Page 1

Dani Jané Sors EMA ARSENAL · II Gràfica Fotografia II · Abril 2013


Dani Jané Sors Treball fotogràfic de nu “WRAPPED IN PLASTIC”. EMA ARSENAL · II Gràfica Fotografia II · Abril 2013


NU (Wrapped in Plastic)

| ÍNDEX

ÍNDEX pg. 3

1- INTRODUCCIÓ pg. 5

2- SELECCIÓ pg. 7

3- ORIGINALS pg. 11

4- FULL DE CONTACTES pg. 15

3


NU (Wrapped in Plastic)

1 | INTRODUCCIÓ

A

quest és el projecte número 9 de l’assignatura Fotografia II. Duu com a nom genèric “nu” i té a veure amb una sessió fotogràfica del cos humà en essència, despullat. Tot i el caràcter obert del treball, havíem d’operar en una línia i convertir la sessió de fotos en quelcom característic i particular. Les fotografies havien de ser fetes amb una càmera rèflex i havíem de tenir en compte la composició, angles, velocitats i llum de totes les preses. L’objectiu del treball és construir un projecte fotogràfic a través d’una selecció de 10-12 fotografies de nu artístic. A aquesta selecció se l’hi hauràn d’especificar les característiques de velocitat i diafragma i un full de contactes amb les fotografies desestimades He barallat diverses línies estètiques abans de decidir-me per una de molt concreta. Inspirat en la fotografia mortuòria i la cançó de Brian Warner “Wrapped in Plastic”, he optat per fer una sèrie de fotografies en les que una model femenina posarà de diverses maneres mentre és embolicada amb plàstic retràctil. Amb algunes referències estètiques sobre la fotografia mortuòria i la modificació dels elements d’atrezzo, escenificaré un cos inert, nu i impactant. Pretenc que no sigui un treball linial, sinó que cada fotografia tingui un pes independent i propi. La model nua, durà el cabell ros recollit i amb un maquillatge de base pàl·lid. Es faràn algunes preses amb el cos exempt d’altres elements, per a fer una primera sèrie de la forma humana “inalterada”. Tot seguit, es procedirà a l’embolcallament amb plàstic del seu cos de manera progressiva, simulant una mort per asfixia. 5


NU (Wrapped in Plastic)

2 | SELECCIÓ

A

questa fotografia funciona com a introducció a la “matèria” amb la qual es treballa en aquest projecte: El cos. Per això he decidit fer aquest enquadrament tan tancat, dedicant to l’interès a les virtuts d’una pell erissada i humana.

Les formes són inequívocament femenines, i ens introdueixen a un cicle de fotos en les que aquest cos procedent de la natura, és convertit en quelcom sintètic i plàstic. La llum utilitzada era una llum hal·lògena de 500 W que combinada amb una llum mòbil de 100 W ubicada al lloc estratègic, aconseguia ressaltar els detalls que la llum general no acabava de perfilar. Tot el procés fotogràfic a lluït gràcies a una foscor que jugava en contra alhora de fer les fotos: Degut a la poca llum, es van haver d’utilitzar trípode a gairebé totes les fotografies, tot i utilitzar una ISO alta (500). En aquesta concretament, es va optar per una profunditat de camp curtíssima (2,3) i una exposició mitjana de 1/80s. 6


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/80

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,3 7


NU (Wrapped in Plastic)

A

quí, l’angle de visió s’obre i ja veiem el cos amb el que estem treballant. Es comença a albirar la pretensió del treball, és a dir, l’embollacallament d’un cadàver en plàstic retràctil. En aquesta presa, sembla com si la model encara seguís fresca... la pell esborronada i els ulls clucs ens revel·len que la mort de la noia ha estat recent. El punt de suport de la càmera, va ser una superfície del tronc inferior que ja havia començat a estar coberta pel plàstic, de manera que podia funcionar com a “peu” de la càmera. Per això es va optar per fer una fotografia d’exposició lenta, en angle d’escorç, donant informació de baix cap a dalt de tot el subjecte jacent. El fons, era una tela de pell sintètica negra, que juntament amb una profunditat de camp curta, es va aconseguir difussar el negre i evitar ombres i matissos del negre de fons. El punt òptim d’enfocament, rau a la zona dels mugrons de la model. A nivell lumínic, tenia l’hal·lògen de 500 W a la part de la dreta i un ajudant que m’aguantava la llum mòbil de 100 W per sobre i a la dreta del subjecte, una mica allunyat. 8


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/15

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,3 9


NU (Wrapped in Plastic)

D

es d’una posició posterior al cap de la model, i amb els cabells rossos encara per embolcallar, es va fer aquesta foto en la que la pell blanca i la rossor dels cabells, contrasten amb l’aspecte antinatural del plàstic ters..

S’ha donat prioritat a la textura i color dels cabells, mentre la curta profunditat de camp, se’n encarrega de difuminar lleugerament la resta d’informació. Amb la llum principal encara a la part dreta de la model, em vaig desplaçar a la part superior i des de darrere, vaig indicar a l’ajudant que em subjectés la llum auxiliar de manera zenital i a la banda esquerra, per tal de tenir una fotografia en la que la llum ens revel·la informació per tots els cantons de l’enquadrament. La ISO segueix sent de 500, mentre que l’exposició s’ha deixat a 1/80 (prescindint de trípode) i una obertura de 3,2. 10


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/80

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,2 11


NU (Wrapped in Plastic)

T

ornant a la perspectiva d’escorç, vaig decidir el·liminar la llum auxiliar de 100 W, per tenir una sola llum que marqués una zona il·luminada i una penombra a la banda inversa. Aquest contrast donava un aire pertorbador, cru i mal·lèvol.

Tècnicament, es va haver d’incrementar a 5,6 la profunditat de camp, ja que volia que es veiés clarament tot el subjecte ja embolicat dels peus fins a l’alçada de la cara. El plàstic que tiba en la zona de les espatlles i cap al cap, ens remèt a la mort segura, ja que aparentment sembla impossible respirar en aquesta posició. Un tatuatge afegeix un punt d’agressivitat a la fotografia, tot i que no s’ha incidit en el detall. S’ha considerat un fet fortuït el fet de que la model dugués aquest tauatge i no un altre. De totes maneres, que en quedi constància de que les fotografies es van fer absolutament amb la model nua. De nou, vaig poder prescindir del trípode al poder subjectar la càmera en una zona sòlida del tronc inferior del model, podent així agafar un pla que comença i acaba al mateix cos, sense necessitar acostar-me al subjecte amb el zoom.

12


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/15

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/5,6 13


NU (Wrapped in Plastic)

L

a única fotografia vertical del projecte. Ha estat així, tot i que trenca una mica amb la homogeneïtat del format horitzontal, per fer un resum de la posició del subjecte i ubicació d’aquest en l’espai. És una fotografia totalment informal, en la que precisament, la espontaneïtat i el prescindir d’esteticismes ha dotat de gran poder visual la presa. En ella es pot observar el cos inert al complert, i de pas, es mostra l’entorn brut i polsegós on representa que s’està embolcallant el cadàver. La camilla ens dóna un punt de realisme, les seves ombres son imperfectes i els punts brillants del plàstic i metall, contrasten amb la pal·lidesa de la carn. Aquí la model ja té el cap embolcallat, de manera que en la sessió, va suposar una variació del ritme: Algunes zones del retràctil es començaven a entel·lar, i la model tenia dificultats per a respirar i un sentit perllongat d’ansietat contínua. Es deixa entreveure part de l’atrezzo natural, cables dels focus, la pols de l’ambient, caixes amuntegades, etc. Des d’una posició zenital frontal, sobre trípode, es van utilitzar uns paràmetres d’exposició 1/8s i una profunditat de camp de 8, mentre es deixà la ISO a 500, per tal d’aconseguir detall tot i la dèbil i lúgubre llum. 14


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/8

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/8 15


NU (Wrapped in Plastic)

A

mb aquesta presa, ens podem fer la idea de la sensació que la model havia de notar al seu cos. Un amalgama de plàstics entortolligats exerceixen diferents tipus de pressions i tensions sobre la pell mig esborronada de la model.

Aquesta imatge resulta interessant per lo humà de la carn en contraposició amb aquest aspecte agressiu del plàstic. Tot i la concreció de l’angle fotogràfic, ens fem la idea de que es tracta d’algun membre de la model, però la importància rau precisament amb el contrast de materials i en la geometria que ens ofereix el plàstic tibant. Els punts brillants, de nou contrasten amb la pell mat, posant de manifest aquesta idea subjacent del projecte en la que la carn passa a ser coberta de plàstic. S’ha mantingut la ISO a 500, una exposició de 1/80 i una profunditat de camp curta, de 3,3. 16


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/80

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,3 17


NU (Wrapped in Plastic)

A

questa fotografia, va ser una de les preses gairebé a la meitat de la sessió, moment en què l’aire de l’interior de l’embolcall es començava a condensar, proporcionant aquest efecte de mullat a la superfície del material retràctil.

És una fotografia d’estètica abstracta en la que el cap del subjecte queda totalment desenfocat per la poca profunditat de camp utilitzada. Es va necessitar el trípode per a subjectar fermament la càmera i poder fer la fotografia d’exposició lenta (1/13s). Aquesta va requerir el focus de llum general de 500 W a la part posterior del cadàver, així com la llum mòbil auxiliar situada a la dreta de la càmera, per il·luminar la superfície del plàstic. Degut a la naturalesa d’aquest i sumat a la condensació abans explicada, es desdibuixen tots els elements que hi ha rere el plàstic, donant una lleugera pista de que el què realment es troba a l’interior és un cap humà. Tornem a ser davant d’una fotografia molt concreta, sense revel·lar masses pistes de l’entorn on realment es troba la model, de manera que s’incrementa aquesta sensació de misteri i tensió amb què es juga al llarg del trajecte fotogràfic. 18


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/13

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/2 19


NU (Wrapped in Plastic)

A

questa és la fotografia més descriptiva de tot el treball. En ella es veu des d’una posició totalment zenital la model ajaguda sobre la camilla, amb tot el cos embolcallat ja, amb el plàstic retràctil. Com es pot veure, el plàstic envoltava tant la camilla com la model, perquè d’aquesta manera, el plàstic estigués en tensió i la model subjectada a la base. La presa de fotografies, en aquest moment era ràpida i amb l’ajudant movent-se constantment sota les indicacions que l’hi anava donant. En aquest cas, només va caler apropar força el focus de 500 W a un lateral de la model, i apagar la llum auxiliar. Així aconseguim aquesta penombra al cantó no il·luminat, que ens dóna una paleta de colors variada i un contrast vistós. Els paràmetres de la càmera just en el moment del click, eren d’una ISO 500, una foto ràpida (1/125) i una obertura de 2 per aconseguir una bona definició i detall a la totalitat del cadàver. Destaca de nou, la despreocupació pels cables i per la pol·lució de l’entorn original. Així el resultat és cru, original i dóna un altre element al camp visual digne d’observar (per exemple, el peu groc del focus). 20


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/125

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/2 21


NU (Wrapped in Plastic)

U

na de les fotografies més impactants de la sèrie. Per a realitzar-la, vaig embolcallar de manera creuada la model per sota de la camilla, de manera que sobre el seu pit es marcava una “X” de plàstic que presionava fins a l’alçada del coll. Aquí vaig permetre l’alliberació del plàstic, però a l’alçada de la barbeta, tornava a aparèixer per acabar de cobrir la resta del cos. El curiós reflex de l’extrem rebregat del plàstic genera una mena de línia blanca, que sobre el coll, provoca una imatge violenta i incòmoda. Els mugrons pressionats pel plàstic tornen enrere i les orelles (encara amb una perla) queden en posició estranya. La rossor dels cabells dóna encara un aire més pal·lidenc a la fotografia. La camilla, no obstant, al no estar il·luminada pels dos cantons, fa un clarobscur sinistre i a llum blavosa sobre el cuir groguenc, fa unes ombres de tons òxidats. La fotografia es va disparar amb una sensibilitat de 500 ISO, l’exposició va ser lenta i arriscada (1/40 i sense trípode) i la obertura a 3,1. 22


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/40

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,1 23


NU (Wrapped in Plastic)

P

er tancar la sèrie, vaig voler captar un últim sofec, una imatge tranquil·la però pertorbadora. És un detall de la cama dreta plastificada, i durament pressionada contra el cuir de la camilla. La pell humana queda estampada contra el plàstic i les imperfeccions afloren, com si d’un efecte magnificador es tractés. L’angle de la fotografia és complicat: des de sobre de la seva cama dreta i lleugerament per sobre d’aquesta. El genoll queda a prop de la zona més enfocada, que és part de la cuixa, amb les vetes del plàstic tibant i creant reflexos de llum que aporten un punt de contrast. En aquest punt, la model tenia dificultats per respirar, s’havia entelat el plàstic parcialment (i feia molt difícil la presa de fotos òptimes) i portàvem unes 2 hores amb els focus encesos, tenint una sensació estranya al cos, especialment la model. La foto es va fer amb una ISO 500, una exposició d’un segon amb una obertura de 3,5. 24


ISO: 500 ISO

Exposició: 1/60

NU (Wrapped in Plastic)

Obertura: ƒ/3,5 25


NU (Wrapped in Plastic)

3 | ORIGINALS > DEFINITIVES

A

continuació mostro la selecció de fotografies en les seves versions originals i en la tractada. En general, es va intentar treure el to groguenc de gran part de les fotos degut a la utilització de focus hal·lògens potents. Per a fer-ho es va utilitzar l’eina d’equilibri de color en Photoshop CS 5.5. També s’han eliminat els meus peus en una de les fotografies, així com algun reflex o part entelada del plàstic retràctil. 26


Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

NU (Wrapped in Plastic)

27


NU (Wrapped in Plastic)

28

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva


Versi贸 Original

NU (Wrapped in Plastic)

Versi贸 Definitiva 29


NU (Wrapped in Plastic)

30

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva


Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

Versi贸 Original

Versi贸 Definitiva

NU (Wrapped in Plastic)

31


NU (Wrapped in Plastic)

Versi贸 Original

32

Versi贸 Definitiva


NU (Wrapped in Plastic)

4 | FULL DE CONTACTES

1, f/8,0, ISO 1250

1, f/8,0, ISO 1250

1, f/8,0, ISO 1250

1, f/8,0, ISO 1250

1/20, f/3,3, ISO 1250

1/20, f/3,3, ISO 1250

1/20, f/3,3, ISO 1250

4, f/8,0, ISO 1250

2, f/8,0, ISO 1250

2, f/8,0, ISO 1250

1.3, f/8,0, ISO 500

1.3, f/8,0, ISO 500

5, f/8,0, ISO 500

5, f/8,0, ISO 500

2.5, f/8,0, ISO 500

1/2, f/8,0, ISO 500

1.3, f/8,0, ISO 500

3.2, f/8,0, ISO 500

1.6, f/8,0, ISO 500

0,3125, f/8,0, ISO 500

2, f/3,3, ISO 500

2, f/8,0, ISO 500

2, f/8,0, ISO 500

1.3, f/8,0, ISO 500

1, f/3,3, ISO 500

1/25, f/3,3, ISO 500

1/13, f/3,3, ISO 500

1/13, f/3,3, ISO 500

1/13, f/3,3, ISO 500

1/50, f/3,3, ISO 500

1/50, f/3,3, ISO 500

1/50, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/15, f/3,3, ISO 500

1/40, f/3,2, ISO 500

1/30, f/3,2, ISO 500

1/30, f/3,2, ISO 500

1/30, f/3,2, ISO 500

1/80, f/3,2, ISO 500

1/80, f/3,2, ISO 500

1/80, f/3,2, ISO 500

1/100, f/3,2, ISO 500

1/15, f/5,6, ISO 500

1/15, f/5,6, ISO 500

1/15, f/5,6, ISO 500

1/15, f/8,0, ISO 500

1/15, f/8,0, ISO 500

1/15, f/8,0, ISO 500

1/8, f/8,0, ISO 500

1/8, f/8,0, ISO 500

1/80, f/4,0, ISO 500

1/80, f/4,0, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/80, f/3,3, ISO 500

1/40, f/3,2, ISO 500

1/80, f/3,2, ISO 500

1/60, f/2,1, ISO 500

1/125, f/2,1, ISO 500

1/80, f/2,1, ISO 500

1/80, f/2,1, ISO 500

1/80, f/2,1, ISO 500

1/8, f/2,0, ISO 500

1/13, f/2,0, ISO 500

1/15, f/4,5, ISO 500

1/15, f/2,0, ISO 500

1/15, f/2,0, ISO 500

1/50, f/2,0, ISO 500

1/640, f/2,0, ISO 500

33


Dani Jané Sors Treball fotogràfic de nu “WRAPPED IN PLASTIC” EMA ARSENAL · II Gràfica Publicitària · Fotografia II · Abril 2013

Wrapped in plastic  

Treball de nu fotogràfic. Nude photography work.