__MAIN_TEXT__

Page 20

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

LAGERRUM VED SIDEN AF ANLÆGGET Opstillings eksempel Typ MF2 D 100–120 kW

Opridsning

Opridsning

Signaturforklaring Murgennembrud 60 × 60 cm: Lukkes efter monteringen, kanal lyddæmpes (min 2 cm isolering)

K

Skorsten: Udførelse af røgrør og skorsten ihht. “Tekniske data” Energispar trækstabilisator: Indbygning med ekspansionsklap

C

Magasinbund optional - Transportkanal kan lægges i gulvet. (Udluftning bagud og lyddæmpes)

N

Cellehjulssluse P16B: 82 cm Cellehjulssluse P45A: 89 cm Mellembeholder ZI: 107 cm

bemærk

D4

• Til- og udluftning fyrrum 5 cm2 pr kW, dog min.  400 cm2 • Bemærk lofts/statisk belastning! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer!

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

20

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook