__MAIN_TEXT__

Page 1

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Teknik og planlægning

KWB MULTIFIRE Træflis og træpilleanlæg

gyldig fra Marts 2014

KWB MULTIFIRE

Træflis- og træpilleanlæg 20–120 kW Robust Multitalent for økonomisk opvarmning Forbrændningsteknologi

1

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Indhold Indledning 2 Forord og indhold 3 Firmaet KWB 4-5  KWB Multifire: Robust Multitalent til økonomisk opvarming 6-7 KWB bæltebrænder 8-9 Vore fordele – din fordel 10 CleanEFFICIENCY 11-13 KWB styring Comfort 3

Brændselslager og transportsystemer 14-15 Oversigt brændselslager og transportsystemer 6-19 KWB transportsysteme 20-28 KWB opstillingseksempler

Montering og tilslutning 29-30 Opstillings- og tilslutningsmål

Tekniske data 31-32 Tabellarisk overblik 33-36 Bygnings rammebetingelser 39 Garanti og sikkerhed

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

2


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB betyder Kraft und Wärme aus Biomasse (Kraft og varme af biomasse) og er et synonym for innovatiove biomasseanlæg. Derfor blev f.eks det første træflisanlæg med fuldautomatisk varmevekslerrengøring udviklet og der er søgt talrige patenter. I 2006 blev der, ved hovedsædet i Østrig, bygget det største private forsknings- og udviklingscenter for biomasse i Europa. Hvad står så i vejen for et partnerskab?

97 % af vore kunder anbefaler KWB

Sikkerhed ved hjælp af præmieret service

Iflg en aktuel kundeanalyse anbefaler 97 % af vores kunder vores produkter og firmaet KWB. Tilfredse kunder er den højeste annerkendelse et firma kan få – et uvurdeligt tillidsbevis!

Tilgængelighed, fleksibilitæt og kundenærhed er udfordringerne i kundeservice som skal være tilstede. KWB's egen kundeservice opfylder disse kriterier og er også gang på gang blevet præmieret på grund af dette.

Mærkbar gavn ved hjælp af produktudvikling

Tidsbesparende ved hjælp af let komfort

Ved vidererudvikling af KWB's produktlinie ligger kendetegnet for den tydelige og mærkbare gavn af funktionssikkerheden for partnerer og kunder. Dette forudsætter et kvalitativt værdifuldt, robust HighTech produkt.

På grund af tætte partnerskaber med installatører og planlægningsbureauer strømmer værdifulde erfaringer ind i produktudviklingen og garanterer størstmulig montage- og betjeningskomfort som hjælper til at gennemføre det mest vigtigste, nemlig: Tidsbesparelse.

97% Anbefalingsrate iflg kundeanalyse 2013

3

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

ROBUST MULTITALENT Det store ydelsesområde fra 20 til 120kW kombineret med ­højeste brændselsfleksibilitet muliggør en indsats af det nye KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg og placeres i større parcelhuse til industribygninger og mindre varmeværker.

CFD-optimeret SiliziumkarbidBrændkammer

lav emission pga strømningsoptimeret røgføring og høje forbrændingstemperaturer

CFD-optimeret dyse geometri og anordning Ren forbrændning

fuldstændig forbrænding af trægasser via optimal turbulens og lang varighed

Stressfri forbrændning ved hjælp af variabel risthastighed og ilttilførsel

Højpræsentaions forbrænding

Enkammer cellehjulsluse

Komplet og næsten emissionsfrii forbrænding gennem speciel geometri og materialer

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

robust støbejernskabinet med hærdede udskiftelige skæreflader, dyb fyldkammer og stor tætningsflade

4

CFD: Computerunterstützte Simulation


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Forkonfektioneret returløbsforhøjelse hydraulisk optimeret og tilpasset til anlægget

KWB Comfort 3 styring 2-knapsbetjening med drejehjul og overskuelig grafisk display

Automatisk askeudtag i komfortabel askebeholder med intregreret nivaeamåler

Cellehjulsluse

Maksimal driftssikkerhed og strømningsfri drift

Høj effektive turbolatorer

Brændsystem

Optimal varmeveksling med lav afgastemperatur og med konstant høj virkningsgrad

Bæltebrænder med højlegeret og selvrensende riste af støbejern

5

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB BÆLTEBRÆNDER Den nye KWB bæltebrænder* er kernstykket i den nye KWB Multifire træflis- og træpille anlæg. På grund af sin fleksibilitet ved brændsel og den automatiske anpasning mellem skiftende brændelseskvaliteter er KWB Bæltebrænder* en sand alrounder, som foruden træflis og træpiller også kan bruges til landbrugsprodukter.

Optimeret geometri til brændseltilførsel jævn fordeling af brændsel sørger for høj forbrændingskvalitet. »» 194 991 225

Gear med strømbesparende inteligent stepmotor. testet teknologi fra bilindustien.

Selvrensende rister Ristene er af højlegeret støbejern, som er selvrensende. Dette er især en fordel ved brug af korn- og halmprodukter, da disse efterlader en del slagger. KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

6


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Strømbesparende tænding ekstrem korte tændinger ved hjælp af keramisk tændingindsats og hurtig registrering af tænding.

Stressfri forbrænding KWB Bæltebrænder sørger for en rolig glødebund med sin enstartede, rolige og hastighedsvariable bæltebrænder. En stressfri forbrænding med lave emissioner er resultatet.

Genkendelse af brændsel Højeste brændselsudnyttelse ved vekslende brændselskvaliteter ved hjælp af automatisk tilpasning af brændingen (bæltebrænder hastighed og ilttilførsel) * anmeldt til patent

7

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

VORE FORDELE cleanEFFICIENCY-TEKNOLOGI

Ren og effektiv ved hjælp af doppelt kontrolleret forbrænding.

Ren og effektiv ved hjælp af høj ydelse ved forbrænding.

Mens bredbånds lambdasonden sørger for den minimale emission i brændselsrummet, sørger den højsensible temperatursensor for en fuldstændig effektiv forbrænding.

Den ved hjælp af computer simulation optimerede brændkammerkonstruktion, bliver perfekt understøttet af beklædningen af høj varmebelastbar siliciumcarbid og sørger derved for perfekt forbrænding med laveste emission.

Høj brændselsfleksibiliet

Høj virkningsgrad

KWB bæltebrænder gør det muligt at bruge forskellige brændsler som træflis, træpiller og korn- og halmprodukter af forskellig kvaliteter.

Testede højefficente retardere garanterer en optimal varmecikulation, derved sørges der for en jævn høj virkningsgrad både ved dellast og nominel ydelse.

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

8


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

DIN FORDEL KWB MULTIFIRE TRÆFLIS OG TRÆPILLEANLÆG

En sand rumsparer

Minimal strømforbrug

Den nye KWB Multifire gør indtryk pga de rumsparende opstiillingsvaraitioner og kan placeret i såvel hjørner som i lavloftede rum.

Intelligent drivmotor (lastafhængig strømoptagelse) sørger for minimal strømforbrug. Derudover sørger en grovdimensioneret cellehjulsluse for minimal energiforbrug og problemløs transport af brændslet.

Enkel planlægning og montage

Installationsog servicevenlig

Ved leveringen og den enkle adskildelse i moduler kan anlægget monteres i et hvert fyrrum. Brændselstilførsel, kan valgfrit monteres fra højre eller venstre og kan vælges lokalt.

Den enkle tilgang til de forskellig menupukter og det nemme skiftften mellem modulerne, gør arbejdet for vores servicemontører meget lettere. En opstartsguide sørger yderligere for en hurtig og effektiv opstart.

9

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

cleanEFFICIENCY FORBRÆNDINGSTEKNOLOGI Lablet cleanEFFICIENCY kendetegner anlæg fra KWB, som tilstræber lave emissionsværdier, høj effektivitet og god økonomi og som er blevet optimeret til et perfekt sammenspil mellem konstruktions- og styringselementer. cleanEFFICIENCY er indbegrebet af teknologi pakken som er udviklet i KWB's forskningscenter, pakken indeholder effektivitetsstigning, emissionsforringelse og komfortmaksimering. KWB Multifire med cleanEFFICIENCY er synonymet for et moderne High-Tech biomasse anlæg, da der i dette anlæg er KWB's årelang Know-How som samtidig er blevet yderligere perfektioneret. Meget synlige og på det første blik usynlige såvel tekniske som geometriske tiltag, og en udarbejdelse af finhederne udgør forskellen til de traditionelle anlæg tydelig.

Dermed er cleanEFFICIENCY også vores svar på den stigende klimaforandring på grund af stigende miljøbelastninger. En fremtidsorienteret teknologi, som yder et bidrag til en nedsætning af miljøbelastningen med en såvel ensartet effektiv brændydelse og en høj virkningsgrad og maksimal komfort. cleanEFFICIENCY teknologien yder hermed sit bidrag hertil. Et synligt resultat er at emissionsgrænserne er under grænsværdierne og befinder sig på grænsen til det målbare. Dette gælder såvel i dellast som ved nominel ydelse.

Laveste emissionsværdier

Økonomisk

Høj effektiv

Perfektioneret totalsystem

FOR MILJØETS SKYLD KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

10


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB COMFORT 3

DEN KOMFORTABLE STYRING

11

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

ENKEL BETJENING KWB Comfort 3 microprocessorstyring KWB Comfort 3 er et modulart opbygget system som hjælper med at betjene styringen på KWB biomasseanlæg. Alle indstillinger foretages via to knaps betjeningen, med drejehjulet, let overskueligt på det innovative grafikdisplay. Med den logisk opbyggede menuføring, kan man nemt ændre parametre for kedlen, varmekredse, varmtvand og buffertanken. Styringen regulerer og anpasser kedelydelsen til varmebehovet fuldstændig automatisk og trinløs. En optimal forbrændning, lave

emissioner og god økonomi bliver sikret ved hjælp at dette styringskonzept. Med denne microprocessorstyring styres alt fra parcelhuse til mini kombi anlæg. Udvidelsesmulighed som modul kan KWB Comfort 3 supleres op til 32 varmekredse, 16 buffertank og 16 varmtvandsbeholdere. ­ Ligeledes er det muligt at tilknytte flere digitale (ekstra tilbehør) og analoge fjernbetjeninger, så anlægget kan betjenes med disse.

Styringsenheden består af følgende komponenter: Basisplatine Indeholder samtlige ind- og udgange fra kedelstyringen inkl sensorik og klemliste til eksterne elementer. Derudover indeholder basisplatinen også styringen til brugsvandsbeholderen og en buffer tank med to temperaturfølere.

Kedel displayet På dette modul styres og betjenes kedlen og dets varmemanegement.

Varmekredsudvidelsesmodul Styring af max 2 varmekredse, en brugsvandsbeholder og en buffertank (med 2 følere) pr modul. Betjening og overvågning foretages over kedel displayet eller valgfrit på den digitalte fjernbetjening (ekstra tilbehør)

Analog fjernbetjening Enkel betjening af en varmekreds med rumføler, bestående af drejehjul til den ønskede rumtemperatur til +/- 5 °C og 4 valg muligheder af varmeprogram: automatisk, natsænkning, frostfrit eller normal drift.

Digital fjernbetjening Gør det muligt at betjene en eller flere varmekrede med rumfølere, og at konfigurere og overvåge varmekreds, brugsvandsbeholder og buffertank inde fra stuen eller huset.

KWB Comfort Solar Med styringen KWB Comfort Solar bliver solaranlægget styret, så den gratis solenergi bliver tilført anlægget på den mest optimale måde. Solarstyringen tegner sig foruden funktionalitet og design også for den logiske og enkle betjening. Forbrugeren får en komfortabel instatllations assistent stillet til tilrådighed.

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

12


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB Comfort SMS Med egen mobiltelefon kan man tjekke den aktuelle driftsstatus på anlægget og styre anlægget aktivt fra telefonen. (f.eks. ferieprogram, partyfunktion). Foruden tænd og slukfunktionen af anlægget, kan der også kontrolleres den akutelle driftstilstand, ændres på indstillingerne på varmekredse, brugsvandbeholder, buffertank. Derudover bliver der sendt information om en

mulig fejlmelding (alarm) på anlægget til mobiltelefonen. Givne kommandoer bliver bekræftet med en retur sms. For at forenke brugen, har KWB lavet nogel sms kommandoer, som KWB Comfort sender til den enkelte mobiltelefon. KWB Comfort SMS findes i sprogene, tysk, engelsk, italiensk, fransk, spansk og slovensk.

KWB Comfort Visio KWB Comfort Visio er et yderligere modul til KWB Comfort Serien, som kan visiualisere, fjernstyre og betjene KWB varmeanlæg fra en PC.

ændres på den samme. Derudover disponerer KWB Comfort Visio over et omfangsrigt alarmanagementsystem, som består af såvel alarmstatistikker og alarmprotokal, som af omfangsrige hjælpesystemer til de pågældende alarmer.

Arkivering Revolutionær er konzeptionen af KWB Comfort Visio med henblik på projektering og opstart: Tilslut, opstart og anlægget kører - KWB Comfort Visio tilpasser sig automatisk varmesystemet. KWB Comfort Visio findes i sprogene tysk og engelsk.

Overvågning og kontrol Med KWB Comfort Visio bliver kedlens, varmekredsenes, brugsvandsbeholder og buffertankens driftsværdier vist. Samtlige af anlæggets konfigurationsparametre bliver vist på visiualiseringsoverfladen og kan

Ved brug af en computer på selve stedet kan de talrige datainformationer og dataanalyse som KWB Comfort Visio blive benyttet og bearbejdet.

Fjernsupport Adgang til anlægget kan opnås fra overalt ved hjælp af et modem. Dermed kan anlægget overvåges og konttrolleres, og ved behov ændres på indstillingerne. Dette muliggør også at lave service på anlægget ved hjælp af fjernsupport.

Modem

Seriell el TCP/IP

Modem

Tel

nl e fo

in ie

f Tele

Adgang til visiualiserings pc ved hjælp af egen software.

Mulighed 1: Visualisierungs-PC i nærheden af anlægget

onn

et

Modem

Visualisering

Modem

Mulighed 2: Ingen PC i nærheden af anlægget

KWB Comfort InterCom KWB Comfort InterCom er en interface for dataudveksling mellem KWB Comfort styring og fremmed system. f.eks som hos en overordnet styrings og visualiseringsprogram eller hos bygningsteknik.

Dataudveksling sker via seriel forbindelser, netforbindelse eller med analog modemforbindelse. Alle kedeldriftsparameter som også enkelte alarmer kan udlæses fra KWB Comfort styringen. Derudover kan der ændres forskellige parametre af fremmede systemer med KWB Comfort styringen.

13

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

BRÆNDSELSLAGER

OPTIMERET TIL ENHVERT BEHOV Foruden udvikling af moderne træflis- og træpilleanlæg er KWB i besiddelse af omfattende erfaringer i den optimale lagring og transport af træflis og træpiller. Stort set til alle slags bygningskontruktioner kan man med det flexible og mangfoldige transportsystem, som KWB tilbyder, snildt finde en løsning.

