__MAIN_TEXT__

Page 34

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Elektriske tilslutninger af KWB Multifire Den komplette interne kabelering bliver lavet hos KWB, dvs er færdig monteret med et strømstik af montagepersonalet. Lokalt skal kabeleringen fra kedlen til strømforsyningen laves af en installatør, det samme gælder for en mulig seriel forbindelse af anlæggene, og monteringen og forbindelse af rumfølere og varmekredse. Eltilslutning i fyrrum: • 5 polet CEE-stikdåse (L1/L2/L3/N/PE), med HFI relæ og overspændingsafleder ved fordelerkassen (anbefales som lynafleder), 400 VAC afledningssikring 13A, Typ C • N ødknap „Nød-stop“ (230 VAC, Kabeltykkelse 1,5 mm2) • Ved brug af KWB Comfort SMS: Stikdåse 230 VAC • Ved benyttelse af translportmoduler: pr modul 1 CEE-stikdåse 5-polet (L1/L2/L3/N/PE), 400 VAC

Udgange: Kontakter med max 2 A omkoblingsstrøm, 230 VAC • Fejl: Fejlmeddelse med summelyd (feks ved fjernalamering via telefonopkald) - Fejl 1: Åbner med visning af fejl/alamer - Fejl 2: Lukker ved visning af fejl/alarmer • Udgangsydelse (følgende optioner er valgfrie): Lukker, konfigurerbar til - Kedeldriftstilstandviser (Modulationsgrad mellem nominel ydelse og dellast) - Kedel sekvenskreds ved anfordring af kedel nummer to. - Udmader med krav til en fælles omrørermotor. • Røgsuger - Lukker med styring af en ekstern røgsuger - Den eksterne røgsuger bliver styret af kedlen via ekstern 1 (potential)

Indgange: 24 V DC strømforsyning med tilslutning af potentiale kontakter. • Ekstern 1: Til at starte kedlen med (ved benyttelse af en røgsuger). Hvis denne ikke bruges, skal den kobles fra. • Ekstern 2: Multifunktionsindgang - Varme skal stå på 2:For at kunne aktivere den anden kedeltemperatur eller kontakten til den eksterne styring (driftstiden skal minimum være 30 min). - Fjernstyring i ferien (det er ikke muligt samtidig med et eksternt anlæg) • Nød-stop: Tilslutning af nødstopknappen (Nød-stop) ihht gældende prTRVB H 118

KWB Power Converter For at KWB Multifire varmeanlæg kan benyttes i et 230 V elnet, skal der bruges en KWB Power Converter. KWB Power Converter er kun egnet til et anlæg med en transportmotor. KWB Power Converter er lavet stikfærdig

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

34

ab fabrik, og skal kun tilsluttes til strømforsyningen ved installationen. Bestående af: • Elkassse til vægmontering • 3 Frequenzomformer ( til hoved driftsmotoren, varmevekslerrensningsmotor og transportsystemmotor) • Motorelektronikken

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook