Page 1

CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t

L’APARELL CIRCULATORI Un cop els nutrients dels aliments han arribat a la sang gràcies a la digestió, entra en joc l’aparell circulatori. Les funcions principals de l’aparell circulatori són: 1. Transportar les substàncies nutritives i l’oxigen per tot el cos. 2. Recollir les substàncies de rebuig i expulsar-les. L’aparell circulatori està format pels vasos sanguinis (venes i artèries), el cor i la sang.

Els vasos sanguinis Existeixen dos tipus de vasos sanguinis, les artèries i les venes. Les artèries normalment surten representades de color vermell, i porten la sang del cor a les cèl·lules. Aquesta sang de les artèries, porta oxigen a les cèl·lules. Les venes, normalment surten representades de color vermell, i retornen la sang de les cèl·lules al cor. Els capil·lars, són uns conductes molt prims, on es realitza l’intercanvi de substàncies entre la sang i les diferents parts del cos.

El cor El cor és un múscul situat al pit, entre els dos pulmons. La seva funció és fer circular la sang per tot el cos, impulsant la sang pels vasos sanguinis. Sempre batega, constantment s’eixampla i es contreu. A cada batec, el cor s’omple de sang, i en contreure’s, l’expulsa i la fa circular. El nostre cor està dividit en 4 parts: -Aurícula esquerra, aurícula dreta, ventricle esquerre i ventricle dret. La sang, entra al cor per les aurícules i surt pels ventricles. Per la part esquerra circula la sang de les artèries i per la dreta la de les venes.

1


CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t

La circulació de la sang

La sang s’oxigena als pulmons i arriba al cor. El cor bombeja aquesta sang oxigenada cap a les diferents parts del cos, i circulen per les artèries fins arribar a diferents cèl·lules. Aquestes cèl·lules, després d’aprofitar l’oxigen, generen diòxid de carboni, que arriba fins al cor a través de les venes. Aquest diòxid de carboni posteriorment arriba als pulmons, i és expulsat gràcies a l’expiració.

La sang La sang està formada pel plasma (líquid) i tres tipus de cèl·lules: 1. Els glòbuls vermells 2. Els glòbuls blancs 3. Les plaquetes El plasma és la part líquida de la sang i transporta els nutrients a les cèl·lules del cos. Els glòbuls vermells tenen forma de disc i són de color vermell. Són les cèl·lules de la sang més abundants i li donen el seu color vermell característic. Transporten l'oxigen i el diòxid de carboni. Els glòbuls blancs són les cèl·lules de la sang més grans i tenen forma irregular. Quan ens fem una ferida, els glòbuls blancs són els que destrueixen els microbis. Les plaquetes són les cèl·lules de la sang més petites. Tenen forma arrodonida. Són les encarregades de tapar les ferides, per evitar la pèrdua de sang.

2


CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t

Ens posem a prova!

1. Observa el dibuix tot mirant la direcció de les fletxes. Recorda que per les artèries hi passa la sang que surt del cor i que hi torna per les venes. Ara pinta les venes de color blau i les artèries de color vermell.

2. Escriu el nom de les quatre cavitats del cor i pinta-les (aurícula esquerra i ventricle esquerre de color vermell, aurícula dreta i ventricle dret de color blau):

3. Busca les següents paraules en la sopa de lletres mirant d’esquerra a dreta:

3


CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t CAPIL·LAR – ARTÈRIA – OXIGEN – DIETA – FERIDA E

O

X

I

G

E

N

R

Q

W

E

R

T

Y

U

I

A

R

T

E

R

I

A

O

Z

E

J

G

I

A

E

P

X

S

F

E

R

I

D

A

C

D

K

D

I

E

T

A

V

F

M

H

J

K

M

K

B

H

E

F

H

I

A

L

C

A

P

I

L

L

A

R

4. Mirant en el dossier de consulta, respon aquestes preguntes:

• Què és la sang? ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ •

Hi ha tres tipus de vasos sanguinis. Quins són?

__________________________ __________________________ __________________________

5. Completa aquesta taula de l’aparell circulatori amb els següents conjunts de paraules:

El cor – uneixen les artèries i les venes - transporta substàncies per tot el cos - Les artèries - retornen la sang cap al cor

4


CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t

Element

Funció

La sang impulsa la sang per tot el cos. Les venes porten la sang del cor al cos. Els capil·lars

6. Escriu al dibuix el nom dels òrgans de l’aparell circulatori:

COR - VENES – ARTÈRIES – CIRCULACIÓ PULMONAR – CIRCULACIÓ GENERAL – VASOS SANGUINIS

7. Relaciona amb nombres:

5


CONEIXEMENT DEL MEDI

PROJECTE “EL COS HUMÀ” 4t

Vasos sanguinis

1

Transporten substàncies nutritives a l’oxigen

Aparell circulatori

2

Impulsa la sang pels vasos sanguinis

El cor

3

Transporta la sang per tot el cos

Moviments del cor

4

El plasma i les plaquetes

Circulació pulmonar

5

Sístole i diàstole

Composició de la sang

6

Recorregut de la sang pel cor i els pulmons

8. Col·loca correctament aquests mots de manera que surti una paraula nova: VENA – OXIGEN – VAS SANGUINI - ARTÈRIA

12. Completa:

La sang està formada per _______________________ i tres tipus de cèl·lules: ________________, _______________ i _____________ .

6

Aparell circulatori  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you