Anlæg i tilbygning/ udhus KWB Multifire med omrører og transportsnegl; direkte opfyldning med traktor og frontlæsser.

Anlæg i en kælder KWB Multifire med omrører og transport snegl: Direkt opfyldning med tiplæs

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

14

&


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

& TRANSPORTSYSTEM Brændelsforbrug og lagerrumstørrelse til træflis Ydelse til bygning [kW] 20 30 40 50 60 80 100 120

Forbrug pr år * [m³/a] 50 75 100 125 150 200 250 300

Lagerrumsstørrelse til et års forbrug * 74 111 148 185 222 296 370 444

* Ved forbrug af træflis med 25 % vandindhold og korning P16B ihht EN 14961-4. Faktor forbrug pr år: 2,5 m³ pr kW ydelse, faktor lagerrumsstørrels ved års forbrug: 3,7 m³ pr kW ydelse

Anlæg i et seperat fyrrum KWB Multifire Doppelanlæg med omrører og 2 transportsnegle; direkte opfyldning med tiplæs

Anlæg i et beboelseshus med kælder KWB Multifire med omrører og transportsnegl: opfyldning med fyldesnegl

15

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB OMRØRER STABIL OG "SEJLIVET"

KWB transportsystemet ved hjælp af omrører (omrørerdiameter: 2,5 bis 5,5 m) og transportsnegl på massiv, doppelt lag drejetallerken bliver lavet meget kundespecifikt og tilpasset den givne placering. Lagerrum kan være kvadratiske, rektangulær eller runde, på samme højde som anlægget eller derunder.

stabil og lang levetid zuverlässig und langlebig

 

L ang levetid og højd slidmodstand er sikret gennem nirostavindinger Ltransportsneglen ange Lebensdauer und hohe Ver­schleiß­­festigkeit i starten og med vedligholdesesfrit dopder Förderschnecke durch Edelstahl­og w indungen im pel aftættet tung last motor. Einzugsbereich, sowie durch wartungsfreies, doppelt abgedichtetes Schwer­lastgetriebe in Wannenform. Ingen svævning af transporsneglen i kanale pga kanalform. K einoptimeret Aufschwimmen der Förderschnecke im Kanal durch optimierte Kanalform. ingen overfyldeses af transportsneglen pgaKprogressivt stigende sneglevindinger,kasein Überfüllen des Förderschnecken­ anals ­ symetrisk åbning og steigende modsat kørensen snegl. durch progressiv Förderschnecken­ windungen, asymmetrische Öffnung und gegen­ laufende Förderschnecke.

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

16

komfortabel und og individuel komfortabel individuell  Optimales Entleeren des Brennstofflagerraums auch bei größeren durch Optimal tøming afRührwerkdurchmessern brændselsrummet vha større gleichmäßige Anpresskraft beimpres Flachstahlarm­ omrørerdiabmeter og ensartet fra fladjernsarbrührwerk über den gesamten Durchmesser. mene over den komplette omrørerflade.  Leringer G Stromverbrauch av strømforbrug durch Vermeidung mechanischem Widerstand. ved forhindring af von mekanisk modstand. VFuldstændig ollständige Ausnutzung udnyttelse af des lagerrummets Lagerraum­volu volumen ­mens durch med forskellige unterschiedliche knæksneglvariationer. Steig­­schneckenLængden ­­variantenaf ­mtransportsneglen öglich. Die Förderschnecken­­ laves efter länge kundeønske. kann auf Kundenwunsch angepasst werden.


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Bred brændselsfleksibilitet Bedst egnet til transportsystemet er såvel træflis af klasserne A1, A2 og B1 med korning P16B, P45A ihht EN14961-4 som til transporten af træpiller af Kvalitetstrin A1 og A2 ihht EN14961-2.

Kanal med transportsnegl

Tung last gear Robust, vedligeholdesfrit og doppelt aftætnet tung last gear

Optimeret kanalform

17

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

OMRØRER MED TRANSPORTSNEGL

31

22

D7

20

18

Opridsning

4

Omrøreren kan fås alt efter behov fås i to variationer: Som fjederomrører (omrørerdiameter fra 2,5 til 4,0 m) og som fladjernsomrører (omrørerdiameter fra 4,0 til 5,5 m).

D7

P1

31 47

≥12

13

48

28

Grundrids

Omrører nedsænket i gulv

44 80

C1 80

25

56

40

Bliver transportsystemet nedsænket i gulvet, skal der planlægges en udsparring til gulvet, som vist på grafikken. Transportsneglen skal 22cm i gulvet. Bliver omrører lagt i gulvet skal der yderligere lægges 2 cm lydisolering i gulvet. Kanalen må ikke have direkte kontakt med gulvet.

Signaturforklaring C1

Skrå- og blindgulv skal være demonterbar 30 cm rundt om kanaler. P1

D7

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

18

Omrørerskivens diameter: Fjederomrører:  85 cm, fladjernsomrører:  110 cm. Omrørers diameter: Fjederomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m (4,5 m KUN ved træpiller, fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m.


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

OMRØRER MED KNÆKSNEGL Ved niveauforskel mellem fyrrum og lagerrum eller ved vandret opsætning af omrøreren, står der to forskellige knæksnegl til rådighed: Knæksneglen med transport opad, og knæksneglen med transport nedad.

Knæksnegl med transport opad max. 212

tilslutningspunkt KWB Multifire

Snegllængde SL = max. 1200

max. 300

(opsættes vandret)

Tilslutsningspunkt knæksnegl

35° - 45°

SL = åben

0 til max. 130

Omrørermidte

360° drejbar

Forbindelse KWB Multifire max. vinkel 230°

Fjederomrører –  85 Fladjernsomrører –  110

Knæksnegl med transport nedad Q2

R1 D7

R2

O

≤25°

D7

≤105° ≤115°

P1

F1

13

E1

N2

≤358

Q

Signaturforklaring D7

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter montering; kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

E1

Svingområde ved knæksnegl; max. vinkel til KWB Multifire 220°

F1

Frit drejbar

N2 Skaktdybde: 0°–25°:  45 cm, 26° – 35°:  50 cm, 36° – 45°:  60 cm O

Stigning ved træflis: 5°–45°, stigning ved træpiller: 0°–40°

P1

Omrørerskivens diameter: Fjederomrører:  85 cm, Fladjernsomrører:  110 cm. Omrørerens diameter: Fjerderomrører:  2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m (4,5 m kun ved træpiller), fladjernsomrører:  4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m

Q

Snegllængde (fra montagepunkt hovedstykket, faldskakt hen til brandlem): Til 15°:  12 m; 15° – 45°:  6 m

Q2 45°:  4,39 m, 15°:  11,60 m

R1 Snegllængde: Til 15°:  12 m; 15° – 25°:  6 m

R2 Åben snegllængde

19

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM VED SIDEN AF ANLÆGGET Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Opridsning

Opridsning

Signaturforklaring Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

N

Cellehjulssluse P16B: 82 cm Cellehjulssluse P45A: 89 cm Mellembeholder ZI: 107 cm

bemærk

D4

• Til- og udluftning fyrrum 5 cm2 pr kW, dog min.  400 cm2 • Bemærk lofts/statisk belastning! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer!

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

20


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM VED SIDEN AF FYRRUM Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Grundrids

Skrågulv

Brædtstyrk 3 cm anbefalet: lærke

Træstyrke 10 × 10 cm

m

0 c x. 9 ma

Signarturforklaring A

m

150 c

max. 

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter montering; kanal D4 lyddæmpes (min 2 cm isolering) F

Ildslukker

21

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

FYRRUM VED SIDEN AF LAGERRUM Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Opridsning

Grundrids

Signarturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

22

F

Ildslukker

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRAUM NEBEN DEM HEIZRAUM Opstillingseksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Aufriss

Grundriss

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter montering; kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

K

Skorsten:Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

Bemærk

Signaturforklaring

• Til- og udluftning fyrrum 5 cm2 pr kW, dog min.  400 cm2 • Bemærk lofts/statisk belastning! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer!

C

23

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM I SKUR ELLER UDHUS Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW Opridsning

Grundrids

Signaturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

F

Ildslukker

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

K

Skorsten:Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

D3

Murgennembrud 50 × 50 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

N1

Tiphøjde som option (afhængig af bredde og længde på lagerrummet og brændslet)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

R

Snegllængde ≤ 1.200 cm

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

24


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM OVER FYRRUMMET Opstillingseksempel Typ F2 D 100–120 kW

Opstilling

Grundrids

Signaturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

K

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

L2

Loftsgennembrud 30 × 30 cm lukkes efter montering; Kanal schallentkoppeln (min. 2 cm Schallisolierung)

F

Ildslukker

25

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM VED SIDEN AF FYRRUM Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW omrører med påfyldningssnegl Opridsning

Grundrids

Signaturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

D5 Murgennembrud 80 × 80 cm

A1 Nød stop knap eller taste: Ved motoren D6

A2 Nød stop knap eller teste med nøgle: ved døren til lagerrummet. A3 Dørkontakt - nødstop: På dørkarmen til lagerrummet. A4

Nød stop taste + tænd taste + sluk taste: På betjeningsfelt ved påfyldningsskakt

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Murgennembrud   10 cm; lukke efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

F

Ildslukker

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

SG Beskyttelsesgitter: Maskebredde 20 cm

26


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

PÅFYLDNINSSNEGL TIL TRÆFLIS LAGERRUM

Brændsel:

Træflis til P16B hhv. P45A

Transportvolumen:

til ca. 30m3/h

Motorydelse:

4 kW hhv. 5,5 kW

Nettilslutning Motor:

400 VAC, stik CEE 5/16A

Schutzart Motor:

IP 55

Signaturforklaring D5 Murgennembrud 80 × 80 cm EL Lagerrum GM Gear ML Motorlager A4

Nød stop taster + tænd taster + sluktaster: Betjening ved påfyldningsskakt

Hinweise

A1 Nød stop knap eller taster: ved gearet

S1 Påfyldningssnegl, Teil 1 S2 Påfyldningssnegl, Teil 2 S3 Påfyldningssnegl, Teil 3 SG Beskyttelsesgitter SL Påfyldningssnegl maksimal ZL Mellemlager

• Ventilation fyrrum 5 cm2 pr kW, dog min. 400 cm2. Bemærk lofts/statisk belastning! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer!

27

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

TRANSPORTSYSTEM TIL DOPPELT FYRINGSANLÆG Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW Doppelt fyringsanlæg med Y-omrører

Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW Doppelt fyringsanlæg med doppelt omrører

Signaturforklaring Murgennembrud 50x50 cm; lukke efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

H

Indstigningsluge: Dørbeskyttelse til trykaflastning

D4

Murgennembrud 60x60 cm; lukke efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

Hinweise

D3

• Ventilation fyrrum 5 cm2 pr kW, dog min. 400 cm2. • Bemærk lofts/statisk belastning! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer!

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

28


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

OPSÆTNINGSMÅL

MF2 20-50 kW [cm] H1

MF2 60-80 kW

MF2 100-120 kW

D

ZI

D

ZI

D

ZI

Tilslutningshøjde transportsystem Cellehjulssluse træflis P16B

82

82

82

Tilslutningshøjde transportstystem Cellehjulssluse træflis P45A

89

89

Middelhøjde på aflæsningsrampen på mellembeholderen.

107

107

107

H2

Højde KWB Multifire

159

159

167

167

167

167

H3

Minimum loftshøjde

200

200

220*

200*

210

210

Minimum loftshøjde - Røggasrør over varmeveksler

210

210

220

220

230

230

L1

Frirum

L2

Anlæggets længde P16B / P45A

L3

Frirum

L4

Minimum længde på fyrrum P16B / P45A

T1

20

20

20

20

20

20

206 / –

215 / –

222 / 229

231 / –

234 / 241

243 / –

6

6

6

6

6

6

>232

>241

>248 / >255

>257

>260 / >267

>269

Frirum

40

40

40

40

40

40

T2

Anlæggets dybde

123

123

134

134

134

134

T3

Frirum

6

6

6

6

6

6

T4

Minimum rumdybde

>169

>169

>180

>180

>180

>180

D … KWB Multifire Type MF2 D ZI … KWB Multifire Type MF2 ZI * ... ved reducering; ved anvendelse af et røgrør 200 gæder de samme mål som ved MF2 100-120 kW.

Mål af kedel delene KWB Multifire

Største komponent i leveringen

Størst kompont i adskilt tilstand

Typ MF2 D / ZI 20-50 kW

70 x 153

70 x 106

Typ MF2 D / ZI 60-120 kW

80 x 161

80 x 125

Informationer til de hydrauliske anfordringer kan findes under www.kwb.at og www.kwbheizung.de og downloades.

Alle mål i cm l Bredde x Højde l Distanceafstande er mindstemål!

29

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

TILSLUTNINGSMÅL

Signatur

Tilslutningsmål MF2

AR

Røggasrør

VL

Fremløb

RL

Returløb

SG

Sikkerhedsgruppe

TA

Termisk overløbssikring - fremløb

TA

Termisk overløbssikring - returløb

KFE

Tilslutsningshøjde kedelpåfyldning og tømning

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

20-50 kW  15

60-80 kW  18

100-120 kW  20

H: 176

H: 185

H: 185

B: 72 T: 37  32, G 5/4" H: 157 B: 44 T: 32  32, G 5/4" H: 157 B: 44 T: 56  R 1" H: 157 B: 72 T: 17  R 1/2" H: 107 B: 29 T: 42  R 1/2" H: 107 B: 29 T: 32

B: 85 T: 42  50, G 2" H: 180 B: 44 T: 36  50, G 2" H: 180 B: 44 T: 65  R 1" H: 171 B: 93 T: 19  R 1/2" H: 127 B: 31 T: 47  R 1/2" H: 127 B: 31 T: 37

B: 85 T: 42  50, G 2" H: 180 B: 44 T: 36  50, G 2" H: 180 B: 44 T: 65  R 1" H: 171 B: 93 T: 19  R 1/2" H: 127 B: 31 T: 47  R 1/2" H: 127 B: 31 T: 37

 Rp 1/2"

 Rp 1/2"

 Rp 1/2"

H: 22 & 23

H: 22 & 23

H: 22 & 23

B: 35 & 124

B: 35 & 141

B: 35 & 153

T: 61 & 67

T: 72 & 79

T: 72 & 79

30


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

TEKNISKE DATA

31

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

32


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

BYGNINGS RAMMEBETINGELSER Henvisning Vær meget opmærksom på de lovmæssige reglementer i forhold til opsætning, opbygning og fyrrum inden der sættes et KWB anlæg op! Disse reglermenter fås hos leverandøren eller hos kommunen. En overholdese af dette er en forudsætning for såvel vores garanti og reklamationsydelse som for forsikringen. KWB overtager ikke garanti eller reklamationsretten overfor bygningskontrukitonerne. Den korrekte opbygning eller indretning af bygningen ligger ved bygherren eller ejeren af anlægget. Som biomasseanlægsejer er det muligt at søge diverse tilskud. Undersøg rettidigt om diverse muligheder og tidsfrister til disse tilskud. Bemærk målene og de tekniske data ved de viste opstillings eksempler. Uden at være komplet og uden fravigelse af de lovmæssige reglementer anbefaler vi følgende:

Montering af varmeanlægget Opstilling af fyret Dette sker udelukkende af skolet personale, som er skolet og uddannet af KWB eller KWB's kompetente partnere. Tilslutningen af fyret til skorten, vand og elektricitet bør ske af autoriserede og uddannede vvs og elinstallatøre, da dette efterfølgende skal kunne bevises i forhold til et muligt statslig tilskud.

