjener at blive husket og fortalt. Historier om, hvordan danske missionærer – mænd og kvinder – rejste ud i verden og opbyggede kirkesamfund. Og om hvordan missionsarbejdet gik hånd i hånd med engagement i skole, sundhedspleje, velfærd og produktion for at hjælpe befolkningen ud af fattigdom. Det er nogle af disse øjebliksbilleder og historier, vi løbende bringer i Danmission Magasin.

Frivillige søges til fotoarkivet Vi efterlyser frivillige, der vil hjælpe med – på computer – at indtaste tekster til de historiske fotos i Danmissions billedarkiv. Har du lyst til at være med til at bevare et unikt stykke missionshistorie og samtidig være en del af et meningsfuldt fællesskab af frivillige, så kontakt Jørgen Nørgaard Pedersen på jorgennp@webspeed.dk eller 4017 4720.

21


”Jeg er missionær alle døgnets timer” Markarbejde, handlekraft og en stærk tro er naturlige og uundværlige ingredienser i Else Højvangs liv. I år kan hun fejre, at hun i 25 år med iver og jernvilje har været udsending til det nordlige Tanzania.

Af Kirstine Thye Skovhøj, journalist Du skal til Tanzania! En klar og tydelig røst overdøver TV’et og får det til at gibbe i Else Højvang, der sidder godt placeret i sin lænestol i hjemmet i Holstebro. Halvandet år tidligere havde hun forladt missionærlivet i Tanzania og var vendt hjem til Danmark til en stilling som sognemedhjælper ved Holstebro Kirke og var godt tilfreds med livet. ”Jeg troede, der var én i mit hus, fordi stemmen var så tydelig. Da jeg havde sundet mig, tænkte jeg: Vel skal jeg ej til Tanzania! Jeg var jo vendt tilbage og havde fået et godt og spændende job,” fortæller 59-årige Else Højvang, der i år kan fejre 25 års jubilæum som missionær. Men den klare røst var insisterende og blev ved med at fylde hendes hoved og hjem. ”Til sidst kontaktede jeg Danmission og spurgte, om de ville bruge mig, fordi jeg kunne mærke, jeg skulle være et andet sted end der, hvor jeg var. Og sådan blev det. Jeg fulgte mit kald.”

At sidde sammen på gulvet i timevis I 2004 blev Else Højvang for anden gang udsendt til det nordlige Tanzania og fandt sig hurtigt godt tilrette i de velkendte omgivelser. Første gang hun blev sendt ud for Danmission – dengang Det Danske Missionsselskab – var tilbage i 1987. Dengang forlod den læreruddannede Else Højvang jobbet som højskolelærer og rejste ud for at undervise på Ntoma Husholdningsskole i Nordveststiftet. ”Dengang lærte jeg støt og roligt, hvordan man skal leve i Tanzania – og det faldt mig ganske naturligt at gå på barsels- og sygebesøg og invitere inden for i mit hus. Efter et par år tog jeg sammen med min kollega Gudrun Larsen på besøg hos en lokal

Støt Danmissions arbejde Scan koden og støt direkte online eller brug girokortet på bagsiden eller netbank eller sms "DM" til 1277 (100 kr. + normaltakst) 22

pensioneret præst, der sagde: ’Vi er glade for Else, for hun kan sidde nede på gulvet med os i timevis,” fortæller Else Højvang og tager luft ind et kort øjeblik, inden hun fortsætter: ”Jeg tror, han mente, at jeg kunne leve med i livet, sådan som det leves i Tanzania. Dér handler det om at være sammen – at være i følgeskab med hinanden. Nogle gange spørger folk til mine arbejdstider, men sådan kan det ikke stilles op. Jeg er missionær 24 timer i døgnet.”

Fysisk afstraffelse Else Højvang fortæller med en energisk stemme og tone, der afslører, at hun er født og opvokset på Skive-egnen. Med hendes rolige og sikre væren i verden er det let at forestille sig, hvordan hun ubesværet er gledet ind i en afrikansk hverdag. Den rolige jyde var dog alligevel til at ryste, da hun første gang kom til Tanzania. ”Jeg blev dybt chokeret over, hvor naturlig en del straf og fysisk afstraffelse er i det tanzanianske samfund. Det fik mig næsten til at rejse hjem. I Danmark var jeg vant til at hæve stemmen for at irettesætte eleverne, men i Tanzania gør en hævet stemme intet indtryk. Jeg lærte, at jeg var nødt til at anvende en eller anden form for konkret straf, som eleverne kunne relatere til. Jeg ville selvfølgelig under ingen omstændigheder ty til fysisk straf, så derfor valgte jeg, at markarbejde var den form for straf, jeg kunne udstede.”

Her begynder møder med en bøn Else Højvang er med rette stolt af den udvikling, som hun – i samarbejde med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania – har været en vigtig del af. Hun har været med til at uddanne

Danmission har siden 1948 samarbejdet med den Evangelisk-Lutherske Kirke (ELCT) i det nordvestlige hjørne af Tanzania i Nordveststiftet og Karagwe stift. Her - i den del af Tanzania, der grænser op til Victoriasøen, Uganda, Burundi og Rwanda - har Else Højvang været på mission i sammenlagt 25 år.


25 år som missionær i Tanzania! Else Højvang blev fejret på repræsentantskabsmødet 2013 for sin indsats.

Jeg behøver ikke en præstekrave for at forkynde evangeliet. Min opgave har været at forkynde gennem det diakonale arbejde, og samtidig står min dør altid åben for, at man kan komme forbi og tale om troen og livet – både når det gør ondt, og når det glæder. Det vigtigste for mig er, at vi sammen lægger vores tro og liv i Guds hænder.

hundredvis af piger på husholdningsskolen og sendt dem ud i livet med viden om bl.a. kristendom, diakoni, landbrug, sundhed, ernæring og hygiejne. I udviklingsprojektet MAYAJA, som Else Højvang grundlagde sammen med folkene i Kyerwa provsti i 2007 og indtil for ganske nylig var leder af, har hun været med til at uddanne lokalbefolkningen i, hvordan de får mest udbytte af deres jord, opnår bedre sundhed og hygiejne og sikrer familiens fremtid. ”Jeg ved, at Jesus ville have gjort det samme. Han ville have sagt til os, at vi skal hjælpe mennesker med at få et bedre liv, sådan som han gjorde. Som missionær og som kristen, må jeg spørge, hvad kan jeg bidrage med, for at mennesker får et godt liv? Og så handle,” siger Else Højvang med fast stemme. Hvordan har det påvirket din personlige tro, at du har boet i Tanzania i så mange år? ”Jeg har fået en frimodighed til at tale om min tro, fordi tro i Tanzania er en naturlig del af alt – så godt som alle har en tro. Sekulariseringen er ved at gøre sit indtog, men det er fx stadig normalt at bede sammen og indlede møder med bøn.” Else Højvang har knoklet i marken sammen med lokalbefolkningen og holdt hundredvis af kurser og workshops. Hun har lagt vægt på at forkynde gennem gerning. ”Jeg behøver ikke en præstekrave for at forkynde evangeliet. Min opgave har været at forkynde gennem det diakonale arbejde, og samtidig står min dør altid åben for, at man kan komme forbi og tale om troen og livet – både når det gør ondt, og når det glæder. Det vigtigste for mig er, at vi sammen lægger vores tro og liv i Guds hænder.” Indtil videre har Else Højvang valgt at lade livet udspille sig i Tanzania, hvor hun har planer om at blive, indtil hun kan gå på efterløn, når hun er 62 ½ år og igen vender hjem til Danmark. Foto: Søren Kjeldgaard

OM ELSE HØJVANG: 1 9 8 7-2001: 2002-2003: 2004-2013:

Underviser på Ntoma Husholdningsskole, Nordveststiftet i Tanzania. Ansat i Holstebro som sognemedhjælper. Udsendt af Danmission til Tanzania. Først arbejdede hun med ungdoms- og kvindearbejdet i Kyerwa provsti. Fra 2007 var hun leder for udviklingsprojekt MAYAJA i fire landsbyer i Karagwe. Tiltrådte 1. oktober 2013 som medarbejder i de tre provstier Kyerwa, Murongo og Mabira, hvor hun skal styrke søndagsskole- og kvindearbejdet samt kirkens indsamlingsarbejde. 23


luksus-lopper i fuldt firspring I Danmission Genbrug i Vejle har en ny luksusafdeling set dagens lys. Få inspiration til at sætte fokus på luksusgenbrug i jeres butik Af Kirstine Thye Skovhøj, journalist En elegant termokande fra populære og tidløse Georg Jensen troner på et mørkt skrivebord i teaktræ, og en lampe designet af Arne Jacobsen hænger elegant over en samling af porcelæn fra Royal Copenhagen og Holmegaard. I Danmission Genbrug i Vejle har man for nylig åbnet en særlig afdeling i butikken for den type varer, som kan defineres som luksus-genbrug. Det er tøj, møbler og porcelæn, der er at finde i den lyse og luftige luksus-afdeling, og det er alt sammen fremstillet af kendte og efterspurgte designere og firmaer. ”Det kræver en del research på internettet at finde ud af, hvor efterspurgt en vare er, og hvordan den skal prissættes,” forklarer Niels Pontoppidan, der er frivillig i Danmission Genbrug i Vejle.

Når han skal finde ud af, hvad fx en termokande fra Georg Jensen skal sælges for, så kigger han på det internetbaserede auktionshus Lauritz.com for at tjekke, hvad de sælger en lignende vare for. Han undersøger også, hvad den koster fra ny – hvis den altså stadig er i produktion. Fidusen er så at placere prisen et sted imellem hammerslagsprisen på Lauritz.com og nyprisen. En anden mulighed er at undersøge – også på internettet – hvad andre mindre auktionshandlere tager for en lignende vare og lægge sig tæt op af den pris. ”Sæt hellere prisen lidt for højt end lidt for lavt. Hvis der ikke er afsætning på en vare, kan vi altid sætte prisen ned. Men min erfaring er, at hvis varen er i god stand og pæn og ren, så kan den sælges,” siger Niels Pontoppidan, mens

Foto: Kirstine Thye Skovhøj

24

hans kone Åse, der også er frivillig i luksus-afdelingen, nikker samstemmende. ”Det er det samme med designertøjet. Hvis det er pænt, rent og nystrøget, så er det muligt at sælge det for langt mere end det normale genbrugstøj. Det kræver, at man kender de efterspurgte designere, men det lærer man efterhånden,” siger Åse Pontoppidan og viser tøjstativet med kendte mærker som danske Mads Nørgaard og tyske Betty Barclay frem. Genbrugskonsulent Pia Plet siger: ”Der er stor interesse for luksusafdelingen. Mange går lige en tur forbi for at se, hvad vi har. Og alle de ting, vi sætter derind, bliver solgt. Hvis der er frivillige, som har speciel interesse for retro- og designerting og kan vurdere varerne, så er det en rigtig god ide.


genbrug

arne jacobsen Arne Jacobsen (1902-1971) blev født i København i 1902, og sikrede sig en uddannelse ved Kunstakademiet i Danmark. Gennem sin karriere skabte Arne Jacobsen global skændsel ved at kombinere modernistiske idealer med en nordisk kærlighed til naturalismen. Jacobsen er mest anerkendt for sit arbejde inden for interiør, møbler, tekstiler og porcelæn design - rost for en vellykket kombination af form og funktion.

da svanen landede i genbrugsbutikken Kære Louis William Møllerfors Det glæder os at kunne meddele, at auktionen over din vare er slut. Den blev solgt ved hammerslag til 11.000 kr.

5 TIPS TIL AT STARTE LUKSUS-GENBRUG: Overvejer I at sætte fokus på luksus-genbrug i Jeres butik?

1. Deltag i prissætningskursus, inden I etablerer en luksusafdeling

Sådan skrev online auktionshuset Lauritz.com til en af Danmissions medarbejdere, efter at en lænestol af møbeldesigner Arne Jacobsen var blevet lokaliseret i Herlev, transporteret til Danmissions genbrugsbutik og til sidst solgt på internettet. Det drejer sig om designerstolen ”Svanen”, model 3320, designet i 1958, der som ny har en værdi af 23.168 kr. Det var dog langt fra den pris, som Winni Baumgarten betalte for de to Arne Jacobsen-stole, da hun købte dem for 30 år siden fra sin daværende arbejdsplads. ”Hvis jeg nogensinde skulle have en designerstol, så skulle det være nu,” tænkte Winni Baumgarten dengang i 1970’erne og betalte 500 kr. pr. stol. ”Jeg har været glad for de stole i mange år, men nu trængte jeg altså til fornyelse. Og så ville jeg gerne give dem til et godt formål,” fortæller Winni Baumgarten, der er folkepensionist. ”Jeg har ikke råd til at støtte så mange ting, men så kunne jeg jo forære mine stole væk.” Winnis Baumgartens gavmildhed har indbragt omkring 20.000 kr. til Danmissions arbejde for kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse i Asien, Afrika, Mellemøsten og Danmark. Historien om de to Arne Jacobsenstole er et godt eksempel på, hvordan gamle historier får nyt liv, når vi giver de ting videre, som vi ikke længere selv har brug for.

2. Vær indstillet på, at det kræver tid og research på internettet at indhente information om varen og fastlægge pris 3. Hold afdelingen enkel og lys med få gode kvalitetsting

4. Gør meget ud af skiltningen, oplys navn på designer/mærke, ca. årstal for fremstilling og pris

5. Del større porcelænssæt op i mindre portioner – det gør det mere overskueligt for kunden Åse og Niels Pontoppidan, frivillige i Danmission Genbrug, Vejle

25


kirkens genbrug bliver delt For at forenkle og styrke genbrugsarbejdet deler Danmission og Samvirkende Menighedsplejer deres 36 fælles butikker mellem sig. Af Mogens Kjær, generalsekretær

26

Danmission og Samvirkende Menighedsplejer har i fuld enighed besluttet at dele butikkerne under Kirkens Genbrug imellem sig pr. 1. januar 2014. Det drejer sig om 36 butikker, der hidtil har været drevet i fællesskab af de to organisationer. Det har gennem mange år været et godt samarbejde med positive resultater. Alligevel har både Samvirkende Menighedsplejer og Danmission fundet, at tiden er inde til at skifte spor. Der er flere grunde til beslutningen. Den ene hovedgrund er, at der på de seneste repræsentantskabsmøder i Danmission har været stærke ønsker om at styrke vores netværk i Danmark. Vi vil meget gerne knytte de 2-3.000 medarbejdere i genbrug tættere til vores arbejde og til vores bevægelse. Vi ønsker, at de frivillige i genbrug bliver endnu mere bevidste om, hvad det er for et arbejde, de er med til at støtte, og det er nu engang nemmere, hvis butikken hører til én organisation i stedet for to. Den anden hovedgrund er, at det vil øge effektiviteten og give administrative besparelser. Det hele bliver mere enkelt med færre møder og færre butikker, vi begge skal forholde os til. Endelig kan man føje til, at Samvirkende Menighedsplejer de sidste år selv er begyndt at åbne butikker og gerne vil gøre det. Efter delingen vil de to organisationer få den samme økonomiske indtægt fra Kirkens Genbrug som i dag. Fra Danmissions side skal der lyde en varm tak til medarbejderne i de butikker, der fremover tilhører Samvirkende Menighedsplejer.

Vi har været meget glade for at have arbejdet sammen med jer og for jeres støtte til vores arbejde, og vi ønsker jer alt godt i fremtiden. Og til de butikker, der fremover hører til Danmission, skal der ligeledes lyde en meget stor og varm tak for samarbejdet og de mange gode midler, der er rejst til vores arbejde. Vi håber, at samarbejdet og fællesskabet vil blive endnu stærkere og bedre i de kommende år.

IKON er nu officielt blevet en del af Danmission. Danmission godkendte sammenlægningen 1. september på repræsentantskabsmødet, og IKON fulgte trop på en ekstraordinær generalforsamling 21. september. IKON er en tværkirkelig forening, som i 21 år har arbejdet nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog. Formålet med sammenlægningen er at styrke trosdialogen i Danmark ved at samle viden og erfaring. Louise Buch Viftrup, formand for IKON, siger: ”Danmission

og IKON har et meget ens dialogsyn – vi tror på, at vi både lærer os selv, den anden og Gud at kende i dialogen med andre. Nu samler vi kompetencerne, så endnu flere mennesker kommer til at møde hinanden i dialog om tro og livssyn. Vi har allerede samarbejdet i en årrække bl.a. om at møde Vestens søgende i Indien. Og vi supplerer hinanden rigtig godt.” IKON er som kirkelig bevægelse en frontløber inden for dialog med en lang række aktiviteter og en stor skare aktive frivillige. IKON har 300 medlemmer, 100 gavegivere, 500

SÅDAN FORDELES DE 36 BUTIKKER: Danmission 21 butikker: Bagsværd/Stengård, Espergærde, Helsingør, Havdrup, Hedehusene, Lyngby, Værløse, Måløv, Næstved, Skibby, Tåstrup, Viby Sjælland, Åkirkeby, Faaborg, Ringe, Svendborg, Hjørring, Skive, Tarm, Vojens og Haderslev. Samvirkende Menighedsplejer – 15 butikker: Blågårdsgade (Kbh), Brøndby, Enghave (Kbh), Frederikssund, Frederiksværk, Glostrup, Herlev, Jagtvej (Kbh), Masnedøgade (Kbh), Toftegårds Plads (Kbh), Rudkøbing, Kolding, Sønderborg, Randers og Lem.


liv

genbrug

i kludene Hvordan dekorerer man et butiksvindue? Hvad skal genbrugsvarerne koste? Og hvad betyder det at være frivillig i bevægelsen Danmission?

Foto: Kurt Bierbum

abonnenter, 65 folkekirkemedlemskaber og en sund økonomi. Danmission har også et stort frivilligt netværk, men er samtidig en professionel organisation, som græsrødderne i IKON nu kan drage nytte af. Danmissions generalsekretær Mogens Kjær byder velkommen til IKON, som fremover bliver en arbejdsgren under Danmission: ”IKONs frivillige er modige og grænsesøgende – de tør kaste sig ud i dialog med alle. De har en viden og praktisk

Det fik de 89 frivillige genbrugsfolk fra 44 af Danmission genbrugsbutikker svar på, da de var på kurset ”Liv i kludene”, som i år blev afholdt på Silkeborg Højskole. Og der var da også tid til at hygge og få et godt grin.

erfaring på området, som i Danmark næppe findes stærkere. Sammenlægningen styrker arbejdet med nye religiøse bevægelser i Danmark og religiøst søgende danskere, som vi møder/ opsøger både herhjemme, og når de rejser til Indien. IKON ser det som en af sine opgaver at tage sig af mennesker, som i deres religiøse søgen har slået sig på mødet med fx nyreligiøse bevægelser. En sammenlægning styrker begge parter – og styrker dermed også folkekirken,” siger han.

27


med blik for de frivillige Af Birgitte Warming, teamleder for netværk Det hele begyndte hjemme i Aalborg med en bedstemor, som gav mig abonnement på Santalmissionens blad, så snart jeg kunne læse. Det fortsatte med afrikansk kunsthåndværk, som flere gange om året kom i store kasser fra Ulandsfonden af 1962. Det var som juleaften, når vi i familien pakkede varerne ud af avispapiret og så, hvilke spændende ting der skulle sælges på bazaren denne gang. Det førte til en fascination af de mennesker, som gav og giver tid og kræfter til en sag, der egentlig er så fjernt fra en dansk dagligdag, men som vi alligevel er knyttet til, fordi vi alle er mennesker med værdi for Gud – og for hinanden. Denne fascination førte mig ind på teologistudiet og ud i flere præsteembeder, senest 13 år i Odder. Og nu er jeg så blevet ansat hos Danmission som teamleder for netværk. En stilling, hvor netop de engagerede og nysgerrige frivillige står i centrum. En stilling, hvor jeg håber, at vi sammen kan gøre arbejdet ude i verden kendt i Danmark og give endnu flere mulighed for at være med i arbejdsfællesskabet herhjemme. Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde med Folkekirken. Det gode arbejde, som allerede foregår mange steder, skal udbredes. Det skal det ikke kun, fordi arbejdet ude har

Fra yt til nyt

tips

Birgitte Warming glæder sig til samarbejdet med Danmissions frivillige.

brug for vores økonomiske hjælp, men ligeså meget fordi mission er en vigtig del af vores kristne tro, og fordi et engagement i Danmission også er frugtbart og berigende for de mange ildsjæle, der giver deres tid og energi til arbejdet. Jeg glæder mig til samarbejdet med de mange frivillige – i stifter og kredse, i genbrugsbutikker og lysstøberier og i Danmissions Unge og Ikon. Jeg glæder mig til igennem de kommende måneder at møde jer og opdage alt det arbejde, der foregår, som jeg endnu ikke kender til. Og jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer, så Danmissions bagland må styrkes og gro og bære frugt i vores arbejdsgrene ude og hjemme. I er altid velkomne til at kontakte mig med gode ideer til aktiviteter, eller når I har brug for ideer og sparring til det fortsatte arbejde. Jeg træffes på bnw@danmission.dk eller 41 999 315.

til indsamling

Ved familieaktivitetsdagen i genbrugsbutikken kan du lære at lave en personlig gave af ting, du kan købe billigt i butikken. Ideen er ganske enkelt at købe noget gammelt og brugt og så trylle det om til noget nyt og smukt. Man kan lave dåselysestager, smykker af cykelslanger, indkøbsnet af cowboybukser, puder af T-shirts, tasker af broderede puder mv.

Indsamling ved kirkekoncerten

Havevandring og middag

I forbindelse med en koncert i kirken kan man ved udgangen samle ind til et projekt eller til Danmissions arbejde. Midt i koncerten fortæller man om en af de personer, som har glæde af det projekt, man støtter, eller viser en film fra Danmissions kanal på www.youtube.dk

En familie havde renoveret deres udendørsarealer og inviterede alle vennerne til middag og havevandring. På opfordring betalte gæsterne for middagen og den gode oplevelse i den nye have – pengene gik til Danmission. Ideen kan også bruges i forbindelse med renovering af køkken eller housewarming.

Har I afprøvet en anderledes ide til et arrangement, så del den med andre i netværket. Send tip til indsamling til mig. Venlig hilsen netværkskoordinator Anna-Marie Lauenstein på aml@danmission.dk eller 41 999 332

28


genbrug vær med

det gør vi

blog

om os

english støt

du er her: ny hjemmeside for danmission

VELKOMMEN til

Glæd Dig til:

det nye www.danmission.dk (Lanceres den 1. januar 2014)

 meget mere at se på: billeder og video får plads

Danmissions hjemmeside – her kan du blive klogere og komme til orde!

 At kunne bruge danmission.dk på din smartphone og tablet

Det er med glæde, masser af knofedt og en god portion stolthed, at vi kan præsentere alle for et nyt www.danmission.dk

 at komme tættere på Danmission og de udsendte via personlige blogs og sociale medier  At finde det der er relevant for dig ved hjælp af dynamisk indhold

Et arbejde og en proces, der har varet i mere end et år. Første step var udarbejdelse af Danmissions designmanual, der er retningslinjer for, hvordan vi skal profilere os i det offentlige rum både hvad angår det visuelle grafiske layout, billede- og sprogbrug samt udformning og kommunikation af værdier, principper, vision og mission. For præcis et år siden påbegyndte vi det nye Danmission website. Der er siden blevet arbejdet hårdt med design, programmering, betalingssystemer, tekster og tekniske udfordringer undervejs.

 at købe ind i webshoppen  At din genbrugsbutik kan få sin egen hjemmeside

Hvorfor en ny hjemmeside? Danmission har brug for at få en ny hjemmeside af flere årsager. Den løsning vi har er simpelthen for dyr og ufleksibel. Vi har brug for en interaktiv hjemmeside, hvor vi kan være i dialog. At få en enkel og flot hjemmeside, der fungerer og som vi selv kan servicere og udbygge. Vi ønsker at skille os ud fra mængden af hjemmesider med få og tit røde farver til at bruge en bred vifte af smukke farver, der afspejler håb, tro, mangfoldighed og liv. Det er altid godt at få ”bygget om”, det kræver jo, at der bliver ryddet op og tænkt over, hvad vi ønsker fremover, hvad behovene er og hvad der er muligt inden for rammerne. Vi har undervejs opdaget ting, der pludselig blev synlige og skulle laves om, som når man fjerner tapetet og finder svamp eller opdager, at der er mange lag tapet, der først skal fjernes før man kan sætte det nye op. Sådanne spændende opdagelser har vi også gjort os undervejs.

webmaster:

journalist og projektleder

grafisk designer

Kirstine Skovhøj

Ole Krabbe-Poulsen

Webredaktion:

Webredaktion:

redaktør og presseansvarlig

kommunikationschef

Tove Lind Iversen

En lang og nødvendig proces, men nu er vi til gengæld også stolte af at kunne præsentere et nyt website, der hele tiden vil udvikle sig og blive bedre og kunne mere og mere. Målet er, at vi sammen skaber et interaktivt website, hvor alle kan være med og finde informationer. Det skal være nemt og sjovt at være en del af Danmission.

Webredaktion:

Charlotte Dyhr

vi ses 1.januar

danmission.dk

Velkommen til det nye Danmission på www.danmission.dk

danmission

støt

nyhedsbrev

vær med

Strandagervej 24 DK-2900 Hellerup +45 3962 9911.dk danmission@danmission.dk

Du kan her støtte vores arbejde for kirkeudvikling, fattigdomsbekæmpelse og dialog

Modtag vores nyhedsbrev om vores arbejde

Er du interesseret i at blive frivillig i Danmission?

abonnér

Din email adresse

giro: 600 2 0398 netbank: 4190 600 0398

29


En sheik, en præst og spilleren på midten Foråret 2014 får Danmission tværreligiøst besøg fra Zanzibar Danmission har inviteret sheik Abdullah Talib, præsten Lusungu Mbilinyi og Danmissions udsendte medarbejder Daniel Nygaard Madsen fra Zanzibar til Danmark i foråret 2014. Formålet med besøget er at skabe et forum for frugtbare samtaler mellem danske kristne og muslimer. Her kan de tre dele deres erfaringer med dialog og få ny inspiration til det fortsatte interreligiøse samarbejde på Zanzibar. Danmission har arbejdet med interreligiøse projekter på øen ved Tanzanias kyst siden 2002 med etableringen af den tværreligiøse syskole Upendo i 2005 og Zanzibar Interfaith Center i 2009. Sheik Abdullah Talib er en af lederne for det muslimske samfund på Zanzibar. Han er generalsekretær hos Wakf & Trust Kommissionen, der tager sig af islamiske spørgsmål med hensyn til arv, pilgrimsrejser og velgørenhed. Talib har læst Sharia-lov i Saudi-Arabien og har desuden en mastergrad i Religion, Fred og Konflikthåndtering fra Uganda. Sheiken er en af grundlæggerne af den fælles komite bestående af religiøse ledere, der arbejder for fred og konfliktløsning i et samfund præget af religiøse og politiske spændinger.

Pastor Lusungu Mbilinyi er ungdomskoordinator på Zanzibar Interfaith Center. Han er præst i Den Lutherske Kirke i Tanzania og har en mastergrad i tværreligiøse studier mellem kristne og muslimer fra Kenya. I 2013 oprettede han et fodboldhold for kristne og muslimske unge samt en tværreligiøs dramaklub, der laver kortfilm om interreligiøse spørgsmål på Zanzibar. Daniel Nygaard Madsen er sammen med sin kone Hannah ansat som dialogmedarbejdere i Danmission og den lutherske kirke i Tanzania. Han er daglig leder af Zanzibar Interfaith Center, som arbejder med fred og forsoning mellem religiøse grupper på Zanzibar, der er præget af religiøse og politiske spændinger.

Tjek kalenderen på www.danmission.dk efter nytår for at se, hvor du kan møde de 3 fra Zanzibar.

Et fodboldhold med både kristne og muslimske spillere er et af resultaterne af dialogarbejdet på Zanzibar, som Danmission støtter.

Foto: Carsten Brinkmeyer

30


KALENDER Velkommen til Netværksseminar 2014 På netværksseminaret mødes alle dele af Danmissions netværk: kirker, genbrug, distrikter, kredse m.m. for at få ny inspiration. Hovedemnet i 2014 er Mellemøsten, og desuden indeholder dagen nyt fra Danmission. ØST: Fredag 17. januar 2014 kl. 10.00-16.30 på Mødestedet, Vesterbro i København. Hovedemnet: ”Fra ateist til

katolik – mine møder med Mellemøsten, og hvad de har gjort ved mig.” Ved Malene Fenger-Grøndahl.

NORD: Lørdag 1. februar 2014 kl. 10.00-16.30 på Borremose Efterskole.

den flotte, nye hjemmeside: www.danmission.dk. Husk at lægge omtale af jeres arrangementer i kalenderen.

SYD: Lørdag 18. januar 2014 kl. 10.00-16.30 hos Danmission Genbrug, Odense.

Hovedemnet: ”Det Arabiske Initiativ og Mellemøsten.” Ved dialogkonsulent Agnete Holm, Danmission.

Hovedemnet: ”Fra ateist til katolik – mine møder med Mellemøsten, og hvad de har gjort ved mig.” Ved Malene Fenger-Grøndahl.

Pris for dagen: 100 kroner, som betales ved ankomsten.

Bestil foredrag: Fra 1. januar kan I selv bestille foredrag på hjemmesiden www.danmission.dk og få en af Danmissions udsendinge eller frivillige til at fortælle om det projekt eller land, som I samler ind til. Kontakt mødekoordinator Christa Lund Herum på clh@danmission.dk eller 41 999 330 for yderligere oplysninger.

Find dit foredrag: Fra 1. januar kan du læse mere om Danmissions aktiviteter i kalenderen på

dialogpiloter klar til take-off I weekenden 27.-29. september afholdt Danmission IKON for 4. gang Dialogpiloterne i Aarhus - et kursus i dialog, som har til formål at give deltagerne redskaber til at navigere i den forskellighed, som vi alle hver dag møder. Dette års Dialogpiloterne, som blev afholdt i samarbejde med Danmission Unge i Aarhus, gav de 20 deltagere både konkrete redskaber til at være i dialog og en fornemmelse af vekselvirkningen mellem den indre og ydre dialog samt gode råd til, hvordan de selv kan facilitere dialog. Det blev en weekend med gode grin, nærværende samtaler og lækker mad!

”Dialogpiloten – en håndbog i dialog” indeholder 30 øvelser og en indføring i, hvordan man skaber gode rammer for dialogen. Bestilles på 30 200 280 eller ikon@ ikon-danmark.dk. 100 kr. (+ porto 35 kr.).

”Jeg fik rigtig meget ud af weekenden! Jeg mødte nogle interessante mennesker med spændende livshistorier, og igennem dem lærte jeg også noget mere om mig selv. Jeg fik konkrete ideer til dialogworkshops. Og så fik jeg lyst og mod til selv at stå for workshops.” Judith Annette Sølvkjær, frivillig i KBH i Dialogs styregruppe "Dialogpiloterne er en rejse, hvor man som individ letter fra sin sikkerhedszone og lander et ukendt sted. Og med denne nye viden og introduktion til forskellige dialogøvelser lærte vi, at dialog ikke er noget, der kan ske igennem én part, der fører an, men kun ved at flere parter tager rejsen sammen i dialogens verden.” Mohamed Juriah, frivillig i KBH i Dialogs styregruppe

Næste arrangement Næste store arrangement af Danmission IKON er et seminar om ”At komme til sig selv – om tro, identitet og åndelig dannelse” 1. februar 2014. Læs mere på www. ikon-danmark.dk. På seminaret kan du bl.a. møde hospitals-imam Naveed Baig, sygehuspræst Steen Bonde og fakultetsleder for Menighedsfakultet Jørn Henrik Olsen. Vinterseminariet arrangeres af Danmission IKON sammen med Areopagos og Menighedsfakultetet.

31


sms:

“DM� til 1277

(100 kr. + normal smstakst)

Netbank: Reg. 4190 konto 6000398

(mrk. syrien)

online: www.danmission.dk/stoet

Afrives inden betaling

magasinid 46005

600-0398

600-0398

DANMISSION MAGASIN nr. 4 december 2013  

Tema: Syrien