Health & Rehab 2023 messeavis

Page 1

A nnoncetillæg 2023

Messen for velfærdsteknologi og hjælpemidler giver viden, inspiration og netværk

Over tre dage bliver du på Health & Rehab 2023-messen præsenteret for det nyeste og bedste inden for sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering, hjælpemidler, services og pleje- og hospitalsudstyr. Messen er ikke kun for professionelle og sundhedsstuderende men også folk, der selv har et handicap eller deres pårørende.

Health & Rehab er den største skandinaviske fagmesse inden for hjælpemidler og ve rdste no ogi, hvor ere tusinde aktører og branchefolk fra Danmark og hele Skandinavien samles hvert andet år for at netværke, hente ny inspiration og viden - og opleve de nyeste løsninger og services til pleje.

”Det har aldrig været mere a tue t at igge på, hvordan teknologi kan være en hjælp i ældrep e en og i sundhedsvæsenet. Der er et enormt o us p , hvordan vi fremtidssikrer en drep e e og et sundhedsvæsen, der mangler medarbejdere. På messen får man et vigtigt indblik i, hvordan teknologi og forskellige løsninger, an v re med ti at si re, at de ommuna e medarbe dere, e s ergoterapeuter, so ia og sundhedsh pere og s gep e ers er, an den hjælp, der er behov for til at varetage deres opgaver p bedst mu ig vis,” siger orten asmussen, direktør for brancheforeningen Danish.Care, der st r bag den store sundhedsmesse

Teknologi og hjælpemidler vigtigere end nogensinde

rr e i ta t med, at ande en a dre udg r en større andel af befolkningen, som kan mærkes i se toren, der mang er h nder u er presset imidlertid så stort, at teknologi og hjælpemidler er vigtigere end nogensinde.

” or r siden var der i e ige s stor o us på, hvor meget de forskellige hjælpemidler og teknologier kan medvirke til at skabe både et bedre arbejdsmiljø og bedre forhold for borgerne.

orten asmussen, dire t r or bran he oreningen anish are

u er der meget stor opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at bruge de mange muligheder, der er til rådighed, og det giver messen et rigtig godt overb i over,” siger orten asmussen

hoveds enen oreg r bningen og ere andre større events i løbet af de tre dage, som messen spænder over. Traditionen tro åbnes messen med en åbningsdebat, og deltagerne er denne gang ette ier gaard, dreminister, usanne sen, ands ormand or ans andi ap orbund, ina r angager, ormand or rgoterapeut oreningen samt hristian amme gaard esen, ormand or anish are og udvi ingsdire t r i o turnus ebatten st res a v rt og ourna ist hristian egn

”Det er et virkelig stærkt program med mange sp ndende produ ter, a tiviteter, seminarer, or shops og debatter, som uden tviv vi inspirere de besøgende. Det er vigtigt at påpege, at messen er for alle - og gratis - både for branchen, der udvi er h pemid er og te no ogi or medarbe derne i sundheds og p e ese toren or amindelige mennesker, der selv har et handicap og deres p r rende,” siger orten asmussen Rigtig god fornøjelse på messen.

et var i e un pandemien, der satte ud ordringerne i so ia og sundhedsv snet i relief. Udfordringerne er vokset over en længere

Mange udstillere, aktiviteter og nyheder er er p messen t t p udsti erstande, hvor man kan få et indtryk, og i mange tilfælde selv prøve, de mange forskellige løsninger. Derudover er der ogs en s r ig e s one or de n este produ ter, der ogs de tager i on urrenen om at vinde prisen or rets hed tartup og a eup onen an bran hens n startede virksomheder præsentere deres nye løsninger og produ tid er g i tivitets onen er der over de tre dage en række aktiviteter til sport, fritid og bevægelse.

KOLOFON

UDGIVER: Nordiske Medier A/S, Mimersgade 47, 5. sal, 2200 København N, +45 44 85 88 99

ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR: Søren Dietrichsen

PROJEKTLEDERE: Peter Aagaard Nielsen, pan@nordiskemedier.dk, og Sara Johnine Grant Hansen, saha@nordiskemedier.dk

FORSIDEFOTO: Danish.Care

TEKST & LAYOUT: STAKEHOUSE

Morten Asmussen | Flemming Østergaard | Jens Kisker | Lars Nørregaard Udsagn og holdninger trykt i artikler og øvrige indlæg er på de enkelte deltageres eget ansvar

2 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
” Det har aldrig været mere aktuelt at kigge på, hvordan teknologi kan være en hjælp i ældreplejen og i sundhedsvæsenet.
Morten Rasmussen, direktør, brancheforeningen Danish.Care

✔ Vores produkter er solgt til det danske sundhedsvæsen i mere end 25 år

✔ Vi producerer og udvikler vores egne produkter

✔ Vi tilpasser udstyr efter dit behov

✔ Vi servicerer fra dag til dag

Hospital

Stort sortiment af standard- og specialudstyr til hospitaler. Produceret i Danmark – service fra dag til dag.

Pleje

Toilet- og badestole, lifte og sejl i bedste danske kvalitet. Reparation fra dag til dag af alle mærker. Alle reservedele på lager.

Dansk topkvalitet til fornuftig pris

Klinik

De bedste lejer og stole leveret og opsat på klinikken. Vi tilpasser efter behov. Dansk topkvalitet til rigtig god pris.

Avnvej 10 7400 Herning Danmark Tlf. +45 6914 3000 E-mail: info@rehab-care.dk www.rehabcare.dk
Specialister i inventar til pleje- og sundhedssektoren

Totalleverandør af hjælpemidler med bæredygtigt fokus

ZiboCare vil hjælpe med at løfte kvaliteten af hjælpemidler, så kunderne i sundhedssektoren får lettere ved at leve op til nye regulatoriske krav, får mere bæredygtighed ved leje af hjælpemidler og i sidste ende bedre pleje til den voksende målgruppe af ældre i Danmark.

ZiboCare er i dag ejet af OneMed A/S og er en del af Asker Healthcare Group, som giver dem erfaring og viden til at sikre kunderne de bedste løsninger og højere leveringssikkerhed. Virksomheden leverer mange typer hjælpemidler som for eksempel senge, madrasser og kædedyner, som kan købes eller lejes. Med vores lejekoncept sikres kunderne konstant adgang til funktionsdygtige produkter og tilmed mulighed for at spare penge på budgettet, fortæller Jeanette B. Denker, Managing Director hos ZiboCare og oprindeligt uddannet sygeplejerske:

”Ideen med vores lejekoncept er at give plejecentre og hospitaler m.m. mulighed for at leje en del af deres produkter som eksempelvis senge og madrasser, således at de altid har dem i god kvalitet og kan få vasket og serviceret produkterne p vores eget ertifi erede vas eri ermed kan de blandt andet spare vaskekapacitet og tid samt have et mere bæredygtigt fokus ved ikke at købe og smide væk igen. Ved at blive en del af OneMed og Asker Healthcare Group er vi en del af noget større, som gør, at vi kan optimere indkøb, lager og sikre udviklingsmuligheder for vores medarbejdere.”

Demografisk udvikling kræver optimering af produkter og løsninger er er n ppe nogen tviv om, at den demografiske udvikling fører til endnu større efterspørgsel på produkterne i de kommende årtier, og der er et stort fokus på manglen på ’de varme hænder’

i sundhedssektoren. Det stiller krav til producenterne om at medvirke til at afhjælpe nogle af udfordringerne i sektoren. Det gælder ikke mindst kvaliteten af produkterne.

”Vi bliver ældre, og derfor også ofte dårligere i vores sidste år. Vores produkter kan lette plejepersonalet i deres daglige arbejde samt forbedre komforten og livskvaliteten hos brugerne.

” i er se vprodu erende p ere omr der og har interne systemer, som kan reguleres i forhold til markedets krav – især indenfor bæredygtighed. Vores størrelse gør også, at vi kan stille høje krav til eksterne producenter og samarbejdspartnere. Det er et marked, hvor der vil være voksende behov i fremtiden, og hvor man vil have mere sundhed for pengene. Derfor er samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og leverandørerne også vigtigt, for vi er fælles om at løfte opgaverne og ambitionerne om mere bæredygtighed og manglen på ’varme hænder’. Vi er parat til at løse udfordringerne.”

Med vores lejeservice kan kunderne nøjes med at have de produkter til rådighed, som de har brug for, afhængig af beboerne/patienterne på afdelingerne - og i den nyeste kvalitet,” siger Jeanette B. Denker.

Vigtigt med samarbejde mellem sundhedsvæsenet og leverandørerne Som ’en del af noget større’ kan ZiboCare optimere både antallet af leverandører og deres kompetencer på området, som hele tiden er under udvikling. Mange af produkterne er udbudsomfattede, og kunderne stiller krav, siger Jeanette B. Denker:

ZIBOCARE

ZiboCare tilbyder et bredt og professionelt udvalg af h pemid er, herib andt tr a astende madrasser, senge og sansestimulerende produkter. Virksomheden leverer hjælpemidler og løsninger til hospitaler, plejesektor, psykiatri, institutioner og det private marked. ZiboCare er ejet af OneMed A/S og er en del af Asker Healthcare Group. Deres produktspecialister har alle sundhedsfaglig baggrund.

Læs mere på www.zibocare.dk

4 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Vores produkter kan lette plejepersonalet i deres daglige arbejde samt forbedre komforten og livskvaliteten hos brugerne,”
Jeanette B.
Denker,
Managing Director
hos ZiboCare. Vi bliver ældre, og derfor også ofte dårligere i vores sidste år. ZiboCare leverer mange typer hjælpemidler som for eksempel senge, madrasser og kædedyner, som kan købes eller lejes.

Ældreminister Mette Kierkgaard deltager på Health & Rehab 2023

Health & Rehab åbnes traditionen tro med en åbningsdebat, hvor journalist og TVvært Christian Degn styrer slagets gang, og hvor Danmarks ældreminister Mette Kierkgaard (M) bl.a. deltager. Messen vil være en god mulighed for besøgende at høre ministerens synspunkter på området og få mere viden om regeringens visioner.

Health & Rehab er Skandinaviens største fagmesse for hjælpemidler og velfærdsteknologi. Messen rummer alt fra de nyeste innovationer til mere traditionelle hjælpemidler og i 2021 var der over 6000 besøgende.

Deltagerne på scenen til dette års åbningsdebat er derudover: Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen og Chr. Gammelgaard Olesen, udviklingsdirektør i Wolturnus A/S og formand brancheforeningen Danish.Care.

Program

11:30: Velkomst v. Christian Degn

11:33: Tale v. ældreminister Mette Kierkgaard

11:45: Hjælpemiddel- og velfærdsteknologi-quiz modereret af Christian Degn en o fi ie e bning oretages og messen erklæres åben.

Aarhus Kommunes medarbejdere får vigtig indsigt i de nyeste hjælpemidler og velfærdsteknologier på messen

De relevante medarbejdere hos kommunen deltager for at blive opdateret på de nyeste hjælpemidler på markedet og blive inspireret i arbejdet med at skabe trygge løsninger, der passer til borgernes behov.

Ved Health & Rehab messen i 2021 sendte Aarhus Kommune en bus af sted med alt relevant personale. Denne gang målrettes deltagelsen mere mod de enkelte medarbejderes behov, fortæller Ivan Kjær Lauridsen, der er velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune.

”Viden om de tilgængelige hjælpemidler er jo uhyre vigtigt. Også på grund af den tendens vi ser, hvor ere h pemid er overg r ra at v re hjælpemidler til at blive forbrugsgoder til i sidste ende at ende som almindeligt indbo. Så det at v re opdateret p hvad der findes a h pemidler, og hvordan udviklingen er på markedet - det er jo utroligt vigtigt i hverdagen. Det er også utroligt vigtigt for medarbejderne at kunne se, hvilke behov borgerne har og hvilke hjælpemidler, der passer ind i de behov.”

I mange tilfælde er hjælpemidler basis for, at borgerne kan blive selvhjulpne. Hjælpemidler, herunder de elektroniske, er også med til at tale ind i de træningsforløb, der planlægges.

Aarhus Kommune bruger bl.a. distribueret

træning i forbindelse med nogle af de forløb, der kører på en tablet.

Tendens: Nogle borgere køber selv hjælpemidler

Der er stor interesse fra både borgere i at blive mest muligt selvhjulpen, og i den forbindelse ses det bl.a., at en del ikke er tilfredse med standarddesign på hjælpemidler men tilkøber sig ekstra design på egen hånd.

”Det er ikke en tendens, vi kan have noget imod, at folk der har midlerne, tilkøber sig hjælpemidler på egen hånd, for det giver for kommunen større volumen og overskud til resten. Det er oplagt, at branchen er opmærksom på tendensen til større private køb af hjælpemidler, for i mange år har det jo været sådan, at hvis man ville noget inden for velfærdsteknologi og hjælpemidler, så målrettede man sine indsatser mod kommuner og regioner,” lyder det fra velfærdsteknologichefen.

Der er kommet en hel del nye spændende teknologier og hjælpemidler siden sidste messe. Men i nogle sammenhænge har selv de bedste

teknologier en begrænsning i at kunne gøre folk så selvhjulpne, at de kan leve i eget hjem frem for plejehjemmet.

”Hvis man får demens eller en anden kognitiv sygdom, så kan man jo blive utrolig udfordret, hvis man ikke har kapaciteten eller evnerne til at at benytte teknologierne. Og så bliver det jo en udfordring, som er voldsom for den enkelte, for de pårørende og de nærmeste og også for samfundet. Så på de felter, hvor man er hjernemæssigt udfordret af sygdomme, så der må der gerne ske noget mere i den teknologiske udvikling,” siger Ivan Kjær Lauridsen.

5 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Kommune

Modux sammenklappelig plejeseng

•Optimal komfort til patienten på under 10 minutter.

•Kan opstilles af kun én person.

•Skåner personalet for løft.

Carena maskinvaskbar hospitalsseng

•Maskinvaskbar hospitalsseng.

•Førsteklasses ergonomi for patienter og plejere.

•Kan tilpasses med ekstraudstyr efter behov.

METI er din erfarne partner i pleje- og sundhedssektoren

Hos METI har vi mere end 20 års erfaring i salg og service af møbler og maskiner til pleje- og sundhedssektoren. Vi har stort fokus på kundeservice samt den rigtige vejledning, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores produkter.

Vi tilbyder blandt andet:

• Senge og møbler til hospital

• Plejesenge

• Badmøbler

• Transportmøbler

• Sygeplejestole

• Undersøgelses- og gynækologlejer

• Behandler- og bobathlejer

• Galileo genoptræning

Ses vi til Health & Rehab?

Find os på Stand C1-009

METI - MedicTinedic ApS | Jeppe Skovgaards Vej 31 6800 Varde | Tlf: 69 17 08 90 | Email: info@meti.dk

ExorLive Assistant giver mere træning til flere i Aarhus kommune

Resultatet af projektet er hentet fra Aarhus kommunes rapport Med indsatsen er det muligt at tilbyde borgerne mere træning i hjemmet indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Således skabes bedre forudsætninger for at borgernes funktionsevne fastholdes og behovet for mere hjemmepleje udsættes. På baggrund af afprøvningens resultater blev det besluttet at implementere træning med ExorLive Assistant til borgere i pleje og rehabilitering i juli 2022 i Aarhus kommune.

Hvad siger borgerne

De adspurgte medarbejderes oplevelse af indsatsen stemmer godt overens med nogle af de tilbagemeldinger, som de udførende terapeuter i hjemmeplejen har bidraget med i form af forskellige anekdoter:

”En borger havde over en længere periode en depression og var meget inden døre. Efter nogle uger med ExorLive Assistantforløb med hjemmeplejen, begyndte hun selvstændigt at gå hver dag både til indkøb og til Lokalcentret. Der mærkes en tydelig forandring til det bedre i hendes humør.”

”En borger med depression, som havde nedsat initiativ og var mimikfattig og modløs, blev opstartet i ExorLive Assistantforløb, da det ikke var muligt for fysioterapeuten at træne med hende. Hun takkede nej til ’fremmede’. Borgeren ville gerne gå ture, men havde ikke mod på det, da hun ikke havde været ude længe. Efter at have trænet med de kendte og faste sosu-hjælpere i en længere periode, som hun var tryg ved, fik hun mod på selv at gå ture igen.”

Rapporten fra Aarhus kommune viser, at implementeringen af ExorLive Assistant har haft en række positive effekter:

5t og 45min reduceret pr. måned efter træningsforløbet blev afsluttet, er borgernes gennemsnitlige minutforbrug til pleje og praktisk hjælp reduceret fra 52,81 til 41,29 min. pr. dag.

92% af Sosu-medarbejderne oplevede, at indsatsen er meningsfuld og øger livskvaliteten hos borgerne.

86% af Sosu-medarbejderne oplevede, at borgerne opnår en bedre mobilitet og udfører flere aktiviteter i hjemmet.

Sådan virker det

Terapeuten udarbejder på baggrund af sin undersøgelse et træningsprogram i Exorlive Assistant. Sosumedarbejderen logger på systemet ude hos borgeren og guider borgeren igennem øvelserne. Øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video.

Via registrering i Exorlive Assistant giver sosumedarbejderne feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge udviklingen af hvert enkelt borgerforløb gennem et statistik- og analysesystem i Exorlive og derved løbende justere og tilpasse træningsprogrammet.

Scan QR-koden med din mobil for at læse mere om rapporten fra Aarhus kommune og hvordan ExorLive Assistant kan hjælpe dig og dine borgere

Vi hjælper din kommune med at finde den løsning,
salg-dk@exorlive.com | tlf: +45 77 34 57 78 | www.exorlive.com/dk
der passer bedst.

Se fremtidens hjælpemidler og velfærdsteknologi i Startup & Scaleup-Zonen

de e o e fi der du de de elt tartede virk o eder og dere pæ de de i ovatio er a t de virk o eder der er ko et et kridt videre ra tart a e e o tadig er p e pæ de de væk tre e ed dere u ikke produkter lle o e virk o eder er del a are e tartupprogra et o a i are

Af Flemming Østergaard

Der bliver løbende oprettet nye virksomheder med mange spændende idéer til nye produkter til sundheds- og ældreplejen. I den kombinerede Startup & Scaleup-Zonen kan du møde nogle af de allermest lovende. Hver dag skal de deltagende startups præsentere deres produkter på scenen for industrien og øvrige besøgende på messen - og de får rig mulighed for at netværke med den etablerede branche.

Det er brancheforeningen Danish.Care, der står bag CareTech CHALLENGE og giver de nystartede virksomheder muligheden for at præsentere sig. Kravene for at deltage er udover medlemskab af Danish.Care, at deres løsninger skal være en produktidé eller en færdigudviklet prototype, der ikke tidligere har været præsenteret på messen og endnu ikke er decideret kommercialiseret og solgt til aftagerfeltet.

”Det er virkelig spændende virksomheder med innovative produkter og idéer, som man her kan få et indblik i. Der er endnu engang tale om overraskende nyskabelser, som bestemt er

centrale aktører i branchen,” siger Chefkonsulent for Velfærdsteknologi, Innovation & Startups, Anders Lyck Fogh-Schultz i Danish.Care, der ser frem til at byde zonens 20 virksomheder velkommen.

Kombination af Startups og Scaleups

Det er et helt nyt tiltag på Health & Rehab, at

gode bud på morgendagens løsninger og hjælpemidler. Det er også virksomheder, som vi tager hånd om i vores CareTech CHALLENGE, som er et acceleratorforløb for iværksætteri og sundhedsinnovation. Vi giver dem bl.a. pitch-træning i forhold til mødet med investorer, værktøjer til deres storytelling, rådgivning om regulatoriske krav og mærkningsordninger, investormøder og andre ting, der hjælper dem i deres udvikling og udbygge deres netværk med

man på den nye kombinerede zone kan møde både de helt nye uprøvede startups og de lidt mere erfarne virksomheder, der fortsat er på deres rejse ind på markedet.

”Nogle af de virksomheder, der tidligere har deltaget som startups, er med igen. De ser ikke længere sig selv som egentlig startup, men de er heller ikke nødvendigvis helt klar til at stå på egen stand, idet de stadig er på en vækstrejse og produktet eller løsningen fortsat er under udvikling. De har heller ikke nødvendigvis økonomi til at købe store kommercielle stande på store messer, men de vil fortsat gerne vise deres løsning frem og møde markedet. Og det får de mulighed for her, hvilket er vigtigt, da det gør dem synlige over for industrien og kunderne. Det vil oplagt give dem rigtig meget at stå i zonen. På messen sidste gang kom der godt 6.000 branchefolk, beslutningstagere og brugere fra Dan -

mark og mange andre lande, og vi forventer samme tilslutning i år,” siger Anders Lyck Fogh-Schultz.

CARETECH CHALLENGE

CareTech CHALLENGE fra Danish.Care opbygger et innovativt økosystem for iværksætteri og sundhedsinnovation, på tværs af Danmark, med fokus på udviklingen af nye og bedre teknologibaserede løsninger. Aktiviteterne er bygget op omkring samarbejdet med en lang række Powered by partnere: Amazing Hall, DTU Skylab, Danks Handicap Forbund, IDA Crowdfunding, Keystones, The Camp, Health & Rehab og Udenrigsministeriet, The Trade Council.

8 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Chefkonsulent for Velfærdsteknologi, Innovation & Startups Anders Lyck Fogh-Schultz. Fotos: Danish.Care

Lys GØR en forskel i ældreplejen

Med det voksende antal ældre og mangel på personale i velfærdsektoren er det oplagt at anvende de teknologier, der bidrager til gavn for både beboere og personale på landets plejecentre. Døgnrytmelys er netop en sådan teknologi med dokumenteret sundhedsmæssig effekt.

Af Jens Kisker

En stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten er afgørende for menneskers sundhed og trivsel. Men da vi opholder os op til 90 procent af tiden indendørs og nogle mennesker, heriblandt de ældre borgere, endnu mere, er vi afhængige af kunstige lyskilder i stedet for det naturlige lys. Det øger risikoen for at få det forkerte lys på de forkerte tidspunkter, hvilket har en skadelig effekt. Med det rigtige lys, design og teknologi kan vi gøre en markant forskel og bringe det naturlige lys’ effekter ind i ældreplejen, siger Anders Kryger, CEO hos Chromaviso.

Evidens for lysets gavnlige effekter

Anders Kryger fortæller at det allerede er dokumenteret på tværs af hospitaler og ældreplejen,

at korrekt anvendt lys har en afgørende positiv effekt på menneskers trivsel og helbred. Resu taterne er s abt i ere st rre og aner endte forskningsprojekter i Danmark blandt førende læger fra sundhedsvæsnet, herunder Rigshospitalet og Århus Universitetshospital.

”Med udgangspunkt i dette har Chromaviso i tæt samarbejde med plejepersonale udviklet, testet og tilpasset lysløsninger og design, der konkret og målbart gør en fysiologisk forskel og der-

med overfører resultaterne fra forskningen til hverdagen på det enkelte plejehjem,” forklarer han.

Værdien af lyset for borgeren

I den ældres bolig skal lyset skabe tryghed og trivsel samtidig med at understøtte centrale funktioner omkring plejen. I tillæg til hjemlighed skal lyset i boligen understøtte døgnets rytme for den ældre – eksempelvis understøttes natlige toiletbesøg, så faldulykker undgås, nattevandring minimeres og de får den gode nattesøvn.

”Med det rette og planlagte lys 24/7 oplever de ældre en bedre og uforstyrret søvn, og som konsekvens gør det dem mere friske og veloplagte i løbet af dagen. Forskning har dokumente -

ret, hvor vigtigt det er at dosere lysets farver og intensitet korrekt i løbet af døgnet – eksempelvis er det dokumenteret, at lys anvendt rigtigt kan erstatte medicin indenfor psykiatrien, hvilket er direkte overførbart til plejen. Især lyset i dagtimerne er centralt, når man overvejende opholder sig indenfor. Derfor er det også afgørende at se på, hvorledes fællesarealer belyses, da det er her, de este dre opho der sig om ring spisetider tidligt og midt på dagen,” fortæller Anders Kryger.

Værdien af lyset for personalet

Ved netop at sikre det nødvendige døgnrytmelys i fællesarealer styrkes også lysets effekt på persona et er har ere ommuner do umenteret, at døgnrytmelys har bidraget til øget trivsel og lavere sygefravær blandt personalet. Konkret er resultaterne på op til 20 procent reduktion i sygefraværet, siger Anders Kryger:

”Døgnrytmelys giver tilsammen et bedre arbejdsmiljø og bidrager derved til både tiltrækning og fastholdelse af kompetent plejepersonale. Værdien af denne velfærdsteknologi er åbenlys –ikke kun for vores ældre, men også de mange varme hænder, som efterspørges i sektoren.”

CHROMAVISO

Chromaviso er eksperter i sundhedsfremmende belysningsløsninger til sundhedssektoren og står blandt andet bag lyskonceptet Chroma Zenit Døgnrytmelys til blandt andet ældreplejen. Mere end 200 plejehjem, hospitaler og psykiatriske afdelinger over hele Skandinavien bruger Chromavisos belysning til hverdag. Løsningerne er dokumenteret i peer-reviewed publiceret forskning i kliniske forsøg, case-kontrolstudier, brugerundersøgelser og ekspertevalueringer.

Læs mere på www.chromaviso.com

9 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Med det rette og planlagte lys 24/7 oplever de ældre en bedre og uforstyrret søvn, og som konsekvens gør det dem mere friske og veloplagte i løbet af dagen,”
Anders Kryger, CEO hos Chromaviso.
Det er vigtigt at tænke belysning ind i fællesrum, da det er her de ældre borger opholder sig det meste af dagen. Foto (Bauneparken): Chromaviso Døgnrytmelys følger døgnets gang og tilpasses, så beboere og personale opnår både sundhed og trivsel. Foto (Bauneparken): Chromaviso

Health & Rehab 2023 - Udstillerliste

- Instituttet for Blinde

10 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
A Priori ApS C1-044 A/S A. P. Botved C3-033 A/S Aabentoft C3-029 AB Handic Help ApS E011 ABENA A/S C2-017 able nordic a/s C4-016 Aktiv Sport Terapi - Aktiv Interaktiv C1-063 Aktivitetsbane E025 Aktivitets-Zone E024 Akvarie-Leasing Danmark C2-024 Alcyon C2-014 Amazing Hall ApsStrategic Healthcare Partner C2-060 Anatomic SITT A/S C3-013 AQUATIME ApS C2-060 ARJO Danmark A/S C3-014 Arkisafe ApS C2-037 Attendo A/S C2-049 tidl. C3-040A Auto Mobil ApS E019 Bandagist Jan Nielsen A/S C2-020 Bauta forsikring C1-032 Bekey A/S C2-005 Birdhouse C4-017 b-near a/s C2-060 BY CONNIEHANSEN ApS E017 byLink Healthcare Innovation C2-060 Cama Lift ApS C1-062 Careline ApS C3-012 CarePartner C2-004 Careturner A/S C2-043 Chromaviso C2-025 Cogvis software and consulting GmbH C1-033 dan rehab a/s C3-019 Danish Care Supply C2-040 Danish.Care - branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi E001 Dansk Handicap Forbund C1-014 Dansk Håndcykelklub E024A Dansk Niels Bo ApS C3-023 Decon Mobility Danmark C2-042 DelamotteHandicap C1-024 Demenskonsulenten.dk C2-060 DHG - Direct Healthcare Group Denmark A/S C3-027 DigiRehab A/S C1-002 DrinkSaver ApS C2-060 Egholm Stole ApS C1-010 o e anmar p en ven C2-060 Ergoterapeutforeningen C2-046 Esport Danmark E027 Etac A/S C4-040 European Caretech C3-030 Eventområde C1 C1-064 Eventområde C4 C4-008 Evondos A/S C2-012 e ent stems or ive os e etter p Eyemind ApS C2-060 Ferno Norden Denmark A/S C1-035 Funder Development C2-036 Global Carehab C2-031 Gloria Mundi Care ApS C2-050 HabiWe ApS C2-060 Handi Life Sport E018 HATO Medical Technologies C2-060 Helpii C2-060 HenroTek A/S C1-012 HEWI Nordic C3-020 tidl. C3-034 HMN a/s C1-004 HumanWalking aps C2-044 Huset
C1-019 IBOS
og Svagsynede C1-049 Icura ApS C1-013 inmutouch.com C2-045 Innate Srl C1-067 INNOVAID A/S C2-021 Instrulog A/S C1-050 IntelligentCARE A/S C2-019 Invacare A/S C4-012 nvita
u J.
C1-017 Jadea C2-006 Jeppe Ward malerier C1-068 Jysk Handi - hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 C3-011 Jørgen P. ApS C1-006 Jørn Iversen Rødekro Aps C3-025 Komiteen for Sundhedsoplysning, ns po KPS Trading ApS E013 ronis e n uen ers Kørestolseksperten ApS C4-018 L. Thalund Instrument ApS C1-025 Legal DK C1-023 Leisner ApS C1-011 Levabo ApS C2-001 Levara Aps C2-060 Liftup A/S C2-060 LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance C1-021 Make Rehab A/S C4-014 MamiX C2-050 master care A/S C3-028 Medarca AB C3-021A Medema A/S C4-039 Mercado Medic AB C3-031A tidl. C3-035 METI | MedicTinedic ApS C1-009 Meyra Group - Meyra, TA og Netti C3-018 obi e Mousetrapper C2-026 Multisleep B.V. C2-047 New Care Knowledge C2-050 News-Zone E000 ordi are u anmar Oliz / Koko - Nora ApS C2-050 Omilon A/S C1-022 Optikerforeningen C1-047 Ortos A/S C2-003 OTTO BOCK SCANDINAVIA AKTIEBOLAG C2-015 Outdoor Connection E023 Parasport Danmark E021A Permobil A/S C3-032 PF mobility aps C4-042 Phonic Ear A/S C1-041 PKA A/S C2-051 Pro Interaktiv C2-050 Protac A/S C2-039 Psykiatri Plus A/S C1-059 QA MED Solutions C1-058 Quality Life Technologies Co., Ltd C1-038 Qwiek ApS C2-050 ReaMed A/S C2-027 RECK TECHNIK GmbH & Co. KG C1-031 Rehab-care C1-003 REHAB-PARTNER ApS C2-053 ReLift C2-060 Resense Denmark APS C2-050 RestfulBlanket ApS C2-060 ReWalk Robotics GmbH C1-007 Firmanavn/Company name Standnr.Firmanavn/Company name Standnr.Firmanavn/Company name Standnr.
Venture Storkøbenhavn
is ene
Honoré Care ApS
11 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG Rolko Scandinavia ApS C3-022 ROLTEC el-kørstole A/S C4-020 Ropox A/S C2-018 RotoBed® C2-022 RYK-Rygmarvsskadede i Danmark E021 S.T.O.P. A/S - Pædagogisk Sikkerhed C1-016 Safecall Sensio E002 SafeLife ApS C2-050 Saluscur ApS C2-060 SengeSpinderiet ApS C2-038 Servicehunde til Handicappede E022 SkinMed Solutions ApS C1-060B SmartHome ApS C2-023 Social- og Boligstyrelsen E020 Spektrumshop ApS C1-066 Spilerdug ApS C3-031 Standard Systemer ApS C1-001 Startup & Scaleup-Zonen C2-060 Stolespecialisten Ergotec ApS C1-030 Sunrise Medical ApS C4-030 Surcon Care Line ApS C1-020 Sygeplejebutikken.dk C3-020A Syncsense ApS C2-060 Tobii Dynavox ApS C1-029 Topro Mobility Danmark C3-027A tidl. C3-040 Truly Instrument C1-036 TT SAFE Med ApS C1-037 Unwired Things C2-060 V. Guldmann A/S C2-041 VALE Designs C1-034 VELA A/S C4-010 VentriJect C2-060 Videolink ApS C2-060 Wear & Care Technologies C1-015 WeCare4u Danmark A/S E009 Winncare C3-021 Wolturnus A/S C3-026 World of Comfort ApS C1-005 Worm Aps C1-061 WRS Comfort sp. Z o.o. C3-024 Yellowcare C3-020B ZiboCare A/S C2-011 Redaktionen er afsluttet d. 7. maj 2023 Firmanavn/Company name Standnr.Firmanavn/Company name Standnr.Firmanavn/Company name Standnr. Haloversigt

Handler du bæredygtigt?

kg CO²-eq 66

I Danmark skal vi reducere drivhusgasudledningen med 70% 2 i 2030. Skal dette opnåes skal de offentlige ind køb være grønne. Du kan gøre dette for at sikre, at du foretager et bæredygtigt køb:

1. UNDERSØG PRODUKTETS KLIMA AFTRYK

Produktets klima aftryk vil guide dig til at foretage et grønt køb.

2. SAMMENLIGN PRODUKTERNE

Vælg produkter med lavt CO2 udslip. Dette kan nemt gøres ved at anmode om fx. en EPD 3 på produkterne. Brug bæredygtighed ligeværdigt med kvalitet og pris i udbudsprocessen.

3. HOLD DIG OPDATERET

Her kan du få inspiration til grønne indkøb: mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/ sparenergi.dk/indkoeb

”Bæredygtig udvikling betyder at opfylde de behov, vi har i dag, uden at ødelægge emtidige generationers evne til at opfylde deres

Gro Harlem Brundtland, 1987

behov.”
topromobility.dk/sustainability
kg CO²-eq 47 Rullator produceret udenfor Europa 1 Rullator produceret Europa 1 1 LCA-screening udført af Sintef i 2019 | 2 ift 1990 | 3 Environmental Product Declaration

Funktionelt, højdeindstilleligt Taurus gangbord

Sparede

Nemmere

og

Forbedret

Fra mobilitet til sparede kroner

Taurus højdeindstillelige gangborde kan vedligeholde mobilitet/udskyde mobilitetstab, forbedre stand- og gangfunktionen for borgeren/ patienten samt give plejeren/terapeuten optimalt fysisk arbejdsmiljø. Dette forsinker/forhindrer målgruppen i at gå fra aktive mobiliseringer til passive mobiliseringer med deraf følgende tab af selvhjulpenhed/ livskvalitet samt en kraftig stigning i plejeomkostninger.

Hjælpemidlet ligger mellem et aktivt (rollator, stok, gangstativ etc) og et passivt hjælpemiddel (loftlift, mobilift etc).

Målgruppen ligger på grænsen til at miste mobilitet og dette sammenholdt med personalets sikkerhedsudgangspunkt i ”worst case” i forflytningssituationerne gør, at borgeren i nogle tilfælde bliver passivt mo -

biliseret. Her kan Taurus el specialmodellen være en del af løsningen, så borgeren bliver så velmobiliseret som muligt. Endvidere ved vi, at der nogle gange ikke skal mere end et par dages immobilitet til før det kan blive svært/umuligt og i alle tilfælde dyrt at komme tilbage til borgerens tidligere mobilitetsniveau.

Borger: Træning giver mobilitet. Mobilitet giver selvhjulpenhed. Selvhjulpenhed giver livskvalitet.

Kommunen: Forbedret arbejdsmiljø (APV) – mindre behov for plejetimer – sparede offentlige kroner.

Ved brug af Taurus ser vi ofte også, at der kun er brug for én person ifm forflytningen og borgeren i nogle tilfælde kan mobilisere sig selv.

TOPRO TAURUS
Elektrisk VARENR. 814790 | HMI 37442 Hydraulisk specialmodel VARENR. 814787 | HMI 46441 Hydraulisk VARENR. 814785 | HMI 37443 TAURUS ELEKTRISK SPECIALMODEL VARENR. 814789 | HMI 46443 BORGER DET OFFENTLIGE Mobilitet Selvhjulpenhed Livskvalitet
kroner
rekruttering
personale fastholdelse
LÅS PÅ ALLE HJUL BRUGERVENLIGT BATTERI HÅNDBREMSER
BREMSE-FUNKTION (BAGHJUL) ELEKTRISK TRINLØS HØJDEJUSTERING RETNINGSSTYRET BAGHJUL
fysisk arbejdsmiljø JUSTÉRBART ARMLÆN Trinløs justering af underarmsstøtterne
& CENTRAL
Klaus Møller | Country Manager Telefon: +45 29394567 klaus.moller@topromobility.dk

I News-Zonen på Health & Rehabmessen får du et indblik i de nyeste produkter, trends og tendenser inden for velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der er 23 tilmeldte virksomheder der præsenterer i alt 25 produkter og prækvalifikationsudvalget gennemgår de tilmeldte produkter i forhold til, om de opfylder kriterierne for at kunne gå videre til den endelige nominering til konkurrencen om ’Årets Nyhed’. Vinderen kåres allerede på messens første dag23. maj kl. 16.00 på News-Zonen i Centerhallen.

Messens udstillere konkurrerer om ”Årets Nyhed” blandt de nyeste hjælpemidler

News 2023 arrangeres af Danish.Care i samarbejde med DokkX Aarhus og Social- og Boligstyrelsen, og er et tilbagevendende indslag på Health & Rehab-messerne.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at se alle de nye innovative løsninger på News i år. Der vil helt sikkert være produkter imellem, der kommer til at gøre en stor positiv forskel i forhold til de udfordringer, vores velfærdssamfund står overfor i forhold til rekruttering, højere levealder m.m. Jeg håber at se rigtig mange løsninger, der på én gang tilgodeser behovene hos både brugere, medarbejdere og de offentlige budgetter,” siger Kirsten Ruud Bendtholm, leder af DokkX.

Skrappe kriterier til et nyt produkt klar til salg

Prisen gives til et produkt, som har nyhedsværdi, nytteværdi, særlige egenskaber og højner livskvaliteten for den enkelte bruger og samtidig gør en forskel i hverdagen for såvel brugeren som medarbejderen. I vurderingen af produktet

ser dommerne også på udviklingen af produktet - f.eks. samarbejde med brugerne - og pris og service spiller også en rolle.

Produktet skal være sat i produktion og klar til salg ved præsentationen på News-Zonen 2023. Derudover må produktet ikke tidligere have været præsenteret på Health & Rehab-messen eller være registreret tidligere end 1. nov. 2021 i Hjælpemiddelbasen. Hvis der er tale om et allerede eksisterende hjælpe -

middel, så skal det have nogle helt nye egenskaber.

Dommerkomitéen

En uvildig dommerkomité kårer ”Årets Nyhed” blandt de tilmeldte produkter på messens første dag. Dommerkomitéen er sammensæt af repræsentanter fra det sundhedsfaglige personale, det kommunale område, design og innovation, uddannelsesområdet og brugergruppen.

Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef Aarhus Kommune

Maj Britt Weidinger, videnscenterchef, Videnscenter For Velfærdsteknologi

Rikke Kastbjerg, næstformand Dansk Handicap Forbund

Hanne Dalsgaard, Hanne Dalsgaard Design

Maya Barslund, specialeterapeut, Hjælpemiddelcentret Specialrådgivning Københavns Kommune

14 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
DOMMERKOMITÉEN TIL KÅRING AF ’ÅRETS NYHED’ 2023 ER: Af Flemming Østergaard Kåring af Årets Nyhed på Health & Rehab 2021. Fotos: Danish.Care

TILMELDTE TIL NEWS-ZONE 2023

Der er 23 tilmeldte virksomheder der præsenterer i alt 25 produkter og prækvalifikationsudvalget har gennemgået de tilmeldte produkter og alle opfylder kriterierne for at kunne gå videre til den endelige nominering til konkurrencen til ’Årets

Nyhed’:

Aktiv Interaktiv

Anatomic SITT A/S

b-near a/s

CarePartner

danrehab A/S

DARO by able nordic a/s

decon mobility

Egholm Stole ApS

Etac A/S

European Caretech

Eyemind ApS

inmutouch.com

INNOVAID A/S

Jørn Iversen Rødekro ApS

Meyra Group

Permobil A/S

Protac A/S

SafeLife ApS

SkinMed Solutions ApS

Sunrise Medical

Topro Mobility Danmark

VALE Designs

Wolturnus A/S

VURDERINGSKRITERIER:

Nyhedsværdi

Målgruppe og Nytteværdi

Produktets særlige kvaliteter

Udvikling af produktet

Pris og service

TIDLIGERE VINDERE AF ’ÅRETS NYHED’

2021 ”PAWS CITY 14” fuld automatisk” fra Decon Mobility Danmark

2018 ”BC Home Lift” fra BC Lift A/S

2016 ”VELA Tango 500 EI” fra Vela A/S (danskproduceret produkt)

2016 “Easy Access” fra Rehabiler Specialindretning (udenlandskproduceret produkt)

2014 ”Alber Twion” APP til manuel kørestol fra Invacare A/S

2012 ”soft loo” oppustelige engangsbækken fra Goloo A/S

2010 ”Mississipi” Svingbar vask fra Ropox A/S

VILKÅR FOR DELTAGELSE

For at få et produkt med på News-Zone 2023 og deltage i konkurrencen om ”Årets Nyhed” må:

Produktet ikke tidligere har været præsenteret på Health & Rehab messen.

Produktet ikke have været registreret i Hjælpemiddelbasen tidligere end 1.11.2021

Produktet skal være sat i produktion og klar til salg ved præsentationen på News-Zonen i 2023.

15 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
News-Zonen på Health & Rehab 2021 Health & Rehab 2021

Efteruddannelse for forflytningsvejledere

Tre nye efteruddannelsesdage i brug af Spilerdug med fokus på rehabilitering og risikovurdering

Spilerdug ApS har udviklet produkter og hjælpemidler, der forebygger tryksår og ri tionss ader og g r tunge or tninger lette for medarbejderne. Virksomheden udbyder til efteråret tre nye efteruddannelsesdage for b a ag o , der arbe der med or tning a personer med funktionsnedsættelse.

or tning a personer med un tionsnedsættelse kan være hårdt og udfordrende for plejepersonalet, mens det for borgerne kan føre til tryksår og friktionsskader. Men det er her, Spilerdug ApS kan træde til med de relevante hjælpemid er, som g r or tningen ettere og mere komfortabel for begge parter. Man skal bare lære at bruge det rigtigt i de forskellige situationer. Spilerdug ApS tilbyder til efteråret tre nye efteruddannelsesdage med hver deres tema.

”Vi har haft mange temakurser i årenes løb. I de senere år er der blevet uddannet en hel del or tningsve edere, og vi er b evet spurgt vnigt, om der er noget e teruddanne se or or tningsvejledere. Det har vi selvfølgelig lyttet til, og derfor har vi udviklet disse tre nye kurser, hvor vi prøver at tænke indholdet ind i andre kontekster.

Det er en uddannelsesdag, der tager udgangspunkt i relevant viden om tryksår og friktionsskader. Ved brug af Spilerdug nedsætter medarbejderen friktion og shear ved positionering i kørestol og seng, hvilket forebygger friktionsskader hos personen, der or ttes. Positioneringen bliver skånsom for personen og mindre belastende for plejepersonalet.

”Spilerdug

En vigtig del er også, at kursisterne skiftes til at pr ve se v, hvordan det er at b ive or ttet,” siger Nanna Westby, fysioterapeut hos Spilerdug ApS og fortsætter:

”Noget af det, som vi gerne vil sætte endnu mere fokus på, er, hvordan man kan bruge Spilerdug ved placering eller repositionering i kørestol. Hvordan man kan undgå, at der kommer friktionsskader eller risiko for tryksår.”

”Spilerdug og forebyggelse af friktionsskader”

En efteruddannelsesdag hedder ’Spilerdug og forebyggelse af friktionsskader’. Kurset er rettet mod aggrupper, der arbe der med or tning af personer, og som har en uddannelse som or tningsve eder

bejdsmiljøkoordinatorer og ledere på sygehuse og i kommunalt regi.

” Noget af det, som vi gerne vil sætte endnu mere fokus på, er, hvordan man kan bruge Spilerdug ved placering eller repositionering i kørestol

og rehabilitering”

En anden efteruddannelsesdag er rettet mod aggrupper, der arbe der med or tning og rehabilitering, og som har en uddannelse som or tningsve eder denne dag g r underviserne i dybden med analyse af det naturlige bevægemønster og med at afdække borgernes funktionsniveau.

”Løsninger til rehabilitering afhænger af borgernes un tionsniveau og or at finde en retning for løsning, skal vi være meget konkrete i analysen er vi b ive arbe det med or tninger i seng og i kørestol, samt hvordan man kan benytte Spilerdug til træning, så borgerens funktionsniveau øges eller vedligeholdes. Vi vil arbejde med, at borgerne bliver medinddraget enten i form af selvtræning eller med støtte,” siger Nanna Westby.

Risikovurdering er vigtigt for alle

Den tredje efteruddannelsesdag er rettet mod en mere bred m gruppe, som om atter or tningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, ar-

”På denne uddannelsesdag har vi et særlig stort fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø, og hvordan de kan blive mindst muligt belastet, mens de samtidig tager mest muligt hensyn til personen, der s a or ttes. Ved risikovurdering i or tningsarbe det si rer vi, at or tninger og p e e bliver så trygt og sikkert for personen og medarbejderen som muligt. Uddannelsesdagen bliver en vekslen mellem teori, case-arbejde, gruppedialog og praktisk arbejde,” fortæller Lene Tranberg Juul, fysioterapeut hos Spilerdug ApS.

SPILERDUG APS

En lille virksomhed med tre faglige konsulenter i Danmark og en i Sverige, som har fuld fokus på at anvende glid i forskellige praksisnære situationer. Spilerdug ApS er en faglig kompetent virksomhed, der konstant udvikler produkter, metoder og uddannelser til pleje- og sundhedssektoren, i samarbejde med arbejdspladserne. Virksomhedens fokus er på, at arbejdet med Spilerdug skal være let og tilgængeligt samtidig med, at det skal være enkelt at anvende med minimal instruktion ude hos den enkelte borger og patient. Spilerdug ApS bygger således på dyb fagig interesse og viden om or tnings unds ab samt visionen om at formidle og sprede denne viden.

16 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Nanna Westby, fysioterapeut hos Spilerdug ApS Foto: Spilerdug Foto: Spilerdug Foto: Spilerdug

Plejeseng, der hjælper både brugere og personale

Med en Modux Plejeseng i skandinavisk design får kommuner og regioner en seng, der er meget enklere at transportere, slå op og ikke mindst sikker og behagelige for brugerne.

Der er behov for at tænke nyt i pleje- og sundhedsse toren, og det mener firmaet, MedicTinedic ApS, at de gør med blandt andet deres nye Modux plejeseng, som er designet og fremstillet af Lojer fra Finland. Den adskiller sig ikke mindst ved designet, som betyder, at en person alene kan køre den ud og sætte den op i plejecentre eller privat hos mennesker, der skal have en seng hjemme med mulighed for pleje.

”Det stiller naturligvis krav til sikkerhed og funktioner med hæve/sænke/tippemulighed. De er alle opfyldt med den sammenklappelige seng, der heller ikke fylder særlig meget på et lager. Vi tænker, at det skal være nemmere for alle – plejere, hjælpemiddelcentraler og brugerne,” siger Lars Sandrini, CEO hos MedicTinedic.

Nytænkning bliver en del af plejeområdet fremover

Det er et godt argument for kommuner og regioner, at sengen er særdeles effektiv at transportere/sætte op og med et tryk på en fjernbetjening er sat op. Herefter sikres den med et låsesystem

nedenunder. Det bliver hurtigt en besparelse på lagerplads og mandskab til kørsel og opsætning, siger Lars Sandrini:

”Man må også tænke på, hvad man selv kunne tænke sig, når man selv bliver plejesengsliggende - skandinavisk design og brugervenlighed har betydning for den mentale sundhed. MedicTine-

Lars Sandrini, CEO hos MedicTinedic.

dic tilbyder også den veldokumenterede Galileo-træning, som er meget anvendt af fysioterapeuter i Tyskland til genoptræning og behandling af patienter med for eksempel cerebral parese, osteoporose, neurologiske lidelser, sclerose, Parkinsons sygdom, pareser m.m.

Sansemotoriske hjælpemidler

Oliz/Koko-Nora producerer sansemotoriske hjælpemidler, som er udviklet med erfarne Fysioterapeuter og Ergoterapeuter, der har en stærk tilknytning til bl.a. Vuggestuer, Børnehaver, Specialbørnehaver, skoler samt plejecentre i hele landet.

Fokus hos Oliz/Koko-Nora er at udvikle kvalitets og rengøringsvenlige hjælpemidler, som dækker et bredt spektre af befolkningen med særlige behov fra 1 år. og helt op til plejehjems-alderen.

Tyngden og det taktile er omdre ningspun tet i de este a hjælpemidler, hvor det er tyngden, der i rigtig mange tilfælde har en beroligende effekt på et overbelastet nerve- og sansesystem, ligesom den taktile sans også bliver stimuleret.

Alle produkter fra Oliz/Koko-Nora er testet, så de er sikre for den enkelte borger at bruge. Nogle af produkterne er ligeledes medicinsk CE mærket kl. I.

2 af nyhederne for 2023 er tyngdevesten Rekyl, som er designet til at give stimuli til hovedsagelig ”tynde” børn fra 6 - 14 år. Rekyl-ve-

sten er en rengøringsvenlig elastikvest, som giver et ensartet tryk på kroppen, en neutral tyngdevest uden nogle forstyrrende lukninger mm.

Lille Lise er den anden store nyhed. Det er en demensdukke med tyngde. Lille Lise tilbyder mange sjove aktiviteter bla. i form af en tandbørste, som kan bruges til spejling, hvis borgeren har udfordringer med at få børstet tænder. Taktil stimuli er et andet nøgleord, når det kommer til Lille Lise, detaljerne i materialevalget, som feks. håret, de påsyet sløjfer i håret til farvevalget, som kan bindes op, samt de mange detaljer i kjolen, som gør Lille Lise så meget mere end en almindelig Demens Dukke. Oliz/Koko-Nora er på Stand C2-050.

MEDICTINEDIC APS

Virksomheden henvender sig til regioner, kommuner, virksomheder samt privatpersoner. Alle medarbejdere har været på relevante kurser og får løbende efteruddannelse i blandt andet anatomi, fysiologi og pato ogi ia samarbe det med det fins e o er ti byder virksomheden deres produkter på det danske marked.

Læs mere på www.meti.dk

Cama Lift er en af Danmarks ældste og mest erfarne producenter af elevatorer og lifte

Virksomheden blev grundlagt i 1974 og har siden da specialiseret sig i at designe, producere og installere en bred vifte af elevatorer og lifte til forskellige formål.

Cama Lifts produkter omfatter blandt andet person- og godselevatorer, platformslifte, speciallifte til f.eks. kørestolsbrugere og fragtlifte til industrielle formål. Vores elevatorer og lifte kan tilpasses forskellige bygnings- og brugerbehov og kan både installeres i eksisterende bygninger og i nybyggeri. Cama Lift har en lang erfaring med at levere kvalitetsløsninger til både private og offentlige kunder, herunder boligforeninger, hospitaler, lufthavne og virksomheder.

Cama Lift har fokus på høj kvalitet og pålidelighed i vores produkter, og har gennem årene opbygget en solid ekspertise inden for både elevator- og liftteknologi.

Cama Lift opfylder altid de nyeste krav og regler

Cama Lift har hovedkontor og produktion i Frederikshavn og har desuden serviceteknikkere strategisk placeret i rundt om i landet.

Cama Lift har et dedikeret og erfarent team af teknikere og servicemedarbejdere, som står klar til at hjælpe med alt fra rådgivning og design til installation og vedligeholdelse af vores produkter.

Lifts that make a change

17 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
Vi tænker, at det skal være nemmere for alle – plejere, hjælpemiddelcentraler og brugerne,”
Design, sikkerhed og fleksibilitet er Modux plejesengens store fordele. Foto: Meti

Lavt forbrug og fokus på arbejdsmiljø

–KEN HYGIENE SYSTEMS leverer på begge

Få inspiration til sport og friluftsliv på Aktivitets-zonen

I Aktivitets-Zonen, som er arrangeret af RYK og Parasport Danmark, kan man se forskellige opvisninger og deltage i nogle af de mange idræts- og fritidstilbud, der er rettet mod mennesker med handicap.

KEN HYGIENE SYSTEMS arbejder aktivt med verdensmålene og har et stort fokus på at udvikle bæredygtige løsninger, hvor omdrejningspunktet er at tage hensyn til miljøet og til brugerne.

Serien af bækkenvaskere tilbyder brugerne den bedst mulige kombination af kapacitet og fl eksibilitet. Bækkenvaskerserien er ydermere kendt for at have lave driftsomkostninger. Brugervenlighed er ligeledes i højsædet, da bækkenvaskerne er lette at betjene, og designet sikrer en korrekt ergonomi, som nedsætter risikoen for arbejdsskader.

Fokus på at sikre et lavt forbrug

KEN HYGIENE SYSTEMS har et bredt produktsortiment for at dække forskellige behov, og senest har de netop lanceret deres nye maskine, KEN IQ10E, som kan anvendes til vask af hjælpemidler; såsom senge, rullestole, gangstativer, toiletsæder og lignende.

Kørestolsbasketball, kørestolsrugby, kørestolsdans og Parkinson-boksning. Det er nogle af de opvisninger, man kan opleve i Aktivitets-Zonen. Kom og få en snak med bl.a. Håndcykelklubben, der demonstrerer, hvordan man kan opleve glæden og friheden ved at cykle, selv om man kun kan bruge sine arme. Dertil kommer en opvisning i Power Chair Floorball og Elhockey. Og et hold servicehunde for mennesker med handicap vil også demonstrere deres særlige evner på alle tre messedage. Outdoor Connection vil fortælle om, hvordan et aktivt friluftsliv med bl.a. kanosejlads og overnatning i telt også er tilgængeligt for mennesker med handicap. Esport Danmark vil fortælle om de spændende indendørs muligheder, som esport tilbyder.

Med markedets laveste vandforbrug kombineret med et meget stort vaskekammer tilbyder KEN IQ10E stor kapacitet med meget lave driftsomkostninger. Fleksible vogne kan benyttes til at laste udstyr på, således at brugeren oplever mindst mulige fysiske belastninger.

Der er rig mulighed for, at du kan afprøve nogle af de mange aktiviteter. Split Ropes er f.eks. et særligt sjippetov for kørestolsbrugere, som i en anden aktivitet også får mulighed for at hejse sig selv op til loftet - og udløse et kontrolleret frit fald, hvis de har mod på det.

” om noget n t an du op eve ronis e n uencers på Aktivitets-Zonen og blive klogere på livet med en kronisk sygdom og deres helt særlige fællesskab for kroniske syge. De byder også på kronikerkaffe – så kig forbi. Generelt er det et meget spændende program i Aktivitets-Zonen, og vi glæder os til tre dage med masser af aktiviteter og glade mennesker, der inspirerer hinanden,” siger Helle Pedersen, Project Manager i Danish.Care.

KEN HYGIENE SYSTEMS har ligeledes produceret bækkenvaskere siden 1980’erne. I dag har de fire forskellige modeller; BWD 731, BWD 733, BWD 736 og BWD 738, som skal lette de daglige opgaver og arbejdsbyrder for personalet på plejehjemmene.

Både KEN IQ10E samt bækkenvaskerserien er kendetegnet ved et bemærkelsesværdigt lavt lydniveau, hvilket sikrer et behageligt arbejdsmiljø.

Samarbejde med vores kunder Hos KEN har vi et tæt samarbejde med vores kunder for at sikre, at vi udvikler og producerer løsninger, som er relevante for brugere og kunderne. Ideer og inputs er altid velkomne, så vores produkter kan tage udgangspunkt i markedets behov.

Kom og besøg KEN HYGIENE SYSTEMS stand nr. C1-061 på Health & Rehab Scandinaviafagmessen i Bella Centeret, hvor du kan få en snak om KEN IQ10E eller bækkenvaskerserien.

Specialprodukter, der gør dagligdagens udfordringer og opgaver nemmere

WORM forhandler og fremstiller forskellige hjælpemidler, der kan lette dagligdagen for såvel bruger som hjælper. Vi tilpasser os efter helt specielle behov og udtænker gerne forslag til en løsning på netop dit problem.

Vi tilbyder en række af markedets førende produkter inden for bl.a. trappelifte, stolelifte,

hjemmeelevatorer, el-scootere, køreslisker, køreramper, el-trinbræt og dørsikring og har årelang erfaring og stor ekspertise inden for elektroniske nøglesystemer, nøglebokse, medicinskabe og sikringsbokse.

At hjælpe og aflaste i dagligdagens udfordringer er altid i tankerne hos WORM.

18 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
ANNONCETILLÆG
Foto: Danish.Care
BESØG OS PÅ STAND NR. C1-061

Loftlift giver mulighed for træning og rehabilitering

Loftliftsystemer fra Guldmann er en integreret del af et komplet udvalg af løfteudstyr, der omfatter skinner, løftemoduler, sejl og løftetilbehør; alt sammen designet, så det passer sammen.

Systemet er modulopbygget og kan opsættes på mange forskellige måder, så det til fulde matcher behov og omgivelser.

Avancerede loftlifte fra Guldmann kan udover at lave sikre fortninger ogs anvendes i tr ning og rehabiliteringsøjemed. Med et integreret Trainer Modul i loftliften giver det mulighed for at forbedre patientens mobilitet og fysiske un tion gennem si re og v gta astede genoptræningsøvelser.

Tidligere og sikker start af genoptræning

ed d namis v gta astning er det muligt at begynde rehabilitering allerede på patientens stue. Typiske genoptræningsøvelser med dynamis v gta astning unne v re øvelser i seng, balance, sidden -

de-til-stående, squats, gang på/ over orhindringer m

Når Trainer Modulet er aktiveret, vi a aste patientens ropsvægt dynamisk. Terapeuten vælger den vægtmængde, patienten skal a astes med, og s arer o t i ten resten. På den måde kan terapeuten fokusere på patienten og kvaliteten af træningen/aktiviteten. ere tr ningssituationer er man o te to e er ere ti at assistere en patient i forhold til eksempelvis at komme op at stå fra sengekanten eller gå de første skridt efter længere tids sengeleje.

Med loftliften og Trainer Modulet kan patienten mærke en tryghed i, at det er sikkert i systemet og terapeuten skal ikke bruge kræfter og energi på at holde patienten eller have hjælp fra en kollega. Dette frigør terapeutens hænder til at facilitere og guide patienten, når der er brug for det, og samtidig frigives tid til kolleger, der kan give omsorg til eller træne med andre patienter.

Med træningsstart etableret på

patientens sengestue betyder det, at træningen kan starte tidligere, når patienten er klar til aktivering og

mobilisering. Derudover optimerer det træningstiden da tiden til og fra fysioterapiens træningssal spares.

Levabo udvikler tryka astning i tæt samarbejde med praksis

NYHED

Patent pendling

Patented

Levabo udvikler velfærdsteknologi med udgangspunkt i behovene i klinisk praksis.

halv charlie

harlie

Produkt nr.: 70213

Halv Charlie lejringspuden skal sikre et stabilt og neutralt lejringsmønster, så brugeren ligger godt i sengen i længere tid. Med Halv Charlie lejres benene i en let bøjet og udadgående vinkel, hvor hofte- og knæled er i hvilestilling. Lejringspudens længde gør samtidig at man sikrer tryka astning af hælene. Lejringspuden kan med fordel også anvendes til lejring i neutral stilling (LIN).

www.levabo.dk

Automatisk 30 graders kip-system Produkt nr.: 70128

Turn All er et automatisk kipsystem der hjælper med at forebygge og behandle tryksår ved at positionere en person i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side. Det svage løft på 5 grader i modsatte side gør at shear modvirkes.

Halv Charlie lejringspuden kan anvendes sammen med Turn All kipsystemet hvor det, i kombination med et let knæ knæk og eleveret hovedgærde, sikrer en optimal tryka astende lejring. Fordi lejringspuden er baseret på luft, følger den kipsystemets bevægelse fra side til side.

Vi designer, udvikler og producerer de este af vores produkter på baggrund af henvendelser fra sundhedsprofessionelle.

Vores madrasser og oppustelige puder er udviklet til at skabe optimal lejring, som medvirker til at forebygge tryksår, øge komfort, forbedre arbejdsmiljø og medvirke til optimal ressourceudnyttelse.

Køb eller bestil Turn All system på Health & Rehab messen og få vores højeffektive tryk-a astende skum madras LEVA FLEX Twin GRATIS med i købet, én Leva Flex pr Turn All system.

20 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
medical ®
Mød os på: Health & Rehab stand C2-001
TWIN

Vikarer · Kurser · SpecialPædagogiske indsatser

Hos S.T.O.P. sætter vi fagligheden i højsæde, og insisterer på at gøre en forskel. Vi skaber tryghed for borgere og personale, på bosteder og institutioner, med S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®, både på indsatsområdet og i kursusregi.

Pædagogisk Sikkerhed® er en arbejdstilgang, udviklet af Michael Neigaard, direktør og grundlægger af S.T.O.P., på baggrund af utallige møder med udsatte borgere på social og sundhedsområdet. Fælles for disse møder, var en erkendelse af at de mødte borgere oplevede udfordringer med at få den nødvendige hjælp fra fagpersonalet, fordi deres egen udadreagerende adfærd gjorde personalet utrygge. Denne udfordringer arbejdet vi dagligt på at gøre op med.

Fundamentet for Pædagogisk Sikkerhed®

Fundamentet for Pædagogisk Sikkerhed® er livvagtens tilgang til sikkerhed, kombineret med socialpædagogens tilgang til mennesker. Tilgangen er en forebyggende, autonomistøttende tilgang, som vores medarbejdere arbejder ud fra, når vi varetager specialindsatser og tryghedsskabende tiltag, hvor udfordrende adfærd spiller en stor rolle. Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er Menneskesynet. Det handler om balance/ubalance set fra både borger- og personale perspektivet, og vi taler ind i netop jeres nuværende pædagogiske afsæt. Pædagogisk Sikkerhed® handler nemlig om dét I har brug for, og de udfordringer I står over for.

I dag er Pædagogisk Sikkerhed® med i alt hvad vi gør. Det ligger hele tiden i baghovedet på ledelsen, som tilrettelægger arbejdet for vores medarbejdere, og det er en afgørende faktor i vores interne videreuddannelse af vores vikarer, samt vores eksterne kursustilbud til leder- og personalegrupper på bosteder og institutioner. Med S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®, kan du være med til at skabe en tryggere hverdag på din arbejdsplads.

”Det kan godt være at Pædagogisk Sikkerhed® sætter personalet først, men kun ud fra det faktum at ”ingen medarbejder kan hjælpe en borger op, hvis personalet selv står i kviksand til midt på lårene” Når personalet trives –trives borgene også” .

”Sårbare mennesker har krav på at vi som fagpersoner er engagerede og involverende. At det er mere end blot et arbejde. Jeg ser Pædagogisk sikkerhed® som nøglen til at vi kan give lidt af os selv, uden at gå på kompromis med den fysiske eller psykiske sikkerhed.”

Vil du høre mere om S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®?

Så kontakt os allerede i dag. Telefonen er åben hele døgnet.

”Når jeg lægger hovedet på puden for sidste gang, så drømmer jeg om at S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er kommet ind på uddannelsesinstitutionerne, så borgere med udadrettet adfærd, kan få samme hjælp, som borgere uden udadrettet adfærd.”

Michael Neigaard Direktør og Grundlægger af S.T.O.P. Denis Quvang Udførerchef Iben Beltoft Leder for undervisningsafdelingen
www.s-t-o-p.nu · tlf. 71 99 37 75 · mail@s-t-o-p.nu

Avanceret sensorteknologi er en stor hjælp til personale og beboere på plejehjem

En infrarød sensor scanner konstant bevægelse i plejehjemsbeboeres værelser og kan være med til at forhindre faldulykker. Sensoren, der kaldes RoomMate, giver personalet en alarm, hvis kritiske situationer er ved at udvikle sig. RoomMate betyder, at alle værelser kan overvåges i realtid og betyder, at de begrænsede personaleressourcer kan anvendes mere optimalt.

Af Flemming Østergaard

Sensio er markedsledende i Norden inden for faldforebyggelse og sikkerhedsalarmer. Blandt produkterne er RoomMate - en særlig sensor, der er installeret omkring 12.000 af på plejehjem i Norge og Sverige. Foreløbig seks danske kommuner er også begyndt at anvende teknologien, der har vakt stor opsigt i plejesektoren.

”Vores RoomMates bliver primært solgt til plejehjem, hvor de konstant scanner det rum, de er installeret i. Det betyder, at hvis der er et fald, en der går ud af døren eller en, der rejser sig op i sengen, så modtager plejepersonalet øjeblikkeligt en alarm på mobiltelefonen. Det sker i form af et sløret billede af personen - en blålig skitse, som viser live, hvad det er, der sker. Der er tale om en sløret skitse, der respekterer GDPR-reglerne, så man kan ikke se personen tydeligt, men man kan se den bevægelse, der er i gang, og hvor personen befinder sig i rummet,” siger Morten Glundholt, Key Account Manager hos SafeCall, der oprindeligt udviklede RoomMa -

te. SafeCall blev for to år siden købt af Sensio og er dermed blevet en del af det førende selskab i Norden inden for faldforebyggelse.

Store fordele for personale og beboere på plejehjem

Installationen af RoomMate på særligt plejehjem har store fordele for både beboere og personale. Ikke blot sørger sensoren for hurtig reaktion på fald. Hvis en meget dårligt gående dement person har rejst sig, kan personalet hurtigt være på værelset for at yde assistance. Og man kan også se om en person, der har rejst sig i sengen, hurtigt lægger sig ned igen.

”RoomMate er et vigtigt værktøj til at sikre, at der kan reageres hurtigt på et fald, men medvirker også til faldforebyggelse, fordi man får bedre mulighed for hurtigt at komme hen til værelset med dårligt gående demente personer. Sensoren betyder også, at man har en konstant overvågning over demente personer med uadreage -

rende adfærd, så man kan reagere, når de er i bevægelse og på vej ud af værelset.”

For personalet giver det stort overblik at have systemet installeret. Det gælder også på f.eks. nattevagterne, hvor man med RoomMate har mulighed for at lave et digitalt tilsyn af beboerne via mobiltelefonen.

”Man går ind i appen, trykker på tilsyn, og så kan man se om personen stadig ligger i sin seng. Og his man få en alarm på, at en person har rejst sig i sengen, så kan man se om vedkommende lægger sig ned igen og på den måde undgå at gå hen til værelset og åbne døren. Så man er fri for at lave alle de her forstyrrelser om natten, der kan vække de andre - forstyrrelser, som kan udløses af f.eks. demente personer, der ikke ved, om det er dag eller nat. Man kan sikre en bedre anvendelse af de oftest begrænsede personaleressourcer på plejehjemmene,” siger Morten Glundholt.

SENSIO

Norske Sensio leverer systemer og platforme, der radikalt forbedrer kvaliteten og effektiviteten i plejen af ældre og handicappede. Vi er markedsledere i Norden inden for faldforebyggelse, integrerede kaldesystemer og næste generations alarm- og mobil sikkerhedsalarmer. Sensio leverer systemer og platforme, der radikalt forbedrer kvaliteten og effektiviteten i plejen af ældre og handicappede. Sensio betjener mere end 50 pct. af alle ældreplejeudbydere i Norge, Sverige og Danmark og har i løbet af de seneste fem år nydt godt af over 50 pct. årlige vækstrater.

22 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG
” Vores RoomMates bliver primært solgt til plejehjem, hvor de konstant scanner det rum, de er installeret i Morten Glundholt, Key Account Manager hos SafeCall, der er en del af Sensio
Foto: Sensio
23 HEALTH & REHAB 2023 ANNONCETILLÆG Health & Rehab 2021
R master-care.dk We care!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.