Røgrørtilslutning til skorsten Såfremt der ikke er nogle regler for dette, anbefaler vi at der opsættes enten en trækstabilisator eller røglem i røgrøret eller skorstenen, men monteres på den måde at der ingen fare er for mennesker. Røgrøret så være så kort som mulig hen mod skorstenen, let stigende og monteres med en vinkel under 45°. Røgrøret skal være varmeisolieret og udstyret med en lettilgængelig skorstensfejerlem. Skorstenstilsutningen skal være ca 20mm større end røgrørets diameter. Derved kan der laves en lydisolering mellem skorsten og røgrør. Die KWB-anlægget er udstyret seriemæssig med et træksugesystem.

Vandtilslutning En returløbstemperatur ved træflis af mindst 55 °C, og ved træpiller mindst 50 °C, ellers er der korrosionsfare og derved frafalder garanti og reklamationsretten. Fra kedelstyringen kan der styres en returløbsforhøjelse. Ved anlæg op til 60 kW kan returløbsforhøjselsen også aktiveres med en termisk styreventil. Egnede returløbsventiler kan købes eller rekvieres hos KWB. Anlægget skal udstyres med KWB's TRYKLØSE ventilsystem, (Weiche, Verteiler, Last­ausgleichspeicher, Pufferspeicher…) og sikret med en

* nach ÖNORM EN 13501

ekstra sikringsgruppe ihht ÖNORM EN 12828 oder EN 303) KWB anbefaler ved installation af et bismasseanlæg en opsætning af en intelligent buffer, som kan virke som bygningens energicentrum. Dette sparer på opvarmningsomkostningerne ved hjælp af et lavt brændelsesforbrug, forhøjer den årlige virkningsgrad, øger anlæggets økonomi og sørger for den perfekte drift og lave emissioner. Grunden er hertil er at anlægget er beregnet til den kolde årstid, men på trods af dette der alligevel sjældent vil være fuld drift på anlægget, og i overgangstidspunkterne af året driften går yderlige ned, ved hjælp af bufferen. Bufferen formindsker antallet af de hyppige optændinger som påvirker den negative brændselsforbrug og reducerer anlæggets levetid. Dette kan sammenlignes med stop and go i biltrafikken. Som regel er der ikke behov for en buffer ved et træflis eller træpille anlæg, men kan anbefales for at undgå de nævnte grunde. I nogen tilfælde er en buffertank dog at anbefale: • O verdimensionering: Hvis kedel effekten overskrider behovet med 50 % anbefales der en buffertank (dette er især aktuelt hvis der bliver udvidet i bygningerne eller ved lavenergihuse). Ved disse ligger den normale drift under den laveste modulationsgrad som kedlen har. Ved hælp af en buffer kan kedlen blive i det foretrukne driftsniveau. • Lavt forbrug om sommeren/i overgangstiden, f.eks kun opvarming af et badeværelse om sommeren/overgangstid, benyttelse af et par enkelte radiatorer i overgangstiden, varmtvandsbeholderen om sommeren. • H vis der ofte slukkes for varmen eller ved en passiv solarindgang. • Højvarmtvandsforbrug ved f.eks. hoteller, er brusere i sportanlæg og merfamilehuse. • Afhjælpning på spidsbelastede tidspunkter, som om morgenen. I produktionshaller og ved skoler som eksempel. • Suplering ved solaranlæg eller et styktræfyr • Flerkedelanlæg (Seriel tilsluttede kedler)­ Rådgivning ved vandtilslutninger, fås ved din installatør! Ved lynkoblinger er det vigtigt at være obs på sikre at delene som bliver brugt er helt lufttætte, ellers er der forhøjet risiko for korrisioner og derved frafalder garantien og reklamationsretten. Ved tilslutningen af gulvvarmen af pvc rør eller fjernvarmeledninger, skal disse sikres mod de høje temperaturer med en temperaturbegrænser for beskytte cirkulationspumpen på anlægget. Hvad angår vandet i anlægget glæder ÖNORM H 5195 T1 og T2 som skal overholdes for at undgå korrosion og for at undgå tabet af garanti og reklamationsretten. >>

33

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Elektriske tilslutninger af KWB Multifire Den komplette interne kabelering bliver lavet hos KWB, dvs er færdig monteret med et strømstik af montagepersonalet. Lokalt skal kabeleringen fra kedlen til strømforsyningen laves af en installatør, det samme gælder for en mulig seriel forbindelse af anlæggene, og monteringen og forbindelse af rumfølere og varmekredse. Eltilslutning i fyrrum: • 5 polet CEE-stikdåse (L1/L2/L3/N/PE), med HFI relæ og overspændingsafleder ved fordelerkassen (anbefales som lynafleder), 400 VAC afledningssikring 13A, Typ C • N ødknap „Nød-stop“ (230 VAC, Kabeltykkelse 1,5 mm2) • Ved brug af KWB Comfort SMS: Stikdåse 230 VAC • Ved benyttelse af translportmoduler: pr modul 1 CEE-stikdåse 5-polet (L1/L2/L3/N/PE), 400 VAC

Udgange: Kontakter med max 2 A omkoblingsstrøm, 230 VAC • Fejl: Fejlmeddelse med summelyd (feks ved fjernalamering via telefonopkald) - Fejl 1: Åbner med visning af fejl/alamer - Fejl 2: Lukker ved visning af fejl/alarmer • Udgangsydelse (følgende optioner er valgfrie): Lukker, konfigurerbar til - Kedeldriftstilstandviser (Modulationsgrad mellem nominel ydelse og dellast) - Kedel sekvenskreds ved anfordring af kedel nummer to. - Udmader med krav til en fælles omrørermotor. • Røgsuger - Lukker med styring af en ekstern røgsuger - Den eksterne røgsuger bliver styret af kedlen via ekstern 1 (potential)

Indgange: 24 V DC strømforsyning med tilslutning af potentiale kontakter. • Ekstern 1: Til at starte kedlen med (ved benyttelse af en røgsuger). Hvis denne ikke bruges, skal den kobles fra. • Ekstern 2: Multifunktionsindgang - Varme skal stå på 2:For at kunne aktivere den anden kedeltemperatur eller kontakten til den eksterne styring (driftstiden skal minimum være 30 min). - Fjernstyring i ferien (det er ikke muligt samtidig med et eksternt anlæg) • Nød-stop: Tilslutning af nødstopknappen (Nød-stop) ihht gældende prTRVB H 118

KWB Power Converter For at KWB Multifire varmeanlæg kan benyttes i et 230 V elnet, skal der bruges en KWB Power Converter. KWB Power Converter er kun egnet til et anlæg med en transportmotor. KWB Power Converter er lavet stikfærdig

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

34

ab fabrik, og skal kun tilsluttes til strømforsyningen ved installationen. Bestående af: • Elkassse til vægmontering • 3 Frequenzomformer ( til hoved driftsmotoren, varmevekslerrensningsmotor og transportsystemmotor) • Motorelektronikken


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Bussystem – Betingelser • Buskabel: CAT.5e, S/FTP; 4 × 2 × AWG 24, længde maximal 850 m, ved jordkabler: CAT.5e, 4 × 2 × 0,5 mm². • Kabelering i eget rør (ikke sammen med 230 / 400 VAC). •Forbindelser i lige linie (ingen bøjninger, ikke i ring). • Ved brug af kedelbetjeningen i et rum, skal en tom sokkel med bus-kabel CAT.5e monteres (ikke mulig i kombination med KWB Comfort SMS). • Maximal 2 digitale fjernbetjeninger efter at en varmekredsudvideselsmodul eller en anlægsbasisplatine bliver tilsluttet strømforsyningen. Ethvert varmekredsmodul skal være forsynet med et netkabel 230 V 50 Hz til selve varmekredsmodulet, lige som digitale fjernbetjeninger, pumper og blandings stelmotorer skal være forsynet med strøm. • Pr varmekreds kan der monteres en analog fjernbetjening uanset busstikket. Forkablingen følger som ved en rumføler.

DFBG 2

DFBG 4

AFBG 1

AFBG 3

DFBG 1

DFBG 3

DFBG 5

AFBG 2

HKM 1

HKM 2

HKM 3

HKM 4-16

Legende:

Platine

KBG Kedelbetjeningsmodul DFBG Digital fjernbetjening AFBG Analog fjernbetjening HKM Varmekredsudvideselsmodul Datakabel med 24 V DC strømforsyning Bus RS 485 2-polet analog Kabel til føler

KBG

35

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

GARANTI OG SIKKERHED

FRA REKLAMATIONSRET TIL FULD GARANTI

Vores standard

§ Lovmæssig reklamationsret

8 ÅR

15 ÅR

Garanti på varmeveksler

Reservedelsgaranti

Vore tillægsydelser

Serviceaftale

Garantipas

Fuld service

3 års garanti

6 års garanti

10 års garanti

besparelse i forhold til enkelt service

På alle reserve/sliddele

Kalkulerbare omkostninger

Service ved udskiftning af reserve/slidel i forbindelse med service, gratis

"All inklusive" pakke

Årlig påmindelse

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

36


KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

TP Multiifire2 2014 2Aufl . Index 1

Stand: April 2014, Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Impressum: KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0 Fax: +43 3115 6116-4 Email: office@kwb.at Web: www.kwb.at © Fotos: KWB, Toni Muhr www.tonimuhr.at, Karl Schrotter, 1000ideen.at/Kasca

37

*21-2001105* KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook