__MAIN_TEXT__

Page 24

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM I SKUR ELLER UDHUS Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW Opridsning

Grundrids

Signaturforklaring A

Nød stop knap: Kedel ikke uden strøm, men forbrænding forstoppet varme tilførsel kører videre!

F

Ildslukker

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

K

Skorsten:Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

D3

Murgennembrud 50 × 50 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

N1

Tiphøjde som option (afhængig af bredde og længde på lagerrummet og brændslet)

D4

Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

R

Snegllængde ≤ 1.200 cm

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

24

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook